Toenemende politiek correcte repressie

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7938
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door sjun »

Opmerkelijk dat kritisch gezond verstand bij kinderen wordt tegengegaan terwijl er geen enkel politiek beleid volgt op de gebleken houding van diverse op instigatie van Angela Merkel binnengekomen 'gasten' die levenslang sociale, psychische, culturele, curatieve en juridische kosten blijven genereren die naar de Duitse samenleving zullen worden doorgeschoven. Weldra breekt ook bij de meeste roze bebrilde Duitsers het inzicht van een noodzakelijk geworden politieke ommekeer door.

Merkels Staatsgeheimnis Flüchtlinge sind Siedler!


Trefwoord: EU-spraak.

Merkels Flüchtlingsgruft
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Grote BPE- inzamelingsoproep: Michael Mannheimer heeft uw hulp nodig

Geplaatst op 15 juni 2017

Afbeelding
Michael Mannheimer was de eerste islam- en systeemcriticus die tot de opstand van het Duitse volk volgens Art. 20 in de Grondwet heeft opgeroepen. Hij is één de bekendste en langst actieve Duitstalige islam- en systeemcritici.

Terreur tegen islam- en systeemcriticus in Duitsland:

Michael Mannheimer als doelwit der politieke vervolging: Meerdere strafbevelen, talloze aangiftes, talloze gerechtelijke onderzoeken tegen de bekende islam- en systeemcriticus Helpt U mee! Geef uw steun aan Michael Mannheimer (MM) in deze inzamelingsactie met uw geheel persoonlijke bijdrage. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom.

Direct op de bijdrage-rekening hier:

https://michael-mannheimer.net/2016/07/ ... annheimer/

In de voorste gelederen in de strijd tegen de islamisering van Europa

Beste lezers, beste vrienden van de B(urgerbeweging) P(ax) E(uropa).

Het is volkomen onbelangrijk op welke historische Grote Geesten die de islam eveneens, net zoals wij, analyseren (bijv. Goethe, Voltaire) wij, islamcritici en Verlichters, ons beroepen: In Duitsland moet intussen iedere islamcriticus rekening houden met staatsrechtelijke vervolging. Want Art. 5 GG – het grondrecht op Vrijheid van Meningsuiting – werd door het links-politieke establishment (waartoe ook de gevestigde partijen reeds lang behoren) de facto geannuleerd.Het is nauwelijks nog het papier waard waarop het geschreven werd (trefwoord Maas/Kahane).

Sinds lange tijd – vooral gedurende de laatste twee jaar – wordt Michael Mannheimer (MM) juridisch en links-publicistisch intensief vervolgd. Binnen enkele weken zijn er talloze aanklachten tegen hem ingediend, en meerdere strafrechtelijke processen tegen hem zijn aanhangig gemaakt. Dat achter deze aangiften een aangestuurde campagne schuilt, is meer dan waarschijnlijk. MM kan zeer vele desbetreffende voorbeelden overleggen. De teneur is meestentijds, dat men “met MM moet afrekenen.”

Hoe anders is dat bij ons, islamcritici van de BPE (Mannheimer is de aanvoerder): De voortdurende “vernietigende kritiek” door de MSM, door vele politici en door Justitie, alsmede de daarmee samenhangende dagelijkse strijd voor ons economisch bestaan, hebben ons aaneengesmeed, omdat wij weten dat wij alleen dan succes hebben, als wij in eigen kamp niet “verdeeld raken”. Michael Mannheimer is een groot medestrijder!

MM – die 58 jaar lang niets met Justitie te maken had, incasseerde vanaf het begin van zijn taak als verantwoordelijk uitgever van zijn blog http://michael-mannheimer.net/ en als auteur van ruim 4.000 artikelen reeds meerdere strafbevelen en talloze aangiften wegens vermeend “in gevaar brengen van jongeren”, “belediging”, “bekladding van het belijden van een geloof” en/of “volksophitsing.”

De strategie van diverse linkse organisaties hoe men één van hun meest prominente tegenstanders kan uitschakelen, is duidelijk te herkennen: daar zij qua argumentatie niets tegen MM’s onthullingen over de collaboratie van Links met de islam, over de NWO en vooral over het publieke gevaar van de islam kunnen inbrengen, hebben ze de stap gezet die in het Engelse spraakgebruik Lawfare wordt genoemd:

Lawfare betekent: Het bombarderen van de politieke tegenstander met talloze aangiften door zowel particulieren alsmede openbare instellingen uit linkse kring
Veel van onze collega’s (ikzelf ook) maken dit nagenoeg dagelijks mee. Tegen Michael Mannheimer is evenwel een regelrechte, genadeloze vernietigingsstrijd aangespannen van de zijde van Links en de tot hen behorende “politiek correcten”, ook binnen Justitie.

Sinds begin vorig jaar is de aangiftestroom tegen MM dramatisch toegenomen. Nagenoeg iedere week incasseerde hij een aangifte wegens zijn artikelen en toespraken. Ten gevolge van een ZDF-bijdrage tegen MM belandden sinds februari 2016 het ongelofelijke aantal van 60 aanklachten op MM’s bureau.

De redenen zijn steeds dezelfde: Zgn. “Jeugdbeschermingsorganisaties” (allemaal links) klaagden hem aan, omdat zijn teksten over de islam “een gevaar voor de jeugd” zouden zijn, aangezien het voor jongeren na het lezen van zijn teksten niet langer mogelijk zou zijn als verantwoordelijk individu met de maatschappij te vergroeien. Ja, U heeft het goed gelezen. Talloze aangiften beriepen zich op paragraaf 1666 STGB: “Bekladding van belijdenissen, religieuze samenlevingen en wereldbeschouwelijke verenigingen.”

Mannheimer´s “misdaden”: Hij heeft er in toespraken en artikelen meerdere malen op gewezen dat Mohammed krijgsgevangenen, maar ook critici van de islam, met eigen handen heeft gedood- en eveneens gevangenen eigenhandig heeft gefolterd tot de dood er op volgde. Wat een feit is, dat door islamgeleerden in het geheel niet wordt bestreden, maar integendeel gepresenteerd als het zoveelste navolgenswaardige optreden van de profeet.

MM’s vervolgers doorzochten openlijk het hele blog en klagen hem aan wegens artikelen die al dateren van jaren terug
Ver.di Neurenberg deed zelfs het voorstel zijn hele blog te verbieden, omdat hij “haat tegen moslims” zou zaaien.

Het landelijk recherchebureau Noordrijn-Westfalen – in het Bondsland van de onbeschrijfelijke minister van Binnenlandse Zaken Jäger, onder wie salafisten meer rechten hebben dan sommige Duitsers en een plaag voor heel Duitsland geworden zijn – klaagde MM aan wegens schending van paragraaf 131 STGB (opvoering van geweld), omdat hij bovenaan een artikel een foto heeft gezet die een ISIS-terrorist toonde met het hoofd van een Koerdische verzetsstrijdster, dat hij van tevoren persoonlijk had afgesneden en nu grijnzend voor de camera hield.

Het is volkomen duidelijk dat Links een soortement werkgemeenschap in het leven heeft geroepen ter uitschakeling van Michael Mannheimer
Daartoe behoort ook het leugenbericht (ZDF) dat MM veroordeeld zou zijn wegens “volksophitsing”en als “islamhater.”

Ook dat is je reinste leugen! MM is nooit veroordeeld wegens volksophitsing, noch stond hij ooit vanwege dit delict voor een gerecht. Zijn aanklacht tegen ZDF had succes: In een vonnis van het opperste Gerechtshof in Mainz werd het ZDF er toe veroordeeld dit bericht niet te herhalen op straffe van een boete van één miljoen Euro of een celstraf van één jaar voor de ZDF-intendant.

Mannheimer´s eigenlijke wens van een openbare bekendmaking van dit valse bericht door Claus Kleber op hetzelfde tijdstip van de uitzending werd echter verworpen. Zo komt het dat media nog steeds over MM berichten dat hij wegens volksophitsing veroordeeld zou zijn. Daarmee ging de strategie van het ZDF voor 100% op.

Islam-critici staan onder een de-facto beroepsverbod
De politieke tegenstander doet er alles aan om ons monddood te maken. Persoonlijke bedreigingen, bedreigingen met moord en belasteringen in de linkse media zijn standaard en hebben slechts één doel: Onze, hen onwelgevallige, critici van de islam en van de moraalterreur van Links tot zwijgen te brengen. Slechts weinigen houden stand tegen deze dagelijkse terreur. Vele islamcritici gooien dientengevolge de handdoek in de ring en geven stil en geruisloos op.

Als iemand die door de media van “rechts-extremisme,” van “islamhaat”, van “vreemdelingenhaat” en dergelijke wordt beschuldigd, krijgen Mannheimer en collega’s van media en uitgeverijen geen opdrachten meer; ze zijn de facto opgezadeld met een beroepsverbod. Alle tegen Mannheimer ingebrachte beschuldigingen zijn onwaar, vooral omdat zijn persoonlijke politieke houding door en door liberaal is. Als langjarige reizende verslaggever heeft MM bijv. meer buitenlandervaring en meer buitenlandse vrienden dan de meesten van zijn critici. Daarenboven heeft kritiek op de islam niets te maken met haat, maar met het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Tenslotte betitelen dezelfde media die ons, islamcritici, wegzetten als “islamhaters”, critici van kerken toch ook niet als “christenhaters.”

Kosten-intensieve processen kunnen door MM niet langer alleen worden opgebracht
MM heeft tot nu toe alle processen die hij tegen verklikkers en lasteraars (zoals het ZDF of de uitgeverij DuMont) voerde, gewonnen. Ook het proces dat een Düsseldorfse imam wegens MM’s heldere islamkritiek tegen hem aanspande ( beschuldiging van “volksophitsing”) is kort geleden stopgezet. Verloren heeft MM alleen het proces dat de Rottenburgse politicus Bodenmiller tegen hem aanspande wegens belediging.

Aan beide processen – die, welke hij ter zelfbescherming tegen lasteraars moet voeren en die, welke tegen hèm worden gevoerd – zijn aanzienlijke kosten verbonden, die hij niet langer alleen kan opbrengen.

Helpt U alstublieft met uw bijdrage, zodat Mannheimer de strijd tegen de islamisering van Duitsland verder kan leiden!
Helpt U mee! Ondersteunt U Mannheimer in deze inzamelingsactie met uw zuiver persoonlijke bijdrage. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom.

Met hartelijke dankzegging, ook in naam van de BPE.

Om een bijdrage over te maken hier klikken:

http://michael-mannheimer.net/2010/08/0 ... annheimer/

PS: Desgewenst kunt U ook bijdragen d.m.v. PayPal. Zie de PayPal-button op deze website: https://michael-mannheimer.net (rechtsboven).

Dank U voor alle bijdragen – en ook dank aan allen die reeds bijgedragen hebben!
Zonder uw hulp zou het MM- informatieblog niet mogelijk zijn.


Door: Peter Helmes.

(* Peter Helmes is BPE-lid en sinds 21 jaar free-lance publicist)

Bron: http://paxeuropa.de

Auteur: Peter Helmes

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/15 ... ulp-nodig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7938
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door sjun »

Het is intussen zo ver dat je je voor meer doordachte informatie op Oost-Europa moet oriënteren.

Viktor Orban – Stopping Terror in Hungary


en

EU Threatens Poland, Hungary & Czech Republic | Open Borders | Migrant Crisis


Oh ja: Even doornemen en tot een eigen, betere conclusie komen dan de VN-columnist.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

900 Londense politieagenten jagen op “hate-crime” in plaats van op terroristen

Geplaatst op 23 juni 2017

Afbeelding

Het EU-lid Duitsland en het (nog) EU-lid Groot-Brittannië wedijveren met elkaar om de door de Europese Commissie ondertekende gedragscode ter bestrijding van illegale hate-speech op internet en elders te overtreffen. Het hierbij behorende actieplan werd op 8 juni in een toespraak eveneens uitgelegd aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU.

De politie van Londen laat zich daarvoor o.a. door de NGO “Tell MAMA” adviseren, waarbij anti-islamitische incidenten gemeld dienen te worden; per slot van rekening zouden de islamitische gemeenschappen in Groot-Brittannië te lijden hebben onder veel anti-islamitische incidenten.

Niet lang na de brugterreur in Londen verraste de Londense stadspolitie met de “succesmelding” dat ze 25 mensen zou hebben gearresteerd wegens haatdelicten. Hoofdinspecteur Dave Stringer, de leider van de afdeling “Community Engagement” van de Londense stadspolitie:

“Sinds de aanslagen van zaterdagavond hebben we het aantal agenten op straat en in de gemeenten verhoogd om de autochtonen gerust te stellen, zodat ze hun dagelijks leven in vrede en zonder angst voor intimidatie kunnen voortzetten. Parate agenten hebben ook contact met hun plaatselijke gewijde plaatsen (moskeeën) gezocht om hen ertoe aan te moedigen haatdelicten te melden en de daar aanwezige mensen verzekerd dat de politie deze delicten serieus zal nemen. De stadspolitie heeft sinds zaterdag 25 arrestaties uitgevoerd wegens haatdelicten... Alle haatdelicten werden door een inspecteur van de recherche onderzocht en de stadspolitie heeft ook het aantal speciale rechercheurs binnen de 32 veiligheidseenheden in Londen met 30% verhoogd tot meer dan 900 specialisten, die zich inzetten voor het onderzoek van alle haatdelicten en huiselijke delicten betreffende misbruik... We hebben het aantal haatcriminaliteit-verbindingsagenten opgevoerd... en we hebben een online-haatdelicten-hub ingevoerd om haatdelicten op de sociale media te kunnen bestrijden.”

Dit statement publiceerde de politie van Londen ongeveer op hetzelfde moment als een tv-interview met de Londense burgemeester Sadiq Khan, waarin deze het betreurde niet over genoeg bronnen te beschikken ter controle van Jihadisten uit Syrië en Irak: “Ik kan geen 400 mensen controleren… we moeten prioriteiten stellen en de bronnen op een gevoelige, zekere manier inzetten.”

Op de vraag wat een grotere prioriteit zou kunnen zijn dan de vervolging van Jihadisten in de Britse hoofdstad zweeg de heer Khan:



Welke prioriteiten de Engelse politie stelt, moest ook de eigenaar van een Convenience Shop in Sunderland ervaren. Hij had na de terreuraanslagen een bord met het opschrift “Don´t fund terrorism! Shop at Fletchers” opgehangen. Hij had gelezen dat andere winkeleigenaren meer dan 40 miljoen Britse Ponden hadden witgewassen ter financiering van de terreur in Afghanistan en Pakistan. Het bord heeft vermoedelijk “Tell MAMA” gealarmeerd. De politie heeft hem viermaal een bezoek gebracht vanwege het bord en met gevangenisstraf gedreigd. Tommy Robinson heeft met hem gesproken:



Maar voor de bestrijding van islamitische terreur ontbreekt het aan geld...

Bron: www.pi-news.net

Door: “Alster”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/23 ... rroristen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Belachelijk maar waar: door voortdurende linkse hetze moet Wierd Duk voor zijn baan vrezen

Door Michael van der Galien, 18 juli 2017

Afbeelding
Foto: Wierd Duk wordt kapotgemaakt door de linkse media. Nou ja, dat proberen ze tenminste. Bron: Café Weltschmerz / YouTube.

Links wil iedereen die ook maar een beetje rechts is de mond snoeren.

Na alle kritiek die NRC-columnist Jan Kuitenbrouwer gisteren te verduren kreeg toen hij Jan Roos, Thierry Baudet en Wierd Duk op belachelijke wijze aanviel in zijn meest recente fopstuk, zou je denken dat hij en zijn krant hun excuses ondertussen aangeboden zouden hebben omdat ze die drie mannen ‘radicaal-rechts’, gek, idioot, en erger genoemd hebben.

Helaas is niets minder waar. Kuitenbrouwer houdt namelijk gewoon vol en probeert met name de term ‘radicaal-rechts’ stug goed te praten:
Jan Kuitenbrouwer
@kuitenbrouwer


Die betekenisverschuiving van 'radicaal' is onderdeel van redenering om kritiek & tegenspraak voor te stellen als aansporing tot geweld.
00:41 - 18 Jul 2017
Volgens Jan Dijkgraaf begint de hetze tegen Duk — Jan Roos werkt momenteel niet voor de mainstream media en Baudet is op eigen kracht in de Tweede Kamer gekomen, dus die hebben er toch minder last van — onderhand serieus effect te sorteren:

Laat je toch niet zo opnaaien, Wierd.

Jouw grootste zorg is een hele andere dan een smeercampagne van een gemarginaliseerde columnist in een gemarginaliseerde krant.

Namelijk dat ze bij jouw twee voornaamste opdrachtgevers weke benen krijgen. Dat de hoofdredactie van je vaste werkgever, het Algemeen Dagblad, genoeg krijgt van je buitenkrantse optredens (of je politiek incorrecte meningen). En dat je vaste televisie- en radio-outlet WNL ingaat op een verzoek van de NPO om je weg te faden van de zenders in ruil voor een uurtje extra zendtijd her en der.


Daarom geeft Dijkgraaf Duk terecht de tip om vanaf nu aan plan B te werken “voor als dat moment komt.” Met “dat moment” bedoelt hij natuurlijk: dat Duk zijn “belangrijkste opdrachtgevers” onder druk van intolerant, dictatoriaal links verliest. Want ja, dat is overduidelijk waar de aanvoerders van de anti-Duk hetze op aansturen.

Dit is de ware aard van links: dictatoriaal, intolerant, autoritair. Waag je het één keer om je te verzetten tegen hun politiekcorrecte waandenkbeelden, dan moet je kapot worden gemaakt. Duk is nú het doelwit, maar als hij uitgeschakeld is richten ze hun pijlen gewoon op een andere ‘afvallige.’

Juist daarom is het van het grootste belang dat we alternatieve rechtse media zo groot mogelijk maken. Websites, podcasts, video’s, vlogs; het maakt niet uit wat we doen op mediagebied, als we het maar doen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... an-vrezen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6783
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Dit is de ware aard van links: dictatoriaal, intolerant, autoritair. Waag je het één keer om je te verzetten tegen hun politiekcorrecte waandenkbeelden, dan moet je kapot worden gemaakt. Duk is nú het doelwit, maar als hij uitgeschakeld is richten ze hun pijlen gewoon op een andere ‘afvallige.’

Juist daarom is het van het grootste belang dat we alternatieve rechtse media zo groot mogelijk maken. Websites, podcasts, video’s, vlogs; het maakt niet uit wat we doen op mediagebied, als we het maar doen.
In wat voor een wereld zijn we eigenlijk beland? En het maakt niet uit hoor, het is bijna overal in het Westen het zelfde liedje.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Gestoorde nepnieuws-journalist Jan Kuitenbrouwer verwijdert tweets snel

Door Michael van der Galien, 19 juli 2017

Afbeelding
Foto: Jan Kuitenbrouwer leest uit een boek. Bron: Dedalus / Wikimedia Commons.

Jammer: iedereen heeft ze al gezien Jan!

NRC-columnist Jan Kuitenbrouwer, die onlangs in het nieuws kwam omdat hij een belachelijke column schreef waarin hij Baudet, Roos en Duk wegzette als radicaal-rechtse Machiavelliaanse clowns, en die gisteren nogmaals headlines maakte omdat hij Stalin rechts noemde, heeft die laatste tweets razendsnel verwijderd.

Kijk zijn Twitter-tijdlijn er maar op na. Meneer de nepjournalist van fopkrant NRC heeft de schokkende teksten offline gezet.

Helaas voor Kuitenbrouwer komt dat natuurlijk véél te laat. We hebben zijn knettergekke tweets namelijk al lang opgeslagen zodat we hem er voor de rest van zijn leven mee kunnen confronteren.

Afbeelding

Afbeelding

Ja, Jan, dat soort tweets kun je wel snel verwijderen, maar het Internet vergeet, jammer genoeg voor jou, niets. Je hebt er eigenhandig voor gezorgd dat die nepkrant waar je voor werkt in één klap ontmaskerd is. Even op ‘verwijderen’ klikken helpt niet meer.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... eets-snel/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6783
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Ali Yas »

TJa, die Kuitenbrouwer is de jongste niet meer en ook niet meer zo snel, en zo kan het gebeuren dat hij te laat begrijpt dat wat op de burelen van het NRC onder elkaar wordt gezegd niet onverdund het Internet op moet. Alles behalve de islam en andere collectivistische stromingen de schuld geven van wat er mis gaat in de wereld mag intern beleid zijn, die onverteerbare opvatting kan niet zonder suikerlaagje bij de lezers naar binnen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7938
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door sjun »

Sinds ik in mei 2002 mijn abonnement bij die krant heb opgezegd is het er bepaald niet beter geworden. Het narratief verschuift en ze lijken het te beeffen gezien de te trieste bijdragen die tegenwoordig gespot kunnen worden in de mainstream media.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
mercator
Berichten: 19279
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door mercator »

sjun schreef:Sinds ik in mei 2002 mijn abonnement bij die krant heb opgezegd is het er bepaald niet beter geworden. Het narratief verschuift en ze lijken het te beeffen gezien de te trieste bijdragen die tegenwoordig gespot kunnen worden in de mainstream media.
Om een of andere reden worden bij jullie zgz. intellectuele Vlamingen enorm hoog geschat, ook degene die niks zinnigs te vertellen hebben. De lijst is lang, o.m. Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Bart Peeters, Abou Jahjah...ook de hoofdredacteur van de "kwaliteitskrant" NRC is er zo een, zijn naam ontsnapt me nu even. Gewoon een 2de generatie mei 68 figuur, niks meer. Blijkbaar is die bezig die krant ten grave te dragen.
Omgekeerd is dat niet het geval, bij ons komen alleen Hollandse clowns in de media: Paul de Leeuw, Geer en Goor, Jandino...dat soort types.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

ZE ZIJN NIKS VERANDERD...

Geplaatst op 21 juli 2017

Afbeelding

In de jaren dertig was het verboden om iets ten nadele van Adolf Hitler te zeggen of te schrijven. Hitler was toen een bevriend staatshoofd en den Nederlandsche regering stond niet toe zulk een staatshoofd zomaar klakkeloos te beledigen. Er is niets veranderd. Nog altoos moet Geert Wilders leven onder strenge bewaking, omdat hij dien vermaledijde Marokkanen zogenaamd heeft beledigd en zich daarvoor bij den rechter moet verantwoorden. Doch ook den Nederlandsche burger mag geen onvertogen woord zeggen over dien woestijn-gangsters. Ik vind het een grote schande. Het is werkelijk om moedeloos van te worden. Bijna dagelijks zit ik trillend van woede in mijn bureaustoel over al dat onrecht waar ons land door wordt geteisterd. Ter vertroosting ga ik dan maar een gedicht lezen van Herman Gorter of Maurits Mok. Want het nieuws in dien Socialistische Couranten stemt mij niet bijster vrolijk.

Ik neem U mee naar 6 mei 1938. Toen veroordeelde de rechtbank den Joodsche schrijver Maurits Dekker (1896-1962) tot een boete van honderd gulden wegens belediging van het bevriend staatshoofd Adolf Hitler. Dekker had er in een pamflet met de titel ‘Hitler. Een poging tot verklaring’ Hitler van beticht ‘ernstige geestelijke defecten’ te vertonen en dat hij een gevaar zou zijn voor de wereldvrede. Het openbaar ministerie was van mening dat het pamflet een “geest van minachting ademt”, die niet past bij de hartelijke verhouding tussen Nederland en het nazi-regime.

Nog op 19 april 1940, nog geen maand vóór de Duitsers ons land binnenvielen, hield de toenmalige minister–president, de christelijke jonkheer Mr. D.J. de Geer, een radiorede, waarin hij zei: ‘de roeping van ons volk is er thans één van dienende neutraliteit. Wij staan buiten het conflict’. Ja, lezer, in dien dagen was het een dringende behoefte om ook het brutaalste egoïsme met een christelijk sausje te overgieten en werd ons door onze regering een worst voorgehouden.

‘Wij staan buiten het conflict’, zei toen een Nederlandse minister–president, een ‘goed en zeer christelijk man’, toen een ‘nieuw heidendom’ storm liep tegen alle historische en christelijke waarden die Europa kende. Toen de concentratiekampen al vol waren, de Joden als schadelijk wild werden opgejaagd en de volgelingen van Hitler duidelijk blijk gaven van hun vaste wil om dezen Nieuwe Orde aan gansch Europa op te leggen.

Op 20 mei 1940, tien dagen na de overweldiging der Duitsers, hield dezelfde jonkheer voor de radio in Londen een toespraak, waarin hij zei: ‘De plicht is thans zo goed mogelijk samen te werken met de Duitse bezettingsoverheid en hierin het belang der bevolking naar vermogen te dienen. De bevolking harerzijds heeft de plicht, door een rustige en ordelijke houding het normaal functioneren der diensten te bevorderen en zich van alles te onthouden, wat een geregelde gang van zaken zou kunnen verstoren of bemoeilijken’.

Nog geen jaar later, in januari 1941, ging de speelfilm ‘Jud Süss’ in première, de eerste van de drie openlijk antisemitische films die dat jaar in roulatie werden gebracht. Antisemitische films maakten toen deel uit van de ‘grote propaganda-actie tegen het Jodendom’. Hitler had zo’n actie al begin 1939 aangekondigd, met het dreigement dat een nieuwe wereldoorlog zou leiden tot vernietiging van het Joodsche ras. Welnu, hij hield woord, want op 15 juli 1942 vertrok de eerste trein met opgehaalde Joden naar het doorgangskamp Westerbork vanwaar zij werden doorgezonden naar Auschwitz.

Afbeelding

Wij leven nu in 2017. Bijna tachtig jaar later. Doch de weergaloze schijnheiligheid onzer Haagse bewindslieden die nog altoos de islam aanprijzen als een verrijking en Nederlandsche burgers ter verantwoording roepen wanneer ze dien moordzuchtige ideologie beledigen, is om kotsmisselijk te worden. Ze zijn nog niks veranderd.

Ach, spitse lezer van “E.J. Bron”, ik schiet woorden tekort over zoveel onrecht. Was het eerst den schrijver Maurits Dekker die zich moest verantwoorden wegens belediging van Adolf Hitler, nu is het Geert Wilders die zich voor een lullige uitlating ‘minder Marokkanen’ voor de rechter moet verantwoorden. Alsof we in Nederland geen verschrikkelijke overlast hebben van al dien stelende en rovende Marokkanen die onze steden onveilig maken.

Lezer, ons land is bijna onleefbaar geworden door een nieuw barbarendom dat zich schaart onder het gilde der verkrachters, straatrovers en moordenaars. En evenals in den jaren dertig wordt ons nu ook weer een misdadige ideologie opgedrongen waar we ons naar moeten schikken. De tijd is niet veraf dat ik mij schichtig buitengaats begeef met het gevaar beroofd of onthoofd te worden. We hoeven den Couranten maar open te slaan, het bloed druipt bijwijlen uit de bladzijden. En onze ijlhoofdige bewindslieden, die nu al maanden vergaderen om een regering te vormen, zagen dat het goed was en gaan met vakantie.

Ik wens U allen nog een gezegende dag.

Door: “Driek”

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/21 ... veranderd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

“Wie zich niet beweegt, voelt zijn boeien niet”

Geplaatst op 3 augustus 2017

Afbeelding

Zolang de Duitsers zich schikken in de alledaagse waanzin, hard werken en consumeren, merken ze de restricties niet. Maar zodra ze politiek actief worden en tegen de stroom in zwemmen, wordt hen het leven moeilijk gemaakt, tot aan de sociale en financiële verwoesting van hun bestaan toe.

“Wie zich niet beweegt, voelt zijn boeien niet”. Dit citaat is afkomstig van Rosa Luxemburg (1870-1919). Je kunt van de socialiste Luxemburg vinden wat je wilt. Ze heeft desondanks veel verstandige dingen gezegd. Het bovenstaande citaat behoort tot de klassiekers.

De spreuk verklaart een fenomeen dat na de ineenstorting van de DDR duidelijk werd: er waren twee herinneringen aan het regime van de DDR, die lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Enkelen hebben zich in de DDR behoorlijk thuis gevoeld. De consumptie was bescheidener, maar in plaats daarvan was er wel veel sociale zekerheid. Wie met de stroom mee zwom, had in ieder geval geen bestaanszorgen. Wie het een beetje slim aanpakte, kon zelfs in een Trabant rijden en naar Roemenië en Polen met vakantie gaan.

Voor de anderen is de herinnering aan de DDR verbonden met angst en vernederingen. Dit waren de burgers die een kritische instelling hadden tegenover het regime en dit ook naar buiten toe uitdroegen. Wie opstandig was, kon door de Stasi en de Volkspolizei gefatsoeneerd worden. Dan kon het leven in een hel veranderen. Voor enkelen eindigde de opstandigheid dodelijk.

Veel voormalige DDR-burgers beleven nu een onaangenaam déjà vu. Ze voelen zich aan toen herinnerd. Juist daarom gaan ze in het oosten de straat op.

Wie tegenwoordig tegen de stroom in zwemt, de euro reddingspolitiek of de migratiepolitiek van de regering-Merkel bekritiseert, zichzelf wellicht zelfs als aanhanger van, stemmer op of zelfs als lid van de AfD uit, kan heel snel de tegenwind te voelen krijgen.

Voor enkelen betekende dit sancties in het beroepsleven of zelfs het einde van de carrière. Velen worden sociaal geïsoleerd, anderen op internet aan de kaak gesteld. Überhaupt: meningsuitingen op internet worden snel een delict wanneer de woordkeuze niet klopt. Wie politiek actief wordt, kan zelfs fysiek door de Antifa bedreigd worden. Die deinst ook voor geweld niet terug.

Deze omstandigheden zijn de reden voor de diepe splijting van de samenleving. Pas wie in de oppositie gaat tegen de mainstream krijgt te maken met de druk. Pas dan vallen de burgers plotseling de schellen van hun ogen. Pas dan wordt duidelijk hoezeer we gedwongen worden om in een heel bepaalde richting te zwemmen.

De enige mogelijkheid om uit de Orwelliaanse nachtmerrie uit te breken, is erin gelegen om zoveel mogelijk te informeren. Dan zal ook Angela Merkel dezelfde woorden in haar oren klinken die voor haar Erich Honecker al moest horen: “Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben” (“Wie te laat komt, wordt door het leven bestaft.”)

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/03 ... eien-niet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Urgent: Zes maanden gevangenisstraf voor PI-NEWS-auteur Michael Stürzenberger

Geplaatst op 19 augustus 2017

Afbeelding
Een zichtbaar teleurgestelde Michael Stürzenberger verlaat de rechtbank – de protesten hebben niets geholpen.

Het zaad is ontkiemd. Het samenspel van Justitie, de Beierse binnenlandse veiligheidsdienst en de staat loopt gesmeerd: een zoveelste aanslag op de vrije meningsuiting in een regime dat zijn critici inmiddels sterker criminaliseert dan de eigenlijke daders die Duitsland bedreigen. PI-NEWS-auteur Michael Stürzenberger werd gistermiddag in een showproces door de Strafkamer van de arrondissementsrechtbank van München vanwege het “verbreiden van propagandamiddelen van grondwet-vijandige organisaties” tot een vrijheidsstraf van zes maanden veroordeeld.

Toeschouwers en aanwezigen bij het proces in de geheel volle zaal van de rechtbank reageerden geschokt op het vonnis. Men was getuige van een belangrijk historisch moment in ons land, slechts enkele uren na de islamitische massamoord van Barcelona.

Stürzenberger schreef in juni 2016 op PI-NEWS een recensie op het artikel “Hakenkruis en halve maan” in de Süddeutsche Zeitung, waarin hij met name genoemd werd. Hij maakte in het als goed beoordeelde historische essay ook gebruik van twee originele foto’s, die de toenmalige Moefti van Jeruzalem Mohammed Amin al-Hoesseini toonde met “Hakenkruis”-prominenten, ter historische berichtgeving in de zin van een staatsburgerlijke voorlichting.

Dit gebruik wordt uitdrukkelijk gedekt door feitelijke toestemming van paragraaf 86 (3) van het Duitse Wetboek van Strafrecht. Ook de Süddeutsche Zeitung maakte gebruik van dergelijke originele foto’s. Stürzenberger toonde daarnaast de historische gemiddelde overeenkomsten tussen beide ideologieën “islamisme” en “nationaal-socialisme” aan. In een bericht op Facebook wees hij op zowel het PI-News-artikel als op de bijdrage van de Süddeutsche Zeitung “Hakenkruis en halve maan,”en de onderzoeksresultaten van de gerenommeerde Egyptische politicoloog Hamed Abdel-Samad.

Openbaar ministerie: “Hetze tegen de islam”
Justitie beschuldigde hem van “hetze tegen de islam” – in het bijzonder daar de Moefti niet “wordt gekenmerkt door een halve maan.” Dit zou voor een “vluchtige beschouwer” voldoende zijn om de religie (van de vrede) in diskrediet te brengen. De “vluchtige beschouwer” zou in zijn ´Timeline´ niet kunnen herkennen dat het gaat om een historische context van de thematiek.”

Het volk wordt onnozel gehouden en vóór onnozel gehouden. Voor hetzelfde geld zouden analoog natuurlijk alle nationaalsocialistisch-historische films en documentaires op de door de belastingbetalers gefinancierde Ttv-zenders ARD-ZDF-phoenix-arte-zdf-info enz. strafrechtelijk moeten worden vervolgd. De zappende onkundige beschouwer zou eens niet kunnen beoordelen of er hier nu tóch geen nazi-propaganda wordt gemaakt óf dat er historische feiten worden belicht.

Afbeelding
Protesten tegen het verbod op islamkritiek voor het gerechtsgebouw in München.

Als getuige werd een zeer onduidelijk sprekende “Herr Fisch” gehoord, een politieambtenaar, die ook de aanklacht tegen Stürzenberger door Justitie gehoorzaam had opgenomen en aanhangig gemaakt. Zijn inbreng was voor de welwillende procesbezoekers amper te begrijpen.Het verzoek aan het hooggeëerde gerecht om gebruik te maken van de zaalmicrofoon werd door mevrouw de rechter afgewezen.

Evenals de motie van de verdediging op bewijs-erkenning door citaten uit eenduidig geweld-verheerlijkende soera’s uit de koran en van de relevante passages uit het ook door Justitie aangehaalde werk van Abdel-Samad “Het islamitische fascisme.” Vanzelfsprekend werden de bewijsmiddelen niet toegelaten. Daarentegen werd door Justitie en rechter uiterst uitvoerig een vonnis van een rechtbank in Graz(!!!!) tegen Stürzenberger en detail voorgelezen en in het oordeel meegenomen.

Quasi-beroepsverbod voor Stürzenberger
Het slotpleidooi van Stürzenberger was vlammend – hij ontving “staande ovaties” vanuit de rechtszaal. In de zichtbaar tussen Justitie en rechtbank bekokstoofde farce luidde het vonnis tegen Michael Stürzenberger zes maanden gevangenisstraf en 100 uur taakstraf. Dit kan worden omgezet in “voorwaardelijk.” De proeftijd zou drie jaar en zes maanden bedragen, wat voor een islamdeskundige journalist bij de tegenwoordige veiligheidssituatie in de praktijk neerkomt op een beroepsverbod.

Tenslotte liet de zichtbaar nerveus geworden rechter zich de kans niet ontgaan om de gedeeltelijk van ver gekomen toehoorders en procesbezoekers naar goed “Münchens gebruik” te beledigen, oftewel: “De uiteenzettingen van Stürzenberger in zijn bijdrage over de islam en het fascisme zijn wel zó fout – maar daar hebben jullie daar achteraan (op de publieke tribune) immers geen idee van, omdat jullie je met die dingen niet bezighouden.”

Voorzichtigheidshalve werden van alle toehoorders de identiteitsbewijzen gekopieerd. Stürzenberger wil rechtsmiddelen inzetten. Aangiften tegen de rechter wegens belediging in vereniging met rechtsverkrachting zullen volgen.

Er deugt iets niet in de staat Duitsland.

Bron: www.pi-news.net

Door: J. Daniels

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/19 ... zenberger/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6783
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Justitie beschuldigde hem van “hetze tegen de islam”
Sinds wanneer is dat strafbaar? Er worden 'hetzes' tegen zo ongeveer álles gevoerd...
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan Mark Rutte, op dit moment nog demissionair premier van Nederland

Geplaatst op 21 augustus 2017

Afbeelding

Geachte Heer Rutte!

Deze afgelopen week, terwijl U en uw kompanen (zo zal ik ze dan maar noemen) weer de nodige schijnbare pogingen zaten te doen om een kabinet te formeren (schijnbaar, omdat dat kabinet er allang had kunnen zijn wanneer U de tweede partij van Nederland, de PVV, niet zo hardnekkig en vooral ondemocrátisch zou blijven uitsluiten van regeringsdeelname), vonden er elders in Europa twee hoogst ernstige gebeurtenissen plaats: de eerste was de zoveelste bloedige terroristische aanslag in Barcelona – waarvan inmiddels duidelijk is vanuit welke hoek die komt, al weigert de hele Europese bestuurlijke elite tot nu toe dit officieel te erkennen – de tweede vond plaats in München en was voor de variatie eens van andere aard: een overduidelijk geval van rechtsverkrachting om politieke redenen.


Met name die tweede gebeurtenis wens ik thans onder uw aandacht te brengen, omdat vrijwel de gehele Nederlandse pers, althans de MSM, dit nalaat. Toch staan wij hier NIET buiten, omdat één en ander te maken heeft met het beleid van de EU op het gebied van de massa-immigratie en de systematische islamisering van alle West-Europese landen en de pogingen van bestuurlijke zijde om elke waarschuwende stem tegen deze ontwikkeling tot zwijgen te brengen.

In Nederland viel reeds oppositieleider Geert Wilders hieraan ten prooi, ook al werd hij schuldig verklaard zonder strafoplegging, een veeg teken dat de Rechterlijke Macht hier in haar achterhoofd wel wist dat ze fout zat. De schuldigverklaring móest er echter in haar (úw?) optie wel komen om op termijn op Europees niveau de benodigde jurisprudentie te scheppen, al werd uiteraard ook dít nooit officieel erkend. De indirecte gevolgen van deze stilzwijgende samenzwering op Europees niveau traden afgelopen vrijdag 18 augustus pijnlijk aan het licht bij genoemde rechtsverkrachting in München, in ons buurland Duitsland:

Aldaar werd namelijk journalist, geweldloos activist en klokkenluider Michael Stürzenberger door de rechtbank veroordeeld tot een vrijheidsstraf van zes maanden vanwege een misdrijf dat geen misdrijf is, namelijk het naar voren brengen van de WAARHEID! Geen zinnig mens die hem van een leugen kon betichten; wèl van het blootleggen van feiten, die een ongunstig licht wierpen -in historisch, naar deze tijd toe doorwerkend, opzicht – op de ideologie, die alle West-Europese leiders ten koste van alles wensen binnen te halen, te koesteren en te privilegiëren: de islam! De feiten waarmee Stürzenberger onomstotelijk wist te bewijzen dat deze ideologie verderfelijk is en uit dit deel van de wereld dient te worden geweerd, teneinde een herhaling – en erger – van gebeurtenissen in het verleden te voorkomen, móchten en mógen van de Europese regerende elite -U allen dus- niet worden erkend. Het was daarom dat deze man, die op grond van alles wat hij inmiddels op zijn geheel eigen doordringende, geweldloze wijze naar buiten heeft weten te brengen de heldenstatus verdient, werd veroordeeld. Dat de rechterlijke macht hierbij nochtans bepaalde dat één en ander een voorwaardelijk karakter kon krijgen op voorwaarden die voor deze held neerkomen op een beroepsverbod, verraden de ware intenties van de rechterlijke macht: men wéét dat hij geen enkel strafbaar feit heeft gepleegd, maar men wenst hem tot zwijgen te brengen. En met hem al diegenen die in zijn voetsporen treden!

En nee, Heer Rutte, wast U nu niet uw handen in onschuld, begint U nu niet van: “Dit beleid is het beleid van Duitsland, daar staan wij buiten”: NERGENS staan wij buiten, sinds onze regerende elite, evenals die van andere Europese naties, ons in 2001 in de fuik liet zwemmen die EU heet, ten prooi aan een plan dat de gestadige uitwissing van onze identiteit, onze westerse cultuur en uiteindelijk de uitwissing van het hele blanke ras ten doel heeft! Uw aller streven is het om dit proces zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, de massa hiervan onwetend en onkundig te houden en daartoe alle stemmen te smoren die dit proces op den duur wel eens tot staan zouden kunnen brengen! Zeker voor U is dat geen eenvoudige opgave: juist de gemiddelde Nederlander hecht, nog sterker dan de gemiddelde Duitser, aan zijn recht op vrijheid van meningsuiting (ook al wordt er gepoogd dit eveneens af te zwakken). Daarom durfde men het in Nederland ook – nog – niet aan om Wilders wegens gebruikmaking van dat recht metterdaad een stráf op te leggen. Essentieel was echter dat de schúldigverklaring overeind bleef, teneinde – onuitgesproken – op Européés niveau alvast de nodige jurisprudentie te scheppen. Dit kleine, schijnbaar onbeduidende opstapje heeft Nederland gecreëerd, opdat niet alleen zijzelf, maar alle lidstaten van de EU bij volgende vergelijkbare rechtszaken, politíeke rechtszaken, vèrder zouden kunnen gaan in hun streven hun fatale wapen, de islam, te kunnen blijven koesteren en beschermen tot de uitwissing van de westerse samenleving is bereikt: de protesterende stemmen hiertegen dienen nu eenmaal te worden gesmoord en dat was hetgeen wij afgelopen vrijdag in München te zien kregen. Door úw voorbereidende medewerking!

Ik zou zeggen: gaat U thans maar rustig verder met uw schijnbare pogingen een kabinet tot stand te brengen: iedereen met een beetje gezond verstand weet dat het een farce is, nu U de twééde partij van Nederland willens en wetens van regeringsdeelname bent blijven uitsluiten en nadat uw rechterlijke macht de lijsttrekker van deze partij, Geert Wilders, willens en wetens schuldig heeft verklaard aan iets waaraan hij niet schuldig ís, mede om zwaardere veroordelingen op dit vlak BINNEN DE EU mogelijk te maken. Het maakt voor het Nederlandse volk totaal niets uit of zo’n kabinet, bestaande uit verraderlijke vazallen van de EU, bevorderaars van de massa-immigratie en van de islamisering en moordenaars van het vrije woord er al dan niet komt.

Voor ons, Realisten, geldt slechts het motto: Leve alle EU- en vooral islam-kritische politici en publicisten binnen diezelfde EU, leve het verzet tegen de vernietiging van onze identiteit, leve het Vrije Woord!

En, in dat laatste kader, bij deze dus speciaal: LEVE GEERT WILDERS EN MICHAEL STÜRZENBERGER!

Uw stilzwijgende samenspanning met de rest van de EU-top zal het realisme niet tot zwijgen brengen: NOUS MAINTIENDRONS!

Dit bezweert U,

Een verontruste Nederlandse realist.

Door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/21 ... nederland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42475
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Mahalingam »

Het OM in Engeland heeft nu het evangelie van de subjectiviteit omarmd.

Afbeelding

Het is hier te lezen: http://www.cps.gov.uk/southeast/working ... ate_crime/

En er komt gedegen toezicht op uitingen op het internet.
CPS to crack down on social media hate crime, says Alison Saunders
Saunders says the crackdown is needed because online abuse can lead to the sort of extremist hate seen in Charlottesville in the United States last weekend, which left one person dead.
“Whether shouted in their face on the street, daubed on their wall or tweeted into their living room, the impact of hateful abuse on a victim can be equally devastating.”
Afbeelding

Er is ook commentaar op bij GeenStijl
https://www.geenstijl.nl/5138185/britse ... dat-vindt/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

“Volksophitsing”: Akif Pirinçci moet vóórkomen vanwege zogenaamde “hatespeech” bij Pegida

Geplaatst op 3 september 2017

Afbeelding
AKIF PIRINÇCI VOOR HET GERECHT VANWEGE “VOLKSOPHITSING”

Hiervan wordt hij beschuldigd: Hij sprak van een “moslim-vuilnisbelt” in Duitsland. Hij waarschuwde voor een “omvolking” Hij betitelde vluchtelingen als “binnendringers” zowel als “toekomstige afslachters” van Duitsland en noemde politici “gouwleiders tegen het eigen volk.”


VANWEGE HET UITSPREKEN VAN DE WAARHEID: AANKLACHT WEGENS ZOGENAAMDE “VOLKSOPHITSING”

Buitenlandse zenders en media hebben alles bevestigd wat Pirincci zei over de omvolking en over het invasiewapen door de politiek van Merkel. Maar Duitsland, dat zich op de lijst van vrijheid van meningsuiting internationaal in razend tempo bergafwaarts beweegt (in Rwanda is meer vrijheid van meningsuiting dan in Merkel-land), mag niet genoemd worden wat een feit is. Wat er met Pirinçci gebeurt, is niets anders dan politieke gezindheidsjustitie, een showproces zoals in de tijden van Stalin en Honecker.


MOSLIMS MOGEN ONGESTRAFT OPROEPEN TOT JIHAD TEGEN ONS OPROEPEN. DUITSERS, DIE DAARTEGEN WAARSCHUWEN, KOMEN VOOR DE RECHTBANK

Terwijl moslims juridisch officieel en ongestraft mogen oproepen tot Jihad worden diegenen die waarschuwen voor deze jihad en de jihadisten betitelen als de ‘permanente afslachters” van de Duitsers aangeklaagd wegens “volksophitsing.” Wie dus waarschuwt voor het gevaar wordt erger gestraft als diegene van wie het dit gevaar uitgaat. Dat is het Duitsland van 2017.

DE MEDIA ZIJN DE HOOFDDADERS VAN DE GENOCIDE OP ONS DUITSERS

En de Duitsers zullen hun engel des doods Merkel herkiezen. Men staat er als tijdgenoot bij en aanschouwt de vermoedelijk dodelijkste episode der Duitse geschiedenis nog slechts radeloos en met opengesperde ogen van schrik.
De hoofddaders: Dat zijn de media. Dat wij dat nooit vergeten. Daarom, mochten de Duitsers zichzelf bevrijden uit de Stalinistische greep van Links: toon geen erbarmen met hen die geen erbarmen met hun eigen volk hadden.

(Michael Mannheimer)

______________________________________________________________________________

Akif Pirincci moet vóórkomen vanwege hatespeech bij Pegida

Vanwege zijn “hatespeech tegen moslims en vluchtelingen” bij een manifestatie van Pegida moet de Duits-Turkse auteur Akif Pirinçci voor het gerecht komen. Het hoofdproces tegen hem vanwege “volksophitsing” begint op 25 september, zoals de arrondissementsrechtbank van Dresden donderdag mededeelde. Pirinçci had reeds in februari een boete ontvangen van € 11.700,-. Daartegen tekende hij beroep aan, waardoor het thans tot een proces komt.

De Duits-Turkse auteur had in oktober 2015 bij een Pegida-manifestatie in Dresden een toespraak gehouden, die doordrenkt was met verbale uitvallen en vijandelijkheden. Pirinçci sprak van een “moslim-vuilnisbelt” in Duitsland, waarschuwde voor een “omvolking”, betitelde vluchtelingen als zowel “binnendringers” als “permanente afslachters” van Duitsland en noemde politici “Gouwleiders tegen het eigen volk”.

Met zijn uitlatingen zou de beklaagde tegen in Duitsland wonende moslims en islamitische vluchtelingen op een bepaalde manier “tot haat hebben opgestookt”, die zou kunnen leiden tot het verstoren van de openbare vrede, verklaarde de rechtbank. Hij zou het maatschappelijke klimaat tegen moslims bewust verder hebben willen aanwakkeren.

Bovendien zou hij met zijn uitlatingen moslims het recht hebben ontzegd “als gelijkwaardige persoonlijkheden binnen de staatsgemeenschap te leven”, heet het verder. Het vonnis zal, naar het zich laat aanzien, op de tweede procesdag op 2 oktober vallen.

Pirinçci had in Dresden voor meer dan 20.000 Pegida-aanhangers tevens een voorval in Hessen geschetst, waar een CDU-politicus tegen een criticus van een vluchtelingeninstelling zou hebben gezegd dat hij Duitsland ieder moment zou kunnen verlaten. Pirinçci zei dat de politiek blijkbaar de angst en het respect voor het eigen volk zo totaal had laten varen dat het schouderophalend de aftocht kon worden aangeraden als het niet gehoorzaamde.

Afbeelding

OMGEKEERDE UITLEG

De media berichten, dat Akif Pirinçci “het spijtig zou hebben gevonden, dat er geen concentratiekampen meer zijn”.

In feite heeft hij gezegd: “Kennelijk schijnt men bij de machthebbers de angst en het respect voor het eigen volk zo totaal te hebben laten varen, dat men het schouderophalend kan aanraden, te vertrekken als het niet bereidwillig gehoorzaamt. Natuurlijk zouden er andere alternatieven zijn, maar helaas zijn nu eenmaal de concentratiekampen tegenwoordig buiten gebruik.”

Akif Pirinçci heeft dus met behulp van een “kwinkslag” van matige kwaliteit uitgedrukt dat de tegenwoordige politiek in Duitsland niet beschikte over concentratiekampen om met andersdenkenden dienovereenkomstig om te gaan.

FMpolitics


De media gaven aan Pirinçci’s concentratiekamp-uitlating een omgekeerde uitleg. (zie analyse hierboven). Hoewel Pirinçci alle processen won tegen de media die hem de verkeerde concentratiekamp-uitlating aanwreven, hangt deze hem tot op heden als een blok aan het been.

Zijn optreden bereikte het hoogtepunt in de zin: “Er zouden natuurlijk andere alternatieven denkbaar zijn, maar de concentratiekampen zijn nu eenmaal helaas tegenwoordig buiten gebruik.” De uitlatingen zorgden wijd en zijd voor ontzetting. De uitgeversgroep Random House nam als consequentie Pirinçci’s eerdere boeken uit haar fonds. Pirinçci was in 1989 bekend geworden met een katten-detective, maar schreef tenslotte vooral rechts-populistische boeken.

Pirincci’s speech werd van rechtswege allang ontleed en de aantijgingen van de politiek, Links en Justitie zijn zonder uitzondering weerlegd.

www.welt.de

www.faz.net

www.neues-deutschland.de

PS: Overigens ongeacht het waarheidsgehalte hebben alle zogeheten media weer van elkaar overgeschreven. En zoals het er nu naar uitziet zich van nieuw leedvermaak op de dijen geslagen. Ik hoop dat deze linkse pseudo-journalisten en Merkel&Maas propagandablaadjes na de verkiezingen dienovereenkomstig kritisch beschouwd worden, inclusief er over worden geïnformeerd wat feit en wat fake is.

Wie is nu eigenlijk in werkelijkheid het “tuig”?

Duitsland – Absurdistan.

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/03 ... ij-pegida/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Student onder vuur na gejuich over dood ISIS

Geplaatst op 5 september 2017

Afbeelding
Robbie Travers zou minderheden in gevaar brengen met IS-kritiek.

LONDEN – Een sterk staaltje van politieke correctheid in Edinburgh waar een rechtenstudent onder vuur ligt omdat hij op Facebook juichte dat ISIS-terroristen waren gebombardeerd in Afghanistan.

Een collega studente diende een klacht in omdat de opmerking ‘Islamofobie’ zou aanwakkeren. De Universiteit van Edinburgh lijkt het met haar eens en doet nu onderzoek tegen Robbie Travers, zo schrijft The Times. Zij moeten nu besluiten of het commentaar een ‘hate-crime’ is.

De 21-jarige Travers schreef afgelopen april na een aanval van de Amerikanen in Afghanistan: ’Ik ben blij dat we deze barbaren weer een stap dichterbij het ontvangen van 72 maagden hebben kunnen brengen’.

Tweedejaars studente geschiedenis Esme Allman vindt dat Travers studenten uit minderheidsgroepen hiermee ‘in paniek’ heeft gebracht. Door ISIS belachelijk te maken, voelen islamitische studenten zich bedreigd, aldus de klaagster.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Mededogen met Wouter E.

Geplaatst op 30 september 2017

Afbeelding

Onlangs stond ene Wouter E. voor de rechter wegens zijn eenmansactie tegen een Somalisch gezin, waarbij hij vuurwerk liet ontploffen buiten een huis (niet eens binnen) dat aan het Somalisch gezin werd gegeven door links, zodat de Nederlanders ergens op een zolder kunnen wonen. Maar zoals E. zelf zegt in zijn bericht “Dit is pas het begin”; er zullen veel ergere dingen gebeuren in de toekomst zodra de burgeroorlog begint.

Maar wie heeft E. gedwongen tot deze actie? De zielig links leiders, die het land overspoelen met parasieten die per se als “vluchtelingen” moet beschouwd worden. Justitie denkt aan vijf jaar cel; absurd, maar hij is wel een blanke Nederlander, want als het slechts een zwarte “vluchteling” was die zomaar even een aantal meisjes of kinderen had verkracht, dan zouden wij natuurlijk begrip vertonen voor zijn cultuur en zijn moeilijk verleden; een begrip dat niet thuishoort bij een doodgewone Nederlander, en zeker niet als dit begrip vanuit een Somaliër moet komen.

Door: “Landerdoek”

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/30 ... -wouter-e/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42475
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

Dit zijn de auto en het huis van de voorzitter van de AfD-Berlijn, Georg Pazderski.
Georg Pazderski is inmiddels volkvertegenwoordiger en normaal reageert de overheid als door een wesp gestoken als een politicus zo iets overkomt.

De politie heeft inmiddels onderzoek aangekondigd. En zien geen aanwijzingen dat het om een politieke gemotiveerde daad zou gaan. Want dan neemt de Staatsschutz de zaak over en dat is niet gebeurd. En er zal zodoende ook geen onderzoek in linksextreme kringen gedaan worden.
https://jungefreiheit.de/politik/deutsc ... pazderski/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Dr. Nicolaus Fest: over democratievijanden in Frankfurt (+ vertaling!)

Geplaatst op 21 oktober 2017



Goedendag! Welke krankzinnigheden kunnen er deze week gemeld worden? De Universiteit Hamburg staat de volledige versluiering toe. Dat is haar antwoord op de steeds nieuwe agressieve wensen van de moslims, die gewoon vinden hun kinderlijk geloof niet alleen in moskeeën, maar ook op universiteiten te moeten uitleven. Van de grondwettelijk beschermde negatieve religievrijheid van diegenen die in geen enkele god geloven en niet met religieuze symbolen geconfronteerd willen worden, trok de universiteit zich niets aan. Een plek van wetenschap wordt zodoende een plek van religieuze presentatie van zichzelf. Erbarmelijk.

Overal erbarmelijkheden, ook op de Frankfurter Buchmesse. Die zou eigenlijk een forum van de vrije discussie moeten zijn. Maar daarin zijn zelfs niet eens de makers nog geïnteresseerd. Ze roepen ertoe op “een signaal af te geven” tegen conservatieve uitgeverijen. En dit signaal werd afgegeven: manifestaties van uitgeverijen, die daar al jarenlang tot nu toe ongestoord tentoonstelden, werden door de linkse meute verstoord, de tentoongestelde boeken werden bevuild, beschadigd, verscheurd; in één geval werd het hele gepresenteerde assortiment gestolen. En hoe reageerden diegenen die anders altijd discussie en debat eisen? Waar was de grote schreeuw van verontwaardiging tegen deze nieuwe vorm van het intellectuele vandalisme? Waar bleven de fakkeloptochten, de grote advertenties in de dagbladen? Waar bleef de solidariteit van de andere uitgevers met de gedupeerde uitgeverijen? Die was er niet.

Een paar berouwvolle commentaren, die mismoedig vaststelden dat links een “eigen doelpunt” zou hebben gemaakt. Een “eigen doelpunt”, dus een futiliteit, anders niets. In werkelijkheid was datgene wat er in Frankfurt gebeurde het tegendeel van een futiliteit. Het was een graadmeter voor de vrijheid van meningsuiting in dit land. En deze vrijheid is aan lager wal geraakt. Door de internetwetten van SPD en CDU, vooral echter door de meningsdictatuur van de linkse mainstream. Wat we in Frankfurt meemaakten, was moderne boekverbranding. Men vernietigt liever boeken dan dat iemand zich ervoor mag interesseren.

Was de reactie van de meeste kranten al schandelijk, die van de politiek was het vooral. Politici, die anders over ieder hakenkruis op de een of andere wc-deur een mening hebben, zeiden deze keer: niets. De vrijheid van meningsuiting schijnt niet hun thema te zijn. En zo zweeg ook de Duitse president. Maar die ageert sowieso al maandenlang dusdanig, dat men intussen zelfs de troosteloze meneer Wulf terug wenst. Verbaast ons dat? Een apparatsjik die door middel van onderhandelingen zijn functie heeft verkregen, is gewoon geen goede president.

In Frankfurt werd duidelijk: de “strijd tegen rechts” is geen politieke strijd, geen strijd tussen verschillende opvattingen binnen het democratische spectrum. Het is de strijd tussen de democratie en haar vijanden, niets minder. De linkse dictatuur liet openlijk haar akelige tronie zien, en ook haar medeplichtigen, handlangers en de vele, vele meelopers. Nu weten we in ieder geval wie aan welke kant staat.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/21 ... vertaling/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

De nazi´s zijn herrezen!: Censuur!

Afbeelding

Er wordt een gerechtelijk onderzoek ingesteld tegen Beatrix von Storch (AfD) en Alice Weidel (AfD)!

Lees HIER verder.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21281
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door King George »

En haar twitter account is ook opgeschort.

En dat alles omdat ze de waarheid sprak.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Groenen willen concerten van Frei.Wild en Xavier Naidoo verbieden

Geplaatst op 27 januari 2018

Afbeelding

In de Duitse Hanzestad Bremen willen de Groenen concerten van bands, die hen politiek niet uitkomen, verhinderen. Bij de andere partijen zorgt dit initiatief echter voor hoofdschudden.

In april 2018 vindt in Bremen een concert van de patriottische rockgroep “Frei.Wild” plaats. Dit was voor de Groenen aanleiding tot schriftelijke vragen in de Senaat. De Groenen wilden ook weten in hoeverre en juridisch toelaatbaar zou zijn om in de stadshal concerten van muziekgroepen onder verwijzing naar “problematische songteksten” te verbieden.

Groenen willen censuur
“Ik vind dat “Frei.Wild” in zijn teksten grenzen overschrijdt. Het gaat ons niet om een algemeen verbod. Maar men moet per geval bekijken welke bands men laat optreden”, aldus de afgevaardigde van de Groenen, Kai Wargalla, volgens een bericht in de “Bild-Zeitung”.

Vrijheid van de kunst beschermen
Claas Rohmeyer, cultuurdeskundige van de CDU, toonde geen begrip voor de eisen naar censuur:

“Kunst en cultuur genieten een grondwettelijke vrijheid. Zolang deze niet overtreden wordt, kan er geen sprake zijn van een verbod om op te treden.”

En ook de economische staatsraad van de SPD, Ekkehart Siering, wijst een verbod om op te treden af onder verwijzing naar de neutraliteitsplicht van de ÖVB-Arena. “Het heeft geen zin dat we eisen qua smaak op de voorgrond plaatsen”, aldus Siering.

Bron: http://info-direkt.eu

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/27 ... verbieden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49696
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Toenemende politiek correcte repressie

Bericht door Pilgrim »

Duitsland 2018: Aanval door de staat op de vrijheid van meningsuiting van de vrouwen!

Geplaatst op 18 februari 2018

Afbeelding
“Het is genoeg! Vrouwenmars. Wij zijn geen loslopend wild! Nergens! Over de vrijheid van de vrouw kan niet onderhandeld worden!”

In Duitsland staan steeds meer vrouwen op tegen het geïmporteerde geweld door de regering-Merkel! Wij vrouwen maken iedere dag in Duitsland brute aanvallen op ons vrouwen mee! Mes-aanvallen, verkrachtingen en overvallen zijn nu aan de orde van de dag in ons land!

Veel vrouwen zijn niet meer bereid om deze toestand stilzwijgend te accepteren! Steeds meer vrouwen staan op en gaan de straat op – in het hele land – overal!

Of het nu protest-waken zijn of demonstraties, wij vrouwen zwijgen niet meer! Wij tonen ons gezicht!

De staat reageert ondertussen heel brutaal op ons vrouwen en onze vrijheid van meningsuiting!

Gisteren werd in opdracht van de Groene Senator Binnenlandse Zaken de vrouwenmars in Berlijn eveneens verhinderd! Een schandaal! Men wilde vrouwen niet doorlaten naar de bondskanselarij!

Afbeelding
“Poten weg, Noord-Afrikaan. Ik ben geen loslopend wild.”

Een ander voorval vond deze week in Erfurt plaats: vrouwen hielden een legale protestwake! Ze maakten gebruik van de rechten in de grondwet! Dit gebeurde op 15-02-2018 om ca. 16.00 uur voor het stadhuis in Erfurt op de Fischmarkt. De vrouwen kregen heel veel bijval vanuit de bevolking en werden aangemoedigd door andere bezorgde burgers.

Behoorlijk snel kwam de politie met de ordedienst om de vrouwen het te verbieden hun mening te uiten. Ze dreigden de vrouwen mee te nemen en nog meer politie te laten aanrukken als ze niet onmiddellijk zouden verdwijnen.

De vrouwen van de protestwake in Kandel (foto beneden) werden ook al door de politie geïntimideerd! Kennelijk is het nu methode in Duitsland om vrouwen af te schrikken bij de uitoefening van hun in de Duitse grondwet vastgelegde vrijheid van meningsuiting in plaats van voor de veiligheid en vrijheid van vrouwen te zorgen!

Afbeelding

En als dat allemaal niet helpt om tegen ons vrouwen op te treden, dan worden gewoon de nieuwe linkse anti-vrouwen groepen genaamd Antifa op ons losgelaten!

Dat is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting van ons vrouwen en betreft alle burgers in Duitsland! We zin op weg naar een totalitaire dictatuur!

Verspreid deze informatie in de hele wereld! Iedereen moet meekrijgen wat er hier in Duitsland gebeurt!

Wij roepen alle burgers op om ons te ondersteunen op onze demonstratie in Kandel op 03-03-2018 in Kandel!

We hebben iedere moedige burger in Duitsland en Europa nodig!

Ondersteun ons en kom met velen! Het gaat niet “alleen maar” om de vrijheid – het gaat ook om ons leven!

Bron: www.compact-online.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/18 ... e-vrouwen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie