Immigrant kan niet integreren

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80737
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Immigrant kan niet integreren

Bericht door Ariel »

Immigrant kan niet integreren
David Pinto, 23-10-2010

Het wereldbeeld van immigranten staat haaks op dat van westerlingen. Maar met die kloof valt te leven.
Sinds enige tijd pendel ik als docent en onderzoeker tussen Israël en Nederland. Dat stelt mij in staat om op afstand de gebeurtenissen hier te bezien. Steevast spreekt men in Israël over Nederlanders als een naïef volk. In Israël gebruikt men hiervoor het Hebreeuwse woord fraaier; naïeveling. Die naïviteit betreft vooral de houding jegens moslims en Arabieren. Dat leidt tot onjuiste en misleidende argumentatie als het gaat om islamisering, Wilders en de PVV. Neem Ruard Ganzevoort die in een opiniestuk (2 oktober) de gemoederen wilde sussen over de waarschuwing van Wilders voor ‘de tsunami van de islamisering’. Hij trok een vergelijking met wat hij de ‘tsunami van katholisering’ in de Nederlandse geschiedenis noemde.
Hij vergelijkt appels met peren. Het verschil tussen katholieken en protestanten, beide christenen, is niet te vergelijken met de afstand tussen moslims en christenen.

Selectief
En als je toch de geschiedenis induikt, wees dan niet selectief. Neem eerdere migraties die Nederland kende, die van de hugenoten en de joden. De hugenoten zijn warm ontvangen vanwege geestelijke en sociale verwantschap met de ontvangende samenleving. De inpassing verliep vlot. Maar Joden (sefardim en asjkenazim), wier eigen geestelijke en sociale bagage veel meer verschilde van die van de Nederlanders, bleven drie eeuwen lang als vreemdelingen beschouwd. Dat gegeven is van eminent belang voor het heden en voor de toekomst.

Als de kloof met Joden die per slot van rekening uit Europa kwamen (Spanje, Portugal en Oost-Europa), al zo diep was hoe zit het dan met groepen die op een nog grotere afstand staan van de autochtone Nederlanders, burgers van islamitisch-Arabische oorsprong? Hoe immens deze afstand in feite is, werd duidelijk aangetoond in een in 2002 gepubliceerd rapport van de VN, het Arab Human Development Report, geschreven door Arabische wetenschappers. De Arabische landen hebben volgens dit rapport tekortkomingen op drie cruciale punten: vrijheid, kennis en de positie van vrouwen.

Laag
De Arabische regio heeft de laagste participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt ter wereld; in de Arabische regio van 22 landen met 280 miljoen inwoners, bestaat een wanverhouding tussen rijkdom en ontwikkeling en neemt de culturele kloof ten opzichte van de rest van de wereld toe. Op de index van burgerlijke en politieke vrijheden scoort de Arabische regio als geheel het laagst in de wereld; vrijwel alle Arabische landen worden autocratisch bestuurd. Niet voor niets bleek de belangrijkste wens van de bewoners zelf volgens het rapport: meer vrijheid.

Het tweede UNDP-rapport van een jaar later schetst opnieuw een somber van de Arabische wereld. Het begint al bij de opvoeding. Die is volgens de onderzoekers in Arabisch-islamitische gezinnen vaak ‘autoritair’. ‘Dit vermindert de onafhankelijkheid en het zelfvertrouwen van het kind. Het bevordert passiviteit. Zelf vragen stellen en zelf initiatief nemen wordt niet op prijs gesteld.’ Ook een ander gegeven uit het rapport is van grote betekenis. Niet minder dan 38 procent van de Arabische bevolking is onder de 15 jaar, het hoogste percentage ter wereld. Het aantal inwoners in de Arabische landen zal toenemen van 280 miljoen naar 410 miljoen en mogelijk tot bijna 460 miljoen in 2020. En het rapport voegt daaraan toe dat meer dan de helft van de jonge Arabieren het liefst weg wil uit hun land. Reken maar dat Nederland zeer aanlokkelijk is.

Wilders
Dit is wat Wilders en zijn PVV trachten te melden. Dit is ook het realistische beeld waarmee Wilders anderhalf miljoen kiezers heeft bereikt. Zijn ze daarom racisten? Zeker niet. Wilders is slechts de boodschapper. Wilders’ tegenstanders betichten hem van het veroorzaken van tweedeling. Een misplaatste angst. Immers, splitsing, tweedeling, afstand en kloof zijn er toch al. Bruggen bouwen, verbinden, pappen en nathouden oftewel ‘de boel bij elkaar houden’ is flauwekul. De kloof kun je niet dichten.

Het is hetzelfde als rokers en niet-rokers in dezelfde coupé willen proppen, koste wat het kost. Dit ‘verbinden’ kan niet, maar het hoeft ook helemaal niet. Het kan best samen gaan: eenheid in verscheidenheid. Maar daarvoor is een geheel andere instelling nodig. De invloedrijke Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow ontwierp een hiërarchie van menselijke behoeften die voor de gehele mensheid zou gelden. Het ultieme doel zou ‘zelfontplooiing’ zijn. Maar de top van die piramide geldt voor het Westen. Voor de rest van de wereld staan familie- en groepseer bovenaan. Dit kardinale verschil is in wezen de diepliggende oorzaak van het mislukken van zoveel beleid, initiatieven, faciliteiten en maatregelen. Toch is er wel degelijk een ‘modus vivendi’ denkbaar.

Tot nu toe worden steeds twee extreme oplossingen bepleit: segregatie of assimilatie (ook wel ‘integratie’ genoemd). Hierbij hebben migranten en hun kinderen maar één optie: zich identificeren met hun oude óf met de nieuwe cultuur. Dit is eendimensionaal. Er is een derde weg. Neem de resultaten van een grootschalig langjarig internationaal onderzoek onder migrantenjeugd in diverse landen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het boek: Immigrant Youth in Transition: Acculturation, Identity and Adaptation Across National Contexts van John W. Berry e.a. (2006). De Canadese psycholoog Berry betoogt dat migranten vier houdingen kunnen aannemen: maximaal contact met de nieuwe omringende samenleving en minimaal eigen cultuurbehoud.

Assimilatie
In zo’n geval ondergaat hij assimilatie; minimaal contact met de nieuwe omringende samenleving en maximaal eigen cultuurbehoud. Dit leidt tot collectieve afzondering; minimaal contact met de nieuwe omringende samenleving en ook minimaal eigen cultuurbehoud wat leidt tot marginalisering. En de vierde houding: maximaal contact met de nieuwe omringende samenleving én ook maximaal eigen cultuurbehoud. Dit is de beste houding, die leidt tot volwaardige deelname en participatie. Jongeren die voor de laatste houding kiezen, willen het beste van beide werelden en laten dat ook blijken in hun identiteitsbeleving, het aangaan van relaties, het gebruik van taal, hun voorkeuren voor muziek en films. Deze categorie zit ook het lekkerst in zijn vel, scoort goed op zelfvertrouwen, tevredenheid met eigen leven, schoolprestaties en sociaal gedrag.

In mijn eigen werk bepleit ik sinds jaar en dag wat ik de ‘Drie-Stappen-Methode (DSM) noem: het overbruggen van verschillen met behoud van ieders eigenheid. De twee eerste stappen beogen een ‘Dubbel Perspectief (DP): het leren kennen van het eigen perspectief én het perspectief van de ander, de nieuwe omgeving. Deze aanpak leidt tot verbreding en verrijking van de eigen ‘bagage’ van de migranten. De derde stap van mijn DSM pleit voor het helder en duidelijk grenzen trekken voor de niet ‘onderhandelbare’ kwesties, zoals de vastgestelde wettelijke regels en andere diepliggende ‘kernwaarden’.

Voorbeeld
Maar hoe leren immigranten ons perspectief te zien? Het beste voorbeeld komt uit Israël, middels het zogeheten Ulpan-systeem dat centraal is geregeld en voor iedere immigrant geldt. Kernelement is maatschappij-oriëntatie, door middel van praktijkgevallen. Immigranten leren te zien door ogen van autochtonen zonder dat ze hun waarden hoeven over te nemen. Wie zo’n traject doorloopt, heeft een dubbel perspectief verworven. Een simpel voorbeeld: een Marokkaanse jongen weet dat hij zijn vader niet recht in de ogen mag zien (gebrek aan respect), terwijl het bij Israëli’s (en Nederlanders) net omgekeerd is. Leert hij dat niet inzien, dan zal een Nederlandse werkgever hem niet recht door zee vinden.

In 1979 heb ik op basis van mijn ervaringen op scholen gepleit voor inburgeringscontacten van maximaal zes maanden, compleet met stoomcursussen Nederlands. Wie zijn verplichtingen niet na zou komen, zou geen verblijfsvergunning krijgen en terug moeten. Hard maar eerlijk. In 1994 presenteerde ik (opnieuw) uitgewerkte voorstellen aan Frits Bolkenstein en de VVD, die ze omarmden. De inburgeringcursussen zijn er gekomen, maar de sancties zijn op z’n Nederlands verwaterd. De tijd lijkt nu eindelijk rijp om immigratie, de problemen én de mogelijkheden serieus te nemen. Daarom bepleit ik herinvoering van strikte inburgeringscontracten.


Prof. dr. David Pinto is expert migratie en integratie en directeur van het Intercultureel Instituut

http://opinie.volkskrant.nl/artikel/sho ... integreren" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door BFA »

Ariel schreef:Het aantal inwoners in de Arabische landen zal toenemen van 280 miljoen naar 410 miljoen en mogelijk tot bijna 460 miljoen in 2020. En het rapport voegt daaraan toe dat meer dan de helft van de jonge Arabieren het liefst weg wil uit hun land. Reken maar dat Nederland zeer aanlokkelijk is.
Niet alleen Nederland, heel Europa is aanlokkelijk. Overname van de maatschappij hier is de enige overlevingsmogelijkheid voor de Arabische wereld. Het alternatief is verdwijnen in honger, ziekte en miserie.
De Arabische staten weten dit.
Vandaar al de oorlogsretoriek die van de preekstoel van de Imam en ook van de kant van die regeringen komt.

Laat je vooral door die laatste niet misleiden. Hun steun tegen terrorisme is niet meer dan een taktiek om aan geld voor moderne legers en wapens voor de overname van Europa te raken.

Hun haat tov Amerika is afleiding, met oceanen tussen ligt Amerika veel te ver. Wel is het nodig om Amerika aan zijn grenzen of op eigen grondgebied bezig te houden. Zodat het zeker niet tussenkomt als Europa genomen wordt.

Amerika komt later aan de beurt. Met meer immigranten ginder, Europa leeggevreten en de Arabische bevolking nog een keer verviervoudigd. Zelfde scenario, sinds de tijd van Mohammed altijd al succesvol geweest.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Dhana »

De killerbees:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geafrikaniseerde_honingbij" onclick="window.open(this.href);return false;
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Mahalingam »

De verzorgingsstaat is ontstaan na de oorlog bij toenemende welvaart en een gevoel van samenhorigheid, de wederopbouw-tijd. In dat tijdsgewricht zag men steun van de staat aan burgers die in armoe leefden als een solidariteit. En zo kregen we de AOW, de steun enz. Een weduwen en wezen wet, een arbeidsongevallen wet, een ziekenfonds e.d. waren hier ook al eerdere uitingen van.

Wat ik mij nu afvraag is of de verzorgingsstaat niet ten einde loopt. Door de toename van immigratie staat de solidariteit steeds meer onder druk. Een parallelle maatschappij binnen de maatschappij zorgt voor tweespalt. Afgedwongen solidariteit via belasting en premies wordt steeds meer door de burgers ervaren als afdwingen.

De gemeenten zullen steeds minder geldelijk kunnen voorzien in de behoeften van de behoeftigen. Of ze moeten gemeentelijke belastingen hiervoor verhogen wat de burgers direct opvalt en waar ze een stem in hebben (in theorie). Als de kwestie wordt: gaat het geld naar de riolering of naar de armen? dan vraag men zich af: wie zijn die armen dan wel en in hoeverre reikt mijn solidariteit met ze?
Nu er bezuinigd wordt, krijgen we dit soort dingen:
Meer gemeenten vragen hulp vanwege bijstand
Gemeenten die meer dan 10 procent uitkomen boven het budget dat het departement vooraf heeft vastgesteld, kunnen de commissie verzoeken om extra geld. De commissie kijkt onder meer of het tekort buiten de schuld van de gemeente om is ontstaan. De hogere uitgaven voor de bijstand komen doordat meer mensen een beroep doen op deze uitkering, onder meer door de economische crisis.

De 178 gemeenten hebben in totaal 37 miljoen euro gevraagd om hun gaten in de begroting op dit onderdeel te dichten. De commissie oordeelde over 93 zaken positief. Daarmee is al 18 miljoen euro toegezegd. De rest van de aanvragen is nog in behandeling. In 2008 werd in totaal 16 miljoen euro toegewezen aan de hulpvragende gemeenten. Overigens betaalt het rijk jaarlijks 9 miljoen aan eventuele overschrijdingen. De rest moet uit het totale bijstandsbudget van alle gemeenten komen.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8005 ... html?p=1,1
En hoe erg is het aan het worden?
Naar verwachting zullen dit jaar nog meer gemeenten in het rood komen vanwege hogere uitgaven aan de bijstand. Onlangs meldden gemeenten dat het totale budget voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) 133 miljoen euro te laag is. De gemeenten vinden het onacceptabel dat het departement dit bedrag bij de gemeenten legt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen hierover in gesprek met het nieuwe kabinet.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Mahalingam »

Volgens het CBS valt het best mee met de integratie. Het gaat steeds beter.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Neder ... obleem.htm
CBS: Allochtoon integreert, maar criminaliteit blijft probleem
Niet-westerse allochtonen van de tweede generatie doen het aanzienlijk beter dan die van de eerste generatie. Toch presteren zij nog altijd slechter dan autochtonen op het gebied van onderwijs en werk. Wat criminaliteit betreft, gaat het ronduit slecht met de tweede generatie.
Dat is de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het donderdag gepresenteerde Jaarrapport Integratie 2010.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dos ... 61-pub.htm
Maar het is natuurlijk relatief. Zoals Geen Stijl zegt:
U bent te pessimistisch over integratie
Ja hoor, daar istie dan: de JIJ-bak. Want de multiculturele samenleving is helemaal niet mislukt, u (ja U ja) bent gewoon veel te pessimistisch over de multiculturele samenleving. Het is allemaal uw schuld, wat "het" dan ook moge zijn.
Als u gewoon eens lief, leuk, lekker, toppiejoppie gezellie meedeed met onze exotische vredesbaarden en al die hardwerkende belastingbetalende Nieuwe Nederlanders in kansenwijken is het hier in no time een paradijs. Uw beeld is pessimistisch. U bent een cynische, normloze systeemhater met het ethische besef van een pinda en u focust zich alleen maar op die paar kleine dingetjes die misgaan. Maar er gaat juist superduper belachelijk veel goed in de multiculturele samenleving. Er zijn tal van positieve ontwikkelingen zoals...ehm...zoals...ohnee wacht....
Nouja, het gaat dus zo goed met de multiculturele samenleving dat u gewoonweg niet kunt beseffen hoe fantastisch succesvol de multiculturele samenleving is. U heeft een hardnekkig verwrongen miserabel beeld dat totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Schande! Zo gaat het nog jaren duren voordat allochtonen het even goed doen als autochtonen. En dat heeft u dus op uw geweten. U mag nu gaan Godwinnen.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... er_in.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80737
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Ariel »

Joost Niemoller heeft zich verdiept in het rapport hoe geweldig het met de integratie gaat.

Het zou goed gaan met de integratie. Dat was de teneur in de media naar aanleiding van het net verschenen Jaarrapport Integratie van het CBS. Dat bleek toch weer een gevalletje van een te snel gelezen persbericht. Wie het rapport echt leest, krijgt een heel ander beeld.

http://www.joost-niemoller.nl/2010/11/h ... ntegratie/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Mahalingam »

En dan is er de segregatie in het onderwijs. Bijvoorbeeld in Amsterdam.
http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2010_seg ... erwijs.pdf (blz. 9)
Duidelijk te zien is dat de witte scholen in Zuid wit blijven door aanvoer van wit uit de multikul wijken.
("Een witte school wordt niet vanzelf gemengd")
En het daadwerkelijk handelen van al deze Gutmenschen is te lezen op blz. 16.
Joost Niemöller praat er over (en doet alsof het over kleur gaat maar het betreft religie):
http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/1 ... ore-110626
Hoe houd ik mijn kind weg bij de zwartjes.
Ik denk dat er weinig steden in Nederland zijn, waar het multiculturalisme nog steeds zo met de mond beleden wordt, en in de praktijk zo weinig wordt nageleefd, als Amsterdam. Vandaag verscheen er een onderzoekje van de Gemeente Amsterdam waarin dit haarfijn wordt vastgelegd. Wat blijkt namelijk: Autochtone ouders zijn bereid om hun kinderen levensgevaarlijke einden door de stad te laten fietsen, opdat ze maar niet met allochtonen op school hoeven te zitten.
Een commentaar aldaar:
Het interessante is, ik had deze discussie met een Antilliaanse vriendin van mij, en zij denkt er precies het zelfde over. Haar kinderen gaan naar een witte school, ook al is dat verder weg. Heeft niet zozeer iets met huidskleur te maken alswel met gedrag, kwaliteit en gebrek aan moslims.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Schepsel »

Ik zou mijn kinderen ook ver van zwarte scholen houden, niet eens door de mediaberichten maar gewoon door mijn eigen ervaringen met klassen die voor een (klein) gedeelte ''zwart'' waren. Nou ja, zo rond klas 3-4 van de middelbare zaten in ieder geval de mocro's allemaal op ofwel een of twee schooltypes lager, ofwel in de bijstand.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Mahalingam
Berichten: 44612
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Mahalingam »

Ook Femke gaat niet meer haar kinderen mee laten doen aan het grote sociale multiculturele experiment.
Halsema haalt kinderen van zwarte school
DEN HAAG - De GroenLinks fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Femke Halsema, heeft haar twee kinderen van de zwarte school in Amsterdam-Oost gehaald, waarop zij tot afgelopen zomer zaten.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8340 ... ool__.html
Ten eerste wordt gesteld dat het besluit niks van doen heeft met Moslim kinderen. Vervolgens allerlei redenen waarom toch gedaan.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Pilgrim »

Top-psychiater op ZDF: Migranten zijn niet te integreren en tijdbom onder samenleving

By Redactie on sep 30, 2017

Afbeelding

“Officiële verklaringen na terreuraanslagen dat ‘wij niet bang zijn’ , zijn slechts holle frasen” – “Zorgen volk over immigratie worden niet serieus genomen” – “Integratiecursussen zijn ‘naïef’ en zullen neiging tot ‘waanzinnig geweld’ niet wegnemen.”

De Duitse top-psychiater Christian Peter Dogs (foto) heeft in een talkshow van de publiekrechtelijke Duitse zender ZDF zowaar een kritisch geluid mogen laten horen over Berlijn´s ‘4M’ programma (‘Merkels Massa Moslim Migratie’). Volgens hem is de huidige politiek naïef door te denken dat de migranten te integreren zijn en waarschuwt hij dat zij met hun ‘enorme geweldpotentieel’ als een ‘tijdbom onder de samenleving’ worden gelegd. Ook klopt het volgens hem van geen kant dat mensen met een kritisch geluid gelijk als extreemrechts en ziek worden weggezet, omdat niet zij, maar bondskanselier Merkel zelf gebruik maakt van het zaaien van angst om haar politieke doelstellingen door te drukken.

‘Holle woorden’ noemt psychiater Christian Dogs, geruime tijd hoofd van de Panorama kliniek in Scheidegg en momenteel medisch directeur van de Max Grundig kliniek, de reacties van de politiek dat wij ‘niet bang moeten zijn’ na terreuraanslagen. Volgens hem gebruiken politici dit als een soort bezwering, zodat ze de burgers niet serieus hoeven te nemen.

‘De politiek is zélf bang’
Aan de discussie bij de bekende ZDF talkshow van Peter Hahne nam ook journalist Ulrich Reitz, voormalig hoofdredacteur van het nieuwsmagazine Focus. Ook hij vindt dat de politiek het volk probeert te beïnvloeden zonder dat er echte oplossingen worden gepresenteerd. ‘Als er een terreuraanslag in een Europese stad plaatsvindt, dan ziet de politiek er meestal radeloos uit, en dat is hun grote angst. De politiek is zélf bang.’

‘Jarenlang zijn de problemen weggedrukt,’ bekritiseert ook de psychiater. Dat werd vooral gedaan door iedereen die kritische vragen over het gevoerde immigratiebeleid heeft onmiddellijk in de hoek van extreemrechts of ‘ziek’ te zetten. Dat is volgens Dogs de grootste fout van de politiek geweest.

‘Angela Merkel grootste profiteur van haar eigen angstpolitiek’
Reitz gaat nog een stap verder door te stellen dat de politiek de angst van de burgers misbruikt. ‘Als mevrouw Merkel zichzelf als de belichaming van veiligheid presenteert, dan is dat de reflex op het feit dat de mensen zich heel onzeker voelen… En dan zegt mevrouw Merkel ‘ik ben veiligheid’. Laten we het vieren. ZIJ is de grootste profiteur van deze angstpolitiek.’

Dogs vult aan dat Merkel met deze houding juist haar incompetentie onderstreept. ‘Dus doet ze helemaal niets.’ Dat is echter niet enkel haar probleem, maar van de hele politiek, vindt hij.

De voormalige hoofdredacteur van Focus zegt dat dit probleem is ontstaan omdat de discussie de afgelopen jaren is afgeknepen. ‘Iemand die zegt dat we misschien eens moeten nadenken of we ons het individuele asielrecht nog wel kunnen veroorloven, wordt gelijk gepathologiseerd of in de rechtse hoek gezet, waar hij niet thuishoort, omdat deze discussie eigenlijk bevestigd wordt.’

‘Mensen zijn terecht bang, politiek zou dat serieus moeten nemen’
Mensen die zich zorgen maken over de massa immigratie ‘zijn niet rechts, noch iets anders,’ betoont ook de psychiater. ‘De mensen zijn écht bang en erg onzeker. Dat is waar het om gaat. Ik moet hen zekerheid geven.’ De politiek zou er daarom goed aan doen deze angst eindelijk serieus te nemen, ‘want angst is voorgeprogrammeerd en hoort bij ons, want dat bewaart ons ervoor om domheden te begaan. Het idiote aan onze samenleving is dat wij allemaal bang zijn, maar allemaal doen alsof dat niet zo is.’

De psychiater ziet inmiddels veel mensen bij hem komen met deze angst voor wat er nu gaande is. Sommigen van hen durven hun huis niet meer te verlaten, omdat ze zich overal bedreigd voelen. ‘En die zich door de politiek compleet verraden voelen, omdat die hebben gezegd dat niemand daarop reageert of er iets aan doet.’ Dogs vindt het onbegrijpelijk dat politici die zoals Merkel al lang aan de macht zijn, nog steeds zeggen dat ‘men iets zou moeten doen.’ Als zij al niet in actie wil komen, wie dan wel?

Migranten zijn ‘tijdbom’ vol potentieel ‘waanzinnig geweld’
Sowieso moeten er volgens hem grote vraagtekens worden gezet bij de massa immigratie naar Duitsland en Europa, met name omdat het vooral om jonge mannen met ‘een waanzinnig geweldspotentieel’ gaat. In de psychologie gaat men ervan uit dat iemands persoonlijkheid in uiterlijk het 20e levensjaar, maar eigenlijk al in het 12e, is uitontwikkeld. Karakter, temperament en persoonlijkheid zijn daarna nauwelijks nog te veranderen.

Die miljoenen migranten die nu naar Europa worden gehaald hebben geheel andere waarden. ‘Dat is een tijdbom die we onder ons hebben, omdat zij onze waarden totaal niet kunnen begrijpen. Die kunnen wij hen ook echt niet meer bijbrengen.’ Therapie voor vluchtelingen zal daar amper aan wat kunnen veranderen, ‘en dat moeten wij accepteren.’

Integratiecursussen, zoals ook in Nederland plaatsvinden, zijn in zijn ogen dan ook naïef. ‘Je kunt ze niet integreren. Op veel gebieden is er niets te integreren. Je kunt de taal leren, maar niet de cultuurkring, niet de godsdienstigheid, niet de overtuiging en al helemaal niet het geweldpotentieel. Er komen mensen met een potentieel waanzinnige agressiviteit, omdat ze in oorlogen zijn opgegroeid. Die hebben geleerd te vechten, en weten helemaal niet hoe harmonie werkt. Dat proberen om te vormen is een dwaze opgave.’Bron: http://www.epochtimes.de/politik/deutsc ... 27192.html

http://time2wakeup.me/?p=8679
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Pilgrim »

Moslimjongeren staan er helaas bekend om dat ze zich in groepen niet altijd zo goed gedragen, we weten nu dat een groot gedeelte van hoe ze denken van jongs af aan op scholen en thuis wordt geleerd. Dat kan niet anders dan problemen opleveren en in Zwitserland verwerpt 43% van de jonge Zwitserse moslims de westerse waarden. Elke vijfde jonge Zwitserse moslim geeft de voorkeur aan de sharia-wetgeving boven de Zwitserse wetgeving, dat concludeert de nieuwe studie van de Hogeschool in Zurich.
www.nau.ch

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/11 ... nederland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19484
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door mercator »

Dat was allemaal al jaren geleden duidelijk . Ik hoorde dat soort zaken al uit de mond van zgz. "brave" moslims zo'n 25 jaar geleden. Ze hebben echt geen Koranscholen nodig om Joden en ongelovigen te willen doden.
En voor zulke ideetjes hoeven ze echt niet uit oorlogsgebieden te komen. Marokko en Tunesië zijn geen oorlogsgebieden en daar zijn ze net zo.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Immigrant kan niet integreren

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Dat was allemaal al jaren geleden duidelijk . Ik hoorde dat soort zaken al uit de mond van zgz. "brave" moslims zo'n 25 jaar geleden. Ze hebben echt geen Koranscholen nodig om Joden en ongelovigen te willen doden.
En voor zulke ideetjes hoeven ze echt niet uit oorlogsgebieden te komen. Marokko en Tunesië zijn geen oorlogsgebieden en daar zijn ze net zo.
Inderdaad schandalig dat schijnheilige achterlijke onderzoekgedoe dat quasi actuele nieuwe ontdekkingen oplevert op het gebied van integratie en denkwijze van moslims. 25 jaar geleden? Ja, jij bent jonger dan ik. Ik wist dit godverdomme al 45 jaar geleden. Gewoon door wat een mens zoal aan informatie wordt aangereikt . . .

ARABIEREN

Uit Arabieren is de mislukte mensensoort moslims voortgekomen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie