Het geloof bij God is de islam.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Op die dag zal voorspraak voor de leugenaars,ongelovigen etc niet van nut zijn want hun lotsbestemming staat vast namelijk het vuur
Oh jongens, wat wordt ik ontzettend gei, pardon, "bang".

Even nadenken, geitenfluisteraar. Vuur. Heeft ... een begin en een einde. Er is geen brand die eeuwig duurt. Er is namelijk brandstof voor nodig. Snap je? Nee? Die allah van jouw heeft simpelweg niet genoeg brandstof getoverd om een vuur eeuwigdurend te kunnen onderhouden.

Nog even verder (proberen) te denken. Als die allah van jouw mij geschapen heeft, heeft-tie is goeds verkeerds gedaan. Namelijk, mij voorzien van gezond verstand. omdat ik dat gebruik gedurende -zeg 55 jaar - mag ik gedurende 999999999999999999999999999999999999 miljard eeuwen verheven tot de macht 9999999999999999999999999 gruwelijk gemarteld worden? U is niet goed snik? Dat had ik dus ook gedacht.

Gewoon je snoepies van de dokter slikken, ook die valium zetpillen. En niet van die domme dingen schrijven.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48955
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

H.Numan schreef:
Ali Blabla schreef:Op die dag zal voorspraak voor de leugenaars,ongelovigen etc niet van nut zijn want hun lotsbestemming staat vast namelijk het vuur
Oh jongens, wat wordt ik ontzettend gei, pardon, "bang".

Even nadenken, geitenfluisteraar. Vuur. Heeft ... een begin en een einde. Er is geen brand die eeuwig duurt. Er is namelijk brandstof voor nodig. Snap je? Nee? Die allah van jouw heeft simpelweg niet genoeg brandstof getoverd om een vuur eeuwigdurend te kunnen onderhouden.
Hmm, even nadenken. De hel is in de joods/christelijke wereld altijd gesitueerd in het binnenste van de aarde. Daar is het inderdaad zeer heet! Ca. 6000 graden C. Dan is daar dus de "poel des vuurs die eeuwig brandt van zwavel en sulfur", waar de verdoemde zielen in gedumpt zullen worden. Met een beetje fantasie kunnen we in de vloeibare hete aardkern een kosmische vuurpoel zien.

Oeps!! Nu breng ik Islaminside opeens op een idee. Sorry!
Laatst gewijzigd door Anonymous op di sep 09, 2008 10:40 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Goeiedag,Ik had het eigenlijk over de tekst. Namelijk de uitleg van de tekst. Want wat word er nou bedoeld met voorspraak en dag des oordeels. Wie mogen er spreken en wie niet. Dat is wat ik heb proberen uit te leggen aan een onwetende die tegenstrijdigheden in de koran ziet. Er staan geen tegenstrijdigheden in en als je dat toch ziet dan komt het door jou kleinzielige verstand. Ga naar geleerden en zeg ik ben het volgende en het volgende tegen gekomen in de koran en ik denk dat het in tegen spraak is. De geleerde zullen het je in je oogknip vertellen en je antwoord zal luiden ooh hoe was ik daar nou niet op gekomen?


Volgende stelling:
Ah - een waarschuwing!
Bekeert u, of brandt in de hel.
Jullie geloven niet in God. Die god bestaat voor jullie niet dus de hel en paradijs bestaan ook voor jullie niet. Jullie zijn wel gewaarschuwd door god maar jullie geloven niet. En omdat jullie niet geloven zien jullie de hel als (fictie niet werkelijk.) Dus de koran is een waarschuwing en een vermaning. Voor de koran heeft Allah de Zaboer de Thora en de Bijbel neder gezonden als licht en barmhartigheid voor een volk dat in zijn heer gelooft. Zoals Allah in de koran zegt:

Taa Sien Miem. Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek. Wellicht zul je ten dode toe treuren omdat zij niet geloven. Als Wij het willen, kunnen Wij hun een teken van de hemel nederzenden, zodat hun hoofd er zich voor zal nederbuigen. Maar er komt van de Barmhartige geen nieuwe vermaning tot hen of zij wenden zich er van af. Voorzeker zij hebben dit verloochend, maar weldra zullen de tijdingen hun bereiken van hetgeen zij bespotten.
Dus jij gelooft omdat je anders straf krijgt?
Het is treuren als je sommige niet ziet geloven. Als God het wil kan hij een teken vanuit de hemel zenden zodat de mensen er voor zich zouden buigen. Maar er komt geen andere teken omdat zij er zich vanaf wenden!!!
Hoe weten wij dit? Als wij naar het verleden kijken dan zien we dat er vele machtige koningrijken waren zoals de Farao en de Thamoed of de Aa’d die zich in vele steden in overtreding hielden. Zij stichtte verder op aarde daarom zond Allah Mozes naar de Faroa met vele tekenen. De Farao stond tegen over de macht van god maar gaf niet op omdat de hart van de faroa er zich vanaf wend en dat was zijn ondergang. Als ik naar de sterren kijk en naar de hemelen en de aarde dan besef ik dat God bestaat. Dit teken is heel duidelijk en het kan ook niet anders. Ik geloof in Allah omdat zijn tekenen mijn inspireerden, en de moslims zijn niet bang voor de hel omdat de paradijs aan hen beloofd is en god breekt nooit zijn belofte. Het ligt aan je hart of je zult geloven of niet. En ik geloof in de boodschap van God daarom geloof ik in hem en stellen de moslims zijn vertrouwen in hem. Want bij de tijd, iedereen zal verliezen, behalve degene die geloven en goed werk doen en elkander aansporen tot de waarheid en geduld.


Dat is geen geloof - dat is onderwerping aan een maffiabaas!
Of beter gezegd onderwerpen aan de wil van God = moslim = gelovig zijn. Omdat wij in de boodschap van god geloven onderwerpen wij aan hem.

Met vriendelijke groeten,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Iedereen kan een eigen mening geven over wat de hel is en boeken interpreteren naar zijn of haar beeld. Maar daar heeft niemand wat aan. Het gaat in de islam altijd om bewijs.
Mensen vrezen machtige leiders en hun baas maar de koning en heer van de werelden en der aarde die zien zijn niet. Maar waarom vrezen wij Allah dan niet? Terwijl Hij de allergrootste Machthebber, de onvergelijkelijke observeerder en de Bezitter is van de meest gruwelijke bestraffingen namelijk DE HEL. In mijn ogen heeft hij meer recht op onze vrees dan anderen? Maar laat ik dat maar achterwege laten want jullie geloven niet in hem.

Een Orkaan is een hel voor mensen die het mee maken een oorlog is een hel voor mensen die het mee maken. Maar wanneer de engel op de buizin zal blazen zal de gehele wereld en hel hel zijn. De oceanen zullen opbruisen, de bergen zullen worden verpletterd, het heelal zal worden vernietigd,de hemelen zullen worden vernietigd. Op die dag zal de mensheid voor de Heer der Werelden staan.

God zegt:
Want als de bazuin wordt geblazen. Die Dag zal een moeilijke dag zijn. Niet gemakkelijk voor de ongelovigen. (Surah al-Muddathhir: 8-10

Dan zegt Allah: Hoe zult gij u, indien gij het ware geloof verwerpt, beveiligen voor de Dag, waarop de kinderen grijze haren zullen krijgen (van schrik) en waarbij de hemel uiteen zal splijten, en Zijn belofte zal worden vervuld. (Surah al-Muzzammil: 17-18????????


Dat is de dag waarop de hel zal beginnen voor de ongelovigen. Allah zegt:

En de mens zegt: "Zal ik wanneer ik dood ben, dan tot leven worden terug gebracht?" Herinnert de mens zich dan niet dat Wij hem voorheen hebben geschapen toen hij nog niets was? En bij uw Heer, Wij zullen hen en de duivelen zeker verzamelen: dan zullen Wij hen op de knieën rondom de hel plaatsen. Dan zullen Wij zeker uit elke groep diegenen onder hen uitkiezen die het opstandigst waren tegen de Weldadige. En voorzeker, Wij weten het best wie onder hen het meest verdienen daarin te branden. Er is niemand onder u of hij zal er toe komen - dit is een door uw Heer vastgesteld besluit. Dan zullen Wij de rechtvaardigen redden en de bozen op hun knieën daarin achterlaten. (Surah Maryam: 66-72

Zoals we uit de bovenstaande verzen kunnen zien, zullen de mensen op de Dag der Wederopstanding rondom de hel op hun knieën worden verzameld. Zowel de gelovigen als de ongelovigen zullen gezamenlijk het afschuwelijke lawaai en razen van het vuur horen en de verbluffende beelden waarnemen. De gelovigen worden echter na een bepaalde tijd gered en de ongelovigen op hun knieën worden achtergelaten. Dan worden zij in het hellevuur geworpen.
Een beter begrip van Gods woede hebben en Hem dankbaar zijn, kan worden beschouwd als een van de doelstellingen van de aanwezigheid van de gelovigen onder de menigte rondom de hel. Een gelovige die er getuige van is hoe de hel eruit ziet, begrijpt wat voor een grote gunst het geloof die hem geschonken is, is. Omdat de hel een vreselijke plaats is, betekent zelfs gered worden van de bestraffing een grote zaligheid voor de mens. Door de hel waar te nemen kunnen de gelovigen vergelijkingen maken en dus het paradijs, een plaats van zegeningen waar hij tot in de eeuwigheid zal wonen, beter waarderen. Zelfs in de wereld is de grootste gunst het van pijn gered worden. Bijvoorbeeld, iemand die het gevaar onder ogen ziet om op een berg bevroren te raken, raakt verheugt wanneer hij een oude hut met een open haard vindt. Hij neemt deze hut bijna waar als luxe hotelkamer. Voor iemand die dagen niks gegeten heeft is een brood een feest. Het einde van pijn is een niet te boven gaande reden van vreugde, geluk, vrede en dankbaarheid.
Een gelovige die de hel van zeer nabij ziet en hiervan gered wordt, verkrijgt deze soort zaligheid. Door bovendien met het paradijs beloond te worden, doet de gelovige het “succes” bereiken zoals in de Qur’an genoemd is. Na de grootste marteling in de hel gezien te hebben, begrijpt de gelovige de waarde van het paradijs, welke zal overvloeien met zaligheden, heel goed. Voor de rest van zijn eeuwig leven vergeet hij nooit hoe de hel eruit ziet en neemt vanaf dan een groter genoegen in het paradijs. Op de Dag des Oordeels horen mensen de volgende woorden van degenen die de gelovigen en ongelovigen aan hun gezichten herkennen:

En er zal een scheiding tussen beiden zijn; en er zullen op de verheven plaatsen mannen zijn die allen aan hun merktekenen herkennen. En zij zullen tot de bewoners van het paradijs roepen: "Vrede zij over u.'' Dezen zullen het paradijs nog niet zijn binnengegaan, maar zij hopen het. En wanneer hun ogen naar de bewoners van het Vuur zijn gericht, zullen zij zeggen: "Onze Heer, plaats ons niet onder het onrechtvaardige volk." En de bewoners van de verheven plaatsen zullen tot de mensen die zij aan hun merktekenen herkennen roepen: "Uw aantal, noch datgene waarover gij hoogmoedig waart, heeft u kunnen helpen." Zijn dezen het aangaande welke gij hebt gezworen dat Allah hun geen barmhartigheid zou schenken? "Gaat het paradijs binnen, er zal geen vrees over u komen, noch zult gij treuren," (Surah al-A’raf: 46-49)

Dit is de tijd waarin gelovigen “de beste der schepselen zijn”, (Surah al-Bayyinah: 7) en ongelovigen “de slechtste der schepselen zijn” (Surah al-Bayyinah: 6) en zij van elkaar worden gescheiden. Deze dag is in de Qur’an als volgt omschreven:

En als de gezanten verzameld zullen worden. Tot welke Dag is dit einde uitgesteld? Tot de Dag der beslissing. En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is? Wee op die Dag, degenen die loochenen. Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd? Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen. Zo behandelen Wij de schuldigen. Wee op die Dag degenen die loochenen! (Surah al-Mursalat: 11-19)

De Dag des Oordeels begint met de dood en gaat verder met de wederopstanding en het afleggen van verantwoording, en eindigt wanneer de mensen naar hun eeuwige verblijfplaatsen worden gestuurd. In Surah Qaaf wordt de reis die gelovigen en ongelovigen naar hun echte verblijfplaatsen afleggen als volgt verhaald:
En de bezwijming des doods komt waarlijk. "Dit is hetgeen gij wildet ontvrluchten." En er zal op de bazuin worden geblazen. "Dit is de Dag der Bedreiging." En iedere ziel zal tezamen komen met een geleider en een getuige. Er zal worden gezegd: "Gij waart hieromtrent achteloos. Nu hebben Wij uw sluier van u weggenomen en uw oog ziet deze Dag scherp." En zijn metgezel zal zeggen: "Dit is hetgeen bij mij gereed is." "Werpt, werpt in de hel elke ondankbare vijand. “Die het goede belette, de overtreder, de twijfelaar. "Die een andere God naast Allah oprichtte, doet hem de strenge marteling ondergaan." Zijn metgezel zal zeggen: "O, onze Heer, ik maakte hem niet opstandig maar hij was te ver afgedwaald." God zal antwoorden: "Redetwist niet in Mijn tegenwoordigheid, terwijl Ik u de waarschuwing vooraf heb gezonden. Het vonnis door Mij geveld kan niet worden veranderd en Ik ben in het geheel niet onrechtvaardig jegens Mijn dienaren." Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is er nog iets?" En de Hemel zal dicht bij de rechtvaardigen worden gebracht en niet ver verwijderd. Dit is hetgeen was beloofd voor een ieder die zich bekeerde en die waakzaam was. Die de Barmhartige in het verborgene vreesde en met een berouwvol hart tot Hem kwam. Gaat hier in vrede binnen. Dit is de Dag der Eeuwigheid. (Surah Qaaf: 19-34)

Weet daarom dat dit wereldse leven een test is. een ‘testende grond’ die de mensen moeten doormaken om te bepalen welk type eeuwige leven zij in het hiernamaals zullen ervaren, terwijl in deze wereld de mensen ‘een examen’ nemen om het verdere leven in te gaan. In elk geval, is het correcte antwoord het welbehagen van God na te streven. In werkelijkheid, is het leven niet meer dan een tijdelijke test die door God voor elke persoon wordt gecreëerd. Tijdens deze periode, zijn de mensen verantwoordelijk om onze God te kennen, Zijn bevelen uit te voeren en naar Zijn genoegen te streven. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het tonen van gunst, geduld en moraliteit in aanwezigheid van alles die in deze wereld gebeurt. Het grote geheim binnen deze test is alleen bekend voor de gelovigen: om tevreden te zijn in het weten dat alles een test van God is en elk mogelijke gebeurtenis met blijheid en enthousiasme te ontmoeten
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

De hel is een mooi bewijs dat de Koran uit de geest komt van een zeer perverse en machtswellustige zoogdier.

Probeer je eens een vader in te beelden die z'n kinderen opvoedt door ze te martelen met vuur als -let goed op- deze kinderen hem niet "welbehagen". Die vader zou door alle volkeren in alle tijden opgesloten worden als een pervert.

Maar kleine, nauwe en enge geesten zien er een teken van God in.

Angst is de grote drijfveer in de Koran. Het versmacht alle kritisch denken en is het mooiste bewijs dat zoiets niet van God kan komen.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:Iedereen kan een eigen mening geven over wat de hel is en boeken interpreteren naar zijn of haar beeld. Maar daar heeft niemand wat aan. Het gaat in de islam altijd om bewijs.
Mensen vrezen machtige leiders en hun baas maar de koning en heer van de werelden en der aarde die zien zijn niet. Maar waarom vrezen wij Allah dan niet? Terwijl Hij de allergrootste Machthebber, de onvergelijkelijke observeerder en de Bezitter is van de meest gruwelijke bestraffingen namelijk DE HEL. In mijn ogen heeft hij meer recht op onze vrees dan anderen?
Islaminside oppert hier, zonder blikken of blozen, dat je het meest wreedaardige godsbeeld het enige juiste is. Als er ooit iemand een nog wreedaardiger godsbeeld dan Allah kan opvoeren, zou z'n argumentatie logisch moeten tot gevolg dat hij het moet volgen.

Ik hoop dat Islaminside ooit doorheeft hoe pervers, onmenselijk en psychopatisch en dus ook hoe uitermate belachelijk z'n stellingen wel zijn.

Ik hoop voor Islaminside dat een eventuele God wel degelijk immuun is voor godslastering, wat gewoon voor de hand liggend logisch is, anders zit hij in moeilijkheden.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76689
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Islaminside heeft van God een mens gemaakt. Met al de eigenschappen van een wrede dictator.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Jullie zijn wel gewaarschuwd door god maar jullie geloven niet
Mijn allerbeste geitenknuffelaar, we zijn helemaal niet gewaarschuwd. Integendeel. We worden bedreigd.

Ik weet het, als je volgeling van de pedofiel (pbuh) bent moet je je verstand op min 10 zetten. Daarom zal het net zo min in je gebedskleedje als in je ongebruikte hersenmassa opkomen dat die waarschuwing van jou en jullie voor meer gezonde mensen overkomen als bedreigingen.

Het is jouw grootste ideaal om dadels te knabbelen. Andere mensen vinden dadels afschuwelijk. Jij ziet er (zeer waarschijnlijk) uit als iets dat uit een hooiberg is komen kruipen: vies goor ranzig baardje, ongekamde haren, slobberende jurk, geen werk. Voor normale mensen zie je er uit als een verschrikking. Daar win je geen zieltjes mee. Ongeacht hoe vaak je waarschuwd.

Dat waarschuwen: sorry geiten-aaier. Dat is geen waarschuwen. Dat is bedreigen. Het wetboek van strafrecht noemt dat chantage of afpersing.

Laten we het volgende afspreken: jij beperkt je in het vervolg tot masturbatie. Je fapt je heerlijk klaar op stompen, amputaties, lijken en martelingen. Het idee dat mensen voor eewig gemarteld worden schijnt je op te winden. Begrijpelijk. Maar je bent tenslotte allah niet. bevredig je met de gedachte dat FFI zal branden tot in de eeuwigheid, en laat normale mensen met rust.

Dus laat allah gewoon zijn eigen zaakjes opknappen. Of is allah daar niet mans genoeg voor? Heeft hij daar geitenridders zoals jij voor nodig? Ben jij allah's plaatsvervanger? (In dat geval: vind je 6 jarige meisjes aantrekkelijk?)
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Iedereen kan een eigen mening geven over wat de hel is en boeken interpreteren naar zijn of haar beeld. Maar daar heeft niemand wat aan. Het gaat in de islam altijd om bewijs.
Neemt u me voor niet multikul correct kwalijk dat ik multikul zeer incorrect in lachen uitbarst bij het zien van deze baarlijke nonsens.

Ik weet dat je geen alcohol drinkt (als anderen het kunnen zien), dus vertel ons eens: iets te veel Pepsi gesnoven? Volgens mij heel wat rietjes vol.

Vergeet even je geit te aaien, en kom op met dat bewijs. Laat zien!
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Natuurlijk mensen die niets af weten van de islam en opeens van de hel horen zullen opgewonden reageren. Maar die mensen weten niet beter want ze zijn onwetend. Onwetenden geven ook veel sneller een mening omdat ze niets onderzocht hebben. Zij werken op verlangens en vermoedens. Iedereen die de koran leest weet dat Allah Barmhartig en Genadevol is jegens zijn schepping. Hij heeft ons de aarde ten dienste gesteld met zijn prachtige oceanen, vruchtsoorten, planten en bomen, sterren, hemelen, nacht en dag, regen en zon en ga zo maar oneindig door. Dit zijn tevens tekenen voor mensen die nadenken over hun bestaan. Hoe kan dit zijn zonder de wil van God? Bovendien wij bestonden niet en wij leven nu. Leven wordt gezien als geluk, blijheid en vrede. Maar wat wij ook weten is dat iedereen het leven zal verlaten. En hoe voelen de mensen wanneer zij een dierbare achterlaten vol van verdriet, pijn en ongeluk. Dus wij weten dat blijheid en pijn bestaat. Allah(sbht) de heer van de werelden en der aarde zegt in zijn boek dat hij heeft neder gezonden:

En wij hebben geen mens vóór jou onsterflijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven? Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot ons worden jullie teruggekeerd.” (Al Anbiya, 34-35)

En mens kan de waarheid praten maar hij kan ook liegen.
En mens kan eerlijk handelen maar ook oplichten en bedriegen.
En mens kan leren maar kan ook afkijken.
En mens kan goed praten maar ook roddelen en kwaadspreken.
Zo kan je oneindig door gaan.

En Allah zal op aarde een aantal mensen beproeven met armoede. Allah(sbht) zegt:

En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen. Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: "Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren". Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen. (Al Baqara, 155-57

Nu weten wij 2 zaken namelijk dat blijheid en pijn bestaat en dat goed en kwaad bestaat.

De islam roept op tot het tehuis van vrede naar het paradijs naar geluk en zegeningen. Allah(sbht) zegt: Maar gij, o ziel in vrede! Keer tot uw Heer terug, verblijd in God's welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren, En ga Mijn paradijs binnen.

Maar de mens willen gods paradijs niet, zij willen zijn zegeningen niet. Waarom niet omdat zij niet op hem vertrouwen. Zij vertrouwen op hun wereldse vermogen. Allah(sbht) roept op tot eeuwigheid maar de mens wilt daar niets van weten beter gezegd ze gaan het ontkennen, zij gaan het bespotten en beledigen. Maar wat zij niet weten is dat God onafhankelijk is van de werelden. Weet daarom dat Allah voor iedere mens elke dag een kans geeft om na te denken Allah zegt:

Voorwaar. Zo komt met de moeilijkheid de verlichting; voorwaar, met de moeilijkheid komt de verlichting. (As Sjarh, 5-6

God heeft aan de mensen duidelijk uitgelegd wat goed en wat slecht is Allah zegt:

En bij de ziel en haar volmaaktheid, Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is. (As-Shams, 7-8

Weet daarom dat het paradijs goed is en de hel slecht.

Hij is degene die jullie heeft aangesteld als gevolmachtigden op aarde. Wie dan ongelovig is: hij is verantwoordelijk voor zijn ongeloof. En het ongeloof van de ongelovigen doet bij hun Heer niets toenemen dan toorn. En het ongeloof van de ongelovigen doet niets toenemen dan verlies.(Fathir, 39

Voor degenen die het goede verrichten is er het beste en meer! Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn, zij zijn daarin eeuwig levenden. En degenen die slechte daden verrichten: de vergelding van de slechte daad is met het daaraan gelijke, en vernedering bedekt hen. Er zal voor hen tegen Allah geen verdediger zijn. Het is alsof hun gezichten zijn bedekt met stukken van de nacht, als een duisternis. Zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden (Yoenoes, 26-27
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76689
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef...

En Allah zal op aarde een aantal mensen beproeven met armoede. Allah(sbht) zegt:

En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen. Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: "Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren". Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen. (Al Baqara, 155-57
Zoals dit Islaminside...een weinig beproeven ? Waar heeft dit kind uit Nigeria de zegeningen en de barmhartigheid van zijn heer mee verdiend ?

Afbeelding

Of dit kindje... is dit kind er ook een waar op de zegeningen en de barmhartigheid van zijn Heer rust ? Hoelang kan dit kind nog het rechte pad volgen?

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Natuurlijk mensen die niets af weten van de islam en opeens van de hel horen zullen opgewonden reageren.


Mijn beste geitenfluisteraar, het concept 'hel' hebben jullie gejat uit het christendom. Ik ben er redelijk goed bekend mee. Dat is net goed genoeg om kleine westerse kindertjes onder de 6 en alle volwassen mohammedanen mee te dreigen.

Het is bekend dat geiten meer van je aandacht vragen dan logica, maar een god van liefde die een dergelijk eeuwigdurend martelcentrum runt gaan niet samen. Strafbare feiten met een beperkte tijdsduur kunnen nu eenmaal niet eeuwigdurend gestraft worden.

Denk daar maar eens over na, als je een geit aan het aaien bent.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

H.Numan,

Spreek met woorden en wijsheid, en niet met domheid.

''Geitenneukers?''
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Paardestaart
Berichten: 33
Lid geworden op: ma aug 25, 2008 2:28 am

Bericht door Paardestaart »

Is er geen fatsoenlijke vertaling te vinden trouwens van de koran om uit te citeren??
Als nog iemand zich afvroeg waar zo'n blotebille-bolleboze Feisal Enait zijn koeterwaals vandaan haalt dan moet er nu toch wel een lampje gaan branden zeg..!
Wat is dit voor prietpraat: "tot ons worden jullie teruggekeerd" ,"een mens kan de waarheid praten",
"Wij weten twee zaken"; en wat nou "blijheid"??? Blijdschap heet dat!!

En wat is dit voor lachwekkende nevenschikking: verlies van bezittingen, levens en vruchten?? Het verlies van rijkdom, gezondheid en je sokken..?

Heb je die ellelange broddellappen van You-tube gehaald, schaamteloze middernachtzendeling, of heb je ze zelf aan mekaar geplakt? Hoe durf je zoiets neer te zetten man??

What the hell moet ik maken van: En God zal daarom op de dag des oordeels het geschil oordelen waarin de mens verschillenden en de ongelovigen en leugenaars zullen geen bemiddeling hebben behalve de Godvrezende.

Doen we nog aan komma's, punten - wat is meervoud en wat is enkelvoud, spreek je in de tegenwoordige tijd of in het verleden?? Wat bedoel je in godsnaam??
Als de profeet (Ozewiezewose!) jouw welsprekendheid had was de islam uitgegaan als een nachtkaars! :razz:

Alhoewel: de grootste trekker was natuurlijk de jachtakte..goddelijke toestemming tot roof, moord en verkrachting. Sloot naadloos aan bij de cultuur van rondtrekkende hunkerbunkerende armoedzaaiers; want dat waren het uiteindelijk, de 'trotse' bedu die ons het ware geloof kwamen brengen

Djiezus - stel je toch voor wat daar die prachtige westerse steden binnenviel - brandschattend, moordend en verkrachtend..!?

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6452
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

islaminside20 schreef:Maar wanneer de engel op de buizin zal blazen zal de gehele wereld en hel hel zijn. De oceanen zullen opbruisen, de bergen zullen worden verpletterd, het heelal zal worden vernietigd,de hemelen zullen worden vernietigd. Op die dag zal de mensheid voor de Heer der Werelden staan.
Nadenken en hersens gebruiken is nooit de sterkste kant van moslims geweest. Zoals Islaminside een situatie beschrijft zoals hierboven weergegeven zal de mens onmiddellijk dood zijn. Op die dag kan de mensheid DUS NOOIT voor de ’Heer der Werelden’ staan. Die mensheid is al morsdood. Maar tja, als je niet verder bent gekomen dan lagere school valt jou niets kwalijk te nemen. Een echte Heer van stand laat de mensheid voor hem staan wanneer hij wil, op elk moment. Hij stuurt tenminste een beleefde uitnodiging, inplaats van onbeschoft gedrag te tonen en onnodig bergen in te laten sorten en het heelal te vernietigen, waartoe ook onze geliefde aarde behoort. Bijvoorbeeld door de mensheid op te laten halen door zijn geliefde Gabriël, uit de generatie keeldichtknijpers, zoals gebeurde bij de pedofiele kamelenkeutelverzamelaar en analfabeet Mohammed.
Agressiviteit en onbeschoft gedrag is de doorzichtige islamaanhanger niet vreemd. Logisch! De koran staat er boordevol mee. Zal een navolger van Mohammed en zijn knecht ’allah’ dan een vredelievende apostel zijn? Waarom zou hij als zijn gekke op hol geslagen god zelf al het karakter heeft van een psychopatisch op hol geslagen loslopende hond.
God zegt:
Want als de bazuin wordt geblazen. Die Dag zal een moeilijke dag zijn. Niet gemakkelijk voor de ongelovigen. (Surah al-Muddathhir: 8-10)
God boven God Hans zegt:
Want als ik een scheet laat en het stormt, die dag zal een moeilijke dag zijn. Niet gemakkelijk voor de gelovigen. (Handboek voor scheikundige wetenschappen: 1240:684)

Dan zegt Allah: Hoe zult gij u, indien gij het ware geloof verwerpt, beveiligen voor de Dag, waarop de kinderen grijze haren zullen krijgen (van schrik) en waarbij de hemel uiteen zal splijten, en Zijn belofte zal worden vervuld. (Surah al-Muzzammil: 17-18)
Dat ’allah’ het hoerenjong, kon praten stamt uit de tijd van Mohammed. Toen kon ’allah’ blijkbaar praten, nu niet meer. Daar is abrupt een einde aan gekomen. Die zaak is nog nooit opgelost. Het zal altijd wel een raadsel blijven waarom ’allah’ plotseling zijn stem verloren heeft. Zou het niet zo kunnen zijn, Chaimae, dat ’allah’ gelijk met Mohammed de geest heeft gegeven?
Dat is de dag waarop de hel zal beginnen voor de ongelovigen. Allah zegt:
Die hel was allang begonnen. Voor de meeste arabieren in de oorlog tegen Israël. Het resultaat is nog altijd zichtbaar. Een dorre verschroeide levensmoe geblakerde arabische samenleving van uitzichtloze deernis. De arabische hel is de eenvoudige beloning in het geloof in de hel van ’allhah’. Zij die branden zijn de allahtone islamaanhangers, niet de ongelovigen. Want leeglopen van achteren geeft een onheilspellend branderig gevoel. Tenminste, dat is de ervaring van moslims in Indonesië, het grootste islamitische land ter wereld, waar diarree de tweede doodsoorzaak vormt. Met dank aan de hel van ’allah’.

Allah praat veel. Waar heeft ’allah’ het dan over? Zegt hij iets zinnigs? Ooit iets leuks uit zijn te hoog bacteriëgevoelige mond vernomen? Niet dat ik weet. Allah verkoopt mooie praatjes. Maar die vullen geen gaatjes. Vandaar dat een ieder zich rot schrikt als een Marokkaan op leeftijd zijn mond opendoet. Moslims geloven alles wat ’allah’ ooit heeft gezegd. Mij geloven ze niet. Toch besta ik, spreek de waarheid en ben van deze tijd. Dus niet van gisteren, zoals de meeste isamitische Mohammed-vereerders. Dat kan van de stiekeme bedrieger en sadistische pedofiele topartiest Mohammed niet gezegd worden. Hij smeert moslims het paradijs aan. Een luxe bordeel met frisse jonge meiden heeft hij voor ze in de aanbieding. Maar is dat wel zo? Wanneer een product niet deugt, verdwijnt het vanzelf. Ook al wordt er nog zoveel reclame voor gemaakt. Zo is het ook met het paradijs van ’allah’. Het product deugt niet. En waarom niet? Omdat het een overjarige bouwvallige hoerenkast is met uitsluitend verlepte oude wijven die ’allah’ aan de straatstenen niet kwijt kan. Logisch. Zijn enige cliëntèle zijn de armoedzaaiers, de ongelukkigen en reddelozen: de allahtone islamaanhangers. Hen wacht een volledig gegarandeerde aidsbesmetting. Want wees nou eerlijk, het was ’allah’ toch niet die het comdoom heeft uitgevonden?

Een onnozele moslim is een levende ziel die blindelings een paradijs op bestelling koopt. Hij betaalt met zijn leven en moet dan afwachten of het paradijs ooit wordt afgeleverd. Een Nederlander is slimmer, gebruikt zijn verstand en laat het paradijs inclusief garantietermijn bij zijn voordeur afleveren. En pas daarna betaalt hij.

De islamaanhangers zijn niet dom omdat ze arm zijn, de islamaanhangers zijn arm omdat ze dom zijn.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6452
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:islaminside20 schreef...
En Allah zal op aarde een aantal mensen beproeven met armoede.
Het is wel opvallend dat dit altijd een aantal zielige Mohammed-mensen betreft.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

Chaimae schreef:H.Numan,

Spreek met woorden en wijsheid, en niet met domheid.

''Geitenneukers?''
Dat "geitenneuken" is afkomstig van de uitspraken door khomeini destijds Chaimae.
From Khomeini's book, "Tahrirolvasyleh", fourth volume, Darol Elm, Gom,
Iran, 1990 [Mohammad (founder of Islam) The Pedophile]

"A man can have sex with animals such as sheep, cows, camels and so on.
However he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village, however selling the meat to the next door village should be fine."

Mohammed & Pedofilie - Ayatollah Khomeini & geiten
http://lennybruce.web-log.nl/lennybruce ... edofi.html
Niemand heeft het trouwens tegen jou, jij bent immers een lieve meid, niet dankzij maar ondanks de islam.

Als u, net als ik, moslims kent die oprecht vriendelijk en verdraagzaam zijn, dan is dat geen verdienste van de islam, maar een verdienste van die mensen in weerwil van de islam. Zij zijn goede mensen, maar slechte moslims.
http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... ngel1.html

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Die foto’s zeggen nog heel weinig Ariel. Een heleboel mensen worden getroffen door armoede en overal ter wereld. Dit is de 7de ramadan dag waarin de moslims zitten. Ik weet hoe het voelt om met een lege maag rond te lopen namelijk niet leuk. Dankzij ramadan weet ik hoe de arme mensen voelen omdat ik en de moslims het zelf meemaken. Ramadan is een die ons dicht bij de armen brengt en laat ons denken over de gunsten van Allah. Want God heeft in de Koran gezegd:

O jullie die geloven: geeft van de goede dingen die jullie verworven hebben en voor wat Wij voor jullie op de aarde hebben voortgebracht en kiest niet van het slechte ervan om te geven, waarvan jullie slechts met gesloten ogen zouden nemen. En weet dat Allah behoefteloos, Prijzenswaardig is. De satan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie gierigheid en Allah belooft jullie vergeving van hem en gunst. En Allah is alomvattend, Alwetend. (Al Baqara, 167-168

Iedereen die getuigd van Armoede en niet helpt vanwege gierigheid zal naar het hellevuur worden geleidt. Allah zegt:

Wat betreft degene die geeft en (Allah) vreest. En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken. En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant. En die goede beloning loochent. Wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken. En zijn bezit zal hem niet baten wanneer hij (in de Hel) valt. (Al Lail, 5-11

Zijn bezit zal hem niet helpen wanneer hij naar de hel gaat. Dus de moslims worden opgeroepen om de armen te helpen. God heeft namelijk niets voor niets de zakaat ( armenbelasting) verplicht gesteld voor de wereldbewoners. En wanneer de dag des oordeels aanbreekt en God zegt:

Weet jij wie diegene is die (de Dag van het) Oordeel loochent? Dat is degene die de wees wegduwt. En hij spoort niet aan tot het geven van voedsel aan de behoeftigen (Al Ma’oen,1-3

Weet jij wie de dag des oordeels loochenen dat zijn degene die niet de mensen aansporen om de behoeftige te helpen weet daarom ooh beste mensen dat god in de koran zegt:

En waarom zijn zij, toen Onze tegenspoed tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de Satan deed wat zij plachten te doen voor hen schoon schijnen. En toen zij vergaten waarmee zij gewaarschuwd waren, openden Wij voor hen vervolgens de poorten naar alle (aantrekkelijke) zaken; zozeer dat, toen zij blij waren met wat hun geschonken was, Wij hen plotseling bestraften en zij daarop wanhopig werden. (Al An’am, 42-44)

De dag des oordeels zal plotseling beginnen net zoals de dood plotseling komt en dan zullen de mensen wanhopig worden.
Laatst gewijzigd door islaminside20 op zo sep 07, 2008 10:29 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Een heleboel mensen worden getroffen door armoede en overal ter wereld. Dit is de 7de ramadan dag waarin de moslims zitten.
Vooral in de Islamterritoria groeit het aantal mensen dat niet anders kan dan het hele jaar Ramadan houden.
Binnenkort is de symbolische gedaan, gaan de sjeiks zich volvreten. Aan de restjes kunnen enkele gelukkigen dan voor een keer per jaar een verzadigd gevoel overhouden.
Ramadan is een die ons dicht bij de armen brengt en laat ons denken over de gunsten van Allah.
Oneindige goedheid.Allah wil het zo. Sheiks en clerics stinkend rijk en corrupt.
De helft van de bevolking leidt een heel jaar honger.
De dag des oordeels zal plotseling beginnen net zoals de dood plotseling komt en dan zullen de mensen wanhopig worden.
Jij lijkt mij nu al behoorlijk wanhopig. Heb je al geloof gevonden?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76689
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef:Die foto’s zeggen nog heel weinig Ariel. Een heleboel mensen worden getroffen door armoede en overal ter wereld. Dit is de 7de ramadan dag waarin de moslims zitten. Ik weet hoe het voelt om met een lege maag rond te lopen namelijk niet leuk. Dankzij ramadan weet ik hoe de arme mensen voelen omdat ik en de moslims het zelf meemaken. Ramadan is een die ons dicht bij de armen brengt en laat ons denken over de gunsten van Allah.
Wat hebben hongerige kinderen er aan dat jij vast islaminside… Niks….Dat zal hun honger niet verminderen.
Ik ga er onmiddellijk van uit dat jij je halve salaris aan een goed doel geeft. Ik hoop alleen dat het bij de juiste mensen terecht komt. Ik heb een vermoeden dat de liefdadigheid van Moslims in de zakken van Hamas en andere van dit soort vage gasten verdwijnt. Er zullen wel wapens van gekocht worden.
Tot nu toe heb ik er nog weinig van gemerkt dat Islam zich inzet voor de armoede en honger in islamitische landen. Ik noem met opzet niet de hongerige kafirs, want daar hebben moslims helemaal geen boodschap aan.
Ik wil een voorstel aan jou doen. Als jij werkelijk zo begaan bent met hongerige kinderen en er iets aan wil veranderen, dan vraag ik nu aan je om een kind te adopteren.
Dat kan al vanaf 0,75 per dag . Dat is niet veel, en met dat geld kan deze Christelijke organisatie een kind onderwijs, voeding, kleding en medische zorg geven.
http://www.woordendaad.nl/Page/sp1357/index.html

Het westen geeft zoveel aan Moslims. Miljarden aan ontwikkelingshulp en spoed hulp, dus een Moslim kan wel eens wat terug doen.

Wat denk je ervan Islaminside? Ik heb al twee van deze kinderen . Als jij een kind adopteert, dan beloof ik je dat ik nog een kind zal adopteren
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Chaimae schreef:H.Numan,

Spreek met woorden en wijsheid, en niet met domheid.
Ik denk dat je je vergist Chaimae, mijn naam is Numan, niet Ali Blabla. Voor domheid kan je beter bij hem terecht. Dat is de expert.

Nu we het toch over dommigheid hebben, vertel me eens: ik stel tamelijk eenvoudige vragen. Althans, dat lijkt me. Zeker iemand die een tertiare educatie geniet zou beslist geen probleem moeten hebben om die te beantwoorden. Dus in ieder geval jij zou die vragen met redelijk gemak moeten kunnen beantwoorden. Ali Blabla heeft waarschijnlijk geen middelbaar schooldiploma, uitkeringsgerechtigd en maar is in 1 ding geobsedeerd. Nee, niet in dat. Tenzij z'n koran tussen de mossels lag. Die telt niet echt mee. Maar jij wel.

Je geloof schrijft voor dat alle mensen gebreide mutsjes moeten dragen, de heren een haal over hun Janneman krijgen en vrouwen een schitterende tent. Leuk.

Bewijs nou eerst even dat die god bestaat. Niet om de hete brij heen draaien. Ik neem aan dat je goede gronden hebt waarom je een heel volk tot jouw geloof bekeerd wilt zien. Of waarom jij bepaalde voorrechten eist die anderen niet krijgen.

Als tertiar student weet je natuurlijk dat cirkelvormig redeneren uit den boze is. Dus geef iets betere argumenten dan 'het staat in de koran'; 'de profeet hoorde het persoonlijk' of 'dat is hu eenmaal hastsjie mohohboeboe'.

Ga je gang. Spreek met woorden en wijsheid, en niet met domheid.


Bijvoorbeeld, toen ik de foto's posten met onhoofdingen door mohammedanen was jouw reactie 'allah is de beste rechter'. Motiveer dat eens. Geef eens wat voorbeelden die dat ondersteunen. Rechtzaken die zijn geleid door allah. Aantoonbare situaties waarin mohammedanen onrecht plegen tegenover niet gelovigen, en gestraft worden door allah.

Zie het maar als een vorm van educatie. Je argumentatie is nogal zwak. Als je mijn student was had je je eerste jaar niet overleeft. Niet omdat ik een hekel aan mohammedanen heb, maar omdat je prestaties voor iemand die een journalistieke opleiding volt ver onder de maat zijn. Je moet hard werken om je argumentatie te verbeteren.
''Geitenneukers?''
Waar het hart van vol is.... vertel me eens waar ik dat geschreven zou hebben. Dat moet dan een typefoute zijn, want ik heb voor zo ver ik weet nergens het woord ''geitenneukers'' gebruikt.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Islaminside,
islaminside20 schreef:Natuurlijk mensen die niets af weten van de islam en opeens van de hel horen zullen opgewonden reageren.
Natuurlijk, voor éénieder die een greintje menselijkheid nog in zich heeft (en niet, bij voorbeeld, massamoord goedpraat) moet zo reageren.

Het is onethisch om mensen met oneindige en onverdraagzaam martelen te bedreigen, ook voor een vermeende God.

Maar mag ik je nog fijntjes erop wijzen dat ik al herhaaldelijk, duidelijk en onweerlegbaar heb bewezen dat Allah niet God is. Het is dus niet Allah, maar jij, Islaminside, die mensen met oneindige en onverdraagzaam martelen bedreigd.
islaminside20 schreef:Maar die mensen weten niet beter want ze zijn onwetend. Onwetenden geven ook veel sneller een mening omdat ze niets onderzocht hebben. Zij werken op verlangens en vermoedens. Iedereen die de koran leest weet dat Allah Barmhartig en Genadevol is jegens zijn schepping.
"Genadevol" wil zeggen dat de Koran beweert (let wel dat het totaal onbetrouwbaar is omdat deze Koran de Christenen en Joden gewoon verraadt) dat het onzeggelijke misdaden (massamoord, massaverkrachting, pedofilie, etc.) vergeeft zolang je maar de godslastering maakt om te geloven dat God psychopatische trekjes heeft.

Dus in plaats van al dat rond de pot draaien, beantwoordt m'n eerdere vraag:

Probeer je eens een vader in te beelden die z'n kinderen opvoedt door ze te martelen met vuur als -let goed op- deze kinderen hem niet "welbehagen". Die vader zou door alle volkeren in alle tijden opgesloten worden als een pervert.

Let goed op, ik had je argument al voorzien, zie het onderstreepte hierboven. Maar beantwoordt de vraag: is dat zo of is dat niet zo?

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Afbeelding
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Afbeelding
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Afbeelding
Laatst gewijzigd door BFA op ma sep 08, 2008 7:55 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Plaats reactie