Superdiversiteit is niet super

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8019
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door sjun »

Verstandige ouders laten hun kinderen buiten zulke bedilzucht en met Hollandse tradities en cultuur opgroeien.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

Diversiteit, alleen positief?

Door Germen · Gepubliceerd 2 januari 2018

In de main stream media worden we onophoudelijk gebombardeerd met verzekeringen dat diversiteit goed is. Vooral de zinsnede “diversity is strength” wordt tot vervelens toe herhaald. Wat is diversiteit en wat zijn de voor- en nadelen van diversiteit? Een overzicht.

Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Culturele diversiteit, dit bedoelen we voortaan als we het over diversiteit hebben in dit artikel, is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving, of bijvoorbeeld in een bedrijf, kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Wat zijn de gevolgen van diversiteit?
Diversiteit betekent een grotere variatie in de groep. Dit maakt de groep onvoorspelbaarder. Dat heeft uiteraard zowel voor- als nadelen. Als de volledige werkploeg van het bedrijf bijvoorbeeld uit katholieke Polen bestaat, is er weinig meningsverschil over het al dan niet vieren van kerstmis of het ideale bedrijfsuitje. Er zijn binnen de groep weinig communicatiemisverstanden. Het vertrouwen binnen de groep is doorgaans hoog. De groep werkt soepel samen en komt snel in flow. Aan de andere kant zullen deze groepen zich moeilijk kunnen inleven in andere groepen.

Afbeelding
VN Human Development index, 2016. Groene landen zijn het hoogst ontwikkeld, rode het minste. Er lijkt een negatieve correlatie met diversiteit te zijn. Bron: Wikipedia

Wat zijn de gevolgen van diversiteit?
Diversiteit betekent een grotere variatie in de groep. Dit maakt de groep onvoorspelbaarder. Dat heeft uiteraard zowel voor- als nadelen. Als de volledige werkploeg van het bedrijf bijvoorbeeld uit katholieke Polen bestaat, is er weinig meningsverschil over het al dan niet vieren van kerstmis of het ideale bedrijfsuitje. Er zijn binnen de groep weinig communicatiemisverstanden. Het vertrouwen binnen de groep is doorgaans hoog. De groep werkt soepel samen en komt snel in flow. Aan de andere kant zullen deze groepen zich moeilijk kunnen inleven in andere groepen.

Bij een erg divers personeelsbestand, kost het meer moeite om het over zaken eens te worden. Er zijn dan ook meer conflicten in een zogeheten divers bedrijf, dan in een etnisch homogeen bedrijf. Als we op de juiste manier met conflicten wordt omgegaan, volgens het Hegeliaans-dialectische model, dus met these, antithese en synthese, kan dit in theorie leiden tot een betere, universele oplossing. Sterker nog: diverse bedrijven zijn er min of meer genoopt om een universele oplossing te kiezen. Andere oplossingen zijn niet werkbaar bij een diverse staf. Hiervoor is een goede manager onmisbaar. Een tweede voordeel van diversiteit is dat er geput kan worden uit een veel groter cultureel reservoir. Daardoor wordt het in theorie makkelijker om problemen op te lossen. In de praktijk is het vaak moeilijk om dit potentieel te benutten. Er moet namelijk op een gegeven moment een besluit worden genomen en dat vereist consensus. Als een potentieel betere oplossing geen draagvlak heeft binnen de groep, zal deze oplossing toch niet door worden gevoerd. Daarom moeten diverse groepen autoritair worden geleid en zie je in landen met hoge diversiteit, dat er doorgaans een dictatoriaal regime heerst. Dit weer met opmerkelijke uitzondering van Israël. Omdat bedrijven doorgaans dictatoriaal worden geleid, is diversiteit in het bedrijf een minder groot probleem dan in een democratie.

Afbeelding
Kaartje met de meest en minst diverse landen. De minst diverse landen zijn blauw, de meest diverse landen rood. Bron: Wikipedia

Japan: succesvol zonder diversiteit
Dat diversiteit niet nodig is om economische en culturele successen te boeken, bewijst Japan. Japan heeft een van de etnisch meest homogene bevolkingen ter wereld, maar kent ook een unieke cultuur en hoogontwikkelde economie. In Japan zijn er nauwelijks etnische minderheden. De belangrijkste zijn de Koreaanse en Ainu minderheid. Ondanks geregelde demonstraties van Japanse neonazi’s, en een uitgesproken xenofobe bevolking, lijkt het land toch redelijk goed te functioneren. De situatie in Korea en China lijkt hier sterk op.

Israël: succesvol met diversiteit
Een voorbeeld van een land met een hogere diversiteit, dat juist succesvol is, is Israël. Hoewel de bevolking van Israël etnisch zeer heterogeen is, delen de meeste Israëli’s toch enkele kernwaarden. Zo vinden bijna alle Israëli’s dat Israël recht van bestaan heeft. Logisch, anders zouden ze er niet hebben gewoond. Omdat het land vijandige buren heeft, die het land het liefst zouden uitmoorden, worden alle onderlinge meningsverschillen opzij gezet om ervoor te zorgen dat Israël blijft voortbestaan. De sterke externe dreiging gecombineerd met de joodse identiteit maken dat Israël goed functioneert met diversiteit.

Verenigde Arabische Emiraten: succesvol met diversiteit
Een goed voorbeeld van een opmerkelijk divers en succesvol land zijn Verenigde Arabische Emiraten. De meerderheid van de bevolking bestaat uit niet-Emirati’s. Deze diversiteit is echter maar schijn. Er is een koninklijke familie, die op autocratische wijze de scepter zwaait. Expats in de Verenigde Arabische Emiraten hebben weinig in te brengen. Vooral niet moslim gastarbeiders uit landen als Nepal en de Filippijnen zijn rechteloos. Omdat de koninklijke familie bepaalt wat er gebeurt in het land, en de inheemse bewoners een bevoorrechte positie innemen, zijn er weinig etnische conflicten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Is diversiteit nou goed of slecht?
Het antwoord hierop ligt genuanceerd. Diversiteit werkt goed, als de leden van de groep één enkel gedeeld ideaal en doel delen. Zij zijn dan bereid, om onderlinge meningsverschillen opzij te zetten en streven naar het beste voor de groep. Daarom is bijvoorbeeld Israël een goed functionerende diverse samenleving. Is die bereidheid er niet, dan is burgeroorlog, of een door ruzies uit elkaar vallend bedrijf, onvermijdelijk. In dat geval is diversiteit juist een nadeel. Uit voorgaande statistische analyse blijkt dat politiek gezien diversiteit over het algemeen nadelig werkt. Alleen als er krachtig gedeeld ideaal is dat een land bijeen houdt, of door een politiestaat, zal het land bijeen blijven.

https://www.visionair.nl/ideeen/filosof ... -positief/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

FOTOCOLLAGE..

Afbeelding

“WIJ ZIJN GEVARIEERD ZONDER JULLIE”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
Een voorbeeld van een land met een hogere diversiteit, dat juist succesvol is, is Israël. Hoewel de bevolking van Israël etnisch zeer heterogeen is, delen de meeste Israëli’s toch enkele kernwaarden. Zo vinden bijna alle Israëli’s dat Israël recht van bestaan heeft. Logisch, anders zouden ze er niet hebben gewoond.

https://www.visionair.nl/ideeen/filosof ... -positief/
20% van de Israëliërs is Arabier én moslim. :sheik:

Je moet natuurlijk niet ALLE onzin geloven die hier gepost wordt. De meeste Arabieren spugen de joden in het gezicht als het even kan.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door King George »

Is dit nou diversiteit(sbeleid)? Ik dacht dat de politie neutraliteit moet uitstralen.


Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik vind dat je tekort schiet in je informatiebrontechniek.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

Drie eidjes wensen ons een Zalig Paasfeest?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

'Geforceerde diversiteit is de nieuwe Apartheid'


Wie de samenhang in de samenleving wil verwoesten, moet een strikt diversiteitsbeleid voeren. Diversiteitsbeleid is namelijk niets anders dan apartheid level 2.0. De gedachte achter diversiteitsbeleid lijkt op het eerste gezicht menslievend. Leden van verschillende etnische groepen en gender-identiteiten moeten evenredig over verschillende posities in de samenleving worden verdeeld. Maar wie langer nadenkt, ziet onmiddellijk de overeenkomsten met het apartheidsregime in Zuid-Afrika en andere mensverachtende regimes. Want wie mensen insluit op basis van hun etniciteit, zal anderen per definitie uitsluiten.

Diversiteitsbeleid gaat uit van een biologische identiteit. Een reductie tot een eendimensionaal mensbeeld heeft grote consequenties voor de samenhang in de maatschappij. Burgerschap in de moderne verzorgingsstaat is gebaseerd op gelijkheid, onderlinge solidariteit en wederzijds respect. Wanneer iedereen voor eeuwig en altijd naar een eigen etnisch hoekje wordt verbannen, dan zullen solidariteit en burgerzin als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Spoiler! :
Gevaren

Bij de implementatie van diversiteitsbeleid loeren gevaren waar niet serieus over is nagedacht. Zou je dit beleid willen toepassen dan moet de overheid een eerlijk en dus uiterst verfijnd classificatiesysteem aanleggen. Want als overheid moet je de burgers eerlijk en objectief indelen. Daarmee beginnen ook de problemen. Er zijn immers tal van varianten in etnische herkomst denkbaar, die je allemaal recht moet doen. Dat leidt onvermijdelijk tot een moderne versie van de Neurenberger Wetten en voor je het weet ben je het aantal grootouders met een niet-Nederlandse afkomst aan het turven.

Maar anders dan bij de Joden ten tijde van het Derde Rijk zijn er tegenwoordig veel meer groepen te identificeren. Neem alleen al de Nederlanders van Surinaamse komaf. Tellen die allemaal als 'Surinamer'? Of moeten we daar toch verfijnder te werk gaan en rekening houden met de verschillende etnische groepen in het land van herkomst? En hoe moet het met de kinderen uit de vele huwelijken tussen Surinamers en autochtone Nederlanders? Tot welke generatie geldt dan het diversiteitslabel 'Surinamer'? Een of twee generaties, of misschien wel voor altijd? Onder de apartheid in Zuid-Afrika was de raciale indeling voor eeuwig en altijd. Wie het weet, mag het zeggen. Maar het is beangstigend dat mensen serieus pleiten voor de herinvoering van een etnische registratie.

Culturele apartheid

Een extreme vorm van het diversiteitsgeloof zijn de bezwaren over 'culturele toe-eigening', in het Amerikaanse jargon ook wel cultural appropriation. Volgens deze 'theorie' mag je geen elementen uit een andere cultuur overnemen. Ook is schrijven of zingen over leden van andere etnische groepen taboe. Consequent toegepast leidt het verbod op 'toe-eigening' tot culturele apartheid.

Uitvoering van dit beleid zou betekenen dat de Aziatische musici die met Bach triomfen vieren, onmiddellijk uit de kerk van Naarden moeten worden verwijderd. Immers, wat hebben Aziaten te maken met het werk van een 18de-eeuwse protestant uit Leipzig? In het beste geval zouden deze musici als schadevergoeding een herscholingscursus Japans trommelen kunnen krijgen. Mick Jagger en Keith Richard moeten voortaan van de blues afblijven. Wellicht dat in ruil daarvoor de Kenianen niet meer meedoen met de marathon.

Dit concept van 'toe-eigening' is niet alleen lachwekkend, maar het treurige is dat het associaties oproept met de nazistische klachten over 'Joodse natuurkunde'. Het waren nota bene Duitse Nobelprijswinnaars die de ideeën van geleerden zoals Einstein verwierpen omdat hij Joods was. Etnische classificatie staat gelijk aan culturele en wetenschappelijke zelfmoord. Juist de permanente kruisbestuiving doet culturen bloeien. Maar de diversiteitsideologen prediken liever de culturele raszuiverheid.


Geforceerde diversiteit is misplaatst

Het denken achter het concept diversiteit reduceert onafhankelijke individuen tot eendimensionale subjecten. Bovendien is er geen enkele reden om met 'biopolitiek' maatschappelijke misstanden te lijf te gaan. Wie mensen op basis van hun afkomst of seksuele voorkeur schade berokkent, is een onbeschaamde vlerk. Maar in een rechtsstaat zijn er voldoende manieren om daar tegen op te treden. We hebben nog altijd een Grondwet, de Universele Rechten van de Mens en een Wetboek van Strafrecht.

Juist in een tijd waarin de samenhang van de samenleving onder druk staat, is geforceerde diversiteit misplaatst en zal een dergelijk beleid averechts werken. Zodra de Joden in nazi-Duitsland in 1935 als een aparte groep waren gedefinieerd, werden ze door hun medeburgers in de steek gelaten. Eenmaal aan hun lot overgelaten waren ze een makkelijk slachtoffer voor de nazi's. Als geïsoleerde groep maakten ze geen schijn van kans. Dat zal ook het resultaat zijn van een strikt doorgevoerd diversiteitsbeleid. De samenleving valt dan uiteen in groepen die elkaar het licht in de ogen niet zullen gunnen. En erger nog: het zal een aanslag zijn op het individualisme, want alleen groepsgenoten zullen geholpen worden. De herinvoering van apartheid 2.0 lijkt me daarom niet heel verstandig. Het zou beter zijn om die energie te gebruiken voor het zoeken naar het gemeenschappelijke in de samenleving.
Willem Melching is historicus.

https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie ... ~a4592480/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

Ook bij de VD&V ( Christen-Democratisch en Vlaams ) gaan ze voor diversiteit en zo beland een orthodoxe chassidische Jood op de kandidatenlijst in Antwerpen. Van die sekte zijn er opmerkelijk veel in Antwerpen (stemvee). Ze zijn herkenbaar:

Afbeelding

En ja, je snapt wel, in die sekte schudden ze vrouwen niet de hand. Dat gaf gelazer.
Aron Berger trekt zijn kandidatuur voor de Antwerpse lijst van CD&V in, na de opschudding die ontstond toen hij had gezegd dat hij vrouwen geen hand zou geven.

“We kwamen niet tot een oplossing, en dat betreur ik”, zegt de ultraorthodoxe jood op de persconferentie in Antwerpen die bijna een uur later begon dan voorzien. “Ik begrijp dus ook dat de samenleving hier een probleem mee had. Maar aan mijn kant is het iets wat ik altijd zo heb geleerd.”

Berger gaf na zijn korte toelichting geen antwoorden meer op bijkomende vragen, en ook Peeters brak de persconferentie af. Op het nieuws dat uw krant bracht over Berger die recent schuldig werd bevonden aan diefstal, werd niet gereageerd.
Wat is dat nou? Diefstal? Zeer zeker en gezien het hoe en wie nog extra moreel verwerpelijk.
Aron Berger (42), de ultraorthodoxe jood die kandidaat was voor CD&V in Antwerpen, is door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig bevonden aan diefstal. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap. Een half uur nadat Gazet van Antwerpen dit nieuws bekendmaakte, kondigde Berger op een persconferentie aan dat hij zijn kandidatuur introk.

“De feiten zijn ernstig”, zo oordeelde de rechtbank eind maart. “De beklaagde had geen enkel respect voor de eigendomsrechten van de man, die door zijn hoge leeftijd en zijn zwakke gezondheid extra kwetsbaar was, wat de beklaagde goed wist. Hij heeft het vertrouwen van het slachtoffer, die dacht dat hij belangeloos geholpen werd door Berger, volledig beschaamd.”

De rechtbank was niettemin mild voor de CD&V-kandidaat. Ze verklaarde hem schuldig, maar verleende hem wel de gunst van de opschorting omdat hij de familie van het slachtoffer schadeloos heeft gesteld en omdat hij zelf een gezin van negen kinderen heeft. Omdat de gunst van de opschorting werd toegekend, zullen de feiten niet op zijn strafblad worden vermeld.
https://www.gva.be/cnt/dmf20180418_0346 ... n-diefstal
https://www.gva.be/cnt/dmf20180418_0346 ... g-na-heisa
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:Ook bij de VD&V ( Christen-Democratisch en Vlaams ) gaan ze voor diversiteit en zo beland een orthodoxe chassidische Jood op de kandidatenlijst in Antwerpen.
Lekker is dat. Nou ben ik bepaald geen antisemiet, maar wat een beoefenaar van orthodox judaïsme / farizeïsme ons te bieden heeft ontgaat me volledig. Zulke gasten gaan in Israël niet eens in het leger. Daar win je de oorlog dus niet mee.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8019
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door sjun »

In elk geval is dit exemplaar een stuk beter te pruimen dan des PvdA's daklozenbudgetontvreemder Bert van der Roest op wie een dubbee justiële maat leek te zijn toegepast. Aron Berger heeft in elk geval zijn schulden afbetaald.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

In Silicon Valley werken een heleboel tech-savvy lieden. Hoofdzakeijk blanken en Aziaten. Heel weinig negers en dan meestal nog als portier, bewaker en schoonmaker.
Hoe zou dat komen? Aanleg en opleiding.
Vanwege diversiteit moeten er meer tech-savvy negers komen te werken, maar die zijn niet te vinden.
Er worden quota voorgesteld.
De strijd voor meer diversiteit in Silicon Valley
Een groep leden van de Congressional Black Caucus – een organisatie van Afro-Amerikanen in het Amerikaanse Congres, vrijwel allemaal Democraten – dringt deze week aan op een betere afspiegeling van etnische minderheden bij de technologiebedrijven, meldt The Washington Post. In het gebied ten zuiden van de Baai van San Francisco, in de staat Californië, hebben onder meer de miljardenbedrijven Google, Facebook en Samsung hun hoofdkantoor.

Bij zulke tech-giganten werken te weinig vrouwen en etnische minderheden, in het bijzonder te weinig zwarte Amerikanen, vindt de Black Caucus. Daarom moeten die bedrijven trainingen en cursussen volgen, onder meer om er meer oog voor te krijgen hoe etnische minderheden te werven. Ook moet de sector meer investeren in ‘zwarte start-ups’, aldus Barbara Lee, die een district bij Silicon Valley vertegenwoordigt in het Congres. Maandag ontmoette ze Tim Cook en Dan Shulman, CEO’s van respectievelijk Apple en PayPal, om daarover te praten.
En hoe erg is het?
Uit de jaarverslagen van Apple en Twitter, die de etnische achtergrond van hun medewerkers bijhouden, blijkt dat respectievelijk 9 en 3 procent van het personeel bestaat uit Afro-Amerikanen. Apple zegt dat ongeveer de helft van de werknemers die tussen juli 2016 en juli 2017 zijn aangenomen, behoort tot ‘historisch ondervertegenwoordigde groepen in de technologiesector’. Desondanks is bij Apple 54 procent van de werknemers blank, en bij Twitter 43 procent.
https://www.elsevierweekblad.nl/america ... ey-610762/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Ali Yas »

Desondanks is bij Apple 54 procent van de werknemers blank, en bij Twitter 43 procent.
Huh? Dat is in een overwegend blank land toch heel weinig?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Desondanks is bij Apple 54 procent van de werknemers blank, en bij Twitter 43 procent.
Huh? Dat is in een overwegend blank land toch heel weinig?
Ik begrijp hier ook niks van. :no1:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

In de Volkskant heeft historicus Geerten Waling het over:
Diversiteit: van toverwoord tot totalitarisme
Diversiteit is het toverwoord van de eenentwintigste eeuw. Kunstenaars en wetenschappers weten het allang: wie in subsidie-aanvragen maar vaak genoeg het ‘d-woord’ hanteert, liefst in combinatie met het onafscheidelijke begrippenzusje ‘inclusiviteit’, ziet de euro’s binnenstromen. Diversiteit opent niet alleen meer deuren, het is een geloofsartikel geworden. Geen onderneming of organisatie die er nog aan ontkomt. Nu de omarming van deze modegril zo dwingend wordt opgelegd, zien we de trekjes van een nieuw totalitarisme.

In navolging van Amerikaanse bedrijven en scholen nemen ook in Nederland de ‘diversity officers’ een steeds grotere plek in op de begroting. Huidskleuren, geslachtsdelen, seksuele voorkeuren, handicaps - ze moeten allemaal worden geturfd en gemonitord. De populatie van studenten en docenten moet immers divers genoeg zijn, met drempels lager dan de grond. Alles om te voorkomen dat de organisatie wordt beticht van ‘insensitiviteit’, of erger nog: ‘uitsluiting’. Iedereen mag er zijn, en iedereen moet er zijn. Altijd.
Spoiler! :
Huiswerk

Daarom is ook het hele principe van een diploma maar achterhaald, zo stelde de Nijmeegse hoogleraar Harold Bekkering onlangs. Het gestandaardiseerd toetsen van vaardigheden en kennis houdt geen rekening met verschillende achtergronden en leertempo’s. En o ja, ook huiswerk is een grote bedreiging van de diversiteit - tenslotte wordt niet iedereen thuis in dezelfde mate gestimuleerd - dus afschaffen maar. Als we op deze weg doorgaan wordt het onderwijs binnenkort een tak van de gezondheidszorg: de basisschool in het basispakket en een aanvullende verzekering voor academisch gepamperden. De student zakt inmiddels nog verder af: van cliënt naar patiënt.

Laat ik vooropstellen dat diversiteit in beginsel iets positiefs is, net als inclusiviteit. Het is goed dat we ons bewust zijn van de sluipende werking van seksisme, racisme en andere mogelijke bronnen van discriminatie. Ongelijke behandeling is lelijk onverdraagzaam - en domweg strafbaar. Bizar eigenlijk, dat je zo’n disclaimer nog moet maken. Alsof je iemands onterechte veroordeling voor moord aankaart, maar daarbij wel steeds moet herhalen dat jijzelf toch echt ook tégen moord bent. Precies dat tekent het diversiteitsdebat: kritische stemmen laden de verdenking op zich tegen diversiteit te zijn. Een bedreiging voor de tolerantie, een sta-in-de-weg voor de utopische idylle van de absolute gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
Blanke vrouwen

Dat zijn de totalitaire trekjes die zich beginnen af te tekenen. Het is de trom waarop Eurocommissaris Frans Timmermans al enige tijd hamert, zoals twee jaar geleden in het Europarlement, toen hij stelde dat “er geen land is, zelfs niet in de verste uithoeken van deze wereld, dat in zijn toekomst geen diversiteit zal zien.” Een realistische constatering, met de grote migratiestromen, de mondialisering en het toerisme. Maar Timmermans wisselde het descriptieve af met het normatieve: “Diversiteit is de lotsbestemming van de mensheid.” En hij impliceerde zelfs dat we geen keuze hebben: diversiteit, of oorlog. Dat zijn de woorden van een zeloot.

Eenzelfde dogmatisme bedreigt universiteiten. Los van de al genoemde diversity officers, zijn er ook verschillende nieuwe studie- en onderzoeksprogramma’s over diversiteit. Zo bieden de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden de master ‘Governance of Migration and Diversity’ aan: ‘Want to solve the refugee crisis? Come and join this master!’ In Nijmegen is er de Radboud Gender & Diversity Studies, in Maastricht het Centre for Gender and Diversity. Vrijwel alle universiteiten hebben een diversiteitsleerstoel of andere initiatieven om het onderwerp eens goed op de onderzoeks- en onderwijsagenda te zetten. (Overigens wordt het onderzoeksveld zelf vooral bemenst door blanke vrouwen, dus daar ligt wel een verbeterpuntje...)

Ook hier geldt: diversiteit kan een interessant maatschappelijk fenomeen zijn om te onderzoeken. Dit blijkt wel uit de discussie naar aanleiding van het werk van socioloog Robert Putnam: is een etnisch diverse populatie nu juist veerkrachtiger en vreedzamer, of wankeler en meer conflictgevoelig dan een homogene groep? Maar in de diversiteitsstudies lopen wetenschappelijk onderzoek en sociale wenselijkheid (lees: activisme) voortdurend door elkaar heen. Tunnelvisie is realiteit, politiek-ideologische indoctrinatie dreigt, evenals - uiteindelijk - de brute uitsluiting van ieder die niet hard genoeg meezingt in de hoogmis van de diversiteit.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

De diversiteit zorgt ook voor vele banen. Ook op professoraal niveau. (niet te verwarren met wetenschappelijk niveau)

Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar Inclusie van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender Werknemers op het Werk aan de Universiteit Leiden.
Afgekort tot "Bijzonder Hoogleraar LGBT workplace inclusion".

En door wie wordt ze betaald? vast niet door Qatar.
Vanuit haar leerstoel, in het leven geroepen door Workplace Pride en gefinancierd door KPN, tracht Van der Toorn een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk met als doel bij te dragen aan effectief evidence-based diversiteitsbeleid.

https://www.coc.nl/algemeen/leerstoel-workplace-pride
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:evidence-based diversiteitsbeleid
:shock: Evidence-based medicine is dokteren op basis van bewezen zaken. Met evidence-based diversiteitsbeleid zal het dan wel gaan om het bevorderen van diversiteit op grond van bewezen methoden. Wel, we weten dat diversiteit (d.w.z. gelijke representatie en gelijke beloning) niet wordt bereikt door te selecteren op talent, ervaring en opleidingsniveau. Maar quota werken uiteraard wél. Jojanneke zal de gelijkheid dus realiseren door zonder aanzien der zaak te discrimineren op onveranderlijke & irrelevante kenmerken zoals sekse en afkomst.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

Kabinet wil meer ‘gender’ en ‘culturele diversiteit’ in de top van het bedrijfsleven

Bas Paternotte, 29-06-2018

Afbeelding

En als het bedrijfsleven niet gaat meewerken gaat de regering 'stevige maatregelen' treffen

Persbericht vrijdag uit het hart van de Ministerraad. Het kabinet heeft op voorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (Die is ook van D66) er mee ingestemd dat de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies wordt gevraagd ‘over maatregelen die gender en culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven kunnen vergroten’.

‘Stevige maatregelen’
Want het huidige tempo waarmee gender en culturele diversiteit naar en in de top toenemen ligt volgens de Trêveszaal veel te laag. Het kabinet overweegt zelfs ‘stevige maatregelen als er geen betere doorstroom van vrouwen naar de top is bereikt in 2019’. Ook de arbeidsmarktpositie van medewerkers met een migratieachtergrond is nauwelijks verbeterd, terwijl er een groeiend aantal openstaande vacatures is.

Want ‘diversiteit is belangrijk vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid omdat het talent van iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht moet kunnen komen’. Volgens het kabinet laat onderzoek zien dat diversiteit in organisaties een positief effect kan hebben op de mate van innovatie en de prestaties op de lange termijn. “Diversiteit in de top zorgt bovendien voor waardevolle rolmodellen. Desondanks zijn veel bedrijven in Nederland nog weinig divers, met name in de top.” Het advies van de SER wordt begin 2019 verwacht.

Dat worden dus quota
Dus bedrijfsleven; het is binnenkort afgelopen met de tijd van de juiste man/vrouw/genderzwerver (al dan niet van kleur en/of in een rolstoel) op de juiste plek. Dat ‘stevige maatregelen’ betekent namelijk niets anders dan het invoeren van quota.

Wee het bedrijfsleven.

https://politiek.tpo.nl/2018/06/29/kabi ... ijfsleven/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

Diversiteit roept de vraag op of de werkelijkheid ook zo wenselijk is als ons dagelijks wordt voorgespiegeld

Column Martin Sommer, 1 juni 2018

Afbeelding

Bij ons in Haarlem loop je vanaf het station de stad binnen over een regenboog-zebra. Een diversiteitszebrapad dat zegt: hier is iedereen zichzelf en welkom. Geen discriminatie in Haarlem, niet van herkomst, levensstijl, hoofddoek of keppel. Haarlem zal de enige stad niet zijn met een diversiteitscredo. Deze weken krijgen de nieuwe gemeentelijke colleges vorm, en ofschoon dagblad Trouw mopperde dat de meeste wethouders weer oude witte mannen zijn, zal in menig collegeakkoord de diversiteit worden bezongen.

Eén ding moet je in elk geval vaststellen. Feitelijk is de diversiteit een doorslaand succes. Nederland is de laatste decennia super- of zelfs hyperdivers geworden. Deze week presenteerde de WRR het rapport De nieuwe verscheidenheid. Van het hoogste wetenschappelijke adviescollege moeten we met een andere bril naar migratie kijken. Ruim eenvijfde van alle inwoners van Nederland heeft een buitenlandse achtergrond. Alleen Urk en Staphorst zijn nog roomblank. Verder is de migratie in alle hoeken en gaten doorgedrongen. In Amsterdam en Rotterdam zijn de oorspronkelijke Nederlanders in de minderheid. Oude ideeën moeten worden herzien. Voorheen kwamen de meeste migranten uit Turkije, Marokko of Suriname. Nu is het beeld totaal versplinterd. Polen staat op één, daarna komen Syrië en de voormalige Sovjetlanden. 233 nationaliteiten hebben hier hun thuis gevonden.

Ik ga nu niet zeuren dat wij daar niets over te zeggen hebben gehad. Het is nu eenmaal zo. De vraag die diversiteit oproept, luidt of die werkelijkheid ook zo wenselijk is als ons dagelijks wordt voorgespiegeld. Dan heeft de WRR een ontnuchterend verhaal. Meer diversiteit brengt minder sociale samenhang. De Amerikaanse socioloog Robert Putnam heeft gelijk. Hij publiceerde in 2007 een omstreden onderzoek onder de ironische titel E pluribus unum (uit velen een), de spreuk die in het Amerikaanse wapen onder de adelaar prijkt. Maar die adelaar werd een schildpad die zijn kop intrekt: meer mensen om je heen met een andere achtergrond, betekent meer terugtrekking in eigen kring.

Meer diversiteit is ook: minder veiligheid. Men voelt zich niet alleen minder veilig, de feitelijke criminaliteit neemt ook toe omdat de sociale controle afneemt. Zelfs de extra economische groei waarmee altijd wordt geschermd in verband met een meer diverse bevolking, blijkt er niet of nauwelijks te zijn. In de Randstad betekent meer diversiteit aantoonbaar minder groei. Geen leuke boodschap voor al die hosanna roepende gemeentes, want wat is eigenlijk de winst van die hyperdiversiteit?

Aan een antwoord daarop komt de WRR helaas niet toe. Er zijn wat nette beleidsaanbevelingen, maar die draaien om de hete brei heen. Omdat de migrantenpopulatie zo uiteen loopt, is ouderwets doelgroepenbeleid een mijl op zeven geworden. De WRR adviseert om één loket in te richten voor iedereen die zich hier meldt, van Japanse expat tot Italiaanse student, en van Poolse contractant tot Syrische vluchteling. Het nieuwe over één kam scheren van binnenkomers wordt mainstreaming genoemd. Maar voor wie het extra moeilijk heeft, die vluchteling bijvoorbeeld, moet er wel een bijzondere behandeling blijven. In de praktijk blijkt dat de afspiegeling van bevolkingsgroepen in beroepen of functies, een geloofsartikel van het diversiteitsdenken, domweg ondoenlijk geworden. Witte oude mannen willen we niet meer als wethouder, maar wie komt er dan als eerste in aanmerking? Een vrouw van Poolse afkomst?

De politieke kwestie is hoe je gezamenlijkheid organiseert in een versplinterde samenleving. Diversiteit is mooi om iedereen zijn eigen levensverhaal te laten vertellen, zoals Harriet Duurvoort graag wil. Laat iedereen vooral zijn levensverhaal vertellen. Maar als grondslag voor de samenleving heb je er niets aan. Het tegendeel van diversiteit als ideaal heet burgerschap. Het uitgangspunt van burgerschap is niet het uitdragen van je eigenste eigenheid, maar juist het loskomen daarvan. De burger moet omhoog reiken, zich ontdoen van zijn particuliere besognes, om zich het algemeen belang voor te stellen. Zo horen ook verkiezingen te werken. Stemmen is niet de uitdrukking van je identiteit, maar van de manier waarop je je het algemeen belang voorstelt. Waar is het algemeen belang in een samenleving met 233 nationaliteiten?

CBS-demograaf Jan Latten twitterde in een reactie op het WRR-rapport de prognose van de bevolkingssamenstelling. Die luidt dat Nederland in 2060 nog aanzienlijk diverser zal zijn dan nu. Van de achttien miljoen verwachte bewoners, zal tegen die tijd zes miljoen een buitenlandse achtergrond hebben. Nu eenvijfde, straks eenderde van de bevolking. Desondanks moeten we de boel bij elkaar houden. Liefhebbers van de diversiteit breken zich daar het hoofd niet over. Diversiteit is een symfonie en verder gaat het allemaal vanzelf. De veronderstelling onder de CBS-prognose is dat de huidige afspraken rondom immigratie van kracht blijven. Dus vrij personenverkeer in Europa, vluchtelingenverdragen blijven in stand, net als regelingen inzake gezinshereniging. Dat is de echte hete aardappel. Nu de Denkers des Vaderlands van de WRR de ongemakkelijke feiten over diversiteit hebben genoteerd, moeten ze wat mij betreft ook b zeggen. Graag een WRR-rapport over de mogelijkheden om de immigratie te beperken.

https://www.volkskrant.nl/columns-opini ... ~b426f4cd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42525
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Mahalingam »

In de USA wordt een stapje terug gedaan in de diversiteitsgekte op scholen.
Trump draait maatregel van Obama voor meer diversiteit in scholen terug
De regering-Trump zal universiteiten en hogescholen vragen om in hun toelatingsprocedure geen rekening meer te houden met de etniciteit van kandidaat-studenten. Ze gaat daarmee in tegen de richtlijnen die van kracht werden onder president Obama om de diversiteit op school te vergroten. Dat meldt The New York Times.

Het principe van de positieve discriminatie werd door de regering-Obama ingevoerd met als doel een grotere diversiteit in het studentenbestand van universiteiten en hogescholen. Maar het is omstreden: volgens conservatieven kan het blanken en Aziatische Amerikanen schaden.

Volgens Amerikaans minister van Justitie Jeff Sessions gaan de regels verder dan wat het hooggerechtshof over de kwestie besliste. Dat oordeelde in het verleden dat universiteiten positieve discriminatie mogen toepassen om kandidaten uit minderheidsgroepen toe te laten.

De regels van Obama dwingen het departement Justitie om verder te gaan dan de wet vereist, meent Sessions. "De uitvoerende macht kan het congres of de rechtbanken niet omzeilen door richtlijnen te creëren die voorbij de wet gaan", zegt Devin O'Malley, woordvoerder van het departement.

Daarom zijn zeven onderwijsrichtlijnen nu herroepen. De regering zal er nu op aandringen dat scholen geen rekening houden met etniciteit om te bepalen welke studenten toegelaten worden. Scholen die de nieuwe richtlijnen niet volgen, kunnen vervolgd worden of hun subsidies verliezen.

Een bron binnen het departement Justitie spreekt tegen dat deze beslissing de bescherming van minderheden terugschroeft, maar zegt dat het beleid zo beter aansluit bij de wet.
https://www.demorgen.be/buitenland/trum ... -be755032/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

De schaduwzijde van diversiteit

Geplaatst op 13 augustus 2018

Afbeelding

Het is steeds populairder geworden om van raciale en etnische diversiteit te spreken als civiele kracht. Van multiculturele festivals tot richtlijnen van politieke leiders, de boodschap is dezelfde: onze verschillen maken ons sterker.

Maar een groot nieuw onderzoek, gebaseerd op gedetailleerde interviews met bijna 30.000 mensen in heel Amerika, heeft exact het tegenovergestelde geconcludeerd. De politieke wetenschapper Robert Putnam van de Harvard University – beroemd vanwege zijn boek “Bowling Alone” uit het jaar 2000 over afnemende burgerlijke betrokkenheid – heeft ontdekt dat des te groter de diversiteit in een gemeenschap is, hoe minder mensen stemmen en hoe minder zij vrijwilligerswerk doen. In de meest diverse gemeenschappen vertrouwen de buren elkaar maar half zoveel als in de meeste homogene gemeenschappen. Het onderzoek, het grootste over burgerlijke betrokkenheid in Amerika, kwam erachter dat vrijwel alle maatstaven van burgerlijke gezondheid lager zijn in meer diverse gemeenschappen.

“De omvang van het effect is schokkend”, zegt Scott Page, een politieke wetenschapper van de University of Michigan.

Vertaald uit het Engels door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/13 ... versiteit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
“De omvang van het effect is schokkend”, zegt Scott Page, een politieke wetenschapper van de University of Michigan.
Ik vind de onnozelheid schokkend. Wat verwacht je nou? Als je mensen bij elkaar propt die zich niet aan elkaar verwant voelen (omdat ze dat ook niet zijn) en bovendien qua gewoonten van elkaar verschillen, hoe zou dat dan van invloed zijn op de gemeenschapszin? Nog maar eens dat beroemde filmpje met Cassius Clay Muhammad Ali, die aan een politiekcorrecte interviewer (ja, toen in 1971 al!) even uitlegt hoe het zit:

Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

Diversiteit = islamisering

Geplaatst op 14 augustus 2018

Afbeelding

D’66-Kamerlid Groothuizen wil meer diversiteit bij de rechters. Dit zou de ‘herkenbaarheid voor de samenleving’ vergroten en bijdrage aan het vertrouwen in de rechtspraak. Groothuizen vindt het onacceptabel dat in Nederland, met een bevolking met 12% migratieachtergrond, maar 2% van de rechters een niet-Nederlandse afkomst heeft.

Hoe komt Groothuizen tot de conclusie dat er wat mis zou zijn met het vertrouwen in de rechtspraak? En waarom zou er van een gebrek aan vertrouwen überhaupt sprake zijn? Volgens Groothuizen zijn er dus mensen met een migratieachtergrond die geen vertrouwen hebben in de rechtspraak, maar die volgens hem dit wel gaan krijgen als een gekleurde/islamitische rechter het vonnis gaat vellen. Met dit voorstel van Groothuizen zegt D’66 eigenlijk dat zij geen vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de rechters. Deze zouden klaarblijkelijk niet objectief kunnen oordelen als een niet-Nederlander voor hem staat. Een grotere belediging voor de Nederlandse rechters kun je je niet voorstellen!

Volgens de grondwet is iedereen voor de wet gelijk en wordt de wet dus op gelijke wijze toegepast op alle inwoners, ongeacht geslacht, kleur, geloof, geaardheid, etc. Het hebben van een ‘kleurtje’ van een rechter is voor moslims blijkbaar belangrijker dan een onafhankelijke rechter. En hierbij vinden ze uiteraard D’66 aan hun zijde.

Aan de andere kant kun je je afvragen of mensen juist niet het vertrouwen in de rechtspraak verliezen als een rechter met een hoofddoek de zaak voorzit. Daardoor zou een fors deel van de 88% Nederlanders wel eens het vertrouwen in de rechtspraak kunnen verliezen. Ik in ieder geval wel!

Het is eigenlijk niet toevallig dat D’66 met dit voorstel komt. Deze partij heeft zichzelf als hoofddoel gesteld om Nederland zo snel mogelijk op te heffen. De EU moet veel meer te zeggen krijgen in het beleid in Nederland en immigranten moeten zich ongehinderd en onbeperkt in Nederland kunnen vestigen. Het behouden van de Nederlandse cultuur, met haar waarden en normen, is voor deze Grachtengordel-partij ‘kleinburgerlijk’; D’66 wil alles ‘groot’ zien en daar past een Nederlands c.q. nationaal gevoel niet bij.

Deze voorgestelde diversiteit is de volgende stap in de islamisering van Nederland. Dit moeten wij niet willen!!! Een idioot en gevaarlijk voorstel dus van (on)Democraten’66.

Door: “D. Day”

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/14 ... amisering/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Superdiversiteit is niet super

Bericht door Pilgrim »

Bremen is bontgekleurd: Nog een hulpkreet van een directrice

Geplaatst op 22 augustus 2018

Afbeelding
“Het is mij nu bontgekleurd genoeg hier!”

Het schoolvoorbeeld van falende rood-groene politiek, de kleine Hanzestad Bremen, weer eens in het nieuws. Deze keer zijn er geen mensen, groepen mannen, jongeren etc. crimineel geworden, ook al die minderjarige onbegeleide vluchtelingen, Noord-Afrikanen en de Miri-clan zijn plotseling gekalmeerd, ook de vrouwenbetasters in de uitgaansstraat en bij het station zijn plotseling volledig geïntegreerd. Het zou allemaal zo mooi kunnen zijn als daar niet die impopulaire niet-goedburgers waren, die zouden klagen over de boze, boze Merkel-gasten/asielparasieten.

Deze keer is het een directrice van een school die wijst op de catastrofale toestanden, grotendeels teweeggebracht door Merkel´s economische wonder en toekomstige ondersteuners van de sociale stelsels. En wanneer zelfs het rood-groene propagandablad “Weser Kurier” er over bericht, dan moet de druk waarschijnlijk groot zijn.

[...] Basisschoolleerlingen en hun familieleden bedreigen leerkrachten. Het ziekteverzuim onder de collega´s is hoog. Kinderen uit clans van de Grohner Düne komen zonder speelcompetentie op school en bederven de motivatie van de medeleerlingen die zin in de les hebben. Bovendien heeft 40% van alle nieuwe leerlingen migratie- of vluchtervaring en spreekt nauwelijks Duits. Met deze omschrijvingen heeft Astrid Drüke, directrice van de Schule am Wasser, een hulproep tot de politiek gericht. [...]

Is het al zover gekomen? Waar zijn de ouders, die klachten indienen of zich zorgen maken om de toekomst van hun kinderen? In Bremen maakt het echt allemaal niks uit, hoofdzaak de anderen gaat het goed, hoe diep wil men in deze hippie-commune eigenlijk nog zinken?

[...] Het zou gaan om slechte opvoeding, culturele conflicten zouden mee naar school worden genomen, net zoals conflicten tussen de families van de Grohner Düne. Het zou bijvoorbeeld zijn voorgekomen dat twee mannen een lerares bedreigd zouden hebben. Drüke bitter: “We hebben toen van de politie geleerd dat het juridisch pas een bedreiging is wanneer ze met wapens voor ons staan. Tot dat moment is het juridisch ´ongeoorloofde dwang´.”[...]

Dat betekent dat er eerst messen getrokken of in elkaar geslagen moet worden? De ontwikkeling van autochtone kinderen en hun toekomst maakt niets uit, de toekomstige parallelsamenleving kan zich blijven uitleven en haar archaïsch, mensverachtend wereldbeeld uitleven? Die Bremers zijn niet goed snik!

Bron: https://politikstube.com

Door: “Roland”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/22 ... irectrice/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie