Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Waarom slaan bepaalde moslims, waar dan ook, elkaar en anderen de hersens in? Hoort geweld en de drang tot overheersing en bekering bij de essentie van de islam?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil

22 april 2017

Afbeelding

Vlak na de aanslag van vrijdag 7 april j.l. in Stockholm berichtte The Local Sweden dat na de eerste schrik “het hart” van de Zweedse samenleving gelukkig niet was geraakt.

Daarna stak men de loftrompet over de snelle hulp van politie en andere dienstverleners. Geprezen door de politieke oppositie om zijn crisismanagement benadrukte Minister President Stefan Löfven de saamhorigheid van de bevolking die troost in elkaar had gevonden. Opgelucht beweerde men dat de openheid van de gemiddelde Zweed door deze aanslag niet veranderd was.

De kracht van ons volk zegt dat daden zoals deze ons niet bang maken en dat we verenigd blijven. Dat is het beste wapen tegen terrorisme”, zei de burgemeester van Stockholm, Karin Wanngård. “Een open en democratische samenleving is belangrijk. Het maakt ons sterk.” Met andere woorden: wat men tegenover terreur moet stellen is de kracht van kwetsbaarheid en het je peinzend afvragen wat de dader in vredesnaam bezielde. De rouw verwerk je door “elkaar’s hand vast te houden”, “hulp te bieden” en kaarsjes en beertjes te plaatsen op de plek van het delict.

Afbeelding

Of je brengt duizenden op de been in Stockholm voor een “Love and Peace-zullen-haat-en-geweld-overwinnen” – demonstratie.

In een dergelijke cultuur is een reactionaire tegenkracht die met harde hand de eigen waarden verdedigt tegen de barbarij grotendeels afwezig. Integendeel, de zachte krachten (Henriëtte Roland Holst) heersen in de Europese samenlevingen van nu. Die zachte krachten zeggen dat alle burgers, ongelovigen zowel als moslims, dezelfde waarden delen en met elkaar in harmonie kunnen leven – uitgezonderd de islamofoben die voortdurend op de islamitische kern wijzen van het wereldwijde terrorisme.

In werkelijkheid leiden deze zachte krachten die het op moeten nemen tegen agressievere culturen tot onze ondergang. Culturele verworvenheden zoals vrijheid, democratie, liefde en mededogen zullen te zwak zijn om het suïcidale programma van de Bende van Brussel en de bedwelming van de journalistieke verraders aan te kunnen. Het grootste gevaar komt vooral van binnen uit.

Dat gevaar houdt namelijk in dat culturen als gelijkwaardig worden beschouwd, met dien verstande dat de Islam meer gelijkwaardig is dan de anderen. Dit heeft niet alleen te maken met diens grotere populatie. Er bestaat een schuldgevoel ten opzichte van minderheden zoals moslims omdat we menen ze te hebben uitgebuit, onderdrukt en gediscrimineerd. Om dit goed te maken gingen we overijverig te werk om het toegebrachte leed te compenseren. Dat Islamitische culturen vele delen in de wereld eeuwenlang meedogenloos hebben overheerst maakt dit schuldbesef meteen irrelevant (lees hier meer over).

De surrogaatmoraal van onbeperkte naastenliefde is een steeds valser klinkend adagium. De tolerantie biedt ruimte voor de intolerantie, want het eerste ziet niet de bedrieglijke aard van het laatste waardoor men zich beleefd doch beslist voor de gek laat houden. De gastheer die Europa nu is geworden ontvangt zijn gasten, al of niet gedwongen, uit Afrika en Midden Oosten met open armen. Als dank vernielt de nieuwkomer het huis en neemt de vrouw des huizes ook maar even voor eigen gerief.

De Westerse wereld geeft niet toe welke dwaalweg zij nu aflegt. Europa heeft geen oog meer om het kwade in de bek aan te kijken. Daarom kan het geen begin maken met het bestrijden van het kwaad dat men zonder tegenstribbelingen over het goede laat heersen. Deze ontstane “religie van de zwakte” wil alleen verbinden en niet uitsluiten. Het wil zich verbinden met wat zich niet verbinden laat. Sterker nog, wat zich niet wil laten aansluiten tot onze normen en waarden wordt blindelings gekoesterd.

Tot welke prijs willen wij vertrouwen en open staan voor anderen? Dat er dus op elk moment van elke dag doden en gewonden kunnen vallen. Deze mentaliteit is de geperverteerde versie van de Christelijke leer der vergeving. Een vergelijkbare onderwerp heb ik beschreven in het bericht over de dood van Maria Ladenberger.

The Muslim world, however, is producing tens of thousands of murderers and millions more sympathizers, and those who criticize Islam and confront Islamism are hated because those who don’t fight evil hate those who do.
Dennis Prager

Na het “incident” in Stockholm moet dus vooral de efficiency van hulpdiensten en het universele mededogen worden benadrukt, zoals Stefan Löfven heeft gedaan. Een dergelijk onwrikbare vertrouwen in de “waarden” van “verdraagzaamheid”, “openheid” en “verbinding” is met geen duizend op hol geslagen vrachtwagens kapot te krijgen. Hoe moet je deze ontkenningen eigenlijk noemen? Er wordt geen verband gezien tussen domme migratiebeleid en moslim extremisme. Blijven doorgaan op deze weg is schijnbaar het enige antwoord op wat incidenten worden genoemd. De suggestie om de migratie te doen stoppen en schoon schip te maken met wat er al is geïmporteerd komt eenvoudigweg niet op.

The terrorists or the leftists think that going on with business as usual and allowing in untold millions of migrants is courageous, it is not courageous, it is cowardice, it is normalizing terrorism because they rather be dead than –god forbid– called to be racists.
Paul Joseph Watson: I was right about Sweden

Regelrechte domheid, de weigering om de dingen te zien zoals ze zijn… het is de ontsporing van een cognitieve stoornis zonder weerga. Men is niet in staat om de feiten met elkaar in verband te brengen omdat de mentale processen die aan de basis staan voor functies zoals redeneren en vorming van concepten op de een of andere manier verziekt zijn.

Ernstiger dan dit is de bewuste (zelf)misleiding, bagatellisering, en vergoelijking om gruwelijkheden te neutraliseren. Hier ligt de basis van de ontaarding. Het geseculariseerde geloof in het goede van de mens is tegengesteld aan het morele gelijk van de Joodse en Christelijke godsdiensten die het kwaad altijd zeer serieus hebben genomen.

Moderne filosofen beschouwen het kwaad slechts als een constructie of als een taalkundige conventie. Waarheidsbegrippen zoals goed en kwaad worden gezien als een verzameling van factoren die toevallig in bepaalde situaties al of niet nadelig kunnen uitvallen. Iemand kan niet zozeer een dader maar ook een slachtoffer zijn die door de omstandigheden uit wanhoop of boosheid slechte keuzes maakt. Het kwaad is niets anders dan een gebrek aan goedheid, want ieder mens streeft naar geluk en het goede…toch?

Naast de relativiteit van waarden en normen hanteren hooggeleerde onderzoekers allerlei vergoelijkingen met het neutraliserende taalgebruik om terreurdaden in een “breder kader” te zien. Een van de conclusies is bijvoorbeeld dat sociaal isolement leidt tot radicalisering en criminaliteit en dus oorzaak kan zijn van het zaaien van dood en verderf in onze steden. Dit zegt ene Jean Tillie, hoogleraar Universiteit van Amsterdam.

De intentie van de toekomstige daders kan volgens hem worden bestreden met sociale waakzaamheid waardoor ze niet buitengesloten worden. Met het verstrekken van bed bad en brood zouden we hun neiging tot radicalisme kunnen verhinderen. Hun geloofsintentie is niet de olie die hen aanspoort te doden, maar eerder een afwijking in het gedrag door verwaarloosde opvoeding en opeenvolgende frustraties.

De vrees van de gemiddelde burger gaat uit naar de idioten die gezien worden door de radicale islam als heilige strijders van het ware geloof. Maar in zekere zin moet de grootste vrees uit gaan naar ontkenners zoals Tillie die de boel bedriegen, waarbij het vermoeden rijst dat ze zelf daar niet eens meer bewust van zijn.

Wij keren permanent de rechterwang toe en maken ons ondergeschikt door de brute gewelddadigheid van hen die hier niets te zoeken hebben. De veiligheid van je samenleving vergroten door bijvoorbeeld de grenzen te sluiten blijft onbespreekbaar.

En wat al binnen je “grenzen” rondzwerft of al is gevestigd heeft de status van onschendbaarheid gekregen. Criminele daden door migranten en zoveelste generatie allochtonen worden simpelweg niet benoemd want voor racist te worden uitgemaakt is schijnbaar het ergste wat je kan overkomen. Zoals daar in dat sociaal-democratische heilstaat Zweden waar zelfs de post een probleem heeft om zijn werk te doen:

Afbeelding

of waar politie geïnstrueerd wordt om af te zien van het benoemen van kenmerken van ras en nationaliteit van verdachten (lees verder hier en hier).

Wakker worden uit een multiculturele droom is geen sine cure. Aanvankelijk denk je in een klucht beland te zijn met slecht acterende spelers en een waardeloze plot. Maar het is de werkelijkheid zelf, het product van dertig tot veertig jaar denken en handelen vanuit het morele gelijk van bestuurlijke en culturele elites.

De klucht krijgt dramatische trekken als je beseft dat er niet veel meer aan te doen is. Dat de verantwoordelijke macht slechts van personeel verandert en dat de posities ondertussen alleen maar versterkt zijn en aan invloed niets hebben verloren. In de jaren die voor ons liggen zal daarom niet veel veranderen. Het electoraat heeft het zo bepaald om onder het mom van redelijkheid verder in de ontkenning te leven.

Volgens de nieuwe moraal in Europa vertaal je een islamitisch geïnspireerde terroristische aanslag als een daad van een verwarde, verwaarloosde loser wiens motieven onduidelijk zijn!

En om het leed te helpen verzachten of om de paniek in de samenleving te vermijden zeggen we dat het niet zozeer een Islamitische terreuraanslag is maar, zoals onlangs in London, een vrachtwagen die de macht van de bestuurder overnam. Bijna niemand die er intrapt tenzij je een goedgelovige sukkel bent.

Want het is niet de vinger die de trekker van het wapen overhaalt om u te doden, het is het wapen zelf wat afging om u te doden.

De media zullen over de individuele successen van nieuwkomers met een migratieachtergrond uitgebreid berichten. Die verhalen zijn immers noodzakelijk om rolmodellen te leveren voor de diversiteitsutopie. Dat de grote meerderheid van hen er niets van bakt laat je dan eenvoudigweg onbenoemd. Zoiets is dan nog om het even als een deel ervan niet radicaliseert.

De gewapende soldaten en agenten in het moderne straatbeeld moeten we maar accepteren als doodgewone beveiligingsprocedures welke ons de illusie van veiligheid bieden. Dat we te laf zijn om de strijd aan te gaan tegen een ideologie die de lange reeks van gebeurtenissen gedrenkt in het bloed van onschuldigen onverminderd voortzet, is iets waar we moeilijk voor uit komen.

We cannot allow ourselves to become prisoners of our enemies, who enjoy nothing more that when we submit to their will.
Brigitte Gabriel: Call it what it is

Daarom durven wij geen kwaad te spreken over de nieuwe burgers die ons slechtgezind zijn, zien wij de gruwel niet in onze steden, horen niet meer de ongerijmdheden van de media en breekt men de bouwstenen een voor een af van een zwakker wordende cultuur die zich onderwerpt aan zijn eigen nobele bedoeling. De vooringenomen idealen van diversiteit, verbinding en openheid verzelfstandigen zich zodanig dat het zijn eigen fundamenten ondergraaft en tenslotte die te gronde richt. Europa is dan inderdaad het avondland, het land waar de zon ten onder gaat.

https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/04/ ... k-no-evil/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Opinie: Het politiek correcte wegkijken is terug van weggeweest

Door: Herman Blom, 3 mei 2017

Afbeelding
Deelnemers tijdens “Hand in Hand voor Diversiteit”, een demonstratie tegen homogeweld.

“Homo-hatende moslims kunnen er niets aan doen”. Het politiek correcte wegkijken blijkt springlevend.

Scholen worstelen met verschillen in culturen. Uit een recent onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek bleek dat leraren en schoolleiders zich vaak voor lastige situaties gesteld zien. Leerlingen mogen niet meedoen aan de kerstviering, vaders die leraressen geen hand geven, meisjes die niet mee op zwemles mogen.

Horen deze klachten bij leerkrachten die zich niet weten aan te passen aan de nieuwe situatie met veel moslims in de klas? Sterker nog, is hier niet sprake van puur nationalisme, omdat door scholen uit bekrompenheid aan de Nederlandse waarden wordt vastgehouden? Ja, als je de recente discussie over homo-nationalisme volgt. Daar wordt weer uit oude vaatjes getapt. Tot 9/11, de Nederlandse Fortuyn-revolte en later de moord van Van Gogh (2004) stond hier te lande de positie van het culturele relativisme fier overeind.

Gedwongen huwelijk, meisjesbesnijdenis, eerwraak, kindhuwelijk, polygamie, meisjes na de schoolvakantie achterlaten in het land van herkomst: de Nederlandse politieke elite, met name het feministische deel ervan, stond op de bres voor deze rechten van de islamitische migranten. Machteld Zee heeft het 'verraad van de feministen' inmiddels aan de kaak gesteld. De laatste jaren was het aanspreken van moslims in West-Europa op hun intrinsieke afkeer van heidenen, afvalligen, homoseksuelen en vrouwenrechten korte tijd salonfähig, althans, het werd niet weersproken.

De consensus leek te zijn dat de geproclameerde multiculturele samenleving vooral op wensdenken berust. We zien nu echter een comeback van het aanpalende cultureel relativisme. Linkse activisten proberen hun sinds 9/11 verloren gegane ideologische hegemonie weer terug te krijgen. Wel gek om dat nu te doen, want met name de recente Turkije-crisis bracht de parallelle samenlevingen van de Erdogan-Turken in West-Europa aan het daglicht en daarmee ook de puinhopen van het multiculturele ideaal. Met dank aan Erdogan!

Afbeelding
Herman blom is auteur van Migranten in de Nederlandse samenleving.

Waar zit nu de pijn van 'links'? Rechtse partijen manifesteren zich in de islamdiscussie als progressief, maar dat is natuurlijk verdacht. De kritiek van Wilders, Baudet, Ellian en andere als 'rechts-conservatief' gekwalificeerde politici en intellectuelen wordt nu als opportunistisch neergezet. De nieuwe scheldwoorden: nativisme en homonationalisme. Immers, islamcritici zouden alleen op de bres voor homobelangen staan, omdat het een 'typische Nederlandse' verworvenheid is die verdedigd moet worden tegen bedreigingen van buitenaf.

Rechtse mensen zouden dus hun xenofobie verstoppen achter kritiek op homohaat van moslims. Bovendien, er zijn in absolute getallen toch meer witte Nederlanders dan islamitische migranten die homo's niet accepteren? Het is het type argumentatie dat de positie van de vrouw in de SGP opblaast tot een kolossaal Nederlands probleem dat met de genoemde praktijken in islamitische migrantenkringen is gelijk te stellen.

Zo zijn er meer drogredenen te bedenken. Ik help maar even mee. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs in de discussie over de integratie van minderheden bepaald dat de ouders van twee moslimmeisjes in het Zwitserse Basel hun dochters moeten laten deelnemen aan het in Zwitserland verplichte gemengde schoolzwemmen.

In de bekende logica van het verwijt van homonationalisme past dit als een bevestiging van het superioriteitsgevoel van Europa, van West-Europese waarden zelfs. Foute boel natuurlijk! Maar het kan nog fraaier. Elma Drayer wees onlangs in deze krant op het palet aan redenen die inmiddels als excuus voor homohaat (door moslims) worden opgevoerd: het is een reactie op hun gemarginaliseerde positie in onze samenleving, het wordt door het negatieve stigma uitgelokt of het heeft met het gepolariseerde integratiedebat te maken. Eigenlijk kunnen deze homohatende moslims er dus niets aan doen?

Het zijn de potsierlijke stuiptrekkingen van de aloude politiek correcte visie dat achterstandsproblemen altijd door de samenleving wordt veroorzaakt. Wegkijken is dus gewoon weer terug van weggeweest. Het multiculturalisme is nog springlevend. De politieke en intellectuele elite blijft losgezongen van de sceptische meerderheid in de samenleving. Dit is echt een bron van zorg!

Herman Blom is auteur van Migranten in de Nederlandse samenleving.

http://www.volkskrant.nl/opinie/het-pol ... ~a4492072/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Overlevende van het Rotherham-seksschandaal: “Ik vertelde mijn verhaal aan de autoriteiten en ze hebben niets gedaan.”

Geplaatst op 15 mei 2017

Afbeelding

Een overlevende van het pedofielennetwerk in het Britse Rotherham nam contact op met Katie Hopkins om haar gruwelijk verhaal te vertellen. Emma vertelde Katie dat zij, toen zij 13 jaar oud was, aangifte deed dat ze verkracht was, maar de autoriteiten kozen ervoor niets te doen – en ze zeiden tegen haar dat ze de etniciteit van de aanvallers niet mocht noemen. Nu zij zelf moeder is, onthulde Emma dat ze blij is dat ze een zoon heeft, omdat ze anders doodsbang was geweest dat hetzelfde met haar dochter zou gebeuren.

Ze vertelde Katie: “Ik heb 14 jaar geleden aangifte gedaan dat ik misbruikt was. Ik ging naar de autoriteiten, mijn ouders deden hetzelfde. Ik gaf video-interviews bij de politie, ik was bereid om mee te werken. Ik heb me nooit afgevaagd van welk ras of religie ze waren. Ik keek gewoon naar wie ze waren en wat ze gedaan hadden. Maar zodra ik de namen noemde, kreeg ik het gevoel alsof ik een racist was en ik was degene die een probleem had. Dat ging door tot het Jay rapport in Rotherham uitkwam.”

“Ik wist dat ik geen racist was, maar dat dit werd gebruikt als een manier om me tot zwijgen te brengen”.

Afbeelding

Emma schetste hoe ze, terwijl zij uit een aardige, rustige familie kwam, ertoe kwam dat ze omging met de Pakistaanse bende in Rotherham. Ze zei dat het spannend begon, maar de bende begon snel van haar te profiteren en haar af te persen toen ze dreigde hen aan te geven bij de politie.

En toen ze hen aangaf, werd ze door de autoriteiten in de steek gelaten. Zij moest uiteindelijk naar het buitenland verhuizen om veilig te zijn voor wraaknemingen vanuit de gemeenschap.

Katie vroeg haar of ze blij was toen zij na de bevalling ontdekte dat ze een zoon had. Emma reageerde: “Ja. Ik denk dat, als ik een meisje had gehad, en als ze een tiener zou worden, ik mentaal in de problemen zou komen.

“Voor mijzelf ben ik blij dat ik een zoontje heb”.

Lees ook: BBC-documentaire over islamitische verkrachtingsbende, maar de islam wordt niet genoemd.

Afbeelding

Bron: www.lbc.co.uk

Auteur: Katie Hopkins

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres”

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/15 ... ts-gedaan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Aktenzeichen XY zoekt “door de zon gebruind gelaat”

Geplaatst op 20 mei 2017

Afbeelding

Newspeak-info aan onze lezers! De recherche in de Duitse stad Saarbrücken was in Aktenzeichen XY (zeg maar de Duitse politiek correcte versie van “Opsporing verzocht”) niet alleen op zoek naar “een man”, er werden meer details bekendgemaakt over de inbreker en brandstichter: de gezochte heeft een “door de zon gebruind gelaat” (op minuut 21:20 in de ZDF-Mediatheek). Daarmee is één probleem opgelost. Het signalement kan nu traploos antiracistisch aangepast worden van “licht door de zon gebruind gelaat” via “zwaar door de zon gebruind gelaat” tot aan “donker door de zon gebruind gelaat” en “zwart door de zon gebruind gelaat” toe. Geniaal!

Bron: www.pi-news.net

Door: “kewill”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/20 ... nd-gelaat/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Ali Yas »

Interessant dat men weet dat het gelaat door de zon is gebruind, en dus niet door erfelijke kenmerken, een UV-lamp of een crème. Als men de dader zo goed kent, waarom moet het publiek dan nog helpen met de identificatie?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 42892
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Gaan ze nu ( in de winter ) de zonnebank studio's in de gaten houden als broedplaats van misdaad?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Oostenrijk: Verkrachting van een 15-jarige door “asielzoekers” moest in de doofpot

Geplaatst op 21 mei 2017

Afbeelding

De verkrachting van een 15-jarige in het Oostenrijkse Tulln schokte heel Oostenrijk (“Wochenblick” berichtte hier en hier). Nu begint zich uit te kristalliseren: de daad, zeer waarschijnlijk gepleegd door drie “asielzoekers”, zou blijkbaar in de doofpot hebben moeten verdwijnen. Insiders berichten dat de vreselijke daad van 25 april wekenlang systematisch werd verzwegen.

Muilkorf voor de politie

Want het 15-jarige meisje deed al een dag na de groepsverkrachting aangifte! Bij de politie in Tulln zou bovendien sprake geweest zijn van een muilkorf. Officieel beriep men zich in een uitzending op “onderzoek/tactische redenen”. Ook de ÖVP-burgemeester van Tulln, Peter Eisenschenk, een fan van president Van der Bellen, die zich actief had ingezet voor de dure onderbrenging van “asielzoekers”, is blijkbaar verwikkeld in het zwijgschandaal.

Politieagent verbreekt zwijgbelofte
“We hebben deze informatie stiekem van verschillende autoriteiten gekregen. We weten dat er intern bij de politie een zwijgplicht was. Ik weet van politieagenten dat ze opgelucht zijn nadat ze 3 weken lang hun mond moesten houden. Nu is het eindelijk bekend. Het is zeer waarschijnlijk dat er tussen de politie en de burgemeester een afspraak bestond dat het verhaal niet naar buiten moest komen”, benadrukt de chef van de FPÖ in Tulln, Andreas Bors, tegenover “Wochenblick”.

Parlementaire interpellatie
Een aan de minister van Binnenlandse Zaken, Wolfgang Sobotka (ÖVP), gerichte parlementaire interpellatie dient nu licht in de duisternis te brengen. De Neder-Oostenrijkse parlementariër Christian Hafenecker eist volledige opheldering van de omstandigheden en achtergronden.

Bron: www.wochenblick.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/05/21 ... e-doofpot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

De burgeroorlog van Hamburg: En plotseling is het woord “links” verdwenen

Geplaatst op 9 juli 2017

Afbeelding
De terreur komt van links.

Zeker, onze politici zijn er heel handig in als het erom gaat de burgers te manipuleren. Hoewel de burgeroorlog in Hamburg tijdens de G20-top duidelijk door linkse terroristen ontketend werd, is dit politieke woord plotseling verdwenen in de uitspraken van de verantwoordelijken.

We lezen in een melding van het dts-persbureau: De Duitse minister van Justitie, Heiko Maas (SPD), heeft aangekondigd met alle consequenties tegen geweldplegers van de G20-top in Hamburg op te treden. “Dat zijn niet alleen maar chaoten, dat zijn zwaar criminele geweldplegers en brandstichters”, zei Maas tegen de “Bild am Sonntag”. Dat in Hamburg plunderende bende complete straten verwoestten, zou “een nieuwe kwaliteit van brutaliteit” tonen, aldus Maas.

“De verantwoordelijkheid voor dit ongebreidelde geweld dragen de criminelen. Ze zullen zich daarvoor voor de rechter moeten verantwoorden. Onze rechtsstaat zal hierop met alle consequenties reageren.”

Daarvoor al had de fractievoorzitter van de CDU, Volker Kauder, een hard optreden tegen de geweldplegers geëist en de politie tegen beschuldigingen verdedigd. “Niemand heeft het recht om geweld te gebruiken om je politieke doelen door te drukken, en al helemaal niet plunderend door een stad te trekken”, zei Kauder tegen de “Tagesspiegel”. Alle democraten zouden zich nu aaneen moeten sluiten om de “onverdraaglijke geweldsexcessen scherp te veroordelen.”

De CDU-politicus bekritiseerde vooral het gedrag van de Groenen en Die Linke. Hij zou maar één naam hebben voor hun kritiek op de politie, “verachtelijk”. Diegenen die in Hamburg mensen en eigendom zouden hebben aangevallen en de staat handelingsonbekwaam wilden maken, zouden “zonder pardon veroordeeld moeten worden”, zei Kauder.

Wie gigantische schendingen van de wet, zoals die in Hamburg te zien waren, zou relativeren, zou de rechtsstaat ondermijnen. Kauder verdedigde de politie. Die zou niet werkeloos kunnen toekijken wanneer er auto´s in brand gestoken en ramen ingeslagen worden.

Alleen maar weer lege woorden om het stemvee in september naar de slachtbank te drijven. Geen woord over het feit dat de links-radicalen achter deze aanslag op onze democratie zitten, die jarenlang door de politici, die nu hun bek opentrekken, verwend, financieel gestimuleerd en opgehitst werden.

Deze smerige truc kennen we al van de islamitische terreuraanslagen, waarbij in de politieke statements het woord “islam” ook werd vermeden.


Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/09 ... verdwenen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Pervers AD overtreft zichzelf: ‘Nog steeds geen flauw idee waarom die man in Nice een aanslag pleegde’

Door Sybren F. de Jesus Madureira Porfírio, 14 juli 2017

Afbeelding

“Een jaar na de aanslag met 86 doden in Nice is drijfveer dader nog onbekend” kopt het AD vrijdag. Hallooooo, redactie, zijn jullie daar Oost-Indisch doof én blind geworden ofzo?

Het mediakartel doet ons soms echt walgen. Toegegeven, ik schatte het AD nooit zo erg in als de Volkskrant, het NRC en onze fijne staatsomroep NOS, maar daar is vandaag een hoop veranderd. Het is namelijk 14 juli, ook wel ‘Quatorze Juillet’, de Franse nationale feestdag. Dat betekent normaal gesproken dat in het land een feeststemming heerst, maar deze keer niet. Precies een jaar geleden reed de Tunesische islamist Mohamed Bouhlel met zijn vrachtwagen in op een mensenmassa op de boulevard van het Zuid-Franse Nice. Het gevolg: 86 doden en honderden gewonden.

Een jaar later zijn die mensen nog net zo dood, en heeft het mediakartel nog steeds, naar eigen zeggen, geen flauw benul wat nou toch de motivatie achter dat bloedbad was. Het AD bericht:

Hoewel de aanslag al een jaar geleden plaatshad, is nog altijd opvallend weinig bekend over de motivatie van de dader, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Het politie-onderzoek loopt nog. Het dossier is inmiddels 80.000 pagina’s dik. ,,Maar er is nog steeds geen link gelegd tussen Bouhlel en terreurorganisatie IS. Er is geen contact geweest tussen Bouhlel en een opdrachtgever in Irak of Syrië”, aldus journalist William Molinié, die het dossier heeft ingezien.

Ohja, dat zal het zijn: islamistische terroristen moeten tegenwoordig immers eerst een vrijbrief ondertekend door ISIS-bobo al-Baghdadi himself hebben alvorens je kunt zeggen dat ze ISIS-terroristen zijn. En dat terwijl het AD in hetzelfde artikel schrijft:

Vlak voor zijn terreurdaad keek Bouhlel propagandafilms van IS, maar hij stond niet bekend als radicaal of als een potentiële terrorist.

Wordt nou toch eens wakker, stelletje wegkijkers! Wat denken ze dat de jihad is, een scoutingclub ofzo? Dit is niet iets waarvoor je eerst een inschrijfformulier moet invullen ofzo alvorens je lid bent. Misschien was deze man geen jihadist voordat hij zijn aanslag plande, maar toen die 86 mensen eenmaal morsdood op de boulevard lagen was hij dat toch echt geworden. De enige “link” die je hier hoeft te vinden is dat de Tunesiër zich liet inspireren door ISIS en een aanslag pleegde. Maarja, ISIS heeft weer zo’n... hoe zeg je dat, ‘islamistische bijsmaak’, en het laatste wat men bij het mediakartel wil is dat er ook maar enig verband wordt gevonden tussen geweld en die ideologie. Het idee alleen al.

Iets met een kop en zand. Hoe perverser en respectlozer tegenover de slachtoffers van deze levensverwoestende ideologie wil je het nog krijgen? Ga je even diep, en dan bedoel ik héél diep, zitten schamen AD!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... g-pleegde/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Man afgeslacht in metro Amsterdam: veel vragen, geen antwoorden, zelfs geen suikerziekte

Bert Brussen, 28-07-2017

Afbeelding

Honderden getuigen, toch geen enkel signalement

Een 38-jarige Amsterdammer is, naar het schijnt, zomaar voor de lol vanuit het niets afgeslacht in een volle Amsterdamse metro. De dader, een 27-jarige Amsterdammer, is opgepakt. Verder weten we nog helemaal niets. Maar dan ook echt helemaal niets.

Daarom hier alvast wat vragen voor het (Amsterdamse) journaille dat in deze komkommertijden toch al zo beperkt is qua personeel. Zie het maar als wat handige wenken en richtlijnen voor een naar antwoorden hongerend publiek dat graag eens feiten zou zien in plaats vage, politiekcorrecte aanwijzingen die steeds helemaal niets zeggen:

– Is er een signalement van de dader? Dat moet toch haast wel met zoveel getuigen? Alleen wordt dat nergens door die getuigen genoemd in de media. Is dat niet heel raar? Een ‘bomvolle metro’ maar niemand die een signalement kan geven van de dader, die notabene ‘nog enige tijd op het perron bleef rondhangen’?

– Had de dader een lange baard? Droeg hij een gewaad?

– Had hij misschien suikerziekte?

– Werd er ook nog iets geroepen voordat het slachtoffer werd neergestoken? Iets in een vreemde taal misschien?

– Zijn er al camerabeelden? Zo nee, kan het dan zo zijn dat alle camera’s, heel toevallig, in ‘pre-set modus’ stonden?

– Moeten we ook deze keer de gedetailleerde getuigensverslagen uit buitenlandse media, dankzij buitenlandse toeristen, halen? Zo ja, waarom doen de Nederlandse media dan niet gewoon hun werk?

– Is er al huiszoeking gedaan bij de dader? Zo nee, waarom niet? Zelfs een volstrekt onschuldige diabetespatiënt die op het stationsplein van Amsterdam mensen omverrijdt krijgt nog een huiszoeking.

– Is Leon de Winter al op de hoogte gesteld?

– Wordt dit nieuws ook in meerdere talen vertaald zodat argeloze toeristen te weten komen hoe veilig ‘gezellig en sfeervol’ Amsterdam in werkelijkheid is en hoe haaks die realiteit staat op de gelikte propaganda van de Amsterdamse Citymarketing?

– Kunnen we de Russen de schuld geven? Trump of Geenstijl anders? Racisme in de samenleving wellicht?

Was u getuige? Weet u meer? Mail dan eerst met ons voordat u de politie belt. Dat is wel het verstandigste voor iedereen, gezien ieders recht op waarheid.

Lees ook: http://tpo.nl/2017/06/13/politie-amster ... incrasher/

http://regio.tpo.nl/2017/07/28/man-afge ... kerziekte/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Konstanz: geen “Allahu Akbar” – niettemin is het terreur!

Geplaatst op 31 juli 2017

Afbeelding

Nadat zondag in de vroege ochtend een 34-jarige Irakees in de discotheek “Grey Club” in Konstanz met een semiautomatisch geweer type M16 (foto) om zich heen had geschoten, daarbij één persoon doodde en drie anderen zwaar verwondde, vonden, nog voordat alles duidelijk was, de autoriteiten en de media het heel belangrijk om herhaaldelijk te benadrukken dat het bij de dader niet om een “vluchteling” zou gaan. Weliswaar niet zo heel nadrukkelijk, maar desondanks steeds opnieuw, werd ook gezegd dat men ervan uit zou gaan dat het geen terreuraanslag geweest zou zijn – en al helemaal geen “islamistische”. Dat was ook hetgeen Martin Jäger, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Baden-Württemberg, al vóór de later plaatsvindende persconferentie zeer dringend onder het volk moest brengen.

Toch een “asielzoeker”

Dan blijkt in de loop van de dag dat het bij de schutter, die tijdens het vuurgevecht met de politie dodelijk werd getroffen, om een erkende “asielzoeker” ging. De man, van Koerdische afkomst, was in 1991 als kind naar Duitsland gekomen, woonde al meer dan 15 jaar in Konstanz en was, zoals Martin jager het uitdrukte, daar “verankerd”. Dus opnieuw een in Duitsland opgegroeid voorbeeld van “gelukte” integratie. In onze samenleving is het namelijk normaal gesproken niet gebruikelijk om met een zwaar wapen – bij de M16 gaat het om een “oorlogswapen” dat door de Amerikaanse strijdkrachten wordt gebruikt – discotheken binnen te stormen en op mensen te schieten.

Aan de daad was, volgens het Openbaar Ministerie, een ruzie voorafgegaan. De eigenaar van de discotheek is getrouwd met de zuster van de Irakees en had naar het heet een slechte relatie met hem. Na de ruzie haalde de man het geweer, kwam terug en schoot Ramazan Ögütlü, de portier, dood.

Dader richtte op het hoofd van de politieagent – en trof doel
De schutter was, net zoals veel buitenlandse moordenaars voor hem, bekend bij de politie en werd eerder veroordeeld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en drugshandel. Hij kon heel duidelijk goed met dit oorlogswapen, waarmee in automatische stand 800 schoten per minuut kunnen worden afgevuurd, omgaan. Hij richtte op het hoofd van een van de politieagenten en raakte hem ook. Het is aan de titanium-helm te danken dat de agent het overleefde, aldus de chef van de politie Ekkehard Falk. De dader zou in totaal 15 tot 20 schoten hebben afgevuurd.

Nieuwe politiestrategie
Een interessant nevenaspect is nog dat de chef van de politie tijdens de persconferentie trots meedeelde dat het “nieuwe interventieconcept van het snelle ingrijpen en de poging om de dader zo snel mogelijk handelingsonbekwaam te maken succes had”. Betekent dit dat er in Konstanz eindelijk afgestapt wordt van het overlegconcept bij gevaarlijke operaties met gewapende daders? Dat eindelijk zoiets als gezond mensenverstand het antiautoritaire zelfmoordconcept van de politie vervangt? Men is verbaasd en heeft hoop.

Alleen maar een “ruzie” die wat uit de hand liep
Wat minder hoopvol stemt, is de koers van volksafstomping die hier weer duidelijk werd. Vanaf het begin van de berichtgeving deed men bijna paniekerig, zowel van de kant van de versluieringsmedia als van de bagatelliserende autoriteiten, zijn best om de daad zo mogelijk ver weg van het thema “vluchtelingen” of islam neer te zetten. Hoofdofficier van Justitie Johannes-Georg Roth legde tijdens de persconferentie speciaal de nadruk op dit punt. Hij zei:

“Dat vind ik bijzonder belangrijk. De huidige stand van zaken: er spreekt niets, en ik benadruk, NIETS voor het feit dat de daad een terroristische of islamitische achtergrond heeft. Integendeel: alles spreekt voor een persoonlijke ruzie, die op vreselijke wijze escaleerde.”

Ach, het was alleen maar een ruzie, dus allemaal niet zo erg.

Zeker is de daad per correcte definitie geen terreuraanslag en toch is deze pijniging van onze maatschappij terroristisch: sinds zondag zijn er weer mensen die getuige werden van een daad die een normaal iemand die in Duitsland woont niet zou hoeven moeten meemaken. Namelijk hoe er met een oorlogswapen op mensen geschoten wordt. En er zijn net zoveel mensen die hun leven opnieuw zullen rangschikken in vóór de gewapende aanval en erna. Hun leven zal nu, onder invloed van deze gebeurtenis, deels anders zijn. Dat geldt in grote mate voor de drie slachtoffers, de drie “meemakers” dus die werden getroffen, en voor hun familieleden.

De “Frankfurter Allgemeine Zeitung” schrijft ijlings:

“De man is lang voor de vluchtelingencrisis in de herfst van 2015 naar Baden-Württemberg gekomen. Zodoende heeft de schietpartij niet de politieke dimensie die ze – ook met het oog op de parlementsverkiezingen – gehad zou hebben wanneer de man in september 2015 of in de maanden daarna binnengekomen zou zijn.”

Dat is inhoudelijk niet helemaal onjuist en toch is het in zijn intentie fout. Voor de “al langer hier levenden” is het irrelevant of de dader in verband met de geënsceneerde zogenaamde “vluchtelingencrisis” naar Duitsland kwam of niet. Hij groeide op in hetzelfde denk- en levenspatroon dat ook aan een gigantisch aantal van de Merkel-gasten vormgeeft. Dat de moordenaar al sinds 1991, sinds hij kind was, hier is en zich desondanks niet eens zover heeft aangepast om te verinnerlijken dat dit land geen land is waarin men problemen met een semiautomatisch geweer oplost, maakt de zaak – “ook met het oog op de parlementsverkiezingen” – er niets beter op voor de verwoestende elite. Het toont alleen aan wat ons de komende decennia in ongekende omvang te wachten staat. Familieruzies of andere ruzies die uitgevochten worden met machetes en oorlogswapens en waarbij gewoon steeds maar weer Duitse nevenschade zal voorkomen, behalve de bewust afgeslachte rothonden.

Maar, het is terreur!

Bron: www.pi-news.net

Door: L.S. Gabriel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/31 ... t-terreur/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Duitslands nieuwe ‘normaal’ van aanslagen toont falen van het systeem

Sietske Bergsma, 01-08-2017

Afbeelding

Het zal eerst nog veel erger moeten worden voordat mensen het ‘oude normaal’ gaan opeisen.

Bondskanselier Angela Merkel sprak in september 2015 de woorden: “nun sind sie halt da” (‘nu zijn ze er gewoon’). Merkel zou geïrriteerd zijn geraakt in een fractievergadering en volgens journalist Hugo Müller-Vogg hebben gezegd: “Het kan me niet schelen of ik schuld heb aan de toestroom van vluchtelingen, nu zijn ze er gewoon”. Hoewel door sommigen in twijfel getrokken is het citaat door de CDU zelf nooit ontkend. “De kanselier neemt de zorgen van de mensen heel serieus”, was de enige verdediging die ze lieten horen.
Dr. Hugo Müller-Vogg
@HugoMuellerVogg


#CDUCSU #Merkel in der Fraktionssitzung genervt: "Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der #Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da."
16:48 - 22 sep. 2015
Een laf coping mechanisme voor wat iedereen wel weet: sinds september 2015 is het gewelddadiger
Twee dingen zijn inmiddels duidelijk geworden na die uitspraak: ze meende het, en nu de grenzen nog steeds openstaan voor jonge moslimmannen zonder papieren is de oplossing ‘het is gewoon zo’ inderdaad het nieuwe ‘normaal’. Als vluchtelingen ineens immigranten worden genoemd – en in vergelijking met boze, bezorgde burgers de ‘echte Duitsers’ (volgens SPD partijleider Sigmar Gabriel) dan is de fase van het abnormale, het evalueren, op voorhand verboten. De Duitse media en politici hebben zo de situatie schouderophalend gedoopt tot datgene wat je overhoudt als je verantwoordelijkheid gewoon wegneemt: normaal. Niks te zien hier. Een laf coping mechanisme voor wat iedereen wel weet: sinds september 2015 vinden er dagelijks verkrachtingen, geweld en aanslagen plaats die aan asielzoekers gekoppeld worden, en bijna niets komt in de media terecht.

Dagblad der Tagesspiegel meldde over de aanval op burgers in een supermarkt in Hamburg afgelopen week:

‘Het maakt mij boos dat het blijkbaar iemand is die bescherming heeft gevraagd in Duitsland en vervolgens zijn haat jegens ons richt’
“Het gaat definitief om een ‘Einzeltäter’ (een lone wolf) aldus de politie. Volgens de burgemeester Olaf Scholz (SPD) is “de dader een vreemdeling die uitgezet moest worden”. Maar hij kon niet uitgezet worden omdat hij geen papieren had, zei Scholz op vrijdagavond. “Daarnaast maakt het mij boos dat het blijkbaar iemand is die bescherming heeft gevraagd in Duitsland en vervolgens zijn haat jegens ons richt”. Scholz sprak van een “boosaardige aanval”. Aan de slachtoffers en nabestaanden betoonde hij zijn medeleven.”

Het is een trein van clichés die voorbij komt kreunen. Een ‘laffe aanslag’ is in de media ook weer veel gebruikt, alsof er zoiets als moedige aanslagen bestaan, en wat maakt het eigenlijk uit dat hij alleen handelde? Is dat tegenwoordig bedoeld als geruststellend? Beter dan wanneer een groep erop uit trekt om mensen willekeurig neer te steken, aan te rijden of op te blazen, zoals in Londen recentelijk gebeurde? En hoe alleen ben je als een niet onaanzienlijk deel van je geloofsgemeenschap je onvoorwaardelijk steunt in je moordpartij?

De radicale leugen van Merkel transformeert cultuur in tirannie
‘Het is gewoon zo’ is een leugen. Een makkelijke leugen ook, die stress uit de weg gaat, althans op korte termijn. Op de lange termijn heeft zo’n leugen verschrikkelijke gevolgen. Het ontwijken of onderdrukken van onverwachte of onwenselijke ervaringen is het abstracte equivalent van wegrennen, waarna steeds meer ervaringen onverdraaglijk worden en meer leugens nodig zijn, zoals we nu overal om ons heen zien. ‘De cumulatieve effecten van het gebruiken van leugens als middel om je aan te passen aan de werkelijkheid zullen onverbiddelijk zijn’, las ik ergens.

De kolossale leugen van Merkel – kort samengevat: dat de ellende goed moet aflopen (‘wir schaffen das’) ‘omdat het nou eenmaal zo is’ – transformeert cultuur in tirannie, gezonde verandering in gevaar, terwijl het ondertussen ons normale aanpassingsvermogen verder verzwakt. Afhankelijkheid van de leugen zorgt ervoor dat, terwijl angst groeit, persoonlijke en politieke intolerantie groeit. Vandaar de censuurwet, het omdraaien van de schuld, de krampachtige reguleren van het narratief van een sterk en verenigd Duitsland en Europa. Die geest van ontkenning maakt het leven op den duur ondraaglijk voor degenen die erin huizen. Een politieke mislukking kun je het vluchtelingenbeleid daarom niet meer noemen, het hele systeem faalt.

http://nieuws.tpo.nl/column/sietske-ber ... n-systeem/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Man die andere man afslachtte in metro Amsterdam blijft 90 dagen vastzitten

Bert Brussen, 09-08-2017

Afbeelding

Verder weten we nog altijd helemaal niks, nul komma nul

De man die in juli een, hoogstwaarschijnlijk willekeurige, andere man als een beest afslachtte in de metro van het gezellige, sfeervolle en veilige Amsterdam blijft in elk geval nog 90 dagen vastzitten. Hij zit in volledige afzondering en heeft alleen contact met zijn advocaat.

Verder mogen we nog altijd helemaal niks weten, nog niet het kleinste detail (behalve dan dat hij een donkere huidskleur had, maar ook dat mag u beslist niet weten). Over de identiteit van de dader horen we niks, over het motief horen we niks, over het slachtoffer horen we niks, helemaal niks, noppes, nada.

Stationsplein
Het lijkt warempel wel alsof een ‘automobilist met diabetes’ geheel per ongeluk op het Amsterdamse stationsplein op een groep mensen in ingereden, terwijl alle tientallen camera’s toevallig in de ‘verkeerde stand stonden’, zo weinig mogen we weten.

Voordeel is natuurlijk wel dat de burger, en vooral de toerist, niet in paniek raakt en zomaar zou gaan denken dat het helemaal niet zo veilig is in die gezellige en sfeervolle wereldstad, bekend van gruwelijke liquidaties waarbij onschuldige slachtoffers vielen, een tsunami aan zieke steekpartijen door ‘verwarde personen’ die geen straf krijgen en een gewelddadige criminele Top-600 die ondanks uitkeringen, gratis woningen, werk en opleidingen helemaal niet minder crimineel wil worden (heel gek).

Gelijkgeschakeld
Wat dat betreft is het maar goed dat de media in dit opzicht zo lekker gelijkgeschakeld zijn en absoluut geen moeite zullen doen om details boven water te krijgen. Dat zou immers alleen maar de verkeerde politici in de kaart spelen.

En dan werd het slachtoffer ook nog eens dapper maar krachtig als een slachtvarken doodgestoken in de buurt van de Bijlmer, toch al een wijk die zo erg werd gestigmatiseerd dat de Amsterdamse media het eensgezind ‘Zuid-Oost’ (Nieuwspraakregenboogwoordenboek editie 2014, pagina 136) zijn gaan noemen.

Koren op molens
Tel uit die winst: een niet-blanke man steekt in de metro bij een station van de Bijlmer een willekeurig iemand neer. Is dat koren op molens van bepaalde politici of is dat geen korens op molens van bepaalde politici? Precies. Je kunt gerust stellen dat elke journalist die hierover alsnog waarheden gaat lopen verkondigen in wezen ‘diep racistisch’ is en door een speciaal commandoteam van de NPO, want daar is de NPO immers voor en daarvoor worden NPO-medewerkers betaald, meegnomen zal worden achter een schuurtje en ter plekke worden geëxecuteerd.

Onthoud: 2+2=5Amsterdam bruist en een keukentrapje is gevaarlijker’, ook namens de Nederlandse ‘kritische’ journalistiek. De burgemeester (PvdA) van Amsterdam heeft niet voor niets bij Zomergasten zitten janken, begrijpt u wel.

Nu maar hopen dat deugers straks hun deugreflexen weer herkennen als onverhoopt tóch iemand naar buiten lekt wat de identiteit van de dader is.

http://nieuws.tpo.nl/2017/08/09/man-man ... astzitten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42892
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Af en toe vergist de politie zich. In plaats van wegkijken doen ze andersom.
Police blame communication error for misreporting 'mass brawl' among refugees
Local police in the university town of Göttingen reported on Sunday evening that a mass brawl involving 200 people had taken place. But on Monday they confirmed it hadn’t actually occurred.

On Monday morning news agency DPA reported on information from police that a mass brawl had broken out between Lebanese and Syrian men in front of a shopping mall in Göttingen. The initial police report claimed that two groups of men totalling around 200 people had attacked each other.
De volgende dag werd er teruggekrabbeld:
But later on Monday police admitted that there had been no mass brawl. They said that while roughly 200 people of differing nationalities were at the scene, they had been called out to deal with a fight which involved five to ten men, according to Sueddeutsche Zeitung. One man who was taken into custody has since been released, and no one sustained any major injuries.
https://www.thelocal.de/20170814/police ... g-refugees
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

PIZZA EN HELDEN

Geplaatst op 19 augustus 2017

Afbeelding

Afgelopen maandag 14 augustus was er in Frankrijk een auto een pizzeria “binnen gereden”, waarbij een meisje van 12 overleed en er meer dan tien gewonden vielen. Daarover wilde ik mijn weekendbijdrage maken en ik was al klaar, maar toen kwam “Barcelona”. Twee keer zelfs. En toen kwam Turku. Vier aanslagen in één week, daar zijn we inmiddels aangeland. Wat moeten we doen?

Even terug naar 14 augustus, want hoewel de aanslag in verhouding tot “Barcelona” een kleintje was, was ik eigenlijk vooral geschokt door de oorverdovende stilte die erop volgde. Even kort de feiten:afgelopen maandag 14 augustus reed er in Frankrijk, in het plaatsje Sept Sorts, een auto een pizzeria binnen. Een meisje van 12 vond de dood en er waren verscheidene gewonden. Volgens de politie was er geen aanwijzing voor een terroristische aanslag. De “man” was “depressief” en wilde “een einde aan zijn leven maken”. Op de foto zie je een lullig parkeerterrein met een simpel terrasje en plastic stoelen voor een soort keet. Onmogelijk om daar per ongeluk naar binnen te rijden en absoluut geen voor de hand liggende locatie om zelfmoord te plegen. Later bleek dat “de man” nog “meerdere wapens” in zijn auto had. Pas twee dagen later wordt toegegeven – in niet-Franse media – dat het een aanslag was.

Dan kan het repertoire van knalrode ontkenning beginnen. De collectie bagatelliserende eufemismen is weer verder uitgebreid, we hadden verwarde mannen, lone wolves, in Amsterdam een laag bloedsuikertje en nu hebben we een depressieveling. De dag zal nog komen dat we het hele medisch handboek voor excuses doorgewerkt hebben.

Zoals gebruikelijk geen woord over de slachtoffers en nauwelijks beeldmateriaal op internet. Het gebruikelijke doodzwijgen van het doodgereden meisje en de gewonden. Tegenhouden dat het om een attack gaat. Het woord islam werd niet eens genoemd. Wat is dat toch met die autoriteiten – en de media?

In de Nederlandse media was er nauwelijks iets over deze aanslag – de 8e of 9e alweer in Frankrijk dit jaar – te vinden. Geen stille tochten meer, geen bloemenzee, geen verontwaardiging, slechts een luide stilte hangt daar over het parkeerterrein. Is dit het nieuwe normaal?

Wat er doorgaans gezegd wordt bij dit soort aanslagen: we laten ons leven niet beïnvloeden! We gaan gewoon door met ons leven! Maar dat is niet zo. Onder het dunne vernisje van het gewone leven dat doorgaat zijn er ontwikkelingen gaande. De persvrijheid wordt stelselmatig verder ingeperkt, de banden van de politieke correctheid worden strakker aangetrokken, Facebook en Google “verfijnen” hun onwelgevalligheid-filters en kleuren steeds roder, de islamisering schrijdt voort, sommige (autochtonen en Joden) gaan aan emigreren denken of doen het al, haat wordt opgebouwd en vertrouwen wordt afgebroken. Weer zijn er blanken/christenen gedood en gewond door een moslim. Vooral vanwege de ontkenning schuift de machtsbalans daarmee in de richting van verdere islamisering.

Wie een klap in zijn gezicht krijgt en niet terug slaat, maar zich lijdzaam omdraait, mag dan misschien een complimentje van de Here Jezus krijgen, maar in de natuur en de wrede wereld van overleving komt die niet ver. Een moslim zal het nooit doen, die ziet een andere wang als een teken van zwakte. Darwin had het er ook niet over – geen survival of species gebaseerd op de andere wang.

En daar gaat het mis. Een vriendin van mij, die jaren lang onderzoek had gedaan in Afrika, vertelde me eens het volgende verhaal. Niet om cliché te zijn hoor, maar het gaat om een islamitische stam ergens in een woestijnachtig gebied met allerlei problemen. Als er dan westerse hulporganisaties aankomen, wordt er snel een klein kind gezocht en aan het huilen gemaakt. De fotograaf doet zijn werk en weg zijn ze weer. Als er een islamitische hulporganisatie op dezelfde plek komt, moeten mannen op hun kamelen of in trucks opdraven, hun wapens laten zien en dan gaat de fotograaf aan zijn werk.

Even wat overbodige uitleg: christenen kicken op zielige kindertjes, willen hartverscheurende taferelen en “helpen”. Bij moslims werkt dat niet, die willen onverschrokken strijders zien en wapens.

Ergens denk ik dat de jihadi’s onze beste psychologen zijn. Ze martelen en moorden, hebben seks slavinnen en sparen zichzelf niet (om 72 maagden in het paradijs te vergaren). Pijn, dood en seks – ultra Freud – alles voor Allah en de Umma. Wie heeft daar in het hedonistische Europa nog zin in?

Bedenk dat er achter al die verwarde mannen, lone wolves, lage bloedsuikertjes en depressievelingen overtuigde mensen schuil gaan – gebrainstormd of niet. Mensen die bereid zijn pijn te lijden en dood te gaan voor wat zij als een juiste zaak beschouwen. Het woord komt van Allah en kijk maar naar “Palestina”: een compromis tussen islam en welke andere godsdienst zit er niet in. Appeasement is tot mislukken gedoemd. Er is maar één antwoord: vechten en winnen. Moslims is het toegestaan een wapenstilstand te accepteren als ze de zwakkere zijn. Laten we dat doen, laten we ze de zwakkere maken en laten we dat permanent zo houden. Het is de enige uitweg die ik zie, ook voor moslims zelf.

Wat doet een moslim als hij op een onbewoond eiland komt? Antwoord: hij sticht twee staten. Eentje om de sharia in uit te roepen en de ander om naartoe te vluchten.

We willen het niet weten blijkbaar, velen tenminste niet. Ik had onlangs weer een discussie met een goede kennis – uitstekend opgeleid, verantwoordelijke baan – over de islam en die zei: Ja, maar ik wil dat allemaal niet weten, ik wil daar mijn tijd niet aan besteden! U mag hem nomineren voor de Gouden Struis en hij is niet de enige.

We willen het niet weten. De waarden van de islam zijn zo tegengesteld aan onze seculiere waarden dat een compromis er niet in zit. Dus is de islam een groot gevaar en dan…? We kijken over onze lange schaduw op een late zomeravond het duister in. De waarheid is zeer beangstigend.

De islam gaat door met islamiseren – met alle mogelijke middelen! Liegen mag, stelen mag, verkrachten mag, moorden mag. Dat is onderdeel van de strategie, Taqiyya, kitman, taysir, muruna, je kunt simpelweg geen moslim vertrouwen. Hup en nog meer moskeeën, “islamitische culturele instellingen”, islamitische immigranten, en een islamisering van onze scholen, media, politieke partijen, arbeidsorganisaties, buurten, instituties, noem maar op. De islamitische da´wa is het equivalent van de linkse lange mars door de instituties. Ze gebruiken onze eigen regels tegen ons. Maar onze Grondwet is toch geen zelfmoordpact?

Als wij ons in het Westen, met onze ontwikkeling en met wat we zo langzamerhand allemaal over de 1400 jaar islamitische geschiedenis weten, niet te weer kunnen stellen, dan houdt het op. Vier aanslagen in één week. Hoe ver moet het gaan? Ken je een islamitisch land dat goed wordt geleid? Dus: we moeten in actie komen! Je kunt de strijd wel uitstellen, maar vroeger of later zal ze komen en hoe langer je wacht des te sterker zij zullen zijn. We zitten nu in Fase 2 (eisen stellen). Fase 1 was de aardige moslimbuurman. Frankrijk zit al in Fase 3 (Intifada- achtige rellen). De volgende fasen worden steeds gewelddadiger: nog meer (gelijktijdige) aanslagen, Jihadistische milities, politieke moorden, spontaan brandende kerken, meer en grotere Shariazones en uiteindelijk christenvervolgingen en genocide op de autochtone inboorlingen. Dit zal hand in hand gaan met een afbraak van onze samenlevingen: “correcte media”, overbelaste politie die geen veiligheid kan garanderen, partijdige rechtsspraak, onze staten zullen financieel uitgezogen worden met als gevolg grote schulden en een laag verzorgingsniveau. Net zo lang tot er bereidheid ontstaat om de soevereiniteit aan de EU over te dragen. Deze aanslagen hebben niets met de EU te maken!

Gisteren was ik blij verrast toen ik hier op onze “E.J. Bron”- site plaatjes tegenkwam van een aantal van mijn persoonlijk helden: Karel Martel, de Fransman die West-Europa verdedigde tegen de moslims en Jan Sobieski, de Poolse koning die West-Europa verdedigde tegen de Turken/moslims. Aanslagen in Spanje, waarom doet Spanje mee met de EU-immigratie waanzin? Ze werden in het jaar 711 door de moslims veroverd en het heeft hen tot 1492 gekost om zich er van te bevrijden. Ze zouden beter moeten weten.

Karl Popper (in: the Open Society) zei: We zullen in naam van de tolerantie de intolerantie niet mogen tolereren. In het verlengde daarvan zou je kunnen zeggen: We mogen in naam van onze samenlevingen de barbarij van de islam niet tolereren.

Door: Petra de Geus (augustus 2017)

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/19 ... en-helden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

AANSLAGEN...

Afbeelding

“Aanslag na aanslag... en aangezien de islam hier officieel niets mee te maken heeft, moeten we ons toch eens gaan afvragen wie hier dan wél achter zit.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Niets met de islam te maken...

Geplaatst op 20 augustus 2017

Afbeelding

Ze heten wel vaak Mohammed
Niets met de islam te maken

Ze zijn altijd moslims
Niets met de islam te maken

Ze zijn wel vaak Marokkanen
Niets met de islam te maken

Ze schreeuwen wel altijd “Allah u akbar!”
Niets met de islam te maken

Ze willen de ongelovigen doden
Niets met de islam te maken

Ze worden gedreven door de koran
Niets met de islam te maken

Voor de rest zijn ze wel aardig
Niets met de islam te maken


Door: “Landerdoek”

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/20 ... -te-maken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21587
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door King George »

Pilgrim schreef:AANSLAGEN...

Afbeelding

“Aanslag na aanslag... en aangezien de islam hier officieel niets mee te maken heeft, moeten we ons toch eens gaan afvragen wie hier dan wél achter zit.”
Notoire trollen stellen dat ideologieën geen mensen vermoorden. Daarover kan gediscussieerd worden. Laat ik nou eens de trollenlogica volgen dat ideologieën geen mensen vermoorden: De volgelingen daarentegen vermoorden daarentegen wel mensen. Zo beredeneerd kan men dus stellen weliswaar niets tegen de Islam te hoeven hebben, maar wel alles tegen de Moslims. Anyway: Ik vind het een prima zaak om de Moslims uit Europa te verwijderen. Want als je Moslims importeert, dan zal je terrorisme krijgen.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Column Jan Roos: Experts in wegkijken

Door Jan Roos, 25 augustus 2017

Na de zoveelste bloedige islamitische aanslag is het weer rennen geblazen richting tv en radio voor alle terrorisme-experts in ons land. De een zijn dood is de ander zijn brood, zeg maar.

Overal op de NPO kunnen ze hun praatje houden. Helemaal niet erg, zo werkt het nu eenmaal, alleen zijn onze vaderlandse terrorisme-experts eigenlijk wel terrorisme-experts? Laten we er eens een paar tegen het licht houden. De afgelopen tijd hoorden we in het nieuws veel van Beatrice de Graaf, Edwin Bakker en Peter Knoope.

Om te beginnen met de all-time favorite van de Publieke Omroep, Beatrice de Graaf. Deze week kwam ze nog met een bijzondere kijk op de terreurzaken. Ze adviseert niet te veel aandacht te geven aan terrorisme. “Het is, hoe gruwelijk ook, meer van hetzelfde. Laat het dan maar een keertje naar pagina 3 gaan, zonder die foto’s.” Aha, dus deze terrorisme-expert is hoepeldepoep een media-expert geworden en vertelt hoe om te gaan met terrorisme in het nieuws. Gewoon niet zoveel aandacht aan besteden dus. Geen foto’s, want het moet namelijk wel een beetje leuk blijven in de krant. Klein berichtje op pagina 3 en klaar. Dat is zoals ze in Noord-Korea doen bij een voetbalwedstrijd van hun nationale elftal, ze zenden de tegendoelpunten niet uit. Na de aanslag in Barcelona verzuchtte Beatrice: “Ik was er zelf een beetje moe van, en ook een beetje moedeloos”. Volgens Beatrcie hebben we in Nederland nog nooit een echte aanslag meegemaakt, de moord op Theo van Gogh daargelaten, vanwege het goede werk van wijkagenten en welzijnswerkers. Maar gaat ze dan straks diezelfde wijkagenten en welzijnswerkers de schuld geven na een aanslag? Ik denk het niet.

Naast dat mevrouw De Graaf terrorisme het liefste buiten een religieuze context plaats – het zijn volgens haar zeggen namelijk mensen en niet zozeer moslims die aanslagen plegen – heeft zijzelf een buitengewoon religieuze kijk op terrorisme. Want volgens belijdend gereformeerde Beatrice, die nota bene voor de Christenunie in de Eerste Kamer wilde plaatsnemen, heeft god het beste met ons voor en zal hij het kwaad overwinnen. Nou, daar is het wachten dan maar op. Samengevat volgens terrorisme-expert de Graaf helpt tegen terrorisme wegkijken, wijkagenten en een monotheïstisch geloof.

Dan Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Bakker riep in de NRC op, waar anders, om onze verloren zonen terug te halen. Nee, het ging hier niet om onze militairen die voor de hobbymissie van Bert Koenders het laatst beetje materieel van defensie aan het verslijten zijn in de woestijn die Mali heet, maar om Nederlandse IS’ers. Een terrorisme-expert die terroristen terug naar Nederland wil halen. Dan ben je niet alleen bijzonder naïef als je denkt dat die jongens opeens goede burgers worden, maar voornamelijk heel gevaarlijk bezig. Het is vragen om aanslagen om dat bloeddorstige spul terug te halen. Toch mag deze man dat overal verkondigen, want expert.

Dan sluit ik af met Peter Knoope. Expert en voormalig directeur van het ICCT, het Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme. Meneer mocht bij ABC, Australian Broadcasting Corp, uitleggen waarom islamitische jongeren kiezen voor terreur. Volgens Knoope komt dat omdat ze worden uitgesloten van goede banen. Mogelijke arbeidsdiscriminatie geeft dus volgens deze terrorisme-expert genoeg reden om vrouwen en kinderen met een busje dood te rijden. Het is dus eigenlijk gewoon “onze” schuld.

Als dit onze experts zijn die de overheid met hun expertise helpen beleid te maken zijn we aardig de pineut, me dunkt.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... wegkijken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Waarom Marokkanen terrorist worden en NRC dat niet afdrukt

26 augustus 2017 / Door Joost Niemöller

Afbeelding

Door gastauteur Prof. dr. David Pinto

De reeks van aanslagen in Europa vormt voor veel journalisten aanleiding om hier en daar eens hun licht op te steken. Niet dat de feiten en achtergronden er veel toe doen; Het betreft hier immers aanslagen die vooral niets met een zekere religie van doen mogen hebben, althans niet in de pers en al helemaal niet op de zenders van de NPO. In veel gevallen betreft het immers ‘verwarde mannen’, soms met een ‘desastreus lage suikerspiegel’ en in weer andere gevallen is het een ‘beschonken loodgieter’ uit Madrid die in Rotterdam een lekkende afvoer of een kraan komt repareren.

Wie de problemen benoemt, komt niet zelden zelf in de problemen of wordt voor gek verklaard. Het feit dat opvallend veel Marokkanen in verband kunnen worden gebracht met de aanslagen in Europa is klaarblijkelijk op dit moment ‘besmet’ verklaard. Maar dan wel door degenen die, ondersteund door royale overheidssubsidies, het adagium in stand willen houden dat we goed op weg zijn met de integratie van cultuurvreemde immigranten. Dat laatste heeft alles van doen met geld en zeker niet met het landsbelang. Wie inkomsten ontleend aan die industrie gaat uiteraard niet rondbazuinen dat de –hevig gesubsidieerde- inspanningen van nul en generlei waarde zijn gebleken. Dat zou het einde van de subsidie en dus van de inkomsten betekenen.

Volhouden dan maar, tegen beter weten in. Sterker: geen middel wordt onbeproefd gelaten ook redacties van kranten en nieuwsprogramma’s zo ver te krijgen om het spel méé te spelen. Natuurlijk: vaak zijn het buren van elkaar op de beroemde ‘grachtengordel’ en soms ontkom je er nu eenmaal niet aan om milder te zijn voor de een dan voor de ander. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ luidt het spreekwoord.

Waarschijnlijk heeft iets dergelijks een rol gespeeld nadat ik een interview had gegeven aan het NRC. De betreffende journalist Koen Greven vroeg mij commentaar te leveren op de aanslag in Barcelona waarbij ook weer Marokkanen betrokken zijn geweest. Mijn eigen Marokkaanse achtergrond moet bij het besluit van de betreffende journalist een grote rol hebben gespeeld en anders wel mijn deskundigheid op het gebied van interculturele communicatie.

“Is het toeval dat de daders Marokkaanse wortels hadden?” vroeg de journalist me. “Nee, dat is geen toeval” liet ik noteren. “We willen zo graag geloven dat Marokkanen zich aanpassen aan onze cultuur. Maar ze zullen mede door hun geloof in de islam altijd verschillend blijven. Zolang we dat niet erkennen en niet benoemen zal dit soort geweld alleen maar toenemen”.

Ik zie de terreurdaden in Barcelona en wat later in Cambrils niet als afzonderlijke incidenten, maar als naadloos passend in eerdere aanslagen in Europa, waarvoor in de helft van de gevallen de daders een Marokkaanse identiteit blijken te hebben. Ik weet hoe het is om op te groeien tussen twee culturen in Marokko.

Ik zei dus tegen de NRC:

Ik ben opgegroeid in Midelt. Een Berberdorpje van niets. Mijn beide ouders waren zoals vrijwel iedereen analfabeet. Toen ik naar Rabat ging om voor rabbijn te studeren hoorden ze altijd aan mijn accent dat ik Berbers was. Berbers werden gezien als minderwaardig. Dat werd er altijd ingepeperd. Soms zei je dat ergens anders vandaan kwam om gezeur te voorkomen. Een Turk is daarentegen bijvoorbeeld juist heel trots op waar hij vandaan komt. Daardoor staat hij wezenlijk anders in het leven dan een Marokkaan.

Ik ben van mening dat de islam een cruciale rol speelt wanneer het om terreurdaden gaat. Ik sta daarin niet alleen. In alle gevallen waren het ook de daders zélf die nadrukkelijk de inspiratie voor hun (mis-) daden toeschreven aan de islam.

Dus zei ik verder tegen NRC:

Ja, en dat moeten we nu echt gaan benoemen. Geert Wilders heeft geen gelijk met zijn stelling dat de islam louter en alleen een ideologie is. Maar zijn tegenstanders die beweren dat het net als het christendom een religie is zitten er ook naast. Probleem is dat binnen de islam het geloof vermengd raakt met een bepaalde ideologie. Niet iedere moslim is een geletterde theoloog. Daarom kan het levensgevaarlijk zijn. Socrates stelde niet voor niets dat onwetendheid de bron van alle kwaad is. De islam moet zichzelf moderniseren en in gaan zien dat de wereld van 2017 een totaal andere is dan toen de koran werd geschreven. Zolang niet het leven, maar de dood heilig is zullen er aanslagen gepleegd blijven worden.

Helaas: u zult het artikel aanstaande zaterdag niet in het NRC kunnen lezen. De redactie vond het artikel niet geschikt voor publicatie.

http://joostniemoller.nl/2017/08/waarom ... c-afdrukt/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Dr. Nicolaus Fest over Bertelsmann-propaganda (+ vertaling!)

Geplaatst op 26 augustus 2017Goedendag. Wat is er nog zeker in deze wereld? De zelf-verliefde ijdelheid van FDP-chef Lindner? Klopt! De verachting voor recht en wet door mevrouw Merkel? Helaas ja! Maar net zo zeker is: als de regering hulp nodig heeft, komt de Bertelsmann-stichting met een onderzoek. Die wordt met veel tamtam gepresenteerd en daarom berichten alle media er over. De cheffin van de Bertelsmann-stichting is Liz Mohn. En die geldt als intieme vriendin van mevrouw Merkel. De onderzoeken van de Bertelsmann-stichting verklaren regen voor zonneschijn, zwart voor wit en kanker voor een subvorm van gezondheid. Ze zijn vaktechnisch zo dubieus, dat de wetenschappelijke instellingen van het Duitse parlement ze niet als serieus te nemen bron beschouwen, maar als propaganda.

Deze week verscheen er opnieuw zo´n “onderzoek”. De zogenaamde “religiemonitor”. De inleiding alleen al zit vol fouten en ideologische verdraaiingen. De islam, zo staat er, “zou de traditionele verscheidenheid van Europa weerspiegelen”. Fout. De islam behoort juist niet tot de traditie van Europa. Integendeel. Europa heeft zich altijd te weer gesteld tegen deze achterlijke barbarij. Verscheidenheid, zegt het onderzoek, zou in principe altijd verrijking zijn. Natuurlijk. Wie dat zo ziet, beschouwt ook de Ku Klux Klan, hooligans en de geweldplegers van de G20-top als verrijkend. Of zelfs de gewone Bertelsmannen. Die namelijk houden er gewoon van: schuld aan het slechte imago van de moslims zijn... rechtspopulisten. Omdat rechtspopulisten geen onderscheid maken tussen de islam en “fundamentalistische handelwijzen”. Wat Bertelsmann hier onduidelijk “fundamentalistische handelwijzen” noemt, zijn aanslagen, massaverkrachtingen, stenigingen, moord op homoseksuelen, moord op Joden, moord op ongelovigen, rechteloos maken van vrouwen, ontvoering van kinderen – alles in naam van Allah.

Maar voor Bertelsmann zijn dat alleen maar “handelwijzen”. En de hoofddoek is uiteraard geen symbool van de onderdrukking, van het onherkenbaar maken van de vrouw als individu in de publieke ruimte, maar een “zelfbewuste uitdrukking van het geloof”.

De resultaten van het onderzoek zijn het niet waard om serieus op in te gaan. Het begrip “parallelsamenleving” komt er niet in voor, het omkiepen van complete stadswijken wordt net zomin genoemd als het referendum van de Duitse Turken voor Erdoğan en voor de verandering van Turkije in een fascistische Allah-staat. In plaats daarvan lezen we: de onderwijsprestaties van de moslims worden steeds beter, hoewel er steeds meer vroegtijdig afhaken. Vreemd. Moslims zouden goed in de arbeidsmarkt geïntegreerd zijn – het Federale Agentschap voor Arbeid zegt op dit moment precies het tegenovergestelde. En volgens Bertelsmann voelt 96% van de moslims zich “met Duitsland verbonden”! Met het Duitsland van de grondwet of met dat van de koran? In elk geval beschouwt 40% van de hier levende moslims, dus ongeveer 2 miljoen, zichzelf als “uiterst religieus”. Of deze mensen eventueel neigen tot “fundamentalistische handelwijzen”? Daarover zegt het onderzoek helaas niets. Maar we moeten immers ook gewend raken aan de terreur.

Als u dat niet wilt, als het niet echt goed lukt met het wennen aan de terreur of aan “fundamentalistische handelwijzen”, dan adviseer ik twee dingen: leest u niet de propaganda van de vriendin van Merkel, Liz Mohn. En stemt u op een partij die terrorisme terrorisme noemt, en er ook iets tegen zal doen. Er is een alternatief! AfD!

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/26 ... vertaling/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Niet iedere moslim is een geletterde theoloog. Daarom kan het levensgevaarlijk zijn.
Pinto lijkt te denken dat een juiste interpretatie van de islam die religie ongevaarlijk maakt. IS bewijst dat het anders is.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Opgelucht beweerde men dat de openheid van de gemiddelde Zweed door deze aanslag niet veranderd was.
De regering van Zweden heeft voor het vinden van de waarheid geen wetenschappelijk onderzoek nodig, blijkbaar. :emm2:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Marianne Zwagerman gaat los op idiote terrorisme-professor: “Ja, aanslagen zijn wél nieuws!”

Door Michael van der Galien, 29 augustus 2017

Afbeelding
Foto: Marianne Zwagerman neemt geen blad voor de mond over Jesse Klaver. Guido van Nispen (bron: Wikimedia Commons).

Terrorisme-professor Beatrice de Graaf vindt het belachelijk dat ‘we’ elke keer weer aandacht besteden aan terroristische aanslagen. Dat moeten we helemaal niet doen, zegt ze. Een berichtje op pagina drie van de krant is afdoende.

Wat dat betreft, zegt ze, moeten we van Israël leren (ja, dat is dus dat land dat continu afgezeken wordt door alles wat links is): “Dat soort landen zijn eraan gewend, aanslagen hebben daar geen groot effect meer.” Nou klopt dat helemaal niet — iedereen die Israëlische kranten leest weet dat aanslagen daar wel degelijk prominent in beeld komen — maar Zwagermans reactie is om een heel andere reden fantastisch. Zoals zij stelt is het namelijk helemaal niet goed als ‘aanslagen’ ‘er gewoon bijhoren.’

“Nou mevrouw De Graaf”, schrijft Zwagerman, “ik wil eigenlijk liever in een land wonen waar aanslagen nog wel nieuws zijn. Waar we weigeren eraan te wennen.”

En trouwens, legt Zwagerman uit:

Verzwijgen van terrorisme leidt tot complottheorieën, maatschappelijke onrust en angst.

Juist daarom is het van het grootste belang om er natuurlijk wél aandacht aan te geven. Dat een ‘terrorisme-professor’ als Beatrice de Graaf dat niet begrijpt zegt meer over haar en over de idiote quasi-intellectuele kringen waarin ze zich begeeft dan over media die gewoon eerlijk over terroristische aanslagen berichten en die niet bang zijn om te benoemen dat het islamistisch extremisme een groot gevaar vormt voor onze vrede en veiligheid.

Laten we in vredesnaam hopen dat mensen als De Graaf vooral geen invloed hebben op de berichtgeving van kranten, tv-zenders en websites. Voor je het weet worden er dan jaarlijks duizenden mensen afgeslacht door terroristen en weet niemand ervan. Blijkbaar is dat de media-werkelijkheid die deze zot voor ogen staat.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... el-nieuws/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50366
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Duitse realiteit

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie