Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

“Palestina” – de uitvinding van een natie
Pierre Rehov - Gepubliceerd op 6 jun. 2019

Bestond er voor 1948 een land genaamd “Palestina”? Wie zijn de “Palestijnen” in werkelijkheid eigenlijk? Wat was de connectie tussen nazisme, communisme en “Palestijns” nationalisme? Waarom kiezen de media altijd partij voor de “Palestijnen” tegen Israël? En nog veel meer. Alles in deze video zijn feiten die gecontroleerd kunnen worden.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Uitzonderlijk Palestijns gedrag verhindert “tweestatenoplossing”

Geplaatst op 26 september 2019

Afbeelding

Zelden, als ze het überhaupt doen, hoor je buitenlandse politici en media vragen waarom Palestijnen niet tegen hun eigen leiders in opstand komen ten gunste van een vredesakkoord met Israël. Veel “experts” uit het buitenland zeggen dat de Palestijnse bevolking een onafhankelijke staat zou willen, die naast Israël zal opbloeien. Deze mythe wordt ook door Israëlische links verbreid, waarvan delen als “nationale masochisten” kunnen worden beschouwd.

Aan vele andere naar onafhankelijkheid strevende naties is nooit een staat aangeboden. Het EU-lid Spanje wil bijvoorbeeld Catalonië geen onafhankelijkheid geven. De Koerden in Zuidwest-Azië tellen ongeveer 30 miljoen mensen en aan hen is nooit een onafhankelijke staat aangeboden. Daarentegen hebben vooraanstaande Israëlische politici meer dan een keer een staat aangeboden aan de Palestijnse leiders.

In het jaar 2000 deed de Israëlische minister-president Ehud Barak in Camp David een verstrekkend voorstel aan de Palestijnse leider Yasser Arafat. Bill Clinton was destijds president van Amerika. Hij heeft gezegd dat Barak de Palestijnen de controle over de Tempelberg aanbood, de heiligste plek van jet Jodendom. Zelfs dit voorstel werd door Arafat afgewezen.

In 2008 discussieerden de Israëlische minister-president Ehud Olmert en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas over een overeenkomst. De belangrijkste Palestijnse onderhandelaar, Saeb Erekat, was aanwezig bij de onderhandelingen; hij zei tegen de Palestijnse televisie dat Olmert alle eisen van de Palestijnse Autoriteit geaccepteerd zou hebben. Hij bood Abbas iets meer dan de totale “Westbank” aan. Desondanks wees Abbas dit voorstel af. Erekat zei dat hij Abbas geadviseerd zou hebben dit voorstel aan te nemen.

De vraag waarom de Palestijnen niet tegen hun leiders in opstand komen ten gunste van een vrede met Israël, is op dit moment bijzonder relevant. In verschillende landen marcheren mensen tegen hun heersers en riskeren gevangenisstraf en vaak hun leven voor meer democratie. Een belangrijk actueel voorbeeld is Rusland. Ondanks de brutaliteit van de veiligheidstroepen marcheren, hoofdzakelijk in Moskou, demonstranten verder tegen het verbod op oppositiekandidaten. Hongkong is nog een voorbeeld.

De bewering dat opstand tegen Arabische leiders voor meer democratie on-Arabisch is, is deze eeuw verouderd. In 2010 stak de fruitverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in zijn stad Sidi Bouzid in brand. Daar begonnen de protesten tegen de Tunesische regering en verspreidden zich in meerdere Arabische landen. Deze opstanden werden bekend als de “Arabische Lente”.

Een van de pro-Palestijnse standaardantwoorden op bovengenoemde vraag luidt dat de Palestijnse bevolking bang is. Dat is uit een serie redenen een grotendeels misleidend antwoord. Er zijn Palestijnen die bereid zijn hun leven voor een zaak te riskeren. Deze zaak is het vermoorden van Israëli´s, inclusief burgers.

De Palestijnse Autoriteit heeft dit risico financieel lonend gemaakt. Zij betaalt aanzienlijke bedragen geld aan moordenaars als Israël hen gevangen zet. Als ze hun aanslag niet overleven, dan gaat het geld naar hun familieleden. Een voorbeeld is de aanslag op pizzeria Sbarro in Jeruzalem, waarbij vijftien Israëli´s vermoord werden. Hun moordenaars respectievelijk families hebben sindsdien meer dan $ 900.000,- gekregen van de Palestijnse Autoriteit. De betalingen aan de moordenaars werden indirect ook door de Nederlandse regering mogelijk gemaakt, die de Palestijnse autonomie nog steeds subsidieert. Met dit geld wordt de Palestijnse begroting ondersteund.

Er bestaan nog meer bewijzen voor het feit dat de Palestijnse bevolking niet echt tuk is op onafhankelijkheid. Bij de enige parlementsverkiezingen in het jaar 2006 kreeg Hamas de absolute meerderheid. Deze beweging werft voor de volkerenmoord op Joden. Volgens informatie van het Carter Center van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter waren de verkiezingen “open en eerlijk”.

Dankzij de Nederlandse historica en journaliste Els van Diggele weten we het een en ander over dissidenten in de Palestijnse gebieden. Zij woonde daar een jaar lang en hield zowel op de “Westbank” als in de Gazastrook omvangrijke interviews. Haar boek met de titel “We haten elkaar meer dan de Joden” uit het jaar 2017 is er alleen in het Nederlands. Zij komt tot de conclusie dat er Palestijnen bestaan die het niet eens zijn met de Palestijnse Autoriteit en met Hamas en daarvoor zelfs in de gevangenis hebben gezeten. Niemand heeft echter gevangenisstraf geriskeerd om aan te dringen op het aannemen van Israëlische aanbiedingen voor een Palestijnse staat. Uit haar boek kun je afleiden dat vrede met Israël blijkbaar niets is dat men als waard beschouwt om er persoonlijke risico´s voor te nemen.

In een door haar geautoriseerd interview zei Van Diggele: “Door de bril van een historicus een blik werpend op de Palestijnse samenleving, kom ik tot de conclusie dat er een eeuw van stagnatie, verwoesting en een machtsstrijd plaatsvond, die werd uitgevochten over de ruggen van de gewone Palestijn. Niemand vroeg hen iets. Deze instelling loopt als een rode draad door de Palestijnse samenleving. Een goed voorbeeld is het gedwongen aftreden van de voormalige minister-president Salam Fayyad. Ik sprak met deze gematigde man en ook met vooraanstaande mensen van Hamas. De gematigde stem kan in de Palestijnse samenleving geen succes hebben.”

Ze voegde er aan toe: “Fayyad wilde een geordende staat creëren door met Israël samen te werken. Hij zei: ´Een staat is niet alleen ons recht, maar ook onze plicht. We hebben recht en orde nodig, ontwapening en bestrijding van de corruptie.´ De Palestijnen wilden dat niet. Zij gaven de voorkeur aan verzet. Abbas zorgde ervoor dat Fayyad moest vertrekken.”

Voor dit alles is slechts één rationele conclusie mogelijk. Om naast Jordanië een tweede Palestijnse staat op de plek te creëren waar ooit Brits mandaatgebied was – en misschien zelfs met de Gazastrook een aparte derde Palestijnse staat – zal hoogstwaarschijnlijk niet tot vrede leiden. Het meest waarschijnlijke resultaat zal de oprichting van een sterker platform zijn voor het verspreiden van haat en geweld door Israëls Palestijnse vijanden.

Bron: https://heplev.wordpress.com

Door: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/26 ... oplossing/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Wie Israëls grenzen van 1948 begrijpt, begrijpt ook dat er geen “bezetting” bestaat

Geplaatst op 27 september 2019

Afbeelding

Er zijn echt maar twee mogelijkheden hoe je moet kijken naar de grenzen van Israël bij zijn onafhankelijkheidsverklaring in mei 1948; het hele gebied van het mandaat Palestina OF de voorgestelde grenzen, die de algemene vergadering van de VN in 1947 voorstelde. Zoals hieronder zal blijken, is slechts één daarvan juridisch geldig, terwijl beide laten zien dat Israël geen “Palestijns land” bezet.

De grenzen van mei 1948: het mandaat Palestina

Toen het Ottomaanse rijk uiteenviel, namen de Fransen en de Britten de controle over verschillende mandaten over, totdat de lokale bevolking in staat was haar eigen functionerende regeringen te vormen. De Fransen namen de mandaten Libanon en Syrië en de beide werden in 1943 respectievelijk 1946 landen, nadat de laatste Franse troepen vertrokken. De Britten namen de mandaten Palestina en Irak. Irak verklaarde zich in 1932 onafhankelijk. Wat Palestina betreft, was de situatie omslachtiger en gecompliceerder.

Het internationale mandaat van 1922 maakte duidelijk dat de Britten de Joden zouden moeten helpen om hun thuisland weer op te richten op het territorium. Het land ten oosten van de Jordaan werd echter als een land beschouwd, waarbij de Britten de optie hadden dit af te scheiden (Artikel 25), wat ze ook deden. Het land werd uiteindelijk het koninkrijk Jordanië.

Met betrekking tot de rest van het mandaat Palestina hadden de Britten een moeilijke tijd in de omgang met een lokale Arabische bevolking, die niet wilde zien dat een enorme stroom Joden de streek betreedt. De meerdere jaren durende Arabische opstanden van 1936 tot 1939 zorgden er bovendien voor dat de Britten over een deling van het land tussen de Joden en de Arabieren na te denken (de Peel-commissie van 1937 werd niet aangenomen) en ze stelden een bovengrens voor het aantal Joden vast dat het was toegestaan het territorium binnen te komen (het Witboek van 1939, dat ook werd ingevoerd).

Aan het einde van de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten hun handen vol om thuis alles weer op te bouwen en de Joden hadden heel duidelijk een einde van de immigratiebeperking nodig. Dus verzochten de Britten in 1946 de VN om de zaak op zich te nemen. De algemene vergadering van de VN stemde voor de deling van het land tussen de Joden en de Arabieren; het ging om een niet bindende stemming. Alle Arabische landen stemden tegen en de deling vond nooit plaats.

Toen de Britten in mei 1948 hun laatste troepen weghaalden, riepen de Joden de nieuwe staat Israël uit. Net als bij de mandaten Libanon, Syrië en Irak ging de Britse aftocht van troepen begeleid door het uitroepen van een nieuwe staat in het HELE MANDAAT, inclusief de gebieden die inmiddels als Gazastrook en “Westbank” bekend geworden zijn.

Mei 1948: het delingsplan van 1947
Toen Israël zich onafhankelijk verklaarde, streefde de Arabische gemeenschap zelf nog steeds naar de controle over het gehele mandaat Palestina. Ze wees de staat Israël in 1948 net zo af als ze in 1947 het voorgestelde VN-delingsplan afwees. Ze beschouwde beide als illegaal, als een invasie van haar Arabische land.

Toen Israël tijdens zijn onafhankelijkheidsverklaring werd aangevallen door vijf Arabische legers, begon de invasie niet in Jeruzalem. Voor de Arabieren was het hele land één enkele, samenhangende eenheid. De lijnen van het delingsplan waren net zo onzichtbaar als irrelevant als de voorgestelde grenzen van de Peel-commissie.

En voor de Joden was dat ook zo.

De wapenstilstandsgrenzen van 1949/de Groene Lijn
Als de internationale gemeenschap nu van “bezetting van Palestijns land” spreekt, dan refereert men aan de grenzen zoals die voor het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 bestonden. Dat waren de frontgebieden, die na het einde van Israëls onafhankelijkheidsoorlog in 1948/1949 ontstonden. Deze tussen Israël en een serie invasielegers vastgestelde wapenstilstandsgrenzen werden in een groene kleur op de landkaarten getrokken, daarom werden ze ook bekend als “Groene Lijn”.

Het Egyptische leger veroverde het gebied van de Gazastrook. De Israëlisch-Egyptische wapenstilstand verklaarde nadrukkelijk dat deze wapenstilstandsgrenzen niet als definitieve grenzen opgevat mogen worden. Het Jordaanse leger veroverde een groot deel van oostelijk Palestina, dat in de loop der tijd bekend werd als “Westbank”. De Israëlisch-Jordaanse overeenkomst verklaarde bovendien dat de lijnen niet als grenzen bedoeld waren.

Jordanië ondernam echter een serie bijzonder vijandige stappen. Het verdreef niet alleen alle Joden uit de “Westbank”, maar annexeerde het territorium in 1950 ook,, wat door bijna de hele wereld niet werd erkend. Het ondernam ook de stap om alle Arabieren, die op de “Westbank” woonden, in 1954 het Jordaanse staatsburgerschap toe te staan (dat gold nadrukkelijk niet voor Joden, die werden uitgesloten van het Jordaanse staatsburgerschap).

Van 1949 tot 1967 was het land tussen Israël, Egypte en Jordanië opgedeeld. Er bestond geen Palestina.

In deze periode begonnen veel staten Israël te erkennen. Terwijl de grenzen van het land aan mogelijke wijzigingen werden onderworpen, zoals die in de beide wapenstilstandsovereenkomsten waren beschreven, erkenden de landen de Israëlische soevereiniteit tot deze lijnen. En dat is nu nog steeds zo.

De “grenzen” van 1967
De gevechten tussen de Israëli´s en de Egyptenaren en de Jordaniërs woedden verder van 1949 tot 1967.

Arabische strijders staken de Groene Lijn vanuit Egypte en Jordanië naar Israël over en doodden Israëli´s in nachtelijke overvallen; Israël sloeg terug. De VN debatteerden over de “Palestijnse kwestie”, vooral omdat meer dan 700.000 Arabieren, die uit de gevechtszone gevlucht waren, niet meer mochten terugkeren naar hun steden in Israël. En de Palestijnse onafhankelijkheidsbeweging werd in 1964 met de oprichting van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ontwikkeld, wier opdracht erin bestond Israël te vernietigen en het hele mandaatgebied Palestina voor de Arabieren terug te halen.

In juni 1967 vielen de Jordaniërs Israël aan, nadat Israël een preventieve defensieoorlog tegen Syrië en Egypte was begonnen, die op het punt stonden aan te vallen. De Jordaniërs raakten de volledige “Westbank” kwijt, die zij illegaal geannexeerd hadden; de Egyptenaren verloren de Gazastrook en de Syriërs raakten de Golanhoogten kwijt.

De wapenstilstandslinies van 1949, die als voorlopig vastgesteld en begrepen werden, veranderden in veel hoofden tot de “grenzen” van 1967, wat een nieuw gevoel van duurzaamheid bevat, hoewel de oorlog voor het tegendeel zorgde – hij herstelde de Israëlische controle over het hele gebied van het mandaat Palestina en Israël herwon zijn grenzen van mei 1948.

Israël deed zichzelf geen plezier. In plaats van te verklaren dat zijn grenzen weer hersteld waren, “annexeerde” het land het oostelijke deel van Jeruzalem, dat onder Jordaanse controle had gestaan, en stelden nu een militaire heerschappij over de “Westbank” in. Dat deed het – net zoals het de controle over de joodse Tempelberg overdroeg aan de Jordaanse Waqf – in de hoop de globale ondersteuning voor vrede te winnen. Een niet goed doordachte theorie.

Geen Palestijns land/geen “bezetting”
Zoals bovenstaand verhaal uitvoerig aanhaalt, is het Palestijnse streven naar zelf-regering ambitieus geweest. De wereldgemeenschap heeft geprobeerd een nieuw soeverein, Arabisch Palestijns land te creëren of de Arabieren, die in de Gazastrook en op de “Westbank” wonen, op de een of andere manier zelfbeschikking te verschaffen. DE Arabieren in de Gazastrook kregen in 2005 zelfbeschikking, toen de Israëlische troepen de streek verlieten, en de meerderheid van de Arabieren op de “Westbank” heeft eveneens enige zelfbeschikking in “Area A” en in geringere mate in “Area B”, toen Israël de controle over uitgekozen stukken land als deel van de Oslo II-verdragen van 1995 overdroeg aan de Palestijnse Autoriteit.

Buiten deze gebieden bestaat er echter geen “Palestijns land” dat de Palestijnse Autoriteit controleert. De rest is Israëlisch territorium, net zoals in de tijd toen Israël zich onafhankelijk verklaarde. De oorlog van 1967 begon geen “bezetting” van “Palestijns land”; hij bracht Israëlisch territorium van de Egyptenaren en de Jordaniërs, die in 1948 Israël waren binnengemarcheerd, terug onder Israëlische controle.

Omdat het enige “Palestijnse land” dat nu bestaat dat land is dat Israël aan de Palestijnse Autoriteit overdroeg, is het onmogelijk dat daar een “bezetting” bestaat. De Palestijnen zullen alleen dan meer “Palestijns land” krijgen wanneer Israël stap voor stap meer land geeft aan de Palestijnse Autoriteit.

—————————————————————————————————————————

De internationale gemeenschap heeft homoseksueel zijn tot 1973 gedefinieerd als geestesziekte; homoseksualiteit wordt in ongeveer de helft van de VN-lidstaten altijd nog als misdaad beschouwd. Bijna exact al deze VN-landen wijzen het ook af om het bestaan van de joodse staat te erkennen en denken dat er een “koloniale bezetting” van “Palestijns land” zou zijn. Het zou kunnen dat zij homoseksuelen of de joodse staat nooit accepteren.

De westelijke wereld had heel lang nodig om te accepteren dat homoseksuelen geestelijk gezond zijn en wellicht zullen zij weldra de rechten van de Joden erkennen om in hun volledige thuisland te leven en dat er geen illegale bezetting van Palestijns land bestaat.

Bron: https://heplev.wordpress.com

Bron oorspronkelijk artikel: https://firstonethrough.wordpress.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/27 ... g-bestaat/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

84-jarige Mahmoud Abbas enige kandidaat om zichzelf op te volgen in Palestijnse verkiezingen

16 oktober 2019

Afbeelding
Abu Mazen uit Safed, aka koning Abbas I van ‘Palestina’ sinds 11 november 2004

Hussein al-Sheikh, lid van het Fatah Centraal Commité van Al Fatah en de ‘minister van Burgerzaken’ van de Palestijnse Autoriteit (PA), zei op dinsdag 15 oktober dat de PA-verkiezingscommissie nog steeds besprekingen voert.

Van zodra dat proces voorbij is zal de huidige ‘president’ Mahmoud Abbas de datum vastleggen voor zowel de parlements- als en presidentsverkiezingen in de ‘bezette’ Palestijns-Arabische gebieden gekend als de Gazastrook, ‘Oost’-Jeruzalem en in Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever.

Al-Sheikh schreef op Twitter en zei dat de 84-jarige Abbas de enige kandidaat zal zijn voor de Al-Fatah-beweging bij de op til staande presidentsverkiezingen. Abbas ‘ambtstermijn als PA-president was reeds in 2009 afgelopen, maar hij is in functie gebleven bij afwezigheid van verkiezingen.

In zijn recente toespraak op de Algemene Vergadering van de VN hernieuwde Abbas een belofte om nieuwe parlementsverkiezingen te houden, maar hij heeft in het verleden soortgelijke toezeggingen gedaan en verzuimd door te gaan met verkiezingen.

Om algemene verkiezingen te houden, heeft Abbas de instemming van Hamas nodig om de controle over Gaza te hervatten. Hamas is tegen het houden van algemene verkiezingen die geen deel uitmaken van een alomvattende hervorming van PA-instellingen, waaronder de Palestijnse Nationale Raad.

Een en ander vereist ook dat er een nieuw leiderschap wordt opgericht waarin de vertegenwoordigers van de terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad (PIJ) worden geïntegreerd. Hamas’ aandrang om lid te worden van de PLO wordt geïnterpreteerd als een poging om de PLO van binnenuit via een verkiezingsproces te overnemen.

Peiling: Hamas wint
Uit een opiniepeiling van december 2018 blijkt dat de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas zijn leiderschap zou moeten afgeven aan de leider van de Hamas-terreurgroep Ismail Haniyeh als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden.

De peiling uitgevoerd door prominente peiler Khalil Shikaki toont aan dat Hamas-leider Ismail Haniyeh zou winnen met 49 procent tegenover Mahmoud Abbas die 42% van de stemmen zou behalen. Shikaki koppelt de resultaten aan een waargenomen Hamas-overwinning in de laatste confrontatie met Israël en ontevredenheid over de regering van Abbas, vooral over een nieuwe wet op de sociale zekerheid.

De peiling interviewde 1.200 mensen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en had een foutmarge van 3%. Abbas’s Fatah-factie en Hamas zijn bittere rivalen. Palestijnse verkiezingen werden voor het laatst gehouden in 2006 en zijn sindsdien herhaaldelijk uitgesteld. Abbas heeft lang gezegd dat hij zich verzet tegen geweld tegen Israëli’s en steunt vreedzaam protest tegen Israëls militaire controle op de Westelijke Jordaanoever. De PA werkt nauw samen met de Israëlische veiligheid, terwijl Hamas sinds 2008 drie oorlogen met de Joodse staat heeft gevoerd.

Eerder zei Abbas dat hij al snel het lang verstreken PA-parlement, de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC) zou ontbinden. Hamas, dat een meerderheid van de zetels in de PLC controleert, heeft zich al lang verzet tegen het ontbinden van het wetgevingsorgaan. Kort nadat Hamas de door Fatah gedomineerde PA uit de Gazastrook in 2007 had verdreven, stopte de PLC met samen te komen. De in Ramallah gevestigde Palestijnse functionarissen stelden dat de Westelijke Jordaanoever en Gaza door één regering moeten worden geregeerd voordat ze parlementsverkiezingen houden.

Afbeelding

Laatste verkiezingen
De laatste parlementsverkiezingen in de Palestijnse Autoriteit dateren van 25 januari 2006 sinds de vorige die plaatsvonden op 20 januari 1996 en waaraan Hamas toen weigerde deel te nemen. Echter, tien jaar later besloot Hamas wel deel te nemen aan de parlementsverkiezingen en won die onverwacht met 44,45% van de stemmen, resultaat dat zich vertaalde in een meerderheid van 74 zetels van de 132 te begeven zitjes. Al Fatah kreeg 41,43% van de stemmen en slechts 45 zetels. Ook in de electorale districten (Gaza, West Bank en Oost-Jeruzalem) behaalde Hamas de meeste stemmen.

Op dat moment had wettelijk gezien Mahmoud Abbas, de chef van Al Fatah, zijn biezen moeten pakken en zijn stoel afgeven aan de leiders van de terreurgroep Hamas. Hamasleider Ismail Haniyeh vormde aanvankelijk ook een nieuw kabinet waarvan hij op 29 maart 2006 de premier werd. Mahmoud Abbas bleef tijdelijk zetelen als president van de PA, functie die hij had overgenomen van Yasser Arafat toen die op 11 november 2004 in Frankrijk kwam te overlijden.

Echter, het Kwartet voor het M-O (EU, VS, VN en Rusland) boycotte de verkiezingsresultaten omdat het niet kon leven met het feit dat de terreurgroep Hamas voortaan àl de ‘bezette’ gebieden van de Palestijnse Autoriteit (Gaza, West Bank en Oost-Jeruzalem) zou besturen.

Het Kwartet (en ook Israël) trok aanvankelijk de financiering in van de PA en koos uiteindelijk voor de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas van Al Fatah die, hoewel hij in al de Palestijnse gebieden duidelijk de verkiezingen had verloren, toch de PA mocht besturen met inbegrip van Gaza. Een conflict tussen Al Fatah en Hamas kon dan ook niet lang meer uitblijven. Op het hoogtepunt van het conflict tussen Hamas en Al Fatah ontsloeg Mahmoud Abbas op 14 juni 2007 Hamaspremier Ismail Haniyeh en duidde Salam Fayyad van Al Fatah aan als zijn nieuwe premier.

Een gefrustreerd Hamas trok in de zomer van 2007 de Gazastrook weg uit het bestuur van de Palestijnse Autoriteit en zette de leiding van Al Fatah in Gaza met veel geweld aan de deur. Vermits het Kwartet het Hamasbestuur in Gaza niet erkende en boycotte werd een ingewikkelde structuur bedacht om toch ca. de helft van de hulpfondsen (ca. 1 miljard dollar jaarlijks), die in hun geheel worden overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit en bestuurd door Abbas, door te sluizen naar Gaza met het doel om aldus via een diplomatieke truuk toch nog de lokale bevolking te kunnen steunen.
_________________________________________________________

Bronnen:

♦ Naar een artikel van Dalit Halevi “84-year-old Abbas to run in PA elections – Senior Fatah official says PA chairman will be the movement’s only candidate when elections are held” van 16 oktober 2019 op de site van Arutz Sheva

♦ Naar een artikel van Prof. Eyal Zisser “Who exactly is Abbas threatening? – His threats to resign and dismantle the PA, but also his promise to hold elections, which Hamas will almost certainly win, are essentially aimed at getting the international community to force Israel to meet his demands. This won’t happen” van 16 oktober 2019 op de site van Israel Hayom

https://brabosh.com/2019/10/16/pqpct-pce/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Afbeelding

MOHAMMED BESCHOUWDE HET ZWAARD ALS DE ROUTE NAAR DE HEMEL

Zie hier de vlag die de lading dekt van de zogenaamde vredelievende Islam. Het bewijs zien we nog dagelijks terug in het Mekka van de Islam: Saoedi-Arabië, het meest onwetenschappelijke domme dictatoriale fascistische en heidense land ter wereld dat nog altijd het zwaard in plaats van een kruisraket als de kracht van de Islam viert. Wat moet zo’n achterlijk Arabisch land doen wanneer zijn wapens op zijn? De Arabieren staan al jaar en dag met lege handen. Geld in overvloed dankzij het Westen. Hersenen ho maar.

De wieg van de profeet stond in de Arabische zandbak van onwetendheid, onkunde en machtswellust. Joden en christenen werden gehaat. Om dit alles te bevestigen en in ere te houden werd de Koran geredigeerd.


De christelijke religie leert dat boetedoening, berouw en een leven zonder zonde de sterfelijke mens recht geeft op een plaats in de hemel. Niet door middel van het zwaard, zoals het haatboek Koran de wereld inzicht geeft in wat de smerige terroristische discriminerende haat zaaiende baggerreligie Islam werkelijk wil: macht uitoefenen over niet-moslims. Helaas, het ontbreekt moslims aan gezond verstand.

Duidelijk! Wie nadenkt in islam zal zijn hoofd moeten missen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik heb altijd nog de twijfel dat ik mogelijk iets niet weet dat voor mij van belang kan zijn onder het motto waar moslims een enorme hekel aan hebben, namelijk:

METEN IS WETEN.

Hoe is het toch mogelijk dat moslims nog altijd niet weten dat zij op de ladder van de grootste beschavingen aller tijden, zich op de onderste trede, en dan nog ook in een wankele positie, bevinden. Niet sinds kort, maar al een paar duizend jaar.


Het kaartenhuis van Islam staat op instorten. Het enige wat Hamas-moslims rest om nog te kunnen presteren is het succes van Israël bruuskeren. Nog een korte tijd te gaan en dan is het meest walgelijke waardeloze weerzinwekkende achterlijke van onze westerse beschaving afhankelijke moslimland Saoedi-Arabië aan de beurt. Welke beurt? Nou wat dacht u van een eersteklas gewelddadige revolutie? Lekker toch! Ere wie ere als Allah toekomt - uit naam van de historische Arabische perverse pedofiele psychopaat profeet sadist Mohammed. Ondertussen wordt Hamas vanuit links Europa aangemoedigd om de joden in Israël te haten en te terroriseren onder de vlag van de Europese beschaving.

Je moet als mens echt wel een enorm hersenletsel hebben overgehouden bij het lezen van de Koran om de zelfbedachte profeet Mohammed als de perfecte mens te beschouwen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 44647
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Mahalingam »

Een doorbraak bij de Amerikanen. Die doen niet mee met het Israël bashen zoals de EU wel doet.
Trump erkent Israëlische nederzettingen Westelijke Jordaan­oever
De Israëlische neder­zettingen op de Westelijke Jordaan­oever ziet de VS niet langer als illegaal. Het Witte Huis breekt met 40 jaar beleid en trekt zich andermaal weinig aan van internationale afspraken.
Ja, Het Parool volgt braaf de politiek correcte richtlijnen in deze.
En wat zeggen onze EU-bobo's?
De EU bracht direct een verklaring naar buiten waarin ze, zonder de VS expliciet te noemen, de visie van de unie op bezette gebieden herbevestigde. ‘Volgens het internationale recht zijn nederzettingen illegaal. Die op de Westelijke Jordaanoever tasten de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten voor een duurzame vrede aan,’ aldus de verklaring van het blok van 28 landen.
Dat is dus ook namens onze regering.
En de Pallies? Dat kan je wel raden, dat is niet moeilijk.
Volgens de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat verruilt de VS met de koerswijziging ‘internationale wetten voor de wet van de jungle’. Gevreesd wordt dat die de Israëlische kolonisten zal stimuleren meer gebied te annexeren en op korte termijn tot bloedvergieten zal leiden. Toen Trump in 2017 aankondigde de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, ging dat gepaard met grootschalige protesten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Daarbij vielen tientallen doden.
En als nu dus weer doden gaan vallen dan heeft Trump dat gedaan.

https://www.parool.nl/wereld/trump-erke ... ~bfc7acf9/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80773
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Ariel »

Joden blij. En dit is het antwoord van Benjamin Netanyahu.
I spoke on the phone with US President Donald Trump and told him that he had corrected a historic injustice

Somebody needed to say a simple truth, and President Trump did this, just as he did with the recognition of the Golan Heights and the moving of the US embassy to Jerusalem.

I said to President Trump that we are not in a foreign land. This is our homeland for over 3,000 years. The reason that we are called “Jews” is because we came from here, from Judea.

This does not prevent negotiations.

On the contrary, it advances peace because it is not possible to build true peace based on lies.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Verheugend nieuws. Op 6 november 2020!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Nederland stopt begrotingssteun aan Palestijnen vanwege terroristenbeloningen

Persbericht van Likoed Nederland, 24 november 2019

Afbeelding

Nederland stopt met ingang van het komende jaar met de begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit. Dit vanwege de riante beloningen die zij uitbetaalt aan Palestijnse (zelfmoord)terroristen. Bij die beloningen geldt: hoe meer Israëli’s vermoord zijn, hoe hoger de beloning is.

Vorig jaar had de Tweede Kamer een motie aangenomen dat de regering nog een jaar de tijd kreeg om de Palestijnse Autoriteit te overtuigen om te stoppen met deze perverse beloningen voor moord en terreur. Er hebben circa 20 gesprekken plaats gevonden.

Zoals te verwachten was, is dit de Nederlandse regering niet gelukt. Want terreur en terroristen zijn de trots van de Palestijnse Autoriteit.

Zo verklaarde de Palestijnse president Mahmoud Abbas op 10 augustus jl. het volgende, in een filmpje op zijn Facebook pagina [zie de beelden hieronder]:

“Wij zijn het er niet mee eens zijn dat zij onze martelaren als terroristen beschouwen.
Dat zijn onze martelaren [terroristen die zijn omgekomen in de strijd tegen de ongelovigen], de martelaren van ons vaderland!

Wij zijn het er ook niet mee eens dat zij ook maar één cent van hun geld moeten inleveren. Al het geld zal naar hen toegaan – omdat de martelaren, de gewonden en de gevangenen voor ons heiligen zijn.”


Naar aanleiding van noodzakelijke bezuinigingen had Mahmoud Abbas eerder dit jaar zelfs al verklaard dat als vrijwel al het geld van de Palestijnse Autoriteit op zou zijn, de beloningen aan terroristen dan nog uitbetaald zouden blijven worden.

Voor zover bekend is Nederland nu het derde land – na Israël en de Verenigde Staten – dat de geldstroom aan de Palestijnen inperkt vanwege hun riante beloningen aan terroristen.

Likoed Nederland vroeg met een persbericht in mei 2011 voor het eerst aandacht voor deze walgelijke Palestijnse praktijk, die neerkomt op een kopgeld voor het vermoorden van Joden.

Op 3 juli 2014 leidde dit tot een kamerbrede motie dat hier een einde aan moest komen. Toch gingen de betalingen onder de ministers van Buitenlandse Zaken Timmermans en Koenders (PvdA) gewoon door. Vijf-en-een-half jaar (!) na de motie is er dan echter eindelijk resultaat.

https://likoed.nl/2019/11/nederland-sto ... eloningen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Hoe Palestijnse leiders de belangen van Palestijnen saboteren

Geplaatst op 8 december 2019

Afbeelding
De leiders van de Palestijnse Autoriteit zijn tegen de bouw van een nieuw ziekenhuis in de door Hamas geregeerde Gazastrook. Waarom? Omdat de PA haar rivalen van Hamas zozeer haat, dat ze bereid is de Palestijnen in Gaza te bestraffen. Foto: de grensovergang Erez in Israël, aan de grens met de Gazastrook, in de nabijheid waarvan het nieuwe ziekenhuis ter behandeling van patiënten uit Gaza ingericht moet worden, waartoe Israël, Hamas, de VN, Egypte en Qatar zich bereid hebben verklaard.

Terwijl Israël nog steeds zoekt naar mogelijkheden ter verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook, saboteren de leiders van de Palestijnse Autoriteit (PA) nog steeds de belangen van hun eigen volk.

Deze leiders zijn tegen de bouw van een nieuw ziekenhuis in de door Hamas geregeerde Gazastrook. Ze zijn ook tegen een Israëlisch initiatief tot de bouw van een kunstmatige haven voor de kust van de Gazastrook. Met andere woorden, de PA is tegen iedere stap die erop gericht is het lijden van hun volk te verzachten.

Waarom? Omdat de PA haar rivaal van Hamas zo enorm haat, dat ze bereid is de Palestijnen te bestraffen door economische sancties aan de Gazastrook op te leggen. Daartoe behoort de vermindering van de betalingen aan duizenden werknemers in de openbare dienst en behoeftige families.

Een andere reden: de PA is vastbesloten tegen ieder plan, waaraan Israël en de VS deelnemen, om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen. Wat betreft de PA is al het goede dat uit Israël of de VS komt eigenlijk slecht en deel van een grotere “samenzwering” tegen de Palestijnen.

Het nieuwe veldhospitaal in de Gazastrook wordt op dit moment met hulp van “Friendship”, een Amerikaanse NGO, evenals met geld uit Qatar gebouwd. Het ziekenhuis, dat in de buurt van de grens tussen Gaza en Israël gebouwd wordt, zal duizenden Palestijnen in de Gazastrook medisch verzorgen. De bouw van het ziekenhuis moet het resultaat van de wapenstilstand-overeenkomsten zijn, die tussen Israël en Hamas in het begin van het jaar onder het beschermheerschap van Egypte en de VN werden gesloten.

De PA heeft zich echter uitgesproken tegen de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Enkele van haar leiders beweren dat het deel zou uitmaken van een Israëlisch-Amerikaanse “samenzwering” om de Palestijnen te laten instemmen met het nog niet aangekondigde plan van president Donald J. Trump voor de vrede in het Midden-Oosten, ook bekend als de “Deal of the Century”. Vanzelfsprekend biedt de PA de Palestijnen in de Gazastrook, die wanhopig op zoek zijn naar een eigen medische verzorging, geen alternatief.

Fatah, de regerende Palestijnse fractie op de “Westelijke Jordaanoever” onder leiding van de PA-president Mahmoud Abbas, beweerde in een verklaring dat het ziekenhuis in werkelijkheid een “militaire basis” van de VS zou zijn.

Fatah zei dat Hamas “een misdaad tegen de Palestijnse zaak en het Palestijnse volk zou begaan” door in te stemmen met de bouw van het ziekenhuis. Fatah beweerde verder dat het ziekenhuis onderdeel zou zijn van Trump´s “Deal of the Century”, die, zoals zij beweerde, “de Palestijnse zaak moet elimineren”. Volgens de fractie van Abbas is Hamas “bereid om alles te doen om erkenning te krijgen van Israël en de VS.”

De minister van Gezondheid van de PA, Mai Alkaila, beschreef het ziekenhuis als “verdacht project, dat verbonden is aan een politiek programma van de VS, vooral aan de ´Deal of the Century´, dat door alle Palestijnen wordt afgewezen”. Ze voegde er aan toe: “Als Amerikaanse politici onze bevolking in de Gazastrook willen helpen, moeten ze een einde maken aan de oorlog in de Gazastrook en de hulporganisatie van de VN voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten (UNRWA) ondersteunen. De UNRWA werd uiteraard vanwege haar hulp aan Hamas bij het afvuren van raketten op Israël genoemd.

Mahmoud al-Habbash, de belangrijkste adviseur van Abbas, heeft zich ook beziggehouden met het ziekenhuisproject in de Gazastrook. Hij zei: “Het Amerikaanse ziekenhuis in de noordelijke Gazastrook kan niet onschuldig zijn en wordt niet gemotiveerd door humanitaire bedoelingen.” De Palestijnen, voegde hij er aan toe, “kunnen niet geloven dat de VS, die wapens aan Israël leveren en Jeruzalem als hoofdstad van Israël hebben erkend, plotseling Palestijnse patiënten in de Gazastrook willen behandelen.” Ook Habbash beweerde dat het ziekenhuis zou dienen als Israëlisch-Amerikaans steunpunt.

De hoge PLO-functionaris Ahmed Majdalani beweerde dat het ziekenhuis deel zou zijn van een Israëlisch-Amerikaanse politiek, die erop gericht zou zijn “een eigen Palestijnse politieke eenheid in de Gazastrook op te richten, nadat deze van de ´Westelijke Jordaanoever´ werd gescheiden.” Hamas zou niet gerechtigd zijn om met een vreemd land akkoorden uit te onderhandelen of te ondertekenen. “De Palestijnse Autoriteit en de PLO zijn de enige partijen die bevoegd zijn de Palestijnen te vertegenwoordigen”, zei Majdalani.

Jamal Nasr, een vertegenwoordiger van de partij Palestijnse Democratische Unie (FIDA) ging zelfs zo ver om te beweren dat het nieuwe ziekenhuis als centrum voor het bespioneren van de Palestijnen in de Gazastrook zou dienen. “Het is een verdacht project”, zei Nasr. “Het kan geen humanitaire doelen hebben. Het is in werkelijkheid een basis voor het verzamelen van geheime dienst informatie.”

Vorige week zou de Israëlische minister van Defensie, Naftali Bennett, de Israëlische strijdkrachten opdracht hebben gegeven om een veiligheidsonderzoek voor de bouw van een kunstmatig eilandproject voor de kust van de Gazastrook uit te voeren. Volgens het Israëlische “Channel 12 News” kwamen Bennett en de stafchef van het IDF, Aviv Kochavi, deze week bijeen en kwamen overeen om het eilandproject te stimuleren en de opbouw van een internationaal gefinancierd vliegveld te onderzoeken.

Net zoals bij het ziekenhuis heeft de leiding van de PA zich ook tegen de voorgestelde haven op een kunstmatig eiland uitgesproken, dat de bedoeling heeft de situatie in de Gazastrook te verbeteren. Dit is dezelfde PA die Israël er herhaaldelijk voor veroordeeld heeft dat het een “blokkade” tegen de Gazastrook heeft opgelegd.

In plaats van het Israëlische advies te begroeten, veroordelen PA-functionarissen het als nog een “samenzwering” tegen de Palestijnen. Hussein al-Sheikh, leider van de Algemene autoriteit voor civiele aangelegenheden van de PA, becommentarieerde dit als volgt:

“De jongste verklaringen van de Israëlische minister over de haven van de Gazastrook zijn een voortzetting van het afscheidingsproject, dat leidt tot de oprichting van de staat Gaza, om het project van de Palestijnse staat te doden.”

Verleden jaar demonstreerden Palestijnen op de “Westelijke Jordaanoever” om tegen de sancties van de PA tegen de Gazastrook te protesteren. De demonstranten, die de leiding van de PA ervan beschuldigd hebben de humanitaire en economische crisis in de Gazastrook te verergeren, werden met geweld door de veiligheidstroepen van de PA verjaagd.

Tot de sancties van de PA behoren de vermindering van de salarissen voor duizenden werknemers en behoeftige families, de weigering om voor de stroom te betalen, dat Israël aan de Gazastrook levert, en de weigering van medische verzorging van Palestijnse patiënten in Israëlische en Egyptische ziekenhuizen.

De sancties, die Abbas voor het eerst in 2017 aangekondigd heeft, maken blijkbaar deel uit van een plan van de PA om de heerschappij van Hamas over de Gazastrook te ondermijnen. Abbas en de leiders van de PA hoopten dat de sancties de Palestijnen zouden aanzetten tot een opstand tegen Hamas. Deze wens lijkt echter niet in vervulling te zijn gegaan.

De krachtige afwijzing van het veldhospitaal en van de voorgestelde havens op een kunstmatig eiland tonen aan dat de PA vastbesloten is om andere partijen eraan te hinderen de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook te helpen.

Bovendien toont het aan dat Abbas en zijn vooraanstaande figuren proberen het lijden van het volk in de Gazastrook te verlengen, opdat zij alleen Israël voor de crisis daar verantwoordelijk kunnen maken. Door het ziekenhuis als “spionagecentrum” te beschuldigen, bedreigen zij ook het leven van de vrijwilligers en het medisch personeel, wier enige “misdaad” de medische verzorging van de Palestijnen is. Niet voor het eerst – en waarschijnlijk ook niet voor het laatst – zouden de leiders van de PA liever over Israël en de VS liegen dan hen ook maar een gram erkentelijkheid te geven, die zij voor hun constante pogingen om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen, verdienen. Wanneer de volgende keer iemand het heeft over de harde omstandigheden in de Gazastrook, dan moet de wereld inzien dat diegenen die proberen de hulp voor hun volk te blokkeren de Palestijnse leiders zijn.

Bron: https://de.gatestoneinstitute.org

Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Door: Khaled Abu Toameh

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/08 ... saboteren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 44647
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Mahalingam »

Ik vroeg mij al af waarom het Internationale Strafhof in Den Haag zich nog niet heeft bezig gehouden met de pallie kwestie. Nu is het dan zover.
Internationaal Strafhof onderzoekt oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden
Fatou Bensouda, de openbaar aanklager, zegt in haar verklaring dat ze voldoende informatie heeft om een officieel onderzoek te starten naar de situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook.

Wel heeft ze ‘vanwege het unieke en uiterst omstreden onderwerp’ de Preliminaire Kamer van het Internationaal Strafhof gevraagd te oordelen over waar ze precies onderzoek mag doen. De reikwijdte van de Palestijnse gebieden is namelijk omstreden. Volgens Bensouda moet er zo snel mogelijk antwoord komen op deze vraag, omdat er gerechtigheid moet komen voor de slachtoffers.

‘Ongegrond en schandelijk’ besluit

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vrijdag onmiddellijk gereageerd op het besluit en noemde het ‘ongegrond en schandelijk’. Volgens hem heeft het Strafhof niet het recht om onderzoek te doen naar deze gebieden omdat Palestina ‘geen onafhankelijke staat is’.
https://www.parool.nl/wereld/internatio ... ~b376edf2/
Fatou Bensouda: From dictator's legal adviser to ICC chief prosecutor
Analysis: The woman who used to advise an authoritarian president in her native Gambia is now set to launch a probe into alleged Israeli war crimes against the Palestinians; in the past, however, she has been considered an Israel ally
Spoiler! :
The Chief Prosecutor of the International Criminal Court Fatou Bensouda announced on Friday she is ready to investigate whether Israel was committing war crimes in the Palestinian Territories.

Although the Gambia native has had a long and distinguished career, many don't know some interesting details about her fruitful past. For instance, she served as a legal adviser for one of the most ruthless dictators in the world.

More importantly, Bensouda was once considered to be a firm ally of the State of Israel. In 2010 she faced immense pressure to investigate Israel following the Gaza flotilla raid that left nine foreign activists killed on one of the ships and 10 IDF soldiers wounded.
She again fought off extreme pressure to investigate Israel back in 2014, following the Gaza war known as Operation Protective Edge.

Gambia's justice minister
Fifty-eight-year-old Bensouda was born in the African country of Gambia and in 1987 was appointed as state counsel and deputy director of public prosecutions by former Gambian Prime Minister Dawda Jawara.
In 1994, a military coup drove Jawara into exile and a military junior officer Yayah Jammeh took control of the country. The new leader was living a lavish and decadent lifestyle, crushing opposition, suppressing the country's LGBT community, and effectively eliminating women's rights.

Jammeh, nevertheless, chose Bensouda as his solicitor general and legal adviser in 1994, a position which she held for two years. In August 1998 she became Gambia's justice minister, before being dismissed in March 2000.
Her time under Jammeh's rule has earned Bensouda a fair share of criticism, with many accusing her of turning a blind eye to the atrocities committed by the Gambian dictator.
Additionally, there are those who claim that Bensouda's work under Jammeh should not have allowed her to be considered for such a prestigious position in the Hague.
On the other hand, Bensouda is continuously praised by many around the world, including human rights groups, as an adamant justice seeker, who works tirelessly to preserve the rights of people even when faced with a dictatorship.
https://www.ynetnews.com/article/r100QVe00S
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Afbeelding

Joden zijn slim en denken logisch.
Moslims zijn religieuze sukkels. Zij voelen zich beledigd omdat zij de mindere zijn.


Joden hadden contact met God. Mohammed moest zich tevreden stellen met de foute engel Gabriël die hem bijna had vermoord vanwege zijn analfabetische achterlijkheid. De Tien Geboden zijn voor joden, christenen en moslims het bewijs dat God zich rechtstreeks met de joden bemoeide. De enige die zich pas met moslims bemoeide was de perverse pedofiele geestelijk zieke Arabische psychopaat, sadist en leider van vele Arabische aanvalsoorlogen Mohammed.

Mohammed de analfabete wellustige Arabier was een brutale ongeremde geile hufter die net deed alsof hij Allah was. Hij verkocht die aanname door te doen alsof hij de Boodschapper was van God. Vandaar dat moslims zo dom zijn de Koran te interpreteren als zijnde neergeschreven door Allah, de god zonder naam die zogenaamd dezelfde god moet voorstellen als de god van de joden en de christenen.

Wie helder van geest is begrijpt dat Islam een lachertje is en niets anders voorstelt dat zijnde de meest doorzichtige goedkope lachwekkende plagiaatreligie van de originele religie die toebehoort aan de ene ware god JHWH, die verankerd ligt bij de joodse en christelijke bron en niet bij de tweedehands mosterd-na-de-maaltijd-religie Islam. Ik verbaas mij er altijd over dat ze in de Gaza strook zich nooit afvragen waarom Allah zo'n hekel heeft aan al die islamitische Palestijnen. Welnu, het bovenstaande plaatje verschaft duidelijkheid over dit vraagstuk.

Volgens het eerste boek van Allah, kreeg Mozes de Tien Geboden van God op twee stenen tafelen (platen) aangereikt, nadat hij in opdracht van God de berg Horeb in de Sinaï was opgeklommen. Dat was bijna 2000 jaar geleden voordat roverhoofdman Mohammed met zijn plagiaatreligie Islam de overhand over alle andere religies probeerde te bewerkstelligen door middel van zijn aanvalsoorlogen in de Arabische woestijn tegen zijn eigen soortgenoten.

Dat resulteerde uiteindelijk in het rollebollen over de uiteindelijke tekst van de Koran waarvan moslims ongegeneerd volhardend volhouden dat alle Korantekst komt van de hand van God. Als er één zogenaamd religieus volk kan liegen dan is het wel de baggerreligie Islam die bestaat uit moslims met een voorkeur voor Arabische minderwaardigheidsgarnituur. De Koran is pas tot stand gekomen, niet door toedoen van God, maar pas lang na de dood van de Arabische analfabete profeet Mohammed. Dat gebeurde volgens de overlevering door Chalief Uthmán die een commissie instelde die op eigen titel de uiteindelijke Koran vaststelde op basis van horen zeggen wat bekend was over de belevenissen van de religieuze oorlogsmisdadiger Mohammed. Wat de rol van Allah daarbij was, wordt pas later ingevuld wanneer men – beter laat dan nooit – tot de schrikbarende ontdekking komt dat de Tien Geboden wél direct van God afkomstig waren en niet tot stand waren gekomen door denkwerk van mensen.

Bij elkaar gegraaide overleveringen werden gebundeld tot de uiteindelijke Koran. De inhoud van de Koran heeft betrekking op de fascistische oorlogsdaden van Mohammed die als religieuze psychopaat zijn succes te danken had aan het domweg onthouden van wat over de religie van joden en christenen bekend was onder de Arabieren. Dat moslims niet eens de naam van hun god weten zegt al genoeg over de verstandelijke vermogens van ALLE moslims door de eeuwen heen: gedoemd tot mislukken. Want . . . de naam van God komt minstens 7000 maal voor in de Bijbel en niet één keer in de Koran. Alhoewel de juiste uitspraak van de naam niet meer bekend is, is wel de schrijfnaam bekend die met de volgende medeklinkers wordt geschreven: JHWH.

Uitleg
Het Hebreeuwse alfabet kende oorspronkelijk geen klinkers. Later werden enkele medeklinkers mede gebruikt om klinkers aan te geven. Deze medeklinkers worden mater lectionis ("leesmoeders") genoemd. Tegenwoordig worden onder de letters soms kleine tekens (punten en strepen) neergezet voor de klinkers. Deze tekens heten nikud (נִקּוּד) en zijn bij de medeklinker gevoegd waar de klinker direct op volgt.

Het is ronduit zielig en misleidend te ervaren dat moslims pretenderen de ware religie te zijn, uitverkoren door God, zonder ook maar enige notie te hebben over de werkelijke naam van God die minstens 7000 keer genoemd wordt in de eerdere boeken die Allah de mensen gezonden heeft.

De lieden die behoren tot de mislukte mensensoort moslims beweren in commissie dat de Bijbel vervalst is. Waarmee men wil bewijzen dat 1,8 miljard moslims hun Allah niet serieus nemen. Erger nog, belachelijk maken. Want Allah is blijkbaar niet in staat zijn originele boeken te beveiligen tegen hackers die vele malen slimmer zijn dan de Allah van Islam. :roll:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

2370 Arabische terreuraanvallen tegen Joden in 2019, waar je nooit iets over hoort

Geplaatst op 6 januari 2020Boomerang’s Jaarlijks Terreurverslag.

1671 x stenen slingeren
568 x molotovcocktails
36 x pijpbommen
81 x brandstichting
14 x schietpartijen

Al jaren vallen Arabieren dagelijks de bewoners van nederzettingen in Judea en Samaria aan, blijkt uit een nieuwe video, deze week gepubliceerd door Boomerang Fighting for Israel.


Deze aanvallen bestaan onder andere uit het gooien van stenen en molotovcocktails naar rijdende voertuigen, het plaatsen van explosieven en het rammen van auto’s. Sommige van deze aanvallen waren dodelijk. En de mainstream media brengen er geen verslag van uit.

Daarentegen krijgt elke anti-Arabische leus, op een muur of op een auto geschilderd door Joden, onmiddellijk internationale publiciteit. In feite noemen de media de afbeelding van een Davidsster of een onschuldige opmerking als “Dit is ons land” al een haatstrijdkreet.

Het resultaat is dat alles wat de wereld hierover weet, is dat onschuldige Palestijnen aangevallen worden door kwaadaardige Joodse bewoners van nederzettingen. Het omgekeerde is echter waar.
Een van de taken van Boomerang is om dit verwrongen denkbeeld recht te zetten. Dat is waarom zij iedere aanval tegen Joden documenteren in hun wekelijkse rapport.

Hun opsomming over 2019 telt 2370 Arabische aanvallen op Joden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de rapporten van zeven gemeenten in Judea en Samaria, die de eerstehulpcentra beheren, waar hulp verleend wordt aan de Joodse slachtoffers van deze dagelijkse aanvallen.

Bron: www.jewishpress.com

Door: David Israel

Vertaald uit het Engels door: J.C. Th. Köhler

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/06 ... ver-hoort/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Alles went.

Blijkbaar met enige voorkeur van de kant van de linkse politieke boefjes: het Palestijnse nooit ophoudende geweld en de haat tegen joden. Waarom kiest de wereld niet voor zijn eigen beschaving in plaats voor de acceptatie van de onomkeerbare tragedie van de mislukte mensensoort 'moslims'?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Waar eens de Sumerische beschaving bloeide heeft de Islam het doen verworden tot failed states vol shit hole. Er is ergens ooit een hele grote programmatiefout opgetreden in de evolutie.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

De Palestijnen willen geen vrede met Israël: overal antisemitisme, verheerlijking van geweld, jihad en terreur

Door Awi Cohen, 9 januari 2020

Afbeelding

De PLO heeft in 1993 de Oslo-akkoorden getekend, waarin zij vrede sloten met Israël. Daarvoor in ruil kregen zij het bestuur over 98% van de Palestijnen. In die akkoorden verplichtten zij zich tevens tot ‘vredeseducatie’. Daarvan is niets terecht gekomen. Van enige vredeswil is totaal niets te merken. Wie de Palestijnse kranten, moskee-preken of televisie-uitzendingen bekijkt, ziet dat die overlopen van antisemitisme en van de verheerlijking van geweld, jihad en terreur.

Dit gebeurt ook in schoolboeken en op kindertelevisie. Hiermee wordt de Palestijnse jeugd vergiftigd en zal mogelijk ook de volgende generatie geen vrede en verzoening willen.

Hieronder volgt een aantal schrijnende voorbeelden van de afgelopen maanden van het officiële Palestijnse televisiekanaal. Dat staat onder controle van de Palestijnse Autoriteit van de Fatah-partij van president Abbas, die een groot deel van de Westbank bestuurt.

Dit soort Palestijnse beelden en uitspraken zijn er nog veel meer, elke maand opnieuw. Maar die zult u nooit horen van de Nederlandse politiek-correcte media. Het zou namelijk het door hen in stand gehouden beeld van de Palestijnen als slachtoffers wreed verstoren.In een uitzending ter herdenking van een overleden terrorist van de officiële Palestijnse televisie op 28 november 2019 zei het hoofd van Fatah in Jenin, Ata Abu Rmeileh:

“Onze God heeft ons geëerd en ons in dit land gevestigd om ons tegen de indringers en de onderdrukkers te verzetten. De Tataren, de Mongolen, de Kruisvaarders en de Britten zijn vertrokken en zij [de Israëliërs] zullen vertrekken.

We voeren Ribat [religieuze strijd over ‘islamitische’ grond] in dit land. Wij in de Fatah-beweging. Vandaag staan we aan het begin van een voortdurende confrontatie.”
Ter gelegenheid van Wereld Kinderdag werd in een kinderprogramma op de officiële Palestijnse televisie op 20 november 2019 het volgende gedicht opgezegd door een klein meisje, Lin Kamel Shahin:

“Ik ben de Palestijnse leeuwenwelp.
Het bloed van de martelaren [omgekomen islamitische strijders tegen ‘ongelovigen’] stroomt in mijn aderen.
Ik ben als een leeuw in het strijdgebied.
Als de trommels van de oorlog roepen, oogst ik de zielen in de velden.

Mijn zwaard is getrokken en keert niet terug naar de schede.
De legers van verraad vrezen mij en de maagden [in het islamitisch paradijs, als beloning] verlangen naar mij.
Ik heb mijn vaderland niet verkocht en mijn aanvalsgeweer niet neergelegd.
Vandaag draag ik mijn sluiers en in mijn hart wordt mijn geloof sterker.
Omdat de overwinning en de bevrijding zullen komen door de handen van de leeuwenwelpen.”


https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... n-terreur/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Netanyahu volgende week naar Witte Huis voor presentatie Trumps vredesplan Midden Oosten

Posted on 24/01/2020

Afbeelding
Volgens het plan wordt Jeruzalem officieel de ongedeelde hoofdstad van Israël, en krijgen de Palestijnen enkel symbolische toegang. (Afbeelding: (3)).

Westelijke Jordaanoever onder bestuur Israël, Palestijnen krijgen daar hun eigen (sub-autonome en gedemilitariseerde) staat – Saudi Arabië, Egypte en V.A.R. stemmen in met Trumps vredesplan, Marokko twijfelt nog – Saudische kroonprins: Financiële steun aan Palestijnen tot nu toe ‘weggegooid geld’

Na tal van vertragingen lijkt het er nu echt van te gaan komen: president Donald Trump is van plan om volgende week zijn ‘Deal of the Century’ vredesplan voor het Midden Oosten te presenteren. Zowel de Israëlische premier Benyamin Netanyahu als oppositieleider Benny Gantz zijn speciaal uitgenodigd om naar het Witte Huis te komen, om zo de schijn te vermijden dat Trump de Israëlische verkiezingen op 2 maart zou proberen te beïnvloeden. In het plan gaan de Westelijke Jordaanoever en de Joodse gemeenschappen aldaar definitief bij Israël horen. De Palestijnen krijgen in het betwiste gebied hun eigen sub-autonome, gedemilitariseerde staat.

Vicepresident Mike Pence overhandigde gisteren persoonlijk de uitnodiging aan beide politieke leiders. Pence was in Jeruzalem voor de herdenking dat Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd.

Saudi Arabië, Egypte en VAR gaven al groen licht
De geplande ceremonie volgende week is extra opvallend omdat één van de partijen fel tegenstander van het vredesplan is: de Palestijnen. In de handvesten van alle Palestijnse organisaties, inclusief Fatah van de PLO / Palestijnse Autoriteit, staat nog altijd letterlijk dat héél de Joodse staat moet verdwijnen en plaats moet maken voor ‘Palestina’. De Palestijnen zien een eigen, compleet van Joden ‘gezuiverde’ onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever met Oost Jeruzalem als hoofdstad dan ook slechts als tijdelijke tussenstap. Maar zelfs deze tussenfase gaan ze dus niet krijgen.

Overigens wordt volgende week niet het hele vredesplan gepresenteerd, maar enkel het belangrijkste politieke gedeelte. Trump zou daarvoor op 6 januari de instemming hebben verkregen van de Saudische onderminister van Defensie, prins Khalid bin Salman, die toen het Witte Huis bezocht. Ook de Egyptische president Abdel-Fatteh el-Sisi, en Sheikh Muhammed bin Zayed van de Verenigde Arabische Emiraten zijn akkoord. De Marokkaanse koning Mohammed twijfelt nog, en heeft geen duidelijk antwoord gegeven. (1)

Jordaanoever onder Israëlisch bestuur, 30%-40% geannexeerd
Vorig jaar berichtten we al enkele malen over de details van het vredesplan. Behalve controle over de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), waarvan 30% tot 40% wordt geannexeerd, krijgt Israël ook de volledige zeggenschap over heel Jeruzalem, waar de Palestijnen enkel symbolische toegang tot krijgen.

Israëls oostgrens schuift dus een heel eind op naar de rivier de Jordaan. De gebieden van de huidige nederzettingen worden flink uitgebreid en zoveel mogelijk bij elkaar aangesloten. De eigen staat die de Palestijnen wordt toebedeeld krijgt forse restricties opgelegd. Zo mogen ze geen eigen leger hebben, en mogen ze geen allianties aangaan met andere landen. Ook blijft de controle over het luchtruim en alle grenzen geheel in handen van Israël. Tevens moet de complete Gazastrook, die in handen is van de terreurorganisaties Hamas en Jihad Islami, worden ontwapend.

Beperkt aantal Palestijnse vluchtelingen naar Israël
Er komt ook een oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Israël gaat een (zeer) beperkt aantal van hen toelaten, want de Palestijnse vluchtelingen (oorspronkelijk zo’n 700.000) worden feitelijk weggestreept tegen de Joodse vluchtelingen die destijds uit de Arabische landen werden verjaagd, en van wie alles werd afgepakt.

Omdat dit er 800.000 in getal waren, is Trump dus nog heel coulant voor de Palestijnen. Overigens bestaat er volgens de officiële VN statuten die voor alle andere landen op de wereld gelden, niet één Palestijnse vluchteling meer. Tweede en derde generaties vluchtelingen worden namelijk automatisch als burgers van de landen waar ze in verblijven beschouwd, in het Palestijnse geval dus vooral Libanon en Jordanië.

Saudische kroonprins: Financiële steun aan Pali’s tot nu toe weggegooid geld
De Soennitische Arabische landen zouden bereid zijn om zo’n $ 50 miljard in ‘Palestina’ te steken. Tal van Arabische leiders zijn het constant geld overhevelen naar de Palestijnse leiders, die daar weinig anders mee doen dan zichzelf schandalig verrijken en er wapens en raketten mee kopen om tegen Israël te gebruiken, spuugzat. De Saudische kroonprins Mohammad bin Salman zou letterlijk hebben gezegd dat alle financiële steun aan de Palestijnen ‘weggegooid geld’ is geweest.

De Palestijnen hebben dus zelfs bij hun islamitische broeders duidelijk hun hand overspeeld, maar kunnen natuurlijk nog altijd weer gaan slijmen en smeken bij de op het wereldtoneel immer naïef en onbenullig opererende Europese leiders, die zoals gewoonlijk ongetwijfeld weer royaal de portemonnee zullen trekken om de Palestijnse terreur- en propagandamachine draaiende te houden.

‘Oude plannen waren enkel theater en veroorzaakten geweld en dood’
‘De plannen uit het verleden waren enkel theater, en hebben niets anders dan geweld en dood veroorzaakt,’ verklaarden Amerikaanse officials, daarmee een sneer uitdelend naar het totaal mislukte ‘vredes’plan van president Bill Clinton uit het jaar 2000. ‘Ons plan heeft géén deadline, en vereist geduld.’

In de Israëlische regering is vooral minister van Defensie Naftali Bennett tegenstander van het vredesplan. Hij zou namelijk tegen de oprichting van iedere vorm van een Palestijnse staat zijn, ook als het zo’n sterk uitgeklede versie betreft.

Xander

(1) DEBKA
(2) Ynet News
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/n ... en-oosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Vrede in het Midden-Oosten? In die Islamitische Arabische "Palestijnse" logica kan dat toch alleen zo zijn? Staakt het vuren = staken voor Israël, vuren voor Islam. Die Islamitische vrede verschilt in het Midden-Oosten niet veel van de Islamitische vrede in Europa...

Zo ging het in 1998 en wat is er sindsdien veraderd?
 • Afbeelding
  De Gaza-strook, 1998. Aanhangers van Islamitische Jihad verbranden Amerikaanse vlaggen uit protest tegen een akkoord dat de toenmalige Israëlische eerste minister Netanyahu en de Palestijnse PLO-leider Yasser Arafat hadden gesloten (archiefbeeld).
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/14 ... che-jihad/
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Tot zo ver de stand van vrede in het Midden-Oosten...


 • Israeli fighter jets bomb Hamas terror targets in response to bombs launched by Muslim terrorists

  BY BTNEWS · JANUARY 25, 2020

  Afbeelding

  BREAKING: Israeli fighter jets bombed Hamas terror targets in Gaza after a week of explosive devices launched by Muslim terrorists from Gaza into Israeli territory, continued border terrorism and invasion attempts.

  Arabs report a powerful blast followed by several strikes at a terror location west of Khan Younis in southern Gaza.

  According to reports, Israel targeted the Fajr terror camp.

  Additional strikes reported in Deir al-Balah in central Gaza.

  “We just struck Hamas targets in #Gaza, after a series of balloons with explosives attached to them were launched from Gaza into Israel. We will continue operating against attempts to harm Israeli civilians”, the IDF Spokesperson’s Unit tweeted.

  Among the targets struck were a weapons manufacturing site and a terror compound.

  An RPG warhead attached to a bunch of balloons launched by Muslim terrorists in Gaza landed Saturday morning in a school in Sde Boker in southern Israel.

  RPG warhead attached to balloons launched by Muslim terrorists in Gaza lands in school southern Israel

  Afbeelding

  Two additional bombs attached to balloons were found in the Ramat HaNegev Regional Council.

  Hundreds of explosives devices were launched last week by Muslim terrorists from Gaza and dozens landed into Israeli territory.

  On Tuesday, IDF troops opened fire on a group of Muslim terrorists who were approaching the security border fence in central Gaza and threw an explosive device at an IDF force.


https://btnews.online/israeli-fighter-j ... errorists/
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Valt me toch tegen van die MSM dat ze nog niet met deze voorspelbare schreeuwende reacties zijn gekomen. Maar we wachten af.

Afbeelding Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Pilgrim »

Beknopte geschiedenis van een uitgevonden volk in een denkbeeldige staat ‘Palestina’

28 januari 2020

Afbeelding

Aangenomen wordt dat de term ‘Palestina’ is afgeleid van de Filistijnen, een Egeïsche bevolking die zich in de twaalfde eeuw v. Chr. vestigde langs de kustvlakte van de Middellandse Zee – nu Israël en de Gazastrook.

In de tweede eeuw na Christus, na het vernietigen van de laatste Joodse opstand, pasten de Romeinen de naam Palaestina voor het eerst toe op Judea (het zuidelijke deel van wat nu gewoonlijk de Westelijke Jordaanoever wordt genoemd) in een poging om de Joodse identificatie met het Land Israël te minimaliseren. Het Arabische woord Filastin is afgeleid van deze Latijnse naam.

De Hebreeën kwamen omstreeks 1300 v.Chr. het land Israël binnen en leefden onder een tribale confederatie totdat ze verenigd werden onder de eerste vorst, koning Saul. De tweede koning, David, vestigde Jeruzalem als de hoofdstad rond 1000 v.Chr. Davids zoon, Salomo, bouwde de tempel kort daarna en consolideerde de militaire, administratieve en religieuze functies van het koninkrijk.

De natie werd verdeeld onder de zoon van Salomo, met het noordelijke koninkrijk (Israël) dat duurde tot 722 v.Chr., toen de Assyriërs het vernietigden, en het zuidelijke koninkrijk (Juda) overleefde tot de Babylonische verovering in 586 v.Chr. Het Joodse volk genoot daarna korte periodes van soevereiniteit totdat de meeste Joden uiteindelijk uit hun vaderland werden verdreven in 135 na Chr. die het einde van de Revolte van Bar Kokhba markeerde.

De joodse onafhankelijkheid in het land Israël duurde meer dan vierhonderd jaar. Dit is veel langer dan Amerikanen onafhankelijk zijn geworden in wat bekend staat als de Verenigde Staten. In feite, als het niet vezet was door buitenlandse veroveraars, zou Israël vandaag meer dan drieduizend jaar oud zijn.

Afbeelding

De grenzen van Palestina zijn door de eeuwen heen veranderd. Hoewel het een Romeinse provincie was, was het verbonden aan Syrië. In de middeleeuwse periode was Filastin een district van Syrië (het land van Sham in het Arabisch). De kruisvaarders vestigden het Latijnse koninkrijk Jeruzalem, dat zich uiteindelijk uitstrekte van het noorden van Beiroet tot de Sinaï-woestijn en langs beide zijden van de rivier de Jordaan. Het gebied werd toen het Heilige Land genoemd.

Volgens de eminente historicus Bernard Lewis hebben joden nooit de naam Filastin of Palestina gebruikt, verwijzend naar het gebied uit de tijd van de Exodus als Eretz Israel. Moslims stopten met het gebruik van beide namen nadat ze het land van de kruisvaarders hadden heroverd. Saladin, de Mamluks en de Ottomanen verdeelden het gebied vervolgens in districten.

Lewis merkte op dat de naam Palestina rond de Renaissance populair werd in de christelijke wereld. Nadat hij de gemeenschappelijke benaming in Europa werd, verspreidde de naam zich naar Arabisch sprekende christenen. In 1911 gaf een Arabische christen een krant uit in Palestina, genaamd Filastin. “Palestina werd voor het eerst sinds de vroege middeleeuwen de officiële naam van een bepaald territorium”, aldus Lewis, pas na de oprichting van het Britse mandaat.

Na de nederlaag van de Turken in de Eerste Wereldoorlog, deelden Frankrijk en Groot-Brittannië het Ottomaanse Rijk op en bepaalden de grenzen voor Palestina. Palestina omvatte bijvoorbeeld aanvankelijk beide zijden van de rivier de Jordaan totdat Churchill willekeurig meer dan driekwart van het gebied afsneed om Transjordanië te creëren. Bovendien werd een deel van de Golanhoogte overgebracht van Palestina naar Syrië.

Palestina was nooit een exclusief Arabisch land, hoewel Arabisch geleidelijk de taal van het grootste deel van de bevolking werd na de mosliminvasies van de zevende eeuw. Geen enkele Arabische of Palestijnse staat heeft ooit in Palestina bestaan. Toen de vooraanstaande Arabisch-Amerikaanse historicus, Princeton University professor Philip Hitti, in 1946 tegen het Anglo-Amerikaanse Comité getuigde tegen de verdeling, zei hij: “Er bestaat niet zoiets als ‘Palestina’ in de geschiedenis, absoluut niet.”

Voorafgaand aan de verdeling beschouwden Palestijnse Arabieren zichzelf niet als een afzonderlijke identiteit. Ze identificeerden zichzelf meestal door hun clans en dorpen. Toen het eerste congres van moslim-christelijke verenigingen in februari 1919 in Jeruzalem bijeenkwam om Palestijnse vertegenwoordigers te kiezen voor de vredesconferentie in Parijs, namen ze de volgende resolutie aan:

Wij beschouwen Palestina als een onderdeel van Arabisch Syrië, omdat het nooit en op geen enkel tijdstip ervan werd afgescheiden. Wij zijn ermee verbonden door nationale, religieuze, taalkundige, natuurlijke, economische en geografische banden.

Evenzo constateerde de King-Crane Commission dat christelijke en islamitische Arabieren tegen elk plan waren om een land genaamd ‘Palestina’ te creëren, omdat het werd gezien als een erkenning van zionistische claims. In 1937 vertelde een lokale Arabische leider, Auni Bey Abdul Hadi, aan de Peel Commission, die uiteindelijk de verdeling van Palestina voorstelde:

Er bestaat geen land als Palestina! ‘Palestina’ is een term die de zionisten hebben uitgevonden! Er is geen Palestina in de Bijbel. Ons land was eeuwenlang onderdeel van Syrië.

De vertegenwoordiger van het Arabisch Hoger Comité bij de Verenigde Naties herhaalde dit standpunt in een verklaring aan de Algemene Vergadering in mei 1947, waarin stond dat Palestina deel uitmaakte van de provincie Syrië en de Arabieren van Palestina geen afzonderlijke politieke entiteit vormden. Een paar jaar later zei Ahmed Shuqeiri, later de voorzitter van de PLO, aan de Veiligheidsraad: “Het is algemeen bekend dat Palestina niets anders is dan Zuid-Syrië.”

Het Palestijnse Arabische nationalisme is grotendeels een fenomeen na de Eerste Wereldoorlog dat pas na de Zesdaagse Oorlog een belangrijke politieke beweging is geworden. Vóór de Jordaanse bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Egyptische controle over de Gazastrook, zwegen Palestijnse nationalisten over hun verlangen naar een onafhankelijke staat.

In feite werd de PLO opgericht door de Arabische Liga om de belangen te bevorderen van Arabische regeringen die geïnteresseerd zijn in het drijven van de Joden in zee, niet om een Palestijn te creëren. Vandaag de dag heeft het Palestijnse volk internationale erkenning en claimt het recht op zelfbeschikking, maar hun definitie van Palestina strookt niet met de historische grenzen.

Bovendien beweren hun huidige leiders niet langer dat Palestina deel uitmaakt van Syrië of eisen ze het grondgebied dat nu onder Jordaans bestuur staat. Ze zijn nu alleen geïnteresseerd in gebieden die door het Joodse volk worden geclaimd, die zich uitstrekken van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee en die nu Israël, Gaza en Judea en Samaria omvatten.

Op korte termijn hebben ze de oprichting geëist van een staat gebaseerd op de Wapenstilstandslijnen van april 1949 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad als de eerste stap naar de bevrijding van heel ‘Palestina’.

Afbeelding
_______________________________________________________

Bronnen:

♦ Naar een artikel van Mitchell Bard “MYTH: Palestine was always an Arab country” op de site van The Jewish Virtual Library (JVL)

https://brabosh.com/2020/01/28/pqpct-rxw/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22586
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door King George »

Iran foreign ministry said that it would work with other countries in the region “at all levels to unite the Muslim world to confront the great conspiracy.


Iran vows to crush 'satanic' Trump plan and 'Jewishization' of Jerusalem


Tehran's plan to undermine Trump's deal may involve political, religious and military means, including a push for Palestinian unity and attempts to undermine Gulf states that support the US


Read more:
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conf ... lem-615805
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80773
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Ariel »

Auto rijdt in op militairen in Jeruzalem, veertien gewonden

In Jeruzalem zijn twaalf Israëlische militairen en twee andere mensen gewond geraakt doordat een auto op hen is ingereden. De politie houdt rekening met een terroristische aanval vanuit Palestijnse hoek.

De aanrijding gebeurde in een populair uitgaansgebied, niet ver van de Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem. De bestuurder is na het incident gevlucht.

De ambulancedienst meldt dat twee mannen van twintig jaar naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Een van hen liep zwaar letsel op. De rest had lichte verwondingen.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn vredesplan voor de Palestijnen en Israël heeft gepresenteerd, is de spanning in de regio opgelopen. Woensdag werd een Palestijnse tiener (17) dodelijk door een kogel geraakt na rellen in de voor moslims en joden heilige stad Hebron. Demonstranten gooiden brandbommen naar het Israëlische leger.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44647
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Israël, Gaza strook en de overige Palestijnen

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Israel Defense Forces @IDF

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.

What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.
https://twitter.com/IDF/status/1228967310754533376
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie