De Boodschap van Profeet Mohammad

Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

De Boodschap van Profeet Mohammad

Bericht door Battle_for_peace »

1). Armen belasting

Hakim ibn Hizam heeft de Profeet over het geven van aalmoezen horen zeggen, 'De bovenhand (die geeft) is beter dan het onder hand (die het ontvangt)'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 508).


Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat iemand vroeg: "Welke daden in Islam zijn het beste?" de Profeet antwoordde: "Het voedden van de armen en het groeten van de mensen of je ze nou kent ofniet". (Sahih Bukhari, Deel 1, Boek 2, Hadith 11).

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet heeft gezegd: "Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg, al deze daden zijn een aalmoes". (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 141).

Uqbah ibn Al Harith heeft overgeleverd dat hij het Asr gebed met de Profeet verrichte. Na het gebed ging de Profeet haastig weg en kwam weer terug. Ik vroeg aan hem, wat er aan de hand was en hij zei: "Ik had een gouden muntje thuis, die ik eigenlijk aan de armen had moeten geven, en ik wou het niet nog een nacht thuis laten". (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 510).

Hakim ibn Hizam vroeg aan de Profeet: "Voordat ik Muslim werd, heb ik goede daden verricht zoals het geven van aalmoezen, het bevrijden van slaven en ik had goede relaties met vrienden en bekenden. Zal ik daarvoor beloont worden?" De Profeet zei: "Je werd Muslim, met de beloning van die goede daden (i.e. Je zult ook daarvoor worden beloont)". (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 517).

Anas ibn Malik heeft de Profeet horen zeggen: "Als een Muslim een boom plant of zaadjes zaait en een vogel, een mens of een dier eet daarvan, dan zal het als een aalmoes worden geacepteerd". (Sahih Bukhari, Boek 39, Hadith 513).

De oma van Ibn Mujaid heeft de Profeet horen zeggen: "Geef aan de armen, al was het maar een gebraden poot". (Maliks Muwatta, Boek 49, Hadith 8).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "God heeft gezegd: "O zoon van Adam! Besteedt (i.e. je rijkdom op de weg van God) en Ik zal (i.e. Mijn zegeningen en Genade) aan jou besteden". (Sahih Bukhari, Boek 64, Hadith 264).

Abu Musa Al Ashari heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad zei: "Voed de hongerige, bezoek de zieken, en bevrijdt de gevangenen". (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 286).

2). Roddelen

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "De slechtste onder de mensen is degene met twee gezichten. Degene die voor een groep mensen met de ene gezicht verschijnt en bij een ander groep mensen met een andere gezicht". (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 699).

3). Goede karakter

Abdullah ibn Amr zei, 'De Profeet heeft nooit scheldwoorden gebruikt en hij zei vaak: "De besten onder jullie zijn degenen met de beste manieren en karakters". (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 759).

4). Bescheidenheid

Abu Said Al Khudri zei: "De Profeet was meer bescheiden dan een maagde meisje op haar huwelijksnacht". (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 762).

5). Woede in bedwang houden

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "De sterke man is niet degene die goed is in worstellen, maar de sterke man is degene die zich onder controle kan houden tijdens een woede aanval". (Maliks Mu’ata, Boek 47, Hadith 12).
6). Bedriegerij

De Profeet liep op een markt langs een hoop etenswaren (i.e mais) die nog niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop zei hij: "O eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?" De eigenaar antwoord: "O Boodschapper van God, het komt door regen". Toen zei hij: "Waarom had je het niet bovenop gelegd zodat de mensen het konden zien? Wie bedriegt hoort niet bij ons". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 183).
7). Jihaad

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Laat de slaaf van Dinar en Dirham"s (i.e. Gel) en Quantify en Khamisa (i.e. luxeuze kleren) vernietigd zijn, want hij is blij wanneer hij ze krijgt en zo niet kijkt hij somber! Laat zo"n mens vernietigd en vernederd zijn en als hij gestoken is door een doorntje, dan laat hem niemand vinden die het voor hem eruit haalt! Het Paradijs is voor degenen die de teugels van hun paarden vasthebben en Jihad voeren op het pad van God, met ongekamd haar en voeten bedekt met stof! Als zij in de voorhoedde zijn aangesteld, zijn zij tevreden met hun plaats als bewaking en als zij in de achterhoedde zijn aangesteld, accepteren zij hun plaats met genoegen". (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 137).

Abu Abbas Abdul Rahman heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Wien’s voeten bedekt zijn geweest met stof op de pad van Jihaad, het Vuur der Hel zal hem niet raken”. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 66).

Abdulah ibn Abu Aufa heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Weet dat het Paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt”. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 52, Hadith 73).

De Profeet zei: “Een uur lang opgesteld staan in de gevechtslinie voor de Zaak van God (Jihaad) is beter dan 60 jaar opgesteld staan voor het gebed”. (Sahih Al Jami’ee 4503, Ahmad & Tirmidhie).
8). Doden van vredige ongelovigen

Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene die een ongelovige die een verbond met de Moslims had (mu’ahad), doodt, zal het geur van het Paradijs niet eens ruiken, al is het te ruiken op een reis afstand van 40 jaar". (Sahih Bukhari, Deel 9, Boek 83, Hadith 49).
9). Liefde

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven en jullie geloven niet voordat jullie van elkaar houden". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 96).

10). Liegen

Abu Bakrah heeft overgeleverd dat haar vader zei: "Wij waren in de gezelschap van de Boodschapper van God en hij zei: "Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden?" De Profeet zei toen: "Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders". Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei: "En het vertellen van onwaarheid" en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 158).

11). Racisme

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), zei: "Waarlijk, God kijkt niet naar jullie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten’ en hij wees naar zijn hart". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6220).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat een zwarte vrouw de moskee altijd schoonveegde. De Profeet vroeg aan de mensen waar die vrouw was en zij vertelden hem dat zij was overleden. De Profeet zei: "Waarom vertelden jullie mij dit niet eerder? Laat me haar graf zien". Dus hij ging naar haar graf en verrichte het begravenis gebed voor haar". (Sahih Bukhari, Boek 8, Hadith 488).
12). Onderdrukking

Ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen: "Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels". (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 627).

Anas heeft de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "Help je broeder of hij nou de onderdrukker is of hij wordt onderdrukt". De mensen zeiden: "O Boodschapper van God! Het is goed om hem te helpen als hij wordt onderdrukt, maar hoe kunnen we hem helpen als hij de onderdrukker is?" De Profeet zei: "Door hem tegen te houden, zodat hij anderen niet onderdrukt". (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 624).
13). Vrouwen

Sa"ad ibn Abi Waqas heeft de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "Je zult beloont worden voor alles wat je uitgeeft op de weg van God, al was het maar een hapje eten die je in de mond van je vrouw deed". (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 53).
14). Helpen van je familie

Er is overgeleverd dat Al Aswad aan Aicha, (moge God tevreden over haar zijn), vroeg: "Wat deed de Profeet allemaal in zijn huis?" Ze antwoordde: "Hij was altijd bezig met het helpen van zijn familie en als het tijd voor het gebed aanbrak ging hij weg". (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 644).
15). Paradijs

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "In het paradijs is er een boom, (i.e. die boom is zo groot dat) een ruiter van een snelle paard er 100 jaar voor nodig zal hebben om onder het schaduw ervan te komen". (Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 474).

Sahl ibn Sa"ad Al Saidi heeft de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "Een plaats ter grootte van een boogs lengte is beter dan deze hele wereld en alles wat op haar is". (Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 437).

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "Bij Hem in Wien"s Hand het leven van Mohammad ligt! Het afstand tussen de twee Panelen van de Poort van het Paradijs is zo groot als het afstand tussen Hajar en Makkah!". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 379).
16). Eerlijkheid

Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad zei: "Naties voor jullie werden vernietigd door God omdat als een belangrijk iemand onder hen ging stelen, zij hem gingen vergeven en als een arme man ging stelen gingen zij hem straffen volgens de wet van God! Ik zweer bij God, als Fatimah, de dochter van Mohammad zou stelen, dan zou ik zelf haar hand afhakken!" (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 681).
17). Omgang met dwazen

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat hij met de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), liep en de Profeet had mooie kleren aan die dag. Een heidene volgde de Profeet en trok van achteren hard aan zijn kleed, zodat er een streep op de schouder van de Profeet achterbleef, omdat die heidene te hard trok. De heidene zei toen: "O Mohammad! Geef me een beetje van de rijkdommen van God, die bij jou zijn". De Profeet draaide zich om, keek naar hem en glimlachte. Toen beveelde hij dat hem iets gegeven moet worden. (Sahih Bukhari, Boek 72, Hadith 700).
18). Zeggen van iets vriendelijks

Adi ibn Hatim heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "O Mensen, red julliezelf van het Vuur, al was het maar met het uitgeven van een halve dadel op de weg van God (i.e. aan de behoeftigen). Wie dat ook niet heeft, (i.e. moet zich van het Vuur redden) met het zeggen van iets goeds en vriendelijks". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 52).
19). Behulpzaam en eerlijk

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Een man liep op de weg en zag een doornige tak op de grond liggen en (i.e. uit angst dat iemand erop zal lopen) haalde hij het van de weg en God vergaf zijn zonden, door deze goede daad". (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 652).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, een beetje geld schuldig was van een man en hij kwam binnen en schreeuwde tegen de Profeet, omdat hij zijn geld nog niet terug had. De metgezellen van de Profeet haasten zich om hem te slaan en tegen te houden, maar de Profeet zei: "Laat hem, laat hem. De schuldeiser heeft het recht om te spreken". (Sahih Bukhari, Boek 41, Hadith 586).
20). Wees altijd eerlijk

Ubay bin Ka'ab zei: "Ik vond een kistje met 100 Dinar"s (i.e Geld) erin en ik ging naar de Profeet en vertelde hem hierover. De Profeet zei: "Maak openlijke aankondigingen ervan voor de mensen een jaar lang (i.e. dat je het gevonden hebt)". Dat deed ik en het bleek niet van hun te zijn. Dus ik ging weer naar de Profeet en hij zei: "Maak openlijke aankondingen ervan voor de mensen nog een jaar lang". En dat deed ik, en het bleek weer van niemand van hun te zijn. Ik ging voor de derde keer naar de Profeet en hij zei: "Hou het kistje en de touwtjes waarmee de kistje was dichtgemaakt. Tel het geld en kijk of degene van wie het is, de geld komt halen en als hij niet komt, gebruik het jezelf". (Sahih Bukhari, Boek 42, Hadith 608).

Ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen: "Een dier mag niet gemelkt worden zonder de toestemming van zijn eigenaar. Is er iemand onder jullie die ervan houdt, als iemand zijn winkel inbreekt en zijn dozen breekt en eten ervan meeneemt? De uiers van de dieren zijn de dozen van de eigenaars, waar hun voorzieningen in zijn bewaard, dus niemand zou een dier van een ander moeten melken zonder zijn toestemming". (Sahih Bukhari, Boek 42, Hadith 614).

21). Voor wezen zorgen

Sahl ibn Sa"ad heeft de Profeet, vrede zij met hem, horen zeggen: "Ik en degene die voor een wees zorgt en hem voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs zijn", en hij zette zijn middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 34).
22). Buren rechten

Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Gibrail heeft mij zovaak gevraagd om goed en aardig tegen mijn buren te zijn, tot het punt dat ik dacht dat hij mij zou bevelen om ze als erfgenamen te nemen". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 43).

Abu Shuraih heeft de Profeet horen zeggen: "Bij God, hij gelooft niet! Bij God, hij gelooft niet! Bij God, hij gelooft niet!" Men vroeg: "Wie gelooft niet, O Boodschapper van God?" De Profeet antwoordde: "Degene wien"s buren zich niet veilig voelen bij hem". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 45).

Anas ibn Malik heeft de Profeet horen zeggen: "Een echte gelovige onder jullie is pas degene die voor zijn broeder en buurman wenst wat hij voor zichzelf wenst". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 72).

Abu Dhar heeft de Profeet horen zeggen: "Wanneer je soep maakt, voeg er dan iets meer water aan toe en geef het als een geschenk aan je buren". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6357).

Er is overgeleverd door Mojahid dat Abdullah ibn Amr een schaap ging slachten en aan de mensen vroeg: "Hebben jullie een deel ervan aan mijn Joodse buurman gegeven? Ik heb de Boodschapper van God horen zeggen: "Gibrail bleef mij zovaak bevolen om goed tegen de buren te zijn, tot het punt dat ik dacht dat hij hun als mijn erfgenamen zou verklaren". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5133).
23). Eigen moeder vervloeken

Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het is een van de grootste zonden als iemand zijn eigen moeder vervloekt". Iemand vroeg: "O Boodschapper van God! Waarom zou iemand zijn eigen moeder vervloeken?" De Profeet zei: "Hij vervloekte de vader van een ander en die ander vervloekt zijn vader en moeder". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 4).
24). Omgang met ouders

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "Laat hem vernederd in zand gedompeld zijn! Laat hem vernederd in zand gedompeld zijn!" Ze vroegen: "O Boodschapper van God, over wie heeft u het?" De Profeet antwoordde: "Degene die zijn zijn vader of zijn moeder of hen beiden in hun ouderdom ziet, en toch gaat hij niet het Paradijs in (i.e. omdat hij niet voor hun zorgde)". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6190).

Abu Ayub Al Ansari heeft overgeleverd dat een man naar de Profeet kwam en zei: "O Boodschapper van God! Vertel me een daad die ik kan doen en daarmee naar het Paradijs kan gaan". De mensen zeiden: "Wat is er met hem? Wat is er met hem?" De Profeet zei: "Hij heeft een vraag". Toen zei de Profeet tegen die man: "Je moet God aanbidden en niemand met Hem vereenzilvigen, je moet gebeden verrichten, je moet armenbelasting geven en goede contacten houden met je familie en verwanten". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 12).

Abu Ayub Al Ansari heeft overgeleverd dat een man naar de Profeet kwam en zei: "Stel me op de hoogte van een daad die mij dichter tot het Paradijs zal brengen en verder weg van het Vuur". De Profeet zei: "Aanbidt God en vereenzilvig niemand met Hem, verricht het gebed, betaal de armenbelasting en behandel je familie leden goed". Toen hij wegliep zei de Profeet (i.e. tegen zijn metgezellen): "Als hij zich aan die dingen houdt, dan zal hij het Paradijs intreden". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 13).
25). Liefde tonen

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zijn kleinzoon Hasan kust en Al Aqra bin Habis zat naast hem. Al Aqra zei: "Ik heb tien kinderen en ik heb nooit een van hen gekust". De Boodschapper van God keek hem aan en zei: "Wie geen liefde toont, zal geen liefde ontvangen". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 26).

Aisha heeft overgeleverd dat een heidene naar de Profeet kwam en zei: "Jullie kussen de jongens (i.e. kinderen)? Wij doen dat niet!" De Profeet zei tegen hem: "Ik kan geen liefde in je hart werpen, nadat God het heeft weggenomen!" (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 27).
26). Grootste zonden

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "De grootste zonden zijn, (1). Deelgenoten toekennen aan God, (2). Ongehoorzaamheid aan de ouders, (3). Het doden van mensen, (4). En het vertellen van leugens". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 159).[/size][/color]
27). Omgang met onwetenden

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat een heidene in de Moskee ging urineren. De mensen renden om hem te slaan en tegen te houden, maar de Profeet zei: "Laat hem afmaken waar hij mee bezig is". Toen hij klaar was met urineren vroeg de Profeet om een emmer water en hij gooide het over het urine. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 54).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat een heidene naar de Profeet toekwam en met kracht aan de mantel van de Profeet trok. Omdat hij de mantel zo hard trok, verwonde hij de nek van de Profeet. De Profeet draaide zich om en keek hem aan. De heidene zei: "Laad deze twee kamelen van mij met je goederen, want je hebt me niks gegeven van je vaders bezittingen!" De Profeet zei tegen hem: "Nee, ik vraag God's vergeving" drie keer. Toen zei hij: "Ik zal je kameel niet vullen totdat je verontschuldiging aanbiedt, voor wat je mij net aandeed". En elke keer zei de heidene: "Ik zweer bij God, dat ik dat niet zal doen!" Toen riep de Profeet iemand en zei tegen hem: "Laad deze twee kamelen van deze man, laad de ene kameel met graan en de andere met dadels". Toen draaide hij zich van de heidene om en zei tegen hem: "Ga maar, met de zegeningen van God". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4757).
28). Vrijgevigheid

Er is overgeleverd dat Jabir zei: "Nooit heeft iemand aan de Boodschapper van God om iets gevraagd, waar de Profeet op heeft geweigerd". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 60).

Er is overgeleverd dat Abu Hazim zei: "Sahl ibn Sa"ad heeft gezegd dat een vrouw een kleed naar de Profeet bracht. De vrouw zei: "O Boodschapper van God! Ik heb het u gegeven, zodat u het zult dragen". De Profeet pakte het en droeg het omdat hij er behoefte aan had. Toen een van zijn metgezellen zijn kleed zag, zei hij: "O Boodschapper van God! Geef het alstublieft aan mij, zodat ik het kan dragen". De Profeet zei: "Ja" en hij gaf het aan hem. Toen de Profeet wegging werden de mensen boos op hem en ze zeiden tegen hem: "Het was niet goed van je om die kleed aan de Profeet te vragen, terwijl je wist dat hij er behoefte aan had en hij nooit weigert om dingen te geven!" De man zei: "Ik wou het alleen maar dragen, omdat de Profeet het had aangedaan". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 62).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Profeet Mohammad zei: "Ik ben dichter tot de gelovigen dan zij tot zichzelf, dus als iemand onder hen bezittingen nalaat wordt het aan zijn familie gegeven, maar als iemand onder hen sterft die in schulden zit, of mensen heeft die van hem afhankelijk waren of kinderen die behoefte hadden aan hem, dan ben ik hun helper". (Sahih Bukhari, Boek 80, Hadith 737).

29). Slechtste mensen

Aisha heeft overgeleverd dat een (i.e. slechte) man toestemming vroeg om binnen te komen en met de Profeet te praten en de Profeet zei: "Laat hem binnen komen! Wat een slechte broeder is hij van zijn mensen!" Toen hij binnenkwam ging de Profeet op een mooie en goede manier met hem praten. Toen hij wegging vroeg Aisha: "O Boodschapper van God! Je zei eerst zulke dingen over hem en toen ging u zo goed met hem om?" De Profeet zei: "O Aisha! De slechtste mensen zijn zij, door wien's slechte woorden en daden mensen van hem weglopen". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 80).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Op de Dag des Oordeels zal een zeer grote man naar voren komen, terwijl hij in de ogen van God niet meer zal wegen dan een vliegje (i.e. door zijn slechte daden)". (Sahih Muslim, Boek 39, Hadith 6698).

30). Wereld VS Hiernamaals

Er is overgeleverd door Mustaurid dat de Profeet zei: "Bij God, als iemand zijn vinger in een Ocean stak en het weer eruit trok, dan zou het water dat aan zijn vinger bleef kleven dit leven zijn en het Ocean het Hiernamaals". (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6843).

31). Goed praten

Malik heeft de Profeet horen zeggen: "Wie in God en de laatste Dag gelooft, moet iets goeds zeggen of zwijgen". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 157).
32). Goede manieren

Abu Darda heeft de Profeet horen zeggen: "Niks weegt zwaarder in de weegschaal op de Dag des Oordeels, dan de goede manieren van een gelovig". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4781).

Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als drie mensen bij elkaar zijn, mogen niet twee van hun iets in het geheim bespreken, terwijl ze de derde persoon uitsluiten". (Sahih Bukhari, Boek 74, Hadith 303).

Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Niemand mag een ander laten opstaan, zodat hij zelf kan zitten". (Sahih Bukhari, Boek 74, Hadith 286).

Abdullah ibn Amr ibn Al As heeft de Profeet horen zeggen: "Niemand mag tussen twee mensen komen zitten, zonder dat hij hun toestemming heeft". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4826).

Er is overgeleverd dat Aisha de Profeet heeft horen zeggen: "Door zijn goede karakter kan de gelovige de graden van degenen bereiken die vrijwillig in de nachten bidden en over dag vasten". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4780).

Abu Umamah heeft de Profeet horen zeggen: "Ik garandeer een huis in de omgeving van het Paradijs voor degene die ruzies vermijd al was het in de nacht, ik garandeer een huis in het midden van een Paradijs, voor degene die liegen vermijdt, ook al was het tijdens het vertellen van een grap, en ik garandeer een huis in de hoogste deel van het Paradijs voor degene die zijn karakter verbeterd". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4782).

De Profeet zei: "Ik ben gestuurd om de manieren van mensen te verbeteren". (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith 8).
33). Geen ware gelovige

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "De overspellige is geen ware gelovige zolang hij bezig is met overspel, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij bezig is met stelen en de drinker van wijn is geen ware gelovige zolang hij aan het drinken is, maar daarna kan berouw geacepteerd worden". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 109).
34). Gedenken van God
Er is overgeleverd dat Abu Musa de Profeet heeft horen zeggen: "De gelijkenis van degene die zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt, is zoals een levende en een dode". (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 416).
35). Genade voor de werelden

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat mensen tegen de Profeet zeiden om een vloek af te roepen op een groep ongelovigen, maar de Profeet zei: "Ik ben niet gestuurd om vloeken af te roepen, maar ik ben gestuurd als een Genade". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6284).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat At Tufail ibn Amr naar de Profeet kwam en zei: "O Boodschapper van God! De stam van Daos heeft (i.e.God en Zijn Boodschapper) ongehoorzaamd en ze hebben geweigerd (i.e. om Muslim"s te worden)! Roep God"s vloek over hun!" De mensen dachten dat hij God"s vloek over hun zou roepen, maar hij zei: "O God! Leidt de stam van Daos en breng ze tot ons". (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 406).
36). Parels van wijsheid

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Welvaart bestaat niet uit rijkdom, maar uit tevredenheid". (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 453).

Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het Paradijs is dichter tot jullie dan jullie schoenveter en hetzelfde geldt voor de Hel". (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 495).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Waalijk, God kijkt niet naar jullie gezichten of rijkdom, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6221).

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Een dode wordt (i.e. naar zijn graf) door drie dingen gevolgd, namelijk zijn familie, rijkdom en zijn daden. Twee dingen keren terug en een blijft bij hem. Zijn rijkdom en familie keren terug en zijn daden blijven bij hem". (Sahih Muslim, Boek 42, 7064).

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de Profeet heeft horen zeggen: "Als je naar mensen kijkt die qwa rijkdom en lichamelijk beter af zijn dan jou, dan moet je ook kijken naar mensen die het slechter hebben dan jou". (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7068).

Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene die de Qur'an goed (uit zijn hoofd) kent is zoals een man die een kameel heeft. Als hij goed op hem let (i.e. vastbindt) dan houdt hij hem, maar als hij loslaat, dan rent hij weg". (Maliks Muwatta, Boek 15, Hadith 6).

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "Islam begon als iets vreemds en het zal eindigen als iets vreemds, dus geef blijde tijding aan de vreemdelingen". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 270).

Mu'awiyah heeft de Profeet horen zeggen: "Laat degene, die ervan houdt dat mensen voor hem opstaan, zich op zijn plaats in de Hel voorbereiden". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5210).

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het Paradijs is onsingeld door moeilijkheden en de Hel is omsingeld door verleidingen". (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6778).

Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Van alle toegestane zaken is scheiding het meest gehaat door God". (Abu Dawud, Boek 12, Hadith 2172).

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "De wereld is een gevangenis voor een gelovige en een Paradijs voor een ongelovige". (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7058).

Abdullah ibn Omar zei: "De boodschapper van Allah pakte mij bij mijn schouder en zei: "Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent". (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 425).

Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niets kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol Barmhartigheid tot degene die berouw voelt". (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 444).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: "Het voedsel van twee personen is genoeg voor drie personen en het voedsel van drie personen is genoeg voor vier personen". (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 302).

Abu Bakr heeft de Profeet horen zeggen: "Degene die vergeving vraagt voor een zonde is geen zondaar, ook al keert hij terug naar die zonde zeventig keer per dag". (Abu Dawud, Boek 8, Hadith 1509).
37). Liegen

Safwan ibn Sulaym heeft overgeleverd dat iemand aan de Profeet vroeg: "Kan een Mo'min (ware gelovige) een lafaard zijn?" De Profeet antwoordde: "Ja" De man vroeg: "Kan de Mo'min gierig zijn?" De Profeet antwoordde: "Ja" De man vroeg: "Kan een Mo'min een leugenaar zijn?" De Profeet antwoordde: "Nee". (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 19).

Er is overgeleverd dat Mu'awiyah ibn Jaydah Al Qushayri zei: "De Boodschapper van God zei: "Wee degene die leugens vertelt om mensen te laten lachen! Wee hem! Wee hem!" (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4972).38). Bescheidenheid
Er is overgeleverd door Aisha dat een vrouw naar de Profeet kwam en aan hemvroeg hoe zij een bad moet nemen na haar menstruatie periode. De Profeet zei: "Pak een geparfumeerde doek en maak jezelf ermee schoon". Ze vroeg: "Hoe moet ik mezelf ermee schoonmaken, O Boodschapper van God?" Hij schaamde zich en draaide zich van haar om en zei: "Maak jezelf ermee schoon". Ze vroeg weer: "Hoe moet ik mezelf ermee schoonmaken, O Boodschapper van God?" De Profeet zei weer: "Maak jezelf ermee schoon". Toen bracht Aisha haar naar binnen en legde het aan haar uit. (Sahih Bukhari, Boek 92, Hadith 456).

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "Geloof heeft meer dan zeventig takken en bescheidenheid is een tak van het Geloof". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 55).
39). Doden van mensen

Abdullah ibn Amr heeft de Profeet horen zeggen: "De Grootste zonde"s zijn, anderen naast God aanbidden, ongehoorzaam zijn aan je ouders en het doden van mensen zonder recht". (Sahih Bukhari, Boek 78, Hadith 667).

40). Vergeving

Er is overgeleverd dat Anas ibn Malik zei: "Toen ik naast de Profeet zat, kwam een man en zei: "O Boodschapper van God! Ik heb een zonde begaan, straf mij volgens de wet van God". De Profeet vroeg hem niet, wat voor zonde hij had begaan. Toen brak het tijd voor het gebed aan en die man ging samen met de Profeet het gebed verrichten. Na het gebed stond hij weer op en zei: "O Boodschapper van God! Ik heb een zonde begaan, straf mij volgens de wet van God". De Profeet vroeg: "Heb je niet met ons gebeden net?" De man antwoordde: "Jawel". Toen zei de Profeet tegen hem: "God heeft je zonde al vergeven". (Sahih Bukhari, Boek 82, Hadith 812).

41). Bezittingen afpakken van mensen

Said ibn Zaid heeft de Profeet horen zeggen: "Als iemand ook maar een spanwijdte grond van iemand onrechtvaardig afneemt, dan zal God hem op de Dag des Oordeels zeven werelden laten dragen (i.e. om zijn nek). (Sahih Muslim, Boek 10, Hadith 3920).

Abu Osama heeft de Profeet horen zeggen: "God maakt de Hel verplicht en het Paradijs verboden voor degene die de eigendommen van de Moslims afneemt door valse eden te zweren!" Iemand vroeg: "O Boodschapper van God, ook als het iets nietigs is (i.e. die hij van de Moslim afneemt?)" De Profeet zei: "Ja, ook al is het een takje van een arak boom". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 252).

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah zei: "Een man kwam naar de Boodschapper van God en vroeg: "O Boodschapper van God! Wat zegt u van iemand die naar mij toekomt en mijn bezittingen wilt afnemen?" De Profeet antwoordde: "Geef je bezittingen niet aan hem". De man vroeg: "En als hij tegen me vecht?" De Profeet zei: "Dan vecht tegen hem". De man vroeg: "En als ik wordt gedoodt?" De Profeet antwoordde: "Dan ben je als martelaar gestorven". De man vroeg: "En wat als ik hem doodt?" De Profeet antwoordde: "Dan zal hij in het Vuur zijn". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 259).
42). Broederschap

Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Een Muslim is de broeder van een ander Muslim. Dus hij mag hem nooit onderdrukken of overgeven aan een onderdrukker. En degene die de behoeftes van zijn broeder vervult, dan zal God zijn behoeftes vervullen". (Sahih Bukhari, Boek 85, Hadith 83).

Abdullah ibn Masud, (moge God tevreden over hem zijn), heeft de Profeet horen zeggen: "Het beledigen van een Moslim is inderdaad een grove belediging en het bevechten van een Moslim is ongeloof". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 122).

Abu Ayub Ansari heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het is niet toegestaan voor een Moslim om contacten met zijn broeder (i.e. na een ruzie) langer dan drie dagen te verbreken, zodat de ene man een kant opgaat en de ander de ander kant op als ze elkaar tegenkomen. De beste onder hen is degene die de ander het eerste groet (i.e. en weer vriendshap sluit met zijn broeder)". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6210).

No'man ibn Bashir heeft de Profeet horen zeggen: "De gelovigen zijn samen zoals een lichaam, als het lichaam hoofdpijn heeft, dan lijdt het hele lichaam aan pijn en slapeloosheid". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6260).
43). Takken van het geloof

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "Geloof heeft meer dan zeventig takken. De grootste tak is het getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden dan God en de kleinste tak is het oprapen van spullen van de grond waar een ander over kan struikelen". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 56).
44). Beloning voor de ouders

Muadh Al Juhani heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als iemand de Qur'an reciteert en ernaar handeld, dan zullen zijn ouders op de Dag des Oordeels kronen dragen die meer stralen dan de zon zou stralen als het in het midden van een van jullie huizen zou worden gezet. Dus wat denk je van degene die er zelf naar handelt (i.e. hun kind)?" (Abu Dawud, Boek 8, Hadith 1448).
45). Eerlijkheid

Jundub heeft de Profeet horen zeggen: "God zal de nederigheid openbaar maken van degene die zijn goede daden geheim wilt houden, en God zal de ware aard bekend maken van degenen die op willen scheppen met hun goede daden". (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7116).
46). De Hel

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "De Hel zal die Dag (i.e. Dag des Oordeels) aangesleept worden door 70.000 koorden en elke koord zal door 70.000 Engelen worden getrokken". (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6810).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Het afstand tussen de twee schouders van een ongelovige in de Hel zal zo groot als als een afstand, die door een snelle ruiter in drie dagen wordt afgelegd". (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 559A).

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet heeft gezegd: "De kies van een ongelovige zal zo groot zijn als de berg Uhud, en de dikheid van zijn huid zal zoals een afstand van drie nachten reizen zijn". (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6831).
47). Hoop

Jabir ibn Abdullah Al Ansari zei: "Ik heb de Boodschapper van God, drie dagen voordat hij stierf horen zeggen: "Niemand van jullie moet sterven zonder dat hij op het beste van God hoopt". (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6877).
48). Bezoeken van de zieken

Abu Rabi' heeft de Boodschapper van God horen zeggen: "Degene die een zieke bezoekt is in de fruit tuinen van het Paradijs, zolang hij daar verblijft". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6227).

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene die de rituele reiniging verricht en dan een zieke Moslim een bezoek toebrengt, terwijl hij op de beloning van God hoopt, zal zestig jaren van de Hel worden verwijderd". (Abu Dawud, Boek 20, Hadith 3091).
101). God is behoefteloos

Abu Dhar heeft de Profeet horen zeggen: "Allah heeft gezegd: "O Mijn dienaren! Als de eerste van jullie tot en met de laatste van jullie, uit onder de mensen en de Jin net zo'n oprechte hart hadden als de beste onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn Koninkrijk toevoegen. O Mijn dienaren! Als de eerste van jullie tot en met de laatste van jullie, uit onder de mensen en de Jin net zo'n slechte hart hadden als de degene met slechtste hart onder jullie, dan zou dat niets uit Mijn Koninkrijk afnemen. O Mijn dienaren! Als de eerste onder jullie tot en met de laatste onder jullie, uit onder de mensen en de Jin zouden opstaan in een plaats en elke van jullie aan Mij een wens zouden doen, en Ik zou iedereen geven waar hij om vroeg, dan zou dat niets kunnen afnemen van Mijn koninkrijk, niet meer dan dat een zee zou stijgen als er een naald ingestoken zou worden". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6246).
50). Vloeken

Abu Darda de Profeet heeft horen zeggen: "Degene die vloekt zal niet mogen getuigen of voorspreken op de Dag des Oordeels". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6283).
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).

Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

51). Spreken van de waarheid

Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Oprechtheid leidt tot deugd en deugd leidt tot het Paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid totdat hij bij God opgeschreven staat als een waarheidsgetrouw. Leugenachtigheid leidt tot zonde en zonde leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij God opgeschreven is als een leugenaar". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6307).
52). Martelen van mensen

Hisham ibn Hakim heeft de Profeet horen zeggen: "Degene die anderen op aarde martelt, zal door God (op de Dag des Oordeels) worden gemarteld (i.e. in de Hel)". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6327).
53). Dieren rechten

Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Een vrouw ging naar het Vuur omdat zij een katje had vastgebonden tot zij stierf. Ze gaf haar geen eten of drinken tot zij stierf. Ze liet haar niet eens gaan zodat ze insecten van de grond kon eten!". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6345).

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "Een mier had een van de Profeten van vroeger gebeten en in zijn woede beveelde hij dat de hele mierennest in brand gestoken moest worden. Toen openbaarde God aan hem: "Omdat een mier jou heeft gestoken, heb jij een hele gemeenschap vernietigd die Mij verheerlijkte". (Sahih Muslim, Boek 26, Hadith 5567).

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de Profeet heeft horen zeggen: "Wanneer jullie kamperen in de nacht, ga dan niet in het midden van de weg kamperen, want dat is een oversteekplaats van kleine diertjes (i.e. zoals de mieren)". (Sahih Muslim, Boek 20, Hadith 4723).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Een man was op reis en kreeg dorst onderweg. Hij ging een put in en dronk water. Toen hij weer uit de put klom zag hij een hond aan het natte grond likken uit dorst. De man zei: "Deze hond heeft dezelfde probleem als ik had" Dus hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water. Hij pakte zijn schoen met zijn mond vast en klom weer uit het put en gaf het hond te drinken. God beloonde hem voor deze daad en vergaf al zijn zonden". (Sahih Bukhari, Boek 40, Hadith 551).

54). Onderschat niets van het goede

Abu Dhar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Onderschat niets van het goede, al is het maar het ontmoeten van je broeder met een lach op je gezicht". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6359).
55). Zelfs een halve dadel kan je van de Hel redden

Er is overgeleverd dat Aisha zei: "Een arme vrouw en haar drie dochters kwamen naar mij toe. Ik gaf ze drie dadels (omdat ik niks anders had om aan ze te geven). Ze gaf twee dadels aan twee dochters van haar en de derde dadel wou zij zelf eten. Toen ze de dadel bijna in haar mond had gestoken, zag ze dat haar derde dochter niks te eten had. Ze deelde die dadel in tweeen en ze gingen het samen eten. Ik vertelde dit verhaal aan de Boodschapper van God en hij zei: "Waarlijk, daardoor heeft God heeft haar het Paradijs beloofd of hij heeft haar van de Hel gered". (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6363).
56). Extremisme

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat sommige metgezellen van de Profeet te extreem wouden gaan in de religie en zeiden: "Ik zal niet met een vrouw trouwen" en anderen zeiden: "Ik zal geen vlees eten" en anderen zeiden: "Ik zal niet in bed liggen". Toen de Profeet hiervan op de hoogte werd gesteld, prijsde hij God en zei: "Wat is er met de mensen dat zij dit en dat zeggen? Ik bid en ik slaap, ik vast en ik eet en ik trouw met vrouwen. Degene die zich van mijn Sunnah afkeert, heeft niks met mij te maken". (Sahih Muslim, Boek 8, Hadith 3236).
57). Geschenk terugnemen

Ibn Abbas heeft de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "De gelijkenis van degene die iets aan mensen schenkt en het dan terugneemt is zoals een hond die zijn eigen braaksel (kots) weer op eet". (Sahih Muslim, Boek 12, Hadith 3958).
58). Nooit gezucht tegen zijn bedienden

Er is overgeleverd dat Anas ibn Malik zei: "Ik was tien jaar lang een bediende van de Profeet en nooit heeft hij in zijn leven "UFF" tegen mij gezegd, en nooit zei hij tegen mij: "Waarom deed je dat?" of "Waarom dit je het niet zo?" (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4756).
59). Onderdrukking

Omar ibn Khattab heeft de Profeet horen zeggen: "Help de onderdrukten en wijs de weg aan de verdwaalde". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4799).
60). Danken van de mensen

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "Degene die God niet dankt, dankt de mensen niet". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4793).

61). Goede vrienden

Abu Hurairah heeft de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "Een mens is geneigd de religie van zijn vriend te volgen, dus ieder van jullie moet uitkijken wie hij bevriendt". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4815).
62). Genade tonen aan mensen

Jabir ibn Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "God is niet Genadig tegen degenen die geen genade tonen aan de mensen". (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith 473).

Abdullah ibn Amr heeft de Profeet horen zeggen: "De Barmhartige is Genadig tegen degenen die genadig zijn. Als je genade toont aan degenen die op aarde zijn, zal Degene die in de hemelen is, jou Genade tonen". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4923).

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "Genade wordt alleen weggenomen uit de harten van de meest ellendige mensen". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4924).

Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degenen die geen genade tonen aan onze jongeren en die geen respect tonen aan onze ouderen, behoren niet tot ons". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4925).63). Roddelen

Er is overgeleverd door Aisha dat zij tegen de Profeet zei: "Safiyah is dit en dat (i.e. ze maakte een beweging met haar hand, waarmee ze bedoelde dat zij te kort was)". De Profeet zei: "Je hebt iets gezegd, dat de kleur van een Ocean zou veranderen als het ermee gemixd zou worden". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4857).

64). Jaloerzie

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Vermijd jaloerzie, want jaloerzie verteert goede daden zoals vuur brandstof verteert". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4885).

65). Liefde

Al Miqdam ibn Ma'dikarib heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als een man van zijn broeder houdt, moet hij tegen hem zeggen dat hij van hem houdt". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5105).

Er is overgeleverd dat Abdullah al Khorasani de Profeet heeft horen zeggen: "Schud elkaar de handen en haat zal verdwijnen. Geef elkaar cadeautjes en houdt van elkaar en vijandigheid zal verdwijnen". (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith 16).

66). Vergeven van bedienden

Er is overgeleverd dat Abdullah ibn Omar zei: "Een man kwam naar de Profeet en vroeg: "O Boodschapper van God! Hoevaak moet ik mijn bediende vergeven?" De Profeet gaf geen antwoord, dus de man vroeg weer en de Profeet gaf weer geen antwoord. Toen hij het voor de derde keer vroeg, antwoordde de Profeet: "Vergeef hem, zeventig keer per dag!". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5145).
67). Groeten van mensen

Abu Umamah heeft de Profeet horen zeggen: "Degenen die het dichtste tot God staan, zijn degenen die de mensen het eerste groeten". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5178).

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet langs een groep kinderen liep, die zaten te spelen en hij groette hun. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5183).

Al Bara ibn Azib heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als twee Moslims elkaar ontmoeten en ze schudden elkaar de handen, dan zullen zij worden vergeven voordat zij weer van elkaar scheiden". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5193).

68). Tegenhouden van het kwade

Er is overgeleverd dat Khalid ibn Walied de Profeet heeft horen zeggen: "Als de mensen een onrechtvaardige mens slecht zien handelen, en ze houden hem niet tegen, zal God ze allemaal straffen!" (Abu Dawud, Boek 37, Hadith 4324).

68). Slaan van slaven

Zadhan heeft overgeleverd dat Ibn Omar, (moge God tevreden over hem zijn), een slaaf van hem riep en zag wonden op zijn rug. Ibn Omar zei tegen hem: "Ik heb je pijn aangedaan". Zijn slaaf zei: "Nee". Maar Ibn Omar zei: "Je bent vrij". Toen pakte hij zand van de grond en zei: "Er is geen beloning voor (het vrijlaten van deze slaaf), want ik heb de Boodschapper van God, vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen: "Degene die zijn slaaf slaat of hem in zijn gezicht klapt, dan is zijn straf dat hij hem vrij moet laten". (Sahih Muslim, Boek 15, Hadith 4079).

Mu'awiyah ibn Suwayd heeft overgeleverd dat een man zijn slavin sloeg en de Profeet zei: "Bevrijd haar". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5148).

69). Omgang met kinderen
Abu Rafi ibn Amr Al Ghifari zei: "Toen ik nog een kind was, gooide ik vaak stenen op de palm bomen van de Ansaar. Dus ik werd gepakt en ze brachten naar de Profeet. Toen zei hij: "O kind, waarom gooi je stenen op de palm bomen?" Ik antwoordde: "Ik eet ze". De Profeet zei: "Gooi geen stenen op palm bomen, maar eet wat op de grond valt". Toen aaide hij met zijn hand op mijn hoofd en zei: "O God, vul zijn buik". (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2616).

Ali ibn Abu Talib heeft overgeleverd dat hij een slavin en haar kind van elkaar scheidde en de Profeet verbood dat. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2690).
70). Trots

Abdullah bn Masud heeft overgeleverd dat hij de Profeet heeft horen zeggen: "Degene die geloofde, al was het maar zo weinig als het gewicht van een mosterd zaadje, zal het Vuur niet intreden en degene die trots had in zijn hart, al was het maar zo weinig als het gewicht van een mosterd zaadje, hij zal het Paradijs niet intreden". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 165).

71). Veraden van mensen

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Voor elke verrader zal er een vlag zijn op de Dag des Oordeels en daarmee zal hij worden herkend (i.e. door de mensen)". (Sahih Muslim, Boek 19, Hadith 4308).


72). Doden na bescherming te hebben beloofd

Abu Bakrah heeft overgeleverd dat de Profeet, God"s vreden en zegeningen zij met hem, zei: "God heeft het Paradijs verboden voor degene die een ander doodt, terwijl hij hem bescherming had beloofd". (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2754).

73). Geboorte van een dochter is een zegen

Abdullah ibn Abbas heeft de Profeet horen zeggen: "Als iemand een dochter heeft, die hij niet levend begraaft, haar rechten niet geringschat en zijn zonen niet boven haar verkiest, dan zal God hem het Paradijs toelaten". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5127).

74). Woede

Humaid ibn Abdur Rahman heeft overgeleverd dat een man naar de Profeet kwam en vroeg: "O Boodschapper van God, leer me een paar dingen waar ik naar moet handelen. Vertel me niet teveel dingen, want anders zal ik het vergeten". Hij zei: "Wordt niet boos". (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith 11).

75). Aalmoes

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "In de ochtend is men verplicht om aalmoes te geven namens alle boten in zijn vingers en tenen. Het groeten van iedereen die je tegenkomt onderweg is een aalmoes, aansporen tot goedheid is een aalmoes, het verbieden van het kwade is een aalmoes, het oprapen van dingen waar anderen aan kunnen struikelen op de weg is een aalmoes en seksueel gemeenschap hebben met je vrouw is een aalmoes". (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5223).

76). Vrouwen
Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet zei: "Degene die in God en de Laatste Dag gelooft moet zijn buurman niet tot last zijn en neem mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen. Want ze zijn geschapen uit een rib en het meest gebogen deel van de rib is het bovenste gedeelte. Als je probeert om het recht te krijgen, zul je het breken. En als je het met rust laat, zal het gebogen blijven. Neem dus mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen". (Sahih Bukhari, Boek 62, Hadith 114).

De Profeet zei: "Het paradijs is onder je moeders voeten". (An Nasai & Ibn Majah).

Abdullah ibn Zam’a heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Hoe kunnen jullie vrouwen, zoals kamelen slaan, en hun daarna weer omhelzen?!” (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 68).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “Een gelovige man mag geen gelovige vrouw haten, als hij sommige eigenschappen van haar haat, dan zal (zij zeker) andere eigenschappen hebben waarvan hij kan houden”. (Sahih Muslim, Boek 8, Hadith 3469).

77). Straffen met vuur

Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet een mieren nest zag die in brand was gestoken en hij vroeg: "Wie heeft dit gedaan?" Wij antwoordden: "Wij hebben dit gedaan". Toen zei hij: "Alleen de Schepper van het Vuur, mag met vuur straffen!" (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2669).
78). God's Genade

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn, als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken, en hem dan plotseling zou terug vinden". (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 321).

Ibn Omar zei: "Ik heb de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), horen zeggen: "Allah zal een gelovige dicht bij Zich brengen en Hij zal hem dekken met Zijn Bedekking. Dan zal Hij hem vragen: "Heb je die en die zondes verricht?" De man zal antwoordden: "Ja, O mijn Heer" en Allah zal hem vragen en vragen tot die man denkt dat hij ten onder is gegaan (i.e. door zoveel zonden). Allah zal dan zeggen: "Ik hield je zonden verborgen in de wereld (i.e. voor de mensen) en vandaag zal Ik ze vergeven" en dan hij zal het boek van zijn daden krijgen". (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 621).

Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: "Toen Allah Zijn schepping volmaakt had, schreef Hij in een boek dat bij Hem is op de Troon: "Mijn Genade overtreft mijn Woede". (Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 416).
79). Goede behandeling van slaven

Al Maru'r heeft overgeleverd: "Ik zag Abu Dhar met zijn slaaf lopen en beiden hadden ze dezelfde soort mantels aan. Ik vroeg waarom ze dezelfde mantels droegen en hij antwoordde: "Ik had iemand onrecht aangedaan, door zijn moeder uit te schelden. De Profeet zei tegen mij: "O Abu Dhar! Heb je zijn moeder uitgescholden? Je hebt nog steeds een paar kenmerken van onwetendheid! Jullie slaven zijn jullie broeders en Allah heeft ze voor jullie ten dienst gesteld. Dus als iemand van jullie een broeder ten dienst heeft, moet hij hem voedden met wat hij eet en hem kleedden met wat hij zelf kleedt. Vraag ze niet om dingen te doen, waar ze niet toe in staat zijn en als zij het doen, help ze dan daarbij". (Sahih Bukhari, Deel 1, Boek 2, Hadith 29).

80). Het Hart

An No"man ibn Bashir heeft de Profeet horen zeggen: "(O Mensen) Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als het goed wordt, dan is het hele lichaam goed en als het slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!" (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 49).

81). De twee slechtheden

Ata ibn Yasar heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden". Een man zei: "O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!" De Profeet werd stil en zei weer: "Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden". De man zei weer: "O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!" Toen werd de Profeet weer stil en zei de Profeet voor de tweede keer: "Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden". En voor de derde keer zei de man: "O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!" Toen herhaalde de Profeet weer wat hij zei en de man vroeg aan de Profeet om hun niet te vertellen welke twee slechtheden het waren. De mensen zeiden tegen die man om stil te zijn. En de Profeet zei: "Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden. De twee dingen zijn dat wat tussen zijn kaken ligt (i.e. tong) en dat wat tussen zijn benen ligt (i.e. geslachtsdelen)! Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt. Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt". (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 11).

82). Eerlijkheid van de Profeet


Anas heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede en zegeningen zij met hem), langs een dadeltje liep die op de grond was gevallen en zei: "Als ik niet bang was dat het mischien een deel van een aalmoes was van iemand, had ik het gegeten". (Sahih Bukhari, Boek 42, Hadith 612).

83). Slaven bevrijden


De Profeet zei: "Allah zal alle lichaams delen van degene die een slaaf bevrijdt van het Vuur redden". (Sahih Bukhari, Boek 46, Hadith 693).

84). Ieder mens is een herder


Abdullah ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen: "Ieder van jullie is een herder en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een herder van de mensen die onder zijn regering leven en hij is verantwoordelijk voor hun. De vader is een herder van zijn familie en hij is verantwoordelijk voor ze. De vrouw is een herderin van haar man's huis en is verantwoordelijk daarvoor. Een bediende is een herder van de bezittingen van zijn baas en hij is verantwoordelijk daarvoor". (Sahih Bukhari, Boek 41, Hadith 592).

85). Wonder van de Profeet

Anas ibn Malik, Humaid, Salim ibn Ajad, Abdullah en velen anderen hebben overgeleverd dat ze op reis waren met de Profeet en tekort aan water hadden. Iedereen was op zoek naar water, maar niemand kon water vinden. De Profeet zei: "Breng het water dat jullie hebben". Ze brachten een pot met water erin. De Profeet stak zijn hand erin en zei: "Kom naar het gezegend water, en de zegen is van Allah" en de aanwezigen zagen dat het water zich vermeerderde onder de vingers van de Profeet. En bijna 1500 mensen en hun dieren dronken van het water en ze verrichten het rituele reiniging ermee". (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 766).

86). Voorspelling

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet samen met Abu Bakr, Omar ibn Khattab en Othman ibn Affan op de berg Uhud liep en het berg begon te beven. De Profeet sloeg met zijn voet op de grond en zei: "O Uhud! Doe rustig aan, want op jou staat niemand anders dan een Profeet (Mohammad), een Sidiq (Abu Bakr) en twee martelaren (Omar ibn Khattab en Othman ibn Affan)!" (Sahih Bukhari, Boek 57, Hadith 49).

87). Islam is makkelijk

Een man kwam naar de Profeet en zei: "Ik ben vernietigd!" De Profeet vroeg: "Waarom?" De man zei: "Ik had seksueel gemeenschap met mijn vrouw, terwijl ik aan het vasten was (i.e. in de maand van Ramadhan!)". De Profeet zei: "Bevrijd dan een slaaf (i.e. als vergelding voor je overtreding)". De man zei: "Dat kan ik niet doen (i.e. ik heb geen slaven)". De Profeet zei: "Ga dan twee volle maanden vasten". De man zei: "Ik kan dat niet". De Profeet zei: "Ga dan maar zestig armen voedden". De man zei: "Ik heb niks om uit te geven". Toen kwam iemand binnen met een bord vol met dadels en gaf het als een geschenk aan de Profeet. De Profeet vroeg: "Waar is die vraagsteller?" De man zei: "Ik ben hier". De Profeet gaf het bord met dadels aan de man en zei: "Geef dit aan de armen". De man zei: "Moet ik het geven aan iemand die armer is dan ik? Bij Allah, tussen deze twee bergen van Madinah is niemand armer dan mij!" De Profeet glimlachtte tot zijn tanden zichtbaar werden en zei: "Geef het dan maar aan je eigen familie". (Sahih Bukhari, Boek 64, Hadith 281).

88). Zoals bladeren vallen zijn zonden eraf


Er is overgeleverd dat Abdullah, (moge Allah tevreden over hem zijn), zei: "Ik bezocht de Profeet en hij had zware koorts. Ik vroeg: "U hebt zware koorts. Zult u een dubbele beloning krijgen?" De Profeet zei: "Ja, want geen Muslim wordt getroffen door ellende of Allah wist zijn zondes ermee af, zoals bladeren van bomen vallen zijn zonden van hem af". (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 550).

89). Wens van de Profeet


Overgeleverd door Abu Hurairah, dat de Profeet, heeft gezegd: "Zonder twijfel zou ik op Allah’s weg willen strijden om als martelaar te sterven en dan zou ik weer tot leven willen komen om te strijden en om weer als martelaar sterven". (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 216).

90). Voor wie zijn buren zich niet veilig voelen

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene voor wiens slechte daden zijn buren zich niet veilig voelen, zal het Paradijs niet intreden!" (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 74).

91). Wees altijd vriendelijk


Er is overgeleverd dat Aisha zei: "Een paar Joden kwamen naar de Profeet en zeiden: "As Samu Alaikom (dood zij met jou)" Ik begreep het en zei: "Wa Alaikom As Samu, Wal'an (dood zij op jou en Allah's vloek!)" De Profeet zei: "O Aisha, doe rustig aan. Allah houdt ervan als mensen altijd goed en aardig zijn". Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah! Hoorde je niet wat ze zeiden?" De Profeet zei: "Hoorde je niet wat ik zei? Ik zei (i.e. tegen die Joden): "Wa Alaikom" (en op jou)". (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 53).92). Smeekbede van de Profeet

Er is overgeleverd door Abu Hurairah, dat de Profeet zei: "O Allah! Mohammad is slechts een mens. Ik verlies mijn geduld, zoals elke mens soms zijn geduld verliest. Ik heb een verbond met U die U niet zult breken en dat is, dat wie ik ook van de gelovigen heb uitgescholden, geslagen of vervloekt heb, laat het op de Dag des Oordeels een middel zijn voor hem om dichter bij U te komen!" (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6293).93). Beter dan een wereld vol van die andere

Er is overgeleverd dat Sahl ibn Sa"ad As Said zei: "Een man liep naast de Boodschapper van Allah en hij vroeg aan iemand die naast hem zat: "Wat zeg je me van die man?" De man antwoordde: "Die persoon is een van de geerd en gerespecteerde mensen. Bij Allah! Als hij de hand van een vrouw zal vragen, zouden zij hem zeker die vrouw uithuwelijken! Als hij voorspraak zal doen voor iemand, zou zijn voorspraak zeker geacepteerd worden!" De Profeet werd stil tot een ander man langs de Profeet liep. De Profeet vroeg weer aan zijn metgezel: "Wat zeg je me van die (i.e. tweede) man dan?" Zijn metgezel zei: "O Boodschapper van Allah! Dit is een van de arme Muslims. Als hij de hand van een vrouw zou vragen, zou niemand een vrouw aan hem uithuwelijken! Als hij voorspraak zou doen voor iemand, zou niemand zijn voorspraak accepteren en als hij spreekt luistert niemand naar hem". Toen zei de Profeet: "Deze (tweede) man is beter dan een wereld vol van die andere (eerste) man!" (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 454).94). Zij zijn de verliezers!

Er is overgeleverd dat Abu Dhar zei: "Ik bezocht hem (i.e. de Profeet) toen hij tegen de Kaba zat te leunen en hij zei: "Zij zijn de verliezers, bij de Heer van de Kaba! Zij zijn de verliezers, bij de Heer van de Kaba!" Ik dacht bij mezelf: "Wat is er mis met mij?" Toen ging ik naast hem zitten en hij ging door met het zeggen van die woorden. Ik kon me niet inhouden en Allah weet in wat voor een ellendige situatie ik me bevond. Dus ik vroeg: "Wie zijn de verliezers? Moge mijn vader en moeder voor je worden opgeofferd, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "De rijke mensen, behalve degenen die zo en zo doen (geld uitgeven aan de armen op de weg van Allah)". (Sahih Bukhari, Boek 78, Hadith 633).95). Wens niet de dood

Sa"d ibn Ubaid heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Niemand van jullie moet om de dood wensen, want als hij oprecht is, zal hij meer goede dingen doen en als hij een slecht persoon is, zal hij mischien stoppen met zijn slechte daden". (Sahih Bukhari, Boek 90, Hadith 341).96). Wat is de beste daad?

Er is overgeleverd dat Abdullah ibn Masud aan de Profeet vroeg: "Wat is de beste daad?" Hij antwoordde: "Het verrichten van de gebeden op tijd". Ibn Masud vroeg: "Wat is daarna de beste daad?" Hij antwoordde: "Om goed en hulpzaam voor je ouders te zijn". Ibn Masud vroeg: "Wat is daarna de beste daad?" Hij antwoordde: "Jihad voeren op de weg van Allah (tegen de onrechtvaardigen)". (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 41).97). Intenties

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Allah heeft gezegd: "Als Mijn dienaar een intentie heeft om iets goeds te doen, maar hij doet het niet, dan schrijf Ik voor hem een beloning. En als hij het wel doet, dan schrijf Ik tien tot zevenhonderd keer meer beloningen voor hem. Maar als hij een intentie heeft om iets slechts te doen en hij doet het niet, wordt er niks geschreven over hem. En als hij het slechte intentie die hij had, uitvoert dan wordt er slechts een slechte daad genoteerd". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 234).98). Islam is de enige religie die God accepteert

Abu Hurairah heeft de Profeet horen zeggen: "Bij Degene in Wien's Hand Mohammad's leven ligt, degene onder de Joden en Christenen die van mij hoort en zijn geloof in de dingen waarmee ik ben gezonden (i.e. Islam) niet bevestigt, en hij sterft (als een ongelovige in Islam), dan behoort hij tot de bewoners van het Vuur". (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 284).


Omar ibn Khattab heeft overgeleverd dat de Profeet tegen hem zei: "O Omar zoon van Khattab, ga en maak een aankondiging dat niemand dan de gelovigen het Paradijs zullen intreden". Omar ibn Khattab, (moge Allah tevreden over hem zijn), ging toen naar buiten en zei: "Waarlijk, niemand dan de gelovigen zullen het Paradijs intreden!" (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 209).

Er is overgeleverd dat Aisha aan de Profeet vroeg: "O Boodschapper van Allah! De zoon van Jud'an had goede relaties met mensen en hij heeft de armen gevoedt. Zullen deze dingen hem baten in het Hiernamaals?" De Profeet antwoordde: "Nee, omdat hij nooit in zijn leven heeft gezegd: "O mijn Heer! Vergeef mijn zonden op de Dag des Oordeels!" (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 416).99). Voorbeeld van een gelovige

Er is overgeleverd door Ka"ab dat de Profeet zei: "De voorbeeld van een gelovige is zoals een gewas in het veld dat door de wind alle kanten op wordt gebogen, maar uiteindelijk staat het weer rechtop. De voorbeeld van een ongelovige is zoals een cipres boom, dat overeind staat door zijn stevige wortel en niet gebogen kan worden door winden, totdat het wordt ontworteld door een sterke windvlaag". (Sahih Muslim, Boek 39, Hadith 6744).100). Aansporen tot goedheid

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde beloning krijgen als degene die naar zijn advies handelde, zonder dat er beloning afgaat van degenen die naar zijn advies handelde. En degene die een ander tot slechtheid aanspoort, zal dezelfde zonde dragen als degene die naar zijn advies handelde, zonder dat de straf van degene die naar zijn advies handelde minder wordt". (Sahih Muslim, Boek 34, Hadith 6470).
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).

Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Dit was een korte samenvatting van wat hij allemaal leerde aan de mensen. Wat jullie is wijsgemaakt, is bijna allemaal zwak, uit het context, verkeerd vertaald en gelogen. Ga en verdiep je in Islam en je zult de waarheid ontdekken.
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6294
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Battle_for_peace schreef:Dit was een korte samenvatting van wat hij allemaal leerde aan de mensen. Wat jullie is wijsgemaakt, is bijna allemaal zwak, uit het context, verkeerd vertaald en gelogen. Ga en verdiep je in Islam en je zult de waarheid ontdekken.
Beste,

Ik denk dat jij niet weet wat een overlevering betekent. Een overlevering is een verhaaltje. Er wordt ontzettend wat afgekletst door mensen.

En juist binnen de islam leidt dit in de 21ste eeuw nog steeds tot bloedige moordpartijen tussen moslims onderling. Want de godsdientsleer die buiten de koran is overgebracht (soenna), wordt alleen aangenomen door de soennieten en verworpen door de sjiieten. Gevolg? Haat, haat en nog eens haat.

Een sterk kenmerk van de ’gelovige’ islam. Moord en doodslag. Dat is heel wat anders dan ’Battle for peace’

Met tegemoetkomendheid,
Hans
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Dit was een korte samenvatting
Waardeloze spam.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

hans van de mortel schreef:
Battle_for_peace schreef:Dit was een korte samenvatting van wat hij allemaal leerde aan de mensen. Wat jullie is wijsgemaakt, is bijna allemaal zwak, uit het context, verkeerd vertaald en gelogen. Ga en verdiep je in Islam en je zult de waarheid ontdekken.
Beste,

Ik denk dat jij niet weet wat een overlevering betekent. Een overlevering is een verhaaltje. Er wordt ontzettend wat afgekletst door mensen.

En juist binnen de islam leidt dit in de 21ste eeuw nog steeds tot bloedige moordpartijen tussen moslims onderling. Want de godsdientsleer die buiten de koran is overgebracht (soenna), wordt alleen aangenomen door de soennieten en verworpen door de sjiieten. Gevolg? Haat, haat en nog eens haat.

Een sterk kenmerk van de ’gelovige’ islam. Moord en doodslag. Dat is heel wat anders dan ’Battle for peace’

Met tegemoetkomendheid,
Hans


Sjieten zijn in feite geen 'echte Moslims.' De Profeet Mohammed was een soenniet, oftewel een Moslim net als de Moslims die tijd. Bij de strijd wie Mohammed na zijn dood moest opvolgen, kwam het al snel tot een splitsing tussen de soennitische meerderheid en de sjia. Door een onenigheid ontstonden er dus verdere theologische verschillen.

Mohammed heeft expliciet gezegd dat er maar één Islam is, en dat is de Koran en de Soenah.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Sjieten zijn in feite geen 'echte Moslims.'
En meteen zijn de slachtingen gerechtvaardigd.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: do nov 16, 2006 12:25 pm

Bericht door Navane »

Battle_for_peace schreef:Dit was een korte samenvatting van wat hij allemaal leerde aan de mensen. Wat jullie is wijsgemaakt, is bijna allemaal zwak, uit het context, verkeerd vertaald en gelogen. Ga en verdiep je in Islam en je zult de waarheid ontdekken.
Wat jullie is wijsgemaakt: bij al die mooie teksten die jij ijverig hebt gekopieerd, kan ik tegenvoorbeelden produceren die het tegengestelde aantonen, namelijk bloeddorst, wreedheid. geweld, terreur. Allemaal uit de koran en de hadith.

Dus de koran en de hadith is volgens jou...uit het context, verkeerd vertaald en gelogen ?

Jij weet zelf niets van de islam, behalve de mooie sprookjes die je zijn wijsgemaakt, of misschien heb je dat zelf gedaan.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Jij weet zelf niets van de islam, behalve de mooie sprookjes die je zijn wijsgemaakt, of misschien heb je dat zelf gedaan.
Of denkt hij dat ons nog sprookjes wijs te maken zijn.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Klaar, jullie hebben gezien dat Islam niet is wat jullie was verteld. Wat ik je liet zien was slechts een druppeltje in een oceaan. Als je de ware Islam wilt kennen, ga zelfs op onderzoek uit en bestudeer Islam. Op elke leugen is een antwoord en iemand die Islam ontkent is zoals iemand die het schijnen van de zon overdag ontkent.

Islam is de waarheid :wink:
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ik bestudeer de Islam alweer bijna 3 jaar! Soms kom ik leuke dingen tegen, en soms wat minder fijne dingen. Dat staat me echter niet uit de weg om de Islam niet te belijden, maar het geeft me wel een gevoel van onzekerheid.. en meestal glijd ik langzaam af, en daalt mijn imaam geruime een periode. Inmiddels ben ik het al zo erg van mezelf gewend, dat ik het maar laat voor wat het is. Na verloop van tijd ben ik weer de oude praktiserende, overtuigende Chaimae.

Het is alleen heel irritant, om een schreeuwende en boze vader te hebben. Boos als Chaimae weer eens stopt met bidden. Ach, het zijn zijn zaken ook niet. Het gebed is iets tussen Allah en de persoon. Alhoewel Mohammed expliciet heeft vermeldt dat het verschil tussen een gelovige en ongelovige het gebed is. Ik deel zijn visie op dit punt niet. Je bent in mijn ogen een Moslim als je gelooft dat er geen God is dan Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is.

Mohammed vrede zij met hem leerde al vroeg dat de woestijn meedogenloos is en de mens geen fout vergeeft. Wie in de woestijn wil overleven, moet zich aan strenge, oftewel Islamitische regels houden. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen, Battle? Vooral dat laatste... de Islam is mischien wel opgericht voor de mensen die in de woestijn leefden. Door zich aan de Islamitische regels te houden, bleven ze in leven in het moeilijke woestijnleven. Ik ben hiet nog niet over uit, en moet er nog even goed over nadenken.. maar dit is tot zover mijn mening.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6294
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Chaimae’s merchandising voor Allah

Bericht door hans van de mortel »

Chaimae schreef: Sjieten zijn in feite geen 'echte Moslims.' De Profeet Mohammed was een soenniet, oftewel een Moslim net als de Moslims die tijd. Bij de strijd wie Mohammed na zijn dood moest opvolgen, kwam het al snel tot een splitsing tussen de soennitische meerderheid en de sjia. Door een onenigheid ontstonden er dus verdere theologische verschillen.

Mohammed heeft expliciet gezegd dat er maar één Islam is, en dat is de Koran en de Soenah.
Hoi Chaimae,

Ik zie dat je alweer een nieuw logo (Avatar?) bedacht hebt. Misschien iets om een T-shirt van te maken? Zo betrekken we de islam tenminste in het ludieke, persoonsgebonden voorkeurritme van onze dynamische tijd en ben je goed bezig met de merchandising voor Allah.

In de islam is de mens, geen mens, maar een eenheidsworst zonder eigen mening. Kun je een paar forumleden voorstellen wandelend in Mecca met een t-shirt aan met het opschrift ’I love Jesus?’ Grote kans dat je dood wordt geslagen voordat de politie ter plekke is.
Achteraf commentaar luidt dan steevast: ”Sorry, er was niets aan te doen. ’T was immers de wil van Allah.”

Een moslim die eigen verantwoordelijkheid draagt?
Zoiets bestaat niet in de islam. Dat is uitgesloten. Alle moslims zijn eigenlijk niets anders dan kinderachtige types. Altijd maar weer de schuld aan een ander geven. Allah krijgt immers overal de schuld van. Dat je op zo’n manier Allah ondergeschikt maakt aan de mens en Allah bovendien nog belachelijk maakt ook, is schijnbaar nog nooit doorgedrongen in de hersens van de aanhangers van de grote woestijn analfabeet.

In mijn ogen bestaat er maar één religie in de 21ste eeuw die in staat is gebleken om via foute merchandising God te positioneren als een uitermate vervelende, onsympathieke en onaantrekkelijke entiteit. Dat is de islam. Gods handlanger in deze was de dubieuze engel Gabriël, de beroemde keeldichtknijper die de woestijn analfabeet met alle geweld iets wilde laten oplezen. Maar de engel was zijn bril vergeten en zag niet dat Mohammed niet lezen kon. Trouwens Allah had de engel verkeerde instructies meegegeven, zoals uit de koran duidelijk naar voren komt.

Ook het opschrijven van wat simpele regeltjes kleuterschooltekst, lukte niet bij onze woestijn analfabeet. Toen hebben later wat chaliefen de koran maar zelf in elkaar geflanst. Het resultaat is genoegzaam bekend hier op het forum.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

Goed stukje Chaimae, maar de overweging of islam een woestijnreligie wordt weer tegengesproken door de stijl van de overleveringen na 635, toen Damascus de hoofdstad van het Arabische rijk werd.
De islam werd uiteindelijk een religie voor de stedelijke elite. Een interssant proces, wat in ieder geval de flexibiliteit van deze religie aantoont.

De oorsprong van de islam ligt in de woestijn, maar het is nog de vraag of dat de Hidjaaz was. De archeologie wijst op de Negev woestijn in Israel. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat dit helemaal duidelijk wordt.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6294
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Chaimae schreef: Mohammed vrede zij met hem leerde al vroeg dat de woestijn meedogenloos is en de mens geen fout vergeeft. Wie in de woestijn wil overleven, moet zich aan strenge, oftewel Islamitische regels houden. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen, Battle? Vooral dat laatste... de Islam is mischien wel opgericht voor de mensen die in de woestijn leefden. Door zich aan de Islamitische regels te houden, bleven ze in leven in het moeilijke woestijnleven. Ik ben hiet nog niet over uit, en moet er nog even goed over nadenken.. maar dit is tot zover mijn mening.
TIEN MET EEN GRIFFEL, CHAIMAE! Ik heb al eerde geroepen dat jij er wel komt in je leven. Enne . . . sorry van dat andere bericht, want jij toont hiermee aan, een eigen verantwoordelijkheid te bezitten. Heb ik soms gegeneraliseerd? Dat mag niet hoor; foei Hans!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76151
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

[quote="Chaimae"Het is alleen heel irritant, om een schreeuwende en boze vader te hebben. Boos als Chaimae weer eens stopt met bidden. [/quote]

Sorry Chaimae. :?
Ik snap weing van jullie familie.
ik dacht dat je vaak geschreven hebt, dat je vader niet bid.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ariel schreef:[quote="Chaimae"Het is alleen heel irritant, om een schreeuwende en boze vader te hebben. Boos als Chaimae weer eens stopt met bidden.
Sorry Chaimae. :?
Ik snap weing van jullie familie.
ik dacht dat je vaak geschreven hebt, dat je vader niet bid.
Mijn vader bidt wel.. mijn moeder niet. Ik denk dat ik op mijn moeder lijk. Ze bidt de ene dag wel, en vervolgens de volgende dag weer niet. Mijn vader zegt dat mijn operatie van vandaag mijn eigen schuld is, omdat ik ben gestopt met bidden. :lol: Laat hem dat maar lekker zeggen, ik weet wel beter.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Wat wel grappig is, is het feit dat mijn vader een afvallige man als vriend heeft. Het is een Marokkaanse man die vanaf zijn 12e de Islam de rug heeft toegekeerd. En daar is mijn vader supergoed mee bevriend.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Polleke schreef:Goed stukje Chaimae, maar de overweging of islam een woestijnreligie wordt weer tegengesproken door de stijl van de overleveringen na 635, toen Damascus de hoofdstad van het Arabische rijk werd.
De islam werd uiteindelijk een religie voor de stedelijke elite. Een interssant proces, wat in ieder geval de flexibiliteit van deze religie aantoont.

De oorsprong van de islam ligt in de woestijn, maar het is nog de vraag of dat de Hidjaaz was. De archeologie wijst op de Negev woestijn in Israel. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat dit helemaal duidelijk wordt.


Intressant. Alhoewel ik dus voorlopig bij mijn standpunt blijf haken.

Mohammed vrede zij met hem leerde al vroeg dat de woestijn meedogenloos is en de mens geen fout vergeeft. Wie in de woestijn wil overleven, moet zich aan strenge, oftewel Islamitische regels houden. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen, Battle? Vooral dat laatste... de Islam is mischien wel opgericht voor de mensen die in de woestijn leefden. Door zich aan de Islamitische regels te houden, bleven ze in leven in het moeilijke woestijnleven.

Dit is wat ik momenteel en voorlopig nog wel even blijf denken. Wanneer men de Islam beleefd , mag de invloed van de woestijn niet buiten beschouwing worden gelaten. Deze vormt namelijk onder andere de basis voor de totstandkoming van waarden in de Islam, zoals de verbondenheid van stammen en familie.. en zo kan ik nog wel tig voorbeelden opnoemen.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Chaimae schreef:
Polleke schreef:Goed stukje Chaimae, maar de overweging of islam een woestijnreligie wordt weer tegengesproken door de stijl van de overleveringen na 635, toen Damascus de hoofdstad van het Arabische rijk werd.
De islam werd uiteindelijk een religie voor de stedelijke elite. Een interssant proces, wat in ieder geval de flexibiliteit van deze religie aantoont.

De oorsprong van de islam ligt in de woestijn, maar het is nog de vraag of dat de Hidjaaz was. De archeologie wijst op de Negev woestijn in Israel. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat dit helemaal duidelijk wordt.


Intressant. Alhoewel ik dus voorlopig bij mijn standpunt blijf haken.

Mohammed vrede zij met hem leerde al vroeg dat de woestijn meedogenloos is en de mens geen fout vergeeft. Wie in de woestijn wil overleven, moet zich aan strenge, oftewel Islamitische regels houden. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen, Battle? Vooral dat laatste... de Islam is mischien wel opgericht voor de mensen die in de woestijn leefden. Door zich aan de Islamitische regels te houden, bleven ze in leven in het moeilijke woestijnleven.

Dit is wat ik momenteel en voorlopig nog wel even blijf denken. Wanneer men de Islam beleefd , mag de invloed van de woestijn niet buiten beschouwing worden gelaten. Deze vormt namelijk onder andere de basis voor de totstandkoming van waarden in de Islam, zoals de verbondenheid van stammen en familie.. en zo kan ik nog wel tig voorbeelden opnoemen.
Ik heb hier mijn visie over gezet in deze topic, Chaimae:
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=9805

:)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Ik bestudeer de Islam alweer bijna 3 jaar! Soms kom ik leuke dingen tegen, en soms wat minder fijne dingen. Dat staat me echter niet uit de weg om de Islam niet te belijden, maar het geeft me wel een gevoel van onzekerheid.. en meestal glijd ik langzaam af, en daalt mijn imaam geruime een periode. Inmiddels ben ik het al zo erg van mezelf gewend, dat ik het maar laat voor wat het is. Na verloop van tijd ben ik weer de oude praktiserende, overtuigende Chaimae.
In Islam is er antwoord op alles. Maar, websites, zoals deze, misleiden mensen met verkeerde en verdraaide informatie over Islam. Als iemand kennis heeft van Islam, dan herkent hij hun leugens en lacht hij hun uit, maar iemand die niet veel van Islam afweet, hij zal schrikken en denken dat dat de ware Islam is.

Daarom, versterk je Iemaan en doe kennis op, dan sta je als een berg tegenover deze mensen - onwankelbaar. Ik zweer bij Degene die de hemelen heeft geschapen! Islam is de waarheid.
Het is alleen heel irritant, om een schreeuwende en boze vader te hebben. Boos als Chaimae weer eens stopt met bidden. Ach, het zijn zijn zaken ook niet.
Je hebt een vader om trots op te zijn, want hij wilt het best voor jou en volgt de bevel van Allaah,

"O jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waarvan de brandstof mensen en stenen zijn". (Qur'an 66:6).
Het gebed is iets tussen Allah en de persoon. Alhoewel Mohammed expliciet heeft vermeldt dat het verschil tussen een gelovige en ongelovige het gebed is. Ik deel zijn visie op dit punt niet. Je bent in mijn ogen een Moslim als je gelooft dat er geen God is dan Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is.
Islam is makkelijk en een prachtige route naar de Heer der Werelden. Wie de zoetigheid ervan proeft, zal het nooit meer loslaten. Islam is niet gekomen om ons verdrietig te maken of in problemen te brengen.

Ik zeg, een dorstige lest zijn dorst niet door, "Water - Water", te roepen. Een hongerige zit niet vol, door, "Brood - Brood", te roepen. Een zieke geneest niet door het medicijnen kaartje aan hem voor te lezen. Zo kan een Moslim ook geen Moslim zijn als hij NIKS praktiseert. De dorstige moet drinken, de hongerige moet eten, de zieke moet medicijnen innemen en de Moslim moet praktiseren.

Allaah zegt,

"Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: "Wij geloven?" (Qur'an 29:2).
Mohammed vrede zij met hem leerde al vroeg dat de woestijn meedogenloos is en de mens geen fout vergeeft.
De mens geen fout vergeeft? Waarom niet? Allaah spoort juist aan om mensen te vergeven,

Allaah zegt,

"Wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij God. Voorzeker, Hij houdt niet van de onrechtvaardigen". (Qur'an 42:40).

EN

"En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, God heeft degenen, die goeddoen, lief". (Qur'an 5:13).

EN

"Of gij een goede daad openlijk verricht of deze verbergt, of een kwaad vergeeft, God is voorzeker de Inschikkelijke, de Almachtige". (Qur'an 4:149).

EN

"Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; God heeft hen die goed doen, lief". (Qur'an 3:134).

En

"Laten zij vergeven en over het hoofd zien". (Qur'an 24:22).

En

"Voor degenen die de zwaarste zonden en gruweldaden vermijden en die wanneer zij vertoornd zijn, vergeven". (Qur'an 42:37).

Etc. etc. En de ontelbare Sahih Hadith's hierover?
Wie in de woestijn wil overleven, moet zich aan strenge, oftewel Islamitische regels houden. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen, Battle? Vooral dat laatste.
Islam is niet streng of moeilijk,

Allaah zegt,

"God belast geen ziel boven haar vermogen". (Qur'an 2:286).

Wie zegt dat Islam moeilijk is, heeft gelogen. Islam is juist makkelijk. Het is alleen moeilijk voor degenen die niet willen en die lui hier en daar in onzekerheid wankelen.
De Islam is mischien wel opgericht voor de mensen die in de woestijn leefden
Nee, Allaah zegt,

"En wij hebben jou als boodschapper aan de mensheid gezonden". (Qur'an 4:79).

Dus niet alleen voor de woestijn arabieren. Als je iets tegenkomt dat moeilijk lijkt, dan doe je het stap voor stap op een rustige manier. Islam is niet MOET MOET MOET. Nee, doe rustig aan. Bouw alles stap voor stap. Een berg is ook opgebouwd van kleine zandkorreltjes.

Moge Allaah jou, mij, en iedereen op dit forum, leiding schenken en leiden op Zijn paden van vrede, naar de Janatun Na'iem! Amien.
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

In Islam is er antwoord op alles. Maar, websites, zoals deze, misleiden mensen met verkeerde en verdraaide informatie over Islam. Als iemand kennis heeft van Islam, dan herkent hij hun leugens en lacht hij hun uit, maar iemand die niet veel van Islam afweet, hij zal schrikken en denken dat dat de ware Islam is.

Dat weet ik.. er is op alles een antwoord in de Islam, maar of het antwoord nou mijn behoefte bevredigd is maar weer de vraag. En geloof mij, ik weet wel het één en ander over de Islam. Bij het bestuderen van de Islam raadpleeg ik het internet-boeken-artikelen etc. In het verleden las ik niks anders dan Islamitische boeken.. maar begin zo af en toe toch wel aan de betrouwbaarheid te twijfelen van de Islamitische boeken. Immers, de betrouwbaarheid van de Islamitische boeken hangt nauw samen met de wijze waarop het tot stand is gekomen, met de gehanteerde criteria, de informatiebron en vooral de religieuze achtergrond van de schrijver van het boek. Ik heb bij het vak geschiedenis (wat een prachtig vak is het ook) altijd het volgende geleerd...


Hoe betrouwbaar is een bron, in dit geval een Islamitische boek? Stel jezelf eens de volgende vraag, Battle. Is de schrijver van het boek representatief voor voor de groep waar hij deel van uitmaakt. (Islam) Ik zal het even toelichten met een klein voorbeeld... wanneer er een lid van de Islam een boek over de Islam schrijft weet je bij voorbaat al wat je kunt verwachten.


Daarom, versterk je Iemaan en doe kennis op, dan sta je als een berg tegenover deze mensen - onwankelbaar. Ik zweer bij Degene die de hemelen heeft geschapen! Islam is de waarheid.
Dankje voor je tip! Maar kennis opdoen doe ik al bijna 3 jaar lang. Weet je wat 't is? Ik nam vroeger slechts een deel op van wat er over de Islam werd vermeldt. Ik kan slechts datgene op wat binnen mijn referentiekader paste en wat mij op dat moment het best uitkwam, ik paste het verschijnsel selectieve perceptie toe, en betrap mezelf er nog steeds op.

Je hebt een vader om trots op te zijn, want hij wilt het best voor jou en volgt de bevel van Allaah,

"O jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waarvan de brandstof mensen en stenen zijn". (Qur'an 66:6).

Dat heb ik inderdaad. Heb het getroffen met mijn moderne vader.. alhoewel ik van mening ben dat het schreeuwen en jelle nergens voor nodig is, en je hier niks mee bereikt. Mijn vader moet zichzelf maar eerst van het Hellevuur zien te redden, alvorens hij mij ervan probeert te redden. :roll:


Islam is makkelijk en een prachtige route naar de Heer der Werelden. Wie de zoetigheid ervan proeft, zal het nooit meer loslaten. Islam is niet gekomen om ons verdrietig te maken of in problemen te brengen.

Oud nieuws! Dat wist ik allang..

Ik zeg, een dorstige lest zijn dorst niet door, "Water - Water", te roepen. Een hongerige zit niet vol, door, "Brood - Brood", te roepen. Een zieke geneest niet door het medicijnen kaartje aan hem voor te lezen. Zo kan een Moslim ook geen Moslim zijn als hij NIKS praktiseert. De dorstige moet drinken, de hongerige moet eten, de zieke moet medicijnen innemen en de Moslim moet praktiseren.

Allaah zegt,

"Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: "Wij geloven?" (Qur'an 29:2).
Leuk voorbeeld dat je aanhaalde.. maar wie zegt dat ik de Islam niet in het dagelijks praktiseer? De Islam staat centraal in mijn leven.. dat ik niet meer bid wilt niet gelijk zeggen dat ik het geloof niet meer praktiseer. Bovendien weet Allah wat er in de harten schuilt, een gave die de mens niet tot zijn bezit heeft.

De mens geen fout vergeeft? Waarom niet? Allaah spoort juist aan om mensen te vergeven,

Allaah zegt,

"Wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij God. Voorzeker, Hij houdt niet van de onrechtvaardigen". (Qur'an 42:40).

EN

"En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, God heeft degenen, die goeddoen, lief". (Qur'an 5:13).

EN

"Of gij een goede daad openlijk verricht of deze verbergt, of een kwaad vergeeft, God is voorzeker de Inschikkelijke, de Almachtige". (Qur'an 4:149).

EN

"Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; God heeft hen die goed doen, lief". (Qur'an 3:134).

En

"Laten zij vergeven en over het hoofd zien". (Qur'an 24:22).

En

"Voor degenen die de zwaarste zonden en gruweldaden vermijden en die wanneer zij vertoornd zijn, vergeven". (Qur'an 42:37).

Etc. etc. En de ontelbare Sahih Hadith's hierover?

Je begrijpt het niet.. ik bedoel hiermee niet Allah, maar de woestijn. Één fout in de woestijn en je was eraan.. het leven in de woestijn vroeger was hard en meedogenloos.

Ik kan je tig Hadeeths Qudsi laten zien waar duidelijk naar voren komt dat Allah Barmhartig en Liefdadig is, daar niet van.


Islam is niet streng of moeilijk,

Allaah zegt,

"God belast geen ziel boven haar vermogen". (Qur'an 2:286).

Wie zegt dat Islam moeilijk is, heeft gelogen. Islam is juist makkelijk. Het is alleen moeilijk voor degenen die niet willen en die lui hier en daar in onzekerheid wankelen.
Je hebt me nergens zien zeggen dat de Islam moeilijk is. De Islam is inderdaad makkelijk. Met een beetje geduld, uithoudingsvermogen en vooral een wil kom je er wel. Zonder wil ben je nergens.. en met een wil wel. Waar een wil is, is en weg.

Nee, Allaah zegt,

"En wij hebben jou als boodschapper aan de mensheid gezonden". (Qur'an 4:79).

Dus niet alleen voor de woestijn arabieren. Als je iets tegenkomt dat moeilijk lijkt, dan doe je het stap voor stap op een rustige manier. Islam is niet MOET MOET MOET. Nee, doe rustig aan. Bouw alles stap voor stap. Een berg is ook opgebouwd van kleine zandkorreltjes.

Moge Allaah jou, mij, en iedereen op dit forum, leiding schenken en leiden op Zijn paden van vrede, naar de Janatun Na'iem! Amien.
De Islam is in de woestijn ontstaan. Mohammed heeft jaren in de woestijn geleefd en kende de gevaren. Het leven in de woestijn was hard en maakte de mensen duidelijk dat ze zich in deze omgeving slechts door naleving van Islamitische regels kunnen handhaven. De woestijn smeedt een hechte band tussen de mensen, die nodig was om te overleven in de woestijn. Een element in de Islam die wie nog steeds tegenkomen;een hecthe band tussen de Moslims, die zijn oorsprong vindt in het woestijn.

Amien!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Het leven in de woestijn was hard en maakte de mensen duidelijk dat ze zich in deze omgeving slechts door naleving van Islamitische regels kunnen handhaven.
Door de millenia oude regels an overleving te handhaven, gericht op overleven in het environment woestijn.
Deze regels zijn duizenden jaren ouder dan Islam.

Elk environment, of het nu woestijn, jungle, steppe, bergen of iet s anders is, kent zijn specifieke regels van overleving. Voor de primitieve mens, zonder mechanische hulpmiddelen geldt overal hetzelfde. Elke fout op de regels van overleving is fataal.

Overleven in het natuurlijk environment smeed een hechte band tussen de leden van een stam. Overlevingsmiddelen zijn schaars. Ieder van buiten de stam kan, als gevolg van deze schaarsheid, een bedreiging betekenen voor het overleven van de eigen groep.

Voortdurende stammentwisten, zoals nu nog voorkomend bij Moslims zijn eerder regel dan uitzondering.

De mens is een wezen, met als voornaamste kenmerk dat het zijn environment veranderd en aanpast aan zijn behoeften. Het is juist deze steeds verdere aanpassing dat er voor zorgt dat er in sommige delen van de wereld, de schaarstse opgeheven wordt en mensen in vrede kunnen leven.

Islam met als enig antwoord op elke verandering, de terugkeer naar het verleden, is in dit verleden met al zijn twisten blijven steken. Dit maakt elke stap naar vrede in de Islamterritoria onmogelijk.

Paganistische Godsdiensten zijn uit de natuur ontstaan. Synoniem met de strenge overlevingsregels kunnen ze ook enkel regels uitvaardigen. DIt is het juist wat menselijke evolutie tegenhoudt. Regels kunnen niet mee in een steeds veranderend environment. Dit leidt naar de dictatuur van diegeen die de regels uitschrijven. Het veranderend environment bouwt hun macht af.

Islam is paganisme omdat het bouwt op regels, door de mens veranderen van het environment aan banden legt.

Judaisme is een openbaringsgodsdienst, omdat het morele vraagsteling bij de regels plaats zodat evolutie mogelijk wordt in een veranderend environment.
Ook omdat het de mens de opdracht geeft van de natuur te onderzoeken en deze aan te passen zodat het door de mens gebouwd Aards Paradijs werkelijkheid bereikt worden, zij het na duizenden generaties.

Judaisme geeft de mogelijkheid van een ontsnapping uit paganisme.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6294
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

BFA schreef:
Paganistische Godsdiensten zijn uit de natuur ontstaan.

Islam is paganisme.

Judaisme is een openbaringsgodsdienst, omdat het morele vraagsteling bij de regels plaats zodat evolutie mogelijk wordt in een veranderend environment.

Judaisme geeft de mogelijkheid van een ontsnapping uit paganisme.
Duidelijk uitleg en volkomen begrijpelijk voor iedereen. Alleen stuit ik onderaan op iets waar ik graag op wil reageren.

Alle religie is volgens mij paganisme. Men vereert zaken die men niet kent en men vereert mensen die men wel kent. Tegenstrijdiger kan het niet. God kent men niet. Men vereert God dan ook niet, maar in feite aanvaart men hem slechts. Kijk naar het christendom en de islam. Allah en God kunnen we beledigen. Dat schijnt de moslim weinig aan te spreken. Maar o wee, kom niet aan Mohammed. ook Jezus is een super nova in verlossersland.

Men vereert mensen zoals Mohammed , Jezus Christus en Boeddha. God is een geest zegt men. Weleens een geest horen praten? Ja hoor! Er bevinden zich duizenden mensen in het krankzinnigengesticht die veel te vaak ’stemmen horen’. Stemmen die hen soms aanzetten tot moord.

Mozes hoorde ook een stem. Nou, het kinderachtige verhaaltje kennen we wel. ook Mozes had te maken met een stel wildemannen. Moesten ook proberen te overleven. Ach . . . het is allemaal van dik hout zaagt men planken. Als God ons (iedereen) wat te vertellen zou hebben dan kan hij dat het beste via ons enorme geheugen in onze hersenen inplanten. of anders op een half A4tje verwoorden. Weleens de talmud gelezen? Ik niet. begin er maar niet aan. Dat red je niet voor je pensioen. De talmud bevat, geloof ik, wel 50x zoveel boeken dan de bijbel. Het is een en al geleuter van de bovenste plank.

God kan nooit in religie verpakt worden. Alleen mensen door mensen. Waarom dan al die verlossers? We hebben God toch? Maar die zegt nooit wat. Vandaar dus al die verlossers.

STOP MET RELIGIE EN LAAT GOD MET RUST.
God is niet in een vakje te stoppen zoals Mohammed, Jezus Christus of Hans van de Mortel.

Ik herhaal daarom: ALLE religie met een god is paganisme. Behalve Boeddhisme. Want Boeddhisme erkent namelijk geen god.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Al Fatt-h
Berichten: 37
Lid geworden op: za apr 14, 2007 4:57 pm

Bericht door Al Fatt-h »

Men vereert mensen zoals Mohammed , Jezus Christus en Boeddha. God is een geest zegt men. Weleens een geest horen praten? Ja hoor! Er bevinden zich duizenden mensen in het krankzinnigengesticht die veel te vaak ’stemmen horen’. Stemmen die hen soms aanzetten tot moord.
In islam wordt geen mens vereerd. Moslims aanbidden Mohammed (vzmh)niet, het zijn mensen die zich aan God onderwerpen. De profeet is de boodschapper van god, risallah.

Qoer'aan 47:2 Maar zij die geloven en goede werken doen, en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven - dit is de waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.
ashadoe an la illahi illa allah

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6294
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Al Fatt-h schreef:
Men vereert mensen zoals Mohammed , Jezus Christus en Boeddha. God is een geest zegt men. Weleens een geest horen praten? Ja hoor! Er bevinden zich duizenden mensen in het krankzinnigengesticht die veel te vaak ’stemmen horen’. Stemmen die hen soms aanzetten tot moord.
In islam wordt geen mens vereerd. Moslims aanbidden Mohammed (vzmh)niet, het zijn mensen die zich aan God onderwerpen. De profeet is de boodschapper van god, risallah.

Qoer'aan 47:2 Maar zij die geloven en goede werken doen, en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven - dit is de waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.
Tja . . . die cartoonrellen rond Mohammed hebben zeker nooit plaats gevonden?

Enne . . . moslims doen precies hetzelfde als die andere fundamentalistische groep, de Jehovah’s Getuigen. Waar moslims luidruchtig en bezwerend met de koran op de proppen komen, doen de Getuigen dit steevast met hun bijbel.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Plaats reactie