Het geloof bij God is de islam.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

BTW.... Jij hebt me nog niet verteld waarom de naam van de pa van Mohammed Abd Allah was..
En misschien kan je ook even ( kort) uitleggen warom men de dochters van Allah Uzza en Mannat zo prachtig beschreven worden in de koran.
In de stad Mekka waren er meer dan 1000 goden, de naam van de vader van de profeet Mohammed vrede en zegeningen zij met hem was: diender of knecht van god, en nu word die naam vaak gebruikt in de Arabische wereld. Waarom hij die naam gekregen heeft is zo wonderbaarlijk. Het is voorbestemd dat de zoon van Abdullah de profeet zal zijn van deze gemeentschap. De vader van de profeet(vzmh) overleed toen hij(mohammed(vzmh)) in de buik van zijn moeder zat. Hij heeft niets tegen hem kunnen zeggen, en dat zou ook niet kunnen omdat Mohammed(vzmh) nog een klein kindje is. In de tijd van de profeet(vzmh) leefden de mensen in onwetendheid de 1 bad een zon de andere stenen zoals Uzza en Munat dat zijn afgodbeelden. Degene die hier in gelooft en God deelgenoten toekent zal gelijk de hel betreden.

Mohamed(vzmh) heeft pure monotheisme gebracht het aanbidden van 1 god. In zijn tijd kon niemand de woorden: Er is geen god behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper en dienaar en nu belijden miljoenen mensen dit geloof.
De mensen hebben tien eeuwenlang Allah alleen aanbeden - Dit vanaf de tijd van Aadam tot aan de tijd van Noeh (vrede zij met hen beiden) – Daarna begon veelgodendom zich onder de mensen te verspreiden als gevolg van de verering van een aantal overleden rechtschapen mensen. Hun dood heeft er toe geleid dat de mensen van hun tijd onder aanvoering van de Satan beelden van hen zijn gaan maken en beelddiensten zijn gaan houden. En na dit incident openbaarde Allah aan Noeh om de mensen at-Tawhied (eenheid van Allah) in herinnering te gaan brengen. Een missie die negenhonderd en vijftig jaar zou gaan duren. Allah zegt:

Voorwaar, Wij zonden Noeh tot zijn volk, en hij verbleef onder hen duizend jaar op vijftig jaar na. Vervolgens werden zij door de zondvloed ondergelopen terwijl zij onrechtvaardig waren. Al-Ankaboet: 14

En het was uiteindelijk slechts een klein groepje dat zijn vertrouwen stelde in Noeh en hem heeft gevolgd. Hierop richtte Noeh zich smekend ten hemel en zei:

Noeh zeide: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en volgen iemand wiens bezit en kinderen slechts tot zijn ondergang hebben bijgedragen. En zij hebben een vreselijk plan gesmeed. En zeggen tegen elkander: 'Verlaat uw goden nooit. Verlaat noch Wodd, noch Sowa, noch Jaghoes en Ja3oeq en Nasr.' En zij hebben velen doen dwalen, en doet de onrechtplegers slechts in dwaling toenemen." Daarom werden zij vanwege hun zonden verdronken en in het Vuur gedreven. En zij konden buiten Allah om geen helpers vinden. En Noeh had gezegd: "Mijn Heer, laat in het land geen huis van de ongelovigen achterblijven; Want als U hen achterlaat zullen zij Uw dienaren op een dwaalspoor zetten en zij zullen niets dan een verdorven en ondankbaar nageslacht voortbrengen. Noeh: 21-27

De dienaren van Allah waren er voor dat de islam er was, dus Abdullah was al een bekende naam. Er zijn gelovigen tussen de christenen, joden, moslims, sabiers en nog vele andere volken tot wie een profeet is gezonden, die in de eenheid van god geloofde. Alleen zijn vader was geen moslim.

Vrede zij met de rechtvaardigen
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Juist . Bedankt Islaminside, voor je uitleg.
Als ik het goed begrepen heb, dat heeft Mohammed dus een van de vele goden uitgekozen om hoofdgod te worden.
Vandaar dat Moslims zeggen…."Allah is de grootste" in plaats van “Allah is groot"


Mmmmm, En hoe zit het dan met de oude religieuze rituelen die Moslims nog steeds uitvoeren? Jullie bidden in de richting van Mekka. Jullie maken een pelgrimstocht naar Mekka en rennen zeven keer rond de Kabah. Jullie snijden nog steeds kelen van schapen door en gooien stenen naar de duivel. En kennen nog steeds het vasten tijdens de Rammadan, Wat tegenwoordig de “pijlers van de Islam” genoemd wordt is eigenlijk niets meer dan de heidense riten van de maan-god.
Weet jij waarom Mohammed al deze rituele over genomen heeft?


Vrede met jou islaminsde.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Juist . Bedankt Islaminside, voor je uitleg.
Als ik het goed begrepen heb, dat heeft Mohammed dus een van de vele goden uitgekozen om hoofdgod te worden.
Vandaar dat Moslims zeggen…."Allah is de grootste" in plaats van “Allah is groot"

Ariel' al je vragen zijn beantwoord op de tekst waarvan er werd geklaagd. Gelukkig sta ik open voor klachten. hier de tekst nog een keer, want je hebt de tekst niet gelezen:

Een van de 'bewijzen' die Ariel aanhaalt om zijn theorie te ondersteunen dat de 'god' van de islam gesitueerd moet worden in een polytheïstische context waaruit de 'grootste god' geselecteerd werd die dan 'Allah' (God) genoemd werd, is dat moslims het niet over 'Allah de Grote' maar over 'Allah de Grootste' hebben. Zo schrijft Dr. Morey (eigen vertaling) :

Dit blijkt uit het feit dat het eerste punt van het moslim geloof niet is "Allah is groot", maar "Allah is de grootste", d.w.z. hij is de grootste onder de goden. Waarom zou Mohamed zeggen dat Allah de "grootste" is behalve in een polytheïstische context? Het Arabisch woord wordt gebruikt om de grotere te contrasteren van de mindere »
Daarmee schiet Dr. Morey dan toch wel een groot gat in de eigen voet, want in zijn eigen christelijk basiswerk, de Bijbel, wordt God talloze malen niet de hoge, zelfs niet de hoogste, maar de allerhoogste genoemd. Een paar voorbeelden uit de joodse en christelijke Bijbel (zgn. Oud en Nieuw Testament), uit twee Bijbelvertalingen:

En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: ‘Gezegend zij Abram door de allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de allerhoogste God die uw vijand aan u heeft uitgeleverd!’ En Abraham gaf hem van alles een tiende deel.» Genesis 14:18–20 Willibrord

Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf... » Deut. 32:8, Nieuwe Bijbelvertaling

Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt...» Lukas 7:48, Nieuwe Bijbelvertaling

en brulde met luide stem: ‘Wat wilt U van mij, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God: doe mij geen pijn.’ » (Markus 5:7 - Willibrord

Als we met andere woorden de 'logica' van Dr. Morey toepassen op het christendom, zou volgens zijn stelling de Bijbel sterke aanwijzingen bevatten voor het feit dat ook het christendom (en Dr. Morey is dus een christen) zijn 'god' uit een groepje afgoden selecteerde en de 'allerhoogste' van dat groepje 'God' noemde.
In het vervolg van deze Koran Notitie zal deze vermeend polytheïstische context verder uitgediept worden en zal blijken dat de Koran de bovenstaande stelling van Dr. Morey helemaal tegenspreekt.

Mmmmm, En hoe zit het dan met de oude religieuze rituelen die Moslims nog steeds uitvoeren? Jullie bidden in de richting van Mekka. Jullie maken een pelgrimstocht naar Mekka en rennen zeven keer rond de Kabah. Jullie snijden nog steeds kelen van schapen door en gooien stenen naar de duivel. En kennen nog steeds het vasten tijdens de Rammadan, Wat tegenwoordig de “pijlers van de Islam” genoemd wordt is eigenlijk niets meer dan de heidense riten van de maan-god.
Weet jij waarom Mohammed al deze rituele over genomen heeft?
Allah(sbht) zegt: Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren - misschien zullen jullie godvrezend zijn.

Vasten is al aan de mensen van het boek en de gelovigen voor hen voorgeschreven en aan de moslims is het ook voorgeschreven.
Want de boodschap van god is in alle tijden en plaatsen 1.
Wij bidden richting Mekka, omdat Abraham de eerste huis op aarde maakte, namelijk het huis van Allah (bayt allah). En hij behoorde tot de gelovigen. Wij lopen 7 keer rond de kaaba (huis van Allah) omdat vlakbij de Kabaa zijn ook twee heuvels die heten Safa en Marwa. De bedevaartgangers beginnen bij Safa en lopen tussen deze heuvels. Dat noemen we Sa`ie Ze doen dat zeven keer. In de dal lopen de mannen wat sneller, de vrouwen doen dat niet. De bedevaartgangers doen dat omdat de vrouw van Ibrahim (as) Hajar (ra) en haar zoon Ismaïl (as) door hem in Mekka werden achtergelaten. En dat het eten en drinken op raakte en dat ze zeven keer tussen Safa en Marwa liep op zoek naar water. En dat dan de engel Gabraïl (as) met z`n vleugel op de grond deed en dat uit de grond water kwam dat noemen we de Zamzam bron. Deze bron is er nog steeds. De Bedevaartgangers drinken ervan en nemen wat mee naar huis. Wanneer u bij jamaraat stenen gooit naar shaitaan (duivel) zal uw doel het gehoorzamen van uw Schepper moeten zijn. Het idee is om shaitaan van u af te verdrijven. herinneren ze dat Abraham de duivel verdreef toen die hem wilde beletten om God te gehoorzamen. Op die zelfde plek waar de moslims de steenen gooien.
Mohammed(vzmh) heeft niets overgenomen beste Ariel, Allah(sbht) heeft het geopenbaard in de koran. Kan je er niet tegen, Kom dan met een hoofdstuk gelijk aan de koran en roep je helpers buiten God als je waarachtig bent.

Vrede zij met de rechtvaardigen,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6896
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Moslims denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Zij zijn zo naïef om in het hol van de leeuw te kruipen omdat de koran hier wat over zegt. Ja, wat over zegt. Maar zo weinig dat zij totaal geen begrip hebben waar het over gaat. De bijbel is 50x zo dik dan de koran. Dan zou je verwachten dat al die moslims zich gretig op de bijbel werpen om het komplete ORIGINELE verhaal over Abraham en Mozes te lezen.

Het Oude Testament dat over Abraham en Mozes gaat is het komplete verhaal over de geschiedenis van het volk van Israël. Wie was Israël? Dat was Jacob wiens naam door de god van de joden, de christenen en de moslims veranderd werd in Israël. De Israëlieten (het joodse volk) zijn naar hem genoemd.

De ark van Noach is dan ook een verhaal dat zich afspeelt in de contreien van waar de Israëlieten zich bevonden. Het gebied van Marokko, Nederland of China spelen in dit verhaal geen rol. Laat staan Am,erika of Australië. Het betrof dan ook vanzelfsprekend een plaatselijke gebeurtenis, EN GEEN WERELDWIJDE RAMP! Logisch voor wie kennis van de bijbel heeft en goed nadenkt.

Een Almacht zal er best wezen, maar geen mens die daar een zinnig woord over kan zeggen. Wij weten niet alles. Echter, de moslim wel. Want hij heeft dat flinterdunne boekje de koran. Ook Einstein wist natuurlijk niet alles. Dat gaf hij ook zonder blikken of blozen toe, zonder dat hij last had van een minderwaardigheidscomplex zoals bij de islam. Einstein was een bescheiden man in vergelijking met de eerste de beste moslim. Een mens die alles weet is gelijk god. Dus kent een beschaafd en wel opgevoed intelligent mens enige vorm van twijfel. Twijfel? Ja, de koran maakt er zelfs melding van (sura 10:95). Maar daar hebben die moslims geen boodschap aan. Zij spelen het liefst elke dag voor god door alles beter te weten en eigenlijk hun uitverkozen god onophoudelijk belachelijk te maken voor de ogen van de wereld door gods adviezen in de wind te slaan. Voor moslims is dan eigenlijk het eeuwige hellevuur wel op zijn plaats. Net goed!

Maar neem voor de verandering nu eens mijn persoon. Wat weet ik nu over god te vertellen? Kan iemand mij ook maar één regel tekst aanwijzen waarin ik de loftrompet over god spreek? Laat staan dat ik over al zijn eigenschappen oreer. Ik heb kennis mogen maken met Ariel. Mooi! Mag ik mij dan een oordeel vormen over haar? Ik denk, ja ik denk te menen iets over haar te kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, dat zij een goede en attente gastvrouw is. Omdat ik dat aan den lijve heb mogen ondervinden. Maar stel nu eens dat SDX mij dingen over Ariel gaat vertellen die ik zelf nooit ondervonden heb. Moet ik dit alles dan maar als zoete koek voor waar aannemen? Dat zou dom en kortzichtig zijn. Ik laat mij uitsluitend beïnvloeden door SDX. Waarom? Omdat zij aardig overkomt. Ehhhh . . . ken ik SDX dan zo goed? Welnee, ik heb haar nog nooit ontmoet; ik heb mij een mening over haar gevormd naar aanleiding van haar postings op dit forum. Ik heb haar zelf nog nooit ontmoet. Stel dus dat ik Ariel nog nooit ontmoet zou hebben, dan is het toch van de zotte, dat ik mij een oordeel aanmeet over iemand die ik niet ken dat gevormd wordt door ook nog eens iemand die ik niet ken. Zie hier het geniale denkpatroon dat alles over het verstand van de moslim verklaard. De moslim heeft noch met Mohammed, noch met god ooit persoonlijk kennis kunnen maken.

Mij lukt dat wel. Niet met Mohammed of god, hoe graag ik dat ook zou ambiëren, maar met SDX. Als ik haar telefoonnummer zou hebben zou ik haar even kunnen bellen, haar stem horen en haar een aantal vragen kunnen stellen. Is dat genoeg voor mij om een oordeel te kunnen uitspreken over SDX? Oordeel? Oordeel? Hoezo? Een mening, ja een persoonlijke mening, dat zou kunnen. Maar geen oordeel. Hoe dan ook zal ik persoonlijk met haar kennis gemaakt moeten hebben om ook maar een klein beetje een bepaalde indruk over haar te krijgen. Zelfs een telefoongesprek (op afstand) is daar niet toe in staat. Maar daar gaat het niet om, of Mohammed nu een aardige, een slome, een lieve of brute geraffineerde persoonlijkheid is. Het gaat om de keiharde leugen of waarheid van zijn beweringen. Om de leugen of de waarheid te achterhalen zullen de nodige persoonlijke vragen gesteld moeten worden aan de betreffende persoon zelf die deze beweringen aan de wereld heeft verkondigd teneinde hem de kans te geven deze beweringen hard te maken. Aangezien god zelf deze beweringen niet heeft geuit, maar iemand anders, dienen wij ons uitsluitend te richten op die persoon. Dat die persoon zegt dat hij zijn boodschap van Sinterklaas, de Kerstman of Allah heeft ontvangen doet dan niet ter zake en maakt geen verschil. Nogmaals, de waarde van een getuigenis hangt af van de getuige zelf. Is die getuige dood, dan hebben we totaal niets aan zo’n getuigenis. Die getuigenis is dan van nul en gener waarde. Daarom is de hele geschiedenis misschien leuk en aardig om te weten, maar van nul en gener waarde voor ons huidige zijn, ons leven van vandaag de dag, of voor dat van morgen. Zelfs de grootste primitieve islamitische holbewoner in Afghanistan loopt wel met een mobiele telefoon te spelen. Al is het alleen maar om zogenaamd goddelijke instructies te ontvangen. Ook hij kan dus niet buiten de realiteit van alledag. Waarom je als mohammedaan dan zo achterlijk opstellen? Ik weet het niet. Misschien een door allah gevormde DNA-kwestie en kan Wim ons hier meer over vertellen.

Laat ik het anders zeggen: wat er onberedeneerd is ingekomen, komt er ook met redeneren niet meer uit. Dat is wat de moslim zo nadrukkelijk kenmerkt en met hem de Jehovah’s Getuige en enkele andere ontoerekeningsvatbare christelijke sekten. Vandaar dat de wereld voornamelijk opgescheept zit met een volslagen achterlijke cultuur van 1400 jaar geleden waarin het eigen ik persona non grata verklaard is ten faveure van de promotie van de achterlijkheid en het minderwaardigheidscomplex van de arabisch denkende moslim.

Al bestaat allah, dan nog is het beter om hem met rust te laten. Er zijn nog zoveel onbeantwoorde vragen die in ons korte leventje hier op aarde wel door god beantwoord zouden kunnen worden, maar niet door ons zijn te begrijpen. Daarvoor ontbreekt het ons aan tijd. Maar hoe kunnen we weten of wij al de juiste vragen aan god hebben gesteld? Door bijvoorbeeld de vraag aan god te stellen: ”Lieve almachtige god, wat is de juiste vraag om achter uw grote geheim te komen?” Zou god daar een passend antwoord op geven? Wat denk je zelf beste moslim? Als dat zo is - misschien, ik weet het niet, ik ben immers geen moslim - dan zal het universum straks uit miljarden goden bestaan. En misschien bent u daar één van. Mits we ooit in de gelegenheid gesteld worden - in leven zijnde - deze indringende Einsteinachtige vraag aan god te mogen stellen. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef: Mohammed(vzmh) heeft niets overgenomen beste Ariel, Allah(sbht) heeft het geopenbaard in de koran. Kan je er niet tegen, Kom dan met een hoofdstuk gelijk aan de koran en roep je helpers buiten God als je waarachtig bent.
Wat is dat nu voor een belachelijk bewijs van goddelijkheid? Een totaal subjectieve stelling waar JIJZELF nog eens jury en rechter wil spelen ook. Waar is de onafhankelijke partij om te oordelen?

Want m'n antwoor is eenvoudig: "Met het grootste gemak: de universele verklaring van de rechten van de mens is veel beter qua inhoud. Maar als je het over de vorm hebt: Shakespeare en Beethoven konden het beter op hun terrein."

En bovendien, wat bewijst het? De mens zou ook het werk van de duivel niet kunnen evenaren, of van de djinn, of van eender welke slecht menende engel of supernatuurlijk wezen.

Ik kom terug bij wat ik je al geantwoord heb: NIETS van de goddelijkheidsbewijzen in de Koran kan jullie duivel ook niet. En als de duivel zich "DE GOD" laat noemen, dan heeft de duivel zich ALLAH laten noemen, en de rest van de wereld is dan SATAN. Zoek jouw bescherming van Satan bij de duivel? Stenig jij in het niets? Heeft de duivel je wijsgemaakt dat satan iemand anders is, bvb. ALLE ongelovigen?

Op die manier heb je me nog steeds geen hard bewijs geleverd dat je geen satan aanbidder bent, enkel zwakke stellingen van wat de duivel al dan niet zou doen. Dat heb ik al weerlegd (zie m'n post boven).

Je komt telkens weer in de problemen, Islaminside, vooral als je zegt dat ongelovigen duivelaanbidders zijn, zoals je arrogant en minachtend meegeeft. Dan ben je gewoon in strijd met de mensheid. Je minacht alles wat niet islamitisch is, zoals duivelsaanbidders dat plachten te doen: alles minachten dat niet duivels is. En niet God, maar Satan is volgens jouw definitie in strijd met de mensheid. Dus, wie laat zich dan ALLAH noemen in de Koran, Lucifer of JHWH???

Elke post van jou werkt je hier dieper in de nesten, tot je kunt bewijzen dat de mensheid je nauw aan het hart ligt, ook ongelovigen. Daar zou je een punt hebben om te zeggen dat je God en niet Lucifer aanbidt. Maar dat doe je niet, elke vraag van mij wordt met een barrage van minachting beantwoord. Dat doe ik niet: ik weet dat je geen duivelen aanbidt, alleen, jij kunt het niet bewijzen, je gedrag hier, op deze site, geeft aanleiding tot het geloven van het tegendeel.

Je maakt je religie eigenlijk gewoon belachelijk als je zo'n dingen zegt. Komt dat omdat de religie zelf belachelijk is of is Islaminside gewoon arrogant aan het preken? Kijk, van mijn part blijf je moslim zo diep in geloof als je maar kan. Geen probleem voor mij, liever een mens die nadenkt over moraliteit dan één die het zich niet aantrekt. Maar toon dan dat Islam niet uit minachting, arrogantie en betweterigheid bestaat. Wat brengt Islam bij in Nederland? Veiligere straten? Oplossingen op maatschappelijke problemen? Ik zie daar absoluut niets van. Wat ik zie is minachting wat gerust van Satan kan komen!!

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Je hebt me weer absoluut verkeerd begrepen. Typisch.
Jouw Allah en jouw duivel bestaan niet. Bewijsbaar. Dus enkel in dat opzicht zijn ze gelijk.
Punt 1 Allah bestaat:Het bewijs over het bestaan over Allah.
Jouw bestaan is iets dat je niet kan ontkennen,
En dit geldt ook voor het bestaan van de hemelen en de aarde.
En ieder weldenkt mens weet dat een bestaand iets een maker nodig heeft.
Wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft kunnen waarnemmen dat vanuit levenloze bacterie vanzelf iets is ontstaan.
Daarom wordt verteld dat een bekende wetenschapper ,er is ook gezegd dat het Mutan was die in god geloofde.
En niet gelovige vriend had die hij probeerde uittelegen dat er wel een god moest bestaan.
De in god gelovende wetenschapper had een zonnenstelsel nagemaakt
zijn vriend ook een wetenschapper zag dit meteen en vroeg wie heeft dit gemaakt.
hij andtwoorde toen niemand, zijn vriend geloofde dit toen niet .
De wetenschapper die in god geloofd zei toen maar als je niet geloofd dat dit niet door niemand is gemaakt hoe kan het dan dat de echte zonnenstelsel dat nog zoveel ingewikkelder is door niemand is gemaakt ?.

En altijd wanneer argeologen en stad vinden die onder het zand begraven ligt dan beginnen zij zich onmiddelijk aftevragen wanneer deze stad is gebouwd en door wie.
En je hoort nooit een van hen meimeren dat deze stad onstaan is onder invloed van natuurlijke factoren , want dan zou hij gelijk voor gek worden verklaard. omdat simpel weg niets uit het niets voorkomt.
toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren die zegt dat een stad die onder het zand is gevonden uitzichzelf is onstaan.
maar zij durven moeiteloos aantenemen dat dit helaal zonder maker totstand is gekommen.

Wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning, pracht, aspecten , en natuur de creatie is van god de maker.
En wij met al onze lichamelijk en geestelijke vermogens zijn de creatie van god en alles om ons heen is de creatie van god.
En deze god heeft ons niet nuteloos ,lukraak op deze wereld geplaats.
hij wenst van ons dat wij ons aan hem onderwerpen en de taak van aanbidding op ons te nemen.
En daarom stuurden hij verschillende profeten om ons hierover intelichten ,profeten over verschillende tijden en periodes.
naar verschillende volkeren met verschillende spraakklanten om een en hetzelfde boodschap te verkondigen namelijk geef Allah zijn alleen recht op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe.
Mijn probleem met jou is dat je zegt dat je de absolute waarheid kent, maar niet eens kunt bewijzen dat Allah niet de duivel is.
Wij Weten dat God bestaat en dat religie ons waarschuwt tegen de duivel. Als religie ( Jodendom, Islam en het Christendom er niet was, dan zouden wij niet weten dat de duivel bestaat. Allah in de koran is Allah van de Bijbel, de Thora en de Zabor. Allah(sbht) roept ons om te geloven in deze boeken. Beter gezegd als iemand zegt dat een van deze boeken niet van God afkomstig zijn, is hij ongelovig en zal hij de hel betreden. Sindsdien wij weten dat religie ons waarschuwt tegen de duivel, en wij beseffen dat de duivel bestaat aangezien wij gewaarschuwd worden door Allah tegen de duivel. Geloven wij In allah(sbht), en gehoorzamen wij Allah(sbht). Hij heeft ons namelijk gered anders zouden wij in duisternis leven, in een leven waar geen toekomst in zit want je weet toch dat je dood gaat. Allah(sbht) beloofd ons het paradijs als wij goede werken verrichten, het gebed verrichten en de armen te helpen. Hij waarschuwt ons tegen het kwaad en de listen van de duivel die het slechte in de harten van de mensen en de Djins influistert. De Satans geloven Immers ook In Allah alleen zijn zij ongehoorzaam aan de voorschriften van Allah omdat zij zichzelf hoogmoedig vinden net zoals een heleboel mensen die zich hier op aarde gevestigd hebben of nog steeds gevestigd zijn. Allah(sbht) heeft overspel, Alcohol, ontucht, het doden van een onschuldige leven , zelfdodig, roddelen, liegen. leugenachtige verklaringen afleggen, haat, jaloerzie, afgunst, verspilling verboden gemaakt. En iedereen die zich hier aan begeeft schaadt zijn eigen ik en ze zondens worden alleen maar hoger. Maar degene van wie Allah(sbht) zegt zij verrichten het gebed, en helpen de armen, vasten, zij eten van goede dingen, Zij die geloven en goed werken doen en elkander aansporen tot de waarheid en geduld. Zij behoren tot degene die de voorschriften van God gehoorzamen en zij zullen slagen. Maar iedereen word verleid door de sataan, iedere mens word op aarde beproefd. Maar wie kan tegen de influisteringen van de duivel, wie zijn geloofsovertuiging is zo hoog dat hij niet verleidt word door de duivel, dat zijn niet degene die niet geloven in de voorschriften van God. ZIj zijn namelijk vrij en doen alles waar ze zin in hebben. De duivel laat hen alles doen terwijl zij het niet beseffen. Zij zijn duivelaanbidders maar toch beseffen ze het niet.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:
Je hebt me weer absoluut verkeerd begrepen. Typisch.
Jouw Allah en jouw duivel bestaan niet. Bewijsbaar. Dus enkel in dat opzicht zijn ze gelijk.
Punt 1 Allah bestaat:Het bewijs over het bestaan over Allah.
Jouw bestaan is iets dat je niet kan ontkennen,
En dit geldt ook voor het bestaan van de hemelen en de aarde.
En ieder weldenkt mens weet dat een bestaand iets een maker nodig heeft.
Wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft kunnen waarnemmen dat vanuit levenloze bacterie vanzelf iets is ontstaan.
Wat maakt het uit? Ik kan bewijzen dat jouw Allah niet diegene kan zijn die het universum heeft gemaakt, ALS het universum ontworpen IS. Want de meest suksesvolle weldenkende wetenschappers geloven niet in God, zoals Einstein. Einstein is volgens jou dus geen "weldenkend mens".

Immers, je god zegt dat hij hemel en aarde tegelijk heeft geschapen, dat is niet juist. De aarde is 8 miljard jaar jonger dan het universum. Je god zegt dat volgels in het niets vliegen, dat is niet juist, ze gebruiken aerodynamica. enzovoorts, enzovoorts.
islaminside20 schreef:
Mijn probleem met jou is dat je zegt dat je de absolute waarheid kent, maar niet eens kunt bewijzen dat Allah niet de duivel is.
Wij Weten dat God bestaat en dat religie ons waarschuwt tegen de duivel...
Ja, maar waarschuw je tegen de juiste duivel, want...

Vervolgens zeg je minachtend en vol arrogantie:
islaminside20 schreef:De duivel laat hen alles doen terwijl zij het niet beseffen. Zij zijn duivelaanbidders maar toch beseffen ze het niet.
ALS Allah de duivel is heeft hij je dus opgezet tegen de hele niet-Islamitische mensheid. Dat is wat ik verwacht van de religie van de duivel: dat de duivel een religie maakt die iedereen minacht die hem niet aanbidt.

Vraagje: waarom zou een creator van het universum aanbidding willen? Waarom heeft hij daar nood aan?

Dus je bewijs slaat NERGENS op. Je gaat ergewoon vanuit dat je de duivel niet aanbidt omdat JIJ zegt dat je deze niet aanbidt en dat IK de duivel wel aanbid. DAT is geen bewijs, beste Islaminside. De vraag is: HOE weet je zeker dat de duivel zich niet voordoet als ALLAH en hem als DE GOD laat aanbidden en DE REST van de wereld als duivels bestempelt? Jij zegt: omdat ALLAH het me zelf zegt. Vreemd, ik dacht dat de duivel WEL in staat is om te liegen. Dat is dus circulair denken. Er moet toch nog een ander bewijs zijn?

Heb je nog ECHT bewijs?
Laatst gewijzigd door Ketter op vr jun 13, 2008 12:22 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Volgens Islaminside is de duivel niet in staat om een religie te maken waarin hij zichzelf DE GOD noemt, en de rest van de wereld SATANISTEN. Goed wetende dat SATAN niet duivel, maar gewoon "tegenstander" betekend.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Wat maakt het uit? Ik kan bewijzen dat jouw Allah niet diegene kan zijn die het universum heeft gemaakt, ALS het universum ontworpen IS. Want de meest suksesvolle weldenkende wetenschappers geloven niet in God, zoals Einstein.
-

Het maakt veel uit. Een horloge kan niet zomaar bestaan totdat iemand het ontworpen heeft. Allah(sbht) heeft de hemelen en de aarde ontwopren. Hebben zij nou zichzelf geschapen of zijn zij uit het niets gekomen. Vraagstelling: Heb jezelf gecreeerd of zijn ze uit het niets gekomen. Als je een idioot zoals Ketter tegenkomt die zegt ik ben uit het niets gekomen. Dan zegt Allah(sbht)

Of schiepen zij de hemelen en de Aarde wat nog ingewikkelder is dan de mens. Nee, ALlah(sbht) zegt: "(Gedenk) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen."

Om dit beter te begrijpen, kan men het universum voorstellen als het oppervlak van een ballon die opgeblazen wordt. Net zo als de punten van het ballonoppervlak van elkaar bewegen wanneer je de ballon opblaast, zo ook bewegen de objecten in de ruimte van elkaar af, als de ruimte blijft uitzetten.

Eigenlijk was dit al, een korte periode voor Hubble, theoretisch ontdekt door Albert Einstein, die wordt beschouwd als de grootste wetenschapper van de eeuw. Einstein concludeerde na berekeningen die hij maakte in theoretische natuurkunde, dat het universum niet stabiel kon zijn. Hij legde deze theorie aan de kant, om niet in conflict te komen met de rest van de wetenschappelijke wereld, die het 'static universe model' in die tijd in het algemeen accepteerden. Later zou Einstein toegeven dat deze beslissing, om de theorie voor zichzelf te houden, de grootste fout in zijn carrière was. Vervolgens werd de theorie van Einstein bewezen door Hubble's waarnemingen en het werd een feit dat het universum expandeert.
Wat is nu belangrijk aan het feit dat het heelal uitzet, voor het bestaan van het heelal? Het uitzetten van het universum impliceert, dat als het terug in de tijd kon reizen, dat het universum zou bewijzen dat het van origine ontstaan is uit één enkel punt. De berekeningen laten zien dat dit 'enkele punt', dat alle materie van het universum omvatte, een volume van nul had en een oneindige dichtheid.

Het heelal kreeg zijn bestaan door een explosie van dit punt met nul volume. Deze grote explosie die het begin van het heelal markeert, kreeg de naam 'Big Bang' (de oerknal) en de theorie werd zo genoemd.

Het moet vermeld worden, dat een 'nul volume' een theoretische uitdrukking is. Wetenschap kan het begrip 'niets', dat buiten het bevattingsvermogen van de mens ligt, definiëren, maar alleen door het uit te drukken als 'een punt met nul volume'. In oprechtheid, 'een punt zonder volume' betekent 'niets'. Het universum is 'iets' geworden uit 'niets'. Met andere woorden, het is geschapen.

De Big Bang-theorie laat ons zien dat in het begin alle objecten in het heelal, één deel waren en toen zijn gescheiden. Dit feit, welke is onthuld door de Big Bang-theorie, was al verklaard in de Koran, 14 eeuwen geleden, toen mensen een heel beperkte kennis hadden over het universum: Allah8sbht) zegt: Weten degene die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?"

Zoals wordt verklaard in dit vers, is alles, zelfs de 'hemelen en de aarde' die nog niet geschapen waren, geschapen met de Big Bang, met de oerknal, vanuit dat ene punt, en gevormd tot het huidige universum, door scheiding van elkaar.

Als we de verklaring van dit vers uit de koran vergelijken met de Big Bang-theorie, dan zien we dat zij volledig overeenkomen met elkaar. Hoe dan ook, de Big Bang werd pas geïntroduceerd als een wetenschappelijke theorie in de 20ste eeuw.
De expansie (uitzetting) van het heelal is één van de meest belangrijke bewijzen dat het heelal is geschapen uit niets. Ofschoon dit feit pas ontdekt werd door de wetenschap in de 20ste eeuw, heeft Allah (Glorieus en Verheven is Hij) ons al geïnformeerd over deze realiteit in de Qor-aan, die 1400 jaar geleden aan de mensheid werd geopenbaard:

"En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker Machtigen." 8

Immers, je god zegt dat hij hemel en aarde tegelijk heeft geschapen, dat is niet juist. De aarde is 8 miljard jaar jonger dan het universum. Je god zegt dat volgels in het niets vliegen, dat is niet juist, ze gebruiken aerodynamica. enzovoorts, enzovoorts.
Je noemt hier de hemelen het universuim echt een idioot. De hemel is Lucht, onmetelijke ruimte die overal op aarde bovenaan zichtbaar is. Helaas kan jij niet door de hemelen kijken en wat zich daarboven afspeelt. Waar staat in de koran dat god de aarde en het universuim tegelijkertijd schiep?

Want ik lees dat de heer der werelden zegt:

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. (Koran 6:101)

En deze informatie gegeven in de Koran, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap. Zoals we al eerder gezegd hebben zijn astrofysici tegenwoordig tot de conclusie gekomen, dat het hele universum, samen met de dimensies van tijd en materie, zijn ontstaan door een grote explosie, die in een oogwenk heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis staat bekend als de 'Big Bang' en bewijst dat het universum uit het niets is geschapen als het resultaat van een explosie uit één enkel punt.
Voor de tijd van de Big Bang, bestond er niet zoiets als materie. Van een toestand van niet-bestaan, waarin noch materie, noch energie en zelfs geen tijd bestond, en wat slechts metafysisch beschreven kan worden, werden materie, tijd en energie, allen in een ogenblik geschapen. Dit feit, pas onlangs ontdekt door de moderne natuurkundigen, werd ons veertienhonderd jaar geleden in de Koran verteld.
islaminside20 schreef:
Mijn probleem met jou is dat je zegt dat je de absolute waarheid kent, maar niet eens kunt bewijzen dat Allah niet de duivel is.
Ik heb geduld denk ik, voor de 12 de keer ongeveer: De grootste truc van de duivel is niet dat hij huichelt maar dat hij iedereen laat denken dat hij niet bestaat. De koran spreekt over de vroegere profeten, de boeken, de dag des oordeels, en vertelt dat de satan, duivel, slechte djins, slechte influisteringen verboden is om te volgen. Beter gezegd wij woorden door de koran hiermee gewaarschuwd. En de koran bracht daarom de volle waarheid. Wij moeten waakzaam zijn op onze gebed, 5x per dag, wij moeten vasten en ons weerhouden van slechte gedachten, ons is opgedragen om goed te zijn voor onze ouders, de nabuur, vreemdeling, reiziger en wees. Wij weten dat de satan bestaat door deze boeken. Wij leven niet onwetend, terwijl de ongelovigen en degene die een valse godsdienst hebben niet weten dat de duivel bestaat en verleidt worden door de duivel en tot het slechte overgaan terwijl ze het niet beseffen. Beter gezegd:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. (Koran 2: 256)
Ja, maar waarschuw je tegen de juiste duivel, want...
Ja'' want het onderscheidt tussen de eigenschappen van god en de duivel kent iedereen. Behalve degene die leugens verzint. Maar hij zal door zijn eigen leugens de hel betreden aangezien de waarheid zal overwinnen.
ALS Allah de duivel is heeft hij je dus opgezet tegen de hele niet-Islamitische mensheid. Dat is wat ik verwacht van de religie van de duivel: dat de duivel een religie maakt die iedereen minacht die hem niet aanbidt.
HIj is de duivel niet hij is Allah de Arabische vertaling van God. Ketter is de duivel en heeft ons opgezet tegen de moslims omdat de koran de waarheid is. Iedereen vecht tegen de moslims de duizenden doden in Afganisten, Irak en sierra leone, overal worden de moslims beledigt, gehaat, en vermoord, kijk maar in Palestina. Het zijn de ongelovigen die de duivel aanhangen zij worden niet gewaarschuwd door Allah of door god. Dus ketter is een Duivel die iedereen minacht die de islam aanhangt.
Vraagje: waarom zou een creator van het universum aanbidding willen? Waarom heeft hij daar nood aan?
De heer der werelden is onafhankelijk van de werelden. Hij heeft geen hulp nodig. Maar wij zijn degene die zijn hulp nodig hebben. En het gebed en de voorschriften zijn slechts om onze zonden, haat en woede uit ons zelf te verdrijfen en om de gunst van onze heer te gedenken.

Dit is correct bewijs alleen jij verdraait en verdoezelt teksten om de misleiden iedere gewone mens weet waar ik het over heb. Allah heeft 99 namen waaronder de barmhartige de genaddevole, de liefderijke, de meester, de verhevene, de machtige. En tussen al deze namen bevind zich niet de naam van de duivel. Beter gezegd de ongelovigen en de duivels doen er alles aan om de schoonheid van de islam te schaden. Leugens en bodrog, misleiding en haat om het woord van Allah subhana huwa taala te schaden. Alleen zij schaden niemand behalve zichzelf.
Bij de tijd, Iedereen is in verlies, Behalve degene de geloven en goed werk doen en elkander aansporen tot de waarheid.

Beste mensen Allah(sbht) zegt niets voor niets:

En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad Koran, 10: 25

En: Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst(de koran 109-6.

Maar de ongelovigen weten dat de islam de waarheid is, en ze doen er alles om de islam te schaden omdat ze bang zijn dat de islam de macht zal krijgen en over de wereld zal hersen en uiteindelijk iedereen zich zal overgeven aan de islam net zoals het volk van Quraisch dit deed.


Laat ik jullie dan 1 ding mededelen. De profeet en de islam zijn niet uit op macht, niet uit op rijkdom, niet uit om te heersen. want degene die dit allemaal is en heeft is God. Wij hebben niets, god heeft ons geschapen wij bezitten niets en wij zullen doodgaan en uiteindelijk terugkeren naar god en hij zal ons duidelijk maken in wat wij verschilden en over onze daden. Wij moeten slechts in vrede leven zoals Allah(sbht) zegt in de koran:

18-63. En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede

Maar de islam word van elke kant aangevallen, omdat het een sterke kracht heeft. Iedereen die de koran met open hart leest heeft kans dat hij 100% hierin zal geloven. Met open hart niet met een verharde hart die gesloten is voor alles. De koran is de wijsheid en de waarheid die er is. En wij moeten de koran beschermen tegen degene die het aanvallen zoals de Christenen en ongelovigen die valsheden en leugens toegschrijven aan de islam. Omdat zij weten als zij niets zullen ondernemen dat iedereen zich aansluit naar de waarheid. Maar het is albekend de Leugen zal vallen en de waarheid zal zegevieren zoals Allah(sbht) dat beloofd heeft in de koran.En laat de vijandschap van een volk, omdat zij u de toegang tot de heilige Moskee verhinderen, u niet tot geweld aansporen. En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid. (Koran 5:2
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Zeg Ali Baba, er is je vriendelijk gevraagd om je idioterie iewat te beperken. Dus niet om vele gygabytes met allahbabbels of mohammed gemekker te plaatsen.

Heb je behalve stront in je schedel ook stront in je ogen?

Dank u.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Op jouw stelling dat:
islaminside20 schreef:Weten degene die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?"

Zoals wordt verklaard in dit vers, is alles, zelfs de 'hemelen en de aarde' die nog niet geschapen waren, geschapen met de Big Bang, met de oerknal, vanuit dat ene punt, en gevormd tot het huidige universum, door scheiding van elkaar.
Antwoord ik met jouw eigen stelling:
islaminside20 schreef:Je noemt hier de hemelen het universuim echt een idioot.
Ziet Islaminside nu ECHT ZELF NIET dat hij/zij zichzelf voor idioot aan het uitschelden is?

Dat komt van copy/paste predikken, Islaminside.

Je noemt me idioot omdat ik hemel als universum beschouw, terwijl je iets daarvoor zelf aanhaalt dat hemel voor universum staat.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:
ALS Allah de duivel is heeft hij je dus opgezet tegen de hele niet-Islamitische mensheid. Dat is wat ik verwacht van de religie van de duivel: dat de duivel een religie maakt die iedereen minacht die hem niet aanbidt.
HIj is de duivel niet hij is Allah de Arabische vertaling van God. Ketter is de duivel en heeft ons opgezet tegen de moslims omdat de koran de waarheid is. Iedereen vecht tegen de moslims de duizenden doden in Afganisten, Irak en sierra leone, overal worden de moslims beledigt, gehaat, en vermoord, kijk maar in Palestina. Het zijn de ongelovigen die de duivel aanhangen zij worden niet gewaarschuwd door Allah of door god. Dus ketter is een Duivel die iedereen minacht die de islam aanhangt.
Ik KAN GEEN DUIVEL ZIJN, huichelaar, ik ben een mens. Sinds wanneer kunnen mensen duivels zijn? Je bent totaal onethisch bezig en jezelf, EN de Islam totaal belachelijk aan het maken.

Ziezo, je hebt bewezen dat je een duivelaanhanger bent volgens je eigen stellingen. Dank je.

Immers, je zegt dat duivelaanhangers liegen. En jij liegt: je zegt dat ik duizenden doden veroorzaak en dat ik moslims minacht. Dat is niet zo. Ik stel gewoon de koran in vraag. Da's een hemelsbreed verschil. IK heb geen moslimpsyche die stelt dat iedereen die niet als mezelf denk per sé een duiveaanbidder is, zoals jij die wel hebt.

En dat allemaal omdat je helemaal niet in staat bent om zelf het verschil tussen de duivel en god te maken en op een simpele vraag van mij te antwoorden.

Je flipt gewoon als een gek omdat je niet een eenvoudige vraag kunt oplossen.
islaminside20 schreef:En het gebed en de voorschriften zijn slechts om onze zonden, haat en woede uit ons zelf te verdrijfen en om de gunst van onze heer te gedenken.
Dat lukt bij jou dus duidelijk niet, Islaminside.
islaminside20 schreef:Dit is correct bewijs alleen jij verdraait en verdoezelt teksten om de misleiden iedere gewone mens weet waar ik het over heb. Allah heeft 99 namen waaronder de barmhartige de genaddevole, de liefderijke, de meester, de verhevene, de machtige. En tussen al deze namen bevind zich niet de naam van de duivel.
Welk concreet bewijs:
Is de duivel niet in staat om een religie rond zichzelf te maken, waarin hij zichzelf GOD noemt in plaats van JHWH, en waardat hij al de rest SATAN = tegenstander noemt?
JA of NEE?

Kijk, in die 99 namen staat ook niet één keer de enige naam van God die eerder gebruikt werd: JHWH. Het bevat enkel wat narcistische zelfophemeling. Narcistische zelfophemeling is het laatste wat een echte God nodig zou hebben. Stop met die onzin dat de duivel zichzelf nooit HEER DER WERELDEN zou durven noemen en zichzelf nooit mooie namen zou toeeigenen en ons proberen wijs te maken dat de andere de Satan (tegenstander) is. Dat heeft Islam niet uitgevonden weet je, dat werd ons eerder als gewaarschuwd door je voorgangers. Er werd al gewaarschuwd dat er profeten zouden komen die wolven in schaapskleren zijn, niet?

De schepper van het universum heeft aanbidding niet nodig, waarom zegt hij dan dat hij de mens om NIETS ANDERS heeft gemaakt dan OM HEM TE AANBIDDEN? En waarom zegt hij dat ENKEL in de Koran???

BEWIJS dat je de duivel niet aanbid. BEWIJS dat ALS de duivel bestaat, deze zich niet DE GOD = ALLAH laat noemen in de Koran om zichzelf te laten bewierroken.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Als ik een hele simpele vraag mag stellen - en die die soera uitbrakende rioolpijp wordt niet om zijn mening gevraagd:

Als god machtiger is dan de duivel, waarom vernietigd die hem dan niet?
Als god almachtig is en alles geschapen heeft, waarom schiep het dan die duivel?
Als god alwetend is, wist het dat een deel van zijn creatie (engelen) linkse neigingen heeft, en de provo zou gaan uithangen. Ergo, schep die relschoppers gewoon niet.
Als engelen slechts de wil van god kunnen gehoorzamen, had de duivel dus een behoorlijke productie vaud.

Kijk, dat zijn zo maar een paar piepkleine voorbeeldjes die aantonen dat dat superkinderachtige "mijn god heeft een grotere tokus dan jouw god!" onzin is.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:
Mijn probleem met jou is dat je zegt dat je de absolute waarheid kent, maar niet eens kunt bewijzen dat Allah niet de duivel is.
Ik heb geduld denk ik, voor de 12 de keer ongeveer: De grootste truc van de duivel is niet dat hij huichelt maar dat hij iedereen laat denken dat hij niet bestaat. De koran spreekt over de vroegere profeten, de boeken, de dag des oordeels, en vertelt dat de satan, duivel, slechte djins, slechte influisteringen verboden is om te volgen. Beter gezegd wij woorden door de koran hiermee gewaarschuwd.
Ongeldig bewijs, want jij denkt dat ik de duivel ben. Zo zie je maar, je herkent de duivel niet meer. Je kent de eigenschappen van de duivel helemaal niet. Je houdt de mens voor de duivel, je bent door de Koran opgezet om je medemens te bestrijden. Dit in tegenstelling tot de bijbel, bvb, die gewoon zegt dat de "duivel" je innerlijke trots en verlangens is en dat je van je medemens moet houden.

De Koran waarschuwt je voor de duivel, en bij ALLAH in bescherming te gaan. Maar als de duivel zich ALLAH laat noemen, is alle kennis over hem in de Koran ongeldig en ben je volledig onbeschermd tegenover de duivel. Meer nog, je hoopt jezelf voor de duivel te beschermen en je loopt in z'n armen.

Dus, je moet bewijs van BUITEN DE KORAN aanvoeren om duidelijk aan te tonen dat deze van God en niet van de duivel komt.

Ik kan dat:
- de duivel bestaat niet;
- zelfs de duivel zou de wetenschappelijke blunders van de Koran niet maken.

Jij niet.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

H.Numan schreef:Als ik een hele simpele vraag mag stellen - en die die soera uitbrakende rioolpijp wordt niet om zijn mening gevraagd:
Simpel antwoord..
De duivel bestaat niet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Links666
Berichten: 1057
Lid geworden op: di mei 20, 2008 1:36 pm
Locatie: Flanders Fashion Institute

Bericht door Links666 »

islaminside20 schreef:Ketter is de duivel (...) de duizenden doden
Beste IslamInside20,

Ketter heeft gelijk, het enige wat hij doet is aan jou vragen om een onlogisch geloof te verdedigen. En als antwoord noem je hem 'de duivel' -- maw. een soort Untermensch. Dat is dom van jou en heel onaardig van jou. Immers Allah en zijn hel, die zijn zo wreed, dat Allah misschien best wel een duivel is.Irak heeft niks met moslims te maken. Het heeft voornamelijk te maken met:
- machtspolitiek
- post-9/11 dadendrang
- dictators en onderdrukte moslims (de moslims zijn nu vrij)
- domme presidenten en slechte raadgevers
En in mindere mate met:
- olie toevoer naar het westen (zie Austr. premier Howard, wiens kiezers zijn zoals jij en ik)
- olie en oorlogsindustrie voor eigen gewin (Cheney? Blackwater etc)

Dat terroristen tijdens Saddam in Irak waren (vlg. Colin Powell) geloof ik niet, dat waren flinterdunne aanwijzingen die gebruikt zijn als excuus voor de bovenstaande redenen.

Een oorlog tegen islam is er nu niet. Hoe eerder de Iraakse moslims hun land op de rails krijgen hoe beter. Rust in een seculiere staat het liefst, rust op de Iraanse manier kan ook. Zelfs Bush/McCain wil daar weg; Zij willen dat de gekozen Maliki, de politieke vertegenwoordiger van een strenge ayatollah, het land tot rust brengt. Helaas zijn er nog al was strenge sunni moslim terroristen (neefjes van jou?) die een kalifaat willen stichten. Ook vecht de moslim Al-Sadr tegen de Maliki moslims.

Een deel van de fout van Bush zit hem in dat hij niet in zag dat het moslim-sektarische Irak meer ellende zou opleveren dan het niet-islamitische Japan, niet-islamitische Duitsland en niet-islamitische Korea. Steek je hand in eigen boezem, vriend, en noem Ketter geen duivel meer.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6896
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

H.Numan schreef:Als god machtiger is dan de duivel, waarom vernietigd die hem dan niet?
Simpele vraag. Jehovah’s Getuigen hebben op deze vraag een kant-en-klaar antwoord. Mag ik ook onze Marokkaanse vriend Islaminside uitnodigen tot een kort en krachtig antwoord op deze niet al te moeilijk te beantwoorden vraag? Mag ook een antwoord uit de koran zijn, als het maar een begrijpelijk antwoord is.

Hierna gaan we vraag voor vraag verder. Zoiets heet systematisch te werk gaan. Chaos in de hersenen veroorzaakt meestal stemmen van dubieuze afkomst. Dat moeten we niet entameren.

Het woord is nu aan islaminside. Kort en bondig graag!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef:

Ariel' al je vragen zijn beantwoord op de tekst waarvan er werd geklaagd. Gelukkig sta ik open voor klachten. hier de tekst nog een keer, want je hebt de tekst niet gelezen:
Hallo schat.. Gelukkig heb jij veel geduld. En ja hoor, ik heb je tekst gelezen, maar ik ben nog niet tevreden. Je hebt me niet overtuigd.
Vasten is al aan de mensen van het boek en de gelovigen voor hen voorgeschreven en aan de moslims is het ook voorgeschreven.

Misschien het vasten lieverd, maar ik zie nergens in de bijbel staan dat men stenen naar de duivel moet gooien, of 7 keer rond de kaaba moet lopen, enz. Die rituelen heeft Mohammed van de meer goden aanbidders over genomen. Archeologen hebben tempels ontdekt die opgedragen waren aan de maangod, over het hele Midden-Oosten. Van de bergen van Turkije tot aan de banken van de Nijl was de meestverspreide religie van de oude wereld de aanbidding van de maangod. In het oude Syrië en Kanaän werd de maangod gewoonlijk afgebeeld door de maan in zijn eerste fase. Soms werd de volle maan binnen de maansikkel geplaatst om alle fazen van de maan te benadrukken. De sterren waren de dochters van de maangod.

Dit is jullie teken, niet waar inslaminside?
Afbeelding
De wassende maan met de ster.

Het Oude Testament berispt voortdurend tegen de aanbidding van de maangod (zie: Deut 4:19;17:3; 2 Kon 21:3,5; 23:5; Jer 8:2; 19:13; Zef 1:5, enz.). Toen Israël in afgoderij verviel was dat meestal door de cultus van de maangod.

Al-Kindi, een van de vroege christelijke apologeten tegen de Islam, wees erop dat de Islam en zijn god Allah niet uit de Bijbel stammen maar uit het heidendom van de Sabaeërs. Zij aanbaden niet de God van de Bijbel maar de maangod en zijn dochters al-Uzza, al-Lat en Manat.

Linda Bogaert ( waar jij steeds van quote ) komt er eigenlijk ook niet uit,en daarom heeft ze een zwak verweer over de maan en dat er in de koran staat dat de maan niet aanbeden mag worden. Maar dat is niet het punt.
Het punt is dat de heidense Arabieren reeds wisten wie Allah was?" Mohammed werd grootgebracht in de religie van de maangod Allah. Maar hij ging een stap verder dan zijn heidense mede-Arabieren. Terwijl zij geloofden dat Allah, d.w.z. de maangod, de grootste van alle goden was en de oppergod in het pantheon van godheden, besloot Mohammed dat Allah niet louter de grootste god was, maar de enige god.

Islam heeft zijn oorsprong in de religie van de maangod. En of jij nu hoog of laag springt, daar kan jij niks aan veranderen.

De gedachte van een hoogste God boven alle andere goden nam Mohammed van de Joden en de christenen over, nadat hij met hun godsdienst en heilige boeken kennis had gemaakt. Vervolgens modelleerde hij zijn Allah tot God de Schepper, de ene God van Abraham, Isaäk en Jakob. Zodoende kreeg de God van de Koran een karakter dat totaal verschillend was van de God van de Bijbel en werd deze Allah verheven tot opperheerser van het heelal.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6896
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Iedereen weet hoe het met de moslim in zijn eigen drekbak gesteld is. Ik bedoel in het land van zijn roots. Armoe is troef. In Marokko zijn werkende kinderen al op hun achttiende jaar volkomen kapot gemaakt. En dat voor slavenarbeid en een paar rot centen. In alle islamitische landen heerst de terreur van het geloof. Bloedwraak is slecht één facet. Rechts extremisme in al zijn fascistische vormen viert hoogtij in alle islamitische landen. De vrouw dient slechts als akker om regelmatig of onregelmatig ’omgeploegd’ te worden, net hoe de man het wil. Weigeren komt haar op klappen te staan. De gezondheidszorg staat bij de islam op het laagste peil in de wereld. In het grootste islamitische land ter wereld staat de wil van allah op de tweede plaats als doodsoorzaak van diarree. Moet ik nog verder gaan met de hoog verheven culturele erfenis van analfabeet en roverhoofdman Mohammed met het grote vlijmscherpe kromme zwaard?

Een simpel advies voor alle allahtone islamaanhangers:

’IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM.’

Dagelijks allah lastig vallen en om hulp vragen heeft al 1400 jaar niets opgeleverd dan alleen maar dieper wegzakken in het moeras van kommer en kwel. Waarom daarmee dan toch doorgaan?

Dat er een allah bestaat, prima, maar daarom hoeft de mens zich toch niet zo achterlijk aanstellerig en heidens primitief te gedragen als de eerste de beste ontsnapte kameel met drie bulten uit een slecht lopend circus.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: ma feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Bericht door SDX »

Mohammed was gewoon een hallicunerende duivel in persoon...ergo...alle mohammedanen volgen een duivelsrite. Bewezen door islaminside himself, wat wil een mens nog meer :lol:
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Ketter zegt het volgende:
Immers, je god zegt dat hij hemel en aarde tegelijk heeft geschapen, dat is niet juist. De aarde is 8 miljard jaar jonger dan het universum. Je god zegt dat volgels in het niets vliegen, dat is niet juist, ze gebruiken aerodynamica. enzovoorts, enzovoorts.
Hier zegt ketter dat Allah zegt in de koran dat de hemel en de aarde die universum inhoudt. Dit is de grootste leugen die ik gehoord heb Allah zegt in de koran:

Allah(sbht) zegt: Weten degene die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?"

En Allah(sbht) zegt: Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. (Koran 6:101

Nergens staat iets ovre wie ouder of jonger is, Allah Sbht) heeft het geschapen zoals hij wilt. En jij bent dus niets anders dan een leugenaar.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

"H.Numan"Zeg Ali Baba, er is je vriendelijk gevraagd om je idioterie iewat te beperken. Dus niet om vele gygabytes met allahbabbels of mohammed gemekker te plaatsen.

Heb je behalve stront in je schedel ook stront in je ogen?

IK LUISTER NIET NAAR APEN, en ik bepaal zelf wat ik hier plaats en hoeveel.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Dit staat er in de koran:

Weten degene die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?"

Dit word uitgelegd door een Wetenschaper genaamd Harun Yahya:

Zoals wordt verklaard in dit vers, is alles, zelfs de 'hemelen en de aarde' die nog niet geschapen waren, geschapen met de Big Bang, met de oerknal, vanuit dat ene punt, en gevormd tot het huidige universum, door scheiding van elkaar.

Dit zegt Ketter:

Immers, je god zegt dat hij hemel en aarde tegelijk heeft geschapen, dat is niet juist. De aarde is 8 miljard jaar jonger dan het universum. Je god zegt dat volgels in het niets vliegen, dat is niet juist, ze gebruiken aerodynamica. enzovoorts, enzovoorts.

Dit zegt islaminside:

Je noemt hier de hemelen: het universum. Echt een idioot. Je zegt de hemel en de aarde zijn tegelijk geschapen en daarna in de volgende zin zeg je dat de aarde jonger is dan de universum waarmee je bedoelt hemelen.

Ziet Ketter nu ECHT ZELF niet, dat elke leugen ten onder gaat.

Dat komt door hoogmoed en afgunst voor de islam.
Laatst gewijzigd door islaminside20 op vr jun 13, 2008 4:27 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:Ketter zegt het volgende:
Immers, je god zegt dat hij hemel en aarde tegelijk heeft geschapen, dat is niet juist. De aarde is 8 miljard jaar jonger dan het universum. Je god zegt dat volgels in het niets vliegen, dat is niet juist, ze gebruiken aerodynamica. enzovoorts, enzovoorts.
Hier zegt ketter dat Allah zegt in de koran dat de hemel en de aarde die universum inhoudt. Dit is de grootste leugen die ik gehoord heb Allah zegt in de koran:

Allah(sbht) zegt: Weten degene die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?"

En Allah(sbht) zegt: Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. (Koran 6:101

Nergens staat iets ovre wie ouder of jonger is, Allah Sbht) heeft het geschapen zoals hij wilt. En jij bent dus niets anders dan een leugenaar.
Fijn dat je de Islam apologisten leugenaars noemt.

Immers, ik beweer helemaal niet dat de Koran met hemel het universum bedoelt. Mohammed kende het universum niet, enkel de zichtbare hemel. Hij dacht dat dat een koepel was. Hij beschrijft de zon en de maan dan ook "in een baan". Mohammed maakte geen verschil tussen athomosfeer en ruimte. Hij noemt de hele handel "hemel". Ik zeg dus gewoon dat dat vers dat je aangeeft geen juiste weergave is van de ontstaansgeschiedenis van de wereld.

Neen, de Islam apologisten beweren dat de big bang beschreven wordt in vers 21:30, en dat de "hemelen" het universum is. Anders beschrijft 21:30 niets meer dan het ontstaan van de aarde, en niet de Big Bang, en we weten ook dat de aarde niet van zijn athmosfeer met grote kracht "gespleten" werd maar integraal werden gevormd door samenklitting van gassen, ruimtestof en brokstukken bij het ontstaan van het zonnestelsel.

Dus, beste Islaminside, je noemt niet mij, maar je eigen geëerde Islam apologeten leugenaars. Trek het je niet aan, dat is ook zo.
Laatst gewijzigd door Ketter op vr jun 13, 2008 5:18 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef:
Dit word uitgelegd door een Wetenschaper genaamd Harun Yahya:
Schat, je moet niet alles geloven wat Harun Yahya zegt.
Harun Yahya is geen geleerde en zeker geen wetenschapper, maar een domme charlatan.
Hij heeft ook de holocaust ontkent, ( wist je dat? ) en de gehele wereld weet nu toch wel dat de holocaust geen leugen is. Zelf jullie eigen imams hebben dit met eigen ogen kunnen zien.

Een van de kwalijke eigenschappen van Harun Yahya is dat hij mensen citeert en vervolgens woorden of zinnen uit het citaat weglaat, zodat de lezer een verkeerd beeld krijgt van hetgeen deze mensen bedoelen. Hij citeert Albert Einstein en noemt hem zelfs een vrome wetenschapper die in Allah geloofde. Dat Einstein niet in Allah geloofde moge duidelijk zijn na het lezen van het volgende citaat, waarin Einstein verklaard dat hij agnost is. In een brief uit 1950 schreef Einstein: ‘My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a law-giver who works on the basis of reward and punishment.’

Goed dat je ons hebt lieverd, zo leer je nog eens wat.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie