Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77306
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Ariel »

Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

maandag 24 januari 2011

Kun je moslims vertrouwen? Deze vraag wordt vaak gesteld naar aanleiding van een terroristische aanslag. Tijdens een parlementair debat over radicale moslims riepen de vertegenwoordigers van de PVV dat de radicale moslims niet te vertrouwen zijn, omdat ze met een beroep op takiyya (eigenlijk taqqiyya) de waarheid niet hoeven te spreken.

Daarna werd de vraag opgeworpen of de PVV alleen de radicale moslims, en niet alle moslims beschuldigt van leugenachtig gedrag.

Ik ga er vooralsnog van uit dat zij alleen de radicale moslims daarvan beschuldigden. Want deze leerstelling is niet van toepassing op alle moslims en bovendien weten de meeste moslims niet eens wat takiyya is of inhoudt. Wat is takiyya eigenlijk? Is het echt een islamitisch gebod?

Vrijbrief
In de media wordt takiyya als volgt gedefinieerd: ‘Het zou een islamitische regel zijn die moslims een vrijbrief geeft om te liegen.’

PVV-Kamerlid Martin Bosma bespreekt deze zaak ook in zijn boek ‘De schijn-élite van de valse munters’. Islamoloog Maurtis Berger vindt het aperte onzin. En Femke Halsema was tijdens het debat boos geworden op Wilders: ‘Daarmee plant u gif in de samenleving.'

Geert Wilders reageerde daarop: 'Wij waarschuwen alleen. Een moslim kan altijd redenen hebben om niet de waarheid te vertellen. Vraagt u aan de eerste de beste islamkenner of arabist wat takiyya is en hij legt het u uit.' Ja, ook een christen heeft wel eens redenen om niet de waarheid te vertellen. Daar gaat het in takiyya niet om.

Verontwaardigd
In de media reageerde Maurits Berger op het debat. Hij was verontwaardigd: 'Hoe durft Wilders te strooien met islamitische termen waar hij geen benul van heeft? Takiyya is een begrip uit de Middeleeuwen. Het ergert mij dat zo'n leerstuk van vroeger op de moslims van nu wordt geplakt. Het is alsof je beweert dat christenen denken dat vrouwen die blijven drijven, heksen zijn.'

Is het alleen maar een middeleeuws begrip dat nooit meer wordt gebruikt?

Volgens Berger legde de sjiitische minderheid in de Middeleeuwen het begrip takyyia uit als liegen over je geloof als de omstandigheden daartoe dwingen. En andere moslims dan? Daarover is Berger van mening: 'Maar de moslims in Nederland zijn soennieten. Die hebben het begrip nooit op die manier uitgelegd. Alleen onder extremistische groeperingen doet die geheimhouding nog de ronde. Maar dat is bij andere terreurgroepen niet anders.' Maar wat is takiyya?

Soera 3
Het begrip takiyya is afgeleid van soera 3 vers 28 van de koran: ‘De gelovigen moeten de ongelovigen niet in plaats van de gelovigen als medestanders nemen. Wie dat doen, behoren in niets tot Allah, behalve als jullie uit vrees voor hen op jullie hoede zijn. Allah waarschuwt jullie voor Hemzelf; bij Allah is de bescherming.’

Het woord medestander betekent hier vriend of beschermer. Het gaat hier om het woord ‘tuqatan’ waarvan het woord takyyia is afgeleid. In zijn tafsir, uitleg van de Koran, schrijft Ibn Kathir (1301-1373) dat dit vers als een gebod moeten worden opgevat. Wat houdt dat gebod in? Geen vriendschap of kameraadschap met ongelovigen.

Ibn Kathir interpreteert dit vers in het licht van andere verzen waarin de gelovigen worden gevraagd om geen vriendschappen aan te gaan met joden en christenen. Dus het heeft niet alleen betrekking op polytheïsten. Maar op basis van takiyya mag je wanneer je vreest voor je leven, vriendschap tonen met ongelovigen, aldus Ibn Kathir.

Alwetend
De Tugyah, wat naar Takiyya verwijst, verbergt wat in iemands hart zit, en dat kan alleen door Allah worden gezien omdat Allah alwetend is. Je hoeft dus wat in je hart is - en dat is de islam – niet aan ongelovigen tonen als je voor je leven vreest of wanneer je de zaak van de islam moet verdedigen.

Hoe lang mag dat? Wanneer eindigt dat? Volgens al-Bukhari en al-Hassan is Tuqyah toegestaan tot de dag des verrijzenis. Dat is natuurlijk best lang.

Kaliefen
Wat in de Koran staat, is niet alleen bestemd voor sjiieten. Het geldt ook voor de soennieten. Maar uit het feit dat de heersende klasse in het begin van de islamitische beschaving na de dood van Mohammed en zijn vier rechtgeleide kaliefen geen behoefte had aan takiyya, kan niet worden afgeleid dat de takiyya-regel alleen voor de sjiieten geldt.

De eerste twee islamitische dynastieën, Oemayyaden en Abbasiden, werden voornamelijk geregeerd door de soennieten. Wie regeert, hoeft de waarheid in zijn hart niet te verbergen. Maar dit gebod geldt niet voor de situatie waarin een moslim zich veilig voelt. Wanneer is dat? In een islamitische staat is het juist verboden om takiyya te hanteren.

Wie zich veilig voelt, heeft geen behoefte aan takiyya. Het zou zelfs in strijd zijn met het koranische gebod.

We moeten feiten niet verwarren met normen. De scheiding tussen deze zaken is van eminent belang om de begrippen op een zuivere wijze te kunnen uitleggen.

Woensdag ga ik verder met de vraag of takiyya louter een Middeleeuwse fenomeen was.

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... rouwen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19275
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door mercator »

Moslims hoeven al die Koranische begrippen niet te kennen om te liegen en te bedriegen. Dat zit in het beestje ingebakken. Dat een Berger en Halsema verwijzen naar teksten uit de 7de eeuw of wat "die nu niet meer van toepassing zijn" bewijst dat ze van het moslimisme helemaal NIETS begrijpen. De moslim kan zich door zijn analfabetisme en achterlijkheid alleen maar in stand houden door leugen en bedrog, hoe zou hij hier anders aan een aanvaardbare levensstandaard geraken zonder iets te presteren? Fraude, diefstal en bedrog zijn de belangrijkste inkomsten voor onze moslims, wat er nu juist in de koran staat zal hen worst wezen. Tekenend voor de pseudo-intellectueel Berger dat hij dat niet wil inzien.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77306
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Ariel »

De meeste moslims spreken de waarheid
woensdag 26 januari 2011

Maurits Berger beweert dat het begrip takiyya een begrip uit de Middeleeuwen is en alleen op de sjiieten van toepassing is.

De hele islam is in de Middeleeuwen ontstaan. Alle klassieke islamitische begrippen zijn daarom middeleeuws van aard. De hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, de basiswetten en begrippen van sharia, de verhalen van en over Mohammed en de koran zelf zijn opgetekend in de Middeleeuwen.

Vervolgd
Maar wellicht bedoelt Berger dat het begrip takiyya alleen in de Middeleeuwen door de sjiieten werd gebruikt. Omdat de sjiieten toen vaker dan nu werden vervolgd door de heersers.

Die heersers waren ook moslims. Maar ze waren in de ogen van de sjiieten geen goede moslims. De sjiieten werden zelf gekwalificeerd als afvalligen en dus als ongelovigen. Het begrip takyyia werd afgeleid uit een koranvers, om zo met behulp van onwaarheden een zelfbeschermingmechanisme te scheppen.

Moordaanslag
Ten tijde van profeet Mohammed bestonden er geen sjiieten, net zo min als soennieten. Het was Mohammed zelf die bij de moordaanslag op de dichter Ka'ab aanvaardde dat zijn mensen, de moordenaars, zouden mogen liegen.

De aanslagplegers mochten een list verzinnen en liegen, want anders was het niet mogelijk om die lastige dichter in het diepste geheim midden in de nacht te kunnen vermoorden.

Dus het gaat niet om het woord takiyya. Het is zelfs niet van belang sinds wanneer en door wie na Mohammed dit begrip is gebruikt. Het gaat echter om de inhoud van dit begrip: de geheimhouding ten tijde een missie, of de geheimhouding van de ware intenties. En deze wijze van denken gold voor alle moslimstrijders.

Revolutie
Terug naar de sjiieten. Het woord takiyya is een levendig begrip in de sjiitische wereld. Een mooi voorbeeld hiervan is het beroemde boek van imam Khomeini de leider van de Iraanse revolutie.

In zijn Hokumat-e Islami, Velayat-e faqih uit de jaren zestig, dat pas in 1971 in het Perzisch is uitgegeven, behandelt Khomeini op polemische wijze de islamitische staat, de noodzaak ervan en de religieuze legitimatie ervan.

De moslims leven onder dreiging van de joodse staat, Amerika en Europa, aldus imam Khomeini. En de regimes worden geleid door afvallige moslims. Daarom schrijft hij op pagina 147 (Engelse versie op pagina 144) dat de takiyya onder deze omstandigheden niet langer van toepassing is op de (belangrijke en richtinggevende) geestelijken. Waarom?

Kansel
Als de belangrijkste religieuze leiders of geestelijken vanuit hun minbar (kansel) de afvallige regiems legitimeren, werken ze mee met een onderdrukkend en afvallig regime. Hierdoor zouden de geestelijken de moslims in de war kunnen brengen. Zij moeten zich daarom openlijk keren tegen de afvallige regimes. Dus, geen takiyya voor de belangrijke geestelijke leiders.

Over minder belangrijke geestelijken, of geestelijken die in christelijke landen wonen, oordeelt Khomeini niet. Hiermee is aangetoond dat dit begrip niet alleen in de middeleeuwen werd gebruikt.

Republiek
Precies deze vormen van misleiding hebben ertoe geleid dat Khomeini en zijn vrienden hun ware bedoelingen konden verbergen. Op een vraag van Le Monde wat de islamitische republiek zou inhouden, antwoordde Khomeini in Parijs: 'Het zal een gewone republiek zijn zoals de Franse republiek.'

Dat is een mooi voorbeeld van takiyya. Waarom? Omdat hij al een ontwerp voor een islamitische Grondwet had geschreven, die tot toepassing van sharia zou leiden. Khomeini had op dat moment ook plannen om andersdenkenden uit te roeien. Maar linkse en liberale bewegingen in Iran geloofden Khomeini's leugen en dachten niet in termen van takiyya. Een paar jaar later werden ze massaal afgeslacht.

Conferentie
Hoe zit het met de hedendaagse soennitische religieuze leiders? Kennen zij dit begrip?

Joop Oldenbroek, kenner van de hedendaagse islam in het Midden-Oosten, schreef in een ingezonden brief in de Volkskrant dat 'het begrip takiyya wortelt in het begrip taysir. Een conferentie van Arabische islamgeleerden, deze zomer georganiseerd door de Egyptische al-Azhar universiteit, behandelde het begrip takiyya met het doel om de moslims in Europa en Amerika een handreiking te geven om barrières bij het integratieproces vanuit het islamitische geloof op een aanvaardbare en correcte wijze te omzeilen.'

Jurisprudentie
Een van de deelnemers aan deze conferentie was de antisemitische en fundamentalistische sjeik Al-Qaradawi. Volgens Al-Qaradawi zou de islam overeenkomstig 'fiqh al-taysir' (de jurisprudentie omtrent de weg van de minste weerstand) de moslims dispensatie bieden waar dat ook maar nodig is.

De sjeik is van mening dat Mohammed zelf pleitte voor het kiezen van de gemakkelijke weg en noemde daarvan een aantal voorbeelden, aldus Joop Oldenbroek.

Cruciale vraag
De cruciale vraag is nu of alle moslims weten wat takiyya is? Nee. Ikzelf, en velen in mijn familie hebben dit begrip pas na de Iraanse revolutie ontdekt. Het was te laat. Dit is precies de kern van het drama: alleen de vrienden van Mohammed en mensen zoals Khomeini en Bin Laden weten om te gaan met takiyya. Een jihadist is ook vertrouwd met het misleiden van anderen.

De meeste moslims, zoals alle andere mensen op aarde, spreken en handelen naar waarheid. Maar de moslimsfundamentalisten hebben in hun jihad voor de islam geen enkele reden om aan een westerling of een seculiere moslim hun ware bedoelingen te openbaren.

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... arheid.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Dhana »

Laat me niet lachen. Moslims zijn nooit te vertrouwen. Zelfs onderling zijn het ondieren. Roddel en achterklap. Vandaag ben je dikke vrienden. Morgen word je net zo hard afgeserveerd. In wezen kunnen ze er niets aan doen, zoals al eerder gepost hier, als je masker(s) naar de buitenwereld toe van meer waarde is (zijn) dan wie en wat je werkelijk bent. Het gros bestaat uit stumpers die het nooit echt zullen vinden in de wereld. Jammer alleen dat er zoveel anderen daar de dupe van worden.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Peter Louter »

Het is nog maar de vraag inhoeverre dat gedrag met de islam heeft te maken.
Wat mij betreft behoort het tot de cultuur van het tribalisme
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door BFA »

Peter Louter schreef:Het is nog maar de vraag inhoeverre dat gedrag met de islam heeft te maken.
Wat mij betreft behoort het tot de cultuur van het tribalisme
Dat gedrag heeft alles met Islam te maken.
Islam is de traditionele maatschappij die enkel kan bestaan in een tribale maatschappij.
Steeds heeft Islam alle ontwikkelen die tribale maatschappij konden bedreigen in de kiem gesmoord of indien het dit niet direct kon, later verwijderd.
Nadat Islam een dikke eeuw gekoloniseerd is geweest, zijn het havens, handelswegen, grootschalige landbouwwerken en de basis voor andere economische activiteiten en onderwijs opgedrongen.
Als bedreiging aanzien, is dit op een paar decennia onafhankelijkheid allemaal verwijderd uit de Islamitische wereld.

Wij zijn Atheïsten, maar Mohammedanen noemen ons Christenen.
Omdat de weg naar de intergeconnecteerde globale wereld 2 000 jaar geleden door het Christendom opgestart is.
Christendom is begonnen aan één nieuw volk te maken, over etniciteiten heen. Christendom heeft voor het onderscheid weg te nemen ook veel tribale gebruiken bevochten.
De Mohammedaanse Ummah is geen nieuw volk. Een mengelmoes van verschillende etniciteiten met een rangorde waar de Arabier, als beste der mensen, bovenaan staat.
Islam heeft nooit een tribaal gebruik bevochten, integendeel steeds gezorgd voor de instandhouding hiervan.

Islam is tribaal en tegen de Moderne wereld omdat het die Moderne Wereld als en bedreiging voor zijn tribalisme ziet.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6688
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Retorische vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door hans van de mortel »

Dhana schreef:Laat me niet lachen. Moslims zijn nooit te vertrouwen. Zelfs onderling zijn het ondieren. Roddel en achterklap. Vandaag ben je dikke vrienden. Morgen word je net zo hard afgeserveerd. In wezen kunnen ze er niets aan doen, zoals al eerder gepost hier, als je masker(s) naar de buitenwereld toe van meer waarde is (zijn) dan wie en wat je werkelijk bent. Het gros bestaat uit stumpers die het nooit echt zullen vinden in de wereld. Jammer alleen dat er zoveel anderen daar de dupe van worden.
In ONZE kennisbeschaving kijkt men iemand uit beleefdheid recht in de ogen. Daardoor kan men ook waarnemen of die persoon betrouwbaar is. In de islamitische wereld is niemand betrouwbaar. Hoe kan het ook anders, want een islamiet heeft niets van zichzelf maar juist alles van de sadist Mohammed in zich. Uitsluitend leugens, list en bedrog, gelardeerd met onbeschoft agressief en discriminerend proleterig gedrag dat doet voorkomen alsof de mohammed-aanhanger superieur en de ongelovige inferieur is. De werkelijkheid is precies andersom.

Een vrouwelijke psycholoog legde mij dat laatst nog uit. Er bestaat een naam voor. Maar mijn latijn is niet meer wat het (nooit) was. :wink: Iemand die een sterk minderwaardigheidscomplex heeft en zich inferieur aan de ander beschouwt, draait vaak de situatie om en manifesteert zich opvallend trots als de beste mens die superieur is aan de ander. In het primitieve domme wereldje van islam is dit een bekend verschijnsel. Het enige dat moslims reden tot trots geeft is hun geliefde analfabetische proleet Mohammed en zijn nutteloze knecht Allah. Ze drinken zogenaamd geen alcohol, maar wie is er nu werkelijk straal bezopen? Aanhangers van de historische over het kameel getilde Mohammed toch?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77306
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Retorische vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Ariel »

hans van de mortel schreef:
Een vrouwelijke psycholoog legde mij dat laatst nog uit. Er bestaat een naam voor. Maar mijn latijn is niet meer wat het (nooit) was. :wink: Iemand die een sterk minderwaardigheidscomplex heeft en zich inferieur aan de ander beschouwt, draait vaak de situatie om en manifesteert zich opvallend trots als de beste mens die superieur is aan de ander.
Ik vermoed dat je narcisme bedoelt Hans.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Retorische vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Dhana »

Ariel schreef:
hans van de mortel schreef:
Een vrouwelijke psycholoog legde mij dat laatst nog uit. Er bestaat een naam voor. Maar mijn latijn is niet meer wat het (nooit) was. :wink: Iemand die een sterk minderwaardigheidscomplex heeft en zich inferieur aan de ander beschouwt, draait vaak de situatie om en manifesteert zich opvallend trots als de beste mens die superieur is aan de ander.
Ik vermoed dat je narcisme bedoelt Hans.
Volgens mij kan je alle bestaande gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen op iedere moslim los laten. De enige die echt te volgen zijn, zijn die met ex voor het woord moslim.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Retorische vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Dhana schreef:
Ariel schreef:
hans van de mortel schreef:
Een vrouwelijke psycholoog legde mij dat laatst nog uit. Er bestaat een naam voor. Maar mijn latijn is niet meer wat het (nooit) was. :wink: Iemand die een sterk minderwaardigheidscomplex heeft en zich inferieur aan de ander beschouwt, draait vaak de situatie om en manifesteert zich opvallend trots als de beste mens die superieur is aan de ander.
Ik vermoed dat je narcisme bedoelt Hans.
Oeiii! Ik lees dit nu pas. Kom er nog op terug. Ga even checken. Ik spreek haar toevallig vanavond, de Cubaanse psycholoog, 32 jaar en nog een kind. Zij is als psycholoog in dienst van het Castro-systeem op Cuba en verantwoordelijk voor het op geestelijk peil houden van het honkbal-team van Santiago de Cuba na een eventuele nederlaag. Santiago de Cuba - de tweede grote plaats op Cuba in het zuiden (vol met negers) - mag je niet overslaan bij je bezoek aan Cuba. Grappig hoe gecompliceerd een mens in elkaar kan zitten.

Ach, ik ben zelf ook nog een kind, ondanks mijn overjarige leeftijd. Vraag maar aan Monique en Mercator. Ik zit nog vol met kwajongens streken. Zoals ik er zelf over denk gaat het niet om narcisme. Want volgens mij duidt narcisme op eigen liefde. Je bent dan altijd heel erg tevreden en vooral bezig met jezelf (wacht even. Ik ben behoorlijk bezig met mezelf, maar beslist geen narcist). Je vindt jezelf - zeg maar - de mooiste binnen je vriendenkring en je bent altijd bezig jezelf in de picture te plaatsen. Maar misschien heb je toch gelijk, nu ik erover nadenk. Immers, een moslim twijfelt nooit. Waarom zou hij? Hij kent immers de waarheid en behoort vanzelfsprekend tot de intellectuele elite-intelligentia van de wereld. Met dank aan het Mohammed-fenomeen allah. De doorsnee moslim plaatst zichzelf boven de ander die er anders over denkt. Narcisme heeft te maken - volgens mij - met schoonheid, houden van jezelf.

Maar een moslim kan NOOIT houden van zichzelf. Hij haat zichzelf. Hij is een onderdeel van het islamitische systeem tot vernedering van jezelf.

Moslim betekent toch . . . je overgeven aan allah, aan de slaaf van Mohammed?

Met andere woorden . . . schakel gerust je eigen denkvermogen uit. Doe of je geen verstand hebt.

Laat ik het simpel houden. Niet één zichzelf noemende moslim hoort thuis in ONZE kennis beschaving.

Elke moslim, in welk westers dynamisch kennisland dan ook, is een aanfluiting van de logica van het gezonde verstand.

Denk nu toch eens goed na allemaal . . .
Vijfmaal per dag met je anus richting allah communiceren.


Bijna niet één moslim doet dit in de Benelux. Waarom niet? Omdat hij in ONZE kennis beschaving bivakkeert. Hij schaamt zich de facto. Hij heeft een baan. Niemand doet dit soort bezopen achterlijke heidense rituelen binnen de dagelijkse gebruiken van het werknemersbestaan. Toch? Maar wel in Saoedi-Arabië, de bakermat van de uitvinding van de achterlijkheid, de onbespreekbare definitie van het door godsdienstwaanzin geblokkeerde verstand in de islamitische triomfboog en weerzinwekkende onmenselijke beerput Mekka. Toch houden ALLE moslims hieraan vast. Aan dit geloof!

Autochtone Benelux-inwoners zijn bijna allemaal atheïst! De zich moslim noemende mens in de Benelux is dus een eersteklas huichelaar.

Ik herhaal: de kampioen huichelaar in de wereld van begrip voor elkaar.

Hiermee is dan ook de vraag beantwoord dat moslims per saldo NIET TE VERTROUWEN ZIJN. Zij kunnen niet eerlijk en menselijk zijn omdat zij zich ondanks al hun parasitaire gedrag op ONZE kennis beschaving toch nog moslim blijven noemen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De ware moslim beschermt de leugen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Je hebt goede en slechte moslims.

Goede moslims zijn relax, nemen de Koran niet serieus, hebben geen moeite met seks en laten Mohammed beledigen en zien de moskee alleen van buiten.

Slechte moslims daarentegen lijden aan stress, winden zich op over niks, weten niet hoe met hun seksuele geaardheid om te gaan, ontwikkelen een zeer gevaarlijke agressieve vorm van godsdienstwaanzin en nemen alles wat in de koran staat letterlijk. Vandaar dat vrouwen, homo's en elk andersdenkend mens beter uit hun buurt kunnen blijven.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19275
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door mercator »

Kan je moslims vertrouwen? k Weet het niet en neem dus het zekere voor het onzekere en mijd moslims als de ziekte en als een vanzelfsprekendheid.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Moslims geloven in Mohammed en zijn dus NIET te vertrouwen.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Kan je moslims vertrouwen? k Weet het niet en neem dus het zekere voor het onzekere en mijd moslims als de ziekte en als een vanzelfsprekendheid.
Ik had het niet over vertrouwen. Het is immers aan te raden niet één religieus mens als regelrechte dwaas in zijn eigen domheid serieus te nemen.

DOE DAT NOOIT!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3963
Lid geworden op: di mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Eliabe »

De gedragscode van Al Takeyye, maakt het duidelijker en begrijpelijker waarom Moslims toestemming krijgen om te liegen, omdat het beschermt tegen zichtbaar onheil van zichzelf en hun mede Moslims.

Deze gedragscode geeft aan Moslims de vrijheid van de leugen hebben als ze zich in levens bedreigende omstandigheden wanen. Zelfs kunnen ze het geloof verloochenen, als ze het maar niet in hun hart menen. Al-Takeyye is op het volgende Koranvers gebaseerd: ”Neem de ongelovigen niet als vriend of hulpverleners dan alleen gelovigen. Als iemand dat doet , nergens zal er hulp van allah nog wezen behalve uit voorzorg, dat gij in zelf moogt beschermen. Het einddoel is allah.” Koran 3:28 Volgens dit vers kan de Moslim net doen of hij een vriend der ongelovigen is. ( Dit mag volgens de Islamleer niet zo zijn.) en trouw tonen met hun ongeloof. Om te voorkomen dat hij zichzelf letsel doet. Volgens de Takeyya of kort gezegd het doden van een andere mens, als men onder de dreiging staat is het voor een Moslim toegestaan tegen zijn geloof in te handelen.

De volgende zaken zijn toegestaan:”Het drinken van wijn, het verzaken van de gebeden, het overslaan van de vasten tijdens de Ramadan. Het verlaten van het geloof in allah. In eerbied knielen voor een andere godheid dan allah. Het afleggen van een huichelachtige eed. Ongelukkigerwijs, als men met Moslims omgaat moet men er rekening mee houden dat Moslims zich schijnbaar volledig aan iets kunnen weiden, terwijl zij in hun hart precies het tegenovergestelde geloven. Grof gezegd, de Islam geeft aan de Moslims de toestemming te liegen als zij denken dat dit nodig is voor hun wel zijn, of wanneer de Islam bedreigd wordt.

Wat het toneel van de internationale politiek aangaat reist bij ons de vraag: Kunnen Moslim landen vertrouwd worden wat het volbrengen van verdragen betreft die zij met ongelovigen landen gesloten hebben? Het is een bekende zaak dat als Moslims zwak zijn zij met alle met bijna zaken kunnen instemmen. Als ze eenmaal sterk in hun schoenen staan, kunnen ze eden verbreken. De gedragscode van het gereguleerd liegen om daarmee de Islam godsdienst in het Westen te verspreiden zal ernstige gevolgen hebben. Moslim activisten gebruiken misleidende strategieën tijdens hun pogingen de Islam op te poetsen om haar meer verteerbaar te maken dit om haar verteerbaar te maken voor aankomende bekeerlingen.
http://www.islamcity.nl/forum/islam-nie ... slims.html" onclick="window.open(this.href);return false;
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Met moslimwezens weet je het nooit

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Eliabe schreef:De gedragscode van Al Takeyye, maakt het duidelijker en begrijpelijker waarom Moslims toestemming krijgen om te liegen, omdat het beschermt tegen zichtbaar onheil van zichzelf en hun mede Moslims.
We moeten ook hier onderscheid maken tussen goede en slechte moslims. De goede moslim bedriegt en moordt en maakt er een rotzooi van door zich op te blazen tussen een boel hem onbekende mensen ter ere van zijn maagdgod 'allah'. Want denk nu eens na. Dit' stompzinnige door een Arabische zandbak analfabeet bedachte godswezentje met de nietszeggende gebruikersnaam 'allah' heeft immers geen ballen en is derhalve nog steeds maagd. DAT IS WAT MOSLIMWEZENS ALLEMAAL GELOVEN. Dat 'allah' rechtvaardig is en vergevensgezind en het allerbelangrijkste, hij doet wat hij wil. Ook al heeft hij geen ballen. Ik ga nu toch wel twijfelen of er ook werkelijk goede moslimwezens bestaan.

Je gaat toch ook niet zeggen: “Ik ben besmet met aids." Veel Marokkanen en Turken, en nu ook Somaliërs doe dat wel; die zeggen: “Ik ben moslim.” In beide gevallen wordt zo iemand serieus genomen. Als ik zo vrij mag zijn heb ik liever met een aids patiënt te maken dan met een islamitische patiënt. Bij de eerste weet je wat je aan die persoon hebt, in geval van de tweede weet je het nooit.

Want met islam in je hoofd kun je alle kanten uit. Behalve de goede!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19275
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Met moslimwezens weet je het nooit

Bericht door mercator »

'Hans van de Mortel' schreef: Je gaat toch ook niet zeggen: “Ik ben besmet met aids." Veel Marokkanen en Turken, en nu ook Somaliërs doe dat wel; die zeggen: “Ik ben moslim.” In beide gevallen wordt zo iemand serieus genomen.
Dat acteurtje met deze Gouden Kalf deed dat ook, werd niet alleen serieus genomen maar werd er nog omstandig voor toegejuicht door een bende niet-moslims. De menselijke geest is niet logisch. Stel dat een ander kluchtacteur gezegd had-wat zo maar zou kunnen in het gesubsidieerde kunstenmakerswereldje-ik ben Nederlander, ben trots op mijn Duits bloed,EN IK BEN ANALFABEET!! Er zouden geen toejuichingen volgen maar een welgemeend oooh en aaaaah en ach van de verzamelde potsenmakersgilde, die vol medelijden een benefiet zouden opzetten om hem te leren lezen en schrijven.
Voor iemand die zichzelf tot een zware verstandelijke handicap-het moslimisme-bekent gebeurt dat niet. Vreemd toch als je er even bij stil staat?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

Een citaatje uit het boek: "De ondergang van Nederland"
Maar wat altijd fris en alert bleef was ons vermogen om te liegen. Op school, thuis of op straat overal was de leugen de basis van het dagelijks leven. Of ons nu werd gevraagd naar de weg of naar onze naam, wat voor werk onze vader deed, hoeveel we voor iets hadden betaald, of we met de bus waren gekomen, of we honger hadden, zelfs al vroeg een arts of het ergens pijn deed: op iedere vraag verzon je een passende leugen. Niet alleen omdat we het liegen zo gewend waren dat we vaak in onze eigen leugens gingen geloven zonder te beseffen dat we logen, maar ook vrees ons prestige te verliezen. We raakten door onze familieleden heen doordat we hun overlijden op school gebruikten als excuus omdat we te laat waren. Maar achteraf prezen de zogenaamd dode familieleden ons voor onze vindingrijkheid in het liegen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Bodhi
Berichten: 119
Lid geworden op: di nov 30, 2010 6:11 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Bodhi »

Neen, geen enkele moslim is te vertrouwen, geen één :no1: Ze zijn allen een potentieel gevaar voor de samenleving, en mogelijk terrorist, dat draagt de islam immers uit. Bewijzen zijn er in duizenden getale, maar om er een hele bekende te noemen: 9/11 aanslagen
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Kun je islamitische hersenen vertrouwen? Dat is de vraag.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Moslims hoeven al die Koranische begrippen niet te kennen om te liegen en te bedriegen. Dat zit in het beestje ingebakken.
Dit klinkt wat tegenstrijdig verward voor mensen die de koran noch de islam noch de moslim kennen. Alles heeft een reden, een oorzaak. Of geloof jij soms in die verschrikkelijk uitziende aapmens die zich Darwin noemde? Die alle reden en oorzaken wist te herleiden tot iets dat helemaal geen oorzaak meer had. Het toeval dat uit het niets iets ontstond. Wat een slap gelul allemaal van die man. Om te overleven moet je je aanpassen. Aanpassen aan de heersende macht. Zoals de mens zich aanpast met een regenjas als bescherming tegen de regen, zo passen ook dieren zich aan. Darwin vind ik echt een aapmens met een klootzak diploma op zak. En wees nou eens eerlijk. Hij stamt waarachtig echt af van de apen. Maar dat heeft niets met evolutie te maken. Wel met volslagen achterlijkheid.

Afbeelding

Darwin was net zo gestoord als de historische Mohammed die zijn leven voor de rest liet bepalen door de agressieve moordlustige toenadering van een door 'allah' vanaf de maan naar de woestijn gedirigeerde engel. Evolutie is een langzaam proces in tegensteling tot een versneld proces dat we revolutie noemen. De domme evolutie theorie aanhangers zouden nog durven beweren dat de huidige manier van mijn behoefte doen is voortgekomen uit de evolutie van het schijten in de bosjes naar het hedendaagse rustig zitten op de bril van het toilet. Sommigen nemen die rust wel heel letterlijk. Zij lezen onder het poepen de nieuwsberichten uit de krant. Nu begrijpen wij ook waarom deze berichten met een penetrante linkse lucht omringd zijn. Net zoals wij begrijpen hoe een mohammedaan tot stand is gekomen. Niet door evolutie, maar daar revolutie. Door islamitische toepassing van revolutionaire islamitische chirurgie.
Spoiler! :
Afbeelding
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

Ik zie de vraag als:
wanneer alle kaarten tafel zijn, wanneer 'all the chips are down', wanneer 'the end game' begint, de burgeroorlog in Europa woedt. Aan welke kant zullen Mohammedanen dan staan? Die van de seculiere vrije staat of die van de religieuze terreur en sharia?
Wel als ik kijk naar de Arabische lente dan is er geen twijfel: ze kiezen voor de Ummah.
Er zijn een paar honderd jihadi's naar Syrië. En nagenoeg alleen hoor je ervan omdat ze bekeerden zijn en hun familie de mond roert. De rest zal na zijn dood of terugkomst een heleboel respect krijgen van zijn mede-gelovigen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Karel Kletskop
Berichten: 55
Lid geworden op: do mar 22, 2012 8:47 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Karel Kletskop »

Ik heb grote moeite om een moslim nog op zijn/haar woord te vertrouwen. Ook omdat liegen tegen ongelovigen mag. Liegen om je geloof te beschermen mag. En een afspraak met een vrouw stelt al helemaal niets voor.

Mocht hier een burgeroorlog ontstaan, dan verwacht ik dat het geloof een grote rol gaat spelen tussen de 2 strijdende partijen.
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

En als ze winnen dan zal de oorlog daarna gaan tussen het Turkse Kalifaat en het Marokkaanse Keizerrijk.
Met als scheidslijn de Rijn. En bij ons een terugkeer naar de natuurlijke Romeinse grens (de limes).
Het Latijnse deel van Europa voor de Marokkanen, het Germaanse deel voor de Turken.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

http://islamversuseurope.blogspot.co.uk ... ms-is.html
Survey shows that the average Muslim is a fanatical extremist
It seems to be more extremist NOT to want sharia than the opposite. And almost half of Muslims want sharia to rule non-Muslims too. The claim that it is only a minority among Muslims who want a system that allows jihad, violence against women and non-Muslims and brutal punishments for adultery and petty theft will from now on be laughed at:
Van Pew Research komt onderstaande grafiek.
http://www.pewforum.org/Muslim/the-worl ... rview.aspx
The World’s Muslims: Religion, Politics and Society

Afbeelding
Afbeelding
Weinig bemoedigend voor ons:
83 % van de Mohammedanen in Marokko willen sharia.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

Nog een grafiekje:
hoeveel van die sharia enthousiastelingen willen de sharia ook toepassen op andersgelovigen?

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42453
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?

Bericht door Mahalingam »

Bekijk deze video en vraag je af: ben ik nu Moslims meer gaan vertrouwen of juist niet?Geen Stijl ziet postorderhoeren met een Oostblokhoofd en uit parfumposters weggelopen gigolo's met suave ringbaardjes.

meer info over die sekte hier:
http://www.harunyahya.com/
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie