Wat bezielt mensen om zich tot islam te bekeren?

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Aldebaran schreef:Allah loopt een beetje achter. Is het waarschijnlijk dat een boek dat de absolute waarheid claimt om de andere zin het nodig heeft om te exclameren dat Allah groot is. Dat riekt toch naar enige twijfel.
Als de zelfbedachte maangod ’allah’ werkelijk groot en machtig en onverslaanbaar zou zijn, hoeft hij dat niet van de daken te schreeuwen als een klein kind dat dreigt met zijn grote broer. Dat is absurd. Hij is almachtig, of hij is het niet. Dat was het eerste wat mij opviel en tegenstond bij het bestuderen van de koran in vergelijking met de bijbel.

De koran begint letterlijk met een zichzelf aanprijzende god door een zichzelf in het leven geroepen en verklaarde boodschapper van God. De arrogantie ten top! Dat kan godverdomme iedereen wel beweren. Is de islam nou helemaal van de pot gerukt met zo’n kinderachtig slecht bedacht sprookje, dat ze de koran hebben genoemd en iedereen door de strot hebben gedrukt, op straffe van verafschuwing. Alsof God ook maar één menselijke raadgever nodig heeft! Nou ja, belachelijker kun je het niet maken met deze middeleeuwse god in de aanbieding!

Zonder ook maar één enkele geloofsbrief van God te kunnen overhandigen steekt die analfabetische mensenslachter als de brutaalste man van de wereld direct van wal: ’In de naam van Allah, de barmachtige Erbarmer. (Sura 1:1-4) Lof aan Allah, de Heer der wereldwezens. De barmachtige Erbarmer. De Heerser op de Dag des Gerichts.’ En zo gaat dat maar door.

Sindsdien heeft die zogenaamde zelfbedachte maangod nooit meer iets van zich laten horen. Afgestorven? Seniel geworden? Terugggeworpen in zijn eigen bedachte hel? Kortom, een nietswaardige totaal onbelangrijke zelfbedachte flapdrolgod in de kortzichtige bedenksels vanuit een oerprimitieve arabische heidense afgodenvererering. Hij stuurde een grote postduif met de naam Gabriël en op zijn beurt kwam die postduif niet verder dan de eerste de beste arabische analfabete mensenslachter. Later volgde Alexander, Constantijn, Ceasar, Napoleon, Stalin en Hitler.

Moslims geloven dat de koran het boek van God is. Nou, bij mij telt nog steeds dat eigen roem stinkt. Het is een belediging van de islam naar God toe dat zij nog steeds de mensenslachter Mohammed naar voren schuiven als de loopjongen van God. Alsof God zelf niet bij machte is om mij persoonlijk zijn boodschap mee te delen. Wat interesseert mij nou die analfabete arabische woestijnkameel van 1400 jaar geleden? Wat moet ik nou met zo’n onbenullige woestijnpiraat die niet eens gemummificeerd is zodat we tenminste enig bewijs zouden hebben van zijn bestaan?

Een moslim die zichzelf wijsmaakt dat ’allah’ zijn zelfbedachte god is, is als die alcoholische gek die van een van een flatgebouw springt met het voornemen slechts drie etages te vallen om zijn alcoholprobleem onder controle te houden.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

In het bovenstaande heb je wel gelijk, maar je vergat in het rijtje ook ’moslims’ te vermelden. Want ook moslims geloven dat zij de hoofdprijs in hun zelfbedachte religieuze loterij zullen winnen. Precies zoals bij de Jehovah’s Getuigen. Moslims geloven in het eeuwige paradijs van God in de hemel; Jehovah’s Getuigen geloven in het eeuwige paradijs van God op aarde.
Tuurlijk iedereen mag geloven in wat hij of zij wilt .
En wij geloven in de bijbel de thora de zabor en de koran dit zijn de boeken van Allah (sbht).
WIj geloven in ALLE profetenen en niet in 1 wel en de ander niet .
Alle profeten zijn met 1 en de zelfde boodschap gekommen namelijk geef God zijn alleen recht op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe .Het punt is iedereen mag geloven in wat hij of zij de waarheid vind. Alleen de waarheid in mijn ogen is de islam dus ik hou het over mijn eigen geloof en praat niet over die van andere .
Vind je de islam niks aan dan niet .
Vind je Jehonave' s getuigen niks aan geloof dan niet.
De islam betekent onderwerpen aan de wil van god .
Het word moslim en het word gelovige is 1 en dezelfde wordt .
Moslim betekent onderwerpen aan de wil van God .
Een gelovige onderwerpt zich aan de wil van God .
De islam is het laaste godsdienst dat gekommen is .
Allah (Sbht) zegt dan in de koran :

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.
[2:62

Zegt gij, dat Abraham en Isma�l en Iza�k en Jacob en de stammen Joden of christenen waren? Zeg: "Weet gij het beter of Allah?" En wie is onrechtvaardiger, dan hij, die een getuigenis verbergt, die hij van Allah heeft? En Allah is niet onbekend met hetgeen gij doet.
[2:140

Abraham was noch een Jood, noch een christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.
[3:66 of 67

Voorzeker, de gelovigen en de Joden en de Sabianen en de christenen die in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten - over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren.
[5:82

Degene die de profeten hebben gevolgd zijn gelovigen .
En door de jaren heen zijn er meer dan 100 profeten gezonden .
En degene die zich uiteindelijk onderwerpt aan de wil van Allah (sbht) (moslim) is zal uiteindelijk slagen .

En het woord van de bijbel de zabor de thora en de koran is 1 en hetzelfde .
Alleen hebben de geschiedenisschrijvers door de jaren heen de boeken verandert behalve de koran .
Die is hetzelfde gebleven er waren 6 exemplaren in de tijd van de Khalif Othmaan (rhmt) en hij heeft naar elke de belangrijke steden de koran verstuurd waar deze dag en nacht door mensen werd geleerd .
Er lopen momenteel NU op aarde honderduizenden mensen die de koran uit hun hoofd kunnen zonder het boek erbij .
En zoals eerder vermeld indien je twijfelt over hetgeen wat Allah (sbht) heeft nedergezonden kom met een hoofdstuk gelijk aan de koran en roep je helpers buiten god als je waarachtig bent .
En indien je dit niet kan doen en je zal het nimmer kunnen doen wacht op de bestraffing die kommen zal .
En Beste hans een moslim gelooft in de 6 zuilen van imaam .
namelijk het geloven in Allah
In zijn boodschappers
In zijn engelen
In zijn profeten
In zijn lotsbestemmining
En de laaste dag .

En de ware geloven de ware Christenen en de ware joden en Sabiers geloven ook hierin .

En wordt er tot degenen, die rechtvaardig handelden gezegd: "Wat heeft uw Heer geopenbaard?", dan zullen zij zeggen: "Het beste." Er is voor degenen, die goed doen, goeds in deze wereld doch het tehuis van het hiernamaals is nog beter. Het tehuis der godvrezenden is inderdaad uitstekend. Tuinen der eeuwigheid zullen zij binnengaan, waardoor rivieren vloeien. Zij zullen er in ontvangen wat zij wensen. Zo beloont Allah de rechtvaardigen.(Surat an-Nahl: 30-31
Maar er zit één groot verschil in het kopen van een lot bij de islam, of het kopen van een lot bij de Jehovah’s Getuigen. Als je bij de islam niet direct de hoofdprijs hebt gewonnen, loop je grote kans op de trootsprijs: het eeuwige brandende braadvuur van diezelfde God.
Bij de Jehovah’s Getuigen loopt een mens dat risico niet. Toch aanvaarden ook JG’s de God van Ibrahim, net zoals bij de islam, als hun God. En wat te denken van de joden? Allemaal dezelfde God en toch is niemand het met elkaar eens over die ene almachtige sterke God. Daarom zijn zowel orthodoxe joden, moslims als Jehovah’s domme mensen, maar zij zijn niet gek. Ben ik gek? Nee hoor, maar ik was wel 12 jaar lang een uiterst aardige beminnelijke flapdrol, ÉN dom. Nu ben ik nog aardig en af en toe een flapdrol - maar niet meer dom.
En heel groot verschil want het geloof bij Allah(Sbht) is de islam en degene die een andere godsdienst kiest dan dit het zal niet van hem geacepteerdt worden en behoort in het hiernamaals tot de verliezers .
En beste Hans legt het helemaal verkeerd uit . In de islam word je beoordeelt op je daden en altijd met INTENTIE .
Voor de slechte daden wordt je eerst bestraft en voor de goede daden beloond .
Maar vergeet niet Allah (sbht) zegt in de koran O geloven wanhoop niet aan de barmhartigheid van God hij vergeeft Alle zondens .
HIj vergeeft Alles als het met de juiste intentie is .
Allah (sbht) kijkt niet naar het uiterlijk maar naar het innerlijk .
En de beste mensen in de ogen van God zijn degene die zich goed gedragen en die god vrezen .
Want degene die god vrezen vermijden het slechte en doen goed zoals god dat hen heeft voorgeschreven . zij verrichten het gebed en geven armenbelasting . Zij vasten in de maand ramadan en verrichten de bedevaart . En die zich goedgedragen die eerlijk zijn , rechtvaardig , die zijn medemensen help en die zichzelf helpt en loutert .
Want Allah(sbht)zegt eerst: red je eigen ik ( eigen- nafs ).
Je moet eerst Jihad voeren tegen jezelf en jezelf motiveren .
Want zonder wil is er geen doel .
En Allah(sbht) heeft zowel het goede als het slechte voorbestemd .
En degene die om hulp vraagt zal hulp krijgen Allah (sbht) is almachtig boven dit soort zaken .
De kansen op een hoofdprijs zijn te verwaarlozen, dat zul jij ook best begrijpen. Maar toch wint iemand steeds die hoofdprijs. De kans om achter de waarheid van God te komen is echter uitgesloten. Weet je hoezo Moh? Anders zou jij of ik zelf als God zijn. In feite maak je meer kans in je leven op de hoofdprijs in de staatsloterij (kans van één op tien miljoen of nog meer) - als om kennis omtrent God te vergaren. Einstein, die was niet dom. Want hij wist niets over God te vertellen. Raar hè?
Moslims hebben 2 belangrijke bronnen de koran het woord van God .
En de Sunna het voorbeeld van de profeet (vzmh).
Geleerden die over islam praten , praten echter NIET NAMENS ZICHZELF .Maar aan de hand van de koran en de suna .
Daarom als je met hen spreekt zullen zij zeggen Allah (sbht) zegt :.......... . Of Mohammed (vzmh) zegt :.......... .
En daarom zeg ik tegen jou je hebt gelijk . NIEMAND HEEFT EVEN VEEL KENNIS ALS ALLAH (SBHT). Maar wij hebben genoeg kennis om achter de waarheid te kommen . De waarheid waar zoveel mensen zoals jij beste Hans bang voor zijn .

God! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. de koran 2;255

En door deze koran zijn wij door de waarheid gekommen de waarheid openbaarde Allah(Sbht) namelijk zelf .
En daarom praten geleerden namens de heer der werelden .
Namens de koran en de suna de voorbeeld van de profeet (vzmh).

GEEN MENS KAN KENNIS VAN GOD HEBBEN!

Ik ben het met je eens
Als je met je eigen verstand niet in staat bent om God te begrijpen, en je meent dat een ander dat wel kan en daardoor in staat is God aan jou uit te leggen, dan ben je dus dom, heel erg dom! Dan geloof je werkelijk in sprookjes. Je bent vatbaar voor welke beïnvloeding van buitenaf dan ook.
Iedereen heeft het verstand om Allah (sbht) te begrijpen .
Wat Allah (Sbht) vraagt is weinig .
Het punt is je hebt mensen van wie het hart gesloten is en mensen van wie het hart open is .
En natuurlijk kan je niet zeggen dat je alles gelijk begrijpt .
maar naar een paar keer studeren dan zal je er zelf wel achterkommen.
En iedere verstand is in staat om Allah (sbht) te begrijpen hij heeft je namelijk geschappen , hij heeft je doen opwekken .
En hij heeft alles voorzien wat je op aarde en in de hemelen ziet .
En hij zal je doen sterven dit is door iedereen te begrijpen .
Behalve Als je ontkent dat hij bestaat want dat is een andere vraag .
Dus iedereen heeft verstand dat de waarheid bij en van god is .
En iedereen kan kennis erover doen om het boek van Allah(Sbht) telezen want dan zie je het zelf .
Kan God soms niet buiten menselijke raadgevers, dat Hij niet in staat zou zijn om jou persoonlijk zelf te laten weten wie Hij is? Lijkt mij uiterst merkwaardig, toch?
Als de almachtige dat zou doen dan had hij beter ons nu in het paradijs gezet want dan zou iedereen Allah (sbht) aanbidden .
Dan is er dwang en Allah (Sbht) zegt duidelijk er is geen dwang in het godsdienst .
Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde .
Want wat Hans zegt is namelijk harstikke dom. Hij wilt het antwoord krijgen terwijl hij zelf er niks voor hoeft te doen.Haha, dat wil ik bij een rekentoets ook graag hebben .
Alleen is dat niet zo . God heeft ons geschappen ons doel is niet eten , drinken , werken , etc onze lusten en begeertes volgen ,NEE.
Wij moeten studeren en leren , wij moeten namelijk kennis over ons bestaan zoeken , sommige hebben het gevonden en anderen niet sommige zijn verdwaalt en andere zitten vast .En niemand trekt er lering uit behalve degene die er begrip voor hebben.
En slimme mensen hun eigen bedenksels over God allemaal op
papier hebben gezet en gebundeld, gecorrigeerd en weer herschreven in de loop der tijd, moet een intelligent mens met een gezond stel hersens toch wel aan het denken kunnen zetten, nietwaar Moh? dat
Die boek daagt je uit Hans . En hij daagde de mensen voor jou ook uit die kennis hadden over de meest ingewikkelde dingen .
En dit boek daagt namelijk alle mensen uit . Lees de koran lees hoeveel vraagtekens erin staan. Dit boek is een vermaning voor de mens der werelden die de vermaning wilt volgen .
Ik heb naar uren lang lezen en kennis opdoen de conclusie voor mezelf getrokken dat de islam de enige waarheid is .
Kijk Moh, ik kan mij niet voorstellen dat er GÉÉN almachtige Schepper zou bestaan, maar door zelfstudie van de totah, de bijbel en de koran, ben ik erachter gekomen dat er best wel aardige dingen worden verteld, maar dat er ook zaken in staan die voor geen meter meer (kunnen) werken in deze tijd. De bijbel en de koran zijn in feite geschiedschrijving met een zelfbedachte ’goddelijk saus’. Want weet je Moh, de tijd is namelijk niet stil blijven staan, vandaar dat joden en christenen zich vanuit hun religie hebben aangepast.
Ik zelf denk niet dat jij de koran hebt gelezen meschien een blz of 2 maar ook niet meer .
En de Joden en Christenen hebben dat niet gedaan . Maar de ongelovige Joden en Christenen hebben dat gedaan .
Die gaan in de boeken van God veranderingen maken net of God niet wijs genoeg is .
Daarom zegt Allah (sbht) in de koran het geloof bij god is de islam en degene die een andere godsdienst kiest dan de islam het zal niet van hem geacepteerd worden en behoort in het hiernamaals tot de verliezers .

En de profeet (vzmh) zei:
Ik zweer bij Allaah! Het is geen armoede wat ik voor jullie vrees. Echter, wat ik het meest vrees voor jullie, is dat de genoegens van deze wereld aan jullie gepresenteerd worden, zoals zij gepresenteerd werden aan zij die voor jullie waren. En jullie zullen elkaar ervoor beconcurreren, zoals zij elkaar beconcurrerden. En het zal jullie verwoesten, zoals het hen verwoestte. Dus toen het merendeel van de mensen ten prooi viel aan deze beide kwaden, begonnen ze de banden met elkaar te verbreken en ze begonnen elkaar te haten. Dit kwam nadat ze broeders waren geweest, die elkaar steunden en liefhadden. Het kwaad van begeertes werd normaal en geaccepteerd door het merendeel van de mensheid. Het test de mensen in het wereldse leven met zijn genoegens. Dit wereldse leven met zijn genoegens is het doel van streven geworden voor vele mensen. Mensen zoeken naar de genoegens van het wereldse leven en houden ervan, en vanwege deze begeertes haten ze elkaar, bestrijden ze elkaar en houden ze van elkaar. Hiervoor willen zij soms zelfs familiebanden verbreken en verspillen zij elkaars bloed. En omwille van hun begeertes zijn zij ongehoorzaam aan Allaah (swt)

En nu vertel me wat hebben de moslims meschien bereikt .
Zij leven toch ook moslims of niet .
Zij eten toch ook moslims of niet .
Zij bewegen toch ook moslims of niet .
Zij hebben ook hun behoefte meschien niet luxe, maar dat hebben wij niet nodig .
Omdat wij eigenlijk al het allerbeste hebben .

Bekijk bijvoorbeeld de rapper Napoleon van outlaz hij rapte vroeger met Tupac Shakur .
Ik moet er van huilen hoe hij zijn levens verhaal verteld.
Hij had huizen , honden en wapens omdat hij bang was dat zijn vijanden hebben zouden doden .
Toen hij tot de islam bekeerde heeft hij alles weg gedaan , waarom omdat hij niet bang is voor de dood maar voor Allah(sbht).
Degene die hem heeft geschappen en die zijn leven weer zal ontnemen .

Hier is zijn verhaal :

http://www.youtube.com/watch?v=SJ_T70W-BJA
Doordat jij verschrikkelijke dingen aanhaalt uit de bijbel die in de torah thuishoren en die Mozes heeft moeten optekenen van ’allah’, heb je in feite grote kritiek op ’allah’ zelf.
Zoals ik zeg en zoals jij NIET BEGRIJPT .
Wij geloven in de boeken van Allah (sbht) dus de thora de bijbel en de zabor .
Maar wij volgen HET NIET .
Omdat het VERANDERT is .
Wij geloven dat het van Allah (sbht) is maar wat er in staat geloven wij niet omdat de geschiedenisschrijvers het verandert hebben.
Als jij niet gelooft dat ’allah’ in staat bleek zijn eigen boeken te beschermen tegen geknoei daarin door mensen dan heb jij waarschijnlijk geen groot geloof in jouw Heer.
Hij heeft de boeken geopenbaard en Jezus(vzmh) Mozes (vzmh) hadden duidelijke volgelingen en zij zullen hun beloning bij Allah (sbht) krijgen .
Maar wat jij denkt en ook niet begrijpt omdat je de koran niet gelezen hebt waarin duidelijk staat .
Dat de mensen het hebben verloochend en niet de profeten .
En Allah (sbht) heeft zijn boeken volledigt geopenbaard en wat heeft het volk van Mozes (Vzmh) gedaan zij hebben het goude kalf staan te aanbidden . En hebben tegen Mozes(vzmh) gezegd , Wij zullen niet in jou god geloven totdat je ons god laat zien .
Ze hebben de thora in hun eigen handen gekregen en wat hebben ze gedaan de thora in stukken geslagen . Wat hebben ze gedaan ze hebben Jezus(vzmh) vernedert .
Ze zeiden weg met Jezus (vzmh) hang hem aan het kruis . En keer op keer als er een profeet wordt gestuurt . Krijgen de profeten te maken met tegenstrijdigheden .
En weet je hoe dat komt Hans dat komt allemaal door de duivel degene die het slechte in de mensen influistert .( het kwade ) .
Maar weet je wat de profeten hebben aangekondigt dat er een profeet zal kommen die alles zal bevestigen wat er voor af ging .
En tot alle volken hebben wij een waarschuwer gezonden behalve Mohammed (vzmh) hij is naar de hele wereld gezonden .
Met een uitmuntende boodschap die bevestigd word door alle profeten .
Namelijk geef god zijn alleen recht op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe.
En de profeet (Vzmh) verplicht ons om te geloven in alle profeten, van noach tot mohammed (vrede zij met hen allen).
Het is zelfs zo, dat in de koran staat dat je in geval van twijfel je moet wenden naar personen aan wie die boeken eerder door ’allah’ zijn gezonden: de joden en de christenen dus.


Wat raar Hans je moet de koran niet zelf interpeteren net zoals Ariel steeds doet .
Eerste vers in de koran surat 2.

Staat : Alif Laam Mien
Dit is het boek waarin geen twijfel is .
Het is een leiding(richtsnoer) voor de mens der werelden.

Allah(sbht) verwijst naar de vroegere boeken niet om erin te lezen want de verhalen van de vroeger profetenen staan in de koran zelf geschreven , de waarheid en niet de zelf geschreven verhalen van de geschiedenis schrijvers.
Mohammed had het in eerste instantie allemaal goed bedoeld. Hij was dom, maar niet gek en de God van de joden en de christenen sprak hem wel aan. dat waren nog eens spannende indrukwekkende verhalen. Die had hij nog nooit eerder gehoord van zijn eigen heidense arabische achterban.
Jazeker en die boeken waren zeker ook in het Arabisch geschreven .
Dat kon hij allemaal lezen en schrijven .
Hij had zeker ook een computer of zo zodat er geen tegenstrijdigheden of oneenigheden in zitten. laten we het maar per punt gaan uitlegen : Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.

Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis.

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft.

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).

Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.
Als de zelfbedachte ’allah’ door de mens werkelijk zou bestaan zou hij jou hiervoor vreselijk straffen. Je zet hiermee ’allah’ letterlijk en figuurlijk te kakken. Maar God staat ver boven de mens. Niemand kan hem begrijpen. Zelfs Moh niet
Het punt is Hans jij verdraait en verdoezelt teksten en je praat aan de hand van onwetendheid en je praat uit verlangens .
WIJ GELOVEN IN DE BOEKEN VAN ALLAH(SBHT) DE THORA DE BIJBEL EN DE ZABOR . MAAR WIJ GELOVEN NIET WAT ER IN STAAT ZELF DE TEKSTEN DIE IK HEB AANGEGEVEN WANT DIE ZIJN VERANDERT DOOR DE GESCHIEDENISSCHRIJVERS .
GOD HEEFT NIKS GESCHREVEN BEHALVE DE KORAN WANT DIE IS NIET VERANDERT OKE IK HOOP DAT JE ME NU BEGRIJPT STUUR ANDERS WEER EEN BERICHT .


De oprechte volgelingen van de profeet (vzmh) en degene van wie het hart is verzegeld het is het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

DE ZABOR.

Doel je op de Zohar of op dit:

http://www.pbs.org/newshour/bb/entertai ... _4-13.html
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Waar zijn de daden?
Kan jij bijdragen van Islam aan de Moderne wereld geven?
En Hij heeft jullie alles wat zich van Hem in de hemelen en op aarde bevindt ter beschikking gesteld.
Voorwaar, dat zijn toch duidelijke tekenen voor degenen die nadenken."


de heilige Qur'aan, 45:13

Inleiding

De meeste West-Europese intellectuelen hebben erg veel moeite (gehad) met de bedenking dat de islamitische cultuur misschien wel eens meer heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in Europa dan men wil aannemen. De Islaam heeft met name de weg vrijgemaakt voor de Renaissance in Europa en hoewel de islamitische wereld in onze tijd altijd beschouwd wordt als een op zichzelf staand iets, iets "Oosters" en dus apart van Europa, het "Westen", was dat nog niet zo lang geleden heel anders. Westerse historici hebben op verschillende vlakken zoals kunst en wetenschappen en met name op het gebied van de geneeskunde de islamitische bijdragen ontkend. In het meest gunstige geval vertellen ze dat de moslims de Griekse traditie van de leergierigheid levend hebben gehouden en dat vervolgens hebben overgedragen aan Europa. De realiteit laat echter zien dat de moslims veel meer gedaan hebben dan alleen maar teksten uit het Grieks vertalen: moslimintellectuelen hielden zich bezig met kritische analyses, correcties en substantiële aanvullingen en uitbreidingen van de Griekse wetenschappen en filosofie. Europa is de islamitische beschavingen heel wat verschuldigd op het gebied van wetenschappen en met name als het gaat om de wetenschappelijke houding van "meten is weten" die door de moslims ontwikkeld werd. De Grieken waren met name bezig met systematiseren, generaliseren en theoretiseren, terwijl de moslims nieuwe methoden ontwikkelden die gebruikt werden voor onderzoek, experimenten, waarnemingen en nieuwe ontwikkelingen. Dat alles vormt de basis van de wetenschappelijke methodieken zoals die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt.

Hoe kunnen we dit aantonen en waarom zijn we ons er in Europa zo weinig van bewust? Heeft u dit ooit op school geleerd? Montgomery Watt, een toonaangevende oriëntalist, heeft ooit gezegd :"Het succes van de Islaam was en is een doorn in het oog van Europa dat daarom alles in werking heeft gesteld om het te verbergen. Europa heeft alles in het werk gesteld om zijn afhankelijkheid van de Griekse en Romeinse erfenissen te onderstrepen."

Waarom is Europa zo druk bezig (geweest) om de Islaam weg te moffelen en de invloed ervan uit te wissen of te ontkennen? Het antwoord zou te maken kunnen hebben met het feit dat Europa heel erg actief is geweest met aantonen dat de moslims barbaars en achterlijk zijn en dan zou het natuurlijk schaamtevol zijn om dan vervolgens toe te moeten geven dat we zelf zo geciviliseerd en gehumaniseerd geworden zijn als gevolg van de verworvenheden van diezelfde moslims ... Een vooraanstaande geleerde van de Harvard Universiteit, George Sarton, heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de wortels van de intellectuele ontwikkelingen in Europa en heeft daarbij onomstotelijk bewezen dat die teruggaan op de Arabische tradities. Hij bekritiseerde daarbij degenen die beweren dat de Arabieren niets anders zouden zijn dan ijverige na-apers en dat zo'n uitspraak erger was dan een leugen. Hij schreef onder andere:"De waardevolste, meest originele en meest invloedrijke boekwerken die we vandaag hebben zijn in het Arabisch geschreven. Vanaf het midden van de 8ste eeuw tot het einde van de 11de eeuw was Arabisch de wetenschappelijke taal, de taal waarin de voortgang van de mensheid werd vastgelegd. In die tijd studeerde iedereen die op de hoogte wilde blijven en goed geïnformeerd wilde zijn de Arabische taal."

De christelijke beschaving was in wezen Europees, terwijl de islamitische daarentegen Europees, Aziatisch en Afrikaans was en dus de eerste universele beschaving. De manier waarop men vanuit de islamitische wereld naar Europa keek kan men tot in de fijnste details lezen in oude manuscripten en dagboeken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Europa werd beschreven als een ver verwijderde en onontdekte wildernis, bevolkt door wilde stammen met smerige, nare gewoonten met een laag cultureel niveau die weinig of niets waardevols te bieden hadden. In de Middeleeuwen was Europa gewoon een stuk minder goed ontwikkeld dan de islamitische wereld en ook op het gebied van morele en materiële welvaart stond het nergens. De periode gedurende de welke Europa afgesneden was van alle vormen van kennis en ontwikkeling staat bekend als de "donkere tijden". Terwijl Europa was ondergedompeld in een pikzwarte duisternis van onwetendheid brandde de felle fakkel van kennis vergaren in de islamitische wereld dankzij de inspanningen van de toenmalige geleerden.

Vanwaar het streven naar kennis?

Wat was de reden dat de Islaam uitgroeide tot een wereldcivilisatie? Centraal hierin staat het verlangen naar meer inzicht in de wereld die geschapen is door God (Allah). In de Islaam gingen wetenschap en religie geen aparte wegen: juist integendeel! De Islaam was juist de oorzaak van de wetenschappelijke ontwikkelingen. In de Qur'aan (Koran) lazen de moslims dat ze moesten blijven nadenken en onderzoeken en niet zo maar door het leven gaan alsof ze doof of blind waren. Wetenschap is kennis en de Islaam hecht heel veel waarde aan kennisverwerving. Reflecteren over de wereld leidt tot meer kennis van en inzicht in alles wat God geschapen heeft en dat is een vorm van aanbidding binnen de Islaam. Voor moslims blijft de leer van de Islaam niet alleen maar beperkt tot religieuze aangelegenheden, maar heeft betrekking op alle aspecten van het leven. Op die manier ontwikkelde men een drang naar onderzoek die moslims ertoe aanzette om zowel de natuur als de leefwereld van de mensen te bestuderen en te trachten te verklaren. Het concept van 'tawhied' (de eenheid van God: alleen Hij is het waard om aanbeden te worden) heeft mensen aan het denken gezet en hen het besef gebracht dat "de Grote Waarheid" wordt genoemd. Het wezen van 'tawhied' maakt niet alleen duidelijk wat de positie van de mens in het grote geheel van de Schepping is, maar geeft bovendien aan wat de essentie van de relatie is met zijn collega-wezens hier op aarde, het Universum en zijn Schepper.

Om wat voor bijdragen gaat het nu eigenlijk?

De moslims waren het meest succesvol op het gebied van wiskunde, astronomie, geografie, mechanica, optica, scheikunde, farmacie en geneeskunde. Op het gebied van botanica en mineralogie hebben ze hun voorgangers ver overstegen als het gaat om nieuwe en belangrijke ontdekkingen. Het ging vooral om het streven naar vergaren van kennis want dat is naar het voorbeeld van de Profeet, vzmh. De Islaam is niet bedoeld voor een kudde onwetende volgelingen, maar voor mensen die nadenken.

Onderwijs

De kaliefen trokken wetenschappers, dichters, artsen en filosofen aan die door iedereen gesteund werden. Een andere geloofsovertuiging vormde geen probleem. Het leerproces werd gestimuleerd en ontwikkelde zich. De moskeeën deden in eerste instantie dienst als scholen voor de gemeenschap. Toen de vraag naar nog meer kennis alsmaar toenam werd de zogenaamde "medressa" opgericht (college). Daarnaast kwam er ook de "jaamiya", de universiteit. De oudste universiteit ter wereld is de Al-Azhar in Cairo, Egypte, en daarna komt de Qarawiyyine Universiteit in Fez, Marokko. De islamitische wijze van lesgeven werd op den duur nagebootst door de Europeanen en het is dan ook niet verwonderlijk dat er qua terminologie vele overeenkomsten zijn: het begrip "zetel" komt van het Arabische "kursi" (letterlijk: stoel) waarop de docent zat tijdens het lesgeven. Het uit het Latijn afkomstige woord "doctoraat" komt van "licentia docendi": de toestemming om les te mogen geven en dit bestond reeds lang in de islamitische wereld. Het was een rechtstreekse vertaling van het Arabische "ljazat at-tadris". De toestemming om les te mogen geven werd verleend door een geleerde ('alim) die zelf bij een andere geleerde had gestudeerd nadat hij een probleem had kunnen oplossen dat hem voorgelegd was waarbij hij zijn oplossing vervolgens moest verdedigen tegenover een panel van erkende geleerden. Dit lijkt heel sterk op de hedendaagse praktijk zoals die voorkomt wanneer iemand afstudeert. De kleden die men tegenwoordig nog steeds draagt heetten "Jubba-tul-faqih" en werden gedragen wanneer een geleerde zijn diploma in ontvangst nam. Later werden er nestels bevestigd aan de hoofddeksels die men droeg zodat de nieuwe geleerde eraan herinnerd kon worden dat hij te allen tijde op het matje kon worden geroepen door God wanneer hij zijn boekje te buiten ging: op die manier zou hij angst hebben voor God tijdens het lesgeven.

Geneeskunde

Voor het gebed doet iedere moslim woedoe' oftewel lichamelijke en geestelijke reiniging. Dit ritueel vormde samen met andere hygiëneregels de basis voor de reputatie die de moslims hadden als één van de meest schone volkeren op deze aarde. George Bernard Shaw sprak vol lof over het onderwijs op medisch vlak van de moslims in hun streven naar een gezonde samenleving. Hij merkte op dat toen de Britten het islamitische gedeelte van Hawaï veroverden de plaatselijke bevolking gedwongen werd het Christendom te accepteren en dat er kort daarna, als gevolg hiervan, allerlei ziektes uitbraken.

Moslimgeleerden hebben geweldige ontdekkingen gedaan op medisch gebied en op de volgende vlakken: anatomie, fysiologie, bacteriologie, diagnose en behandeling, chirurgie, enz. Eén van de grootste moslimartsen was Abu Bakr Bin Zakariya Rhazes. De islamitische encyclopedie vermeldt hij tot diep in de 17de eeuw de absolute autoriteit op het gebied van de geneeskunde was. In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie uit mei 1970 staat dat zijn essays over pokken en mazelen zeer origineel en accuraat zijn en dat zijn essay over besmettelijke ziekten het eerste in zijn soort was. Hij was geboren in 864 AD en heeft een enorm boekwerk geschreven, "Al-Hawi", bestaande uit 20 delen, dat later in 1279 in het Latijn vertaald is en herhaaldelijk herdrukt vanaf 1488. Zijn invloed op de Europese geneeskunde is dus aanzienlijk. Ibn Sina (Latijn: Avicenna), geboren in 980 AD, schreef "Al-Qanun" dat uit meer dan een miljoen woorden bestond. Dit werk is eveneens in het Latijn vertaald in de 12de eeuw en werd één van de meest invloedrijke boeken in het middeleeuwse Europa tot ver in de 17de eeuw. Hij heeft als eerste meningitis beschreven en zijn verhandelingen over mineralogie vormden de voornaamste bron voor de christelijke encyclopedisten van de 15de eeuw. Yaqub Ibn Ishaq Al Kindi (ook wel: Al Kindus), geboren in 800 AD, was de eerste arts die systematisch de doses voor diverse medicijnen wist te bepalen. Zijn invloed op de filosofie, de wiskunde, de geografie ende fysiologie duurde zeven eeuwen. Al Haythem (Al Hazen), geboren in 1035 AD, heeft een belangrijke bijdrage aan de oftalmologie geleverd. Hij onderkende de rol die de retina speelt bij het zicht van de mens en in zijn boek "Optica" behandelt hij het verschijnsel licht en de diverse kleuren. Zijn werk heeft wetenschappers als Roger Bacon en later Leonardo da Vinci en Kepler beïnvloed. Ibn Al Nafis, geboren in 1289, beschrijft de bloedstroom ruim 300 jaar voor William Harvey die erover schreef in 1628. Al Baitar, geboren in 1248, was een expert op het gebied van diergeneeskunde en zijn wetenschap werd naar hem vernoemd: al baitarah, een woord dat verbasterd is tot "veterinair".

Ziekenhuizen

De moslims hebben verschillende ziekenhuizen gebouwd waarvan het vroegste voorbeeld teruggevonden is in 707 AD in Damascus, Syrië. Deze ziekenhuizen waren niet alleen opgesplitst in verschillende afdelingen, zoals nu, maar ze waren tevens voorzien van hun eigen tuinen waarin kruiden en andere medicinale planten gecultiveerd werden. Rom Lander beweert dat "we er al reden toe hebben om aan te nemen dat Europa tijdens de kruistochten tegen de moslims eindelijk hun eigen ziekenhuizen begonnen te bouwen naar het Arabische voorbeeld dat ze tijdens de kruistochten tegenkwamen. Het eerste ziekenhuis in Parijs, "Les Quinze Vingt", was gebouwd door Louis IX nadat hij teruggekeerd was van de kruistochten (1254-1260)."

Scheikunde

De Grieken waren gefascineerd door scheikunde, maar de Arabische moslims waren zowat de enigen die veel aandacht schonken aan de ontwikkeling van de alchemie als wetenschap. Zij deden vooruitstrevende ontdekkingen en vonden chemicaliën uit die ook voor andere wetenschappen van belang waren zoals de mineralogie, de botanica, de bouwkunde, enz. De interesse in deze wetenschap was zodanig groot dat hij een onderdeel vormde van alle hogere studies. Jabir Ibn Haiyan (Geber) staat bekend as de vader van de chemie. De naam chemie is afgeleid van het Arabische Al-Kimya. Hij was arts in Kufa omstreeks 776 AD. Een groot deel van zijn publicaties bleef gedurende 7 eeuwen zeer populair en ze werden allemaal vertaald in het Latijn. Hij heeft de ontwikkeling van de chemie in belangrijke mate gestuurd. Verschillende termen werden door Jabir geïntroduceerd: alkalie, suiker, syroop, elixir,alcohol, cinebar en alembic, bijvoorbeeld. De bereiding van zwavelzuur was één van zijn meest belangrijke ontdekkingen; dit zuur is momenteel één van de meest gebruikte zuren in de moderne industrie.

Astronomie

De bestudering van de maan heeft heel wat gedetailleerde kaarten opgeleverd waarbij verscheidene opvallende elementen van de maan namen van belangrijke wetenschappers hebben gekregen. 13 van die namen zijn de namen van bekende moslimgeleerden: Masha'Allaah (Messala), Al Mamun (Al Manon), Al Farghaani (Alfraganus), Al Battani (Al Bategnius), Al Sufi (Azophi), Al Hassan Al Haytham (Alhazen), Al Zarqali (Arzachel), Al Bitruji (Alpetragius) en Abu Al Fida' (Abulfeda). Het interessante is dat Al Battani, geboren in 858 AD, een zeer nauwkeurige berekening van het zonnejaar maakte als zijnde 365 dagen, 5 uren, 46 minuten en 24 seconden en dat getal ligt zeer dicht bij de tegenwoordige berekeningen. Een andere ontdekking van hem is het gebruik van de trigonometrische verhoudingen zoals we die nu kennen. Hij ontdekte ook de sinus.

Wiskunde

De eerste die wiskundige getallen systematisch bestudeerd heeft was Muhammad Bin Musa Al Khawarizimi (Algorizam). Hij introduceerde het wiskundige concept "algoritme", genoemd naar zijn laatste naam. Hij was één van de grootste mathematici die ooit geleefd heeft. Hij word erkend als de grondlegger van de algebra, deze naam is afgeleid van de titel van zijn bekendste boek "Al Jabbr Wa Al Muqabilah". Via dit werk werd het Arabische getallensysteem in Europa geïntroduceerd. Zijn boek Al Jabbr (algebra), was het toonaangevende werk dat aan de Europese universiteiten gebruikt werd tot ver in de 16de eeuw.

Scholastiek en literatuur

Abu Hamid Al Ghazali (Algazel) was een zeer productieve schrijver. Met zijn theologische doctrines beïnvloedde hij Europa in sterke mate, dit geldt zowel voor het Jodendom als het Christendom. Thomas van Aquino heeft heel wat elementen overgenomen van hem. Hij is gestorven in 1111 AD. Ibn Rushd (Avarroës), geboren in 1128 AD, wordt beschouwd als één van de grootste denkers en wetenschappers in het Europa van de 12de eeuw (islamitisch Spanje). Hij is bekend geworden als de grote commentator van de filosofie van Aristoteles. Op deze wijze heeft hij het westerse gedachtegoed van de 12de tot de 16de eeuw sterk beïnvloed. Thomas van Aquino was de eerste leerling van de grote commentator, Ibn Rushd, en er bestaat geen enkele twijfel dat Ibn Rushd veel invloed heeft gehad op de denkwijze van één van de grootste katholieke theologen, namelijk Thomas van Aquino. Men kan vaak lezen dat Ibn Rushd eigenlijk meer het Europese gedachtegoed aanhangt dan het Oosterse. Dankzij zijn commentaren heeft het Westen Aristoteles leren kennen en zijn invloed op de filosofie is dan ook aanzienlijk.

Geschiedenis

De moslims hebben de geschiedenis een wetenschappelijke precisie gegeven. Dit betekende een belangrijke stap in de richting van historische kennis. Ibn Khaldun trachtte een antwoord te vinden op de meest prangende vragen van de menselijke geest, bijvoorbeeld over de strijd van de mens in zijn aardse bestaan en de verschillende motieven achter bepaalde daden. Wat zijn de beperkingen van het menselijk intellect? Hij nam een resoluut afscheid van de speculatieve manier van redeneren zoals de Grieken en de Christenen die kenden. Het is dus niet vreemd om te stellen dat het moderne Europese humanisme in de vorm van moderne wetenschap en filosofie in verschillende opzichten eigenlijk een voortzetting is van de toenmalige islamitische cultuur.

Ik kan in dit korte bestek geen volledig relaas geven van alle contributies en uitvindingen die van oorsprong islamitisch zijn. U kunt zich allicht voorstellen dat moslims nog op vele andere manieren een bijdrage hebben geleverd aan het mondiale culturele erfgoed. Denk maar aan: mechanica (hydraulica, windmolens, irrigatiesystemen, zoals terug te vinden in Andalusië), schilderkunst, architectuur, sport, enz. Zie bijgevoegde bibliografie indien u meer wilt weten.

Hoe is kennis vanuit de islamitische wereld in Europa terechtgekomen?

Omstreeks de 10de eeuw onderkende men in Europa de intellectuele superioriteit van de islamitische beschaving. Reeds in de 11de eeuw werd Toledo in het huidige Spanje een centrum van waaruit de Arabische cultuur en wetenschappen Europa binnenkwamen. Alle Arabische werken werden in het Latijn vertaald en heel veel namen werden gelatiniseerd. Via islamitisch Spanje drong dus de Arabische kennis en cultuur door in de rest van Europa dat op dat moment onderontwikkeld was. Adelard of Bath was één van de vele scholastici uit Engeland die de wereld afreisde op zoek naar Arabische wetenschappelijke boeken. Verschillende Europese oriëntalisten zoals Mirabilis waren zo onder de indruk van de islamitische landen dat ze hun Europese studenten aanspoorden om weg te trekken uit Europa om in een islamitisch land onderwijs te gaan genieten. Middeleeuwse scholastici die onder invloed hebben gestaan van de Islaam zijn: Adelard of Bath, Peter Adelard, Robert Grossetteste, Alexander of Hales, Albertus Magnus, St. Bonaventura, Duns Scotas, Roger Bacon, Marsilius of Padua, Richrad of Middleton, Henry of Grant, William of Auvergne, Dante Algheri en nog vele anderen.

Conclusie

Deze uiteenzetting geeft slechts een zeer summier beeld van de bijdragen van de moslims aan het mondiale culturele erfgoed. Evengoed zal het duidelijk zijn, hoop ik, dat de moslims een substantiële invloed hebben gehad op allerlei aspecten van de globale cultuur en dat ze in het bijzonder bijgedragen hebben aan de stand van kennis en welvaart zoals die nu in Europa bestaat. De moslims worden wereldwijd gezien als de dragers van de toorts van cultuur en beschaving. Het kan makkelijk aangetoond worden dat er zeer veel kennis via Spanje in Europa is terechtgekomen en de invloed van de Arabische taal en cultuur op bijvoorbeeld het Nederlands is nog steeds zeer goed merkbaar. Een paar voorbeelden: algebra (al Jabbr), zenith, nadir, elixir, alcohol, alchemie, alkalisch, aorta (van "avarta"), admiraal, tarief, safraan, cijfer (van sifr), azimuth, suiker, enz., enz.

De vooroordelen van het Westen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de bijdragen van de moslims ontkend worden, maar heeft ook een anti-islamitische hetze ontketend die geleid heeft tot het verbasteren van namen om hun Arabische herkomst te verdoezelen. In de tekst kunt u diverse voorbeelden terugvinden. Hier volgen er nog een paar: Ibn Bajah (Avempace), Abul Hassan (Alboacen), Ibn Haysham (Alhazen), enz. Wordt het geen tijd dat de originele werken van de genoemde Arabische auteurs opnieuw bestudeerd worden omdat ze een aanzienlijke contributie hebben geleverd aan de ontwikkeling van Europa tot wat het nu is?

Vertaald uit het Engels door broeder Muhammad-Taariq.

Oorspronkelijke titel: Islamic Civilisation: The Hidden Contribution by Aftab Malik
Na de oprichting van de staat Israel, hebben de Arabische landen Joden uit hun gebied verdreven.
Deze Joodse vluchtelingen hebben een gebied, meer dan 6X de oppervlakte van Israel achtergelaten, zonder enige compensatie.
Alleen al in Marroko igt een gebied groter dan Israel, ingepikt en nu gebruikt door Marrokanen.
Wat daarmee?
Chr. moeten de Judeërs vluchten. Ze zwerven uit over de hele wereld - dit staat bekend als de diaspora. De Romeinen laten de Filistijnen - die ook nog in het gebied wonen - met rust. Zij blijven in Palestina wonen. De Filistijnen hebben echter nooit meer zelf over hun eigen land kunnen regeren. De Romeinen, na 395 spreekt men van Byzantijnen, blijven tot de 7de eeuw. Daarna maakt Palestina tot 1517 deel uit van verschillende arabisch-islamitische rijken, met een korte onderbreking door de kruistochten, waarna de Ottomanen -de huidige Turken- de macht overnemen. Palestina blijft een provincie van het Ottomaanse Rijk tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarna komt Palestina onder mandaat van het Verenigd Koninkrijk, waarna het land in 1948 wordt verdeeld tussen de Palestijnen en de Joden

De joden hadden nooit een land ze zwerften overal door de wereld .
En dan kommen ze het land van palestina innemen en dan moeten de palestijnen toekijken ,Ga naar huis .
Als iemand je land binnendring of je geloof aanvalt dan mag je terug aanvallen .Alleen het is verboden om kinderen , vrouwen en bejaarden te doden .
En moet je kijken als je een beetje slim bent ze hebben nog steeds kapot veel grondgebied van de palestijnen verovert en laten we he niet over de doden en gewonden en verwoestingen hebben .

1901 JNF (Joods Nationaal Fonds) opgezet door het 5e zionistische congres om land (in Palestina) te verwerven en het 'Joods te maken'

Want als je de geschiedenis boeken goed zou lezen dan staat voor hetgeen wat jij gezegt hebt

het mandaatgebied Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. Jeruzalem krijgt een internationaal statuut
14 mei 1948 Uitroepen van de staat Israël
1948-1949 Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Dit was een (burger-) oorlog tussen Israël enerzijds en Arabisch-Palestijnse milities en legers van Egypte, Libanon Transjordanië, Syrië en Irak anderzijds. Het conflict veroorzaakte een vluchtelingenstroom van circa 750.000 Arabische Palestijnen en ruim 800.000 joden uit Arabische landen, waarvan circa 600.000 naar Israël. Israël hield aan de oorlog een gebiedsuitbreiding over, met name het westelijke deel van Galilea, en verbindingen tussen de die tot dan toe losse gebieden

Bij de Zesdaagse Oorlog (5 juni 1967) veroverde Israël de Westelijke Jordaanoever op Jordanië, de Gazastrook en het Sinaï schiereiland op Egypte en een deel van de Golan-hoogvlakte op Syrië, nadat Egypte en de andere Arabische landen hadden gedreigd Israël aan te zullen vallen, waarop de dreiging escaleerde en Israël een preventieve verdedigingsaanval opende. In de daarop volgende oorlog werd vrijwel de gehele Egyptische luchtmacht vernietigd. Oost-Jeruzalem (De oude stad) en de Golan werden door Israël geannexeerd, de overige gebieden niet. Later werd de Sinaï naar aanleiding van verschillende verdragen(o.a. Camp-David-akkoorden) ten bate van Egypte ontruimd

22 november 1967 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vaardigt resolutie 242 uit, waarbij ze vraagt dat Israël zich uit gebieden die ze sinds de Zesdaagse Oorlog bezet terugtrekt en waarbij ze vraagt dat alle betrokken partijen de soevereiniteit van elke staat respecteren

Op 15 november 1988 wordt in Tunesië de Palestijnse staat uitgeroepen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. In totaal erkennen 90 landen de onafhankelijkheidsverklaring. Nederland en België erkenden de staat Palestina niet.

WIe erkent de palistijnse staat niet vindt je het gek kijk hoeveel joden alleen al in nederland in de 2 wereldoorlog vermoordt zijn zegt genoeg
Dat in nederlandse regering genoeg joden zitten .

Wie begon hier eerste de oorlog leugenaar dat je bent doe niet of ik dom ben he .
Israel was er geen eens het was al en al palestina de islamitischerijke hebben daar eeuwen lang geleeft .

Door de hele geschiedenis heen is het grondgebied van Palestina bewoond en bestuurd door verschillende volkeren met elk hun eigen religie. Meestal maakten de omringende grootmachten van het Midden-Oosten zoals Egypte, Assyrie, Perzië, later Romeinen, Grieken en na hen de islamitische rijken er de dienst uit. Het joodse volk had er haar hoofdstad, Jeruzalem, maar was maar gedurende een aantal eeuwen, rond het jaar 1000 voor Christus, en met enkele onderbrekingen zelfstandig.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

BFA schreef:DE ZABOR.

Doel je op de Zohar of op dit:

http://www.pbs.org/newshour/bb/entertai ... _4-13.html
De Zabor is het boek van de David vrede zij met hem .
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Islaminside schreef: De moslims waren het meest succesvol op het gebied van wiskunde, astronomie, geografie, mechanica, optica, scheikunde, farmacie en geneeskunde. Op het gebied van botanica en mineralogie hebben ze hun voorgangers ver overstegen als het gaat om nieuwe en belangrijke ontdekkingen. Het ging vooral om het streven naar vergaren van kennis want dat is naar het voorbeeld van de Profeet, vzmh. De Islaam is niet bedoeld voor een kudde onwetende volgelingen, maar voor mensen die nadenken.
Islaminside, de moslims waren helemaal niet het meest succesvol. Praktisch alles wat ze op die gebieden zouden hebben gedaan is of gejat, van de volkeren die ze hebben overmeesterd, met het zwaard, of het zijn leugens.

Over jatten gesproken, al honderden keren is jou medegedeeld, dat als je iets schrijft wat niet van jouzelf is, je de bron moet vermelden, dat doe je maar echter steeds niet, zoals het een "goed" moslim betaamd, namelijk alles bij elkaar liegen en jatten.

Tekst komt van http://www.redouan.nl/artikelen/art_01.htm[/quote]
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77358
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside schreef:
BFA schreef:DE ZABOR.

Doel je op de Zohar of op dit:

http://www.pbs.org/newshour/bb/entertai ... _4-13.html
De Zabor is het boek van de David vrede zij met hem .
Het blijkt dat Moslims de psalmen van David Zabor noemen BFA.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Het blijkt dat Moslims de psalmen van David Zabor noemen BFA.
Zij denken dat zij van hun imagoproblemen kunnen afkomen door alle positieve uitingen van andere volkeren te Arabiseren of vermoslimmen.

Voor diegene die het nieuwe ww vermoslimmen niet kent, het betekent: het versluieren van de oorsprong.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

BFA schreef:
Het blijkt dat Moslims de psalmen van David Zabor noemen BFA.
Zij denken dat zij van hun imagoproblemen kunnen afkomen door alle positieve uitingen van andere volkeren te Arabiseren of vermoslimmen.

Voor diegene die het nieuwe ww vermoslimmen niet kent, het betekent: het versluieren van de oorsprong.
= omkatten
RTFM
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Freya schreef: Islaminside, de moslims waren helemaal niet het meest succesvol. Praktisch alles wat ze op die gebieden zouden hebben gedaan is of gejat, van de volkeren die ze hebben overmeesterd, met het zwaard, of het zijn leugens.
Ach, was dat nou zo erg? Wie jat er nou niet? De kampioen jatters waren de Japanners. Maar waarom is Japan dan zo groot en machtig geworden? Omdat ze niet alleen jatten, maar ook nog eens in staat waren alles te verbeteren. Je hoeft maar iets te bedenken, je gaat er mee naar China, en ze maken het daar precies zo na! Het gaat eerst een paar keer mis, maar uiteindelijk krijg je wat je hebben wil.

Kennen wij ook maar één arabisch land die in staat is ook maar iets te produceren?

JA! TERRORISME! Bijna alle arabische landen bedenken en exporteren terrorisme!

Ik herhaal nog maar eens wat de Verenigde Naties een aantal jaren geleden vaststelde: in één jaar tijd zijn in Spanje méér boeken vertaald, dan in duizend jaren in de arabische taal (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Met recht dus een achterlijke cultuur. Een cultuur van onwetendheid. Wat heb je er nu aan dat je bet overgroot voorvader in het zand kon schrijven, als jij niet kunt rekenen en lezen?

Want dat is toch wat de islam uiteindelijk heeft voortgebracht: analfabetisme. In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld is de tweede doodsoorzaak buiten alalfabetisme, nog altijd diarree.

Zo is het ook met de zelfbedachte maangod ’allah’ begonnen. Ooit 1400 jaar geleden in het leven geroepen door een arabische mensenslachter met een groot vlijmscherp krom zwaard. Stel dat het allemaal waar zou zijn, waar is die grote machtige zelfbedachte ’allah’ van die moslims dan gebleven? Verstoppertje spelen wordt pas echt lullig als de laatste (’allah’) die de hele kliek (van moslims) moet verlossen het laat afweten. Wat heb ik aan een vriend die nooit thuis is? Wat heb ik aan een machtige heerser die niet heerst, invalide is met twee linker handen en al ziende stekeblind is?

Want dat is de hoofdrolspeler in het dunne boekje koran (slechts 2% van de inhoud van de bijbel), de machteloze grote prutser en onvermogende linkshandige, kreupele, voortschrompelende, zielige, armetierige, lelijke, fascistische scheelkijkende zelfbedachte analfabetische god van de islam en dienstknecht van de grote mensenslachter Mohammed : ALLAH!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Islaminside, de moslims waren helemaal niet het meest succesvol. Praktisch alles wat ze op die gebieden zouden hebben gedaan is of gejat, van de volkeren die ze hebben overmeesterd, met het zwaard, of het zijn leugens.
Jullie hebben het van de moslims gejat en overgenomen en de enige diel liegen dat zijn jullie .Zo praten kan iedereen piet .
Jaloerzie en afgunst speelt een grote rol bij de ongelovigen net zoals jij dus heb afgunst het kan me namelijk niks schelen .
Over jatten gesproken, al honderden keren is jou medegedeeld, dat als je iets schrijft wat niet van jouzelf is, je de bron moet vermelden, dat doe je maar echter steeds niet, zoals het een "goed" moslim betaamd, namelijk alles bij elkaar liegen en jatten.
Ik heb niet gezegd dat ik het geschreven heb .
En ik maak zelf wel uit of ik de bron erbij zet ja of nee .
Ik speel namelijk niet op de persoon en ik ben niet degene die liegt en ontkent . Maar dat ben jij want jij speelt op de persoon en niet op de uitspraken want daar kan je niet tegen op.
Dit is niks anders dan jaloerzie en afgunst . En de islam heeft dus wel geholpen aan de bijdragen maar wie is degene die het ontkent dat ben jij . En ik heb het van die site gekopieerd .
Wat dan nog wat wil je kommen doen . Wij moslims zijn broeders en zusters van elkaar , steunen elkaar . Degene die een moslimbroeder of zuster aanvalt valt mij aan .

http://www.redouan.nl/artikelen/art_01.htm
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Zij denken dat zij van hun imagoproblemen kunnen afkomen door alle positieve uitingen van andere volkeren te Arabiseren of vermoslimmen.
Voor diegene die het nieuwe ww vermoslimmen niet kent, het betekent: het versluieren van de oorsprong.
Als je de Arabische taal niet kent kan je er geen uitspraak over maken.
Of je moet naar iemand die de Arabische taal kent .
Want vrede betekent in het Arabische Salaam.
En issa betekent in het Nederlands Jezus .
Hoe zeggen de Engelsen Johannes maken zij er geen John van .
Als je de taal kent dan weet je precies wat er mee bedoelt wordt .
Anders vraag je het gewoon is niet moelijk .
En Ariel heeft gelijk de Zabor dat zijn de psalmen van David (vzmh).
Book ; boek ; kittaab ; 3 verschillende namen maar allemaal maar een dezelfde betekkenis .
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

Islaminside schreef: Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .
Een typisch UMI onderschrift als je het mij vraagt.
Wat is de betekkenis van deze moslimwartaal, Islaminside?
Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Islaminside schreef: En ik maak zelf wel uit of ik de bron erbij zet ja of nee .
Dat maak jij helemaal niet zelf uit. Dat staat in de regels en ook de moderator heeft het al diverse keren aan je medegedeeld.

Maar jij blijft maar liegen en bedriegen. Dat ik natuurlijk geen kostbare tijd ga verspillen aan HET NOG MAAR EENS EEN KEER UITLEGGEN in mijn eigen woorden op al de door jouw gekopieerde hersenspinsels, dat hoeft geen betoog. Waarom zou ik? Jij knipt en plakt alleen maar. Het weinige dat je niet knipt en plakt, daar stikt het van de schrijffouten.

Dus, de LEUGENAAR (jij dus Islaminside) is al weer door de mand gevallen. Waarschijnlijk is de enige reden dat jij nog op dit forum getolereerd wordt, dat iedereen kan lezen hoe dom en leugenachtig jij bent. Jij bent de perfecte anti reclame voor moslims. Een niet moslim was al lang van dit forum afgegooid, na die talloze waarschuwingen.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Freya schreef:
Islaminside schreef: En ik maak zelf wel uit of ik de bron erbij zet ja of nee .
Dat maak jij helemaal niet zelf uit. Dat staat in de regels en ook de moderator heeft het al diverse keren aan je medegedeeld.

Maar jij blijft maar liegen en bedriegen. Dat ik natuurlijk geen kostbare tijd ga verspillen aan HET NOG MAAR EENS EEN KEER UITLEGGEN in mijn eigen woorden op al de door jouw gekopieerde hersenspinsels, dat hoeft geen betoog. Waarom zou ik? Jij knipt en plakt alleen maar. Het weinige dat je niet knipt en plakt, daar stikt het van de schrijffouten.

Dus, de LEUGENAAR (jij dus Islaminside) is al weer door de mand gevallen. Waarschijnlijk is de enige reden dat jij nog op dit forum getolereerd wordt, dat iedereen kan lezen hoe dom en leugenachtig jij bent. Jij bent de perfecte anti reclame voor moslims. Een niet moslim was al lang van dit forum afgegooid, na die talloze waarschuwingen.
Aan hem moet je geen tijd meer besteden Freya.
Op islamleer.nl/forum kun je ook een heleboel van zijn ongelooflijke leugens en onzin lezen.
De man hoort in een "mental institution".
(Nou ja.....man.....(19))

De honden lusten er geen brood van!!!!!

Gewoon niet meer op reageren.

Met vr.gr.

Thomas
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Islaminside schreef: En issa betekent in het Nederlands Jezus .
En wat betekent dan masih?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

hans van de mortel schreef:
Islaminside schreef: En issa betekent in het Nederlands Jezus .
En wat betekent dan masih?
Omgekatte messias.
RTFM
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

naar boven schreef:
hans van de mortel schreef:
Islaminside schreef: En issa betekent in het Nederlands Jezus .
En wat betekent dan masih?
Omgekatte messias.
:lol: :lol: :lol: Een goeie zeg.
En BTW Issa betekent helemaal niet Jezus. Issa is een karikatuur, een islamfantoombeeld die ze voor de echte historische Jezus willen laten doorgaan. Een uit Moke's duim gezogen Jezus is dat.

http://www.answering-islam.org/Dutch/index.htm
Ga hier maar eens de echte feiten over dat nepfiguur lezen.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Islaminside schreef:"iedereen mag geloven in wat hij of zij wil."
Iemand die een ellenlang verhaal plaatst en dit met een leugen begint is niet geloofwaardig...
De (schijn)heilige koran schreef:3.85: En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.
De dictatuur van PedoMo heeft geen enkel respect voor anders gelovige:
de (schijn)heilige koran schreef:Hoofdstuk 2, vers 120:
En de Joden en de Christenen zullen je nooit welgezind zijn, tenzij je hun godsdienst belijdt. Zeg: "Voorzeker, God's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien je hun wensen volgt, nadat de kennis tot je is gekomen, zul je aan God Vriend noch Helper hebben.

Hoofdstuk 9, vers 5:
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.
Mensen die voor een ideologie kruipen die ze toestaat om te liegen zijn zowieso niet te vertrouwen!
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Roelof schreef:
Islaminside schreef:"iedereen mag geloven in wat hij of zij wil."
Iemand die een ellenlang verhaal plaatst en dit met een leugen begint is niet geloofwaardig...
Tot nu toe heb ik voor mijzelf Islamside steeds beschouwd als een oprecht mens. Maar ondanks mijn op leeftijd gevorderde jaren blijf ik nog altijd een goedgelovige sukkel in het inschatten van de oprechtheid van mensen.

’Iedereen mag geloven in wat hij of zij wil.’ Waar slaat dit op? Op onze democratie? Op onze onderlinge duscussies? Gelet op het blindelingse fanatisme en het onophoudelijke aanvallen aan het adres van Ariel zou je mogen verwachten dat Islaminside een oprechte sjaria-aanbidder en likker van de koran is. Maar wat lezen wij? ’IEDEREEN MAG GELOVEN IN WAT HIJ OF ZIJ WIL.’

Is dit dan toegestaan op persoonlijke titel van islaminside? Hoeven wij dan voortaan het hellevuur niet meer te vrezen? En mag dit daarom ook van de leidinggevende sjaria-club binnen de burelen van de islam??? Islaminside dient beter te weten! De sjaria staat altijd en altijd voor eeuwig gevestigd boven welke wetgeving van welk land dan ook. En moet ik hem dat nu vertellen? Is Islaminside dan een afvallige geworden die voor zijjn leven dient te vrezen? Dan is hij vanaf nu onze held! Want iedere afvallige binnen de islam wacht de marteling, de vernedering, en als het even meezit ook de dood.

DAT IS DE ISLAM TEN VOETEN UIT CONFORM HET VROLIJKE ORIGINELE FASCISTISCHE GEDACHTENGOED VAN MAFFIABAAS MOHAMMED!

Dat betekent dat moslims die de islam aanhangen NOOIT, MAAR DAN OOK NOOIT DEEL KUNNEN HEBBEN AAN DE INTEGRATIE IN WELK LAND DAN OOK DIE NIET DE DICTATUUR VAN DE ISLAM ORDONEREN.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Mahalingam
Berichten: 42503
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Wat bezielt mensen nadat ze bekeerd zijn geraakt? dat vroeg ik mij af lezende:
Carlile said the majority of converts were targeted when they were in prison: "These (converts] are outside the standard type of profile which most police forces would have of a terrorist, which is male, young, and of Middle Eastern or Asian appearance. That is why they are so potentially dangerous."
Security experts say radical Muslims in prison have become adept at identifying potential new recruits to their cause. Those in custody for the first time, the young and the lonely are particularly susceptible.
dat te vinden is bij
http://news.scotsman.com/latestnews/AlQ ... 3667425.jp
Al-Qaeda's white army of terror
HUNDREDS of British non-Muslims have been recruited by al-Qaeda to wage war against the West, senior security sources warned last night.
As many as 1,500 white Britons are believed to have converted to Islam for the purpose of funding, planning and carrying out surprise terror attacks inside the UK, according to one MI5 source.

Lord Carlile, the Government's independent reviewer of anti-terrorism legislation, said many of the converts had been targeted by radical Muslims while serving prison terms.

Security experts say the growing secret army of white terrorists poses a particularly serious threat as they are far less likely to be detected than members of the Asian community.

"New religious recruits always tend to be more zealous than those who have grown up with that specific religion."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:Wat bezielt mensen nadat ze bekeerd zijn geraakt? dat vroeg ik mij af lezende:
Carlile said the majority of converts were targeted when they were in prison: "These (converts] are outside the standard type of profile which most police forces would have of a terrorist, which is male, young, and of Middle Eastern or Asian appearance. That is why they are so potentially dangerous."
Security experts say radical Muslims in prison have become adept at identifying potential new recruits to their cause. Those in custody for the first time, the young and the lonely are particularly susceptible.
dat te vinden is bij
http://news.scotsman.com/latestnews/AlQ ... 3667425.jp
Al-Qaeda's white army of terror
HUNDREDS of British non-Muslims have been recruited by al-Qaeda to wage war against the West, senior security sources warned last night.
As many as 1,500 white Britons are believed to have converted to Islam for the purpose of funding, planning and carrying out surprise terror attacks inside the UK, according to one MI5 source.

Lord Carlile, the Government's independent reviewer of anti-terrorism legislation, said many of the converts had been targeted by radical Muslims while serving prison terms.

Security experts say the growing secret army of white terrorists poses a particularly serious threat as they are far less likely to be detected than members of the Asian community.

"New religious recruits always tend to be more zealous than those who have grown up with that specific religion."
Wie oprecht in een Almacht gelooft is vol bewondering en ontzag. Die nederigheid en dat gevoel van beide benen op de grond ondanks alle ’zweverigheid’ kom je toch wel enigszins tegen bij de Jehovah’s Getuigen. Moslims daarentegen lappen God aan hun laars als een hond die daar net zijn behoefte tegenaan heeft gedaan. In alles merk je bij de islam dat hun zelfbedachte god slechts een ondergeschikte rol speelt in de verering van de personifisering van de grote mensenslachter Mohammed. In de islam bestaat net zoals in elk sprookje slecht één hoofdrolspeler: Mohammed, de held, de mensenslachter, de onoverwinnelijke krachtpatser, het idool dat aanspreekt tot verering in alle eeuwigheid. Allah staat daarbij onophoudelijk in dienst en in de schaduw van de analfabeet Mohammed. Het is niet de onmachtige waardeloze nietsnuttige gehandicapte ’allah’ die spreekt tot de mens, maar Mohammed die onophoudelijk het woord voert. Want ’allah’ staat in dienst van Mohammed. Vreemd dat nog niet één moslim dit is opgevallen.

Goddelozer met de islam kan je het niet verzinnen vanuit een achterlijke woestijnreligie.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77358
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Allah staat daarbij onophoudelijk in dienst en in de schaduw van de analfabeet Mohammed.
Daar heb je helemaal gelijk in Hans.. Want was het niet Aisha, de moeder der gelovige die gezegd heeft,

Narrated Aisha: I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's Apostle and I used to say, "Can a lady give herself (to a man)?" But when Allah revealed: "You (O Muhammad) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive any of them whom you will; and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside (temporarily).' (33.51) I said (to the Prophet), "I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires."
GA NAAR LINK!

Dat wil toch wel wat zeggen, dat Allah alles deed wat Mohammed aan hem vroeg.
“Ik heb het gevoel dat Allah al jouw wensen en lusten vervuld.. En zich ook nog eens haast om deze lusten en wensen te vervullen." Tja... :?
Het viel zelfs Aisha ( VZMH) op. Allah moet wel in dienst geweest zijn bij Mohammed.

Dit is trouwens een hadith van bukhari, dus hartstikke veilig. Zelfs onze Moh kan geen bezwaar tegen deze hadith hebben
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77358
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside schreef:
Heb jij dan niet geleerd en die andere aanhangers van deze site dat zij de koran ook niet letterlijk mogen lezen maar aan de hand van de interperatie van de profeet (Vzmh).
Maar mijn beste Moh..Ik lees heel vaak eerst de Tafsir als ik niet zeker van mijn zaak ben. Dat zou jij ook moeten doen.
Welke gebruik jij? Ik deze.. http://www.qtafsir.com/index.php
Of denk jij dat ik een andere Tafsir moet gebruiken. Misschien kan jij me een link naar een goede Tafsir geven, want ik wil natuurlijk niet jokken, en ik moet nog veel leren over Islam

Vriendelijk groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6717
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:
Allah staat daarbij onophoudelijk in dienst en in de schaduw van de analfabeet Mohammed.
Daar heb je helemaal gelijk in Hans.. Want was het niet Aisha, de moeder der gelovige die gezegd heeft,

Narrated Aisha: I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's Apostle and I used to say, "Can a lady give herself (to a man)?" But when Allah revealed: "You (O Muhammad) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive any of them whom you will; and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside (temporarily).' (33.51) I said (to the Prophet), "I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires."
GA NAAR LINK!

Dat wil toch wel wat zeggen, dat Allah alles deed wat Mohammed aan hem vroeg.
“Ik heb het gevoel dat Allah al jouw wensen en lusten vervuld.. En zich ook nog eens haast om deze lusten en wensen te vervullen." Tja... :?
Het viel zelfs Aisha ( VZMH) op. Allah moet wel in dienst geweest zijn bij Mohammed.

Dit is trouwens een hadith van bukhari, dus hartstikke veilig. Zelfs onze Moh kan geen bezwaar tegen deze hadith hebben
Met de dood van Mohammed is ook zijn zelfbedachte maangod met hem het graf ingegaan.

Klopt dit? Zeker weten! Want sindsdien heeft de wereld niets meer vernomen. Noch van de mensenslachter Mohammed met het grote vlijmscherpe kromme zwaard, noch van zijn knecht ’allah’. Ondertussen is wel de telegraaf, de telefoon, de computer, internet en de i-pod uitgevonden. Maar geen spoor van ’allah’. Ik heb mij laten vertellen dat ooit Scotland Yard nog een poging heeft ondernomen achter het mysterie van de verdwenen ’allah’ te komen. Maar verder dan de koran kwamen zij niet. Omdat de koran steeds in de tijd aangepast en gewijzigd was geworden, was niet meer te achterhalen wanneer ’allah’ nou voorgoed uit de zandbak van de islam verdwenen was.

En de opvolgers van Mohammed? Welke Mohammed? Want er lopen er ondertussen miljoenen van op aarde die menen dat zij gelijkwaardig zijn aan de analfabete mensenslachter. Klopt dit? Ja, dit klopt. Want moslims zijn traditioneel gekloond.

Zij houden hun analfabetisme in ere en noemen hun kinderen daarom ook voortvarend Mohammed - wat wil zeggen: ’hij die lezen kan noch schrijven’. Maar waarom sturen zij hun kinderen dan naar school? Schamen zij zich soms voor hun zelf in het leven geroepen analfabete naprater van joden en christenen en mensenslachter eersteklas met het grote vlijmscherpe kromme zwaard?

Wat is er mis met een analfabeet in dienst van ’allah’?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Plaats reactie