Bingo 1.1

Plaats reactie
naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bingo 1.1

Bericht door naar boven »

Ik heb enkele wijzigingen aangebracht in de lijst.
Naar mijn mening zijn het verbeteringen.
Nummer 20 (Het is een alleenstaand incident, niet alle moslims zijn zo) is vervangen wegens te veel overeenkomst met nummer 19.
Nummer 21. (Mijn Marokkaanse buurvrouw is altijd aardig; alle moslims zijn zo) moest er ook aan geloven, want dat is een dhimmy-argument.
Deze twee zijn vervangen door twee schitterende argumenten die ik onlangs op het forum aantrof.

Suggesties voor verbeteringen of aanvulling blijven welkom!

1. De koran-verzen zijn uit hun context gehaald.
2. Je bent bevooroordeeld/een islamofoob/een racist.
3. Je kunt de koran niet begrijpen als je de oorspronkelijke Arabische versie niet kunt lezen.
4. Je bent geen islam-expert of -authoriteit .
5. De koran – en islam in het algemeen - is voor ongelovigen niet te begrijpen.
6. En de kruistochten dan en al die andere door christenen begane gewelddadigheden?
7. De bijbel staat ook vol met oproepen tot geweld.
8. Dat zijn dus geen echte moslims.
9. Deze kwestie mag alleen door moslims aan de orde gesteld worden.
10. Je liegt!
11. Zelfs als ik aan de hand van de geschriften je ongelijk bewijs geloof je me nog niet.
12. Dit is al honderd keer weerlegd. Je weet er niets vanaf!
13. Het is beter om geen vragen te stellen.
14. Dat is hypocriet.
15. Wie het laatst lacht....
16. Niet ik, maar allah oordeelt (mooie vrijbrief).
17. Respect voor het geloof van anderen. (Behalve voor christenen, die eigenlijk precies hetzelfde willen maar toch dood kunnen vallen)
18. Iets zeggen is niet hetzelfde als iets doen (Behalve rechtse personen, die altijd racistische menshatende xenofoben zijn die de concentratiekampen weer open willen zetten)
19. Aanslagen en moord zijn ongelukkige incidenten waar niet een hele groep personen op afgerekend kan worden (Behalve rechtse personen etc….).
20. Het is niks anders dan jaloezie. Niks anders dan afgunst.
21. Jij vindt dat er iets fout aan de koran is. Dus de fout ligt bij jou. Want allah kan geen fouten maken.
22. Het is een reactie op de maatschappij; er zijn in feite geen schuldigen aan te wijzen (Behalve rechtse personen etc….).
23. Het is de schuld van Pim / Rita / Geert / Ayaan / Ehsan Jami / Bush / de Joden / FFI / CO2 / de gloeilamp..
24. De moslims zijn slecht, de islam echter is goed.
25. Wij (moslims) zijn niet bang voor allah, wij houden van hem.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76189
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Op de volkskrant kwam ik deze bingo lijst tegen.

BRON!!!!!!!!
Cogito schreef op 17-06-2008 07:31


De meest gehanteerde standaardantwoorden van moslims op kritiek op de islam.
Voor wie zich wil voorbereiden op een ‘discussie’ met moslims over de islam, zal na het lezen van de onderstaande vragen met vaak voorkomende standaardantwoorden een gevoel van herkenning krijgen, wanneer hij / zij aan zo’n discussie deelneemt. De inventarisatie zal zeker niet 100% volledig zijn, maar geeft wel een aardig inkijkje in het gedachtenmechanisme bij veel moslims.

1) Het staat niet in de koran.
Wat ze er niet bij zeggen is dat het wel in de hadiths staat (de overleveringen van de “profeet”.) of in andere bewoordingen in de koran. Er staat wel in de koran: “ongelovigen (niet-moslims) zijn brandhout voor de hel”.

2) Ik ben niet verantwoordelijk voor wat sommigen “extremen” zeggen.
Nee, maar door deze houding hoef je ook nooit na te denken over je geloof.

3) Dit is niet islamitisch.
Maar alles is islamitisch als het in naam van de islam gebeurt, totdat er veel moslims zijn die hier tegenin gaan. Dan is het weer wat anders. Is tot nu nergens op de wereld het geval.

4) De islam is tolerant en kent geen dwang.
Er wordt dan altijd naar een bepaald zinnetje in de koran verwezen waarin staat. Ik mijn geloof en jij het jouwe. Ze zeggen er niet bij dat het vrouwen verboden is om met niet-moslims te trouwen. Dat volgens de hadiths en vervolgens de hierop gebaseerde islamitische wet, sharia, mensen die afvallig zijn ter dood veroordeeld worden.

5) Criticus begrijpt niets van de islam
Bij kritiek over het geweld en het gebrek aan vrijheid voor andersgelovigen in de islam komt altijd het weerwoord dat die persoon niets van de islam begrijpt. Je hebt geen kennis van de islam. En al je kritiek is onjuist. Je moet de islam beter leren kennen. Er wordt dan nooit ingegaan over wat die persoon in kwestie dan niet van de islam heeft begrepen. Vaak komt dan ook nog de reactie of de criticus in kwestie de islam wel wil begrijpen. De criticus wordt dan vaak als iemand met vooroordelen en/of als islamofoob weggezet.

6) Islam kent geen paus
De islam kent geen paus, een zin die nogal eens wordt gebruikt, waarmee moslims willen zeggen dat er geen dogma’s in de islam zouden zijn, en niemand de leiding heeft. Helaas betekent dit geen vrijzinnige islam. De islam zit vol verstikkende dogma’s en progressieve imams die homo’s en afvalligen accepteren moeten nog geboren worden. Wanneer zo’n progressieve imam er wel zou zijn, dan loopt hij het risico om vermoord te worden.

7) Ja, maar hier geldt de sharia niet, want de moslim moet de Nederlandse wet respecteren, de moslim moet de wet van het land respecteren, waarin hij zich bevindt.
(Soms vermelden ze er nog bij zolang niet in strijd met de islam, zonder dan specifieker te zijn) Dat mag dan zo zijn, maar iedere moslim heeft volgens de islam de plicht om ervoor te zorgen dat islamitische wetten en gebruiken geaccepteerd worden en ingang vinden. Tevens moet een moslim zich verzetten tegen islam-strijdige wetten, zoals homowet enz.

8) De sharia geldt niet voor niet-moslims.
Onzin. Die wet geldt uiteindelijk voor iedereen.

9) ‘Verlichtingsfundamentalisten’ zijn net zo erg als moslim-radicalen.
De zogenaamde ‘Verlichtingsfundamentalisten’ worden op een lijn gesteld met degenen die geweld in naam van de islam gebruiken, waarbij de zogenaamd gematigde moslim zich als een soort slachtoffer etaleert die tussen beide groepen zou worden vermalen. De nadruk wordt dan altijd gelegd op de noodzaak dat de criticus van de islam moet zwijgen, maar nooit op de rol die de “gematigde moslim” richting de “radicale moslim” kan spelen. Soms weet men zich handig van het vocabulaire van de verlichting te bedienen, maar men bepleit het tegendeel.

10) De islam kent vrijheid van godsdienst en respecteert christenen en joden.
De islam kent geen godsdienstvrijheid en in het gunstigste geval hebben andersgelovigen een soort dhimmystatus, soort tweederangsburger, met veel beperkingen, maar vaak is er helemaal geen vrijheid, zoals o.a. in Saoedi-Arabië. Ookal is het oorspronkelijke dhimmystelsel onder invloed van de Europese wetgeving in de 19de en 20ste eeuw verdwenen, maar veel van de beperkingen zijn in de nieuwe wetgevingen terecht gekomen, soms verstopt onder niet direct hieraan te relateren artikelen. Als er toch enigszins positief over het christendom en jodendom wordt gesproken, dan komt dat niet doordat ze voor christenen en joden respect hebben, maar gewoon omdat de basis van de islam zich ten dele op christendom en jodendom baseert en een volledige afwijzing van deze godsdiensten, ook een afwijzing van de islam betekent. Joden en christenen hanteren volgens de islam een gecorrumpeerde versie van de openbaring en hebben dus weinig ruimte voor hun geloof in islamitische landen, om over andersgelovigen en ongelovigen maar helemaal te zwijgen.

11 ) Tolerant Andalusië, Averroes
Een andere situatieschets die vaak wordt ingebracht is de zogenaamde verlichte tijd van de islam en daarbij wordt vaak geschermd met Averroes. De kritische mening van deze filosoof uit Andalusië wordt dan aangehaald om aan te geven hoe vrijzinnig en open de discussies toen in islamitisch Andalusië zouden zijn geweest. Vaak wordt bij dit mooie plaatje niet vermeld dat Averroes vanwege zijn opvattingen voor zijn leven moest vrezen en moest vluchten. Zijn boeken werden verbrand. Dus zo vrij waren die discussies niet.

De zogenaamde tolerantie van Andalusië wordt ook vaak in stelling gebracht om een soort ideaal beeld van een multiculturele samenleving te geven en net te doen dat de intolerantie binnen de islam alleen maar even iets tijdelijks is. Er wordt dan niet bij verteld dat de joden en christenen een tweederangs positie (dhimmystatus) hadden en er geen sprake was van een vrijheid van meningsuiting die het absolutisme van de islam ook maar enigszins in twijfel trok. Tevens verzwijgt men de pogroms op joden, zoals de grote pogrom van 1066, die ook onderdeel waren van het islamitische Andalusië. Het sprookje van het zo idealistische en tolerante Andalusië ten tijde van de Moorse bezetting is een van de peilers van het politiek correcte fantasieverleden van een tolerante islam die nooit heeft bestaan.

12) Moslims willen een dialoog.
Vaak betekent dit in de praktijk tolerant zijn voor hun intolerantie, eenrichtingsverkeer, jij moet begrijpen, waarom zij niet tolerant willen zijn t.a.v. homo’s, vrouwen zonder hoofddoek, afvalligen enz. Het verhaal aanhoren dat de islam tolerant is, maar geen antwoord kunnen en willen geven als je daar verder kritisch op ingaat.

13) Slachtoffergedrag.
Meteen roepen dat de kritiek een hetze tegen de islam en racistisch is. Er wordt niet inhoudelijk gereageerd.

14) Ja, maar er zijn ook intolerante christenen op de Veluwe.
Een beruchte jij-bak. Alleen er zijn ook veel christenen die er openlijk anders over denken en dat is bij moslims nog ver te zoeken.

15) De islam kende al veel langer vrouwenemancipatie dan het Westen en de islam respecteert de vrouw en wil dat de vrouw zicht juist ontwikkelt.
Dat klinkt mooi, maar de islam zorgde voor verdere regulering in de relatie tussen man en vrouw en is niet gericht op de vrouw als een onafhankelijk kritisch en vrijzinnig denkend individu. De islam ziet de vrouw wel als gelijkwaardig, maar met een duidelijk andere positie dan de man. De vrouw heeft een traditionele rol te vervullen. In die zin kun je ook een dier als gelijkwaardig aan de mens beschouwen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zolang deze man een moslim is. De vrouw erft veel minder dan de man en haar getuigenis is minder waard dan die van een man. In de hadiths staan vrij veel vrouwonvriendelijke teksten, zoals de meerderheid van de bewoners van de hel is vrouw. De islam als uitvloeisel van traditionele stamculturen legt de last van de seksualiteit volledig bij de vrouw. Het is de vrouw die zich moet beschermen tegen de opdringerigheid van de man en daar ook verantwoordelijk voor is. Een hoofddoek, sluier enz. is daarvoor het middel. Ook politiek-religieus is de hoofddoek het vlaggenschip van de islam. De man kan volgens sharia de vrouw gemakkelijk verstoten en kan ook meerdere vrouwen trouwen. In de 7de eeuw kunnen sommigen bepalingen enige logica hebben gehad, maar nu is dit gewoon achterstelling en discriminatie. Hoofddoek en vrouwenemancipatie gaan niet samen, gelet op het idee achter de hoofddoek. De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom een weinig positief mensbeeld.

16) In de islam wordt de vrouw als een kostbaar bezit voor de man omschreven. Dat lijkt vleiend, maar een kostbaar bezit wordt door de eigenaar opgeborgen en heeft zeker geen eigen wilsbeschikking.

17) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de koran en zou de wetenschap bevorderen. Helaas niet waar en dat betekent ook een enorme rem op wetenschappelijke ontwikkelingen die zich nooit kunnen ontwikkelen als ze gebukt gaan onder de beperkingen van de islamitische dogma’s.

Een vaak aangehaald voorbeeld is dat de Koran al over een ronde aarde zou spreken, terwijl in Europa tot Columbus nog werd gedacht dat de aarde plat was. Uit de mond van de 'profeet' kwamen echter regelmatig plannetjes die ook het tegendeel impliceerden. Men vergeet bovendien dat ook de oude Grieken al uitgingen van een ronde aarde en zelfs de omvang van de aarde vrij exact hadden berekend. De Koran bevat wel wat wijsheden, maar dat waren zaken die toen al bekend waren en geen zaken die toen niet bekend waren, dit in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. Daarnaast bevordert de islam in essentie geen wetenschap meer, staat wat dat betreft zelfs volledig stil. De islam accepteert geen wetenschappelijke ontwikkelingen als die indruisen tegen de dogma's van de islam. De huidige wetenschap doet dit al gauw. De houding van ontkenning ten aanzien van de evolutietheorie is dan ook uitermate onwetenschappelijk en getuigt van die starheid. Omdat de moslims het dogma hanteren dat er voor de islam niets zou zijn geweest, waarbij dan in het midden wordt gelaten of dit wereldwijd zo was of alleen op het Arabische schiereiland, wordt het voor-islamitische verleden verwaarloosd of ontkend. In Saoedi-Arabië is het verboden om opgravingen te doen naar zaken van vóór de islam, want er mag niet worden ontdekt dat er al een beschaving bestond. Een paar redenen waarom de islam de wetenschappelijke ontwikkeling bij moslims eerder afremt dan bevordert zijn:
a) Er is weinig respect voor het individu als zijn opvattingen of gedrag afwijkt van de islamitische voorschriften (die vaak ook cultureel zijn bepaald).
b) Het draait om gehoorzaamheid en niet overleg, niet om discussie.
c) Kritiek wordt niet gewaardeerd waardoor vernieuwingen weinig mogelijk zijn. Zelfkritiek kan zelfs leiden tot geweld en moord.

18) Islam is vreedzaam en vrede
De islam is onderwerping en is vanaf het allereerste begin met geweld, het zwaard, verspreid. (Jihad) Ook de grondlegger van de islam, de ‘profeet’, gebruikte geweld bij zijn oorlogen en rooftochten en hij liet diverse kritische dichters vermoorden. De ‘profeet’ Mohammed beval in zijn tijd bijv. de moord op de vrouw Asma bint Marwan en de 90-jarige Abu Akaf (beiden dichters) omdat zij de spot met hem dreven. De ‘profeet’ is volgens de koran en de hadiths een bijzondere man wiens voorbeeld moet worden nagevolgd.

Als moslims het niet weten, dan komen ze met een hoop stichtelijke praatjes of gaan op de persoon spelen, maar het antwoord wordt niet gegeven. Daarnaast draaien ze de zaken heel vaak om, maar gaan niet in op de kritiek.

Het verweer op deze punten van een moslim.

abdel schreef op 17-06-2008 08:29
Cogito, Ik heb je reactie gelezen, er zijn een paar kritiekpunten waar ik het heel erg mee eens ben andere veel minder omdat die niet relevant zijn. Die klagerige toon, daar moet echt eens mee opgehouden worden dat is gewooon kinderachtig.
punt 1, de meesten weten echt niet wat er in staat.
punt 2. mee eens
punt 3. gedeeltelijk mee eens, er zijn genoeg mensen die hier tegen in gaan alleen als je leeft onder een dictatuur gaat het wat moeilijk, in Nederland zijn er goenoeg mensen die dit veroordelen.
punt 4 , dat kun je wel stellen, maar er zijn verschillende meningen over onder de geleerden, Professor Arkoun zal je een ander antwoord geven
punt 5. hangt ervanaf met wie je praat
punt 6, inderdaad geen paus, wel arabieren uit saudi arabie die bepalen wat echte islam is vol met dogma´s
punt 7 , klopt maar is op zich niks mis mee )uiteraard zonder geweld'
punt 8 weet ik niet , het zal wel
punt 9 klopt de rol van de moslim om het geweld tegen te gaan moet groter worden
punt 10 klopt, voor nu is het inderdad te weinig godsdienstvrijheid
punt 11 oneens, voor dei tijd was het heel tolerant
punt 12 vaak wel, maar praten kan wat dit betreft wonderen doen
punt 13 dit is te makkelijk, als je naar de huidige context kijkt is het wel een moeilijke situatie voor moslims
punt 14 als het op de agenda staat is dit een terecht verwijt
punt 15 het kan beter, Hoofddoek is geen probleem, in het westen dragen vrouwen ook een blouse om hun borsten niet te laten , in Afrika hebben de vrouwen geen blouse, niet iedereen kan hetzelfde zijn, maar mensbeeld kan inderdaad positiever
punt 16 ik ben optimistisch, je kan het ook anders uitleggen.
punt 17 Dit is eigenlijk het punt waardoor ik met andere ogen naar je bent kijken, want in die ander stukjes zit je een beetje te huilen maarja niet iedereen is perfect. Dat wetenschap totstilstand is gebracht is de grootste fout die voortvloeit uit de islam zoals die nu wordt uitgelegd. Er is geen juiste cultuur geschapen voor een goede wetenschapsbeoefening, waardoor er ook geen nieuwe inzichten kunnen komen.
punt 18, niet mee eens, kan dat het met geweld is gesticht, maar is voor die tijd normaal.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5303
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Bericht door Scarlatti »

weet je.. dit islamitische gemekker doet me een beetje denken aan het gedrag vd jehovah's ook van die drammers.. alleen minder gevaarlijk omdat ze zich van je voordeur laten sturen.. en zich niet, tenminste nòg niet, met bommengordels omringen om zo naar de hoerie's te kunnen gaan en zich klem te zuipen aan die rivieren gevuld met wijn.. enneuhh melk natuurlijk.. jammer jammer.. bliezen ze zich maar 'en masse' op.. of is dat egoïstisch van ze als ze dat zouden doen.. ah ja.. het moet natuurlijk een doel hebben.. zoveel mogelijk niet-moslims zien te doden als ze hen niet kunnen onderwerpen aan de islam...

tuurlijk... echt vredelievend,..
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1177
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Bericht door Anneke »

Wat dacht je van 'je leest de verkeerde vertaling (je moet namelijk de KaderKleuterKoran lezen)'?

Die heb ik namelijk meer dan genoeg gehoord...

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6313
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Om te weten hoe je gelovige moslims moet benaderen leek het mij het beste om een deskundige in de arm te nemen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen. Hieronder een tekst, bedoeld ter lering voor in het ’arabische veld’. Want Jehovah’s Getuigen hebben in alle landen gespecialiseerde groepen die de markt kennen en afstruinen op zoek naar te winnen zieltjes. Ook onder islamaanhangers. Want Jehovah’s Getuigen deinsen nergens voor terug. Ze zaten niet voor niets in de concentratiekampen van Hitler. Omdat ze trouw waren aan god. Of eerder trouw aan hun leider, stichter en lid van de Vrijmetselarij, T.C. Russell?

Spoiler! :
Bespreking van Broeder Nadiem Darham op 16-11-91.
De onderwerpen waren:

1 Wat zou een gesprek kunnen afbreken?
2 De gedachtenwereld van een Arabier.
3 Onderwerpen voor gesprekken.
4 Hoe bouw je een studie op met een Moslim?

Wat zou een gesprek kunnen afbreken?
Als wij bij een arabier aan de deur komen, wat denkt hij dan? Hij ziet dat wij een stropdas dragen en een tas in de hand hebben en dan denkt hij: "wat zouden die mensen nou hier komen doen? Zouden dat predikers zijn van de katholieken of protestanten? Of hebben ze wat van mij nodig?” Hoe kunnen wij nou die gedachte voorkomen dat zij denken: "O dat zijn mensen van de kerk?" Als wij beginnen te zeggen: "Wij komen met U spreken over de Bijbel," dan denken zij gelijk "dat zijn katholieken of protestanten." En als wij zeggen : ”wij zijn christenen" dan ontstaat hetzelfde probleem, want zij weten niet het verschil tussen katholieken en protestanten. En indien wij zeggen: "wij komen met U praten over Christus", is gegarandeerd hun antwoord: "wij zijn Moslims, wij hebben Mohammed". Zeggen wij: "ik wil met U over Abraham spreken" dan is het antwoord "wij hebben Mohammed". Indien wij zeggen: "ik kom met U over de Taurat spreken" krijg je te horen: "wij hebben de Koran". Zeg je: "ik kom met U over het Evangelie (Injil) praten" is het antwoord: "wij hebben de Koran."

Dat betekent: wij staan van de ene kant te praten en zij van de andere kant, dus geen resultaat. Wat zouden wij kunnen doen? Wij gaan doen zoals Paulus deed, wij zoeken een punt van overeenstemming. Toen Paulus met de heidenen sprak had hij eigenlijk geen aanknopingspunt met hun afgoden, dit in tegenstelling tot onze situatie. De moslims hebben immers een "Almachtige god". Wij willen eerst het gebruik van het woord "gelovigen" onder de loep nemen. Als wij het woord "Moe'min" gebruiken staat dat in de gedachte van een moslim gelijk aan "Moslim". Dus als wij zeggen: "wij zijn geen moslim dan zien zij dat als dat wij geen gelovigen zijn. Want in hun gedachte is een moslim een "Moe'min" of te wel een gelovige. Wij kunnen niet zeggen dat wij moslim zijn, behalve als wij zouden uitleggen wat het woord "Moslim" betekent en daarom gebruiken wij het woord "Moe'min" als wij ons gesprek met deze mensen beginnen. Wij beginnen ook niet met te zeggen: "wij spreken met U over de Bijbel" maar wij zeggen: "ik wil met U spreken over de boeken van God." En dit kunnen wij met recht doen omdat "Bijbel" betekent: een verzameling van boeken. De Koran gebruikt dezelfde uitdrukking van "boeken". Wij kunnen daarom zeggen "de hemelse boeken" of "de boeken van God" of wij kunnen spreken over "de oude geschriften", of "de boeken die voor ons zijn verschenen". Wij kunnen dit ondersteunen met een tekst uit de Koran en die staat in Soera El Baqara 285. Daar staat: een gelovige is degene die gelooft in God, in zijn boeken, zijn engelen en zijn boodschappers. Op deze manier voorkomen wij dat onze toehoorder gelijk "Nee" zegt. De koran zegt dat je in "alle boeken van God" moet geloven en wij geloven in alle boeken van God.

BLZ. 2
In plaats dat wij vanuit een boek gaan praten en dan verder opbouwen, zeggen wij gewoon: "wij geloven in alle boeken van God" en dan gaan wij naar ons punt toe. Als wij het woord "evangelie" gebruiken is het gesprek afgelopen. Gebruik je Taurat, krijg je Koran, gebruik je Jezus, krijg je Mohammed. Maar wij zijn gelovigen (Moeminoen) en geloven dus in alle boeken van God en ook in al zijn profeten.

Illustratie over bitter medicijn: je doet er een beetje suiker bij om het makkelijk naar binnen te krijgen. De suiker in dit geval is de Arabische taal. Het is heel belangrijk je inleiding in het Arabisch te doen, want in de gedachte van de moslim is Arabisch de taal van God. Als wij Nederlands spreken zijn wij in hun ogen "goddeloos" en als wij arabisch spreken zijn wij plotseling "gelovigen" geworden. In de bijbel staat een voorbeeld opgetekend over de belangrijkheid van de taal. Dit lezen wij in Hand. 21 en daar lezen wij hoe de apostel Paulus door het veranderen van taal een groot probleem kon vermijden, zonder verder een uitleg te moeten geven. Lees vers 37 en 38. Alleen doordat hij hier grieks sprak werd hij niet meer als een misdadiger beschouwd. Daarna gebruikt hij dezelfde tactiek alleen met een andere taal. Hand 22:1,2. Toen hij hier overging naar het hebreeuws gingen zijn toehoorders twee maal zo goed luisteren. Dus voor ons is het belangrijk vooral de inleiding in het arabisch te houden (later kan misschien de noodzaak ontstaan in het Nederlands verder te gaan) en dan te proberen een tekst uit de Koran te gebruiken om een gemeenschappelijk punt te vinden. Ook onze toehoorders zullen dan twee maal zo goed luisteren omdat wij in hun ogen ook gelovigen zijn.

Maar er is nog een andere mogelijkheid waardoor een gesprek zou kunnen afbreken en wij zullen gaan zien hoe wij dit kunnen opvangen. Dit kan ontstaan door ons gedrag of door onze uiterlijke verzorging. Als b.v. een zuster probeert tot een man te prediken zal dit heel moeilijk zijn. Want (moslim)mannen houden er niet van om door een vrouw onderwezen te worden. Als deze zuster zich b.v. goed uitdrukt en uitstekende bewijzen aanvoert zal dit bij deze man alleen maar ergernis verwekken. En als zij geen deugdelijke bewijzen heeft zal hij er als het ware "overheen donderen". Maar blijkt deze man wel goed te luisteren dan zal blijken dat hij niet geïnteresserd is in de boodschap maar . . . in haar! Dit zal natuurlijk niet altijd zo zijn maar over het algemeen kunnen wij deze regel wel toepassen.

Als dus een zuster een man als huisbewoner aantreft kan zij beter een korte inleiding houden, lectuur aanbieden en dan zeggen: "ik kom terug met mijn man of met mijn broer". Als een broeder met een vrouwelijke huisbewoner spreekt krijg je ook een probleem. Het eerste wat een broeder dient te doen als hij een vrouw aan de deur treft is te vragen of haar man, of een mannelijk persoon, thuis is. Wat doen wij dus als er geen man thuis is? Wij kunnen een korte boodschap bij haar achterlaten, maar wij gaan niet naar binnen. Wij zouden b.v. kunnen zeggen: "Als je man thuis was zouden wij hem dit tractaat hebben willen geven. Zou U dit alvast aan hem willen geven zodat wij een andere keer, als uw man thuis is, met hem daarover kunnen spreken?" Wij kunnen dan iets over de inhoud van het tractaat zeggen maar er dan aan toevoegen "zou u dat alvast tegen uw man willen zeggen". Op deze wijze geven wij de indruk dat wij tot haar man willen prediken terwijl zijzelf ook getuigenis ontvangt.

BLZ. 3
Als een broeder en zuster samen in de velddienst zijn en zij spreken met een vrouw (als huisbewoonster) en zij gaan het huis binnen kan ook dit problemen veroorzaken. Dit geldt niet voor alle gezinnen die wij bezoeken maar bij veel wel. Als een broeder, al is hij in gezelschap van een zuster, het huis van een arabische vrouw binnengaat veroorzaakt dit een groot probleem in de gedachtenwereld van de heer des huizes. En dit is zo omdat bij de arabier de gedachte heerst dat het niet toegestaan is dat een vreemde man het huis betreedt in de tijd dat hij er niet is. Zelfs als deze broeder met meerdere vrouwen aan zijn zijde het huis betreedt, wordt inbreuk gemaakt op deze gedachte. Het zou in deze situatie dus goed zijn als de zuster het huis van de geïnteresseerde arabische vrouw binnengaat en dat de broeder alleen verder
gaat van huis tot huis. Dit zal ertoe bijdragen dat deze arabische vrouw zich beter zal openstellen voor de boodschap, terwijl als de broeder meegaat naar binnen de kans groot is dat zij "dichtklapt". Wij gaan nu het laatste punt bespreken wat een gesprek voortijdig zou kunnen beeindigen. Dit betreft de zusters (maar wij willen geen wetten of regels stellen!). Als een zuster zich zelf teveel opmaakt en rijkelijk parfumluchtjes verspreidt dan belemmert dit ook de conversatie met een moslim. Dit geldt speciaal in de vastentijd, de maand Ramadan. Wij willen dus niet zeggen dat je je niet mag opmaken of geen parfum mag gebruiken, maar je moet bedenken wat het effect kan zijn op je toehoorder.

Als het in de zomer heel heet is, is het voor de moslim ook heel aanstootgevend als je vanaf je schouder omlaag niet zo'n tien centimeter als mouw hebt. Wij krijgen ook wel eens de tegenwerping: "Kijk eens hoeveel christenen moslim zijn geworden". Zoals Stevens, Michael Jackson, een Astronaut . . . Is dat iets wat voor ons een probleem vormt? Nee, daar moeten wij ons helemaal niet door laten beïnvloeden. Wij moeten ook niet tonen dat wij daardoor getroffen worden. Wij zouden kunnen zeggen: "Dan geloven deze mensen nu dat er een God is, en dat is fijn". Omdat het voor ons natuurlijk niets uitmaakt als iemand van het ene deel van Babylon de Grote overgaat naar het andere deel. Wij mogen echter nooit zeggen: "Er zijn moslims die nu bij ons zijn gekomen". Want als wij dat zeggen, wat zeggen zij dan weer? "Dat is onmogelijk, dat kan niet". Dat zou er dan toe leiden dat wij weer zeggen: "Wij hebben personen bij ons die moslims waren en christenen zijn geworden". Dan zeggen zij: "Bestaat niet". Als je dan tegen ze zegt de volgende keer kom ik terug met een broeder die vroeger moslim was . . . weet je wat voor gevolgen dit kan hebben? (immers in de gedachte van de moslims mag je een afvallige moslim doden). Er is een tekst in de Koran die zegt dat het bloed dat dan vloeit Halal is, d.w.z. er rust Gods goedkeuring op. Een andere situatie ontstaat als je met een broeder aan de deur staat die vroeger moslim was, en de huisbewoner vraagt: "Was hij een moslim?" Geef dan als antwoord: "Hij is nu nog meer gelovig geworden want hij kent de boeken van God nu nog beter". Dus je zegt niet dat hij geen moslim meer is, maar je zegt dat hij nog meer gelovig is geworden en dit doe je omdat het een heel gevoelig punt voor een moslim is.

BLZ. 4
Het gebruik van het tractaat: "Hoe kunt U de weg vinden naar het Paradijs".
Waar denkt een moslim aan bij het woord JENNA? Antwoord: een hele mooie plaats. Zij weten niet waar, de meeste moslims denken dat deze plaats in de hemel is, sommige denken dat deze plaats op aarde is. In het JENNA zijn rivieren van water en er zijn rivieren met melk, wijn en honing. Het is dus een heerlijke plaats, maar wat het precies is dat weten zij niet. In de Koran staat dat de rechtvaardige mannen die daar binnengaan een menigte mooie vrouwen om zich heen krijgen met mooie donkere ogen. Wij gaan deze dingen natuurlijk niet zo met onze toehoorders bespreken, maar het is voor ons goed om te weten welke gedachte er bij de moslim achter het woord JENNA zit. Alles wat nu in deze wereld verboden is, mag in het JENNA wel. Ons doel is niet om hun gedachte over het JENNA te torpederen, maar juist om hen meer details te geven over het JENNA zodat zij zich een goed beeld gaan vormen wat het in werkelijkheid is.Daarom is onze eerste vraag:"Waar zal het paradijs zijn?". En we nemen daarvoor het antwoord uit de Koran, omdat ook de Zaboer zegt dat het paradijs op aarde zal zijn. Aangezien moslims er toch niet veel van afweten zullen zij zeggen: "Dat is mogelijk". Er staat een tweede tekst in het tractaat, die niet staat uitgeschreven, Soera ZOEMRA, waar staat dat de rechtvaardigen met onsterfelijk leven op aarde het paradijs zullen binnengaan. DEZE TEKST NOG NAZOEKEN!!!! Als wij de tekst uit Soera el Enbia hebben gelezen dat moeten wij gelijk de bijbel openslaan op Psalm 37 en daar deze zelfde gedachte uit de bijbel laten zien. Onze huisbewoner ziet dan tevens dat dit een arabische bijbel is (in hun gedachte is een Nederlandse bijbel katholiek terwijl een arabische een boek van God is). Maar ja, voor ons is de Nederlandse beter omdat dit een nieuwe wereldvertaling is. Maar nogmaals, als de moslim de tekst in het arabisch ziet dan denkt hij: "Dit is het woord van God". Vele keren vragen zij dan ook of zij een bijbel kunnen krijgen.

Wij gaan ons nu bezig houden met het leven in het paradijs omdat de moslim daar geen voorstelling van heeft. Alle onderwerpen die na de besproken tekst worden genoemd zijn onderwerpen die wij zouden kunnen gebruiken. En wij gaan al die onderwerpen ook gebruiken om te proberen het hart van deze mensen te bereiken. Want er zitten geen onderwerpen tussen die gevoelig liggen voor de moslim. Er zitten bijvoorbeeld geen woorden tussen als "Israel" of "Sion" waardoor het gesprek zou worden beeindigd. Er wordt gesproken over vrede tussen dier en mens, er zal geen geweld zijn of oorlog, de menselijke familie zal door liefde verbonden zijn, er zal voor iedereen voedsel en behuizing zijn, geen ziekte en dood en zelfs de opstanding der doden zal plaatsvinden. Het is voor ons dus belangrijk deze onderwerpen uit dit tractaat goed te beheersen zodat wij daarmee de mensen in ons gebied kunnen helpen (Dit betekent dus huiswerk voor ons!)

Tegenwerping: "De bijbel is veranderd".
Hoe pak je dit aan? Voordat wij de tegenwerping gaan ontzenuwen zoeken we eerst naar de grootste overeenkomst tussen moslims en ons. Als wij op de nieuwsberichten horen over protesterende moslims, wat roepen zij dan meestal? "Alla hoewa akbar!"

BLZ. 5
"En er is geen god dan God, God is de almachtige en hij is EEN." En daarmee stemmen wij natuurlijk overeen. Als wij met een protestant of katholiek gaan praten zijn deze punten natuurlijk geen gemeenschappelijke basis. De katholiek ziet God hulpeloos aan het kruis hangen. Dus dit is niet het beeld van een "Almachtige", en bovendien is God dan ook nog DRIE en niet EEN. Als we dan met een katholiek of protestant spreken en de opmerking wordt geplaatst: "de bijbel is veranderd", dan kunnen wij met bewijzen uit de bijbel zelf deze gedachte weerleggen. Maar voor de moslim hebben wij een simpel bewijs dat de bijbel zelf niet veranderd is, en dat vinden wij in het tractaat Hoe kunt U de weg naar het paradijs vinden? Daar staat: God is almachtig. Hij zou nooit toestaan dat zo iets zou gebeuren. Een almachtige God zou nooit toestaan dat mensen Zijn woorden zouden veranderen. Het zou hetzelfde zijn indien een koning een toespraak hield en iemand van het volk opstond om zijn woorden te verdraaien. Dit is niet mogelijk! Dus als God een woord spreekt zou Hij nooit toestaan dat enig mens dit verandert. Dit zouden wij aan de deur kunnen illustreren met de rotatie van de aarde om haar as. Dit is door God zo verordend. Er kan niet zomaar een mens opstaan om dit teniet te doen. Omdat het namelijk Gods woord is en niet dat van mensen. En degene die zijn woord beschermt is God zelf. Dan wordt in het tractaat een tekst uit de Koran (WELKE????) aangehaald waar staat: je kunt niets stellen in plaats van het woord van God. In Jesaja 40, ook in het traktaat aangehaald, staat dezelfde gedachte n.l. Gods woord blijft eeuwig.

Als wij met een arabier spreken is het soms goed om je stem te verheffen. Vraag eens een Hollander wat hij denkt als hij twee arabieren met elkaar hoort spreken. Je zou denken dat die twee ruzie staan te maken. Maar het zou heel goed kunnen dat ze een heel leuk onderhoudend gesprek met elkaar hebben. Dat betekent dus dat je in het arabisch je stem moet verheffen. Als iemand dus tegen ons zegt: "Gods woord is veranderd" en wij antwoorden op rustige toon "dat is niet mogelijk" dat slaat dat niet bij onze toehoorder aan. Dus spreek dan op verontwaardigde toon, verhef je stem: "Wat je nu zegt is onmogelijk, dat de Almachtige God zijn woorden laat veranderen!!!" Dat is immers de Arabische manier van praten. Soms gaat het gesprek dus op "Hoge stemverheffing" even later weer op rustige toon. Wij zeggen dan: "De Koran zegt zelfs dat het niet mogelijk is iets in plaats te stellen voor het woord van God" (met stemverheffing). "En de Bijbel zegt dat dit onmogelijk is want het woord van God blijft in eeuwigheid". (wederom met stemverheffing). Daarna zak je weer met je stem en je zegt: "maar toch heb je wel gelijk. Er zijn enkele personen die dat hebben geprobeerd en weet je wie dat zijn? De katholieken!
Want zij zeggen ’God is Drie’. En zij zeggen ook dat Jezus zelf God is, zij aanbidden beelden, en moet je voorstellen, zij zeggen zelfs dat Maria de moeder van God is. Maar dat is Gods woord niet, dat is het woord van de katholieken en al die dingen zijn verdraaid in hun gedachte maar wij kunnen dat niet terug vinden in de Bijbel". Je zou natuurlijk ook in het begin al kunnen zeggen dat jij geen drieëenheid aanbidt, geen beelden etc., maar als je het op de bovenstaande manier doet kom je veel fanatieker over, en omdat je de katholieken onderuit haalt kom je zelf automatisch in een goed daglicht te staan . Wij veroordelen op deze manier valse religie en tezelfdertijd verdedigen wij Gods woord als waar.

BLZ. 6
En al zou je toehoorder tot dat moment nog hebben getwijfeld of jij niet katholiek bent, heb je het hiermee uit de weg geruimd. Dan wordt in het tractaat een tekst aangehaald uit Soera Joenas die zegt: ’alle uiteenzettingen uit de Koran zijn hetzelfde’. God spreekt met Mohammed en zegt: ’als je enige twijfel hebt over de dingen die ik zeg, dan moet je gaan naar degenen die voor jou de boeken hebben gehad.’ Welke boeken zijn er vóór Mohammed geschreven?
Alleen maar de Bijbel dus. Maar sommige zeggen natuurlijk heel slim: "Maar Mohammed had helemaal geen twijfel." En dat vinden wij natuurlijk niet erg want wij zeggen dan dat wij het fijn vinden als iedereen geen twijfels meer had. Maar wat laat de tekst uit de Koran nu eigenlijk zien? Dat het boek dat voor Mohammed verschenen was dus niet veranderd was, en hij werd door God zelfs aangemoedigd om dat boek te gaan lezen. Dus als wij vandaag de dag de Bijbel zouden lezen, zou dat voor ons dus heel goed zijn. Maar we krijgen dan weer als antwoord: "we weten wel dat die boeken goed zijn, maar in de Koran staat het precies zo". Maar wij nemen op onze beurt dan een heel klein voorbeeld om dit te weerleggen, zonder ze tot struikelen te brengen. Vraag dan: "Hoe is het mogelijk dat God alles weer in de Koran heeft laten optekenen, is God dan alles weer gaan herhalen?” Die tekst uit soera Joenas laat eigenlijk al zien dat niet alles in de Koran staat. We nemen nu een klein voorbeeld. Vraag je huisbewoner: "Onze eerste vader, hoe heet hij?". Gewoonlijk zullen zij zeggen: ’Adam’. Vraag dan: "En de vrouw van Adam, wat is haar naam?". En iedereen zal zeggen: ’Eva’ "Hoe weet je nu dat haar naam Eva is?" De moslim zal zeggen: "Uit de Koran". Maar dan kunnen wij zeggen: "Nee, in de Koran vind je de naam Eva niet, het is misschien niet zo'n belangrijk punt, maar als je wil weten wat de naam van Adams vrouw is dan moet je naar de Bijbel."

Wij komen nu nog op een gedachtenpatroon van de moslim: omdat de Koran met grote sierletters is geschreven en daardoor een dik boek lijkt, denkt de moslim dat daarin alle wijsheid van de wereld staat. Als je de Koran echter uitvoert in een lettertype wat ook voor de bijbel gebruikt wordt, dan zou de Koran qua omvang niet groter zijn dan de evangeliën. Als je toehoorder nu begrijpt dat zoiets kleins als de naam Eva niet in de Koran staat, zullen zij zich wellicht verbazen, maar omdat het niet zo'n belangrijk punt is zullen zij zich waarschijnlijk niet aangevallen voelen. Nu gaan wij wat verder en zeggen: "Niet alleen de naam Eva staat er niet in, er zijn natuurlijK meerdere dingen". En dan kunnen wij een onderwerp kiezen, b.v. Gods naam. Of: waarom God goddeloosheid toelaat, de tekenen van het einde, welk onderwerp je ook wilt uitkiezen. Wij gaan nu naar het laatste kopje van het tractaat: Wat nodig is om over de bijbel te weten. Er zijn zes punten. Speciaal voor een toehoorder die "in vuur en vlam staat", om hem te kalmeren. Het eerste punt is geschreven in dezelfde stijl die de Koran gebruikt. Er staat: God is almachtig, Hij is EEN, en niemand lijkt op Hem. In de Koran vinden wij deze zelfde tekst en die is eigenlijk bedoeld om christenen aan te klagen. God is EEN en geen DRIE. Hij is almachtig, dus niet een zwak figuur die aan een hout hangt, er is niemand die op Hem lijkt. Dus hiermee weerleg je gelijk de drieëenheid dat Vader, Zoon en Heilige geest aan elkaar gelijk zijn. Dus i.p.v. dat wij zeggen: "Wij geloven niet in de drieëenheid', zeggen wij: God is EEN en er is niemand gelijk aan Hem." En op deze wijze begrijpt onze toehoorder meteen dat wij niet in de drieëenheid geloven en worden wij beter geaccepteerd.

BLZ. 7
Wij tonen op deze wijze op duidelijke wijze ons geloof. Als je zegt: "wij doen niet dit, en geloven niet dat . . .", denkt je toehoorder: "wat geloven zij dan wel?" Het tweede punt handelt over de vraag hoe je antwoordt als zij je vragen: "heeft God een zoon?" Het zou goed zijn als je het volgende uit je hoofd leerde en met stemverheffing uitspreekt. Dan zeg je: "het is beschamend om te zeggen dat God getrouwd is en een zoon zou hebben!" Waarom zou de organisatie op deze manier het antwoord formuleren? Soms proberen wij uit te leggen dat het woord ’zoon’ hier geestelijk bedoeld is en dat het niet dit is of dat . . . En als wij een uur of zo bezig zijn geweest dan zijn zij tevreden. Maar als je een minuut daarna weer praat over Jezus, de zoon van God, dan ben je weer terug bij af, m.a.w. niets opgeschoten. Waarom is dit punt voor moslims nou zo moeilijk? Omdat de moslim van jongs af meerdere malen per dag hoort: "God is niet geboren en heeft niet geboren doen worden. Hoe kunnen wij dan in een uur dat gedachtenpatroon van een moslim zo maar doorbreken? Dat is heel moeilijk, daarom bewaren wij dit onderwerp voor later. Daarom zeggen wij dus: ”beschamend om te denken dat God getrouwd is en een zoon zou hebben". (Leer dit dus uit je hoofd) Het moet dus voor je toehoorder overkomen dat het dus ook voor jou een aanstoot gevende gedachte is.

Het derde punt is ook zo'n punt om een fanatieke moslim rustig te krijgen. Daar wordt verteld dat de bijbel op een sterke manier afgoderij veroordeeld, daarna wordt gezegd dat je alleen God mag aanbidden. Al weten wij dat onze toehoorders dit punt al geloven dan moeten wij dit toch naar voren brengen, dus herhaal dingen waar zij reeds in geloven. Zij vinden het namelijk fijn om deze dingen te horen en zullen dus beter naar je gaan luisteren. Er worden in het tractaat vervolgens drie teksten genoemd: Matt 4:10, Ps 115:4-8, vervolgens een tekst die je alleen in het uiterste geval mag gebruiken, als b.v. iemand al lange tijd met je studeert en nog steeds denkt dat de Koran en de Bijbel hetzelfde zijn. Je zegt dan: "alle geloven doen aan afgoderij". Wat zegt de moslim dan? "Allemaal, maar wij niet!" Lees dan Leviticus 26:1. Als wij deze tekst de eerste keer al bij onze toehoorder gebruiken, zal hij ons vijf maal per dag vervloeken, omdat zij vijf maal per dag in de richting van die steen bidden. Dit is nog niet alles, er is nog een tweede punt, de bedevaart naar Mekka (dit is een fudamenteel punt in de islam). Zij gaan daar in Mekka om de steen heen wandelen en zij gaan die steen ook kussen. Dit is een afbeelding van alle vorige afgoden, die vereenigd zijn in deze ene steen, die nu aanbeden worden.

Maar nogmaals, wees heel voorzichtig met deze tekst! Een moslim is iemand die woont in een huis dat ieder moment in elkaar kan storten. Dus wat gebeurt er als wij zijn huis omver schoppen en hij zit er nog in? Zijn huis is weg en hij is weg! Wij willen dat natuurlijk niet doen, daarbij komt nog dat hijzelf denkt dat hij in een kasteel woont. Wat doen wij dus: wij gaan hem heel voorzichtig uit de bouwval halen waarin hij woont, dan brengen wij hem naar een kasteel en dan kan hij zelf zien waar hij uitgekomen is. Daarna zal het bouwval uit zichzelf in elkaar vallen. Als hij echter uit zijn huis is, en dit stort niet uit zichzelf in, dan breken wij dit met enkele teksten af. Maar bouw dus eerst het nieuwe huis op voor je het oude afbreekt!

BLZ. 8
Nu gaan wij over op het het vierde punt. God is de God de Heer der werelden, voor alle mensen, mannen of vrouwen. Er worden nu drie teksten genoemd, wij nemen er een van en gaan het verband zien tussen deze tekst en de uitdrukking "God is de God de Heer der werelden . . . " De tekst is Ef.5:33. Het verband tussen deze tekst uit de Bijbel en de Koran vinden wij in het punt dat Gods woord voor zowel mannen en vrouwen is. Dat God belangstelling voor vrouwen heeft en dat ook zij de boeken mogen lezen, en dat zij hetzelfde recht hebben als mannen. En de verantwoordelijkheid van de man is deze dingen ten aanzien van zijn vrouw in praktijk te brengen.

Het vijfde punt. Om het Paradijs binnen te gaan is niet afhankelijk van je nationaliteit en je geloof dat je had toen je geboren werd. En de teksten die daarna genoemd worden (uit de bijbel) ondersteunen dit punt en kunnen dan worden doorgenomen.

Het zesde punt is dat de Bijbel zaken op een logische wijze uiteenzet. De Bijbel is tegen onwetendheid. Er komt nu een punt wat iemand misschien van streek zou kunnen brengen. Maar iemand die God kent moet zich niet van streek laten brengen, en iedere keer als je merkt dat je toehoorder wat "verhit raakt" moet je dit herhalen: "lemand die God kent moet zich niet van streek laten brengen. Spreek logisch en spreek met je verstand, want dat vraagt God van jou en van mij". Daarna worden de tekenen van het einde genoemd. Als wij dan aan onze toehoorders vragen of zij deze tekenen zien krijgen wij vaak het antwoord: "alleen God weet dit". En zij hebben natuurlijk gelijk want God weet het. Daarom staat er ook in het tractaat dat God de enige is die weet wat er in de toekomst gebeurt. Maar God laat het zijn volk wel weten wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Dus laten wij nu eens in de boeken gaan kijken wat God ons te zeggen heeft over de toekomst. Daarna praten wij over de tekenen van het einde. Zeg dus niet "Kijk dit en dat zijn de tekenen" maar "laten wij zien wat God zegt door middel van zijn boeken over de tekenen". Als wij aan onze toehoorders vragen: "Waarom laat God goddeloosheid toe?" dan vinden de toehoorders ons goddeloos, want iemand die in God gelooft zou zo'n vraag niet stellen. Want zij denken dan dat wij tegen God zeggen: "Waarom doet U dat?" Dus wij doen het andersom en gaan eerst Gods antwoord bespreken. Want God is de grootste overeenkomst die wij met de moslim hebben. Wij kunnen dan zeggen: "God is almachtig en weet alles." En vervolgens: ”God laat alles toe wat wij hier op aarde zien en daar zal God een reden voor hebben en die redenen kunnen wij gezamelijk opzoeken hier en daar. Dus samenvattend: als wij de vraag stellen ”waarom God goddeloosheid toelaat" dan zien de toehoorders ons als atheïsten, want alleen zulke mensen stellen die vraag. Een persoon die in God gelooft zal zich niet zo aanmatigend op stellen om te willen weten waarom God bepaalde dingen doet. Daarna is er nog een punt wat bespreekt wat wij moeten doen om in het paradijs te leven: de noodzaak van kennis en het toepassen van die kennis. Wij moeten dit tractaat zo goed bestuderen(eerst in het engels b.v., daarna in het arabisch) dat je het eigenlijk uit je hoofd kunt behandelen met je toehoorder. Zie het dus als iets voor je persoonlijke studie.

BLZ. 9
Het gebruik van meerdere publicaties op dezelfde tijd bij je studie met een moslim. Wij gaan ons eerst verplaatsen in de gedachtenwereld van een moslim; waarom de Koran geschreven is. (onder ons gezegd: Waarom heeft Satan de Koran geinspireerd?) En wat kunnen wij met de Koran doen? ls er iets nieuws in de Koran? Niets nieuws! Het vasten b.v. staat al in de Bijbel, bloed ook, er wordt in de Taurat niet alleen over varkensvlees gesproken, maar ook over meerdere verboden vleessoorten. De bedevaart naar Mekka was niets nieuws, de Joden hadden hun opgaan naar Jeruzalem al ver voor die tijd. Het bidden in de richting van Mekka was ook niet nieuw, de Joden baden al in de richting van Jeruzalem. Wij geloven ook in alle profeten, wat is er dan voor nieuws? Satan gebruikt eigenlijk al oude dingen, steekt ze in een nieuw jasje en doet er een beetje vergif bij. Laten wij nu eens zien welk vergif hij gebruikte. Het doel van de Duivel is heel duidelijk, het beloofde zaad uit Gen.3:15 onderuit halen. Hij gebruikt de Koran om dat doel te verwezenlijken. Hoe doet hij dat? Bijvoorbeeld door middel van de leerstelling van de onsterfelijke ziel. Als je een onsterfelijke ziel bezit, heb je het loskoopoffer niet nodig, bij je dood gaat je ziel naar de hemel, dus waarom een loskoopoffer? Op deze manier wordt het beloofde zaad tenietgedaan.

De dood is in de gedachte van een moslim Gods wil. Adam wordt gezien als een profeet van God, dat hij gezondigd heeft wordt in de Koran niet als belangrijk beschouwd. Onze gedachte is precies contra, Adam was de eerste zondaar (eigenlijk misdadiger), de dood was niet Gods wil en ook niet voorbeschikt. Als wij dus sterven vanwege Gods wil, en niet door de schuld van Adam, dan hebben wij ook de losprijs niet nodig. Christus was een geweldige profeet, geboren uit een maagd, maar is niet gedood. Abraham offerde Ismael, niet Isaak. Dit laat dus duidelijk zien dat de details van de Koran op essentiële punten verschillen van de Bijbel. Als wij dus met de moslim studeren, dan moeten wij in gedachten houden dat zij de regeling van de losprijs gaan leren begrijpen. Maar je gaat daar niet mee beginnen, want dat begrijpt hij niet als je daar gelijk op aanstuurt. Daarom begin je met de studie uit het tractaat als je eerste stap, immers daarin wordt geleerd dat het Paradijs op aarde is. Het tractaat kun je als springplank gebruiken voor je verdere studie met je huisbewoner. Bedenk daarbij dat je zoveel mogelijk onderwerpen met verhalen illustreert. Op deze manier kun je namelijk ook mensen bereiken die niet, of slecht kunnen lezen. Schakel dan over naar de brochure "Geniet voor eeuwig . . . Het eerste onderwerp hierin is de vraag: wie heeft U geschapen? Door middel van het vertellen van verhalen kunnen wij de punten in deze brochure onder de aandacht brengen. Wij weten dat velen in ons gebied niet kunnen lezen, dat betekent echter niet dat deze mensen dom zijn! (velen hebben in hun eigen land immers niet de kans gehad om naar school te gaan) Vaak blijkt dat deze mensen dingen juist goed kunnen onthouden, dus door het vertellen van verhalen kunnen zij bijbelse leerstellingen uit het hoofd leren. Dit zou ertoe kunnen resulteren dat zij later uitstekende predikers van het goede nieuws worden. Wij zouden onze huisbewoner kunnen leren: wat heeft God nu het eerst geschapen? De engelen b.v., en daarna de hemelen en de aarde.

BLZ. 10
Daarna de planten, de dieren en Adam en Eva. Je kunt die volgorde laten zien in b.v. zes stappen, en dat onthouden zij dan. Daarna kun je b.v. laten zien hoe God Adam geschapen heeft. Niet voorlezen maar in de verhalende sfeer vertellen, met handgebaren, uitbeeldend. ln Marokko heb je van dat soort vertellers, die heel veel toehoorders trekken want de mensen uit die streken houden veel van verhalen. Doordat je deze techniek van onderwijzen gebruikt kom je 'op dezefde golflengte’ als je toehoorder. Wij kunnen Gods geest niet zien, maar in het arabisch zijn de woorden geest en wind begrippen die dicht bij elkaar liggen, en zo kun je dan ook het begrip ’Gods geest' duidelijk maken. Vervolgens kun je van de brochure overstappen op ’Mijn boek met Bijbelverhalen’. Hierin zoeken wij op het verhaal dat handelt over de vraag waarom de mens sterft. Dit is een belangrijk punt om met een moslim te bestuderen, immers in zijn gedachte is het Gods wil dat de mens sterft. Als wij tegen hem zeggen: "Wij sterven door de schuld van Adam", wat zegt hij dan? Hij zal deze gedachte nooit ondersteunen. Toch is het verband tussen Adams zonde en de dood voor zijn nageslacht, de basis om tot een bespreking van het loskoopoffer te komen. Daarom gaan wij door middel van vraagstelling onze toehoorder dit begrip van het verband tussen zonde en dood duidelijk maken. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van de brochure: 'Geniet voor eeuwig van . . . ’

Eerste vraag die wij kunnen stellen: "Waar schiep God Adam?” Het antwoord is dan "in het Paradijs". Vervolgens vraag je: "Kan iemand in het Paradijs sterven?" Het antwoord zal zijn "nee, in het Paradijs kan iemand niet sterven.” Dan vraag je: "Waarom verdween Adam uit het Paradijs?” Het antwoord zal zijn "omdat hij zondigde, en zo kwam hij uit het Paradijs.” Vraag dan: "Als je buiten het Paradijs bent, kun je daar dan eeuwig leven?” Wat zal je toehoorder dan zeggen? "Nee”. En zij zullen zeggen "iedere ziel is voorbestemd om te sterven”. Wij kunnen dan met de toehoorder de conclusie trekken: "Adam stierf omdat hij buiten het Paradijs kwam en hij was buiten het Paradijs omdat hij gezondigd had, dus hij is gestorven omdat hij gezondigd had." Dus alle ingrediënten voor het gerecht zijn bij de moslim aanwezig, alleen weten zij het juiste recept niet. Wij kunnen wat Adam deed illustreren met een vader die zijn huis uitgaat, zijn kinderen op straat achter laat en daarna zelf sterft. Zouden die kinderen, als zij buiten zwerven, ooit uit hunzelf de weg naar dat huis terug kunnen vinden? Alle kinderen van Adam lopen nog steeds buiten het Paradijs, en geen van die Kinderen weet hoe hij daar terug moet komen. Daarom moet er net zo iemand komen als Adam, maar die niet van de kinderen van Adam is, die wel de weg naar het Paradijs weet. Deze persoon moet die kinderen adopteren, doordat hij als een vader voor hen wordt, en die kinderen vervolgens met zich meenemen naar het Paradijs. Wie zou deze persoon zijn? Dat zullen wij later zien. Er staat een tekst in de Koran die aangeeft dat Jezus en Adam met elkaar overeenkomen. Wij kunnen dan zeggen dat in de bijbel staat dat Jezus de tweede Adam is. Al deze gedachten kunnen wij uit de brochure halen: "Geniet voor eeuwig . . .". Hierna kunnen wij hoofdstuk 4 en 5 van ’Mijn boek met bijbelverhalen’ behandelen.

BLZ. 11
Hierna keren wij weer terug naar de brochure: "Geniet voor eeuwig . . ." en wij behandelen b.v. het verhaal van Noach. Daarna kunnen wij uit ’Mijn boek met bijbelverhalen’ hoofdstuk 9 en 10 bespreken, en hoofdstuk 15. Wij kunnen het plaatje uit ’"Mijn boek met bijbelverhalen’ van Noach en zijn gezin als zij de ark binnengaan heel goed in ons onderwijs gebruiken, omdat de personen op dit plaatje goed bekend zijn. Wij kunnen zien dat de beesten twee aan twee de boot binnengaan. Wij zouden dan kunnen vragen: "Waarom lopen er zeven schapen?" Geef niet gelijk antwoord, maar laat even duidelijk uitkomen dat er groepjes van twee zijn en zeven. Dit doen wij omdat wij steeds in gedachte houden op het loskoopoffer aan te sturen. Daarna laten wij zien dat God de wereld voor een tweede maal zal oordelen. In de brochure komen wij nu een voor een moslim moeilijk te verteren plaatje tegen: Jezus hangend aan een hout. Wij kunnen met onze toehoorder bespreken dat in veel religies offers worden gebracht. De moslims hebben het Ait El Kebier, waarop een schaap wordt geofferd. Waarom is dat? Wat zou een moslim hierop antwoorden? Sommige weten in het geheel de reden niet, anderen zullen verwijzen naar wat Abraham gedaan heeft. Wij gaan onze toehoorder dan helpen door meer details te verschaffen. Abraham moest zijn zoon offeren, maar op het laatste moment werd hem een ram gegeven om te offeren. Wij zeggen dan: "Abraham hoefde zijn zoon niet te offeren maar er werd wel iets voor in de plaats gesteld, een ram." Zelfs in de Koran staat: "Je moet je zoon loskopen door een ander offer.” Maar waarom? Dat weten moslims niet. Wij kunnen nu vragen: "Was Abraham de eerste die een offer bracht?" Dan zullen zij zeggen: "Nee." Want zij weten dat Abel een offer heeft gebracht. Over Adam weten wij niet of hij in het Paradijs offers bracht, maar over Abel weten wij dat hij buiten het Paradijs een offer bracht.

Wij nemen "Mijn boek met bijbelverhalen" bij verhaal zes, en zien daar hoe Abel een schaap offert. Vertel je toehoorder het hele verhaal, en vraag dan: ”Wat voor nut zou het hebben dat er een offer aan God wordt gebracht, alles is toch al van God, waarom dan een dier afslachten? Na Abel, wie bracht er nog meer offers? Wij zien dat Noach en zijn familie OOK offers bracht.” (hoofdstuk 11 in ’Mijn boek met bijbelverhalen’) ”Waarom ging Noach dan offers brengen? Dat is toch iets vreemds?” Dan nemen wij het verhaal van Abraham en zien op de achtergrond in de struiken de ram die als offer i.p.v. Isaak geofferd werd. Vervolgens gaan wij praten over Job. Waarom ging Job dan een offer brengen? Wij lezen Job 1:5. Wij lezen hier de reden waarom Job een offer bracht - misschien hadden zijn zonen wel gezondigd. Nu kun je vragen: "Wat is nu het verband tussen een offer en zonde?” Je toehoorder begrijpt dat in het geheel niet. Wij hebben nu een aantal dingen onderwezen, maar zij begrijpen er nog steeds niets van. Wij zijn mensen van stof, maken fouten en daarom is het juist dat wij sterven. Iedereen die zondigt die moet sterven, maar God is barmhartig. Daarom zegt God neem maar een offer en breng dat mij, dat hoef je niet te sterven voor je zonden. Het bloed van dat schaap is dan genoeg om je van die zonde te bevrijden. Dat is de reden dat wij in alle volken van de wereld het gebruik van offers terugvinden. Als wij dit behandeld hebben gaan wij naar de geschiedenis van Mozes. Wij gaan bespreken van hoofdstuk 27 tot en met 32. Dit handelt over de lsraëlieten in Egypte en daar houden zij veel van.

BLZ. 12
Wij gaan de plagen bespreken, tot en met de negende plaag. Dan zeggen wij: "Wat gebeurde er nu na de negende plaag?" Zij vierden het Ait El Kebier, het Pasha. Een goed punt om te gebruiken is nu dat zowel christenen als moslims dit offerfeest als iets groots beschouwen.

Dan slaan wij de Bijbel open en gaan deze gebeurtenis met hen bespreken, wij vinden dit in Exodus 12. Elk huisgezin moest een schaap nemen, en dat doen de moslims vandaag de dag nog steeds. De vereisten aan het schaap gesteld, waren: het moest een mannetje zijn, gaaf, en een jaar oud. Zij moesten hem slachten en het bloed aan de deurposten smeren. Dan gaan wij een verhaal vertellen: "Kijk, toen kwam de Engel van God voorbij en overal waar hij bloed aan de deurposten zag, ging hij niet naar binnen, maar waar geen bloed gevonden werd doodde hij de eerstgeborene in dat huis. Wat is dus het punt waarom het gaat: zij overleefden door het bloed van het schaap. Het bloed betaalt dus voor zonde en je verkrijgt er ook leven voor. Daarna kun je nog Hfst 33 van ’Mijn boek met bijbelverhalen’ met je toehoorder doornemen hoe de joden gered worden uit de Rode Zee. En omdat deze redding uit Egypte zo belangrijk was, moesten de joden deze ieder jaar herdenken door het slachten van een schaap.

Vraag je toehoorder: "Zou U willen weten hoe een van de profeten ook een keer een aandeel had aan dit feest?" Dit kunnen wij lezen in Matt 26. Voordat wij de tekst gaan lezen gaan wij eerst verhaal 99 in ’Mijn boek met bijbelverhalen’ behandelen. Wij vertellen dan over de voorbereiding die de apostelen deden om het feest te kunnen vieren, zoals het zoeken naar een geschikte plaats. Vervolgens werd er een schaap geslacht om samen te kunnen eten, op deze viering werd ook nog brood en wijn gebruikt. Nadat zij fijn bij elkaar waren geweest en gegeten hadden, wat zegt Jezus dan volgens Matt.26:26? (Lees) wat een vreemde uitspraak van Jezus, waarom zou hij dat gezegd hebben? Daarna neemt hij de beker met wijn en zegt dat deze het bloed van het verbond vertegenwoordigd tot vergeving van zonden. Herinner je toehoorder er dan aan dat in het verleden mensen offers brachten ter vergeving van hun zonden. Maar was het echt mogelijk dat een schaap onze zonden zou dragen? Een mens is toch meer waard dan een schaap, dus hoe kan dan een schaap onze zonden dragen? Maar Jezus spreekt over zijn lichaam en zijn bloed voor de zonden van de wereld. Lees dan Johannes 1:29. Dan keer je terug naar het verhaal over Adam: "Kunt U zich nog herinneren dat Adam eens een volmaakt man was?" Dat wij iemand nodig hadden die ons terug zou brengen naar Adams huis,(maar dat kon niet een van zijn kinderen zijn). Het volmaakte schaap dat overeenkwam met Adam en ons kon loskopen was Jezus. Daarom is het dus niet mogelijk om zonder het bloed van Jezus terug te keren naar het Paradijs. Op dezelfde dag dat de joden het schaap offerden, stierf Jezus als het grote offer. Jezus bezat ook de drie vereisten waaraan het schaap moest voldoen:
1) Hij was volmaakt.
2) Hij was volwassen (In geval van een schaap is dat na 1 jaar)
3) Hij was een man.

En dit was het laatste offer, het werkelijke offer en daarom offeren wij vandaag de dag niet meer. Dit is de enige mogelijkheid voor de mens om het Paradijs binnen te komen. Dan zien wij in de brochure: ’Geniet voor eeuwig . . .’ de overeenkomst tussen Adam en Jezus, daarna komt het Koninkrijk, de zegeningen van het koninkrijk, en vervolgens een herhaling. Daarna volgt: het verlaten van Babylon de Grote en de Doop. Maak al dit materiaal je goed eigen!
Je bent verkoper of je bent het niet. Ik heb in al mijn jaren ervaren dat de meeste Getuigen niets, maar dan ook niets geleerd hadden van het ’goede professionele onderwijs’ dat hen uit brooklyn voorgeschoteld was. Ik heb het meegemaakt met een heel aardige broeder in de velddienst, een man met veel gevoel voor humor die alleen maar bezig was aan de deuren om anderen te overtuigen van zijn betweterigheid. Hoe komt zoiets? Door de overtuiging lid te zijn van iets unieks. Lid van gods enige echte ware door god zelf aangestelde organisatie op aarde: de organisatie van Jehovah‘s Getuigen. Hij trof een Surinaamse moslimvrouw aan de deur. Een heel aardige vrouw. Zoals bijna alle Surinaamse mensen. Maar binnen de kortste keren stond hij met zijn bijbel te zwaaien om de vrouw te overtuigen als was het de engel Gabriuel in eigen persoon. Ik chargeer natuurlijk. Maar het kwam wel op hetzelfde neer. Aan de hand van hun jaarlijkse zeer gespecificeerde verslagen heb ik kunnen berekenen hoe lang een Jehovah”s Getuige gemiddeld moet prediken om één persoon binnen de organisatie te loodsen. 90 JAREN! Ik heb het hier over de Getuige die in het weekend langs de deur leurt met zijn god Jehovah en gemiddeld daar 4 à 5 uur per maand aan besteedt. TEL UIT JE WINST!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
ainolI
Berichten: 151
Lid geworden op: zo feb 01, 2009 4:59 pm

Re: Bingo 1.1

Bericht door ainolI »

Naar boven schreef:
3. Je kunt de koran niet begrijpen als je de oorspronkelijke Arabische versie niet kunt lezen.
Zonder hadith en soenna kan je de Koran niet lezen.

Iedereen is moslim tenzij je door je ouders anders wordt opgevoed. (Fitra= ingeboren neiging tot de islam)
De Koran is ongeschappen en kan dus nooit een leugen of tegenstrijdigheden bevatten.

Gebruikersavatar
Anneke
Berichten: 1177
Lid geworden op: vr jan 12, 2007 6:59 pm

Re: Bingo 1.1

Bericht door Anneke »

Maar pakt het lezen van de ahadith in het voordeel uit voor de koran?
Valt er nog te twisten over het 'tuchtigen' als er in de ahadith staat dat mohammed hemzelfve op de harde manier heeft 'getuchtigd'?
Het feit dat koran en ahadith tegenstrijdigheden bevatten, zegt dat iets over de geloofwaardigheid van de koran?

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Bingo 1.1

Bericht door H.Numan »

ainolI schreef:Zonder hadith en soenna kan je de Koran niet lezen.
Dat gaat anders prima, hoor. Je had beter kunnen schrijven: zonder sterke koffie en een woordenboek kan je de koran niet lezen.
Wat je in essentie zegt is dat allah maar een krullenjongen is. De hadith en soenna zijn geschreven en bedacht door mensen. De koran is dat ook, maar jullie doen net alsof dat rechtstreeks uit de hemel kwam ploffen. Welnu, aangezien je -volgens je eigen woorden- de koran niet zonder hadith en soenna kunt lezen heeft allah dus een broddelwerkje afgeleverd. Dat is een belediging van allaaf!

Waar zullen we afspreken om je de stoeptegels te doneren? :sly:
Iedereen is moslim tenzij je door je ouders anders wordt opgevoed. (Fitra= ingeboren neiging tot de islam)
De Koran is ongeschappen en kan dus nooit een leugen of tegenstrijdigheden bevatten.
Helaas... helaas... je kan een varkensstaart een lineaal noemen, het is en blijft een varkensstaart...
  1. Niemand wordt godsdienstig geboren. Vloeken is aangeleerd, bidden ook.
  2. Niemand heeft een 'ingeboren neiging' om mohammedaan te zijn.
  3. De koran is niet geschapen maar geschreven. Een compleet ander begrip.
  4. Alle godsdiensten, en dat is dus ook het mohammedanisme staan bol van de tegenstrijdigheden. De koran dus ook.
Interesse in een debatje 'tegenstrijdigheden in de koran?
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
ainolI
Berichten: 151
Lid geworden op: zo feb 01, 2009 4:59 pm

Re: Bingo 1.1

Bericht door ainolI »

H.Numan schreef:
Waar zullen we afspreken om je de stoeptegels te doneren? :sly:
Ja kom maar langs en maar hopen dat je geen stoeptegel op je hoofd gooit, want ik woon op de derde verdieping. :D
Interesse in een debatje 'tegenstrijdigheden in de koran?
Altijd leuk, maar ik bedoelde dit op aanvulling voor jullie lijstje.

Anneke schreef:
Maar pakt het lezen van de ahadith in het voordeel uit voor de koran?
Valt er nog te twisten over het 'tuchtigen' als er in de ahadith staat dat mohammed hemzelfve op de harde manier heeft 'getuchtigd'?
Het feit dat koran en ahadith tegenstrijdigheden bevatten, zegt dat iets over de geloofwaardigheid van de koran?
Omdat vaker de teksten uit de traditie nog van groter belang zijn dan de Koran zelf op het dagelijks leven. In de koran staat niet altijd concreet aangegeven hoe je je moet gedragen in een bepaalde situatie of hoe te handelen dan lees je de Hadith of de sharia eerder dan de koran.

sunshine
Berichten: 294
Lid geworden op: ma apr 20, 2009 2:14 pm

Re: Bingo 1.1

Bericht door sunshine »

up

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Bingo 1.1

Bericht door Dhana »

naar boven schreef:Ik heb enkele wijzigingen aangebracht in de lijst.
Naar mijn mening zijn het verbeteringen.
Nummer 20 (Het is een alleenstaand incident, niet alle moslims zijn zo) is vervangen wegens te veel overeenkomst met nummer 19.
Nummer 21. (Mijn Marokkaanse buurvrouw is altijd aardig; alle moslims zijn zo) moest er ook aan geloven, want dat is een dhimmy-argument.
Deze twee zijn vervangen door twee schitterende argumenten die ik onlangs op het forum aantrof.

Suggesties voor verbeteringen of aanvulling blijven welkom!

1. De koran-verzen zijn uit hun context gehaald.
2. Je bent bevooroordeeld/een islamofoob/een racist.
3. Je kunt de koran niet begrijpen als je de oorspronkelijke Arabische versie niet kunt lezen.
4. Je bent geen islam-expert of -authoriteit .
5. De koran – en islam in het algemeen - is voor ongelovigen niet te begrijpen.
6. En de kruistochten dan en al die andere door christenen begane gewelddadigheden?
7. De bijbel staat ook vol met oproepen tot geweld.
8. Dat zijn dus geen echte moslims.
9. Deze kwestie mag alleen door moslims aan de orde gesteld worden.
10. Je liegt!
11. Zelfs als ik aan de hand van de geschriften je ongelijk bewijs geloof je me nog niet.
12. Dit is al honderd keer weerlegd. Je weet er niets vanaf!
13. Het is beter om geen vragen te stellen.
14. Dat is hypocriet.
15. Wie het laatst lacht....
16. Niet ik, maar allah oordeelt (mooie vrijbrief).
17. Respect voor het geloof van anderen. (Behalve voor christenen, die eigenlijk precies hetzelfde willen maar toch dood kunnen vallen)
18. Iets zeggen is niet hetzelfde als iets doen (Behalve rechtse personen, die altijd racistische menshatende xenofoben zijn die de concentratiekampen weer open willen zetten)
19. Aanslagen en moord zijn ongelukkige incidenten waar niet een hele groep personen op afgerekend kan worden (Behalve rechtse personen etc….).
20. Het is niks anders dan jaloezie. Niks anders dan afgunst.
21. Jij vindt dat er iets fout aan de koran is. Dus de fout ligt bij jou. Want allah kan geen fouten maken.
22. Het is een reactie op de maatschappij; er zijn in feite geen schuldigen aan te wijzen (Behalve rechtse personen etc….).
23. Het is de schuld van Pim / Rita / Geert / Ayaan / Ehsan Jami / Bush / de Joden / FFI / CO2 / de gloeilamp..
24. De moslims zijn slecht, de islam echter is goed.
25. Wij (moslims) zijn niet bang voor allah, wij houden van hem.
Met die kromme redeneringen zou dat tot een volgende dialoog kunnen leiden.
Dag buurman, ik ben de nieuwe bewoner van hiernaast. Ik dacht, ik kom me even voorstellen. Mijn naam is Van Den Berg en sinds gisteren hiernaast officieel ingetrokken.


Zo, zo Van Den berg? De voorlaatste buurman heette ook zo. Mijn naam is Van Den Heuvel. Ik woon hier al veertig jaar dus heb er heel wat zien komen en gaan.

Ja, dat kan ik me voorstellen na zo’n groot aantal jaren. Ik ben net klaar met de laatste hand aan de tuin leggen. En ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden met het resultaat. Jouw tuin is trouwens een stuk groter dan de mijne zie ik nu. Met al die bladeren opvegen zou je daar aardig wat meer profijt van hebben.

Die bladerzooi heb ik te danken aan die andere Van Den Berg, een voorganger van je. Diej had hier bomen staan tot in de hemel groeiend.

Ohhh, toen wij het huis kochten stonden er helemaal geen bomen !!!!!

Nee, maar 25 jaar geleden dus wel. Met als gevolg deze berg rottende bladeren. Heel fijn zo’n buurman. Is een kwart eeuw geleden vertrokken zonder zich ook maar een moment druk te maken over zijn rotzooi die achtergelaten is in mijn tuin.

Waarom neem je dan geen bezem en veeg die zooi zelf op?

Ja, zeg nu wordt die helemaal mooi. De buren verhuizen, dit zootje in mijn tuin achterlatend. Met als gevolg voor mij een onverkoopbaar huis. En nu kom jij mij vertellen dat IK dat op moet ruimen? Waar haal uitgerekend JIJ met die achternaam de moed eigenlijk vandaan mij te vertellen wat ik moet doen en laten? Begin jij eerst maar eens met je heel goed te realiseren dat je daar ten eerste geen recht op hebt, want ik heet Van Den Heuvel en in onze familiekroniek bewijst dat De Van de Heuvel de perfecte familie is en dat ook altijd blijven bovendien. De eerste Perfecte Eerste Van Den Heuvel heeft nog nooit een bezem ter hand genomen, omdat je daar over kan vallen en je nek breken. Voor onze eigen bestwil is het dan ook ten strengste verboden om ook maar zo’n ding in huis te hebben. En wat hij ooit heeft gedaan of gelaten of opgeschreven heeft, dienen we tot in detail na te leven omdat dat van bovenmenselijke perfectie getuigt. Ten tweede ben jij als een Van Den Berg met terugwerkende kracht altijd nog schuldig aan mijn stinkende tuin en dus onverkoopbare huis. Ten derde heeft De Perfecte Eerste Van Den Heuvel in de kronieken een waarschuwing opgenomen dat alle Van Den Bergen van alle tijden nimmer en nooit te vertrouwen zullen zijn. En bovendien niets anders in de zin hebben dan samenspannen met de Van Der Veldens tegen de ons De Van De Heuvels. Zo zie je maar weer dat jijzelf het tweede vleesgeworden bewijs van onze perfectie bent dat naast me woont. En dat derhalve de Perfecte Eerste Van Den Heuvel de grootste van zijn soort is en nooit door welke levende ziel geevenaard kan worden. Alles wat hij heeft gezegd of geschreven bevat letter voor letter enige zuivere waarheid.

Ja, maar nu zit jij nog steeds met een tuin vol rottend bladafval met alle gevolgen dan dien??!! In onze kronieken wordt ook op het gevaar van bezems in huis gewezen. Maar daar hebben we nu toch kasten voor en desnoods boor je een gaatje in de steel. Touwtje erdoor, spijker in de muur. Probleem opgelost.

Wat klets je nou? Dat heb ik je al uitgelegd, maar je schijnt het niet te willen begrijpen. Alleen de perfecte navolging van onze perfecte familiekroniek en de aanwijzingen van de Perfecte Eerste Van Den Heuvel leiden tot een perfectie. En dat kan niet worden bereikt als we bezems in huis gaan halen, met als slap excuus dat er nu immers boren, spijkers en wat dies meer zij voor handen zijn. Dat zou even lekker worden!! Onze kronieken overboord kieperen of aanpassen omdat de tijden zijn veranderd. Dat de Van Den Bergjes zo makkelijk met hun eigen kroniek omgaan, wil nog niet zeggen dat wij Van Den Heuvels onze perfect verbeterde versie van de oerfamiliekroniek met dezelfde minachting moeten gaan behandelen. Het ligt niet aan onze kroniek of aan ons Van Den Heuvels zelf dat wij ons leven niet perfect kunnen maken. Maar puur en alleen aan jouw vroegere en huidige naamgenoten en dus ook aan jou. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen totdat tot je botte Van Den Berg grijze massa doordringt? Houd nu maar eens op met je stijfkoppige irrationele volhouden van het eigen gelijk, want dat is een grote illusie en een nog grotere dwaling . De Perfecte Eerste Van Den Heuvel heeft dat uitgebreid beschreven. Er bestaat maar één gelijk en dat is die van onze kroniek. Alle andere Van Den Heuvels hebben als levensopdracht dat gelijk te blijven bewijzen en dat kan alleen door alle gewoontes van de Eerste Perfecte Van Den Heuvel te blijven volgen. Dus niet door wat maar wat aan te rotzooien en gaan knoeien met onze familiekroniek. Dit alles allemaal terug te vinden in de kroniek zelf. Die bovendien als enige in zijn soort wetenschappelijk bewezen van kaft tot kaft de enige ware waarheid bevat. Dus schaf daar maar een exemplaar van aan. Lees verder maar eens wat over de bevindingen van de Van Den Heuvelgeleerden. Dat zullen je feiten onder ogen komen waar je niet meer om heen kunt. Ik heb je nu de absolute perfecte waarheid van onze kroniek met slechts een paar van de vele onweerlegbare bewijzen aangetoond. Maar je weigert die stelselmatig te erkennen. Maar ik heb je wel door, hoor. Dat hatelijke doordrammen van jou over die bezem, terwijl jij heel goed weet dat hier niet om een bezem maar om mijn imperfecte tuin gaat, veroorzaakt door een Van Den Berg nota bene, komt alleen omdat jij het niet kunt verkroppen dat onze kroniek het onweerlegbaar toonbeeld van absolute perfectie is. Jullie Van Den Bergen zijn er alleen maar op uit om de Perfecte Eerste Van Den Heuvel te beledigen. Onze kroniek en onze familienaam door het slijk te halen en het enige jullie daarvoor weten te vinden is het bezemtaboe. Jullie schuld aan onze imperfecte wereld maar niet onder ogen willen zien en de boel dan maar omdraaien is een weer een typisch voorbeeld van irrationeel redeneren van een niet Van Den Heuvel. En pas jij maar goed op met je bezems in huis, en dus met je mooie opgeruimde cq superieure Van Den Bergtuin. De Perfecte Eerste Van Den Heuvel heeft generaties geleden al neergeschreven dat er een dag zal komen waarop alle bezems door de huizen zullen vliegen. En alleen de Van Den Heuvels die de familiekroniek zorgvuldig hebben bestudeerd en nageleefd, zullen daar als enige familie wereldwijd niet de nek over breken. En dat alles dank zij het strikt navolgen van het bezemverbod dat De Van De Bergjes in al hun arrogantie als zijnde tegenwoordig niet meer relevant betitelen. Ziehier een ander onweerlegbaar bewijs van de perfecte waarheid van onze familiekroniek. Sneu alleen voor je dat je dat alleen maar zult gaan toegeven op het moment dat het voor jou te laat is. Aan jou de keuze. Je naam veranderen in Van Den Heuvel en gaan leven volgens onze kronieken of straks samen met je hele familie en de rest van de wereld op één en dezelfde dag een zekere gezamenlijke dood sterven……
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

bijwoner
Berichten: 904
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 2:45 pm
Locatie: Camping Mosterdzaadje
Contacteer:

Re: Bingo 1.1

Bericht door bijwoner »

De klagerige toon waarop over Allah gezongen werd in België tijdens een lezing over het bestaan van God & Allah , voor het oog van draaiende TV camera's gisteren- past helemaal in 'het Arabische bingo rijtje' alhier. Wie de Koran volgt, moet zijn verstand uitzetten... en heeft niets op een universiteit te zoeken. :turban:

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Bingo in het vervolg: Danube!

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik dacht plotseling aan 'Bijwoner' die een exclusieve barmhartig overtuigde Jezus-sekte aanhing en net als Danube nooit op de kern van het betoog inging, maar er juist altijd uitging. En hoe heet die andere alleraardigste goser ook alweer die ons uitsluitend en alleen maar met teksten uit de koran bekogelde? Wat je ook aan zijn verstand probeerde te brengen, een tekst door hem uit de koran gekopieerd moest er voor zorgen dat 'allah' hem verzekerde van het enige juiste antwoord.

Danube, dit keer niet als vertegenwoordiger van de waarheid van Christus of de waarheid uit de koran, maar als vastgeroeste dwarsligger uit het kamp van de linkse waarheid goeroes en post Nationaal Socialistisch Democratische Arbeiders Pionnen, waar net zo min en onder geen beding aan de hen zelf opgelegde neurotische linkse Gutmensch-dwang getwijfeld mag worden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Mahalingam
Berichten: 41730
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Bingo 1.1

Bericht door Mahalingam »

Games Muslims play

“If Islam were a violent religion, then all Muslims would be violent.”

“Other religions kill, too.”

Muhammad preached 'no compulsion in religion' (Qur'an: 2:256)

The Crusades

“Muhammad never killed anyone.”

The Qur'an Teaches that all Life is Sacred (Qur'an 5:32)

"Muslims only kill in self-defense.”

The million dollar wager that "Holy War" isn't in the Qur'an.

"Verses of violence are taken out of context."

"Islam must be true, because it is the world’s fastest growing religion."

"The Qur'an can only be understood in Arabic."


http://www.thereligionofpeace.com/Pages ... s-Play.htm
voor punstgewijze uitleg.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam en de religie van de Getuigen van Jehovah: fundamentalistische religies

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Toen ik in een Amsterdamse straat, vlakbij de vroegere woning van Theo van Gogh, in een aangenaam gesprek met een moslim hem vertelde dat de bijbel vijf keer meer inhoud heeft dan de koran, kwam ik er als Jehovah's Getuige niet goed weg mee.

De moslim (geen baard, slippers en soepjurk) had zijn antwoord paraat. Zijn antwoord kwam hier op neer: de hoeveelheid is niet bepalend voor de waarheid. Tsja . . . daar had ik even geen antwoord op. Niet dat ik met mijn mond vol tanden stond, want ik schakelde gelijk over naar wat anders waarmee ik mijn gelijk kon halen. Ik had toen nog weinig kennis van Koran en islam. Nu zal mij dat niet meer overkomen. De Koran heeft nauwelijks lezenswaardige inhoud. Hierdoor is de context niet te achterhalen, laat staan te begrijpen. Omdat moslims dit dondersgoed weten geven zij de volgende dood-doener-draai aan deze islamitische woestijn mislukking: "Het zijn de woorden van Allah. De Koran is in de taal van Allah geschreven en daarom haast niet te begrijpen."

Een moslim discussieert niet met jou, hij vertelt je hoe het zit. Datzelfde geldt voor de Jehovah's Getuige. Beide religies claimen de wil van God te doen. En daar kan nu eenmaal geen meningsverschil over bestaan.

• Bij mohammedanen is de Koran het heilige boek van en door Allah.
• Bij Jehovah's Getuigen is de bijbel een door God geïnspireerd boek.

De tweede bewering lijkt mij het meest logische voor wie echt in God en Jezus gelooft.
De eerste bewering is niets anders dan een kinderachtige onwaarheid. Uit alles, maar dan ook uit alles blijkt dat bij het lezen van de Koran een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft. De Koran is opgeschreven naar aanleiding van overleveringen die uitsluitend de persoon Mohammed aangaan.

Om deze lachwekkende, uit de babbels van Mohammed ontstane achterlijke achterstandsreligie een aureool van waarde toe te kennen, beweert de mohammedaan dat de Koran een heilig boek van Allah is. Een soort geschenk uit de hemel voor het achterlijke Arabische woestijnvolk dat niet kon weten dat Allah's naam een Hebreeuwse uitspraak heeft, namelijk JHWH. Dat kwam omdat de naam van God voor de joden verboden was om uit te spreken. Was het dan ook voor Arabieren veboden? Nee, natuurlijk niet. Maar als die Arabische woestijn keutels konden lezen, dan hadden ze achter de naam van Allah kunnen komen via de Thora, de joodse geschriften, de oorspronkelijke taal van God. Een aanbeveling die nota bene een paar keer in de koran staat opgetekend, waarin Allah aanspoort, in geval van twijfel, te gaan praten met de mensen die de eerdere boeken van Allah hebben ontvangen: joden en christenen.

Is het soms daarom dat moslims joden en christenen haten? Omdat zij weten dat hun achterlijke tweedehandse religie slechts een achterstandsreligie is met bij elkaar gesprokkeld broddelwerk van een analfabeet die ook nog eens pedofiel was en zichzelf profeet noemde. En nog erger, hij was een criminele oorlogsterrorist met haat en discriminatie voorkeuren.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7109
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Bingo 1.1

Bericht door sjun »

Geen van de vijf zuilen van islam staat in de Koran. Ergo moet er wel iets met Allah aan de hand zijn dat dit erbij bedacht is en zelfs noodzakelijk bevonden wordt. Waarschijnlijk weet Mohammed het beter dan Allah.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Islam en de religie van de Getuigen van Jehovah: fundamentalistische religies

Bericht door Hans v d Mortel sr »

'Hans van de Mortel' schreef:Toen ik in een Amsterdamse straat, vlakbij de vroegere woning van Theo van Gogh, in een aangenaam gesprek met een moslim hem vertelde dat de bijbel vijf keer meer inhoud heeft dan de koran, kwam ik er als Jehovah's Getuige niet goed weg mee.
Correctie! Sorry! In dacht toen goed uitgerekend te hebben dat de Bijbel vijftig keer zoveel inhoud had als de Koran. Dat uitrekenen mocht geen probleem voor mij zijn. Dat heeft te maken met mijn tweede beroep in loondienst als handzetter in een drukkerij als zeventienjarige.

Het was op dit forum dat ik tegen de oplettende lamp van AliYas liep en hij mij op mijn akelige berekeningsfoute vingers tikte dat de BIjbel niet 50x, maar 5x zoveel inhoud heeft. Ik vind dit nog altijd teleurstellend. Ik heb daarna nooit mijn huiswerk overgedaan. 50x is inderdaad wel erg veel. Maar 5x vind ik nog steeds karig. Het heeft nog altijd een plek in mijn hoofd. Al is het maar 10x zoveel.

Maar de waarheid zit hem niet in de hoeveelheid waarheid zoals door onze corrupte rechterlijke macht wordt uitgebeeld met dat geblinddoekte foute wijf die een slecht geijkte weegschaal in haar linker hand vasthoudt. Was het de rechter hand, de linker hand zou natuurlijk logischer zijn geweest en sluit beter aan bij de linkse hypocrisie.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6534
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Islam en de religie van de Getuigen van Jehovah: fundamentalistische religies

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:Correctie! Sorry! In dacht toen goed uitgerekend te hebben dat de Bijbel vijftig keer zoveel inhoud had als de Koran.
Dat kan best wel kloppen hoor Hans. In overdrachtelijke zin dan. :smartass: De Koran staat bol van de nutteloze herhalingen.
Maar dat is de kwantiteit. Over de kwaliteit hebben we het maar helemaal niet.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Plaats reactie