Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door pd7835 »

Kruistochten: de feiten

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden. De Amerikaanse katholiek Robert Spencer, kenner van de islam, probeert dat beeld al jaren recht te zetten.
Robert Spencer scoorde hoog op de bestsellerlijst van de New York Times met zijn ‘Politiek incorrecte gids voor de islam (en de kruistochten)’. Hij heeft een reeks publicaties op zijn naam staan die goed onderbouwd waarschuwen voor de jihad en de gewelddadige kanten van de islam. Persbureau Zenit sprak met hem.


Waren de kruistochten geen ordinaire aanvalsoorlogen?

“Nee. Paus Urbanus II, die opriep tot de Eerste Kruistocht op het Concilie van Clermont in 1095, spoorde aan tot ingrijpen ter verdediging, hoewel dat toen al te laat was. Die kruistocht was nodig omdat zonder verdedigend ingrijpen ‘de gelovigen van God op veel grotere schaal zullen worden aangevallen.’
De Turken en Arabieren hebben ‘hen aangevallen en het Griekse rijk veroverd. (...) Ze hebben steeds meer land van de christenen bezet, en hen in zeven veldslagen verslagen. Ze hebben velen gedood en gevangengenomen, de kerken vernietigd en het rijk verwoest. Als u toelaat dat zij nog een tijdje ongestraft zo doorgaan, zullen de gelovigen van God op nog grotere schaal door hen worden aangevallen.’
Paus Urbanus had gelijk. De jihad had vanaf de zevende eeuw tot dan meer dan de helft veroverd en geïslamiseerd wat van het christendom was geweest.”


Kunt u een paar bekende misvattingen over de kruistochten noemen?

“Een van de bekendste is het idee dat de kruistochten een niet-uitgelokte aanval waren van Europa tegen de islamitische wereld.

De verovering van Jeruzalem in 638 was het begin van honderden jaren van agressie door de moslims, waardoor de christenen in het Heilig Land in een spiraal van steeds zwaarder wordende vervolging terechtkwamen. Aan het begin van de achtste eeuw werden zestig christelijke pelgrims uit Amorium (Isarkoy in het huidige Turkije) gekruisigd; omstreeks die tijd gebeurde het ook dat de islamitische gouverneur van Caesarea een groep pelgrims uit Iconium (Konya, Turkije) aanviel en hen allemaal liet executeren op beschuldiging van spionage – behalve een klein aantal dat zich bekeerde tot de islam.
Moslims eisten ook geld van de pelgrims onder het dreigement de Verrijzeniskerk te plunderen als ze niet zouden betalen. Later in de achtste eeuw verbood een islamitische heerser afbeeldingen van het kruis in Jeruzalem. Hij verhoogde ook de belasting op niet-moslims – de jizya – die christenen moesten betalen en verbood de christenen hun kinderen en medegelovigen godsdienstonderwijs te geven.
Vroeg in de negende eeuw werden de vervolgingen zo zwaar dat grote aantallen christenen naar Constantinopel en ander christelijke steden vluchtten. In 937 hield een groep moslims in Jeruzalem huis, en plunderden en verwoestten de kerk op de Calvarieberg en de Verrijzeniskerk.

In 1004 beval de kalief van Fatimid, Abu ‘Ali al-Mansur al-Hakim, dat de kerken verwoest moesten worden en de kruisen verbrand, en dat het kerkelijk bezit in beslag moest worden genomen. In de tien jaar die volgden werden 30.000 kerken verwoest, en een reusachtig aantal christenen bekeerde zich tot de islam, eenvoudigweg om hun leven te redden. In 1009 gaf al-Hakim het bevel dat de Heilig Grafkerk in Jeruzalem verwoest moest worden, samen met een aantal andere kerken, waaronder de Verrijzeniskerk. In 1056 verbanden de moslims driehonderd christenen uit Jeruzalem, en ontzegden Europese christenen de toegang tot de herbouwde Heilig Grafkerk.
Toen de Seltsjoek-Turken Jeruzalem innamen in 1077 beloofde de Seltsjoekse emir Atsiz bin Uwaq dat de inwoners geen kwaad gedaan zou worden, maar zodra zijn troepen de stad binnen waren vermoordden zij drieduizend mensen. Een andere bekende misvatting is dat de kruistochten dienden om moslims met geweld te dwingen christen te worden. In alle verslagen die van de pauselijke toespraak op het concilie van Claremont bekend zijn, schittert een dergelijk bevel door afwezigheid. Niet eerder dan honderd jaar na de Eerste Kruistocht, in de dertiende eeuw, deden Europese christenen een eerste georganiseerde poging moslims tot het christendom te bekeren, toen de franciscanen hun missiewerk onder moslims begonnen in de landen die de kruisvaarders in handen hadden. Deze poging bleef grotendeels zonder succes.”

En de bloedige plundering van Jeruzalem door de kruisvaarders dan?

“De herovering van Jeruzalem in 1099 is vaak afgeschilderd als uniek in de middeleeuwse geschiedenis, en als de oorzaak van islamitisch wantrouwen jegens het Westen. Het zou misschien correcter zijn te zeggen dat dat het begin was van duizend jaar antiwesterse grieven en antiwesterse propaganda.

De plundering van Jeruzalem door de kruisvaarders was een afschuwelijke misdaad, vooral in het licht van de godsdienstige en morele principes waar zij voor zeiden te staan. Maar gemeten naar de militaire standaard van die tijd, was het niet iets buitengewoons. In die dagen was het een algemeen aanvaard beginsel van oorlogsvoering dat, indien een belegerde stad zich verzette, die stad geplunderd mocht worden, terwijl als zij zich niet verzette, gespaard zou blijven. Wie de feiten nagaat, ziet dat islamitische legers regelmatig op precies dezelfde manier handelden als ze een veroverde stad binnengingen.

Dit is geen excuus voor het gedrag van de kruisvaarders door te wijzen op gelijkaardig gedrag. De ene wreedheid excuseert de andere niet. Maar het illustreert wel dat het handelen van de kruisvaarders in Jeruzalem overeenkwam met dat van andere legers in die tijd, aangezien alle staten dezelfde regels over beleg en verzet onderschreven. In 1148 aarzelde de islamitische bevelhebber Nur ed-Din niet het bevel te geven dat elke christen in Aleppo moest worden gedood. In 1268, toen de jihad-strijders van de sultan van de Mamluk-stam, Baybars, de stad Antiochië op de kruisvaarders veroverden, ergerde Baybars zich eraan dat de leider van de kruisvaarders de stad al had verlaten. Dus schreef hij hem een brief waarin hij opschepte over zijn slachtingen onder de christenen. De meest notoire gebeurtenis wat dit aangaat is de intocht van de jihad-strijders in Constantinopel op 29 mei 1453, toen zij, volgens historicus Steven Runciman, “iedereen vermoordden die ze in de straten tegenkwamen, mannen, vrouwen en kinderen, zonder onderscheid”.

Veel mensen geloven dat Johannes Paulus II verontschuldigingen heeft aangeboden voor de kruistochten. Is dat zo?

“Bij zijn overlijden schreef de Washington Post dat ‘gedurende zijn lange regering paus Johannes Paulus excuses heeft aangeboden aan de moslims voor de kruistochten, aan de joden voor antisemitisme, aan orthodoxe christenen voor de plundering van Constantinopel, aan de Italianen voor de banden van het Vaticaan met de maffia en aan wetenschappers voor de vervolging van Galileo’.

Johannes Paulus heeft echter nooit verontschuldigingen aangeboden voor de kruistochten. Het dichtst daarbij kwam hij op 12 maart 2000, de ‘Dag van Vergiffenis’.

In zijn preek zei de paus: ‘We kunnen niet anders dan de momenten van ontrouw aan het evangelie erkennen die begaan zijn door sommige van onze broeders in het geloof, in het bijzonder gedurende het tweede millennium. Laten we vergeving vragen voor de scheidingen die er onder christenen zijn ontstaan, voor het geweld dat sommigen hebben gebruikt in de dienst aan de waarheid en voor de wantrouwige en vijandige houding die soms is aangenomen jegens aanhangers van andere religies.’Dit kun je geen helder excuus voor de kruistochten noemen.”Hoe kijken de moslims tegen de kruistochten aan?

“Eeuwenlang, toen het Ottomaanse rijk bloeide, waren de kruistochten geen issue in de islamitische wereld. Ze waren uiteindelijk op een westerse nederlaag uitgelopen.

Maar toen de islamitische wereld aan militaire sterkte inboette en uiteenviel, en het Westen opkwam, zijn zij een brandpunt geworden van islamitische wrokgevoelens over door hen zo opgevatte westerse aanmatiging en uitbuiting.”
Tot op welke hoogte maken extremisten daar gebruik van?

“Het zou goed kunnen dat de gevolgen van de kruistochten vandaag de dag vernietigender zijn dan in de drie eeuwen waarin ze werden uitgevochten, maar niet in termen van mensenlevens of materiële schade.

De kruistochten zijn tot een doodzonde geworden, niet alleen van de katholieke Kerk maar ook van de westerse wereld in het algemeen. Zij vormen bewijsstuk nummer 1 voor de stelling dat de huidige strijd tussen de islamitische wereld en de westerse, postchristelijke beschaving uiteindelijk de schuld van het Westen is, die moslims heeft uitgedaagd, uitgebuit en wreed behandeld sinds de eerste Frankische strijders Jeruzalem binnentrokken.
Osama bin Laden heeft niet gesproken over zijn organisatie als al-Qaeda, maar als een ‘mondiaal islamitisch front voor de Heilige Oorlog tegen joden en kruisvaarders’, en riep in een fatwa op tot ‘jihad tegen joden en kruisvaarders’.

Dit is wijdverbreid. Op 8 november 2002, een paar maanden voor de oorlog in Irak die Saddam Hoessein ten val bracht, preekte sjeik Bakr Abed Al-Razzaq Al-Samaraai in de ‘Moeder van alle Veldslagen’-moskee in Bagdad over ‘dit moeilijke moment van de islamitische natie, waarin het de uitdaging onder ogen ziet van de krachten van ongeloof van ongelovigen, joden, kruisvaarders, Amerikanen en Britten’.
Iets dergelijks zeiden de strijders van ‘De Islamitische Jihad’ die in december 2004 het Amerikaanse consulaat in Jeddah, Saoedi-Arabië, bestormden. De aanval maakte deel uit van een breder plan om terug te slaan tegen de ‘kruisvaarders’. ‘Deze operatie maakt deel uit van verscheidene operaties die georganiseerd en gepland worden door al-Qaeda als onderdeel van de strijd tegen de kruisvaarders en de joden, en tevens van het plan om ongelovigen te dwingen het Arabisch schiereiland te verlaten’, zeiden de jihadstrijders in een verklaring. Ze voegden eraan toe dat jihadstrijders ‘erin geslaagd waren een van de grote kastelen van de kruisvaarders op het Arabisch schiereiland binnen te dringen en erin geslaagd waren het Amerikaanse consulaat in Jeddah binnen te dringen, waarvandaan zij het land controleren en in hun macht houden’.

Met dit voor ogen zouden westerlingen niet zich niet voor de kruistochten moeten schamen. Het is tijd om ‘genoeg’ te zeggen, en onze kinderen te leren trots te zijn op hun eigen erfdeel. Ze moeten weten dat ze een cultuur en een geschiedenis hebben waarvoor ze dankbaar kunnen en zouden moeten zijn; dat ze geen kinderen en kleinkinderen van onderdrukkers en schurken zijn; en dat hun huis en familie het waard zijn om te verdedigen tegen hen die ze wil afpakken, en bereid zijn te doden om dat te bereiken.”


Bron: uitkijk.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door Ariel »

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."
Gematigde islam bestaat niet.
door Anne-Marie Delcambre −

Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’’

Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.

Wie de Koran leest, moet wel erkennen dat de geboden van God alleen dan tot vrede oproepen wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. In soera 47, vers 35 staat: ‘Zo versaagt niet / en roept niet op tot de vrede / daar gij toch de overhand hebt / en God met u is.’

Wie zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan heiligschennis. De goddelijke boodschap houdt de gelovige gevangen, en deze denkt er geen moment aan te ontsnappen. Zoals de islamoloog en Turkoloog Jean-Paul Roux schrijft in zijn boek Les ordres d’Allah ’(De geboden van Allah’): ,,In de loop der eeuwen zijn er commentaren geschreven over deze teksten, ze zijn uitgelegd, men heeft geprobeerd ze te ontdoen van onduidelijkheden, maar ze zijn nooit in twijfel getrokken. Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah. Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’

Dit is een ernstige kwestie, omdat ze gaat om de vraag of moslims tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in hun heilige teksten. Jean-Paul Roux brengt Allahs geboden in kaart: ,,Moet de moslim in sommige gevallen zijn vrouw slaan, van haar scheiden en haar verstoten, vrouwen verbieden ongelovigen te huwen, het drinken van alcohol en kansspelen veroordelen, joden haten, zich inspannen om op alle mogelijk manieren zijn godsdienst op te leggen, ongelovigen doden? Zoals hij ook bescheiden moet zijn, geduldig en nederig, eerlijk, liefdadig, toegewijd aan zijn ouders? Je zou zeggen van wel, omdat elke innovatie laakbaar is en neerkomt op ketterij.’’

Als Jean-Paul Roux, die streeft naar wederzijds begrip en beslist niet wil provoceren, er al zo over denkt, dan hebben we alle reden ons zorgen te maken. Omdat Roux heeft geschreven over het Mongoolse rijk, Iran en Turkije, weet hij dat wat hij zegt van toepassing is op de gehele islamitische wereld. Het gevaar van de islam zit in het totale karakter ervan: het slokt het hele leven van de gelovige op, van de wieg tot het graf, en beheerst alle aspecten van het leven. Daarom is er geen scheiding tussen publiek en privé of politiek en religie. In de islam is er voor alles een regel, of het nou gaat om juridische, politieke of intieme kwesties.

We worden voorgelogen als wordt beweerd dat de islam een geloof is dat wordt gepraktiseerd in de privé-sfeer, zoals het christendom. De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol).

Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Martine Gozlan schrijft in haar boek Pour comprendre l’intégrisme islamiste (’Het begrijpen van de radicale islam’) over de twee gezichten van Mohammed; de een gefascineerd door het voorbeeld van Jezus, aangetrokken tot tederheid en gebed, en de Mohammed van Medina, de veroveraar die zich zo nu en dan van zijn wrede, rancuneuze kant laat zien. ,,Deze dualiteit van de islam kan niemand verdonkeremanen’’, schrijft zij. Maar juist op dit punt is haar analyse misleidend: de profeet met twee gezichten, de twee Korans, de islam en het islamisme. We moeten kennelijk concluderen dat de islam dubbel is, omdat we een verontrustend deel van deze religie niet willen zien. Daarom is ervoor gekozen het slechte deel ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ te noemen. Eigenlijk weten we niet wat deze termen betekenen, maar we zijn tot alles in staat om woorden te vinden die kunnen dienen als zondebok om deze mooie godsdienst te ontlasten, de godsdienst die ten onrechte wordt aangevallen, besmeurd en geminacht.

Het islamisme verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk. Maar wat nu te doen met de Koran en de Profeet? Gaan we alle geboden die niet in overeenstemming zijn met de Rechten van de Mens schrappen? En de Profeet met zijn twee gezichten, moet dat een nieuwe Januskop worden met twee gezichten, die elk een andere kant opkijken?

Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd.

Hier op aarde moet de strijd voor de overwinning van de islam doorgaan zolang het pleit nog niet beslecht is. Vrede is alleen een optie wanneer de overwinning onmogelijk of twijfelachtig lijkt. Maar veel meer nog is vrede de beloning van het paradijs, wanneer de hele wereld gepacificeerd is. Natuurlijk is er een onmiskenbaar ideaal van vrede, maar dat is in feite een pacificatie-ideaal. Vandaar dat er geschreven staat, over vijanden: ’En indien zij neigen naar de vrede/ neigt gij dan ook daartoe’ (soera 8, 61-63). Maar lees ook het vers dat hieraan voorafgaat (verzen 60-62): ’En maakt voorbereiding tegen hen/ met wat gij kunt aan weerstandskracht/ En uitrusting van paardenvolk/ om daarmede te verschrikken/ Gods vijand en uw vijand.’

Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.

En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

De struisvogels in het Westen hebben ervoor gekozen deze vraag niet te beantwoorden, en iedereen die durft te beweren dat de islam geen geloof van liefde, vrede en tolerantie is, wegens haatzaaien te veroordelen. Zij voelen zich gesteund door de islamitische struisvogels die het goed uitkomt de islam voor te stellen als een geïdealiseerde godsdienst, terwijl de echte moslims toch wel beter weten. En wat de anderen betreft: een snelle herislamisering zal hen spoedig weer op het rechte pad brengen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de taqiyah, het veinzen, een integraal onderdeel van de sjiitische islam is (’Wie niet de taqiyah betracht is geen gelovige.’) De taqiyah is opmerkelijk genoeg ook door de soennieten overgenomen, wat hen in staat stelt ons een islam-light voor te schotelen, om de ware aard van hun religie beter te verbergen. Zij liegen niet werkelijk – zij verhelen en versluieren om de islam terreinwinst te laten boeken. Het aanzienlijke voordeel hiervan is dat niet-moslims zo nog worden aangetrokken tot deze Abrahamitische religie, die wordt voorgesteld als verwant aan het jodendom en het christendom.

Nu begrijpen we dus beter de consensus rond het handhaven of versterken van het onderscheid tussen islam en islamisme. Het ongelukkige is dat deze onwetende of oneerlijke struisvogels geen onbetekenende mensen zijn. Sommigen bekleden hoge posten in de religieuze hiërarchie. Rabbijnen, dominees, pastoors, Witte Paters en jezuïeten zijn het erover eens geworden dat er een dialoog moet komen tussen de religies. Dus wordt alles wat tot verdeeldheid kan leiden, wordt zorgvuldig weggewerkt.

Laten we die geïdealiseerde islam eens goed bekijken. Dat zou een islam zijn van filosofen en mystici. Maar het is gewoon niet waar dat dit niet óók een ’islam van verboden’ is. Geen enkele filosoof of mysticus heeft ooit de Profeet of de Koran ter discussie gesteld. Wie praat over een islam van de Verlichting als tegenpool van de juridische islam, heeft het over een islam die nog geboren moet worden.

Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’’

Je kunt je afvragen waarom de filosoof Avicenna in de 10de eeuw vanwege zijn ideeën gedwongen werd te vluchten voor Turkse soennieten. En waarom de grote mysticus Mansoer Al-Hallaj, geboren in 858, die alleen de liefde voor God tot in extase aanprees, ter dood werd veroordeeld in 922. De beulen hakten zijn voeten en handen af, en gaven hem 500 zweepslagen. Vervolgens werd hij gekruisigd. Zijn onthoofde lichaam werd verbrand, zijn as uitgestrooid. Het hoofd werd, gespietst op een lans, twee dagen aan de oevers van de Tigris tentoongesteld. In 1131 werd Ayn Al-Quzat Hamadani, Perzisch mysticus, van ketterij beschuldigd en levend gevild, opgehangen en in het vuur gegooid.

Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende. Men moet ophouden ons te vertellen dat er een filosofische, mystieke islam is, die werd geaccepteerd door de meerderheid van de moslims. Het is precies andersom. De moslims zullen nooit accepteren dat men zich verwijdert van de letterlijke schriftlezing.

Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe. Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander.

Maar ook de handigste islamitische strategen kijken wel uit om te spreken over afschaffende verzen en afgeschafte verzen. De afschaffende verzen, de meest harde en chronologisch gesproken de laatst geopenbaarde, stellen de zachtere buiten werking. Bovendien hebben de verzen die het meest zachtmoedig en barmhartig zijn, alleen betrekking op de gelovigen, dat wil zeggen de moslims. De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen. En nog minder van de atheïst of de goddeloze. Als het verboden is om te doden (soera 5, vers 32) gaat het over gelovige moslims. Het volgende vers (33) bevestigt dit duidelijk: ‘Doch de vergelding van hen / die God en Zijn boodschapper bestrijden / en zich beijveren / verderf te brengen in het land / is dat zij ter dood gebracht worden / of gekruisigd / of dat hun handen en voeten / worden afgekapt van weerszijden / of dat zij uit het land verbannen worden.’

En de liefde voor de joden komt naar voren in dezelfde soera 5, vers 64: ‘En de joden zeggen: / Gods hand is dichtgeknepen. / Mogen hun de handen / dichtgeknepen worden / en mogen zij vervloekt worden / om wat zij zeggen. / Neen / Zijn beide handen zijn wijd geopend / Hij schenkt gaven zoals Hij wil. / En wat tot u is nedergezonden / vanwege uw Heer / zal velen hunner nog doen toenemen / in overmoed en ongeloof / maar Wij hebben tussen hen / vijandschap en haat geworpen / tot de Dag der Opstanding. / Telkens wanneer zij een vuur / ontsteken tot de oorlog / dooft God het uit / terwijl zij pogen / in het land verderf te stichten. / Maar God bemint niet de verdervers.’

Verre van afgeschaft, is dit vers onlangs nog geciteerd, ter ondersteuning van een fatwa van de UOIF (een grote moslimorganisatie in Frankrijk), die relschoppende jongeren in de voorsteden eind vorig jaar tot kalmte moest manen. De regels over de joden waren geschrapt.

Soera 5 is trouwens de laatst geopenbaarde. Net zoals soera 9 is deze soera niet af te schaffen. Dit is precies tegengesteld aan wat men ons wil doen geloven, in een totale minachting van de traditionele islamitische literatuur (vanaf het commentaar van Tabani in de 9de eeuw tot het werk van Said Qutb, het grote voorbeeld voor de Moslim Broederschap, die werd opgehangen door Nasser in 1966. De commentaren herhalen zich eindeloos en gaan nooit in een milde richting.)

Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.

Maar geheel gerust gesteld worden is moeilijk als we weten, zegt Marie-Thérèse Urvoy, dat in de laatste versie van het handvest van de Musulmans de France (een islamitische organisatie), het recht om van religie te veranderen is geschrapt, zonder dat dit tot grote protesten heeft geleid.

Jean-Paul Roux schrijft: ,,Door het prijzenswaardige streven van het humanisme of eenvoudig door de angst voor racist te worden uitgemaakt, worden netelige kwestie uit de weg gegaan. Of de waarheid wordt verdraaid, alsof het mogelijk is iets op te bouwen op grond van leugens, ook al zijn ze goed bedoeld.’ De waarheid is dat er maar één islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Het probleem is niet het islamisme, maar de Profeet en de Koran.

Bron: de uitkijk
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8602
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door sjun »

Het oorspronkelijke verhaal is vertaald door Paul Kleis Jager en ook gepubliceerd in Trouw 18.08.06. In die tijd zat er nog een redactie die misstanden nog wel eens benoemde en erover publiceerde. Tegenwoordig is het raadzaam om ook voorbij de Nederlandse media te komen om echt op de hoogte te kunnen zijn en niet misleid te worden. Wat dat betreft is het uitstekend dat ook Uitkijk tot verzameling en reproductie van kritisch vormende artikelen komt opdat die niet om een of andere reden verdwijnen,

De complete reeks van I.Q. Al-Rassooli doet ook al zulk uitstekend werk in belichting van islam en verwijdering van de sluiers waarmee het omgeven wordt om gewone mensen en eenvoudige moslims te misleiden. Het zou tot lesstof moeten worden verwerkt voor de lessen maatschappijleer en inburgering. Ook mensen met hart voor dit land en haar cultuur van vrijheid doen er zeer goed aan om zich op de hoogte te stellen van wat Rassooli beargumenteert opdat zij niet langer misleid kunnen worden door islamproselieten, wereldverbeterende politici en bij hen angehauchte media.

De hele serie is ook in boekvorm verschenen:
  • Lifting the Veil: The True Faces of Muhammad and Islam, I.Q. Al Rassooli,
    AuthorHouse 2008, ISBN 9781434392022
  • Lifting the Veil: The True Faces of Muhammad & Islam Volume II, I.Q. Al Rassooli,
    AuthorHouse 2011, ISBN 9781456788360
  • Lifting the Veil: The True Faces of Muhammad & Islam Volume III, I.Q. Al Rassooli,
    AuthorHouse 2012, ISBN 9781468582192
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door Ariel »

Jammer dat de site uitkijk verdwenen is. Ik wil wat artikelen terug vinden en ze hier plaatsen. Maar hoe? xplosive had een link naar een site die verdwenen artikelen terug kon vinden. Waar is xplosive als je hem nodig hebt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8602
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door sjun »

Misschien kun je via het webarchief nog een en ander achterhalen. De meeste artikelen die ik op Uitkijk trof had ik al eerder ergens anders getroffen. Veel van Het Vrije Volk, AmsterdamPost en Ej Bron. Soms wat van het Katholiek Nieuwsblad en zo nu en dan een soort van samenvatting van een forumdiscussie. Ik heb vaak de orginelen nog wel in mijn eigen archef staan en ben van plan belangrijke teksten daaruit te blijven herproduceren zodra ze bij de orginele bron wegvallen.

Alvast voor jouw gemoedsrust: :greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door Ariel »

Dank je Sjun. Heeft iemand vandaag je al verteld dat je geweldig bent ?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door Ariel »

De Geheime Agenda van de Islam

1. De islam en de wereldheerschappij.

Het boek "DE HEILIGE KORAN" uitgegeven door Verba BV te Hoevelaken stelt aan het eind van een lange inleiding op bladzijde 178 en 179 het volgende:

*"Het rijk van de koran zal stellig worden gevestigd, de ernstigste tegenstand ten spijt"
*"Niets en niemand kan de zege van de islam en de heilige profeet tegenhouden"
*"Die omwenteling zal leiden tot een tijdperk van vrede en orde"
*"Alle pogingen, in strijd met deze principes, om vrede aan de wereld te brengen en onrust te doen verdwijnen, zullen vruchteloos blijven"

Kortom: Vrede in deze wereld is onmogelijk voordat de islam de hele wereld heeft onderworpen. Dit is geen godsdienst maar een oorlogsdoctrine.

2. Het gezag van de islam.

<1.1 Dit is een boek waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt.
<2.85 Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet. (fundamentalisme is het allerhoogste gebod van de koran)
<4.80 Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.
<5.44 En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.
<5.45 En wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden, zijn onrechtvaardigen.
<5.47 En wie niet rechtspreken naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.
<11.64 Wij zenden geen boodschapper of hij moet worden gehoorzaamd volgens Allah's gebod.
<3.110 Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt; Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah.
<24.55 Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd dat hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen.
<26.131 Vreest Allah en gehoorzaamt mij. (Mohammed en zijn koran)
<33.48 En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet (verwerp de Westerse wetten)

3. Enkele wetten van de Koran (strijdig met westerse wetten).

<2.178 O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid.
<2.194 Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan.
<2.275 Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: "Handel is gelijk aan rente", terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard.
<5.38 En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah.
<24.2 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.
<7.80 En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: "Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vóór u pleegde?"
<7.81 "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."
<7.84 En Wij deden een regen van stenen over hen komen. Ziet nu wat het einde was van de schuldigen.
<4.15 En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent. (Maar, voor mannen geldt in dat geval het volgende)
<4.16 En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust.

Voorgaande teksten bewijzen dat moslims geen Nederlandse of Europese wetgeving of overheid erkennen, anders dan voor het verkrijgen van uitkeringen, huisvesting, scholing, gezondheidszorg of subsidies. Dat beschouwen zij kennelijk als de belasting die wij hen moeten betalen. Daar zij onze wetten niet erkennen kunnen zij geen functies bekleden in openbaar bestuur, rechtspraak of rechtshandhaving.

4. De Koran over ongelovigen, joden en christenen.

3.118 O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.
4.56 Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.
4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.
5.51 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.
5.60 Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."
8.22 Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.
9.23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.
98.6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het boek (Joden en Christenen) en de afgodendienaren zullen in het vuur der hel geworpen worden. Zij zijn de slechtsten der schepselen.

5. Strijd tegen ongelovigen, joden en christenen.

Hier volgt slechts een kleine selectie uit vele soortgelijke strofen, uit de koran waarop verder commentaar overbodig is.

2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.
4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
4.91 Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.
4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast
4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.
5.33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet
8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."
8.13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet.
8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (Het gevaarlijke karakter van deze tekst werd gedemonstreerd door de ouders van de moordenaar die Rene Steegman dood sloeg. Hoewel analfabeet wisten zij wel deze tekst aan te halen.)
8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. (Bij 10 % van de bevolking begint het gevecht ook hier)
9.5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.
9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
9.29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, (Joden en Christenen) die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
9.111 Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. (Dat staat in geen enkel evangelie)
48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.
48.18 Voorzeker, Allah had aan de gelovigen welgevallen, toen zij u onder de boom trouw zwoeren en Hij wist wat in hun hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning.
48.19 En een grote buit die zij konden bemachtigen. En Allah is Almachtig, Alwijs
48.20 Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden.
8.1 Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: "De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper.
Van islamitische zijde wordt (in strijd met voorgaande teksten) gesteld dat de koran juist het doden van mensen verbiedt. Daartoe wordt altijd slechts een deel van de volgende strofe aangehaald.
5.32 Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.

6. Beloning van gedode moslimstrijders.

18.31 Voor dezulken zijn de Tuinen der eeuwigheid, waardoor beken vloeien. Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en zullen groene gewaden van fijne zijde en zwaar brocaat dragen, terwijl zij op tronen zullen liggen.
52.20 En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.
43.71 Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven.

7. De Hadith over de Heilige Oorlog (Jihad).

Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als: vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts enzovoorts. Of dat juist is kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van de handelingen van Mohammed zoals beschreven in de hadith, de aanvulling en verdere verklaring van de koran. Daarop is ieder commentaar geheel overbodig.


SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad

14.2473 Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen.
14.2493 Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan
14.2479 Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.
14.2520 De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.
14.2526 Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: "Er is geen God behalve Allah"en hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.
14.2626 Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.
14.2632 Allah's apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij 's nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht "doodt; doodt;" Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.
14.2635 Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij.
14.2660 De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.
14.2715 De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.
14.2781 Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen

SUNAN ABU-DAWUD, BOOK 19: Schatplicht buit en heerschappij.

19.2996 De apostel van Allah zei: Als je een overwinning behaalt op Joodse mannen doodt hen dan. Dus Muhayyisah stortte zich op een joodse handelaar, met wie hij nauwe relaties onderhield en doodde hem.
19.3008 Toen Allah het Joodse Khaybar zonder vechten als oorlogsbuit aan de apostel van Allah overleverde, verdeelde hij de hele buit in 36 delen. De helft min een deel werd verdeeld onder de moslims. De andere helft plus een deel waren voor de toekomstige noden van Mohammed en de Moslims. Toen al dit bezit in handen van de profeet en de moslims viel hadden zij geen arbeidskrachten om erop te werken. Daarop huurde Mohammed Joden om (op hun eigen geroofde land) te werken.
19.3040 Belastingen moeten worden geheven van Joden en Christenen, maar niet van moslims.
19.4359 Het koranvers: De straf voor hen die oorlog voeren tegen Allah en zijn apostel, en met man en macht streven voor het kwade in het land, is executie, of kruisiging, of het afhakken van handen en voeten of verbanning, werd geopenbaard over de meergodendienaars. Als zij berouw tonen voor hun arrestatie verhindert dat niet de uitoefening van de straf die zij verdienen.
19.4390 Atiyyah vertelde: Ik was een van de gevangenen van het volk der Qurayzah. De gezellen (moslims) onderzochten hen. Wie baardgroei had werd gedood en degenen zonder baardgroei werden gespaard. Ik had nog geen baardgroei.

SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)

19.4292 In de eerste dagen van de islam was het nodig om de ongelovigen uit te nodigen om de islam te aanvaarden voordat men hen ontmoette in de strijd. De profeet hield een razzia tegen het volk van de Mustaliq, terwijl die niets vermoedden en hun vee lieten drinken. Hij doodde iedereen die zich verdedigde en nam de anderen gevangen.
19.4321 Toen de profeet werd gevraagd over het doden van heidense vrouwen en kinderen bij nachtelijke razzia's zei hij. Het zijn ook heidenen.
19.4346 Als jullie in een stad komen die zich zonder formele oorlogsvoering heeft overgegeven, krijg je een deel van alle bezittingen daarvan. Maar als die stad niet gehoorzaamt aan Allah en zijn boodschapper en zich verdedigt tegen de moslims, dan is een vijfde van de oorlogsbuit voor Allah en zijn apostel en de rest is voor jullie
19.4347 De bezittingen die door het volk van Nadir waren achtergelaten, zonder een expeditie van ruiterij, werden door Allah geschonken aan zijn apostel. Die bezittingen kwamen alleen toe aan de profeet. Hij zou met het inkomen daarvan de jaarlijkse onkosten van zijn huishouding betalen en wat over bleef besteden voor het kopen van paarden en wapens voor de heilige oorlog.
19.4364 De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims. Maar sommigen voegden zich bij de boodschapper van Allah die hen bescherming bood. Zij omarmden de islam. De boodschapper van Allah verdreef alle Joden uit Medina.
19.4366 Ik (Mohammed) zal de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland verdrijven en niemand achterlaten behalve moslims.
19.4438 Anas vertelde: Wij ontmoetten de mensen bij zonsopgang toen zij naar buiten kwamen met hun bijlen, spaden, touwen en hun vee. Zij riepen verrast: Mohammed is gekomen met zijn leger.. Allah's boodschapper zei: Khaibar zal worden verwoest. Weet dat als wij neerdalen op het stadsplein van een volk, het een kwade dag is voor hen die gewaarschuwd zijn. Allah de glorieuze en majestueuze liet hen vernietigen.

MALIK'S MUWATTA, BOEK 21 Jihad

21.1.2 Allah garandeert het paradijs of behouden thuiskomst met alles wat hij heeft verkregen als buit of beloning voor degene die strijdt in Allah's naam
21.14.27

SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah

4.52.46 Het voorbeeld van de Mujahid die echt vecht voor de zaak van Allah is als een man die onafgebroken vast en bidt. Allah garandeert dat hij de Mujahid zal toelaten tot het paradijs als hij wordt gedood en anders zal hij terugkeren naar zijn huis met beloningen en oorlogsbuit.
4.52.72 Niemand die het paradijs betreedt wil terug gaan naar de wereld al zou hij alles op aarde krijgen, behalve de Mujahid, die terug wil naar de wereld om tien keer martelaar te worden voor de waardigheid die hij krijgt van Allah.
4.52.73 Allah's Apostel zei: Weet dat het paradijs onder de schaduwen van de zwaarden ligt.
4.52.260 De profeet zei: Als een moslim zijn godsdienst verlaat doodt hem dan.
7.62.137 Wij kregen vrouwelijke gevangenen uit de oorlogsbuit en plachten coïtus interruptus met hen te doen. Wij vroegen de profeet daarover en hij zei: Tot de dag van de herrijzenis zal er niemand worden geboren die niet is voorbestemd om te leven. ( Verkrachting van vrouwelijke gevangenen werd toegestaan)

8. Straffen volgens de Hadith.

38.4339 Het bloed van een moslim man die getuigt dat er geen God is behalve Allah mag wettelijk niet worden vergoten tenzij om een van drie redenen. Een man die na het huwelijk overspel pleegt moet worden gestenigd tot de dood; Een man die optrekt om te vechten tegen Allah en zijn apostel moet worden gedood, gekruisigd of verbannen; Een man die een moord pleegt op een moslim moet daarvoor gedood worden.
38.4382 Een vrouw leende juwelen, die zij verkocht. Zij werd gevangen en naar de profeet gebracht. Hij oordeelde dat haar hand afgehakt moest worden.
38.4384 Allah's apostel zei: Er zijn drie personen die niet verantwoordelijk zijn voor hun handelingen. Een slaper tot hij wakker wordt: Een idioot totdat hij is hersteld; Een jongen tot hij de puberteit bereikt. (tot dan mag hij zijn gang gaan)
38.4452 Een man kwam bij de profeet en bekende vier maal dat hij geslachtsgemeenschap had gehad met een vrouw, dus werd hij gestraft met honderd zweepslagen. Hij was niet gehuwd. Hem werd gevraagd om bewijs te leveren tegen de vrouw, maar zij zei: Ik zweer bij Allah dat hij heeft gelogen. Daarop kreeg hij de straf van tachtig zweepslagen voor zijn valse getuigenis.
38.4467 De profeet zei: Als mensen wijn drinken gesel ze. Als ze weer drinken gesel ze. Als ze dan weer drinken, doodt hen.

SAHIH MUSLIM, BOEK 17: Het boek over door de islam voorgeschreven straffen

017.4185 Laat de vloek van Allah rusten op de man die een ei steelt waarvoor zijn hand wordt afgehakt, of een touw steelt waarvoor zijn hand wordt afgehakt.
017.4191 Als een ongehuwde man sexuele gemeenschap heft met een ongehuwde vrouw moeten beiden gestraft worden met honderd zweepslagen en verbanning gedurende een jaar. En in het geval van een gehuwde man die gemeenschap heeft met een gehuwde vrouw zullen beiden honderd zweepslagen krijgen en gedood worden door steniging.
017.4206 Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn!!!
9. (Sluip)moorden gepleegd in opdracht of met goedkeuring van de profeet.
S. Bukhari 4.52.265 Allah's apostel zond een groep helpers naar een man genaamd Abu Rafi. Een van hen drong s'nachts zijn huis binnen en vermoordde hem in zijn slaap.
S. Muslim 19.4436 De profeet zei: wie wil Ka'b b. Ashraf voor mij doden. Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper. Een man genaamd Mohammed vroeg "O boodschapper van Allah wilt u dat ik hem dood?" Hij zei "ja" Zij gingen dus naar zijn huis en bezochten hem 's nachts. Hij kwam naar beneden en de man Mohammed zei tegen zijn gezellen"Als hij komt zal ik hem bij zijn hoofd grijpen en hem vast houden en moeten jullie je werk doen. Toen hield hij zijn hoofd vast en zei tegen zijn gezellen: Doe je werk! En zij doodden hem.
Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die de profeet placht te beledigen en bespotten. Hij verbood haar, maar zij hield er niet mee op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed.dat daar vloeide. 's Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed.
Abu Dawud 38.4349 Een Jodin placht de profeet te bespotten . Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden.
Abu Dawud 14.2678 De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes. Een daarvan werd gedood en de ander ontsnapte en bekeerde zich tot de islam
Abu Dawud 38.4341 Een Jood bekeerde zich tot de islam, maar werd daarna een afvallige. Toen Mohammed kwam zei hij: Ik zal niet van mijn rijdier af komen voor hij gedood is. Hij werd toen gedood.

10. Conclusies.

Voorgaande teksten zijn slechts een fractie van het totale aantal ontoelaatbare teksten uit de koran en hadith over ongelovigen, Joden en Christenen, wetten en straffen. Al die teksten zijn in ieder beschaafd land wettelijk verboden, in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Westerse regeringen weigeren echter hun wetten toe te passen en hun bevolking te beschermen tegen deze ontoelaatbare leer en diens volgelingen, de moslims. Zij mogen in alle Westerse landen (met een beroep op vrijheid van godsdienst) in woord en geschrift, in alle media, drukpers, radio, televisie en internet, in scholen en moskeeën hun volgelingen oproepen tot het vermoorden, beroven, afpersen of verdrijven van anderen tenzij die zich onderwerpen aan de islam en daaraan 50 % belasting betalen.
Is dit een godsdienst, of een criminele organisatie????

De overheid maakt zich schuldig aan de meest extreme vorm van discriminatie waar zij de verkondiging van koran en hadith in woord en geschrift toestaat, maar iedereen die meent dat dit niet zou mogen, beschuldigt van racisme, fascisme, discriminatie etc.etc..

Die islam wordt zelfs in alle Westerse landen bevorderd door massale immigratie van moslims, uitkeringen en subsidies en de bouw van moskeeën en islamitische scholen. De Westerse overheden vormen daarmee een grotere bedreiging voor hun eigen bevolking dan de islam zelf. Dat kan zo niet door blijven gaan.

Het is noodzakelijk om de bevolking te informeren over de ware aard en doelstellingen van de islam, zodat deze bevolking weet hoe zij bedreigd wordt. Niet alleen door de islam, maar evenzeer door politieke partijen zoals Groen Links, PvdA, D66, een groot deel van het CDA en christelijke organisaties de islam als godsdienst blijven erkennen en bevorderen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22053
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door King George »

En dat is nog eens even informatief. Het zou zonde zijn dat zoiets voor het www verloren gaat, dus goede zaak dat het nog verder te verspreiden en te archiveren valt.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8602
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door sjun »

Je hebt gelijk dat er meer gearchiveerd zou moeten worden om kennis beschikbaar te houdn. Nu dit weer: Problemen bij Brabosch.com.
:unhappy:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79046
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islam ontmaskerd . Artikelen van de uitkijk

Bericht door Ariel »

sjun schreef:. Nu dit weer: Problemen bij Brabosch.com.
:unhappy:
Ja, en dat voor een lullige foto . Maar ik vermoed dat het geld voor de boete er wel komt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie