Moslims zijn ook islam

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77987
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Moslims zijn ook islam

Bericht door Ariel »

Esther van de Dagelijkse Standaard heeft een opinie stuk geschreven. "Moslims zijn ook islam"

Moslims zijn ook islam

Islam en moslims kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Het onderscheid tussen islam en moslims dat Geert Wilders en islamcritici die in zijn voetsporen treden, plegen te maken, wekt sterk de indruk niet meer te zijn dan een knap staaltje politiek correctheid. Zonder islam zijn er immers geen moslims, en zonder moslims is er geen islam. Bovendien zijn het mensen, en niet de ideologie op zich, die geraakt worden door uitspraken en voorgestelde maatregelen die bedoeld zijn islam te bestrijden.

Spoiler! :
Het is niet vreemd dat moslims zich door de kritiek die niet op hen maar slechts op islam gericht zou zijn, aangesproken voelen. Veel op het oog onschuldige keuzes van individuele moslims zoals bidden en moskeebezoek, en het dragen van hoofddoekjes worden immers aangevallen onder het mom van de strijd tegen de uitwassen van islam, zonder dat echt duidelijk wordt waarom die maatregelen tegen individuele moslims tegen islam gericht zouden zijn en niet tegen de personen die het raakt. Terwijl hun individuele keuzevrijheid wordt beperkt en hun geloof wordt zwartgemaakt, wordt toch volgehouden dat invididuele moslims op hun eigen daden beoordeeld worden.

Nu is het natuurlijk belangrijk dat individuele moslims op hun daden beoordeeld worden. Dat lijkt voor veel islamcritici geen product te zijn van politiek correctheid, maar juist een heel gezonde en westerse manier om met mensen om te gaan. Het wordt echter problematisch wanneer de individuen zelf niet zoveel verkeerd doen maar wel onderdeel uitmaken van een groep die geassocieerd wordt met gevaarlijke ideologische ideeën, zoals het knechten van de vrouw en de ongelovige, het stenigen van homoseksuelen, en het afslachten van individuen die voor zichzelf willen kiezen hoe ze in welke god wel of niet willen geloven.

Het is te gemakkelijk om te stellen dat ook voor die zaken individuen aansprakelijk gehouden kunnen worden, zodat alle anderen binnen de groep worden vrijgepleit. Mondiale ontwikkelingen laten duidelijk zien dat het hier niet gaat om problemen met individuen, maar om collectivistische problemen die samenhangen met islam.

Ten minste twee belangrijke aspecten van islam spelen een rol bij het veroorzaken van deze problemen. Ten eerste is er het feit dat islam in principe en officieel geen individuele interpretaties kent, en dat er tot in detail shariaregels ontwikkeld worden voor alle aspecten van het leven. Nu geldt natuurlijk zeker voor moslims in westerse landen dat ze zo hun eigen opvattingen over bepaalde zaken hebben, maar in landen als Egypte geldt vaak juist het omgekeerde en worden geestelijke autoriteiten over de meest triviale zaken bevraagd zodat de moslim het goede kan doen in de ogen, niet van God, maar van de geestelijke die er zijn mening over gaf. Dat in dergelijke landen geen echte individuele belijding van islam mogelijk is, is duidelijk en volgt bijvoorbeeld ook uit het trieste verhaal van de liberale moslim Nasr Abu Zayd.

Het tweede aspect van islam wat het collectivisme bevorderd is de nadruk op uiterlijk vertoon, bijvoorbeeld door het dragen van speciale kleding, het kweken van eelt op het voorhoofd door extra rigoreus te bidden, en het maken van de sier met de ramadan. Dit uiterlijk vertoon zorgt ervoor dat iemand binnen de groep continu geconfronteerd wordt met de vraag of hij of zij wel een goede moslim is, en dat maakt het ook heel moeilijk om andere keuzes te maken, bijvoorbeeld voor bekering tot een andere godsdienst. Zelfs als men daarbij niet voor het leven hoeft te vrezen, plaatst iemand die voor zichzelf kiest zichzelf daarmee toch buiten de groep.

Islam is duidelijk geen zaak van individuen, en daarom kun je noch individuen veroordelen wegens islam, noch islam veroordelen wegens individuen. Islam kan echter ook niet puur op basis van de leer of ideologie beoordeeld worden, omdat er zonder moslims geen sharia is, en er zonder moslims ook geen interpretatie van de koran is. Moslims maken islam, en collectief zijn ze verantwoordelijk voor de uitwassen van islam, waarbij de rol van sommigen uiteraard wat dubieuzer is dan die van anderen.

Het onderscheid dat moet worden gemaakt is daarom niet het onderscheid tussen de individuele moslim en islam als zodanig, maar tussen de individuele moslim en de groepsprocessen die leiden tot de uitwassen van islam. Een toch wat kunstmatig onderscheid tussen de moslim en de ideologie overtuigt niet, wekt wrevel, en zorgt uiteindelijk niet voor oplossingen omdat je niemand op zijn daden aan kunt spreken als iets abstracts als de ideologie verantwoordelijk wordt gehouden. Al zullen de meeste islamcritici terecht en met de beste bedoelingen de individuele moslim op zijn daden willen beoordelen, voelen zij zich toch veroordeeld doordat hun geloofsovertuiging categorisch wordt afgewezen. Het onderscheid tussen de ideologie islam en de moslim is daarmee het minst effectief, omdat er niets concreets kan worden aangewezen waarmee de problemen binnen de groepsprocessen geaddresseerd kunnen worden. We kunnen hooguit de eerwrekende moordenaars achter de tralies zetten.

Om de collectivistische problemen te adresseren moeten moslims juist wel worden aangesproken, in plaats van dat er achter hun rug om wordt bediscussieerd hoe destructief islam wel niet is. Welke rol spelen moslims binnen islam die leidt tot problemen en het beknotten van de vrijheid van anderen? In een vrij land als Nederland, dat we graag zo willen houden, is het belangrijk om niet alleen het gedrag van individuen als zodanig te beschouwen, maar ook welke rol dit gedrag inneemt in het groepsproces. Pas wanneer we openlijk kunnen spreken over bijvoorbeeld de rol van groepsdruk op de kledingkeuze van jonge moslima's en over wat de moslims zelf anders kunnen doen om islam beter in te passen in de westerse maatschappij, kunnen we echt streven naar een verlicht Nederland waar geen verboden van overheidswege nodig zijn om met elkaar gezamenlijk in vrede te leven.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/ ... -ook-islam
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77987
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Ariel »

Ik ben het een heel klein pietse beetje met haar eens, maar om bijvoorbeeld haar zinnetje... "hun GELOOF wordt zwartgemaakt" (door islamcritici) moet ik diep zuchten.

Onze Numan is het in het geheel niet met haar eens, dus klom hij in de pen.
Islam is ook moslims

Ik hoop dat mw. Esther het niet persoonlijk opvat, want zo is het beslist niet bedoeld. Ze laat perfect zien waar de schoen wringt: een gigantische zelfoverschatting gepaard met een fenomenaal gebrek aan kennis. Dus Esther, wees gerust. Het is tenslotte maar een dom rechtse mopperaar die dit artikel schrijft. Niks om je druk over te maken.

Gigantische zelfoverschatting: veel Nederlanders spreken vrij redelijk Engels en een mondje Duits. ‘Dus’ zijn ze expert in vreemde talen en ‘dus’ weten ze zo ongeveer alles. Want ze zijn meertalig, nietwaar? Verder hebben progressieve mensen nogal de neiging - net als mohammedanen - om wat zij normaal vinden als de absolute norm te nemen, ongeacht hoe anderen er over denken. Dat is dus een fenomenaal gebrek aan kennis.

Ik woon zelf 20 jaar in het Verre Oosten en spreek vloeiend Thais. Misschien herinnert u zich nog de Rode Shirtjes (aanhangers van de veroordeelde premier Thaksin) die het hart van Bangkok zes weken bezet hielden in 2010? Die hadden twee soorten protestborden. In het Thais en in het Engels. De teksten op die borden waren compleet verschillend. De borden in het Engels riepen op tot meer democratie en strijd tegen de corruptie. De borden in het Thais eisten uitsluitend Thaksin’s terugkeer en eerherstel als premier. Democratie en strijd tegen corruptie kwamen daar echt niet op voor. Logisch, want daar hadden ze bepaald geen trek in. Het was een doodgewone staatsgreep in een andere verpakking. Ze werden door Thaksin betaald (tussen de Bt 500 en Bt 1000 per persoon per dag plus vervoer plus voeding) om daar te demonstreren. De media kunnen geen Thais lezen, dus die berichtten direct dat deze club zeer democratisch was. (Ze zijn alles behalve.)

Hetzelfde zien we ook en nog veel sterker bij Arabische protestborden. De media hoeden zich er voor om te vertalen wat er op de Arabische borden staat. Die borden roepen op tot invoering van de meest strenge vorm van shariah rechtspraak en terugkeer naar de bron van de islam, de Wahabitische vorm van islam. Dat maakt de bejubelde Arabische “lente” tot iets compleet anders dan men in het Westen zo ontzettend graag geloofd.

Mohammedanen nemen overigens bepaald geen blad voor de mond voor. Ze komen er openlijk voor uit, en schrijven het bijzonder graag in alle talen op hun borden. Esther, wat precies begrijp jij niet in “Dood aan alle ongelovigen” of “Islam zal de wereld overheersen”?

Even zo vrolijk roepen progressieve intellectuelen dat er nu een democratische wind waait in het Midden Oosten. Alles wat dat tegenspreekt wordt afgedaan als ‘islamfobie’ of ‘gezwets van dom rechts’. Mohammedanen kunnen nog zo vaak roepen dat ze in strijd zijn tegen het Westen; het Westen negeert het domweg. Hoeveel slachtoffers ze maken doet niet ter zake. Sterker nog: men bejubeld de meest krankzinnige ideeën zoals het bouwen van een moskee op de 9-11 plaats in New York.

Die moskee zou exact hetzelfde zijn als het bouwen van een Shinto tempel op het wrak van de Arizona door Japan. Gelukkig is Japan nogal verandert na de oorlog, dus dat zal niet snel gebeuren. Even zo goed zouden progressieve mensen zoals Esther dit een schitterend idee vinden. Wat zou dat een prachtige brug zijn om het westen met Japan te verbinden!

Religie, politiek en cultuur lopen door elkaar heen. Het zijn geen zwart-wit begrippen. Het een komt voort uit het ander. Alle drie beïnvloeden ze elkaar. Dat is zonder meer tegen het zere been van progressieve mensen, want die willen deze drie begrippen graag gescheiden houden.

Religie weet dat donders goed, en maakt daar graag gebruik van. Elke religie. Zeer beslist niet alleen het mohammedanisme. Kijk bijvoorbeeld naar de SGP en het CDA. Dat zijn politieke partijen, maar wel met een (on)behoorlijk sterke religieuze agenda. Wanneer het ze uitkomt zijn ze religieus, en (hopen ze) onaantastbaar. De SGP vind bijvoorbeeld dat vrouwen in de keuken horen. Al dan niet aan een ketting. Daar moeten we respect voor hebben, want dat is hun ‘religieuze’ opvatting. Die religieuze agenda proberen ze tegen beter weten in door te drammen in de politiek. Met weinig succes, overigens, maar dat maakt weinig uit. Het CDA heeft ergens gelezen in de bijbel dat stamcel onderzoek niet mag. Dus kunt u wat hen betreft de kanker krijgen. Of andere ziektes die met stamcel onderzoek voorkomen of genezen kunnen worden.

Natuurlijk heeft cultuur heel veel invloed op religie. Want een religieus boek wordt niet in een vacuüm verzonnen. Je kan moeilijk verwachten dat de auteurs van de bijbel of mohammed moderne rechtsprincipes toepassen in hun verzonnen verhaaltjes want die bestonden toen nog niet. Die boeken staan barstensvol met bloedwraak, want dat was min of meer het rechtsprincipe van semi-nomadische geitenhoeders in het Midden Oosten. Het Oude Testament meer, het Nieuwe Testament minder (meer invloed van Griekse en Romeinse beschavingen) en de Koran vrijwel volledig; ze jatten bij voorkeur de meest bloedige stukken van de Torah en de bijbel.

Moeten we respect hebben voor cultuur? In zekere zin wel. Maar uitsluitend op wederkerige basis. Ik vind het erg moeilijk om respect te hebben voor mensen die kinderen zwaar mishandelen uit ‘culturele’ of ‘religieuze’ overwegingen. Iemand besnijden of semi-casteren (besnijdenis van meisjes) die weerloos is zou volgens onze eigen wetten vervolgt moeten worden wegens opzettelijke zware mishandeling.

Cultureel komt het nogal eens voor dat mohammedaanse meisjes van balkons vallen, struikelen voor passerende auto’s, treinen of “stomtoevallig” verdrinken. Heeft iets met eer te maken. Moeten we respect voor hebben. Een meisje dat weigert te trouwen met een grootvader of haar neef uit Alibaba dorp in Verweghistan heeft dat aan zichzelf te danken, tenslotte.

Mensen zoals Esther zouden meer consequent moeten zijn. Of je hebt respect voor dat soort cultuur, en in dat geval zorg je er voor dat die meisjes zoals het behoord uitgeleverd worden aan die grootvader of hun neef. Of je beschermt ze in een blijf van mijn lijf huis, en past de Nederlandse wet toe zoals het behoort. In dat geval heb je dus geen respect voor dat culturele aspect. Maar allebei tegelijk kan niet.

Hier in het Westen vinden we dat religie iets is dat je zelf doet zonder er anderen mee lastig te vallen achter de voordeur. Scheiding van kerk en staat. Esther is waarschijnlijk niet religieus opgevoed en heeft geen flauw idee wat religie eigenlijk is. Maar je moet er wel ‘respect’ voor hebben. Mijn respect voor religie? Ik barst niet in lachen uit als mensen tegen hun bord praten voor het eten of tapijtjes lopen te kussen. Verder gaat het echt niet. Het allerlaatste waar die tapijt kussers bij mij op kunnen rekenen is gratis tapijt kus ruimtes in openbare gebouwen. Ik heb namelijk meer respect voor iets anders: de scheiding tussen kerk en staat.

Dus Esther, sorry. Met jouw soort onzin lap ik mijn zolen. Als je in een ander land gaat wonen behoor je respect te hebben voor de daar geldende normen en waarden. Niet andersom. Als men respect voor je heeft is dat meegenomen, als extraatje. Ik spreek uit ervaring.

Het allerlaatste wat je moet doen is je stomweg isoleren van die samenleving en actief werken om die samenleving om te vormen naar de normen van de steentijd. Dat is dus exact wat het mohammedanisme over doet waar het de gelegenheid krijgt. Het eerste wat ik deed toen ik in Thailand ging wonen is de taal leren. Vertel jij mij eens waarom derde generatie marokkanen dat niet doen. Zelfs hun ouders zijn in Nederland geboren. Moet je daar respect voor hebben? Persoonlijk heb ik er medelijden mee. Die kinderen discrimineer jij namelijk: dank zij mensen zoals jij staan zij volstrekt kansloos aan de zijlijn van onze en hun eigen samenleving. Omdat we ‘respect’ voor hun cultuur moeten hebben.

De eisen die mohammedanen aan ons stellen worden steeds gekker. Mensen zoals Esther vinden het nu vanzelfsprekend dat de overheid speciale maaltijden serveert die aan mohammedaans religieuze eisen voldoet. Tegen gelijke kosten, want anders is het discriminatie. Esther, doe eerst eens een cursus economie en logica voor je artikelen gaat schrijven.

Scheiding van kerk en staat betekend onder andere dat de kantine van een universiteit niet op vrijdag uitsluitend vis of gebakken bever serveert omdat een paar half krankzinnige Katholieken dat wensen dan wel eisen. Waarom dan wel ritueel gekeelde koeien? Verder is het aantal mohammedanen dat gebruik maakt van die kantines per definitie een stuk kleiner dan de overige gebruikers. Die paar maaltijden met religieus doodgemarteld vlees zijn dus flink hoger. Beetje idioot om die extra kosten niet in rekening te brengen.

Overigens, Esther, is het je opgevallen dat uitsluitend mohammedanen daar problemen mee hebben? Vele generaties Joden hebben gestudeerd aan Nederlandse universiteiten. Ze hebben nog nooit geklaagd over gebrek aan religieus gekeeld vlees. Daar zorgen ze gewoon zelf voor. Is niet zo moeilijk, hoor: zelf je bammetjes klaarmaken. Ik doe het iedere dag. Mohammedanen in Nederland moeten bekant verluierd worden. Die schijnen echt helemaal niets zelf te kunnen. En waarom zouden ze? Progressieve mensen vinden het heerlijk om ze in de watten te leggen.

Als we respect voor de cultuur van bijvoorbeeld marokkanen moeten hebben, dan ook voor kannibalen. Kip, kalkoen of mens is tenslotte een culturele keuze. Of gaat dat je wat te ver?

Wat denk je van de woorden van Charles James Napier, lange tijd geleden gouverneur van India. Hij had een nogal uitgesproken mening over een cultureel probleem daar: het levend verbranden van overbodige lastige weduwen (Sati). Napier dacht ongeveer zoals ik er over denk. Ik ben er zeker van dat jij het levend verbranden van overbodige lastige weduwen nooit zou willen stoppen, want dat is tenslotte een cultureel of religieus fenomeen waar wij respect voor dienen te hebben.

Napier schreef het volgende, toen Indiërs hem vroegen respect te hebben voor hun kul(tuur):

“burning of widows is your custom; prepare the funeral pile. But my nation has also a custom. When men burn women alive we hang them, and confiscate all their property. My carpenters shall therefore erect gibbets on which to hang all concerned when the widow is consumed. Let us all act according to national customs."

“Het verbranden van weduwen is uw gewoonte; bouw uw crematie vuren. Maar mijn land heeft ook een gewoonte. Wanneer mannen vrouwen levend verbranden hangen wij ze op en confiskeren al hun bezittingen. Mijn timmerlieden zullen daarom hun galgen bouwen om alle betrokkenen op te hangen zodra u uw weduwe heeft verbrand. Laat ons allen handelen volgens onze eigen gewoontes.”

Charles James Napier voldoet niet geheel aan de huidige multikulturele eisen. Even zo goed was het probleem van weduwen verbranden binnen no time opgelost.

H. Numan
En? Wat vinden onze leden ?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8211
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door xplosive »

Afgezien van wat taalfouten een mening die mij uit het hart gegrepen is. Alleen denk ik dat je op moet passen om het telkens maar weer over de links-rechts-tegenstelling-boeg te gooien, want op die manier krijg je de "goede linksen" minder snel voor je gewonnen en zo raakt het anti-islam-front te verbrokkeld. Het stuk was mijns inziens sterker geweest als een (vermeende) links-rechts-tegenstelling eruit was gelaten.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door mercator »

Ariel schreef: En? Wat vinden onze leden ?
Mercator vindt: Islam is het virus, moslims zijn de dragers. Zolang we geen doeltreffend antiviraal middel hebben kunnen we besmetting uitsluitend vermijden door de dragers te verwijderen.

Zonder Islam geen moslims en omgekeerd.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Schepsel »

En? Wat vinden onze leden ?
-In het oorspronkelijke stuk van die Esther doet ze alsof moslims net zo redelijk kunnen zijn als wij, want ze moeten het in de groep gooien. Ik heb echter al heel lang de indruk dat ook moslims hier star zijn, niet voor rede vatbaar. Er lijkt een abnormaal hoog aantal zwakbegaafden en hysterici tussen te zitten :sceptic: Zijn ze wel te redden? Als ze *maatschappelijk* te redden waren, zaten ze toch niet na 3 generaties NOG STEEDS in de perifere afvoerputjes van de samenleving? icon_think.gif
-Gigantische zelfoverschatting:<== Dixit Numan. Oneens, ik denk dat dat een soort naiviteit was. Als kind dacht ik altijd dat mensen al die gelijkheidsdingen enzo van ons wel zouden omarmen omdat ze zelf wel zouden snappen dat het alleen maar goed en redelijk is. Niet gebeurd! Ze krijgen de moderne maatschappij *in hun face* maar ze snappen het nog niet, het is denk ik vooral een teveel vanuit jezelf redeneren en nog tezeer uitgaan van de goedheid van de mens, of een aangeboren redelijkheid. Het is misschien wel zelfoverschatting om te denken dat je de sleutel hebt gevonden tot een van de meest slepende problemen, of dat je de maatschappij kan kneden tot wat je wilt
Om de collectivistische problemen te adresseren moeten moslims juist wel worden aangesproken,
Welke moslims dan wel? Is er een Nationale Zondebok-moslim?

-Ik denk ook dat er teveel ''nonsense'' is. Mede door de dingen die Numan beschrijft snap je wel dat ze aan een collectief psychisch probleem lijden en dat er weinig mee te praten valt. Met *individuen* wel, maar als je spreekt van een groep, niet. Het is bovendien inderdaad enigszins krom en bevorderlijk voor de rol van pathetisch eeuwig slachtoffer, notoire querulant en driftige peuter als je ze aanspreekt op dat niveau. Ophouden ermee! Ik denk dat Esther nog er teveel van uitgaat dat er redelijkheid in zit en dat stuk van Numan haalt het wel enigszins onderuit.

Wat dan wel moet weet ik niet. Alsof ze onder de indruk zijn van ''praten over de wandaden van moslims''.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Mahalingam
Berichten: 42896
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Mahalingam »

Eerst de disclaimer: ik ga hier geen Godwin maken.

Na WW1 kwam er een soort socialisme op dat zich richtte op het nationale gevoel. Niet zo gek want het internationale socialisme had zwaar bakzeil gehaald met de WW1.
In het Duitse taalgebied werd een variant gevonden die echt de 'hearts and minds' van de mensen wist te veroveren: de NSDAP. Deze vorm van socialisme ontaardde in de loop van de tijd, net zoals elders in de wereld andere vormen van socialisme overkwam. Uiteindelijk was er gaan andere manier om blokkades op de weg naar de heilstaat op te ruimen dan door geweld en terreur.

Hoe zit het met de bestrijding van die ideologie van wat veel later de 'nazi's werden genoemd (door Stalin)? Dat is vergelijkbaar met de situatie heden voor wat betreft de bestrijding van de ideologie van de Islam. Het overgrote merendeel vindt bestrijding onnodig. Een deel van de media en politici heult met de ideologie en neemt die in bescherming.

Hoe is die nationaal socialistische ideologie naar de randgebieden van de maatschappij gedrongen?
Natuurlijk voor een deel door hun abominabele gedrag en 'total failure'.
maar ook door de dragers van die ideologie grootscheeps uit te moorden. Het karwij was geklaard toen ruim 10% van de Duitsers dood was en het grootste deel van hun land in puin.

Is er enige reden, gezien vanuit de geschiedenis, dat het met de Islam anders zal gaan?
Zeker, de oorlog in Europa zal anders zijn en meer lijken op wat we in de Balkan gezien hebben.
Ik denk hierbij aan de schets van hoe een burgeroorlog zou kunnen verlopen .
http://gatesofvienna.blogspot.nl/2007/1 ... l-war.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77987
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
Is er enige reden, gezien vanuit de geschiedenis, dat het met de Islam anders zal gaan?
Zeker, de oorlog in Europa zal anders zijn en meer lijken op wat we in de Balkan gezien hebben.
Ik denk hierbij aan de schets van hoe een burgeroorlog zou kunnen verlopen .
http://gatesofvienna.blogspot.nl/2007/1 ... l-war.html
Ik weet het niet wat betreft een oorlog. deze situatie zal niet meer in onze tijd gebeuren, en ik vermoed dat over 50 jaar Nederlanders zo klaar gestoomd zijn voor een multiculturele samenleving waarin Islam een heel grote aandeel zal hebben. De generatie die na ons komt zal nooit de vrijheid kennen die wij nu hebben, en zal dat accepteren.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door H.Numan »

Schepsel schreef:
En? Wat vinden onze leden ?
-In het oorspronkelijke stuk van die Esther doet ze alsof moslims net zo redelijk kunnen zijn als wij, want ze moeten het in de groep gooien. Ik heb echter al heel lang de indruk dat ook moslims hier star zijn, niet voor rede vatbaar. Er lijkt een abnormaal hoog aantal zwakbegaafden en hysterici tussen te zitten :sceptic: Zijn ze wel te redden? Als ze *maatschappelijk* te redden waren, zaten ze toch niet na 3 generaties NOG STEEDS in de perifere afvoerputjes van de samenleving?
Ik raad je aan te zoeken naar het boek 'Sovjet Software' van Prof Hans Baks. Dat is in de jaren 80 geschreven, maar even actueel zo niet actueler, vandaag de dag. Zijn stelling is: de mens (hardware) is gelijk, maar de programmering (cultuur, religie, denkwereld) compleet anders.
-Gigantische zelfoverschatting:<== Dixit Numan. Oneens, ik denk dat dat een soort naiviteit was. Als kind dacht ik altijd dat mensen al die gelijkheidsdingen enzo van ons wel zouden omarmen omdat ze zelf wel zouden snappen dat het alleen maar goed en redelijk is. Niet gebeurd! Ze krijgen de moderne maatschappij *in hun face* maar ze snappen het nog niet, het is denk ik vooral een teveel vanuit jezelf redeneren en nog tezeer uitgaan van de goedheid van de mens, of een aangeboren redelijkheid. Het is misschien wel zelfoverschatting om te denken dat je de sleutel hebt gevonden tot een van de meest slepende problemen, of dat je de maatschappij kan kneden tot wat je wilt
Ik weet niet wat dixit is... :redface2:

Mijn punt is in deze dat apologeten zelf een bepaald denkbeeld hebben en alles wat daar vanaf wijkt ontkennen. Zij zijn zelf niet religieus, en kunnen zich totaal niet voorstellen dat er mensen zijn die slechts 1 boek lezen. Vroeger was dat bij ons vaak de Statenbijbel, en in veel sterkere mate is dat de koran. Er zijn vele mohammedanen die best kunnen lezen en schrijven maar slechts 1 boek lezen. Dat boek dus. De apologeten negeren dat compleet, want dat soort 1 boek lezende mensen voldoet niet aan hun plaatje. Mensen die daar op wijzen zijn islamofoob.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Ali Yas »

H.Numan schreef:... en kunnen zich totaal niet voorstellen dat er mensen zijn die slechts 1 boek lezen. Vroeger was dat bij ons vaak de Statenbijbel, en in veel sterkere mate is dat de koran. Er zijn vele mohammedanen die best kunnen lezen en schrijven maar slechts 1 boek lezen. Dat boek dus. (...)
Ik krijg de indruk dat moslims de Koran ook niet lezen. Als je ze vertelt wat er zoal in staat, raken ze vaak ernstig in de war. De functie van de Koran voor moslims is niet te vergelijken met de functie van de Bijbel voor christenen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door H.Numan »

Ali Yas schreef:
H.Numan schreef:... en kunnen zich totaal niet voorstellen dat er mensen zijn die slechts 1 boek lezen. Vroeger was dat bij ons vaak de Statenbijbel, en in veel sterkere mate is dat de koran. Er zijn vele mohammedanen die best kunnen lezen en schrijven maar slechts 1 boek lezen. Dat boek dus. (...)
Ik krijg de indruk dat moslims de Koran ook niet lezen. Als je ze vertelt wat er zoal in staat, raken ze vaak ernstig in de war. De functie van de Koran voor moslims is niet te vergelijken met de functie van de Bijbel voor christenen.
Klopt, zeker 55% weet net zo veel van de koran als de gemiddelde Christen van de bijbel. Bij ons is het al heel lang geleden dat iemand maar 1 boek had, de Statenbijbel. En daar dagelijks in las. In mohammedaanse landen is het heel gewoon. Nog steeds.

Sterker nog: als je alle mohammedaanse landen bij elkaar op telt, produceren ze minder literatuur dan een land als Nederland.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Ali Yas »

H.Numan schreef: zeker 55% weet net zo veel van de koran als de gemiddelde Christen van de bijbel.
Hoe kom je aan dat getal?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21589
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door King George »

mercator schreef:
Ariel schreef: En? Wat vinden onze leden ?
Mercator vindt: Islam is het virus, moslims zijn de dragers. Zolang we geen doeltreffend antiviraal middel hebben kunnen we besmetting uitsluitend vermijden door de dragers te verwijderen.

Zonder Islam geen moslims en omgekeerd.
De dragers van dit levensgevaarlijke virus moeten inderdaad in een soort quarantaine worden geplaatst om de gezonde mensheid tegen verdere infectie te kunnen beschermen. Ik opteer hierbij hun achterlijke open psychiatrische inrichtingen vol gekken van herkomst als quarantaine. Nederland moet tenslotte schoon gehouden worden, nietwaar?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door mercator »

King George schreef: Ik opteer hierbij hun achterlijke open psychiatrische inrichtingen vol gekken van herkomst als quarantaine.
Je bedoelt hun thuislanden met Mekka als middelpunt van waanzin?
Maar dan moeten we het begrip "thuisland" voor moslims opnieuw definiëren, oorspronkelijk leefden de moslims als een stel armzalige schooiers in een klein stukje woestijn, dan moeten ze daar maar naar toe. Turkije moet dan bijv. ook moslimvrij gemaakt worden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Danube
Berichten: 1786
Lid geworden op: di mar 13, 2012 12:25 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door Danube »

mercator schreef:Turkije moet dan bijv. ook moslimvrij gemaakt worden.
Mercator doet een realistisch deportatievoorstel.

:rolleyes:
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door mercator »

Danube schreef: Mercator doet een realistisch deportatievoorstel.
Of het realistisch is durf ik te betwijfelen. Wenselijk is het wel. Maar je hebt gelijk dat Turkije en aanverwante niet-beschaafde landen niet de prioriteit hebben. Eerst dient Europa bevrijd te worden van moslims. Het beste is een ongeveer 1 km brede corridor van Noorwegen tot Gibraltar waardoor de moslims dan te voet naar de overkant van de middellandse zee stappen. Alleen voor het laatste stukje is gemechaniseerd transport nodig ter zee.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21589
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Moslims zijn ook islam

Bericht door King George »

Goed voorstel! Ik denk niet dat Allah de Almachtige en de Barmhartige een zeecorridor zal openen. Zelfs al binnen de eerste kilometer! :greeting2:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie