Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Ariel »

Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?
Maandag 19 april 2010 | Redactie Wereldjournalisten

In hoeverre is het islamitisch strafrecht, een deel van de sharia, strijdig met mensenrechten? Dit was een van de vragen die centraal stond tijdens de ISIS-conferentie (Interuniversity Research School for Islam Studies) gehouden op de VU op 16 april in Amsterdam.
De conferentie bleek ook getroffen door het IJslandse as. Shaheen Sardar Ali die een lezing zou houden over islamitische wetgeving in een geglobaliseerde wereld was op weg naar Amsterdam gestrand op een Engels vliegveld. Ruud Peters, bijzonder hoogleraar Recht en Islam, verving haar met een lezing over de vraag of de sharia en in het bijzonder het islamitische strafrecht verenigbaar is met mensenrechten.
Het woord sharia draagt in Nederland een negatieve lading. Toen een aantal jaren geleden toenmalig minister van Justitie Donner zei dat als 2/3 van de mensen in Nederland een sharia wil, dat Nederland dan ook een sharia zou krijgen, ontlokte dit hevige en emotionele reacties vanuit de samenleving. Eenzelfde reactie veroorzaakte een uitspraak van Tariq Ramadan, filosoof en islamoloog, toen hij een moratorium bepleitte op het doodstenigen. In Nederland legde men deze uitspraak uit als een impliciete goedkeuring van steniging terwijl Ramadan juist met deze stop de strafmaatregel ter discussie wilde stellen. Het woord sharia, zo wil Peters maar zeggen, brengt vele Nederlanders op hun achterste benen en wordt geassocieerd met middeleeuwse praktijken. Terwijl voor vele moslims de sharia juist progressie betekent, waardigheid en als een manier wordt gezien om de samenleving in het gareel te houden. Dit grote verschil in perceptie over de betekenis van sharia staat een debat tussen Oost en West over mensenrechten in de weg. Het wijzen op mensenrechten, ziet een deel van de moslimwereld zelfs als een poging van de christelijke wereld om de moslimsamenlevingen te verzwakken.

Straf en berouw
Hoe middeleeuws is de sharia? Peters probeert dit beeld te nuanceren door uit te leggen hoe het islamitische strafrecht werkt op de verschillende leefgebieden. Zo worden er verschillende strafbare daden onderscheiden op het terrein van bijvoorbeeld de Koranvoorschriften zoals diefstal, afgoderij, ontrouw en het gebruik van alcohol (hadd of hudud). Hiervoor bestaan vaste straffen zoals 100 stok- of zweepslagen bij overspel of als uiterste het afhakken van een hand bij diefstal. Van deze straf kan afgeweken worden als de dader berouw toont. Er bestaan strafbare daden gepleegd tegen leven (moord) en lichaam. De bijbehorende straffen variëren van oog om oog, tand om tand (eerwraak bijvoorbeeld), maar een private oplossing is ook mogelijk. Tot slot zijn er specifieke straffen.

Doodsteniging
Maar, benadrukt Peters ondanks het beeld dat er bestaat over het doodstenegen alsof het aan de orde van de dag zou zijn in islamitische landen, het wordt zelden uitgesproken noch uitgevoerd. De inzet van rechters is namelijk veelal om doodsteniging te vermijden. Bij geringste twijfel hoeft de straf niet uitgevoerd te worden.
Er zijn relatief gezien weinig moslimlanden die de sharia integraal uitvoeren. Eigenlijk zijn dat alleen de landen Iran en Saoedi-Arabië. Andere landen hanteren een mengvorm: islamitisch strafrecht naast westerse wetgeving of islamitisch strafrecht gecombineerd met het gewoonterecht. Het Libië van Khadaffi schafte de sharia in de jaren 70 van de vorige eeuw zelfs af omdat de Koran het islamitische strafrecht niet zou verplichten.

Sharia en politiek
De laatste tijd lijken steeds meer landen te kiezen voor het instellen van de sharia. Er zijn echter verschillende redenen van machthebbers om de sharia in te voeren, aldus Peters, en die zijn niet altijd religieus gedreven, eerder politiek. De invoering kan gebracht worden als stellingname tegen het Westen, waardoor het tegemoetkomt aan bestaande anti-westerse gevoelens onder burgers. Ze verschaft op die manier de nieuwe machthebbers een politieke legitimatie. De invoering van de sharia kan zelfs worden ingezet als effectief repressiemiddel door machthebbers zoals in Iran gebeurt.

Over de uitvoering van de sharia bestaat overigens zelfs in moslimlanden misverstanden, zo laat Peters zien met een poster uit Noord-Nigeria. De straf voor ontrouw zou bijvoorbeeld steniging zijn en voor de diefstal het afhakken van de arm zijn. Maar het stenigen bij ontrouw is niet de strafmaat volgens islamitsch recht en bij diefstal zijn er verschillende opties die variëren van het maken van een snede in de hand tot inderdaad het afhakken van de hand.
Op welke manier de regels worden toegepast hangt bovendien af van welke rechtsschool wordt gevolgd. In die zin is er sprake van interpretatie. Er bestaan 4 soennitische en 2 sjiitische rechtsscholen die van een gematigde tot een strenge interpretatie lopen. Soms gebeurt het dat een rechter verschillende scholen gebruikt om te komen tot een uitspraak. Het selecteren van een rechtsschool door de staat is een manier om hervormingen te bewerkstelligen zoals Marokko bijvoorbeeld gedaan heeft toen het familierecht werd hervormd.

In strijd met mensenrechten
Maar is de sharia in strijd met mensenrechten? Ja, zegt Peters. Het is in strijd met verschillende internationale verdragen als het ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) dat de straffen ziet als wreed, vernederend en onmenselijk. Het is in strijd met de kinderrechten volgens de CRC (Convention on the Rights of the Child) en de CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ) die de gelijke behandeling van mensen vraagt ongeacht geloof en sekse. Peters stelt dat de mensenrechten geen christelijk concept is. Het is wel in de christelijke wereld ontstaan, maar vindt globale herkenning. Peters vindt dat er meer ruimte zou moeten bestaan voor culturele en plaatselijke interpretaties van mensenrechten. Bovendien zijn de islam en de sharia niet statisch en zijn aan verandering onderhevig. Wat het Westen in ieder geval niet moet doen, is de landen die de sharia volgen onder druk zetten. Dit zal alleen het anti-westers sentiment voeden en zal eerder zorgen dat moslims de hakken verder in het zand zetten. Veel moslims zien daarenboven de sharia niet als een probleem, maar als een manier van orde handhaving. Ze zien de sharia als Gods woord. Het afschaffen van Gods woord is dan ook ondenkbaar en zal leiden tot maatschappelijke onrust.

Toch ziet Peters wel mogelijkheden om het islamitisch strafrecht in overeenstemming te brengen met mensenrechten, maar dit zal dan gedragen moeten worden door lokale organisaties waarbij de sharia het uitgangspunt is. En er zal gebruik gemaakt moeten worden van ‘takhayyr’ en ‘ijitihûd’; het selecteren van bestaande uitspraken van klassieke geleerden en het herinterpreteren van de bronnen.

Tegenstrevers
Peters vindt na zijn lezing een tegenstrever op zijn optimistisch pad. De bezoeker zegt dat theologisch gezien de Koran en de hadiths (de leefregels van de profeet Mohammed, red.) onveranderbaar zijn. Peters is het niet met hem eens: de Koran en de hadiths zijn wel degelijk multi-interpretabel. Hij noemt als voorbeeld de in Koran voorkomende slavernij. Slavernij in die vorm bestaat niet meer in deze wereld. ‘Je moet de Koran zien als een boek met een historische invalsoek’. Hij krijgt bijval van een andere bezoeker: de fiqh, de islamitische jurisprudentie, laat ruimte toe voor verschillende interpretatie. Maar, benadrukt deze bezoeker het islamitisch strafrecht is maar een deel van de sharia. De sharia omvat veel meer dan alleen het strafrecht, het geeft ook sociale leefregels.
Hoe de westerse en oosterse wereld uiteen lijken te lopen wanneer het gaat om het samenbrengen van islamitisch strafrecht en mensenrechten, toont Dian Mutmainah. Mutmainah is een moslima uit Indonesië die internationale betrekkingen en diplomatie studeert in Leiden. Ze bezocht de lezing uit interesse en haar conclusie is hard. ‘Dit is een lezing bedoeld voor westerlingen om de islam uit te leggen. De Koran is niet te veranderen. Maar de islam is evenmin monolitisch. Een moslim in Indonesië is een andere dan die in Marokko.’ Maar, stelt Mutmainah: ‘Het gaat niet om de tekst wanneer we eigenlijk spreken over het verbeteren van de relatie tussen Oost en West. Als we dat willen dan verwacht ik meer van het aangaan van sociale relaties tussen moslims en westerlingen, dan van het veranderen van teksten.’

http://www.wereldjournalisten.nl/artike ... renigbaar/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door naar boven »

Peters vindt dat er meer ruimte zou moeten bestaan voor culturele en plaatselijke interpretaties van mensenrechten.
Peters propageert de cultuurrelativistische versie van mensenrechten.

Op het moment dat hij dat doet, gooit hij de Universele verklaring van de rechten van de mens in feite in de vuilbak.

De preambule van de UVRM laat hier geen twijfel over bestaan:
"Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld"

"van alle leden van de mensengemeenschap"

Dus niet van sommige leden van de mensengemeenschap.
RTFM
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

De mensenrechten zullen voortaan misschien een islamitische insteek krijgen.
Een moslim wordt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN!

Geplaatst op 19 juni 2014

Afbeelding
De soennitische moslim prins Zeid Raad al-Hussein uit Jordanië wordt de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

De islam wil wereldheerschappij en dat zal waarschijnlijk dankzij de grenzeloze domheid ondersteuning van het Westen ook binnen afzienbare tijd gaan lukken. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) bevestigde nu het voorstel van VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon om de soennitische moslim prins Zeid Raad al-Hussein (foto) uit Jordanië tot Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN te benoemen. Daarmee zet de islam de volgende stap op weg naar de toonaangevende grootheid in de wereld.

Nu kan men dit lid van het de facto niet meer bestaande Syrisch-Irakese koningshuis gaan mooipraten, zoals op dit moment gebeurt, want de prins vertegenwoordigde tot nu toe zijn land al in de VN-veiligheidsraad en was maatgevend betrokken bij de opbouw van het Internationale Gerechtshof in Den Haag. We zullen wat dit betreft de komende dagen nog vast en zeker veel relativering horen, zoals: Jordanië is weliswaar geen schoolvoorbeeld van het doordrukken van de mensenrechten, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of Iran echt gematigd enz.

Het is bijna een aanfluiting dat een Jordaanse soenniet per 1 september de functie van de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay gaat overnemen, die zich heel sterk had ingezet voor de rechten van vrouwen tegen de onderdrukking door de sharia. Want het is een feit dat in Jordanië vrouwen zonder schriftelijke toestemming van hun mannen het land niet mogen verlaten, hun erfrecht is ten gunste van de mannen beperkt. Ook de “sla-de-vrouw-passage” uit de koran wordt in Jordanië toegepast. De vrouw kan zich weliswaar op grond van de wet bij lichamelijke aanvallen door de man laten scheiden, maar de man kan zich er altijd op beroepen dat hij volgens de koran het recht heeft “zijn vrouw d.m.v. klappen te tuchtigen als ze niet vroom of aan hem gehoorzaam is”, noteerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een rapport over mensenrechtenschendingen. In de gevangenissen wordt gefolterd en de persvrijheid bestaat alleen maar op papier. Wie kritische of satirische artikelen over de regering publiceert, wordt vervolgd en gevangen gezet. “Eermoorden” zijn aan de orde van de dag en ook al heeft Jordanië alle wezenlijke mensenrechtenverdragen ondertekend, daarbij werden altijd deels beperkende voorbehouden tot uiting gebracht.

Onder de streep is dus de benoeming van Zeid Raad al-Hussein in deze functie net zoiets als wanneer men een pedofiel voorzitter zou maken van UNICEF.

Daar komt nog bij dat de eeuwige machtsstrijd tussen de Iran regerende sjiieten en de wereldwijd terreur verbreidende soennieten op dit moment weer extreem tot uiting komt. Ook moet gevreesd worden dat – ook wanneer men de prins naïef de goede wil voor het welzijn van ALLE mensen toedicht – hij heel gemakkelijk door de kant van de Arabische landen ingepalmd kan worden. Een voor deze functie absoluut noodzakelijke “onafhankelijkheid” mag al helemaal betwijfeld worden. Veelmeer is te vrezen dat prins Zeid Raad al-Hussein vermoedelijk zeer snel de belangenvertegenwoordiger van de shariastaten zal worden, nog voordat de wereld uitgejubeld is over deze “grote stap naar een beter wederzijds begrip met de islamitische landen”. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier is al naar voren gestormd en feliciteert in extase:

Ik feliciteer prins Zeid heel hartelijk met zijn benoeming tot Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties en ik wens hem veel succes en een gelukkige hand in zijn nieuwe, verantwoordelijke taak. Het is opmerkelijk dat met prins Zeid de eerste vertegenwoordiger van een Arabisch land deze functie op zich neemt.

Wat deze fatale foute beslissing van de Algemene Vergadering van de VN voor gevolgen voor de rechten van Israël zal hebben, is nog helemaal niet te overzien.

Bron: www.pi-news.net

Auteur: L.S. Gabriel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/06/19/ ... more-64552
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8212
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door xplosive »

Alarm ! :nosharia:
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Ariel »

Ook geen goed nieuws voor Israel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8212
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door xplosive »

de prins vertegenwoordigde tot nu toe zijn land al in de VN-veiligheidsraad en was maatgevend betrokken bij de opbouw van het Internationale Gerechtshof in Den Haag.
Zou dit soms mede verklaren welke personen voor het verdachtenbankje van het Internationale Gerechtshof in Den Haag geselecteerd worden en vooral ook hoe er vervolgens met die personen dient te worden omgegaan?

Herinneren we ons dit nog :

'Srebrenica-held' Oric vrijgesproken
De Kamer van Beroep van het Joegoslavië-Tribunaal heeft donderdag de Bosnische moslim Naser Oric vrijgesproken.
En hier :
Naser Oric, war criminal

Murderer From Srebrenica

Muslim soldiers describe him as a man who demanded unquestioning obedience and iron discipline from his men. Mirsad Sulejmanovic "Skejo" remembers that "after the attack on Kravica, Naser's soldiers caught five or six Serbs in the village of Kajici and they slit their throats"
Waar kwamen we "slit their throats" ook alweer nog meer tegen? Oh ja, bij ISIS. Maar het heeft natuurlijk allemaal niets met de islam te maken. Nee hoor, gaat u maar rustig slapen (totdat er straks hier strotten worden doorgesneden).
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Manon »

Hoe kan een moslim nu FGS Hoge Commissaris van de Mensenrechten worden?

Volgens de islamitische rechten van de mens, zijn de mensenrechten onderworpen aan de sharia!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Mensenrechten zijn tegen de islam – want dan zouden vrouwen hun echtgenoot mogen kiezen

Geplaatst op 20 maart 2015



Vrijdagse preek in Algiers van sjeik Kamel Nour, op internet geplaatst op 6 maart 2015.

De islamitische wereld is tegen mensenrechten, want die hebben bijvoorbeeld als consequentie dat religieuze minderheden dezelfde rechten zouden krijgen als moslims.
Ook homo’s en vrouwen zouden een gelijke positie krijgen. Dat is echter tegen de sharia, de islamitische wetgeving. Eerder al noemde de islamitische premier van Maleisië daarom mensenrechten “een Joodse uitvinding”.

Afbeelding
Deze sjeik legt nog eens dat mensenrechten overbodig zijn, hieronder de vertaling van de uitzending:

“Die mensen zeggen dat wij mensenrechten moeten toestaan, zodat een vrouw kan kiezen en trouwen wie zij wil, zonder enige beperking en zonder respect voor religie. Zij willen niet dat de vrouwen door hun vaders uitgehuwelijkt worden. Zij streven ernaar dat vrouwen uit eigen beweging kunnen trouwen. In dit land en vele andere landen hebben zij geprobeerd om het vaderlijk gezag over de vrouwen weg te halen. Dit zijn de ideeën van de seculieren, van de voorstanders van de bevrijding van vrouwen en van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Oh gelovigen, we hebben onze sharia en wij hebben geen behoefte aan mensenrechtenorganisaties. Wat wij in de Koran hebben staan en in de soenna van de profeet Mohammed maakt elk gesprek over mensenrechten overbodig.

Oh gelovigen, deze ideeën sporen niet met onze godsdienst. Er kan geen echte gelijkheid zijn, noch volgens de logica, noch volgens onze gewoonten. Het bestaat niet, ook niet bij hen, dus waarom pleiten zij hiervoor in andere landen?”

Bron: likud.nl

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/20 ... more-85216
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Ali Yas »

De essentie van de islam is het ontbreken van positief recht. Moslims hebben plichten (vrouwen nog wat meer dan mannen) maar geen rechten. Mensenrechten zijn dan ook fundamenteel in strijd met islam: alleen Allah heeft rechten. Hoe mensen daarmee kunnen leven is me een raadsel, maar slavernij is kennelijk een fijn gevoel.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is puur fascisme en dus anti-democratisch

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:De essentie van de islam is het ontbreken van positief recht. Moslims hebben plichten (vrouwen nog wat meer dan mannen) maar geen rechten. Mensenrechten zijn dan ook fundamenteel in strijd met islam: alleen Allah heeft rechten. Hoe mensen daarmee kunnen leven is me een raadsel, maar slavernij is kennelijk een fijn gevoel.
Duidelijk!

De bijbel is een vrij toegankelijk boek zonder enige opgelegde verplichting. Dat boek is niet heilig. DE christelijke fundamentalisten, de Jehovah's Getuigen, noemen de bijbel een door God geïnspireerd boek. Dat is heel andere taal dan de hysterische godsdienstwaanzin van de aan de woestijn gerelateerde woestijngodsdienst islam, die de Koran trefzeker verklaard als een boek van Allah, derhalve een heilig onaantastbaar boek zonder onnodig dubbele teksten en gevrijwaard van wartaal en onwetenschappelijke beschouwingen. Als dat nu eens allemaal waar zou zijn . . . ja dan zouden moslims voor het eerst van hun leven respect en begrip mogen eisen van andersdenkenden. Of eigenlijk toch niet? Want Allah is allang dood of ongeneeslijk ziek verklaard in onze kennisbeschaving. Vanwege zijn verloren tong, blindheid en twee linker handen. Kortom, Allah heeft nog nooit zijn macht weten te tonen. In herhaling heeft de joodse staat Israël gehakt gemaakt van om Allah schreeuwende Arabieren.

Saudi-Arabië, het heidens hoofdkwartier van de islam, zou zonder olie nu een kamelen reservaat zijn zonder intelligentie, onderhouden door bijdragen uit het Wereld Natuurfonds.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8430
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door sjun »

Een beter in eigen traditie belezen moslim weet dat de koran zelf verhaalt over aan de Joden gegeven land.

"O, mijn volk! Ga het heilige land in dat Allah voor u bestemd heeft. Vlucht niet weg (of: keert het niet de rug toe), want u zult zeker als verliezers terugkeren", zegt de profeet Moussa (Mozes) in Soera 5,21 tegen zijn volk, de kinderen van Israël.

Maar zoals wel vaker het probleem met klinkende holle vaten. Ze kennen hun eigen overleveringen niet eens maar staan wel vooraan om de eigen 'gecultiveerde' lange tenen uit te venten als daartoe opgeroepen of opgejut wordt...
Afbeelding

Edit: ik vergat nog deze:
17:104. En Wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël: "Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen."

Moslims die de Joden uit Israël willen jagen strijden volgens de bovenstaande teksten tegen de wil van hun eigen Allah. Geen wonder dat ze elke keer weer op hun kloten krijgen en een smadelijke nederlaag leiden.
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Mahalingam »

Sharia en mensenrechten zijn helemaal niet onverenigbaar want anders zou de Arabische ambassadeur geen voorzitter kunnen zijn van het mensenrechtenpanel van de VN. Q.E.D.
Kritiek: Saudische ambassadeur voorzitter mensenrechtenpanel
Een opmerkelijke benoeming bij de Verenigde Naties: de Saudische VN-ambassadeur Faisal bin Hassan Trad is voorzitter van een panel van de VN-mensenrechtenraad.
[...]
Trad werd al in juni benoemd tot voorzitter van het vijfkoppige forum, maar de benoeming komt nu pas aan het licht. UN Watch, een organisatie die de VN in de gaten houdt, werd op de hoogte gebracht.
De Islam komt niet de maatschappij binnen op stampende laarzen maar op sloffen en op kousenvoeten.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achte ... eid=158493
'Schandalig', vindt UN Watch-directeur Hillel Neuer. De organisatie kan er niet over uit dat een land dat dit jaar 'meer mensen heeft onthoofd dan ISIS hoofd mag worden van een belangrijk mensenrechtenforum'.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

PVV: knikker Saoedi-Arabië uit VN-Mensenrechtenraad

Geplaatst op 22 september 2015

“Ongelooflijk, dat een vertegenwoordiger van dat land voortaan voorzitter is van een panel dat personen selecteert die toezicht moeten houden op de mensenrechtensituatie in landen. Dit is een travestie,” aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. “Onze regering staat er bij en kijkt er naar dat de VN-Mensenrechtenraad verloedert. Dat moet en kan echt veel beter”.

Schriftelijke Vragen van de leden De Roon en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanstelling van een Saoedi als voorzitter van het VN-mensenrechtenpanel:

1.) Hoe beoordeelt u het dat een notoire ontkenner van LHBT-mensenrechten, die iedere uitspraak over mensenrechten in Saoedi-Arabië betitelt als een ongeoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden, benoemd is tot voorzitter van een VN-mensenrechtenpanel dat tot doel heeft om personen te selecteren die toezicht moeten houden op mensenrechten in landen (*)?

2.) Heeft Nederland, als lid van de Mensenrechtenraad, op enige wijze een rol gespeeld bij deze benoeming? Wat was en is het standpunt van de regering over deze benoeming?

3.) Bent u het met mij eens dat de – toch al beroerde – reputatie van de VN-Mensenrechtenraad door deze benoeming is aangetast? Zo neen, waarom niet?

4.) Bent u het met mij eens dat de VN-Mensenrechtenraad net zo ongeloofwaardig is geworden als de VN-mensenrechtencommissie die om die reden tien jaar geleden werd afgeschaft ?

5.) Bent u het met mij eens dat Nederland niets te zoeken heeft in een Mensenrechtenraad die een travestie van het begrip ‘mensenrechten’ is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen?

6.) Gaat u zich inzetten om Saoedi-Arabië alsnog uit de Mensenrechtenraad te verwijderen en bij gebreke daarvan geen cent van de Nederlandse belastingbetaler meer aan die Raad te spenderen?

(*) www.kaleidoscot.com

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/22 ... chtenraad/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Geef geen ruimte aan shariarecht in Nederland, ook niet een beetje

Paul Cliteur, 05-04-2017

Afbeelding

‘Shariarecht is per definitie niet democratisch, hoofdgedachte in strijd met mensenrechten’

Westerse democratische rechtsstaten worden sinds de migratiebewegingen van de jaren tachtig vorige eeuw geconfronteerd met de vraag hoe men tegemoet kan komen aan de soms andere waarden en normen van de “nieuwe Nederlanders”. Geen handen schudden. Is dat aanvaardbaar? Onverdoofd ritueel slachten, bespreekbaar? Moeten we “niet moeilijk doen” over polygamie? Zou een “welwillend meedenken” niet de beste benadering zijn bij meisjesbesnijdenis, de eenzijdige ontbinding van het huwelijk (door de man)?

Er zijn voorbeelden genoeg. Maar een hele grote overkoepelende vraag is of, en in hoeverre, men ruimte moet geven aan recht dat niet door de Nederlandse democratisch gecontroleerde wetgever is gemaakt om de verhoudingen te regelen tussen de mensen die zich in de Nederlandse rechtsorde bevinden.

Naar mijn idee moeten we dat niet doen.

Wezen van democratie
Waarom niet? De reden is dat geen enkele zichzelf respecterende democratie het zich kan veroorloven recht toe te passen dat niet is gemaakt door de Nederlandse wetgever. En daar zijn we dan al aangekomen bij het punt waarom de sharia geen toepassing kan vinden in Nederland. De sharia is namelijk “heilig” of “goddelijk” recht.

In een democratie wordt recht gemaakt als product van samenwerking van regering en Staten-Generaal. Dat waarborgt het democratisch karakter van dat recht. Wij kiezen volksvertegenwoordigers, op basis daarvan wordt een regering gevormd en die maken samen de wetten. Dat garandeert dat we dus niet worden onderworpen aan regels die we niet zelf kiezen, maar alleen aan “onszelf”. Dat is het wezen van democratie.

Ondemocratisch en onaanvaardbaar
Maar met heilig recht ligt dat anders. Dat is afgeleid uit heilige boeken. Het wordt geïnterpreteerd door niet democratisch gecontroleerde schriftgeleerden. En het is volgens de goedgelovigen gedicteerd door God. Dit recht is per definitie dus niet democratisch. We kunnen in een democratie dan ook nooit gedogen dat het wordt toegepast zonder aan ons eigen grondbeginsel ontrouw te worden.

Er is nog een tweede reden. Dat heilige recht, gebaseerd op heilige boeken, is vaak heel oud. Het stamt uit tijden dat mensen hele andere opvattingen hadden over man/vrouw-verhoudingen, over homoseksualiteit, over geloofsafval, ketterij en vele andere zaken. Wat in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) “mensenrechten” worden genoemd zijn in oude samenlevingen vaak “delicten”. Delicten die met, wat wij nu noemen, draconische of barbaarse straffen worden ontmoedigd.

Leerstoelbezetters
Het heilige recht is dus niet alleen wat zijn grondslag betreft ondemocratisch, maar het is ook wat zijn inhoud betreft voor een groot deel onaanvaardbaar. ‘Een groot deel’.

Ah, een groot deel! – hoor ik nu zeggen. Maar we kunnen het dan toch wel “een beetje” overnemen? Waarom niet? Als het de gelovigen nu een fijn gevoel geeft dat we sommige goede delen uit het recht van Mozes of de sharia overnemen? Zolang het maar niet in strijd is met onze eigen wetten. Niet in strijd is met de openbare orde. Mits het maar de toets van de mensenrechten kan doorstaan. Mits het maar vrijwillig wordt aanvaard door de leden van die minderheidsgroeperingen. Dan is er toch niets aan de hand?

Dit is het geluid dat we horen van leerstoelbezetters in het islamitisch recht, ook weer van de nieuwe hoogleraar in het islamitisch familierecht in Maastricht, prof. S. Rutten.

Gesubsidieerd door oliestaatjes
We hebben te maken met een mondiale beweging die zich ook in Nederland manifesteert. Die leerstoelen worden soms gesubsidieerd door oliestaatjes die daarmee bewerkstelligen dat een “positief beeld” van de sharia in westerse samenlevingen moet ontstaan (lees het boek van Willy Laes over Quatar). Waarom die sharia onwenselijk is kan men nalezen in de dissertatie van Dr. Machteld Zee en in haar essay Heilige Identiteiten. Waarom het toch heel lastig zal worden om die sharia buiten de deur te houden wordt prachtig gepersifleerd door Michel Houellebecq in Soumission.

Zolang als het internationaal islamisme machtig is, en zolang landen als Quatar, Saoedi-Arabie en ander oliestaten over grote sommen geld beschikken, om aan westerse universiteiten leerstoelen te ondersteunen, zo lang zal de roep om de invoering van “delen van” de sharia blijven bestaan.

Nuttige idioten
Er is in westerse landen ook een aanzienlijke groep “nuttige idioten” die dit proces ondersteunen, omdat zij de drijvende krachten achter deze beweging onderschatten. Afschrikwekkende voorbeelden daarvan zijn de Britse Lord Phillips en de voormalige aartsbisschop van Engeland, Rowan Williams. Maar ook in Nederland zijn er talloze mensen die door middel van appeasement denken de islamisten wind uit de zeilen te kunnen nemen door delen van de sharia (niet “handen afhakken” wordt ons dan altijd sussend verteld door de westerse islam-geleerden) in te voeren. Of in ieder geval niet te verwerpen. Of te zeggen dat wie die delen overnemen “mits ze niet in strijd zijn met de mensenrechten”.

Het probleem is: de hoofdgedachte van de sharia (punt 1, zie hierboven, lees The Reliance of the Traveller) is “in strijd met de mensenrechten”. En dat geldt ook voor een groot deel van de inhoud. We moeten het dus gewoon niet doen. En wat zeker zo belangrijk is: we moeten ook zeggen dat we het niet doen.

Afbeelding

Westerse islamwetenschap
Wat te doen? Natuurlijk begint het probleem bij de universiteiten. De colleges van besturen van Nederlandse universiteiten hebben weinig tot geen kennis van de manier waarop organisaties als de Moslimbroederschap proberen westerse democratische samenlevingen van binnenuit te ondermijnen. Zij laten zich dan voorlichten door multiculturalisten en cultuurrelativisten en die verklaren dat dit allemaal maar “bangmakerij” is, dat je de “positieve ontwikkelingen” moet blijven zien, dat de sharia “niet alleen handen afhakken” is en dan denken ze: waarom niet? Je kan toch een discussie hierover voeren? Waarom toch niet zo’n leerstoel instellen?

Dan komen we bij het tweede probleem: de westerse islamwetenschap. Sinds Edward Said’s Orientalism bestaat de westerse islamwetenschap voor het overgrote deel uit mensen die proberen de lichtpuntjes te zien in de sharia. Een “discussie” komt niet van de grond door een gebrek aan kritische wetenschappers. En de weinige kritische islamwetenschappers die er zijn, hebben een zeer slecht carriereperspectief (uitzonderingen: Hans Jansen in Nederland, Urbain Vermeulen in Belgie, ons beiden ontvallen, helaas). Een nieuwe leerstoel in het islamitisch familierecht is dan ook bij voorbaat al geoormerkt voor mensen die op zoek gaan naar de “lichtpuntjes”. Dat zal moeten veranderen, maar dat zal nog lang duren.

Nederlands parlement
Een derde opmerking dan nog over het Nederlandse parlement. Ik ben begonnen met de stelling dat de sharia, als goddelijk recht, zich zelfs los van de inhoud al op gespannen voet bevindt met democratisch tot stand gekomen wetgeving. Dat betekent dat hier een taak ligt voor het Nederlandse parlement. Het Nederlandse parlement, de hoedster van de democratie, zou stelling moeten nemen tegen elke pretentie, van welke groep dan ook, om recht toe te passen dat niet zijn basis vindt in democratisch tot stand gekomen besluitvorming.

Eerlijk gezegd ben ik ten aanzien van dat laatste punt nog het meest optimistisch. Het Nederlandse parlement kent nu nieuwe partijen en de doorstroming is hier groter dan bij de universiteiten. Het zou dus kunnen zijn dat we door een krachtige opstelling van onze volksvertegenwoordiging antidemocratische krachten kunnen weren.

Maar misschien ben ik wel net zo naïef als de multiculturalisten. Ik hoop het niet natuurlijk.

http://politiek.tpo.nl/column/geef-geen ... ampaign=91
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Mahalingam »

Brits onderzoek: hou shariarechtbanken open
Shariaraden, rechtbanken gebaseerd op islamitisch recht, moeten niet worden verboden, maar onder overheidstoezicht komen te staan. Dat zegt een commissie die in opdracht van premier Theresa May onderzoek deed naar de raden. Als de raden worden verboden, zou het gevaar bestaan dat ze ‘ondergronds’ gaan.

Dat concludeert een commissie onder leiding van Mona Siddiqui, hoogleraar ‘islamitische en interreligieuze studies’ aan de Schotse Universiteit van Edinburgh. ‘Verandering is nodig in moslimgemeenschappen zodat ze de rechten van vrouwen erkennen, vooral op het gebied van het huwelijk en scheidingen.’

Vrouwen moeten concessies doen aan hun man

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat veel islamitische vrouwen voordat ze kunnen scheiden financiële concessies moeten doen aan hun mannen. Die bepalen tijdens het huwelijk veelal waar hun vrouw naartoe mag en met wie ze mag praten. Ook worden de vrouwen vaak ‘opdringerige’ vragen gesteld in de shariaraden, waarin zelden vrouwen zitten.

Maar dat is volgens de commissie geen reden voor een verbod: er bestaat binnen islamitische gemeenschappen een behoefte aan religieuze scheidingen, en ‘die behoefte verdwijnt niet als de shariaraden zouden verdwijnen’. Bij een verbod, redeneren de onderzoekers, bestaat het gevaar dat de raden ‘ondergronds’ gaan of dat vrouwen om te scheiden een risicovolle reis naar andere landen moeten maken.

Daarom is het op korte termijn nodig om shariaraden onder overheidstoezicht te stellen, stelt het rapport. Om ervoor te zorgen dat de rechten van vrouwen worden gerespecteerd, wordt een ‘systeem voor zelfregulering’ voorgesteld met gespecialiseerde familierechters en leden van shariaraden. De overheid zou de gang van zaken vervolgens nauwlettend in de gaten moeten houden.

‘Laat moslims volgens islamitische én Britse wet trouwen’

Verder adviseert de commissie de overheid het islamitisch huwelijk dezelfde status te geven als het christelijk en het Joods huwelijk. Nu trouwen orthodoxe moslims vaak niet voor de staat, waardoor vrouwen die willen scheiden, dat niet via de reguliere wet kunnen doen. Als koppels ook voor de Britse staat trouwen, zou dat hun juridische status versterken.

Inmiddels heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd gereageerd op het rapport, meldt The Guardian. ‘We nemen de aanbeveling om deze shariaraden te reguleren niet over. Shariawetgeving heeft geen bevoegdheid in het Verenigd Koninkrijk en we willen geen wetgeving faciliteren die raden als alternatief voor Britse wetten mogelijk maakt.
https://www.elsevierweekblad.nl/buitenl ... en-581869/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
Geef geen ruimte aan shariarecht in Nederland, ook niet een beetje

Paul Cliteur, 05-04-2017

Afbeelding

‘Shariarecht is per definitie niet democratisch, hoofdgedachte in strijd met mensenrechten’
Wie ruimte geeft aan de mislukte mensensoort moslims loopt zichzelf in de weg. Wat rest is schoorvoetend toegeven waarmee men zichzelf definitief voor ontoerekeningsvatbaar heeft verklaard.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Raad van Europa: Sharia is niet verenigbaar met mensenrechten!

Geplaatst op 5 februari 2019

Afbeelding
Raad van Europa: Shraia is niet verenigbaar met mensenrechten! Afschaffing van het islamitisch recht geëist in lidstaten.

Op 22 januari 2019 nam de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (o.a. tegen de stem van Turkije) een resolutie aan die de onverenigbaarheid van de algemene mensenrechten met de sharia vaststelt en oproept tot diens afschaffing in de lidstaten.

De parlementaire vergadering toonde zich “uiterst bezorgd” over het feit dat “de sharia, inclusief de bepalingen die een duidelijke schending zijn van de Europese verklaring van de rechten van de mens, in meerdere lidstaten van de Raad van Europa officieel en inofficieel worden toegepast, of in het hele land of in delen van het land.”

De sharia zou een schending van de Europese Mensenrechtenconventie zijn op wezenlijke punten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie en bekentenis, de gelijkheid van man en vrouw, de vrije partnerkeuze, de bescherming van het eigendom, het verbod op de doodstraf en zou tegenstrijdig zijn aan het principe van scheiding van staat en religie. Bovendien wordt de onmogelijkheid van de integratie van een op de sharia gebaseerde islam benadrukt.

De algemene mensenrechten zouden niet verenigbaar zijn met de Cairo verklaring voor mensenrechten van 1990, die door islamitische landen, waaronder de grotendeels islamitische leden van de Raad van Europa zoals Albanië, Azerbeidzjan en Turkije wordt ondersteund (de Caïro verklaring van de rechten van de mens hanteert de islam en de sharia als enige bron en richtlijn van de mensenrechten).

Ook het werk van sharia-rechtbanken in delen van het burgerlijk recht (huwelijk- en erfrecht), dat o.a. in het Verenigd Koninkrijk en delen van Griekenland wordt geaccepteerd, zonder formeel deel uit te maken van het rechtssysteem, wordt bekritiseerd, temeer daar vrouwen daarin geen gelijke rechten krijgen toebedeeld.

Deze resolutie moet begroet worden en het blijft te hopen dat ook de Europese rechtbanken en nationale parlementen eindelijk de moed opbrengen om te reageren op de fundamentele uitdaging die de islam als politiek-juridisch systeem voor de Europese vrijheid vormt. Daarvoor is o.a. de verdediging van het Duitse en Europese rechtssysteem nodig – hierover moet absoluut niet “constant opnieuw worden onderhandeld”; verder een effectieve grensbeveiliging – want met mensen immigreren ook drugs en denkwijzen; tenslotte ook de waardering van de eigen cultuur – want alleen wie genoeg uitstralingskracht heeft, zal zich tegen andere waardesystemen kunnen handhaven.

Deze resolutie was al lang noodzakelijk – ook het Duits federaal constitutioneel gerechtshof en het Europees Gerechtshof moeten zich bindend aansluiten bij deze rechtspositie.

(Bron: www.zukunft-ch.ch)

Bron: https://politikstube.com

Door: “PS”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/05 ... enrechten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Ali Yas »

Die "mensenrechten" zijn zo opgeblazen dat ze niet meer geschikt zijn als anker. Het gaat om iets veel fundamentelers.

De sharia behandelt niet-moslims als minderwaardig, dat alleen als is ruim voldoende reden het hele stelsel af te wijzen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat individuele elementen eruit misschien bruikbaar zouden kunnen zijn, maar dat is geen reden naar de sharia te kijken. De gedachten van moslims van meer dan 10 eeuwen geleden over het recht interesseren mij geen ene biet.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Mahalingam »

Met nieuw applaus voor Iran zinkt VN-Mensenrechtenraad nog dieper

Teheran wordt door 96 van de 111 gedelegeerden in de Mensenrechtenraad geprezen voor de resultaten op het gebied van de mensenrechten. Nederland kan beter bedanken voor een zetel in de raad, vanaf januari komend jaar, schrijft Robbert de Witt.

In Genève, de Zwitserse stad waar de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zetelt, worden momenteel VN-lidstaten langs de lat gelegd. Vorige week was de Islamitische Republiek Iran aan de beurt.

Gezien de samenstelling van de Mensenrechtenraad zal de Iraanse regering vooraf niet nerveus zijn geweest. Regeringen met een bedenkelijke reputatie als Cuba, Saudi-Arabië en China passen wel op om kritiek te leveren op andere landen, want in eigen land is het meestal nog slechter.

En dus werd Iran op 8 november door 96 van de 111 gedelegeerden in de Mensenrechtenraad geprezen voor de resultaten op het gebied van de mensenrechten. Dat is een ongekende omkering van de feiten.

Ongebreidelde discriminatie

‘Van gruwelijke aantallen executies tot het onophoudelijk vervolgen van voorvechters van mensenrechten, ongebreidelde discriminatie van vrouwen en minderheden en voortdurende misdaden tegen de menselijkheid – de lijst met afschuwelijke schendingen in Iran laat een scherpe verslechtering op mensenrechtengebied zien.’ Dat concludeerde Amnesty International vooraf, met de boodschap dat het tijd is voor een helder signaal naar het Iraanse regime.

Het tegenovergestelde gebeurde dus.

Maar het bleef niet bij applaus van andere lidstaten. Van de VN kreeg Iran alle ruimte voor propaganda en om de waarheid nog meer geweld aan te doen. De gehele week was er een tentoonstelling in het VN-gebouw in Genève te zien. Daarin werden de Iraanse prestaties op het gebied van burgerrechten en vrijheden nog eens uitgebreid toegelicht.

De schuld van de Amerikanen

Posters, boeken, en foto’s moesten de Iraanse vorderingen laten zien inzake vrouwenrechten, kinderrechten, de rechten van minderheden, respect voor culturele en etnische diversiteit, en de rechten van gehandicapte personen.

‘Noch acht jaar oorlog, noch een golf van terrorisme kon de Islamitische Revolutie wegleiden van het pad naar democratie en het respect voor de waardigheid van de mensen,’ jubelde de Iraanse afgevaardigde bij de opening van de tentoonstelling.

De enige schending van mensenrechten in Iran is volgens de regering in Teheran op het conto van de Amerikanen te schrijven. Immers, met de zware Amerikaanse sancties komt het recht op medische zorg in het geding.

‘Gekonkel, hypocrisie en wegkijken’


Diezelfde Verenigde Staten hebben zich vorig jaar teruggetrokken uit de Mensenrechtenraad. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley noemde de raad ‘een platform voor politiek gekonkel, hypocrisie en wegkijken’. Daarin had en heeft zij groot gelijk.

In oktober werd bekend dat Nederland (net als Venezuela!) één van de veertien VN-lidstaten is die mag aanschuiven, vanaf 1 januari komend jaar. Nederland zou hiervoor moeten bedanken.
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/ ... er-720890/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Islam en de sharia, die ineen geweven zijn, hebben gebruiken en een gedachtegoed dat niet past in de vrije westerse wereld.

Er was in Bangladesh een programma bedacht dat kleine baby’s zou voorzien van moedermelk in een gebied waar de meerderheid moslim is en dat één van de hoogste percentages van ondervoeding en achterstand kent. Maar protesterende religieuze leiders vinden dat de gegeven moedermelk niet mag worden gegeven aan de baby’s zodat ze kunnen aansterken, omdat: “Het zou kunnen leiden tot inbreuken op de sharia-wetgeving als twee baby’s melk van dezelfde moeder zouden drinken en later trouwden.” Een woordvoerder van de invloedrijke islamitische Andolese politieke partij in Bangladesh zei. “Hun hele huwelijk en afkomst zouden illegaal worden”.
www.businesslive.co.za

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/02 ... -kiespijn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Engelse rechtbank verklaart Sharia-huwelijken niet geldig onder Engels recht

Door Soeren Kern, 3 Maart 2020

Afbeelding
Het Gerechtshof Court of Appeal, het op één na hoogste gerechtshof in Engeland en Wales na het Hooggerechtshof, heeft geoordeeld dat het islamitische huwelijkscontract, in het Arabisch bekend als nikah, niet geldig is onder Engels recht. Afgebeeld: de Royal Courts of Justice in Londen, zetel van het Court of Appeal.

Het Engelse Court of Appeal, het op een na hoogste gerechtshof in Engeland en Wales na het Hooggerechtshof, heeft geoordeeld dat het islamitische huwelijkscontract, in het Arabisch bekend als nikah, niet geldig is onder Engels recht.

De historische uitspraak heeft verstrekkende gevolgen. Aan de ene kant is de beslissing een mokerslag voor de inspanningen om dit aspect van de sharia-wetgeving in het Britse rechtssysteem te verankeren. Aan de andere kant laat het mogelijk duizenden moslimvrouwen in Groot-Brittannië zonder wettelijk beroep in geval van echtscheiding.

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Sharia en mensenrechten: onverenigbaar?

Bericht door Pilgrim »

Sharia-scheidingen nemen toe: Denemarken wil imams in het vervolg bestraffen

Geplaatst op 16 oktober 2020

Afbeelding

In Denemarken geven imams steeds vaker echtscheidingscontracten volgens de shariawet af. Daarin worden vrouwen ongelooflijke verplichtingen opgelegd, anders zouden ze hun kinderen kwijtraken. Dat is een schending van het Deense recht. Een nieuwe wet dient hier een einde aan te maken. Zulke imams kunnen in het vervolg rekenen op een gevangenisstraf van tot drie jaar.

Concreet moet er een wetsvoorstel komen dat de strafredenen voor “psychisch geweld” uitbreidt met negatieve sociale controle, sharia echtscheidingscontracten en andere praktijken die burgers van een scheiding moeten afbrengen.

Er geldt Deens recht
Men zou de handelwijze van zulke imams zeer serieus moeten nemen, een wetswijziging zou daar aan kunnen bijdragen, zei minister van Immigratie Mattias Tesfaye. Men zou imams geen vrijbrief kunnen geven om zich op een dergelijke wijze in scheidingen te mengen en daarbij Deens recht buiten werking te stellen. De nieuwe wet zou ook moeten voorzien in een bestraffing van negatieve sociale controle van de kant van familieleden.

Meedogenloze voorschriften voor vrouwen
Media berichtten over de inhoud van het betreffende echtscheidingscontract dat werd afgegeven door de bekende imam Abu Bashar in Odense: dientengevolge zou de vrouw haar kinderen kwijtraken als ze opnieuw zou trouwen, haar woonplaats zich meer dan 130 kilometer ver weg zou bevinden of wanneer ze schande over de familie zou brengen. Zulke “contracten” zijn heel duidelijk een schending van de Deense wet. Het contract werd door de imam en de vrouw ondertekend. De burgemeester van Odense, Peter Rahbaek Juel, reageerde geschokt: dat zou onacceptabel zijn, psychisch geweld, dat via de shariawet uitgeoefend zou worden. Er werd aangifte tegen de imam gedaan en de autoriteiten vragen zich af hoeveel van zulke contracten er tot nu toe al werden afgegeven.

Etniciteitvereniging: slechte oplossing
Een woordvoerster van de Vereniging Etnische Minderheden (REM) denkt dat dit probleem niet opgelost kan worden met een hardere manier van optreden. Dat zou vrouwen, families en imams veelmeer wegdringen in het “grijze gebied” en de opvatting versterken dat politici alleen maar moslims zouden willen bestraffen. In plaats daarvan zou de samenleving “een alternatief voor zulke contracten moeten aanbieden”, omdat vrouwen vaak geen andere uitweg hebben. Wat haar daarbij voor de geest staat, zei ze niet.

Bron: www.wochenblick.at

Door: Kornelia Kirchweger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/10/16 ... estraffen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie