De Joden hebben recht op Palestina.

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door Ariel »

De Joden hebben recht op Palestina?

Hoezo bezetting?

Weinig onderwerpen zijn zo grondig vervalst als de recente geschiedenis van de Westbank en de Gaza-strook in Palestina.


In 1948 werd er geen Palestijnse staat binnengevallen of vernietigd om ruimte te maken voor de vestiging van Israël. Van bijbelse tijden af, toen dit gebied de natie van de Joden was, tot aan de bezetting door het Britse leger aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, had Palestina nooit bestaan als een aparte politieke eenheid maar was integendeel opgenomen in het ene rijk na het andere, vanaf de Romeinen, via de Arabieren, tot en met het Ottomaanse regime. Toen de Britten in 1917 arriveerden, was de directe loyaliteit van de bewoners van het gebied lokaal – clan, stam, dorp, stad of religieuze secte – en bestond naast hun trouw aan de Ottomaanse sultan-kalief als het religieuze en tijdelijke hoofd van de wereld-Moslimgemeenschap.


http://people.zeelandnet.nl/kielmp/isra ... etting.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Het gebied 'Palestina' was vroeger zeer dun bevolkt. Er was een bevolkings-concentratie in Jeruzalem, verder in nog enkele kleinere plaatsen als Hebron, Bethlehem, Nablus en Nazareth en langs de kust. Verspreid door het gebied lagen Arabische dorpen, waar armoede troef was. Grote delen van het land lagen braak, niemand bekommerde er zich blijkbaar om. Mark Twain, die het land in 1867 bezoekt, schrijft:

“Een verlaten land, de bodem is rijk genoeg maar is overgelaten aan het onkruid – een stille, treurige uitgestrektheid… Een ontvolkt land… Nergens zagen we een menselijk wezen op de hele route… nauwelijks ergens een boom of struik. Zelfs de olijfboom en de cactus, trouwe vrienden van een waardeloze bodem, hadden het land vrijwel verlaten

Afbeelding

Afbeelding

http://www.eretzyisroel.org/~dhershkowitz/index2.html

De Joden hebben het land vruchtbaar gemaakt. Zonder de Joden zou Israël een woestijn zijn, en net zo ongecultiveerd als Palestina.

In 1880 komt een grote (eerste) immigratie op gang. De Joden van deze immigratie kopen grond (meestal van de beroerdste kwaliteit) van Arabische effendi’s. Of deze grond hen ook werkelijk toebehoorde, was niet aan te tonen, maar de Joden betalen sowieso. Zij slagen er in, die door hard werken en ondanks veel ontberingen en ziekten tot vruchtbaarheid te brengen. De gemeenschapsvorm is meestal de kibboets, een streng type collectieve boerderij, sterk self-supporting. Met de Arabische mensen in de dorpen is veelal een goede verstandhouding, maar de effendi’s en andere machthebbers zien met lede ogen aan dat hun indolente bevolking eisen begint te stellen: wat de Joden kunnen, dat kunnen wij toch ook! Nu de Joden belangstelling tonen voor het land, ontwaakt ook de Arabische interesse. Niet eerder!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Als dan van 14 op 15 mei 1948 David Ben-Goerion de Joodse staat Israël uitroept, zijn de vooruitzichten in alle opzichten belabberd. Direct op 15 mei vallen de legers van Irak, Syrië, Jordanië en Egypte de jonge staat binnen. Jordanië bezet Jeruzalem direct na het uitroepen van de Joodse staat. Israël vecht voor zijn leven! En het wonder gebeurt: de slecht bewapende Israëli’s, numeriek slechts een fractie van de binnenvallende vijand, behalen de overwinning, zij het na vele bange ogenblikken, en een groot aantal slachtoffers (6.000 doden, 15.000 gewonden).


Het Jordaanse leger hield beestachtig huis in Jeruzalem: alle Joden werden verdreven, synagoges gesloopt en vernield, en de hele Joodse wijk met de grond gelijk gemaakt. Joodse strijdkrachten slaagden er niet in om Jeruzalem tijdig te bereiken, mede ten gevolge van het strategische fort Latrun, dat op het laatste moment door de Britten aan de Arabieren was overgedragen. Aan Joden werd de toegang tot hun heilige plaatsen ontzegd.

Nog een probleem ontstond: de in Israël wonende Arabieren werden vanuit de omringende landen gesommeerd, Israël te verlaten, zodat de Arabische legers in korte tijd Israël de zee konden indrijven. Daarna konden ze weer terugkeren. Wie niet ging, werd met de dood bedreigd. Verscheidene 'Palestijnse' Arabieren zijn zo vermoord. Velen verlieten huis en haard en gingen naar de omringende landen (Egypte, Libanon, Jordanië, Syrië). Maar ook ten gevolge van de vijandelijkheden, waarbij van beide zijden wreedheden zijn begaan, vluchtten velen weg. Het betreft in totaal ruim 600.000 'Palestijnse' Arabieren. Zij werden opgevangen in kampen en verblijven daar heden nog. Echter nauwelijks bekend is, dat ten gevolge van de strijd rond 850.000 Joden werden gedwongen huis en haard in Arabische landen te verlaten met achterlaten van al hun bezittingen. Zij vluchtten naar Israël, waar zij geruisloos in de bevolking zijn opgenomen, en sindsdien een positieve bijdrage leveren aan de staat Israël. Het vluchtelingenprobleem is dus tweezijdig, waarbij Israël het heeft opgelost en de Arabische wereld nog steeds deze massa’s als pressiemiddel gebruikt om Israël het leven zuur te maken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Beseffen wij toch wel, wat een lilliput-landje Israël eigenlijk is in de omringende vijandige Arabisch/islamitische wereld.

* Het is omringd door 24 Arabische naties, die...

* 600 x de land-oppervlakte hebben,

* 50 x de bevolkingsgrootte hebben, en

* allemaal olievoorraden bezitten

Israël past 768 x in de USA! De USA, met twee bevriende naties noord en zuid, en twee oceanen oost en west, kunnen zich moeilijk voorstellen in welke positie Israël zich eigenlijk bevindt. Kunnen wij het?


Heeft Israël recht op het kleine stukje grond wat ze nu hebben?

Volgens mij is het antwoord....JA
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Israël vecht voor haar leven en bestaansrecht. Natuurlijk is het diep treurig dat hierbij burgerslachtoffers vallen. Ieder slachtoffer is er één te veel. Maar de kritiek die Israël hierover te verwerken krijgt, onder meer uit linkse hoek, is niet terecht. Steeds opnieuw wordt er op gewezen dat er in Libanon intussen ongeveer 1000 slachtoffers zijn gevallen, terwijl Israël rond de 120 doden te betreuren heeft.


Het grote verschil wordt aangegrepen om Israël van onmenselijk handelen te beschuldigen. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat Israël veel slachtoffers in eigen land heeft kunnen voorkomen, omdat het land veel beter georganiseerd is dan Libanon. In Israël zijn degelijk gebouwde schuilkelders en veel huizen hebben zogenaamde versterkte kamers. Dit is nog een erfenis uit de eerdere Golf-oorlogen, toen Israël ook al moest leven onder de dreiging van raketten.

De schuilkelders hebben in Israël duizenden levens gered. Want laten we eerlijk zijn, het doel van Hezbollah is vanaf het begin geweest om zoveel mogelijk Israëlische burgers te doden. De door Iran gesteunde en uitgeruste groep heeft niet eens gepretendeerd dat het uit is op militaire doelen. Voor Hezbollah, en ook Hamas, is heel Israël een legitiem doelwit. Beide organisaties hebben de vernietiging van Israël als eerste prioriteit.

Het valt niet te ontkennen dat Israël er niet voor terugschrikt om geweld te gebruiken om het eigen land en de eigen burgers te beschermen. Maar welk land zou dit niet doen? Welke andere optie is er als je jarenlang van alle kanten wordt aangevallen door vijandige organisaties die de speerpunten vormen van het islamitisch fundamentalisme.

Israël vecht om te overleven, en voor het bestaanrecht van het thuisland van het joodse volk. Ieder volk heeft recht op zelfbeschikking. Dit recht geldt zowel voor het joodse volk als het Palestijnse volk. Hier komt nog bij dat Israël de enige plek is waar joodse mensen zich veilig kunnen voelen. Het antisemitisme dat al sinds de Kruistochten een realiteit is waar joodse gemeenschappen over de hele wereld mee moeten leven, neemt alleen maar toe. Ook in Nederland, en zeker niet alleen in tijden van spanning.

De vijanden van Israël in het Midden-Oosten zijn dezelfde vijanden waar we ook in Europa tegenaan lopen. Of het nu gaat om Hezbollah, al Qaida of Hamas, het zijn allemaal paarden uit dezelfde stal. We zeggen niet dat kritiek op Israël niet geoorloofd is, of dat er geen dingen gebeuren die moeten worden veroordeeld, maar we willen wel duidelijk maken dat dit iets anders is dan meelopen in demonstraties waar met Hezbollah-vlaggen en -beeltenissen wordt gesjouwd en antisemitische leuzen worden geroepen. Dat is overstappen naar het andere kamp. Een gevaarlijk kamp, dat ons uiteindelijk allemaal naar het leven staat.
http://www.ravagedigitaal.org/index.htm ... ~mainFrame
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76263
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

De Geschiedenis van de stad Jeruzalem:

KANAÄNITISCHE PERIODE:?-1000 V.CHR.
Archeologische vondsten ten zuiden van de Gihonbron in de Kidronvallei leveren de bewijzen van de aanwezigheid van een nederzetting. Dit gebied valt onder het Egyptische Rijk.
Deze nederzetting werd waarschijnlijk bewoond door herders.

3000 v. Chr. De herders verlaten dit gebied doordat er te weinig voedsel is voor de kudde.
Er volgt een onbewoonde periode van ongeveer 1000 jaar.

2000 v. Chr. Bronzen Tijdperk. Vondsten geven aan dat er nieuwe bewoners kwamen.

1800 v. Chr. Het Egyptische Rijk wordt veroverd door het Hyksosvolk.
Alle stadstaten worden onafhankelijk.

Uit deze tijd zijn papieren gevonden waarop voor het eerst de naam Jeruzalem, geschreven als Ursalim wordt genoemd, als een van de steden die belasting betaalden aan Egypte.

Er wordt een muur gebouwd door de inwoners, de Jebusieten.

1500 v. Chr. Er wordt een onderaardse tunnel gegraven naar de bron omdat, in tijd van oorlog, Jeruzalem makkelijk kan worden afgesloten van water.
D.m.v. een stenen trap konden burgers makkelijk zonder gevaar water halen.

1400 v. Chr. Ook begonnen rond deze periode de volksverhuizingen; nomadenstammen zoeken vaste plekken en Jeruzalem wordt belangrijk omdat het een altijd water gevende bron heeft.
Bijvoorbeeld het volk Israël en het Hebreeuwse volk uit Egypte gaan naar het beloofde land.
Op een gegeven moment willen 12 stammen een leider. Saul wordt de eerste koning.
David, die een beter leider is, trouwt met de dochter van Saul.
Er ontstaat rivaliteit en na Saul's dood verslaat David Saul's zoon na een één jaar durende burgeroorlog.

ISRAELITISCHE PERIODE:1000-5586 V. CHR.

1008 v. Chr. David wordt de nieuwe koning op de leeftijd van 30 jaar.

1006 v. Chr. David trekt op naar Jeruzalem, toen nog een onafhankelijke stadsstaat en via het onderaardse tunnelstelsel kan een soldaat ongemerkt de stad inkomen en de poorten openen.
David laat de Jebusieten met rust en roept Jeruzalem uit tot hoofdstad.
Hij slaagt er in alle bevolkingsgroepen in vrede naast elkaar te laten wonen.
Dan brengt hij de ark des verbonds naar Jeruzalem.

EERSTE TEMPELPERIODE:960-538
968 v. Chr. Salomo, Davids zoon, bouwt de eerste tempel,
het eerste paleis en een kanaal vanaf de Gibonbron naar een vijver ongeveer 300 meter vanaf de stad.

928 v. Chr. Salomo overlijdt: zoon Rehebean regeert Juda met hoofdstad Jeruzalem.
Jerobean (edelman) regeert Noordelijk deel van Israël.
Door verdeling ontstaan zwakke plekken.
Het Egyptische leger valt aan. Er komt een burgeroorlog tussen Juda en Israël.

722 v. Chr. Israël wordt een Assyrische provincie—eerste ballingschap van edelen en priesters naar Mesopotamië.

632 v. Chr. Josia wordt koning van Juda. Hij sterft in de strijd als Israël weer aanvalt.
Zijn zoon Jojakim volgt hem op maar overlijdt snel ten gevolge van de oorlog met Nebukadnezar (een Babylonische koning).
Jojakims zoon Jojakin had geen andere keus dan zich over te geven aan de Babyloniërs.
Jojakins zoon Zedekia werd, door de Babyloniërs tot koning gekroond.
Als hij een poging doet tot opstand word deze door het Babylonische leger neergeslagen.

587 V. Chr. Het Babylonische leger verovert Jeruzalem nu met groot geweld.
De stad wordt verwoest, de muren worden neergehaald en de tempel wordt verbrand.
De helft van de bevolking wordt verbannen naar Babylon.
Deze, 50-jaar durende, ballingschap maakt een eind aan de 400-jarige eerste tempelperiode.

538 v. Chr. Babylon wordt veroverd door de Perzische koning Cyrus en de joden mogen terug naar Jeruzalem.
Ze krijgen toestemming om de tempel te herbouwen en offers te brengen, maar hij verbood hen om de muren te herbouwen. Zo bleef Jeruzalem in de macht van de Perzen.
De opvolgers van koning Cyrus, Darius en Artaxerxes handhaafden deze toezeggingen.

TWEEDE TEMPELPERIODE:515-332 V. CHR.
516 v. Chr. De tweede tempel werd ingewijd.
Met behulp van Ezra en Nehemia, twee vooraanstaande joodse leiders uit Babylon werd het joodse leven weer opgebouwd.
Jeruzalem werd een stad van vrede en joden uit alle delen van het Perzische Rijk maakten jaarlijks hun bedevaarten naar het centrum van hun geloof.

333 v. Chr. Alexander de Grote verslaat het Perzische Leger bij Issos.

HELLENISTISCHE PERIODE:332-168 V. CHR.
332 v. Chr. Een jaar later verovert zijn leger Juda en Jeruzalem.
De situatie, onder de Macedonische regering, veranderd voor de Joden niet.
De Griekse overheersing bracht wel het Hellenisme ( nadruk op individu en materialisme) wat in vergelijking met het joodse geloof voor veel onrust zorgde.

323 v. Chr. Alexander de Grote overlijdt. Het rijk valt uit alkaar en zijn opvolgers vechten erom.

320 v. Chr. Ptolemeus, heerser van Egypte, maar ook de Seleuciden, heersers over Syrië, vallen Juda en Jeruzalem binnen. Het volk lijdt erg onder deze tweestrijd.

199 v. Chr. Seleuciden heersen na ongeveer 100 jaar strijd.
Onder invloed van het Hellenisme werd het handelsverkeer een belangrijke bron van inkomsten voor Jeruzalem en kon deze flink uitbreiden.

Grieks werd de taal van het gebied.

190 v. Chr. Antiochus ( de derde in Griekse letters) aan de macht.
Er komt een strijd tussen pro-Hellenisten en inwoners die zich strikt onderwerpen aan de joodse wet en levenswijze. Met de grote stad Rome aan de overzijde van de Middellandse Zee kiest Antiochus, opvolger van de derde, voor de hellenisten. Hij beveelt dat de tempel ingewijd moet worden voor Zeus en rooft de tempelschatten. Er komt een verbod op de joodse godsdienst.

168 v. Chr. Opstand tegen Antiochus de vierde. Mattathias en 5 zonen waaronder Judas met de bijnaam Makkabeus (= de hamer) verzetten zich tegen het Hellenisme en na 2 jaar burgeroorlog bezetten de Makkabeeën Jeruzalem en herstellen de tempel in ere.
Dit wordt elk jaar gevierd met het feest van Chanoeka (= inwijding).

DE HASMONEËRS:141-63 V. CHR.
141 v. Chr. Simon, broer van Judas, riep onafhankelijke staat uit over Juda.
Na 4 eeuwen vreemde overheersing werd Jeruzalem weer de residentie van de joodse koning.

63 v. Chr. Na interne problemen nam Rome zijn kans waar en viel in op een zwak moment.
Pompeius verovert Jeruzalem. Hierbij komen 12.000 joden om en wordt de Tempel verwoest.

ROMEINSE (HERODUS’) PERIODE:37-70 V. CHR.
37 v. Chr. Koning Herodus maakt Jeruzalem tot hoofdstad en bovendien tot een van de mooiste steden ter wereld.
Hij droeg de titel van koning maar was niet meer dan een Romeins vazal.
Wij herinneren hem als de koning die bevel gaf tot het doden van het kindje Jezus, omdat hij vreesde voor zijn eigen positie als koning der joden.
Hij bouwt de burcht Antonia en begint met de restauratie van de tempel.

Jaar 0 Geboorte van Jezus Christus (volgens de bijbel)
10 jaar na de dood van Koning Herodus kwam Jeruzalem weer rechtstreeks onder Rome te staan.
Jezus van Nazareth predikte toen in het stadje.

26 na Chr. Pontius Pilatus benoemd tot stadhouder van Judea.

30 na Chr. Kruisiging van Jezus Christus in Jeruzalem.

41 na Chr. Koning Agrippa, kleinzoon van Herodus, bouwt de derde stadsmuur.

66 na Chr. Joodse opstand tegen Romeinse onderdrukking.

70 na Chr. Deze opstand eindigt met de val van Jeruzalem en de
verwoesting van de tweede tempel door keizer Titus.

LAAT ROMEINSE PERIODE:132-324 N.CHR.
132 na Chr. Keizer Hadrianus regeert.
Opstand o.l.v. Simon Bar Kochba, de joden verdrijven de Romeinen en Jeruzalem wordt weer hoofdstad.

135 na Chr. Keizer Hadrianus neemt Jeruzalem weer in en verwoest het.
Hij bouwt een nieuw ommuurde stad, Aelia Capitolina, en het joodse volk wordt gedeporteerd over het hele Romeinse Rijk. Diaspora = verstrooiing.

312 na Chr. Keizer Constantijn van Byzantium bekeerd tot het christendom.

BYZANTIJNSE PERIODE:324-638 N. CHR.
324 na Chr. Hij verovert Jeruzalem, de eerste christelijke heerschappij veroverde stad.

326 na Chr. Helena, zijn moeder, bezoekt Jeruzalem en wijst alle plekken aan die met Jezus`s leven te maken hadden, daar laat ze kerken bouwen waaronder de kerk van het heilige graf.
Jeruzalem wordt weer Jeruzalem genoemd en er komen steeds meer joden terug.

De opvolger van Constantijn, Julianus, geeft toestemming voor het opbouwen van de tempel, maar dit mislukt door een aardbeving.

614 na Chr. De Perzen veroveren Jeruzalem, met behulp van de joden. Jeruzalem tijdelijk in joodse handen.

629 na Chr. Jeruzalem heroverd door de Byzantijnen. Zij richten een slachting aan onder de joden, de overlevenden werden verdreven.

ISLAMITISCHE PERIODE: 638-1099 N. CHR.
638 na Chr. Jeruzalem ingenomen door kalief Omar Ibn el-Katab. De Arabische ruiters waren veel sneller dan de Byzantijnen omdat zij zware maliënkolders droegen.
Kalief Omar sticht de eerste, houten, moskee op de berg Moria.

De joden mochten terugkeren naar Jeruzalem.

660 na Chr. Bouw van de Al Aksa moskee op de Tempelberg (op de ruïnes van een Byzantijnse kerk).

691 na Chr. Rotskoepel voltooid.
Meer dan 4 eeuwen duurde de Mohammedaanse overheersing.
Overeenkomsten tussen het Oude Testament en de Koran kunnen worden toegeschreven aan de nauwe contacten tussen de profeet Mohammed en de joodse gemeenschap in Arabie.

969 na Chr. De Egyptische Fatimiden veroveren Jeruzalem.

1071 na Chr. Verovering van de stad door de Turkse Seldjoeken. Kerken en Synagogen worden in brand gestoken.

1095 na Chr. Paus Urbanus 2 roept op tot een Kruistocht tegen de Islam om Jeruzalem en de heilige plaatsen uit heidense handen te bevrijden.

KRUISVAARDERSPERIODE:1099-1187 N. CHR.
1099 na Chr. Onder leiding van Godfried van Bouillon nemen de kruisridders Jeruzalem in.
Het merendeel van de bevolking wordt afgeslacht, zowel joden als islamieten.
Zijn opvolger, Boudewijn van Vlaanderen maakt Jeruzalem tot hoofdstad van het koninkrijk van kruisvaarders met zichzelf als koning.

1187 na Chr. Salah –ad-Din (Saladin), een Koerdische leider, neemt Jeruzalem in.
De joden krijgen toestemming terug te keren.

1229 na Chr. Kruisvaarders veroveren Jeruzalem nog een maal m.b.v. een verdrag met de Islamitische heersers.

MAMMELUKSE PERIODE:1260-1517 N. CHR.
1290 na Chr. Kalawun, een Mammelukse heerser verdrijft de kruisvaarders voorgoed uit het Heilige Land.
Mammelukken waren vrijgevochten slaven uit Turkije.

1517 na Chr. De Mammelukken verdreven door Ottomaanse Turken. Onder de Turkse heerschappij van Sultan Suleiman de Grote worden de stadsmuren hersteld en wordt Jeruzalem met vele Islamitische bouwwerken verfraaid.
Joden kwamen terug en ook Christenen werden getolereerd. Vele kloosters en kerken dateren uit deze periode.

OTTOMAANSE PERIODE:1517-1917 N. CHR.

1551 na Chr. De gouden poort wordt dichtgemetseld, om de komst van de Messias te voorkomen.
1844 na Chr. Tijdens een volkstelling blijkt er een joodse meerderheid in de stad te wonen: 7120 Joden, 5760 Moslims en 3390 Christenen.
De neergang van het Turkse Rijk verschafte aan Europese landen een nieuwe mogelijkheid voet aan de grond te krijgen in Jeruzalem. Er werden vele Europese consulaten gevestigd.

Pelgrims verschaften enige bron van inkomsten, maar Jeruzalem bleef arm.
Heilige plaatsen werden verwaarloosd, gebouwen raakten in verval en de levensomstandigheden gingen snel achteruit.

BRITSE PERIODE:1917-1948 N. CHR.

1917 na Chr. Het Britse Mandaat; eerste wereldoorlog, de Britten onder leiding van generaal Edmund Allenby veroveren Jeruzalem.

1947 na Chr. De Britten stonden op het punt Palestina te verlaten, de V.N. wil Jeruzalem verdelen tussen de Arabieren en de joden. Ze stellen voor Jeruzalem een internationale status te geven.
De Arabieren wijzen deze resolutie af want deze zou voor 10 jaar gelden en dan door een referendum opnieuw bekeken worden. De Arabieren wisten dat ze in de minderheid waren en dan dus zouden verliezen. Jeruzalem telde toen 100.000 Joden en 65.000 Arabieren. De Arabieren vallen Israël aan.


ISRAËLITISCHE PERIODE:VANAF 1948

1948-1949 Israëls onafhankelijkheidsoorlog eindigde in een verdeling van Jeruzalem: West-Jeruzalem = de Israëlische sector en Oost-Jeruzalem = de Jordaanse sector.
Jeruzalem werd hoofdstad van de jonge staat Israël en het Israëlitische volk begon met herbouwen.

In West- Jeruzalem kwam de Knesset ( Israëlisch parlement) en andere regeringsgebouwen, maar ook de Hebreeuwse Universiteit, nieuwe woonwijken, parken en tuinen en maakte dit deel tot een levendige moderne stad. De ontwikkeling in het oostelijke deel stagneert onder de Jordaanse regering, het wordt verwaarloosd en raakt in verval. Joodse historische monumenten worden opgeblazen om herinneringen aan joodse aanwezigheid uit te wissen.

Jeruzalem bleef 19 jaar lang verdeeld door middel van prikkeldraad en hoge muren.

Arabische scherpschutters schoten op voorbijgangers aan de joodse kant.

1965 na Chr. Teddy Kollek gekozen tot burgermeester.

1967 na Chr. Voortdurende spanningen tussen Israël en omringende Arabische staten.
Verbond tussen Jordanië, Syrië en Egypte. Samen vallen zij Israël aan.

Tijdens de Zesdaagse oorlog verovert Israël Oost-Jeruzalem op de Jordaniërs. De stad wordt herenigd.

Tegenwoordig na bijna 20 jaar gaan er weer mensen wonen in joodse wijken naast de Armeense, christelijke en islamitische wijken in de oude stad, en zijn alle heilige plaatsen voor iedereen toegankelijk.

Jeruzalem is een moderne stad die werkgelegenheid en onderdak biedt aan al haar inwoners.

Tegelijkertijd geeft de stad getuigenis van haar eeuwenoude historie, zij blijft uniek en een mysterie, daardoor is zij zo kostbaar in de ogen van haar inwoners en bewonderaars over de hele wereld.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll098/gs-jeru.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6339
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:De Joden hebben recht op Palestina?

Hoezo bezetting?
We zouden in de wereld naar een sociaal anarchistische maatschappij toe moeten. Waar geen onderdruking meer door politieke machthebbers kan plaatsvinden.

Protectie van gebied. landje pik. Het is de mens niet vreemd.

De ene mens heeft over de ander geregeerd tot diens nadeel. Dit staat zelfs vroom in de bijbel opgetekend - ter lering en vermaak. Nou, wij weten wat voor een soort Hitler Mozes was, en ga zo maar door met die ’lieve’ vroegere ’lekkere’ joden. Nu leven christenen en joden al lange tijd in vrede en respect en begrip bij elkaar. In Israël stikt het er van de moslims. Daar is geen haat tegen elkaar. Alleen een stelletje fanatieke fundamentalistische joodse malloten die geestelijk gestoord zijn vormen slechts een bedreiging voor het geestelijke welzijn van de mens. Die moeten we goed in de gaten houden. En zo is er overal wel wat.

De Nederlandse wet geeft iedere burger het recht zijn eigen domicilie te bepalen. O ja? Misschien is het nu veranderd, maar vroeger kon ik niet vanuit mijn woonplaats waar ik geboren was verhuizen naar een andere stad. Waarom niet? Omdat ik niet economisch gebonden was aan die andere stad. Maar met een flinke zak geld had ik het probleem stante pede kunnen oplossen.

Voor mij duistere onverklaarbare reden werd in Europa allervriendelijkst de deur opengezet voor een soort kannibalistische cultuur: de islam. Hoe heeft een beschaving in godsnaam toch zoiets kunnen toestaan zonder daaraan voorwaarden te stellen? De straf voor dit soort onnadenkende foute historische handelingen kunnen wij nu elke dag met lede ogen aanschouwen.

Het komt allemaal wel goed, daar ben ik van overtuigd. Want het goede overwint zeker het kwade. Jammer van al die onnodig aangerichte schade. In materieel, maar vooral in geestelijk opzicht.

Ik heb die claim van de Palestijnen ook nooit begrepen op het gebied van Israël. Als kind wist ik al dat daar altijd al joden hadden gewoond met hun koninkrijken. Die vluchtelingenkampen zijn vanaf het begin stelselmatig in stand gehouden door de omliggende Arabische staten. Waarom? Geen Arabische staat wilde die Palestijnen op zijn grondgebied toelaten. Zo gek, mensvriendelijk en islamgebonden waren ze ook niet. Huichelaars, onbetrouwbare sujetten zijn het die Arabieren. En waar haalde de islam zijn geestelijke mosterd vandaan? Juist ja, via de arabische analfabetische kamelendrijver Mohammed. En dan de joden maar overal de schuld van geven. Maar dat is nu typisch arabisch en islamitisch denken:

Elke geleden nederlaag van arabieren wordt door hen vertaald in een glorieuze overwinning. Zie je wel dat er iets goed mis is met de islam? Wat goed is is slecht en wat slecht is is weer goed volgens hen. Warheid telt niet bij de islam.

Israël heeft zich dat zootje primitieve ongeregelde islamisten van het lijf weten te slaan doordat de islam in en in verdeeld is binnen hun gelederen. Al die arabische staten die zich verenigd hadden om Israël van alle kanten in de pan te hakken, strandden op het gezonde verstand van de joden en natuurlijk niet te vergeten:

Door de rechtvaardige bescherming van Allah van het Israëlitische volk. Exit dus met al die islamitische landen!

Ik heb zelden zo’n verwarrend cultuurpatroon in denken meegemaakt dat tevens zo hardleers is in progressie en vooruitgang als bij de islam met zijn moslims. Armoede, onwetendheid, het onophoudelijk beledigen en in de maling nemen van Allah hun god waarmee ze blijkbaar alles kunnen uitspoken tot de meest verachterlijke zaken aan toe. Ja, voor zoiets moet een echte beschaving wel degelijk oppassen.

De bevolking van Israël bestaat voor 20% uit arabieren. In Jericho, de hoofdstad op de westelijke Jordaanoever waar nu Hamas de baas is, mogen géén joden wonen. Die zult u daar niet vinden. Lekker religieus bezig die islamieten!

Het is de inconsequentheid, de halfslachtigheid, onwil tot wezenlijke veranderingen, evenals het onvermogen de dingen reëel te zien, opvattingen van beneden te respecteren en de WAARHEID te erkennen die de islam en toeval of niet, ook de PvdA tot de huidige diepe crisis hebben geleid.

Het christelijke fascisme hebben we gelukkig al meer dan vijftig jaar achter ons liggen. Wat ons nu nog rest om onze beschaving te redden is het opruimen van het allergrootste fascistische bolwerk dat de mensheid, buiten het vroegere christendom, ooit getroffen heeft: DE ISLAM.

Stop met (georganiseerde) religie! Word mens en gebruik je verstand in goede harmonie. LAAT GOD MET RUST!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48356
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door Pilgrim »

Hoe oude munten en zegels de Joodse verbondenheid met Jeruzalem bewijzen

10 juni 2019

Afbeelding

De Palestijnen kunnen nog zoveel de wereld rondreizen en hun leugens vertellen over de Joden die geen verbinding hebben met Jeruzalem en de Tempelberg, alles wat ze maar willen. Valse beweringen zijn één ding. Duidelijk archeologisch bewijs leveren is een ander. Het Joodse volk leefde in het land Israël en de verhalen van de Joodse tempels die in de Bijbel zijn opgetekend en historische documenten hebben thans ook de wetenschappelijke en archeologische ondersteuning verkregen.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is de afgelopen decennia verschoven van het proberen om Israël te vernietigen met de hulp van naburige Arabische legers aan het Palestijnse leiderschap en zijn aanhangers die het bestaansrecht van Israël willen legitimeren.

Een primaire focus van deze inspanning was een poging om het Joodse volk af te sluiten van het hebben van enige historische connectie met Jeruzalem en de Tempelberg. De wereld overtuigen dat het Joodse volk geen verband houdt met dit betwiste gebied, bevestigt het verhaal dat Israël een bezettende macht is in dit land en vooral in Jeruzalem.

Dit begon met een verklaring van Yasser Arafat op 11 oktober 1996, waarin hij zei: “Dat is helemaal geen Westelijke Muur [Kotel], maar een islamitisch heiligdom.” (Ma’ariv, 11 oktober 1996)

Deze benadering werd voortgezet op 22 november 1997 toen de Moefti van Jeruzalem, Sheikh Ikrama Sabri, de hoogste religieuze autoriteit van de PLO voor de stad en die werd aangesteld door Arafat, zei: “De Al-Buraq Muur [de westelijke muur] en zijn plein zijn een islamitische religieuze eigendom, en de beslissingen van de Israëlische regering hebben er geen invloed op... De Al-Buraq-muur maakt deel uit van de Al Aqsa-moskee. De joden hebben er geen relatie mee.”

Het leek een officieel beleid van de Palestijnse Autoriteit te worden toen op 10 december 1997 het Ministerie van Informatie van de Palestijnse Autoriteit een verklaring aflegde dat “Joden nooit enige band met Jeruzalem hadden”. Ze vervolgden en beweerden dat “er geen tastbaar bewijs is van een Joodse sporen / overblijfselen in de oude stad van Jeruzalem en de directe omgeving.”

Het Palestijnse leiderschap zorgde ervoor dat dit verhaal aan het Palestijnse volk werd verteld. De Palestijnse historicus Jarid al-Kidwa ging in juni 1997 naar de Palestijnse Autoriteit Televisie en verkondigde dat “de Joden nooit in het oude Israël leefden. Alle gebeurtenissen rond de koningen Saul, David en Rehoboam vonden plaats in Jemen, en geen Israëlische resten werden gevonden in Israël, om een heel eenvoudige reden – omdat ze er nooit waren.”

Arafat paste deze bewering een beetje aan bij de 2000 Camp David-onderhandelingen met Israëlische en Amerikaanse leiders. Volgens Dennis Ross, de Amerikaanse afgevaardigde naar het Midden-Oosten, stelde Arafat voor dat er een Joodse tempel was maar dat deze niet in Jeruzalem was.

Meer dan twee decennia van Palestijnse leiders die deze boodschap voortdurend herhalen, hebben hun vruchten afgeworpen. In mei 2017 heeft de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) Israël als ‘bezetter’ in Jeruzalem verklaard. De verklaring werd gesteund door Rusland, China, Brazilië, Iran, Maleisië, Mauritius, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Zweden, Rusland, China, Brazilië, Nicaragua en Tsjaad.

Het enige probleem waarmee de Palestijnen worden geconfronteerd en dit verhaal is dat het ronduit onjuist is. Afgezien van het feit dat de Koran zelf dubbelzinnig erkende dat God het land Israël aan de Joden had beloofd, hebben archeologische opgravingen munten en zegels ontdekt die duidelijk maken dat het Joodse volk duizenden jaren geleden in het land Israël leefde.

In 1999, slechts een paar jaar nadat de Palestijnen de wereld begonnen te vertellen dat het Joodse volk geen connectie heeft met Jeruzalem, voerde de noordelijke tak van de Islamitische Beweging een illegale renovatie van de Tempelberg uit. Ze gooiden meer dan 9.000 ton vuil in de nabijgelegen Kidron-vallei.

Erkennend dat deze ‘vuilnis’ archeologische artefacten moet bevatten, begonnen Dr. Gabriel Barkay en Zachi Divra in 2004 door het zand te ziften in een initiatief dat bekend werd als het Tempelbergzifting Project. Meer dan 200.000 vrijwilligers hebben geholpen door dit puin te ziften en honderden artefacten die bewijzen dat de Joodse oude aanwezigheid in Jeruzalem en de Tempelberg was ontdekt.

Enkele van de meest recente vondsten (zegels & munten) op deze blog:

♦ Israëlische kinderen ontdekken 1.600 jaar oude gouden munt in Galilea van 18 april 2019 [lezen]
♦ Afbeelding 2.000 jaar oude 9-armige menorah gevonden op een zeldzame Joodse site in Beersjeba van 5 april 2019 [lezen]
♦ Jeruzalem: 2.600 jaar oude zegel ontdekt van hofdienaar van koning Josia in de Stad van David van 1 april 2019 [lezen]
♦ Bronzen munt ontdekt uit de periode van Joodse Bar Kochba Revolte tegen de Romeinen van 12 februari 2019 [lezen]
♦ Artefact uit de Eerste Tempelperiode opgegraven in Jeruzalem van 21 november 2018 [lezen]
♦ 2000 jaar oude Hebreeuwse inscriptie verwijst naar de volledige naam van Jeruzalem van 10 oktober 2018 [lezen]
♦ 1000 oude briefzegels gevonden in het Nationaal Park van Beit Guvrin van 20 september 2018 [lezen]
♦ Bronzen munt ontdekt uit het jaar 69 na Chr., de tijd van de eerste Grote Revolte van 2 juli 2018 [lezen]
♦ Vijf Joodse munten ontdekt op de Tempelberg uit de 4de eeuw voor Christus van 14 juni 2018 [lezen]
♦ Bronzen munt ontdekt uit periode van Bar Kochba revolte ca. 132-135 na Chr. van 12 mei 2018 [lezen]
♦ Tientallen ‘Vrijheidsmunten’ van Joodse Opstand (66-70) ontdekt nabij de Tempelberg van 27 april 2018 [lezen]
♦ Hebben archeologen zojuist het zegel van de bijbelse profeet Jesaja ontdekt? van 23 februari 2018 [lezen]
♦ Zegels uit periode van Koninkrijk Judea werpen een licht op het leven in het oude Jeruzalem van 31 januari 2018 [lezen]
_________________________________________________________

Bronnen:

♦ Naar een artikel van Dov Lipman “Jerusalem? The Proof is in the Ancient Coins and Seals” van 7 juni 2019 op de site van Love of the Land
♦ Naar een artikel “How Ancient Coins and Seals Prove the Jewish Connection to Jerusalem” van 5 juni 2019 en een artikel van Pesach Benson “Jewish Ties to the Temple Mount – What’s the Story?” van 7 maart 2019 op de site van Honest Reporting
♦ Zie ook op deze blog in de Categorie: Archeologie (133 artikels)

https://brabosh.com/2019/06/10/pqpct-nce/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7130
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door sjun »

King Hezekiah's Seal Impression Found in the Ophel Excavations, Jerusalem


Has Eilat Mazar Discovered Archaeological Evidence of Isaiah the Prophet?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Maarten
Berichten: 593
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door Maarten »

Palestijnen klagen dat archeologie Jeruzalem judaïseert

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabi ... fault.aspx

We weten uit de Bijbel, dat het volk Israël het bevel kreeg om drie keer per jaar de Tempelberg in Jeruzalem te bezoeken - op Soekkoth (Loofhuttenfeest), Pesach (Paasfeest) en Shavoe'ot (Wekenfeest, Pinksteren). Volgens de Palestijnen, beweren dat de Joden hier kolonisten zijn, is dat allemaal nooit gebeurd.

Maar na zes jaar van opgravingen onthulden archeologen eind juni bewijzen die aansluiten bij het bijbelse verslag - een brede pelgrimsweg naar de Tempelberg, die plaats kon bieden aan de grote menigten Israëlieten die voor de genoemde feesten aankwamen.
http://lagelanden.proboards.com/thread/ ... lem?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=sXXtif9qPKg

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Joden hebben geen recht op Palestina.

Net zo min als het moslimtuig dat in de broek schijt van angst voor de onzekere toekomst na de dood. Ondertussen parasiteren zij zich wezenloos op onze troeven die voor het oprapen liggen in onze beschaving. Maar het is goed dat de joden in Israël de dienst uitmaken over alle Arabische landen. Want aan een moslim ook maar een vinger macht geven, resulteert net zoals met Hitler in een catastrofale aangelegenheid die wij niet moeten willen.

Moslims weten net zo goed als ik dat zij wanhopige speculanten zijn op het glibberige pad vol sperma van de pedofiele perverse zelfbenoemde psychopaat en terroristische Arabische geile oorlogscrimineel Mohammed. Een historisch debacle dat maar tot één ding kan leiden: het instorten van het bouwvallige huis dat Islam heet.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 19168
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De Joden hebben recht op Palestina.

Bericht door mercator »

Maarten schreef: Maar na zes jaar van opgravingen onthulden archeologen eind juni bewijzen die aansluiten bij het bijbelse verslag - een brede pelgrimsweg naar de Tempelberg, die plaats kon bieden aan de grote menigten Israëlieten die voor de genoemde feesten aankwamen.
Van de twee kanten nonsens argumenten. Goed dat de Joden daar 2000 jaar geleden stonden te feesten als de beesten maar waarom zou hen dat het recht geven om nu dat terrein op te eisen ? Dan kunnen de Italianen zowat heel Europa opeisen want overal werden en worden daar tempels voor Bacchus, Mercurius etc. opgegraven en daar zal ook wel gefeest zijn geworden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Plaats reactie