Geen gematigde Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De huidige aanvallen van de moslims op Europa hebben niets met de situatie in het Midden-Oosten te maken. Ze zijn rechtstreeks terug te voeren tot de aanspraak op wereldheerschappij door de islam

Geplaatst op 18 augustus 2016

Afbeelding
Overal ter wereld strijden moslims voor de aanspraak op wereldheerschappij door de islam. Niet nu pas, maar al 1400 jaar. Daarbij is voor hen iedere aanleiding welkom om dit doel ook bloedig te volgen.

Al 1400 jaar lang verbreidt de islam angst, verschrikking en terreur onder volkeren van deze wereld. Niet pas nu, maar al 1400 jaar lang verbreidt de politieke religie islam angst en verschrikking onder de volkeren. De islam staat op de lijst van ergste genocideplegers in de geschiedenis van de mensheid op de 1e plaats met een ongelooflijke 300.000.000 (300 miljoen) in naam van Allah vermoorde slachtoffers: bijna altijd niet-moslims. Deze razernij voert rechtstreeks terug op de 2.000 bevelen van Allah en Mohammed tot het doden van zogenaamde “ongelovigen”.

De leugen van de islamitische “verdedigingsoorlogen”

De waarheid is: de islam hoefde zich zo goed als bijna nooit te verdedigen. Hij was bijna altijd de agressor. De waarheid is verder: de islam is het vermoedelijk langst voortdurende imperialisme in de wereldgeschiedenis. Hij heeft niet-islamitische landen véél langer bezet, ze veroverd, ingelijfd dan dat hij zelf door zulke landen bezet werd. Alleen al de bezetting van Spanje duurde 700 jaar, voordat de Spanjaarden zich in de Reconquista konden ontdoen van hun bezitters.

Er bestaan immers nog steeds westerlingen (en moslims) die beweren dat de islam een vreedzame religie zou zijn. en die ontkennen dat moslims aanvalsoorlogen voeren: als zij een oorlog voeren, dan zou het daarbij, aldus hun boodschap, immers altijd om een verdedigingsoorlog gaan.

Vraag: Hoe komt de islam erbij om, in zijn zogenaamd vreedzame geschiedenis, buiten zijn gebied van oorsprong Saoedi-Arabië (bijvoorbeeld in Egypte, in Spanje, op de Balkan, in India, Perzië of Afghanistan) hardnekkig “verdedigingsoorlogen” te voeren?

Antwoord: Juist: omdat de waarheid, zoals zo vaak, precies omgekeerd is: niet moslims werden aangevallen, maar moslims vielen talloze niet-islamitische landen aan. Deze – en niet de islamitische legers – verdedigden zich met de wapens tegen de islamitische expansie.

Het bovenstaande citaat van Mohammed bewijst dat de aanval van de islam op Europa niets met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Afghanistan te maken heeft, waar westerse militairen tegen islamitische terreurorganisaties – of dit nu terecht was of niet – zijn opgetreden.

Dit is – zoals altijd in de afgelopen 1400 jaar van islamitische expansie – slechts een welkom argument voor islamitische leiders om hun eigen aanval op niet-islamitische gebied naar buiten toe als “verdedigingsoorlog” te rechtvaardigen.

Westerse islam-appeasers hebben niets aan na te trekken feiten – daarentegen des te meer aan weerlegde mythen en verkeerde informatie wat betreft de islam
Wat bij dit thema van de kant van half-ontwikkelde westerse islamvrienden vaak als “tegenargument” wordt ingebracht (het is geen argument, maar steeds opnieuw dezelfde herhaling van verkeerde informatie), zijn de kruistochten van de christenen tegen de islam in het Midden-Oosten.

Ik wil hier niet verder niet gedetailleerd op ingaan: om kort te gaan: deze kruistochten waren de reactie van de christenen op de 400-jarige bezetting van oer-christelijk gebied zoals Jeruzalem, Bethlehem en het – voor het binnendringen van de islam bijna volledig christelijke – Midden-Oosten.

Deze reactie vond, zoals gezegd, pas 400 jaar na de islamitische agressie buiten zijn traditionele stamgebied Saoedi-Arabië plaats.

Wat wilden de moslims daar?
Moslims waren op oorlogs- en veroveringstocht tegen niet-islamitische gebieden, die al tijdens het leven van Mohammed begon en zonder noemenswaardige onderbrekingen tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Het waren dus moslims die in de christelijke gebieden van het Midden-Oosten binnendrongen. En wel als agressors, veroveraars en vernietigers. En het waren moslims, die daarmee heel direct het bevel van Allah en Mohammed opvolgden om de hele wereld te islamiseren.

Moesten de christenen in het Midden-Oosten zich dit laten welgevallen?
Dat moet een ieder voor zichzelf beslissen. Maar tegen de westerse islam-appeasers zij gezegd: wanneer de christenen bijvoorbeeld Mekka en Medina zouden hebben ingenomen en wanneer de islam pas 400 jaar later zijn religieuze stamgebieden weer bevrijd zou hebben, dan zouden zij nu het allergrootste begrip voor deze bevrijding hebben. En er vooral lovend op wijzen dat de moslims immers 400 jaar geduld oefenden, voordat ze tot de tegenaanval overgingen. Dat is selectieve ethiek in rijmformaat.

Conclusie
1. De tonelen van de islamitische expansie veranderen
2. De argumentatie blijft dezelfde
3. Destijds zowel als nu bestaan er genoeg “nuttige idioten” in de aangevallen landen die de islamitische agressie “begrijpen” en rechtvaardigen
4. In hun begrip voor de islam en hun eenzijdige veroordeling van niet-islamitische tegen-reacties (zoals de hierboven genoemde kruistochten) wordt het linkse waarderelativisme duidelijk, dat niet inzet op de noodzaak van een “selectieve ethiek”, maar terugvoert op de Frankfurter Schule: alles moet veroordeeld worden dat uit het Westen komt. Ook wanneer het eigenlijk niet te veroordelen is.
5. De islam kan niet verzacht of getemd worden. Hij kan alleen maar bestreden en verslagen worden. Als dit niet gebeurt, dan zullen de huidige beschavingen net zo ten onder gaan als Perzië, India, Egypte, Byzantium en al die andere hoogontwikkelde culturen die niet in staat waren voldoende weerstand te bieden aan de islam.

Bron: http://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/18 ... -de-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De imam van de Grote Moskee in Mekka roept op de Joden en de christenen uit te roeien

Geplaatst op 10 september 2016Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz as-Sudais is de imam en het hoofd van de Grote Moskee “Masjid al-Harâm” te Mekka. Hij reciteert een “bekende” soera uit de koran. Afgelopen 4 september, bij het begin van de pelgrimage naar Mekka, heeft hij in het Arabisch een gebed van liefde, tolerantie en vrede aangeheven...

Hier een passage: “Oh Allah, schenk de overwinning, de waardigheid en de kracht aan onze broeders de Moedjahediens [Jihadisten] in Jemen, in Sham [Syrie], in Irak en elders.[...] Verleen hen de overwinning op de verraderlijke Joden en de kwaadaardige christenen.

Het gebed werd op diverse tv-zenders live uitgezonden.

Bron: http://lesobservateurs.ch

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/10 ... ore-125763
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Ongeveer helft moslims vindt dat democratie geen plek heeft in de islam

Posted on 29/02/2016 by Fubar

Afbeelding

Het valt niet uit te sluiten dat een grote minderheid, en misschien zelfs een meerderheid, van de moslims in Nederland vindt dat de democratie niet bij de islam past.

Dat zegt publicist Paul Scheffer (gespecialiseerd in integratievraagstukken) woensdag tijdens een hoorzitting over radicalisering en jihadisme in de Tweede Kamer. Hij baseert zich daarbij op onderzoek van professor Ruud Koopmans.

Daar staat tegenover dat uit recent onderzoek ook blijkt dat in Europa veel autochtonen, eveneens ongeveer de helft, geen plek voor de islam zien in hun democratie. Scheffer stelt dat reflectie nodig is, maar dat dit pas mogelijk is als dit van beide kanten komt.

“Een behoorlijk grote minderheid vindt dat religieuze wetten primaat hebben boven de rechtscultuur van het land. Daarbij gaan democratie en geloof moeilijk samen”, aldus Scheffer na afloop van de hoorzitting tegen NU.nl >>

gematigde islam >>

https://fubar.mobi/2016/02/29/ongeveer- ... -de-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Er bestaat geen gematigde moslim

Geplaatst op 30 september 2016

Afbeelding

In de massamedia en door onze politici is steeds opnieuw sprake van de zogenaamde “gematigde moslims” en dat de overwegende meerderheid van de moslims toch vreedzaam zou zijn, maar dat klopt niet. Je kunt wel eens vreedzaam leven, maar als je een man als profeet volgt die absoluut gewelddadig tegen anderen was, dan ben je niet echt vreedzaam, omdat je een diep gewelddadig mens als profeet volgt.

Moslims kunnen zich niet keren tegen geweld, anders zouden zij zich keren tegen de profeet en dat geldt bij moslims als hoogverraad. Daarom zwijgen alle moslims als het om schendingen van de mensenrechten gaat. Ze kunnen zich er zelfs helemaal niet voor inzetten, want dan zeggen hun geloofsbroeders dat Mohammed precies zo gehandeld heeft. Dat ook hij mensen het hoofd afsneed. Dat ook hij vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt heeft. Dat ook hij “ongelovigen” uit het land heeft verdreven.

Daarom bestaat er geen gematigde moslim. Moslims zullen uiteindelijk altijd voor hun religie en hun profeet kiezen, behalve als ze de islam de rug toekeren. En hoeveel moslims kent u in Duitsland die de islam tot nu toe, in deze vrije samenleving, de rug toegekeerd hebben? Alleen daaraan zie je al dat het gewoon niet gemakkelijk is om gematigd te worden. Want gematigd betekent niets anders dan je van deze profeet en zijn geweld-ideologieën los te maken. Want een moslim is pas gematigd als hij geen moslim meer is.

Voor de rest zal het net zo verlopen als in alle andere 57 door moslims gedomineerde landen. De meest agressieve mannen van de moslims vervullen de wil van Mohammed, namelijk om alle “ongelovigen” het land uit te gooien, hen te domineren en hen net zo lang in het gareel te brengen tot ze zich tot de islam bekeren, of ze worden gedood. Geen moslim zal zich hiertegen verzetten, want anders zou hij zich verzetten tegen de handelwijze van zijn profeet.

Voor moslims maakt het een groot deel van hun religie uit om de wil van Mohammed te vervullen. Daarvoor, geloven ze, komen ze in het paradijs. Daarom bestaan er geen gematigde moslims, die beschermend voor de vervolgden, diegenen die tot slaaf gemaakt worden en diegenen die vernederd worden, gaan staan. Voor moslims zijn dat zondaars die geen andere behandeling verdiend hebben, omdat zij niet het ware geloof hebben aangenomen.

Terwijl de religieuze voorbeeldfunctie van de christenen, Jezus, geweldloosheid gepredikt en ook geleefd heeft, belichaamt de voorbeeldfunctie van de moslims precies het tegenovergestelde. En precies dat is de reden waarom moslim nooit gematigd kunnen worden. Ze zouden hun religie verraden of anders uitgedrukt, een gematigd mens volgt geen Joden-onthoofder, iemand die vrouwen tot slaaf maakt en kinder-ontmaagder als profeet.

Bron: http://petraraab.blogspot.nl

Door: Petra Raab

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/30 ... de-moslim/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Waar vind je het land van de “gematigde” moslims?

Geplaatst op 6 oktober 2016

Afbeelding

Je zult het legendarische land van “gematigde” moslims niet in het Oosten vinden. Je zult het zelfs niet in het Westen vinden. Net als in alle mythes bestaat het in de verbeelding van diegenen die de verhalen vertellen. Je zult geen “gematigde” islam in de koran vinden, maar je zult hem vinden in talloze westerse boeken over de islam.

Vertaald uit het Engels door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/06 ... e-moslims/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De islam. Een religie van de terreur en het geweld

Geplaatst op 8 oktober 2016

Afbeelding
“Gebed in Caïro”, door Jean-Léon Gérôme

Wat verzwegen wordt: in zulke “gebeden” bidden moslims tot hun god Allah om succesvol te zijn in de vernietigingsstrijd tegen de “ongelovigen” van deze wereld. Alleen daarom al is het begrip “gebed” bij deze rituele handeling door moslims een perversie van de eigenlijke betekenis van “gebed”.

De islam is net als het socialisme in werkelijkheid een bloedige doodcultus

De islam heeft veel meer gemeen met de terreursystemen van Hitler en Stalin dan met welke andere huidige belangrijke religie dan ook. In werkelijkheid is hij een doodcultus. Hij eist, vergelijkbaar met de religies van de Kelten, de Maya´s en de Azteken (alleen al bij de laatste 20 miljoen mensenslachtoffers), ononderbroken mensenoffers om zijn God, die door Mohammed naar een van zijn vele voornamen “Allah” werd genoemd, tevreden te stellen. (in werkelijkheid zijn Mohammed en Allah identiek. Weliswaar niet volgens het geloof van de islam, maar feitelijk, logisch en inhoudelijk).


Ook de nazi´s en communisten eisten mensenoffers
Bij de nazi´s waren het de qua ras minderwaardige “Untermenschen” (Slaven, Joden, homoseksuelen) die uitgeroeid moesten worden, zodat hun religie (een wetenschap was het definitief niet) van de Arische heersende mens doorgedrukt kon worden.

Bij de communisten waren het de bourgeoisie, de “kapitalisten”, de vrije kleine boeren (“koelakken”) die, volgens de leer van Lenin, Stalin en Mao, met miljoenen gedood “moesten” worden om de weg vrij te maken voor de communistische ideale mens.

Het perverse hoogtepunt van deze ideologie vormde het Cambodja van Pol Pot, die een genocide op zijn eigen volk pleegde met het doel iedereen van de 6 miljoen Cambodjanen uit te roeien op 100.000 na, die nog niet waren besmet met het bourgeois idee, om op hen daarna de “ideale communistische staat Cambodja” op te bouwen.

Ook dat waren in werkelijkheid niets anders dan mensenoffers van een zich wereldlijk voordoende politieke religie genaamd socialisme.

Het socialisme en de islam hebben niet toevallig overal in de wereld een bondgenootschap gesloten
Het socialisme en de islam zijn niet toevallig gaan samenwerken om in de hele wereld een laatste strijd te voeren tegen de – door beide gehate – burgerlijke samenleving. Alhoewel ieder van deze politieke ideologieën er een eigen agenda op nahoudt – en in het achterhoofd de vernietiging van de andere partner al lang gepland heeft.

Beide – socialisme en islam – komen op het ongelooflijke aantal van 430 miljoen in naam van hun ideologie vermoorde mensen. Geen enkele andere religie of ideologie komt ook maar in de buurt van zulke aantallen slachtoffers als deze beide genocide-ideologieën.

Maar de geschiedenis en het heden tonen aan dat geen ideologie wreed genoeg kan zijn om te verhinderen dat zij – ondanks of vanwege haar wreedheid – miljoenen aanhangers om zich kan scharen.

Daarom kunnen noch het socialisme noch de islam getemperd en al helemaal niet bekeerd worden. Beide moeten overwonnen worden. En wel voorgoed.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/08 ... et-geweld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Het is simpel en makkelijk te begrijpen. Ik heb het al tig-keren gezegd en herhaald omdat het zo makkelijk te begrijpen is:

Islam is een baggerreligie (King) en heel simpel gesteld de grootste tegenstander van onze op christelijke gronden gefundeerde beschaving. Dat kankerzooitje van islam - moslims die op Europa parasiteren - hebben ruimschoots de kans gehad om IN onze, voor mohammedanen (volgelingen van Arabisch sadistisch stuk ongeluk Mohammed) aantrekkelijke, beschaving te integreren en zich aan te passen. Maar . . .
Dat kankerzooitje van islam kent maar een interesse:

Voor de rest van hun bestaan in Europa op niet-islamitisch grondgebied te parasiteren als door de linkse politiek gewenste gasten.


Het is de vervloekte linkse Gutmensch-politiek in Europa die het mogelijk maakt dat onze beschaving - ondanks de democratie - ten gronde gaat aan de incompetentie van het logisch beslissingen kunnen nemen dankzij onze democratie die stompzinnige tolerantie hanteert ten faveure van de moslim-intolerantie die gebaseerd is op de ideeën van de Arabische oorlogscriminele sadistisch vervloekte satanmens Mohammed.

Goed beschouwd is het moslimvolk de drager van het weerzinwekkende islamvirus. Een parasietenvirus dat normaliter niet een beschaving zich wensen mag.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6534
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:Het is de vervloekte linkse Gutmensch-politiek in Europa die het mogelijk maakt dat onze beschaving - ondanks de democratie - ten gronde gaat aan de incompetentie van het logisch beslissingen kunnen nemen dankzij onze democratie die stompzinnige tolerantie hanteert ten faveure van de moslim-intolerantie
Dat is de essentie van het probleem waarmee we nu zitten. Maar dat is tijdelijk. Uiteindelijk zullen de moslims zelf de agenda bepalen. DENK is een prelude daarop.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Ayaan Hirsi Ali: Is de islam een religie van vrede?
Gepubliceerd op 10 okt. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Heel simpel aangetoond: islam is niet gematigd. Islam kent namelijk geen matiging.

Wanneer je in een god gelooft dien je afstand te nemen in bemoeienis hierover naar anderen.

Er bestaat geen grotere groep waarheidsverdraaiers, leugenaars en hypocrieten dan de dove geestelijk kreupele mensen die de historische Mohammed volgen op aanwijzingen uit de Koran: mohammedanen (in de volksmond moslims genoemd).

Dit is wat iedere moslim zich eigen heeft gemaakt. Vandaar zijn opgeklopte achterlijke zelfverzekerdheid dat hij tot beste mensen behoort die allen de islam aanhangen en dus neerkijken op de in zijn ogen onwaardige niet-moslim. Dit heet aanmatiging.

KORAN 48:28 - Hij is het die zijn Boodschapper heeft uitgezonden met de rechte leiding en de wezenlijke godsdienst om haar de overhand te geven over alle godsdienst. En Allah is voldoende als getuige.

Wie deze sura in de oren knoopt zal begrijpen dat er met een moslim niet valt te debatteren of te onderhandelen. Mercator kent deze sura mogelijk niet, maar hij heeft in ieder al lang begrepen dat wat ik schrijf helemaal juist is.

Moslims deugen niet.

De niet-moslim wereld moet afstand nemen van moslims.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Journalist undercover in moskeeën: ‘De wetten van dit land interesseren ons niet’

Xander, 18-10-2016

Afbeelding
Selfie van Shams Ul-Haq in de An-Nur moskee in Winterthur. De journalist / terreurexpert zegt geschrokken te zijn van de omvang van het islamisten netwerk.

Ook zogenaamd ‘gematigde’ moskeeën blijken systematisch te radicaliseren en moslims op te roepen de gewelddadige jihad te voeren – Onthuld: ISIS financiert rechtstreeks Europese moskeeën – Imams preken dat de eindtijd is aangebroken.

Een Duits-Pakistaanse journalist en terrorisme expert besloot om undercover te gaan en vier maanden lang enkele grote moskeeën te bezoeken, om eens te zien of de ‘gematigde’ moslims achter gesloten deuren net zo tolerant en vredelievend zijn als ze voor de TV-camera’s doen overkomen. Hij schrok zich een hoedje, want ook in deze moskeeën blijken moslims systematisch te worden geradicaliseerd en te worden aangezet om de jihad te voeren tegen de Westerse bevolking. ‘De wetten van dit land interesseren ons niet,’ was een uitspraak die goed samenvat hoe het leeuwendeel van de ‘gewone’ moslims in Europa tegen onze samenleving aankijken, namelijk als hun vijanden die desnoods met geweld aan de islam moeten worden onderworpen.

Ul-Haq deed zich voor als een met geld smijtende ondernemer uit zijn thuisland Pakistan. Vanwege zijn oorsprong kreeg de journalist eenvoudig toegang om een kijkje te nemen wat er achter de schermen in de moskeeën wordt gedaan en gezegd.

Agressieve imam roept gewone moslims op tot de jihad
In de An’Nur moskee in het Zwitserse Winterthur sprak hij met de imam, die in zijn preek de moslims in het land opriep de jihad te voeren. ‘Ik schrok van de agressie die in zijn stem lag,’ schrijft Ul-Haq. ‘Hij preekte in het Arabisch, omdat bijna niet één medewerker van de moskee de Duitse spraak machtig is. Het was echter geen preek, maar een afrekening:

‘De vrouw mag geen oorlog voeren, maar de man moet wel oorlog voeren. Dat is zijn jihad, en de vrouw moet thuis blijven, dat is de jihad van de vrouw,’ is een rechtstreeks uit het Arabisch vertaald Koranvers dat de imam aanhaalde.

‘Wetten van dit land interesseren me niet, islam staat boven alles’
Over de Zwitsers: ‘Zij trekken zich niets aan van de wetten van Allah. Maar de wetten van Zwitserland interesseren mij niet. De islamitische wetten staan boven ieder land.’

‘In de tijd van de jongste dag zal de strijd, de ontucht en de oorlog toenemen. Hiervoor zijn er grote en kleine tekenen. Dajjal (de misleider, door sommige christenen vertaald als ‘de antichrist’) komt kort voor de dag van de opstanding. Wij zijn nu in deze tijd aangekomen.’ De meeste imams zijn overigens wel zo gehaaid om jonge moslims niet rechtstreeks op te dragen zich bij ISIS of andere terreurgroepen aan te sluiten. De vaak agressieve preken en oproepen tot de gewelddadige jihad komen hier echter wel op neer.

De gesprekken gaan vervolgens ongeveer als volgt. Een moslim(jongere) vraagt: ‘Moet ik me bij de jihad aansluiten?’ Imam: ‘Dat moet je voor jezelf zien uit te vinden.’ ‘En dat kan ik het beste in Syrië doen?’ Imam: “Ja.’ (3)

ISIS blijkt rechtstreeks Europese moskeeën te financieren
In de moskeeën bevinden zich niet alleen gebedsruimtes, maar ook cafés. Daar hoorde Ul-Haq dat sommige leden de moskeevereniging de rug toe hadden gekeerd, omdat ze de preken te extreem vonden. De financiële problemen die vervolgens ontstonden werden opgevuld door ISIS, zo bevestigde een hooggeplaatst lid. Aan de Zwitserse autoriteiten wordt echter enkel medegedeeld dat het geld ‘uit het buitenland’ komt. De bijdrage van ISIS is dermate hoog, dat ‘de moskee in Winterthur zonder dat geld niet meer zou bestaan’.

De schimmige financiering van moskeeën is ook in andere Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland, regelmatig een punt van discussie. De moskee in Winterthur zal dan ook beslist niet de enige zijn die met geld van islamitische terreurgroepen overeind wordt gehouden. Tegen de autoriteiten wordt vervolgens gelogen over de herkomst van het geld.

Systematisch gerekruteerd voor jihad
Veel leden blijken afkomstig van de vechtsportclub MMA Sunna. Onder hen bevond zich tot de islam bekeerde fundamentalist S., voordat hij gearresteerd werd. De club werd opgericht door Valdert Gashi, een jihadist die in 2014 in Syrië omkwam. De jihad recruiters, die vaak in de moskee zelf wonen, zijn ook in andere islamitische gebedshuizen actief. Volgens Ul-Haq is er een duidelijk systeem opgezet waarmee moslims worden geradicaliseerd. Mensen van buiten werden bijvoorbeeld met de omstreden Koran uitdeelactie ‘Leugens!’ naar de moskee gelokt. ‘En eenmaal daar, dan kom je daar niet meer zo makkelijk van los.’

Ook in de als ‘gematigd’ te boek staande Al-Hidaya moskee in Zürich kwam de journalist twee Somalische gastimams tegen, die hetzelfde extremistische gedachtengoed preekten. Een imam van deze moskee gaf toe dat er veel radicale moskeeën zijn, maar dat die ‘door de lachwekkende wetten’ van het land niet goed kunnen worden bestreden. Eerste stap hiertoe zou het onmiddellijk uitwijzen van alle radicale imams moeten zijn, en het sluiten van hun moskeeën.

‘Islamisten netwerk is veel groter dan wordt aangenomen’
Ul-Haq zegt dat het islamisten netwerk veel groter is dan algemeen wordt aangenomen. ‘Daar ben ik echt van geschrokken.’ De An’Nur moskee ‘staat onder controle van ISIS’, en zal daarin beslist geen uitzondering zijn.

De journalist wijst erop dat er ook een paar moskeeën zijn waar men zich afkeert van de politieke islam, en waar de imams Duits moeten kunnen spreken. Tenminste een moskee werkt samen met de autoriteiten om extremisten op te sporen. Na de onthullingen van de journalist wezen de radicale moskeeën alle beschuldigingen natuurlijk van de hand. Immers, de ‘islam is vrede’, en ze stoppen pas met ons dat in te peperen als alle ‘ongelovigen’ goedschiks of kwaadschiks zijn bekeerd, en net als hen enkel de wetten van Allah gehoorzamen.

Xander

(1) Tages Anzeiger
(2) Watson / Schweiz
(3) Züricher Zeitung

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... n-ons-niet
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Er kan NOOIT een gematigde islam bestaan.

Dat is uitgesloten. Om de meest eenvoudig te begrijpen reden dat er geen gematigde KORAN bestaat. Er is maar één Koran waar alle moslims doodsbang voor moeten zijn om daar ook maar één moment aan te twijfelen. Te twijfelen - niet aan de woorden van Jezus - maar aan die van de historische sadistische moordzuchtige Arabische oorlogsciminele pedofiele proleet profeet Mohammed. Een moslim weigert steevast en consequent al 1400 jaren het verschil te erkennen tussen Jezus en Mohammed. Hij liegt glashard (dat is het sterkste wapen van de islam) en verkondigt zonder een krimp te laten dat Jezus en Mohammed allebei goede mensen waren, gezegend door Allah. Probeer maar eens uit te leggen aan die 'goede' moslimbuurman wie Jezus was volgens ALLE niet-moslims. DAAR wringt hem de schoen. Moslims hebben SCHIJT aan wat niet-moslims denken en doen. Een moslim heeft maar twee interesses:

PARSITEREN OP NIET-MOSLIMS,

en het niet aflatend kontlikken van zijn o zo geliefde oorlogscriminele perverse sadistische pedofiele profeet.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76190
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Ariel »

Na Alexandrië en Constantinopel was de grote droom Rome te veroveren.

Zie Rome gisteren:

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20945
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door King George »

Ik zeg: "Weg ermee!"

Send these bastards back to hell!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Zineb El Rhazoui legt islamisme uit als één van de ergste vormen van fascisme

Bert Brussen, 19-10-2016

Afbeelding

'We moeten ophouden met zeggen dat islam een religie van vrede en liefde is'

“Ik heb geen wet overtreden en heb niks te verbergen, maar ik moet nu wel beveiligd door het leven gaan terwijl degenen die ons bedreigen vrij rondlopen.

Maar als je zegt waar het op staat ben je ineens een islamofoob en een racist.

Zij die denken dat slechts een handjevol gekken in staat waren om te moorden voor een cartoon van Mohammed zijn vergeten dat overal waar de islam regeert als staatsreligie de cartoons en karikaturen worden gecensureerd.

We moeten erkennen dat het hedendaags islamisme gewoon toegepaste islam is. Wanneer we islam letterlijk nemen krijgen we islamisme en wanneer we islamisme letterlijk nemen krijgen we terrorisme. We moeten dus ophouden met zeggen dat islam een religie van vrede en liefde is. Wat is een gematigde islamist? Een islamist die geen moorden pleegt?

Welk boek binnen de islam je ook openslaat, je vindt altijd weer geweld, bloed, onderdrukking van vrouwen en het haten van andere religies.

De islamofobiebestrijders plegen intellectuele fraude. Ze doen alsof het gaat om ‘antiracisme’ maar het wordt gebruikt als een wapen om alle kritiek op islam het zwijgen op te leggen en om alle gedachten achter die kritiek automatisch als vijandig naar alle moslims te zien.

Dit is erg gevaarlijk omdat ‘islamofobie’ zelfs in het woordenboek de betekenis van ‘vijandig naar islam en moslims’ heeft gekregen. Maar het bekritiseren van een idee of de religie islam kqn nooit worden gezien als een misdrijf of misdaad.

Als we het christendom bekritiseren betekent het toch ook niet dan we ‘christenfoob’ zijn of ‘racistisch tegen het christenras’?

Het echte grote racisme is de islamitische ideologie die het verbiedt om te trouwen met mensen die geen moslims zijn een ideologie die vrouwen verwerpt. Dát is de ware definitie van racisme en fascisme, en we moeten dat blijven benadrukken.

Een platform geven aan islamitisch fundamentalisme of zelfs er mede voor zorgen dat het wordt geaccepteerd is verraad en samenwerken met één van de ergste vormen van fascisme die vandaag de dag bestaat.”


De Marokkaans-Franse Zineb El Rhazoui werkte voor Charlie Hebdo, maar op de dag dat aanhangers van de religie van vrede en tolerantie in de rechtstaat Frankrijk, in het Nobelprijs voor de Vrede winnende Europa, de hele redactie van Charlie Hebdo afslachtten vanwege een cartoon was zij toevallig in Marokko. Nu is ze één van de weinige overlevende Charlie Hebdo-redacteuren en moet zij 24/7 worden beveiligd omdat miljoenen liefhebbers van vrede en tolerantie haar dood willen vanwege haar islamkritische mening, haar liberalisme, haar hoofddoekvrije leven, haar Westerse manier van leven of gewoon omdat ze zelfstandige vrouw is.

Deze week komt in Frankrijk haar nieuwe boek Detruire Le Fascisme Islamique (Vernietig islamitisch fascisme) uit. [url=http://nytlive.nytimes.com/womeninthewo ... c-fascism/]Daarom werd ze geïnterviewd door een of andere vrouwenbijlage van The New York Times. Absolute beslist bindende leestip!https://ejbron.wordpress.com/2016/10/19 ... -fascisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Bloemlezing “DE ISLAM”

Geplaatst op 5 november 2016

Afbeelding

De islam is een primitieve roof-en-moord-religie gesticht door een 7de-eeuwse roofmoordenaar, verkrachter en pedofiel genaamd Mohammed. Heeft in zijn doctrine de vernietigingsoorlog tegen alle niet-islamitische cultuur besloten. De koran is een directe oorlogsverklaring aan de mensheid. Die oorlog is permanent, tot alle niet-moslims zijn onderworpen, bekeerd of gedood.

De islam is een seksueel aangedreven moord- en verkrachtingsmachine die moslims aanzet tot seksuele geweldsdaden en massamoord. De islam haalt de donkerste aspecten van de menselijke natuur naar boven, immorele mannen vinden in de islamitische geschriften autorisatie en vergoelijking voor barbaarse misdaden tegen niet-moslims. De enige moraal die moslims aanhangen, is de misdadige moraal van de koran en de profeet.

De islam is een compleet en totalitair systeem waarvan de inhumane wetten en leefregels staan beschreven in de sharia. Pedofilie, verkrachting en eerwraak worden niet gezien als verwerpelijke misdaden, maar als een religieus recht en islamitische plicht. De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een kapstok voor de andere.

De islam verdeelt de wereld in Dar-al-Islam en Dar-al-Harb, de moslimwereld en de mensheid. Moslims hebben de gezamenlijke opdracht de mensheid te onderwerpen om Dar-al-Islam wereldwijd te vestigen. Dan is het doel van Allah bereikt.

Afbeelding

De islam kent veel overeenkomsten met het nazisme en is puur nazistisch in de Jodenhaat, in het racisme tegen vrouwen en Joden, in de expansieve oorlogszucht, in het Führer-principe, in de principiële gewelddadigheid en in de superioriteitswaan die gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, samenzwering, slachtoffergedrag en rancunisme. Moslims wijzen voortdurend naar de ‘vijand’ als oorzaak van hun eigen ellende.

De islam terroriseert al 1400 jaar de mensheid. Hij predikt haat, geweld, discriminatie, onderdrukking, vernedering en vernietiging van alle niet-moslims. De verzen in de koran zijn onvergankelijk, de absolute waarheid en verheven boven alle kritiek. De koran is het laatste en letterlijke woord van Allah en kan niet worden gewijzigd of uitgedaagd. Bijgevolg kan de islam nooit veranderen of worden hervormd. De instructies voor moord, roof en verkrachting zijn nu even geldig als op het moment dat ze werden geschreven. Omdat de islam niet gemoderniseerd kan worden, proberen moslims de moderniteit te islamiseren.

De islam heeft als motor de jihad die draait op het bloed van ongelovigen. De islamitische bloeddorst wordt gevoed door talloze koran-commando’s die moslims aanvuren eindeloos bloed te vergieten tot de wereld van hen is. De islam is de grootste moordmachine uit de geschiedenis van de mensheid.

De islam ontleent zijn bestaansrecht enkel en alleen aan de vernietiging van andere volkeren, geloven en culturen. De islam heeft de dood van 300 miljoen Joden, christenen, boeddhisten, hindoes en atheïsten op zijn geweten, die zijn vermoord vanwege de misdaad geen moslim te zijn. De islam is een religie van genocide.

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41730
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Mahalingam »

Het is beter om geen slapende ongelovige honden wakker te maken. Dan kunnen ze wel eens islamofoob worden en daar helpt geen dierenarts tegen.
Dus was het oefening 'cut your losses' ofwel 'gooi ze maar voor de bus.".
Islamic body suspends Swiss mosque after imam arrested
The Zurich Federation of Islamic Organizations (Vioz) has suspended the An’Nour mosque in Winterthur after its imam was arrested for inciting people to kill others.

Vioz took the decision on Friday, two days after the imam and three others were arrested in a police raid on An’Nour and houses in the surrounding area.
The raid followed a tip off about a sermon given by the imam in late October in which he “called for the murder of Muslims who refuse to participate in communal prayer”, Zurich’s public prosecutor said a statement.
On Friday the prosecutor confirmed they will pursue criminal proceedings against the imam and a board member of the mosque for inciting crime and violence.
Two others arrested in the raid, including the mosque’s former president, have been released after questioning.
Aaj, hij riep dus op om (andere) Moslims te vermoorden.
En dan krijgen we de taqqiya.
In a statement announcing the mosque’s suspension Vioz said the imam’s words “contradict the commitment to Swiss rule of law and democracy that we ask of all our members”.
His actions have damaged the whole Muslim community in the canton of Zurich, it added.
En dat moeten we ook geloven terwijl ze in Allahstan niets anders doen dan elkaar naar het leven staan. En dit moeten we ook maar aannemen:
In an interview with SonntagsZeitung on Sunday the president of Vioz, Mahmoud El Guindi, said the organization was “shocked” at the imam’s sermon.
However El Guindi said he was against banning the An’Nour permanently.
Als de aandacht voor de zaak verdwenen is, zal alles weer teruggedraaid worden.

http://www.thelocal.ch/20161107/islamic ... m-arrested
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41730
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Mahalingam »

De sharia geeft overal regels voor. Hoe je moet poepen, piesen, neuken enz.
Af en toe is men in de media verbaasd over de uitvloeisels daarvan.
In een dorpje bij Mosul werd dit gevonden:

Afbeelding

Voorschriften over het ondergoed dat gedragen dient te worden.
Boxers en slips mogen niet. Dit wordt aangegeven door een groot rood kruis. Het lichaam moet van de navel tot de knie bedekt zijn. Waarom is het zo belangrijk wat voor ondergoed gedragen wordt? ,,Alles wat de gewoonte van de profeet Mohammed was, geldt voor het leven nu", zegt Arabist Fred Leemhuis. ,,Volgens de Koran droeg de profeet loszittend ondergoed, dus moeten mannen dat nu ook doen".
Leemhuis: "Alles aan ze is ouderwets, behalve hun wapens".
http://www.ad.nl/buitenland/is-regime-d ... ~a26aa886/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7109
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door sjun »

En Fred Leemhuis vertaalde witwassend de koran om te versluieren wat er daadwerkelijk aan directieven in staat. Gelukkig is er een Sahih International versie van de koran en nog een oude Nederlandse vertaling van Kramer. Daarnaast zijn er natuurlijk hadith en soenna om goed te kunnen verstaan wat de leer van islam behelst en door te kunnen prikken wat Arabisten als Leemhuis om hen moverende redenen proberen te versuikeren.

Opmerkelijk dat er veel meer gematigde arabisten dan gematigde niet geabrogeerde islamteksten zijn.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

The DRAIN of Islam
Gepubliceerd op 16 okt. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Al-Azhar-universiteit is het eens met ISIS
Gepubliceerd op 4 dec. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Het heeft álles met de islam te maken

Geplaatst op 27 december 2016

Afbeelding

Alle wreedheden tegen mensen in de Arabische landen hebben álles met de islam te maken. De vrouwen-verachting, de mensen-verachting, álles is een kenmerk van de islam. De respectloosheid, de ontbrekende eerbied van moslims tegenover de vrouwen heeft álles en rechtstreeks met de islam te maken. De islam heeft wereldwijd de meest vrouw-verachtende wetten. Als binnen de islam een vrouw wordt verkracht, moet ze dat met behulp van vier mannelijke getuigen zien te bewijzen, anders wordt ze wegens voorechtelijke seks of wegens overspel gestenigd of gegeseld. Dát is de islam. Dat heeft rechtstreeks en uitsluitend met de islam te maken.

Als de islam er niet zou zijn, dan zou er voor deze wreedheid tegenover vrouwen op deze wereld allang geen plaats meer zijn. Stenigingen en geselingen zijn er in Arabische landen alleen nog maar omdat de islam er is. Omdat Mohammed vóór steniging was. Omdat de islam derhalve deze uiterst mens-verachtende behandeling expliciet als Goddelijke bestraffing beschouwt. De islam, dat is het fundament van de grootste vrouwen- en mensenrechtenschendingen die ooit in de geschiedenis der mensheid hebben plaatsgevonden. Niet alleen is hij verantwoordelijk voor de bovengenoemde wreedheden, nee, hij is er ook nog eens verantwoordelijk voor dat kleine meisjes over de hele wereld bij miljoenen gedwongen uitgehuwelijkt en aldus verkracht en misbruikt worden, en dat allemaal slechts omdat de profeet der islam, Mohammed, zelf op 50-jarige leeftijd een 6-jarig meisje gehuwd heeft en het ontmaagdde toen het 9 jaar oud was. Aldus stimuleert de islam ook nog het kindermisbruik overal ter wereld!

Maar zelfs dat is nog niet genoeg om de islam in zijn volledige barbaarsheid te beschrijven. Wie denk, dat ISIS slechts een perverse afscheiding van de islam is, vergist zich. Mohammed was exact zoals ISIS nu. Hij heeft mensen geknecht, vrouwen tot oorlogsbuit gemaakt, Joden onthoofd, “ongelovigen” afgeslacht, in 8 jaar tijd meer dan 80 rooftochten tegen “ongelovige” volkeren gehouden en zijn complete omgeving door middel van geweld aan zich onderworpen. Deze voorbeeldfiguur laat in alle moslims, die tegen andere mensen en volkeren geweld bedrijven, geen enkel slecht geweten opkomen. Wie denkt dat homoseksuelen alleen maar van hoge gebouwen afgegooid worden, omdat dat allemaal niets met de islam te maken heeft, vergist zich eveneens. Om het even welke wreedheden jegens vrouwen, kinderen en mannen men ook steeds in Arabische landen kan aanschouwen, ze hebben uitsluitend en alleen met de islam te maken.

Bron: https://petraraab.blogspot.nl

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2016/12/27 ... -te-maken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

“Islam is vrede”...

Geplaatst op 7 januari 2017

Afbeelding

• Meer dan 200 moordbevelen van Allah tegen “ongelovigen” in de koran
• Nog eens een ongelooflijke 1.800 bevelen van Mohammed aan zijn aanhangers om “ongelovigen” te doden waar men ze ook maar vindt
• Nummer 1 in de lijst van ergste volkenmoordenaars van de menselijke geschiedenis met 300 miljoen in naam van Allah gedode “ongelovigen” (op de 2e plaats het socialisme met 130 miljoen slachtoffers)
• Meer dan 30.000 terreuraanslagen sinds 9/11 door moslims wereldwijd in meer dan 70 landen met honderdduizenden doden en miljoenen gewonden
• Gewelddadige verovering van 57 voormalig christelijke, hindoeïstische, boeddhistische en zoroastrische landen


• Systematische vernietiging van culturele en religieuze bouwwerken in veroverde gebieden (“cultuurgenocide”)
• De grootste slavenhouderssamenleving in de wereldgeschiedenis – ver vóór de VS en GB
• Ontvolking van heel zwart Afrika door systematische slavenjacht
• Systematisch castreren van slaven (sterftecijfer tot 80%)
• Het houden van slaven is tot nu toe gangbare praktijk in enkele islamitische landen. Mohammed hield tientallen seksslavinnen
• Seksuele verminking van miljoenen meisjes en vrouwen, eveneens zo goed als uitsluitend in islamitische gebieden (gebaseerd op aanbeveling van Mohammed)
• Volgens de VN wordt in islamitische landen per dag deze praktijk uitgevoerd op 6.000 meisjes/vrouwen, waarbij per dag 2.000 aan infecties, shock en bloedverlies sterven
• Dwingende doodstraf op “afvalligheid van het geloof” (“apostasie”)
• Tot op de dag van vandaag doodstraffen en gruwelijke lichamelijke straffen voor bagatelle delicten
• Doodstraf voor homoseksualiteit
• Verbod om “ongelovigen” tot vrienden te maken (o.a. soera 5:51)
• Verbod om religieuze feesten mee te vieren met “ongelovigen”
• Etc., etc. etc.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/01/07 ... s-vrede-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Sociale media wijzen de weg: ‘geweld hoort bij de islam’

Geplaatst op 14 januari 2017

Online-jihadisten zouden door het kabinet worden aangepakt, maar daar is nog niet veel van gekomen. Facebookpagina ‘De Zuivere Aanbidding’ maakt al jaren ongestoord reclame voor terreurbeweging IS.

Kinderen rennen door elkaar in de gebedsruimte. De El Tawheedmoskee in Amsterdam viert het offerfeest. In het midden van de ruimte speelt Keith Rienksma (foto) stoelendans met de kinderen. „Rennen, kom op!” De kinderen vliegen rond de stoelen. Zodra Rienksma Allahu Akbar roept, moeten ze gaan zitten. Het kind dat overblijft, krijgt een aai over de bol, zo is te zien in een video die door Rienksma online werd gezet.

Rienksma is een tot de islam bekeerde Amsterdammer van begin dertig. In de moskee is hij een actieve vrijwilliger, op internet speelt hij een centrale rol in de verspreiding van jihadistische propaganda. Rienksma beheert de Facebookpagina De Zuivere Aanbidding, een pagina die terreurbeweging Islamitische Staat (IS) steunt.

Sociale media spelen een belangrijke rol bij de radicalisering van moslimjongeren. Het kabinet verklaarde in 2014 cyberjihadisten de oorlog. Zij zouden worden opgespoord door de politie, en hun propaganda zou offline worden gehaald. Tweeënhalf jaar later is er weinig van terechtgekomen. Eén jihadwebsite, DeWareReligie.nl, werd aangepakt, maar op sociale media ging de campagne voor IS gewoon verder. Ook jihadpagina De Zuivere Aanbidding is nog steeds in de lucht, en de beheerder van de pagina, Rienksma, helpt in de moskee kinderfeestjes organiseren. Hoe kan dat?

Op het eerste gezicht lijkt De Zuivere Aanbidding een doorsnee islamitisch platform. Het deelt religieuze teksten via Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, WordPress, WhatsApp en Instagram. Hoe moet je het gebed precies uitvoeren? Is het dragen van een gezichtssluier verplicht? Mag je als moslim stemmen?

Het zijn vragen waarvoor veel jonge moslims zich wenden tot internet en uitkomen bij pagina’s als De Zuivere Aanbidding. Daar worden uitspraken van gezaghebbende geleerden aangeboden in het Nederlands. Handig, omdat veel jongeren geen Arabisch kennen. De Zuivere Aanbidding doet daarnaast aan liefdadigheid. Ze zamelen geld in voor armen en bezochten tijdens de ramadan van 2014 asielzoekerscentra, waar zij kleding, eten en Korans leverden aan vluchtelingen. Een ‘like’ is dan gauw gegeven.

Wie verder kijkt, ziet dat De Zuivere Aanbidding geen gewone pagina is. Als IS afgelopen september een video uitbrengt waarin de terreurbeweging tegenstanders de keel doorsnijdt, legt De Zuivere Aanbidding uit waarom deze actie legitiem is. Religieuze teksten worden op de pagina vergezeld door foto’s van kalasjnikovs. Theologie wordt verbonden aan strijd – niet al te openlijk, want Facebook verwijdert accounts die de gewapende jihad promoten. Daar heeft De Zuivere Aanbidding andere kanalen voor.

De Facebook-groep verwijst naar haar kanaal op de versleutelde berichtendienst Telegram. „Persoonlijke Islamitische oppeppers nodig? Volg nu De Zuivere Aanbidding op Telegram!”. Wie gehoor geeft aan de oproep, krijgt toegang tot een ware jihad-bibliotheek. In diverse linkjes wordt verwezen naar geschriften op de anonieme distributiewebsite Justpaste. Het zijn Nederlandstalige betogen over waarom bijvoorbeeld een islamitisch kalifaat noodzakelijk is en waarom moslims in opstand dienen te komen tegen ongelovige regeringsleiders. De aanslag op satireblad Charlie Hebdo in Parijs wordt verdedigd. De schrijver haalt allerlei voorbeelden uit islamitische lectuur aan, om te bewijzen dat beledigers van de profeet „geëxecuteerd” dienen te worden.

De Zuivere Aanbidding citeert veelal geleerden die worden omarmd in de islamitische wereld. Voorbeelden hiervan zijn Ibn Taymiyah of Abdul-Wahab. Hun boeken worden door de meeste salafisten geweldloos uitgelegd, terwijl jihadisten in dezelfde boeken aansporingen tot geweld menen te lezen.

Geweld hoort erbij
„Wat IS doet, is in lijn met islamitische wetgeving”, zegt Keith Rienksma in een koffietent aan de achterkant van Amsterdam Centraal. Hij heeft ingestemd met een gesprek om uitleg te geven over zijn Facebookpagina, die hij beheert met een aantal gelijkgestemden, onder wie IS-strijder Baraa Ibrahim A. „Wij delen theologische kennis waar niet iedereen het over wil hebben”, vertelt Rienksma. In Nederlandse moskeeën worden concepten uit de islam die raken aan geweld volgens hem stelselmatig verzwegen. Terwijl deze concepten wel degelijk deel uitmaken van zijn religie, zegt Rienksma. „Sla de boeken er maar op na van bekende geleerden, zoals Ibn Taymiyah. Imams citeren zijn vreedzame teksten, maar vergeten dat hij óók een boek heeft geschreven met als titel: Het zwaard trekken tegen de lasteraar van de profeet. Dat soort dingen hoort ook bij de islam.”

Dit geldt ook voor de straffen die IS toepast op gevangenen. Kruisigen, onthoofden, handen afhakken: allemaal straffen die in de Koran worden genoemd, en dus legitiem zijn, meent Rienksma. Met deze interpretatie behoort hij tot een kleine minderheid in de moslimgemeenschap. Zegt hij niet eigenlijk hetzelfde als Geert Wilders, die de islam als een gewelddadige godsdienst beschouwt? Rienksma:

Volgens Rienksma was er tot tien jaar geleden meer ruimte om deze zaken te bespreken. Met gelijkgestemden kwam hij samen in de salafistische moskeeën El Tawheed (Amsterdam) en As Soennah (Den Haag). Daar werd toen nog openlijk tegen democratie gepredikt. Onder druk van de publieke opinie veranderden die moskeeën hun koers. Rienksma en zijn vrienden kregen in As Soennah een moskeeverbod. Zij gingen hierna zelf bijeenkomsten organiseren in een Haagse kelderruimte. De groep noemde zichzelf ‘Straat Dawah’, omdat zij op straat mensen probeerden te overtuigen van hun ideeën. Een deel van de groep vertrok begin 2013 naar Syrië. De rest werd een jaar later opgepakt en eind 2015 veroordeeld als een terroristische ronselorganisatie.

Rienksma zit als een van de weinige voormalige Straat Dawah-leden niet in de gevangenis of in Syrië. Waarom heeft hij zich niet bij IS aangesloten? „Moeilijke vraag”, zegt hij aarzelend. „Het is niet makkelijk om er te komen. Als ik vrij was om met mijn gezin erheen te gaan, was ik waarschijnlijk gegaan.” In plaats van de wapens op te pakken, steunt hij IS van achter zijn toetsenbord in Amsterdam.

Geen zwarte lijst
Het kabinet beloofde in 2014 dat de politie cyberjihadisten hard zou gaan aanpakken. Bovendien zou er een lijst komen met jihadistische websites als waarschuwing voor ouders. Maar die ‘zwarte lijst’ is er nooit gekomen, erkent het ministerie van Veiligheid en Justitie. En pas vanaf deze maand stelt de politie vacatures open voor een landelijk internetteam dat zich gaat richten op de ‘cyberjihad’.

De aanpak werd tot nog toe vooral overgelaten aan regionale afdelingen en de Europese politiedienst Europol. Die werkt samen met de grote mediabedrijven Google, Facebook en Twitter. „Zij worden aangespoord hun eigen gebruikersvoorwaarden serieus te nemen, die meestal gewelddadige of extremistische content verbieden”, zegt terrorismeonderzoeker Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden. De meeste bedrijven geven gehoor aan deze oproep. In 2016 deed Europol 6.399 verwijderingsverzoeken, waarvan 95 procent werd uitgevoerd. Bij dit internetteam van Europol was één Nederlandse specialist gedetacheerd.

„Deze aanpak blijft enigszins dweilen met de kraan open. Het is vrijwel onmogelijk om het internet schoon te vegen”, zegt Van Buuren. Verwijderde accounts duiken vaak weer op onder andere schuilnamen. Berichtendienst Telegram, die een steeds grotere rol speelt in de jihadistische scene, weigert volgens Van Buuren tot nu toe iedere samenwerking en geeft geen gehoor aan verwijderingsverzoeken. Daarnaast raakt de aanpak aan een meer principiële vraag, zegt Van Buuren. „Is het aan particuliere bedrijven om te beslissen waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen?” Jihad-sympathisanten zoals Rienksma balanceren op de grenzen van die vrijheid. Het aanhangen van radicaal gedachtegoed is niet strafbaar. Ook mag je vinden dat terreurbeweging IS goed werk verricht. Strafbaar wordt het wanneer dit gedachtegoed leidt tot concrete handelingen, zoals het aanmoedigen van anderen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihad. Waar deze grens precies ligt, verschilt per geval. Een eerdere rechtszaak tegen de beheerders van de jihadwebsite De Ware Religie wees uit dat je op internet de jihadstrijd nog nét mag verheerlijken, maar als je daarmee suggereert dat deelname aan die strijd navolging verdient, ben je volgens de rechtbank aan het ronselen.

Rienksma, de beheerder van De Zuivere Aanbidding, heeft niet het idee dat hij de wet overtreedt. „Wat is strafbaar aan wat ik doe? Ik roep op mijn Facebook-pagina niemand op om naar Syrië te gaan. Alles wat ik plaats, is terug te vinden in islamitische boeken en de islamitische geschiedenis die iedereen kan vinden op internet.”

Bron: www.nrc.nl

https://ejbron.wordpress.com/2017/01/14 ... -de-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48287
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Migratieonderzoeker: Minstens 50 miljoen moslims zijn bereid tot geweld

Geplaatst op 10 februari 2017

Afbeelding
De wereldwijde jihad van de islam is al volop aan de gang. De roodgekleurde landen worden geteisterd door de islamitische jihad.

Berlijnse migratieonderzoeker eist tegenover tot geweld bereid zijnde moslims zero tolerance.

Wie de bovenstaande grafiek ziet en niet a)volledig verdwaasd of b)het slachtoffer is van linkse indoctrinatie, zal gemakkelijk vaststellen, dat de islam er na aan toe is om zijn koranistische opdracht der wereldheerschappij te vervullen. Wie denkt dat deze wereldwijde vestiging door de islam toeval is, heeft geen idee van de centrale rol die de Moslimbroeders daarbij spelen. Die hebben een duidelijk plan voor de verovering van de wereld. En ze liggen momenteel volledig op schema. Met behulp van idiote westerse goedmenschen en linkse politici zal het ze lukken hun doel te bereiken. Als we niet wakker worden en ALLE moslims weer terugsturen naar hun landen van herkomst, waar ze hóren. Want de jihad is de opdracht van Allah aan zijn gelovigen. Wie daar aan deelneemt, is zeker van een plek in het Paradijs.

Een gewelddadig leger van Allah staat in het Westen klaar om thans toe te slaan. 50 miljoen in het Westen levende moslims zijn daar reeds bij aangesloten

De Berlijnse socioloog en immigratie-onderzoeker Ruud Koopmans spreekt uit wat (niet tot de islam toegetreden) islamologen en wij, islamcritici, al jarenlang schrijven: de moslims die naar ons toekomen, dragen steevast altijd hun gewelddadige religie in hun bagage met zich mee. Ze hoeven nog niet eens bereid te zijn tot geweld wanneer ze onze grenzen overschrijden. Maar talloze terroristische aanslagen in Europa en in de overige westerse landen hebben aangetoond: het is slechts een kwestie van omstandigheden wanneer er uit een “gematigde moslim” een extreme moslim groeit.

Imam: “Ik heb maximaal 10 minuten nodig om van een gematigde moslim een tot dodelijke terreur bereide moslim te maken.”
Een in de VS wonende Arabische imam verklaarde onlangs in een interview dat het hem maximaal 10 minuten (!) zou kosten om van iedere moslim een terrorist te maken. Hij zou de betreffende moslim alleen maar toepasselijke ondubbelzinnige stellingen uit de koran en uit de Hadith laten zien, die bij maar zeer weinig moslims bekend zouden zijn, aangezien men ze opzettelijk voor hen verzwijgt teneinde de terroristische achtergrond van de islam ook tegenover de eigen mensen te verbergen. En met vruchtbaar resultaat!

Moslimlegers in Europa overtreffen getalsmatig torenhoog de Europese legers
Minstens 50 miljoen in het Westen wonende moslims zijn, volgens de Berlijnse migratieonderzoeker, bereid tot geweld. Ondubbelzinnige onderzoeken naar dit thema vanuit verschillende westerse landen hebben dit bewezen. Daarmee staan in het hart van onze westerse landen hele legers van Allah klaar, die het aantal van alle westerse soldaten nu al meermalen overtreffen. Dat de media deze alarmerende uitslag niet oppakken, verbaast niemand die onze politieke situatie in Duitsland dóór heeft.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/02/10 ... ot-geweld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie