Wat bezielt mensen om zich tot islam te bekeren?

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Kijk een aan….Toe maar Moh. Gefeliciteerd. :rock:
Jij bent dus bevorderd tot salafist. Ik ben diep onder de indruk. Je krijgt een dubbele WOW !!!!!!!! van me..
Als Allah(Sbht) het wil wordt ik een salaf een oprechte volgelingen van de profeet (Vzmh).
En bedankt ik heb zoveel salafieten ontmoet wat een inspiratie .
Het zijn echt oprechte mensen ze gaan altijd uit van bewijzen en aan de hand van de wijzen .
Voor lezers die niet weten wat salafisme is.
Het is echt niet handig om salafisme te laten uitleggen door een ongelovigen of door een christen of dergelijke .
En oprechte volgeling legt zelf wel uit wat hij gelooft wij volgen namelijk niks anders dan de koran en de suna .
Maar hoe is dat zo gekomen Moh, je maakt me nu nieuwsgierig. En natuurlijk zijn salafisten de oprechte volgelingen van de profeet.
Aan dat feit heb ik nooit getwijfeld.
Het salafisme is ontstaan in Saoedi-Arabië, maar dat wist jij wel denk ik ? Het kan je goed te pas komen als je later naar Saudi Arabie verhuist Moh. Ze kunnen je nu niet meer weigeren.
En jij mag nu gerust je vrouw slaan Moh. Geen probleem.
De profeet ( vzmh) heeft gezegd: “Je mag ze gerust slaan,”
Nou, dat is toch weer mooi meegenomen.
Narrated Abdullah ibn AbuDhubab: Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab reported the Apostle of Allah (peace be upon him) as saying: Do not beat Allah's handmaidens, but when Umar came to the Apostle of Allah (peace be upon him) and said: Women have become emboldened towards their husbands, he (the Prophet) gave permission to beat them. Then many women came round the family of the Apostle of Allah (peace be upon him) complaining against their husbands. So the Apostle of Allah (peace be upon him) said: Many women have gone round Muhammad's family complaining against their husbands. They are not the best among you.
Klopt meschien Ariel alleen het is boulshit zoals je het noemt want vrouwen en mannen zijn gelijk in de islam .

Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet

De mannen en vrouwen die zich (aan God) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt." (Koran 33:35

Maar wie - hetzij man of vrouw - deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan." (Koran 4:124
"Toen verhoorde hun Heer hen: "Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw, jullie horen bij elkaar. ..."" (Koran 3:195

O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen geschapen heeft, die uit hem zijn echtgenote schiep en die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft voortgebracht en [over de aarde] verspreid. ... ". (Koran 4:1

zij zijn bekleding voor jullie en jullie zijn bekleding voor haar". (Koran 2:187

Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke" (Koran 9:71

.Laat haar wonen waar jullie wonen, naar jullie vermogen. (...) De welgestelde moet naar zijn welstand bijdragen geven en wie met mate levensonderhoud is toebedeeld moet bijdragen geven van wat God hem gegeven heeft. ..." (Koran 66: 6-7

Een man kwam bij de Profeet Mohamed en vroeg hem: O Boodschapper van God, wie onder de mensen is mijn gezelschap het meest waardig? De Profeet zei: jouw moeder. De man zei en wie wie daarna? De Profeet zei: jouw moeder. De man vroeg verder, en vroeg wie komt er daarna? Pas dan zei de Profeet: jouw vader. (Bukhari

De mannen zijn {qawwamuuna} voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben (voor het onderhoud van vrouwen)..." (Koran 4:34

God draagt jullie met betrekking tot jullie kinderen op: voor een mannelijk [kind] evenveel als het aandeel van twee vrouwelijke..." (Koran 4:11

'Aisha vertelde dat Hint bint 'Utba zei: "O Gods Apostel. Abu Sufuan is een vrek en hij geeft mij niet voldoende voor mij en mijn kinderen. Kan ik van zijn bezit nemen zonder dat hij er van weet?" De Profeet zei: "Neem wat voldoende is voor u en uw kinderen, en het bedrag moet eerlijk en redelijk zijn" (Bukhari

Het niet nakomen van zijn zorgplicht heeft gevolgen voor de man, in het hiernamaals maar ook hier. Wanneer hij niet voldoende spendeert aan vrouw en kinderen, is dit een van de redenen op grond waarvan zijn vrouw een echtscheiding kan aanvragen (Koran 65:6-7

Want mannen mogen namelijk OOK GESLAGEN WORDEN> lees maar :

De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen..." (Koran 24:2

Zij die hun echtgenotes beschuldigen en behalve zichzelf geen getuigen hebben, het getuigenis van hen zal zijn dat hij viermaal bij God getuigt dat hij iemand is die de waarheid zegt. En de vijfde maal [moet hij uitspreken] dat Gods vloek op hem zal rusten als hij een leugenaar is. En als zij viermaal bij God getuigt dat hij een leugenaar is, dan weert dat voor haar de bestraffing af. En de vijfde maal [moet zij uitspreken] dat Gods toorn op haar zal rusten als hij iemand is die de waarheid zegt." (Koran 24:6-9


over het eitje:O Mohammad vertel mij waaruit de mens wordt geschapen?” (Hij zei) “O joodse man, uit het zaad van de vrouw (de eicel) en de man (de zaadcel)”...
(Authentieke hadith, Bron: Boecharie
Aboe ‘Abd ar-Rahman ‘Abdallah ibn Mas’oed ( Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)-en hij is de waargetrouwe,degene die geloofd wordt-heeft ons verteld:

‘De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang als een klonter 1 ,daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken: het opschrijven van zijn levensonderhoud 2 , zijn levenstijd,zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.Bij Allah, buiten Wie er geen god is,één van jullie zal werkelijk het soort daden doen van de mensen die naar het paradijs gaan, totdat de afstand tussen hem en het paradijs nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar de hel gaat en daar zal hij terechtkomen.En één van jullie zal het soort daden doen van de mensen die naar de hel gaan,totdat de afstand tussen hem en de hel nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar het paradijs gaat en daar zal hij terechtkomen’.

Overgeleverd door Buchari en Moslim

1 Letterlijk : iets dat hangt. De bevruchte eicel zet zich vast aan de wand van de baarmoeder.
2 Het Arabische woord ‘rizq’ heeft verschillende betekenissen , zoals het dagelijks brood,lot,levensonderhoud, etc.

klaar we kunnen hier jaren over discussieren als je het niet gelooft dan niet , iedereen is namelijk onderpand van zijn eigen daden .

groetjes,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

En oprechte volgeling legt zelf wel uit wat hij gelooft
Met een andere tong voor de ongelovigen dan voor de volgelingen.
Wat een Salafi enkel meg doen is naar de letterlijke interpretatie van de Koran leven.
Er is geen geloof in Salafi Islam. Letterlijke interpretatie ontbreekt de vrijheid van onderzoek. Een van de fundamenten van waar geloof en de openbaring van liefde.
Op zijn hoogst kan Salafi Paganisme zijn, dat in zijn totalitaire instelling liefde ontkent en geen geloof vraagt in zijn belijdenis.
wij volgen namelijk niks anders dan de koran en de suna
En staan reeds 1400 jaar stil. Een letterlijk geinterpreteerd boek heeft geen middel tot spirituele of maatschappelijke voortbeweging. Het volgen kan alleen stilstand zijn.
In de evolutionaire wetten der natuur is stilstand gelijk aan regressie.
Mijn openingszin had moeten zijn:

En volgen reeds 1400j regressie
want je gedrag moet net zo zijn als hoe de vrome voorgangers van de islam dat waren , met gedrag bedoel ik alles kledingsvoorschriften , baard , manieren , enz .
En zijn zelfs fier op deze tegennatuurlijk regressieve beweging.

Vraag nooit aan een Moslim:
Zoekt u de vooruitgang.
Enige mogelijke antwoord is
Neen, ik wil de achteruitgang.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Met een andere tong voor de ongelovigen dan voor de volgelingen.
Wat een Salafi enkel meg doen is naar de letterlijke interpretatie van de Koran leven.
Er is geen geloof in Salafi Islam. Letterlijke interpretatie ontbreekt de vrijheid van onderzoek. Een van de fundamenten van waar geloof en de openbaring van liefde.
Op zijn hoogst kan Salafi Paganisme zijn, dat in zijn totalitaire instelling liefde ontkent en geen geloof vraagt in zijn belijdenis.
Wat zeg jij allemaal voor onzin . WIj volgen de koran volgens de suna van de profeet (Vzmh).
En Allah (sbht) geeft duidelijk aan in de koran dat wij kennis op moeten doen daarom hebben zoveel oprechte volgelingen net zoals Aboe Hanifah , al-Awzai , ath-Thawn , al-Laith bin Sad , Malik bin Anas , Abdoellah bin al_Moebarak , Soefyan bin ‘Oeyainah , ash-Shafi’I , Is’haq , Ahmed bin Hanbal , al-Boechaarie , Moeslim , Aboe Dawoed , Ibn Taymiyyah , adth-Dthahabi , Ibn oel-Qayyim , Ibn Kathier , Mohammed bin ‘Abdil Wahhab en zijn vele leerlingen, en in onze tijd: Abd oel-‘Aziz bin Baz , Mohammed Nasir oed-Dien al-Albani en anderen.
Wie zijn de ‘salafis’? De benaming ‘Salafi” geldt voor iemand die zichzelf oprecht aansluit bij de Salaf. Deze verbinding is niet tot een willekeurig individu of groep mensen. Het is een aansluiting bij dat wat nooit zal afdwalen - de leiding van Mohammed (saws), zijn metgezellen en hun oprechte volgelingen. Salafiyyah (de Salafi Da’wah) is niet het blindelings volgen van een speciale scheich of imaam. Het betekent vasthouden aan de Qoraan en de Soennah zoals het begrepen en gezamenlijk gepraktizeerd werd door as-Salaf oes-Salih

En om het goed te begrijpen nemen we Imaam Albani (rmt) een salaf van deze eeuw .
Ash-Shaykh al-Albaanie is een van de vooraanstaande geleerden van de Moslims van deze tijd; hij wordt beschouwd als eenn van de meest uitmuntende hadieth 2-geleerden die bedreven zijn in de wetenschap van al-djarh wat-ta’diel 3 en is een autoriteit in de wetenschap van moestalah al-hadieth 4. De geleerden van de hadieth hebben over hem gezegd dat hij de tijd van Ibn Hadjar al-‘Asqalaanie, al-Haafidh Ibn Kathier en andere geleerden van al-djarh wat-ta’diel heeft doen terugkeren.
Ondanks het feit dat zijn vader hem aanspoorde tot het blindelings volgen van de Hanafie wetschool en hem ten strengste verbood om zich bezig te houden met de hadieth-wetenschap, begon de interesse van ash-Shaykh Naasir in deze wetenschap toen hij een kopie van het “al-Manaar”-tijdschrift in zijn handen kreeg, welke de kwestie van de zwakke overleveringen die in bekende boeken gevonden werden, behandelde. Al gauw begon de Shaykh zich te specialiseren in het gebied van de hadieth en de wetenschappen die hier betrekking op hebben. Zijn studie van de Profetische overleveringen leidde hem ertoe om zich af te wenden van het blindelings volgen van de wetscholen en openlijk op te roepen tot de Qor-aan en de Soennah, volgens het begrip van de Vrome Voorgangers (as-Selef as-Saalih).
Ash-Shaykh Naasir droeg het vaandel van de oproep tot de Tawhied 7 en de Soennah 8 in Syrië, en bezocht vele van de shoeyoekh 9 van Damascus, waarop hij met hen discussieerde over de zaken van Tawhied, de opvolging (van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam 10-), het blindelings volgen van de wetscholen en innovaties. Dit zorgde ervoor dat de Shaykh hevig werd tegengewerkt door velen van degenen die blindelings de wetscholen volgen, de Soefie 11 shoeyoekh, de bijgelovigen en de innovators, waarop zij het gewone volk en de grote massa tegen hem opzetten, hem bestempelden als een ‘dwalende Wahhaabie’ en de mensen voor hem waarschuwden. Dit in een tijd dat de nobele geleerden van Damascus, die bekend stonden om hun kennis, instemden met zijn oproep en hem aanspoorden om verder te gaan, zoals ash-Shaykh Mohammad Bahdjatoel-Baytaar, ash-Shaykh ‘Abdoel-Fattaah al-Imaam en ash-Shaykh Tawfieq al-Barzah – moge Allah hen genadig zijn -.
De reputatie van de kennis en oproep van de Shaykh was zo groot, dat de grote historicus en moehaddith van Aleppo, Mohammad Raaghib at-Tabaakh – moge Allah hem genadig zijn – zelfs verzocht om hem te ontmoeten. Toen hij de Shaykh ontmoette, was hij zo onder de indruk van hem dat hij de Shaykh zijn toestemming gaf om van hem over te leveren met zijn overleveringsketens die teruggaan naar de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam -. Dit terwijl de Shaykh nog erg jong was, ongeveer 20 jaar.
En staan reeds 1400 jaar stil. Een letterlijk geinterpreteerd boek heeft geen middel tot spirituele of maatschappelijke voortbeweging. Het volgen kan alleen stilstand zijn.
In de evolutionaire wetten der natuur is stilstand gelijk aan regressie.
Mijn openingszin had moeten zijn:
Dus wij moeten meegaan met de maatschappij en voortbeweging van deze wereld , wij moeten modieuze zijn zo kort mogelijk gezegd .
Zal ik je dan 1 ding vertellen, dat alles zal vergaan .
Jullie willen steeds beter worden en zijn en jullie volgen jullie lusten en begeertes wat je niet zal verder brengen in deze wereld en niet in het hiernmaals .Wij volgen iets wat ons zal verder brengen in deze wereld en in het hiernamaals namelijk de boodschap van god de koran volgen de interpertatie van de profeet (vzmh).
Vervloekt zijn degene die geld aanbidden die vrouwen aanbidden en die hun werk aanbidden .
Zij verkiezen het werelde leven terwijl het hiernamaals beter is en blijvender voor eeuwig .
En wij moslims kiezen niet voor het wereldse voor het kortdurige .
Voor ons is de wereld een gevangenis en voor jullie een paradijs .
Wij wachten wanneer Allah (sbht) ons vrij maakt en jullie hebben jullie zelf vrijgemaakt . Beter gezegd wij zijn gehoorzaam aan de heer der werelden en jullie niet .
Wij houden ons vast aan datgene wat niet zal dwalen want wij volgen de openbaring van god de meeste almachtige .
want je gedrag moet net zo zijn als hoe de vrome voorgangers van de islam dat waren , met gedrag bedoel ik alles kledingsvoorschriften , baard , manieren , enz .
En zijn zelfs fier op deze tegennatuurlijk regressieve beweging.

Helemaal niet wij moslims leven hier in Nederland in een andere cultuur andere gewoonten andere godsdienst .
Maar in onze eigen land is het heel gewoon om met een baard te lopen .
Ik kom troiuwens uit Marokko .
En het is hier vrij om je te kleding zoals je wilt .
Dus ik mag met een Djalaba of voor jou Jurk over straat lopen .
Of mensen dat belachelijk vinden intresseert me niet .
En laat ik het je duidelijk zeggen de koran is een uiteenzetting van het verleden het heden en de toekomst . Het is een levenswijze voor de mens der werelden .
Allah (sbht) zegt alleen ik heb de mensen en de Djins geschapen om zich te onderwerpen aan god , de maker .
Vraag nooit aan een Moslim:
Zoekt u de vooruitgang.
Enige mogelijke antwoord is
Neen, ik wil de achteruitgang.
Meest domme antwoord allertijden maar maakt niks uit .
Moslims zoeken altijd oplossingen en daar hebben de metgezellen en geleerden zich ingespannen voor die zaken .
Wij mogen zelf kiezen wat we willen wie voor het hiernamaals kiest gelooft in Allah(sbht) en is daar vervolgens standvastig in .Wie het leven der werelden verkiest mag zijn keus hebben alleen in het hiernamaals zal hij geen aandeel hebben .
En degene die liegen terwijl ze de waarheid weten zullen vervloekt worden . en de hel met schande binnen gaan .
EN jullie zien de islam als intollerant .
De tolerantie van de islam is iets dat vanzelfsprekend is.
want het is namelijk een geloof dat tot stand is gekomen temidden van anders denkenden.

want we zijn toch niet vergeten dat het Arabische schiereiland bewoond werd door verschillende bevolkingsgroepen.
zo had je de arabieren ,de joden , de christen en velengodendienaars,
daarom heeft de islam vanaf het begin uitgenodigd naar rechtvaardigheid jegens iedereen ongeacht ras, huidskleur, achtergrond of geloofsbelijdenis.
de islam heeft er alles aangedaan om de relaties tussen moslims en niet moslims in goede banen te leiden en levendig te maken.

Zo zegt Allah (god) (sbht) ; Allah verbiedt jullie niet om
met degene die julie niet bestrijden vanwege de godsdienst en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven goed en rechtvaardig om tegaan Voorwaar Allah houdt van de rechtvaardigen.

deze islamittische tolerantie komt nog meer tot uiting in de volgende vers waarin god een moslim opdraagt zicht te ontfermen over een anstige niet moslim en hem bescherming te bieden.
oftewel een waneer een van de velengodenaanbieders bescherming bij jullie zoekt, geef hem dan bescherming zodat hij het woord van allah hoort en brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is dit is omdat zijn een volk zijn dat niet weet.

En als daadwerkelijk de islam niet op tolerantie gebaseerd zou zijn hoe heeft dit geloof dan zo snel weten te verspreiden onder de mensen en de weg naar hun harten weten te vinden.
Een van de grondbeginselen van de islam is het verbod op het dwingen van anderen tot aannamen van de islam.
de islam laat iedereen in zijn waarde en dit kan ook niet anders aangezien Allah ons het volgende voorhoudt hij zegt namelijk ;
En als jouw heer het had gewild dan zouden degenen die op aarde zijn allen tezamen hebben geloofd wil jij o Mohamed dan de mensen dwingen om gelovigen te zijn .

Ook zegt Allah in de koran er is geen dwang in het geloof surat Al bakara 2:56.

En daarom schreef Omar ten tijde van zijn regeerperiode de volgende tekst naar de mensen van Jeruzalem,
hij schrijft namelijk ; dit is wat Omar aan de mensen van Jeruzalem heeft beloofd.
Veiligheid in zaken hun zelf ,hun bezittingen , kerken ,kruisen en hun volgelingen .
dus laat nienamd hun gebedshuizen afpakken of afbreken of een deel ervan ondfremden, en niemand mag hen dwingen om afstand te doen van hun geloof en geen van hen mag schade worden berokkend.
en het is wanwege deze soort toepassingen en wetten dat zowel een moslim als een niet-moslim zich toen der tijd veilig voelde in een islamitsche land , onder het gezag van de molims tot opheden is dit nog steeds het geval kijk maar naar islamitsche landen zoals Eygpte en Marokko waar de niet moslims alle vrijheid genieten betrefende hun geloof en dagelijkse bezigheden. en daarom denken zij er geen seconde aan om deze landen te verlaten.
de islam nodigt uit naar gerechtigheid ,goedheid en willwillendheid jegens niet moslims .
en daarom zegt Allah (shbt) Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede.
Ook zegt de Profeet (vzmh) wees goed in de omgang met mensen hij zegt met mensen in het algemeen en niet alleen met moslims.

de zeer hoge mate van tolerantie binnen de islam word nog eens duidelijk waneer wij kijken naar het verbonde dat de profeet (vzmh) is aangegaan met de joodsstammen die eveneens als de moslims in Medina aanwezig waren .
en waarin werdt vastgelegd dat andersdenkden hun overtuiging mochten behouden en mochten belijden zo stond erin dat verbond de joden hebben hun geloof en de moslims hebben hun geloof.
en daarmee is de profeet )vzmh) meschien wel de eerste die zoiets als vrijheid van geloof intoduceerde en rekening hield met anderen .

En ook valt ons op dat de islamitsche tolerantie veel verder gaat dan de meeste mensen vandaag de dag denken .
Zo heeft de profeet (vzmh) tijdens een ander verbond dat ook wel bekend staat als sulh al hudabjia (vredesakkoord van hudabjij ).
ingestemd met een aantal niet redelijke punten ten voorkoming van bloedvergieten en ten bewaring van de rust en de vrede.
en voorbeeld daarvan is de afspraak dat iedereen die woonachtig was in Mekka en die er voor koos om moslim te worden en daarna mekka ontvluchten om zich in medina te vestigigen door de moslims moest worden teruggestuurd terwijl degenen die de islam de rug heeft toegekeerd en al medina heeft ingeruild voor mekka niet werd teruggestuurd door de ongelovigen.
deze islamitsche wijzen was voor de toemalige mensen wereldvreemd zij kenden niet zoiets als onderhandelen en offers maken om een compremie te bereiken in de sleepende conflicten die zich tussen hen voordeden.
maar de profeet (vzmh) die bekend stond om zijn tolerante houding en zich natuurlijk bekommerde over het lot van alle mensen was bereid heel ver te gaan om de vrede te bewaren.
al ging het soms ten kosten van zijn eigen rechten en die van zijn mensen, De rechten van andersdenkden staan beschreven en vastgelegd in de boeken van fihk ( Islamitsche jurispudentie) onder het kopje ahlu dilma en ahlu dilma staat voor de niet moslims die woonachtig zijn in een islamische land. die een soort verbond zijn aangegaan met de moslimregering.
zo kom je daarin teksten tegen zoals het is verboden om ahlu dilma te doden en hun geld aftepakken en het is de plicht van de leider om hen te beschermen en degenen die hen schade willenberokken tegentehouden.
dit vind je bijvoorbeeld terug in Manar Asabil Blz 263.
Ook zegt Ibn hasn rahima hulah in zijn boek marat inb idzmah, als iemand tot ahlu dilma behoort en het leger van een bepaald land komt af op ons land met de bedoeling deze persoon te doden dan is het onze plicht om hem te beschermen en voor hem te sterven.

ook zegt de geleerde shihab Udin Alkirafi wie hen schade berokent dus de niet moslims die in islamitsche landen woonachtig zijn .
Al is het maar met een kwetsende opmerking ofmiddels roddelen heeft in werkelijk de belofte die door Allah , de profeet en het geloof aan deze mensen is gedaan geschonden.

En een van de reden waarom de moslims succes vol waren als het ging om buitenlandse betrekkingen was vanwege hun betrouwbaarheid en het nakomen van hun afspraken .
Allah heeft de moslims het volgende opgedragen : En Komt de Belofte na voorwaar over de Belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd.

ook zegt allah (sbht) zolang zij eerlijk tegen jullie zijn blijf eerlijk tegen hen voorwaar Allah houdt van de godsvruchtigen.

Beste mensen het doet ons pijn om te zien hoe de islam vandaag de dag in verband word gebracht met geweld en terrorisme terwijl de islam in werkelijkheid gebaseerd is op tolerantie en respect voor anderen.
Dit werdt ook in het verleden door niet moslims bevestigd.
zo spreekt sir thomas arnold de britse onderzoeker in zijn boek de verspreiding van de islam in de wereld.
over Odo de dielogio hij was een monnik die deelnam aan de tweede kruistocht als de persoonlijke veldspreeker van louis de zevende in zijn memoirs over de gerechtheid wees hij op de gerechtigheid die door de moslims werd uitgeoefend hij zegt daarbij ongeacht iemands godsdient .
Ook veklaard sir Thomas arnold in zijn boek dat er een grote bereidheid was van de Christen in de 13 eeuw om onder het bewind van de moslims te komen vanwege het gevoel van veiligheid van het reglleuze leven onder de islammtiche heerschappij .
het was zelf zo dat tijdens de heerschapij van michael de achste de moslims door de christen zelf werden uitgenodig om bezit te nemen van de steden in binnenste van klein azie zodat zij van de tirannie van het byzantijnse rijk gered konden worden.
Canon taylor een van de missieleiders van de anglicaanse kerk
zegt in een van zijn speeches de islam bracht de fundamentele dogmas van religie de eenheid en grootheid van god dat hij genade vol en rechtvaardig is en dat hij gehoorzaamheid trouw en geloof eist aan zijn wil , het kondigde dus de islam de verandwoordelijkheid van de mens , en leven naar de dood en dag des oordeels en een zware afstraffing die de boosdoeners ten deel valt.
hij kondigde de gebedsplicht , armenbelasting, het vasten,en moedigheid,
het gaf hoop aan de slaven ,broederschap aan de mensheid en erkenning aan de fundemtele feiten van de oorsprong van de menselijke aard .
dat zegt een Christen man een missieleider .

De valse aanteiging dat de bewoners van de veroverde landen onder dreiging tot de islam waren toegetreden wordt ook door de westerse historische tegengesproken .
zoals Braun die hiervan getuigt in zijn boek de Prospect of islam
hij zegt dat de welbekende feiten het in christelijke geschriften zo weidt verspreide gerucht dat de moslims met het zwaard de mensen dwongen om moslim te worden worden hierdoor dus door die feiten eigenlijk ontkracht en tegengesproken.
verder zegt hij dat achter het ware motief die voor de verovering van de molims zorgde de broederschap van de islam is.
de islamitsche heersers behandelde de leden van ander reliegie''s doorgaans met uiterte tolerantie en respect .
en John L esposito of professor in religie wettenschap en internationale
betrekkingen aan de universiteit van churchtown zegt in zijn boek de islam het rechter pad islamitsche legers hebben bewezen voormidabele
veroveraars en effective heersers te zijn .zij waren eerder bouwers dan vernielers lokale gemeentschappen waren vrii om verder te gaan in hun eigen manier van leven in interne binenlandse zaken religeuze gemeenschappen waren vrij hun geloof uitteoefen .
dit waren slecht een aantal van de velen getuigenissen van de niet moslims over de toleranitie en verdraagzaamheid van de islam en verdraagzaamheid die zich ten tijde van oorlog openbaard zo worden de moslims opgedragen wanneer zij in een stijd verwikkeld raken alleen tegen diegenen te stijden die hen bestijden geen vrouwen kinderen en bejaarden te doden , respect te tonen tegen de dode lichamen van de tegen partij en deze niet te verminken of te verwonden .


En ook toen de profeet mohammed (vzmh) Mekka binnenkwam als overwinnaar nam hij alle inwoners in genadde aan en vergaf Quraisch ( de ongelovigen) na alles wat ze hem in het verleden hebben aangedaan.

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem niet alleen tolerant was ,maar tevens gaf hij de term tolerantie en geheel nieuwe dimentie en bracht deze naar een nivo dat een bereik heeft dat verder gaat dan welke tolerantie dan ook.
hij is het toppunt van tolerantie het hoogste punt van verdraagzaamheid .
en de koning van genadde
en genadde die bedoelt is voor iedereen
zwart of wit rijk of arm moslim of geen moslim
Laatst gewijzigd door Islaminside op zo jan 06, 2008 1:52 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76595
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ik ben er zeker van dat Allah er geen bezwaar tegen heeft dat jij een goeie salaf en een oprechte volgelingen van de profeet wordt. Allah houd van slaven.

Weet je Islaminside, ik ben in mijn hart misschien ook wel een salafist. Ik geloof namelijk ook alles wat de profeet gedaan heeft, en waarom hij dat gedaan heeft.
Zoals hij bijvoorbeeld verschillende mensen heeft laten vermoorden om dat deze vrouwen en mannen het niet met hem eens waren, en omdat ze spot gedichten over hem schreven.
Vandaar dat jouw salafitische broeder Mohammed B , Theo van Gogh vermoord heeft. Dat mocht dus van Mohammed zijn grote voorbeeld. Ook hij is een oprechte volgelingen van de profeet.

Ook liet de profeet een Jood martelen omdat hij niet wilde vertellen waar hij de schatten ( joods eigendom) verstopt had.
Ken jij het verhaal ? Het is nogal gruwelijk. Maar toch is het gebeurd. Ik geloof het.

Kinanah b. al-Rabi b. al-Huqyaq who had the treasure of B. Nadir was brought to the Messenger of God, who questioned him; but he denied knowing where it was. Then the messenger of God was brought a Jew who said to him, “I have seen Kinanah walk around this ruin every morning.” The Messenger of God said to Kinanah: “What do you say? If we find it in your possession, I will kill you.” “All right,” he answered. The Messenger of God commanded that the ruin should be dug up, and some of the treasure was extracted from it. Then he asked him for the rest of it. Kinanah refused to surrender it; so the Messenger of God gave orders concerning him to al-Zubayr b. al-‘Awwam, saying, “torture him until you root out what he has.” Al-Zubayr kept twirling his firestick in his breast until Kinanah almost expired; then the Messenger of God gave him to Muhammad b. Maslamah, who beheaded him to avenge his brother Mahmud b. Maslamah.”
Tabari vol. 8, p.123Ik geloof dus werkelijk alles wat er in de Hadith staat.
Dus ook dit, zoals is vermeld in de authentieke hadieth, overgeleverd door Imaam al-Boekhaarie in zijn Saheeh, van de overlevering van 'Abdullaah Ibn 'Amr Ibn Al- 'Aas Allaah's welbehagen zij met hem, die zei: Allaah's boodschapper sallAllaahoe 'alayhi wa sallam, zei:

"Voorzeker, Allaah zal de kennis niet abrupt van de mensen wegnemen. Maar hij zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen [te doen sterven], tot op het punt dat er niet één geleerde overblijft. De mensen zullen (dan) onwetenden tot hun leiders aanstellen, waarop zij ondervraagd worden en dan fatawa (religieuze oordelen) zullen geven zonder kennis. Met als gevolg dat zij zullen dwalen en anderen zullen doen dwalen."
"Het Uur zal niet plaatsvinden terwijl er nog iemand overblijft op het aardoppervlak die zegt: 'Allaah, Allaah'."


Hier staat dus eigenlijk dat Islam gedoemd is om te sterven. Mohammed was een ware profeet Islaminside.
Weet je dat het proces al ingezet is. Er zijn al zoveel afvallige moslims , en veel moslims zijn niet meer praktiserend , zodat het niet lang meer duurt voordat de prophecy van Mohammed bewaarheid wordt.
Allah ze geprezen.

Jij bent waarschijnlijk salafist geworden omdat je bang bent Moh. Je bent een goeie jongen maar zooooo bang… Als een kind zo bang. Je huilt net nog niet van angst.
Jij houd je vast aan dit vers.

"Eenieder die een pad betreedt, en er kennis op zoekt, Allaah zal voor hem het pad naar het Paradijs vergemakkelijken."

Jammer Moh, ik mag je graag, en ik vind het heel erg dat jij door je angst voor de hel nu al in een soort van hel leeft . De hel van angst.
Ik zou willen dat ik je angst kon wegnemen, zodat je als een gewone gezonde Nederlandse jongen een goed leven op deze aarde zou hebben.
Want mannen mogen namelijk OOK GESLAGEN WORDEN> lees maar :

De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen..." (Koran 24:2
Waar kan ik in de koran en Hadith een vers vinden die vrouwen toestaat om hun man een klap te geven Moh? Gelijke monniken, gelijke kappen toch? Vrouwen zijn toch gelijk aan de man hoor ik steeds Moslims zeggen?

Tot nu toe heb ik alleen maar ontdekt dat de man boven de vrouw staat, zodat hij een vrouw mag bestraffen. Het bestraffen van de man wordt door Allah gedaan.

Wat betreft over de discussie over het eitje dat nodig is voor de bevruchting van de vrouw kunnen we inderdaad maar beter over stoppen.
We zijn nu tot de conclusie gekomen dat de eicel niet in de koran, nog in de Hadith vernoemd wordt.
We weten nu dus ook dat een embryo nooit een bloedklomp geweest is, en ook niet een klompje vlees, want ontwikkeling van het Skelet en het vlees gaat tegelijk op.

En als jij er meer over de ontwikkeling van de embryo wil weten, dan moet je maar eens een wetenschappelijk boek inkijken , of op zoek gaan op internet.
Ik kan een blinde niet laten zien Moh. Je zal zelf je ogen moeten openen.

Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

If you love Allah then follow me -Abdur-Rahman Dimashqia prachtig .

http://nl.youtube.com/watch?v=0xj84sTyW ... re=related

Abdur-Rahman Dimashqia 2

http://nl.youtube.com/watch?v=Cq7QSeoiS ... re=related
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Zal ik je dan 1 ding vertellen, dat alles zal vergaan .
Dat weet het kleinste kind. Over enkele miljarden jaren.
Salafis zijn er alleen op gebrand dit tijdens hun eigen leven te zien gebeuren.
Om deze reden
Voor ons is de wereld een gevangenis en voor jullie een paradijs .
verleden het heden en de toekomst
Toekomst, BOEM, is vergaan.
Verleden, vroeger verleden en verder naar een nog vroeger verleden.
Moslims zoeken altijd oplossingen en daar hebben de metgezellen en geleerden zich ingespannen voor die zaken .
Moslims hebben nog niets anders voortgebracht dan problemen. Mooie specialiteit.
Wat wil je, dat in een wereld waar evolutie centraal staat, de regressivisten andere oplossingen kennen.
want het is namelijk een geloof dat tot stand is gekomen temidden van anders denkenden.
En er altijd heel fier op geweest hoe ze honderden miljoenen andersdenkenden, verslaafd, verkracht of van kant hebben gemaakt.
hoe heeft dit geloof dan zo snel weten te verspreiden onder de mensen en de weg naar hun harten weten te vinden.
De openbaring omtrent de Quraish.
Dood de mannen, verkracht de vrouwen, verkoop de kinderen.
Liefde is geen openbaring in Islam. Dat hart is ingebeeld.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76595
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside schreef:If you love Allah then follow me -Abdur-Rahman Dimashqia prachtig .
Prachtig. :smile:
Ik moest erg lachen toen hij zei dat Islam niet met het zwaard verspreid wordt.
“Kijk maar naar Indonesië “ zei hij dapper.
Islam is daar verspreid door goede mensen die mensen naar islam uitgenodigd hebben.

Wat een jokkebrok. Leuk hoor, misschien vroeger, maar tijden zijn veranderd.
Maar wij weten ook dat je in Islam een beetje mag jokken om mensen te misleiden.

De cultuur van Indonesië wordt nu kapot gemaakt, en vervangen door islamitische normen en waarden.
Zelfs het poppenspel en de Angklung muziek zie je steeds minder in Indonesië.

De sluipende islamisering van Indonesië zorgt er ook voor dat tolerantie en godsdienstvrijheid steeds verder onder druk komen te staan. Het voormalige regime begon dit proces actief voor te staan gedurende de 90-er jaren. Moslims kregen een voorkeursbehandeling voor aanstellingen bij de overheid, het leger en universiteiten. Er was een grootschalig project om nieuwe moskees te bouwen, en moslims werden 'getransmigreerd' (gedwongen verhuisd) naar gebieden waar christenen de meerderheid vormden. Christenen zijn gemarginaliseerd, worden steeds meer vervolgd en beperkt in evangelisatie en zelfs kerkdiensten. Het uitgesproken doel van de islamisten is de complete uitroeiing van het christendom in het land. Er is een goed-georganiseerde jihad tegen christenen gevoerd. Meer dan 600 kerken zijn door moslim menigtes in brand gestoken. Sommige gebieden waar christenen in de meerderheid zijn, zoals Oost-Timor en Ambon, waren het slachtoffer van rechtstreekse militaire aanvallen.

Triest hoor, :? dat jokken van deze Abdur-Rahman Dimashqia.
Allah zal hem zeker straffen. Hij zal de bewoner van het Vuur zijn; daarin zal hij verblijven. Gods vloek rust derhalve op de leugenaars. Allah kent de boosdoeners goed. Allah ziet hetgeen hij doet. Er wacht voor hem een pijnlijke straf. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Ariel,

Hoe erg is de situatie in Indonesie?
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Ariel wat ik wil zeggen is ik mag je niet vanwege het feit dat jij onrechtvaardig bent .
Ik heb respect voor de echte christenen maar voor jou NIET .
Jij bent voor mij niks anders dan een bedrieger . Dat je het even weet. En noem me lieverd of geen lieverd het kan me niks schelen .
Iemand die de Christendom voor schande zet en denkt dat ze kennis heeft over de islam door zomaar Ahadith te reciteren terwijl ze geeneens weet waar het over gaat . Is niet alleen dom bezig maar zet ook anderen op het verkeerde spoor .
In de hadith wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen 5 soorten ahadith: sahih (authentiek), hasan (goed), dha'eef (zwak, onbetrouwbaar), dha'eef Jiddan (zeer zwak, zeer onbetrouwbaar) en mawdhoo (verzonnen). Enkel de eerste twee categorieën kunnen gebruikt worden om wetten te onderbouwen. Volgens een overgrote meerderheid van muhaditheen (enkelv. muhadith: geleerde in de hadith wetenschap) kan de middelste soort, de zwakke ahadith, enkel mits aan nog bijkomende voorwaarden voldaan is, gebruikt worden om de baten van een of andere handeling of persoon te omschrijven, maar niet voor wetgevend werk. De laatste categorie, die van 'verzonnen' uitspraken, kunnen voor niets anders dienen dan om duidelijk te maken dat ze verzonnen zijn.
Het is bijgevolg niet omdat iets in een hadith collectie voorkomt, dat het noodzakelijkerwijze om een authentieke uitspraak van Profeet Mohamed gaat. Integendeel, een hadith kan in een collectie opgenomen zijn juist om duidelijk te maken dat er twijfel bestaat over de authenticiteit ervan. Zomaar een hadith citeren uit een collectie, slaat dus nergens op. Samen met de uitspraak zelf, moet men de keten en aanbrenger onder de loep nemen. Daarbij geldt bovendien dat een hadith nooit kan aangewend worden om de leer die in de Koran uiteengezet wordt tegen te spreken.

De enige die een uitspraak mag maken over de Ahadith zijn geleerden iemand die de profetische overleveringen heeft bestudeert .
Want er zijn tienduizenden Ahadith's (overleveringen .
En Ariel heeft geeneens de koran gelezen laat staan de Ahadit's .
Sheick albani (rmt) heeft alle verdorvenheden van de vervloekte mensen weerlegt en tegensproken ).
En vele imaams hebben hebben dan gedaan en dan praten we over rechtgeleerden , mensen met wijsheid , mensen die hun leven hebben opgeoferd voor de islam en die standhielden .
En niet een leugenaar die de koran niet op kritische manier bekijkt maar op een oneerlijke manier .


Zeg: "Hij is God, als enige. God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig."" (Koran 112:1-4

Deze uniciteit van God houdt al meteen een waarschuwing in: in het Islamitisch discours kan geen mens beweren het Woord van God volledig te begrijpen. Wie dit wel zou doen, zou zich op gelijke hoogte plaatsen met God, wat in de Islam zowat de zwaarste zonde is vermits dit het eerste en meest essentiële geloofspunt - dat er geen god is dan God - verbreekt.

Men kan dus hoogstens zeggen dat men het Woord van God zoekt te begrijpen. Daarbij zullen verschillende mensen tot verschillende interpretaties komen. De uniciteit van God, houdt met andere woorden tegelijk een pluriformiteit van de interpretaties ervan in.

Wat volgt, is dan ook niet "de" interpretatie van de Koran - die bestaat niet. In vergelijking met het Woord van God, is elke lezing, ook diegene die hierna volgt, slechts een poging tot begrijpen.

Beoordelingscriterium voor (on)gelijkheid

Wanneer men het over (on)gelijkheid van mannen en vrouwen wil hebben, moet men eerst bepalen op welk criterium men mannen en vrouwen wil vergelijken. In de Islam, ligt het ultieme oordeel bij God. Hij is het immers die op Oordeelsdag over alle mensen zal oordelen.

Als er in de Islam een fundamentele ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen, moet zich dat vertalen in een bevoordelen van mannen op Oordeelsdag. Daar is echter geen sprake van. De voorwaarden om tot het Paradijs toegelaten te worden, zijn precies dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Dit principe wordt gevestigd in verzen als:

"De mannen en vrouwen die zich (aan God) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt." (Koran 33:35)

Op dit toch wel essentieel punt, laat de Koran geen enkele ruimte voor interpretatie in het voordeel van de een of de ander: er wordt expliciet vermeld dat "mannen en vrouwen" op exact dezelfde gevolgen kunnen rekenen voor hun daden.

"Maar wie - hetzij man of vrouw - deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan." (Koran 4:124
"Toen verhoorde hun Heer hen: "Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw, jullie horen bij elkaar. ..."" (Koran 3:195

Hieruit blijkt dat God geen enkel onderscheid maakt tussen de manier waarop hij mannen en vrouwen beoordeelt. Gelijker is niet mogelijk. En vermits God, de Hoogste Instantie in de Islam, mannen en vrouwen als gelijken behandelt, met welk recht zouden mannen de vrouwen dan als inferieur kunnen beschouwen?

Het is ook belangrijk er de aandacht op te vestigen dat het Arabisch woord voor God (Allah) noch mannelijk, noch vrouwelijk is. De Koran werd in het Arabisch geopenbaard, en bijgevolg is er ook taalkundig in het Islamitisch Godsconcept geen enkel geïmpliceerd voordeel ten gunste van mannen of vrouwen.

Aard van de mens

Op spiritueel vlak hebben mannen en vrouwen volgens de Koran dezelfde aard. De een is niet ondergeschikt aan de ander, ze zijn beiden uit dezelfde eenheid ontstaan.

"O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen geschapen heeft, die uit hem zijn echtgenote schiep en die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft voortgebracht en [over de aarde] verspreid. ... ". (Koran 4:1

De essentiële verbondenheid van mannen en vrouwen wordt uitgedrukt in volgend vers:

"... zij zijn bekleding voor jullie en jullie zijn bekleding voor haar". (Koran 2:187

In het Islamitische Scheppingsverhaal wordt Eva, en bij uitbreiding elke vrouw, niet beladen met de schuld voor de zondeval van Adam (de man). Nergens in heel de Koran wordt zelfs maar gesuggereerd dat Eva als eerste van de verboden vrucht zou gegeten hebben en daarna Adam in haar zonde zou meegesleurd hebben. In het Koranisch model hebben zowel Adam als Eva zich laten verleiden door Satan. In het Islamitisch discours is de vrouw dus niet belast met de rol van verleidster tot zonde (Koran 7:19-27. Het is integendeel zo dat de Koran mannen en vrouwen definieert als elkaars medestanders. Ze helpen elkaar het rechte pad te bewandelen:

"Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke" (Koran 9:71

Kennis van de beoordelingsregels
Belang van kennis van Gods Geboden.

Volgens de Koran betoonden Adam en Eva oprecht berouw voor hun misstap, waarop de Genadevolle God hen vergiffenis schonk (er is in de Islam geen Erfzonde - elk kind wordt puur, zonder zonde geboren). God gaf de mens een nieuwe kans: wanneer ze zich op aarde wel aan de Goddelijke Bepalingen houden, kunnen ze na hun dood terugkeren naar het Paradijs. Dat is nu precies de zin van het leven: het is een test om te zien wie naar het Paradijs kan terugkeren en wie een eeuwigheid in de Hel zal doorbrengen. Het oordeel daarover ligt uitsluitend bij God, en is gebaseerd op de manier waarop de mens zich hier gedraagt en of dat gedrag al dan niet in overeenstemming is met de Goddelijke Bepalingen. De Koran zet daarbij de deuren van de Hemel open voor iedereen die gelooft in en handelt volgens de Bepalingen van God zoals ze door de respectievelijke Profeten werden verkondigd, ongeacht de naam van het geloof waartoe men behoort:

"Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62

Vermits God zal oordelen op grond van het gedrag van de mensen (en de intenties ervoor) is het nodig kennis te vergaren over hoe God wil dat de mens zich gedraagt.

Kennisoverdracht

In de Islam werd het Woord van God niet exclusief via mannen aan de mensheid doorgegeven. Zo argumenteerde Imam ibn Hazm, 2 een vooraanstaand muslimgeleerde die met zijn standpunt niet alleen staat, op grond van de Koran en de Sunnah dat Islam ook een aantal vrouwelijke Profeten heeft gekend.

Vrouwen worden ook unaniem aanvaard als aanbrengers van ahadith (uitspraken van de Profeet Mohamed). De ahadith vormen samen met de Koran de basis van het Islamitisch stelsel. Getuigenissen van vrouwen over wat de Profeet zei, staan op gelijke voet met wat mannen rapporteerden over uitspraken en gedragingen van de Profeet.

Kennisgaring

Dat God geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, zou kunnen omzeild worden door hen niet dezelfde toegang tot kennis te verlenen over hoe de mens zich moet gedragen om in Gods gratie te komen. Er moet dus onderzocht worden of mannen en vrouwen vanuit het model gelijke toegang krijgen tot kennisgaring.

Het allereerste vers dat aan de Profeet Mohamed geopenbaard werd, luidde:

"Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen" (Koran 96:1

Dit vers is een permanente opdracht, een leerplicht zelfs, om gedurende het hele leven kennis te verwerven over God en Gods Schepping. Er wordt nergens gesteld dat het leren alleen voor mannen geldt. Omgekeerd worden vrouwen nergens van dit leergebeuren uitgesloten. Het betreft een opdracht van God, rechtstreeks en gelijkelijk aan mannen én vrouwen.

De gedragsregels van het Islamitisch model
Algemene regel inzake mannen en vrouwen

In overeenstemming met het gegeven dat er voor God geen enkel verschil is in de manier waarop Hij mannen en vrouwen beoordeelt, is de algemene regel die het gedrag van mannen en vrouwen tijdens dit leven reguleert, dat mannen en vrouwen in alle aangelegenheden gelijken zijn. Deze regel is onder meer gebaseerd op de uitspraak van Profeet Mohamed, die zei:

"Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen" (Gemeld door Imaam Ahmad

Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Hierna worden een aantal van deze gevallen besproken. Er wordt telkens nagegaan of deze uitzonderingen een fundamentele benadeling van de vrouw inhouden.

Financieel-economische rechten en geborgenheid van de vrouw

Van de regels die God openbaarde en waaraan muslims zich moeten houden willen zij een kans maken in het Paradijs te geraken, zijn er een hele reeks die de onderlinge relaties tussen mensen regelen. Daartoe behoren regels die de relaties tussen leden van een gezin (en bij uitbreiding van een familie) regelen. Ze liggen vast in wat men het Islamitisch familierecht noemt. Deze regels hangen nauw samen met de economische situatie van de vrouw. Vermits sommigen in dit luik ongelijkheden menen te ontwarren, wordt nagegaan of hier van fundamentele achterstelling sprake is.

Volgens het familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. De man als broodwinner dus. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin. Hij moet daarbij handelen volgens zijn vermogen. Een vermogend man kan bijvoorbeeld niet voor zichzelf maatpakken aanschaffen en voor vrouw en kinderen enkel goedkope confectiekleren bekostigen:

"Laat haar wonen waar jullie wonen, naar jullie vermogen. (...) De welgestelde moet naar zijn welstand bijdragen geven en wie met mate levensonderhoud is toebedeeld moet bijdragen geven van wat God hem gegeven heeft. ..." (Koran 66: 6-7

De vrouw heeft daarentegen geen financiële zorgplicht. Omgekeerd zelfs, er wordt vanuit het familierecht altijd voorzien in haar financiële noden en in die van haar kinderen. Deze zorgplicht valt ten laste van haar vader of haar man of haar broer en zo verder, naar gelang van de omstandigheden.

Een vrouw kan kiezen om huisvrouw te zijn. Als moeder wordt haar taak zeer hoog gewaardeerd:

Een man kwam bij de Profeet Mohamed en vroeg hem: O Boodschapper van God, wie onder de mensen is mijn gezelschap het meest waardig? De Profeet zei: jouw moeder. De man zei en wie wie daarna? De Profeet zei: jouw moeder. De man vroeg verder, en vroeg wie komt er daarna? Pas dan zei de Profeet: jouw vader. (Bukhari

De vrouw in de Islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand - ook niet haar man - kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. 5 Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar. Ze moet niets bijdragen om de kosten van het gezin te lenigen, vermits de financiële zorgplicht voor het gezin volledig bij de man ligt. Anders gezegd: zelfs als de vrouw een eigen inkomen of vermogen heeft, is de man nog altijd verplicht te voorzien in alle financiële kosten van de vrouw en haar kinderen. Al is het de vrouw vanzelfsprekend niet verboden een bijdrage te leveren in de kosten van het gezin, maar ze moet dat niet doen.

Vanuit die context wordt de betekenis van een aantal verzen in de Koran nu duidelijk:

"De mannen zijn {qawwamuuna} voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben (voor het onderhoud van vrouwen)..." (Koran 4:34 - de rest van dit vers wordt later in dit artikel uitgewerkt

Er wordt aan herinnerd dat de enige echte Koran de Arabische Koran is zoals Hij geopenbaard werd aan Mohamed. Een Koranvertaling wordt niet als Koran aanzien, maar wel als "een interpretatie van de betekenis van de Koran door een vertaler".

De vaak gebruikte vertaling dat mannen "zaakwaarnemers" zijn van vrouwen is ongelukkig gekozen en kan aanleiding geven tot verkeerde interpretatie van dit vers. Vrouwen nemen hun eigen zaken waar, kunnen een eigen job uitoefenen, hun inkomen beheren, enz. Bovendien is het hele vermogen van de vrouw onschendbaar, haar man kan daar niet aan. De Arabische tekst van bovenstaand vers gebruikt het woord {qawwam}. Dit is een intensieve vorm van {qaim} en betekent : zorg dragen voor, verantwoordelijk zijn voor (voor het algeheel welzijn, fysisch, emotioneel, financieel enz.). Het is in die zin dat dit vers begrepen moet worden. Het vers zegt dus eigenlijk: De mannen moeten zorg dragen voor de vrouwen.

Het is om die zorgopdracht te kunnen volbrengen, dat God "de een boven de ander bevoorrecht heeft omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben (voor het onderhoud van vrouwen)". De bevoorrechting wordt dus enkel met de zorgplicht in verband gebracht. Dit hangt samen met vers 4:11. Daaruit blijkt dat een man niet bevoorrecht is de zin dat hij superieur is aan de vrouw, maar wel in die zin dat hij in het erfrecht (en enkel daar) financieel een groter deel krijgt omdat hij financieel ook alle lasten draagt. In de Islam krijgt in geval van erfenis een zoon immers twee parten en een dochter één part:

"God draagt jullie met betrekking tot jullie kinderen op: voor een mannelijk [kind] evenveel als het aandeel van twee vrouwelijke..." (Koran 4:11

De zoon moet als man zijn dubbel part gebruiken voor het "zorg dragen van" een hele reeks personen benevens zichzelf (zijn vrouw, zijn kinderen, eventueel ook zijn moeder wanneer vader zou overleden zijn, enz). Hoewel de dochter als vrouw geen enkele financiële zorgplicht heeft, en er in tegendeel altijd financieel voor haar gezorgd wordt, heeft de Islam haar wel een erfdeel toegekend. 6 Het part dat zij krijgt en dat weliswaar kleiner is, mag ze bovendien volledig voor zichzelf houden.

Het feit dat de man inzake erfrecht financieel bevoorrecht is geeft de man geen enkele superioriteit of dominantie, het geeft hem integendeel extra verantwoordelijkheden die niet vrijblijvend zijn.

Mannen wordt voorgeschreven royaal te spenderen aan hun gezin:

Het werd gemeld door Abu-Darda (radhiallaho anho) dat de Profeet (sallallaho alaihi wasallam) mij opdroeg: "Besteed zoveel als mogelijk aan je gezin." (Kanz

Wanneer een vrouw vindt dat haar man te krenterig is, mag ze zelf nemen wat ze redelijkerwijze nodig heeft - zelfs zonder dat hij er weet van heeft:

'Aisha vertelde dat Hint bint 'Utba zei: "O Gods Apostel. Abu Sufuan is een vrek en hij geeft mij niet voldoende voor mij en mijn kinderen. Kan ik van zijn bezit nemen zonder dat hij er van weet?" De Profeet zei: "Neem wat voldoende is voor u en uw kinderen, en het bedrag moet eerlijk en redelijk zijn" (Bukhari

Het niet nakomen van zijn zorgplicht heeft gevolgen voor de man, in het hiernamaals maar ook hier. Wanneer hij niet voldoende spendeert aan vrouw en kinderen, is dit een van de redenen op grond waarvan zijn vrouw een echtscheiding kan aanvragen (Koran 65:6-7.

Dat een man zorgplicht heeft, ontslaat een man evenmin van een deelname in de huishoudelijke taken. In navolging van Profeet Mohamed die een deel van het huishoudelijk werk op zich nam (zoals herstellen van kledij of opmaken van het bed), worden mannen in de Islam aangemoedigd hun vrouwen te helpen in het huishouden, 9 ongeacht of de vrouw huisvrouw is of uit werken gaat.

Bovendien is het huishouden doen geen verplichting voor de vrouw - al is het in de praktijk vaak zo dat wanneer de man kostwinner is, de vrouw zorg draagt voor het huishouden. Ze moet dit echter niet doen. Van rechtswege is een huwelijk in de Islam immers geen dienstbaarheidscontract maar een verbintenis tussen gelijken.

Vrouwen in de wet

De rechtspraak maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen worden op precies dezelfde manier beoordeeld. Als haar schade wordt berokkend, heeft de vrouw recht op dezelfde compensatie als die welke aan een man zou toegekend worden in een gelijkaardige situatie. Als de vrouw een burgerlijke misdaad begaat, gelden dezelfde maatstaven en krijgt zij dezelfde straffen opgelegd als een man. 10

Volgend vers vestigt een principe dat men zou kunnen samenvatten als: "gelijke daden (van man en vrouw) leiden tot gelijke sancties (voor man en vrouw".

"De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt elk van hen beiden met honderd geselslagen..." (Koran 24:2

Een analyse van de betekenis van lijfstraffen in de Koran valt buiten het bereik van dit artikel. De aard van de sanctie voor het ogenblik dan ook buiten beschouwing latende, toont het vers wel aan dat gelijke daden tot gelijke sancties en straffen leiden. Man en vrouw worden precies op dezelfde manier behandeld.

Bovendien zijn, op één enkele uitzondering na, ook de getuigenissen van een man en van een vrouw gelijkwaardig. Omdat hierover nogal wat misvattingen bestaan, wordt hier in detail op ingegaan.

De regel die het algemene principe van gelijkwaardigheid van getuigenis vestigt, is als volgt: 11

"Zij die hun echtgenotes beschuldigen en behalve zichzelf geen getuigen hebben, het getuigenis van hen zal zijn dat hij viermaal bij God getuigt dat hij iemand is die de waarheid zegt. En de vijfde maal [moet hij uitspreken] dat Gods vloek op hem zal rusten als hij een leugenaar is. En als zij viermaal bij God getuigt dat hij een leugenaar is, dan weert dat voor haar de bestraffing af. En de vijfde maal [moet zij uitspreken] dat Gods toorn op haar zal rusten als hij iemand is die de waarheid zegt." (Koran 24:6-9

Op deze algemene regel van gelijkwaardigheid van getuigenissen wordt in de Koran slechts in één zeer wel omschreven geval een uitzondering gemaakt, met name voor getuigenissen bij financiële transacties:

"Jullie die geloven! Wanneer jullie met elkaar schuldverbintenissen aangaan tot een vastgestelde termijn, schrijft die dan op. Een schrijver moet het in jullie bijzijn correct opschrijven. Een schrijver mag niet weigeren te schrijven zoals God hem geleerd heeft; hij moet dus schrijven en hij die de verplichting aangaat moet dicteren. Hij moet God zijn Heer vrezen en niets eraan te kort doen. Als hij die de verplichting aangaat zwak van geest of van lichaam is of niet in staat is zelf te dicteren, dan moet zijn zaakwaarnemer correct dicteren. En roept twee getuigen op uit het midden van jullie mannen. En als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen uit hen die jullie als getuigen aanvaarden, zodat als één van haar beiden zich vergist, de andere haar eraan kan herinneren. De getuigen moeten niet weigeren als zij opgeroepen worden. Verafschuwt niet het op te schrijven, of het klein is of groot, met zijn termijn. Dat is rechtmatiger bij God, juister voor het getuigenis en het bevordert dat jullie niet twijfelen. Alleen als het om aanwezige koopwaar gaat die jullie onder elkaar uitwisselen, dan is het geen overtreding voor jullie als jullie het niet opschrijven. En neemt getuigen wanneer jullie met elkaar een koop afsluiten, maar laat schrijver noch getuige schade lijden. Als jullie dat doen dan is dat voor jullie een schande. Vreest God; God onderwijst jullie en God is alwetend." (Koran 2:282

Wat in dit vers zeker niet gevestigd wordt, is dat vrouwen minderwaardig zouden zijn aan mannen. Er wordt al evenmin gevestigd dat "in het algemeen" de getuigenis van een vrouw minder waard is dan die van de man vermits eerder genoemd vers 24:6-9 de regel vestigt dat hun getuigenissen gelijkwaardig zijn.

Waar het hier in vers 2:282 wel over gaat, is het nastreven van rechtvaardige financiële transacties.

Immers, in financiële aangelegenheden is de mannelijke getuige vanuit zijn financiële zorgplicht met zekerheid vertrouwd met deze materie, terwijl de vrouwelijke getuige in dit specifiek geval mogelijk maar niet met zekerheid vertrouwd is met de complexiteiten van financieel beheer aangezien zij geen zorgplicht heeft.

Het is op grond van dit verschil in zekerheden dat er vanuit het model een mogelijk onevenwicht ontstaat. Dit ondervangen, is de enige reden waarom hier afgeweken wordt van de algemene regel. Op die manier worden onvrijwillige onnauwkeurigheden en onrechtvaardigheden op grond van een mogelijke (maar evenmin zekere) ongelijkheid aan kennis voorkomen, zowel voor getuigenissen bij financiële transacties zelf als in rechtszaken die daarvan het gevolg zouden kunnen zijn.

Naarmate meer en meer vrouwen deelnemen aan het economisch leven, verzwakt uiteraard het hele argument dat deze uitzonderingsregel nodig maakt.

Wie de financiële transactie afsluit, een man of een vrouw, maakt niet uit, zij hebben dezelfde rechten. Het vers handelt enkel en alleen over de getuigen in dit specifieke geval, niet over diegenen die de transactie uitvoeren. Een zakelijke overeenkomst kan dus net zo goed door een man als door een vrouw afgesloten worden, en beiden hebben dezelfde waarde. Ook wanneer twee vrouwen een transactieovereenkomst afsluiten, of een man en een vrouw, of twee mannen, kunnen zij daarvoor de getuigenis van een man of van twee vrouwen inroepen. Als "handelaars" of "zaakvoerders" zijn vrouwen volledig evenwaardig aan mannen. Daaruit blijkt eens te meer dat het vers niet de bedoeling heeft vrouwen als minderwaardig of (financieel) onkundig op te voeren. Het vers wordt alleen ingegeven door een voorzichtigheidsprincipe omdat mannelijke en vrouwelijke getuigen vanuit het model niet met zekerheid over dezelfde kennis van deze materie beschikken.

De regel vestigt verder dat men de getuigen zelf mag kiezen ("uit hen die jullie als getuigen aanvaarden"). Dit verhoogt de kans dat men getuigen met kennis van zaken kan kiezen. De hele uitzonderingsregel is er op gericht de onzekerheid weg te nemen en maximale kansen te bieden dat de getuigen degelijke getuigen zijn.

Er moet hier herhaald worden dat in alle andere gevallen de getuigenis van een man en die van een vrouw wel gelijkwaardig zijn.

Vrouwen in politiek en maatschappij

De vrouw heeft precies hetzelfde recht op vrije meningsuiting als de man. Er zijn talrijke ahadith waarin gemeld wordt dat vrouwen de discussie aangingen met de Profeet over allerhande onderwerpen. Soms werden naar aanleiding daarvan ook Koranische verzen geopenbaard.

"Imam Ahmad meldde dat A'ishah zei: "Alle lof komt God toe, Die alle stemmen hoort. De vrouw die twistte kwam bij de Profeet en redetwistte met hem terwijl ik in een ander gedeelte van de kamer was en niet kon horen wat ze zei. God de Verhevene en de Meest Geëerde openbaarde dit vers : "God heeft haar wel horen spreken die met jou over haar echtgenoot twist..." (het betreft hier de Openbaring van de verzen 58:1-4

Een vrouw heeft het recht om over het even welke zaak van openbaar belang haar opinie te uiten en deel te nemen aan het politiek proces. 1400 jaar geleden reeds vestigde de Koran het stemrecht voor vrouwen in een vers waarin vrouwen het recht toegekend wordt een leider te kiezen en dit publiekelijk te verklaren:

"O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar eed van trouw aan u afleggende, (...) neem dan haar trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van God." (Koran 60:12

Algemeen worden mannen en vrouwen aangemoedigd deel te nemen aan en bij te dragen tot alle zaken van openbaar belang:

"Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke, verrichten de salaat, geven de zakaat en gehoorzamen God en Zijn gezant. ..." (Koran 9:71

Een vrouw moet dus helemaal niet thuis opgesloten worden. Dat blijkt ook uit de woorden van Profeet Mohamed zelf:

Aisha meldde dat Saudah bint Zam'ah op een avond uitging. 'Umar zag haar en herkende haar en zei: "Bij God, O Saudah, waarom verberg jij je niet voor ons?". Ze keerde terug naar de Profeet (vrede zij met hem) en vertelde hem erover terwijl hij aan het eten was in haar kamer, en hij zei: " Het is toegestaan door God dat je uitgaat voor je noden."

Vermits een vrouw zaken mag doen, handel mag drijven, mag deelnemen aan het sociaal leven en aan het politiek gebeuren enz., is de betekenis van de toelating om buitenshuis van alles te doen, zeer ruim. De enige beperking erop is dat de vrouw (net als de man trouwens) zich ook buitenshuis gedraagt in overeenstemming met haar geloof.

Huwelijk en seksualiteit

Het huwelijk wordt in de Islam aanzien als de hoeksteen van de samenleving en vormt een onderdeel van de religieuze verantwoordelijkheden. Mohamed zei:

" Wanneer de dienaar van God huwt, heeft hij al de helft van (de verantwoordelijkheden die hem opgelegd worden door) het geloof vervuld." (Mishkat

De bedoeling van het huwelijk is dat mannen en vrouwen bij elkaar vrede en liefde zouden vinden:

"En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht." (Koran 30:21

Het huwelijk wordt in de Islam aanzien als een partnerschap, een verbintenis tussen gelijken. Shaykh Dr. Ad-Darsh, voormalig Faqih van Al-Azhar, Kairo, en voorzitter van de UK Shari'ah Council, zegt hierover:

"de Fuqaha - de legalisten - definiëren dit contract als Aqdu Istimtaa' - een overeenkomst die alle partijen toelaat genoegen te hebben in deze intieme relatie. Het is geen overeenkomst van dienstbaarheid (servitude) of iets van die aard. Dus wanneer het op de wettelijkheid aankomt, en iedereen zegt "waar zijn mijn rechten", dan ontheft dit contract de vrouw van het poetsen of dergelijke zaken. In de woorden van Ibn Hazm, een van de grotere literalistische geleerden, is het de plicht van de echtgenoot het eten bereid naar zijn vrouw te brengen. En de Fuqaha zeggen over het algemeen dat wanneer een vrouw behoort tot diegenen die gewoon zijn bediend te worden - de "upper class" - dan is het de plicht van de man om haar een huisbediende te geven om voor hem te zorgen. Hoewel er wordt gezegd dat goede manieren vragen dat de vrouw zorgt voor wat in het huis is, en dat de man zorgt voor wat daarbuiten is, toch is het zo dat normale wellevendheid dicteert dat de echtgenoot zijn vrouw een handje toesteekt".

De Shaykh verwijst daarbij naar het voorbeeld van de Profeet Mohamed, die, zoals eerder gezegd, ook een deel van de huishoudelijke taken voor zich nam.

In het huwelijk, hebben beide partijen rechten en plichten. Tijdens zijn afscheidsrede zei Profeet Mohamed:

"O mensen, jullie vrouwen hebben zekere rechten over jou en jullie hebben zekere rechten over hen".

1400 jaar geleden was dat baanbrekende taal. Tot dan hadden de vrouwen in de stammen eigenlijk geen rechten. Door Mohamed werden mannen en vrouwen ineens als gelijken behandeld, met wederzijdse rechten en plichten.

Het behoort tot de rechten van de vrouw dat zij haar echtgenoot kan kiezen. Een meisje kan niet verplicht worden met iemand te trouwen. Ouders kunnen wel een partner voorstellen, maar een meisje is niet verplicht het hiermee eens te zijn. Wanneer ze toch tegen haar zin uitgehuwelijkt wordt, geeft dit de vrouw het recht op echtscheiding:

"Er werd gemeld door Khansa bint Khidam Al-Ansariya dat haar vader haar ten huwelijk gaf en zij dit huwelijk niet graag had. Dus ging zij naar de Apostel van God en hij verklaarde het huwelijk ongeldig."

In een andere versie van deze hadith zei de dame in kwestie dat ze het huwelijk aanvaardde maar dat ze vrouwen wou laten weten dat ouders geen recht hebben om hen een echtgenoot op te dringen (Ibn Majah.

Een vrouw heeft ook geen toestemming nodig van haar ouders om te huwen.

Verder kan een vrouw zelf haar huwelijkscontract onderhandelen en kan ze daarin allerhande bepalingen laten opnemen. Haar vermogen is in elk geval onschendbaar - er kan nooit beslag op gelegd worden door haar man.

De gelijkheid van man en vrouw binnen het huwelijk blijkt ook uit wat Islam zegt over seksualiteit, die in de Islam gereserveerd is voor binnen het huwelijk en die daarbinnen ook gereguleerd wordt. In de Islamitische samenlevingen heeft er overigens op seksualiteit nooit een taboe gerust. Seksualiteit wordt aanzien als één van de fysische basisbehoeften (naast eten en drinken). Het zijn ook deze drie behoeften waarvan muslims zich in de Ramadan onthouden van dageraad tot zonsondergang.

Een bevredigende seksuele relatie wordt als belangrijk aanzien voor een goed huwelijk. Dit geldt voor beide partners. Islam kent man en vrouw het recht op seksuele satisfactie toe. Juist omdat seksualiteit aanzien wordt als een van de fysische basisbehoeften, is het ontbreken van seksuele satisfactie zowel voor de man als voor de vrouw een geldige reden om te scheiden.

Daarnaast maakt Islam het voor mannen en vrouwen ook mogelijk aan gezinsplanning te doen. Uit ahadith blijkt dat de Profeet Mohamed ervan op de hoogte was dat sommigen in zijn gezelschap coïtus interruptus toepasten. Hij verbood hen dat niet. Op grond daarvan wordt in de Islam het gebruik van voorbehoedsmiddelen om aan gezinsplanning te doen toegestaan.

Er moet ook nog aangestipt worden dat Islam echtscheiding toestaat - ook voor vrouwen, al moedigt het model eerst verzoeningspogingen aan, onder meer door het inlassen van een afkoelingsperiode. In geval van conflicten in het huwelijk kunnen man en vrouw ook elk een vertegenwoordiger aanstellen (gewoonlijk een familielid), die dan met elkaar gaan praten om zo de weg te effenen voor het oplossen van het conflict. Wanneer verzoening niet mogelijk blijkt, is echtscheiding toegelaten. Talrijke verzen in de Koran en uitspraken van de Profeet handelen hierover. Zo kan een vrouw scheiden omdat een man haar slaat (fysiek geweld tegen vrouwen is verboden - hierover straks meer); omdat hij niet voldoende geld aan haar spendeert; omdat hij haar seksueel niet bevredigt; omdat hij haar behandelt op een manier die zij met geduld niet meer kan verdragen; omdat ze denkt dat het in haar eigen belang is te scheiden; omdat hij in enig opzicht haar geloof hindert (dat is wel zéér ruim); omdat hij zelf handelingen stelt die in overtreding zijn van zijn geloof; omdat ze hem niet meer graag ziet, enz. 7,8. In principe wordt het hoederecht voor kinderen onder de 7 jaar automatisch aan de vrouw toegekend.

Binnen het huwelijk, worden mannen er voor gewaarschuwd dat ze God moeten vrezen in de manier waarop ze hun vrouwen behandelen:

Jabir (radhiallaho anho) meldde dat de Profeet (sallallaho alaihi wasallam) ook de volgende instructies gaf gedurende zijn preek tijdens zijn Afscheids Bedevaart. "Vrees God met betrekking tot de vrouwen; vermits jullie hen gehuwd hebben met het vertrouwen van God." (Mishtat

De Profeet heeft hier met andere woorden gezegd dat vrouwen door God beschermd worden tegen wat hun mannen hen zouden kunnen misdoen, op om het even welk vlak. Dat is de allerhoogste bescherming die een vrouw in de Islam kan genieten: het is de bescherming door God zelf. Zo de mannen voor verkeerd gedrag tegenover hun vrouw al niet gestraft worden in het huidig leven, zal dit dus zeker gebeuren op Oordeelsdag in het hiernamaals.

De Profeet drong er overigens meermaals op aan dat mannen hun vrouwen zorgzaam en attent moesten behandelen:

Abu Hurayra verhaalt dat de Boodschapper van God zei: "De meest volmaakte gelovige onder de gelovigen is hij die zich best gedraagt en vriendelijkst is tegenover zijn vrouw." (Abu Dawud

De Koran legt mannen ook op mogelijke tekortkomingen van hun vrouwen te verdragen:

"Als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar God veel goeds in gelegd heeft." (Koran 4:19

Maar verdragen alleen is niet voldoende: mannen krijgen de opdracht vriendelijk om te gaan met hun vrouw:

"...spreek tot hen op een vriendelijke manier..."(Koran 4:5

Over fysiek geweld tegenover vrouwen en gehoorzaamheid

Profeet Mohamed gaf de mannen de opdracht vrouwen niet te berispen of niet te slaan.

Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."

Hoezo? Geeft de Koran mannen dan geen toestemming om een ongehoorzame vrouw te slaan?

Deze opvatting is gebaseerd op een interpretatie door traditionalisten en daarop verankerde vertalingen, van het tweede deel van vers 4:34 dat reeds eerder ter sprake kwam. Er moet rekening mee gehouden worden dat de vroege interpretatie van de Koran plaatsvond in een sterk patriarchale maatschappij. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat termen waarvoor verschillende betekenissen mogelijk waren, systematisch geïnterpreteerd werden vanuit het patriarchaal denken van de exegeet. Dit behoort echter tot het cultureel erfgoed, niet tot de oorspronkelijke Boodschap. Modernisten pleiten dan ook voor het herbekijken van deze interpretaties. 16-19

Wat tot dusver gezegd werd over de plaats van de vrouw in de Islam, wijst op een sterk gelijkheidsbeginsel in een model met veel respect voor de vrouw. Een regel die zou stellen dat mannen hun "ongehoorzame" vrouwen mogen "slaan" zou helemaal niet passen in dit model - hoewel het veel mannen goed uitkomt dat sommige woorden meerdere betekenissen hebben zodat de geïsoleerde verzen in die zin kunnen geïnterpreteerd worden. Of deze interpretatie geldig kàn zijn, en welke andere interpretatie zich opdringt, zal echter snel duidelijk worden uit een gedetailleerde analyse van het vers in samenhang met andere regels uit het Koranisch model.

5.6.1. Gehoorzame vrouwen?

Het vers 4:34 beschrijft gehoorzame vrouwen, maar...:

"De deugdzame vrouwen zijn dus {qanitat}, en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. "

{qanitat} is een vrouwelijke meervoudsvorm van {qanit}, gebaseerd op de stam {q-n-t}, en betekent "gehoorzaam zijn". Maar aan wie? Traditionalisten maken er "gehoorzaam aan de man" van - maar dat staat nergens in het vers vermeld. Bovendien wordt het woord {qanitat} op talrijke andere plaatsen in de Koran uitsluitend in de betekenis van "onderdanigheid, gehoorzaamheid aan God" gebruikt (zowel voor mannen als voor vrouwen). Dit is bijvoorbeeld het geval in de verzen 2:116,238; 3:17,43; 30:26; 33:31,35 en 39:9. Er bestaat geen enkele reden om af te wijken van deze betekenis. 18 Daarom kan gesteld worden dat het in dit vers niet gaat over gehoorzaamheid aan de man, maar dat het wel gaat over gelovige vrouwen die God gehoorzamen.

5.6.2. {nushuz}

Vers 4:34 gaat verder:

"Maar zij van wie jullie {nushuz} vrezen, ...

Het woord {nushuz} heeft verschillende betekenissen, waaronder: antipathie, animositeit, vijandigheid, onenigheid, tweedracht. In de context van het huwelijk, kan {nushuz} vertaald worden als "een vorm van disharmonie in het huwelijk veroorzaakt door man of vrouw" 17, kort gezegd: huwelijksproblemen.

5.6.3. {adribu}

Het vers vervolgt:

"... vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en {adribu} haar... "(Koran 4:34

Voor het woord {adribu}, gevormd rond wortel {d-r-b}, bestaan er tientallen betekenissen, waaronder: slaan, ontwijken, negeren, vermijden, verlaten.

Zoals gezegd, schreven de vroege Koranexegeten vanuit een patriarchale maatschappij en kozen zij systematisch voor interpretaties die daarin pasten. Maar doorstaat de interpretatie als "slaan" de test van het model zelf, waarbij eerder genoemd vers 24:2 de algemene regel vestigt van gelijke straffen voor gelijke daden? Er is immers geen enkele reden waarom er hier van deze algemene regel zou afgeweken worden: als er zelfs bij overspel geen onderscheid gemaakt wordt in straf voor mannen en vrouwen, waarom zou dan voor mindere huwelijksproblemen wel een onderscheid gemaakt worden? Er moet met andere woorden gezocht worden naar de implicaties van de verschillende interpretaties van {adribu} in samenhang met de rest van het model, ook door te onderzoeken tot wat dit leidt voor het omgekeerde geval, met name voor huwelijksproblemen veroorzaakt door de man.

Stel dat {adribu} betekent: slaan.

4:34 luidt dan: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed, als dat niet helpt slaat hij haar. Dit lijkt geen erg logische "opbouw" van de aanpak, zeker niet wanneer men verzoening op het oog heeft, zoals uit de context van het daarop volgend vers 4:35 blijkt .

Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat wanneer, omgekeerd, een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw haar man mag slaan.
Dit zou leiden tot een eindeloze echtelijke vechtpartij! Het is duidelijk dat deze redenering geen steek houdt. Ze is inderdaad ook niet in overeenstemming met wat het model oplegt voor huwelijksproblemen veroorzaakt door de man, wat meteen besproken wordt.

Stel nu dat {adribu} betekent: ontwijken, vermijden, eventueel zoals Mohammed Abdul Malek voorstelt: tijdelijk verlaten.

4:34 luidt nu: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed (hij ontzegt zichzelf het recht op seksuele satisfactie); wanneer ook dit niet helpt, ontwijkt hij haar in alle andere opzichten (verbaal, enz.), verlaat hij desnoods tijdelijk het echtelijk dak (en ontzegt hij zich dus nog meer huwelijksrechten), in de hoop dat dit voor voldoende afkoeling zorgt en met in het achterhoofd het scheppen van ruimte voor een verzoening (4:35. Dit is al een veel logischere opbouw.

Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat, omgekeerd, wanneer een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw desnoods ook een paar van haar huwelijksrechten (tijdelijk) opschort, met het oog op het bewerkstelligen van een verzoening.
En dit is nu precies wat vers 4:128 van de Koran, het vers dat handelt over huwelijksproblemen veroorzaakt door de man, zegt:

"En als een vrouw van haar echtgenoot {nushuz} vreest dan is het voor beiden geen vergrijp als ze zich met elkaar verzoenen; verzoening is beter..." (Koran 4:128

Met deze interpretatie is het model dus perfect consistent.

Er bestaan verschillende argumenten voor de interpretatie van {adribu} als "ontwijken, vermijden, eventueel tijdelijk verlaten" :

De consistentie van het geïnterpreteerde model is perfect intact.

De betekenis van het vers is consistent met de uitspraken van Profeet Mohamed waarin hij stelt dat mannen hun vrouwen niet mogen slaan en waarmee hij dus het verbod vestigt op het gebruik van fysisch geweld tegen vrouwen.

In die zin geïnterpreteerd, weerspiegelt het vers nu ook het centraal gelijkheidsbeginsel waarmee de Koran mannen en vrouwen behandelt. Met deze betekenis van {adribu} resulteert de toepassing van de algemene regel "gelijke daden, gelijke sancties" (24:2 inderdaad in perfect symmetrische interpretaties voor 4:34 en 4:128.

Vers 4:34 stemt nu ook overeen met de geest van het daarop volgende vers dat verzoening nastreeft.

"En als jullie onmin tussen jullie beiden vrezen, zendt dan een scheidrechter van zijn mensen, en een scheidsrechter van haar mensen. Als zij beiden het weer goed willen maken, dan zal God hen met elkaar verzoenen. God is wetend en welingelicht. " (Koran 4:35

De handelswijze is volledig in overeenstemming met de aanpak die het model voorstelt bij huwelijksproblemen, en is ook logisch, met name het inbouwen van (stapsgewijze) afkoeling in de hoop verzoening mogelijk te maken.

De handelswijze is tevens volledig in overeenstemming met de Koranische regel die stelt dat wanneer iemands iets slecht doet, men dit moet beantwoorden met gedrag dat beter is, om op die manier een vijandige situatie in gunstige zin om te buigen:

" Een goede daad en een slechte daad zijn niet gelijk. Beantwoord het slechte met iets dat beter is. Op die manier zal uw vijand uw vriend worden. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden. " (Koran: 41:34

De Islam schrijft bovendien ook voor boosheid te beheersen. 20 Slaan als een uiting van boosheid, zou dus in tegenstrijd zijn met de Profetische woorden die boosheid (tenzij ze veroorzaakt wordt door onrecht) omschrijven als afkomstig van Satan, die herhaaldelijk verbieden toe te geven aan boosheid en in tegendeel stellen dat men boosheid moet beheersen en zo snel mogelijk moet afkoelen, om te vermijden dat men dingen zou doen die men zich later zou beklagen. Ook in dit opzicht is de vertaling van {adribu} als ontwijken, vermijden, (stapsgewijs) verlaten, consistent met het model terwijl een vertaling als slaan dat niet is.

- "Wie boos wordt al staande, moet gaan zitten. Als de boosheid dan nog niet bekoeld is, moet hij gaan liggen"(Ahmad, Tirmidhi).
- "De besten onder jullie zijn diegenen die traag zijn in boosheid en snel in het afkoelen... Hoed u voor boosheid, want het is een levend (brandend) stuk kool op het hart van de afstammelingen van Adam" (Al-Tirmidhi)
- "Diegene die anderen kan overmeesteren in het worstelen is niet echt een sterk man. Echte kracht is in de persoon die zichzelf kan beheersen ten tijde van boosheid." (Bukhari)

Vers 4:34 vervolgt dat wanneer de verzoening er komt, wanneer de vrouw dus opnieuw volledig toegewijd is aan het huwelijk, dan "seek not against them means (of annoyance)" (Yusuf Ali). Met andere woorden: laat haar dan met rust en rakel het voorbije incident niet steeds weer op, gebruik het niet steeds weer tegen haar, begin er niet steeds weer over. Het incident is gesloten. Ook dit is in overeenstemming met de regels van wellevendheid die in de Koran en de Sunnah gevestigd worden.

Er is met andere woorden een zeer sterke zaak te maken voor het interpreteren van {adribu} als "ontwijken, (stapsgewijs) verlaten", terwijl gebleken is dat een interpretatie als "slaan" leidt tot inconsistenties en instabiliteit van het geheel van de interpretaties in onderlinge samenhang.

Koranische terechtwijzing voor mannen die vrouwen inferieur vinden

Uit al hetgeen voorafging blijkt duidelijk dat de Koran niet toestaat dat men vrouwen minderwaardig behandelt of hen discrimineert ten opzichte van mannen, maar dat er systematisch een gelijkheidsbeginsel gevolgd en nagestreefd wordt. Dat blijkt ook uit de geest van de uitzonderingen, die er niet op gericht zijn de vrouw als minderwaardig op te voeren, maar kaderen in algemene betrachtingen van rechtvaardigheid.

Naast het vestigen van de gelijkheid, bevat de Koran daarenboven verschillende terechtwijzingen voor mannen die vrouwen inferieur achten. Zo bevatten de verzen 16:58-62 een zeer strenge terechtwijzing voor mannen die zonen verkiezen boven dochters. De Koran stelt immers dat vrouwelijke en mannelijke kinderen volledig gelijkwaardig zijn (42:47-59


Besluit

Uit deze lezing van Koran en Sunnah blijkt dat de vrouw naar voor komt als een afzonderlijk individu, met eigen rechtspersoonlijkheid. Ze kan deelnemen aan het politiek, sociaal en economisch leven. Ze kan zelf haar echtgenoot kiezen, en kan zelf bepalingen in een huwelijkscontract laten opnemen. Het huwelijk is volgens het Islamitisch recht een verbintenis tussen gelijken. De man kan niets van de vrouw eisen, ook geen dienstbaarheid, terwijl de vrouw van de man wel zorgplicht kan eisen. De vrouw geniet de vrijheid thuis te blijven, of uit werken te gaan. In beide gevallen moet de man financieel voor haar zorgen (kledij, woonst, voedsel, medicijnen, enz) en moet hij zijn deel van de huishoudelijke taken doen.

Het vermogen dat de vrouw zelf verdient of erft, mag ze volledig voor zichzelf houden; ze moet er niets van gebruiken voor het lenigen van de kosten van het gezin. Ze kan haar vermogen beheren zoals ze zelf wil, niemand kan aanspraak maken op dit vermogen, ook haar man niet. Als moeder wordt een vrouw hoog gewaardeerd. Maar met of zonder kinderen, moet de man zijn vrouw met respect, voorkomendheid en vriendelijkheid behandelen en moet hij haar mogelijks minder aangename kantjes verdragen. Het gebruik van fysiek geweld tegen de vrouw is niet toegestaan. Ze kan scheiden, waarbij kinderen onder de jaar in principe aan haar toegewezen worden. Ze heeft hetzelfde recht op onderwijs als de man. Gelijke daden leveren gelijke beloningen op. Meest cruciaal is dat ze door God als gelijke aan de man beschouwd wordt, en door God op precies dezelfde basis zal beoordeeld worden als mannen, dus welke grond zouden mannen dan nog kunnen hebben om vrouwen als minderwaardig te beschouwen? Trouwens, mannen die vrouwen als inferieur aanzien, worden in de Koran scherp terechtgewezen.

De dagdagelijkse realiteit leert echter dat in veel muslimlanden vrouwen niet de rechten hebben die hen nochtans vanuit de Koran en de Sunnah toegekend worden. In de muslimwereld zijn er dan ook bewegingen actief die een golf van emancipatie op gang willen trekken. Sommigen zien de oplossing in "meer Islam", niet minder. Ze willen de Koranische rechten van de vrouw in alle uithoeken kenbaar te maken. 21-24 Vaak immers kennen meisjes en vrouwen hun rechten niet omdat zij in barre economische omstandigheden niet aan onderwijs toekomen -iets waar zij nochtans ook recht op hebben.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76595
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

migrantenjong schreef:Ariel,

Hoe erg is de situatie in Indonesie?
In sommige gedeeltes niet best migrantenjong.
Volgens mij zijn er wel gedeeltes in Indonesië waar het nog wel gaat,waar de gematigde vorm van islam nog wordt belijdt, maar in heel veel gebieden hebben Christenen en niet moslims te lijden onder het regime van Islam en het leger.


Schoolmeisjes worden onthoofd
Pas op als je dit plaatje aanklikt. Een graphic picture

http://historyofjihad.org/beheaded.jpg

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-p ... 387604.stmhttp://www.nrc.nl/buitenland/article153939.ece

Wat vandaag in Indonesië gebeurt is niets nieuws, het gebeurt al zolang als de islam bestaat. Het past precies in de tactiek van de heilige oorlog. Zo noemen ze het ook: jihad (heilige oorlog). Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt. Er zijn (islamitische) boeken vol over geschreven. Een moderne Nederlandse handleiding voor de heilige oorlog doen we aan het eind van dit artikel hierbij.
Nooit meer Kerstfeest op de Molukken. Dat was de leus van de jihadstrijders die afgelopen zomer met een paar duizend man vanuit Ambon en Atjeh naar de Molukken gegaan zijn om daar de christenen uit te roeien. Duizenden christenen, jonge mannen, kleine kinderen en oude vrouwen, zijn al vermoord. Een veelvoud van dit aantal is gevlucht. De vluchtelingen zijn bijna nergens welkom in Indonesië. De meerderheid van moslims, gehersenspoeld door de eenzijdige media, ziet hen als christenen die de moslims wilden uitroeien en nu hun verdiende loon krijgen. De christenen in Sulawesi en Papoea zijn bang dat de strijd met de vluchtelingen naar hun gebied overslaat. Ze beseffen niet dat de strijd sowieso naar hun gebied zal overslaan als de jihadstrijders op de Molukken hun taak volbracht hebben. De gevechten zijn namelijk niet spontaan, ze worden gedirigeerd. Er zit een plan achter. En de christelijke wereld staat erbij en kijkt ernaar.


http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.p ... rdvanislam

Iemand anders kan je er vast meer over vertellen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76595
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside schreef:Ariel wat ik wil zeggen is ik mag je niet vanwege het feit dat jij onrechtvaardig bent .
Ik heb respect voor de echte christenen maar voor jou NIET .
Jij bent voor mij niks anders dan een bedrieger .
En waarom ben ik onrechtvaardig Islaminside?
Omdat ik je dingen laat zien die niet kloppen in de koran ?
Eeen beetje oneerlijk vind je ook niet?
Je zou juist de Koran onrechtvaardig moeten vinden omdat daar bepaalde dingen niet in kloppen.

En hoe ver reikt jouw respect voor Christenen.
Als ik nou zeg dat Christenen enorm gekwetst worden door het feit dat Moslims de Heilige Drie-eenheid niet erkennen, en omdat ze niet willen geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is, en dat Jezus de zoon van God is..
Zeg jij dan nu voortaan nooit meer dat wij jokken, en dat wat wij zeggen wel waar is?
Het doet namelijk enorm veel pijn om te moeten horen dat deze dingen NIET waar zijn in jouw ogen.
Ik wil jou nu horen zeggen dat wij gelijk hebben, en dat Jezus de zoon van God is, dat hij gekruisigd is, en dat de Heilige Drie-eenheid de waarheid is.


Iemand die de Christendom voor schande zet en denkt dat ze kennis heeft over de islam door zomaar Ahadith te reciteren terwijl ze geeneens weet waar het over gaat . Is niet alleen dom bezig maar zet ook anderen op het verkeerde spoor .
Hoe heb ik het Christendom tot schande gezet?
En welke Hadith had ik nu weer niet mogen gebruiken?


Wanneer men het over (on)gelijkheid van mannen en vrouwen wil hebben, moet men eerst bepalen op welk criterium men mannen en vrouwen wil vergelijken. In de Islam, ligt het ultieme oordeel bij God. Hij is het immers die op Oordeelsdag over alle mensen zal oordelen.


Waarom zegt Allah dan dat hij de man boven de vrouw heeft doen uitmunten, als mannen en vrouwen gelijk zijn? :shock:

4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.
De voorwaarden om tot het Paradijs toegelaten te worden, zijn precies dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Dit principe wordt gevestigd in verzen als:


Wist Mohammed dit niet? Waarom heeft Mohammed dan gezegd:

Narrated Abu Said Al-Khudri: Once Allah's Apostle went out to the Musalla (to offer the prayer) o 'Id-al-Adha or Al-Fitr prayer. Then he passed by the women and said, "O women! Give alms, as I have seen that the majority of the dwellers of Hell-fire were you (women)." They asked, "Why is it so, O Allah's Apostle ?" He replied, "You curse frequently and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. A cautious sensible man could be led astray by some of you." The women asked, "O Allah's Apostle! What is deficient in our intelligence and religion?" He said, "Is not the evidence of two women equal to the witness of one man?" They replied in the affirmative. He said, "This is the deficiency in her intelligence. Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses?" The women replied in the affirmative. He said, "This is the deficiency in her religion."

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 01.006.301

En dit....

Ibn Abbas reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: I had a chance to look into the Paradise and I found that majority of the people was poor and I looked into the Fire and there I found the majority constituted by women.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#036.6599

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#036.6598

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#036.6597

"Laat haar wonen waar jullie wonen, naar jullie vermogen. (...) De welgestelde moet naar zijn welstand bijdragen geven en wie met mate levensonderhoud is toebedeeld moet bijdragen geven van wat God hem gegeven heeft. ..." (Koran 66: 6-7
Het lijkt wel of God het hier over een slaaf of hond heeft. Laat haar wonen waar jullie wonen.

Een vrouw kan kiezen om huisvrouw te zijn. Als moeder wordt haar taak zeer hoog gewaardeerd:
Maar dat kunnen niet moslima's ook hoor. Kiezen of ze wel of niet willen werken. Wat is daar zo bijzonder aan?
Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."
En Mu'awiyah al-Qushayri zei weer dit.

Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: Mu'awiyah asked: Apostle of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, do not revile her or separate yourself from her except in the house.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#011.2137
De vaak gebruikte vertaling dat mannen "zaakwaarnemers" zijn van vrouwen is ongelukkig gekozen en kan aanleiding geven tot verkeerde interpretatie van dit vers.
Huh???? Heeft Allah de woorden "zaakwaarnemers" en “voogd” zijn van vrouwen wat ongelukkig gekozen ?
Een vrouw heeft ook geen toestemming nodig van haar ouders om te huwen.
Kuch....:oops:

Narrated Abu Haraira: Allah's Apostle said, "A lady slave should not be given in marriage until she is consulted, and a virgin should not be given in marriage until her permission is granted." The people said, "How will she express her permission?" The Prophet said, "By keeping silent (when asked her consent)." Some people said, "If a man, by playing a trick, presents two false witnesses before the judge to testify that he has married a matron with her consent and the judge confirms his marriage, and the husband is sure that he has never married her (before), then such a marriage will be considered as a legal one and he may live with her as husband."

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 09.086.100

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 09.086.101
Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat wanneer, omgekeerd, een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw haar man mag slaan.
Dit zou leiden tot een eindeloze echtelijke vechtpartij
!

:shock: Beetje oneerlijk. De man mag wel klapjes uitdelen, maar de vrouw niet. Alleen maar omdat......
4:34 luidt nu: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed (hij ontzegt zichzelf het recht op seksuele satisfactie); wanneer ook dit niet helpt, ontwijkt hij haar in alle andere opzichten (verbaal, enz.), verlaat hij desnoods tijdelijk het echtelijk dak (en ontzegt hij zich dus nog meer huwelijksrechten), in de hoop dat dit voor voldoende afkoeling zorgt en met in het achterhoofd het scheppen van ruimte voor een verzoening (4:35. Dit is al een veel logischere opbouw.
Wat een onzin verhaal. Dit is, wat zwart is proberen wit te praten.

Het hele artikel is trouwens een grote verontschuldiging om alle nare verzen en wetten van de koran enigzins te verzachten.
Ik trap er niet in Islaminside. En met mij miljarden mensen.

Nou hoop ik maar dat alle moslim mannen over de gehele wereld dit artikel goed gaan lezen, en beseffen dat vrouwen slaan, not done is.

Ook deze man...


Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

Islaminside schreef:
De lieden die je noemt nemen slechts anekdotisch materiaal als uitgangspunt. Als iedereen zich zo had opgesteld in het verleden had jij nu geen PC/laptop/Mac tot je beschikking om dit allemaal op te schrijven. Met name de volgende elementen ontbreken: experimentele toetsing, peer review door onafhankelijke specialisten, toetsbare formulering van uitspraken, bevestiging door onafhankelijke bronnen. Geen van je uitspraken hierboven is toetsbaar. Het is een volstrekt ontoetsbaar geloofsstatement, meer niet. Je legt daarmee een claim op absolute waarheid. Maar absolute waarheid is volledig. Is jouw absolute waarheid volledig?
Het punt is als je het Niet gelooft , dan zoek je kennis erover .
Zoals hierboven is aangeven is het overgeleverd door verschillende metgezellen van de profeet (Vzmh) . Het is authentiek verklaard.
Het is vervolgens door Sheich Albani in deze eeuw goedgekeurd omdat er verdorvenheden in de islam zijn gekommen en dan twijfel jij erover .
En over computers het is echt allemaal tijdverdrijf .
Terwijl we naar de moskee's gaan en aanbiddingen gaan verrichten en oproepen tot de ware islam .
Gaan we onze tijdverspillen aan mensen van wie het hart verzegeld is achter de computer en tijdverdrijf .
Ik ken broeders massalah zij raken geen computer aan zij raken geen televisie aan zij zijn met boeken bezig , met lezen en praktiseren en overbrengen aan anderen . Massalah .

Enz, enz..

Wij hebben de koran van Allah(sbht) en de suna van de profeet (vzmh)
Jammer dat je niet gewoon antwoord geeft op de vraag. Nogmaals: is jouw waarheid volledig?
Ja of nee volstaat wat mij betreft.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

En hoe ver reikt jouw respect voor Christenen.
Als ik nou zeg dat Christenen enorm gekwetst worden door het feit dat Moslims de Heilige Drie-eenheid niet erkennen, en omdat ze niet willen geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is, en dat Jezus de zoon van God is..
Zeg jij dan nu voortaan nooit meer dat wij jokken, en dat wat wij zeggen wel waar is?
Het doet namelijk enorm veel pijn om te moeten horen dat deze dingen NIET waar zijn in jouw ogen.
Ik wil jou nu horen zeggen dat wij gelijk hebben, en dat Jezus de zoon van God is, dat hij gekruisigd is, en dat de Heilige Drie-eenheid de waarheid is.
In mijn ogen is het niet waar . Maar ik laat ze geloven in wat ze willen ik ga ze niet bekritiseren en uitlachen .
Ik laat Christenen en Joden en andere gelovigen geloven in wat ze willen .
En in mijn ogen liegen christenen tegenover Jezus (vzmh) maar in de ogen van christenen liegen wij .
Dus laat ik zij in hun waarde en zij laten ons in onze waarde .
Of ben je bang dat er christenen overstappen naar de islam ?
Wat god wil dat gebeurt zeker twijfel daar maar niet over .
Hoe heb ik het Christendom tot schande gezet?
En welke Hadith had ik nu weer niet mogen gebruiken?
Door leugens te praten over het christendom , voorbeelden over dat de hel NIET Bestaat .
Dat christendom altijd liefde is tegen over de naaste .
Nou ik lees duidelijk oog om oog en tand om tand .
En dat de christendom liefde heeft gebracht, ik denk dat je de kruistocht bent vergeten en de oorlog tussen Christenen zelf wie gelijk heeft .
Waarom zegt Allah dan dat hij de man boven de vrouw heeft doen uitmunten, als mannen en vrouwen gelijk zijn? :shock:
4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Omdat mannen sterker zijn dan vrouwen zij moeten voor hun vrouwen zorgen , vrouwen zijn voor mannen het meest kostbare bezit .
Mannen moeten hun vrouwen verzorgen en hun vrouw de kinderen .

Allah (sbht) wilt dat wij onze vrouwen op het rechterpad houden en als zij dat niet willen dan mogen wij haar laten gaan en zij mag dan haar eigen weg volgen god is verheven boven dit soort zaken .

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 01.006.301
Wist Mohammed dit niet? Waarom heeft Mohammed dan gezegd:
Dan kan toch dat de meeste bewoners van het vuur vrouwen zijn .
Maar vergeet dan niet dat het ongelovige vrouwen zijn net zoals jij Ariel.
Het is wat de profeet (vzmh) zei in de ahadith en dit kan waar zijn .
En dit....

Ibn Abbas reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: I had a chance to look into the Paradise and I found that majority of the people was poor and I looked into the Fire and there I found the majority constituted by women.
Dat zeg ik de profeet zegt dat de meeste vrouwen naar de hel gaan .
Dat kan waar zijn wie zegt van niet en dat is helemaal niet erg .
Want ongelovige vrouwen zitten daar in die hun lichaam hebben verkocht in het wereldse leven en die ongehoorzaam zijn aan de heer der werelden .
EN laat ik je het zo zeggen er zijn duizenden Ahadith's JIJ ARIEL HEBT NIET DE AHADITH de profetische overleveringen bestudeert OM DAAR EEN UITSPRAAK EROVER TE MOGEN DOEN .
Het lijkt wel of God het hier over een slaaf of hond heeft. Laat haar wonen waar jullie wonen.
Ja' waar moet ze dan wonen bij haar ouders , nee .
Ze mogen bij hun man wonen als ze dat willen .
Weet je wie een hond is dat ben jij Ariel omdat je teveel BLAFT .
Iemand moet denk een touwtje om je nek doen en je even rustig houden .
14 eeuw geleden werkte vrouwen niet zij zaten thuis en gingen voor het huishouden en kinderen zorgen .
Nu ligt het hier anders want vrouwen werken nu ook en dat is ook toegestaan.
Dus zij mogen werken en wonen waar ze willen zolang het maar toegestaan is door de koran en de suna .
Maar dat kunnen niet moslima's ook hoor. Kiezen of ze wel of niet willen werken. Wat is daar zo bijzonder aan?
OVer het feit dat ze niet alleen thuis hoeven te zitten en voor hun kinderen te zorgen maar ook mogen werken .
Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."
En Mu'awiyah al-Qushayri zei weer dit.

Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: Mu'awiyah asked: Apostle of Allah, what is the right of the wife of one of us over him? He replied: That you should give her food when you eat, clothe her when you clothe yourself, do not strike her on the face, do not revile her or separate yourself from her except in the house.

Visit link!

De vaak gebruikte vertaling dat mannen "zaakwaarnemers" zijn van vrouwen is ongelukkig gekozen en kan aanleiding geven tot verkeerde interpretatie van dit vers.
Weet je wat ik grappig vindt . Ariel gebruikt vaak ahadith die maar voorkommen in 1 van de 6 grote ahadith verzamelingen, met name in deze van Abu Dawud, die zelf opmerkt dat somige ahadith zwak zijn.
Maar Bye the way deze ahadith ken ik en is goed wij moslims moeten voor onze vrouw zorgen .
Huh???? Heeft Allah de woorden "zaakwaarnemers" en “voogd” zijn van vrouwen wat ongelukkig gekozen ?
Nee zeker niet niks mag tegentrijdig zijn met de koran zelfs geen Ahadith want dan is het zwak .
Jij hebt de profetische overleveringen niet bestudeert dus jij kan makeljijk gezegd geen uitspraak hierover maken .
En de almachtige heeft zijn woorden perfect gekozen het komt door jou kleinzielige verstand dat je het niet goed begrijpt en vooral dat je afgunstig en jaloers bent jegens de islam .
Een vrouw heeft ook geen toestemming nodig van haar ouders om te huwen.
Kuch....:oops:

Narrated Abu Haraira: Allah's Apostle said, "A lady slave should not be given in marriage until she is consulted, and a virgin should not be given in marriage until her permission is granted." The people said, "How will she express her permission?" The Prophet said, "By keeping silent (when asked her consent)." Some people said, "If a man, by playing a trick, presents two false witnesses before the judge to testify that he has married a matron with her consent and the judge confirms his marriage, and the husband is sure that he has never married her (before), then such a marriage will be considered as a legal one and he may live with her as husband."

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 09.086.100

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... 09.086.101
Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat wanneer, omgekeerd, een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw haar man mag slaan.
Dit zou leiden tot een eindeloze echtelijke vechtpartij
!

:shock: Beetje oneerlijk. De man mag wel klapjes uitdelen, maar de vrouw niet. Alleen maar omdat......
Kijk een weer een leugen van Ariel want ze denkt dat ze een Ahadith geleerde is er zijn voor de 20ste keer 10 duizenden Ahahdits als je zie niet heb bestudeert dan kan je geen UITSPRAAK HIEROVER MAKEN .
Ten tweede is het wel sahih want het kan net zo goed en zwakke ahadith zijn waarover de aanmeldingsketen niet tot de profeet (Vzmh) gaat .
En voor jou er bestaat geen kloosterleven in de Islam.

Hij, vrede zij met hem, schreef verder het volgende voor: "O gij jonge mannen! Een ieder die in staat is om te trouwen dient te trouwen, want dit zal hem helpen om zijn blik neer te slaan en zijn schaamte te bewaren."(Al-Boekhaarie).

En je moet vooral doorlezen van een koran tekst en niet aan de hand van 1 zin een verkeerde interperatie geven .
want mannen mogen ook geslagen worden die huwelijksproblemen veroorzaken .


Het licht (an-Noer)

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Dit is een hoofdstuk, dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat je er lering uit mag trekken.
2. Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan God niet afhouden indien je in God en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.
3. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.
4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.
5. Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, God is Vergevensgezind, Genadevol.

zwart en wit voor verkeerde mensen die verkeerde interpertaties gebruiken is het zwart maar voor de oprechte mensen die goed lezen wit .
Het hele artikel is trouwens een grote verontschuldiging om alle nare verzen en wetten van de koran enigzins te verzachten.
Ik trap er niet in Islaminside. En met mij miljarden mensen.
Hoeft niet , h... .
Blaf maar lekker verder want ik heb namelijk schijt .
En ik zal zeker niet lief doen tegen jou .
Nou hoop ik maar dat alle moslim mannen over de gehele wereld dit artikel goed gaan lezen, en beseffen dat vrouwen slaan, not done is.
Ook deze man...
Mannen die hun vrouw slaan zijn hartstikke zielig .
Of beter gezegd mannen die dames slaan zijn zielig .
God heeft de een boven de ander gemaakt niet om te bedriegen .
Maar om te beschermen .

En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.
(Heilige Koran 30:21

Ik zal het werk van een werker onder u, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, niet verloren laten gaan, de JJn uwer zijnde uit de ander" (3:194

En wie goede werken doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is - deze zullen de tuin binnentreden, en zij zullen geenszins onrechtvaardig worden behandeld." (4:124

Wie goed doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is, hem zullen Wij zekerlijk een gelukkig leven doen leven, en Wij zullen hun zekerlijk hun beloning geven voor het beste van wat zij hebben gedaan." (16:97

En wie goed doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is - deze zullen de tuin ingaan, waarin hun onderhoud zal worden gegeven zonder maat" (40:40

De mannen zullen het voordeel hebben van wat zij verdienen en de vrouwen zullen het voordeel hebben van wat zij verdienen" (4:32
De mannen zullen een deel hebben van wat de ouders en de naaste bloedverwanten nalaten, en de vrouwen zullen een deel hebben van wat de

ouders en de naaste bloedverwanten nalaten" (4:7
Maar indien zij uit zichzelf verkiezen u een deel ervan af te staan, eet het dan met genoegenen met heilzaam gevolg" (4:4.

En als zij jou dwingenen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet.” (Soerah Loeqman: 15

Weet je wat erger is dit

Kinderen vanaf 9 maanden oud die letterlijk verkracht worden door katholieke priesters en ze geven het ronduit toe. De kerk doet niks, de Paus hult zich in stilzwijgen en verbant de slachtoffers uit de katholieke gemeenschap. Bekijk hier een stukje uit de docufilm “Deliver us from Evil

Visit link!


Paus beschermt priesters en bisschoppen die kinderen misbruiken en verkrachten! Kinderen vanaf 9 maanden oud die letterlijk verkracht worden door katholieke priesters en ze geven het ronduit toe. De kerk doet niks, de Paus hult zich in stilzwijgen en verbant de slachtoffers uit de katholieke gemeenschap. Bekijk hier een stukje uit de docufilm “Deliver us from Evil “ Deze schokkende bekroonde documentaire nagelt één van de daders eindelijk aan het kruis. Priester O’Grady is een sexueel roofdier, hij heeft het voorzien op jonge kinderen , soms pas negen maanden oud. Hoeveel kin deren hij heeft verkracht is niet duidelijk maar het zijn er heel erg veel en geloof het of niet, de kerk wist alles en beschermde hem, geeft priesters iedere keer weer een nieuwe parochie om vervolgens overnieuw de hand te kunnen slaan aan vers vlees. In Amerika zijn 3.500 priesters pedofiel, ze maken honderduizenden slachtoffers

Lees dit maar goed en wat ik zeg schande en nog eens schande , bahh onee zeg jij maar blaf blaf en blaf maar lekker door , totdat je kapot raakt .

De Katholieke Kerk en de 'bedrijfsongevallen'.
Misbruik in de Europese landen
drs.J.W.Swaen Historicus

Visit link!

Puur goede advies van mij aan jou is: ga geen domme uitspraken maken waarover jij geen kennis hebt .
Je moet ten eerste een geleerde zijn die de profetische overleveringen en de koran heeft bestudeert en geleerd hebt van wat andere imaams hierover hebben te melden hebben zoals imaam malik, de wetscholen ,de geleerden , de metgezellen en de oprechte volgelingen .
Dat heb jij niet gedaan jij kraamt maar tekst uit waarover jij je eigen valse interpertatie aan geeft natuurlijk haat en valse verlangens om ons zogenaamd belachelijk te maken .Ik lach je uit weet je dat .
Je maakt namelijk je zelf belachelijk terwijl je dat niet beseft .
Het is bijgevolg niet omdat iets in een hadith collectie voorkomt, dat het noodzakelijkerwijze om een authentieke uitspraak van Profeet Mohamed gaat. Integendeel, een hadith kan in een collectie opgenomen zijn juist om duidelijk te maken dat er twijfel bestaat over de authenticiteit ervan. Zomaar een hadith citeren uit een collectie, slaat dus nergens op. Samen met de uitspraak zelf, moet men de keten en aanbrenger onder de loep nemen. Daarbij geldt bovendien dat een hadith nooit kan aangewend worden om de leer die in de Koran uiteengezet wordt tegen te spreken.

Afbeelding

Visit link!


Weet je wat erg is Ariel dit :

(Numeri 31:17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.
(Psalmen 137:9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.
(Jesaja 13:18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.
(2 Koningen 15:16 Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.
(2 Koningen 8:12 Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
(Jesaja 13:16 Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.
(Jeremia 13:15 En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.
(Ezechiel 9:6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;
(Psalmen 89:24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.
(Richteren 4:21 Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tent, en greep een hamer in haar hand, en ging stilletjes tot hem in, en dreef den nagel in den slaap zijns hoofds, dat hij in de aarde vast werd; hij nu was met een diepen slaap bevangen en vermoeid, en stierf.
(Psalmen 3:8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.
(2 Koningen 9:32-33 En hij hief zijn aangezicht op naar het venster, en zeide: Wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem twee, drie kamerlingen. En hij zeide: Stoot ze van boven neder. En zij stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed aan den wand en aan de paarden gesprengd werd; en hij vertrad haar.
(1 Samuël 15:33 Maar Samuel zeide: Gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht des HEEREN te Gilgal.
(Jeremia 51:22 En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw.
(Richteren 19:25-29) Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees. 26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd. 27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. 29 Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel.
(Psalmen 18:41 En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik.
(Mattheüs 14:8-11En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper.................. en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het tot haar moeder.

Veel plezier .[/img]
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Visit link!Weet je wat erg is Ariel dit :

(Numeri 31:17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.
(Psalmen 137:9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.
(Jesaja 13:18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.
(2 Koningen 15:16 Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.
(2 Koningen 8:12 Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
(Jesaja 13:16 Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.
(Jeremia 13:15 En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.
(Ezechiel 9:6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;
(Psalmen 89:24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.
(Richteren 4:21 Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tent, en greep een hamer in haar hand, en ging stilletjes tot hem in, en dreef den nagel in den slaap zijns hoofds, dat hij in de aarde vast werd; hij nu was met een diepen slaap bevangen en vermoeid, en stierf.
(Psalmen 3:8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.
(2 Koningen 9:32-33 En hij hief zijn aangezicht op naar het venster, en zeide: Wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem twee, drie kamerlingen. En hij zeide: Stoot ze van boven neder. En zij stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed aan den wand en aan de paarden gesprengd werd; en hij vertrad haar.
(1 Samuël 15:33 Maar Samuel zeide: Gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht des HEEREN te Gilgal.
(Jeremia 51:22 En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw.
(Richteren 19:25-29) Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees. 26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd. 27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. 29 Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel.
(Psalmen 18:41 En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik.
(Mattheüs 14:8-11En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper.................. en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het tot haar moeder.

Veel plezier .
Nooit geleerd dat je de Bijbel niet letterlijk mag lezen Moh,

Voor je nog eens citaten plaats, neem de Zohar eens ter hand en leg die er naast. Dit om te weten te komen hoe de teksten te interpreteren.

In het Judaisme zijn er 2 wegen om de mensheid naar de uiteindelijke verlichting te brengen. Een plezierige en onaangename.
Jij citeert enkel uit de onaangename. Leeft volgens een wereldinterpretatie van deze ook.

De aangename gaat volgens gelijkheid, ontwikkeling van de mens via: kunsten, wetenschap, ontdekkingen.
Dit is wat de moderne wereld, voor een groot deel onder invloed van het Judaisme, doet.

De wereld mag de Joden dankbaar zijn voor hun 2 heilige boeken: Zohar en Torah. De Joodse keuze voor de aangename weg.
Net zoals veel van de redding van de wereld aan het Joodse volk te daken is, zijn het vooral zij die verlichting en redding in de Islamterritoria kunnen brengen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76595
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside schreef:
Hoe heb ik het Christendom tot schande gezet?
En welke Hadith had ik nu weer niet mogen gebruiken?
Door leugens te praten over het christendom , voorbeelden over dat de hel NIET Bestaat .
Dat christendom altijd liefde is tegen over de naaste .
Nou ik lees duidelijk oog om oog en tand om tand .
En daarom heb ik het Christendom tot schande gezet? Omdat ik zeg dat de hel niet bestaat? Rare denkwijze hou jij er op aan.
De meeste Christenen denken net zoals ik jongeman. Dus al die Christenen hebben het Christendom tot schande gezet volgens jou.
Misschien is het leuk voor je om te weten dat de ’hel’ in het Oude Testament niet voorkomt..
Mensen hebben deze hel bedacht Moh.. Om hun volgelingen onder de duim te houden. De enige hel die bestaat, is de hel die mensen zelf van hun leven maken. Net zoals jij. Jouw leven is hier op aarde al een hel.

Wat betreft het oog om oog en tand om tand betreft.. Lees deze link maar Moh.
http://www.wereldgeschiedenis.com/site/" onclick="window.open(this.href);return false; ... %20oog.htm

Jezus, de zoon van God die jij verloochend heeft gezegd:

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefheb, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Een goed verstaander heeft ook hier maar een half woord nodig om te begrijpen dat in dit gedeelte zeker niet over wraak gesproken wordt. Eerder het tegendeel ervan.

En dat de christendom liefde heeft gebracht, ik denk dat je de kruistocht bent vergeten en de oorlog tussen Christenen zelf wie gelijk heeft .
Enig idee waarom de kruistochten gehouden zijn Moh?
Jij had waarschijnlijk liever gezien dat alle volken zich zonder morren overgegeven hadden aan de barbaarse moslims. De Christenen in die tijd dachten daar anders over, en zij wilde niet onderdrukt worden door moslims. Ik geef ze geen ongelijk.

Omdat mannen sterker zijn dan vrouwen zij moeten voor hun vrouwen zorgen , vrouwen zijn voor mannen het meest kostbare bezit .
Mannen moeten hun vrouwen verzorgen en hun vrouw de kinderen
.

Is dat waar Islaminside? Zijn alle mannen werkelijk sterker dan vrouwen? Ik ben namelijk geestelijk veel sterker dan jij, dat merk ik omdat jij niet tegen me op kan. Je scheld op me, je haat me, en dat is een teken van onmacht. Ik ben geestelijk sterker dan jij omdat ik ouder ben dan jij, en meer levenservaring heb.
Trouwens, er was een tijd dat ik lichamelijk sterker was dan menig man. Ik heb waarschijnlijk de kracht van mijn vader geerfd.
En wat betreft een zieke man, of een zwakbegaafde man? ( die zijn er genoeg te vinden ) zijn die ook sterker dan een vrouw ?
Ik denk dat niet, en toch zijn deze zwakke zieke en zwakbegaafde mannen voogd over een vrouw, en moeten ze van allah voor deze vrouw zorgen, omdat Allah ze boven vrouwen verheven heeft.

En denk jij dat ik voor mijn man geen kostbaar bezit ben, en denk jij dat hij niet voor mij en de kinderen zorgt?
Ik kan je verklappen dat hij dat uitstekend gedaan heeft en nog steeds doet, en dat zonder dat een allah of een koran hem dat opgedragen heeft.
Ik kan je nog meer verklappen islaiminside. De meeste niet moslim mannen behandelen hun vrouwen goed, en dragen ze op hun handen.

Dan kan toch dat de meeste bewoners van het vuur vrouwen zijn .
Maar vergeet dan niet dat het ongelovige vrouwen zijn net zoals jij Ariel.
Aha.... :shock: Jij zit nu dus op de stoel van allah. Jij weet dus dat ik ongelovig ben. Heeft allah jou dit verteld, want alleen allah kan in mijn hart kijken volgens de koran.
Hoeft niet , h... .
Blaf maar lekker verder want ik heb namelijk schijt .
En ik zal zeker niet lief doen tegen jou .
Is je diarree nou nog niet over? Ik raad je aan om eens naar de dokter te gaan Moh. Ik hoor nu al 3 weken "want ik heb namelijk schijt"
Wat je ook kan doen is bij de apotheek of drogist een middeltje halen wat je diarree stopt. Wel veel water drinken Moh, anders droog je uit.

Mannen die hun vrouw slaan zijn hartstikke zielig .
Of beter gezegd mannen die dames slaan zijn zielig .
God heeft de een boven de ander gemaakt niet om te bedriegen .
Maar om te beschermen .
Dat is nog eens verstandige taal islaminside. Jij zal je vrouw dus nooit slaan. Dat is mooi.
Kinderen vanaf 9 maanden oud die letterlijk verkracht worden door katholieke priesters en ze geven het ronduit toe. De kerk doet niks, de Paus hult zich in stilzwijgen en verbant de slachtoffers uit de katholieke gemeenschap. Bekijk hier een stukje uit de docufilm “Deliver us from Evil
Dit zijn slechte mannen islaminside. Maar deze mannen worden berecht hoor. Maak je geen zorgen. Ik vermoed dat deze mannen teveel naar de profeet Mohammed gekeken hebben. :twisted: Mohammed heeft namelijk ook een jong meisje van 9 jaar misbruikt. Haar naam was Aisha. Vies hè... :yuk:Afbeelding

Visit link!


Getsie Moh.. :yuk:
Wat heb je nou weer gedaan.

Weet je waarom deze vrouw dit gedaan heeft?
Ik laat haar even zelf aan het woord.

Dit is een actie tegen schijnheiligheid.
De SGP diende namelijk 24 november j.l. een motie in om te zorgen dat zedendelinquenten geen porno meer kunnen kijken via Canal+. Een succesvolle motie. Donner besloot betaaltelevisie per 1 januari 2006 af te sluiten voor alle gevangenen.


Vies he... :yuk: en jij gebruikt deze vrouw om je recht te halen.
Misschien is ze wel moslima. Ze gebruikt ook het woord "schijnheiligheid" Net zoals jij dat vaak doet.
Ken jij deze vrouw?

Vriendelijke groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6411
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Islaminside schreef:
Ik laat Christenen en Joden en andere gelovigen geloven in wat ze willen .
En in mijn ogen liegen christenen tegenover Jezus (vzmh) maar in de ogen van christenen liegen wij .
Dus laat ik zij in hun waarde en zij laten ons in onze waarde .
Of ben je bang dat er christenen overstappen naar de islam ?
Wat god wil dat gebeurt zeker twijfel daar maar niet over .
Ha die Moh!

In het bovenstaande heb je wel gelijk, maar je vergat in het rijtje ook ’moslims’ te vermelden. Want ook moslims geloven dat zij de hoofdprijs in hun zelfbedachte religieuze loterij zullen winnen. Precies zoals bij de Jehovah’s Getuigen. Moslims geloven in het eeuwige paradijs van God in de hemel; Jehovah’s Getuigen geloven in het eeuwige paradijs van God op aarde.

Maar er zit één groot verschil in het kopen van een lot bij de islam, of het kopen van een lot bij de Jehovah’s Getuigen. Als je bij de islam niet direct de hoofdprijs hebt gewonnen, loop je grote kans op de trootsprijs: het eeuwige brandende braadvuur van diezelfde God.
Bij de Jehovah’s Getuigen loopt een mens dat risico niet. Toch aanvaarden ook JG’s de God van Ibrahim, net zoals bij de islam, als hun God. En wat te denken van de joden? Allemaal dezelfde God en toch is niemand het met elkaar eens over die ene almachtige sterke God. Daarom zijn zowel orthodoxe joden, moslims als Jehovah’s domme mensen, maar zij zijn niet gek. Ben ik gek? Nee hoor, maar ik was wel 12 jaar lang een uiterst aardige beminnelijke flapdrol, ÉN dom. Nu ben ik nog aardig en af en toe een flapdrol - maar niet meer dom.

De kansen op een hoofdprijs zijn te verwaarlozen, dat zul jij ook best begrijpen. Maar toch wint iemand steeds die hoofdprijs. De kans om achter de waarheid van God te komen is echter uitgesloten. Weet je hoezo Moh? Anders zou jij of ik zelf als God zijn. In feite maak je meer kans in je leven op de hoofdprijs in de staatsloterij (kans van één op tien miljoen of nog meer) - als om kennis omtrent God te vergaren. Einstein, die was niet dom. Want hij wist niets over God te vertellen. Raar hè?

GEEN MENS KAN KENNIS VAN GOD HEBBEN!

Als je met je eigen verstand niet in staat bent om God te begrijpen, en je meent dat een ander dat wel kan en daardoor in staat is God aan jou uit te leggen, dan ben je dus dom, heel erg dom! Dan geloof je werkelijk in sprookjes. Je bent vatbaar voor welke beïnvloeding van buitenaf dan ook.

Kan God soms niet buiten menselijke raadgevers, dat Hij niet in staat zou zijn om jou persoonlijk zelf te laten weten wie Hij is? Lijkt mij uiterst merkwaardig, toch?

En dat slimme mensen hun eigen bedenksels over God allemaal op papier hebben gezet en gebundeld, gecorrigeerd en weer herschreven in de loop der tijd, moet een intelligent mens met een gezond stel hersens toch wel aan het denken kunnen zetten, nietwaar Moh?

Kijk Moh, ik kan mij niet voorstellen dat er GÉÉN almachtige Schepper zou bestaan, maar door zelfstudie van de totah, de bijbel en de koran, ben ik erachter gekomen dat er best wel aardige dingen worden verteld, maar dat er ook zaken in staan die voor geen meter meer (kunnen) werken in deze tijd. De bijbel en de koran zijn in feite geschiedschrijving met een zelfbedachte ’goddelijk saus’. Want weet je Moh, de tijd is namelijk niet stil blijven staan, vandaar dat joden en christenen zich vanuit hun religie hebben aangepast.

Doordat jij verschrikkelijke dingen aanhaalt uit de bijbel die in de torah thuishoren en die Mozes heeft moeten optekenen van ’allah’, heb je in feite grote kritiek op ’allah’ zelf. Als jij niet gelooft dat ’allah’ in staat bleek zijn eigen boeken te beschermen tegen geknoei daarin door mensen dan heb jij waarschijnlijk geen groot geloof in jouw Heer. Het is zelfs zo, dat in de koran staat dat je in geval van twijfel je moet wenden naar personen aan wie die boeken eerder door ’allah’ zijn gezonden: de joden en de christenen dus. Mohammed had het in eerste instantie allemaal goed bedoeld. Hij was dom, maar niet gek en de God van de joden en de christenen sprak hem wel aan. dat waren nog eens spannende indrukwekkende verhalen. Die had hij nog nooit eerder gehoord van zijn eigen heidense arabische achterban.

Vanzelfsprekend heb jij nooit enige twijfel inzake God gehad (de paus twijfelt ook nooit) en je maakt daarom Ariel opmerkzaam op de volgende opgeschreven verschrikkelijke ’foute’ teksten van Mozes die hij op bevel van ’allah’ heeft moet opschrijven. Je bekritiseert dus in feite ’allah’, de zelfbedachte god van Mozes, Abraham, Jezus en Mohammed. Volgens mij ben je helemaal niet dom:
Weet je wat erg is Ariel dit :

(Psalmen 137:9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.
(Jesaja 13:18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.
(2 Koningen 15:16 Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.
(2 Koningen 8:12 Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
Als de zelfbedachte ’allah’ door de mens werkelijk zou bestaan zou hij jou hiervoor vreselijk straffen. Je zet hiermee ’allah’ letterlijk en figuurlijk te kakken. Maar God staat ver boven de mens. Niemand kan hem begrijpen. Zelfs Moh niet!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6411
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Omdat Moh in feite tegen zijn eigen ’allah’ protesteert, heb ik de naam Ariel vernaderd in Allah.
Islaminside schreef:Weet je wat erg is Allah dit :

(Psalmen 137:9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.
(Jesaja 13:18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.
(2 Koningen 15:16 Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.
(2 Koningen 8:12 Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Nooit geleerd dat je de Bijbel niet letterlijk mag lezen Moh,
Heb jij dan niet geleerd en die andere aanhangers van deze site dat zij de koran ook niet letterlijk mogen lezen maar aan de hand van de interperatie van de profeet (Vzmh).
Omdat ze
Voor je nog eens citaten plaats, neem de Zohar eens ter hand en leg die er naast. Dit om te weten te komen hoe de teksten te interpreteren.
Leg jij en die andere aanhangers maar een tasfir klaar om het te interpeteren en niet met eigen valse verlangens .
In het Judaisme zijn er 2 wegen om de mensheid naar de uiteindelijke verlichting te brengen. Een plezierige en onaangename.
Jij citeert enkel uit de onaangename. Leeft volgens een wereldinterpretatie van deze ook.
Ik zeg wat er staat en voor de rest doe ik niks .
Het punt is BFA als je me begrijpt .
Ik ben als molims zijnde degene die steeds met dit soort zaken te maken heeft . En de andere moslims .
Mensen zoals Ariel gaan denken dat ze de koran en de profetische overleveringen hebben bestudeert en gaan uitspraken maken terwijl ze geeneens moslim zijn .En geeneens de basiskennis van de islam kunnen . En zomaar ergens in het midden van het boekje alle dingen die in hun ogen slecht zijn eruiten halen .
En de mensen proberen te misleiden ze weten geeneens waar het over gaat .
De aangename gaat volgens gelijkheid, ontwikkeling van de mens via: kunsten, wetenschap, ontdekkingen.
Dit is wat de moderne wereld, voor een groot deel onder invloed van het Judaisme, doet.
Dit legt de islam ook voor .
De wereld mag de Joden dankbaar zijn voor hun 2 heilige boeken: Zohar en Torah. De Joodse keuze voor de aangename weg.
Net zoals veel van de redding van de wereld aan het Joodse volk te daken is, zijn het vooral zij die verlichting en redding in de Islamterritoria kunnen brengen.
Ik zal het je zo zeggen zij hebben de islamitische landen kapot gemaakt Israel en Amerika samen .
En tuurlijk mogen de joden dankbaar zijn dat Hitler de 2de wereldoorlog niet heeft gewonnen lijkt me logisch .
Joden zijn mensen van het boek en ik zelf geloof ook in de thora het is van god maar ik volg het niet omdat het verandert is door de jaren heen . Joden die in vrede leven en willen leven daar heb ik niks tegen maar degene die denken dat ze een land inkunnen pikken van anderen en dan zeggen dat het van hun is , nee dat gaat eventjes te ver .
Maar als we over het Israel-islam (palestina enz ) praten kunnen we weer jaren lang praten wat toch geen zin heeft .

Groetjes
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Hier heb je helemaal gelijk in Hans .

GEEN MENS KAN KENNIS VAN GOD HEBBEN!

Dit is onmogelijk niemand heeft de kennis van God want dan zou hij of zij weten wanneer het UUR is en wanneer de dag des oordeels is .
Of beter gezegd wanneer de aarde het zal begeven of hoe warm het op de zon is .

Niemand is in staat om dit te doen dus niemand heeft evenveel kennis als God.

Maar wat wij niet moeten vergeten is dat god ons ook kennis heeft gegeven en wijsheid niet veel maar wel genoeg om te beseffen dat er 1 god is een maker die de hemelen en de aarde en alles heeft gemaakt .

Groetjes.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Ariel ik beantwoord je zo snel mogelijk en ik mag je niet omdat je in mij ogen en de ogen van alle andere moslims LIEGT .
En die andere moslims zullen het vast met mee eens zijn .
En als een mens boos is en niet tot schande gezet wilt worden gaat hij of zij rare dingen doen .
Zal ik je wat vertellen ik heb schijt aan wat anderen over mij denken of zeggen . Je mag van mij alles zeggen of denken wat je maar wilt, het kan me niks schelen .
En ik zit niet in de stoel van Allah (sbht) maar in mijn ogen is iedereen die Allah(sbht) en zijn profeten beledigt een ongelovige .
Maar dat kan ik niet zeggen omdat ik niet weet wat er in de toekomst kan gebeuren . Dus hoe je nu bezig bent ben je in mijn ogen ongelovig .
Zo in zo als je leugens gaat praten over de koran en de suna leugens zoals zelf verzonnen interpertaties .
Dit is nog niet alles ik beantwoord het binnenkort , bij de tijd .
En let op voor de paus voordat je het weet is hij ook een verkrachter .
Als ik jou was Ariel goed op je kleinkinderen letten als je die hebt .
Tip van mij aan jou , en wat ik nu doe is verkeerd .
Dat weet ik zelf ook wel , dit is niet toegestaan in de islam .
Want de profeet (vzmH) zegt bedrieg nooit degene die jou heeft bedrogen , maar neem afstand .
Ik had eigenlijk al lang afstand moeten nemen van deze site maar je er is iets in me ik denk doorzettingsvermogen .Ik heb een te groot doorzettingsvermogen en met dat Ariel zal ik je zeker verslaan , bij de tijd .

Ik groet je geeneens ,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Hans die van jou beantwoord ik ook zo snel mogelijk .

Groetjes,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Citaat:
De aangename gaat volgens gelijkheid, ontwikkeling van de mens via: kunsten, wetenschap, ontdekkingen.
Dit is wat de moderne wereld, voor een groot deel onder invloed van het Judaisme, doet.


Dit legt de islam ook voor .
Waar zijn de daden?
Kan jij bijdragen van Islam aan de Moderne wereld geven?
maar degene die denken dat ze een land inkunnen pikken van anderen en dan zeggen dat het van hun is
Na de oprichting van de staat Israel, hebben de Arabische landen Joden uit hun gebied verdreven.
Deze Joodse vluchtelingen hebben een gebied, meer dan 6X de oppervlakte van Israel achtergelaten, zonder enige compensatie.
Alleen al in Marroko igt een gebied groter dan Israel, ingepikt en nu gebruikt door Marrokanen.
Wat daarmee?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6411
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Islaminside schreef:Hier heb je helemaal gelijk in Hans .

GEEN MENS KAN KENNIS VAN GOD HEBBEN!

Maar wat wij niet moeten vergeten is dat god ons ook kennis heeft gegeven en wijsheid niet veel maar wel genoeg om te beseffen dat er 1 god is een maker die de hemelen en de aarde en alles heeft gemaakt .

Groetjes.
HELEMAAL MEE EENS, MOH! Ik kijk om mij heen en besef dat er een een Almacht MOET bestaan! MOET BESTAAN! Intelligentie kan niet ontstaan zijn zonder dat er intelligentie aan te pas is gekomen! Ik ben vanaf mijn zesde jaar op een christelijke, katholieke school geweest, Moh! En als ik springstoffen ter beschikking zou hebben, zou ik die hele ketterse heidense klerezooi van het paapse mensonterende smerige vieze Roomse vulgaat de lucht in willen laten vliegen.

Het wordt tijd dat wij elkaar eens ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Enne . . . doe nou niet zo naar tegen Ariel. Je kent haar niet eens. Zij is de aardigste, intelligenste vrouw die ik ooit in mijn leven ontmoet heb. Islam, jodendom, christendom - wij worstelen allemaal met de waarheid omtrent God, waar geen mens het recht heeft om voor God te spelen en ons uitleg kan geven over die zelfbedachte god in ons leven.

Misschien zegt Ariel dingen die jij niet leuk vindt, maar zij wil maar één ding, en dat is rechtvaardigheid en eerlijkheid. Wat is daar mis mee, Moh?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Bericht door weda »

hans van de mortel schreef:
Misschien zegt Ariel dingen die jij niet leuk vindt, maar zij wil maar één ding, en dat is rechtvaardigheid en eerlijkheid. Wat is daar mis mee, Moh?

omdat het tegen de koranprincipes is , heeft mo daar problemen mee.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

Islaminside schreef:Of ben je bang dat er christenen overstappen naar de islam ?
Wat god wil dat gebeurt zeker twijfel daar maar niet over .
Als ie dat echt wil, was dat natuurlijk eergisteren al geregeld in een oogwenk. De enige conclusies die je laat is dat hij het niet wil, of dat ie niet bestaat.
Islaminside schreef: 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.
Allah loopt een beetje achter. Rijkdommen worden allang niet meer uitsluitend door vrouwen besteed, dus die vlieger gaat niet op. Wanneer het de bedoeling is dat vrouwen zelf gen rijkdommen mogen verwerven is het bovendien een cirkelredenering. Twee fikse vraagtekens bij deze 'toelichting'. Denk eens na, zijn dit realistische veronderstellingen of weerspiegelt dit vooral de moraal van tribale geitenhoedende gemeenschappen. Is het waarschijnlijk dat een boek dat de absolute warheid claimt om de andere zin het nodig heeft om te exclameren dat Allah groot is. Dat riekt toch naar enige twijfel.
Islaminside schreef:Omdat mannen sterker zijn dan vrouwen zij moeten voor hun vrouwen zorgen , vrouwen zijn voor mannen het meest kostbare bezit .
Mannen moeten hun vrouwen verzorgen en hun vrouw de kinderen .
Een moraal over mannelijke dominatie die zou volgen uit een gebod van een god. Dit is typerend voor vele tribale gemeenschappen uit heden en verleden. Door dit vanuit de islam te propageren en als onbetwistbare waarheid te accepteren toon je de angst en inflexibiliteit in je denken grenzend aan intellectuele luiigheid. Het is natuurlijk handig om één boekje te hebben waar alles in staat. Door dit als waarheid voor jezelf neer te zetten ontsla je jezelf van de verplichting om andere bronnen te onderzoeken. Lekker makkelijk! Iets te makkelijk wat mij betreft. Is fysieke kracht een relevant criterium? Veel vrouwen zijn mentaal sterker dan vele mannen. Waarom is er überhaupt een universele uitspraak over dominantie van man over vrouw of vice versa nodig? Wat zijn de sociale achtergronden van dergelijke regels in tribale samenlevingen en is dat relevant in de moderne niet-tribale samenleving? Daarvoor heb je toch echt andere bronnen nodig. Staat niet in je handboekje dat eeuwen geleden is opgeschreven.

Islaminside schreef:
En dit....

Ibn Abbas reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: I had a chance to look into the Paradise and I found that majority of the people was poor and I looked into the Fire and there I found the majority constituted by women.
Dat zeg ik de profeet zegt dat de meeste vrouwen naar de hel gaan .
Dat kan waar zijn wie zegt van niet en dat is helemaal niet erg .
Want ongelovige vrouwen zitten daar in die hun lichaam hebben verkocht in het wereldse leven en die ongehoorzaam zijn aan de heer der werelden .
EN laat ik je het zo zeggen er zijn duizenden Ahadith's JIJ ARIEL HEBT NIET DE AHADITH de profetische overleveringen bestudeert OM DAAR EEN UITSPRAAK EROVER TE MOGEN DOEN .
Wie is de sterkere man, degene die zich slaafs als een hond onderwerpt aan een nooit geziene god die pas genoegdoening vindt wanneer de ongelovige niet alleen sterft maar ook eeuwig brandt in de hel, of degene die zich daar niet aan onderwerpt? Totale onderwerping is geen teken van kracht maar een zwaktebod. Het niet mogen bevragen van dergelijke stellingen toont ook hoe dit concept zichzelf ergens ophangt aan een skyhook, een aanname met geen enkele andere argumentatie dan de aanname zelf.

Islaminside schreef: Ze mogen bij hun man wonen als ze dat willen .
...
14 eeuw geleden werkte vrouwen niet zij zaten thuis en gingen voor het huishouden en kinderen zorgen .
Nu ligt het hier anders want vrouwen werken nu ook en dat is ook toegestaan.
Dus zij mogen werken en wonen waar ze willen zolang het maar toegestaan is door de koran en de suna .
...
Als ze zelf mogen werken, verdienen ze zelf hun rijkdommen en vervalt je eerdere argument van mannelijke dominantie.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Plaats reactie