EU in crisis

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

TARGET2 systeem explodeert: Failliete eurozone in financiële eindfase beland

Posted on 24/10/2020

Afbeelding

Na de instorting van de euro hebben Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië kans om na 2 jaar ellende weer op de been te zijn, mits er radicaal andere keuzes worden gemaakt – Europese volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur

De financiële crisis in 2008-2009 was vergeleken bij de zorgvuldig verborgen financiële calamiteit waar de eurozone nu middenin zit, slechts een onbeduidend hobbeltje. De noodsituatie van 2020-2021 is zelfs beduidend erger dan de ‘Griekse’ eurocrisis van 2011-2012, toen de instorting van de eurozone ternauwernood kon worden voorkomen. We voorspelden destijds al dat als er geen radicaal andere koers zou worden ingeslagen, de volgende crisis onoplosbaar zou zijn, en onvermijdelijk zal leiden tot de ondergang van de euro en de instorting van de eurozone. De statistiek van het TARGET2 systeem laat zien dat politici inderdaad dezelfde fatale koers bleven volgen, en die systeemcrisis nu daadwerkelijk is begonnen. Politici zwijgen erover, en media schrijven het niet, maar we zijn nu keihard in de financiële eindfase van de eurozone beland.

Het is al even geleden (juni 2019) sinds we voor het laatst over het TARGET2 systeem hebben geschreven. Eenvoudig uitgelegd werkt dat zo: een Nederlandse exporteur verkoopt goederen aan een Italiaans bedrijf. Die betaalt via zijn eigen bank, en die weer via de Italiaanse centrale bank, die het bedrag ‘overmaakt’ aan de Nederlandse centrale bank, die het vervolgens op de rekening van de bank van de exporteur stort.

Het probleem is dat de import van Italië (en andere PIGS landen = Portugal, Griekenland, Italië en Spanje) grotendeels wordt gefinancierd met leningen van de centrale bank aan de commerciële banken. Het gemeenschappelijke TARGET2 zorgt ervoor dat het risico van deze schulden wordt gespreid over alle nationale centrale banken, en daarmee op het eurosysteem wordt gedumpt.

Welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid
Het Target-2 systeem is door Brussel opzettelijk zo ingewikkeld mogelijk gemaakt, maar is feitelijk heel simpel: lidstaten met een veel te hoog uitgavenpatroon, die veel te veel schulden (blijven) maken, ‘kopen’ op krediet hun welvaart in bij de Europese Centrale Bank, die deze schulden vervolgens op conto van de best presterende landen zet, voornamelijk Duitsland, met op gepaste afstand Luxemburg, Nederland, Finland en inmiddels ook Ierland, dat in september 2010 nog het hoogste negatieve saldo van alle eurolanden had.

Afbeelding

De allergrootste financier van de eurozone, Duitsland, zag zijn Target-2 vorderingen tussen januari en september 2020 met 27% stijgen naar € 1,15 biljoen. Tegelijkertijd namen de negatieve TARGET2 saldo’s van Italië, Spanje en de ECB zelf met € 275 miljard toe naar een totaal van € 1,3 biljoen. Ook (‘geen cent meer naar’…) Griekenland, dat met honderden miljarden werd ‘gered’ (= wat voor 80% rechtstreeks terug vloeide naar de Europese banken), dook met een extra € 45,6 miljard weer zwaar in de min.

We schreven deze week dat afgelopen dinsdag de eerste ‘harde’ eurobonds zijn uitgegeven en de gemeenschappelijke schuldenunie, waarvan premier Rutte beloofde dat die er nooit zou komen, een feit is. Het TARGET2 systeem maakt duidelijk dat de eurozone al jaren een soort transferunie is, waarbij de miljarden steevast in één richting stromen: van Noord naar Zuid. Kort gezegd komt het erop neer dat de eurolanden op de pof een deel van hun eigen interne export hebben gefinancierd, waardoor er een fake economische ‘groei’ werd gerealiseerd.

Schuldenlanden maakten misbruik
De uitleg van Rutte dat de euro zo goed is geweest voor Nederland is daarom misleidend. Hij vergeet dat de PIGS schulden vooral na de oprichting van de euro explodeerden, omdat de kosten om geld te lenen ineens naar het lage Duitse en Nederlandse niveau daalden. Het verschil was dat Duitsland en Nederland leenden om te investeren in productie (export), en Italië, Spanje, Griekenland en Portugal leenden om uit te geven (import).

Volgens de ECB is TARGET2 geen probleem, omdat de positieve en negatieve saldo’s tegen elkaar worden weggestreept. Zo simpel is het echter niet; zoals uitgelegd hebben de schuldenlanden het systeem namelijk misbruikt om hun eigen begrotingen te financieren, waarmee vervolgens hun (feitelijk failliete) commerciële banken overeind worden gehouden. Hierdoor bedraagt de TARGET2 onbalans inmiddels meer dan € 1,5 biljoen, wat door de ‘positieve’ landen (vooral Duitsland en Nederland) zal moeten worden opgehoest indien het systeem in elkaar stort.

Kettingreactie failliete bedrijven en banken
Omdat de (gefabriceerde) corona crisis Italië en Spanje extreem hard geraakt heeft, is die instorting niet meer te vermijden. Talloze bedrijven zijn failliet gegaan of staan op het punt van omvallen. Dat zal de doodsklap betekenen voor veel commerciële banken, omdat dan zeker is dat ze hun vele ‘slechte’ leningen nooit meer krijgen terugbetaald. Er ontstaat een domino effect dat het hele bankensysteem in de eurozone omver dreigt te gooien.

De ECB kan dan niet anders dan inspringen, maar heeft bij lange na niet voldoende financiële middelen om zowel zichzelf als de failliete banken èn de schuldenlanden overeind te houden. Het enige wat de Europese Centrale Bank dan nog rest is de digitale geldpersen in een nog hogere versnelling te zetten. Een centrale bank die zichzelf tot in het oneindige financiert, en ook nog eens de grote systeembanken en zelfs complete landen moet ‘redden’? Iedereen die ooit twee lessen economie heeft gevolgd, beseft wat voor ongekende ramp dat zal veroorzaken.

Hoe slecht de Europese banken er in werkelijkheid voor staan blijkt uit hun dramatisch lage aandelenkoersen, en dat terwijl de beurzen het na het dieptepunt in maart weer fors zijn gestegen. De grootste banken in de eurozone zijn dermate ondergekapitaliseerd, dat ze eigenlijk niet meer op de beurs thuishoren (niemand wil namelijk nog hun aandelen hebben). Bekendste voorbeeld is Deutsche Bank, waar financieel journalist en auteur Arno Wellens al jaren voor waarschuwt. Deze belangrijkste Europese systeembank is volgens hem technisch failliet, en hetzelfde geldt voor het Franse Société Générale, het Nederlandse ABNAmro, en veel andere grote banken.

Europese bedrijfsleven krijgt genadeklap door corona beleid
Het Europese bedrijfsleven krijgt op dit moment de genadeklap door de absurde, verwoestende ‘tweede golf’ maatregelen die de overheden hebben genomen, en dat terwijl de impact van de ‘eerste golf’ nog maar amper begonnen is. De TARGET2 onbalans zal daarom steeds groter worden, totdat de boel door een kettingreactie van omvallende bedrijven, banken en staten compleet uit elkaar knalt. Dan zal de EU / eurozone systeemcrisis een feit zijn.

Nu de commerciële banken kapot zijn, kan er nog maar één ding gebeuren: een monetaire implosie die zijn weerga niet kent, en die het einde van de euro in zijn huidige vorm en met zijn huidige waarde betekent. De ECB hoopt dan ook met een digitale euro – die vermoedelijk al in 2021, als de banken/systeemcrisis uitbreekt, wordt ingevoerd – het failliete bankensysteem te omzeilen, maar zal niet kunnen voorkomen dat de koopkracht en de welvaart van het gewone volk enorme klappen zullen krijgen.

‘Niet volken, maar overheden zijn verantwoordelijk voor komende crash’
‘Het zijn niet de volken, maar de overheden op wie ze zo dom genoeg hebben gestemd, en die op hun beurt dom genoeg waren in het Europese project te stappen, die de verantwoordelijkheid dragen voor de instorting van de Europese Unie,’ schrijft ‘veteraan’ effectenmakelaar en financieel analist Alasdair Macleod. ‘De grote bedrijven hebben hun aandeel in deze plunderingen, door zich te laten corrumperen door socialistische (in de zin van Marxistische / communistische) idealen (van Brussel), in plaats van zich te richten op hun klanten en op winst. Dit alles zal worden verwoest. Zodra dit verrotte systeem in elkaar stort, zal het leven intens moeilijk worden, maar so be it.’

‘Hopelijk duren de burgerconflicten en de evolutie naar een gezonder geldsysteem niet te lang. Dat hangt echter af van hoe lang het duurt om de plunderaars in de overheid eruit te zetten. Het beste dat de inwoners van Euroland op dit moment kunnen hopen is dat instorting van het geldsysteem hun ondergang zal versnellen.’

Na instorting is herstel na 2 jaar mogelijk
Met de euro zullen ook de andere grote ‘fiat’ valuta (zoals de dollar) in elkaar storten. Macleod denkt dat het herstel na deze giga crash een kwestie van slechts 2 jaar kan zijn, mits de nieuwe regeringen die zullen aantreden radicaal andere keuzes zullen maken. Zo zal moeten worden teruggekeerd naar de vrije markteconomie, zal de overheid zo klein mogelijk moeten worden gehouden, en dient die nieuwe overheid zich zo min mogelijk te bemoeien met het bedrijfsleven en de economische wederopbouw. Bovendien moet de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van het individu worden hersteld.

‘Zodra de euro het begeeft zullen de staatsbureaucratieën volledig in elkaar storten,’ vervolgt Macleod. Daar moet geen nieuwe bureaucratie voor de in plaats komen, met uitzondering van wat minimaal nodig is voor veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zekerheid voor de zwaksten, infrastructuur e.d.. ‘Politici moeten leren dat bureaucratische macht een vals en oneerlijk doel is, en dat een natie alleen groot kan worden door de inspanningen van het volk...’ Daarbij hebben de consumenten ook – en zelfs juist – een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen wat wel of niet goed voor hen is (bijvoorbeeld op het gebied van hun gezondheid).

Ultra-discriminerende diversiteitsbeleid moet stoppen
Na deze broodnodige ‘renaissance’ mag er in de nieuwe samenleving geen enkele plek meer zijn voor het ultra-discriminerende diversiteitsbeleid. Mensen zullen niet langer worden verdeeld, beoordeeld of voorgetrokken op basis van hun huidskleur, etniciteit, afkomst, geslacht / gender, seksuele voorkeur, handicaps, en noem maar op, maar enkel nog op basis van hun capaciteiten, prestaties, ethos en presentatie. Dan maakt het niet meer uit of er ergens 80% mannen of 80% vrouwen werken, of 80% blanken of 80% zwarten. Quota zullen volstrekt uit den boze zijn, en wettelijk worden verboden.

Geen privileges meer voor multinationals
De grote multinationals die jarenlang in één bed hebben gelegen met Brussel, en daar monsterlijk van hebben geprofiteerd, mogen nooit meer zoveel macht krijgen om het politieke beleid te beïnvloeden en manipuleren. Als deze grote bedrijven de komende instorting al overleven, dan zullen ze het daarna zonder speciale bescherming, privileges en (al dan niet verkapte) subsidies moeten doen. Dan zullen ze eindelijk weer leren wat het is om te moeten concurreren, in plaats van die concurrentie in samenwerking met de overheden stap voor stap op oneerlijke wijze volledig uit te schakelen, zoals al jaren gebeurt, en sinds de corona crisis in overtreffende trap wordt gedaan.

Nooit meer een superstaat, alleen nog samenwerking
Het concept van een Europese Superstaat moet voor altijd verdwijnen. Iedere poging om de EU en eurozone te doen herleven, moet onmiddellijk worden gestopt. De Europese landen en volken krijgen weer zeggenschap over hun eigen economie, samenleving en grenzen. Er ontstaat weer een gezonde concurrentie tussen de diverse landen, en daar waar het in het voordeel van alle partijen is, zal er enkel worden samengewerkt.

Van een supranationale dictatoriale regering zoals de Europese Commissie zal geen enkele sprake meer zijn. Integendeel: de overheid zal zoveel mogelijk worden gedecentraliseerd, waarbij de burgers veel meer inspraak en zeggenschap krijgen over wat er in hun plaats en regio gebeurt (directe democratie).

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kunnen snel weer gezond worden
Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog had Duitsland al snel door dat een vrije markt en een gezond geldsysteem de basis vormen voor een snelle wederopbouw. ‘Gelukkig zijn er nog een paar ‘gezond geld’ mensen in de centrale banken van Duitsland, Nederland, en geloof het of niet, Frankrijk en Italië,’ vervolgt de analist. ‘Het bewijs is hun goudvoorraad, en in het geval van de eerste twee landen het (gedeeltelijk) terughalen van die voorraad uit het buitenland (met name uit de VS). Zij moeten hun eigen goudvervangers oprichten (op goud gebaseerde valuta), en op directe wijze worden blootgesteld aan de gevolgen van monetaire manipulatie, indien toekomstige regeringen zich weer laten verleiden tot het corrumperen van geld.’

Volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur
‘Het concept waarmee monetaire kwesties naar een superstaat-organisatie worden overgeheveld, zal door de instorting van de euro worden weerlegd, en moet niet meer opnieuw worden geprobeerd,’ besluit Macleod. ‘In een succesvolle toekomst zullen de volken van Europa persoonlijk en individueel besluiten wat hun noden en wensen zijn.’ (1)

Het alternatief is het huidige pad volgen zoals dat door de huidige politiek is bepaald, en wat tot een wurgende technocratische communistische EU-klimaatdictatuur zal leiden, waarin alle vormen van vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking totaal zullen zijn vernietigd, en de welvaart permanent op een veel lager niveau terecht zal komen. Aan de volken van Europa, dus ook van Nederland, de keus welke toekomst zij voor zichzelf en hun nageslacht wensen.

Xander

(1) GoldMoney.com via Zero Hedge

https://www.xandernieuws.net/algemeen/t ... se-beland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

McKinsey: helft mkb failliet in 2021

Door: Henk Hanssen | 28 oktober 2020

Afbeelding

Meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Europa vreest volgend jaar failliet te gaan als hun omzet niet binnen afzienbare tijd omhoog gaat. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey onder meer dan 2200 Mkb’ers in de vijf grootste economieën van Europa.

Mkb-bedrijven keihard getroffen door coronabeleid

Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van de Europese economie. Meer dan twee derde van de beroepsbevolking is er in werkzaam en ze dragen voor meer de helft bij aan het bruto nationaal product. De vraag is hoe lang het MKB dit nog vol kan houden. Een net gepubliceerd onderzoek van McKinsey dat werd uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK, maakt duidelijk dat Mkb-bedrijven snoeihard zijn getroffen door de gevolgen van het coronabeleid.

1 op de 5 mkb’ers kan niet meer op leningen aflossen
De cijfers zijn ronduit dramatisch: zeventig procent van de ondernemers zegt dat hun omzet is gedaald en een op de vijf verwacht binnenkort niet meer kunnen aflossen op kredieten en mensen te moeten ontslaan. Meer dan de helft denkt dat hun bedrijf het niet langer dan twaalf maanden redt, ondanks inkomensondersteunende maatregelen en betaalpauzes van banken en de belastingdienst. Elf procent denkt zelfs binnen nu en zes maanden faillissement te moeten aanvragen.

Duitse mkb-ondernemers positiever gestemd
Uit het onderzoek blijkt verder dat Spaanse en Italiaanse mkb-bedrijven het zwaarst getroffen zijn: in deze landen verklaart respectievelijk 33 en 30 procent van de ondernemers dat hun inkomsten ‘sterk zijn gedaald’. Ter vergelijking: in Duitsland rapporteert 23 procent van de mkb’ers een fors omzetverlies. De Duitse ondernemers zijn ook positiever gestemd over de nabije toekomst. Liefst 39 procent betitelt de economie als ‘sterk’. In andere landen is de stemming veel somberder.

55 procent mkb’ers verwacht in 2021 faillissement
Mkb-bedrijven in Italië en Frankrijk met 50 tot 240 medewerkers zijn het meest pessimistisch. 21 procent van hen zegt binnen een half jaar failliet te gaan. In de vijf onderzochte landen lijkt de logistieke sector de meeste schade op te gaan lopen: 22 procent van deze bedrijven denkt niet nog eens zes maanden te kunnen blijven draaien. Als de omzet gelijk blijft, verwacht 55 procent van alle mkb-bedrijven dat zij in september 2021 de deur zullen moeten sluiten. Ook als de situatie verbetert en hun inkomen met tien tot dertig procent stijgt, verwacht nog steeds 39 procent volgend jaar een bankroet.

https://www.faillissementsdossier.nl/ni ... ieuwsflits
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6815
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: EU in crisis

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
do okt 29, 2020 5:46 pm
McKinsey: helft mkb failliet in 2021
En als je bedenkt dat het MKB de motor is van de innovatie, dan weet je waar het met ons land naartoe gaat. De Chinezen kunnen de hele handel hier straks voor een prikkie opkopen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Hoe uw belastinggeld steeds meer voor Zuidelijke EU-lidstaten wordt bestemd

6 december 2020 - Johannes Vervloed

Afbeelding

Noodfonds ESM wordt reddingsboei voor banken

De Eurogroep wil dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) – een fonds bedoeld voor steun aan eurolanden die in financiële problemen verkeren – nu ook mag worden gebruikt als garantiefonds voor banken. Onmiskenbaar worden we met deze nieuwe stap weer verder een transferunie ingerommeld, waarin het Noorden voor het Zuiden betaalt. Tenzij er een andere politieke wind gaat waaien, schrijft Johannes Vervloed.

De kameel van de transferunie

Het wordt in ronkende Brusselse bewoordingen gepresenteerd: “Een bankenunie en kapitaalmarkt zijn de laatste benodigde ingrediënten voor de voltooiing, de vervolmaking van de EMU, de Europese Monetaire Unie. De lage rente en het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank zijn nodig ter ondersteuning van de euro. Het is nodig om de economieën van de Zuid-Europese lidstaten er weer bovenop te helpen.”

Allemaal mooie woorden, ter verhulling van het ontstaan van een transferunie, een veelkoppig monster dat de belastingbetaler in het Noorden van de Europese Unie op laat draaien voor het gebrek aan concurrentiekracht en verantwoordelijk begrotingsbeleid in de Zuidelijke lidstaten en voor technisch failliete banken in die landen.

Het is elke keer hetzelfde liedje. Als iedereen met andere dingen bezig is en even niet goed oplet, wordt er weer een nieuwe stap gezet richting een transferunie. Het is een sluipend proces. Zoals ik vorig jaar schreef: de kameel van de transferunie dringt z’n staart steeds een stukje verder tussen de deur.

lees verder >>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Zo besteedt Italië de miljarden van het EU-herstelfonds: ‘Dit heeft niets met corona te maken’

8 december 2020

Afbeelding

Italië krijgt naar verwachting ruim 200 miljard euro uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Dit fonds werd opgezet om landen te helpen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Italië is van plan om het grootste deel van het geld uit te geven aan ‘gendergelijkheid’ en de ‘klimaattransitie’. Een klein deel van het bedrag gaat daadwerkelijk naar de gezondheidszorg.

Politicus Franco Zaffini van de partij Broeders van Italië plaatste op Twitter een screenshot van de verdeling. Te zien is dat het meeste geld, 74,3 miljard euro, is bestemd voor de klimaattransitie. De regering in Rome heeft ook 17,1 miljard euro uitgetrokken voor gendergelijkheid. De gezondheidszorg bungelt onderaan en krijgt 9 miljard.

Zaffini schreef erbij: “Gezondheidszorg 9 miljard, gendergelijkheid 17. Dit is geen vergissing.”

Opmerkelijke verdeling
In september werd bekend dat Nederland vanaf 2028 decennialang een miljard euro per jaar betaalt voor het coronaherstelfonds, waar premier Rutte afgelopen juli in Brussel mee instemde.

Bedrijfseconoom Jean Wanningen reageert:
Jean Wanningen
@trias_politica

Van het geld dat Italie krijgt uit het zgn Herstelfonds gaat 9 miljard naar gezondheidszorg en 17 mrd naar 'gendergelijkheid'. En verreweg het meest natuurlijk naar de klimaattransitie van Timmermans (bijna 75 mrd). Met Corona heeft dit alles echter niets te maken

11:03 a.m. · 8 dec. 2020
Ook Forum voor Democratie vraagt aandacht voor deze opmerkelijke verdeling.

https://www.ninefornews.nl/zo-besteedt- ... -te-maken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Het “Nieuwe Normaal”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Boris Johnson buigt niet: nog meer rebellie tegen Duits EU-rijk

Jelte Wiersma, 15 dec 2020

Afbeelding

De Britse premier Boris Johnson en de Duitse Commissievoorzitter Ursula von der Leyen praten nog met elkaar, maar zeggen beiden dat een no-deal-Brexit zeer wel mogelijk is. Daarmee schaart Johnson zich in het rijtje rebellen tegen het Duitse EU-rijk. Wil Duitsland dit rijk bijeenhouden, dan moet het een aantal fundamentele vragen beantwoorden, schrijft Jelte Wiersma.

Gaat opnieuw een Duits rijk ten onder door te grote ambities in het Oosten, zwakke partners in het Zuiden, een getroebleerde relatie met Frankrijk en tegenstribbelende Britten? Die onvermijdelijke vraag ligt onder de gebeurtenissen van vorige week. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) deed concessies aan Polen en Hongarije wat betreft rechtsstaat en democratie, het Zuiden – en dan vooral Italië – kreeg door de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt nog meer geld toegestopt, Frankrijk blijft hameren op strategische autonomie voor Europa en Johnson weigert voorlopig het Verenigd Koninkrijk ondergeschikt te maken aan Brusselse regels.

Deze vier realiteiten zijn voor de Duitse regering ongemakkelijk. De Europese Unie (EU) is, of ze dat nu wil of niet, een Duits rijk geworden. Duitsland heeft die macht niet per se gezocht, wil die macht zelfs vaak juist niet, maar aan een aloude wet kan ook Berlijn niet ontsnappen: economische macht leidt altijd tot politieke macht. Sinds de banken-/eurocrisis vanaf 2009 is het de Duitse regering die bepaalt.

Maar deze machtspositie is gemankeerd en wordt van alle kanten uitgedaagd.

Rijk zonder strijdkrachten
Duitsland heeft geen serieuze strijdkrachten. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) schreef in oktober: ‘Europese militaire autonomie is een illusie’. Het zijn de Verenigde Staten van Amerika die Duitslands verenigde Europese staten beveiligen. Dit tot frustratie van Frankrijk. Dat land ziet de EU als een vehikel om juist los te komen van de Engelstalige wereld en als continentaal (West-)Europa zelf een supermacht te worden.

De Franse president Emmanuel Macron is boos over het nein uit Berlijn, maar Duitsland wil niet naast een economische ook een militaire macht zijn. De geschiedenis heeft hier haar rechten. Duitsland wil gezien het eigen verleden liever geen militaire verantwoordelijkheid. Macron bouwt daarom aan een coalitie van landen die wel willen vechten, zoals Nederland, Denemarken, België en Spanje. Hoe lang accepteren de Amerikanen, de Fransen en de kleintjes nog dat Duitsland hen het vuile werk laat doen?

Zuid-Europa boos over euro
Twee, bondskanselier Helmut Kohl (CDU) gaf de machtige D-mark op voor de euro. Hij wilde de angst voor een herenigd Duitsland wegnemen door te komen tot een Europees Duitsland. De euro was de prijs. Monetaire geestverwanten Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en niet-EU-landen Zwitserland en Noorwegen bleven buiten de euro. Ook landen met lage staatsschulden in Oost-Europa willen niet participeren.

De club-Med doet wel mee. Zij hebben hoge staatsschulden. Om deze landen voor faillissement te behoeden, moet de ECB telkens op grote schaal geld bijdrukken. De mede daardoor tot voor kort zwakke euro joeg de Duitse export naar grote hoogten, maar die eet ook Duits spaargeld en pensioenen op. Een forse inflatie dreigt. De euro is meer (Italiaanse) lire dan D-mark.

Dit leidt tot grote onrust in Duitsland. De ene na de andere Duitse bestuurder van de Europese Centrale Bank stapt op uit protest, het Duitse grondwettelijk hof gaf al een waarschuwing dat de ECB-praktijken mogelijk illegaal zijn. Maar sinds corona zijn alle remmen los in Frankfurt. Liefst 40 procent van het jaarinkomen van de eurozone staat inmiddels op de ECB-balans. Maar deze gratis geld-politiek helpt Zuid-Europa niet. Sterker nog, de ECB meldt dat corona de verschillen tussen Duitsland en de satellieten Nederland, Oostenrijk en Finland enerzijds en het Zuiden anderzijds alleen maar doet toenemen.

Het broeit dan ook in het Zuiden. Deze landen willen veel grotere transfers uit Duitsland. Komen die niet, dan is de euro voor hen onhoudbaar zolang zij niet fors hervormen. Kiest Berlijn voor die transfers, dan dreigt in Duitsland revolutie. Voorlopig duwt de ECB bij haar gelddrukkerij die vraag weg, maar die komt een keer op Merkels bureau – of op dat van haar opvolger.

Rijk zonder grenzen
Drie, het Duitse EU-rijk is grenzeloos, als gevolg van een Duitse wens. De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) drukte in 2004 toetreding van de Oost-Europese landen door, om na de vrede in het Westen met Frankrijk ook de vrede met het Oosten zeker te stellen. En zo Duitslands historische angst voor omsingeling te verminderen, nieuwe markten aan te boren en goedkope productielocaties te krijgen.

Maar daardoor staan de grenzen tussen Europese landen en een deel van Azië en Afrika open. Daardoor is een volksverhuizing naar Noordwest-Europa op gang gekomen. Duitsland profiteert. Het land is erg vergrijsd en weet de (werkzame) bevolking op peil te houden door immigratie. Oost- en delen van Zuid-Europa lopen juist leeg.

De volksverhuizing naar het Noordwesten leidt tot onrust in de hele EU. Brexit was er mede het gevolg van. De Britse premier David Cameron (Conservatieve Partij) kreeg van Merkel een spijkerhard nein toen hij bij haar bedelde om EU-regels om het aantal EU-immigranten te beperken. Ook in Nederland wordt inmiddels ingezien dat de immigratie van honderdduizend mensen per jaar, van wie meer dan de helft uit andere EU-landen, voor grote problemen zorgt. Het huizentekort is er slechts één van. Beperking van EU-immigratie komt met de dag hoger op de politieke agenda te staan.

Culturele strijd met het Oosten
In Oost-Europa is immigratie uit Afrika en Azië en de leegloop naar Duitsland juist een belangrijke drijfveer achter de electorale successen van PiS in Polen en Fidesz in Hongarije. De burgers daar voelen zich bedreigd in hun culturele en demografische voortbestaan en stemmen op partijen die hun landen ombouwen tot culturele en fysieke forten. Zij dagen Duitsland daarmee telkens uit. Merkel werd na de verkiezing van Donald Trump (Republikein) gezien als dé vaandeldrager van de liberale democratie. Jaroslaw Kaczynski (PiS) en Viktor Orbán (Fidesz) moeten niets van die liberale democratie hebben. Maar Merkel durft nauwelijks in te grijpen. Duitsland wil vrede met de buren.

Ook is het onduidelijk waar de grens van de EU ligt. Moet de Balkan er wel of niet bij? Oekraïne? Ook dit leidt tot onrust, zowel bij de Russische president Vladimir Poetin die het Duitse EU-rijk aan zijn grenzen ziet verschijnen, als bij Noordwest-Europese EU-landen die geen trek hebben in nog meer immigranten en misdadigers uit die contreien.

Frankrijk is aldus boos op Duitsland over de weigering een Europese defensie op te zetten en strategische autonomie in bredere zin na te streven om zo een Duits-Franse supermacht te bouwen. Zuid-Europa is kwaad want de euro heeft niet gebracht wat ze hoopten, Oost-Europa heeft het gevoel na een Sovjet- nu een Duits wingewest te zijn.
Verenigd Koninkrijk trekt de wereld in

En dan is er dus Boris Johnson (Conservatieve Partij). De Britse premier weerstaat vooralsnog de druk vanuit de EU en velen in zijn eigen land om te buigen voor de EU-eisen voor een vrijhandelsakkoord. Hier dient zich een volgende uitdaging voor Duitsland aan. Er zal wel een of ander akkoord komen, maar duidelijk is dat het Verenigd Koninkrijk – dat onder West-Duitse druk in de EU kwam – zich losmaakt uit de greep van Duitslands EU-rijk en zich in razend tempo wil verbinden met de groeimarkten in Azië en elders, iets dat in EU-verband te weinig lukt.

Zo legde Macron vorige week nog een bom onder het EU-vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen. Ook zal het Verenigd Koninkrijk toptalent blijven aantrekken en competitiever worden. In een wereld die snel verandert, kan het Verenigd Koninkrijk veel sneller schakelen dan de EU. Merkel vreest openlijk dat de Brexit zo’n succes wordt, dat er grote vraagtekens komen bij de EU zoals die nu is. Niet-EU-lid-Noorwegen, wel met één been in de EU, wil ook grote afstand tot de EU nemen. Noordwest-Europa drijft weg van Duitsland.

‘Merkelen’ zal Duits EU-rijk niet redden
De Duitse regering wordt aldus aan alle kanten uitgedaagd. Het wilde graag een zo groot mogelijke EU, omringd door vrienden. Dat is gelukt. Maar dit Duitse EU-rijk brokkelt af en vertoont steeds grotere scheuren. Beslissingen neemt kanselier Merkel evenwel niet. Ze zegt overal nein tegen, tot ze niet meer anders kan.

In Duitsland wordt dit ‘Merkelen’ genoemd. Soms is het dan te laat, zoals met de Brexit, vaker reageert ze met lapmiddelen. Zoals het coronaherstelfonds als cadeautje aan het Zuiden en een soort compromis over democratie en rechtsstaat met Polen en Hongarije. Dat noemt ze dan Alternativlos. Maar dat zijn ze niet. Er liggen fundamentele vragen voor over de muntunie, defensie, soevereiniteit, grenzen en waarden. Duitsland wil die niet beantwoorden, want het land voelt zich relatief lekker in de EU zoals die nu is. Maar andere landen zijn ongelukkig. Als Duitsland geen beslissingen neemt, worden die voor Duitsland genomen. Door financiële markten, andere mogendheden, andere (EU-)landen en onvoorziene gebeurtenissen.

https://www.ewmagazine.nl/buitenland/op ... ieuwsbrief
Duitsland profiteert. Het land is erg vergrijsd en weet de (werkzame) bevolking op peil te houden door immigratie.
Lijkt me sterk...
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Europese schuldenunie: De eurozone heeft zich voor € 9,8 biljoen in de schulden gestoken

Geplaatst op 16 december 2020

Afbeelding

Geld speelt in coronatijden geen rol meer en het rekening houden met de veel bezworen euro-stabiliteitscriteria ook niet. Het gevolg is dat overal de staatsschulden exploderen – maar het lijkt niemand te interesseren. Op vragen van de FDP-fractie in de Duitse Bondsdag deelde de Duitse regering nu mee dat de schuld van de tot de Europese muntunie behorende landen op dit moment ongeveer € 9,8 biljoen bedraagt.

Frankrijk voert de lijst van de landen met de meeste schulden in de muntunie aan met een staatsschuld van ongeveer € 2,4 biljoen, gevolgd door Duitsland met ongeveer € 2,3 biljoen. Zodoende heeft Duitsland inmiddels Italië duidelijk achter zich gelaten – Italië heeft een schuld van ongeveer € 2,1 biljoen. Spanje ongeveer € 1,2 biljoen.

Van de ter financiering van hun uitgaven door de landen uitgegeven staatsleningen werden door de Europese Centrale Bank (ECB) in het kader van diens verschillende opkoopprogramma´s van leningen ondertussen staatsleningen met een boekwaarde van ongeveer € 2,7 biljoen gekocht. De meeste leningen verwierf de ECB uit Duitsland met een waarde van € 687 miljard.

Bron: zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/12/16 ... -gestoken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: EU in crisis

Bericht door Pilgrim »

Brexit een succes: Britten winnen strijd met EU, die stap dichter bij implosie komt

Posted on 10/01/2021

Afbeelding

Gedecentraliseerde macht met directe regionale en lokale democratie en maximale inspraak van de burgers is de toekomst, en niet een federale EU Superstaat

De last-minute deal tussen Brussel en London over de Brexit werd in de media valselijk als een overwinning voor de EU gepresenteerd. ‘De Britten kunnen niet alles hebben,’ had EU hoofdonderhandelaar Michel Barrier nog zo duidelijk gezegd. Ze zijn daar echter wel heel dichtbij gekomen. Nu de Brexit bepaald geen dramatische toestanden in Groot Brittannië heeft veroorzaakt, zullen andere landen zoals Polen, Hongarije, Griekenland en Italië zich gesterkt voelen om hun poot stijf te houden bij het weigeren over te dragen van nog meer soevereiniteit aan de ongekozen bureaucraten in Brussel, om mogelijk zelf ook ooit weer uit de ketenen van de eurocraten te kunnen losbreken. Hoewel het heftig wordt ontkend, betekent Brexit het begin van een stapsgewijze implosie van een Unie die van meet af aan nooit opgericht had moeten worden.

Britten krijgen in bijna alles hun zin
De Europese mainstream media – die via een omweg via Belgische miljardairs feitelijk zijn geannexeerd door Brussel, en alleen nog maar pro-EU propaganda mogen produceren – hadden niets liever dan beelden van grote chaos bij de grenzen, lege winkels en supermarkten, honger en massa demonstraties in Groot Brittannië laten zien. Helaas voor hen gebeurde niets van dit alles (met uitzondering van duizenden gestrande vrachtwagens bij de Britse havens in december, maar dat kwam omdat EU-landen hun grenzen hadden gesloten vanwege een veronderstelde corona mutatie).

Het zijn de Britten die in bijna alles hun zin hebben gekregen: vrije handel met minimale grenscontroles (wat Brussel in het begin nog ‘onmogelijk’ had genoemd), het einde van de jurisdictie van het Europese Gerechtshof, een einde aan de EU douane unie, het einde van onbeperkte massa immigratie, en een open grens met Ierland, wat de eurocraten eveneens als ‘onmogelijk’ hadden bestempeld. Ook doet Groot Brittannië niet mee met een Europees leger, volgt het zijn eigen buitenlandse beleid, en kan het gewoon zelf aparte handelsverdragen met andere landen sluiten. En reisrestricties, waar het linksliberale establishment zo over jammert? Die zijn er in realiteit niet of nauwelijks.

Pro-EU propagandisten doof voor zorgen en angsten burgers
Brexit is daarom nu al een groot succes, maar dat mogen de Europeanen niet horen, want dan zouden ze eens op de gedachte kunnen komen dat ook zij weer vrij zouden kunnen zijn. Nee, wij krijgen propaganda stukken zoals dit weekend in het Financiële Dagblad aangeleverd, waarin hoogleraar (em.) Europees Recht René Smits weliswaar zegt dat we naar de ‘onvrede over Europa’ bij ‘de populisten’ moeten luisteren, maar het verder vrijwel enkel opneemt voor de Europese Superstaat, die hij duidelijk als een voldongen en noodzakelijk feit presenteert.

Behalve enkele ‘kanttekeningen’ is er namelijk geen enkele, maar dan ook geen enkele echte reflectie of substantiële kritiek te lezen op het Brusselse machtsbolwerk. Nee, landen zoals Hongarije en Polen, die bepaalde nationale bevoegdheden willen behouden (zoals controle over hun eigen grenzen en verdediging van de eigen maatschappelijke en culturele waarden), worden automatisch ‘illiberaal’ genoemd. Het is die typische beperkte kokervisie van een academicus die zo overtuigd is van het gelijk van zijn eigen (linksliberale) ideologie, dat hij nul komma nul echte feeling heeft met de reële angsten en zorgen die bij veel mensen leven, en blind en doof is voor de gevolgen die het Superstaat project voor een groot deel van de massa heeft.

De Nazi oorsprong van de EU goed gedocumenteerd
Als samenwerkingsproject was de E.E.G. zeer succesvol. Toen kwamen de aloude Napoleontische visioenen van een groot samengevoegd Europees Rijk weer bovendrijven, en kwam er een EU vlag, een gezamenlijke munteenheid (een monstrueus bedrog), een EU grondwet (ondanks het feit dat die in diverse nationale referenda was weggestemd), en wordt er nu hard toegewerkt naar een Europees leger, een gezamenlijk buitenlands beleid, een schuldenunie (dat is het de facto al jaren), en een fiscale unie, die er waarschijnlijk tijdens de aanstormende financiële monstercrisis door zal worden gedrukt.

Daarna is de laatste stap naar de gedroomde politieke unie nog maar een kleine, en wordt Nederland niets meer dan een provincie van een door Duitsland en Frankrijk gecontroleerd federaal Reich. Inderdaad, ‘Reich’, want gezien de historie is ‘Nazistisch’ eigenlijk veel toepasselijker dan ‘Napoleontisch’. De Nazi top stelde namelijk al gedetailleerde plannen op voor een Europese Unie, voor als WO-2 eenmaal gewonnen zou zijn. Duitland verloor die oorlog weliswaar, maar de door de Nazi’s voorgestelde E.U. kwam er in fasen alsnog.

De Frankfurter Allgemeine plaatste in februari 2019 een artikel rond de vraag ‘Een Nazi EU?’, om aan te geven dat de vergelijking met de Nazi plannen beslist niet uit de lucht gegrepen is. In 1940 schreef Nazi minister van Economische Zaken annex oorlogsmisdadiger Walther Funk het boek ‘De Europese Gemeenschap’, waarin hij wees op de noodzaak een ‘Centrale Europese Unie’ en een ‘Europees Economisch Gebied’ op te richten. ‘Er moet een bereidheid zijn om in sommige gevallen de eigen belangen ondergeschikt te maken (aan de EU).’

Andere hooggeplaatste Nazi’s die voor de oprichting van een pan-Europese federale superstaat pleitten –te beginnen met een Economische Gemeenschap- waren minister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop, de Noorse Nazi-premier Vidkun Quisling, en de in ons eigen land gehate Seyss-Inquart, die tijdens de oorlog de Rijkscommissaris van Nederland was. Zij planden woordelijk ‘het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking van alle volken… dat snel toenemende welvaart zal kennen zodra de nationale economische grenzen zijn verwijderd.’

In 1940 gaf de beruchte minister van Propaganda Joseph Goebbels de opdracht om ‘de grootschalige economische vereniging van Europa’ te creëren. Hij was ervan overtuigd dat ‘de mensen over 50 jaar niet langer denken in termen van landen.’ Goebbels voorspelling bleek behoorlijk nauwkeurig, want slechts 53 jaar later was de Europese Unie in zijn huidige vorm een feit.

DE essentie van EU-strategie: Ontzeg mensen stemrecht over grote besluiten
Brexit was dus een grote schok voor de Euro-elite. De Europeanen realiseerden zich dat die federale superstaat helemaal niet zo onontkoombaar is als decennia lang werd voorgespiegeld. Toen de Franse president werd gevraagd of de Fransen nu ook voor of tegen het lidmaatschap van de EU mochten stemden, antwoordde hij onmiddellijk met ‘Non’. Waarom niet? ‘Omdat we dan zouden kunnen verliezen.’

Dit is DE essentie van de strategie van de EU: als je denkt dat de gewone mensen en volken tegen bepaald bepaald beleid en besluiten zijn, dan laat je ze er daar simpelweg niet over stemmen. En DAT wordt in Europa dan ‘democratie’ genoemd – een absolute farce dus, net als de middelste ‘D’ in Deutsche Demokratische Republik dat was. En toen een volk, de Britten, uiteindelijk besloten dat ze hun zelfbeschikking, soevereiniteit en vrijheid terug wilden, deden de wraakzuchtige Eurocraten in Brussel er alles aan om het afscheid van de Britten voor hen zo moeilijk en pijnlijk mogelijk te maken.

Waarom de voor de Britten gunstige deal er op het laatste moment dan toch kwam? Het antwoord is zoals altijd simpelweg met één woord weer te geven: geld. Ondanks al het stoere taalgebruik, ondanks alle insinuaties, dreigementen en afpersingen, begreep Brussel dat als er géén deal zou komen, beide partijen financieel zwaar zouden verliezen. Die klap zou door de gefabriceerde corona crisis extra hard aankomen, en was duidelijk een stap te ver die men niet durfde te nemen.

Geforceerde Unies lopen historisch altijd op een groot drama uit
De complete Brexit soap sinds 2018 onderstreept wat democratie is, en vooral ook wat het niet is. Democratie kan weliswaar niet de uitkomst geven die je wenst, maar moet wel gerespecteerd worden. Het kan weliswaar een poosje, soms heel lang, worden genegeerd, misbruikt en zelfs verkracht (zoals sinds 2020 op voor het Westen ongekende wijze wordt gedaan, ook in Nederland), maar uiteindelijk bewijst de hele geschiedenis dat de wens van de massa om zijn eigen lot te bepalen, en vrij te zijn van regelzuchtige overheersers zoals de ongekozen commissarissen, zichzelf aangestelde bureaucraten en overkoepelende organisaties in Brussel, altijd de overhand zal krijgen.

Maar in plaats van de lessen van het uiteindelijke lot van geforceerde unies zoals die van de Sovjets te leren, bewegen Brussel en de meeste Europese regeringssteden juist in almaar sneller tempo toe naar een federaal geregeerd eenheidsrijk. Daar waar gekozen had kunnen en moeten worden voor het terugbouwen van de EU naar het succesvolle vrijwillige samenwerkingsverband van de E.E.G., is men helaas toch weer gevallen voor de aloude drift naar totalitaire macht en controle, wat steeds meer ten koste van het gewone volk is gegaan.

Deze keuze zal vroeg of laat fataal blijken te zijn. Op een bepaald moment zal er een onhoudbare schulden- en systeemcrisis ontstaan, waardoor er een einde zal komen aan de gedwongen ingevoerde biljetten van de Europese Ersatz munteenheid, de euro. Die was van meet af aan een tot mislukken gedoemd faalproject, omdat geprobeerd werd om hemelsbreed van elkaar verschillende economieën met één valuta samen te voegen, en zo de illusie van ‘solidariteit’ en een ‘sterke munt’ te creëren. De euro bleek de verschillen juist fors te vergroten door de concurrentiekracht van de zwakkere PIIGS landen weg te vagen, waardoor er een constante geldstroom van Noord naar Zuid nodig is om de muntunie overeind te houden.

Polen, Hongarije en Griekenland, maar ook Italië, houden al deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Brexit heeft hen de boodschap gegeven dat permanente onderhorigheid en slavernij aan de EU Superstaat niet onvermijdelijk en niet onontkoombaar is, en je je met een heldere, vastberaden koers weer uit die almaar strakker aangetrokken wordende ketenen kunt bevrijden. (1)

Decentralisatie en directe democratie is de toekomst
Gedecentraliseerde macht met directe regionale en lokale democratie en maximale inspraak van de burgers is de toekomst. Na de monumentale instorting van de Europese Unie – wij schatten zo rond 2030, als de ‘Groene Deal’ onze economie grotendeels heeft verwoest, maar mogelijk eerder – zullen nieuwe ‘socialistische’ projecten die net als de EU langzaam maar zeker de democratie, het zelfbeschikkingsrecht, de welvaart en de vrijheid van de burgers wegvreten, en de macht stapsgewijs overhevelen aan een klein clubje elitairen in politiek, banken en multinationals, bij wet worden verboden.

Helaas lijkt het er sterk op dat het proces om daar te komen niet langer op geordende en vreedzame wijze kan plaatsvinden. Dáár zijn de Eurocraten in Brussel in ieder geval wèl in geslaagd: ze hebben de Brexit aangegrepen om hun angels nog dieper in de overige lidstaten te slaan, om een eventuele bevrijding op voorhand zo pijnlijk mogelijk te maken.

Xander

Gebaseerd op (1) Bruce Antonio Laue via Taki’s Magazine via Zero Hedge
Afbeelding: DANIEL DIAZ, Pixabay

https://www.xandernieuws.net/algemeen/b ... osie-komt/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42543
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: EU in crisis

Bericht door Mahalingam »

Engels is de belangrijkste voertaal in de EU bureaucratie.
De Fransen hebben dat nooit zien zitten en nu, na de Brexit is Engels geen taal binnen de EU meer en willen ze dat Frans de taal wordt met voorrang.
Fransen tegen steenkolenengels als werktaal in de EU

Als het aan de Fransen ligt, is het binnenkort afgelopen met dat eindeloze Engels gepraat binnen de instituties van de Europese Unie. Nu het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten, is het volgens de Franse staatssecretaris voor EU-zaken Clément Beaune ‘moeilijk uit te leggen aan mensen dat we met zijn allen vasthouden aan een soort gebroken Engels’.

Dat Frans niet de lingua franca is in Europa, is de Fransen al langer een doorn in het oog. Maar Beaune zegt dat hij geenszins wil dat Frans de nu dan de werktaal moet worden van de EU. In plaats daarvan, zo zei hij aan journalisten, wil hij dat binnen de EU ‘taalkundige diversiteit’ gevierd wordt. “Laten we weer wennen aan het spreken van onze talen!”

Hoe hem dat praktisch voor ogen staat, deed hij niet uit de doeken. Hij zei in de aanloop naar het Franse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2022, met ‘concrete initiatieven’ te komen. Dat plan zou onder andere taallessen omvatten.

Binnen de EU zijn nog twee landen die Engels als een officiële taal aanmerken: Malta en Ierland. Maar beide landen gebruiken dat naast Iers en Maltees. Voor de rest is Engels een tweede taal, op zijn best – en dat is lang niet altijd van even best niveau. Volgens Politico wordt er geregeld geklaagd over de verbasterde versie van het Engels die in de Brusselse bubbel wordt gesproken. Ook wel Globish genoemd.
https://www.parool.nl/wereld/fransen-te ... b8b6dd6b5/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42543
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: EU in crisis

Bericht door Mahalingam »

Pilgrim schreef:
wo dec 09, 2020 2:10 am
Zo besteedt Italië de miljarden van het EU-herstelfonds: ‘Dit heeft niets met corona te maken’

8 december 2020

Afbeelding

Italië krijgt naar verwachting ruim 200 miljard euro uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Dit fonds werd opgezet om landen te helpen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Italië is van plan om het grootste deel van het geld uit te geven aan ‘gendergelijkheid’ en de ‘klimaattransitie’. Een klein deel van het bedrag gaat daadwerkelijk naar de gezondheidszorg.

Politicus Franco Zaffini van de partij Broeders van Italië plaatste op Twitter een screenshot van de verdeling. Te zien is dat het meeste geld, 74,3 miljard euro, is bestemd voor de klimaattransitie. De regering in Rome heeft ook 17,1 miljard euro uitgetrokken voor gendergelijkheid. De gezondheidszorg bungelt onderaan en krijgt 9 miljard.

Zaffini schreef erbij: “Gezondheidszorg 9 miljard, gendergelijkheid 17. Dit is geen vergissing.”

Opmerkelijke verdeling
In september werd bekend dat Nederland vanaf 2028 decennialang een miljard euro per jaar betaalt voor het coronaherstelfonds, waar premier Rutte afgelopen juli in Brussel mee instemde.

Bedrijfseconoom Jean Wanningen reageert:
Jean Wanningen
@trias_politica

Van het geld dat Italie krijgt uit het zgn Herstelfonds gaat 9 miljard naar gezondheidszorg en 17 mrd naar 'gendergelijkheid'. En verreweg het meest natuurlijk naar de klimaattransitie van Timmermans (bijna 75 mrd). Met Corona heeft dit alles echter niets te maken

11:03 a.m. · 8 dec. 2020
Ook Forum voor Democratie vraagt aandacht voor deze opmerkelijke verdeling.

https://www.ninefornews.nl/zo-besteedt- ... -te-maken/
Er is in Italië grote ruzie over het verdelen van de buit. De regering is er inmiddels over gevallen.
Populariteit kopen in Italië met coronaherstelfonds is mislukt

De Italiaanse regering valt mogelijk door gesteggel over geld uit het coronaherstelfonds. Premier Giuseppe Conte wil het Italiaanse parlement buitenspel zetten bij het uitdelen van geld uit het fonds. Het om die reden uit de regering gestapte Italia Viva van oud-premier Matteo Renzi wil juist dat EU-instituties de macht overnemen. Vooralsnog wint de populaire Conte en blijkt dat het plan om de populariteit van de Europese Unie te vergroten met oprichting van het herstelfonds is mislukt, schrijft Jelte Wiersma.

Het is een beetje alsof de hoofdprijs van de Postcodeloterij in Rome is gevallen. Dankzij de oprichting van het Europese coronaherstelfonds van 750 miljard euro kan Italië hieruit liefst 209 miljard euro in eigen land uitgeven. De Italiaanse regering, bestaande uit de Vijfsterrenbeweging en Partito Democratico, heeft de winnende loten in handen. Ze probeert het geld zo aan te wenden dat zij daar tijdens de volgende parlementsverkiezingen van profiteert. De Napolitaanse jurist Giuseppe Conte, partijloos maar door de Vijfsterrenbeweging aangewezen als premier, wil een commissie van wijzen aanstellen om te bepalen wie het geld krijgt. Het parlement en de meeste ministers worden zo buitenspel gezet.

Oud-premier Renzi wil EU-technocraten

Oud-leider van de Partito Democratico Matteo Renzi steunde de regering-Conte met zijn minipartij Italia Viva en leverde twee ministers en een staatssecretaris. Maar hij heeft onlangs zijn steun ingetrokken en zijn ministers en staatssecretaris laten aftreden. Renzi wil dat de regering nog meer geld uit de Europese Unie (EU) ophaalt door te lenen bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg. In dit permanente noodfonds, dat leningen verstrekt aan lidstaten van de eurozone die in financiële problemen verkeren, zit 410 miljard euro. Maar landen die geld uit het ESM lenen, moeten aan strenge voorwaarden voldoen terwijl de voorwaarden voor giften en leningen uit het coronaherstelfonds boterzacht zijn. Lenen uit het ESM betekent in de praktijk dat EU-technocraten het financieel-economische bestuur in een land overnemen.

Zo leidt het coronaherstelfonds tot een curieus debat in Rome. Grof gezegd: technocraat Conte wil dat Italiaanse technocraten bepalen waar het geld naartoe gaat, en politicus Renzi wil dat EU-technocraten dat beslissen.

Italianen hebben liever Italiaanse dan Europese technocraten

De slimme en charmante Conte heeft vooralsnog de Italiaanse publieke opinie achter zich en is zeer populair. Lang was Italië bijzonder pro-EU omdat de Italianen dachten dat een Brussels bestuur altijd beter zou zijn dan een Romeins bestuur. Maar die sfeer is sinds de eurocrisis omgeslagen. De Vijfsterrenbeweging werd de grootste partij met een anti-EU-geluid. Mede om die trend te doen keren, lanceerde de Franse president Emmanuel Macron, die de Italiaanse beweging haat omdat die de Franse gelehesjesbeweging steunt, het idee van een corona-herstelfonds.

Het geld dat Italië uit dit fonds kreeg toebedeeld, heeft Conte gretig aangenomen. Zo probeert de Europese Unie, of beter gezegd: proberen Duitsland en Frankrijk populariteit te kopen in Italië. Maar gezien de grote steun voor Conte en de minimale steun voor Renzi – hij staat op 3 procent in de peilingen maar krabbelt op – hebben de Italianen alleen zin in de EU als er geld komt dat Italiaanse technocraten kunnen uitdelen.

Zo kiest de Italiaan uiteindelijk liever voor nationale hoofdstad Rome dan voor Brussel. In die zin doet het coronaherstelfonds niet wat president Macron er mede mee beoogde: de populariteit van de Europese Unie vergroten. Het betalende Noorden baalde al, de belangrijkste ontvanger Italië wil de EU-technocraten buiten de deur houden.
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/ac ... kt-799306/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie