In memoriam. Arabist Hans Jansen. Artikelen

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7980
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door sjun »

Niettemin laten ze hem tenminste uitpraten en zijn eigen zegje doen. Een verademing als ik het met de huidige oppervlakkigheid van onderwerpjes bij Eva Jinek vergelijk. Gelukkig kun je vanaf het wereldwijde web voldoende informatie betrekken en hoeft niemand afhankelijk te zijn van wat de publieke omroep om haar moverende redenen wenst te laten zien.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6789
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ali Yas »

Waarom er iemand überhaupt nog naar de MSM kijkt voor politieke duiding is mij een raadsel.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Waarom Jihad moet en mooi is

De kern van waarom jihad van de islam moet en mooi is, kan goed worden uitgelegd zonder er details uit de koran bij te halen. Ook moslims die de koran niet of nauwelijks kennen, kunnen daarom overgehaald worden tot deelname aan een jihad-oorlog. De redenering die tot meedoen met jihad leidt, telt een beperkt aantal stappen. De eerste: mensen moeten leven naar Gods wil. Iemand die, hoe vaag ook, in God gelooft, kan daar weinig tegen inbrengen, behalve dan dat hij niet weet hoe de wil van God luidt. De tweede stap, voor moslims vanzelfsprekend, luidt dat Gods wil de mens bekend is. Gods wil ten aanzien van het menselijk gedrag is namelijk vastgelegd in de sharia. De sharia is een moeilijk rechtssysteem, waarvoor je om het te begrijpen, net als bij het Nederlands recht, een deskundig jurist moet raadplegen. Een leek kan immers nooit op eigen houtje verzinnen wat het Nederlands dan wel het islamitisch recht nu precies wel en niet voorschrijft. Wie vagelijk moslim is, maar niet precies weet wat het islamitisch recht voorschrijft, heeft geen keuze behalve de instructies van de deskundige beroepsmoslims te volgen.

Voor iemand die alleen nog maar moslim-in-naam is, zijn de beroepsmoslims die de sharia door en door kennen essentieel, net zo goed als voor wie ziek is een arts essentieel is. Een zieke gaat ook niet op eigen houtje interpreteren wat hij van de gezondheidsleer weet. Die doet wat de dokter zegt. Hoe minder de achterkleinkinderen van een migrant zich van de islam herinneren, hoe eerder ze geneigd zullen zijn blind te varen op de aanwijzingen van de imam. Ze hebben een imam nodig zoals iemand die kiespijn heeft, een tandarts nodig heeft.

De kennisvoorsprong van de imam is al groot door zijn opleiding, en zijn gezag wordt versterkt door de opvatting dat de islam niet iets is voor amateurs: om zeker te weten wat de islam voorschrijft, zijn jaren van sharia-studie nodig. Ook een advocaat heeft immers jaren nodig om zo ver te komen als hij gekomen is. Ook Moszkowicz moest worden bijgeschoold!

De opleiding van een imam gaat over het islamitisch recht. Dat islamitische recht leert dat wie dat recht afwijst, zelfs al is het op een detail, uittreding uit de islam heeft gepleegd, waarop volgens het islamitisch recht de doodstraf staat. De regels van het islamitisch recht belichamen immers de wil van God, en wie bewust de door God gegeven regels afwijst, laat zien dat hij een vijand van God is. Wanneer daarentegen iemand uit onmacht of laksheid zich niet aan alle regels van de sharia houdt, is dat een andere zaak, minder ernstig dan tegen de geldende regels bezwaar maken.

Onvolmaaktheid bestaat nu eenmaal. Nederlanders zullen ook wel eens niet volmaakt volgens alle regels van het Nederlands recht leven – maar dat betekent nog niet dat ze de regels van het Nederlands recht afwijzen. Laks zijn is nog geen afwijzing. De islam tolereert geen afwijzing. Er is geen plaats in deze wereld voor wie de islam afwijst.

Een staat die haar eigen wetten bedenkt en uitvaardigt, en haar onderdanen er niet toe brengt om volgens de wetten van de islam te leven, heeft de wetten van God afgewezen en de voorkeur gegeven aan de eigen, door mensen gemaakte wetten. Wanneer de regering van zo’n staat uit moslims bestaat, is dit zelfs nog erger dan eenvoudig afwijzen. Dan is het uittreding uit de islam. Het staatshoofd en de dienaren van zo’n staat zijn schuldig dan wel medeplichtig aan afval van de islam. Ze mogen gedood worden.

Om alle details van de islamitische wet te kunnen toepassen, en om overtreders van de sharia te kunnen straffen, is de hulp van de staat noodzakelijk, want toepassing van de islamitische wet is verplicht, en de stichting van een islamitische staat is dat dan dus ook, omdat zonder zo’n staat aan een van de belangrijkste verplichtingen van de islam, te weten gehoorzaamheid aan de sharia, niet zal kunnen worden voldaan. Gehoorzaamheid aan de sharia betekent ook deelnemen aan de jihad-oorlog die de sharia voorschrijft, naast het even zo goed verplichte vasten, bidden, enzovoort.

Kijk, nu zijn we er. We hebben stichting van een islamitische staat en de deelname aan de jihad-oorlog die deze staat hoort te voeren, tot verplicht weten te verklaren op logische gronden zonder ook maar één keer een korantekst of een uitspraak van Mohammed er bij te hebben hoeven halen (die er overigens genoeg zijn). Er hoeft in deze redenering ook nog eens geen onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende soorten islam: extremistisch, radicaal of gematigd. De beroepsmoslims, de sharia-onderwijzers, die blijven zitten met de Zwarte Piet. Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas. Zonder beroepsmoslims geen jihad-oorlog.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Rome

‘Welke stad wordt als eerste veroverd, Constantinopel of Rome?’. Daarop antwoordde de Gezant Gods, Gods heil en vrede zij over hem: ‘De stad van Heraclius’. Is dit dialoogje nieuw voor u? Dan bent u bijna zeker geen moslim. De vraag en het antwoord zijn de kern van een langere zogeheten hadiith, dat is ‘een stuk tekst over een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’. De Heraclius die hier wordt genoemd, was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van Heraclius heeft het, als heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw uitgehouden. In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het een van de eerste prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft. Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst aangevallen. Dat is vroeg. Waarmee zou zo vroeg al Constantinopel de agressie van de moslims hebben weten op te roepen?

Er waren aan de vooravond van de opkomst van de islam vier christelijke metropolen: Rome, Constantinopel, Alexandrië en Antiochië. De islamitische krijgsheren begeerden die alle vier te veroveren. De twee laatstgenoemde steden hadden ze al voor 645 ingenomen. Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van een Turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden. Pas Atatürk maakt een einde aan dit ‘Ottomaanse’ kalifaat, in 1924. Misschien heeft Mohammed inderdaad zoals de islam overlevert, voorspeld dat Constantinopel als eerste zou vallen. Maar het is ook mogelijk dat vrome moslims de troepen die rond 670 in gammele bootjes naar Constantinopel overstaken, moed hebben willen inspreken door aan te komen zetten met deze uitspraak van Mohammed, die wordt overgeleverd door de vrome kanonieke overleveraars Ahmad ibn Hanbal en Al-Darimi. Jihad-fundamentalisten citeren deze hadiith veel en graag. Ook de moordenaars van Sadat, jaren tachtig vorige eeuw, zagen het als een gewichtige uitspraak. De eerste aanvallen op de vierde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade aan.

Moslims geloven, of horen te geloven, dat hun profeet Mohammed heeft voorzegd dat Rome na Constantinopel aan de beurt zou komen. De Arabieren hebben in de 7de eeuw Antiochië en Alexandrië veroverd, de Turken Constantinopel in de 15de. Als de huidige Islamitische Staat Rome weet te veroveren, is niet alleen het bewijs geleverd dat Mohammed gelijk had, maar ook dat de kalief van de nieuwe Islamitische Staat een waardige opvolger is van de grote kaliefen uit het verleden. De islamitische bevlogenheid zal uitdijen als nimmer tevoren.

Er komen, binnengesleept door de organisatie Frontex van de Europese Unie, duizenden moslims Italië binnen, via Lampedusa en Sicilië. Frontex is een EU-agentschap dat is opgezet om de grenzen van de EU te bewaken, maar Frontex ontpopt zich als een facilitator van de oversteek naar Europa. Sinds Frontex haar menslievende werk doet (voorkomen dat de gammele migrantenscheepjes schipbreuk lijden) zijn de prijzen die mensenhandelaren berekenen, gehalveerd – en is de toestroom verdubbeld.

De IS droomt nu hardop van de verovering van de stad Rome, die zich zelfs tegen de onbewapende dronken Feyenoord-supporters niet verdedigen kon. Als maar een deel van de islamitische migranten voor de IS wil vechten, hebben de oorspronkelijke bewoners van Italië en het Vaticaan een probleem. De hoop op de herrijzenis van het kalifaat en op de verovering van Rome door de islam kon nog wel eens voor verrassingen zorgen.

Hoe zouden de Paus en zijn kardinalen zich op het schavot gedragen wanneer ze verbrand of onthoofd worden? Even waardig als de mensen die dat de laatste maanden overkomen is? Hoeveel losgeld betaalt de kerk voor een Paus? Heeft Italië genoeg landmacht paraat om een IS-opmars tegen te houden? De berichten hierover zijn niet bemoedigend.

De kruistochten zijn begonnen na een oproep van Paus Urbanus II, gedaan in Clermont in 1095. De toestand in Italië leek toen wel een beetje op wat er nu op ons afkomt. In 1095 waren er Arabische islamitische krijgsheren in Sicilië en in heel Zuid-Italië, tot vlak bij Rome, tot in de achtertuin van het Vaticaan. Toen, bijna vijf eeuwen na het begin van de jihad-oorlogen, heeft Europa zich vermand en gereageerd: de kruistochten. Dat betekende uitstel van de islamitische verovering van Europa, maar geen afstel.

Wereldwijd weeklagen politieke bovenbazen en policor-media dat er brutaaltjes zijn die de expansie van de Islamitische Staat als ‘onderdeel van een godsdienstoorlog willen zien’. Hoe blind kan je zijn. Wie aanvalt, bepaalt de aard van het conflict.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Smaadspraak

De eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis luidt: ‘Ik getuig dat er geen god is dan Allah’. Voor een geloofsbelijdenis is dat een bevreemdend stukje tekst. De christelijke geloofsbelijdenis begint met ‘Ik geloof in Eén God, de almachtige Vader’, en zo voort. Ook raar natuurlijk, maar het gaat tenminste alleen over wat een christelijke gelovige zelf gelooft, het gaat alleen over zijn eigen zaken. De islamitische geloofsbelijdenis gaat daarentegen over wat andere gelovigen geloven, en deelt ongevraagd mee dat die andere gelovigen er naast zitten. De eerste woorden van de islamitische geloofsbelijdenis gaan over andere godsdiensten dan de islam, en spreken een negatief oordeel uit over die andere godsdiensten. Dat is in de ogen van gelovigen die geen moslim zijn blasfemie, ‘smaadspraak [over God en godsdiensten]’. Gelovigen die geen moslim zijn, worden daarmee toch wel hardvochtig ‘weggezet’ om eens een term te ontlenen aan het Nederlandse debat over ‘bepaalde groepen in de samenleving’. Bestaan er nog meer godsdiensten die hun geloofsbelijdenis beginnen met een hard en negatief oordeel over de concurrentie? Maar er is nog iets vreemds aan de hand met het begin van de islamitische geloofsbelijdenis. Daar staat niet ‘ik geloof’, maar ‘ik getuig’.

Gaat het om een getuige als bij een rechtbank? In dat geval zouden we toch graag zeker willen weten dat het gaat om een getuigenis op grond van eigen waarneming. Maar het moet haast wel om hearsay gaan. Moslims getuigen dat er geen god is dan Allah omdat ze dat van elkaar gehoord hebben, niet omdat ze dat zelf gezien hebben. Maar je kunt toch geen getuige zijn als je iets alleen maar van horen-zeggen hebt? Zouden rechters in een sharia-rechtbank dezelfde opvatting zijn toegedaan over wat ‘getuigen’ is? Is de islamitische geloofsbelijdenis eigenlijk wel een geloofsbelijdenis? Is het niet eerder een getuigenis? En dan nog wel een getuigenis op grond van horen-zeggen, dat negatief is over alle andere godsdiensten?

Vooraanstaande hedendaagse beroepsmoslims willen, tot op de dag van vandaag, blasfemie graag zwaar bestraffen. Maar wanneer een moderne staat blasfemie verbiedt en strafbaar stelt, pakt dat ongunstig uit voor de islam, want naar de normen van alle godsdiensten die er maar bestaan, is alleen al de eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis een helder geval van blasfemie.

Op het eerste gezicht is ook wat de koran zegt beledigend, kwetsend en bedreigend voor wie geen moslim is. Maar de koran is ‘een oude en eerbiedwaardige historische tekst’ die je misschien niet zo maar kunt verbieden. De korancommentaren daarentegen die de beroepsmoslims heden ten dage de wereld in sturen, die zijn vandaag de dag geschreven en vallen onder het normale strafrecht van het land waar ze verschenen zijn. Beroepsmoslims die onder het mom van koranuitleg oproepen tot moord, zijn onderworpen aan de gewone wetten en dienen bestraft te worden. Ook de koran bevat, niet alleen op het eerste gezicht maar ook zoals hij door beroepsmoslims wordt uitgelegd, bedreigingen, beledigingen en blasfemie.

En dan de bijbel. Ook die maakt zich schuldig aan blasfemie en belediging. Elia vraagt de Baälspriesters als hun God zwijgt, of hun God wellicht even is gaan poepen en daarom niet meteen in actie kan komen. De Baälspriesters zouden Elia daarvoor graag bij de Baälsjustitie hebben willen aanklagen, zelfs als er geen voorgedrukte aangifteformulieren klaar lagen bij de Baälspolitie.

Koran en hadiith, en ook de bijbel, bevatten passages die door juristen en door gelovigen van andere godsdiensten wel heel makkelijk als beledigend of bedreigend opgevat kunnen worden. Soms zelfs wordt de grens zo duidelijk overschreden dat er geen hulp van een jurist meer nodig is om je een oordeel te vormen: ‘Doodt elke jodenman die in uw handen valt’, uit de hadiith afkomstig. Anderzijds, aanhangers van een andere richting binnen je eigen godsdienst ‘gepleisterde graven’ noemen, van buiten mooi wit gestuukt maar van binnen rottenis en stank: behoorlijk beledigend. Het bijbelse scheldwoord ‘addergebroed’, kan dat nog wel? ‘Synagoge van de Satan’?

We zijn veranderd, want vroeger, in de bijbel en de koran, en zeker in de hadiith, was een scheldpartij heel gewoon, en bovendien meestal heel verhelderend. Maar tegenwoordig nemen mensen al aanstoot aan een zakelijke term als ‘beroepsmoslim’, en dat terwijl er weinig termen zo verhelderend zijn, en het woord zelfs niet in de buurt komt van schelden.

Godsdiensten kunnen niet bestaan zonder, althans volgens de normen van andere godsdiensten, beledigende en blasfemische uitingen te doen. Het klinkt als een paradox maar een gelovige die blasfemie verbiedt, verbiedt godsdienst. En een ongelovige die blasfemie strafbaar gesteld wil zien ‘omdat godsdienstkritiek nu eenmaal steeds tegen één bepaalde godsdienst gebruikt wordt’, die deugt niet, of is politicus, of beide. Tenslotte: Beledigen is een stuk minder definitief en ingrijpend dan onthoofden.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Islamiseren zonder meerderheid

Een kleine, vastberaden groep gewelddadige moslims die de sharia in alle details serieus neemt, en toegepast wil zien, pleegt zo nu en dan terreurdaden, want de koran en de sharia roepen daartoe op; misschien niet in alle interpretaties maar wel in die van de beroepsmoslims. De rest van de bevolking wordt hier angstig door, en zal geneigd zijn de overlast van die terreur af te kopen door de vechtbooslims 'een beetje' hun zin te geven. Dan maar geen tekeningen en cartoons over Mohammed in de krant, en weg met de islamkritische boeken die in de universiteitsbibliotheken bewaard worden. Is het echt zo erg als boekhandels geen islamkritische drukwerkjes in hun etalages achter het glas leggen? Wanneer een gewelddadige halfbezeten minderheid (die misschien niet eens de echte islam vertegenwoordigt, want 'islam is vrede', zei die professor laatst nog op de tv) – wanneer die vrome minderheid verwijdering van zulk drukwerk eist, wat maakt dat dan eigenlijk helemaal uit? Als kleine kinderen geen eten hebben, dat is pas erg. Maar de terreur van zo’n vastberaden minderheid zal op den duur steeds meer last veroorzaken, en aanvankelijk als ongewenst en vervolgens als ondragelijk worden beschouwd: het zal op den duur haast elk offer waard zijn om van booslimse kwaadaardigheden verschoond te blijven. Ook moslims zullen zich mogelijk ergeren aan sharia-fundamentalisten, maar zullen zich niet openlijk tegen de invoering en toepassing van de sharia willen keren. Niet alleen omdat verzet gevaarlijk is, maar ook omdat onder moslims de vage overtuiging heerst dat de sharia heilzaam is, mogelijk zonder altijd precies te weten waarom dat zo zou zijn.

De politieke bewegingen in het land zullen het als hun taak gaan zien booslimse terreur te stoppen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, dat wil zeggen: ze zullen de booslimse minderheid geen aanstoot willen geven, dat wil zeggen: zij zullen het als hun taak gaan zien te verbieden wat de islam verbiedt en op te leggen wat de islam oplegt. En dat wil dan zeggen dat die politieke groeperingen de sharia aan het invoeren zijn en daarmee dus meewerken aan verdere islamisering van de hele bevolking, zonder dat het sharia-fundamentalisme, of zelfs maar mildere vormen van de islam (indien voorhanden) een meerderheid hebben. Dit procedé is al effectief vanaf een laag promillage vechtbooslims binnen een bevolking.

De niet-islamitische politieke partijen van alle schakeringen zullen van de niet-islamitische bevolking eisen dat ze dingen nalaten die gewelddadige moslims boos zouden kunnen maken. De gewelddadige moslims hoeven zelf niets te doen, de niet-islamitische politieke bewegingen die het individuele overleven van hun aanhangers prioriteit geven, nemen hun taak over en doen het werk. Ook op islamcritici hoeven moslims die tot het gebruik van geweld geneigd zijn, nauwelijks nog te letten: de herinnering aan Theo van Gogh en de aanblik van een zwaar bewaakte partijleider wiens burgerleven onmogelijk gemaakt is, heeft een kalmerende werking op andere politici, op uitgevers, redacties, boekhandelaren en auteurs. Met weinig moeite kan zo een onvoorspelbare vastberaden gewelddadige groep de omringende maatschappij manipuleren en op kosten jagen, want elke vorm van verdediging tegen terreur kost geld. Die kosten wil de overheid liever niet dragen, want het geld moet naar de EU en Griekenland. Op die manier is het landsbelang geworden om in ’s hemelsnaam dan maar shariaregels in te voeren, dat is: te islamiseren.

Wanneer kritiek op de islam, omwille van de lieve vrede, eenmaal verboden zal zijn, zullen mensen vergeten waarom je ook weer geen moslim moest worden. Een van de eisen van de islam is: geen religieuze symbolen van andere godsdiensten in openbare ruimten. Wanneer andere godsdiensten dan de islam eenmaal uit het openbare leven verdrongen zijn, zijn de velden rijp om te oogsten. Het is voor deze tactiek noodzakelijk herinneringen aan de niet-islamitische wereld buiten beeld te houden: geen davidssterren, kruisen, sinterklazen, bijbels, kerstbomen of, in de supermarkt, wijn en ham.

Maar hoe zat het nu toch ook weer, waarom was het verkeerd tot de islam toe te treden? Omdat de theologie van de islam mensen er toe brengt hun schouders op te halen over de redelijkheid. Zonder basisrespect voor redelijkheid kan een moderne maatschappij (die het moet hebben van innovatie en talent) niet overleven. Zonder respect voor redelijkheid, zonder geloof in de vrije wil, zonder een vorm van wederkerigheidsethiek (‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’), zonder vrijheid van meningsuiting, zonder emancipatie van vrouwen, slaven en ongelovigen zullen ook het huidige Amerika en het huidige Europa geleidelijk aan veranderen in wat Libië nu al is.

Een groep van een paar duizend beroepsbooslims is in staat een proces op gang te brengen waarop onze geliefde en capabele regeerders geen antwoord hebben.

bron
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - De deelbaarheid van macht

In de islamitische wereld wordt macht als ondeelbaar beschouwd. Macht is daar het persoonlijk eigendom van de houder van die macht. De machthebber deelt zijn macht niet met anderen, net zo min als hij zijn vrouw met anderen deelt. Dat de macht gedeeld wordt, komt desalniettemin in de praktijk ook in het Midden-Oosten misschien wel eens een keer voor, maar in het Midden-Oosten wordt het algemeen als vanzelfsprekend beschouwd dat macht nu eenmaal ondeelbaar is. De opvatting dat macht ondeelbaar is heeft in het Midden-Oosten de absolute geldigheid van een axioma. Het is misschien niet zo dat wie in de islamitische wereld de lakens wil uitdelen, niet bereid zou zijn de macht te delen. Het is eerder zo dat het bij de betrokkenen eenvoudigweg niet opkomt dat dit mogelijk zou zijn. Macht is ondeelbaar, daarover zijn onderdaan, heerser en oppositie het eens. Macht betekent in de dagelijkse praktijk van het Midden-Oosten altijd alleenheerschappij en oppermacht. Daarom wint in de moderne tijd de oppermachthouder de verkiezingen met percentages die tegen de honderd lopen, als er tenminste verkiezingen gehouden worden. Die mooie percentages worden bevorderd door de charmante gewoonte vooraanstaande opposanten die mogelijk een verkeerd soort stem zouden kunnen uitbrengen, daags voor de verkiezingen met enig vertoon uit te nodigen op een politiebureau om daar langdurig thee te komen drinken – tot de stembureaus weer gesloten zijn. Een kiezer die weet wat goed voor hem is, zeker ten platten lande, begrijpt zodoende beter wat hij stemmen moet. Er zijn trouwens ook genoeg gewelddadiger methoden van stembusbeïnvloeding in gebruik.

Het is verleidelijk hier een samenhang te vermoeden met hoe de islam in de 7de eeuw van onze jaartelling is opgekomen. De islam leert dat Mohammed (570?-632?) als krijgsheer en profeet in Arabië alle macht in de schoot geworpen kreeg, dat zijn macht daarom ongedeeld en onbegrensd is geweest, en dat zijn opvolgers vanuit dezelfde visie op macht op dezelfde manier hun imperium gerund hebben. De eerste christelijke vorsten en vorstjes hadden het moeilijker. Die werden vanaf dag 1 voor de voeten gelopen door abten die een klooster regeerden en bisschoppen die een diocees achter de hand hadden. Een bisschop of een abt werden nog al eens vergezeld door met knuppels bewapende monniken, en dat moet een vorst af en toe te denken hebben gegeven over de aard en de grenzen van zijn macht.

Waar het om politieke macht ging, is het antieke christelijke Europa meestal van oordeel geweest dat macht beperkt, begrensd en deelbaar hoorde te zijn. Ook in de leer van de kerk werd het doorgaans zo voorgesteld, overeenkomstig een bekende uitspraak van Jezus: ‘Geef de keizer wat des keizers is, en geef God wat God toekomt’. Het tolereren van oppositie of het samenwerken met andere houders van macht is maar een paar kleine stappen verder op dit glibberige pad. Het moeten delen van macht leidt bovendien tot redeneren, overtuigen, overleggen, nadenken – allemaal zaken die in sommige delen van de wereld in hoog aanzien staan.

In de loop van de middeleeuwen koos de islam een andere richting. De islamitische theorie is niet een noodzakelijk uitvloeisel uit een aantal verzen in de koran, maar wordt wel steevast aan een koranfragment opgehangen. Koran 5:44, einde van het vers, zegt in de interpretatie zoals die geformuleerd is door bijvoorbeeld de beroemde Syrische beroepsmoslim Ibn Taymiyya of de historicus en korancommentator Ibn Kathir (beiden rond 1300) dat een vorst die niet regeert volgens de sharia een doodzonde heeft begaan: hij is door af te wijken van de sharia afvallig geworden, en zal gedood moeten worden: ‘Wie niet regeert volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen’, zegt de koran. Een vorst die in overeenstemming met de regelingen van de sharia wil regeren kan geen compromissen sluiten want compromissen leiden ertoe dat zijn beleid van de zuivere sharia gaat afwijken. Zo’n afwijking levert op dat hij afvallig is geworden.

Desgewenst is het voor de vrienden en vriendinnen van de islam niet moeilijk koran 5:44 anders uit te leggen dan Ibn Taymiyya dat gedaan heeft, maar het gaat niet om de juiste uitleg (als die al bestaat), het gaat om de uitleg die de gemeenschap van de gelovigen als gemeenschap geeft aan een koranfragment als 5:44. De collectieve opvattingen van de beroepsmoslims zijn hier doorslaggevend, niet de overpeinzingen van de filologen in hun studeerkamers.

Wanneer er, in theorie, maar één soort juist beleid is (nl. dat van de sharia), en wanneer de macht die dat beleid uitvoert geen rekening hoeft te houden met andere machthebbers, dan is, ook weer alleen in theorie natuurlijk, integratie binnen één staat met gemeenschappen die niet volgens de sharia willen leven niet bepaald een voor de hand liggende mogelijkheid.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7980
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door sjun »

Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU

Hans Jansen doet als volksvertegenwoordiger in het Europarlement even een boekje open.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Dat koninkrijk van u - komt daar nog wat van?

In de dagen dat Nasser, Sadat en Moebarak farao van Egypte waren (1952-2011), werd het getolereerd wanneer beroepsmoslims, media-types en stukjesschrijvers hardop droomden van een islamitische staat. Ook op de staatstelevisie stonden bevlogen verhalen over de zegeningen van zo’n staat dagelijks op het menu. Af en toe werd de opwinding te groot, dan greep de regering in, en verdween een populaire opwekkingsprediker van de ene op de andere dag van het scherm. Het probleem van het messiaanse verlangen naar een islamitische staat werd daarmee niet opgelost, kon waarschijnlijk ook niet opgelost worden – maar het werd gemanaged. Zo nu en dan werd er een voorbeeld gesteld, en werd er een fundamentalistische leider opgepakt, beschuldigd van het een of ander, en geëxecuteerd door ophanging. Soms waren dat niet eens de echte leiders van de fundamentalistische actiegroepen, maar net iets te populaire predikanten waar de regering eigenlijk überhaupt wel van af wilde. Dictatoriale regimes hebben nu eenmaal graag het monopolie op populariteit. Het straatbeeld werd door dit kat-en-muis-spel beïnvloed: na bijvoorbeeld de arrestatie van een zekere Shukri Mustafa in 1977 verdwenen als bij toverklap de baarden uit het straatbeeld. De regering had de leden van de groep van Shukri gearresteerd en berecht, vooral om de echte fundo’s een realistische indruk te geven van wat hen boven het hoofd hing wanneer de regering daar zin in zou krijgen, niet zo zeer omdat de leden van die groep nu zelf zo gevaarlijk geweest waren. De echte haatbaarden telden vervolgens hun knopen, kochten een scheermes en keken in de spiegel.

De actiegroepen van de sharia-fundo’s waren in die jaren diep geïnfiltreerd door de Egyptische geheime dienst. Dat was mogelijk een vorm van werkverschaffing, maar het gaf ook de mogelijkheid om op elk gewenst moment een groep zo ver te krijgen dat overheidsingrijpen er in de ogen van de publieke opinie gerechtvaardigd uitzag. Je hoeft geen thriller-schrijver te zijn om te bedenken waartoe dit arrangement geleid heeft. De sharia-fundo’s uitten regelmatig de beschuldiging dat de overheid zelf schuldig was aan de daden waarop vervolgens de sharia-fundamentalisten afgerekend werden: die daden zouden gepleegd zijn door de provocateurs die in de actiegroepen geïnfiltreerd waren.

De rol van de beroepsmoslims in dit spel was dubbelzinnig. Enerzijds zijn beroepsmoslims nu eenmaal voorstander van invoering van de sharia, anderzijds hebben de meeste beroepsmoslims in Egypte een dienstverband met de overheid, wat een bescheiden maandsalaris oplevert. Koorddansen en touwtrekken zijn waarschijnlijk verplichte bijvakken in de opleiding tot beroepsmoslim. En dan zijn daar altijd ook nog de zegeningen van het recht tot taqiyya. Hoe het ook zij, de ‘islamitische staat’ speelde in ieders gedachten een grote rol. Zo’n staat zoude er komen! Zo’n staat moest komen! Wanneer kwam die staat? Ook in het christendom speelt zulke spanning wel een rol, denk aan de dichtregel van volksschrijver Gerard Reve: ‘Heer – dat koninkrijk van u – komt daar nog wat van?’

Het militaire regime van de Farao’s speelde het spel op twee fronten: politie en geheime diensten speelden diefje-met-verlos met de fundo’s. Er bestonden concentratiekampen voor verdachten van sharia-fundamentalisme. De juridische procedures die mensen in zo’n kamp of aan de galg brachten waren naar onze hoge normen soms wat nonchalant. Bovendien meende de regering de plicht te hebben voor elke sharia-fundamentalist ook een Marxist en een Kopt te moeten laten oppakken, in het kader van de zogeheten evenhandedness, ‘gelijkhandigheid’.

Het tweede front was ideologisch: er werden commissies opgericht ‘ter codificatie van de sharia’. De sharia is immers niet gecodificeerd, en een expert moet uit de handboeken gewaar worden wat de sharia voorschrijft. Dat proces van codificatie was ‘ongewoon gecompliceerd’, lieten de regering en de juristerij regelmatig weten, en zou nog jaren duren. Maar waar de sharia-fundamentalisten om vroegen was niet codificatie van de sharia, maar de invoering. Dat hoefde geen jaren te kosten, was de algemene opvatting, dat moest gewoon gebeuren. Steeds weer, in deze jaren, beloofde de regering dat die codificatie eraan kwam, en dat de voltooiing van dit mooie karwei nabij was gekomen. Achteraf is er weinig voor nodig om te begrijpen dat alle aandacht voor het ‘wat?’, ‘hoe?’ en ‘wanneer?’ van een islamitische staat onverstandig was. Bovendien zag het eruit alsof er volstrekte eenstemmigheid over bestond dat een islamitische staat heel mooi en wenselijk was; en volledig haalbaar, zij het nu nog even nét niet.

Ook in de islamitische wereld buiten Egypte zijn dergelijke spelletjes gespeeld, met vergelijkbare resultaten. Het geniale van de leiders van de huidige Islamitische Staat in Syrië en Irak is dat ze begrepen hebben dat het op deze voedingsbodem mogelijk was uit te roepen dat de islamitische staat niet alleen, zoals iedereen al dacht, wenselijk was – hij was er al, en zij waren het.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Misverstanden

Jammer eigenlijk dat in de praktijk het geschiedenisonderwijs is afgeschaft, en ook het Latijn. Als die vakken nog zouden bestaan, zouden we nog weten dat Caesar, toen hij oorlog voerde in Gallië, beschikte over ‘hulptroepen’, die hij geleverd kreeg door de volkeren die hij eerder had onderworpen en ingelijfd. Maar goed, kennis vergaat. Desondanks weten we dankzij Asterix waarschijnlijk nog wel dat de Romeinen Egypte hebben veroverd, en ergens zal de kreet nog wel zijn blijven hangen dat Egypte de ‘korenschuur’ van Rome geweest is. Het door het Romeinse Rijk ingelijfde Egypte verleende dus voedselhulp aan zijn eigen overheersers. Hulp geven en hulp ontvangen zijn ingewikkelde, dubbelzinnige kwesties. Er zitten, zogezegd, twee kanten aan. Wie is er eigenlijk de baas, de gever of de ontvanger van de hulp?

Westerse bazen geloven over zichzelf dat zij, van boven naar beneden, hulp geven aan zielige Afrikanen en Arabieren. Maar ziet het Westen dat niet verkeerd? In de eeuwen die achter ons liggen, was het zo dat wie zwak was, de sterken moest subsidiëren. Voedselhulp en militaire hulp werden geleverd door de onderliggende, onderworpen partij. Zou het tegenwoordig anders zijn? De Arabische wereld kan zichzelf niet voeden, ook niet in vredestijd, en krijgt ‘dus’ voedselhulp van Amerika, de hedendaagse korenschuur. Daarom is het Westen superieur, denken wij zelf. De ontvangers van zulke hulp bekijken het andersom. Maar nog afgezien van voedselhulp, de burgeroorlogen die in de islamitische wereld worden uitgevochten – waarom levert het Westen ‘hulptroepen’ en militair materieel aan de strijdende partijen? Zijn wij soms schatplichtig aan een van die strijdende partijen? Het is objectief bekeken misdadig om vrijwillig een tribuut te betalen aan de Soennieten of de Sji’ieten, die andersdenkenden, en elkaar, overal ter wereld dood willen zien.

Maar wij zelf achten onszelf niet onderworpen, en daarom noemen we wat we in de Derde Wereld aan het doen zijn, liever ‘humanitair’. Met buitenlandse betrekkingen of capitulatie voor machthebbers in de islamitische wereld mag onze goedbedoelde hulpverstrekking niets te maken hebben, vinden wij, daarom valt ons behulpzaam gewroet dan ook onder Ontwikkelingssamenwerking, en niet onder Buitenlandse Zaken want ontwikkelingssamenwerking heeft nu eenmaal het etiket ‘humanitair’ opgeplakt gekregen. De elite die in de islamitische wereld beslist over oorlog en vrede, zou die niet per ongeluk kunnen zijn gaan denken dat niet wij maar zij de touwtjes in handen hebben, en dat het Westen inmiddels is gereduceerd tot een leverancier van hulptroepen, wapentuig en voedselhulp? Zoals Egypte vroeger binnen het Romeinse rijk?

Zou het misschien zo kunnen zijn dat de beslissers in de islamitische wereld ons als de zwakkere partij zijn gaan beschouwen, die geen vrije keus meer heeft om wel of niet te betalen en te helpen, vooral door de aanwezigheid, overal in Europa, van wat Nigel Farage kortgeleden de Vijfde Colonne van migranten heeft genoemd?

Het zou niet het enige misverstand zijn tussen Europa en de islam. De grondhouding die de islam bij moslims wil inprenten is dat de wetten van de islam ook voor ons gelden, maar onze wetten niet voor moslims. De grondhouding die de islam inneemt is dat wie geen moslim is, onder de sharia geen rechten heeft, terwijl daarentegen westerse rechtssystemen ook aan buitenlanders en nieuwkomers allerlei rechten toekennen. Zulke verschillen in perspectief leiden tot langdurige misverstanden.

Ander voorbeeld. Amerika en de EU betalen hulpgelden aan de Palestijnen, in Gaza en op de Westbank. De omvang van de Palestijnse bevolking neemt dan ook toe, alle verhalen over de Israëlische behandeling van deze verworpenen der aarde ten spijt. Weer bestaat er hier een misverstand tussen Oost en West. Arabische regeringen, die niet eens van belastingbetalers afhankelijk zijn maar het geld de grond uit kunnen laten pompen, betalen weinig of niets aan de Palestijnen. Waarom eigenlijk? Het zijn toch hun broeders? De weigering van Arabische regeringen om de Palestijnen ruimhartig te steunen, is te verklaren doordat Arabische regeringen zich niet schatplichtig achten jegens de Palestijnen, of wie dan ook. Anders dan Europa voelen zij zich niet zwak. Hoe is het mogelijk dat Europa en de islam zichzelf en elkaar zo verschillend beoordelen?

Niet ‘zij’ maar ‘wij’ zitten er gruwelijk naast. In werkelijkheid zijn wij weerloos, en de zwakste, maar we willen dat zelf liever niet weten. Wij zitten bovendien gevangen in iets vaags dat ‘EU’ heet, een spookachtig fenomeen zonder grenzen dat ons verbiedt voor onszelf te zorgen. De nationale regeringen in het Midden-Oosten daarentegen – die zijn onafhankelijk. Als de nood daar aan de man komt, kunnen zij zelf beslissen over hun eigen zaken, en daarbij ook nog eens rekenen op gezeglijke leveranciers van hulp die je nergens toe hoeft te dwingen omdat ze zo goedaardig zijn dat ze aan een half woord al genoeg hebben.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... anden.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Elfstedentocht

Er zijn gedragingen die bij de islam horen zoals de Elfstedentocht bij Friesland, maar wanneer je in beschaafd gezelschap die gedragingen benoemt, komen er twee soorten reacties. De vrienden en vriendinnen van de islam worden verontwaardigd. Ze wijzen de ‘islamcriticus’ scherp terecht. Hoe dúrft iemand zulke onbeschaamde onzin te verkopen over een zo hoogstaande godsdienst, waar miljoenen gelovigen hun zelfrespect aan ontlenen. Zulke verontwaardiging gaat meestal samen met onwetendheid, maar in macabere gevallen gaat het toch om goedmensen die hun verontwaardiging alleen maar aan het spelen zijn, en ondertussen vrij aardig weten hoe de vork in de steel zit. De tweede soort reacties komt van moslims en crypto-moslims die goed op de hoogte zijn van de letterlijke juistheid van de islamofobe beweringen. Zij beginnen te lachen, wijzen relaxed en luchtig alles van de hand, hoe kan iemand zoiets denken, je ziet toch wat een nette mensen er hier bij elkaar zitten. ‘Moslims zijn toch geen automaten die als robots het een of andere koranvers naspelen’. Graag wijzen ze erop dat de islamofoob van dienst de koran net even verkeerd citeert of vertaalt, dat hij het verkeerde sharia-handboek heeft gebruikt, of dat de antieke islamitische Mohammed-biografie waaraan hij ontleent dat Mohammed ook al bedenkelijke dingen deed, onder moslims een bedenkelijke reputatie heeft. Misschien baten zulke argumenten niet, maar schaden doen ze zeker niet, en wie weet, misschien valt de een of andere onnozele hals ervoor.

Persoonlijke aanvallen, hoe afgezaagd ook, worden voor alle zekerheid toch maar toegevoegd: de islamofoob van dienst is rooms, calvinist, jood, antisemiet, oud, jong, paranoïde, extreemrechts, kan niet schrijven maar verdient desondanks veel geld met zijn islamofobe gekakel, is een wereldvreemde studeerkamergeleerde, is een door de wol geverfde strietwijze medewerker van een geheime dienst, is gefrustreerd over zijn vriendin, carrière, lichaamslengte, kaalheid, de toestand van zijn prostaat – ach, er is altijd wel wat en je weet maar nooit of je er niet iemand mee overtuigt – niet geschoten is altijd mis. De moed waarmee zulke aanvallen worden ingezet, verdient het nodige respect, maar het nihilistische cynisme waarmee het gebeurt, stemt ouderwetse mensen somber.

Inderdaad kan je jaren in Friesland gewoond hebben en toch nooit een Elfstedentocht hebben meegemaakt. Dat wil niet zeggen dat Elfstedentochten niet typisch Fries zijn. Of dat er niet duizenden fatsoenlijke Friezen nooit aan een Elfstedentocht hebben deelgenomen. Evenzo hebben duizenden moslims nooit de wapenen opgenomen tegen joden of christenen; een eerwraakmoord gepleegd; op straat ‘Dood aan de Joden’ geroepen; een sharia-enclave gesticht; een vliegtuig gekaapt; of onwaarheden over de islam verteld ‘want taqiyya staat dat toe’.

Ontelbare moslims zijn nooit naar Syrië vertrokken om te helpen bij de opbouw van de Islamitische Staat; hebben nooit iemand als slaaf verkocht; nooit in een winkelcentrum iemand de kop afgezaagd; nooit een kerk, bus of trein opgeblazen; nooit hun dochter haar kliteau afgeknipt; nooit een krijgsgevangene verkracht; nooit een kinderhuwelijk afgedwongen of een afvallige doodgestoken. Ontelbare moslims hebben hun vrouwen nooit geslagen of zijn monogaam gehuwd.

Maar dat neemt allemaal niet weg dat de theorie van de islam moslims opdraagt of toestaat onder nauwkeurig omschreven omstandigheden dingen te doen die wet en gewoonte in onze wereld verbieden en afkeuren. Vrijheid van godsdienst kan, in onze ogen, geen vrijbrief zijn voor het doen van dingen die het plaatselijk strafrecht verbiedt en strafbaar stelt. Wandaden zijn naar onze opvattingen wandaden, ook al staat de islam ze toe. Volgens de sharia daarentegen kan wat wij ‘wandaden’ noemen, voorbeeldig religieus gedrag zijn, dat groot respect afdwingt, althans bij geloofsgenoten.

Een eventuele islamitische reformatie zal een theoretisch bevredigend antwoord moeten vinden op de vraag ‘Zal een moslim een daad die het plaatselijk strafrecht als misdaad beschouwt, toch verrichten wanneer dat mag of moet van de sharia?’ Het tot zwijgen brengen van individuele of georganiseerde beroepsmoslims die in naam van de sharia oproepen tot geweld, zou overigens meteen al veel uitmaken maar is niet genoeg. Het zou goed zijn als de vrienden en de vriendinnen van de islam zich eens een half uur serieus in deze kwestie verdiepten. Maar ja, drukdrukdruk.

De islam heeft, jammer genoeg, een flinke voorsprong op de twee eerdere vijanden van het moderne vrije (post-)christelijke Westen. De islam weet, beter nog dan het Marxisme, onze elite bij de neus te nemen. Het Marxisme, of eigenlijk het ‘internationaal socialisme’, was daar, op haar beurt, weer beter in dan het nationaal socialisme. Hoe het ook zij, onze cultureel-politieke elite laat zich graag misleiden door waandenkbeelden als die maar gewichtig en idealistisch onder woorden worden gebracht. Zou het niet een goed idee zijn als onze elite zich, voor de verandering, eens op sleeptouw liet nemen door verstandige, rustige mensen die beschikken over kompasgevoel, ruggegraat en redelijke opvattingen?

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Taghoet

Taghoet of Taroet, met het accent op de laatste lettergreep – kent u die uitdrukking, dames en heren? De uitdrukking maakt deel uit van de Nederlandse straattaal, en betekent daar meestal ‘politie’. In het kader van de islamisering is het aanbevolen dit woord toe te voegen aan uw islamitische woordenlijst, naast jihaad, taqiyya, boerka enzovoort. Taghoet wordt ook gebruikt voor andere soorten gezagsdragers dan de politie, zoals treinconducteurs die zo brutaal zijn naar uw vervoersbewijs te vragen, ambulancemedewerkers die willen dat u een stapje opzij doet zodat ze hun werk kunnen doen, of een brandweerman die wil dat u doet wat hij zegt om te voorkomen dat er mensen ontijdig zullen ingaan tot het Eeuwige Vuur. Ook de grensrechters in het jeugdvoetbal zullen wel bij de taghoet horen. In de islamitische wereld zelf wordt het woord vooral door de godvrezenden gebruikt om de seculiere regeringen aan te duiden die aarzelen de sharia in te voeren. Die aarzeling bewijst immers dat die regeerders geen echte moslims zijn, maar afvalligen, anders hadden ze de sharia wel al ingevoerd. In die laatste betekenis, ‘seculiere regering van een in meerderheid islamitisch land’, is het woord te vinden in de officiële uiteenzettingen over de wegen dezer wereld waarmee de sharia-fundamentalisten de islamitische theologische literatuur verrijkt hebben.

Het idee achter taghoet is dat echte moslims zich uitsluitend door de islam laten gezeggen, en dat alle gezag dat een niet-moslim over moslims tracht uit te oefenen, onwettig en tegennatuurlijk is, want de islam ligt boven en niet onder, ya3lii wa-lää yoe3laa. Mogelijk is het woord al in antieke tijden ontleend aan het Grieks-Latijn-Syrisch, en is er een samenhang met ons woord ‘tiran’, immers, ook het gezag van een tiran is onwettig en mag/moet bestreden worden. Voor wie gelooft in de uiteindelijke integratie van moslim-minderheden in een seculiere samenleving is taghoet een uitdagend concept dat enig nader onderzoek verdient, al had zulk onderzoek misschien beter kunnen plaats vinden in de periode voorafgaand aan de beslissing om een substantiële islamitische minderheid te importeren in een seculiere samenleving.

Het woord islaam betekent ‘onderwerping’ (zodat het vrede is in plaats van oorlog). Het gaat dan om onderwerping aan de enige echte ene God, de Schepper van hemel en aarde, in het Arabisch Allaah genoemd, en aan Zijn grondpersoneel, ook wel ‘beroepsmoslims’ genoemd. Impliciet zit daarin al ingebakken dat onderwerping aan het gezag van anderen, zeker aan het gezag van mensen die niet eens moslim zijn, verkeerd en zondig is.

‘Taghoet’ komt een handvol keren voor in de koran, en kan dan ‘boosaardige machten’, ‘afgoden’, ‘afgodsbeelden’ of iets dergelijks betekenen. In de situatie waarin wij nu zitten, is de betekenis in de straattaal belangrijker. De manier waarop het woord op straat wordt gebruikt, illustreert de populariteit van de met de islam verbonden onwil bij een deel van de moslims om gezag te accepteren dat niet gebaseerd is op de sharia.

Niet voor niets laat de landelijke prestigeketen van supermarkten in Nederland, de winkelreus Albert Hoessein, zijn winkels ‘bewaken’ door ‘beveiligers’ van vaak Marokkaanse komaf. Een Marokkaanse winkelrover zal mogelijk het gezag van zulke geloofsgenoten enigszins accepteren, maar een bleekscheet is per definitie kansloos tegen kansenjongeren, want taghoet, weetjewel. Ook het voortdurend hameren op de noodzaak van de aanstelling van Marokkaanse politiemannen zoals PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch pleegt te doen, komt waarschijnlijk niet voort uit de wens van deze bekwame volksvertegenwoordiger om een professionele potentiële sharia-politie achter de hand te hebben voor wanneer het er om spannen gaat. Marcouch dringt daar op aan in de hoop dat moslimagenten doordat ze moslim zijn, toch enig gezag hebben in de ogen van Marokkanen, wat de rust op straat zou bevorderen zolang er nog geen islamitische meerderheid is want dan is het de islam zelve die de openbare orde garandeert doordat de regels van de sharia tot in detail en volledig geïmplementeerd zullen gaan worden.

De theologie van de sharia-fundamentalisten biedt een andere visie op het verschijnsel van moslim-agenten die voor een seculiere overheid werken. De shariafundo’s redeneren dat een moslim die vrijwillig in dienst is getreden bij de taghoet, daardoor een afvallige is geworden, geen moslim meer is, met alle gevolgen van dien. Het kon dan ook wel eens niet zo hard gaan met de werving van zulke agenten. Ook al beweren de vrienden en vriendinnen van de islam dat ‘gewone’ moslims niet op de hoogte zijn van dit soort theologie, zowel deze theologie in zijn zuivere vorm als het vage idee dat een moslim alleen aan moslims gehoorzaamheid verschuldigd is, komen beide voort uit dezelfde anti-moderne mentaliteit.

Wie islam zaait, zal sharia oogsten. Onthoud goed wat taghoet is. Bereid u voor op de nieuwe tijd. Leer de taal van de toekomst.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Vervanging

De elite van de Europese Unie vindt de bevolking van de EU ongeschikt voor de EU. Die bevolking heeft maar koue kak en luistert naar Bach, de Beatles en Beethoven, terwijl Conchita Wurst de ware top van de EU-cultuur belichaamt. Wurst wordt dan ook uitgenodigd om officiële EU-feestelijkheden met zang en dans op te luisteren. Het gevoel dat de huidige Europeanen niet deugen en maar beter vervangen kunnen worden, is onder de mannen en vrouwen van de bestuurselite van de EU alledaags en onomstreden. De EU-bovenbazen gaan ervan uit dat de dobbernegers, of eigenlijk migranten in het algemeen, kunnen helpen bij dat vervangen. Het idee van een volk ‘vervangen’ zit ook in de koran. Koran 47:38 stelt dat een volk dat zich niet gedraagt naar de wensen van God, vervangen zal worden. Nu, Europa leeft niet volgens de door God gegeven geboden. Europa is ontuchtig en aan de drank. Europa en Amerika, menen de beroepsmoslims, ‘voeren koloniale oorlogen tegen de islam, al sinds de kruistochten’. Er wordt in het Westen soms openlijk kritiek geleverd op Mohammed, de koran en de sharia. Er zijn in het Westen zelfs mensen die waarschuwen voor de sharia. Wel heb je ooit. Verdelging van volkeren die zulke dingen toelaten, zou een goede, islamitisch-koranische straf zijn. Eigenlijk is er geen straf erg genoeg voor wie zich verzet tegen de wil van God. Zouden de asieleisers die uit de islamitische landen aan komen dobberen dit soort redeneringen, die in de preken in de moskee steeds weer terugkomen, nooit gehoord hebben?

De EU en de asieleisers zijn het dus helemaal eens: de bevolking van de EU moet vervangen worden. De EU stuurt dan ook schepen naar de Middellandse Zee om zo veel mogelijk dobberaars te redden en Europa binnen te loodsen. Tegelijkertijd streeft de EU naar maximale publiciteit voor haar eigen goedmenselijkheid, om daarmee zo veel mogelijk mensen te verleiden tot het wagen van een gokje: verzuipen bij Malta of naar Meppel met een uitkering.

Ook de bijbel kent een soort vervangingstheologie. Wanneer het volk van God oorlogen verliest, stellen de bijbelse profeten (achteraf, dat dan weer wel) dat God zijn volk heeft gestraft voor het veronachtzamen van zijn wetten. Het is hiervandaan maar een klein stapje naar de voorspelling, zeg maar de profetie, dat een volk dat niet leeft naar Gods wil daarvoor gestraft zal worden. Die straf is: afgeschaft worden, verdwijnen. Ook allerlei passages in het Nieuwe Testament kunnen opgevat worden als oproepen tot een ‘vervangingstheologie’, waarbij dan de joden worden ‘vervangen’ door de kerk en de christenen. Zoals, volgens de islam, het christendom op zijn beurt vervangen is door de islam. En het wasmiddel Radion door Robijn.

De christelijke vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinair antisemitisme. De islamitische vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinaire haat jegens wie (nog) geen moslim is. De vervangingstheologie van de EU loopt vaak uit op ordinaire haat tegen de Europeanen die van huis uit Europeaan zijn en dat willen blijven omdat zij zich het meeste thuis voelen in de westerse (post-)christelijke cultuur.

De groep van volkeren die, volgens de EU, moet worden afgeschaft: daar horen wij bij. Een kansloos beleid, denkt u nu misschien, wie wil er nu zijn eigen volk afschaffen, maar de politici in de lidstaten geven de EU-kopstukken altijd graag gelijk. Doen ze dat in afwachting van hun promotie naar het Mekka of het Medina van de EU? Hoe het ook zij, het beleid van de nationale politici in de lidstaten wordt steeds meer pro-EU en steeds meer anti-Europa. Landelijke politici worden kundig overtuigd en verleid. Maar er is nog hoop. Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn boeken verschenen die bestsellers zijn geworden waarin de auteurs geërgerd het tegendeel van de EU-ideologie hebben betoogd: dat Duitsland c.q. Frankrijk als natiestaat helemaal niet moeten worden afgeschaft.

Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking en het onder druk zetten van de Europese aboriginals. De immigranten hebben, ondanks alle rondzoemende misinformatie, een fijn gevoel voor het cruciale verschil tussen the West en de rest. Dat verschil zit hem in de bestaanszekerheid die Europa op kosten van de belastingbetaler aan elke binnenkomer biedt. Probeer even te bedenken wat er met u gebeurt als u zonder cash of creditcard op een Afrikaanse, Aziatische of Arabische (lucht)haven aankomt. In de tweede plaats zien de nieuwkomers de Europeanen als sufkoppen die makkelijk te bedriegen zijn, zwakkelingen die een slecht en zondig leven leiden. En de migranten willen, precies zoals de EU-elite al hoopte, de aboriginals graag vervangen.

Weinig instellingen lokken zo veel verdrinking, dood en cultuurstrijd uit als de EU. Schrijftafeldoodknuffelaars. De dobbernegers en de Europeanen zijn er het slachtoffer van.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49740
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Pilgrim »

Hoe ernstig het ook is, ik moet altijd een beetje lachen om Hans Jansen. :smile4:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42503
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Hans gebruikt de term `de Europese aboriginals` (zo worden oorspronkelijke bewoners van Australië genoemd). Ik gebruik gewoon ´inboorlingen´ want in mijn optiek worden we gekoloniseerd en dan is dat de gebruikelijke benaming.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door mercator »

Ariel schreef:
Hans Jansen - Vervanging

De elite van de Europese Unie vindt de bevolking van de EU ongeschikt voor de EU. Die bevolking heeft maar koue kak en luistert naar Bach, de Beatles en Beethoven, terwijl Conchita Wurst de ware top van de EU-cultuur belichaamt. Wurst wordt dan ook uitgenodigd om officiële EU-feestelijkheden met zang en dans op te luisteren.
Wurst. Een geesteszieke, geperverteerde figuur als uithangbord van de EU . Typisch. Ik lees dat hij/zij een optreden heeft gepleegd in het Europees Parlement in Brussel. Tegen discriminatie onder alle vormen. Wurst heeft een belangrijke politieke opdracht te vervullen is de juichende commentaar.
Europa is echt ziek, ernstig ziek. Het is tijd dat die decadente cultuur verdwijnt en vervangen wordt door die van krachtige jonge tribale negers.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6789
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ali Yas »

mercator schreef:Europa is echt ziek, ernstig ziek. Het is tijd dat die decadente cultuur verdwijnt en vervangen wordt door die van krachtige jonge tribale negers.
Hiermee sla je de spijker op de kop. Het gebrek aan moreel niveau speelt culturele stromingen die op moraal tamboereren in de kaart, óók als die moraal goed beschouwd erger is dan het gebrek daaraan.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door mercator »

Ali Yas schreef:Hiermee sla je de spijker op de kop. Het gebrek aan moreel niveau speelt culturele stromingen die op moraal tamboereren in de kaart, óók als die moraal goed beschouwd erger is dan het gebrek daaraan.
Blijkbaar wordt het Frankfurt Marxistische draaiboek netjes afgewerkt. De bourgeois maatschappij en al waar ze voor staat moet tot op de grond afgebroken worden. Dat moet door alle traditionele verworvenheden van die maatschappij belachelijk en achterhaald te doen voorkomen. Dat heet de Umwertung der Werte. Een walgelijk gecommercialiseerd product als Wurst wordt opgevoerd als het model voor het geglobaliseerde Europa.

Wat ik ook altijd zo komisch vind is dat de linkse gelovigen heel de wereld het recht toekennen zich overal elders te gaan vestigen-die domme tekst van The Lau de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld weetjewel-maar dat de kolonisatie een zware misdaad was [icon_lol.gif] Elke dag hoor je dat compleet contradictorische riedeltje nu.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6789
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ali Yas »

mercator schreef:Wat ik ook altijd zo komisch vind is dat de linkse gelovigen heel de wereld het recht toekennen zich overal elders te gaan vestigen
Maar dat is op zich toch niet zo gek? Ik zou misschien ook ooit wel eens ergens anders willen gaan wonen en het zou toch zot zijn als dat principieel niet zou mogen.

Het probleem met de immigratie in veel Westerse staten is dat het verzorgingsstaten zijn. Immigranten hoeven niet bang te zijn te verhongeren of in de winter dood te vriezen: zelfs als ze niks doen, kunnen ze een redelijk comfortabel leven leiden. De aanzuigende werking daarvan is voor iedereen met meer dan twee hersencellen meteen duidelijk en met het openen van de Europese buitengrenzen zullen we de instroom ongetwijfeld flink zien aanzwellen.

De afgelopen decennia hebben we de immigratie ook al gestaag zien toenemen, maar er is iets bijzonders aan de hand:

Afbeelding

Niet alleen de immigratie steeg, de emigratie ook! Zou dit betekenen dat buitenlanders naar Nederland komen om zich te laten verzorgen, terwijl Nederlanders naar het buitenland gaan om daar (alleen nog) voor zichzelf te zorgen?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49740
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Pilgrim »

Van harte gecondoleerd allemaal. We zullen zijn stukjes hier missen. :unhappy:
Arabist en PVV-politicus Hans Jansen overleden

Gepubliceerd: 05 mei 2015

De bekende arabist en Europarlementariër Hans Jansen is dinsdagochtend op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Dat hebben zijn familie en zijn uitgever René van Praag bekendgemaakt.

Jansen, sinds juni 2014 lid van het Europees Parlement voor de PVV, werd afgelopen zondag getroffen door een herseninfarct.

"Na een dappere eigenwijze strijd met humor en tederheid is hij vandaag rond 11.00 uur overleden, omringd door zijn familie", meldt de familie in een door zijn uitgever verspreid persbericht.

De Europarlementariër schreef zeventien boeken over de islam die verschenen bij Nederlandse, Duitse en Amerikaanse uitgeverijen. Zo werkte hij mee aan een Nederlandse vertaling van de Koran.

Door: ANP

http://www.nu.nl/politiek/4043840/arabi ... leden.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Ik kan wel huilen. Wat ga ik deze man missen. Nederland verliest een groot man met de dood van Hans. Ik wens zijn familie en alle Nederlanders die van deze man houden heel veel sterkte toe.

Dank je wel Hans, voor al je prachtige artikelen en je steun in ons gevecht tegen Islam. Rust in Vrede.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42503
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Hans, bedankt voor alles. R.I.P

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49740
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen Arabist Hans Jansen.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding

Afbeelding

Tot Weerziens Hans... :victory:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Hans Jansen - Bijdrage plenaire vergadering - Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77369
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Tijdens de verkiezingsavond van de provinciale staten van 18 maart 2015, had ForzaTV! een exclusief interview met de bekende islamoloog en arabist Hans Jansen, de lijstduwer van de PVV Noord-Holland. Op het provinciehuis in Haarlem hadden Forza! en Jansen het over o.a. de uitslagen, het gevaar van D66, het verlies van de PVDA, de Europese unie, waarom kiezers niet gaan stemmen, incidenten, het gevaar van grote migratie en de islam.

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie