Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers

Bericht door King George »

De berichtgeving over de passieve houding van de Nederlandse regering in ballingschap m.b.t. de jodenvervolging, is schokkend. "Het lijkt gepast dat daarvoor nu op zijn minst alsnog verontschuldigingen worden aangeboden door de regering," aldus Geert Wilders.

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister-president over houding van de Nederlandse regering ten tijde van de holocaust:

1.)
Kent u het bericht 'excuses voor wegkijken' (*) ?

2.)
Hoe beoordeelt u de mening van mevr Borst en de heer Zalm dat het gepast zou zijn als de Nederlandse regering alsnog excuses aanbiedt voor haar passieve houding ten tijde van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog?

3.)
Bent u bereid om deze excuses alsnog uit te spreken? Zo neen, waarom niet?(*) Lees hier het bericht


http://www.pvv.nl/index.php/component/c ... ering.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door King George op zo jan 08, 2012 1:29 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-33685255

E-mail: [email protected]

Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460


H.M. de Koningin

Paleis Noordeinde

Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Zeist, 5 januari 2012

Betreft: Excuses – Hulpverzoek voor PVV-voorstel – Uitnodiging voor BJTWSN-vergadering


Majesteit,


Graag wil ik u hierbij mijn oprechte excuses aanbieden voor het feit dat ik U in mijn eerdere brieven en e-mailberichten met het verleden van uw vader, Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden om de oren heb geslagen.

Zelf vind ik het belangrijk om te leven en te handelen naar de Franse en Britse etiquetteregels, zoals ik die o.a. uit het prachtige boek van Barones Nadine de Rothschild “Savoir Vivre” heb geleerd. Ik heb dan ook heel veel respect voor de etiquetteregels, zoals deze in het verleden aan het Franse Koninklijke hof van Versailles en aan het huidige Britse Koninklijke hof onder leiding van H.M. Koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië in acht worden genomen. Een gentleman slaat een lady niet om de oren met het verleden van haar vader. Ik vind dat ik dus hierin naar u toe niet als een gentleman heb gehandeld. Vandaar dat ik u hiervoor mijn oprechte, welgemeende excuses aanbied en u als mede-Christen hiervoor om vergiffenis vraag. Zelf volg ik hierin graag het voorbeeld van mijn verre aangetrouwde voorouder, Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit, Lodewijk de Vrome uit het Franse Vorstenhuis der Karolingen, die in Compiègne een openbare schuldbekentenis doen en in Reims na de opstand van zijn drie zoons symbolisch van de drempel van de kerk werd verbannen. Ik voel mij hierbij dan ook geïnspireerd door de beroemde Bijbelse woorden: wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ (Lucas 18)’. Vandaar dat ik hierbij voor God en de hele wereld verklaar dat u verder van mij geen last meer zult hebben; dat ik uw waarschuwing heb begrepen en dat ik dus niet meer met historische gegevens om de oren zal slaan, die u persoonlijk niet te verwijten zijn.

Door toedoen van u en uw kabinet ben ik een baan verloren. Dit is mij zowel schriftelijk als mondeling bevestigd door twee verschillende leidinggevenden. Nu ik u deze plechtige toezegging in het openbaar doe, wil ik u van uw zijde dan ook verzoeken mij schriftelijk te bevestigen dat de vrede wat u betreft getekend is en wil ik u graag verzoeken om de banvloek naar mij toe op te heffen, zodat ik in de toekomst weer helemaal deel kan nemen aan het arbeids- en maatschappelijk leven. Mijn in 2007 zéér Oranjegezinde moeder, die tijdens haar leven een trouw lid was van uw niet-officiële staatskerk, de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zou het beslist niet op prijs hebben gesteld als haar zoon een conflict zou hebben met het door haar zo bewonderde en gerespecteerde staatshoofd. Mijn liefde en trouw aan mijn overleden moeder en haar inspirerend voorbeeld van Christelijk geloof en naastenliefde hebben mij zonder meer geïnspireerd om thans oprecht naar u toe dit gebaar van vrede en verzoening te maken.

Om te laten zien dat ik niet overdrijf of overspannen ben, wil ik u graag een paar voorbeelden laten zien van de andere mensen, die net zoals ik de woede van of u of het staatsapparaat in het verleden aan den lijve hebben mogen ondervinden:

· Edwin de Roy van Zuydewijn. Uw ex-aangetrouwde familielid zit thans financieel volledig aan de grond en is maatschappelijk opzicht volledig tot een outcast gemaakt.

· De heer F. (Fred) Spijkers was maatschappelijk werker bij het Ministerie van Defensie. Hij weigerde de weduwe van een militair voor te liegen over de schuldvraag met betrekking tot de dood van haar man. De heer Spijkers werd ontslagen en het leven werd hem vervolgens onmogelijk gemaakt.

· De heer Dr. H.Ph. Vogel werkte aan de Rijksuniversiteit van Leiden totdat hij in 2002 voorafgaand aan het huwelijk van uw zoon, Z.K.H. de Prins van Oranje en uw schoondochter, H.K.H. Prinses Máxima een druk bekeken TV-programma een aantal zaken te berde bracht met betrekking tot dit huwelijk en het Videla-regime. Hij nam het in zekere zin zelfs voor de vader van uw schoondochter op. Dit mocht hem echter niet baten. Hij werd kort daarna ontslagen bij de Rijksuniversiteit van Leiden en kon daarna in Nederland nergens meer aan de slag. Zijn reputatie werd van hogerhand in alle opzichten kapot gemaakt.

· De heer L. Verhoef, Secretaris van het Nieuw Republikeins Genootschap liet mij telefonisch weten dat een vrouwelijk lid van dit genootschap haar lidmaatschap heeft opgezegd, omdat haar man letterlijk te horen dat het lidmaatschap van zijn vrouw consequenties met zich mee zou gaan brengen voor zijn carrière.

· De heer W. L. (Willem Leonard) Oltmans heeft als journalist het volgende met uw Nederlandse overheid meegemaakt. Tegen de zin van de Nederlandse overheid interviewde hij in 1956 Soekarno toen deze een bezoek aan Rome bracht. In 1957 bepleitte hij vanuit Jakarta de overdracht van Nieuw-Guinea. Hierdoor werd hij in Nederland als landverrader beschouwd. Hij kreeg geen werk meer en verhuisde daarom naar de Verenigde Staten. In 1961 zou hij via een memorandum aan president Kennedy hebben voorkomen dat Nederland oorlog ging voeren om Nieuw-Guinea. Op zijn advies liet de Amerikaanse regering zich door Prins Bernhard voorlichten over de kwestie Nieuw-Guinea. Toen minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vervolgens in Washington kwam pleiten voor de Nederlandse zaak, zou Luns te verstaan zijn gegeven dat Nederland diende te vertrekken uit Nieuw-Guinea. Sindsdien werd Oltmans door Luns op alle mogelijke manieren tegengewerkt in het uitoefenen van zijn beroep. Na het vertrek van Luns gingen de pesterijen door; ook toen Oltmans naar Zuid-Afrika was verhuisd en de Nederlandse staat had laten weten daar te willen blijven wonen. Oltmans keerde ten slotte berooid naar Nederland terug. Hij voerde een jarenlang proces tegen de Nederlandse Staat, dat hij won. In 2000 werd hem, na arbitrage van een door Pierre Vinken voorgezeten commissie van drie, als vergoeding van hem door de Staat toegebrachte schade acht miljoen gulden belastingvrij uitgekeerd. Hij had toen jaren in een eenkamerwoning te Amsterdam geleefd van een bijstandsuitkering.

Graag wil ik u hierbij dan ook vriendelijk verzoeken om een schriftelijke bevestiging van uw zijde dat de strijdbijl ook wat u betreft definitief begraven is en dat ik weer in alle opzichten volledig deel kan gaan nemen aan het arbeids- en maatschappelijk leven zonder ooit nog iets door u, uw kabinet of de overige Nederlandse overheid in de weg te worden gelegd, zodat ik in vrede en welvaart rustig oud kan worden. Dit houdt voor mij natuurlijk dan ook in dat als ik een baan krijg, deze dan vervolgens kan behouden tot aan mijn pensioen, zonder dat het gras weer voor mijn voeten wordt weggemaaid, zoals ik in de praktijk door toedoen van u en uw kabinet aan den lijven heb ondervonden. U zult – nogmaals – voor de rest van mijn leven geen last meer van mij hebben, maar ik wil van mijn zijde dan ook nooit geen last meer van u, uw kabinet of overige Nederlandse overheidsdiensten en -instanties en ik wil vanaf nu vóór alles in rust, vrede, en veiligheid niet alleen een menswaardig, maar vooral ook een plezierig, aangenaam en welvarend leven op gaan bouwen met uitzicht op een goede en financieel veilige en aantrekkelijk oude dag.

Graag wil ik u als directeur van de Belangenorganisatie van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) hierbij tevens vriendelijk verzoeken om het voorstel van PVV-leider Geert Wilders en dat van zijn PVV-fractiegenoot, de heer De Roon waar u dit maar kunt en waar dit ook maar in uw vermogen ligt te steunen om de huidige Nederlandse regering na bijna 70 jaar alsnog excuses aan te laten bieden aan onze Joodse medeburgers voor de passieve houding van de Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog m.b.t. de Jodenvervolging. Zelf gebruik ik de public relations kracht van mijn aangehuwde genealogische verwantschap met het Franse Vorstenhuis der Karolingen, waaraan ik mijn door de Fryske Rie Foar Heraldyk toegekende wapenschild met drie Koninklijke Franse Lelies heb te danken, om goede dingen voor andere mensen te doen. Bijvoorbeeld door het inzamelen via telefonische acties van kerstpakketten voor mijn noodlijdende, arme medeburgers in Zeist. Hierbij wil ik u dan ook met klem vriendelijk verzoeken de kracht van uw public relations en uw positie als staatshoofd in te zetten om eindelijk na al die decennia volledig recht te doen aan onze Nederlandse Joodse medeburgers en de slachtoffers van de Holocaust, zodat wij onze Joodse medeburgers eindelijk weer eens recht in de ogen kunnen kijken.

Namens BJTWSN heb ik op dinsdag, 8 november jl. samen met twee adviseurs met twee beleidsambtenaren van de Minister en de Staatssecretaris van VWS, te weten: de heren Floor en Stoffel ons voorstel besproken om Holocaust Remembrance volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties van 2005 ook officieel in Nederland te gaan herdenken, zoals dit in de meeste andere landen van Europa reeds het geval is. Ons voorstel dat wij zowel bij de hierboven genoemde beide heren als bij de Minister en Staatssecretaris hebben ingediend, treft u als bijlage bij dit e-mailbericht aan. Wij denken namelijk dat ons voorstel goed aan kan sluiten op het verzoek van de PVV aan de Nederlandse regering om excuses naar onze Joodse medeburgers toe, omdat met ons verzoek - na het aanbieden van excuses door de huidige Nederlandse overheid – conform de richtlijnen van de Verenigde Naties de herdenking van de Holocaust in ons land op officieel niveau permanent gestalte zal krijgen.

In de toekomst zal ik u per mail blijven informeren over mijn activiteiten ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Niet om u te irriteren, maar om u te informeren. Dit mede ook omdat de partner van een Odd Felow Loge voorzitter, waar ik in de jaren negentig van de vorige eeuw slechts drie jaar lid van ben geweest mij in mijn gezicht heeft verteld dat zij over mij negatieve opmerkingen had gemaakt via haar familielid, die kamerheer in buitengewone dienst was van uw vader, Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Dit naar aanleiding van het bezoek van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg aan Bunschoten-Spakenburg in 1996 in het kader van een promotionele actie ten behoeve van de kinderen en oorlogsslachtoffertjes van Bosnië en Kroatië, waaraan de Aartshertog een belangrijke bijdrage heeft geleverd, waardoor uiteindelijk veel geld voor deze kinderen kon worden ingezameld. Zelf heb ik in dit project de rol vervuld van Company Secretary. Om te voorkomen dat ik ooit weer in mijn leven achter mijn rug om naar u of uw familieleden toe wordt beklad, blijf ik u dus per mail over mijn verdere activiteiten ten behoeve van de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden informeren. Dan verneemt u alles uit de eerste hand – namelijk via mijzelf – en niet via derden. Om trouwens alle onduidelijkheden over mijn Odd Fellow Loge lidmaatschap voor eens en altijd weg te nemen: ik ben maar drie jaar lid geweest van deze loge en heb geheel vrijwillig en zelfstandig mijn lidmaatschap eind jaren negentig beëindigd. Daarna heb ik ook geen contact meer met mijn vroegere Loge-leden onderhouden. Ook dit laat ik u even weten om ook hierover voor eens en altijd mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

Om u te tonen dat ik mijn vredevoorstel en het begraven van de strijdbijl van mijn zijde écht meen en om u tevens aan te tonen dat ik u – althans van mijn zijde – op geen enkele wijze een kwaad hart toedraag of wens toe te dragen, nodig ik u hierbij van ganser harte uit om een vergadering bij te wonen van de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) in Zeist. U bent vanaf nu wat mij betreft voor altijd welkom op de Antonlaan 432 en als u een vergadering bijwoont, zorg ik er van mijn zijde voor dat er koffie met een Oranje tompouce voor u klaar staat. Mijn adviseurs en ikzelf zullen u – wanneer u één van onze vergaderingen bijwoont – graag volledig informeren over al onze activiteiten en al uw vragen en die van uw familieleden en uw hofhouding – wanneer zij meekomen – met alle genoegen van de wereld beantwoorden. U, uw familie en uw hofhouding zijn wat mij betreft vanaf nu in ieder geval van harte welkom.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga,

Directeur

EN:
Anne Louis Cammenga (privé-persoon)
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door Scarlatti »

Met stijgende verbijstering las ik deze beide documenten, ik neem aan het waarheidsgetrouwe documenten zijn?
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
mercator
Berichten: 19280
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door mercator »

De huidige obsessie van de Nederlanders met Joden en Israël kan ik alleen maar verklaren door een collectief schuldgevoel. Nergens werd de Jodenvervolging zo efficiënt en bereidwillig uitgevoerd als in Nederland. Maar excuses 70 jaar later zijn absurd. Dat zou die Belangenvereniging toch moeten inzien ? Wat heb je nu aan excuses van lui die in 1940 niet eens geboren waren ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door Pilgrim »

Maak op 4 mei excuses voor Jodenvervolging

vrijdag 6 januari 2012 09:32

Gerrit Zalm en Els Borst pleiten voor excuses

De Nederlandse regering in ballingschap heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog niets gedaan om de Jodenvervolging door de bezetter te bemoeilijken.

Onder bepaalde omstandigheden kun je ook door een passieve houding medeplichtig worden aan een misdaad. Natuurlijk heeft de Nederlandse regering in de Tweede Wereldoorlog geen misdaden gepleegd tegen het Joodse volk.

Maar hoe moeten we passiviteit moreel en politiek beoordelen?

Totalitair regime
Elk jaar op 4 en 5 mei leren we onze kinderen hoe een totalitair regime de passiviteit van een volk kan gebruiken om op grote schaal misdaden te plegen.

We herinneren onze kinderen dan aan de schandalige passiviteit van velen tijdens de Jodenvervolging. Dit verhaal vertellen we elkaar telkens weer. Welk verhaal moet de regering over haar eigen rol vertellen?

Excuses
In het boek Judging the Netherlands van Manfred Gerstenfeld roept een aantal oud-bewindslieden de Nederlandse regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen en haar excuses aan te bieden voor de slappe houding van de regering in ballingschap.

De Nederlandse regering heeft destijds gefaald in het nakomen van haar morele en statelijke plichten ten opzichte van haar eigen Joodse burgers. Ze heeft daartoe zelfs geen poging ondernomen.

Falen
Oud-ministers Gerrit Zalm (VVD) en Els Borst (D66) vinden dat excuses voor het falen van de Nederlandse regering in ballingschap, gepast zouden zijn. Daarover zegt Zalm: ‘Ik zou er geen moeite mee hebben gehad om excuses daarvoor aan te bieden. We weten nu dat de Jodenvervolging koningin Wilhelmina weinig bezighield.’

Els Borst gaat een stap verder: ‘De regering van toenmalig premier Pieter Gerbrandy zag de Joodse Nederlanders als bijzondere groep en niet als echte Nederlanders. Mijn intuïtie is dat als alle katholieken of gereformeerden naar Duitsland waren gedeporteerd, de Londense regering wel instructies had gegeven aan de bevolking in bezet Nederland.’

Instructie
Scherp en nauwkeurig formuleert Borst het Nederlandse probleem gedurende de bezetting door nazi-Duitsland: de regering gaf geen instructie aan de bevolking hoe ze zich moest gedragen inzake de Jodenvervolging.

Kamerlid Geert Wilders (PVV) vraagt het kabinet alsnog spijt te betuigen voor deze ontoelaatbare passiviteit en nalatigheid van de Nederlandse regering. Moet de regering dit doen? De vraag kan ook worden gesteld waarom de Nederlandse regering het níet zou moeten doen. Wat staat een spijtbetuiging in de weg?

Bizar argument
In het NOS-journaal hoorde ik iemand zeggen dat de regering geen spijt kan betuigen, omdat ze dan koningin Wilhelmina zou bekritiseren.

Een bizar argument! Oranje zou zo’n spijtbetuiging in de weg staan? Dat is niet geloofwaardig.

Ten eerste kan het staatshoofd door een dergelijke spijtbetuiging niet als persoon worden aangevallen of bekritiseerd. Temeer nu het om een zeer gecompliceerde toestand gaat. Het gaat hier om de handelingen van de Nederlandse regering - en die is meer dan het staatshoofd alleen.

Ten tweede is de Jodenvervolging de ergste misdaad uit de Nederlandse geschiedenis, we kunnen de misdaad niet wegmoffelen. Sterker, het is een moreel ijkpunt voor ons land. En de Nederlandse regering heeft gefaald in het afgeven van een signaal aan de bezetter en haar eigen burgers aangaande de Jodenvervolging.

Misdaad
Het verhaal van 4 en 5 mei is niet compleet als de Nederlandse regering haar eigen specifieke vorm van verantwoordelijkheid niet durft te nemen.

Wat moet ik hierover tegen mijn kinderen zeggen? Je mag je nooit passief gedragen als er een misdaad van een dergelijke omvang wordt gepleegd. Ik moet er dan dus wel aan toevoegen dat dit niet voor de Nederlandse regering geldt.

Koningin Beatrix, premier Mark Rutte en de Staten-Generaal moeten een einde maken aan deze historische absurditeit.

Hét moment
Wanneer moet dit gebeuren? Het beste moment is op 4 mei 2012, op de Dam. Daar moet onze premier namens de Nederlandse regering excuses aanbieden voor de passieve houding van de Nederlandse regering tijdens de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Deze spijtbetuiging is niet zozeer een tegemoetkoming aan de slachtoffers van naziterreur. Deze spijtbetuiging is noodzakelijk voor het Nederlandse collectieve geweten. Het kost Nederland niets, maar geeft een betekenisvolle richting aan het morele en historische besef van een volk dat ook zelf werd onderworpen aan de grootste tragedie van de twintigste eeuw.

Het verhaal van bezetting is nog niet rond. Maak het rond.

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... olging.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19280
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef: Het verhaal van bezetting is nog niet rond. Maak het rond.

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... olging.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[/quote]

Onzin. Het is best om die bladzijde s definitief om te slaan want heel dat gejammer over de holocaust-alsof de Nederlanders die georganiseerd zouden hebben!- heeft alleen maar het bijzonder kwalijke gevolg gehad dat links de moslims als de nieuwe Joden heeft kunnen profileren. En dat alle vrij onderzoek naar de échte oorzaken van het moslimprobleem onmogelijk is geworden wegens vermeende verwijzingen naar het Nazisme.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

Scarlatti schreef:Met stijgende verbijstering las ik deze beide documenten, ik neem aan het waarheidsgetrouwe documenten zijn?
Hier is de site van de Belangenorganisatie Joodse Tweede Wereldslachtoffers en nabestaanden. Ze corresponderen ook met Geert Wilders.
ancarlo schreef:
Ik heb respect voor U en Uw moed en ik hoop dat het recht zal zegevieren, dit is iets wat U, in mijn ogen, verdient!

ancarlo
Je bent geciteerd, Ancarlo!


Positieve reactie van Ancarlo op Adhesiebetuiging BJTWSN aan Geert Wilders, Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie PVV
http://alcammenga.wordpress.com/2012/01 ... actie-pvv/


http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic ... C_ID=80033
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "Anne Louis Cammenga" <[email protected]>
Datum: 5 dec 2011 15:45
Onderwerp: Voorstel van BJTWSN inzake Holocaust Remembrance ter adressering in de door uw ambtenaren, de heren M.H. Floor en R.A. Stoffel op te stellen visie
Aan: <[email protected]>, <[email protected]>

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
T.a.v. Mevrouw Drs. E.I. Schippers Schippers
Minister van VWS
T.a.v. Mevrouw Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Staatssecretaris van VWS
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Zeist, 5 december 2011

Onderwerp: Voorstel van BJTWSN inzake Holocaust Remembrance ter adressering in de door uw ambtenaren, de heren M.H. Floor en R.A. Stoffel op te stellen visie


Geachte mevrouw Schippers,
Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten,

Uw medewerkers de heren M.H. Floor en de heer R.A. Stoffel van de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II zijn wij zeer erkentelijk voor het feit dat zij ons op dinsdag 8 november 2011 te woord hebben gestaan in verband met onze wens dat Nederland meer moet doen in het kader van Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).

Met “ons” bedoelen wij de Stichting Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN). De doelen van onze stichting zijn:

1. Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en het – daar waar het maar mogelijk is – helpen van burgers, die het slachtoffer zijn geworden van fascisme en antisemitisme.
2. Het bevorderen van de Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).
3. Het voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme via o.a. het verstrekken van informatie en via de media.
4. Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal/internationaal fascisme en antisemitisme te voorkomen en te bestrijden.

In deze brief gegeven wij met een uitgebreide toelichting aan waarom wij van mening zijn dat Nederland een betere invulling moet geven aan Holocaust Remembrance. Wij geven eerst aan wat wij concreet van uw vragen. Wij geven eveneens een historische analyse van hoe Nederland is omgegaan met het herdenken van een bezetting door een vreemde mogendheid. Wij objectiveren ons verzoek op basis van de criteria die zijn aangegeven in de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag op 14 september 2011, LJN: BS8793.

1. Uitbreiding van de doelstellingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

In het Instellingsbesluit Nationaal Comité 4 en 5 mei staat in artikel 1 dat er een Nationaal Comité 4 en 5 mei is voor de Nationale herdenking en viering bevrijding. Wij zouden het waarderen als u artikel 1 als volgt wijzigt:

“Er is een Nationaal Comité 4 en 5 mei en Holocaust Remembrance voor de nationale herdenking en viering bevrijding en Holocaust Remembrance zoals aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie van 1 november 2005 (nr. A/RES/60/7)”

Aan artikel 2 voegt u als doel toe:
Het Nationaal Comité heeft tot doel en taak (…)

"het nader invulling geven aan Holocaust Remembrance op internationaal, nationaal en plaatselijk niveau en de onderlinge samenhang tussen deze niveaus."

2. Hoe Nederland is omgegaan met bezetting door een vreemde mogendheid

In onze geschiedenis is Nederland drie keer meerjarig bezet geweest door een vreemde mogendheid, namelijk:
door Spanje in de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648door Frankrijk van 1795 tot 1813door Duitsland van 1940 tot 1945
2a. 80-jarige oorlog

Na ruim 400 jaar zijn uit de beginjaren van de 80-jarige oorlog thans nog steeds bekend:
dat op 1 april 1572 Alva Den Briel verloorde herdenking en de viering van het Leidens ontzet van 1573 tot 3 oktober 1574ons volkslied “Wilhelmus” dat gaat over Willem van Oranje en de beginperiode van de 80-jarige oorlog.
Wij vinden het bijzonder dat 3 oktober na ruim 400 jaar in Leiden nog steeds een plaatselijke herdenkings- en feestdag is. Als wij het beleg van Leiden met hedendaagse ogen bekijken, dan is er in de zin van de VN-resolutie van 1 november 2005 sprake van:
religieuze intolerantie van de Rooms-Katholieke koning Philips II ten opzichte van de overwegend protestantse bevolking van Nederland;een levensbedreigende situatie door de bevolking van het “afvallige” Leiden door een beleg via uithongering te dwingen tot overgave.
Wij beseffen het ons waarschijnlijk niet meer, maar iedere keer dat het Wilhelmus wordt gezongen is dat eigenlijk een herinnering aan de beginjaren van de 80-jarige oorlog.

2b. Franse Bezetting

Van de Franse bezetting is ons niet bekend dat er thans nog zulke krachtige herinneringen zijn zoals de herdenking en viering van het Leidens ontzet van 3 oktober 1574 en het Wilhelmus.

2c. Duitse bezetting

Na de Tweede Wereldoorlog zijn 4 mei en 5 mei de nationale dagen van herdenking en viering. Waar het gaat om de oorlog in Nederlands-Indië is 15 augustus de dag van herdenking van de gevallenen.

Uit de hoofdlijnen van het Veteranenbeleid blijkt dat vanaf 2005 29 juni, de geboortedag van Prins Bernard, nationale veteranendag is. De Nederlandse Veteranendag heeft als doel erkenning en waardering voor alle veteranen te bewerkstelligen en dient het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen te vergroten. Het gaat dan ook om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in zowel Nederland als Nederlands-Indië[1].

3. Waarom Nederland een betere invulling moet geven aan Holocaust Remembrance

Op 14 september 2011 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in verband met een tegen de Staat der Nederlanden ingestelde vordering van nabestaanden van weduwen en overige familieleden van de mannen die op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd in Rawagedeh (Indonesië). In de overwegingen 4.14 tot en met 4.16 spreekt de rechtbank het volgende uit:

“4.14. Vervolgens is aan de orde de vraag of het verjaringsberoep van de Staat gelet op de omstandigheden van dit specifieke geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtbank beantwoordt deze vraag voor een deel van eisers bevestigend en overweegt daartoe als volgt. Vooropgesteld moet worden dat in het onderhavige geval sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie waarvan in de Nederlandse jurisprudentie geen precedenten bekend zijn. Het gaat in deze zaak immers om executies door Nederlandse militairen van ongewapende onderdanen van het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden die zonder vorm van proces zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het koloniale bewind van de Staat over een inmiddels voormalige kolonie. De Staat kan, zoals hij ook onderkent, van deze executies een ernstig verwijt worden gemaakt. Ook op grond van het destijds geldende recht rustte op de Staat immers de verplichting tot bescherming van de lichamelijke integriteit en het leven van zijn onderdanen en kwam hem op geen enkele wijze het recht toe zonder vorm van proces mensen te doden of ernstig te verwonden. De ernstige verwijtbaarheid van het handelen van de Staat is kort na de executies komen vast te staan, getuige onder meer het rapport van de 'Committee of Good Offices on the Indonesian Question' van de VN Veiligheidsraad uit 1948 waarin de executies zijn aangemerkt als 'deliberate and ruthless', en is als zodanig ook door de hoogste militaire leiding erkend, getuige de briefwisseling tussen [commandant van het leger] en [procureur-generaal] waaruit volgt dat een strafrechtelijke vervolging van de voor de executies verantwoordelijke majoor [majoor] zonder meer tot een veroordeling zou hebben geleid. Deze bijzondere ernst van de aan de orde zijnde feiten en de kennis die de Staat van meet af aan daarvan heeft gehad is een belangrijke factor voor de door de rechtbank hierboven getrokken conclusie. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om feiten die destijds aanvaardbaar werden geacht en enkel naar huidige inzichten onaanvaardbaar zijn.

4.15. De Staat heeft er, nu hij kennis droeg van de feiten en zijn verantwoordelijkheid daarvoor, eveneens van meet af aan rekening mee moeten houden dat hij tot vergoeding van de schade zou worden aangesproken. Door niettemin een afwachtende houding aan te nemen die naar het oordeel van de rechtbank niet past bij de ernst van de feiten en de kennis van de verwijtbaarheid daarvan heeft hij zichzelf in de positie gebracht dat de kwestie onafgewikkeld bleef. Een beroep op verjaring verdraagt zich daarmee niet. Daarmee spreekt de rechtbank niet in meer algemene zin het oordeel uit dat van aansprakelijke personen mag worden verwacht dat zij steeds zelf het initiatief tot vergoeding van de schade nemen, maar weegt zij de afwachtende houding van de Staat wel mee bij het oordeel dat een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.16. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat het weliswaar gaat om oude feiten, maar wel om feiten die betrekking hebben op een periode in de Nederlandse geschiedenis die nog niet is afgewikkeld. Meest sprekend in dit verband is de vergelijking die eisers hebben gemaakt met het door de Staat gehanteerde verruimde restitutiebeleid ten aanzien van claims van (nabestaanden van) overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Daaruit blijkt dat de Staat zelf nog geen streep heeft willen zetten onder dat deel van de geschiedenis waarvan zowel de executies in Rawagedeh als het onrecht van laatstgenoemde slachtoffers deel uitmaken. Bovendien gaat het om een periode in de geschiedenis waarvan nog mensen in leven zijn die deze periode en de aan de orde zijnde feiten hebben meegemaakt.”

Wij zijn van mening dat zolang er in Nederland nog slachtoffers van de Holocaust in leven zijn, Nederland geen streep kan zetten onder ons nationaal verleden uit de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden het daarom logisch dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei gewoon haar werk blijft doen.

Op 5 mei 2011 overleed Claude Choules op 110-jarige leeftijd. Hij was de laatste veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Zeker waar de thans nog in leven zijnde Nederlandse/Joodse slachtoffers van de Holocaust op leeftijd gaan komen, voorzien wij dat er de komende decennia in de Nederlandse samenleving een andere invulling aan 4 en 5 mei zal gaan worden gegeven dan thans het geval is. Ter voorbereiding op deze maatschappelijke ontwikkelingen lijkt het ons zeer gewenst dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanaf volgend jaar eveneens wordt belast met de Holocaust Remembrance. Zo kan er geleidelijk een overgang worden gemaakt van de herdenking van 4 en 5 mei naar de Holocaust Remembrance.

Naar verwachting zal rond 2050 het laatste Nederlands-Joodse slachtoffer van de Holocaust en veteraan uit de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Het is aan de politiek van dat moment om te beslissen hoe nadere invulling wordt gegeven aan 4 en 5 mei. Wij hopen dat er tussen 2012 en 2050 dan al wel is besloten om Holocaust Remembrance “officieel” in te kaderen zoals 4 en 5 mei dat nu zijn. Wij denken dan bijvoorbeeld aan:
een vlaginstructie op 27 januari, zijnde Holocaust Remembrance Daylandelijke herdenkingen van de slachtoffers van de Holocaust en latere genocides op Holocaust Remembrance Dayuitvoering geven aan de andere zaken genoemd in de door de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie van 1 november 2005 (nr. A/RES/60/7).
Holocaust Remembrance Day zien wij als een waardevolle aanvulling op de Nationale Veteranendag omdat dit in elkaars verlengde ligt. Op die dag wordt immers namelijk eer bewezen aan onze militairen die onder VN-vlag operaties hebben uitgevoerd voor vrede en veiligheid, waaronder ook het voorkomen van genocide.

4. Vervolg

Wij zouden het waarderen als u ons voorstel met vermelding van de naam van onze stichting in uw beleidsnotitie richting de Tweede kamer op wilt nemen.

Wij verzoeken u vriendelijk het ons te laten weten wanneer u de beleidsnotitie naar de Tweede Kamer verstuurt.

Wij zijn uiteraard altijd bereid om een nadere toelichting te geven op ons verzoek om het Instellingsbesluit Nationaal Comité 4 en 5 mei uit te breiden met Holocaust Remembrance.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
BELANGENORGANISATIE VOOR JOODSE TWEEDE WERELDOORLOGSSLACHTOFFERS EN HUN NABESTAANDEN (BJTWSN)


Anne Louis Cammenga, Voorzitter
Jan Peter Mante, Strategisch Adviseur
Fred IJspeerd, Juridisch Adviseur
Jan Lammers, Politiek Adviseur


[1] Hoofdlijnen van het Veteranenbeleid, Brief van de Staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer van 20 april 2005, TK 2004-2005, 21490, nr. 26.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

aanvullingen:

Van: A.L.Cammenga
Verzonden: maandag 8 november 2010 20:31
Aan: Secretariaten Beatrix

CC: Joodse + Tweede Wereldoorlog belangenorganisaties, Politieke partijen, Politici, Fractievoorzitters, Diplomaten

Onderwerp: Positieve reactie op bezoek van dochter van Duitser met SS- en SA-lidmaatschap aan Synagoge in Amsterdam/Compliment voor plan PVV om u via een wetsvoorstel uit de regering te zetten en slechts nog ceremonieel staatshoofd te laten zijn

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-xx
Mob.: 06-xx
E-mail: [email protected]

Mevrouw B.W.A. von Ambsberg – von Lippe Biesterfeld
Jonkvrouwe Von Amsberg
Staatshoofd der Nederlanden
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Zeist, 8 november 2010

Betreft: Positieve reactie op bezoek van dochter van Duitser met SS- en SA-lidmaatschap aan Synagoge in Amsterdam/

Compliment voor plan PVV om u via een wetsvoorstel uit de regering te zetten en slechts nog ceremonieel staatshoofd te laten zijn

Geachte mevrouw Von Amsberg,

Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het nieuws van uw bezoek aan een Synagoge in Amsterdam. Het is denk ik een goed initiatief dat u als oudste dochter van een Duitser met een SS- en een SA-lidmaatschap (zie foto hieronder) bij de inwijding van deze synagoge aanwezig is. Zeker nu er in de Nederlandse samenleving weer sprake is van een opleving van fascisme en antisemitisme, is het goed dat u deze synagoge heeft bezocht en daarmee indirect een belangrijk signaal van erkenning van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft afgegeven.

Afbeelding

Afbeelding

Hierboven de lidmaatschapskaart van de Studentenschaft, waarop Bernhard heeft ingevuld dat hij al sinds 27 april 1933 lid was van de NSDAP en SA [rechts]. Het document in kwestie bevindt zich onder nummer ZB II 1849 Akte 28 in het archief van de Humboldt Universität – de voormalige Friedrich-Wilhelm Universität – in Berlijn, waar Bernhard begin jaren '30 studeerde. Volgens het hoofd van het archief van de huidige Berlijnse Humboldt-Universität zou het "nog jaren duren voordat het onderwijs zo genazificeerd was dat er van bovenaf politieke eisen aan studenten werden gesteld". Bernhard heeft zijn lidmaatschap van de NSDAP pas op 8 januari 1937 opgezegd. Dat was dus een dag na zijn huwelijk met Juliana. Bernhard zelf heeft tot zijn dood ontkend lid te zijn geweest van de NSDAP of gesympathiseerd te hebben met het Hitler-regime. Wel heeft de Prins eens verklaard dat hij korte tijd aspirant-lid was van de SA en de SS. Dat deed hij naar eigen zeggen om een politiek examen te vermijden dat noodzakelijk was om zijn studie voort te zetten. Wel heeft de Prins eens verklaard dat hij korte tijd aspirant-lid was van de SA en de SS. Dat deed hij naar eigen zeggen om een politiek examen te vermijden dat noodzakelijk was om zijn studie voort te zetten. Maar volgens zowel de historica Annejet van der Zijl als het hoofd van het archief van de Berlijnse Humboldt-Universität bestond een dergelijk examen ten tijde van zijn studie helemaal niet.

Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat het van groot belang is dat in Nederland onafhankelijk, onpartijdige, wetenschappelijke geschiedschrijving plaats vind en dat het alleen maar goed en gezond is voor Nederland en haar bevolking, wanneer de geschiedenis van zowel de Nederlandse overheid en dus ook vooral van uw familie tijdens de Tweede Wereldoorlog en dan met name met betrekking tot de Holocaust en de Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden in de toekomst volledig tot op de bodem zal worden uitgezocht.

Er zijn vaak nog veel teveel ficties en te mooie PR-beelden, die naar voren worden gebracht en die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Zo kan ik zelf nog goed herinneren hoe in 1970 werd herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 25 jaar daarvoor was afgelopen. Wie je toen om je heen sprak; iedereen had toen ineens in het verzet gezeten. Ik was toen werkelijk stomverbaasd. Dit temeer wanneer je later in wetenschappelijke werken leest dat er nergens zo veel collaborateurs waren als juist in het land waarvan u staatshoofd bent en dat bijvoorbeeld het beruchte hoofd van de SS en de SA Rauter, die tijdens de Tweede Wereldoorlog o.a. in Nederland ook het gezag had over o.a. de Nederlandse Politie in een brief aan Hitler schreef dat hij nergens in Europa zoveel medewerking had gehad bij de Holocaust als juist in Nederland. Ook zijn er dan de foto’s ten tijde van het huwelijk van uw ouders in de jaren dertig van de vorige eeuw, waarbij op de voorpagina’s van een aantal nationale dagbladen in onsmakelijk respectvolle bewoordingen de auto wordt geprezen, die Hitler – hij werd toen nog een bevriend staatshoofd genoemd – als huwelijkscadeau aan uw ouders had gegeven. Ook heb je dan het later beroemd geworden gegeven dat de avond op het huwelijk van uw ouders in de schouwburg het beruchte Nazi-lied, het Horst Wessel-lied werd gespeeld en een aantal genodigden van uw grootmoeder Wilhelmina tijdens deze slotavond van de huwelijksdag de Hiltergroet brachten. Zo bracht een oom van uw moeder, Adolf Friedricht von Mecklenburg tijdens die gelegenheid ook de Hitergroet (zie foto hieronder):

Afbeelding

De Koninklijke loge tijdens het bruiloftsfeest in het Haagse gebouw van Kunst en Wetenschappen op 5 januari 1937 tijdens het spelen van het Horst-Wessel lied. V.r.n.l.

Wilhelmina, Bernhard, Juliana en Adolf Friedrich von Mecklenburg,die de Hitlergroet geeft (De oom van toen nog kroonprinses Juliana).

Afbeelding

Nu nog een duidelijker foto die laat zien hoe tijdens de theatervoorstelling zowel links als rechts van Juliana, Bernhard en Wilhelmina de intieme gasten van de het Nederlandse staatshoofd en haar familie de Hitlergroet brengen. Links van Juliana staat haar oom Adolf Friedrich von Mecklenburg.

Afbeelding

Bernard in Franco-uniform. Franco was de Spaanse dictator voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wiens ideologische opvattingen overeenkwamen met die van de leiders van de regeringen van Duitsland (Adolf Hitler) en Italië (Benito Mussolini). Dictator Franco heeft zich dan ook welwillend opgesteld tegenover de regeringen van Duitsland en Italië en in de hoop om van HItler land en financiële steun te krijgen onderhandelingen met hem gevoerd, die op samenwerking waren gericht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft uw grootmoeder Wilhelmina de Jodenvervolging slechts eenmaal in haar radiotoespraken vanuit Londen ter sprake gebracht en dan nog slechts maar heel zijdelings. Het is mijns inziens dan ook goed dat u thans eindelijk door uw bezoek aan een synagoge in Amsterdam in ieder geval van iets meer belangstelling blijk heeft gegeven.

Zoals u ziet heb ik u aangeschreven als Mevrouw B.W.A. von Ambsberg-von Lippe Biesterfeld. Niet uit gebrek aan respect, maar uitsluitend en alleen vanwege het feit dat genealogisch gezien de laatste echte Oranje uw grootmoeder Wilhelmina was. Het is dus veel en veel eerlijker om u als Mevrouw B.W.A. von Ambsberg-von Lippe Biesterfeld, omdat dit recht doet aan de werkelijke genealogische feiten. Wel denk ik dat het goed is dat partijen als bijvoorbeeld de PVV een wetsvoorstel in gaat dienen om u uit de regering te zetten en uitsluitend en alleen nog maar een ceremoniële rol te laten vervullen. Het Zweedse model dus. Net als de PVV heb ik op zich niets tegen u als ceremonieel maar om het met Geert Wilders, de Fractievoorzitter van de PVV te zeggen: “Ons staatshoofd als lid van de regering is net een brug te ver”. Hij staat hierin gelukkig ook niet meer alleen. Andere partijen en steeds meer burgers in het land beginnen hem hierin bij te vallen. Ik ben het zelf uit democratisch oogpunt dan ook volledig met hem eens en ben hem enorm dankbaar en heb daarnaast ook grote bewondering en respect voor zijn moed om niet alleen deze discussie rondom uw positie op te pakken, maar ook om in de praktijk de daad bij het woord te voegen door een wetsvoorstel in te dienen, waarmee u uit de regering wordt gezet en u een ceremoniële rol krijgt toebedeeld.

Weliswaar mag de PR-machine van de Nederlandse overheid ons nog vaak doen geloven dat de rol van de Nederlandse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog geweldig is geweest; het is gelukkig goed dat er in een democratisch land als Nederland onafhankelijke geschiedschrijvers zijn, die voor alles de feiten boven water willen halen en feiten van fictie weten te scheiden. Mijns inziens is het goed dat deze geschiedschrijvers er zijn en dat deze de werkelijke houding van de Nederlandse overheid en van uw familie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog volledig bloot leggen. Alleen wanneer werkelijk feitelijk inzicht over het verleden wordt verkregen, kunnen er lessen uit het verleden worden getrokken en kunnen de in het verleden gemaakte fouten in de toekomst worden voorkomen. Mijns inziens kan alleen op deze manier de oorzaken van fascisme en antisemitisme daadwerkelijk worden bloot gelegd en kunnen deze oorzaken in de toekomst als gevolg van de verkregen kennis en inzichten vervolgens succesvol worden voorkomen en bestreden. Hierbij wil ik dan ook graag mijn grote respect en oprechte waardering betuigen aan alle instellingen en personen in dit land die door grondig wetenschappelijk onderzoek en goed wetenschappelijk onderbouwde geschiedschrijving hieraan een positieve bijdrage leveren.

Persoonlijk zegt mij gevoel dat u nooit en te nimmer de Synagoge in Amsterdam had bezocht als er niets eerst heel veel gekrakeel om uw persoon en om uw functioneren via de mediakanalen en dankzij o.a. de vele (e-mail)correspondentie in dit land had plaatsgevonden. Ik erken hierbij overigens ruiterlijk dat ik uit democratisch oogpunt hieraan overigens graag per mail mijn eigen steentje heb bijgedragen. Uw bezoek aan de Synagoge bewijst voor mij dan ook maar eens dat de democratische zuiverende werking van de media; de uitgesproken ongerustheid van de burgers in dit land – o.a. de uitgesproken ongerustheid door mijzelf – en de steeds grotere hang van de burger in dit land naar eerlijke, oprechte, onvervalste Nederlandse geschiedschrijving over o.a. de rol van uw familie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en over de grote financiële lasten die het onderhoud van uw familie voor de burger in het land thans met zich meebrengt uiteindelijk zeker zijn vruchten afwerpt. Gezien de houding zoals ik die persoonlijk van uw personeel heb meegemaakt, vind ik dit bezoek van u aan de Synagoge in Amsterdam namelijk een omslag van wel 100%. Maar goed: beter laat dan nooit. Maar dat neemt niet weg dat ik persoonlijk en ook gezien vanuit het oogpunt en de doelen van mijn organisatie bijzonder dankbaar ben dat de pro-Joodse PVV thans in de Tweede Kamer aanwezig is om u en uw familie zowel in pro-Joods opzicht als in democratisch opzicht volledig in het gareel en onder controle te kunnen houden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

BELANGENORGANISATIE VOOR JOODSE TWEEDE WERELDOORLOGSLACHTOFFERS EN HUN NABESTAANDEN (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

Aan: [email protected]
CC: Alle leden van de Tweede Kamer; Alle Zeisterse Gemeenteraadsleden en Zeisterse Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Mijn mening over de brief die via het Kabinet van de Koningin namens Beatrix von Amsberg is verzonden

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
De heer A.L. Cammenga
Directeur
Website: http://www.bjtwsn.nl

Kabinet van de Koningin
Afdeling WRV
T.a.v. de heer P.W.A. Schellekens
Postbus 20016
2500 EA DEN HAAG


Zeist, 29 april 2011

Betreft: mijn mening over de brief die via het Kabinet van de Koningin namens Beatrix von Amsberg is verzonden

Geachte heer Schellekens,

Graag bevestig ik hierbij nog even schriftelijk mijn mening over de brief die ik inmiddels al weer enkele jaren terug via het Kabinet van de Koningin namens uw leidinggevende, Beatrix von Amsberg heb ontvangen. Deze mening heb ik vanochtend eveneens telefonisch geventileerd aan uw collega met de toezegging dat ik deze ook nog even schriftelijk aan u zal bevestigen.

Deze brief betrof geen aanhef en geen ondertekening. Zoals ik uw collega vanochtend telefonisch heb meegedeeld, vind ik dit te onbeschoft voor woorden. Wanneer ik zelf in de secretariële functies, die ik in het verleden heb vervuld een dergelijke brief zou hebben durven verzenden, zou ik hiervoor terecht een stevige reprimande hebben ontvangen. Zo behandel je een hond namelijk nog niet. Daarnaast mag uw leidinggevende, Beatrix van Amsberg wat mij betreft blij zjin dat ik haar überhaupt met betrekking tot Tweede Wereldoorlogissues wens aan te schrijven. Zeker gezien het SS- en SA-verleden van haar eigen vader, Bernard van Lippe Biesterfeld. Kort nadat ik enkele jaren geleden dit schriftelijke stuk prullaria per post had ontvangen, stond een vrouwelijke collega van u mij op uiterst arrogante wijze te woord. Dat schijnt echter - zo heb ik inmiddels via diverse zijden mondeling vernomen - typerend te zijn voor uw leidinggevende Von Amsberg, haar familie en haar personeel. Gedeelde smart is in dit opzicht gelukkig beslist halve smart. Uw collega nu liet mij destijds weten dat ik deze brief, die zij mij namens Mevrouw Von Amsberg had toegezonden slechts voor privé-gebruik diende aan te wenden. Gezien het hoongelach destijds op de brief van uw opdrachtgeefster van met name een aantal fractieleden van diverse politieke partijen van de Gemeente Zeist heb ik deze brief van uw opdrachtgeefster dan ook maar uiteindelijk weer per post aan haar retour verzonden. Met de mededeling dat als zij ooit dringend om toiletpapier verlegen zat zij wat mij betreft haar eigen aan mij verzonden brief als toiletpapier mag gaan gebruiken. De lust om deze brief überhaupt maatschappelijk te gaan gebruiken was mij door dit alles overigens inmiddels al lang vergaan. Maar waar dient een brief van uw leidinggevende en het Nederlands staatshoofd dan eigenlijk voor, wanneer ik deze als Nederlands Staatsburger en dus ook als belastingbetaler vervolgens aan niemand kan laten zien. Kortom: uw leidinggevende kost mij in feite alleen maar geld en levert mij als Nederlandse belastingbetalende staatsbuger dus niets, maar dan ook werkelijk niets van waarde op.

Tot slot: in de krant vernam ik dat op 4 mei (Dodenherdenking) de zoon van de berucht NSB-er Rost van Tonningen ter herdenking van Dodenherdenking een voordracht zal houden in Culemborg. Zelf schoot mij toen onmiddellijk de gedachte door het hoofd dat wij zo'n zoon van een NSB-er eigenlijk niet eens nodig hebben om - nota bene - op Dodenherdenking een voordracht te komen houden. Wij kunnen hiervoor immers ook gemakkelijk uw opdrachtgeefster en ons staatshoofd Beatrix von Amsberg gebruiken, die immers zelf de dochter van een SS-er en SA-er is. Wanneer zij een toespraak houdt over de laffe en vaak weerzinwekkende wijze waarop in Nederland écht vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog met onze Joodse medeburgers is omgesprongen door zowel de Nederlandse overheid als door haar eigen familie, dan zou zij daar werkelijk heel veel goed mee kunnen doen. Zij zou daar als dochter van een SS-er en een SA-er daar ook een heel belangrijk positief statement mee kunnen maken ten behoeve van onze Joodse medeburgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zo onnoemelijk veel hebben geleden en eveneens op onvoorstelbare wijze door de Nederlandse overheid en door het Nederlands Staatshoofd van destijds, Wilhelmina in de kou zijn gezet. Misschien dat de werkelijke omvang van de Jodenvervolging, die in Nederland juist zo bijzonder goed mogelijk is gemaakt door een groot aantal collaborerende Nederlandse burgers en door een groot aantal vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid zelf dan eindelijk wel eens keer in haar juiste omvang in de schijnwerpers wordt gezet en daarmee dan vervolgens eindelijk eens een keer écht zal worden erkend. Wanneer uw opdrachtgeefster een dergelijk gebaar zal maken, levert zij mij vervolgens als belastingbetaler eindelijk eens een keer waar voor mijn belastinggeld op.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga,
Directeur
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door King George »

Van: Anne Louis Cammenga [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 10 januari 2012 14:38
Aan: [email protected]
CC: [email protected];

Onderwerp: Vriendelijk verzoek om voorstel PVV te steunen om de huidige Nederlandse regering te ve...

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
...

T.a.v. de heer Dr. S. van Haersma Buma

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Zeist, 10 januari 2012

Betreft: Vriendelijk verzoek om...

Geachte heer Van Haersma Buma,,

Vanochtend heb ik gesproken met Mevrouw I. Eijgenraam, de Parlementair Medewerker van uw collega en eveneens lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA, de heer drs. H.J. Ormel. Zij verwees mij voor een goede, verdere afhandeling van mijn verzoek namens de heer Ormel door naar u en uw Parlementair Medewerker, Mevrouw M. Kraaijenbrink. Mijn verzoek aan u is als volgt.


Namens de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJ...

Omdat de rol van de Nederlandse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers bepaald niet brandschoon is geweest - en dan druk ik mij nog delicaat uit - is na de oorlog het werkelijke gedrag van de toenmalige Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd met de mantel der liefde bedekt of zelfs verzwegen of weggelogen. Op deze manier kan nooit een eerlijke beeldvorming van de geschiedenis plaatsvinden. De bekende schrijver Prof. Jaap ter Haar heeft eens gezegd: "Wie zijn verleden niet kent, zweeft gevaarlijk doelloos naar de toekomst toe". Maar om deze geschiedenis te leren kennen, is het allereerst nodig dat mensen eerlijk in de spiegel van hun eigen verleden kijken. Dat kan echter alleen wanneer men objectief zowel kennis wilt nemen van de goede als de slechte zaken uit het verleden. BJTWSN heeft dan ook een enorm groot respect voor de moed van de PVV om eindelijk, eindelijk, eindelijk dit verzoek om excuses openlijk aan de huidige Nederlandse regering te stellen. Wij verzoeken u en uw overige collega's van de Tweede Kamerfractie van het CDA dan ook vriendelijk zich bij dit voorstel van de PVV aan te sluiten, zodat de Joodse slachtoffers en de Nederlandse geschiedenis na al die jaren eindelijk volledig recht zal worden gedaan. Hierbij wordt u overigens gesteund door de uitspraken van oud-Minister Zalm (VVD) en van oud-Minister Borst (D66), zoals deze o.a. zijn geciteerd in het boek Judging The Netherlands van de heer Dr. Manfred Gerstenfeld, die ervoor pleiten dat namens de Nederlandse regering alsnog excuses zal worden aangeboden aan onze Joodse medeburgers. Wij spreken hierbij dan ook de oprechte wens uit dat aan het verzoek van de Tweede Kamerfractie van de PVV aan de huidige Nederlandse regering volledig recht zal worden gedaan en dat met de steun van de Tweede Kamerfractie van het CDA onze huidige Minister-President, de heer M. Rutte (VVD) namens de overheid zijn oprechte en volledige excuses aan onze Joodse medeburgers aan zal bieden.


Namens BJTWSN heb ik op dinsdag, 8 november jl. met twee beleidsambtenaren van de Minister en de S...

Voor nadere informatie over onze organisatie en haar doelen verwijs ik u graag naar onze website http://www.bjtwsn.org. Zoals u op onze webiste zult kunnen zien, zijn mijn acties ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffes en hun nabestaanden in de afgelopen jaren gesteund door o.a. politici van CDA-huize op zowel europees en landelijk als gemeentelijk en plaatselijk niveau.

Via uw parlementair medewerker, Mevrouw M. Kraaijenbrink heb ik u al laten weten, dat mijn adviseurs en ik graag nader het gesprek met u aan willen gaan om ons voorstel nader aan u toe te lichten en te onderzoeken hoe o.a. door middel van het aanbieden van excuses door de Nederlandse overheid onze Joodse medeburgers en daarmee onze Nederlandse geschiedenis voor eens en altijd volledig recht kan worden gedaan. Mevrouw Kraaijenbrink heeft mij laten weten dat zij onze verzoeken om o.a. excuses van de Nederlandse overheid naar onze Joodse medeburgers toe en om een nader toelichtend gesprek van onze zijde met u zo spoedig mogelijk aan u voor zult leggen. Wij zien uw reactie op onze verzoeken onder dankzegging voor alle door u in deze te nemen moeite met grote belangstelling tegemoet.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslac...

CC Deze mail is in kopie o.a. naar de overige leden van de Tweede Kamer en naar diverse mediakanalen verzonden om daarmee aan te geven dat wij het voorstel van de Tweede Kamerfractie van de PVV openlijk willen steunen. Het zal u duidelijk zijn dat wij uiteraard van harte hopen dat u en uw collega's binnen de Tweede Kamerfractie van het CDA zich dit voorstel ten behoeve van onze Joodse medeburgers aan wil sluiten.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door Ozes »

:smile:
Uitstekend.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door Scarlatti »

Perfect! Ben benieuwd verder!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door King George »

Beerput Oranjes wordt steeds dieper

http://www.klokkenluideronline.nl/artik ... ieper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door King George »

Geen excuses voor negeren Holocaust
donderdag 12 januari 2012 | 12:19 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 12 januari 2012 | 12:29

DEN HAAG - Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses voor de houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

Dat blijkt uit antwoorden van premier Mark Rutte op vragen van PVV-leider Geert Wilders.

De PVV vindt dat de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog wegkeek van de Jodenvervolging en het huidige kabinet daar excuses voor moet aanbieden.

Kille ontvangst
Rutte antwoordt daarop dat er geen "breed gedragen advies" ligt uit de kring van betrokkenen of informatie die zou moeten leiden tot excuses. Hij verwijst naar het standpunt van het kabinet-Kok uit 2000, dat wel excuses aanbood voor de "kille ontvangst" na de oorlog van Joden die de Holocaust hadden overleefd.

Het toenmalige paarse kabinet stelde 680 miljoen gulden beschikbaar voor oorlogsslachtoffers, waarvan 400 miljoen voor de Joodse gemeenschap.


http://www.ed.nl/nieuws/algemeen/binnen ... ocaust.ece" onclick="window.open(this.href);return false;
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door King George »

Rutte antwoordt daarop dat er geen 'breed gedragen advies' ligt uit de kring van betrokkenen
Me dunkt dat men lang genoeg en breed gedragen actief is geweest. Lees alleen maar dit draadje en zie allen hier al hoe lang al hoeveel werk al is verricht. Maar als je het maar systematisch negeert, sterven ook de laatste overlevenden wel uit. Probleem opgelost, volgens de regering.
of informatie die zou moeten leiden tot excuses.
Lezen ze dan niet de brieven en andere documenten die ze onder hun neus gewreven krijgen?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses voor de houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Premier Mark Rutte zei dat vandaag, naar aanleiding van Kamervragen van de PVV.

Bron: Powned

De PVV vindt dat de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog wegkeek van de Jodenvervolging en het huidige kabinet daar excuses voor moet aanbieden. Rutte antwoordt daarop dat er geen 'breed gedragen advies' ligt uit de kring van betrokkenen of informatie die zou moeten leiden tot excuses.vragen van PVV-leider Geert Wilders.

Wilders stelde vorige week dat hij excuses wil voor de passieve opstelling van koningin Wilhelmina en de ‘Londense kabinetten’ onder leiding van toenmalig minister-president Gerbrandy in de oorlog.
___

Achtergrond:

De PVV wil dat de regering alsnog excuses aanbiedt voor de "passieve houding" van de Nederlandse regering in ballingschap ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Bron: Powned

PVV-leider Geert Wilders pleit daarvoor woensdag naar aanleiding van een boek van Manfred Gerstenfeld over de passieve opstelling van koningin Wilhelmina en de ‘Londense kabinetten’ onder leiding van toenmalig minister-president Gerbrandy in de oorlog.

In het boek, dat afgelopen zomer uitkwam, pleiten de oud-ministers Els Borst en Gerrit Zalm voor excuses voor het ‘wegkijken’ van de Nederlandse regering.

Borst bevestigt woensdag tegenover het ANP dat zij excuses op zijn plaats vindt. Koningin Wilhelmina had in haar toespraken elke keer "met moreel gezag'' een oproep moeten doen om Joodse landgenoten te helpen en te beschermen, vindt Borst. "Dat heeft ze laten liggen. Omdat ze niet wilde of niet mocht, dat weet ik niet. Maar ze deed het niet.''

Borst zou het goed vinden als premier Mark Rutte op een geschikt moment verontschuldigingen aanbiedt, bijvoorbeeld bij een toespraak bij een Auschwitz-herdenking of rond 4/5 mei.


Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380

E-mail 1: [email protected]

E-mail 2: [email protected]

Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460

Partij voor de V rijheid

T.a.v. de heer G. Wilders

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Zeist, 6 januari 2012

Betreft: Adhesiebetuiging namens BJTWSN voor het verzoek van u en uw collega, de heer De Roon aan de huidige Nederlandse regering om na 66 jaar alsnog excuses aan te bieden aan onze Joodse medeburgers voor de passieve houding van de Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog m.b.t. de Jodenvervolging

Geachte heer Wilders,

Namens de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) wil ik u graag onze waardering en steun betuigen voor het verzoek dat u in wilt dienen bij de huidige Nederlandse regering om na 66 jaar alsnog excuses aan te bieden aan onze Joodse medeburgers voor de passieve houding van de Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot de Jodenvervolging.

Het is naar onze mening belangrijk en goed om eindelijk deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis eens te gaan erkennen en daarmee werkelijk recht te doen. Teveel Nederlanders hebben vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zich bitter weinig tot niets gelegen laten liggen aan het lot van – nota bene – onze medeburgers. Door dit wegkijken van de werkelijkheid en door het volledig ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel naar onze naaste burgers toe, heeft de Holocaust plaats kunnen vinden. Zoals de Engelse conservatieve schrijver Edmond Burke het eens zo prachtig heeft verwoord: “Slechte dingen kunnen gebeuren, omdat de zogenaamde goede, welwillende burgers hun mond dichthouden”.

Omdat de rol van de Nederlandse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers bepaald niet brandschoon is geweest – en dan druk ik mij nog delicaat uit – is na de oorlog het werkelijke gedrag van de toenmalige Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd met de mantel der liefde bedekt of zelfs verzwegen of “weggelogen”. Op deze manier kan nooit een eerlijke beeldvorming van de geschiedenis plaatsvinden. De bekende schrijver Prof. Jaap ter Haar heeft eens gezegd: “Wie zijn verleden niet kent, zweeft gevaarlijk doelloos naar de toekomst toe”. Maar om deze geschiedenis te leren kennen, is het allereerst nodig dat mensen eerlijk in de spiegel van hun eigen verleden kijken. Dat kan echter alleen wanneer men objectief zowel kennis wilt nemen van de goede als de slechte zaken uit het verleden. BJTWSN heeft dan ook een enorm groot respect voor uw moed en die van uw collega om eindelijk, eindelijk, eindelijk dit verzoek om excuses openlijk aan de huidige Nederlandse regering te stellen. U en uw collega doen daarmee de Joodse slachtoffers en de Nederlandse geschiedenis na al die jaren eindelijk volledig recht. Hierbij gesteund door de uitspraken van oud-Minister Zalm (VVD) en van oud-Minister Borst (D66). Wij hopen dan ook van harte dat de huidige VVD- en D66-Fracties naar aanleiding van de opmerkingen van hun oud-bewindslieden uw voorstel van ganser harte zullen ondersteunen. Wij spreken hierbij dan ook de oprechte wens uit dat aan het verzoek van u en uw collega aan de huidige Nederlandse regering volledig recht zal worden gedaan en dat onze huidige Minister-President, de heer M. Rutte (VVD) namens de overheid zijn oprechte en volledige excuses aan onze Joodse medeburgers aan zal bieden.

Namens BJTWSN heb ik op dinsdag, 8 november jl. met twee beleidsambtenaren van de Minister en de Staatssecretaris van VWS, te weten: de heren Floor en Stoffel ons voorstel besproken om Holocaust Remembrance volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties van 2005 ook officieel in Nederland te gaan herdenken, zoals dit in de meeste andere landen van Europa reeds het geval is. Ons voorstel dat wij zowel bij de hierboven genoemde beide heren als bij de Minister en Staatssecretaris hebben ingediend, treft u als bijlage bij dit e-mailbericht aan. Wij denken namelijk dat ons voorstel goed aan kan sluiten op uw verzoek aan de Nederlandse regering om excuses voor onze Joodse medeburgers toe, omdat met ons verzoek - na het aanbieden van excuses door de huidige Nederlandse overheid - de herdenking van de Holocaust in ons land op officieel niveau permanent gestalte zal krijgen. Mijn adviseurs en ikzelf zijn uiteraard graag bereid in een persoonlijk gesprek met u, uw collega, de heer De Roon en uw andere PVV-Fractieleden ons voorstel nader aan u toe te lichten en te onderzoeken hoe wij u elkaar daadwerkelijk kunnen steunen bij onze gemeenschappelijke inzet om onze Joodse medeburgers voor eens en altijd volledig recht te doen. Ook zijn wij uiteraard bereid om in een dergelijk gesprek de inhoud onze wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de uiterst discutabele houding van de Nederlandse overheid vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers toe nader aan u toe te lichten.

Tot slot willen wij u, uw collega, de heer Roon en de PVV ons respect betuigen voor de wijze waarop eindelijk sinds vele jaren in de Nederlandse politiek u en uw fractiegenoten het opneemt voor de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers. Wij zijn u dan ook bijzonder erkentelijk voor uw prachtige adhesiebetuiging, die wij van u in het verleden hebben mogen ontvangen (zie bijlage).

Wij willen u van ganser harte heel veel wijsheid en kracht toewensen met al uw fantastische werkzaamheden ten behoeve van onze Joodse medeburgers. Weest u daarbij verzekerd dat velen in onze achterban u daarbij Jahwehs/Gods Zegen toewensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga, Voorzitter

Datum: 7 jan 2012 02:09
Onderwerp: Reactie op uw besluit om om definitief niet beschikbaar te zijn als partijleider en lijsttrekker/Verzoek om excuses aan onze Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden door de huidige Nederlandse regering
Aan: <[email protected]>, <[email protected]>

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460

De heer drs. M.J.M. Verhagen
Vicepremier van Nederland
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zeist, 7 januari 2011

Betreft: Reactie op uw besluit om om definitief niet beschikbaar te zijn als partijleider en lijsttrekker / Verzoek om excuses
aan onze Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden door de huidige Nederlandse regering


Geachte heer Verhagen,

Wat een moedig besluit. Het zijn slechts de groten der aarde, die zoveel zelfkennis hebben en over een dermate grote innerlijke zieleadel beschikken zoals u om in staat te zijn om een stap opzij te zetten ten behoeve van hun ideaal of hun partij. Uw besluit dwingt dan ook respect en grote bewondering af.

Zelf bewaar ik een goede en dierbare herinnering aan het gesprek dat wij eens samen hebben gevoerd over het belang van het herdenken van 4 en 5 Mei en van de Holocaust, zodat het leed dat onze Joodse medeburgers wereldwijd is aangedaan nooit meer zal worden vergeten. Van ganser harte wil ik u dan ook hierbij verzoeken om u samen met steun van de regeringspartijen CDA en VVD en de gedoogpartner PVV zich in te zetten voor het aanbieden van excuses door de huidige Nederlandse overheid aan de Nederlandse Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden voor de lakse houding van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Jodenvervolging. Zodat onze Joodse medeburgers na 66 jaar eindelijk volledig recht zal worden gedaan. PVV-Fractievoorzitter, de heer G. Wilders zal hiertoe samen met zijn fractiegenoot, de heer De Roon een verzoek bij uw collega, de Minister President van Nederland, de heer M. Rutte. Graag wil ik u namens mijn organisatie verzoeken samen met al uw CDA-collega's dit verzoek van de heer Wilders volledig te ondersteunen. Voor nadere informatie over onze organisatie of over onze steun aan de heer Wilders met betrekking tot zijn verzoek, kunt u contact met ons opnemen via de in dit e-mailhoofd vermelde telefoonnummers en e-mailadressen.

Uw reactie op ons verzoek zie ik - onder mijn hartelijke dankzegging voor alle door u in deze te nemen moeite - met grote belangstelling tegemoet.

Tot slot maak ik graag van deze gelegenheid gebruik u heel veel succes toe te wensen met al uw activiteiten binnen het CDA en binnen de huidige regering. U en uw dierbaren wens ik hierbij uiteraard eveneens een in alle opzichten voorspoedig, gezond en een boven alles gelukkig 2012 toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-33685255

E-mail: [email protected]

Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460

H.M. de Koningin

Paleis Noordeinde

Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Zeist, 5 januari 2012

Betreft: Excuses – Hulpverzoek voor PVV-voorstel – Uitnodiging voor BJTWSN-vergadering

Majesteit,

Graag wil ik u hierbij mijn oprechte excuses aanbieden voor het feit dat ik U in mijn eerdere brieven en e-mailberichten met het verleden van uw vader, Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden om de oren heb geslagen.

Zelf vind ik het belangrijk om te leven en te handelen naar de Franse en Britse etiquetteregels, zoals ik die o.a. uit het prachtige boek van Barones Nadine de Rothschild “Savoir Vivre” heb geleerd. Ik heb dan ook heel veel respect voor de etiquetteregels, zoals deze in het verleden aan het Franse Koninklijke hof van Versailles en aan het huidige Britse Koninklijke hof onder leiding van H.M. Koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië in acht worden genomen. Een gentleman slaat een lady niet om de oren met het verleden van haar vader. Ik vind dat ik dus hierin naar u toe niet als een gentleman heb gehandeld. Vandaar dat ik u hiervoor mijn oprechte, welgemeende excuses aanbied en u als mede-Christen hiervoor om vergiffenis vraag. Zelf volg ik hierin graag het voorbeeld van mijn verre aangetrouwde voorouder, Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit, Lodewijk de Vrome uit het Franse Vorstenhuis der Karolingen, die in Compiègne een openbare schuldbekentenis doen en in Reims na de opstand van zijn drie zoons symbolisch van de drempel van de kerk werd verbannen. Ik voel mij hierbij dan ook geïnspireerd door de beroemde Bijbelse woorden: wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ (Lucas 18)’. Vandaar dat ik hierbij voor God en de hele wereld verklaar dat u verder van mij geen last meer zult hebben; dat ik uw waarschuwing heb begrepen en dat ik dus niet meer met historische gegevens om de oren zal slaan, die u persoonlijk niet te verwijten zijn.

Door toedoen van u en uw kabinet ben ik een baan verloren. Dit is mij zowel schriftelijk als mondeling bevestigd door twee verschillende leidinggevenden. Nu ik u deze plechtige toezegging in het openbaar doe, wil ik u van uw zijde dan ook verzoeken mij schriftelijk te bevestigen dat de vrede wat u betreft getekend is en wil ik u graag verzoeken om de banvloek naar mij toe op te heffen, zodat ik in de toekomst weer helemaal deel kan nemen aan het arbeids- en maatschappelijk leven. Mijn in 2007 zéér Oranjegezinde moeder, die tijdens haar leven een trouw lid was van uw niet-officiële staatskerk, de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zou het beslist niet op prijs hebben gesteld als haar zoon een conflict zou hebben met het door haar zo bewonderde en gerespecteerde staatshoofd. Mijn liefde en trouw aan mijn overleden moeder en haar inspirerend voorbeeld van Christelijk geloof en naastenliefde hebben mij zonder meer geïnspireerd om thans oprecht naar u toe dit gebaar van vrede en verzoening te maken.

Om te laten zien dat ik niet overdrijf of overspannen ben, wil ik u graag een paar voorbeelden laten zien van de andere mensen, die net zoals ik de woede van of u of het staatsapparaat in het verleden aan den lijve hebben mogen ondervinden:

· Edwin de Roy van Zuydewijn. Uw ex-aangetrouwde familielid zit thans financieel volledig aan de grond en is maatschappelijk opzicht volledig tot een outcast gemaakt.

· De heer F. (Fred) Spijkers was maatschappelijk werker bij het Ministerie van Defensie. Hij weigerde de weduwe van een militair voor te liegen over de schuldvraag met betrekking tot de dood van haar man. De heer Spijkers werd ontslagen en het leven werd hem vervolgens onmogelijk gemaakt.

· De heer Dr. H.Ph. Vogel werkte aan de Rijksuniversiteit van Leiden totdat hij in 2002 voorafgaand aan het huwelijk van uw zoon, Z.K.H. de Prins van Oranje en uw schoondochter, H.K.H. Prinses Máxima een druk bekeken TV-programma een aantal zaken te berde bracht met betrekking tot dit huwelijk en het Videla-regime. Hij nam het in zekere zin zelfs voor de vader van uw schoondochter op. Dit mocht hem echter niet baten. Hij werd kort daarna ontslagen bij de Rijksuniversiteit van Leiden en kon daarna in Nederland nergens meer aan de slag. Zijn reputatie werd van hogerhand in alle opzichten kapot gemaakt.

· De heer L. Verhoef, Secretaris van het Nieuw Republikeins Genootschap liet mij telefonisch weten dat een vrouwelijk lid van dit genootschap haar lidmaatschap heeft opgezegd, omdat haar man letterlijk te horen dat het lidmaatschap van zijn vrouw consequenties met zich mee zou gaan brengen voor zijn carrière.

· De heer W. L. (Willem Leonard) Oltmans heeft als journalist het volgende met uw Nederlandse overheid meegemaakt. Tegen de zin van de Nederlandse overheid interviewde hij in 1956 Soekarno toen deze een bezoek aan Rome bracht. In 1957 bepleitte hij vanuit Jakarta de overdracht van Nieuw-Guinea. Hierdoor werd hij in Nederland als landverrader beschouwd. Hij kreeg geen werk meer en verhuisde daarom naar de Verenigde Staten. In 1961 zou hij via een memorandum aan president Kennedy hebben voorkomen dat Nederland oorlog ging voeren om Nieuw-Guinea. Op zijn advies liet de Amerikaanse regering zich door Prins Bernhard voorlichten over de kwestie Nieuw-Guinea. Toen minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vervolgens in Washington kwam pleiten voor de Nederlandse zaak, zou Luns te verstaan zijn gegeven dat Nederland diende te vertrekken uit Nieuw-Guinea. Sindsdien werd Oltmans door Luns op alle mogelijke manieren tegengewerkt in het uitoefenen van zijn beroep. Na het vertrek van Luns gingen de pesterijen door; ook toen Oltmans naar Zuid-Afrika was verhuisd en de Nederlandse staat had laten weten daar te willen blijven wonen. Oltmans keerde ten slotte berooid naar Nederland terug. Hij voerde een jarenlang proces tegen de Nederlandse Staat, dat hij won. In 2000 werd hem, na arbitrage van een door Pierre Vinken voorgezeten commissie van drie, als vergoeding van hem door de Staat toegebrachte schade acht miljoen gulden belastingvrij uitgekeerd. Hij had toen jaren in een eenkamerwoning te Amsterdam geleefd van een bijstandsuitkering.Graag wil ik u hierbij dan ook vriendelijk verzoeken om een schriftelijke bevestiging van uw zijde dat de strijdbijl ook wat u betreft definitief begraven is en dat ik weer in alle opzichten volledig deel kan gaan nemen aan het arbeids- en maatschappelijk leven zonder ooit nog iets door u, uw kabinet of de overige Nederlandse overheid in de weg te worden gelegd, zodat ik in vrede en welvaart rustig oud kan worden. Dit houdt voor mij natuurlijk dan ook in dat als ik een baan krijg, deze dan vervolgens kan behouden tot aan mijn pensioen, zonder dat het gras weer voor mijn voeten wordt weggemaaid, zoals ik in de praktijk door toedoen van u en uw kabinet aan den lijven heb ondervonden. U zult – nogmaals – voor de rest van mijn leven geen last meer van mij hebben, maar ik wil van mijn zijde dan ook nooit geen last meer van u, uw kabinet of overige Nederlandse overheidsdiensten en -instanties en ik wil vanaf nu vóór alles in rust, vrede, en veiligheid niet alleen een menswaardig, maar vooral ook een plezierig, aangenaam en welvarend leven op gaan bouwen met uitzicht op een goede en financieel veilige en aantrekkelijk oude dag.Graag wil ik u als directeur van de Belangenorganisatie van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) hierbij tevens vriendelijk verzoeken om het voorstel van PVV-leider Geert Wilders en dat van zijn PVV-fractiegenoot, de heer De Roon waar u dit maar kunt en waar dit ook maar in uw vermogen ligt te steunen om de huidige Nederlandse regering na bijna 70 jaar alsnog excuses aan te laten bieden aan onze Joodse medeburgers voor de passieve houding van de Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog m.b.t. de Jodenvervolging. Zelf gebruik ik de public relations kracht van mijn aangehuwde genealogische verwantschap met het Franse Vorstenhuis der Karolingen, waaraan ik mijn door de Fryske Rie Foar Heraldyk toegekende wapenschild met drie Koninklijke Franse Lelies heb te danken, om goede dingen voor andere mensen te doen. Bijvoorbeeld door het inzamelen via telefonische acties van kerstpakketten voor mijn noodlijdende, arme medeburgers in Zeist. Hierbij wil ik u dan ook met klem vriendelijk verzoeken de kracht van uw public relations en uw positie als staatshoofd in te zetten om eindelijk na al die decennia volledig recht te doen aan onze Nederlandse Joodse medeburgers en de slachtoffers van de Holocaust, zodat wij onze Joodse medeburgers eindelijk weer eens recht in de ogen kunnen kijken.

Namens BJTWSN heb ik op dinsdag, 8 november jl. samen met twee adviseurs met twee beleidsambtenaren van de Minister en de Staatssecretaris van VWS, te weten: de heren Floor en Stoffel ons voorstel besproken om Holocaust Remembrance volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties van 2005 ook officieel in Nederland te gaan herdenken, zoals dit in de meeste andere landen van Europa reeds het geval is. Ons voorstel dat wij zowel bij de hierboven genoemde beide heren als bij de Minister en Staatssecretaris hebben ingediend, treft u als bijlage bij dit e-mailbericht aan. Wij denken namelijk dat ons voorstel goed aan kan sluiten op het verzoek van de PVV aan de Nederlandse regering om excuses naar onze Joodse medeburgers toe, omdat met ons verzoek - na het aanbieden van excuses door de huidige Nederlandse overheid – conform de richtlijnen van de Verenigde Naties de herdenking van de Holocaust in ons land op officieel niveau permanent gestalte zal krijgen.

In de toekomst zal ik u per mail blijven informeren over mijn activiteiten ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Niet om u te irriteren, maar om u te informeren. Dit mede ook omdat de partner van een Odd Felow Loge voorzitter, waar ik in de jaren negentig van de vorige eeuw slechts drie jaar lid van ben geweest mij in mijn gezicht heeft verteld dat zij over mij negatieve opmerkingen had gemaakt via haar familielid, die kamerheer in buitengewone dienst was van uw vader, Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Dit naar aanleiding van het bezoek van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg aan Bunschoten-Spakenburg in 1996 in het kader van een promotionele actie ten behoeve van de kinderen en oorlogsslachtoffertjes van Bosnië en Kroatië, waaraan de Aartshertog een belangrijke bijdrage heeft geleverd, waardoor uiteindelijk veel geld voor deze kinderen kon worden ingezameld. Zelf heb ik in dit project de rol vervuld van Company Secretary. Om te voorkomen dat ik ooit weer in mijn leven achter mijn rug om naar u of uw familieleden toe wordt beklad, blijf ik u dus per mail over mijn verdere activiteiten ten behoeve van de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden informeren. Dan verneemt u alles uit de eerste hand – namelijk via mijzelf – en niet via derden. Om trouwens alle onduidelijkheden over mijn Odd Fellow Loge lidmaatschap voor eens en altijd weg te nemen: ik ben maar drie jaar lid geweest van deze loge en heb geheel vrijwillig en zelfstandig mijn lidmaatschap eind jaren negentig beëindigd. Daarna heb ik ook geen contact meer met mijn vroegere Loge-leden onderhouden. Ook dit laat ik u even weten om ook hierover voor eens en altijd mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.Om u te tonen dat ik mijn vredevoorstel en het begraven van de strijdbijl van mijn zijde écht meen en om u tevens aan te tonen dat ik u – althans van mijn zijde – op geen enkele wijze een kwaad hart toedraag of wens toe te dragen, nodig ik u hierbij van ganser harte uit om een vergadering bij te wonen van de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) in Zeist. U bent vanaf nu wat mij betreft voor altijd welkom op de Antonlaan 432 en als u een vergadering bijwoont, zorg ik er van mijn zijde voor dat er koffie met een Oranje tompouce voor u klaar staat. Mijn adviseurs en ikzelf zullen u – wanneer u één van onze vergaderingen bijwoont – graag volledig informeren over al onze activiteiten en al uw vragen en die van uw familieleden en uw hofhouding – wanneer zij meekomen – met alle genoegen van de wereld beantwoorden. U, uw familie en uw hofhouding zijn wat mij betreft vanaf nu in ieder geval van harte welkom.Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)Anne Louis Cammenga,

DirecteurEN:Anne Louis Cammenga (privé-persoon)
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Onderwerp: Voorstel van BJTWSN inzake Holocaust Remembrance ter adressering in de door uw ambtenaren, de heren M.H. Floor en R.A. Stoffel op te stellen visie
Aan: <[email protected]minvws.nl>, <[email protected]>

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
T.a.v. Mevrouw Drs. E.I. Schippers Schippers
Minister van VWS
T.a.v. Mevrouw Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Staatssecretaris van VWS
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Zeist, 5 december 2011

Onderwerp: Voorstel van BJTWSN inzake Holocaust Remembrance ter adressering in de door uw ambtenaren, de heren M.H. Floor en R.A. Stoffel op te stellen visie


Geachte mevrouw Schippers,
Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten,

Uw medewerkers de heren M.H. Floor en de heer R.A. Stoffel van de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II zijn wij zeer erkentelijk voor het feit dat zij ons op dinsdag 8 november 2011 te woord hebben gestaan in verband met onze wens dat Nederland meer moet doen in het kader van Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).

Met “ons” bedoelen wij de Stichting Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN). De doelen van onze stichting zijn:

1. Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en het – daar waar het maar mogelijk is – helpen van burgers, die het slachtoffer zijn geworden van fascisme en antisemitisme.
2. Het bevorderen van de Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).
3. Het voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme via o.a. het verstrekken van informatie en via de media.
4. Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal/internationaal fascisme en antisemitisme te voorkomen en te bestrijden.

In deze brief gegeven wij met een uitgebreide toelichting aan waarom wij van mening zijn dat Nederland een betere invulling moet geven aan Holocaust Remembrance. Wij geven eerst aan wat wij concreet van uw vragen. Wij geven eveneens een historische analyse van hoe Nederland is omgegaan met het herdenken van een bezetting door een vreemde mogendheid. Wij objectiveren ons verzoek op basis van de criteria die zijn aangegeven in de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag op 14 september 2011, LJN: BS8793.

1. Uitbreiding van de doelstellingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

In het Instellingsbesluit Nationaal Comité 4 en 5 mei staat in artikel 1 dat er een Nationaal Comité 4 en 5 mei is voor de Nationale herdenking en viering bevrijding. Wij zouden het waarderen als u artikel 1 als volgt wijzigt:

“Er is een Nationaal Comité 4 en 5 mei en Holocaust Remembrance voor de nationale herdenking en viering bevrijding en Holocaust Remembrance zoals aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie van 1 november 2005 (nr. A/RES/60/7)”

Aan artikel 2 voegt u als doel toe:
Het Nationaal Comité heeft tot doel en taak (…)

"het nader invulling geven aan Holocaust Remembrance op internationaal, nationaal en plaatselijk niveau en de onderlinge samenhang tussen deze niveaus."

2. Hoe Nederland is omgegaan met bezetting door een vreemde mogendheid

In onze geschiedenis is Nederland drie keer meerjarig bezet geweest door een vreemde mogendheid, namelijk:
door Spanje in de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648door Frankrijk van 1795 tot 1813door Duitsland van 1940 tot 1945
2a. 80-jarige oorlog

Na ruim 400 jaar zijn uit de beginjaren van de 80-jarige oorlog thans nog steeds bekend:
dat op 1 april 1572 Alva Den Briel verloorde herdenking en de viering van het Leidens ontzet van 1573 tot 3 oktober 1574ons volkslied “Wilhelmus” dat gaat over Willem van Oranje en de beginperiode van de 80-jarige oorlog.
Wij vinden het bijzonder dat 3 oktober na ruim 400 jaar in Leiden nog steeds een plaatselijke herdenkings- en feestdag is. Als wij het beleg van Leiden met hedendaagse ogen bekijken, dan is er in de zin van de VN-resolutie van 1 november 2005 sprake van:
religieuze intolerantie van de Rooms-Katholieke koning Philips II ten opzichte van de overwegend protestantse bevolking van Nederland;een levensbedreigende situatie door de bevolking van het “afvallige” Leiden door een beleg via uithongering te dwingen tot overgave.
Wij beseffen het ons waarschijnlijk niet meer, maar iedere keer dat het Wilhelmus wordt gezongen is dat eigenlijk een herinnering aan de beginjaren van de 80-jarige oorlog.

2b. Franse Bezetting

Van de Franse bezetting is ons niet bekend dat er thans nog zulke krachtige herinneringen zijn zoals de herdenking en viering van het Leidens ontzet van 3 oktober 1574 en het Wilhelmus.

2c. Duitse bezetting

Na de Tweede Wereldoorlog zijn 4 mei en 5 mei de nationale dagen van herdenking en viering. Waar het gaat om de oorlog in Nederlands-Indië is 15 augustus de dag van herdenking van de gevallenen.

Uit de hoofdlijnen van het Veteranenbeleid blijkt dat vanaf 2005 29 juni, de geboortedag van Prins Bernard, nationale veteranendag is. De Nederlandse Veteranendag heeft als doel erkenning en waardering voor alle veteranen te bewerkstelligen en dient het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen te vergroten. Het gaat dan ook om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in zowel Nederland als Nederlands-Indië[1].

3. Waarom Nederland een betere invulling moet geven aan Holocaust Remembrance

Op 14 september 2011 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in verband met een tegen de Staat der Nederlanden ingestelde vordering van nabestaanden van weduwen en overige familieleden van de mannen die op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd in Rawagedeh (Indonesië). In de overwegingen 4.14 tot en met 4.16 spreekt de rechtbank het volgende uit:

“4.14. Vervolgens is aan de orde de vraag of het verjaringsberoep van de Staat gelet op de omstandigheden van dit specifieke geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtbank beantwoordt deze vraag voor een deel van eisers bevestigend en overweegt daartoe als volgt. Vooropgesteld moet worden dat in het onderhavige geval sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie waarvan in de Nederlandse jurisprudentie geen precedenten bekend zijn. Het gaat in deze zaak immers om executies door Nederlandse militairen van ongewapende onderdanen van het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden die zonder vorm van proces zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het koloniale bewind van de Staat over een inmiddels voormalige kolonie. De Staat kan, zoals hij ook onderkent, van deze executies een ernstig verwijt worden gemaakt. Ook op grond van het destijds geldende recht rustte op de Staat immers de verplichting tot bescherming van de lichamelijke integriteit en het leven van zijn onderdanen en kwam hem op geen enkele wijze het recht toe zonder vorm van proces mensen te doden of ernstig te verwonden. De ernstige verwijtbaarheid van het handelen van de Staat is kort na de executies komen vast te staan, getuige onder meer het rapport van de 'Committee of Good Offices on the Indonesian Question' van de VN Veiligheidsraad uit 1948 waarin de executies zijn aangemerkt als 'deliberate and ruthless', en is als zodanig ook door de hoogste militaire leiding erkend, getuige de briefwisseling tussen [commandant van het leger] en [procureur-generaal] waaruit volgt dat een strafrechtelijke vervolging van de voor de executies verantwoordelijke majoor [majoor] zonder meer tot een veroordeling zou hebben geleid. Deze bijzondere ernst van de aan de orde zijnde feiten en de kennis die de Staat van meet af aan daarvan heeft gehad is een belangrijke factor voor de door de rechtbank hierboven getrokken conclusie. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om feiten die destijds aanvaardbaar werden geacht en enkel naar huidige inzichten onaanvaardbaar zijn.

4.15. De Staat heeft er, nu hij kennis droeg van de feiten en zijn verantwoordelijkheid daarvoor, eveneens van meet af aan rekening mee moeten houden dat hij tot vergoeding van de schade zou worden aangesproken. Door niettemin een afwachtende houding aan te nemen die naar het oordeel van de rechtbank niet past bij de ernst van de feiten en de kennis van de verwijtbaarheid daarvan heeft hij zichzelf in de positie gebracht dat de kwestie onafgewikkeld bleef. Een beroep op verjaring verdraagt zich daarmee niet. Daarmee spreekt de rechtbank niet in meer algemene zin het oordeel uit dat van aansprakelijke personen mag worden verwacht dat zij steeds zelf het initiatief tot vergoeding van de schade nemen, maar weegt zij de afwachtende houding van de Staat wel mee bij het oordeel dat een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.16. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat het weliswaar gaat om oude feiten, maar wel om feiten die betrekking hebben op een periode in de Nederlandse geschiedenis die nog niet is afgewikkeld. Meest sprekend in dit verband is de vergelijking die eisers hebben gemaakt met het door de Staat gehanteerde verruimde restitutiebeleid ten aanzien van claims van (nabestaanden van) overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Daaruit blijkt dat de Staat zelf nog geen streep heeft willen zetten onder dat deel van de geschiedenis waarvan zowel de executies in Rawagedeh als het onrecht van laatstgenoemde slachtoffers deel uitmaken. Bovendien gaat het om een periode in de geschiedenis waarvan nog mensen in leven zijn die deze periode en de aan de orde zijnde feiten hebben meegemaakt.”

Wij zijn van mening dat zolang er in Nederland nog slachtoffers van de Holocaust in leven zijn, Nederland geen streep kan zetten onder ons nationaal verleden uit de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden het daarom logisch dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei gewoon haar werk blijft doen.

Op 5 mei 2011 overleed Claude Choules op 110-jarige leeftijd. Hij was de laatste veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Zeker waar de thans nog in leven zijnde Nederlandse/Joodse slachtoffers van de Holocaust op leeftijd gaan komen, voorzien wij dat er de komende decennia in de Nederlandse samenleving een andere invulling aan 4 en 5 mei zal gaan worden gegeven dan thans het geval is. Ter voorbereiding op deze maatschappelijke ontwikkelingen lijkt het ons zeer gewenst dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanaf volgend jaar eveneens wordt belast met de Holocaust Remembrance. Zo kan er geleidelijk een overgang worden gemaakt van de herdenking van 4 en 5 mei naar de Holocaust Remembrance.

Naar verwachting zal rond 2050 het laatste Nederlands-Joodse slachtoffer van de Holocaust en veteraan uit de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Het is aan de politiek van dat moment om te beslissen hoe nadere invulling wordt gegeven aan 4 en 5 mei. Wij hopen dat er tussen 2012 en 2050 dan al wel is besloten om Holocaust Remembrance “officieel” in te kaderen zoals 4 en 5 mei dat nu zijn. Wij denken dan bijvoorbeeld aan:
een vlaginstructie op 27 januari, zijnde Holocaust Remembrance Daylandelijke herdenkingen van de slachtoffers van de Holocaust en latere genocides op Holocaust Remembrance Dayuitvoering geven aan de andere zaken genoemd in de door de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie van 1 november 2005 (nr. A/RES/60/7).
Holocaust Remembrance Day zien wij als een waardevolle aanvulling op de Nationale Veteranendag omdat dit in elkaars verlengde ligt. Op die dag wordt immers namelijk eer bewezen aan onze militairen die onder VN-vlag operaties hebben uitgevoerd voor vrede en veiligheid, waaronder ook het voorkomen van genocide.

4. Vervolg

Wij zouden het waarderen als u ons voorstel met vermelding van de naam van onze stichting in uw beleidsnotitie richting de Tweede kamer op wilt nemen.

Wij verzoeken u vriendelijk het ons te laten weten wanneer u de beleidsnotitie naar de Tweede Kamer verstuurt.

Wij zijn uiteraard altijd bereid om een nadere toelichting te geven op ons verzoek om het Instellingsbesluit Nationaal Comité 4 en 5 mei uit te breiden met Holocaust Remembrance.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
BELANGENORGANISATIE VOOR JOODSE TWEEDE WERELDOORLOGSSLACHTOFFERS EN HUN NABESTAANDEN (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga, Voorzitter
Jan Peter Mante, Strategisch Adviseur
Fred IJspeerd, Juridisch Adviseur
Jan Lammers, Politiek Adviseur

[1] Hoofdlijnen van het Veteranenbeleid, Brief van de Staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer van 20 april 2005, TK 2004-2005, 21490, nr. 26.
__________________
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Achtergrond informatie m.b.t. de opdrachtgeefster voor de weigering.

A.L.Cammenga
Verzonden: maandag 8 november 2010 20:31
Aan: Secretariaten Beatrix

CC: Joodse + Tweede Wereldoorlog belangenorganisaties, Politieke partijen, Politici, Fractievoorzitters, Diplomaten

Onderwerp: Positieve reactie op bezoek van dochter van Duitser met SS- en SA-lidmaatschap aan Synagoge in Amsterdam/Compliment voor plan PVV om u via een wetsvoorstel uit de regering te zetten en slechts nog ceremonieel staatshoofd te laten zijn

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-xx
Mob.: 06-xx
E-mail: [email protected]

Mevrouw B.W.A. von Ambsberg – von Lippe Biesterfeld
Jonkvrouwe Von Amsberg
Staatshoofd der Nederlanden
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Zeist, 8 november 2010

Betreft: Positieve reactie op bezoek van dochter van Duitser met SS- en SA-lidmaatschap aan Synagoge in Amsterdam/

Compliment voor plan PVV om u via een wetsvoorstel uit de regering te zetten en slechts nog ceremonieel staatshoofd te laten zijn

Geachte mevrouw Von Amsberg,

Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het nieuws van uw bezoek aan een Synagoge in Amsterdam. Het is denk ik een goed initiatief dat u als oudste dochter van een Duitser met een SS- en een SA-lidmaatschap (zie foto hieronder) bij de inwijding van deze synagoge aanwezig is. Zeker nu er in de Nederlandse samenleving weer sprake is van een opleving van fascisme en antisemitisme, is het goed dat u deze synagoge heeft bezocht en daarmee indirect een belangrijk signaal van erkenning van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft afgegeven.

Afbeelding

Afbeelding

Hierboven de lidmaatschapskaart van de Studentenschaft, waarop Bernhard heeft ingevuld dat hij al sinds 27 april 1933 lid was van de NSDAP en SA [rechts]. Het document in kwestie bevindt zich onder nummer ZB II 1849 Akte 28 in het archief van de Humboldt Universität – de voormalige Friedrich-Wilhelm Universität – in Berlijn, waar Bernhard begin jaren '30 studeerde. Volgens het hoofd van het archief van de huidige Berlijnse Humboldt-Universität zou het "nog jaren duren voordat het onderwijs zo genazificeerd was dat er van bovenaf politieke eisen aan studenten werden gesteld". Bernhard heeft zijn lidmaatschap van de NSDAP pas op 8 januari 1937 opgezegd. Dat was dus een dag na zijn huwelijk met Juliana. Bernhard zelf heeft tot zijn dood ontkend lid te zijn geweest van de NSDAP of gesympathiseerd te hebben met het Hitler-regime. Wel heeft de Prins eens verklaard dat hij korte tijd aspirant-lid was van de SA en de SS. Dat deed hij naar eigen zeggen om een politiek examen te vermijden dat noodzakelijk was om zijn studie voort te zetten. Wel heeft de Prins eens verklaard dat hij korte tijd aspirant-lid was van de SA en de SS. Dat deed hij naar eigen zeggen om een politiek examen te vermijden dat noodzakelijk was om zijn studie voort te zetten. Maar volgens zowel de historica Annejet van der Zijl als het hoofd van het archief van de Berlijnse Humboldt-Universität bestond een dergelijk examen ten tijde van zijn studie helemaal niet.

Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat het van groot belang is dat in Nederland onafhankelijk, onpartijdige, wetenschappelijke geschiedschrijving plaats vind en dat het alleen maar goed en gezond is voor Nederland en haar bevolking, wanneer de geschiedenis van zowel de Nederlandse overheid en dus ook vooral van uw familie tijdens de Tweede Wereldoorlog en dan met name met betrekking tot de Holocaust en de Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden in de toekomst volledig tot op de bodem zal worden uitgezocht.

Er zijn vaak nog veel teveel ficties en te mooie PR-beelden, die naar voren worden gebracht en die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Zo kan ik zelf nog goed herinneren hoe in 1970 werd herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 25 jaar daarvoor was afgelopen. Wie je toen om je heen sprak; iedereen had toen ineens in het verzet gezeten. Ik was toen werkelijk stomverbaasd. Dit temeer wanneer je later in wetenschappelijke werken leest dat er nergens zo veel collaborateurs waren als juist in het land waarvan u staatshoofd bent en dat bijvoorbeeld het beruchte hoofd van de SS en de SA Rauter, die tijdens de Tweede Wereldoorlog o.a. in Nederland ook het gezag had over o.a. de Nederlandse Politie in een brief aan Hitler schreef dat hij nergens in Europa zoveel medewerking had gehad bij de Holocaust als juist in Nederland. Ook zijn er dan de foto’s ten tijde van het huwelijk van uw ouders in de jaren dertig van de vorige eeuw, waarbij op de voorpagina’s van een aantal nationale dagbladen in onsmakelijk respectvolle bewoordingen de auto wordt geprezen, die Hitler – hij werd toen nog een bevriend staatshoofd genoemd – als huwelijkscadeau aan uw ouders had gegeven. Ook heb je dan het later beroemd geworden gegeven dat de avond op het huwelijk van uw ouders in de schouwburg het beruchte Nazi-lied, het Horst Wessel-lied werd gespeeld en een aantal genodigden van uw grootmoeder Wilhelmina tijdens deze slotavond van de huwelijksdag de Hiltergroet brachten. Zo bracht een oom van uw moeder, Adolf Friedricht von Mecklenburg tijdens die gelegenheid ook de Hitergroet (zie foto hieronder):

Afbeelding

De Koninklijke loge tijdens het bruiloftsfeest in het Haagse gebouw van Kunst en Wetenschappen op 5 januari 1937 tijdens het spelen van het Horst-Wessel lied. V.r.n.l.

Wilhelmina, Bernhard, Juliana en Adolf Friedrich von Mecklenburg,die de Hitlergroet geeft (De oom van toen nog kroonprinses Juliana).

Afbeelding

Nu nog een duidelijker foto die laat zien hoe tijdens de theatervoorstelling zowel links als rechts van Juliana, Bernhard en Wilhelmina de intieme gasten van de het Nederlandse staatshoofd en haar familie de Hitlergroet brengen. Links van Juliana staat haar oom Adolf Friedrich von Mecklenburg.

Afbeelding

Bernard in Franco-uniform. Franco was de Spaanse dictator voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wiens ideologische opvattingen overeenkwamen met die van de leiders van de regeringen van Duitsland (Adolf Hitler) en Italië (Benito Mussolini). Dictator Franco heeft zich dan ook welwillend opgesteld tegenover de regeringen van Duitsland en Italië en in de hoop om van HItler land en financiële steun te krijgen onderhandelingen met hem gevoerd, die op samenwerking waren gericht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft uw grootmoeder Wilhelmina de Jodenvervolging slechts eenmaal in haar radiotoespraken vanuit Londen ter sprake gebracht en dan nog slechts maar heel zijdelings. Het is mijns inziens dan ook goed dat u thans eindelijk door uw bezoek aan een synagoge in Amsterdam in ieder geval van iets meer belangstelling blijk heeft gegeven.

Zoals u ziet heb ik u aangeschreven als Mevrouw B.W.A. von Ambsberg-von Lippe Biesterfeld. Niet uit gebrek aan respect, maar uitsluitend en alleen vanwege het feit dat genealogisch gezien de laatste echte Oranje uw grootmoeder Wilhelmina was. Het is dus veel en veel eerlijker om u als Mevrouw B.W.A. von Ambsberg-von Lippe Biesterfeld, omdat dit recht doet aan de werkelijke genealogische feiten. Wel denk ik dat het goed is dat partijen als bijvoorbeeld de PVV een wetsvoorstel in gaat dienen om u uit de regering te zetten en uitsluitend en alleen nog maar een ceremoniële rol te laten vervullen. Het Zweedse model dus. Net als de PVV heb ik op zich niets tegen u als ceremonieel maar om het met Geert Wilders, de Fractievoorzitter van de PVV te zeggen: “Ons staatshoofd als lid van de regering is net een brug te ver”. Hij staat hierin gelukkig ook niet meer alleen. Andere partijen en steeds meer burgers in het land beginnen hem hierin bij te vallen. Ik ben het zelf uit democratisch oogpunt dan ook volledig met hem eens en ben hem enorm dankbaar en heb daarnaast ook grote bewondering en respect voor zijn moed om niet alleen deze discussie rondom uw positie op te pakken, maar ook om in de praktijk de daad bij het woord te voegen door een wetsvoorstel in te dienen, waarmee u uit de regering wordt gezet en u een ceremoniële rol krijgt toebedeeld.

Weliswaar mag de PR-machine van de Nederlandse overheid ons nog vaak doen geloven dat de rol van de Nederlandse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog geweldig is geweest; het is gelukkig goed dat er in een democratisch land als Nederland onafhankelijke geschiedschrijvers zijn, die voor alles de feiten boven water willen halen en feiten van fictie weten te scheiden. Mijns inziens is het goed dat deze geschiedschrijvers er zijn en dat deze de werkelijke houding van de Nederlandse overheid en van uw familie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog volledig bloot leggen. Alleen wanneer werkelijk feitelijk inzicht over het verleden wordt verkregen, kunnen er lessen uit het verleden worden getrokken en kunnen de in het verleden gemaakte fouten in de toekomst worden voorkomen. Mijns inziens kan alleen op deze manier de oorzaken van fascisme en antisemitisme daadwerkelijk worden bloot gelegd en kunnen deze oorzaken in de toekomst als gevolg van de verkregen kennis en inzichten vervolgens succesvol worden voorkomen en bestreden. Hierbij wil ik dan ook graag mijn grote respect en oprechte waardering betuigen aan alle instellingen en personen in dit land die door grondig wetenschappelijk onderzoek en goed wetenschappelijk onderbouwde geschiedschrijving hieraan een positieve bijdrage leveren.

Persoonlijk zegt mij gevoel dat u nooit en te nimmer de Synagoge in Amsterdam had bezocht als er niets eerst heel veel gekrakeel om uw persoon en om uw functioneren via de mediakanalen en dankzij o.a. de vele (e-mail)correspondentie in dit land had plaatsgevonden. Ik erken hierbij overigens ruiterlijk dat ik uit democratisch oogpunt hieraan overigens graag per mail mijn eigen steentje heb bijgedragen. Uw bezoek aan de Synagoge bewijst voor mij dan ook maar eens dat de democratische zuiverende werking van de media; de uitgesproken ongerustheid van de burgers in dit land – o.a. de uitgesproken ongerustheid door mijzelf – en de steeds grotere hang van de burger in dit land naar eerlijke, oprechte, onvervalste Nederlandse geschiedschrijving over o.a. de rol van uw familie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en over de grote financiële lasten die het onderhoud van uw familie voor de burger in het land thans met zich meebrengt uiteindelijk zeker zijn vruchten afwerpt. Gezien de houding zoals ik die persoonlijk van uw personeel heb meegemaakt, vind ik dit bezoek van u aan de Synagoge in Amsterdam namelijk een omslag van wel 100%. Maar goed: beter laat dan nooit. Maar dat neemt niet weg dat ik persoonlijk en ook gezien vanuit het oogpunt en de doelen van mijn organisatie bijzonder dankbaar ben dat de pro-Joodse PVV thans in de Tweede Kamer aanwezig is om u en uw familie zowel in pro-Joods opzicht als in democratisch opzicht volledig in het gareel en onder controle te kunnen houden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

BELANGENORGANISATIE VOOR JOODSE TWEEDE WERELDOORLOGSLACHTOFFERS EN HUN NABESTAANDEN (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

Aan: [email protected]
CC: Alle leden van de Tweede Kamer; Alle Zeisterse Gemeenteraadsleden en Zeisterse Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Mijn mening over de brief die via het Kabinet van de Koningin namens Beatrix von Amsberg is verzonden

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
De heer A.L. Cammenga
Directeur
Website: http://www.bjtwsn.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

Kabinet van de Koningin
Afdeling WRV
T.a.v. de heer P.W.A. Schellekens
Postbus 20016
2500 EA DEN HAAG


Zeist, 29 april 2011

Betreft: mijn mening over de brief die via het Kabinet van de Koningin namens Beatrix von Amsberg is verzonden

Geachte heer Schellekens,

Graag bevestig ik hierbij nog even schriftelijk mijn mening over de brief die ik inmiddels al weer enkele jaren terug via het Kabinet van de Koningin namens uw leidinggevende, Beatrix von Amsberg heb ontvangen. Deze mening heb ik vanochtend eveneens telefonisch geventileerd aan uw collega met de toezegging dat ik deze ook nog even schriftelijk aan u zal bevestigen.

Deze brief betrof geen aanhef en geen ondertekening. Zoals ik uw collega vanochtend telefonisch heb meegedeeld, vind ik dit te onbeschoft voor woorden. Wanneer ik zelf in de secretariële functies, die ik in het verleden heb vervuld een dergelijke brief zou hebben durven verzenden, zou ik hiervoor terecht een stevige reprimande hebben ontvangen. Zo behandel je een hond namelijk nog niet. Daarnaast mag uw leidinggevende, Beatrix van Amsberg wat mij betreft blij zjin dat ik haar überhaupt met betrekking tot Tweede Wereldoorlogissues wens aan te schrijven. Zeker gezien het SS- en SA-verleden van haar eigen vader, Bernard van Lippe Biesterfeld. Kort nadat ik enkele jaren geleden dit schriftelijke stuk prullaria per post had ontvangen, stond een vrouwelijke collega van u mij op uiterst arrogante wijze te woord. Dat schijnt echter - zo heb ik inmiddels via diverse zijden mondeling vernomen - typerend te zijn voor uw leidinggevende Von Amsberg, haar familie en haar personeel. Gedeelde smart is in dit opzicht gelukkig beslist halve smart. Uw collega nu liet mij destijds weten dat ik deze brief, die zij mij namens Mevrouw Von Amsberg had toegezonden slechts voor privé-gebruik diende aan te wenden. Gezien het hoongelach destijds op de brief van uw opdrachtgeefster van met name een aantal fractieleden van diverse politieke partijen van de Gemeente Zeist heb ik deze brief van uw opdrachtgeefster dan ook maar uiteindelijk weer per post aan haar retour verzonden. Met de mededeling dat als zij ooit dringend om toiletpapier verlegen zat zij wat mij betreft haar eigen aan mij verzonden brief als toiletpapier mag gaan gebruiken. De lust om deze brief überhaupt maatschappelijk te gaan gebruiken was mij door dit alles overigens inmiddels al lang vergaan. Maar waar dient een brief van uw leidinggevende en het Nederlands staatshoofd dan eigenlijk voor, wanneer ik deze als Nederlands Staatsburger en dus ook als belastingbetaler vervolgens aan niemand kan laten zien. Kortom: uw leidinggevende kost mij in feite alleen maar geld en levert mij als Nederlandse belastingbetalende staatsbuger dus niets, maar dan ook werkelijk niets van waarde op.

Tot slot: in de krant vernam ik dat op 4 mei (Dodenherdenking) de zoon van de berucht NSB-er Rost van Tonningen ter herdenking van Dodenherdenking een voordracht zal houden in Culemborg. Zelf schoot mij toen onmiddellijk de gedachte door het hoofd dat wij zo'n zoon van een NSB-er eigenlijk niet eens nodig hebben om - nota bene - op Dodenherdenking een voordracht te komen houden. Wij kunnen hiervoor immers ook gemakkelijk uw opdrachtgeefster en ons staatshoofd Beatrix von Amsberg gebruiken, die immers zelf de dochter van een SS-er en SA-er is. Wanneer zij een toespraak houdt over de laffe en vaak weerzinwekkende wijze waarop in Nederland écht vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog met onze Joodse medeburgers is omgesprongen door zowel de Nederlandse overheid als door haar eigen familie, dan zou zij daar werkelijk heel veel goed mee kunnen doen. Zij zou daar als dochter van een SS-er en een SA-er daar ook een heel belangrijk positief statement mee kunnen maken ten behoeve van onze Joodse medeburgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zo onnoemelijk veel hebben geleden en eveneens op onvoorstelbare wijze door de Nederlandse overheid en door het Nederlands Staatshoofd van destijds, Wilhelmina in de kou zijn gezet. Misschien dat de werkelijke omvang van de Jodenvervolging, die in Nederland juist zo bijzonder goed mogelijk is gemaakt door een groot aantal collaborerende Nederlandse burgers en door een groot aantal vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid zelf dan eindelijk wel eens keer in haar juiste omvang in de schijnwerpers wordt gezet en daarmee dan vervolgens eindelijk eens een keer écht zal worden erkend. Wanneer uw opdrachtgeefster een dergelijk gebaar zal maken, levert zij mij vervolgens als belastingbetaler eindelijk eens een keer waar voor mijn belastinggeld op.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga,
Directeur
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77327
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door Ariel »

Beste strategischadviseur. Welkom op het forum, maar we hebben al een topic over de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... 25&t=20521" onclick="window.open(this.href);return false;

Ik ga uw bijdrage daar naar toe verhuizen.

Vriendelijke groet
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Van: Anne Louis Cammenga [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 10 januari 2012 14:38
Aan: [email protected]
CC: [email protected];

Onderwerp: Vriendelijk verzoek om voorstel PVV te steunen om de huidige Nederlandse regering te ve...

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
...

T.a.v. de heer Dr. S. van Haersma Buma

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Zeist, 10 januari 2012

Betreft: Vriendelijk verzoek om...

Geachte heer Van Haersma Buma,,

Vanochtend heb ik gesproken met Mevrouw I. Eijgenraam, de Parlementair Medewerker van uw collega en eveneens lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA, de heer drs. H.J. Ormel. Zij verwees mij voor een goede, verdere afhandeling van mijn verzoek namens de heer Ormel door naar u en uw Parlementair Medewerker, Mevrouw M. Kraaijenbrink. Mijn verzoek aan u is als volgt.

Namens de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJ...

Omdat de rol van de Nederlandse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers bepaald niet brandschoon is geweest - en dan druk ik mij nog delicaat uit - is na de oorlog het werkelijke gedrag van de toenmalige Nederlandse regering en het toenmalige staatshoofd met de mantel der liefde bedekt of zelfs verzwegen of weggelogen. Op deze manier kan nooit een eerlijke beeldvorming van de geschiedenis plaatsvinden. De bekende schrijver Prof. Jaap ter Haar heeft eens gezegd: "Wie zijn verleden niet kent, zweeft gevaarlijk doelloos naar de toekomst toe". Maar om deze geschiedenis te leren kennen, is het allereerst nodig dat mensen eerlijk in de spiegel van hun eigen verleden kijken. Dat kan echter alleen wanneer men objectief zowel kennis wilt nemen van de goede als de slechte zaken uit het verleden. BJTWSN heeft dan ook een enorm groot respect voor de moed van de PVV om eindelijk, eindelijk, eindelijk dit verzoek om excuses openlijk aan de huidige Nederlandse regering te stellen. Wij verzoeken u en uw overige collega's van de Tweede Kamerfractie van het CDA dan ook vriendelijk zich bij dit voorstel van de PVV aan te sluiten, zodat de Joodse slachtoffers en de Nederlandse geschiedenis na al die jaren eindelijk volledig recht zal worden gedaan. Hierbij wordt u overigens gesteund door de uitspraken van oud-Minister Zalm (VVD) en van oud-Minister Borst (D66), zoals deze o.a. zijn geciteerd in het boek Judging The Netherlands van de heer Dr. Manfred Gerstenfeld, die ervoor pleiten dat namens de Nederlandse regering alsnog excuses zal worden aangeboden aan onze Joodse medeburgers. Wij spreken hierbij dan ook de oprechte wens uit dat aan het verzoek van de Tweede Kamerfractie van de PVV aan de huidige Nederlandse regering volledig recht zal worden gedaan en dat met de steun van de Tweede Kamerfractie van het CDA onze huidige Minister-President, de heer M. Rutte (VVD) namens de overheid zijn oprechte en volledige excuses aan onze Joodse medeburgers aan zal bieden.

Namens BJTWSN heb ik op dinsdag, 8 november jl. met twee beleidsambtenaren van de Minister en de S...

Voor nadere informatie over onze organisatie en haar doelen verwijs ik u graag naar onze website http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;. Zoals u op onze webiste zult kunnen zien, zijn mijn acties ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffes en hun nabestaanden in de afgelopen jaren gesteund door o.a. politici van CDA-huize op zowel europees en landelijk als gemeentelijk en plaatselijk niveau.

Via uw parlementair medewerker, Mevrouw M. Kraaijenbrink heb ik u al laten weten, dat mijn adviseurs en ik graag nader het gesprek met u aan willen gaan om ons voorstel nader aan u toe te lichten en te onderzoeken hoe o.a. door middel van het aanbieden van excuses door de Nederlandse overheid onze Joodse medeburgers en daarmee onze Nederlandse geschiedenis voor eens en altijd volledig recht kan worden gedaan. Mevrouw Kraaijenbrink heeft mij laten weten dat zij onze verzoeken om o.a. excuses van de Nederlandse overheid naar onze Joodse medeburgers toe en om een nader toelichtend gesprek van onze zijde met u zo spoedig mogelijk aan u voor zult leggen. Wij zien uw reactie op onze verzoeken onder dankzegging voor alle door u in deze te nemen moeite met grote belangstelling tegemoet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslac...

CC Deze mail is in kopie o.a. naar de overige leden van de Tweede Kamer en naar diverse mediakanalen verzonden om daarmee aan te geven dat wij het voorstel van de Tweede Kamerfractie van de PVV openlijk willen steunen. Het zal u duidelijk zijn dat wij uiteraard van harte hopen dat u en uw collega's binnen de Tweede Kamerfractie van het CDA zich dit voorstel ten behoeve van onze Joodse medeburgers aan wil sluiten.
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Dan nog even het volgende:

BEERPUT ORANJE WORDT STEEDS DIEPER

Zaak-Gepke de Leef: Koningshuis leverde Joodse medewerkers uit aan nazi's. Familie Donner vuistdiep in nazi-complot

Lees verder op Klokkenluider (dat echter nu voor vier dagen uit de lucht is)

BEERPUT ORANJE WORDT STEEDS DIEPER
Door: Micha Kat op 13 maart, 2011 in Algemeen, 18 CommentsZAAK-GEPKE DE LEEF: “KONINGSHUIS LEVERDE JOODSE MEDEWERKERS UIT AAN DE NAZI’S” * IN OPMAAT NAAR ZAAK-WAXINEWERPER [BACKGROUNDS; AANKLACHT ERWIN] OP 15 MAART (13:00 RECHTBANK DEN HAAG) BLIJKEN WE TE MAKEN TE HEBBEN MET DUIVELS ZONDER WEERGA * “FAMILIE DONNER MET ORANJE IN NAZI-COMPLOT” * HIER DE PLAYLIST VAN DE SERIE VAN JDTV OVER DE ZAAK-DE LEEF IN 17 DELEN * GOOGLE ‘GEPKE DE LEEF’ Read this en huiver over Nederland en zijn monarchie

Toen Gepke de Leef brieven begon te krijgen van het advocatenkantoor De Brauw Blasckstone Westbroek wisten we het bij Klokkenluideronline zeker: we hebben hier te maken met een van de grootste en meest explosieve affaires uit de geschiedenis van ons land. Lezers van deze site zouden de complete playlist moeten afkijken want wat we hier te zien krijgen slaat alles wat we in Nederland ooit hebben meegemaakt, de zaak-Spijkers incluis.

De reconstructie van de affaire ziet er in grote lijnen aldus uit. De grootouders van Gepke werkten voor het koninklijk huis in de tweede wereldoorlog of vlak daarvoor. Gepke kreeg via een erfenis van haar vader stukken nagelaten waaronder documenten over zijn periode in dienst van Wilhelmina. Een notaris hield deze stukken vervolgens achter. Weigerde ze af te staan aan Gepke. Deze wilde hiervan aangifte doen bij de politie in Hoofddorp, maar in plaats van de aangifte op te nemen werd Gepke geconfronteerd met ongekende intimidaties die nu al jaren achtereen voortduren. Om te protesteren tegen de weigering haar aangifte op te nemen bivakkeerde Gepke 18 maanden in een tentje voor het politiebureau. Haar zaak kreeg in de loop der jaren behoorlijk wat aandacht in de media [Google] maar de kern van de zaak bleef -uiteraard- onbesproken: wat is de reden van dit alles?

Vanuit meerdere gesprekken met Gepke komt naar voren dat de stukken die de notaris achterhoudt bewijs zouden kunnen bevatten van de meest weerzinwekkende misdaad denkbaar gepleegd door ons koningshuis: Oranje zou in opdracht van de Nazi’s niet alleen lijsten hebben overlegd van Joodse medewerkers, maar deze medewerkers zelfs in fysieke zin hebben ‘overgeleverd’ opdat zij door de Nazi’s konden worden vermoord. Bij dit alles hoort nog een zeer saillant detail: de opa van de huidige minister Donner, Jan Donner (foto), zou daarbij als lid van de Hoge Raad een sleutelrol hebben gespeeld. Om zijn collaboratie af te dekken, werd deze Donner direct na de oorlog door de Nazi’s van Oranje benoemd als president van de Hoge Raad. Zijn lemma op Wikipedia laat iets zien van zijn collaboratie. De claim van zijn betrokkenheid bij het ‘kerkelijk vezet’ zonder details moet worden weggehoond, zeker in het licht van de constatering dat hij ‘pas in 1944 ontslag nam als raadsheer zonder daarbij afstand te nemen van het beleid van de bezetter’.

DIT GROTE GEHEIM IN DE FAMILIE DONNER OVER DE COLLABORATIE VAN ORANJE EN DE UITLEVERING VAN DE JOODSE MEDEWERKERS HEEFT DEZE FAMILIE ONKWETSBAAR GEMAAKT EN GEZORGD VOOR ALLE TOPFUNCTIES VOOR DE NAZATEN VAN JAN DONNER

We denken dan met name ook aan de cruciale rol van de vader van Piet-Hein, Andre, in de Lockheed-affaire waarin collega-Nazi Bernhard in 1976 betrokken raakte. Ook denken we aan de sterke banden tussen Piet Hein Donner en Joris Demmink. Niet alleen Demmink heeft dan dus zware leverage over het KH door ondermeer zijn kennis van de pedoseksuele activiteiten van Claus, ook Donner heeft leverage: de kennis van de collaboratie van zijn opa en het lot van de ‘Oranje-joden’.

Via bronnen zijn we te weten gekomen dat de Donner-dossiers bij het NIOD niet toegankelijk zijn en tot de allergeheimste stukken behoren van ons land. We kunnen deze verbluffende analyse tot nu toe slechts presenteren als een tentatieve reconstructie zonder feitelijke onderbouwing met documenten, maar we durven dit toch te publiceren juist omdat inzage in alle documenten wordt geblokkeerd waarbij zelfs de rechten van een dochter op de erfenis van haar vader met voeten worden getreden.

KOM 15 MAART OOK NAAR DE ZITTING OP DE RECHTBANK DEN HAAG (13:00 uur) VAN DE PEDO-STAAT DER NEDERLANDEN TEGEN DE WAXINEWERPER EDWIN EN GEEF BLIJK VAN JULLIE WALGING VOOR ONZE NEP-MONARCHIE
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Bericht door strategischadviseur »

Jammer is wel dat het cidi met de volgende reactie komt:

Joodse gemeenschap moet niet om excuus vragen
ma 09-01-2012
Kopafbeelding

Vorige week ontstond een discussie over de vraag of de hedendaagse regering excuses moest aanbieden voor de wijze waarop de regering in Londen tijdens de oorlog met de anti Joodse maatregelen omging.

Dit was naar aanleiding van het boek “Judging the Netherlands” van Manfred Gerstenfeld.

Koningin Wilhelmina deed praktisch niets voor de Joden in bezet Nederland. Van de 33 toespraken voor radio Oranje besteedde ze in slechts 2 aandacht aan de Jodenvervolging. De eerste keer was eind 1942, toen de deportaties naar de vernietigingskampen al waren begonnen. Fractieleider Wilders reageerde op de discussie met Kamervragen. CIDI directeur Naftaniel werd door verschillende media om het standpunt van CIDI gevraagd. In de Volkskrant van 6 januari zei Naftaniel:

'Excuses moet je krijgen, daar moet de Joodse gemeenschap niet om vragen. Een excuus heeft ook weinig effect, aangezien de meeste overlevenden van de oorlog er niet meer zijn. Het zou alleen van historisch belang zijn voor de samenleving als geheel. Nederlanders zijn opgegroeid met het idee dat de Oranjes een heroïsche rol hadden in de Tweede Wereldoorlog, terwijl koningin Wilhelmina bitter weinig heeft gedaan. Excuses aanbieden betekent echter ook afrekenen met de rol van de koningin, en daar zal haar kleindochter Beatrix niet blij mee zijn. De Joodse gemeenschap had er bovendien meer aan gehad als de PVV een andere positie had ingenomen met betrekking tot het ritueel slachten, dan zich hierop te storten.'

Het moge duidelijk zijn dat zowel Geert Wilders als onze eigen organisatie hiermee een slag in het gezicht krijgen van het CIDI dat toch eigelijk aan onze kant zou moeten staan.

De opmerking dat "...Excuses aanbieden betekent echter ook afrekenen met de rol van de koningin, en daar zal haar kleindochter Beatrix niet blij mee zijn..." is natuurlijk walgelijk. Dit zeker n.a.v. de rol die Oranje in WWII en daarna gespeeld heeft. Het blijkt dus dat het CIDI haar relaties met Oranje een hogere prioriteit geeft. Je zal er maar door vertegenwoordigt worden.

Het ritueel slachten is voor deze organisatie klaarblijkelijk van veel groter belang dan de geschiedenis ik verwijs dan ook nog maar even aan Odessa en en de rol van Bernard daarin.

De Nazi wortels van de EU - Prins Bernhard

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zette Nazi-Duitsland een organisatie op die een ondergrondse guerilla-oorlog moest gaan vechten tegen de Geallieerden. Deze organisatie heette Werwolf.

Een grote rol bij het opzetten en trainen van de organisatie was SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Hij was de leider van spectaculaire Duitse commando-operaties zoals de bevrijding van Mussolini in 1943


Skorzeny zag echter al snel in dat de Werwölfe nooit een goede vechteenheid zouden kunnen worden, door gebrek aan manschappen en wapens. Daarom zette hij de organisatie zó op dat ze na de oorlog de infrastructuur zou vormen voor de "ratlines", die de onstnapping van top-Nazi's naar Spanje en vooral Zuid-Amerika moest regelen. Deze organisatie werd bekend als ODESSA. (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen)

Daarnaast was Skorzeny vanaf augustus 1944 ingehuurd door Duitse industriëlen en top-Nazi's om documenten en geld te verstoppen of naar het buitenland te brengen.

Op 16 mei 1945 gaf hij zich over aan Amerikaanse troepen in Salzburg, Oostenrijk. (een ander vreemd feit is dat in Mei '45 de meeste SS Divisies zich in Oostenrijk bevonden, en niet in Berlijn voor de verdediging van de hoofdstad van het Reich. Deze divisies vochten nog een paar dagen ná de overgave van Nazi-Duitsland door tegen de Russen)

Skorzeny werd opgesloten in een gevangenenkamp in Darmstad, maar in 1948 werd hij bevrijd door drie als Amerikaanse MP's verklede SS-ers. Hij beweerde later dat de VS op de hoogte was van de ontsnapping en zelf de MP-uniformen hadden geleverd. Na zijn vlucht verstopte hij zich op een boerderij in Beieren. Daar onderhield hij contact met Reinhard Gehlen en trad hij toe tot de Gehlen Organization, het anti-communistische spionagenetwerk dat door de VS werd opgezet en uitsluitend uit oud-Nazi's bestond.

In 1970 richtte Skorzeny in Spanje de Paladin Group op, een anti-communistisch "militair adviesbureau" dat banden onderhield met wereldwijde fascistische para-militaire terreurgroepen (waaronder de Italiaanse aan Gladio gerelateerde terroristen)


Een interessante quote over Reinhard Gehlen:

"It is quite an amazing event in history, to think that Hitler's chief of intelligence, Reinhardt Gehlen, became a U.S. Army general by act of Congress and his job was intelligence for the United States. And almost no break in service -- he was a German general right up to a certain day and then all of a sudden he was an American general. But this is all on the record and this is what he was doing. "

- L. Fletcher Prouty, Colonel USAF - from a 1989 interview in UNDERSTANDING SPECIAL OPERATIONS And Their Impact on The Vietnam War Era, by David T. Ratcliffe

In 1955 werd de Gehlen Organization door de CIA overgedragen aan de Bundesrepublik Deutschland onder Adenauer en vormde de kern van de nieuw opgerichte Bundesnachrichtendienst. Gehlen leidde de BND tot 1968.

Welnu, prins Bernhard "de man van" Juliana, was lid van de NSDAP, de SA en de Reiter SS. Hij werkte voor IG Farben en werd secretaris voor de Parijse raad van commissarissen. En hij werkte voor de bedrijfsspionage-afdeling van IG Farben, het NW-7 bureau.

IG-Farben wordt omschreven als een "staat-in-een-staat", en zonder het grootste chemiebedrijf ter wereld had Hitler geen oorlog kunnen voeren.

Ton Biesemaat:
"In een artikel in het 'Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog' beschrijft de Oranje-historicus J.G. Kikkert een bezoek van de Prins aan Zuid-Amerika waar hij midden in de oorlog (1943) in Brazilië mogelijk gesproken heeft met zijn oude IG Farben NW7 baas uit Parijs dr. Willibald Passarge. De Prins bezocht toen Zuid-Amerika per Mitchell-bommenwerper. Volgens Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van een zekere Juan Zorreguieta.

Argentinië was in de Tweede Wereldoorlog en daarna onder het bewind van Juan en Evita Peron een vriend van nazi-Duitsland. Peron en zijn vrouw zouden samen met Argentijnen van Duitse afstamming na 1945 zorgen voor een veilige thuishaven in Argentinië voor de vele Duitse en andere Europese nazi's (de zogenaamde Odessa-lijn of rat lines). Het is jammer dat deze mysterieuze reis van Bernhard niet in Dröge's boek verder wordt opgevoerd en uitgediept."

Maar ook ná de oorlog gaat Bernhard nog regelmatig naar Zuid-Amerika: hij werd toezichthouder van KLM, en de KLM wordt ervan beschuldigd oud-Nazi's naar Zuid-Amerika te hebben gevlogen. Volgens geruchten zou hij zelf bij een aantal van deze vluchten achter de stuurknuppel hebben gezeten.

"Prins Bernhard was een goede vriend van Juan Péron en zijn vrouw Evita, en bezocht hen zelfs op 4 april 1951"
En natuurlijk heeft de Koninklijke Familie recent een landgoed in Argentinïe aangekocht...


Eva Peron ontvangt het Grootkruis van Oranje Nassau, 1951

In mei 1954 richt Bernhard dankzij zijn vele internationale contacten de Bilderberg groep op. Het plan voor de Europese Unie, voor het eerst voorgesteld door de Frans/Duitse politicus Robert Schuman op 9 mei 1950 (nu heet deze dag "Europe Day"), werd gesteund door de Bilderberg groep. (Schuman begon al in 1948 met het verspreiden van zijn boodschap voor meer samenwerking)

Vlag van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal

De Europese Gemeenschap voor kolen en staal was de voorloper van de Europese Unie zoals we die nu kennen. De ECSC werd opgericht in 1951 door België, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland. Zij tekenden het honderd artikelen lange "Verdrag van Parijs"
In 1958 volgde het Verdrag van Rome, in 1967 het Verdrag van Brussel, in 1987 de "Single European Act", in 1993 het Verdrag van Maastricht (oprichting van de EU), in 1999 het Verdrag van Amsterdam, in 2003 het Verdrag van Nice en in 2009 het Verdrag van Lissabon (uweetwel, de Grondwet).

Doel is natuurlijk het Vierde Rijk.


Ok, dit verhaal is een beetje een allegaartje van losse verbanden geworden, maar het is aan U om de losse eindjes te verbinden. Ik heb vierkante ogen ;)
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
strategischadviseur
Berichten: 24
Lid geworden op: do jan 12, 2012 11:27 pm
Contacteer:

Re: De regering: wat doen ze?

Bericht door strategischadviseur »

Scarlatti schreef:Met stijgende verbijstering las ik deze beide documenten, ik neem aan het waarheidsgetrouwe documenten zijn?
Zeer zeker alle documentatie is waarheidsgetrouw en is bovendien door ons persoonlijk nogmaals gechecked. U heeft gelijk het is verbijsterend.
Those who would give up Essential Liberty
to purchase a little Temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Bericht door King George »

Strategischadviseur,


Ik heet u van harte welkom op dit forum. Ik heb zomaar het gevoel dat ergens in een van jouw vorige forumlevens onze paden elkaar al eens hebben doorkruisd. :razz:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie