Folderteksten

Moderator: M

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Folderteksten

Berichtdoor Germen Roding » Do Dec 22, 2005 11:57 am

Ik ben geen vormgevingsgenie, maar ben wel redelijk qua teksten. Ik stel voor dat we deze draad gebruiken om conceptteksten op te posten tot er een betere plek is. Ik heb wel webruimte, mensen kunnen hun conceptfolder sturen naar [email protected] zodat ik de zaak online kan gooien.
Laatst gewijzigd door Germen Roding op Do Dec 22, 2005 11:59 am, 1 keer totaal gewijzigd.
et ceterum censeo islam delendam esse

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Do Dec 22, 2005 11:58 am

Verschillen tussen Mohammed en Jezus

Jezus genas zijn vijanden, Mohammed vervloekte ze en liet ze vermoorden.
111. de palmvezel, de vlam (al-masad, al-lahab)
1. De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.
2. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.
3. Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.
4. Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,
5. Om haar hals zal een koord van palmvezels hangen


Jezus was nederig, Mohammed liet zich als god gehoorzamen.
4:80 Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.


Jezus zei: wie zonder zonden is werpe de eerste steen, Mohammed liet naar hartelust stenigen.
Bukhari, deel 8, Boek 82, nummer 806:
Verteld door Abu Huraira:

Een man kwam naar de apostel van Allah (vzmh) toen hij in de moskee was en riep hem: 'Oh Apostel van Allah! Ik heb verboden seks gehad.'" De profeet (vzmh) draaide zijn gezicht naar de andere kant, maar die man herhaalde zijn bewering vier keer en daarna droeg hij getuigenis tegen zichzelf gedurende vier maal. De Profeet (vzmh) schreeuwde tegen hem: "Ben je gek? " De man zei: "Nee." De Profeet (vzmh) zei: ben je getrouwd? De man zei: Ja. Toen zei de Profeet (vzmh): "Breng hem hier weg en stenig hem dood." Jabir bin 'Abdullah zei: ik was onder hen die deelnamen aan zijn steniging en we stenigden hem in de Musalla. Toen de stenen hem begonnen te hinderen vluchtte hij, maar we namen hem naar Al Harra en stenigden hem dood.

Bukhari, Deel 8, Boek 82, nummer 816:
Verteld door Ibn 'Abbas:

'Umar zei, "ik ben bang dat na een lange tijd na nu, mensen zullen zeggen: "we vinden de verzen over de steniging (Rajam) niet in het Heilige Boek (KOran)," en vervolgens kunnen ze afgedwaald raken door een verplichting na te laten die Allah heeft onthuld. Zeker! Ik bevestig dat de straf Rajam moet worden opgelegd aan eenieder die ongeoorloofde geslachtsgemeenschap heeft als hij al getrouwd is en de misdaad is bewezen door getuigen of zwangerschap of een bekentenis." Sufyan voegde hieraan toe, "ik heb deze vertelling op deze manier herinnerd." 'Umar voegde toe, "Voorzeker heeft de Apostel van Allah (vzmh) Rajam tenuitvoer gelegd en dat deden wij na hem."

Video van steniging


Jezus wekte uit de doden op, Mohammed liet alleen mensen vermoorden.
Bukhari, Deel 3, boek 45, nummer 687

Mohammed zei, "Wie wil Ka'b bin Al-Ashraf (een dichter die spotverzen over de islam maakte) doden omdat hij Allah en de Profeet heeft beledigd?" Muhammad bin Maslama zei: "Ik zal hem doden." Dus Muhammad bin Maslama ging naar Ka'b en zei: "Ik wil een lening van één of twee Wasqs graan." Ka'b zei: "Geef je vrouwen als onderpand." Muhammad bin Maslama zei: "Hoe kunnen we onze vrouwen als onderpand geven, gezien je de knapste onder de Arabieren bent?" Kab zei: "Geef dan je zonen als onderpand." Muhammad zei: "Hoe kunnen we onze zonen als onderpand geven? Men zal ze uitlachen omdat ze voor één of twee Wasqs graan als onderpand worden gegeven. Dat is een schande voor ons. maar we zullen onze wapens als onderpand geven." Muhammad bin Maslama beloofde hem dat hij terug zou komen. Ze kwamen zoals beloofd en vermoordden Kab. Daarna rapporteerden ze dit aan de Profeet.


Jezus leert ons lief te hebben, Mohammed leert ons te haten.
98:6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.
5:54 O, gij die gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen. Zij zullen voor Allah's zaak strijden en het verwijt van een berisper niet vrezen. Dit is Allah's genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.
48:29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah's genade en Zijn welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd.

Jezus koos voor het koninkrijk van God, Mohammed koos voor het koninkrijk van deze wereld.
8:65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.
9:39 Als gij niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen en gij zult Hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen.

Jezus zei: wie kleine kinderen kwaad doet kan beter met een molensteen om de nek in de zee worden gegooid,
Mohammed liet aan zich een meisje van zes uithuwelijken.

Bukhari, Deel 5, boek 58, nummer 234:
Verteld door Aisha:

De Profeet (vzmh) verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en bleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Later groeide mijn haar weer aan en mijn moeder, Um
Ruman, kwam naar me toe terwijl ik in een schommel aan het spelen was met mijn vriendinnetjes.
Ze riep me en ik ging met haar mee zonder te weten wat ze met me wilde doen.
Ze pakte me bij de hand en liet me voor de deur van het huis staan. Ik was toen ademloos en toen ik weer normaal ademde, nam ze wat water en wreef mijn gezicht en handen er mee. Toen nam ze me in huis. In het huis zag ik vrouwen van de Helpers (Ansar i.e. Medinensische bekeerlingen) die tegen me zeiden: "de beste wensen, Allahs zegening en veel geluk".
Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden me voor voor het huwelijk. Onverwacht kwam de profeet van Allah (vzmh) in de voormiddag en mijn moeder overhandigde me aan hem, en ik was toen negen jaar oud.

Bukhari, Deel 7, Boek 62, Nummer 64:
Verteld door 'Aisha:

De profeet (vzmh) trouwde met haar toen ze zes jaar was en hij (vzmh) voltrok het huwelijk door met haar te n€uken toen ze negen jaar oud was en ze bleef toen bij hem (vzmh) voor negen jaar (tot zijn (vzmh) dood).


Jezus heeft ons geleerd hoe we net als hem kinderen van God kunnen worden, Mohammed achtte zichzelf de laatste der profeten.
dit is wel degelijk wat Jezus beweerde!!
Johannes 1:
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.


Jezus behandelde vrouwen met respect en liefde, Mohammed zag ze als gebruiksvoorwerpen.
2:223 Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.


Jezus genas blinden, Mohammed stuurde ze weg.
Soera 80. hij fronsde (abasa)
1. Hij (de profeet) fronste (zijn voorhoofd) en wendde zich af.
2. Omdat er een blinde man tot hem kwam.
3. (Mens) wat weet gij? Misschien wilde hij zich laten louteren.
4. Of hij kon om raad komen, en die raad zou hem van nut kunnen zijn.
5. Maar aan hem, die onverschillig is
6. Schenkt gij uw aandacht,
7. Hoewel gij er niet voor aansprakelijk zijt als hij zich niet loutert.


Jezus geloofde in geweldloosheid, Mohammed alleen in geweld.
8:7 En toen Allah u één der twee partijen beloofde dat zij de uwe zou zijn, wenstet gij, dat de partij zonder wapenen de uwe zou worden, maar Allah wilde door Zijn Woorden de waarheid bevestigen en de levenswortel der ongelovigen afsnijden.


Jezus stierf voor ons, Mohammed liet anderen voor hem sterven.
4:74 Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Do Dec 22, 2005 1:13 pm

Sterke texten, ik denk dat Osama Bin Laden al zit te beven.. :wink:

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Do Dec 22, 2005 6:51 pm

unholy schreef:Sterke texten, ik denk dat Osama Bin Laden al zit te beven.. :wink:

Laat dit krakkemikkige begin je inspireren tot geniale creaties.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Do Dec 22, 2005 7:51 pm

Laat ik dan ook met een paar rurale en krakkemikkige ideeën begingen;

Samen vrij zijn van fundamentalisme en dogmatisme

Secularistatie is voor ons allen de beste interpretatie

Samen vechten voor democratie tegen geloofstirannie....

En zo nog wat meer en beter.

Kijk, hoewel wij allen verschillen, en diverse meningen hebben en op sommige vlakken zeer oneens zijn denk ik dat we alle vrijhheid willen.

OK dit forum is erg kritisch op de Islam, ik ben kritisch op ieder geloof, een ander kritisch op atheïsme, goed, maar laten de mensen die in vrijheid willen leven de handen ineen slaan. Laten we niet eenzijdig de islamieten aanvallen. Laten we proberen kritisch te zijn, maar ook samen met islamieten proberen te staan. Que? We moeten de islamieten die net als ons (seculiere)vrijheid willen, ook al staan we mijlen ver van hun standpunt niet gaan aanvalllen. Laten we proberen zoveel mogelijk de seculariteit van de actie te benadrukken. Laten we wel wezen, er zijn genoeg islamieten in dit land die net als jij en ik gewoon hun gangetje willen gaan en de seculiere vrijheid ook omhelzen....

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Do Dec 22, 2005 11:56 pm

Zeg Germen waar hebt ge die teksten vandaan gehaald? :wink:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Vr Dec 23, 2005 2:45 pm

unholy schreef:Laat ik dan ook met een paar rurale en krakkemikkige ideeën begingen;

Samen vrij zijn van fundamentalisme en dogmatisme

Secularistatie is voor ons allen de beste interpretatie

Samen vechten voor democratie tegen geloofstirannie....

En zo nog wat meer en beter.

Kijk, hoewel wij allen verschillen, en diverse meningen hebben en op sommige vlakken zeer oneens zijn denk ik dat we alle vrijhheid willen.

OK dit forum is erg kritisch op de Islam, ik ben kritisch op ieder geloof, een ander kritisch op atheïsme, goed, maar laten de mensen die in vrijheid willen leven de handen ineen slaan. Laten we niet eenzijdig de islamieten aanvallen. Laten we proberen kritisch te zijn, maar ook samen met islamieten proberen te staan. Que? We moeten de islamieten die net als ons (seculiere)vrijheid willen, ook al staan we mijlen ver van hun standpunt niet gaan aanvalllen. Laten we proberen zoveel mogelijk de seculariteit van de actie te benadrukken. Laten we wel wezen, er zijn genoeg islamieten in dit land die net als jij en ik gewoon hun gangetje willen gaan en de seculiere vrijheid ook omhelzen....

Sorry Unholy, maar ik denk dat je maar weinig begrepen hebt van zowel christendom als islam. Vvoor een christen is secularisme een natuurlijke zaak (hoewel christelijk geïnspireerde politiek zeker mogelijk is), dus het is tijdverspilling te proberen die enkele SGP'-er te bekeren. Overigens gebeurt dat laatste nu al in hoog tempo en beginnen ze daar nu eindelijk te begrijpen wat Jezus bedoelde.
De islam is fundamenteel anders en stelt religie en politiek aan elkaar gelijk. Als je mij niet gelooft raad ik je aan de koran en soenna, alsmede de zeer goede bijdragen van anderen hier en de eersteklas artikelen op Faithfreedom.org te lezen.
Slechts een handjevol moslims denkt er anders over en staat secularisme voor, de zogeheten koran-alleen moslims. Echter de meerderheid is soenniet of sji'iet.
et ceterum censeo islam delendam esse

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Vr Dec 23, 2005 2:46 pm

stropke schreef:Zeg Germen waar hebt ge die teksten vandaan gehaald? :wink:

Uit de koran hehehe.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Vr Dec 23, 2005 5:07 pm

Ik vind het diep triest dat zelfs een voorzetje om secularisatie te promoten alweer in het evangelisch daglicht wordt gesteld. Lees voortaam even gewoon door.....

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Vr Dec 23, 2005 7:09 pm

Nog een aanvulling op wat Germen liet zien als verschillen tussen Jezus en Mohammed.
Trouwens de tekst over kinderen tot zonde verleiden en die molensteen is keigoed aangehaald. Germen merci voor uw bijdrage. :wink:

VERSCHIL KORAN EN BIJBEL.

Koran: Mohammed was als profeet gewoon mens (Surah18110)
Bijbel: Jezus is Gods Zoon (Joh 10:36)

Koran: Mohammed deed geen wonderen (Surah 17:59)
Bijbel: Jezus deed veel wonderen (Markus 7:37)

Koran: Mohammed wist niet wat in een mensenhart leefde (Surah11:31)
Bijbel: Jezus wist precies wat in een mensenhart leefde (Openb 2: 23 & Joh 2:25)

Koran: Mohammed predikte vergelding (Surah2:194)
Bijbel: Jezus preekt vergeving (Matth 5:38-39)

Koran: Mohammed was een zondaar (Surah47:19)
Bijbel: Jezus was en is zonder zonde en vrij van zondige verlangens (Joh 8:46 & 1Petrus 2:22)

Koran: de woorden van de Quran zijn tijdens Mohammeds leven gewijzigd (Surah 16:101)
Bijbel: Jezus woorden zullen eeuwig onveranderd blijven bestaan (Matth 24:35 & John 8: 34- 35)

Koran: satan bleek invloed op Mohammed te kunnen uitoefenen (Surah7 :200)
Bijbel: satan bleek geen enkele invloed op de Heer Jezus te hebben (Joh 14:30)

Koran: Mohammed keerde zich af van de blinde mensen (Surah 80:1-10)
Bijbel: Jezus maakte blinden weer ziende en ontfermde Zich over hen ( Licas 18: 34-43)

Koran: Mohammed riep op tot vernietigen van mensenlevens (Surah 19: 5 , 6)
Bijbel: Jezus is gekomen om mensen te redden (Lucas 7:50)

De keus is, aan wie dit leest, wie ge vertrouwen en volgen wilt.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: Ma Okt 17, 2005 4:17 pm

Berichtdoor Jm » Vr Dec 23, 2005 7:23 pm

Sorry Unholy, maar ik denk dat je maar weinig begrepen hebt van zowel christendom als islam. Voor een christen is secularisme een natuurlijke zaak (hoewel christelijk geïnspireerde politiek zeker mogelijk is) (...)


Wat een achterlijke onzin zeg!

Als er al iets is waar veel christenen een broertje dood aan hebben dan is het wel die verdomde seculiere staat !

Grmpfh..

als het niet de arrogante moslim is die je op dit forum tot zijn volstrekt achterhaalde geloofje bekeren wil, dan is het wel de arrogante christen die daar een poging toe waagt. :roll:
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Vr Dec 23, 2005 9:53 pm

Tja, de actie tegen fundamentalistische islam moet nu met bijbelversjes worden gevoerd.......

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Za Dec 24, 2005 2:12 pm

Jm schreef:
Sorry Unholy, maar ik denk dat je maar weinig begrepen hebt van zowel christendom als islam. Voor een christen is secularisme een natuurlijke zaak (hoewel christelijk geïnspireerde politiek zeker mogelijk is) (...)


Wat een achterlijke onzin zeg!

Als er al iets is waar veel christenen een broertje dood aan hebben dan is het wel die verdomde seculiere staat !

Grmpfh..

als het niet de arrogante moslim is die je op dit forum tot zijn volstrekt achterhaalde geloofje bekeren wil, dan is het wel de arrogante christen die daar een poging toe waagt. :roll:

Wat ik zeg heeft weinig met arrogantie te maken maar wel alles met de feiten. Jezus maakte onderscheid tussen het Koninkrijk der Hemelen en het koninkrijk van deze aarde. Christenen moeten het koninkrijk der hemelen boven aardse macht stellen. Ik begrijp dat je een hekel hebt aan het christendom, dat is in de mode in bepaalde kringen, maar ik zou zeggen, verdiep je dan wel in het onderwerp waar je een hekel aan hebt. Anders maak je jezelf onsterfelijk belachelijk.

Dit is overigens slechts één van de folderteksten. Namelijk die waarin Mohammed met Jezus wordt vergeleken, want moslims graag doen.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Za Dec 24, 2005 7:02 pm

Christenen moeten het koninkrijk der hemelen boven aardse macht stellen. Ik begrijp dat je een hekel hebt aan het christendom, dat is in de mode in bepaalde kringen, maar ik zou zeggen, verdiep je dan wel in het onderwerp waar je een hekel aan hebt.


Ja hoor, genoeg gedaan. de hekel aan het christendom is terecht. Het is net zo'n dogmatische ideologie als de islam die de aardse maacht onder de hemelse macht plaatst. Het is alleen een kwestie hoeveel macht de kerken naar zich toe kunnen trekken en seculier denken is voor de meeste gelovige een behoorlijk schizofrene aangelegenjheid. Getuige ook bovenstaande...


Maar hoe dan ook, prettige kerstdagen.. :wink:

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Zo Dec 25, 2005 11:32 am

unholy schreef:Ja hoor, genoeg gedaan. de hekel aan het christendom is terecht. Het is net zo'n dogmatische ideologie als de islam die de aardse maacht onder de hemelse macht plaatst. Het is alleen een kwestie hoeveel macht de kerken naar zich toe kunnen trekken en seculier denken is voor de meeste gelovige een behoorlijk schizofrene aangelegenjheid. Getuige ook bovenstaande...

Maar hoe dan ook, prettige kerstdagen.. :wink:

Zoals ik al zei: nergens in het christendom wordt gesproken over seculiere macht. "Geef des keizers wat des keizers is" e.d. Dus het is in het geheel niet duidelijk over welke schizofrene aangelegenheid je het hebt. Overigens stel ik voor dat je je vanaf nu hier onthoudt van discussies over het christendom (dat je duidelijk de pet te boven gaat) en constructief meedenkt over folderteksten. Als jue over het christendom wilt ouwehoeren kan je dat beter doen op een ander subforum.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Zo Dec 25, 2005 11:54 am

Overigens stel ik voor dat je je vanaf nu hier onthoudt van discussies over het christendom (dat je duidelijk de pet te boven gaat)Ik geef mijn mening die kennelijk de jouwe niet is, overigens geef je hier keurig de onverdraagzame dictatoriale manier van denken aan iemand die verslingert is aan een dogmatisch geloof...

en constructief meedenkt over folderteksten.


Dat is nog al opmerkelijk, daar jouw bijdrage textjes zijn over hoe fijn Jezus wel niet is, daar mag ik dan niet meer aan meedoen.

Steek Jezus maar een heel eind je reet in!

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Zo Dec 25, 2005 12:12 pm

unholy schreef:
Overigens stel ik voor dat je je vanaf nu hier onthoudt van discussies over het christendom (dat je duidelijk de pet te boven gaat)Ik geef mijn mening die kennelijk de jouwe niet is, overigens geef je hier keurig de onverdraagzame dictatoriale manier van denken aan iemand die verslingert is aan een dogmatisch geloof...

Logisch denken is duidelijk niet je sterkste kant. je aanwezigheid in deze draad is storend, hier worden folderteksten geplaatst. Voor geouwehoer over het christendom kan je een smurfenforum als http://www.fok.nl/ of Indymedia gebruiken. Daar maak je vast een heel intelligente indruk en kom je genoeg geestverwanten met een zwaargereformeerde jeugd tegen :D. Dit forum heeft daarentegen als primair doel het aanpakken van de islamitische hersenziekte. Klaarblijkelijk spreekt je dat niet aan, welnu, zoek een ander forum dan. Doei.

Dat is nog al opmerkelijk, daar jouw bijdrage textjes zijn over hoe fijn Jezus wel niet is, daar mag ik dan niet meer aan meedoen.

Steek Jezus maar een heel eind je reet in!

Zoals ik al zei, deze draad is bedoeld voor folderteksten. Als jij een goede atheïstische tekst weet, prima, plaats hem dan hier.
Deze tekst is erg geschikt om het geleuter van moslims te ontmaskeren als zou de islam een verbetering zijn t.o.v. het christendom of Mohammed vergelijkbaar met Jezus. Een atheïstische tekst kan ook nuttig zijn. Je geleuter hier is verre van nuttig.
et ceterum censeo islam delendam esse

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Zo Dec 25, 2005 12:22 pm

Ik zal mij dan ook definitief terugtrekken van dit forum daar ik het evangelisch karakter te hoog vindt en dit forum gedoemd is onder te gaan aan christelijke dwang tot suprematie.

Ik kotst van jouw ideeën en jouw ontzettende hooghartige onbeschoftheid, maar dat is niets nieuws onder de zon. Verdwaasde gelovigen zijn als rotsen, sterk fier en onaanspreekbaar. Het zachte water, de kude winter en de warme zomer zal ze vanzelf afbreken.

Aan alle anderen, veel plezier met het bekritiseren van de Islam op dit inmiddels evangelisch bolwerkje, zo kun je zien hoe infiltratie werkt :wink:

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Zo Dec 25, 2005 12:26 pm

unholy schreef:Ik zal mij dan ook definitief terugtrekken van dit forum daar ik het evangelisch karakter te hoog vindt en dit forum gedoemd is onder te gaan aan christelijke dwang tot suprematie.

Ik kotst van jouw ideeën en jouw ontzettende hooghartige onbeschoftheid, maar dat is niets nieuws onder de zon. Verdwaasde gelovigen zijn als rotsen, sterk fier en onaanspreekbaar. Het zachte water, de kude winter en de warme zomer zal ze vanzelf afbreken.

Aan alle anderen, veel plezier met het bekritiseren van de Islam op dit inmiddels evangelisch bolwerkje, zo kun je zien hoe infiltratie werkt :wink:

We zullen je missen :D
et ceterum censeo islam delendam esse

Gebruikersavatar
Hume
Berichten: 110
Lid geworden op: Zo Sep 17, 2006 1:39 pm

Berichtdoor Hume » Vr Okt 06, 2006 12:36 pm

Je bedoelt die Jezus die slavernij goedkeurde Lk 12:42-48, Jezus de racist ( Mk 7:24-30; Matthew 10:6; 15:22-26), die Jezus die zijn volgenlingen opdracht gaf ongelovigen te vermoorden(Lk 19:27),
die Jezus die zijn moeder als een stuk vuil behandelde (Lk 8:20-21), die Jezus de vuile leugenaar (Jh 7:8-10), die Jezus die wou dat ouders hun kinderen stenigen (Mt 15:4-7), die Jezus die is gekomen om haat en geweld te brengen en zijn volgelingen instructies gaf hun kleren te verkopen en zwaarden te kopen?)(Mt 10:34-36; Luke 22:36); Etc. etc. etc.

Niet zo heel verschillend die Jesus en Mo als je ze eens vergelijkt....


Terug naar “Commentaar van Lezers”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten