Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Mahalingam
Berichten: 42523
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Mahalingam »

Belangstelling voor de gedachtewereld van een dominee die deugt?
De auteur, Ds. C. W. Rentier, is predikant-directeur van stichting Evangelie & Moslims.
Is er nog wel ruimte voor kritiek op islam?
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement werd de PVV bijkans weggevaagd. Het lijkt dat Forum voor Democratie voor veel kiezers het alternatief is geworden. Verschil tussen beide partijen is dat Forum de islam niet expliciet aanvalt. Ruim twintig jaar klonk er forse kritiek op de islam in politiek en media. Verstomt die kritiek nu Islamitische Staat (IS) verslagen lijkt en migratie een thema is dat niet langer alleen met de islam te maken heeft?
Wabblief?
Spoiler! :
Het zou onverstandig zijn als christelijke partijen in het gat van de PVV zouden stappen en kritiek op de islam tot een van hun thema’s zouden maken. In de Nederlandse context zal een meerderheid van de bevolking daaruit juist concluderen dat traditionele christenen even onverdraagzaam zijn als de moslims die zij beschuldigen en dat beide groepen daarom hun privileges, zoals eigen onderwijs, dienen te verliezen. De politiek is geen geschikt platform om een godsdienst als zodanig onder kritiek te stellen. De islamitische traditie als oorzaak van misstanden aanwijzen, is in de politiek vaak niet slim, ook al is het theologisch en historisch wel waar. Zo’n benadering maakt het op gang komen van veranderingen juist lastiger. Het wordt dan een zaak van eer en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap en dan sluiten de gelederen zich.

Concrete misstanden mogen en moeten juist wel benoemd worden. Zo is het belangrijk dat politici blijven opkomen voor de positie van bekeerlingen die de islam verlaten. In vrijwel alle landen met een moslimmeerderheid is hun positie nog steeds buitengewoon problematisch en kunnen mensen met een moslimachtergrond alleen in het geheim gedoopt worden. Onlangs had een groep van een paar honderd christenen met een moslimachtergrond uit allerlei landen de moed een brief te schrijven aan het Afghaanse parlement, met een oproep het leven van hun geloofsgenoten te beschermen. De Turkse moslimgemeenschap in Nederland heeft, naast de mogelijkheid van gesubsidieerd islamitisch onderwijs, ook veel internaten opgericht en Turkije wil daarin investeren. Christenen in Turkije kunnen wel in het openbaar bij elkaar komen, maar krijgen niet dezelfde ruimte voor de vorming van hun kinderen als moslims in Nederland. Daar mogen politici aandacht voor vragen.

In Nederland zijn er ongeveer even veel migrantenchristenen als moslims. In de afgelopen decennia hebben moslims vaak medewerking gekregen bij de bouw van moskeeën. Soms ging het ook om steun met integratiegelden, omdat veel moskeeën een culturele vereniging in hun gebouw gehuisvest hebben. Migrantenchristenen worden echter heel anders behandeld en hebben het in veel steden nog steeds erg moeilijk om geschikte huisvesting te vinden. Het zou goed zijn wanneer hier het principe zou gelden: Gelijke monniken, gelijke kappen. Naast etnische migrantenkerken zijn er steeds meer pioniersplekken en nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waarvan de helft of meer van de leden een migratieachtergrond heeft. Het kerkelijk landschap verandert. In de media krijgen de uitstroom van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland en de leegstand of afbraak van kerkgebouwen veel aandacht, maar dat is slechts het halve verhaal. Er zijn in de laatste decennia meer nieuwe geloofsgemeenschappen bijgekomen dan kerken gesloten. Er is veel behoefte aan ruimten waar zij kunnen samenkomen.

Met het verdwijnen van IS en de brede kritiek op de islam zou de aantrekkingskracht van de islam weer kunnen toenemen. Het valt me op dat er in de catechese in de kerken nog steeds erg weinig aandacht is voor het feit dat moslims vaak juist het christendom onder kritiek stellen en christenen uitnodigen moslim te worden. Moslims betogen dat het christendom afbrokkelt, omdat het gefaald heeft, en dat de islam het redelijke alternatief is voor het huis van Europa, dat geestelijk leegstaat. Misschien dat catecheten zich ongemakkelijk voelen om dit thema aan de orde te stellen, omdat kerkelijke jongeren vaak meer ervaring hebben in de omgang met moslims dan zijzelf. Het is zaak dat we als kerk die achterstand snel inlopen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Racisten-aanmeldingsformulier: Moslims willen critici landelijk brandmerken

Geplaatst op 9 juni 2019

Afbeelding

Met een zeer lang artikel, “We hebben een probleem dat racisme heet”, heeft de “Süddeutsche Zeitung” vorige week zondag het einde van de media mediaal uitgeluid en daarbij indrukken van een al bijna geïslamiseerde Duitse stad vastgelegd. Het toneel van het angstwekkende spektakel was het Luitpoltpark in München, waar duizenden met een soort islamitische massapicknick het einde van het vasten vierden. Onder hen veel Duitsers, die of al bekeerd zijn of op het punt staan zich te bekeren. Natuurlijk is dit vasten breken een politieke manifestatie. Zo riep een spreekster haar luisteraars er onverholen toe op om mensen, door wie ze zich gediscrimineerd voelen, door middel van een aanmeldingsformulier van de Moslimraad te brandmerken.

Voordat spreekster Seyma Yüksel, gehuld in een hidjab, tegen andersdenkenden en politieke tegenstanders mag ophitsen, verbreidt een schrijfster van de “Süddeutsche Zeitung”, Pia Ratzesberger, eerst schemerlicht en zwelgt in romantisch bewasemde bewoordingen: “Het is nog vroeg in de avond, de lampen branden echter al, ook de dadels zijn verdeeld. De lege kisten staan in de tent naast het podium in het Luitpoltpark, waarop een vrouw genaamd Seyma Yüksel een toespraak houdt. Een toespraak, waarmee er een zekere zwaarte over het anders zo luchtige feest komt te liggen.”

Dan begint de islamistische propagandashow van de Moslimraad München: “We hebben een probleem, en dat heet racisme.” Zo noemen de aanhangers van de politieke islam alles wat niet in het concept van de sharia past. Dat willen ze ook in toenemende mate aan hun ongelovige omgeving opleggen, en eisen als vanzelfsprekend dat men hen alles geeft wat ze willen hebben. Wie zich daar niet aan onderwerpt, is een racist en komt aan de schandpaal. Zo oreert Yüksel over de “Europa-verkiezingen, over de populisten en nationalisten die weer in het parlement gekomen zijn. Over de discriminatie bij de zoektocht naar een baan of een woning.”

In duidelijke taal: een ongelovige verhuurder, die geen parallelsamenlevingen in zijn huis wil hebben, is een geval voor de nog fictieve “sharia-rechtbank”, moet echter nu al geregistreerd worden. Daarvoor biedt de Moslimraad München nu een formulier aan waarmee men elke discriminatie kan melden. Dat de “Süddeutsche Zeitung” deze mengeling van Stasi- en kalifaat-methoden ook nog aanprijst, is een schandaal. Terwijl islamitische hordes mannen complete straten in No-Go-Areas veranderd hebben en volksfeesten in slachtfeesten, jammeren islamitische vrouwelijke functionarissen over “beledigingen” vanwege hun hoofddoeken en beweren op straat te zijn uitgescholden.

Dat niemand deze dubbele moraal doorziet, toont de mate van het collectieve Stockholm-syndroom aan. Als Duitser mag men zich in elkaar laten slaan en laten afslachten. Wie zich verzet, is een racist. Als moslim grijpt men naar het aanmeldingsformulier en mag de mensen ongestraft zwartmaken, die voor jou om terechte redenen geen sympathie kunnen opbrengen. Dat heeft iets van totalitarisme en meningsdictatuur, het verbindend element dat via de sharia de mortel van de meeste islamitische landen is. Dat bevalt kennelijk steeds meer autochtonen, zoals volgens de “Süddeutsche Zeitung” een “evangelische moeder, die uit de kerk is uitgetreden en wacht op haar volwassen zoon, die drie jaar geleden heeft besloten om te vasten in de ramadan” of de linkse “studente, die van een vriend van het vasten breken gehoord had en die nu wil meedoen, hoewel ze zelf niet vast.”

Dat de “islamisten” zich uiteraard niets aantrekken van de fundamentele rechten en de regels van de gastlanden, toont aan dat er geen integratie plaatsvindt, maar een opleggen van de eigen wereldbeschouwing. Ook het begrip tolerantie mondt uit in een eenrichtingverkeer. De islamitische gemeenschap is geen millimeter op de westelijke cultuur toegegaan. Dat wordt door zwakke linkse elites bewonderd. Die breken in het eindstadium van hun tolerantie zelfs een lans voor de jihad, zoals het grote aantal Salafisten aanschouwelijk bewijst.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Klaus Lelek

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/09 ... andmerken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

BRIEFJE VAN JAN – Aan Lodewijk Asscher

Door: J. Dijkgraaf #2, 9:01, 09 juni 2019

Afbeelding

Volop meegaan in het frame dat een prominente FvD’er ‘de Joden’ ‘een laf volk’ noemt...

Meneer Asscher,

Forum voor Democratie wil als grootste fractie de voorzitter van de Eerste Kamer leveren: Toine Beukering.

Beukering diende veertig jaar als militair ons land, laatstelijk als brigadegeneraal, en legde gisteren in een interview in De Telegraaf uit wat hem gemotiveerd had tot die keuze.

Letterlijk ging het interview zo:

“Ik heb als klein jongetje een boekenkast vol gelezen over de Shoah. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden – zo’n dapper strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd. Dat heeft me altijd gefascineerd. Ik heb nooit het echte antwoord gevonden. Maar een ding voor mij: dat nooit meer. Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen en ben ik over de hele wereld gereisd.”

Wat bedoelt u met makke lammetjes?

„Nou, er is heel weinig verzet geweest. Verzet door de Joden. Ontsnappingen. Dat soort zaken. Daar zijn allerlei redenen voor, maar het is een triest verhaal dat nooit meer mag gebeuren.”

Het Joodse volk is als makke lammetjes naar de gaskamer gegaan?

„Afgevoerd, hè. Ze zijn niet vrijwillig gegaan.”

Nou ja, ’makke lammetjes’ impliceert toch iets anders?

„Er is weinig verzet geweest, heb ik gezegd.”


Aha, daar was-ie!

De stok om de hond te slaan.

In Leeuwarden greep u gisteravond meteen uw kans: “Ik vind het een ontzettende zak. Hij heeft in ieder geval zijn ruiten ingegooid als kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer.”

Niet kijken naar de context, niet kijken naar de nuance, maar volop meegaan in het ‘frame’ dat een prominente FvD’er ‘de Joden’ ‘een laf volk’ noemt.

U.

Als het niet zo in- en intreurig was, zou je er bijna om in lachen uitbarsten.

Want natuurlijk waren er in de Tweede Wereldoorlog naast zich verzettende Joden in Nederland ook Joden die gewoon deden wat hen werd opgedragen.

Dat kwam omdat de Duitsers het bestuur over de Joodse gemeenschap op 13 februari 1941 hadden overgedragen aan de Joodsche Raad. Via die Raad gaven de Duitsers bevelen aan de Joodse gemeenschap. De Joodsche Raad bestond uit (voorheen) respectabele Joden (die dachten invloed te kunnen uitoefenen op de Duitsers). Dus was het vrij logisch dat de Joodse gemeenschap luisterde naar de opdrachten van de Joodsche Raad. Eén daarvan: lever je wapens in.

Enfin, u kent de geschiedenis beter dan ik.

Want de oprichter en eerste voorzitter van de Joodsche Raad was de toenmalige voorzitter van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlische Hoofdsynagoge.

Zijn naam: Abraham Asscher.

Uw overgrootvader.

Naar uw overgrootvader luisterde een deel van de Joodse gemeenschap wel.

Met de kennis van nu weten we: dat hadden ze beter niet kunnen doen…

U bent uw overgrootvader niet.

Maar nu uw eigen familie -ongetwijfeld toentertijd met de beste bedoelingen- met de nazi’s heeft samengewerkt, geeft het niet echt pas om hoog van de toren te blazen over een man die veertig jaar het land diende als militair.

Doet allemaal niets af aan het feit dat die lui van Forum voor Democratie hun woorden nóg zorgvuldiger moeten kiezen, omdat in de gezamenlijke jacht van politiek en mainstream media op die partij nu eenmaal geen middel onbenut wordt gelaten.

Groet,

JanD

PS. Zat u niet als vice-premier in het kabinet toen het Openbaar Ministerie vanuit de coalitie opdracht kreeg om Geert Wilders te vervolgen? Kunt u daar eens op reflecteren bij uw volgende spreekbeurt?

https://tpo.nl/2019/06/09/briefje-van-j ... asscher-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Ali Yas »

Wij laten ons als makke lammetjes naar de volgende slachtbank leiden, en opnieuw is het een collectivistische. Ik snap wel dat de uitdrukking "makke lammetjes" uit het woordenboek moet: deze geeft een negatieve connotatie aan de hooggeprezen tolerantie.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Hypocriete verontwaardiging na uitspraak FvD-senator over Joden

“Makke lammetjes" waren al door iedereen in de steek gelaten

Gepubliceerd op 9 juni 2019 - 16:00 door Freek van Beetz

Afbeelding

Er was gisteren veel te doen op de sociale media over het vraaggesprek van De Telegraaf met generaal Beukering, lid van de Eerste Kamer voor Forum voor Democratie en voor die partij kandidaat-voorzitter van die Kamer. Gevraagd naar de achtergrond van zijn ambities vertelt de ex-generaal over zijn grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en voor de Shoah, de vernietiging van de Europese Joden door de nazi’s.

Hij zegt altijd geïntrigeerd te zijn geweest “dat de Joden- zo’n dapper en strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers zijn gejaagd. Dat heeft me altijd gefascineerd (...) Maar een ding voor mij: dat nooit meer. Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen en ben over de hele wereld gereisd”.
Leon de Winter
@leondewinter

Beste @LodewijkA , @telegraaf meldt dat jij een FvD-senator een 'ontzettende zak' noemt n.a.v. diens domme opmerkingen over joden die in WOII 'makke lammetjes' waren. Die senator is geen antisemiet, Corbyn wel; toch lach jij deze hater toe. Ben jij hypocriet? https://www.trouw.nl/democratie/lodewij ... ~a0d96d4f/
1,218 12:17 PM - Jun 9, 2019
De generaal had beter op zijn woorden moeten passen. Alhoewel zijn intentie blijkt uit de rest van het interview: hij ging het leger in om dit nooit meer te laten gebeuren, werd die achtergrond door de critici verdoezeld.

Ik heb zo mijn twijfel bij al die (gespeelde?) verontwaardiging over de – inderdaad slecht gekozen – woorden ‘makke lammetjes’, alsof hier een Holocaust-ontkenner een podium was geboden dat deze met alle gretigheid had aangegrepen. Twijfel ook, omdat die ophef een pijnlijke werkelijkheid verhult: hoeveel ruimte was er eigenlijk voor verzet?

Presser
De Joodse bevolking in ons land werd geleidelijk aan geïsoleerd. In zijn beklemmende Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, beschrijft de historicus Presser minutieus, met nauwelijks verholen woede en verontwaardiging, hoe zich die systematische vernedering, isolering, beroving, deportatie en vernietiging van de Nederlandse Joden voltrok. In zijn inleiding benoemt hij het onomwonden: “Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massamoord, op nimmer gekende schaal, met voorbedachten rade en in koelen bloede gepleegd.”Gedienstig
Het overgrote deel van de bevolking zag toe en liet het begaan. De Nederlandse Joden waren door hun regering in de steek gelaten, hun overheid voerde gedienstig en scrupuleus de bevelen van de bezetter uit. Buurtgenoten keken toe hoe hun Joodse buren door Nederlandse politieagenten uit hun huizen werden gehaald, op transport werden gesteld met de trams van de gemeentelijke vervoersbedrijven en met stiptheid door NS-personeel in NS-treinen op weg naar de concentratiekamp werden vervoerd. De spoorwegstaking zou pas worden uitgeroepen nadat de laatste Joden uit Westerbork waren afgevoerd.

Ja, er waren dapperen die verzet pleegden, met grote moed onderduikers hulp en onderdak verleenden, maar de meeste burgers keken, wellicht besmuikt, opzij en zetten hun leven voort. Er bleef in die eerste oorlogsjaren gewoon gevoetbald worden, theater- en bioscoopbezoek ging door, terwijl Joodse medeburgers hun gruwelijke lot tegemoet gingen.

Dapperheid
Daarom heb ik wel wat moeite met de gespeelde(?) verontwaardiging: hoezo verzet plegen als de omgeving het hoofd heeft afgewend, gedienstig met de bezetter meewerkt? Zoveel dapperheid werd door de medebewoners niet opgebracht.

Heldendom is een schaars artikel!

In andere reacties op de sociale media werden al vele feiten en omstandigheden genoemd waar Joden wel verzet boden: van de knokploeg rond IJssalon Koco in de Amsterdamse Van Woustraat in januari 1941 tot en met de opstanden in het ghetto van Warschau en concentratiekampen als Sobibor. Ook namen in Nederland tal van Joden actief deel aan het verzet, zoals mijn vader.

IJzingwekkend
Een tijdje geleden ben ik eens in het archief van mijn woonplaats Oegstgeest gaan zoeken hoe het voorspel van de Holocaust zich in deze (toen nog) kleine plaats voltrok. Achter de schaarse documenten doemt een ijzingwekkende werkelijkheid op. Joden werden al vanaf eind mei 1941 uit het openbare leven geweerd en buitengesloten. Vanuit het Oegstgeester gemeentehuis werd nauwgezet gevolg gegeven aan de verordeningen en dringende verzoeken vanuit Den Haag. Achter al die koele ambtelijke aanschrijvingen gaan onpeilbare bezorgdheid en angst schuil.

Nadat per 1 september 1941 al vijf Joodse leerlingen de toegang tot de Openbare Lagere School was ontzegd, kreeg de gemeente op 17 oktober van datzelfde jaar vanuit Den Haag de opdracht om nog een leerling van joodsen bloede ‘onverwijld’ van school te verwijderen. De gemeente gaf – uiteraard – gehoorzaam gevolg aan deze aanwijzing.

Plichtsgetrouw
Dat alles gebeurde zonder enig verzet. Wellicht gemopper, boosheid, maar het gebeurde: de lessen gingen door, zonder deze zes leerlingen. De lijst met 68 personen die “geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede zijn” opgesteld op 17 maart 1941, werd op last van Den Haag aangevuld met Joodse patiënten van de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest in de gemeente.

Op 1 mei 1942 sloot het net. De gemeente Oegstgeest stuurt – uiteraard zonder morren en plichtsgetrouw – een lijst met 64 namen naar de Zentralstelle für jüdische Auswanderung” te Amsterdam. Vanaf die periode proberen ook Oegstgeester Joden een onderduikadres te vinden. Anderen wachten in vrees en spanning af, hopend op een snel einde van de bezetting. Al kort daarna beginnen de deportaties. Slechts enkelen keerden terug.

“Makke lammetjes”? Nee maar wel een groep die door iedereen in de steek was gelaten. Daarom vind ik al die morele verontwaardiging misplaatst.

https://opiniez.com/2019/06/09/makke-la ... kvanbeetz/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

De natte dromen van Peter Tauber en Robert Habeck

Geplaatst op 23 juni 2019

Afbeelding
Robert Habeck (links, de Groenen) en Peter Tauber (CDU).

Eigenlijk was Peter Tauber bij mij in vergetelheid geraakt. Deze kleurloze figuur met de bril, die nauwelijks uitkwam boven de rol van politiek schoenenpoetser van de bondskanselier, was na zijn ziekte ondergedoken. In herinnering blijven slechts zijn uitspraken zoals de uitspraak die hij graag naar het hoofd slingerde van alle tegenstanders van Merkels asielpolitiek: “Wie niet voor Merkel is, is een klootzak!”

Met zo´n niveau en zo´n instelling zou hij eigenlijk een grote carrière gehad kunnen hebben in deze republiek. Tauber is, wat ik niet wil verzwijgen, een goede beroepspoliticus en devote dienaar van de bondskanselier. De adjudant van de macht, die het nooit verder zal schoppen dan tot een pennenbakje in het paleis. Maar slim en gemeen genoeg om ten volle te genieten van de aan hem gegeven machtspositie en naar de mensen te trappen die lager dan hij op de hiërarchische ladder staan. Vroeger, als men zich de tijd nog herinnert toen hij juist secretaris-generaal van de CDU geworden was, definieerde hij zichzelf nog als conservatief of liberaal-conservatief. Hij is het een noch het ander, maar heeft meer ideologische raakvlakken met Pol Pot of Stalin. Echter alleen zonder hun charismatische formaat.

AfD-politici worden rattenvangers genoemd, Ralf Stegner (SPD) roept op om personeel en materiaal van de AfD aan te vallen en de Antifa handelt desbetreffend door ´s nachts AfD-functionarissen neer te slaan, auto´s in brand te steken of woningen te belegeren.

De strijdlustige en moorddadige, ja ophitsende retoriek tegenover de AfD en haar kiezers is alom aanwezig in deze samenleving. Wanneer iemand de schuld heeft van het geweld, dan waarschijnlijk eerder het andere kamp, dat zichzelf bedient van een taal die afgezien van een woord uit het Derde Rijk zou kunnen komen. Je hoeft alleen maar de “rechtsen” te vervangen door “Joden” of iets dergelijks.

Bronnen vergiftigende rechtsen/AfD´ers, conservatieve rattenvangers en kankergezwellen – Wie hitst hier eigenlijk tegen wie op? Zelfs een Poggenburg zou zich voor zulke ontsporingen vermoedelijk verontschuldigen als ze uit zijn mond zouden komen en op andere groepen gericht zouden zijn. Ondertussen komt er een man uit het derde gelid naar voren en spreekt uit wat waarschijnlijk velen in het kartel van de oude partijen werkelijk graag willen: namelijk dat men de AfD en haar ondersteuners met de middelen van repressie door de staat definitief uit de politieke concurrentie verdringt, hun burgerrechten van hen afpakt, zoals we dat anders alleen maar kennen uit dictaturen zoals China, Noord-Korea of Wit-Rusland. Tijdens mijn studie heb ik me nog beziggehouden met disfunctionele democratieën. Een zeker signaal voor zo´n defecte democratie, waar meer schijn heerst dan werkelijkheid, was altijd de beperking en het hinderen van de politieke oppositie door de regering. Wanneer men echter ter sprake bracht dat er zulke beperkingen en zodoende signalen voor een defect in de Bondsrepubliek Duitsland bestaan, werd men door de docenten vaak smalend aangekeken of verontwaardigd aangestaard. En uiteraard wordt hier niet met gelijke wapens gestreden. De AfD kan nooit op de mediale berichtgeving hopen die de Groenen krijgen.

Ook Görlitz is het proeflaboratorium voor de hele BRD geweest. Alleen onder gebruikmaking van alle krachten van de CDU, de Groenen, Die Linke, de media, Hollywood en Co. lukte het dit internationale front van “democraten” een burgemeester van de AfD te verhinderen. Eerlijk gezegd zou het toch zinvol zijn om dit succesmodel in de toekomst voor heel Duitsland over te nemen. CDU, Die Linke, SPD, de Groenen en de FDP zouden zich aaneen moeten sluiten tot een eenheidspartij, omdat zij sowieso inhoudelijk nauwelijks nog verschillen kunnen laten zien. Waarom wachten? Robert Habeck (partijchef van de Groenen) zou er blij mee zijn.

Dat zou wel degelijk de toekomst van de BRD kunnen zijn. Veel mensen schijnen immers niet anders te willen en de overgang van de oude republiek naar de “brave new world” ook nog te bejubelen. Meer controle, meer censuur, minder vrijheden voor regeringscritici, nationale eenheidspartijen tegen de nationalen en dan vol gas vooruit in de richting van de afschaffing van deze eigenlijk eens liberale republiek.

Bron: https://younggerman.com

Door: “Young German”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/23 ... rt-habeck/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Italië: Katholieke priester roept op om Salvini te doden

Geplaatst op 29 juni 2019

Afbeelding
Don Giorgio De Capitani en Matteo Salvini.

Als daad van zelfverdediging

Onlangs riep de katholieke priester Don Giorgio De Capitani er in een radio-interview toe op om de rechtse Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini te doden. Hij zou zich door hem bedreigd voelen, omdat hij “de democratie zou stelen”. Hij zou hiermee alleen maar aanspraak maken op zijn recht op zelfverdediging.

Aanleiding: Salvini-wet tegen linkse rechterlijke vonnissen

De reden voor deze de facto moordoproep is een door Salvini geïnitieerde wet betreffende het recht op zelfverdediging. In Italië kwam het in de afgelopen jaren steeds opnieuw tot groteske vonnissen, omdat gedupeerden zich bij nachtelijke inbraken in huizen of winkels en bij aanvallen door dieven ook met (vuur)wapens verdedigden. In één geval werd een dief doodgeschoten. Linkse Italiaanse rechters maakten de slachtoffers tot daders en veroordeelden hen – wegens buitenproportionele zelfverdediging – tot gevangenisstraffen. Salvini meldde regelmatig zulke gevallen op Twitter en beloofde een nieuwe wet.

Lega-kiezers zijn een “massa idioten”
De rabiate priester motiveert zijn moordlust dusdanig onbegrijpelijk, dat een commentator van de krant “Il Giornale” de verdenking uitte dat de priester in een delirium zou hebben gesproken. De Capitani zei in ieder geval op Radio 24, La Zanzara, dat wanneer men uit zelfverdediging een dief zou mogen doden, dat ook van toepassing zou zijn op de minister van Binnenlandse Zaken, die de democratie zou stelen. Salvini zou een gevaar zijn voor de democratie, hij zou hem meermaals “stuk stront” hebben genoemd. Daarna schold hij de kiezers van Salvini uit als “massa idioten” die met hun buik denken, zijn logica niet begrijpen en niet tussen de regels door kunnen lezen.

Italiaanse soldaten zijn criminelen
Het was niet de eerste haat-tirade van de, naar eigen zeggen, eeuwige stemmer op links. Zo zou de priester, heel openlijk, de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi een hartaanval wensen. Italiaanse soldaten, die bij acties in Afghanistan om het leven kwamen, schold hij uit als “huurlingen, schurken en criminelen”, die men geen verdedigers van het vaderland zou mogen noemen. De partij van Salvini, de Lega, noemde hij “varkens en bastaards”..., die men ver weg zou moeten houden van de kerk.

Haatcommentaren op eigen website
De omstreden priester, die naastenliefde heel politiek correct interpreteert, heeft een eigen website, waarop hij op dezelfde toon over de politiek van de Lega en niet zelden ook over de kerk tekeergaat. Wegens vele klachten en omdat hij weigerde zijn website te sluiten, moest hij in 2013 zijn kerkdienst in Sant´Abrogio in Monte beëindigen. Hij woont nu in La Valletta Brianza en celebreert in de gemeente Dolzago, in Lombardije, elke zondag een avondmis. In de gebruikelijke deftige taal.

Bron: www.wochenblick.at

Door: Kornelia Kirchweger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/29 ... -te-doden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Britse overheid ziet man die tegen moslimterroristen Londen vocht nu zelf als mogelijke terrorist

Posted on 02/07/2019

Afbeelding
Aanvankelijk als held beschouwd, nu een ‘potentiële terrorist’. Je actief verzetten tegen vertegenwoordigers van islam is niet gewenst en wordt inmiddels zelfs bestraft. (Afbeelding: (1).

Net als je denkt dat de politiek correcte waanzin in het Westen niet nog gekker kan worden, gebeurt het toch. De ‘leeuw van de London Bridge’, de bijnaam van de man die in 2017 tijdens de bloederige islamitische terreuraanslag waarbij 8 mensen werden vermoord en 38 gewond raakten tegen de jihadisten vocht, is zelf door de overheid op de lijst met potentiële terroristen geplaatst en moest zelfs de-radicalisering lessen volgen. Waarom? Omdat rechtse anti-islam activisten probeerden contact met hem te leggen. Oftewel: als je jezelf en de mensen om je heen verdedigt tegen moslimterroristen, kun je wel eens zèlf een terrorist zijn.

De 49 jaar oude Roy Larner (foto) was een van de passanten toen moslims op de London Bridge wild om zich heen begonnen te steken en hakken. Volgens Larner en andere getuigen schreeuwden die daarbij ‘dit is voor Allah!’ en ‘islam, islam, islam!’. In plaats van hard weg te rennen verdedigde Larner zich tegen de jihadisten, die willekeurig 8 mensen vermoordden en 38 verwondden. Larner hield meer dan 80 hechtingen in zijn hoofd, oor, armen en handen over aan de moordpoging door twee terroristen.

Terugvechten tegen moslimterroristen maakt je verdacht
Nu wordt de kort na de aanval geprezen held, die mogelijk de hoogste burgerlijke onderscheiding zou krijgen (het George Cross), door de overheid echter plotseling zelf als een potentiële terrorist gezien. ‘Ze behandelen me als een terrorist, maar ik ben totaal niet politiek,’ reageerde Larner op het bericht dat hij op de ‘terror watch list’ is geplaatst. Hij onthulde tevens dat hij gedwongen werd om de-radicalisering lessen te volgen, en in de gaten wordt gehouden door de politie.

De enige reden die hij kan bedenken is dat rechtse anti-islam activisten contact met hem probeerden te leggen. ‘Het Verenigd Koninkrijk is zo bedorven door politieke correctheid, dat het degenen die terugvochten tegen islamitische jihadisten als terroristen behandelt,’ reageert de bekende Britse conservatieve journalist Paul Joseph Watson. ‘Laat de diepe intensiteit van de krankzinnigheid van deze clowneske wereld tot u doordringen.’

Waarom wordt deze religieuze haatideologie boven iedere kritiek verheven?
In de rest van West Europa zien we dezelfde mentaliteit: na iedere terreuraanslag, zoals die door Gökmen T in maart in Utrecht, wordt er geschokt gereageerd, worden er bloemetjes en kaarsjes geplaatst, wordt er gerouwd. Maar boos zijn, woedend zelfs? Dat mag niet, want ‘Allah’, ‘moslim’ en ‘islam’. Als we als samenleving niet oppassen gaat de schizofrene geschiftheid van deze even laffe als zieke houding straks zo ver, dat dit soort daders als de belangrijkste slachtoffers worden gezien, en de echte slachtoffers en/of hun nabestaanden daarom enkel nog begrip voor hen mogen en zelfs moeten opbrengen.

Maar opstaan en zeggen dat deze specifieke religieuze haatideologie geen plaats behoort te hebben in onze vrije samenleving, bestempelt je inmiddels tot populist, racist, islamofoob, rechtse extremist en zelfs nazi. Je zou bijna gaan denken dat West Europa inderdaad reddeloos verloren is.

Xander

(1) Paul Joseph Watson (Summit News) via Zero Hedge

https://www.xandernieuws.net/algemeen/b ... terrorist/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Heksenjacht op een PVV-meisje

Posted on 21 juli 2019 by Repelsteeltje

Afbeelding
Els en Geert Wilders.

Een blond meisje kijkt in de camera en vertelt vol enthousiasme hoe geweldig ze een politicus vindt. Ze heeft een serieuze poging gedaan om een leuk filmpje te maken: een beetje achtergrondmuziek, wisselende perspectieven, filmfragmentjes erin gemonteerd, lekker buiten opgenomen in een Hollands landschap. Eigenlijk is het gewoon een schattig filmpje... En toch veroorzaakte dit onschuldige filmpje een rel. Sterker nog: er ontstond een heksenjacht.

Een dag nadat Els het filmpje op haar Twitter geplaatst had, vond een D66-politicus het nodig om haar filmpje van commentaar te voorzien. Hij reageerde met de volgende tweet:

Afbeelding

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

“Ultralinks lijstje met ´alt-right twitteraars´ waaronder Baudet, Duk, en ik? Gewoon een hitlist!”

Geplaatst op 30 augustus 2019

Afbeelding

De naam van Jan Roos dook deze week op in een verhaal van De Groene Amsterdammer. Hij zou één van de alt-righttwitteraars zijn die “Twitter domineert.” In zijn wekelijkse column reageert Roos op die verrassende conclusie van het linkse opinietijdschrift. “Niet alleen mijn naam, maar ook die van vrienden en kennissen staan erin, zoals Jan Dijkgraaf, Thierry Baudet, Syp Wynia en Wierd Duk,” aldus Jan. “Het artikel is niets anders dan hitlist.”

Het ultralinkse blaadje De Groene Amsterdammer, de titel zegt natuurlijk al meer dan genoeg, kwam deze week met een verhaal: dat extreemrechts Twitter zou domineren. Ik ging het snel lezen, want ik was namelijk erg benieuwd. Ik zit toch echt al heel wat jaren op Twitter, maar het was mij nooit opgevallen dat extreemrechts de boel in handen heeft op dat social mediaplatform.

Het artikel begon gelijk stevig met de alt-rightterrorist die in El Paso 22 mensen doodschoot. Hij had het voornamelijk voorzien op Mexicanen uit racistisch motief. De Texaanse schutter kwam door zijn daad door aansporing van ultrarechtse mensen zoals... zoals ik. Het staat er echt. Ik sta op plaats acht van de top tien alt-rightpropagandisten die dit soort lui inspireren om massamoorden te plegen. Niet alleen mijn naam, maar ook die van vrienden en kennissen staan erin, zoals Jan Dijkgraaf, Thierry Baudet, Syp Wynia en Wierd Duk.

Nu ken ik deze mannen goed genoeg om te kunnen zeggen dat er werkelijk geen druppel kwaad bloed bij zit. Geen van deze heren is gewelddadig of zou aansporen tot geweld. En toch staan ze, met mij, in een heel fout lijstje in dat krakersblaadje als promotors van terreur. Met een klein beetje onderzoek kraakt het artikel al. Want als je kijkt wie of wat Twitter in ons land domineert staat alleen Baudet, als fractievoorzitter van een van de grootste politiek partijen in ons land, in de top honderd van de invloedrijkste twitteraars. De rest van het alt-rightlijstje komt niet eens in de buurt. Dus stellen dat zij het platform domineren is totale nonsens. Maar waarom staat dat er dan?

Het is de nieuwst vorm van demoniseren. In een documentaire van Ellie Lust over homo-acceptatie kwam advocaat Sidney Smeets aan het woord om onder anderen mij de schuld te geven aan het uitlokken van anti-homogeweld. Nu mensen extreemrechts, fascist, nazi of racist noemen weinig meer uithaalt is de volgende fase aangebroken om mensen als radicaal weg te zetten. Je zegt weliswaar dat ze zelf geen geweld gebruiken, maar met hun mening wel geweld uitlokken. En zie daar de nieuwste mogelijkheid om deze mensen uit te stoten en als gevaarlijk te boek te zetten. Het artikel is niets anders dan hitlist.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019 ... n-hitlist/
Het lijkt wel ieder jaar griezeliger te worden. Het voorspel van de Grote Europese Burgeroorlog... :emm2:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Mazyek beschuldigt AfD van haatfantasieën en bekritiseert AfD-kiezers in het oosten van Duitsland

Geplaatst op 3 september 2019

Afbeelding

Aiman Mazyek (foto), de voorzitter van de Centrale Raad van de moslims in Duitsland, waarschuwt ervoor om de AfD-kiezers “bezorgde burgers” te noemen. Mazyek beschuldigt de partij zelf van haatfantasieën.

Na het succes van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Brandenburg en Sachsen heeft de voorzitter van de Centrale Raad van de moslims in Duitsland er in een kranteninterview voor gewaarschuwd om AfD-kiezers “bezorgde burgers” te noemen.

Bij de kiezers van de AfD zou het niet alleen gaan om “protestkiezers”, zei Aiman Mazyek tegenover de “Neue Osnabrücker Zeitung”. “Ik geloof dat zij weten dat zij met hun stemmen rechts-extremisten aan zetels in de parlementen helpen.”

De partij zelf werd door Mazyek beschuldigd van haatfantasieën. Wanneer de AfD zou beweren dat de islam een ideologie en geen religie zou zijn, zou dat in strijd zijn met de grondwet. “Dat is niet alleen een religie-vijandig, maar ook een grondwet-vijandig standpunt”, bekritiseerde hij.

De AfD was bij beide deelstaatverkiezingen als de op een na grootste partij tevoorschijn gekomen. In Sachsen haalde de partij met 27,5% haar tot nu toe beste resultaat bij verkiezingen überhaupt. In Brandenburg haalde de AfD 23,5% van de stemmen.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/03 ... duitsland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

”Integratie-expert”: NL in greep van islamofobie, moslims lopen gevaar, net als Joden in Duitsland jaren ’30, schuld van Fortuyn & Wilders

Geplaatst op 20 september 2019

Afbeelding

Walter Palm (Walter Palm, van 1982 tot 2017 rijksambtenaar belast met integratiebeleid) is bezorgd over de omgang van de politiek met moslims. Hij wijst erop dat veel Joden in het vooroorlogse Duitsland het antisemitisme onder­schatten. ‘Hitler paste de salamitactiek toe,’ schrijft hij. ‘Geleidelijkheid zorgt ervoor dat abnormale zaken als antisemitisme en islamo­fobie op termijn als normaal worden beschouwd.’

In zijn essay beschrijft Palm hoe Nederland vanaf nine eleven werd bevangen door ‘massahysterie’ aangaande de islam. Naast Pim ­Fortuyn (‘makelaar in angst’) krijgt Geert ­Wilders ervan langs. ‘Wilders is een socialistische politicus, die ook nationalistisch is in­gesteld,’ schrijft Palm. ‘Misschien is ‘nationaalsocialistisch’ daarom de beste categorisering.’ Wouter Bos wordt evenmin gespaard; hij ­maakte van de PvdA een PVV light.

Het weigeren van ‘haatimams’, een gebiedsverbod voor een imam, het boerkaverbod, het mogelijke verbod op buitenlandse financiering van moskeeën, het intrekken van de nationaliteit van jihadisten met een dubbel paspoort – het zijn maatregelen die volgens Palm onderstrepen dat islamofobie een constante is in de politiek.”

www.parool.nl

Bron: https://tpook.nl

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/20 ... n-wilders/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door King George »

Hoeveel belastinggeld kunnen wij terugkrijgen als dergelijke subsidiesponzen eens normaal werk moeten gaan zoeken?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door King George »

Islamitische ‘tolerantiecoalitie’ ontspoort direct: symposium over islamofobie leidt tot beweging tegen seculiere staat

Links en islamitisch Nederland raakt verder ontspoord. Tijdens een symposium over islamofobie worden er nogal vreemde uitlatingen gedaan. Zo wordt er gesproken over een religieuze ‘tolerantiecoalitie’ die ‘de seculiere godsdienst van de overheid’ dient te bestrijden. Volgt u het nog?


Tom Zwart
Op een symposium, georganiseerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in samenwerking met een tak van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam, stond daar een hoogleraar te spreken. Tom Zwart (haha), hoogleraar cross-cultureel recht (ja echt) vond het hoog tijd worden voor een ‘tolerantiecoalitie’.

Secularisme=religie
Zwart vindt namelijk dat er een samenwerkingsverband moet ontstaan met verschillende religies om het bijzonder onderwijs in stand te houden. Want (en hier gaan we van het padje) de overheid is volgens hem geobsedeerd met de scheiding tussen kerk en staat: secularisme. Hij zegt:

“De overheid propageert zijn eigen godsdienst ten koste van andere godsdiensten.”

Oproep tegen secularisme
En toen hij zijn ideeën verder uitvouwde, door te trachten met een vereniging van moslimjongeren de belangenclubs van andere religieuze scholen bijeen te brengen, sloot hij hiermee af:

“Laten we gezamenlijk optrekken en zorgen dat secularisme niet te veel ruimte krijgt.”

Secularisten ontmaskeren
Zwart komt op de proppen met wat verdacht veel lijkt op oorlogsretoriek. Zo beschuldigt hij CDA en VVD ervan dat zij zich steeds meer overgeven aan anti-moslimsentimenten.

“Rationele argumenten helpen niet. We moeten de mensen ontmaskeren die secularisatie uitdragen.”

Annelies Moors
Hoogleraar antropologie Annelies Moors deed ook een duit in het zakje en sprak van ‘normalisering van islamofoob gedrag’ vanwege het boerkaverbod en zegt:

“Er zijn nu meer mensen die snappen dat dit een wet is die werkelijk niet oké is. Het is evident dat het symboolwetgeving betreft.”

Die is dus ook volledig ontspoord. Het hele artikel staat vol met dit soort citaten en semi-verkapte beschuldigingen van intolerantie en discriminatie waar tegen opgetreden dient te worden. Halverwege het artikel bekruipt je haast een gevoel van opruiing zoals Goebbels dat destijds zo goed kon. Slachtoffers die voor zichzelf op dienen te komen en de maatschappij als vijand zien. Volgens mij is dat een recipe for disaster.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42523
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Mahalingam »

Deze man met Hitler Turkensnor is Tom Zwart:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42523
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Mahalingam »

Wie staat hier links en wie rechts?

Afbeelding

Volgens het onderschrift bij de foto "Mouna (l) en Esther (r) in gesprek met gespreksleider Bouchra Talidi." Maar ik weet dat niet zo zeker.
Geslagen, maar ook strijdbare toon op symposium over islamofobie
https://www.parool.nl/amsterdam/geslage ... ~b8591bad/
Er werd enthousiast gereageerd op het strijdbare betoog van de ‘zusters Mouna en Esther’, die in niqaab verschenen. Mouna noemde zich ‘parttime niqaabdrager’. “Als bekeerling woon ik nog bij mijn ouders, die er geen superfans van zijn.”

De twee stonden aan de basis van een protestbetoging in augustus in Den Haag tegen de wet. Op het symposium schetsten ze een grimmig beeld. “De sfeer op straat verslechtert. Wie ontfermt zich over deze groep vrouwen, die wordt blootgesteld aan agressie, fysiek en verbaal, door mensen die menen de wet aan hun kant te hebben?”
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door King George »

Boekpresentatie afgeblazen vanwege islamkritiek

Fons Geraets
Geplaatst opvrijdag 4 oktober 2019 - 13:38


Afbeelding

Vrouwenorganisatie FAM heeft de presentatie van het boek 'De weg naar gelijkwaardigheid!' afgeblazen. Het boek, dat pleit voor een gelijkwaardige positie van de vrouw in de samenleving, zou teveel kritische passages bevatten over de islam.

Het besluit om de presentatie, die stond gepland voor 29 oktober, af te gelasten is genomen in overleg met de auteur Huub Salman.

Islamkritiek
Het was de bedoeling dat de Roermondse wethouder Marianne Smitsmans het boek die avond in ontvangst zou nemen. Na lezing schrok ze van de inhoud en trok bij FAM, het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken, aan de bel. Smitsmans: "In het boek wordt getrapt tegen religies en vooral tegen de islam. Het is zwart-wit, iedere nuancering ontbreekt. Ik ken veel moslims die heel anders staan tegenover vrouwen. Ik wil me niet verbinden met een boek waar ik niet achter sta."

Niet gelezen
Daarop besloot FAM, gevestigd in Roermond, de boekpresentatie te schrappen. Directeur Annick Teeuwen erkent dat ze het boek niet heeft gelezen. Verder wil ze geen commentaar geven. Ook op schriftelijke vragen van L1 komt geen reactie.

Vrouwonvriendelijk
Auteur Huub Salman noemt het “teleurstellend” dat de presentatie niet doorgaat. "In de media kun je elke dag kennis nemen van de vrouwonvriendelijkheid van de islam. Voor mij zijn mannen en vrouwen gelijk. In mijn boek geef ik trouwens alle religies ervan langs, de islamkritiek vormt maar een klein onderdeel."


https://www.1limburg.nl/boekpresentatie ... lamkritiek
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik vind dit forum langzamerhand een beetje uit de tijd. Vanwege alle gemakzuchtige teleurstellende achterwege blijvende hoog nodige activiteiten.

Ben ik nu de enige die actief bezig moet zijn - niet met blah blah blah op dit forum, maar met rechtstreekse confronterende teksten die rechtstreeks gericht zijn aan degenen die zich afwenden van onze cultuur en beschaving. In dit geval de Roermondse wethouder met een geestelijke handicap van heb ik jou daar.

Waarom doen jullie niks meer dan nodig is?

OK! Dan doe ik het wel weer in mijn eentje. :unhappy:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Hans v d Mortel sr schreef:Waarom doen jullie niks meer dan nodig is?
Wat moet we volgens jouw doen dan? ...
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

HP/DeTijd: ‘FvD = radicaal-rechts, hangt vreemdelingenhaat en ultranationalisme aan’

Linkspammer, 10 oktober 2019

“Extreemrechts wordt getypeerd als groepen vreemdelingenhaat, dus haat naar vreemde (cultuur)elementen, en ultranationalisme aanhangen. Radicaal-rechts is weer iets anders: deze groep hangt weliswaar soortgelijke denkbeelden aan, maar wil zich vooralsnog binnen de kaders van de rechtsstaat manifesteren, zoals de Partij Voor de Vrijheid en Forum voor Democratie.”

https://www.hpdetijd.nl/2019-10-10/extr ... an-rechts/

https://tpook.nl/2019/10/10/hp-detijd-f ... artikelkop
De moed zinkt je haast in de schoenen als je de ophitsende waanzin van dat artikel in HP/De Tijd voelt. De enige reden dat mensen een probleem hebben met de ontwrichtende massa-immigratie uit voornamelijk de islamitische wereld kan volgens HP/De Tijd alleen maar vreemdelingenhaat zijn. Ik zou iedereen, die nog een abonnement op dit dwaze blad heeft, willen adviseren onmiddellijk zijn abonnement op te zeggen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Hoogleraar: ‘Als je kritiek op de islam hebt, word je in de rechtse hoek geplaatst’

WNL Op Zondag - 27 oktober 2019 — 12:43

Ruud Koopmans, hoogleraar en islamkenner, stoort zich aan het feit hoe er tegenwoordig naar iemand wordt gekeken als hij of zij kritiek heeft op de islam. “Kritiek op de islam wordt heel snel als islamofobie gezien en als een vorm van racisme”, zei Koopmans in WNL Op Zondag op NPO 1.

De hoogleraar, die zichzelf als links omschrijft, vindt dat de linkse en “mainstream rechtse” partijen vaak kritiekloos naar de islam kijken. “Op een af andere manier zijn de moslims als slachtoffergroep gedefinieerd, wat ze op wereldschaal helemaal niet zijn.”

Kritiek op islam
“Kritiek is iets heel legitiems en dat hoort bij een progressief wereldbeeld”, vindt Koopmans, die zelf ervaart dat hij direct in een hokje wordt geplaatst als hij kritiek uit op de islam. “Daar word ik niet echt vrolijk van. Als je kritiek op de islam hebt, word je direct in de rechtse hoek geplaatst. Dat is de dood voor het debat”, aldus Koopmans.

Dagelijks leven
Koopmans deed onderzoek naar de opkomst van het moslimfundamentalisme in Europa. “Ook als niet-moslim word je daarmee geconfronteerd”, stelt Koopmans, die twee voorbeelden geeft uit zijn leven in Berlijn, waar hij woont. “Mijn zoon wilde stage lopen bij een kinderarts.” De zoon van Koopmans kon echter niet terecht bij de arts, omdat hij een jongen is. “Wij hebben veel moslimpatiënten en die willen geen mannelijk arts-assistent zien.”

De hoogleraar noemt het kleine voorbeelden uit het dagelijks leven. “Een vriend van mij had een opleiding gevolgd om leider te worden bij een kinderdagverblijf. Hij had, hoewel er enorme tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeite om een baan te vinden. Heel veel kinderdagverblijven zeggen: ‘Wij kunnen geen mannen aannemen, want dat willen onze moslimouders niet.’”

Door: Thijs Kroezen

https://wnl.tv/2019/10/27/hoogleraar-al ... geplaatst/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Frankrijk: Dood in termijnen voor de vrijheid van meningsuiting

Geplaatst op 11 november 2019

Afbeelding

Op 28 september vond in Parijs een “conventie van rechts” plaats, die door Marion Marechal, een voormalige afgevaardigde van het Franse parlement en huidige directrice van het Franse Instituut voor Sociale, Economische en Politieke wetenschappen, werd georganiseerd. Het doel van de conventie was om de rechtse politieke fracties van Frankrijk te verenigen. In een fundamenteel kernbetoog had de journalist Éric Zemmour scherpe kritiek op de islam en de islamisering van Frankrijk. Hij noemde de “No-Go-Zones” (“Zones Urbaines Sensibles”) van het land “vreemde enclaves” op Frans territorium en beschreef de toenemende aanwezigheid van moslims in Frankrijk, die zich niet integreren, als “koloniseringsproces”.

Zemmour citeerde de Algerijnse schrijver Boualem Sansal, die zei dat de No-Go-Zones “kleine islamitische republieken die ontstaan” zouden zijn. Zemmour zei dat enkele tientallen jaren geleden de Fransen vrij over de islam konden spreken, dat dit echter nu onmogelijk zou zijn, en hij veroordeelde het gebruik van het “wazige concept van de islamofobie om het onmogelijk te maken de islam te bekritiseren, evenals het herstellen van het begrip blasfemie, dat alleen ten goede komt aan de islamitische religie…”

“Al onze problemen worden door de islam verscherpt. Het is een dubbel gevaar… Zullen jonge Fransen bereid zijn om als minderheid in het land van hun voorouders te leven? Zo ja, dan verdienen ze het gekoloniseerd te worden. Zo nee, dan moeten ze vechten… De oude woorden van de Republiek, secularisme, integratie, republikeinse orde betekenen niets meer… Alles is gekanteld, geperverteerd, van elke betekenis beroofd.”

Het betoog van Zemmour werd live uitgezonden op LCI-tv. Journalisten van andere zenders beschuldigden LCI er onmiddellijk van bij te dragen aan “haatpropaganda”. Enkele zeiden dat LCI zijn omroeplicentie zou moeten kwijtraken. Een journaliste, Memona Hinterman-Affegee, voormalig lid van de Hoge Raad van de audiovisuele media van Frankrijk (“Conseil supérieur de l’audiovisuel”), het orgaan dat de elektronische media in Frankrijk reguleert, schreef in de krant “Le Monde”:

“LCI gebruikt een frequentie die deel uitmaakt van het openbare gebied en zodoende van de hele natie is… LCI heeft in haar opdracht gefaald en de controle over haar programma´s verloren en moet exemplarisch bestraft worden.”

De journalisten van “Le Figaro”, de krant waarvan Zemmour werknemer is, hebben in een persmededeling zijn onmiddellijke ontslag geëist. Oproepen van de meeste radio- en tv-zenders tot een complete boycot van Zemmour benadrukten dat hij meermaals wegens “islam-vijandig racisme” veroordeeld zou zijn.

Alexis Brézet, de hoofdredacteur van “Le Figaro”, zei dat hij tegenover Zemmour zijn “misnoegen” tot uiting had gebracht en dat hij hem herinnert aan de noodzaak zich “strikt te houden aan de wet”, hem echter niet zou hebben ontslagen. “SOS Racisme”, een in 1984 opgerichte linkse beweging ter bestrijding van racisme, startte een campagne om ondernemingen te boycotten die adverteren in “Le Figaro” en zei dat het haar doel zou zijn het management van de krant te dwingen om Zemmour te ontslaan. De mainstream radiozender RTL, die Zemmour had aangesteld, besloot hem met onmiddellijke inwerkingtreding te ontslaan door te zeggen dat zijn aanwezigheid in uitzendingen “onverenigbaar” zou zijn met de geest van het samenleven, “die de zender onderscheidt”.

De voor RTL en LCI werkende journalist Jean-Michel Aphatie zei dat Zemmour een “herhalingsdader” zou zijn, die nergens zou mogen spreken en vergeleek hem met de antisemitische Holocaust-ontkenner Dieudonné Mbala Mbala:

“Dieudonné mag in Frankrijk niet spreken. Hij moet zich verstoppen. Dat is in orde, want hij wil haat verbreiden. Éric Zemmour zou net zo behandeld moeten worden.”

Er worden karikaturen gepubliceerd die Zemmour uitbeelden in een uniform van de Waffen-SS. Een andere journalist, Dominique Jamet, die er kennelijk geen probleem in ziet om een Jood met een nazi te vergelijken, zei dat Zemmour hem herinnerde aan Hitler´s minister van Propaganda, Joseph Goebbels. Op internet namen de moorddreigingen tegen Zemmour aanzienlijk toe. Velen plaatsten de tijden waarop Zemmour de metro neemt, welke stations, en stelden voor dat iemand hem onder een trein zou moeten duwen.

De Franse regering heeft officieel aangifte gedaan tegen Zemmour wegens “openbare beledigingen” en “openbare provocatie tot discriminatie, haat of geweld”. Het onderzoek werd aan de politie overgedragen. Iemand die in Frankrijk wegens “openbare provocatie tot discriminatie, haat of geweld” wordt aangeklaagd, kan rekenen op een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van € 45.000,-.

Wie de tekst van het kernbetoog van Zemmour op 28 september leest, ziet dat het betoog niet tot discriminatie, haat of geweld oproept en geen enkele racistische uitspraak doet: de islam is geen ras, maar een religie.

Het betoog van Zemmour omschrijft een situatie die al door verschillende schrijvers werd bediscussieerd. Zemmour is niet de eerste die zegt dat No-Go-Zones gevaarlijke gebieden zouden zijn, die niet meer door de politie betreden kunnen worden, of dat ze onder controle van radicale imams en islamitische bendes staan, die niet-moslims aanvallen en verjagen. Zemmour is niet de enige schrijver die de gevolgen van de massa-immigratie van moslims beschrijft, die zich niet integreren in de Franse samenleving. De opinieonderzoeker Jerome Fourquet wijst er in zijn nieuwste boek “L´archipel français” op dat Frankrijk nu een land is, waarin moslims en niet-moslims in gescheiden samenlevingen leven, die “vijandig tegenover elkaar staan”. Fourquet benadrukt eveneens dat een toenemend aantal in Frankrijk levende moslims zegt dat zij volgens de sharia-wet leven en de sharia-wet boven het Franse recht willen plaatsen. Fouquet observeert dat 26% van de in Frankrijk geboren moslims alleen de sharia wil gehoorzamen; bij de in het buitenland geboren Franse moslims neemt dat percentage toe tot 46%. Zemmour voegde er slechts aan toe dat hetgeen zich nu afspeelt een “kolonisering” zou zijn.

Zemmour was in het jongere verleden meerdere malen voor de rechter gebracht en moest hoge boetes betalen. Op 19 september kreeg hij “wegens “aanzetting tot rassenhaat” en “aanzetten tot discriminatie” een boete van € 3000,-, omdat hij in 2015 gezegd had: “In ontelbare Franse voorsteden, waarin veel jonge meisjes versluierd zijn, vindt een strijd plaats ter islamisering van territoria”.

In een samenleving, waarin vrijheid van meningsuiting bestaat, zou het mogelijk zijn om te discussiëren over het gebruik van deze uitspraken, maar in Frankrijk is de vrijheid van meningsuiting bijna geheel vernietigd.

Andere schrijvers zoals Zemmour werden eveneens voor de rechter gebracht en door alle media volledig uitgesloten, alleen omdat ze de realiteit hadden beschreven. In het jaar 2017 publiceerde de grote historicus Georges Bensoussan een boek, “Une Franse soumise”, dat net zo alarmerend was als hetgeen Zemmour enkele dagen geleden zei. Benoussan citeerde in een interview de Algerijnse socioloog Smaïn Laacher, die gezegd had dat “in Arabische families de kinderen het antisemitisme met de moedermelk opzuigen”. Laacher werd nooit aangeklaagd. Benoussan moest echter voor de rechter verschijnen. Hoewel hij werd vrijgesproken, werd hij ontslagen door de Holocaust-gedenkplaats, waar hij tot dat moment had gewerkt.

In het jaar 2011 publiceerde een andere schrijver, Renaud Camus, een boek met de titel “Le Grand Remplacement”. Daarin sprak hij over de neergang van de westelijke cultuur in Frankrijk en diens stapsgewijze vervanging door de islamitische cultuur. Hij nam ook de toenemende aanwezigheid van een islamitische bevolking in Frankrijk waar, die weigert te integreren, en voegde er aan toe dat demografische onderzoeken een hoger geboortecijfer in islamitische families dan in niet-islamitische aantonen.

Onmiddellijk beschuldigden commentatoren in de media Camus van “anti-islamitisch racisme” en noemden hem een “samenzweringstheoreticus”. Zijn demografische onderzoeken werden weggelaten. Hij had nooit een ras of etniciteit genoemd, werd echter desondanks als verdediger van het “blanke racisme” beschreven en onmiddellijk door radio en televisie uitgesloten. Hij kan niets meer in een Franse krant of een Frans tijdschrift publiceren. In werkelijkheid heeft hij überhaupt geen uitgeverij meer, hij moet zelf publiceren. In debatten in Frankrijk wordt hij “racistisch extremist” genoemd en men schuift hem in de schoenen dingen gezegd te hebben die hij nooit heeft gezegd. Dan wordt hem de mogelijkheid om te antwoorden geweigerd.

Het onderscheid tussen Éric Zemmour en Georges Bensoussan of Renaud Camus bestaat erin dat Zemmour boeken gepubliceerd had die bestsellers werden, voordat hij expliciet over de islamisering van Frankrijk sprak.

Diegenen, die de carrière van andere schrijvers wegens on-moderne feiten verwoest hebben, hebben hun best gedaan om Zemmour tot hetzelfde lot te veroordelen. Tot nu toe is hen dat niet gelukt, zodat ze nu besloten hebben om een groot offensief tegen hem te beginnen. Wat ze heel duidelijk willen, is zijn persoonlijke vernietiging.

Zemmour riskeert niet alleen een beroepsverbod, maar net als veel andere schrijvers, die door een intolerante “lynchmeute” tot zwijgen gebracht worden, riskeert hij zijn leven.

Bijna niemand is er in geïnteresseerd om hem te verdedigen, net zoals niemand Georges Bensoussan of Renaud Camus verdedigd had. De verdediging van iemand die als “racist” wordt aangeklaagd, houdt het gevaar in om zelf als “racist” aangeklaagd te worden. In Frankrijk heerst nu intellectuele terreur.

Enkele dagen geleden zei de schrijver en filosoof Alain Finkielkraut dat het schandalig zou zijn om te beweren dat “Islamofobie het equivalent van het antisemitisme van gisteren zou zijn”. Hij zei dat “moslims geen vernietiging riskeren” en dat niemand “zou moeten ontkennen dat het huidige antisemitisme Arabisch islamitisch antisemitisme is”. Hij voegde er aan toe dat Frankrijk van een “muilkorf-pers overgegaan zou zijn tot een monddood makende pers, die het vrije spreken vernietigt.”

Frankrijk, schreef Ghislain Benhessa, professor aan de Universiteit van Straatsburg, zou geen democratische land meer zijn en langzamerhand in heel iets anders veranderen:

“Ons democratisch model, dat op de vrijheid van meningsuiting en de confrontatie van ideeën gebaseerd zou zijn, wijkt voor iets anders… Onverbiddelijke morele veroordelingen infecteren de debatten, en afwijkende meningen worden constant als ´walgelijk´, ´gevaarlijk´, ´afwijkend´ of ´achterlijk´ gebrandmerkt, en daarom zullen die elementen van de taal, die tot kotsen toe herhaald worden door de officiële communicators, weldra weer de laatste woorden zijn die als acceptabel beschouwd worden. Klachten, vernederingen en proclamaties van de openheid staan op het punt de boze tweeling van de openheid ter wereld te brengen: een gesloten samenleving.”

Op 3 oktober, vijf dagen na het betoog van Zemmour, werden er vier politieagenten in het hoofdbureau van politie in Parijs door een man vermoord die zich tot de islam had bekeerd. De moordenaar Mickaël Harpon was elke week naar een moskee gegaan, waar een imam, die in een No-Go-Zone tien kilometer ten noorden van Parijs woont, radicale opmerkingen maakte. Harpon werkte 16 jaar lang op het hoofdbureau van politie. Onlangs had hij op sociale netwerken een video gedeeld met daarin een imam die oproept tot de Jihad en gezegd: “Het belangrijkste voor een moslim is om als moslim te sterven.”

Harpon´s collega´s zeiden dat hij in 2015 blij geweest zou zijn met de jihadistische aanvallen in Frankrijk in het jaar 2015 en dat zij “signalen van radicalisering” vergeefs gemeld zouden hebben. De eerste reactie van de regering was dat de moordenaar “psychisch gestoord” zou zijn en dat de aanval niets met de islam te maken zou hebben. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, verklaarde slechts dat er sprake zou zijn geweest van “administratieve disfuncties”, en gaf toe dat de moordenaar toegang tot documenten gehad zou hebben die als “geheim” gekwalificeerd zouden zijn.

Een maand eerder, op 2 september, sneed een Afghaanse man, die in Frankrijk de status van politiek vluchteling bezat, een jonge man de keel door en verwondde meerdere mensen op straat in Villeurbanne, een voorstad van Lyon. Hij verkondigde dat de schuld van diegenen die hij had gedood of verwond erin bestond dat zij “de koran niet gelezen hebben”. De politie verklaard onmiddellijk dat hij psychisch gestoord zou zijn en dat zijn aanval niets met de islam te maken zou hebben.

Weldra zal niemand in Frankrijk durven zeggen dat iedere openlijk door de islam geïnspireerde aanval ook maar iets met de islam te maken heeft.

Op dit moment zijn er in Frankrijk al meer dan 600 No-Go-Zones. Elk jaar vestigen zich honderdduizenden immigranten, die hoofdzakelijk uit islamitische landen komen, in Frankrijk en breiden de islamitische bevolking van het land uit. De meesten van diegenen die hen voorgingen, hebben zich niet geïntegreerd.

Sinds januari 2012 werden in Frankrijk meer dan 260 mensen bij terreuraanslagen vermoord en meer dan duizend verwond. In de komende maanden zouden deze aantallen kunnen stijgen. De autoriteiten zullen de aanvallers “psychisch gestoord” blijven noemen.

Bron: https://de.gatestoneinstitute.org

Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Door: Guy Millière

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/11 ... ngsuiting/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

We betalen zelf mee om te worden gedemoniseerd

Door Afshin Ellian, 29 nov 2019

Afbeelding

We leven in krankzinnige tijden, schrijft Afshin Ellian. Linkse activisten wenden slavernij en slavenhandel aan voor de ontwaarding van straatnamen, volksfeesten, boeken en andere zaken. De identiteitsdiscussie is niet zonder reden een eenrichtingsdebat.

Eindelijk is er een gedegen bundel verschenen over het thema van deze tijd: Diversiteit, Identiteit en de ‘Culture Wars’, onder redactie van Paul Cliteur en Perry Pierik.

Historicus Sid Lukkassen ontvouwt hierin in een messcherpe bijdrage de aard van het identiteitsdebat: ‘Identiteitspolitiek is anti-Europees in die zin dat alles wat schoonheid, eigenwaarde en kracht uitstraalt, verdacht wordt gemaakt als autoritair of suprematistisch. De essentie van de postmoderne ironische levenshouding is dat men alles aan het westen dat niet clownesk is, toch afdoet als clownesk, en alles aan het westen dat niet clownesk wil zijn, afdoet als nazi. Wat overblijft is geen identificeerbare Europese Leitkultur, maar een mengelmoes van culturen uit de derde wereld en een afgevlakt consumentisme.’

De manier waarop Lukkassen zijn stelling formuleert, is nietzscheaans. De nietzscheaanse wijze van formuleren was na de Tweede Wereldoorlog het exclusieve recht van linkse en later postmoderne denkers. Lukkassen stelt zich daarom kwetsbaar op ten overstaan van de heersende linkse media. Met identificeerbare Europese Leitkultur verwijst Lukkassen naar een herkenbare, aanwijsbare Europese Leitkultur.

Dit is niet een neonazipoging om de superioriteit van het blanke ras te positioneren. Leitkultur is een uitvinding van Bassam Tibi, een Duitse geleerde van Syrische afkomst en indertijd lid van de SP, ofwel de PvdA van Duitsland. Zijn uitvinding is onmiddellijk door de Duitse christen-democraten overgenomen. De leidende Europese cultuur is voor Tibi: de mensenrechten, democratie, en basiswaarden van de Verlichting.

Diversocraten willen reële gelijkschakeling van alle identiteiten
De identiteitspolitiek streeft naar een nieuw type staat: de diversocratie. De diversocraten willen de gelijkheid voor de wet omvormen tot reële gelijkschakeling van alle mogelijke identiteiten. De diversocraten kunnen alleen functioneren in het Westen. Omdat zij alleen en vooral in de westerse democratieën in staat zijn een identiteitsdiscussie te ontketenen. Het multiculturalisme en de multiculturele samenleving maken een identiteitsdebat mogelijk.

De meeste landen in de wereld hanteren het multiculturalisme niet als een maatschappelijk model. Daarom heeft Lukkassen gelijk wanneer hij stelt dat identiteitspolitiek anti-Europees is. Wat de diversocraten in de weg staat, zijn de Europese waarden die in verschillende gemeenschappen worden gevormd.

Weinigen zijn tegen diversiteit als feitelijk fenomeen. Het is een feit dat ik in Iran ben geboren. Maar daaruit kunt u niet de norm afleiden dat Nederland moet worden geïraniseerd. Daarentegen moet ik juist worden geëuropeaniseerd om deel te kunnen uitmaken van een gemeenschappelijke ordening met haar eigen waarden en normen. Maar in de diversocratie gaat het niet om wat ons bindt met elkaar, maar wat ons scheidt van elkaar. De diversocraat ontkent deze gemeenschappelijkheid.

Diversocraten bestrijden andersdenkenden door ze te demoniseren
De diversocratie draait om afkomst en uiterlijke kenmerken. De democratie draait om de gemeenschappelijke toekomst.

De diversocraten bestrijden andersdenkenden door ze te demoniseren: de tegenstanders van diversocratie zijn nazi’s! Het propagandawerkstukje van omroep Human, Medialogica, is een schoolvoorbeeld van mediamanipulatie, propaganda en demonisering van andersdenkenden. Zondag 24 november was de uitzending ‘Handboek voor haatzaaiers’ te zien, waaruit zou moeten blijken hoe alt-right door online haat te zaaien de media en politici manipuleert. Volgens de ‘experts’ die in het programma aan het woord komen, worden zo complottheorieën over immigratie tot gemeengoed gemaakt.

Medialogica gebruikt glijdende schaal voor nazificatie tegenstanders
Daarvoor gebruiken ze de glijdende schaal om hun tegenstanders te nazificeren: van neonazi-extreem-rechts naar alt-right, en van alt-right naar radicaal rechts, en van radicaal rechts naar rechts. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u volgens de logica van Human bij Thierry Baudet, Frits Bolkestein en ondergetekende aankomt.

We leven in een bijzonder land waarin wij meebetalen (via subsidie voor de NPO en dus Human) om te worden gedemoniseerd.

De diversocratie is een antidemocratische beweging die de taal en cultuur barbariseert.

Bekijk hier de uitzending van Medialogica:

[Zie video op de site.]

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/ ... rd-723772/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Mensen in allerlei landen die kritisch staan tegenover het krankzinnige immigratiebeleid, of andere zaken waar geen discussie over mogelijk is, worden genegeerd, gedemoniseerd en door het systeem, voor het grotere geheel, aangevallen en naar rechtszaken geleid.

Hieronder het verhaal van een ex-universitaire professor die zich verzette tegen het immigratiebeleid. Hij weigerde om asielzoekers, wier identiteit niet kon worden vastgesteld, te accepteren, mede omdat het ten koste ging van de Oostenrijkse ziektekostenverzekeringen, en weigerde ook mensen die zijn medewerkers bedreigden, met uitzondering van noodsituaties.

De medische vereniging sociale verzekeringen wilde dat hij zijn publieke verklaringen zou afwijzen anders zouden er consequenties volgen. De professor weigerde en had een paar weken later geen zorgverzekering meer. Hij werd aangeklaagd door de Groene parlementariër Oellinger als neonazi. Drie jaar later werd het verbod op het uitoefenen van zijn beroep als onwettig verklaard, maar de praktijk was deze professor toen al kwijt.
https://politikstube.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/07 ... -politiek/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49758
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het demoniseren en verketteren van de Islam- en migratiecritici

Bericht door Pilgrim »

Demoniseren

Geplaatst op 25 januari 2020

Afbeelding

Nu ik het daar recentelijk toch over had, kom ik nog een keer terug op de drol die in 2011 als grap stelde dat de VN troepen moest sturen om in Nederland PVV-aanhangers af te schieten en daarna beweerde dat dit gewoon wat rauwe humor was, dat begreep toch wel iedere debiel. Amper werd de lolbroek op zijn mislukte grap aangesproken en mocht ook nog eens, bijna als beloning, gewoon als redacteur bij het universiteitsblad van de VU aanblijven.

Maar wel nadat hij excuses had aangeboden voor zijn grap. Oké dan maar, moet kunnen. Hoewel ik nog steeds vind dat ontslag het enige was wat terecht was geweest in dit geval. Maar ja, hij heeft veel vriendjes zoals schrijver Hafid Bouazza en is later zelfs in een heuse relatie met diens zus Hassnae Bouazza verwikkeld geraakt, zo lees ik ergens op internet. Is dat de reden dat de man, die eens kritisch stond ten aanzien van islam, dit daarna, net als Pauw, toen niet meer was. Leuke spannende relatie? Kan!

Verder was er nog een andere ‘lolbroek’, de ex-politiecommissaris Van Riessen, die in 2007 in bijzijn van de latere PvdA-hoofdman Samsom, die enkel wat zat te grinniken zonder de ‘grappenmaker’ tot de orde te roepen, die ook nooit aangepakt is voor zijn opmerking ‘dat alle stemmers op de PVV het land uitgedonderd moesten worden’. Dit volgens zijn duidelijk zeer beperkte idee over democratie. Ook deze man heeft zich nimmer hoeven te verantwoorden voor zijn, laten we zeggen ‘gelal’. Ook niet voor het ‘mollen’ van een politicus wat zonder enig gevolg voor die ex-politieman door hem werd uitgesproken.

Dan heeft dit allemaal in een ver verleden plaatsgevonden, de VU man verslikte zich in 2011 in zijn grap en de politiebaas was dronken (?) in 2007 en men wist niet beter. Hoewel? Fortuyn was in 2002 al ‘gemold’. Ondanks dat alles was er recentelijk weer eentje. Zou dit een raar dingetje bij schrijvers zijn dat los zit in hun brein, dat dit soort gedrag veroorzaakt? Breedveld droomt ervan schrijver te zijn, Van Riessen hoopte in de voetsporen van Baantjer te stappen en nu dan die nooit echt leuke grappen makende Koch, die triomfantelijk in het rond keek om te zien of zijn kunstje goed was gevallen bij het publiek. Hij gunde Baudet een wandeling langs de snelweg, zo stelde hij.

Keiharde min of meer directe en indirecte doodsbedreigingen worden gewoon via verder meestal niet erg veel zeggende talkshows de huiskamer in geslingerd zonder dat daar verder enig juridisch gevolg aan wordt gegeven. Tenminste, als het om rechtse politici gaat. Opmerkelijk is dat een eveneens grappig bedoelde opmerking in de richting van Halsema in 2008 “om haar huis ‘buitengewoon integer’ in de fik te steken” door de woordvoerder van de reizigersorganisatie Rover hem direct die baan kostte en ook zijn plek als columnist bij de Amsterdamse PvdA-fractie. Dus bedreigen van linkse politici schijnt erger te zijn?

Ooit werd een politicus bijna aan de lopende band door minkukels zo lang gewoonweg de dood toegewenst tot een linkse zelfbenoemde milieusoldaat het uitvoerde. Moet dit echt opnieuw gebeuren? Moet er weer een gestoorde activist opstaan om zijn of dit keer haar ’15 minutes of fame’ op te eisen? Als je Thierry dood wil schieten roep dan paf! Zij? Wie wordt zo straks het volgende slachtoffer van de vele rel schoppende en onverantwoordelijk hetze makende eikels binnen die ‘oh zo fatsoenlijke media’?

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/25/demoniseren-6/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie