In memoriam. Arabist Hans Jansen. Artikelen

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

:D Ik vermoed dat Numan het 100% met hem eens is.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Kruisvaart en Jihad

De Kruistochten naar het Midden-Oosten (1095-1291 AD) zijn voor moslims een ideaal thema voor een prettig gesprek met hun minderen. Allereerst kunnen ze het Westen met verhalen over de Kruistochten inwrijven hoe slecht, zondig en boertig de kruisvaarders wel niet geweest zijn. Die kruisvaarders waren christenen. Geef het maar gerust toe: Het christendom is dus fout. Europa is dus ook fout. De stand is nu één-nul voor de moslims, want de wereld van de islam is goed. Misschien is de stand nu zelfs wel al twee-nul, want niet alleen het christendom wordt hier veroordeeld, ook Europa.

Op de achtergrond hoort ieder fatsoenlijk mens bij het aanhoren van de beschuldigingen jegens het christendom en Europa te gaan denken dat het dus een hele vooruitgang zou zijn als ook het Westen zich eindelijk maar eens aan de islam zou gaan onderwerpen, al was het alleen maar om boete te doen voor die vervloekte kruistochten. Maar zo helder en zwart-wit ligt het niet.

Vanaf de zevende eeuw hebben er islamitische veroveringsgolven plaats gevonden, gericht op Afrika, Azië en Europa. Dat waren expansieoorlogen die vanuit het Arabisch schiereiland gevoerd werden ter vervulling van de islamitische plicht tot Jihad. Tegenwoordig richt de Jihad zich zoals bekend ook op de nieuwe werelddelen, Amerika en Australië. In tegenstelling tot de Jihad richtten de Kruistochten zich alleen op één provincie in het Zuiden van de oostkust van de Middellandse zee. Er is nogal een verschil tussen de Kruistochten en de Jihad in het geografisch bereik.

Mocht er ergens een brutaaltje over die islamitische Jihad-plicht beginnen, dan zetten moslims grote ogen op en vragen indringend of de kruistochten toch in principe niet hetzelfde zijn als de Jihad? Of op de keeper beschouwd zelfs erger? Want ook nog eens gevoerd met ronduit schandelijke bedoelingen? Terwijl Jihad een goed doel dient, te weten de verspreiding van de islam?

De meeste mensen laten zich intimideren door Jihad-activisme, zeker wanneer het schuil gaat achter het masker van een lichte vermomming, bijvoorbeeld postmodern multiculturalisme. Het zou eigenlijk gezonder zijn wanneer u zich niet meer laat intimideren maar daarentegen verfrist in lachen uitbarst wanneer u weer met de islamitische propaganda over de kruistochten geconfronteerd wordt. Alleen, het lachen zal u snel vergaan, want veel westerse historici hebben inmiddels deze propaganda met haak en hengel ingeslikt, herhalen die zelfs, en verspreiden deze beweringen verder, tot in de Nederlandse schoolboeken toe.

Dat is wonderlijk en komisch tegelijk, want weinig betoogjes bevatten zo veel controleerbare onwaarheden als de islamitische op het Westen gerichte propaganda, zeker waar het de kruistochten betreft. En dat terwijl propaganda toch al geen genre is dat bekend staat om de waarheidsliefde van hare beoefenaren.

De kruistochten zijn daarom zo geschikt om er christenen, en Europeanen in het algemeen, mee te intimideren omdat er aan het verleden nu eenmaal niets te veranderen valt. Christenen kunnen nooit zeggen ‘kom, we maken een plan, we stoppen met de kruistochten’. Dat er mee stoppen is namelijk al gebeurd. Meer dan zevenhonderd jaar geleden.

Christenen en hun ongelovige nazaten kunnen alleen nog maar handenwringend zich excuseren voor het gedrag van voorouders van wie ze niets weten, en die voor ’t overige mogelijk niet eens hun voorouders zijn. Het DNA van de kruisvaarders is wel zeker in het Midden-Oosten achtergebleven. Maakt dat de Arabieren, en de Palestijnen in het bijzonder, schuldig aan de Kruistochten? Of heeft de nobele moslimridder Saladin toen hij de koninkrijkjes van de Kruisvaarders wist te veroveren, ook alle individuele Kruisvaarders weten uit te roeien? Onvoorstelbaar in het geval van zo’n ridderlijke veldheer.

Met de islamitische Jihad staat daarentegen alles er anders bij. Die is niet zeven eeuwen geleden gestopt. Die gaat nog steeds door. Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is, die blijft bestaan ‘tot aan de wederkomst van de Heer Jezus’, in het Arabisch: nuzuul Isaa alaihi as-salaam. Het beste wat we mogen hopen is dat er wordt benadrukt dat Jihad (net als elke oorlog) ook stiekem gevoerd mag worden, of niet met geweld en bloedvergieten maar met misleiding. Liefhebbers van thee ervaren dat als geruststellend.

Het is moeilijk, ja, onmogelijk, een preekstoel in een kerk te vinden waarvandaan nog wordt opgeroepen tot hervatting van de kruistochten. Omdat het woord ‘kruistocht’ ook figuurlijk wordt gebruikt, als in ‘een kruistocht tegen de minirok’, of ‘kruistocht tegen het analfabetisme’, lukt het moslims wel eens een keer een politicus of een dominee te betrappen op het gebruik van dat vieze woord. Dat vinden moslims zalig, want dat bewijst dat, net als de Jihad, de kruistochten niet gestopt zijn. Alom triomf, en verlekkerd zelfbeklag.

Het bewijs dat de kruistochten nog steeds doorgaan, net als de Jihad, kan desnoods ook geleverd worden door alle westerse militaire acties in moslimlanden ‘kruistocht’ te gaan noemen. Dat gebeurt regelmatig, maar het is oneigenlijk, want het zijn niet de christelijke religieuze leiders die tot die militaire acties oproepen. Bij islamitische predikanten ligt dat zoals bekend anders.
Westerse militaire acties worden gevoerd in opdracht van een regering, niet in opdracht van een kerk. Zulke acties worden gevoerd door legers die onder het bevel staan van democratisch tot stand gekomen regeringen die verantwoording van hun daden moeten afleggen. Ook aan de oppositie in het parlement.

Islamitische predikanten die tot Jihad oproepen moeten ook verantwoording afleggen – maar alleen aan God. God heeft geen oppositie behalve de Satan zelf. De Satan en al zijn volgelingen moeten worden uitgeroeid. De opposanten van de islamitische predikanten geschiede evenzo. Er zijn weinig moslims die dit niet beseffen, en die niet behoedzaam met hun predikanten omspringen. De lichtste tegenspraak kan tot de beschuldiging van uittreding uit de islam leiden. Daarop stelt de islam de doodstraf. Die kan ook informeel en buitengerechtelijk, voltrokken worden.

Ten tweede zijn de kruistochten voor moslims zo’n lollig thema binnen de islamo-christelijke dialoog omdat de moslims de kruistochten uiteindelijk gewonnen hebben. Het is menselijk om liever te winnen dan te verliezen. Winnaars genieten ook meer sympathie van buitenstaanders. Zo lang Israël op alle fronten won, stond heel Nederland als een man pal achter Israël. Daarna is dat snel veranderd.

Moslims hebben al heel lang geen oorlogen meer gewonnen behalve van elkaar. De herinnering aan deze ene overwinning wordt dan ook zorgvuldig gekoesterd. Zeker wanneer die overwinning gebruikt zou kunnen worden om in het propagandaspel tegen het Westen de superioriteit van de islam te bewijzen. Wat het zegt over de inferioriteit van de toenmalige islamitische maatschappij dat na een mars van duizenden kilometers de tot op het bot verzwakte Europeanen het herhaaldelijk van de moslims gewonnen hebben, daarover kunnen we beter maar zwijgen.

De huidige morele gelijkstelling van Kruisvaart en Jihad is intellectueel en historisch slecht verdedigbaar, maar van groot religieus belang. De christelijke behoefte aan zelfbeschuldiging en belijdenis van al dan niet imaginaire zonden wordt er verregaand door bevredigd. De islamitische behoefte aan culpabilisering van de niet-moslims in het algemeen en van de christenen en het Westen in het bijzonder sluit eveneens goed aan bij deze gelijkstelling.

De gelijkstelling beperkt de dialoog tussen de islam en het christendom tot een paar overzichtelijke slogans. De christenen verklaren: ‘Wij zijn schuldig’. De moslims zeggen hierop: ‘Dat klopt’. Daarna gaan partijen koffie of thee drinken. Aan de koffie blijkt dat ze het er over eens zijn dat de Joden niet deugen, al vragen de christenen aan hun moslimse meerderen wel om voorzichtig met dit inzicht om te gaan.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/05/kr ... jihad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41748
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Pleegde Leemhuis plagiaat ?

Prof. Dr. F. Leemhuis is een van degenen die zich met een fact sheet tot de rechtbank die over Geert Wilders moet oordelen heeft gewend. Ook op de televisie heeft hij zich duchtig geweerd over kwesties die de koran en Geert Wilders betreffen. Voor een buitenstaander zijn zijn beweringen moeilijk te volgen of te controleren. Er is dus alle redenen om zijn integriteit eens nader onder de loep te nemen. .

Plagiaat is lastig te bewijzen, zeker als het om een vertaling gaat. Wanneer iemand apple met ‘appel’ vertaalt, is dat nu niet bepaald te beschouwen als een waterdicht bewijs van plagiaat uit een andere vertaling die eveneens apple met ‘appel’ heeft vertaald. Maar met de index van een vertaling ligt het anders. De Koranvertaling van J.H. Kramers heeft zoals de meeste Koranvertalingen achterin een ‘index’ of ‘register’ waarin per onderwerp op alfabet gemeld wordt waar in de koran over dit onderwerp gesproken wordt. Bij zo’n register of index is plagiaat denkbaar. Het is voorstelbaar dat iemand die een boek dat al vertaald is nog weer eens een keer vertaalt, wanneer hij aan de index toe is, uit luiheid of haast bij zichzelf denkt: ‘Ach, het werk van mijn voorganger zal wel kloppen, dat kopieer ik. Als mijn voorganger in de index van zijn vertaling beweert dat de Koran in hoofdstuk zoveel, vers zoveel, over de zon of de sterren spreekt, kan ik dat zonder enig risico in de index van mijn ‘nieuwe’ vertaling herhalen’.

Ik heb hier voor me liggen De Koran: Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis, Wereldvenster, Tweede druk 1990, ISBN 90269 4438 1 CIP. In het ‘Register van namen en onderwerpen’, blz. 428-436, is iets vreemds aan de hand. Midden op blz. 432 staat vermeld waar in de Koran de Koran genoemd wordt. Het gaat om een hele lijst passages. Een van de passages waar volgens Leemhuis de Koran in de Koran genoemd wordt, is 29:38. Dat klopt niet. Kan gebeuren. Tikfout. Maar, en dat is waarlijk een groot wonder, ook de oudere vertaling van Kramers heeft dezelfde fout in de index!

Ik heb hier voor me liggen p. 696 van De Koran uit het Arabisch vertaald door J.H. Kramers, Veertiende druk, Amsterdam (Agon) 1988, ISBN 90-5157-021-X. Ook daar staat, rechter kolom, 23ste regel van onderen, dat in 29:38 de Koran genoemd wordt. Dat klopte niet, het moest 39:28 zijn.

Het is vreemd, maar de passage 39:28 ontbreekt in de lijst van Leemhuis. Ook dat smeekt om een verklaring. Hoe kan dat nou? Leemhuis zal toch wel gewoon de tekst nog een keer hebben doorgenomen om zijn index te maken? Maar heeft deze passage, 39:28, dan over het hoofd gezien? Terwijl de tikfout van Kramers ook in de index van Leemhuis opduikt?

We zien hetzelfde bij ‘52:32’, waar volgens Leemhuis, blz. 432, de Koran genoemd wordt, linker kolom. Ook Kramers zegt dat, p. 696, rechter kolom, 14de regel van onderen. De overeenkomst en de eendracht tussen de beide geleerden stemt tot grote vreugde, maar het klopt niet. Het moet 52:34 zijn.

Leemhuis somt op waar in de Koran sprake is van de ‘Mensen van het boek’, zie ook weer blz. 432, en volgens Leemhuis is dat in Koran 11:94. Het is raar maar waar, zo ook Kramers, blz. 704, rechter kolom, 5de regel van boven. Dit is wel heel wonderlijk, want bij Kramers staat het in de lijst met passages over de ‘Schrift’, bij Leemhuis in de lijst met passages over ‘de mensen van het boek’. Het moet 10:94 zijn. Het is wel heel moeilijk een andere verklaring voor deze fout te vinden dan dat Leemhuis zijn index niet zelf gemaakt heeft, maar dat hij deze bij elkaar heeft geplukt uit de oude index van Kramers.Leemhuis noemt op blz. 432, 10de regel van onderen in de rechterkolom een passage die over Mohammed zou handelen. Dit klopt niet, het vers 17:11 gaat niet over Mohammed. Kramers, blz. 687, rechterkolom, 6de regel van onderen: dezelfde vergissing.

Kramers meldt op blz. 688 dat Koran 43:14 melding maakt van de bespotting van Mohammed. Dat klopt niet, 43:14 luidt in de vertaling van Leemhuis ‘Wij zullen zeker tot onze Heer omkeren’. Kramers: ‘Wij zullen waarlijk tot onze Heer teruggewend worden’. Toch weet ook Leemhuis, blz. 432, rechterkolom, 4de regel van onderen, dat het in dit vers om Mohammed gaat. Het is mogelijk dat dit in een van de dozijnen moslimse korancommentaren vermeld wordt, maar ik heb geen commentaar kunnen vinden die het vers zo opvat. Het is dus bevreemdend dat de fout die Kramers bevat, ook weer bij Leemhuis opduikt.

Leemhuis schrijft op blz. 434, linkerkolom, 9de regel van boven, dat 19:51 over ‘profeten’ in het algemeen gaat. Het vers gaat in werkelijkheid alleen over Mozes. Kramers heeft in zijn index, per ongeluk, vers 49 overgeslagen, blz. 699, linker kolom, 20ste regel van onderen. Ook Leemhuis heeft dit vers over het hoofd gezien. Wat een wonderlijk toeval. Misschien weet Leemhuis, die immers professor is, zich in dit geval er uit te praten. We zijn benieuwd.

Kramers stelt, blz. 645, rechterkolom, 9de regel van boven dat in Koran 29:55 sprake is van afgodendienst die dient tot ‘instandhouding van vriendschap’. Ook bij Leemhuis duikt 29:55 op, blz. 435, linkerkolom, 5de regel van onderen. Volgens Leemhuis gaat het vers over ‘veelgodendienaren, veelgodendienst’. Kramers bevat hier een tikfout, het moet 29:25 zijn, niet 29:55. Misschien wil Leemhuis wel aanvoeren dat 29:55 ook wel althans een beetje over de ‘veelgodendienaren’ gaat, maar dat gaat de halve Koran, en de passage 29:55 is vergeleken bij de andere teksten over hetzelfde onderwerp toch niet zo specifiek dat hij apart in de index vermeld moet worden.

Natuurlijk is er meer, ook inhoudelijk. Het woordje ‘Die’, op Leemhuis blz. 275, Kramers blz. 384, in 30:9 is vreemd. In het Arabisch staat er geen aanwijzend voornaamwoord. Curieus dat beide vertalers het onmiskenbare vertaalprobleem op dezelfde manier hebben opgelost. Beide vertalingen hebben het vreemde woord ‘Hellewachters’ in 96:18. Beide vertalingen gebruiken in 96:16 de woorden ‘zondig en leugenachtig’. Maar wie weet, dat valt (ondanks de discussies over dit vers onder de schriftgeleerden) misschien net als de vele andere dergelijke gevallen onder het appel/apple probleem.

Hans Jansen

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11426
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Van Bach tot Bush

In de begintijd van de islam hebben de moslims de islam begrepen als een imperialistische ideologie die tot militaire actie en expansie oproept. De vroegste moslims waren, volgens alle berichten daarover, strijdlustig en expansief.

Behalve oude berichten en archeologie zijn er nog de koran en de zogeheten Tradities (in het Arabisch Hadith genoemd). Dit zijn verzamelingen van voor moslims gezaghebbende godsdienstige islamitische teksten. Ze zijn in elke islamitische boekhandel of bibliotheek aanwezig. Honderdduizenden moslims verdienen hun brood met het les geven over deze teksten die, zelfs al zouden ze soms niet precies zo oud zijn als de islam gelooft, toch worden overgeleverd vanuit de aller-vroegste lagen van de islamitische geschiedenis.

Deze teksten geven alle aanleiding die een vechtjas zich maar wensen kan om de islam ook inderdaad op te vatten als een aansporing, zo niet een dwingende opdracht, tot strijd. Als een license to kill.

De islam levert, bijvoorbeeld, een Traditie over die luidt dat Mohammed (570-632) gezegd heeft: ‘Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar’. Er is geen bevoegde imam of een andere beroepsmoslim te vinden die zal tegenspreken dat Mohammed dit gezegd heeft.

Het begin van de formule, ‘beoorlogen’, betekent ‘dood maken’. Het onderscheid dat de conventie van Genève maakt tussen militairen en burgerbevolking was in deze eeuwen en dit milieu niet aan de orde. Het slot van de formule, ‘zij maken goed en bloed voor mij onaantastbaar’, klinkt in moderne oren duister. De betekenis luidt dat de islam het een moslim niet toestaat om iemand die (kort of lang) moslim is, te verwonden of te doden: zijn ‘bloed is onaantastbaar’. Ook is het niet toegestaan hem zijn goederen te ontnemen. Met andere woorden, tegen zo’n medemoslim mag geen oorlog worden gevoerd. Wanneer iemand daarentegen (nog) geen moslim is, staat het er anders voor.

Wat zegt de Koran zelf over deze taak tot beoorloging? De islam leert dat Mohammed heeft verklaard dat de engel Gabriel tegen hem heeft gezegd dat God gezegd heeft (Koran 9:29):
Beoorloogt hen die niet geloven in God Noch in de Laatste Dag En die niet verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden En die zich niet voegen naar de wezenlijke Godsdienst.

Het vers is langer dan hierboven geciteerd. Het slot van het vers luidt ‘totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid’. Deze woorden worden algemeen begrepen als een mogelijkheid voor christenen en Joden om, nadat zij door de moslims verslagen zijn, tegen betaling tijdelijk vrijgesteld te kunnen worden van de universele plicht om tot de islam over te gaan.

Uiteraard kunnen hedendaagse filologen vanuit hun studeerkamers in Delfzijl en Heemstede voor diezelfde teksten ook wel andere betekenissen verzinnen dan de traditionele algemeen aanvaarde islamitische, maar dat is in dit geval niet ter zake. Het gaat er om wat er in de moskee vanaf de kansel door moslims eeuw in eeuw uit tegen moslims gezegd wordt. Atheïstische academische vrienden van de islam zijn geen goede informanten over de ware inhoud van Gods eigen godsdienst.

Naast de Koran en de Hadith schrijven ook de handboeken van het sharia-recht voor dat een moslim Jihad moet voeren. Deze plicht vervalt in één geval: als deze plicht al door anderen, met name de overheid, vervuld wordt. De sharia gaat er min of meer vanuit dat de Jihad een staatszaak is, net zoals bijvoorbeeld het slaan van munten. Pas wanneer de overheid die taak niet vervult, komen de individuele moslims weer aan de beurt.

Dit is een begrijpelijk arrangement. Geen enkele overheid wil voor de voeten worden gelopen door individuele strijdvaardige onderdanen die als ongeleide projectielen de vijand naar de keel vliegen. Normaal gesproken wil een overheid zelf bepalen waar en wanneer er gestreden wordt. Individuele amateur-Jihadisten die met voorbijgaan van de overheid ten strijde trekken, worden in de islamitische wereld dan ook nog steeds hard aangepakt.

Overeenkomstig de ideologie van expansie die de islam in de eerste eeuwen was (en volgens sommigen nog steeds is), hebben de moslims vanuit het Arabisch schiereiland zoals bekend onbekommerd de hen omringende wereld veroverd en onderworpen. Daarbij zijn een aantal veroveringsgolven te onderscheiden.

De eerste golf richt zich op Egypte, Noord-Afrika en Spanje, en eindigt in 732 midden in Frankrijk, tussen Tours en Poitiers, waar Karel Martel de opmars van de islam tot staan brengt. Uiteraard is deze golf in het huidige Europa verreweg de bekendste, omdat hij pas in het hart van West-Europa geëindigd is, op een paar uur van Parijs.

De tweede golf richt zich op Syrië, en komt in eerste instantie ongeveer bij de huidige Turks-Syrische grens tot staan: het Romeinse rijk, of wat daar aan de oostzijde van de Middellandse zee nog van over was, weet de opmars van de islam eeuwenlang te vertragen. Uiteindelijk valt ook dit (Oost-)Romeinse rijk, dat in het westen meestal ‘Byzantium’ genoemd wordt, in handen van de moslims. De hoofdstad, Constantinopel, het huidige Istanbul, valt pas in 1453. Het zijn inmiddels de Turken die de banier van de islam hebben overgenomen van de Arabieren.

Na de val van Constantinopel volgt een geleidelijke verdere islamitische expansie van de islam in de Balkan en langs de Donau. Deze tweede golf komt pas tot staan in 1683, wanneer de Turken Wenen belegeren en proberen in te nemen. Op 11 september 1683 worden de moslims door het Poolse leger smadelijk verjaagd. Dit is tot op heden het laatste geval van een door een islamitische overheid gevoerde Jihad-oorlog. Op 11 september 2001 is gebleken dat Jihad ook met succes door NGO’s als Al-Qaida gevoerd kan worden.

In de rustpauze tussen het voorlopige einde en de openlijke hervatting van de Jihad, zeg maar van Bach tot Bush, tussen Wenens ontzet en het World Trade Center in New York, is de moderne, door de technologie en welvaart beheerste, haast paradijselijke westerse wereld ontstaan. Die pauze is volgens de religieuze voorhoede van de islam voorbij. Moslimse schrijvers spreken van ‘de derde ronde’, in het Arabisch al-gawla al-thaalitha, wanneer ze het hebben over de huidige invasie van Europa door moslimmigranten.

De eerste ronde was dan de ronde die in 732 bij Poitiers eindigde; de tweede die van Wenen 1683. Het idee dat er sinds Wenen sprake is geweest van een rustpauze komt dan ook niet uit de koker van islamofobe islamcritici, maar is al in de jaren zestig van de twintigste eeuw al door moslims onder woorden gebracht, onder andere door de Egyptische schrijver Sayyid Qutb, de vader van de hedendaagse jihad-ideologie, die in 1966 in Cairo is opgehangen.

Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen, op alle gebieden, die het hedendaagse leven grondig veranderd en veraangenaamd hebben, dateren uit de rustpauze. Ondanks de kennelijk onvermijdelijke onderlinge oorlogen en ellende zijn er weinig perioden in de geschiedenis van de mensheid geweest waarin zo veel vooruitgang is geboekt, het gezonde verstand zo veel ruimte kreeg, en er zo weinig honger werd geleden.

Raar genoeg wordt in Europa het leven zoals dat in de rustpauze geleefd werd, als normaal beschouwd. Dat is niet zo. De moderne wereld is immers het product van deze uitzonderlijke rustpauze. De moderne wereld zelf is dus ook uitzonderlijk. Toch, diep in hun hart verwachten westerlingen dat machthebbers en bevolkingen van de Derde Wereld de optimistische argeloze westerse moderne opvattingen over mens, maatschappij, vrijheid, rechtszekerheid en democratie delen. Ook dat is niet zo.

De rationele aanpak van de dingen die kenmerkend is geweest voor deze periode van de Europese geschiedenis, is in het westen stilzwijgend tot norm verheven, zonder dat Europeanen of de Amerikanen zich de uitzonderlijkheid van die periode nog realiseren. De rustpauze heeft daarmee de gewone menselijke werkelijkheid van geweld, roof en oorlog moeilijk zichtbaar gemaakt.

De officiële leiders van de islam, Afrika en Azië, en de topambtenaren van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, doen niet zo vaak hun best de Europeanen en Amerikanen uit hun droom te helpen. In tegendeel. Ze stijven hun westerse collega-leiders in hun naïeve opvattingen over de vreedzame goede bedoelingen van alle mensen. Wanneer de westerse leiders volharden in hun argeloosheid jegens hun vijanden, dan staat het westen een ramp te wachten.

HansJansen
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/06/va ... -bush.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Reus en dwerg

Het leven van een islamitische vrouw is niet gemakkelijk. Maar dat van een man is moeilijker. Het is in beide gevallen de islam die hen dit aandoet. Voor mannen is het probleem anders dan voor vrouwen.

Zoals bekend begint de islam met het haast ongelooflijke verhaal van het overdonderende politieke, maatschappelijke en religieuze succes van Mohammed en zijn gezellen in Mekka en Medina. Mohammed (570-632) heeft in geen enkel conflict waarin hij verwikkeld raakte, het onderspit gedolven. Tot zijn laatste ademtocht is zijn leven een aaneenschakeling van triomfen, de ene nog briljanter dan de andere.

Mohammed is, zoals de Koran het uitdrukt, bovendien het grote goede voorbeeld voor elke moslim: uswa Hasana, Koran 33:21. In talloze andere gezaghebbende islamitische teksten wordt Mohammed aangeduid als ‘de volmaakte mens’, al-insaan al-kaamil. In elk van de verplichte dagelijkse vijf gebeden wordt Mohammed genoemd. Niet alleen genoemd: in het gebed zoals de islam dat verplicht stelt, schuiven de islamitische gebedsvoorschriften de persoon van Mohammed tussen de biddende gelovige en diens God.

In de beleving van de moslims zijn Mohammeds successen zo groot geweest dat geen enkele moslim deze ooit zal kunnen evenaren. Elke moslim, hoe hij zijn leven ook aanpakt, weet zich daarom altijd de mindere van Mohammed, de profeet van de islam. Maar moslims hebben tegelijkertijd ook de plicht te proberen Mohammed na te volgen.

Zodoende heeft een mannelijke moslim a priori de mislukking in zijn leven al ingecalculeerd gekregen. Het is immers niet mogelijk het voorbeeld te volgen van iemand die onnavolgbaar is. Een man van normaal postuur die meerdere keren per dag met klem gevraagd wordt nu toch eens een reus te worden, zal zich een dwerg gaan voelen, en daar uiteindelijk niet blij over zijn.

Het leven van een islamitische man is gedoemd om, vergeleken met dat van zijn profeet Mohammed, op een mislukking uit te lopen. De enige triomf op de profeet van de islam die een moslim mogelijk gegund zou kunnen zijn, is de martelaarsdood. Alleen dan heeft hij Mohammed voorbij weten te streven: deze stierf immers rustig thuis, omringd door zijn vrouwen. Alleen van een man die de kroon van het martelaarschap weet te verwerven, kan vergeten worden hoe hij vergeleken bij Mohammed tekort schoot op elk ander gebied.

De uitzonderlijke gevoeligheid onder moslims jegens het beschimpen van de Profeet van de islam hangt hier mee samen. Als Mohammed al beschimpt wordt door de ongelovigen, hoe veel te meer zullen de ongelovigen dan gewone moslims verachten – die immers van zichzelf geloven dat zij nog niet in de schaduw van Mohammed kunnen staan.

Het christendom heeft het wat dit betreft beter voor elkaar. Navolging van Jezus betekent lijden en sterven. Lijden en sterven krijgt ieder mens geheel automatisch onder de knie. Daar is verrassend weinig moeite voor nodig. En of de lijdende christen daadwerkelijk gelooft in de opstanding, is lastig controleerbaar. Laten we maar hopen van wel.

Het christendom is gebouwd op een nederlaag: het lijden en sterven van Jezus. De islam is gebouwd op een succes: de triomfen van Mohammed. De levens van de gelovigen weerspiegelen dat. Christenen (en hun nazaten) beschouwen lijden, mislukking en nederlaag als de vooravond van een opstanding, en de mogelijkheid van een nieuw begin. Moslims wordt de voldoening over een eventueel behaald succes direct weer ontnomen. Vergeleken bij de voorspoed van Mohammed moet elk aards succesje dat zij weten te behalen wel als een armzalig falen en tekortschieten worden beschouwd.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/06/reus-en-dwerg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Iznogoodh »

Hans Jansen is echt een idioot sinds hij zich tot het Katholicisme bekeerde. Daar was ik 35 jaar geleden al uitgestapt.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Zwartmeer »

Ik geloof niet dat deze hier al geplaatst is.

Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Zwartmeer »

Met Hans Jansen.

Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Pijnlijke kwesties: De vrouw

Wat de Koran over de vrouw zegt, is niet altijd even duidelijk en expliciet. De regelingen die de islam ten aanzien van de positie van de vrouw heeft getroffen, staan daarentegen duidelijk beschreven en uitgespeld in de sharia. Ook hier geldt weer onverkort dat wat de islam ten aanzien van de vrouw leert, niet alleen uit de Koran af te leiden is, maar dat alle genres gezaghebbende teksten daarbij betrokken moeten worden.

Dit spreekt haast vanzelf, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Zelfs bij het protestantisme is dit het geval. Het is eenieder duidelijk dat het onmogelijk is een beschrijving van de leerstellingen van het protestantisme te maken zonder ook naar andere documenten dan de Bijbel te kijken. En dat terwijl het protestantisme expliciet de regel 'Alleen bij de Schrift', sola scriptura, hanteert. Bij de islam is het niet anders: alleen de Koran is als bron van een adequate beschrijving onvoldoende. Bovendien onderschrijft de islam ook nog eens de protestantse regel sola scriptura niet.

Zowel de Bijbel als de Koran zijn geen moderne boeken. De opvattingen over de vrouw die deze teksten bevatten, zijn dan ook niet modern. Veel kerkgenootschappen, maar niet alle, hebben de onmoderne uitspraken over de vrouw tot dode letter verklaard. Te denken valt aan 'Vrouwen, weest uw man onderdanig', dat maar liefst drie keer in het Nieuwe Testament voorkomt (Efeziërs 5:22, Colossenzen 3:18 en 1 Petrus 3:1). In een van de brieven van Paulus lezen we: 'Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden' (1 Timotheüs 2:12). Deze verzen worden door de kerken genuanceerd bekeken, in een historische context geplaatst, en zo bedaard mogelijk buiten de discussie gehouden. Zodra dat niet gebeurt, ontstaan er grote spanningen omdat de moderne opvattingen over de vrouw en de rolverdeling tussen man en vrouw in het Westen diep zijn ingevreten. In de islamitische wereld is dat anders. De sharia gaat in onmoderniteit vaak nog verder dan de Koran.

Soera 4:34, in de vertaling van Kramers, zegt meteen duidelijk waar het op staat:

De mannen zijn opzichters over de vrouwen
voor wat God aan de een meer heeft gegeven dan aan de ander.

Of, zoals Leemhuis vertaalt:

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen
omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht.

Soera 2:228 is niet veel anders:

De mannen hebben een positie boven [de vrouwen].
(Leemhuis)
De mannen hebben een rang boven [de vrouwen].
(Kramers)

Soera 33:33 richt zich gezien de gebruikte grammaticale vormen tot vrouwen, en voegt aan de vorige verzen toe:

Blijft in jullie huizen (Leemhuis)
Blijft rustig in uw huizen (Kramers)

De meestal door mannen naar voren gebrachte stelling dat vrouwen de deur niet uit mogen zonder de toestemming van hun man, is op dit vers gebaseerd. In een aantal islamitische landen is dit vers zo opgevat dat vrouwen wanneer ze een paspoort of uitreisvisum willen aanvragen, als waren ze minderjarige kinderen ook een briefje met toestemming daarvoor van hun man nodig hebben.

Maar in moderne westerse ogen is vooral het slot van 4:34 aanstootgevend. Kramers vertaalt:

Maar zij van wie gij opstandigheid vreest
vermaant haar
en vermijdt haar op de rustplaatsen
en slaat haar.

Leemhuis:

Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen
vermaant haar
laat haar alleen in de rustplaatsen
en slaat haar.

Het gaat dus niet om het slaan van vrouwen die daadwerkelijk ongezeglijk zijn, maar om het slaan van vrouwen van wie uitsluitend gevreesd wordt dat ze ongezeglijk zullen zijn. In de meeste westerse landen is zulk slaan bij wet verboden. 'Slaat haar', in het Arabisch wa-Dribuuhunna, betekent echt gewoon 'slaan'. Het werkwoord komt in de Koran in die betekenis tientallen keren voor, ook bijvoorbeeld in soera 8:12, het vers over de nekken en de vingerkootjes van de ongelovigen. Gelijkheid voor de wet is hier ver te zoeken. Mannen krijgen in dit vers het recht te slaan, vrouwen krijgen niets.

De superioriteit van monogamie boven polygamie is niet vanzelfsprekend. Maar het is duidelijk dat als een man wel meer dan één vrouw mag huwen, en een vrouw niet meer dan één man, dat dan het principe van gelijkheid voor de wet van man en vrouw geschonden is. Soera 4:3 schrijft voor:

Indien gij ducht niet rechtmatig te zullen zijn ten aanzien van de wezen
huwt dan wat u aanstaat van de vrouwen
een tweetal en een drietal en een viertal.

Leemhuis:

Als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen
trouwt dan met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt
twee, drie of vier.

Er doen over deze kwestie een aantal overbekende, in wezen apologetische opmerkingen de ronde. De bekendste is dat door de vele gewapende conflicten er in het antieke Arabië een vrouwenoverschot was ontstaan. Daardoor zou polygamie nodig zijn geworden. Het bestaan van zo'n vrouwenoverschot is nooit aangetoond. In de moderne Arabische wereld bestaat overigens zoals de cijfers uitwijzen juist een mannenoverschot.

Haast even bekend is de andere opvatting. In de periode voor de islam zou het aantal vrouwen waar een man mee gehuwd kon zijn, onbeperkt zijn geweest. (Dit veronderstelt tot op zekere hoogte weer een vrouwenoverschot.) Hiertegen trad de islam regulerend op, en het aantal echtgenotes werd beperkt tot vier. Moderne moslims zouden dan die lijn verder door moeten of willen trekken, totdat we op monogamie uitkomen.

Het probleem hierbij is dat we eigenlijk niet weten of in de tijd voor de islam het aantal echtgenotes inderdaad onbeperkt was. Bovendien heeft een man volgens de sharia, maar ook volgens de Koran, zie bijvoorbeeld het slot van vers 4:3, het recht seksuele omgang te hebben met een onbeperkt aantal slavinnen. Het aantal partners wordt dus door de islamitische regelingen op geen enkele wijze beperkt. De ongelijkheid in rechten tussen mannen en vrouwen, slaven en slavinnen, vrijen en slaven, is hier bijzonder groot.

Eigenlijk zou vooral de positie van de slaven hier om extra aandacht moeten vragen. In de moderne wereld is, door toedoen van het christelijke Westen, de slavernij in de eerste helft van de negentiende eeuw afgeschaft. Moderne mensen kunnen zich nauwelijks nog een voorstelling maken van waar slavernij op neerkomt. Bijbel en Koran beschouwen daarentegen de slavernij als iets vanzelfsprekends, maar een gruwelijker voorbeeld van ongelijkheid voor de wet dan slavernij is haast niet te bedenken. Ook is slavernij een schrijnend voorbeeld van een schending van de Gouden Regel. Aangezien niemand tot slaaf gemaakt wil worden, zou ook niemand een ander tot slaaf moeten willen maken. De sharia gaat realistisch met de slavernij om, en slavernij is in de islamitische wereld onder invloed van het Westen in het algemeen in theorie verboden. In sommige landen overigens nog niet zo lang. Over de prakijk van landen als Mauretanië en het Arabisch schiereiland, alsmede Soedan en ommelanden, bestaat grote twijfel.

Een ander groot verschil in rechten tussen man en vrouw is dat de Koran, en ook de sharia, het aan een islamitische man toestaat met een joodse of een christelijke vrouw te huwen, maar het omgekeerde is verboden. De sharia behandelt deze kwestie in de hoofdstukken over de 'gelijkheid van rang' van de echtelieden, want ongelijkheid ten aanzien van geboorte of stand vormt volgens de sharia een huwelijksbeletsel. Christen of jood zijn levert naar het oordeel van de islam een zo grote ongelijkheid van geboorte of stand op, dat het een huwelijk van een moslimvrouw met een christen of jood onmogelijk maakt. Anders gezegd, een man die jood of christen is staat qua rang zo ver beneden een vrouw die moslim is dat een huwelijk is uitgesloten. Een vrouw daarentegen is altijd lager van rang dan haar man. dus kan een moslim wel met een joodse of christelijke vrouw een huwelijk sluiten. Deze regeling schendt de moderne westerse opvattingen over gelijkheid van man en vrouw op tal van plaatsen.

Nu de teksten. Soera 2:221 verbiedt aan moslims een huwelijk met 'genotengeefster', maar soera 5:5 stelt dat een huwelijk met christelijke en joodse vrouwen wel is toegestaan.

Ook de eerbare vrouwen onder de gelovigen
en de eerbare vrouwen onder hen aan wie voor u de
Schrift gegeven is.

'Degenen aan wie voor u de Schrift gegeven is' is in de Koran zoals bekend een gewone aanduiding van de joden en de christenen.

Wat betreft de echtscheiding zijn de rechten van de man en de vrouw sterk verschillend. De man heeft het recht tot eenzijdige verstoting. Het is niet goed te zeggen of dit goed dan wel verkeerd is, maar dat het een rechtsongelijkheid tussen man en vrouw oplevert, is duidelijk. Wat tot een duizelingwekkende casuïstiek kan leiden, is dat voor de sluiting van een huwelijk getuigen nodig zijn, maar volgens de sharia voor de verstoting niet. Daarenboven kan de man zijn verstoting herroepen, ook zonder dat daar weer getuigen voor nodig zijn. Tot wat voor onoverzichtelijke situaties dit allemaal kan leiden, is zonder veel mededogen beschreven door Arun Shourie, The World of Fatwas or the Shariah in Action, New Delhi 1995.

Soera 2:223 vergelijkt de vrouw met een akker, wat weer vragen oproept, niet alleen over de verhouding tussen man en vrouw maar ook over het milieu waarbinnnen de Koran is geopenbaard dan wel ontstaan. Het antieke Arabië kende wel dadelteelt, maar waren er ook akkers? Of zou de herkomst van de Koran toch in vruchtbaarder streken gezocht moeten worden, meer naar het noorden, het zuiden van Syrië? Het vers luidt:

Uw vrouwen zijn een akker voor u
zo komt dan tot uw akker
zoals gij maar wilt.

Naar moderne opvattingen is de verhouding van de man tot zijn vrouw anders dan die van de boer tot zijn akker. Maar wie bepaalt welke opvatting de juiste is?

Soera 2:228 is de basis voor de regel dat het getuigenis van een vrouw slechts half zoveel waard is als dat van een man:

Neemt het getuigenis aan van twee uwer mannen
doch indien er niet twee mannen zijn
dan één man en twee vrouwen
... voor het geval dat één van de beide [vrouwen] dwaalt
de andere van beiden haar eraan kan herinneren.

In moderne ogen is dit een wel erg groot verschil in rechtspositie. Toch horen deze zaken eerder thuis bij de sharia dan bij de Koran.

HansJansen


Uit: Zelf koranlezen - Hans Jansen
Hoofdstuk 7 'Pijnlijke kwesties', pag. 193 - 199
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/07/pi ... vrouw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Jihad is weer individuele plicht
Hans Jansen

De aanval op Amerika van 11 september 2001 markeert het besef dat de islamitische plicht tot het voeren van de jihad niet langer door overheden vervuld word
In de geschiedenis van de islam is 11 september een belangrijke dag. Op 11 september 1683 begon de aanval van het Poolse leger op de Turken die Wenen aan het belegeren waren. Zoals bekend werd Wenen ontzet, de Turken werden daar verdreven. Dat was het einde van de door staten gevoerde jihad-oorlogen, althans tot op heden.

Zulke oorlogen waren al begonnen tijdens het leven van Mohammed (570-632). Het is de sharia die het verplicht stelt zulke oorlogen te voeren. Daartoe beroept de sharia zich op de Koran en op het voorbeeld van Mohammed. Er bestaan geen sharia-handboeken die niet oproepen tot de jihad.
De Koran is een oud document, en het is moeilijk na te gaan wat de tekst betekent. Er zijn westerse Koranuitleggers die menen dat de Koran, mits goed uitgelegd, niet oproept tot beoorloging van de ongelovigen. Wie weet. Maar in de moskee is de uitleg die de sharia aan de Korantekst geeft, de heersende uitleg.

De sharia is heel precies, en bepaalt dat de plicht zo’n oorlog te voeren voor een individuele moslim vervalt wanneer de overheid zich van die taak kwijt. Overheden in de islamitische wereld hebben individuele jihadstrijders dan ook altijd stevig aangepakt. Net zo goed als het slaan van munten het alleenrecht van de overheid is, is de jihad dat ook.
Wie dat monopolie schendt, is nog niet jarig.

Sinds 1683 kwijten de overheden in de islamitische wereld zich niet langer van hun plicht tot het voeren van de jihad, althans niet met succes. Daarom, volgens de regels van de sharia, valt die taak terug aan individuele moslims. Staten die in deze tijd aan, bijvoorbeeld, Amerika, een jihad-oorlog zouden verklaren, konden immers wel eens nog maar weinig toekomst hebben.
De aanval op Amerika van 11 september 2001 markeert het besef dat de islamitische plicht tot het voeren van de jihad niet langer door overheden vervuld wordt, en dat ngo’s als Al-Qaida daarom deze taak moeten overnemen.

Sinds 11 september 2001 hebben er volgens http://www.thereligionofpeace.com" onclick="window.open(this.href);return false; meer dan zestienduizend aanslagen plaatsgevonden, waarbij de omstanders steeds weer met jaloersmakende hardnekkigheid willen blijven geloven dat deze aanslagen los van elkaar staan en niets met elkaar te maken hebben.

Er doen wilde speculaties de ronde over de daders en aanstichters van 9/11. Die speculaties zijn van weinig belang. Achteraf moeten we vaststellen dat 9/11 vooral heeft laten zien dat de jihad weer een individuele plicht is. Daarom is 11 september een belangrijke dag.

Hans Jansen is arabist, islamoloog en publicist

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... ele_plicht" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Toespraak Arabist Jansen bij boekpresentatie Martin Bosma

Toespraak Hans Jansen bij boekpresentatie “De Schijn-élite van de valsemunters” van Martin Bosma, 29 september 2010, Oude Zaal van de tweede Kamer, Binnenhof, Den Haag.

Voor mijn informatie ben ik grotendeels afhankelijk van de staatsomroep, dus misschien zit ik er helemaal naast, maar als ik het goed begrepen heb, was het gisteren, dinsdag 28 oktober 2010, voor Nederland D-Day. Er zal nog veel strijd volgen op D-Day, mogelijk zelfs de rivers of blood die Enoch Powell voorspeld heeft, maar het keerpunt in deze strijd ligt op dit mooie moment één dag achter ons.

Maar vandaag willen we onze gedachten ver houden van de moeilijkheden die in het verschiet liggen, want het is feest vanwege het uitkomen van het prachtboek van Martin Bosma.
In mijn studententijd hadden we nog nooit van Job Cohen gehoord. Toch zongen we toen een prachtlied, waarvan de beginregels luidden ‘Op socialisten, sluit de rijen, het rode vaandel volgen wij, ’t is door de jaren wat versleten, ’t heeft nu de kleur van slappe thee.’

Slappe thee inderdaad. Nederland is sinds de jaren zestig opgezadeld met een thee-kleurige, oranjerode elite die de inwoners van dit land schade toebrengt. Het is onze allereerste taak die elite een spiegel voor te houden.

Die elite en haar hulptroepen zijn daar niet blij mee. Iemand die zoals Theo van Gogh of Pim Fortuyn in woord of geschrifte laat blijken hun fabeltjes en verzinsels niet voor zoete koek te slikken, loopt grote risico’s.

Het gaat zoals we allemaal eigenlijk wel al weten om een elite die er een bloedhekel aan heeft als iemand ze een spiegel voorhoudt, een elite die in besloten kring wel wat meer in zijn schild voert dan alleen theedrinken. Het gaat om een elite die bovendien wraakzuchtig is, want niets doet machthebbers zo veel pijn als het verlies van een deel van hun macht.

Het moet daarom worden toegejuicht dat Martin Bosma helder, scherp en leesbaar onder woorden heeft weten te brengen hoe het precies zit tussen die elite en Nederland. Om aan de macht te blijven bedient de schijn-elite zich van ideologische valsemunterij, en dat kan heel lang goed gaan, maar valsemunterij lukt niet zodra de valse biljetten tegen het licht worden gehouden.

In zijn prachtboek richt Martin bladzij na bladzij de schijnwerper op de kletskoek die dagelijks over ons heen gestrooid wordt, en die kletskoek is daar niet tegen bestand.

De ongeveer anderhalf miljoen mensen die op de PVV gestemd hebben, zullen het boek van Martin willen gaan kopen, om op bruiloften en partijen de redelijke argumenten bij de hand te hebben die een mens nodig heeft om zijn politieke voorkeuren gedocumenteerd te verdedigen. Maar ook als maar de helft van alle stemmers op de PVV het boek koopt, is Martin over een paar maanden een man met een bescheiden eigen vermogen.

Dat heeft hij ook wel verdiend, en ach, het meeste gaat toch naar de belasting, moet u maar denken, en kan dan gebruikt worden om subsidies te geven aan kunstzinnige dans, aan windmolens op de Noordzee of een van de andere projecten van de Groene Khmer, of misschien ook wel aan een werkbezoek van Sheikh al-Qaradawi aan het Sultanaat van Amsterdam-West.

Ik vind het dapper van Mai Spijkers van uitgeverij Bert Bakker/Prometheus dat hij het boek van Martin Bosma heeft uitgegeven. Die Spijkers is een rare man, maar dit heeft me nou toch wel voor hem ingenomen. Ik hoop maar dat zijn uitgeverij gebruik heeft gemaakt van de voordelige aanbieding stalen rolluiken waarvoor op de website van de PVV laatst werd geadverteerd.

Toen ik in Egypte woonde, placht ik regelmatig bij islamitische predikanten op bezoek te gaan, om deze heren domme vragen te stellen. Eén van deze vrome mannen zei op een keer tegen me: ‘Ach, weet u, meneer Jansen, ik heb hier regelmatig westerse journalisten op bezoek. Meestal vraag ik ze of zij niet ook vinden dat de koran en de bijbel eigenlijk hetzelfde zijn. Als ze dan met ‘ja’ antwoorden, dan weet ik zeker dat ze van die beide boeken geen letter gelezen hebben’.

Die islamitische predikant had het beter door dan de professionele islam-watchers van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of die van de Nederlandse gevestigde

politieke partijen. Hoewel, misschien vinden de gevestigde politieke partijen de islam
niet eens belangrijk genoeg om die te watchen. Godsdienst, gelooft de elite van de linkse kerk met benijdenswaardige blijmoedigheid, is immers apekool. Nu, ik heb een slecht bericht: godsdienst is geen apekool. Er is geen enkele daad die mensen niet ooit wel eens een keer hebben gepleegd, of juist nagelaten, omdat ze meenden dat hun godsdienst dat van hen eiste. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel ergens een godsdienst die het oplegt of verbiedt.

Nederland is deel gaan uitmaken van een multiculturele superstaat die ‘de Europese Unie’ heet. De ideologie van de multiculturaliteit onderwijst dat niet alleen individuen gelijk en gelijkwaardig zijn, maar ook collectieven: alle maatschappijvormen en godsdiensten zouden evenwaardig zijn, beweert deze ideologie. Aan de universiteiten worden er ongetelde uren gestoken in het de studenten ervan overtuigen dat maatschappijen die niet eens hun eigen rioolwater kunnen zuiveren, gelijkwaardig zijn aan de onze.

Maar voordat Nederland deel ging uitmaken van die Europese multiculturele heilstaat, kende dit land eigenlijk minstens drie leuzen. Het fiere Je maintiendrai, ‘ik zal handhaven’; het optimistische luctor et emergo, ‘ik worstel en kom boven’; en het wat sentimentele den vaderland getrouwe. Het is niet zo’n goed idee die drie leuzen te vervangen door de multiculturele blinddoek waarop met reuzenletters geschreven staat wir haben es nicht gewusst.

Immers, om te weten te komen wat een godsdienst voorschrijft over de behandeling van vrouwen, kinderen, homosexuelen en religieuze minderheden, of om te weten te komen wat een godsdienst voorschrijft over macht, mensenrechten, wetgeving, oorlog, geweld en sluipmoord, dat is helemaal zo moeilijk niet. Een beroep op onwetendheid gaat hier niet op. Zo’n beroep op onwetendheid is niet alleen belachelijk, het is ook immoreel.

Wanneer u mij dat toestaat, maak ik nu een toespeling op het Hebreeuwse motto van Martins prachtboek: Je kunt alleen ‘duisternis’ ‘licht’ blijven noemen wanneer je je blinddoek stevig vastgeknoopt op je neus houdt. Laat het boek van Martin Bosma ons, ja heel Nederland, van dienst zijn bij het steeds verder losknopen van die idiote oranjerode multiculturele blinddoek.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/09/to ... n-bij.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41748
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

http://www.nrc.nl/binnenland/article262 ... lamisering
Arabist Jansen: 'D-day' bereikt in strijd tegen islamisering
Daar lees ik nog een feitje:
Bosma overhandigde een eerste exemplaar van zijn boek aan de tramcontroleur Mickel Aziz, die in de publiciteit kwam omdat hij weigerde in werktijd een kruisteken af te doen. Een ander exemplaar ging naar PVV-leider Geert Wilders, die het „geen vrolijk boek” noemde, maar een boek „om van wakker te liggen”.
Inmiddels hebben onze zeer linksen als bloeddorstige hyena's zich geworden op de woorden:
Er zal nog veel strijd volgen op D-Day, mogelijk zelfs de rivers of blood die Enoch Powell voorspeld heeft, maar het keerpunt in deze strijd ligt op dit mooie moment één dag achter ons.
het nieuwe lemma is nu ook "Hans Jansen, de beroepspropagandist in dienst van de PVV."
En het citaat wordt ook fout in de NRC gezet:
Dat neemt niet weg dat er nog strijd zal volgen, mogelijk met „rivieren van bloed” , zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell die in 1968 voorspelde als gevolg van de immigratie uit niet-Europese landen.
Dat zei de arabist Hans Jansen
Er kan natuurlijk verschil zijn in de geschreven uit uiteindelijk uitgesproken tekst.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41748
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

De ware betekenis van de tekst van de Koran

Over de uitleg en de betekenis van een oude tekst bestaat altijd enige onzekerheid. Ook bij oude godsdienstige teksten als de bijbel en de koran is dat het geval. Twijfel over de ‘ware betekenis’ is bij zulke teksten normaal.

Wanneer een rechtbank zich bij de onderbouwing van een vonnis beroept op ‘de ware uitleg’ van een godsdienstige tekst, beroept de rechtbank zich dus op iets dat twijfelachtig is.

In beschaafde landen geldt de regel dat in geval van twijfel de verdachte vrijuit gaat. De klassieke Latijnse rechtsregel daarvoor luidt in dubio pro reo, ‘in twijfel, ten voordeel van de verdachte’.

Mede daarom is het islamitische sharia-recht niet voor slechts een bepaald percentage maar voor de volle honderd procent loodrecht in strijd met het Nederlands recht. In het Nederlands recht zijn inhoud en strekking van de vonnissen immers niet (zoals bij de sharia) afhankelijk van de juiste koranuitleg.

De ‘ware’ betekenis van een heilige tekst is altijd onzeker. Waar wel zekerheid over is te krijgen, is de vraag hoe heilige teksten vanaf de preekstoel aan de gelovigen uitgelegd worden. Het eist onderzoek, maar het is goed na te gaan of de gelovigen wordt voorgehouden of een heilige tekst hun iets verbiedt, opdraagt of toestaat.

In concreto: Zijn er predikanten en gelovigen die de Koran zien als een license to kill die van God afkomstig is? Of de koran dat ook inderdaad ‘echt’ is, is niet na te gaan – behalve voor wie over het telefoonnummer van God beschikt.

HansJansen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 19168
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door mercator »

Mahalingam schreef: In concreto: Zijn er predikanten en gelovigen die de Koran zien als een license to kill die van God afkomstig is? Of de koran dat ook inderdaad ‘echt’ is, is niet na te gaan – behalve voor wie over het telefoonnummer van God beschikt.

HansJansen
Dat is het natuurlijk. Dat dwaze proces wordt nog dwazer doordat ingegaan wordt op de "inhoud" van Koran. Dat is zinloos, het maakt geen donder uit wat er nu precies in die Koran staat. Net zoals het ook nu a° 2010 irrelevant is of Mohammed nu in 625 a ° een pedofiel was. Waar het op aankomt is wat de "gelovigen" met die kennis NU doen. Wat dat betreft zitten Wilders en zijn aanklagers compleet naast elkaar heen te praten.
Stel je nu even het omgekeerde voor: de Koran staat vol met zoetsappige tekstjes maar de moslims zijn dezelfde boeven en profiteurs die ze zijn, wat zou een proces van de Koran er dan toe doen ?

Daarom moet Koran niet verboden, noch aangemoedigd worden. Het is een bundel papier in een kaftje, meer niet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

LAWFARE

Soms weet ik niet zeker meer of iets echt gebeurd is, of dat ik het gedroomd heb. Heb ik samen met prominent vrouwelijk rechtsgeleerde in een tv-programma gezeten, waar over het koranverbod van Wilders gediscussieerd werd?

In dat programma betoogde ik dat de koran niet verboden moest worden, maar dat het juist verplicht gesteld moest worden om de koran eens goed te lezen. Dat leverde in ieder geval een bulderende lach op vanachter het geluidwerende glas waarachter de technici zaten die ons in de lucht hielden. Of heb ik die geluiden er ook bij gedroomd?

Buiten de uitzending gebeurde er iets dat eigenlijk nog bovenaardser was. Aan de koffie in de wachtkamer voor we naar de studio gingen, verscheen de Satan aan mij. De twee vrienden van mevrouw zagen en hoorden hem niet. Maar mij hoorden ze toch wel? Ze lachten in ieder geval hartelijk. Ook Jaffe Vink zat aan tafel, hij was nog hoofdredacteur van OPINIO. Hij glimlachte alsof hij al wist hoe het met OPINIO zou aflopen.

‘Mevrouw’, liet de Duivel mij vragen, ‘Stel nu eens dat, waar het om de ongelovigen gaat, er in de koran zou staan Doodt hen waar ge ze maar aantreft. Heeft Wilders dan niet een punt, dat er in ieder geval iets aan de hand is waar over nagedacht zou kunnen moeten worden?’

Mevrouw schoot in de lach. ‘Ach, meneer Jansen, als er zoiets in de Koran zou staan, dan hadden we dat toch allang gehoord’. Thuis pakte ik bezorgd de naslagwerken er bij. En ja, zie Koran 2:191, 4:89 en 4:91.

Tevreden viel ik in slaap. Als zoiets echt gebeurd was, dan zou ik uit vrees voor lawfare het nooit durven opschrijven. Maar nu wel. Dromen zijn immers bedrog.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17472
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Manon »

grandioos gevonden :roll2:
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Schalken, raadsheer

Voor maandagavond 3 mei 2010 nodigde de activist Bertus Hendriks me te eten uit. Bertus is de ziel van het Palestina-comité. Ik ken hem al sinds 1963. Niemand kan zo mooi over het leed van de Palestijnen vertellen als Bertus. Boven een handvol glazen bier heeft Bertus me ooit uitgelegd dat het Palestijnse probleem hem eigenlijk niet zo veel kan schelen. Het gaat er om, legde hij me uit, want ik ben een ‘burgerlijk element van een voorbije generatie’, om via het lot der Palestijnen de mondiale structuren van uitbuiting bloot te leggen. Kortom, een goede vriend van wie je een eetuitnodiging niet in de wind slaat.

Er zouden nog ‘een paar vrienden’ van hem komen. Bij eetpartijen in beschaafde kringen is dat niet ongebruikelijk. Het leek Bertus wel leuk als we wat over de islam zouden praten, en ja, ook over het Wildersproces. Ik zou donderdag 6 mei in dit proces als getuige-deskundige verhoord worden, als ik het goed begrepen had over: ‘de inhoud van de koran en de sharia’ voor zo ver die in dit proces van toepassing of belang zou zijn.

Dat verhoor was nodig, zoals later bleek, omdat de rechtbank, naar mijn indruk, zich niet kon voorstellen dat de dingen waarvan Geert Wilders zei dat ze in de koran stonden ook daadwerkelijk in de koran stonden. Het is moeilijk ‘nee’ te zeggen tegen een oude vriend die je al bijna veertig jaar kent. Ik zei dus ‘ja’. Binnenskamers mag er immers nog steeds vrij gedacht en veel gezegd worden.

Ik ben altijd wat te vroeg, of eigenlijk precies op tijd. Dat is een wat boerse gewoonte die uit onzekerheid is geboren. De tweede gast die arriveerde was niemand minder dan ene Mr Tom Schalken. Deze begroette mij minzaam en knoopte een gesprek aan over de islam. Waar kende ik de naam van die man toch van? Ineens wist ik het. Hij was een van de leden van de kamer van het Amsterdamse Gerechtshof die had bevolen om Geert Wilders voor de Rechtbank van Amsterdam te brengen voor haatzaaien, discriminatie en groepsbelediging.

Ik vroeg hem of ik in zijn bijzijn wel vrijuit kon spreken. Hij had immers al eerder iemand die over de islam gesproken had, voor de rechter gebracht. Dit leidde tot verontwaardiging bij de bekwame jurist. Ik zei mijn gastheer dat ik nu vertrok, omdat het zinloos is een gesprek te voeren wanneer er iemand bij zit die de macht heeft je te laten opsluiten als het gesprek hem niet bevalt. De stemming sloeg wat om.

Na enig aandringen mijnerzijds garandeerde Mr Tom Schalken mij dat hij mij niet zou aanklagen of laten oppakken voor wat ik die avond zou zeggen. Ik was blij met die garantie. Het gesprek over zijn toezegging had ongeveer twintig minuten in beslag genomen. Inmiddels waren de andere gasten ook gearriveerd.

Mr Schalken vroeg vervolgens van mij dezelfde garantie. Die heb ik niet gegeven, met het formele argument dat ik niet beschik over de bevoegdheid om iemand op te pakken. Ik hoop maar dat ik mijn boosheid goed verborgen heb. Het was een paar dagen voordat ik naar de rechtbank moest voor mijn getuigenis. Het voorgerecht werd opgediend. Dit eetpartijtje leek me niet langer nog leuk.

Mevrouw Hendriks had mooi gekookt, maar het smaakte niet. Behalve ikzelf waren de andere eters allen notabelen van de PvdA en GroenLinks. Een aantal hunner bovendien werkzaam bij Justitie. Mr Schalken was dan ook niet de enige magistraat die meetafelde.

Toch had de avond ook wel vrolijk makende kanten. Af en toe deed Mr Tom Schalken een poging vriendelijk tegen mij te zijn, en knoopte hij joviaal een goed gesprek aan. Steeds weer stuurde hij het gesprek naar het Wilders-proces. Een werkeloze acteur had die pogingen tot vriendelijkheid en bonhomie beter gespeeld. Hij probeerde me te overtuigen van de juistheid van zijn beslissing Wilders voor de Rechtbank in Amsterdam te slepen. Schalken, die ook emeritus-hoogleraar is, aan de Vrije Universiteit, de universiteit van Balkenende, Rouvoet en Bos, liet weten dat het wetenschappelijk gezien een ‘machtig interessante casus’ was, waar ‘deksels goed’ over moest worden doorgedacht, en die ‘allerlei perspectieven’ bood.

Ah, ik begreep het. Het is dus geen proces, daar aan de Parnassusweg, maar meer een academische werkgroep. Meer een studentikoze pleit-oefening dan een serieus strafproces voor grote mensen. Met voor de grap een zwaar bedreigde politicus als proefkonijn. ‘Mondiale structuren blootleggen’. Inderdaad, een leuke hobby.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41748
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Moslims, voorop de OIC, Organisatie van de Islamitische Conferentie, verwijten ons aan een fobie te lijden: ‘islamofobie’, een ziekelijke ‘angst voor de islam’. Ekmeleddin Ihsanoglu, de secretaris-genaraal van de OIC, heeft 6 november 2010 die beschuldiging nog maar weer eens herhaald.

Dat is een wel heel raar verwijt. Koran 3:151 luidt, in de islamvriendelijke vertaling van Fred Leemhuis, want mooier kunnen we het niet maken: ‘Wij zullen de harten van hen die ongelovig zijn, schrik aanjagen’.

‘Schrik’ is hier een vertaling van het Arabische woord roe9b, volgens het woordenboek fright, alarm, dismay. Het Nederlandse woord ‘vrees’, of het aan het Grieks ontleende ‘fobie’, is dus geheel op zijn plaats. Het Vlaamse ‘Daar heb ik schrik van’ betekent ook gewoon ‘Daar ben ik bang voor’.

Wanneer de koran zegt dat de ongelovigen angst zullen koesteren, en de ongelovigen blijken dat ook inderdaad te doen, wat valt er voor het OIC dan nog te klagen? Sinds wanneer is het een probleem dat een voorspelling van de koran uitkomt?

En dan is er ook nog 8:60, waar de moslims de opdracht krijgen (weer in de vriendelijke vertaling van Leemhuis:) ‘vrees aan te jagen’, Arabisch: toerhiboena. Sinds wanneer is het een probleem als er moslims zijn die met succes uitvoeren wat de koran opdraagt?

In plaats van ontstemd te zijn over ons gedrag, dient Ekmeleddin Ihsanoglu juist tevreden te zijn over de nauwkeurige juistheid van de voorspellingen van de koran.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/11/is ... html#links
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Opsporing

Wanneer er een misdaad is gepleegd, spoort Justitie de dader op, bewijst dat deze dader de misdaad gepleegd heeft. Vervolgens wordt de dader bestraft. Het klinkt tegenwoordig een beetje ouderwets en theoretisch, maar zo lag het vroeger, en tegenwoordig gelukkig ook nog heel vaak.

Het kan ook omgekeerd: je zet een dader voor de rechter, en gaat dan kijken wat hij gedaan heeft, en of dat misschien strafbaar is. In dat geval wordt er geen dader opgespoord, maar een misdaad.

Het gewone strafrecht is gemaakt om daders op te sporen, en ze tegen willekeur en incompetentie te beschermen. Het strafrecht is niet gemaakt om misdaden op te sporen, of om na te gaan of er wel een misdaad gepleegd is.

Incompetentie en willekeur slaan dan ook wild om zich heen wanneer het strafrecht in de omgekeerde richting gebruikt gaat worden. Een koffiemolen kan je ook niet gebruiken om van gemalen koffie weer bonen te maken.

Elk proces loopt van de rails wanneer er naar een misdaad gezocht wordt in plaats van naar een misdadiger.

Wie denkt dat het hier om een rare theorie gaat: denk even tien minuten na over de ontsporingen van het Wildersproces.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41748
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Nu eens een artikel over Hans Jansen. Over 8 jaar geleden.

Ervaringen met professor Hans Jansen

Onderstaande is een gastbijdrage van Abdul Haq Compier, oud-student van Hans Jansen aan de Universiteit Leiden en hoofdredacteur van Al-Islaam, het tijdschrift van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland

In 2002 was ik aan de Universiteit Leiden getuige van een surrealistische publiciteitscampagne voor de op handen zijnde Amerikaanse inval in Irak. Het waren arabist Hans Jansen, Jozias van Aartsen en een – ik geloof gepensioneerde – generaal. Een vreemde gewaarwording was het, een academicus zo actief te zien in het promoten van een oorlog, geflankeerd door de politiek en het leger.

Kort nadien werd Hans Jansen aangesteld als hoogleraar Arabistiek in Utrecht. (Van Aartsen werd burgemeester van Den Haag). Sinds deze aanstelling laat Jansen zich nog louter inschakelen om met publicaties of televisie-optredens het angstniveau voor de Islam op voldoende peil te houden om bommen te kunnen laten vallen en vreemdelingen in vernederende inburgeringscursussen te kunnen dwingen.

In eerdere publicaties echter beperkt hij zijn persoonlijke rol in de wetenschap vooral tot het met wat cabaret prikkelen van fundamentalistische starheid bij moslims. Zo vertelde hij tijdens zijn colleges eens dat hij een delegatie notabelen uit Egypte had getrakteerd op een rondleiding op een varkensboerderij – misplaatst, maar tenminste niet kwaadaardig.

In zijn publicaties van vóór zijn aanstelling in Utrecht, zoals zijn ‘Nieuwe inleiding tot de Islam’ (ons leerboek voor zijn colleges; Uitgeverij Couthino, Bussum 1998,) blijkt het hem nog niet verboden te zijn ook angsten over de Islam wèg te nemen. Weliswaar wemelde het van de ironische en soms ronduit denigrerende toespelingen. Maar ook schrijft hij, in het hoofdstuk ‘Angst voor de Islam’, p. 260):

“Nu is het natuurlijk zo dat een universele godsdienst in principe de hele wereld wil bereiken, maar dat de ‘islamitische fundamentalisten’ ook Europa en Amerika begeren te overmeesteren, is toch niet echt het geval. Wat de Islamitische fundamentalisten wèl willen, is dat regeringen in Europa en Amerika geen steun verlenen aan de regimes waar de fundamentalisten mee in conflicht zijn. (…)

“Ten slotte is er de angst dat Nederland ‘islamiseert’. Wie zich realiseert dat het al eens eerder is gebeurt dat een godsdienst uit het Midden-Oosten het werelddeel Europa heeft overgenomen (nl. het Christendom), heeft inderdaad reden tot ongerustheid, zij het dat we het over processen hebben waarbij termijnen in het geding zijn die lang zijn, en waar een individu vanuit zijn eigen tijd geen zicht op heeft.

“Het is in de Nederlandse publieke opinie nog weinig naar voren gekomen hoe zeer Moslimse migranten in Nederland, en hun nakomelingen, aan het vernederlandsen zijn. Er is hier een hele generatie van ‘allochtone’ schrijvers die in het Nederlands voor Nederlandse lezers over Nederlandse problemen schrijft. Het taal- en cultuurverlies onder de allochtonen verloopt veel sneller dan de autochtone publieke opinie zich bewust is. Het allochtone ‘Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur’ zou zo langzamerhand haast beter niet meer in het Arabisch of het Turks maar in het Nederlands gegeven kunnen worden.

“Desalniettemin zullen er altijd enclaves van vroomheid en/of onaangepastheid blijven bestaan. Maar de Moslims in Nederland hebben meer reden bang te zijn voor vernederlandsing, dan de niet-Moslims in Nederland reden hebben bang te zijn voor de Islam – hoe begrijpelijk en menselijk al die angsten ook zijn”.

Jansen maakte tijdens zijn colleges wel al vaak opmerkingen om moslims af te krijgen van hun idee van Mohammed als vreedzame profeet, of de Islam als ideale godsdienst. We waren vaak gekwetst. Maar in vergelijking met wat hij nu schrijft en op tv doet, missen we de oude Jansen, die soms ook positief over de Islam kon zijn. Lees wat hij in hetzelfde boekje schreef in het hoofdstuk ‘de aantrekkingskracht van de Islam’ (p. 215-216):

“Meer dan enige andere concurrerende godsdienst weet de Islam raad met het bestaan van andere godsdiensten. Wie in de Derde Wereld (of elders) zich tot het Christendom bekeert, heeft er direct een probleem bij: hoe zit het nu met de Islam? Wie zich in de Derde Wereld tot de Islam bekeert, heeft een probleem minder: hij weet nu ook hoe het met het (met het Westen geassocieerde) Christendom zit.


“Meer dan enige andere concurrerende godsdienst weet de Islam een gelovige te suggereren dat hij als een planeet in zijn baan zit, of zou kunnen zitten. Zonder dat het ontbreekt aan keuzemogelijkheden die een gevoel van vrijheid geven biedt de Islam toch veel vastheid. De dag is ingedeeld door het gebed, de seksuele relaties zijn geordend door de Sharî’a, spijswetten vragen om aandacht, het individu heeft zijn plaats binnen de familie, de gemeenschap, de kosmos, de heilsgeschiedenis.


“Een moslim die zich tot het Christendom zou bekeren en bij zijn nieuwe geloofsgenoten zou informeren naar de Christelijke wijze van bidden, of de Christelijke wijze van het verrichten van de reinheidswassingen krijgt ontwijkende, gecompliceerde, schamel klinkende antwoorden: het gaat om de gezindheid, hebt uw naaste lief als uzelve, Christus is Koning, God is Liefde, ik geloof omdat het absurd is. Christenen die zich tot de Islam bekeren worden daarentegen geconfronteerd met een overstelpende hoeveelheid concrete, heilbrengende, regels en aanwijzingen.


“Tot onderzoek en speculatie geneigde geesten vinden in de Islam meer dan genoeg materiaal bij de klassieke Moslimse filosofen en mystici, en de grote meerderheid van de meer huiselijk ingestelde geesten wordt bepaald niet vergeten door wet en plichtenleer.


“Alle vragen die aan de orde worden gesteld in het Nederlandse volksliedje ‘Lieve Heer, kost en kleer, ‘t hemelrijk en dan niet meer’ worden door de Islam klaar en duidelijk, gezaghebbend en systematisch, desgewenst op verschillende niveau’s, door professionele Ulama beantwoord. Er zijn twee mogelijkheden: het is daarin dat de kracht van de Islam schuilt; of de Islam is inderdaad Gods eigen godsdienst.”

Ach, hadden we toen maar niet teveel over hem geklaagd, en hadden we deze Jansen nog maar! En beste Hans, nu geachte professor, kunnen we u niet terugkrijgen? Was uw oude cabaret niet veel leuker, dan het nu met uw verschijning goedkeuren van moord, vernedering en plundering? Verlangt u niet een beetje terug naar de oude onschuld?

http://www.krapuul.nl/blog/19765/ervari ... ns-jansen/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

De Tokkies en de Takkies

Het artikel 'Schalken, raadsheer' , dat er voor zorgde dat het proces tegen Geert Wilders over moet worden gedaan, plaatste Hoeiboei woensdag 20 oktober 2010 op de site. De beschreven ontmoeting is een deel van het 28-pagina's tellende stuk De Tokkies en de Takkies dat is opgenomen in het boek De Onzichtbare Ayatollah, Uitgeverij Van Praag. Hier volgt het begin van dat verhaal:

De Tokkies en de Takkies
Het was opgezet als een proces tegen Geert Wilders. Het had makkelijk kunnen ontaarden in een proces tegen de islam. Het liep uit op een proces tegen links.

Ik ging er maandag 4 oktober uit plichtsbesef heen, om er een snaaks stukje over te schrijven, zonder te vermoeden dat er ook aan mij een rol zou gaan worden toebedeeld. Het regende en de tram reed niet. Was het niet verstandiger om gewoon thuis te blijven? Toch maar een fiets geleend en op pad gegaan. Zo'n proces was per slot van rekening een historische gebeurtenis: er zou in Amsterdam voor het eerst sinds lange tijd weer eens een ketter berecht worden voor een opiniedelict. Ik had het gevoel dat ik de plicht had gebruik te maken van de kans die mij werd geboden om er bij te zijn.

De tram bleek uiteindelijk wel te rijden, maar toen zat ik al halfweg verregend op een oude fiets. De rechtbank werd zwaar bewaakt. Politie te paard, dranghekken, afgesloten toegangswegen. Politiehonden en de staatsmedia. Er waren stevige voorzorgsmaatregelen genomen, niet alleen om de orde te bewaren, wat gelukt is, maar ook, en minder in het oog lopend, om te voorkomen dat voor een Nederlandse rechtbank de islam in het beklaagdenbankje zou komen te zitten. Ik zag geen demonstranten.

Het aantal getuigen van de verdediging was door de rechtbank teruggebracht van achttien tot drie, onder wie ikzelf, en die drie waren tevoren achter gesloten deuren gehoord. Tijdens een proces drie keer te moeten aanhoren dat de koran inderdaad toestaat, ja, beveelt om je vrouw te slaan (vers 4:34, wa-dribuu-hunna) was te veel voor de gevoeligheid van

de tegenpartij van Wilders, maar om dat achttien keer te moeten aanhoren was voor vrienden en vriendinnen van de islam natuurlijk helemaal gekmakend geweest.

Bovendien zouden de door Wilders 'benadeelde partijen' en de media er nog wel in weten te slagen een smet te werpen op de reputatie van een of twee van dat drietal getuigen. Met voldoende deskundigheid in huis zou er misschien zelfs nog wel wat gedaan kunnen worden aan de reputatie van alle drie. Maar met achttien wordt dat lastiger, eigenlijk onmogelijk.

De bereidheid om te liegen over de inhoud van de regels van de sharia en de voorschriften van de koran is immers afwezig bij de getuigen voor Wilders; en de deskundigen die zich op eigen initiatief buiten het proces om in de media tegen Wilders hadden gekeerd, geneerden zich om voluit onwaarheden te verkondigen, misschien alleen maar omdat zulke leugens zo gemakkelijk kunnen uitkomen. Of uit verlegenheid met de situatie? Het gaat bij koran en sharia om vrij makkelijk te controleren zaken. Voor wie zijn gehoor wil misleiden blijft voorzichtigheid geboden. Er staat in de heilige teksten wat er staat, alleen over de reikwijdte van een gebod valt te discussiëren.

De officier van justitie had, tot ontzetting van Amerikaanse waarnemers, al duidelijk gesteld dat de waarheid van de beweringen van Geert Wilders er niet toe deed. Ook dat hielp braaf mee aan de bescherming van de islam. In de dagvaarding stond opgesomd wat Geert Wilders ten laste werd gelegd, en alleen daarover moest het proces gaan.

Geert W. mocht dan duizend keer Kamerlid zijn, en lid van de wetgevende macht, leider van een partij die in de peilingen er steeds weer uitkwam als de grootste in het land - in de ogen van de heersende elite was hij een geblondeerde Tokkie met ketterse praatjes. Hij geloofde niet in de ideologie van 'de multiculturele samenleving'. Hoe moest dat gestraft worden?

De beweringen over de islam, de koran en de sharia van deze volksvertegenwoordiger zouden volgens het Nederlands recht neerkomen op haatzaaien, discriminatie en groepsbelediging. Uitsluitend de vraag of dat ook inderdaad het geval was moest tijdens het proces ter discussie staan en beantwoord worden. De dagvaarding ging niet over de vraag of zijn beweringen al dan niet juist waren. Daarom was een getuigenverhoor ook eigenlijk irrelevant. Er zijn volgens buitenlanders die het proces gevolgd hebben in de vrije wereld wel rechtssystemen waar dat anders geregeld is.

Er bestond een onwrikbare consensus tussen de toenmalige bovenbazen van de politiek in het algemeen en die van justitie in het bijzonder over het voornemen om het Wilders-proces alleen en uitsluitend rond die drie punten te laten draaien: haatzaaien, discriminatie en groepsbelediging. Daarmee, viel te verwachten, zou de islam voldoende uit de wind kunnen worden gehouden en de gestelde doelen, wat die ook geweest mogen zijn, kunnen worden bereikt.

Wanneer de uitspraken van Wilders ook nog eens onwaar zouden zijn, een mogelijkheid waarmee het Openbaar Ministerie, de rechtbank en een aantal politici aanvankelijk ernstig rekening hielden, dan was dit misschien hoogstens een verzwarende omstandigheid bij het bepalen van de strafmaat. Maar naar Nederlands recht deed de waarheid er eigenlijk niet toe, zoals de officier in het requisitoir ten gehore van heel de wereld duidelijk liet weten.

Er waren griezelige kanten aan dat requisitoir. De officier eiste ten slotte vrijspraak, dat was mooi natuurlijk, maar over wat de rechtbank zou gaan doen, veroordelen of, zoals gevraagd, vrijspreken, bestond desalniettemin grote onzekerheid. De officier wekte de griezelige indruk dat hij er van overtuigd was dat hij het recht ahd te bepalen wat anderen denken. Die bevoegdheid strekte zich ook uit tot opinies omtrent zaken die toets- en testbaar waren zoals de precieze bewoordingen van bijvoorbeeld de koran, leek het wel. De middeleeuwen en de inquisitie deden ineens heel luchtig, aantrekkelijk en vrijzinnig aan. (...)

Titel: De Onzichtbare Ayatollah
Auteurs: Carel Brendel, Hans Jansen en Nahed Selim
prijs: 19,95 euro
Uitgeverij Van Praag.

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/12/de ... kkies.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

SHARIA 4 U

Dat er relatief zo weinig tegen de sharia gewaarschuwd wordt (in ieder geval minder dan voor de koran), hangt samen met een zevental misverstanden over de islamitische sharia. Deze misverstanden zijn onder wie geen moslim is en niet onder de islam moet leven algemeen. Wie aan de islam onderworpen is, zoals de christenen in Egypte of Pakistan, leert al snel hoe het wel zit. Uiteraard lopen islamitische religieuze leiders zich niet het vuur uit de sloffen om deze misverstanden onder het westerse publiek weg te nemen. Integendeel, want als deze misverstanden niet zo gangbaar waren, zou er geen sprake van zijn dat wie dan ook zelfs maar een seconde bereid zou zijn na te denken over de vraag of de sharia misschien geheel of gedeeltelijk in de vrije wereld ingevoerd zou moeten worden.

Het eerste misverstand luidt (1) dat de sharia alleen geldt ‘voor moslims onderling’. Omdat de islam niet de mogelijkheid tot uittreden kent, is het concept ‘moslims onderling’ als juridisch criterium in de vrije wereld niet bruikbaar zolang tenminste burgers vrijheid van godsdienst genieten. Het is immers niet bekend hoeveel en welke moslims eigenlijk zouden willen uittreden. Alleen al hierom zouden sharia-rechtbanken in de vrije wereld verboden moeten zijn. Binnen elke groep moslims zouden immers mensen kunnen zitten die alleen lid van die groep zijn omdat ze daartoe met geweld gedwongen worden. Die mensen dan ook nog een keer dwingen de regelingen van de sharia te accepteren, is naar de normen van de vrije wereld niet acceptabel.

Het tweede misverstand luidt (2) dat de sharia niet van toepassing is op buitenstaanders. Voor wie geen moslim is, is dit een geruststellende en logische gedachte. Het bloedeloze Hervormde kerkrecht is immers ook niet van toepassing op wie niet Nederlands-Hervormd is. Ook de joodse spijswetten zijn niet van belang voor niet-joden. De sharia heeft dan misschien wel bedenkelijke aspecten, maar dat moeten de moslims toch eigenlijk zelf maar weten, denkt een buitenstaander.
Ook deze redenering is alleen al ongeldig omdat uittreden uit de islam niet mogelijk is. De regelingen en vonnissen van de sharia blijven gelden wanneer een moslim uittreedt. De sharia is ook van toepassing op afvalligen en uittreders. Maar niet op hen alleen: de sharia staat bol van de regelingen betreffende christenen en joden.

De minst bekende is wellicht dat kinderen van een ongehuwde moeder als moslim gelden, ook wanneer de moeder geen moslim is. Dit betekent dat de christelijke en joodse gemeenschappen onder de islam niet in de gelegenheid zijn zulke kinderen zelf op te voeden, in bijvoorbeeld kindertehuizen. Dat een islamitische vrouw niet met een man die geen moslim is mag trouwen, is daarentegen wel enigszins bekend. Het omgekeerde mag weer wel, want de man dan wel de moslim is de baas: het zou geen pas geven wanneer een moslimvrouw onderworpen zou zijn aan de grillen van haar christelijke baasje. ‘De islam ligt boven en niet onder’, al-islam ya’lii wa-laa yu’laa.

De sharia eist ook dat joden en christenen een stapje opzij doen wanneer ze op de openbare weg een moslim tegenkomen. Dit is geen theoretische kwestie, zoekt u het maar na. De sharia verbiedt de bouw van nieuwe kerken, kloosters en synagogen. Ook groot onderhoud aan deze gebouwen is verboden. Voor christelijke minderheden in Egypte is dit tot op de dag van vandaag een voortdurende bron van problemen. De procedures van het strafrecht van de sharia kennen allerlei bepalingen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds christenen en Joden, en anderzijds moslims. Gelijkheid voor de wet is ver te zoeken.

De sharia verbiedt wijn en muziek. ‘Jongerenimam’ is een onbeschermde titel maar zelfs de Nederlandse jongerenimam Abdul-Jabbar van de Ven meent dat dit verbod ook voor de christelijke liturgie geldt. En weg zijn Bach, Mozart, Haydn en Schubert. En natuurlijk Huub Oosterhuis maar het is de vraag hoe erg dat laatste nu weer is. Om de geloofwaardigheid van dit betoog niet te schaden, laten we het hierbij. Mocht de lezer dit allemaal nog niet voldoende vinden om de sharia resoluut af te wijzen en meer details en meer voorbeelden begeren te krijgen, dan wordt hij voor de verdere details naar de handboeken verwezen.

Het derde misverstand betreft (3) het vrijblijvende karakter van de sharia. ‘Het gaat bij shariarechtbanken in de vrije wereld alleen maar om een vrijwillige onderlinge traditionele manier van bijleggen van kleine familieconflicten.’ Inhoudelijk staat dit dicht bij het eerste misverstand, ‘de sharia geldt alleen voor moslims onderling’.

Wie volgens de sharia moslim is, en een hem of haar onwelgevallig sharia-vonnis afwijst, of zelfs de voorkeur geeft aan het vonnis van één van de heidense rechtbanken van de vrije wereld, heeft volgens de sharia uittreding uit de islam gepleegd. De doodstraf die daar op staat kan in de vrije wereld wel niet voltrokken worden, maar gezien de nauwe contacten met de landen van herkomst is niets eenvoudiger dan de weerspannige naar huis te sturen, waar recht aan hem geschieden kan. Wie als moslim te boek staat, kan niet zonder de grootste risico’s te lopen, de regeling van zijn zaken door een shariarechtbank afwijzen.

Moslims hebben volgens de sharia niet het recht onderdelen van de sharia af te wijzen zonder daardoor schuldig te worden aan de misdaad van uittreding uit de islam. ‘Shariarechtbanken, dat moeten moslims toch eigenlijk zelf maar weten’ is daarom wel een vriendelijk standpunt, maar het miskent de dwang die er op moslims uitgeoefend wordt binnen de islam te blijven. De islam is de katholieke kerk niet, waar een uittreder, als hij zich komt uitschrijven, in de pastorie op een kopje koffie getrakteerd wordt door de vrouw van de pastoor. De instelling van shariarechtbanken, hoe informeel ook, draagt een enorme hoeveelheid macht die bij de overheid thuis hoort, over aan de imams.
Het vierde misverstand is de 95% claim. De sharia (4) zou in zo een grote mate gelijk zijn aan het heersende Nederlandse recht dat het van dwaze islamofobie getuigt zich zorgen te maken over de invoering of gedeeltelijke toepassing van de sharia. ‘Het gewone recht van Nederland (of België, en zo voort) is immers voor (misschien nog wel meer dan) 95% identiek met de sharia’. In Nederland is de meest prominente vertegenwoordiger van dit standpunt professor dr. Maurits Berger, hoogleraar te Leiden.

Ondanks jarenlang herhaalde verzoeken daartoe heeft professor nog nimmer een rekenkundige onderbouwing van deze 95% gegeven. Wie zich eens over het proefschrift van professor buigt, begrijpt dat wel. Zijn leerstoel wordt overigens door het Sultanaat Oman betaald. De Nederlandse CDA-politicus Maxime Verhagen heeft toen hij nog minister van buitenlandse zaken was een keer gezegd dat als dat klopt, van die 95%, dat de moslims in Nederland dan weinig of niets te klagen hebben. Voor zo ver bekend heeft professor ook daar niet op gereageerd, wat, zie hieronder bij misverstand 6, alleen maar verstandig van hem geweest is.

Een belangrijk verschil tussen de sharia en het recht van Nederland of België is dat vrome mannen met baarden in verre landen bepalen hoe de inhoud van de sharia luidt en welke regels er hoe en door wie zullen worden toegepast. Maar hoe het Nederlands of het Belgisch recht moet luiden, kan beter door de parlementen en regeringen in de hoofdsteden van deze landen worden beslist. Zeker wanneer er op grond van maatschappelijke ontwikkelingen vernieuwing van de wetgeving nodig is, telt dit zwaar. Wie kiest voor de sharia, kiest voor een gilde van buitenlandse godgeleerden als wetgever.
De leden van de wetgevende macht in de kleine groep landen die de vrije wereld vormen, zijn daarentegen door de bevolking gekozen. De mannen met baarden coöpteren elkaar. Zij zullen nimmer een jurist die geen moslim is in hun midden coöpteren (misschien met uitzondering van professor Maurits Berger?). Wie geen moslim is, is onder de sharia daarom uitgesloten van het deelnemen aan wetgevende arbeid van welke aard ook. Voorlopig is dit radicaal in strijd met het vigerende recht en de grondwet van welk vrij land ook.

‘Maar het komt zo weinig voor’, zullen de amateurs die door dik en dun de islam verdedigen, nu wel roepen. Daar hebben ze gelijk in. Wetgevende arbeid is niet ieders roeping, opdracht, taak of hobby. Maar onder een systeem van wet en recht te leven is daarentegen voor een ieder een niet te vermijden noodzakelijkheid. Daarom is het van belang dat iedereen betrokken kan raken bij het werk van de wetgever, niet alleen en uitsluitend de aanhangers van één religie.

Ook hier hebben de vrienden en de vriendinnen van de islam een alleraardigst tegenargument. ‘Wanneer moslims gedwongen worden onder niet-islamitisch recht te leven, waarom is het dan verkeerd als wie geen moslim is, eens gedwongen wordt onder islamitisch recht te leven? Uiteindelijk hebben moslims jaren lang onder niet-islamitisch recht moeten leven, laten we het nu eens omdraaien.’ Hiertegen is weinig in te brengen, behalve dat in een democratie moslims in hun rol van kiesgerechtigd burger desgewenst mee kunnen doen bij de totstandkoming van dat niet-islamitische recht, en het omgekeerde uitgesloten is.

Er is nog één fout in de 95%-redenering van de Leidse hoogleraar niet aan de orde geweest, maar die fout is misschien zelfs voor een Leidse hoogleraar te technisch-juridisch. Het islamitisch recht is wat in de boeken wel een ‘studeerkamerrecht’ genoemd wordt. Het is van een grote consistentie en schoonheid, niemand zal daaraan durven twijfelen, maar het is bedacht door geleerden in een studeerkamer, of in dit geval, in een bijgebouw van de moskee. Het is niet op billijkheid getoetst in de dagelijkse gang van zaken in de rechtszaal.

Dit is bezwaarlijk. Terwijl het recht van de staten in de vrije wereld gegroeid is uit de praktijk van de rechtszaal, waar beide partijen zich wel zo’n beetje in de billijkheid van het systeem moeten kunnen vinden, is de sharia uitsluitend gebaseerd op mooie en vrome theorieën, niet op de dagelijkse praktijk in de rechtszaal van de afgelopen paar honderd jaar. De reële economische en dagelijkse belangen van de gedaagde partijen vormen niet altijd een centraal of zelfs maar gewichtig punt van overweging. Het gaat de islamitische wetgeleerden er vooral om het systeem systematisch te houden. De interne logica van het systeem is primair. Dat heeft de prioriteit. Zeker ervaringsdeskundigen zullen zich door dit argument aangesproken worden, maar aan de academie heeft het uiteraard weinig kans.

Tot slot nog een omstandigheid die zo tragisch is dat het bijna weer lachwekkend wordt. Stel dat het waar zou zijn, van die 95%, wat dan? De chimpansee, de gorilla en de mens hebben voor 99% hetzelfde DNA. In het gedrag en het uiterlijk maakt die ene procent zoals bekend nogal wat verschil. Het recht van Nazi-Duitsland en Nederland zijn waarschijnlijk voor meer dan 95% identiek. Maar in die 5% verschil zit nu net de status van joden en homoseksuelen. Accepteren dus maar, dat recht van Nazi-Duitsland? Als vigerend recht voor het Koninkrijk der Nederlanden anno 2010?

Het vijfde misverstand is de juridische kwaliteit van het systeem van de sharia. Behalve op een aantal punten die glashelder maar naar ons gevoel onacceptabel zijn, zoals steniging, stokslagen, amputatie van handen en/of voeten, onthoofding, en zo verder, zijn er (5) nog al wat mazen in de wetten van de islam. De sharia is behalve voor een klein aantal veelvoorkomende zaken eigenlijk meer maas dan wet. Bijvoorbeeld brandstichting of overtredingen van de maximum snelheid blijven ongenoemd, of het zou moeten begrepen worden onder vage termen als ‘schade berokkenen’.

Ook kent de sharia niet de mogelijkheid tot het oprichten van instellingen die te vergelijken zijn met onze besloten of andere vennootschappen. Voor conflictoplossing in een gecompliceerde maatschappij is de sharia eenvoudigweg ontoereikend. Ook hier moet de lezer genoegen nemen met een verwijzing naar de handboeken. Die zijn zoals bij het onderwerp past gedetailleerd en uitgebreid. Het is niet mogelijk om zonder de inhoud onrecht aan te doen, in kort bestek deze literatuur samen te vatten.
Het zesde misverstand luidt dat (6) deelinvoering van de sharia tot tevredenheid onder moslimse religieuze leiders en hun onmiddellijke aanhang zal leiden. Dat is niet zo. Het gilde der wetgeleerden leert zijn aanhang dat elke afwijking van de sharia bewijst dat de heerser in zijn kwaliteit van wetgever denkt het beter te weten dan de Goddelijke Wetgever zelf – en dat levert een hard bewijs op tegen die heerser: hij is geen moslim, of geen moslim meer. De ideologische achtergrond van de moordaanslag op Sadat in 1981 was gelegen in deze overtuigingen.

In feite is het zo dat gedeeltelijke invoering van de sharia alleen maar de roep om verder invoering aanwakkert. En het debat over de legitimiteit van het gezag van de regering is door deelinvoering op een manier die niet is terug te draaien in het voordeel van de sharia-fanatici beslist. Als weinig sharia goed is, is veel sharia beter. Een regering die vervolgens bewust afziet van verdere invoering van de sharia geeft fanatici en religieuze leiders de ruimte om te stellen dat het gezag van de regering niet legitiem is omdat de bewindslieden, en hun lakeien, vijanden van God zijn die Gods woord en wet afwijzen. Elke, ook de geringste, afwijking van de sharia is voldoende om tot dat oordeel te komen. Geen enkele deeloplossing kan de ware ijveraars tevreden stellen. God sluit immers geen compromissen met de Satan.

Het zevende misverstand over de sharia wordt door de vrienden en vriendinnen van de islam als positief punt gepresenteerd. Volgens hen is (7) de sharia ‘zeer flexibel’, en bestaat ‘de’ sharia niet. Voor zo ver dit juist is, is het bedreigend en gevaarlijk. Het is voor een burger nodig zo precies mogelijk te weten wat wel en wat niet bij wet verboden is. Als een wet maar flexibel genoeg is, kan immers elke vorm van gedrag er onder vallen. Dat maakt elke burger vogelvrij, en levert hem over aan de luimen van de mannen die het recht hebben de wet beslissend te interpreteren. Alles wat iemand doet, bijvoorbeeld een speelgoedbeertje ‘Mohammed’ noemen, kan een halsmisdaad opleveren zonder dat de ‘misdadiger’ dat in redelijkheid verwachten kon.

Dat er binnen de sharia over allerlei kleine kwesties meningsverschillen bestaan, wijst niet, zoals er wel eens betoogd wordt, op de mildheid en wijsheid van de islam. Zulke meningsverschillen bestaan in elk rechtssysteem; als het anders was, konden immers tegen elkaar procederende partijen niet beide een rechtsgeleerde advocaat vinden. Over het geheel genomen is de sharia juist een monument van overeenstemming. Sterker nog, overeenstemming is een van de ‘wortels’ van het sharia-recht.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/12/sh ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Praten of gehoorzamen

De vrienden en de vriendinnen van de islam beschouwen islamkritiek als een eigentijds soort fascisme, en dat zullen we weten ook. Er zijn columnisten die wat dit aangaat hun lezers echt niets meer besparen.

Fascisme is politiek, islam is volgens velen een godsdienst. Als dat laatste klopt, is het een grove schending van de scheiding tussen kerk en staat en de scheiding tussen godsdienst en politiek om islamkritiek fascisme te noemen.

Of zou hier juist de schoen wringen, en is de islam ook volgens de vrienden en vriendinnen van de islam ten diepste een politiek-maatschappelijk systeem? Jammer dat alleen God in de harten kan kijken.

Iemand die over een godsdienst spreekt, of zijn verhaal nu in positieve of negatieve termen is gesteld, maakt gebruik van twee grondrechten: de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

Door kritiek op de islam te verbieden, maakt de verbieder duidelijk dat de islam inderdaad geen gewone godsdienst is waar over te praten valt, maar een politiek systeem dat gehoorzaamd moet worden – indien ten minste die verbieder de normale westerse regels van godsdienstvrijheid onderschrijft, of hoort te onderschrijven omdat hij, bijvoorbeeld, politiecommissaris is.

Wie de islam bespreekt, of hij nu wel of niet om de drie regels in gejubel uitbarst, moet natuurlijk laten zien dat de islam inderdaad leert wat hij (over de schouders van moslims meelezend of meeluisterend) beweert dat de islam leert.

Daartoe citeert hij of zij uit een zo breed mogelijk scala van oude en recente teksten, inscripties, preken, shariahandboeken, fatwa’s, de koran, artikelen in islamitische opiniebladen, korancommentaren, leuzen op muren geschilderd, wat hij maar te pakken kan krijgen.

Als volleerde judoka’s reageren de vrienden en vriendinnen van de islam daarop door te zeggen dat ‘de meeste moslims die preek/dat koranvers/dat shariahandboek/die fatwa niet kennen’. Zo weten ze de kracht van hun tegenstander te gebruiken voor een mooie heupworp. De ‘pedante’ tegenstander gaat toch maar mooi onderuit met zijn knipselboek vol citaten!

Het is natuurlijk waar dat de meeste moslims die citaten niet kennen. Daar is weinig of niets tegen in te brengen. Maar wie de islamitische ideologie wil beschrijven, moet steeds naar bronnen verwijzen, anders is zijn beschrijving niet precies genoeg. Voor elk citaat hadden er in principe tien andere kunnen staan.

De gelovigen kennen, als het goed is, de inhoud en de strekking van zo’n citaat uit de mondelinge overlevering aan tafel in het theehuis, uit gesprekken binnen de familie, uit andere preken dan de toevallig geciteerde, en zo voort.

Niet alle protestanten in Nederland weten wat er afgelopen zondag in de kerk in Harderwijk gezegd is. Toch is wat er daar en toen gezegd is, wel zeker representatief voor protestants Nederland en het christendom in het algemeen. Wie iets over het protestantisme wil zeggen, mag die preek uit Harderwijk voor de voetnoten gebruiken.

Wanneer een dominee in Harderwijk iets raars zegt, kan hij er bovendien op rekenen dat de weldenkende columnisten van het koninkrijk der Nederlanden hem con brio aan het kruis van de publiciteit zullen nagelen.

Het zou goed zijn als de islamitische predikanten in binnen- en buitenland wat dit aangaat niet langer gediscrimineerd zouden worden, ook niet door de vrienden en vriendinnen van de islam.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Brandend huis & grote jongen


De democratische rechtsorde in Nederland wordt onhoudbaar gemaakt, en dus ondermijnd, niet door de islam maar door twee complexen van haast algemeen aangehangen opvattingen. Hoewel die opvattingen misschien niet links zijn, zien ze er wel zo uit.

Het eerste complex van redeneringen noem ik voor het gemak ‘brandend huis’. Het is algemeen bekend dat het niet mogelijk is een brandend huis te verzekeren. Een maatschappij die dat wel doet zou al snel merken dat er niemand meer premie komt betalen. Als het mogelijk is een brandend huis alsnog te verzekeren, wacht een verstandig mens immers tot zijn huis in brand staat, en dan belt hij de verzekeraar.

Je bent natuurlijk zielig als je huis in vlammen opgaat en je hebt geen verzekering. Maar de rijke verzekeringsmaatschappij die het makkelijk missen kan, betaalt niks aan een arme zielepoot wiens huis is afgebrand en die alleen maar dat ene papiertje niet kon overleggen. Als brandende huizen verzekerd konden worden, zouden er geen brandverzekeringen bestaan en zouden huizen die niet in brand staan, niet tegen brand verzekerd kunnen worden. Het is beledigend voor de intelligentie van de lezer om dit verder uit te leggen.

Het toestaan van ongereguleerde massa-immigratie is een variant op het verzekeren van een brandend huis. De rijke maatschappij waar die ene zielige migrant zich vestigt, kan de uitkering aan die ene migrant makkelijk missen, bovendien is het gemeen om hem niet te helpen. Er is ook nog zoiets als naastenliefde! Maar voor de maatschappij als geheel zijn de consequenties niet anders dan voor de brandverzekeraar die een brandend huis verzekert, nl. opheffing.

Het tweede complex noem ik voor het gemak ‘grote jongen’. Elke Nederlandse ouder gaat er vanuit dat hij zijn kinderen wanneer die volwassen zijn niet meer hoeft te onderhouden. Maar door het huidige overheidsbeleid ten aanzien van ongereguleerde migratie onderhoudt elke volwassen Nederlander niet zijn eigen volwassen kinderen maar wel onbekende aantallen hem vreemde volwassenen uit andere landen. Het is de verdienste van Pamela Hemelrijk (1947-2009) hier al vele keren op gewezen te hebben. Het heeft niet geholpen.

Toch blijft de vraag bestaan: Waarom moet iemand van 9 tot 5 naar kantoor of fabriek, om daar te werken voor een volwassene die hij niet kent, die 24 uur per dag vrij heeft, maar die niet beschikt over kwalificaties om aan het Nederlandse arbeidsproces deel te nemen? Waarom gedwongen werken voor willekeurige, uit het buitenland afkomstige volwassenen die zelf nooit de voor de arbeidsmarkt benodigde kwalificaties zullen verwerven, en die ook geen voornemens koesteren om zulke kwalificaties te gaan verwerven, of de lust daartoe voelen? De eigen kinderen worden ooit grote jongens, of meisjes, maar een grote groep migranten en hun nazaten worden dat kennelijk nooit.

Omdat een groot percentage van de migranten moslim is, heeft er zich ook een kleine maar agressieve en welbespraakte islamitische voorhoede in Nederland gevestigd die de centrale stellingen van de islam bevorderd wil zien. Die voorhoede opereert geraffineerd, en meestal binnen de ruimte die Nederlandse rechtsorde biedt, hoewel de dreiging met geweld sinds de moord op Theo van Gogh nooit ver weg is. De doelstellingen waarvoor die voorhoede zich ‘inspant', zijn regelrecht in strijd met de Nederlandse democratische rechtsorde. Het Arabische woord jihaad betekent zoals iedereen weet, ‘inspanning’.

Het betreft onder andere de volgende aspiraties: geen concurrentie tussen meningen en dus afschaffing van de vrije meningsuiting; geen concurrentie op de markt van liefde en relaties maar uithuwelijking; geen concurrentie in de economie maar een ‘islamitische economie’, die mogelijk gemaakt moet worden door ‘islamitisch bankieren’; geen religieuze concurrentie maar een verbod op uittreding uit de islam; geen politieke concurrentie tussen politieke partijen maar invoering van de islam en de wetgeving van de sharia.

Het is wel duidelijk wat een grote jongen in zo’n brandend huis te doen staat.

HansJansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/01/br ... ongen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Zwartmeer »

Toch blijft de vraag bestaan: Waarom moet iemand van 9 tot 5 naar kantoor of fabriek, om daar te werken voor een volwassene die hij niet kent, die 24 uur per dag vrij heeft, maar die niet beschikt over kwalificaties om aan het Nederlandse arbeidsproces deel te nemen?
Links is zeer pro asielzoeker allochtoon en moslim en daarom vraagt het de Nederlandse arbeider steeds weer om een deel van zijn loon voor hen af te staan. Ze moeten maar een aantal uren gratis werken. De arbeider is dus degene die er in de linkse plannetjes steeds weer voor opdraait. En toch hoor je Links dat alleen maar zeggen als er een bezuiniging is. Ik ben ook maar gewoon een arbeider en ik zal idioot zijn om op een partij te stemmen die mij wil dwingen gratis te werken voor mensen die ik niet ken. Of erger nog, mensen die ik hier liever niet heb.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Plaats reactie