Geen gematigde Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Dit heeft de islam te bieden...

Afbeelding

Verkrachting – onthoofdingen – mensen levend verbranden – vrouwelijke genitale verminking – gijzelingen – “eermoorden” – slavernij – vrouwenonderdrukking – jihad – pedofilie
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

En de joden? En de christenen?

Wanneer keert de wereld zich eindelijk eens tegen de overbodige, nutteloze, wanstaltige weerzinwekkende vieze smerige walgelijke minderwaardige mensen die zich thuis voelen bij de mislukte mensensoort 'moslims'?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De links-liberale schrijver György Konrád ziet de islam als een bedreiging voor de mensheid

Posted on December 1, 2018

Afbeelding

“Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt”, zegt de wereldberoemde Hongaarse intellectueel György Konrád. Dat weet elk weldenkend mens al decennia, maar hier in Nederland is men meer van het kalf en die put... De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen (“De heerschappij is alleen voor Allah”- Koran 12:40)... De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de islam!

De islam en het christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden. Het christendom heeft zich gedurende drie of vier eeuwen op een vredelievende manier over het Romeinse rijk verspreid. De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan twee derde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen. En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag...

De islam heeft sinds jaar en dag Europa bedreigd, en is meermaals teruggeslagen op het slagveld. Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam. En deze keer heeft de islam een andere manier gevonden om Europa te koloniseren; middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren... De Jihad (strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen (Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat... Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd. In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke christelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. En in Maleisië was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen...

Door de massa immigratie in West-Europa (vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims), bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. Deze sharia enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land... Nu al barst het in Nederland van sharia wijken (getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%... enz., enz.... Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”. In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren...

De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen. En het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa islamitisch wordt... “Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,” zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)... De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van islamitische vrouwen... ‘Europa wordt overwonnen door de baarmoeder,’ zei de Turkse president Erdogan. Hij wil dat Turken in Europa minstens vijf kinderen krijgen en waarschuwde voor een heilige oorlog tussen het kruis en de halve maan... Het is onmogelijk om je identiteit te behouden, als je door miljoenen nieuwkomers met een geheel andere cultuur wordt overspoeld. Een cultuur die – zoals het geval is bij de islamitische cultuur – als doel heeft om te domineren en die weigert te assimileren (sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd)... Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn...

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien. In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester. De terreurdreiging is groter dan ooit. Terroristen rechtvaardigen hun daden door een beroep te doen op Allah en de Koran. Voordat ze gaan moorden schreeuwen ze nog even Allahoe akbar, ‘Allah is groot’. En het politiek beleid van de EU leidt tot een Europa, dat afglijdt naar een situatie zoals in het Midden-Oosten. De islam altijd eerst mild en tolerant begint, en zodra ze de meerderheid bereiken, dan worden ze radicaler... Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Voor hun zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering. En het ‘fundamentalisme’, ‘islamisme’, ‘salafisme’, ‘wahabisme’ verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk...

De uitvinding van ‘de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is. Hij is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Wat de Koran zelf over Mohammed vertelt, laat zien hoe een aanvankelijk zachtmoedige, haast onzeker overkomende idealist zich ontpopt tot een vastberaden en oorlogszuchtig veroveraar. De Medinase verzen in de Koran –ontstaan na het gedwongen vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina– zijn een stuk radicaler van toon dan de Mekkaanse...

“Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, totdat ze de gebeden verrichten en de zakat (armenbelasting) betalen. Als ze dat doen, dan zullen ze van mij bescherming krijgen voor wat hun leven en hun eigendom betreft.” (Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en Muslim.)... Het is dan ook geen toeval dat de Koranteksten die radicale moslims vaak gebruiken om grond te geven aan hun idealen bijna allemaal uit die latere periode stammen... “IS toont het ware gezicht van de islam,” betoogt arabist Hans Jansen. “Want IS brengt de Sharia in praktijk. Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,” zei Jansen... Sharia = islam in uitvoering.

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad (oorlog tegen niet-moslims). Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; “Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” ... “God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is” (Koran 2:98)... “Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101)... “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)... “Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)... “Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)...

In de Koran staan minstens 109 verzen die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims. Moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan (“De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!” - Koran/soera 2, vers 216)... “Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan” (Koran 2:85)... Op bijna elke pagina van de Koran blijkt zijn afkeer van de ongelovigen/niet-moslims. Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (Koran-soera 98:6)... De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden/dus ook gewelddadige en hatende delen! “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft...

De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar. De islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de islamitische grondteksten. Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen. Bewegingen die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst...

DE ISLAM PAST NIET IN ONZE WESTERSE DEMOCRATIE, ze is intolerant en totalitair. En deze ideologie is niet te hervormen, omdat Mohammed en de Koran kunnen niet hervormd worden! De Koran wordt gezien als het letterlijke woord van Allah, Mohammed de laatste van de profeten, het finale woord, er is geen discussie over mogelijk... Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan. De islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee categorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen. De Koran vermeld dit 91 keer...

Veel westerlingen voelen dat ‘zij niet door legers en tanks overvallen worden maar door migranten, die andere talen spreken, andere goden aanbidden, tot andere culturen behoren en zij vrezen, dat zij hun banen zullen nemen, hun land in beslag nemen, leven van de welzijnszorg en hun manier van leven bedreigen’. Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam en de Sharia! Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde... De instroom van asielzoekers leidt ook tot grote kosten, zowel in Europa als in Nederland. Naast de maatschappelijke kosten zoals de druk op de sociale woningmarkt, zijn er directe kosten zoals die voor tolken, advocaten en de goedbetaalde mensen van het Centraal Orgaan Asielopvang (COA). Nederland trekt 539 miljoen extra uit voor de opvang van asielzoekers, zo bleek uit de laatste Miljoenennota. In totaal kostten de asielzoekers Nederland vorig jaar 860 miljoen euro waarvan de helft naar het COA ging, zo meldt Elsevier. Dit is exclusief de kosten van voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. En uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat veel voormalige asielzoekers komen in de bijstand terecht. Vooral Somaliërs doen daar relatief vaak een beroep op. Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs in Nederland hebben een bijstandsuitkering. Ook ruim de helft van de mensen met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand... MENSEN WORDT WAKKER! Maar de meeste mensen slapen gewoon door! Ze laten zich van alles aanpraten door de zgn. correcte elite en de MSM, die de gruwelijke feiten willen verdoezelen...https://zlj13051967.wordpress.com/2018/ ... -bedreigt/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Het krokodillen dilemma

Geplaatst op 12 december 2018

Afbeelding

Sommige mensen willen graag heel bijzondere en vooral zeer exotische huisdieren. Levensgevaarlijke slangen of krokodillen bijvoorbeeld. Nu wil het geval dat reptielen een reptielenbrein hebben, en dat is niet bar groot. Je kunt een krokodil desnoods persoonlijk uitbroeden en vanaf het ei de beste verzorging geven die mogelijk is. Het is en blijft een krokodil. Zijn verstand gaat niet veel verder dan eten en gevaar. Koester je krokodil met alle liefde die je kan geven. Maar verbaas je niet dat je geliefde huisdier je opeens toch opeet. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Het enige dat je kunt doen, is dat beest zoveel te eten geven dat hij in jou geen trek heeft.

Dat is hoe mohammedanen in onze samenleving staan. Het zijn zoogdieren, net als u en ik, toegegeven. Maar ze zijn ietwat beperkt in hun denkvermogen. Je kunt ze koesteren en 40 jaar alle liefde geven die je als samenleving hebt. Toch vreten ze je op zodra ze de kans schoon zien. Dat is nu eenmaal de aard. Niet van het beestje, want dat zijn ze niet. Maar van hun geloof.

Gematigde mohammedanen bestaan. Natuurlijk. Maar net even anders dan de meeste mensen zich (willen) realiseren. Een gematigde mohammedaan zal u heel beleefd vragen van welk hoog gebouw hij u mag gooien als u homo bent. Of keurig netjes vergunning aanvragen voor een openbare steniging van een overspelige vrouw. Ze zijn tenslotte gematigd, nietwaar? Dan moet je je netjes aan de regels houden. Voor zover die niet in tegenspraak met de koran zijn. Dat spreekt vanzelf. Gematigde mohammedanen zijn zo beleefd en gematigd dat ze begrijpen dat dhimmies vergunningen willen zien als je als groep mensen religieus met stenen dood wil gooien. Daar moet je respect voor hebben, zeggen gematigde mohammedanen.

Natuurlijk doen gematigde mohammedanen dat niet. Ze weten donders goed dat je op dit moment nog geen homo’s van hoge gebouwen mag flikkeren, of hoeren kunt stenigen. Bovendien, dat hoeven ze niet zelf te doen. Ze zijn toch gematigd? Gelukkig zijn er meer dan genoeg minder of niet gematigde mohammedanen om dat vervelende karweitje voor hen opknappen. Vergelijk het met u zelf. U houdt waarschijnlijk best van een kalfslapje, maar om die zelf uit een kalf te snijden? Nee dank u. Daar hebben we de slager voor. En die slager is in deze de niet gematigde mohammedaan. Want die zijn er ook, in ruime mate.

In ‘bevrijd gebied’, lees: de Islamitische Staat, deed men dat creatiever en een stuk imposanter dan destijds de SS in Auschwitz. Levend verbranden, letterlijk platrijden met tanks, verdrinken in kooien. Executies laten uitvoeren door kinderen. Wat u in uw ergste nachtmerries nog niet zou kunnen verzinnen. Nee, niet de gematigde mohammedanen. Die doen dat niet. Maar ze nemen er ook geen afstand van. Sterker nog, ze bewonderen die beestmensen. Voor mohammedanen zijn dat diep gelovige mensen. Geen beestmensen, verre van dat. En het gebeurde niet 75 jaar geleden, maar nu. Vandaag de dag. Op dit moment. Terwijl u dit leest, pleegt Boko Haram wel ergens een aanslag. Of ISIS of anders wel de Al Quackies. En als ze allemaal tapijtjes aan het kussen zijn, rijdt er wel ergens een suikerzieke rond met een mes.

Krokodillen hebben weinig denkvermogen, want dat was er nog niet toen ze ontworpen werden. Reptielen komen na amfibieën op de evolutionaire ladder. Zoogdieren zijn de laatste ontwikkeling en een stuk intelligenter. Je kunt het een krokodil niet kwalijk nemen dat hij doet waar hij voor gemaakt is. En een mohammedaan eigenlijk ook niet.

Als u in het brein gaat kijken van een mohammedaan, ziet u iets heel anders dan u voorgelogen wordt. Voor mohammedanen is er maar één geloof: dat van hen. De rest is bijgeloof of erger. De aarde heeft één middelpunt: een zwarte steen ergens in het midden van een zandbak. Hun zandbak, wel te verstaan.

Zie het maar als de meest extreme vorm van monotheïsme. Als er maar één god is – die van hun – dan zijn alle andere goden valse goden. Net als onze missionarissen willen ze de zielen van die arme heidenen redden van het eeuwige hellevuur. Maar omdat ze wat minder begripvol en menslievend zijn, door middel van het zwaard. Dat gaat een stuk sneller ook.

Er is maar één natuurlijke taal: Arabisch. Als kinderen, zo geloven ze, zonder spraak worden opgevoed, dan spreken ze Arabisch. Wat anders? De koran is er maar in één taal. Het is ten strengste verboden om de koran te vertalen, zonder de oorspronkelijke taal te vermelden en op de belangrijkste plaats, a.u.b. Dat is rechts op de pagina, niet links. Arabisch leest u van rechts naar links. Het is een uitkomst dat de heidenen – wij – van links naar rechts lezen, dan valt het niet zo op. Ja ja, die Allah weet het ‘t beste! Hij verblindt de dhimmies zonder dat ze het in de gaten hebben.

Islam betekent onderwerping. Zij aan hun maangod (Allah was oorspronkelijk een maangod voor hij gepromoveerd werd), wij aan hen. U heeft drie keuzes: 1) meedoen, en u laten besnijden, 2) onderwerpen, en dhimmie worden of 3) de dood. Meer smaken hebben ze niet.

Hun hele religie en cultuur is daarop gebaseerd. Zij zijn het middel- en hoogtepunt en einddoel van de schepping. Het universum is door de maangod geschapen enkel om hem? het? te eren en om mohammedanen mogelijk te maken.

“De ritmeester heeft al een boek” is een klassieke militaire grap. Huzaren worden binnen de landmacht een beetje als dommige kerels gezien. Dom, deftig en dapper; er zat vroeger veel adel bij de cavalerie. De ritmeester is binnenkort jarig. De huzaren mogen hem graag, en willen hem een cadeau geven. Dus gaan ze naar zijn vrouw, en vragen of een boek een goed idee is. “Nee heren, dat is geen goed idee. De ritmeester heeft al een boek.”

Voor ons een leuke grap, maar voor mohammedanen is het de bittere realiteit. Ze hebben letterlijk maar één boek: de koran. De rest is niet interessant. Als je al het mohammedaanse drukwerk bij elkaar optelt, en dan bedoel ik alles wat gedrukt wordt in landen waar mohammedanisme de religie is, dan blijkt dat de productie van Nederlandstalige druk groter is. En Nederlands, best een mooie taal, is beslist niet de meest gesproken taal van de wereld. Dus die, pak ‘m beet, 40 miljoen Nederlandstaligen lezen meer dan 1,5 miljard mohammedanen. Overigens, nog niet zo gek lang geleden hadden veel gereformeerde families ook maar één boek: de Statenbijbel. Uitsluitend dat boek werd gelezen, en niets anders.

Ga je kijken naar het aantal Nobelprijswinnaars, dan is het verschil nog schrijnender. Nederland en België hebben tezamen 33 Nobelprijzen behaald (inclusief een paar pretprijzen). Alle mohammedaanse landen bij elkaar nog geen 10. En daarvan zijn 7 pretprijzen. Yasser Feras Arafat, die de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, kun je niet anders dan als gevatheidsprijs zien.

Dat doet verdomd zeer. Het Westen is alles wat ze verafschuwen. En het is schathemeltje rijk. Zijzelf leven in letterlijk de aars van de wereld, houden zich keurig aan de regels. En ze zijn straatarm. Je zou bijna denken dat de maangod niks van mohammedanen moet hebben en dat het Westen het uitverkoren volk is. Niet doen, want dat is heiligschennis van het bovenste water.

Gelukkig heeft Allah die vervelende dhimmies verblind, dus ze hebben niet door dat ze langzaam maar zeker door het ware geloof overgenomen worden. Maar toch. In westerse landen lukt het mohammedanen niet om gewoon mee te komen. Niet alleen in Nederland rijst de criminaliteit de pan uit binnen de mohammedaanse gemeenschap. Niet alleen in Nederland is analfabetisme onder mohammedanen het grootst. Overal in de westerse wereld vormen mohammedanen hun eigen gemeenschappen en trekken ze zich zo min mogelijk van de dhimmies waar tussen ze leven wat aan.

Ze weten absoluut zeker dat er maar één soort mensen bestaat. Dat zijn zij zelf. De rest zijn apen en varkens. Maar die apen en varkens, en dat weten ze verdomd goed, verslaan mohammedanen niet op één, maar op alle fronten. Ze leren beter. Zijn beter ontwikkeld, hebben een min of meer soepel werkende samenleving, en zijn militair onverslaanbaar. Hun economie floreert. Ze gedragen zich daarom net als kleine vervelende kinderen die mogen voetballen met Ronaldo. Ze weten dat Ronaldo een stuk beter is, maar dat willen ze niet weten. Want zij zijn beter. Hoe, dat weten ze niet, maar ze zijn beter. Punt. Als Ronaldo hun een voorzetje geeft is dat niet een cadeautje van Ronaldo, maar prijzen ze zichzelf.

Gaan we even kijken naar die krokodil waar ik het over had. De enige manier om te voorkomen dat je door je eigen krokodil wordt opgevroten is het beest zoveel eten te geven dat hij het teveel moeite vindt. Een andere manier is er niet. Als u een keer vergeet om de krok te eten te geven, dan bent u de klos. Kan een tijdje duren. Maar krokodillen kunnen heel oud worden. Eén vergissing, die is tevens uw laatste vergissing.

En dat is dus precies waar we al veertig jaar mee bezig zijn. De mohammedaanse krokodil wordt al maar vetter, en steeds hongeriger. Als jonge krok was een kippenpootje voldoende. Nu eist het beest kip in kruiwagens. Hoe langer je het beest vetmest, des te meer eten het nodig heeft.

En dat moment komt pijnlijk dicht in de buurt. Progressieve idioten denken dat je ze kunt afkopen met het hernoemen van christelijke feesten. We noemen Pasen nu Lentefeest, en Kerstmis Winterfeest. Dat is niet zo aanstootgevend voor hen, en daar kunnen ze vast wel mee leven.

Nee hoor. Dat kunnen ze niet. Maar ze accepteren het TIJDELIJK graag. Je kunt Rutte een aardige vent noemen, hij is en blijft een lul op pootjes. Het verandert niets aan de man. Je kan Kerstmis Winterfeest noemen, maar het is en blijft een heidens feest voor mohammedanen. Tijdelijk, tot ze de macht klemvast in handen hebben, willen ze best genoegen nemen met het herbenoemen van heidense feesten. Maar echt geen seconde langer.

Voor een gematigde mohammedaan is dit de beste manier van bekeren. Je oefent wat lichte druk uit, dat doen niet zo gematigde mohammedanen maar wat graag voor ze, en de dhimmies zijn in staat om hun eigen geslacht met een bot mes af te snijden omwille van de lieve vrede. Zo leren ze op een vreedzame manier hoe ze zich moeten onderwerpen aan hun eigenaren. Grof geweld is nergens voor nodig.

U bent niet religieus, en komt er openlijk voor uit atheïst te zijn? Religie is voor u gewoon een vorm van bijgeloof? Heel veel progressieve mensen denken er zo over. Geef die mohammedanen gewoon wat kippenpootjes, dan blijven ze kalm. In werkelijkheid moeten die progressieven zich heel wat zorgen maken. Want atheïsten zijn nog erger dan beelden-vereerders. In de mohammedaanse optiek is een atheïst nog minder dan een bacil. Geen aap, en ook geen hond.

Progressieven hebben dat niet door, mogelijk hebben ze dezelfde hersenblokkade waar mohammedanen ook last van hebben. Zodra gematigde mohammedanen de touwtjes in handen hebben, gaan die er het allereerste aan. Altijd, en overal. Kijk maar naar Iran, Irak, en alle landen waar mohammedanen hun geloof oprecht belijden.

Moraal van dit verhaal? Haal geen exoten in huis. Is niet goed voor het beest en op termijn voor uzelf ook niet. Faunavervalsing is altijd een slecht idee. Hoe het ook gepresenteerd wordt.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/12 ... n-dilemma/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Een waarheid als een koe...

Afbeelding

Noem mij één land met meer dan 50% mosliminwoners, waar de door Gutmenschen veelgeprezen ‘liberale islam’ heerst, waar andersdenkenden tolerant, welwillend en open tegemoet worden getreden en waar je veilig en ongestraft de islam kunt bekritiseren. Eén land slechts.

Geplaatst via: E.J. Bron (via Twitter; “Percolator”)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Ex moslima Wafa Sultan: “De ISLAM past niet in de definitie van religie”

Posted on January 31, 2019

Afbeelding
Typerend voorbeeld van islamitische “Taqiyya”.

De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd! De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar!... De islam is eerder een totalitaire machtsideologie dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt en waarin God slechts een bijrol speelt. Ongeveer 67% van de Koran werd geschreven in Mekka en gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de islamitische basisteksten. Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...

PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is, maar een ,,totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie. De totalitaire leer van geweld en onderdrukking, samen met de Sharia, bewijst dat”... De Islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring. Een ‘echte’ godsdienst mensen vooral moraal bijbrengt voor het dagelijks leven en verder de ogen gericht heeft op het hiernamaals (het sacrale domein), maar zich niet bemoeit met de politiek of de inrichting van de samenleving buiten de diensturen van de kerk (het seculiere domein). De islam doet dat nadrukkelijk wel... Ideologie is niet meer dan een samenhangend stel van ideeën over hoe het (= jouw menselijk) leven ingericht zou moeten zijn en waar het toe dient. De Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat...

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Islam is...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Moslims verklaren Europa tot islamitisch land

Geplaatst op 27 maart 2019

Afbeelding

In een artikel van Sid Lukassen beweert deze dat een hadith van Bukhari moslims zou veroorloven om te leven onder een niet-moslim regering. Hij trekt dan ook de conclusie dat het dus mogelijk is om islam te hervormen op een manier die hem compatibel maakt met de Europese seculiere staat. Dit is een idee dat alleen kan voortkomen uit een westerse zienswijze. Moslims zien dit heel anders. Islamitische schrift-geleerden hebben Europa en Amerika allang tot islamitische landen verklaard. Zonder seculiere staat.

Lukassen doet alsof het criterium ‘geen zonde begaan’ verder geen uitleg nodig heeft, maar er komt meer bij kijken. De islamitische uitleg van zonde gaat heel wat verder dan wat de meeste Europeanen zich kunnen voorstellen. (overigens verwijst hij naar hadith 2796, maar die gaat over de jihad en het verdienen van houri’s in het paradijs). Een moslim begaat een zonde indien hij iets doet wat volgens de islam verboden is (haram) of als hij iets achterwege laat dat juist verplicht is (fard). De belangrijkste verboden zijn het eten van voedsel dat niet halal is. De belangrijkste verplichtingen zijn het dagelijks gebed, het betalen van de zakaat en het vasten (Ramadan).

In de klassieke islamitische teksten over islam wordt er niet over gesproken, omdat moslims bijna altijd hebben geleefd onder bestuur van moslimheersers. De eerste historische situatie waarin moslims onder christelijk bestuur kwamen, was in Andalusië in de 11de eeuw. Alles buiten de islamitische wereld heette Dar-al-Harb, het gebied van de strijd. Het traditionele standpunt van drie grote rechtsscholen was dat het verblijf in de Dar-al-Harb verboden is, alleen de shafitische rechtsschool stond het toe op voorwaarde dat de moslim zijn geloof openlijk kon belijden.

De meeste moslimleiders beschouwen al sinds de jaren 1970 de scheiding in Dar-al-islam en Dar-al-Harb als ouderwets en niet meer bruikbaar. De reden voor deze omslag ligt in het feit dat Europa in de loop van de 19de eeuw veranderde van een christelijk continent in een seculier continent. Moslims kunnen niet alleen in alle openheid hun geloof beleven, ze kunnen een moskee bouwen en proberen hun geloof over te brengen op anderen (dawa). In de meeste Europese landen kunnen moslims voldoen aan de belangrijkste verplichtingen van islam. De moslim schrift-geleerden hebben dit opgemerkt en in hun zienswijze is Europa een continent geworden dat zich niet meer actief verzet tegen islam, maar neutraal gebied is geworden. Om de nieuwe situatie te beschrijven, gebruiken ze Dar-al-Ahd (gebied van het verdrag) of Dar-al-dawa (gebied van bekering).

De Marokkaanse schrift-geleerde al-Siddiq schreef hierover in 1985:

“Europa en Amerika zijn, op grond van dit feit, islamitische landen geworden die voldoen aan alle islamitische kenmerken waardoor een inwoner die daar woont de inwoner van een islamitisch land wordt in overeenstemming met de terminologie van de juridische geleerden van de islam”.

De onderliggende redenatie is dat het volstaat om in alle vrijheid het islamitische geloof te kunnen naleven en dat het dan niet meer nodig is dat de heerser van het land ook een moslim is. Al-Siddiq stelt bovendien dat daarmee de jihad van het zwaard afgelopen is en de jihad van de tong (dawa) beginnen kan. De opvattingen van al-Siddiq worden gedeeld door tijdgenoten, zoals Ali Nadwi in India en Deedat in Zuid-Afrika. Ook een conservatieve geleerde als de Saoedi-Arabische Mohammed Ibn al-Uthaymeen heeft geen bezwaar tegen verblijf van moslims in Europa, mits ze geen betrekkingen aangaan met niet-moslims. Hij voegt eraan toe dat er nog zes redenen zijn voor moslims om in Europa te wonen, namelijk: bekering van niet-moslims door middel van dawa, een vorm van jihad; het bestuderen van de ongelovigen, zodat moslims beter ingelicht kunnen worden over de manieren waarop dezen de moslims van hun geloof willen afbrengen; handel, medische behandeling, studie. Ali Jadd al-Haqq, grootmoefti van Egypte van 1982-1996, verklaarde in een fatwa (1995) dat moslims ook kunnen deelnemen in politieke partijen in Europa, zolang deze geen beginselen hebben die strijdig zijn met islam of acties ondernemen tegen islam.

Hoe is dan te verklaren dat Daesh (Islamitische Staat) zo´n enorme aantrekkingskracht uitoefende op moslims die in Europa leefden? Islam is gebaseerd op twee basisprincipes: men moet als moslim leven en de moslim moet zijn omgeving islamiseren. Het eerste is belangrijker indien het tweede onmogelijk is. Maar als het tweede goed mogelijk is zonder van andere moslims grote offers te vragen, dan wordt het eerste vanzelf beter mogelijk na verloop van tijd. De islamitische schrift-geleerden grijpen in dit verband graag terug op de Hijra van Mohammed van Mekka naar Medina. Die was noodzakelijk, omdat het leven van moslims onder de heidenen van Mekka ondragelijk was. Toen Mekka eenmaal veroverd was en bekeerd, was het probleem opgeheven.

Er zijn nu eenmaal individuele verschillen tussen moslims in de mate waarin ze bezig zijn met hun geloof en de mate waarin ze het kunnen opbrengen om alle plichten ook werkelijk na te leven. Dit verschil verklaart waarom de ene het afreizen naar Daesh afkeurt, terwijl het voor een andere moslim juist beleefd kan worden als een dringende behoefte. In alle gevallen is duidelijk dat de perceptie van Europa bij de meeste moslims drastisch is veranderd. Europa is al enige tijd geleden tot islamitisch gebied verklaard. Dat moslims ook een demografische meerderheid zullen zijn in de toekomst, zoals beschreven in Hoe snel zal Nederland islamiseren?, en dat er moslimpresidenten in Europa gekozen zullen worden, is verder alleen nog maar een kwestie van tijd en geduld. En dawa uiteraard. Het is misschien wel fijn om dit te weten.

Inhoud is grotendeels ontleend aan: Loyalty to a non-Muslim Government: An Analysis of Islamic Normative Discussions and of the Views of some Contemporary Islamicists Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld (1995).

Door: Bert Dijkstra

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/27 ... isch-land/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De fundamentalistische islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie

Ruud Koopmans, 17 april 2019

Afbeelding
Protest tegen de antihomowetten in Brunei aan de deuren van het Dorchester Hotel in Londen. - foto: ©Reporters / Wenn

Sinds kort gelden in het Oost-Aziatische sultanaat Brunei draconische sharia-wetten, waaronder de doodstraf door steniging voor homoseksuelen. Die maatregel heeft wereldwijd veel aandacht getrokken, mede doordat acteur George Clooney een inmiddels door vele andere celebrities gedeelde oproep deed een keten van luxehotels te boycotten, die in handen is van de Brunei Investment Agency, een staatsbedrijf waar sultan Hassanal Bolkiah een dikke vinger in de pap heeft. Het opmerkelijke aan deze gebeurtenissen is niet dat Brunei zulke sharia-wetten heeft ingevoerd, maar dat er eindelijk eens een golf(je) van verontwaardiging de wereld rondgaat over de gruwelijke mensenrechtenschendingen in de naam van religie, die sinds de doorbraak van het fundamentalisme in 1979 in de islamitische wereld helaas schering en inslag zijn geworden.

Homo’s
Brunei is namelijk lang niet het eerste land dat de doodstraf voor homoseksualiteit invoert. Die geldt in nog tien andere landen, die alle islamitisch zijn en de maatregel op basis van de sharia legitimeren: Iran, Afghanistan, Pakistan, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Mauritanië, Saudi-Arabië, Jemen, Soedan en Somalië. De islamitische noordelijke deelstaten van Nigeria komen daar nog eens bij. Alleen in Iran zijn sinds de Islamitische Revolutie van 1979 volgens een schatting van Amnesty International 5.000 mensen wegens homoseksualiteit geëxecuteerd. In nog eens 21 islamitische landen staat op homoseksualiteit gevangenisstraf, op de Malediven en in de Indonesische provincie Atjeh vergezeld van zweepslagen. Homoseksuelen zelf weten overigens al lang dat je daar bij je vakantieplannen beter rekening mee houdt. De Spartacus International Gay Guide, een bekende wereldwijde reisgids die sinds 1970 wordt uitgegeven, stelt een ‘Gay Travel Index’ samen en geeft op basis daarvan reisadvies aan homoseksuelen. Geen enkel van de wereldwijd 47 in meerderheid islamitische landen krijgt van Spartacus een positief reisadvies en voor 60 procent van deze landen oordeelt Spartacus dat de situatie voor homoseksuelen er zeer negatief tot levensbedreigend is. Hetzelfde geldt voor slechts 20 procent van de landen met een christelijke meerderheid en 5 procent van de landen waar een andere religie dan de Islam of het christendom in de meerderheid is.

Vrouwen
Homoseksuelen zijn niet de enigen die onder het zich steeds meer verbreidende shariarecht lijden. Onder de nieuwe wetgeving in Brunei geldt de doodstraf door steniging ook voor overspel, abortus en het beledigen van de profeet Mohammed. Vrouwenrechten worden in vele islamitische landen in naam van de sharia met voeten getreden. Naast Brunei zijn er nog twaalf andere islamitische landen waar de sharia zowel in het strafrecht als in het civiele recht van kracht is — de al genoemde landen waar de doodstraf voor homoseksuelen van kracht is, plus de Malediven en Irak. In deze landen geldt in strafzaken de getuigenis van een vrouw maar voor de helft van die van een man, wat er onder andere toe bijdraagt dat vrouwen zelfs in geval van verkrachting veroordeeld kunnen worden voor buitenechtelijke seks.

In een duidelijke meerderheid van de islamitische landen is het familierecht deels of geheel op de sharia gebaseerd, wat onder andere betekent dat scheiding voor vrouwen bemoeilijkt wordt maar mannen hun vrouwen eenzijdig kunnen verstoten, dat polygamie is toegestaan, dat vrouwen slechts de helft van het erfdeel van mannelijke familieleden krijgen en dat vrouwen bij scheiding de voogdij over hun kinderen verliezen. Zulke regelingen gelden bijvoorbeeld in Bangladesh, Egypte, Syrië, Indonesië, Oman, Koeweit en Jordanië. Ook is in veel islamitische landen de uithuwelijking van minderjarige meisjes wettelijk toegestaan, soms vanaf de leeftijd van 13 (Iran) of 14 (Brunei) jaar, soms zelfs zonder enige leeftijdsgrens, zoals in Bangladesh en Jemen. De abominabele staat van dienst van de islamitische wereld op het gebied van vrouwenrechten blijkt ook uit internationale indices die door de OESO en het World Economic Forum zijn samengesteld. In beide ranglijsten zijn onder de twintig landen met de grootste sekseongelijkheid vrijwel uitsluitend islamitische landen te vinden, daaronder ook Turkije en Marokko.

Niet-moslims
Ook de situatie van religieuze minderheden in de islamitische wereld is alarmerend. In de landen waar het shariarecht in volle omvang geldt, staat veelal ook de doodstraf op geloofsafval en blasfemie. De slachtoffers daarvan zijn vaak leden van religieuze minderheden, die beschuldigingen van blasfemie vaak met de dood moeten bekopen, zoals in Pakistan in de laatste jaren talrijke malen gebeurd is. In sommige landen, zoals Saudi-Arabië en de Malediven, zijn andere religies dan de islam simpelweg verboden, in vrijwel alle andere islamitische landen worden niet-moslims systematisch gediscrimineerd. Zo mogen in de meeste islamitische landen niet-moslims geen missiewerk verrichten en is het bekeren van een moslim tot een ander geloof strafbaar. Zulke regelingen gelden ook in landen als Marokko, die als gematigd te boek staan.

De religieuze onderdrukking in islamitische landen strekt zich overigens niet slechts tot niet-moslims uit. Moslims die niet tot de meerderheidsstroming binnen een land behoren, hebben het meestal ook zwaar te verduren, zoals sjiieten in Saudi-Arabië en Maleisië of de Ahmadiyya in Pakistan. Van de elf landen waar sprake is van zeer ernstige onderdrukking van islamitische minderheden hebben de meeste (zes) een eveneens islamitische meerderheid. Christelijke en andere religieuze minderheden worden in een veel groter aantal landen onderdrukt en in de meeste gevallen gaat het daarbij eveneens om landen met een islamitische meerderheid.

Fundamentalisme
De reden waarom in veel islamitische landen zowel islamitische als niet-islamitische minderheden zo sterk onderdrukt worden, is dat het islamitische fundamentalisme een totalitaire geloofsopvatting is waarvan de aanhangers menen dat zij de enige waarheid in pacht hebben en dat zij daaraan het door God gegeven recht — of zelfs de plicht — kunnen ontlenen hun versie van de waarheid aan anderen op te leggen. Zoals alle aanhangers van totalitaire ideologieën zijn islamitische fundamentalisten geneigd iedereen die van hun versie van de waarheid afwijkt als vijanden te beschouwen, waarbij de directe concurrentie, in de vorm van andere varianten van islamitisch fundamentalisme, vaak om het hardst bestreden wordt. Die intolerante geloofsijver heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat er in de islamitische wereld van Mali in West-Afrika tot de Filippijnen in het uiterste oosten van Azië bloedige burgeroorlogen woeden, soms tussen moslims en niet-moslims, vaak tussen moslims van verschillende geloofsrichtingen onderling.

Zo liggen in Syrië, Irak en Jemen soennitische en sjiitische fundamentalisten met elkaar in de clinch. De verschillende soennitisch-jihadistische strijdgroepen die in Syrië actief zijn, vechten ook tegen elkaar. Sommige van die strijdgroepen worden gesteund door de aan de Moslimbroederschap gelieerde regimes van Turkije en Qatar, andere door de fundamentalistische regimes van Saudi-Arabië en de Emiraten, die de Moslimbroederschap juist als hun grootste vijand zien. Hetzelfde patroon zien we in de dezer dagen weer escalerende burgeroorlog in Libië, waarin de regering in Tripoli gesteund wordt door Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl Turkije en Qatar aan de kant van de opstandige generaal Khalifa Haftar staan. Al met al zijn islamitische fundamentalisten bij ruim driekwart van de momenteel wereldwijd woedende burgeroorlogen betrokken. In de afgelopen decennia hebben deze conflicten aan miljoenen mensen het leven gekost en werden tientallen miljoenen van huis en haard verdreven. De immigratiegolf waarmee Europa in de afgelopen jaren te maken heeft gekregen, is grotendeels op de door het fundamentalisme veroorzaakte burgeroorlogen in de islamitische wereld terug te voeren.

Voetbalclubs en universiteiten
Het is hoog tijd dat we het islamitische fundamentalisme zien voor wat het is: een totalitaire bedreiging voor de wereldvrede die verantwoordelijk is voor veel van de ernstigste mensenrechtenschendingen in de wereld van vandaag. Het is mooi dat de invoering van de doodstraf voor homoseksuelen in Brunei wereldwijde aandacht heeft gekregen, maar het mag dit keer niet bij voorbijgaande verontwaardiging over de misstanden in een relatief onbelangrijk landje blijven, waarna we weer overgaan tot de orde van de dag.

Er zijn namelijk vele andere landen in de islamitische wereld die net zo erg of nog erger dan Brunei zijn en waar we niet alleen mee te maken krijgen als we ons de luxehotels kunnen veroorloven waar George Clooney en de zijnen verkeren. Qatar Airways en Emirates zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke spelers op de globale luchtvaartmarkt, maar wie met ze vliegt, ondersteunt daarmee regimes die net als Brunei de doodstraf voor homoseksuelen kennen en bovendien vrouwen, atheïsten en religieuze minderheden systematisch discrimineren. Wie overweegt in de Golfstaten, op de Malediven of in Maleisië een strandvakantie te boeken, zou er goed aan doen eens te denken aan het onrecht dat achter de façade van wuivende palmen schuilgaat. Voetbalclubs die zich door Qatar en de Emiraten laten sponsoren, zouden zich moeten schamen dat ze zich als uithangbord laten misbruiken door wrede regimes die hun eigen onderdanen onderdrukken, terreurgroepen ondersteunen en burgeroorlogen aanwakkeren. Academici en universiteiten van Harvard tot Leiden zouden bij zichzelf te rade moeten gaan of het wel zo’n fijn idee is om geld aan te nemen om islamleerstoelen te financieren die vernoemd zijn naar de Koning van Saudi-Arabië of naar andere sultans en prinsen uit de Golfstaten.

Vuil geld
Niet in de laatste plaats wordt het ook hoog tijd dat we de invloed van de fundamentalistische islam onder de moslims in Europa aan banden leggen. Saudi-Arabië, Qatar, Iran en andere fundamentalistische regimes hebben in de afgelopen decennia miljarden oliedollars besteed aan het verspreiden van het fundamentalistische gedachtegoed onder naar westerse landen geëmigreerde moslims. Dat geld vloeit ook nu nog, en door deze landen gefinancierde haatzaaiers preken ook in Nederlandse en Belgische moskeeën.

De fundamentalistische islam is geen religie, of in elk geval geen vorm van religie die de speciale bescherming van de godsdienstvrijheid verdient. Het is een totalitaire ideologie, die het doden bepleit van mensen op basis van wat ze zijn (bijvoorbeeld homoseksuelen), wat ze geloven (bijvoorbeeld moslims die zich tot een ander geloof bekeren), wat ze zeggen (‘godslasteraars’) of van de vrije keuzes die zij maken (bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk). Voor een dergelijke ideologie mag in een vrije samenleving geen plaats zijn. Niet iedereen hoeft zaken als homoseksualiteit of seks buiten het huwelijk goed te keuren, maar wie ervoor pleit dat mensen daarvoor de gevangenis in zouden moeten of zelfs de doodstraf verdienen, plaatst zichzelf daarmee buiten de democratische rechtsorde en heeft zijn recht op godsdienstvrijheid verspeeld.

https://doorbraak.be/de-fundamentalisti ... eologie-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

MUST READ!: Islam kan niet veranderen en gaat niet veranderen

Geplaatst op 28 april 2019

Afbeelding

Ik ben het meestal eens met wat Geert Wilders zegt, maar niet altijd. In dit geval denk ik dat Wilders niet veel anders kan zeggen. In interviews wijst hij altijd naar ‘slechte’ mohammedanen, terecht. Maar hij zegt ook altijd dat mohammedanen zich moeten aanpassen aan onze normen en waarden. En daar gaat hij de fout mee in. Dat gebeurt niet, dat willen ze niet en gaan ze niet doen ook. Ik neem het Wilders niet kwalijk. Hij weet als geen ander dat mohammedanen zich niet willen en zeer zeker niet gaan aanpassen. Maar dat kan hij niet openlijk uitspreken, want dat gaat tegen alle dogma’s van het moment in. Elke rechter zou hem direct veroordelen, hoe onterecht dat ook moge zijn.

Laten we beginnen met de koran en Mo zelf. Alle religies redeneren in cirkeltjes, maar het mohammedanisme spant daarin toch echt de kroon. De koran is het woord gedicteerd door een engel Gabriel aan Mohammed, die tevens tot laatste profeet wordt benoemd. Hoe weten we dat? Mohammed zei het zelf. Wat is het bewijs? Het staat in de koran. Kortom, de koran is het bewijs voor de koran. Die benoeming tot allerlaatste profeet is belangrijk. Want alle volgende profeten, denk aan Joseph Smith (Mormonen) en Ron Hubbard (Scientology) zijn dus automatisch valse profeten. Er staat immers in de koran dat god na Mohammed geen trek meer had in met profeten werken, dus dat zijn automatisch neppers.

Het hele geloof is – al dan niet opzettelijk – zo opgezet dat het nooit veranderd kan worden. Het is niet geschreven in chronologische volgorde. De verzen zijn gegeven over een periode van 23 jaar, wanneer god of zijn profeet dat nodig hadden. Meestal het laatste. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn De duivelsverzen.

Mo had Mekka ingenomen, wat ook toen al het Lourdes van de zandbak was. Allah was niet dé, maar een van de vele goden die daar vereerd kon worden. Tegen vergoeding, uiteraard. De Mekkano’s verdienden er een leuke dirham aan. Mo gaf opdracht dat het daarmee afgelopen moest zijn. Er was maar één god, alle andere goden bestonden niet. Dat viel niet best bij de inwoners van Mekka. Die zagen hun lucratieve handel verdwijnen. Ze vroegen de profeet om er nog een nachtje over te slapen, en in de nacht te overleggen met Allah of dat nou echt was wat Hij wilde. Als Mo de volgende dag het bevel van Allah zou bevestigen? Nou, dan zouden de Mekkano’s hem ter plekke onthoofden, zodat hij het persoonlijk met hem kon bespreken. Wat dacht je wat? Midden in de nacht kwam de engel Gabriel vertellen dat de vorige boodschap niet van Allah, maar van satan afkwam. Foutje, bedankt! Doorgaan!

Dit zien we overal in de geschiedenis van Mo. Veelwijverij was normaal in die omgeving, maar niet meer dan 3-4 stuks. Toen er vragen kwamen waarom Mo er een hele kudde op nahield, verklaarde Mo dat hij daar persoonlijk van Allah toestemming voor gekregen had. Zelfde toen hij Aisha als bruid nam. “Is die niet ietsje te jong?” Nee, hoor. Mag van Allah. Maar alleen als je profeet bent! Meestal de volgende dag, want Allah werkt meestal in dromen.

De volgorde van de koran is ook zo’n raadsel. Niet chronologisch, maar op vers-lengte. Dus niet ‘In den beginne schiep Allah hemel en aarde t/m … en ze leefden nog lang en gelukkig’. Maar de soera met de kortste lengte (3 regels) t/m die met de langste lengte (286 regels).

Nee, het is geen raadsel als je er van uit gaat dat de religie niet mag veranderen. Want de meest vriendelijke verzen zijn geschreven toen Mo in Medina woonde en op z’n tellen moest passen. Zo vriendelijk was Mo niet, dus dat waren de kortste. Zijn geloof was nog niet zo machtig dat hij kon doen en laten wat hij wilde. Dat veranderde toen Mo Mekka had veroverd. Vanaf dat moment ging de fluwelen handschoen achter op de kameel.

Het is een vaste regel dat latere verzen vroegere verzen overschrijven (abrogatie/afschaffingsleer). Dus als soera x zegt ‘leef in vrede met Joden en christenen’ en soerah x+12 zegt ‘sla de ongelovige Joden en christenen het hoofd af’ is er een tegenstrijdigheid. Schijnbaar, want iedere mohammedaan weet donders goed soerah x overschreven is door soerah x+12.

Dat moet je natuurlijk niet uitleggen, want slapende dhimmies zijn lieve dhimmies. Het is niet eens gelogen, en liegen mag binnen het mohammedanisme ook. Sterker nog: ze hebben er een speciaal woord voor: Taqiyya. Zolang men liegt om het geloof te bevorderen, mag alles. Niet uitleggen dat soerah x niet meetelt is geeneens een leugen.

Gaan we een stap verder. “Het geloof hervormen.” Leuk. Hoe? Dat kan niet hervormd worden. In tegenstelling tot de Bijbel en de Torah is de koran het letterlijke woord van god zelf. Hij is niet geschreven door profeten, maar gedicteerd door de aartsengel Gabriel in opdracht van god. Het is dus het woord Gods. Wie bent u dat u denkt dat u het beter kan? Dat is godslastering – en strafbaar met de dood.

Taqiyya eist dat een mohammedaan met een strak gezicht beleefd en geïnteresseerd luistert naar domme dhimmies die bazelen dat hun geloof hervormd moet en kan worden. Het is erg onbeleefd om dan in lachen uit te barsten en/of te vragen of ze gewoon gestoord of stapel-krankzinnig zijn.

“Dat kunnen we doen met onze eigen imamopleiding”, wordt vaak gezegd. Nee, dat kunnen we niet. Als de theologische faculteit van Kampen een opleiding opent voor lesbische dominees die calvinistisch confucianisme willen prediken gebaseerd op matriarchale patronen, wordt die een stuk serieuzer genomen dan een imamopleiding in Kaasland. Er zal wel ergens een of andere koekwaus gemeente zijn die zo’n dominese nog beroept ook. Sterker nog, een van de bedenkers van de rooms-katholieke bevrijdingstheologie was een onbekende vuurrode Argentijnse bisschop genaamd Jorge Mario Bergoglio. Die kent u niet? Jawel hoor. Tegenwoordig heet hij Frankie 1.

Een ‘gematigde’ imamopleiding in Nederland wordt niet serieus genomen binnen het mohammedanisme. Een afgestudeerde gaat nergens de koran prediken, omdat geen enkele islamgemeente hem zal accepteren. Hij zal wel als expert veel te zien zijn op TV, maar de oema ziet hem op z’n allerbest als een bedrieger die het werk van god doet door de dhimmies dom te houden. Laat ik het zo formuleren: als zo’n kaas imam op een vrijdag in een willekeurige moskee gaat preken volgens de theologie die hij heeft bestudeerd, is hij na afloop dood. Hartstikke steendood. Ik denk dat hij niet eens in staat is om z’n preek af te maken. Isse ongluk, dat natuurlijk weer wel.

Die oema is een ander probleem. Wat is de oema? De wereldwijde geloofsgemeenschap. Maar dat is een theoretisch begrip, niet een tastbaar feit. Er bestaat geen mohammedaanse paus. Er is geen hoogste leider der gelovigen. Zelfs de sultan was dat uitsluitend over zijn eigen onderdanen. Mohammedanisme lijkt meer op een protestantse gemeente, daar is ook geen ultieme geestelijke leider. Iedere gemeente volgt zijn eigen interpretatie. Wat de dominee zegt is wat telt. Zolang die dominee zich aan het boekje houdt wel te verstaan.

En dat doet de oema. Vele jaren geleden had ik een vriend die getrouwd is met een Indonesische. Hij was Nederlander, en niet belijdend gereformeerd. Zij was niet belijdend mohammedaanse. U kunt me op mijn woord geloven, hij kreeg – meer accuraat: zij kreeg, zijn vrouw dus als hij niet thuis was, huisbezoek van de lokale mohammedaanse gemeenschap. Of ze wel leefden volgens de voorschriften. Of haar dochter in het ware geloof werd opgevoed. Of die heiden geen poging aan het doen was om haar (niet ‘zijn’ of ‘hun’!) dochter heidens op te voeden. Dat soort zaken. Hij wist het best, want z’n vrouw vertelde hem alles. Ze was er zelf helemaal niet blij mee, maar ja. Wat kan je er tegen doen? Niks. Dus je kunt ze het beste te vriend houden met een koppie thee.

Dat is niks nieuws, dat gebeurt overal waar genoeg mohammedanen wonen om een gemeenschap te vormen. Ik heb in de jaren ‘80 gewerkt op de ambassade van Saoedi-Arabië. Iedere 14 dagen kwam het Moslim Informatie Centrum aan de Beeklaan in Den Haag verslag bij de ambassadeur uitbrengen. Waarover, geen flauw idee. Maar ik heb zo het idee dat ze niet over voetbal gesproken hebben. Zonder certificaat van dat MIC kon je op je kop gaan staan, maar je ging niet op hadj naar Mekka. Er was toen al een hele schaduw gemeenteadministratie gevestigd aan de Haagse Beeklaan. In de jaren ver voor Fortuyn, en toen Wilders nog in een kibboets zat. Enig idee hoe ze dat nu geregeld hebben? In ieder geval digitaal, en u kunt er redelijk zeker van zijn dat er een volledige schaduwregering met religieuze politie gereed staat om direct de macht over te nemen, zo Allah het wil.

Contrasteer dit eens met de Nederlandse regering die vrijwel zeker geen enkel plan heeft hoe op te treden als er een mohammedaanse volksopstand uitbreekt. Mohammedanen waren daar al op voorbereid in de jaren 80 – lang voordat Fortuyn de politiek in ging. Toen het mohammedaanse probleem nog moest beginnen...

Die oema is ongrijpbaar, maar heeft duizenden ogen en oren. Plus een paar harde handen om moeilijke begrippen duidelijk te maken. Een mohammedaan mag geen alcohol drinken. Ja hoor, dat mogen ze best. Ze mogen alleen niet GEZIEN worden alcohol te drinken. Alles mag, zolang de scheidsrechter het maar niet ziet. Zodra dat gebeurt, wordt er opgetreden. Hetzelfde met Marokkaanse & Turkse jochies die zich tegen geld verhuren. Iedereen weet donders goed dat een jochie van 12 geen dure Nikes kan betalen, en dat pappa’s uitkering dat niet kan trekken. Zolang die knaap z’n mond houdt, geen vuiltje aan de lucht. Bovendien, zolang hij geen baardgroei heeft (dat is daar de maatstaf) mag het nog ook. Maar niet langer. Het moment dat Hassan zich moet gaan scheren, is het moment dat Hassan stopt met ‘dat’ werk.

Er is nog iets wat u niet weet: binnen het mohammedanisme kijkt men heel anders tegen homoseksualiteit aan. Seks met jonge jongens (en of absurd jonge meisjes) is totaal geen probleem. Pedofilie is een westers concept. Als ze kunnen schommelen, kunnen ze ook wippen is het mohammedaanse concept. Het is niet toevallig dat in Afghanistan jonge knaapjes die ‘bijrijder’ zijn op vrachtwagens niet zo zeer bijrijder zijn als wel bereden worden. Van meisje moet je afblijven, want hun eigenaren kunnen wel eens met Snip de Schaar langskomen. En iedere mohammedaan weet dat het de positie is die iemand al dan niet tot homo maakt. De man die ‘boven’ doet, is geen homo. Maar de man of jongen die ‘onder’ doet wel, want dat is vrouwenwerk. Die is des doods strafbaar. De ander niet, of in ieder geval veel minder.

Hoe wil je het geloof veranderen? God zelf heeft bevolen dat mannen en vrouwen streng gescheiden gehouden moeten worden. God zelf heeft bevolen dat homo’s de doodstraf moeten krijgen, en apostaten ook. Een imam die dat predikt, is geen haatprediker, maar een prediker. Je ergens niet over uitspreken, wil niet automatisch zeggen het ermee eens zijn. Een ‘gematigde’ imam die niet zegt dat homo’s direct ter dood gebracht moeten worden zodra dat mogelijk is, zegt niet dat hij tegen de doodstraf op homoseksualiteit is. Hij spreekt zich er niet over uit, en dat is iets heel anders.

Als er opiniepeilingen gehouden worden over onderwerpen waar het geloof aan te pas komt, berg je dan maar. We praten niet over <10% onaangepasten die vasthouden aan de steentijd, maar 75% of meer die weigeren om hun geloof hoe dan ook aan te passen. Om het naar Nederlandse begrippen te vertalen: die 10% onaangepasten hebben wij ook, en die wonen in Staphorst. Bij ons is dat een vervelende, maar onbetekenende minderheid. De SGP is goed voor hooguit 3 zetels, en dat zullen er nooit meer worden. Wij noemen dat de streng gereformeerden.

Binnen het mohammedaanse geloof is het precies andersom. Wat wij de hele strengen noemen die de letter van de wet naleven is bij hun de lichte variant. Het is geen 10%, maar minimaal 75% of meer. De rest is veel erger.

Er is geen mohammedaan die ISIS en Al-Qaida afwijst of zich er voor schaamt. Als je mohammedaan bent, ben je antisemiet. Automatisch. Ik heb meer dan genoeg debatten gezien waarin mohammedaanse studenten zich 10x ronddraaien om er onderuit te komen. Met de meest fraaie redenen, meestal hoe zielig de Palestijnen zijn. Maar op het moment dat ze de vraag enkel met ja of nee moeten beantwoorden, is hun antwoord: ja, ik haat Joden.

Schamen voor ISIS? Welnee, die leven strikt volgens de koran. Ze schamen zich hooguit het niet ook te doen. Dat zijn helden in de ogen van mohammedanen. Waarom zou je je schamen voor je eigen helden?

Wat u ook niet weet, is dat je bekeren een automatische ‘get of jail free card’ is. Neem Arnoud van Doorn. De man verkocht drugs aan minderjarigen. Niet iets om trots op te zijn. Nou nee. Zo werkt het niet. Zodra hij de sjahada uitsprak, werd hij mohammedaan en zijn al zijn voorgaande zondes vergeven. Automatisch. Dat geldt ook voor mohammedaanse criminelen. Dus Achmed, die pooiert bij de vleet, coke (geen Pepsi) per kilo verkoopt, weet best dat hij dat eigenlijk niet mag doen. Oké, dat doet hij grotendeels aan dhimmies, en dat maakt het minder erg. Maar het mag nog steeds niet. Op het moment dat hij zich bekeert tot strikte mohammedaan, bijvoorbeeld door zichzelf op te blazen, of zich aansluit bij ISIS en heidenen onthalst, zijn al zijn zonden vergeven. Automatisch en direct. Vandaar de grote aantrekkingskracht van het mohammedanisme op zeer zware Marokkaanse en Turkse criminelen.

Als afsluitertje: natuurlijk zijn er binnen het mohammedanisme ook debatten geweest of het niet een ietsje minder kon. In elk van die debatten verloren de lichten het. Niet een paar, niet veel. Allemaal. Meestal verloren ze ook hun hoofd na afloop van zo’n debat. Dat moedigt een nieuwe lichting lichtzinnigen niet direct aan. En zelfs als er een verlichte periode kwam, dan word die altijd gevolgd door een periode waarin de strengen weer terug vallen naar de steentijd.

Allemaal zaken waarom het godsonmogelijk is om het mohammedanisme te veranderen. Dat weet Geert Wilders beter dan ik. Maar hij kan het niet zeggen. Daarom doe ik het.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/28 ... eranderen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Prager University: “Is de islam een religie van vrede?” (NL-ondertiteling!)
PragerU - Gepubliceerd op 10 okt. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Hoeveelheid tekst gewijd aan “ongelovigen”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De moslimagenda (01:55:45)
NBT Films - Gepubliceerd op 23 sep. 2013

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Islamieten...

Afbeelding

Radicale moslims zijn slangen. Gematigde moslims zijn het gras waarin ze zich verbergen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De vijf “ware” zuilen van de islam...

Afbeelding

Verkrachting. Pedofilie. Bestialiteit. Marteling. Moord.
Red de mensheid. Verbied de islam!


(Géén terugkerende IS´ers. NOOIT. Ook geen vrouwen en haatlarven!)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek

Posted on June 18, 2019

ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer die de mensheid ooit gekend heeft. Het ware gezicht van ISLAM zie je niet door te kijken naar de brave moslims, die eigenlijk ongehoorzaam zijn aan de Koran. Het ware gezicht van de ISLAM zie je als je de verschrikkelijke Koran leest, als je kijkt naar het leven van Mohammed, als je ziet wat de IS (islam in uitvoering) doet...

Na iedere aanslag in de naam van ISLAM hoor je het volgende: “Die terroristen zijn geen moslims, want in de Koran staat letterlijk dat als je één mens hebt gedood, het is alsof je de hele mensheid hebt gedood.” Maar, staat iets anders in de Koran: “Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie een ziel doodt, anders dan voor (het doden van) een ziel of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood”. (Soerat al Maida, vers 32)... Er staat namelijk duidelijk dat je mensen wel mag doden als vergelding voor moord en het zaaien van verderf op de aarde. Is het dan toeval dat IS eveneens beweert dat zij mensen doodt die zich verzetten tegen hun Kalifaat en dat de moslims die zij doden zich schuldig maakten aan ongeloof?...

Meermalen komt men tegen in de Koran dat mensen mogen worden gedood. Zie sura 80, pagina 712, vers 17: “Gedood moge worden de mens. Hoe ondankbaar is hij!” Zie ook sura 85, pagina 721, vers 4: “Gedood mogen worden de lieden van de groeve van het met brandstof gevoede vuur (…)”. God beraamt ook aanslagen, een militaire term. Zie onder meer sura 86, pagina 723, vers 16 en 17: “En Ik beraam een aanslag. Geef dus uitstel aan de ongelovigen. Verleen hun nog uitstel voor een korte poos”. Bij voortduring wordt een straffende God opgevoerd. Zie sura 88, pagina 725, vers 23 en 24: “Maar wie zich afwenden en ongelovig zijn, dié zal God straffen met de grootste bestraffing. Tot Ons is hun wederkomst en daarna rust op Ons hun afrekening”. Met andere woorden, wie zoekt naar een spoor van vrede of menslievendheid, komt in de Koran dergelijke passages niet tegen...

Door apologeten van de Islam, wordt vaak verwezen naar zogenaamde vredelievende de Mekkaanse koranverzen (ze zijn slechts minder gewelddadig, maar bijzonder vijandig). Deze zogenaamde vredelievende verzen uit de Koran zijn uit de Mekkaanse periode, toen Mohammed nog weinig aanhangers had en zijn macht beperkt was. De gewelddadige verzen daarentegen stammen uit de periode dat hij in Medina verbleef, waar Mohammed veel aanhangers verwierf. Nu hij een machtsbasis had gevestigd, kon hij tegen zijn vijanden ten strijde trekken. De meer dan 100 geweldsverzen in de Koran zijn dus van latere datum en hebben zogenaamde vredelievende verzen vervangen. De doctrine van herroeping van bepaalde zogenaamde vredelievende koranverzen (abrogatie of in het Arabisch naskh genoemd) is gebaseerd op soera 2:106 en soera 16:101... ‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’ (Koran 9:29)... ‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’ (Koran2:98)... ‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’ (Koran-soera 2, vers 191)... ‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’ (Koran-9: 14)... ‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)... ‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’ (Koran 2.193)... ‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’ (Koran 60.4)... ‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’ (Koran-2:85)... VERSCHRIKKELIJK!...

Mohammed zelf heeft verklaard, dat de islam door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331). Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de hadith teruglezen. Iraanse bronnen spreken van 80 oorlogen in 23 jaar tijd. Zijn gehele politiek is gericht op een totale onderwerping van heel de wereld. Lang voor het westerse imperialisme bestond het islamitische imperialisme, in de Noord- Afrikaanse staten (die overwegend christelijk en joods waren), in Spanje (Cordoba-islam), bij de verovering en het inpalmen van het oerjoods-christelijke Midden-Oosten of bij de overval op en de gedeeltelijke verovering van India, die miljoenen Hindoes het leven gekost en de vredelievende en zich niet tegen de moorddadige aanvallen van de Arabieren verzettende boeddhisten van India bijna uitgeroeid heeft. Ook het Ottomaanse rijk was islamitisch imperialisme, al lang voordat Spanjaarden, Portugezen en Engelsen vreemde volkeren koloniseerden. Maar politiek correct werd en wordt het imperialistische aspect van de islam door sociologen, politicologen, islamwetenschappers en historici tot op de dag van vandaag verzwegen of eenvoudigweg genegeerd...

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Altijd lachen als islam-goedpraters de Bijbel en Koran willen vergelijken. Men verwijst altijd naar het Oude Testament (dateert uit de periode voor Jezus Christus, alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor christenen en dat verkondigt de liefde), waarin oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden. Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend... In het Nieuwe Testament zijn er de leerstellingen om de andere wang toe te keren, om te bidden voor degenen die je vervolgen, om het kwaad niet met kwaad te bestrijden en om in vrede met alle mensen te leven (Romeinen 12). Zulke leerstellingen vind je niet in de Koran. Daarin wordt de woede opgebouwd, pagina na pagina, tot de frustratie op gewelddadige wijze uitbarst. Wie woorden aanstreept als “gelovigen, ongelovigen, leugenaars, satan, hel, hellevuur, aanslag/aanslagen, overgeven, onderwerpen, leugenaars, huichelaars, vernietiging, verdelging”, kan op elke pagina deze woorden gemiddeld zes tot acht keer etc. aanstrepen...

Religies zoals het christendom en het Jodendom hanteren geschriften die zijn opgeschreven door apostelen of betrokkenen, deze teksten kun je plaatsen in een specifieke locatie en tijd, en deze hoef je dus ook niet letterlijk op te volgen. Dit verklaart waarom het christendom of Jodendom prima kunnen samengaan met een moderne rechtstaat, terwijl dat bij de Islam is dat onmogelijk. Binnen de islam is de Koranische plicht tot strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims eeuwenlang: “de islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)... En Joods-christelijke, scenario’s en scripts vanaf het begin van de middeleeuwen de vooruitgang van techniek en wetenschap in het Westen bevorderd hebben. Aan die Westerse, vaak door de Bijbeltekst geïnspireerde dromen en ideale scenario’s voor de ontwikkeling van een betere wereld, waarin steeds minder plaats zou zijn voor lijden en kwaad, heeft de wereld van de islam niet meegedaan. In de wereld van de islam werd (en wordt) daarentegen vooral gedroomd over het herstel van de Allah wereldorde door een overwinning van de islam op de niet-moslims...

Elk streven naar verandering van ISLAM van binnenuit in het huidige tijdsgewricht loopt stuk op een eeuwenlange praktijk van religieus fanatisme, zoals dat in de islamitische dictaturen heeft postgevat. Religie en politiek zijn daar één. Alle andersdenkenden zijn per definitie ongelovigen en dienen te worden verdelgd. Dat is de stand van zaken. De Koran deelt de mensen in twee klassen in: de klasse van de gelovigen en die van de “ongelovigen”. De eerste zijn de moslims en zij komen in het paradijs. De tweede zijn de niet-moslims, daarmee waardeloze mensen. Dat is pure klassenhaat en racisme. Wie zoekt naar mensenrechten in Koran, ziet dat ongelovigen ook als dieren worden beschreven. Zij zijn geen mensen. Het begrip “mensenrechten” past niet bij islam. Zie ook onder meer sura 8, pagina 201, vers 21 en 22... Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderwerpen aan de Sharia (islam in uitvoering). En als we met de islam niet om gaan zoals met het fascisme, dan zal de islam ons verdelgen.In haar nieuwe boek ‘Vernietig het islamitisch fascisme’ beschrijft de Frans-Marokkaanse journaliste Zineb el-Rhazoui de islam als een fascistische ideologie. Zij ziet parallellen tussen islamisten en fascisten en de manier waarop ze trachten aan de macht te komen en de mensen te beheersen. Niet alleen het islamisme zou de westerse samenleving bedreigen, maar ook gematigde moslims.’... “Gematigde” moslims en de jihadisten (extremisten) zijn slechts de twee gezichten van dezelfde medaille. Ze zijn hetzelfde — één groep is in zwijgende acties, de andere groep is in gewelddadige acties...‘Anti-fascisme’ is het fascisme van deze tijd. ‘Anti-fascisten’ die claimen het fascisme te bestrijden, gebruik maken van dezelfde methoden die ooit het fascisme kenmerkten. Het aantal incidenten in Nederland waarbij ‘anti-fascisten’ laten zien gebruik te maken van ondemocratische middelen om hun doelen te bereiken, stapelt zich op, in zoverre dat het inmiddels een trend is geworden. De bekladding van de huizen van PVV’ers in verkiezingstijd. De intimidatie van IND-medewerkers. Gewelddadige acties bij demonstraties van “extreem”-rechts. De bekladding van het huis van Thierry Baudet. Het huisbezoek aan activist Anne Fleur Dekker door mensen uit haar vroegere extreem-linkse milieu. Het ingooien van de ruiten en het bekladden van de deuren van de Rode Hoed. Het is maar een greep uit de activiteiten van ‘anti-fascisten’ van de laatste tijd waarbij men door middel van geweld, bedreiging, intimidatie, bekladding en vernieling probeert tegenstanders te intimideren, het zwijgen op te leggen, het functioneren te beletten of in hun veiligheidsgevoel aan te tasten...

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/ ... isch-boek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek
Het is niet alleen dat Wilders dat vindt, de Koran IS een fascistisch boek. En dat niet alleen, het boek is racistisch, het discrimineert en merkt vrouwen aan als de slechtste soort. Dat weten we dankzij dat misselijk makende historische woestijnmannetje die pedo profeet was, psychopaat en sadist tegelijk, maar bovenal een smerige gore walgelijke onmenselijke sadist. Zijn naam? Mohammed, waarvan 1,8 miljard geest gestoorde moslims in de wereld beweren dat hij de beste mens was, alsof Jezus nooit heeft bestaan. Geen rechter die dit kan tegenspreken. Of hij moet zo corrupt zijn als de hypocrisie die alle linkse politieke partijen betrachten. Er bestaat geloofsvrijheid. Zeker! Maar bij al die geloofsvrijheid moeten we wel onderscheid maken wie wat gelooft. Zij die geloven dat de zelfbenoemde profeet Mohammed een goed mens was, dienen aangemerkt te worden als psychopaat, omdat Mohammed dat ook was. Hij was een gevoelloos mens. Want dat zijn psychopaten nu eenmaal: gevoelloos. Geen rechter die dat ontkennen kan.

Er is iets goed mis met 1,8 miljard moslims die maar niet willen toegeven dat zij van lotje getikt en ongeschikt zijn om samen te werken met een beschaving die mega ver verwijderd is van hun achterlijke heidense verachtelijke aanbidding van de grootste sadist aller tijden: psychopaat en Arabische oorlogsmaniak Mohammed. Aangezien Allah hen al meer dan 1000 jaren in de steek heeft gelaten zijn zij aangewezen op het stelselmatig parasiteren op onze kenniseconomie en beschaving. Dat zij hierbij scheiding van kerk en staat niet aanvaarden spreekt als vanzelf. Hun bagger- en virusreligie islam verbiedt dat.

Islam is een virus en 1,8 miljard moslims zijn de dragers ervan. Het maakt moslims tot de mislukte mensensoort van deze eeuw.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47861
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De “religie van de vrede”...

Afbeelding

https://www.thereligionofpeace.com/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41488
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Mahalingam »

Hun zgn. profeet gaf het voorbeeld.
Een imam, Seitu Sulayman Kokayi, van 30 legt het aan met een meiske van 15. Dat vinden wij te jong.
Maar in de Islam is slechts toestemming van de eigenaar (vader) nodig, behalve als die vader een ongelovige is.
Mosque teacher, 30, who sent sexual videos to a 15-year-old girl and performed a sex act while they spoke on FaceTime is jailed for 10 years
A mosque teacher has been sentenced to 10 years in prison for sending sexual videos to a 15-year-old girl and performing a sex act while they spoke on FaceTime.

Seitu Sulayman Kokayi had an 'improper infatuation' with the teenager and tried to persuade her to send her own pornographic images back, a federal court in Virginia heard.
Kokayi, who worked at the First Hijrah Muslim Community Center in Washington, also asked her to meet him for sex in a hotel room.
In court he admitted 'many sins' and said he had no one to blame but himself, the Washington Post reported.
[...]
Prosecutors said the 30-year-old had also shown an interest in Islamic State extremism.
'Kokayi promoted support for the Islamic State and other violent activity by sending videos and other jihadist propaganda to his students, family members and friends,' officials said.
He allegedly sent the girl videos of ISIS fighters, although a federal judge said she did not take that into account in her sentencing.
Kokayi had already been under investigation over his suspected links to extremist ideology.
Het zit in de familie:
His stepfather Sheikh Abdullah al-Faisal was indicted on terrorism charges in New York in 2017 after being arrested in Jamaica.
Prosecutors said at the time that el-Faisal used lectures, a website and videos to incite followers to join ISIS.
El-Faisal was previously convicted in the United Kingdom in 2003 of soliciting murder, and imprisoned.
He was deported to Jamaica in 2007 after being released.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ailed.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Plaats reactie