zahrafa weet het beter.

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: zahrafa verteld .....

Berichtdoor Dhana » Zo Mar 28, 2010 7:50 pm

Chaimae schreef:Zahrafa, je was in discussie met leden over de islam en overspel en haalt plots uit het niets slavernij aan. Waarom deed je dit? Is het een afleidingsmanoeuvre? Of ging je naar slavernij om de fout die de islam gemaakt heeft te verontschuldigen door naar het christendom, die een vergelijkbare fout gemaakt hebben, te wijzen? Als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat het christendom dan wel een grote fout gemaakt heeft, maar dit wel in ere hersteld heeft. De morele veroordeling van slavernij, de gedachte dat vrijheid een onvervreemdbaar mensenrecht is, stamt namelijk uit Europa. En niet, zoals vele moslims en islamapologeten zeggen, uit Saudie Arabie. Het was Engeland, om precies te zijn, Wilberforce en de zijnen, die de drijvende krachten waren. En dus niet Mohammed, de profeet.Ik denk dat kwam doordat het item verkrachting van slavinnen ergens gevallen is.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: zahrafa verteld .....

Berichtdoor BFA » Zo Mar 28, 2010 9:01 pm

zahrafa schreef:In 810 werd de Kairoyinemoskee gebouwd. In de stad werd in 859 de Karueein-universiteit gesticht door Fatima al-Fihri. Dit is de oudste universiteit ter wereld. Hiermee werd het een belangrijk studiecentrum.


Een school waar enkel religie gegeven wordt is volgens de betekenis van het woord 'universiteit', geen universiteit maar een seminarie.

zahrafa schreef:Tot in de 15e eeuw geloofden veel mensen nog dat de aarde de vorm had van een platte schijf. Wie te dicht bij de rand kwam, viel van de wereld af en kwam nooit meer terug, zo dacht men.


Prijs je gelukkig dat je hier bij de ongelovigen onderwijs krijgt. Het is daardoor dat je dit weet.
In de Islamterritoria wordt nog steeds beweerd dat de Aarde plat is. Dit wordt op TV onderwezen.

Trouwens, Er zijn hier kloosters war al in het jaar 800 de elleptische bewegingen van de hemelichamen bestudeerd en berekend werden. Berekend met een systeem gebaseerd op Romeinse cijfers.

Dat de Aarde rond was, was in het jaar 1 000 in Europa reeds geweten door ieder die gestudeerd had. Aristoteles was een onderdeel van die studie. Het begrip ronde Aarde met rondcircelende hemellichamen was een begrip uit Aristoteles.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: zahrafa verteld .....

Berichtdoor Dhana » Wo Mar 31, 2010 9:15 am

Ik denk niet dat Zaphrafa nog terug komt. Die is te druk met no meer bewijsmateriaal verzamelen in de vorm van subjectieve geschiedenis en interviews van derden om de islam te verdedigen.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

zahrafa
Berichten: 40
Lid geworden op: Do Mar 18, 2010 11:23 pm

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor zahrafa » Do Apr 01, 2010 6:24 pm

De Islaam vernedert de vrouw


De status van de Moslimvrouw:

De status van de Moslimvrouw is vaak het doelwit van de westerse media. Er worden reportages en documentaires gemaakt over de rol van de vrouw in de Islaam. Onderzoeken worden gedaan, deskundigen worden geraadpleegd en discussies worden gehouden. Wat is de eindconclusie van dit alles? Onderdrukking, mishandeling, uitbuiting, uithuwelijking. Maar laten we eens kijken wat de Islaam daar zelf over zegt. Als we de Koran lezen, dan zien we dat de vrouw in de aanblik van Allah - de Almachtige - gelijk is aan de man. De enige weegschaal bij Allah voor de voorrang van de man of de vrouw is godsvrees.

De meest edele onder jullie bij Allah is degene die de meeste godsvrees heeft.
[ Soerah al-Hoedjoeraat 49:13 ]

De vrouwen en mannen zijn gelijk in de beloning en bestraffing. Allah - Verheven is Hij - zegt:

Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij een gelovige is: waarlijk, wij zullen hem een goed leven geven. En waarlijk, Wij zullen hun hun beloning schenken volgens het beste wat zij verrichtten
[ Soerah an-Nahl 16:97 ].

Wanneer we kijken naar het leven van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, dan zien we dat hij de vrouwen uitnodigde, net zoals hij de mannen uitnodigde. Hij onderwees de vrouwen, net zoals hij de mannen onderwees. Hij nam de eed aan van de vrouwen, net zoals hij de eed aannam van de mannen.
De Moslimman en Moslimvrouw zijn gelijk in de mensenrechten. Ieder van de echtgenoten heeft zijn recht op de ander. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:
"Waarlijk, jullie vrouwen hebben hun plichten jegens jullie. En jullie hebben jullie plichten jegens jullie vrouwen." Allah heeft de vrouw het recht gegeven om haar leven zelf in te delen. Zij wordt niet gehuwd, behalve met haar toestemming. Er wordt niets van haar bezit genomen, behalve met haar instemming. En als zij beschuldigd wordt in haar eer, wordt haar beschuldiger gestraft.

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.
Allah heeft haar vader en moeder opgedragen goed voor haar te zijn. Moeslim heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag der Opstanding zo met mij zijn."En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar.

Wanneer de Moslimvrouw voorzien wordt van kinderen, zijn ook zij verplicht om goed voor haar te zijn en zich nederig tegenover haar op te stellen. Wanneer één van haar kinderen haar ongehoorzaam is en haar op een ongepaste wijze behandelt, wordt hij verworpen en berispt door de mensen, totdat hij terugkeert naar het gehoorzamen van zijn moeder.

In vele gevallen heeft de Islaam de vrouw zelfs boven de man gesteld. Allah - Verheven is Hij zegt:

En Wij droegen de mens op om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid. En zijn zogen is gedurende twee jaar. Wees dus dankbaar jegens Mij en je ouders
[ Soerah Loeqmaan 31:14 ]

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat een man vroeg:

"O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?" Hij antwoordde: "Je moeder, daarna je moeder, daarna je moeder, daarna je vader..."

En Ibn 'Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader - zag een man de ommegang verrichten om de Ka'bah, terwijl hij een oude vrouw op zijn rug droeg, waarop hij hem vroeg: "Wie is deze vrouw?"

De man antwoordde: "Dit is mijn invalide moeder. Al twintig jaar draag ik haar op mijn rug. Denkt u, o Ibn 'Oemar, dat ik mijn plicht jegens haar vervuld heb?" Daarop zei Ibn 'Oemar:
"Neen... Nog geen druppel daarvan."

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft ook de man opgedragen goed te zijn voor zijn vrouw en berispte degene die zijn vrouw slecht behandelt en haar boos maakt. Moeslim en at-Tirmidhie hebben namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op de Afscheidsbedevaart een toespraak hield, terwijl voor hem honderdduizend pelgrims waren. Onder hen was de blanke en de zwarte, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Hij sprak al deze mensen toe en zei tegen hen:

"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."

Aboe Daawoed en anderen hebben overgeleverd dat op een dag vele vrouwen naar de vrouwen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - kwamen om te klagen over hun echtgenoten. Toen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - daarover op de hoogte werd gebracht, vergaarde hij de mensen en zei:

"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de Familie van Mohammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie."
En het is authentiek overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn echtgenote en ik ben van jullie de beste voor mijn echtgenoten."

De Islam stelde de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat hij kan om ervoor te zorgen dat zij geneest. En wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te hoeden. Hij dient zelfs haar eer en leven te beschermen. Maar als de vrouw geen echtgenoot heeft, dan rust de plicht op haar vader, broer of voogd om haar te hoeden en te beschermen. En hoe meer de vrouw zichzelf respecteert, hoe meer degenen om haar heen haar zullen respecteren.

Misvatting "De Islaam vernedert Vrouwen":

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat bv. vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.

Ik sluit af met de volgende woorden van een bekende Engelse schrijfster die ongeveer een eeuw geleden in een krant werden gepubliceerd:

"Het is beter en minder schadelijk dat onze vrouwen als dienstmeisjes bij iemand thuis werken dan dat zij in fabrieken aan het werk worden gezet waar zij hun elegantie voorgoed verliezen. Ah, was ons land maar als dat van de Moslims( niet vergeten dat dit artikel dateer van eeuw geleden). Daar waar nog altijd schaamte, kuisheid en puurheid te vinden is. Waarlijk, het is een schande dat Engeland haar vrouwen tot het toonbeeld van zedeloosheid heeft gemaakt, door hen te veel te laten mengen met mannen. Wat is er toch met ons? Waarom verlangen we niet naar datgene wat de vrouw in staat stelt om werk te verrichten dat in overeenstemming is met haar natuurlijke aanleg, zoals het huishouden en dat wij het mannenwerk overlaten aan de mannen, om de eer van de vrouw te redden?"

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden... Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie
Bron: Misconceptions about Islaam
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandi.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor Manon » Do Apr 01, 2010 6:26 pm

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.


shit! haar man is deaud, ze heeft enkel dochters die niet uithuwelijkbaar zijn omdat ze op hunne pa lijken, en ze heeft geen broers en hare pa is ook deaud.

shit! wat nu? HOER worden?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor Dhana » Do Apr 01, 2010 7:51 pm

zahrafa schreef:De Islaam vernedert de vrouw


De status van de Moslimvrouw:

Spoiler! :
De status van de Moslimvrouw is vaak het doelwit van de westerse media. Er worden reportages en documentaires gemaakt over de rol van de vrouw in de Islaam. Onderzoeken worden gedaan, deskundigen worden geraadpleegd en discussies worden gehouden. Wat is de eindconclusie van dit alles? Onderdrukking, mishandeling, uitbuiting, uithuwelijking. Maar laten we eens kijken wat de Islaam daar zelf over zegt. Als we de Koran lezen, dan zien we dat de vrouw in de aanblik van Allah - de Almachtige - gelijk is aan de man. De enige weegschaal bij Allah voor de voorrang van de man of de vrouw is godsvrees.

De meest edele onder jullie bij Allah is degene die de meeste godsvrees heeft.
[ Soerah al-Hoedjoeraat 49:13 ]

De vrouwen en mannen zijn gelijk in de beloning en bestraffing. Allah - Verheven is Hij - zegt:

Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij een gelovige is: waarlijk, wij zullen hem een goed leven geven. En waarlijk, Wij zullen hun hun beloning schenken volgens het beste wat zij verrichtten
[ Soerah an-Nahl 16:97 ].

Wanneer we kijken naar het leven van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, dan zien we dat hij de vrouwen uitnodigde, net zoals hij de mannen uitnodigde. Hij onderwees de vrouwen, net zoals hij de mannen onderwees. Hij nam de eed aan van de vrouwen, net zoals hij de eed aannam van de mannen.
De Moslimman en Moslimvrouw zijn gelijk in de mensenrechten. Ieder van de echtgenoten heeft zijn recht op de ander. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:
"Waarlijk, jullie vrouwen hebben hun plichten jegens jullie. En jullie hebben jullie plichten jegens jullie vrouwen." Allah heeft de vrouw het recht gegeven om haar leven zelf in te delen. Zij wordt niet gehuwd, behalve met haar toestemming. Er wordt niets van haar bezit genomen, behalve met haar instemming. En als zij beschuldigd wordt in haar eer, wordt haar beschuldiger gestraft.

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.
Allah heeft haar vader en moeder opgedragen goed voor haar te zijn. Moeslim heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag der Opstanding zo met mij zijn."En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar.

Wanneer de Moslimvrouw voorzien wordt van kinderen, zijn ook zij verplicht om goed voor haar te zijn en zich nederig tegenover haar op te stellen. Wanneer één van haar kinderen haar ongehoorzaam is en haar op een ongepaste wijze behandelt, wordt hij verworpen en berispt door de mensen, totdat hij terugkeert naar het gehoorzamen van zijn moeder.

In vele gevallen heeft de Islaam de vrouw zelfs boven de man gesteld. Allah - Verheven is Hij zegt:

En Wij droegen de mens op om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid. En zijn zogen is gedurende twee jaar. Wees dus dankbaar jegens Mij en je ouders
[ Soerah Loeqmaan 31:14 ]

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat een man vroeg:

"O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?" Hij antwoordde: "Je moeder, daarna je moeder, daarna je moeder, daarna je vader..."

En Ibn 'Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader - zag een man de ommegang verrichten om de Ka'bah, terwijl hij een oude vrouw op zijn rug droeg, waarop hij hem vroeg: "Wie is deze vrouw?"

De man antwoordde: "Dit is mijn invalide moeder. Al twintig jaar draag ik haar op mijn rug. Denkt u, o Ibn 'Oemar, dat ik mijn plicht jegens haar vervuld heb?" Daarop zei Ibn 'Oemar:
"Neen... Nog geen druppel daarvan."

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft ook de man opgedragen goed te zijn voor zijn vrouw en berispte degene die zijn vrouw slecht behandelt en haar boos maakt. Moeslim en at-Tirmidhie hebben namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op de Afscheidsbedevaart een toespraak hield, terwijl voor hem honderdduizend pelgrims waren. Onder hen was de blanke en de zwarte, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Hij sprak al deze mensen toe en zei tegen hen:

"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."

Aboe Daawoed en anderen hebben overgeleverd dat op een dag vele vrouwen naar de vrouwen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - kwamen om te klagen over hun echtgenoten. Toen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - daarover op de hoogte werd gebracht, vergaarde hij de mensen en zei:

"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de Familie van Mohammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie."
En het is authentiek overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn echtgenote en ik ben van jullie de beste voor mijn echtgenoten."

De Islam stelde de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat hij kan om ervoor te zorgen dat zij geneest. En wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te hoeden. Hij dient zelfs haar eer en leven te beschermen. Maar als de vrouw geen echtgenoot heeft, dan rust de plicht op haar vader, broer of voogd om haar te hoeden en te beschermen. En hoe meer de vrouw zichzelf respecteert, hoe meer degenen om haar heen haar zullen respecteren.

Misvatting "De Islaam vernedert Vrouwen":

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat bv. vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.

Ik sluit af met de volgende woorden van een bekende Engelse schrijfster die ongeveer een eeuw geleden in een krant werden gepubliceerd:

"Het is beter en minder schadelijk dat onze vrouwen als dienstmeisjes bij iemand thuis werken dan dat zij in fabrieken aan het werk worden gezet waar zij hun elegantie voorgoed verliezen. Ah, was ons land maar als dat van de Moslims( niet vergeten dat dit artikel dateer van eeuw geleden). Daar waar nog altijd schaamte, kuisheid en puurheid te vinden is. Waarlijk, het is een schande dat Engeland haar vrouwen tot het toonbeeld van zedeloosheid heeft gemaakt, door hen te veel te laten mengen met mannen. Wat is er toch met ons? Waarom verlangen we niet naar datgene wat de vrouw in staat stelt om werk te verrichten dat in overeenstemming is met haar natuurlijke aanleg, zoals het huishouden en dat wij het mannenwerk overlaten aan de mannen, om de eer van de vrouw te redden?"

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden... Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie
Bron: Misconceptions about Islaam
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandi
.


De eer van de vrouw is niet ten gunste van haarzelf, maar enkel en alleen die van de moslimhaantjes. Allah toont alleen medeleven met geilheid van de mannentjes die hun seksueel bezit veilig mogen stellen. Eergevoel is walgen van een man die er nog 3 andere vrouwtjes op na houdt en zich bovendien nog seksueel uit mag leven met iedere slavin die hij in zijn bezit heeft. Eergevoel is kotsmisselijk worden als je alles uit handen moet laten vallen als manlief hitsig thuis komt.

Er staat nog een aantal vragen open? Lees je die wel? Of ben je alleen bezig met airmails voor het paradijs opsparen?

Ik hoop dat Ariel deze post verplaatst naar Zahrafa vertelt, of liever gezegd... Zahrafa kopieert, want daar hoort deze post thuis.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75201
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor Ariel » Do Apr 01, 2010 8:40 pm

:laugh1: Ik zie het al...De vrouw is een kostbare diamant.
Wij kunnen honderd andere hadiths laten zien die het tegendeel aantonen, maar onze bekeerde suiker moslima kan dat niet meer bevatten.
Haar vaginale hoofdhaar wat verstopt zit onder een strakke hoofddoek zou van schrik dof worden en afbreken.

En Dhana, your wish is my command. Deze posten gaan straks in onze kostbare zahrafa weet het beter foldertje.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

zahrafa
Berichten: 40
Lid geworden op: Do Mar 18, 2010 11:23 pm

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor zahrafa » Do Apr 01, 2010 9:21 pm

Manon schreef:
Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.


shit! haar man is deaud, ze heeft enkel dochters die niet uithuwelijkbaar zijn omdat ze op hunne pa lijken, en ze heeft geen broers en hare pa is ook deaud.

shit! wat nu? HOER worden?de droom van elke Nederlander

Onder de seksindustrie worden alle activiteiten verstaan die te maken hebben met de exploitatie van seksualiteit. Deze bedrijfstak behelst de pornografie en de prostitutie. In veel landen is de seksindustrie weliswaar officieel verboden maar wordt dikwijls gedoogd. In enkele landen is (een deel van de) seksindustrie gelegaliseerd, bijvoorbeeld in Nederland waar prostitutie (mits geregistreerd) als een normaal beroep wordt beschouwd waarover men belasting is verschuldigd. Onderdelen van de seksindustrie zijn vrouwenhandel en kinderpornografie.Nederlands onderzoek
Het meest recente (serieuze) onderzoek naar vreemdgaan in Nederland, werd uitgevoerd door psycholoog Henk Noort. Hij onderzocht 1700 heteroseksuele mannen en vrouwen tussen 20 en 45 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat 25 procent van de Nederlanders vreemdgaat. Dit cijfer lijkt aan de lage kant. Uit het jaarlijkse seksonderzoek van Durex blijkt dat 31 procent van de Nederlanders vreemdgaat. Wereldwijd is dat (volgens Durex) 22 procent.

Uit ander onderzoek blijkt dat de kans dat je tijdens een vaste relatie te maken krijgt met overspel, ergens tussen de 40 en 76 procent ligt. Overspel wordt trouwens door ongeveer 30 procent van de stellen genoemd als belangrijkste oorzaak voor het beeeindigen van de relatie.
Laatst gewijzigd door zahrafa op Do Apr 01, 2010 9:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor BFA » Do Apr 01, 2010 9:24 pm

zahrafa schreef:de droom van elke Nederlander


Wat is de droom van elke Mohammedaan?

Een goede flagellatie en vreemdgaan in geïnstitutionaliseerd polygamie.

Hoe je zedenpreken voor je en zie naar de balk in het eigen oog.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Manon » Do Apr 01, 2010 9:27 pm

:roll2:

maar Zahrafa toch: wat heeft vreemdgaan nu te maken met de islamitische regelgeving voor lelijke oude weduwen die enkel lelijke ongehuwde dochters hebben, zonder broer die voor hen zorgt (tegen de zin van hun vrouwen) en zonder vader omdat die allang dood zijn?
Heb je echt niks anders te melden dan "overspel bij westerse zelfstandige vrouwen die geen man nodig hebben om hen te onderhouden omdat ze gewoon zelf voor hun eigen inkomen zorgen, net zoals islamitische mannen voor hun eigen inkomen zorgen en daardoor een pak vrouwen (maximum vier tegelijk) én een onbepaald aantal slavinnen mogen bespringen?

Ik bespring dus ook wie ik wil, en bovendien kan ik zorgen voor mijn eigen offspring, zonder dat ik de baarmoeder van iemand anders moet in beslag nemen..... vermits ik geen enkele afhankelijkheid heb tegenover gelijkewelke man. Ben ik nu slechter dan een moslimman of hoe zit het?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Monique » Do Apr 01, 2010 9:52 pm

Ik word toch zo moe van die grieten die ervan uit gaan dat ze te stom zijn om voor zichzelf te zorgen.
Ik word toch zo moe van die grieten die ervan uit gaan dat ze een wandelende vagina zijn.
Ik word zo moe van die grieten die menen dat een "voogd" hebben het toppunt van vrijheid is.
Ik word zo moe van die grieten die de hoer spelen voor kost en inwoning.
ik word zo moe van grieten die menen dat ze alleen goed zijn voor neuken, werpen, koken en schoonmaken.
Ik word zo moe van grieten die werkelijk geloven dat een god ze alleen geschapen heeft om mannen te dienen.

Ik word zo moe van die grieten die denken dat ze verkracht worden wanneer hun arm te zien is.
Ik word zo moe van die idiote grieten, vooral van degenen die WETEN dat het NIET zo is.

Vooral wanneer ze beginnen over dat islam de vrouw juist rechten heeft gegeven die ze eerst niet hadden.
Dan halen ze altijd de eerste vrouw van mohammed (piss be upon him) aan Kadhifa (of zoiets) die zelfs een ZAKENVROUW
was met en eigen bedrijf.
Ja...duh..... dat WAS ze al voor dat ze die malloot trouwde!!! Dus.... VOOR islam hadden vrouwen meer rechten dan
tijdens islam.
Die moslims lopen gewoon glashard te liegen en dat weten ze dondersgoed.

Dat meisje svoor islam na de geboorte meteen begraven werden..... in de eerste plaats moet ik de eerste moslim nog tegenkomen
die daar bronnen van kan geven...maar vooruit...STEL dat dat zo was....in islam worden ze NA de geboorte gestenigd!

Die idiote grieten sluiten zich aan bij een sekte waardoor ze hun kinderen (die stout zijn) en hun stoute familie en vrienden
de ergste marteling toewensen.
Hoe achterlijk en misdadig kun je zijn?

Dan heb je ook nog die idiote grieten die durven te stellen dat een moslima MEER vrijheid heeft dan een kafira.
Hoe achterlijk kun je zijn om die glasharde leugens te verkondigen en kennelijk ook nog te geloven terwijl het tegendeel
iedere dag voor hun ogen plaatsvindt???

Maar zahrafa, ik geef je het voordeel van de twijfel.

Geef mij 1 dingetje waarin een moslima vrijer is dan een kafira en ik bekeer me terstond tot de islam.
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75201
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Ariel » Do Apr 01, 2010 10:05 pm

Monique schreef:
Dan heb je ook nog die idiote grieten die durven te stellen dat een moslima MEER vrijheid heeft dan een kafira.
Hoe achterlijk kun je zijn om die glasharde leugens te verkondigen en kennelijk ook nog te geloven terwijl het tegendeel
iedere dag voor hun ogen plaatsvindt???

Maar zahrafa, ik geef je het voordeel van de twijfel.ja maar, dat geloven die meisjes werkelijk. Zeker de bekeerde moslima's . Als je aan een geboren moslima die in een islamitische paradijs woont de vraag stelt of ze even veel rechten heeft als de man, dan hoor je een heel ander geluid.
Daarom ben ik van mening dat elk Europees meisje die overstapt naar de religie van ( kuch) vrede eerst een jaar stage moet lopen in Iran, SA of nog beter Afghanistan. Kijken of ze zich dan nog een diamant voelen.

Maar on topic...Beste zahrafa, hoe denk jij over een muttah huwelijk?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

zahrafa
Berichten: 40
Lid geworden op: Do Mar 18, 2010 11:23 pm

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor zahrafa » Do Apr 01, 2010 10:20 pm

Dhana schreef:
zahrafa schreef:De Islaam vernedert de vrouw


De status van de Moslimvrouw:

Spoiler! :
De status van de Moslimvrouw is vaak het doelwit van de westerse media. Er worden reportages en documentaires gemaakt over de rol van de vrouw in de Islaam. Onderzoeken worden gedaan, deskundigen worden geraadpleegd en discussies worden gehouden. Wat is de eindconclusie van dit alles? Onderdrukking, mishandeling, uitbuiting, uithuwelijking. Maar laten we eens kijken wat de Islaam daar zelf over zegt. Als we de Koran lezen, dan zien we dat de vrouw in de aanblik van Allah - de Almachtige - gelijk is aan de man. De enige weegschaal bij Allah voor de voorrang van de man of de vrouw is godsvrees.

De meest edele onder jullie bij Allah is degene die de meeste godsvrees heeft.
[ Soerah al-Hoedjoeraat 49:13 ]

De vrouwen en mannen zijn gelijk in de beloning en bestraffing. Allah - Verheven is Hij - zegt:

Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij een gelovige is: waarlijk, wij zullen hem een goed leven geven. En waarlijk, Wij zullen hun hun beloning schenken volgens het beste wat zij verrichtten
[ Soerah an-Nahl 16:97 ].

Wanneer we kijken naar het leven van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, dan zien we dat hij de vrouwen uitnodigde, net zoals hij de mannen uitnodigde. Hij onderwees de vrouwen, net zoals hij de mannen onderwees. Hij nam de eed aan van de vrouwen, net zoals hij de eed aannam van de mannen.
De Moslimman en Moslimvrouw zijn gelijk in de mensenrechten. Ieder van de echtgenoten heeft zijn recht op de ander. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:
"Waarlijk, jullie vrouwen hebben hun plichten jegens jullie. En jullie hebben jullie plichten jegens jullie vrouwen." Allah heeft de vrouw het recht gegeven om haar leven zelf in te delen. Zij wordt niet gehuwd, behalve met haar toestemming. Er wordt niets van haar bezit genomen, behalve met haar instemming. En als zij beschuldigd wordt in haar eer, wordt haar beschuldiger gestraft.

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.
Allah heeft haar vader en moeder opgedragen goed voor haar te zijn. Moeslim heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag der Opstanding zo met mij zijn."En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar.

Wanneer de Moslimvrouw voorzien wordt van kinderen, zijn ook zij verplicht om goed voor haar te zijn en zich nederig tegenover haar op te stellen. Wanneer één van haar kinderen haar ongehoorzaam is en haar op een ongepaste wijze behandelt, wordt hij verworpen en berispt door de mensen, totdat hij terugkeert naar het gehoorzamen van zijn moeder.

In vele gevallen heeft de Islaam de vrouw zelfs boven de man gesteld. Allah - Verheven is Hij zegt:

En Wij droegen de mens op om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid. En zijn zogen is gedurende twee jaar. Wees dus dankbaar jegens Mij en je ouders
[ Soerah Loeqmaan 31:14 ]

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat een man vroeg:

"O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?" Hij antwoordde: "Je moeder, daarna je moeder, daarna je moeder, daarna je vader..."

En Ibn 'Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader - zag een man de ommegang verrichten om de Ka'bah, terwijl hij een oude vrouw op zijn rug droeg, waarop hij hem vroeg: "Wie is deze vrouw?"

De man antwoordde: "Dit is mijn invalide moeder. Al twintig jaar draag ik haar op mijn rug. Denkt u, o Ibn 'Oemar, dat ik mijn plicht jegens haar vervuld heb?" Daarop zei Ibn 'Oemar:
"Neen... Nog geen druppel daarvan."

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft ook de man opgedragen goed te zijn voor zijn vrouw en berispte degene die zijn vrouw slecht behandelt en haar boos maakt. Moeslim en at-Tirmidhie hebben namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op de Afscheidsbedevaart een toespraak hield, terwijl voor hem honderdduizend pelgrims waren. Onder hen was de blanke en de zwarte, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Hij sprak al deze mensen toe en zei tegen hen:

"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."

Aboe Daawoed en anderen hebben overgeleverd dat op een dag vele vrouwen naar de vrouwen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - kwamen om te klagen over hun echtgenoten. Toen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - daarover op de hoogte werd gebracht, vergaarde hij de mensen en zei:

"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de Familie van Mohammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie."
En het is authentiek overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn echtgenote en ik ben van jullie de beste voor mijn echtgenoten."

De Islam stelde de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat hij kan om ervoor te zorgen dat zij geneest. En wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te hoeden. Hij dient zelfs haar eer en leven te beschermen. Maar als de vrouw geen echtgenoot heeft, dan rust de plicht op haar vader, broer of voogd om haar te hoeden en te beschermen. En hoe meer de vrouw zichzelf respecteert, hoe meer degenen om haar heen haar zullen respecteren.

Misvatting "De Islaam vernedert Vrouwen":

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat bv. vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.

Ik sluit af met de volgende woorden van een bekende Engelse schrijfster die ongeveer een eeuw geleden in een krant werden gepubliceerd:

"Het is beter en minder schadelijk dat onze vrouwen als dienstmeisjes bij iemand thuis werken dan dat zij in fabrieken aan het werk worden gezet waar zij hun elegantie voorgoed verliezen. Ah, was ons land maar als dat van de Moslims( niet vergeten dat dit artikel dateer van eeuw geleden). Daar waar nog altijd schaamte, kuisheid en puurheid te vinden is. Waarlijk, het is een schande dat Engeland haar vrouwen tot het toonbeeld van zedeloosheid heeft gemaakt, door hen te veel te laten mengen met mannen. Wat is er toch met ons? Waarom verlangen we niet naar datgene wat de vrouw in staat stelt om werk te verrichten dat in overeenstemming is met haar natuurlijke aanleg, zoals het huishouden en dat wij het mannenwerk overlaten aan de mannen, om de eer van de vrouw te redden?"

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden... Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie
Bron: Misconceptions about Islaam
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandi
.


De eer van de vrouw is niet ten gunste van haarzelf, maar enkel en alleen die van de moslimhaantjes. Allah toont alleen medeleven met geilheid van de mannentjes die hun seksueel bezit veilig mogen stellen. Eergevoel is walgen van een man die er nog 3 andere vrouwtjes op na houdt en zich bovendien nog seksueel uit mag leven met iedere slavin die hij in zijn bezit heeft. Eergevoel is kotsmisselijk worden als je alles uit handen moet laten vallen als manlief hitsig thuis komt.

Er staat nog een aantal vragen open? Lees je die wel? Of ben je alleen bezig met airmails voor het paradijs opsparen?

Ik hoop dat Ariel deze post verplaatst naar Zahrafa vertelt, of liever gezegd... Zahrafa kopieert, want daar hoort deze post thuis.http://www.polygamy.com/ cadeautje
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/ ... _opponents cadeautje

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75201
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor Ariel » Do Apr 01, 2010 10:33 pmTsssssssssssss, :shock: daar schrik ik van. Zelfs moslima's lenen zich voor die onzin, en bieden zich zomaar aan.

http://www.muslima.com/?ovchn=GGL&ovcpn ... DgodPQGdFQ
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Islam over bastaardkind

Berichtdoor Dhana » Do Apr 01, 2010 11:06 pm

zahrafa schreef:
Dhana schreef:
zahrafa schreef:De Islaam vernedert de vrouw


De status van de Moslimvrouw:

Spoiler! :
De status van de Moslimvrouw is vaak het doelwit van de westerse media. Er worden reportages en documentaires gemaakt over de rol van de vrouw in de Islaam. Onderzoeken worden gedaan, deskundigen worden geraadpleegd en discussies worden gehouden. Wat is de eindconclusie van dit alles? Onderdrukking, mishandeling, uitbuiting, uithuwelijking. Maar laten we eens kijken wat de Islaam daar zelf over zegt. Als we de Koran lezen, dan zien we dat de vrouw in de aanblik van Allah - de Almachtige - gelijk is aan de man. De enige weegschaal bij Allah voor de voorrang van de man of de vrouw is godsvrees.

De meest edele onder jullie bij Allah is degene die de meeste godsvrees heeft.
[ Soerah al-Hoedjoeraat 49:13 ]

De vrouwen en mannen zijn gelijk in de beloning en bestraffing. Allah - Verheven is Hij - zegt:

Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij een gelovige is: waarlijk, wij zullen hem een goed leven geven. En waarlijk, Wij zullen hun hun beloning schenken volgens het beste wat zij verrichtten
[ Soerah an-Nahl 16:97 ].

Wanneer we kijken naar het leven van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, dan zien we dat hij de vrouwen uitnodigde, net zoals hij de mannen uitnodigde. Hij onderwees de vrouwen, net zoals hij de mannen onderwees. Hij nam de eed aan van de vrouwen, net zoals hij de eed aannam van de mannen.
De Moslimman en Moslimvrouw zijn gelijk in de mensenrechten. Ieder van de echtgenoten heeft zijn recht op de ander. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:
"Waarlijk, jullie vrouwen hebben hun plichten jegens jullie. En jullie hebben jullie plichten jegens jullie vrouwen." Allah heeft de vrouw het recht gegeven om haar leven zelf in te delen. Zij wordt niet gehuwd, behalve met haar toestemming. Er wordt niets van haar bezit genomen, behalve met haar instemming. En als zij beschuldigd wordt in haar eer, wordt haar beschuldiger gestraft.

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om haar op te zoeken.
Allah heeft haar vader en moeder opgedragen goed voor haar te zijn. Moeslim heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag der Opstanding zo met mij zijn."En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar.

Wanneer de Moslimvrouw voorzien wordt van kinderen, zijn ook zij verplicht om goed voor haar te zijn en zich nederig tegenover haar op te stellen. Wanneer één van haar kinderen haar ongehoorzaam is en haar op een ongepaste wijze behandelt, wordt hij verworpen en berispt door de mensen, totdat hij terugkeert naar het gehoorzamen van zijn moeder.

In vele gevallen heeft de Islaam de vrouw zelfs boven de man gesteld. Allah - Verheven is Hij zegt:

En Wij droegen de mens op om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid. En zijn zogen is gedurende twee jaar. Wees dus dankbaar jegens Mij en je ouders
[ Soerah Loeqmaan 31:14 ]

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat een man vroeg:

"O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?" Hij antwoordde: "Je moeder, daarna je moeder, daarna je moeder, daarna je vader..."

En Ibn 'Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader - zag een man de ommegang verrichten om de Ka'bah, terwijl hij een oude vrouw op zijn rug droeg, waarop hij hem vroeg: "Wie is deze vrouw?"

De man antwoordde: "Dit is mijn invalide moeder. Al twintig jaar draag ik haar op mijn rug. Denkt u, o Ibn 'Oemar, dat ik mijn plicht jegens haar vervuld heb?" Daarop zei Ibn 'Oemar:
"Neen... Nog geen druppel daarvan."

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft ook de man opgedragen goed te zijn voor zijn vrouw en berispte degene die zijn vrouw slecht behandelt en haar boos maakt. Moeslim en at-Tirmidhie hebben namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op de Afscheidsbedevaart een toespraak hield, terwijl voor hem honderdduizend pelgrims waren. Onder hen was de blanke en de zwarte, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Hij sprak al deze mensen toe en zei tegen hen:

"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."

Aboe Daawoed en anderen hebben overgeleverd dat op een dag vele vrouwen naar de vrouwen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - kwamen om te klagen over hun echtgenoten. Toen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - daarover op de hoogte werd gebracht, vergaarde hij de mensen en zei:

"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de Familie van Mohammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie."
En het is authentiek overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:

"De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn echtgenote en ik ben van jullie de beste voor mijn echtgenoten."

De Islam stelde de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat hij kan om ervoor te zorgen dat zij geneest. En wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te hoeden. Hij dient zelfs haar eer en leven te beschermen. Maar als de vrouw geen echtgenoot heeft, dan rust de plicht op haar vader, broer of voogd om haar te hoeden en te beschermen. En hoe meer de vrouw zichzelf respecteert, hoe meer degenen om haar heen haar zullen respecteren.

Misvatting "De Islaam vernedert Vrouwen":

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat bv. vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.

Ik sluit af met de volgende woorden van een bekende Engelse schrijfster die ongeveer een eeuw geleden in een krant werden gepubliceerd:

"Het is beter en minder schadelijk dat onze vrouwen als dienstmeisjes bij iemand thuis werken dan dat zij in fabrieken aan het werk worden gezet waar zij hun elegantie voorgoed verliezen. Ah, was ons land maar als dat van de Moslims( niet vergeten dat dit artikel dateer van eeuw geleden). Daar waar nog altijd schaamte, kuisheid en puurheid te vinden is. Waarlijk, het is een schande dat Engeland haar vrouwen tot het toonbeeld van zedeloosheid heeft gemaakt, door hen te veel te laten mengen met mannen. Wat is er toch met ons? Waarom verlangen we niet naar datgene wat de vrouw in staat stelt om werk te verrichten dat in overeenstemming is met haar natuurlijke aanleg, zoals het huishouden en dat wij het mannenwerk overlaten aan de mannen, om de eer van de vrouw te redden?"

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden... Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie
Bron: Misconceptions about Islaam
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandi
.


De eer van de vrouw is niet ten gunste van haarzelf, maar enkel en alleen die van de moslimhaantjes. Allah toont alleen medeleven met geilheid van de mannentjes die hun seksueel bezit veilig mogen stellen. Eergevoel is walgen van een man die er nog 3 andere vrouwtjes op na houdt en zich bovendien nog seksueel uit mag leven met iedere slavin die hij in zijn bezit heeft. Eergevoel is kotsmisselijk worden als je alles uit handen moet laten vallen als manlief hitsig thuis komt.

Er staat nog een aantal vragen open? Lees je die wel? Of ben je alleen bezig met airmails voor het paradijs opsparen?

Ik hoop dat Ariel deze post verplaatst naar Zahrafa vertelt, of liever gezegd... Zahrafa kopieert, want daar hoort deze post thuis.http://www.polygamy.com/ cadeautje
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/ ... _opponents cadeautjePfff als je niet zelf kan reageren en alleen maar artikeltjes van anderen van lanceren, houdt het voor mij op.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Re: zahrafa verteld .....

Berichtdoor Chaimae » Vr Apr 02, 2010 1:30 pm

Dhana schreef:
Chaimae schreef:Zahrafa, je was in discussie met leden over de islam en overspel en haalt plots uit het niets slavernij aan. Waarom deed je dit? Is het een afleidingsmanoeuvre? Of ging je naar slavernij om de fout die de islam gemaakt heeft te verontschuldigen door naar het christendom, die een vergelijkbare fout gemaakt hebben, te wijzen? Als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat het christendom dan wel een grote fout gemaakt heeft, maar dit wel in ere hersteld heeft. De morele veroordeling van slavernij, de gedachte dat vrijheid een onvervreemdbaar mensenrecht is, stamt namelijk uit Europa. En niet, zoals vele moslims en islamapologeten zeggen, uit Saudie Arabie. Het was Engeland, om precies te zijn, Wilberforce en de zijnen, die de drijvende krachten waren. En dus niet Mohammed, de profeet.Ik denk dat kwam doordat het item verkrachting van slavinnen ergens gevallen is.

De islam staat het onder bepaalde omstandigheden toe om je slavin te neuken. Zelfs de grote geleerden zeggen dit!Waarom ontkent Zahrafa dit in alle toonaarden? Schaamt zij zich ervoor? Zo ja; dat betekent dan toch dat het mensonterend is. Immers, je schaamt je als mens alleen voor de slechte dingen.

Overigens, in Marokko woon ik weeklijks de vrijdagpreek bij. In Marokko heeft de imaam vaak een een declematie voorgedragen betreft dit onderwerp. Wat mij opgevallen is, is dat de imaam erg selectief bezig was. Dan reciteerde hij verzen of hadeeths die zeiden dat je die slaven goed moet behandelen en net zoveel rechten hebben als hun baas. Vaak zijn die versen nasikh of moet je die hadeeths in een tijdsgeest zien. Dat werd er natuurlijk nooit bij gezegd. En die aanwezigen kennen de 'Ilm al-nasikh wa-'l-mansukh niet eens, laat staan dat zij daar ooit wat over gehoord hebben. Zal de imaam ( in de wetenschap dat deze imaam bekend is met de verzen die het neuken met je slaven goedpraten) zich hier ook voor schamen?
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Manon » Vr Apr 02, 2010 1:33 pm

De islam staat het onder bepaalde omstandigheden toe om je slavin te neuken.


Niks bepaalde omstandigheden! . Het IS gewoon ALTIJD toegestaan om met vier vrouwen tegelijk gehuwd te zijn én bovendien te mogen neuken met "alles wat je rechterhand bezit". (volgens mij zitten daar ook mannetjes of jongelingen onder).
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Chaimae » Vr Apr 02, 2010 1:41 pm

Manon,

De vier vrouwen worden in de 'islamitisch' volksmond geen slaven genoemd, maar gewoon echtgenoten. Daar ben je vaak ook gewoon wettelijk mee getrouwd. Slaven zijn gewoon slaven, vrouwen die uit pure armoe bij je in dienst moeten. Vrouwen waar je niet mee getrouwd bent, maar de huishoudelijke taken doen. Een pakezel van de man (het gezin). Die mag je neuken als jij je als man niet kan inhouden en bang bent anders overspel te plegen. Neuken met je slavin wordt je niet aangerkend. Dat is (hoe scheef) geen overspel.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Manon » Vr Apr 02, 2010 1:55 pm

Chaimae schreef:Manon,

De vier vrouwen worden in de 'islamitisch' volksmond geen slaven genoemd, maar gewoon echtgenoten. Daar ben je vaak ook gewoon wettelijk mee getrouwd. Slaven zijn gewoon slaven, vrouwen die uit pure armoe bij je in dienst moeten. Vrouwen waar je niet mee getrouwd bent, maar de huishoudelijke taken doen. Een pakezel van de man (het gezin). Die mag je neuken als jij je als man niet kan inhouden en bang bent anders overspel te plegen. Neuken met je slavin wordt je niet aangerkend. Dat is (hoe scheef) geen overspel.chaimae ik zeg toch niet dat de vier vrouw slaven worden genoemd, ik zeg dat er staat dat ze met vier vrouwen tegelijk (dus inwisselbaar) mogen huwen EN DAT ZE DAARBOVENOP NOG MOGEN NEUKEN MET WAT HUN RECHTERHAND BEZIT. Daar staan geen aparte bepalingen bij onder welke omstandigheden dit wel of niet zou mogen: het mag ALTIJD.
4.23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie U bent ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, God is Vergevensgezind, Genadevol;

24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van God voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs.


En dit was precies enkel voor Mohammed bedoeld:
33.50. O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die God u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve. God is Vergevensgezind, Genadevol.


Welke "omstandigheden" zie jij hier beschreven?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor BFA » Vr Apr 02, 2010 2:45 pm

Chaimae schreef:De vier vrouwen worden in de 'islamitisch' volksmond geen slaven genoemd, maar gewoon echtgenoten. Daar ben je vaak ook gewoon wettelijk mee getrouwd. Slaven zijn gewoon slaven, vrouwen die uit pure armoe bij je in dienst moeten. Vrouwen waar je niet mee getrouwd bent, maar de huishoudelijke taken doen. Een pakezel van de man (het gezin). Die mag je neuken als jij je als man niet kan inhouden en bang bent anders overspel te plegen. Neuken met je slavin wordt je niet aangerkend. Dat is (hoe scheef) geen overspel.


Chaimae,

Begrijp je niet in welke morele afgrond je, je bevindt als je het woord 'slaven' zo normaliseert als jij nu doet?

Ik wil het woord: 'Moslim' niet gebruiken omdat het onderworpene betekent, hetgeen gelijk is aan slaaf. Juist omdat ik de menselijke waardigheid hoger inschat.

Dat je huishoudsters ook als slaven ziet. Daar kan mijn verstand ook niet bij.
Als je dan weet dat in de Islamteritoria juist enkele Sheiks en clerics rijk genoeg zijn om een huishoudster te betalen, omdat zij alles hebben en de rest niets heeft. (wat weer van morele laagte getuigt) Deze nog vrijgesproken zijn om hun huishoudster te bespringen wanneer het hun aanstaat.

Hoe kan het dat jij in het diepste moers van een donkere morele afgrond kan dwalen?
Wil je me dit uitleggen?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

zahrafa
Berichten: 40
Lid geworden op: Do Mar 18, 2010 11:23 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor zahrafa » Vr Apr 02, 2010 2:56 pm

Monique schreef:Ik word toch zo moe van die grieten die ervan uit gaan dat ze te stom zijn om voor zichzelf te zorgen.
Ik word toch zo moe van die grieten die ervan uit gaan dat ze een wandelende vagina zijn.
Ik word zo moe van die grieten die menen dat een "voogd" hebben het toppunt van vrijheid is.
Ik word zo moe van die grieten die de hoer spelen voor kost en inwoning.
ik word zo moe van grieten die menen dat ze alleen goed zijn voor neuken, werpen, koken en schoonmaken.
Ik word zo moe van grieten die werkelijk geloven dat een god ze alleen geschapen heeft om mannen te dienen.

Ik word zo moe van die grieten die denken dat ze verkracht worden wanneer hun arm te zien is.
Ik word zo moe van die idiote grieten, vooral van degenen die WETEN dat het NIET zo is.

Vooral wanneer ze beginnen over dat islam de vrouw juist rechten heeft gegeven die ze eerst niet hadden.
Dan halen ze altijd de eerste vrouw van mohammed (piss be upon him) aan Kadhifa (of zoiets) die zelfs een ZAKENVROUW
was met en eigen bedrijf.
Ja...duh..... dat WAS ze al voor dat ze die malloot trouwde!!! Dus.... VOOR islam hadden vrouwen meer rechten dan
tijdens islam.
Die moslims lopen gewoon glashard te liegen en dat weten ze dondersgoed.

Dat meisje svoor islam na de geboorte meteen begraven werden..... in de eerste plaats moet ik de eerste moslim nog tegenkomen
die daar bronnen van kan geven...maar vooruit...STEL dat dat zo was....in islam worden ze NA de geboorte gestenigd!

Die idiote grieten sluiten zich aan bij een sekte waardoor ze hun kinderen (die stout zijn) en hun stoute familie en vrienden
de ergste marteling toewensen.
Hoe achterlijk en misdadig kun je zijn?

Dan heb je ook nog die idiote grieten die durven te stellen dat een moslima MEER vrijheid heeft dan een kafira.
Hoe achterlijk kun je zijn om die glasharde leugens te verkondigen en kennelijk ook nog te geloven terwijl het tegendeel
iedere dag voor hun ogen plaatsvindt???

Maar zahrafa, ik geef je het voordeel van de twijfel.

Geef mij 1 dingetje waarin een moslima vrijer is dan een kafira en ik bekeer me terstond tot de islam.

Nederland

De huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige (financieel) te verschaffen. Ze zijn ook jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen. De verplichting tot samenwonen bestaat in Nederland niet meer.

De echtgenoten moeten samen de kosten van de huishouding, daaronder begrepen de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, dragen, naar evenredigheid van hun inkomen. Zijn de kosten hoger dan hun inkomens, dan moeten zij het meerdere dragen naar evenredigheid van hun vermogens. De echtgenoten moeten elkaar voldoende geld ter beschikking stellen om de kosten van de huishouding te betalen. Van deze draagplicht naar evenredigheid van inkomen en vermogen kan alleen bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken.


Rechten en plichten van de vrouw in de islam

Een man is verplicht zijn vrouw voldoende voedsel en kleding te geven en een dak boven haar hoofd. Ook als de vrouw een eigen inkomen heeft is dit zijn plicht, hoewel zij natuurlijk wel kan aanbieden mee te betalen aan het huishouden. De man is ook volledig verantwoordelijk voor het levensonderhoud en het onderwijs van zijn kinderen, ook na een eventuele scheiding. Als een man één van deze verplichtingen niet nakomt heeft een vrouw het recht om een echtscheiding aan te vragen.

zahrafa
Berichten: 40
Lid geworden op: Do Mar 18, 2010 11:23 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor zahrafa » Vr Apr 02, 2010 2:58 pm

Ariel schreef:
Monique schreef:
Dan heb je ook nog die idiote grieten die durven te stellen dat een moslima MEER vrijheid heeft dan een kafira.
Hoe achterlijk kun je zijn om die glasharde leugens te verkondigen en kennelijk ook nog te geloven terwijl het tegendeel
iedere dag voor hun ogen plaatsvindt???

Maar zahrafa, ik geef je het voordeel van de twijfel.ja maar, dat geloven die meisjes werkelijk. Zeker de bekeerde moslima's . Als je aan een geboren moslima die in een islamitische paradijs woont de vraag stelt of ze even veel rechten heeft als de man, dan hoor je een heel ander geluid.
Daarom ben ik van mening dat elk Europees meisje die overstapt naar de religie van ( kuch) vrede eerst een jaar stage moet lopen in Iran, SA of nog beter Afghanistan. Kijken of ze zich dan nog een diamant voelen.

Maar on topic...Beste zahrafa, hoe denk jij over een muttah huwelijk?een muttah huwelijk kun je vergelijken met een mooie verpakking als je het opent val je om van de stank
pure hoerij

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Eliabe » Vr Apr 02, 2010 3:09 pm

Ik wilde met zahrafa even naar de naam van dit topic. Als titel geef je op "zahrafa weet het beter". Volgens mij heb je met deze titel binnen de islam een doodzonde begaan. Binnen de islam is er maar 1 die het beter weet en dat is Allah en niet jij.
Zeg maar dag tegen je 72 maagden.
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Manon » Vr Apr 02, 2010 3:10 pm

Rechten en plichten van de vrouw in de islam

Een man is verplicht zijn vrouw voldoende voedsel en kleding te geven en een dak boven haar hoofd. Ook als de vrouw een eigen inkomen heeft is dit zijn plicht, hoewel zij natuurlijk wel kan aanbieden mee te betalen aan het huishouden. De man is ook volledig verantwoordelijk voor het levensonderhoud en het onderwijs van zijn kinderen, ook na een eventuele scheiding. Als een man één van deze verplichtingen niet nakomt heeft een vrouw het recht om een echtscheiding aan te vragen.


Ds als hij haar geen eten of kleding meer geeft dan mag ze zelf vragen om op straat te worden gezet? Of hoe zie jij het "recht om echtscheiding aan te vragen" anders?

en ja, dat de man de kinderen krijgt weten we ook allemaal al. Echt leuk.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75201
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: zahrafa weet het beter.

Berichtdoor Ariel » Vr Apr 02, 2010 3:16 pm

Eliabe schreef:Ik wilde met zahrafa even naar de naam van dit topic. Als titel geef je op "zahrafa weet het beter". Volgens mij heb je met deze titel binnen de islam een doodzonde begaan. Binnen de islam is er maar 1 die het beter weet en dat is Allah en niet jij.
Zeg maar dag tegen je 72 maagden.


Die naam heb ik aan het topic gegeven toen ik een draad gesplitst heb Eliabe.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten