Vrouw in Islam

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Monique »

Khalidjuhh schreef:Voordat ik ga beginnen over de positie van een vrouw in de Islam zou ik graag de positie van een vrouw ten opzichte van andere culturen eens verduidelijken:

In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel. Als de vrouw bij de joden menstrueerde at ze en zat ze apart. De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-islamitische tijd (de tijd voor de komst van de Islam) erg slecht behandeld. Als een meisje geboren werd, werd ze levend begraven, de mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven.
Bovenstaand was een heel lange tijd geleden.
Wat is de positie NU van vrouwen in b.v Nederland?
Volgens mij is de positie van vrouwen dezelfde als die van mannen?
De islam houdt vast aan waarden uit 8e eeuwse woestijn. We leven echter in het technologische jaar 2007; er is geen woestijn te bekennen.
Allah zegt in de Koran:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
(Al-Hoedjoeraat 49:13).

De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
Hierin laat Allah zien dat vrouwen en mannen gelijk aan elkaar zijn en dezelfde rechten hebben .
Dit is helemaal niet waar.
Een man heeft het recht 4 vrouwen te nemen...een vrouw echter heeft niet het recht 4 mannen te nemen.
Daar gaan je "gelijke rechten".
Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden. Er zijn wat verschillen tussen de rol die de man en de vrouw hebben in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het ander minderwaardig.
Wat mij ontzettend stoort aan de islam is dat die "rollen" vastliggen en verplicht zijn. Er is geen keuzemogelijkheid.
Wat ik ook duidelijk wil maken is dit : Mensen posten hier allemaal verzen van de Qoran , en maken meteen een oordeel , ik zou advies geven om eerst naar een geleerde van de islam te gaan en uitleg vragen . Maar Allah weet de beste.
Ik meen toch begrepen te hebben dat d ekoran een DUIDELIJK boek is...voor iedereen en van alle tijden?
"Geleerden" zijn dus overbodig. Alleen wanneer iets niet duidelijk is heb je een "geleerde" nodig.
Ik geef hier een voorbeeld van een vers die misgeinterperteerd is :

het vers uit de Koran, Soerat An-Nisaa 4:34

“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”

Deze vers gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.
Waar staat dat het enkel is binnen de gezinssituatie?
Ten tweede gaat deze vers gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.
Nogmaals: waar staat dat het enkel gaat over lichaamskracht?
(wat wanneer de vrouw sterker is?..is zij dan de "baas"?)
En Hij herhaalt in een andere vers:

"Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen." (Surah 16 : Ayah 97)

Allah heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden zoals bekend was in de pre-islamitische tijd. Hij zegt:

"O, jullie die geloven, het is u niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven." (Surah 4 :Ayah 19)
Bedoel je hier met "erven" het daarwerkelijk "erven"(iemand dood; bezit naar een ander) of het "huwen"?
Allah heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt:
Hier staat FFI al helemaal vol mee en daarin is ook een keurig rekensommetje waarin Manon aantoont dat allah niet kan rekenen.
De som van alle "erfdelen" is namelijk niet 1.!
De positie van de vrouw

De positie van de vrouw neemt een waardevolle plaats in de Islam. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van elke moslim. De moslimvrouw is immers de helft van de maatschappij, zij voedt haar kinderen op, die later een verantwoordelijke taak met zich mee zullen dragen en die later een grote rol zullen hebben in deze maatschappij. Zij is voor haar kinderen de eerste leerschool. Hij maakte haar de baas over haar kinderen.
Oh? Ik meen toch begrepen te hebben dat bij een echtscheiding de kinderen naar de man gaan en dat de vrouw er helemaal niets tegen in te brengen heeft?
Buitenshuis werken

De Islam verbiedt de vrouw niet om buitenshuis te werken. Zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.
Waar is nu dat "gelijke recht"? Ze heeft niet het recht om te kiezen.
zoiets als dat in Nederland een wet wordt aangenomen dat moslims alleen mogen werken wanneer niemand anders dat werk wil doen?
Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (de taken binnenshuis komen op de eerste plaats).
Hoppa, daar gaan we.....ze moet.
Ik heb een bloedhekel aan dat woordje "moeten".
Wat wanneer ze helemaal geen gezin wil hebben en enkel een leuke baan?
Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collega's.
Apartheid. Waarom hebben wij niet van dergelijke wetten? Moslims mogen alleen "onderling" werken.
Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de Religie - sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de Religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen. Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islam leefden (ofwel de Sahaabiyaat, vrouwelijke metgezellen). Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit de boek: Tanbeehaat ‘alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu’minaat van Sjeikh Saalih Al-Fawzaan
Alleen kennis opdoen over de islam. Een prima manier om vrouwen dom te houden.
Geldt deze beperking ook voor mannen?

Conclusie

Hoe kan de Islam de man opdragen om de vrouw te onderdrukken terwijl de vrouw, een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van iedere man.
Dat is heel simpel hoor.
Zorg ervoor dat:
- een vrouw niet buitenshuis mag werken TENZIJ bla bla bla
- zorg ervoor dat een vrouw geen enkele andere kennis opdoet dan de inhoud van de koran
- zorg ervoor dat een vrouw volledig afhankelijk is van een man
- zorg ervoor dat bij echtscheiding de kinderen van de vrouw afgenomen worden
- zorg ervoor dat een vrouw minder erft dan een man
- zorg ervoor dat een vrouw niet alleen over staat mag
enz enz enz.

Wanneer bovenstaand in MIJN leven zou plaatsvinden zou ik nu niet zo'n vrij, rijk en gelukkig leven hebben.
Dan zou ik met 8 kinderen in huis opgesloten zitten en dolgelukkig zijn dat manlief er een paar vrouwen bijneemt.
Om af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islam de man en de vrouw niet als gelijksoortige maar als gelijkwaardige ziet, in geen enkele opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn.
Precies. m.a.w. de islam is puur gebaseerd op domme kracht.
Dat vrouwen met minder kracht hetzelfde kunnen bereiken hebben we het maar niet over.
Het feit dat spierkracht anno 2007 helemaal niet belangrijk is zullen we ook maar vergeten, tenslotte hebben we het over de 8e eeuwse woestijn.

[quoet]Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren of borstvoeding geven. Dat zit niet in zijn natuur. [/quote]
Het zit inderdaad niet in zijn natuur. Vandaar natuurlijk dat er in de koran geen wetten zijn die mannen het krijgen van kinderen verbieden.
Dat vrouwen WEL van alles verplicht/verboden wordt is dus een teken dat deze plichten/verboden TEGENNATUURLIJK zijn! Wanneer ze namelijk natuurlijk zouden zijn zou er geen wet voor nodig zijn; zie de man en kinderen krijgen.
In de Islam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar ze toch als gelijken worden aangesproken.
Huh? Het enige verschil is toch de spierbundels?
Allah leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen.
Alleen bij het maken van kindertjes .... en dat zelfs al niet meer.. :wink:

Beste Khalidjuhh, durf je echt met droge ogen te beweren dat mannen en vrouwen gelijk zijn in islam? Gelijke rechten en plichten?
Wanneer dat zo zou zijn, zou ik het leven dat ik nu heb ook kunnen hebben binnen de islam?
Het antwoord op deze vraag is de enige graadmeter voor de "gelijkheid" van man en vrouw binnen de islam.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Misschien nog een paar leuke voor jouw geleerde.....

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen menstruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen menstruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gemenstrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijd je aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstruerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet menstrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Menstruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet menstrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

De Koran is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt.

En nog een goed advies van een ongelovige:
Probeer zelf eens na te denken in plaats van alles na te beppen van een zogenaamde geleerde die ook alles uit dezelfde koran leest.

Sterkte en succes.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Een discussie is onnozel als die persoon geen kennis heeft over wat ie zegt , dus alles basseert op leugens , dus vraag ik om bewijs in vorm van boeken , overleveringen etc.

En b.t.w Allah heeft degelijk iets gezegt , oh wacht eens even , hij heeft een hele boek gezegt.. euhmmm ( DE KORAN??? komt je dat mischien bekent voor)
Waarom zou ik moeten bewijzen dat ik niet lieg?
Waarom zou ik een boek moeten gebruiken om mijn gelijk te bewijzen?
Het is toch niet hetzelfde boek dat hier ter discussie staat, dat ik moet gebruiken voor mijn bewijsvoering?
Het enige dat jij kunt is stukken uit de koran navertellen. Je weet niet eens waar je over praat. Je mag er niet over nadenken. Alleen onderwerpen. Nou doe dat dan en praat hier geen onzin. Maak andere niet uit voor leugenaar, want dat slaat elke discussie meteen dood.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Khalidjuhh »

Bovenstaand was een heel lange tijd geleden.
Wat is de positie NU van vrouwen in b.v Nederland?
Volgens mij is de positie van vrouwen dezelfde als die van mannen?
Ja , zodoende ook bij de islam, en hier ga ik niet verder op in , want dit heb ik al zovaak uitgelegd ,, Zo kun je ook zeggen dat de man wordt onderdrukt , waarom moet hij de kost verdienen in huis? . Als moslim begrijp je het , dus hier hoef ik niet verder op in te gaan.

De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
Hierin laat Allah zien dat vrouwen en mannen gelijk aan elkaar zijn en dezelfde rechten hebben .[/quote]
Dit is helemaal niet waar.
Een man heeft het recht 4 vrouwen te nemen...een vrouw echter heeft niet het recht 4 mannen te nemen.
Daar gaan je "gelijke rechten".
Oké als een man geslachtsgemeenschap heeft met alle 4 vrouwen?
En een vrouw met 4 mannen?
Hoe weet die vrouw van welke man ze kind heeft gehad, dat kun je niet zeggen over de man met 4 vrouwen , en als de vrouw er niet mee eens is dat de man 4 vrouwen heeft , kan die vrouw zodoende een echtscheiding vragen.

Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden. Er zijn wat verschillen tussen de rol die de man en de vrouw hebben in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het ander minderwaardig.
Wat mij ontzettend stoort aan de islam is dat die "rollen" vastliggen en verplicht zijn. Er is geen keuzemogelijkheid.
Blijkbaar niet bij moslims zelf , anders kun je de geloof zo uittreden als je dat vindt .. ik zeg nogmaals niemand dwingt je moslim te zijn:

109. De Ongelovigen (el-Kaafiroen)
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "O gij ongelovigen,
2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."


Ik meen toch begrepen te hebben dat d ekoran een DUIDELIJK boek is...voor iedereen en van alle tijden?
"Geleerden" zijn dus overbodig. Alleen wanneer iets niet duidelijk is heb je een "geleerde" nodig.
Dat denk ik dus niet , als je zus vraagt hoeveel de som van dit en dit is , weet diegene het mischien maar de ander niet .. je kunt niet iets hebben dat iedereen begrijpt.
Ten tweede gaat deze vers gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.
Nogmaals: waar staat dat het enkel gaat over lichaamskracht?
(wat wanneer de vrouw sterker is?..is zij dan de "baas"?)


Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.[/quote]
Waar staat dat het enkel is binnen de gezinssituatie?
Zoek maar op in de uitleg van de Qoran , ik ga nu geen boekenlijst opnoemen , maar je moet je er maar in verdiepen als je het zo graag wilt weten.


En Hij herhaalt in een andere vers:

"Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen." (Surah 16 : Ayah 97)

Allah heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden zoals bekend was in de pre-islamitische tijd. Hij zegt:

"O, jullie die geloven, het is u niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven." (Surah 4 :Ayah 19)
Bedoel je hier met "erven" het daarwerkelijk "erven"(iemand dood; bezit naar een ander) of het "huwen"?
Allah heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt:
Hier staat FFI al helemaal vol mee en daarin is ook een keurig rekensommetje waarin Manon aantoont dat allah niet kan rekenen.
De som van alle "erfdelen" is namelijk niet 1.!
Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (de taken binnenshuis komen op de eerste plaats).
Hoppa, daar gaan we.....ze moet.
Ik heb een bloedhekel aan dat woordje "moeten".
Wat wanneer ze helemaal geen gezin wil hebben en enkel een leuke baan?

Nogmaals ,als je de islam betreedt heb je zo je verplichte daden en regels , anders wordt het ook een hele warboel denk je niet . En als de vrouw geen gezin wilt , dan wilt ze het niet , een gezin is niet verplicht
Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collega's.
Apartheid. Waarom hebben wij niet van dergelijke wetten? Moslims mogen alleen "onderling" werken.

Vraag dat eens aan de regering , daar moet je niet bij mij zijn , zou denk ik wel handiger zijn voor mensen die niet met moslims willen werken. En btw. wat heeft dat met mijn Quote te maken?? Dat gaat over heel iets anders.

Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit de boek: Tanbeehaat ‘alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu’minaat van Sjeikh Saalih Al-Fawzaan[/quote]
Alleen kennis opdoen over de islam. Een prima manier om vrouwen dom te houden.
Geldt deze beperking ook voor mannen?

Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee., dat is dus niet alleen kennis opdoen over de islam ,anders hadden we geen meisjes scholen in islamitische landen denk je niet ..
Conclusie


Wanneer bovenstaand in MIJN leven zou plaatsvinden zou ik nu niet zo'n vrij, rijk en gelukkig leven hebben.
Dan zou ik met 8 kinderen in huis opgesloten zitten en dolgelukkig zijn dat manlief er een paar vrouwen bijneemt.

Ik zou zeggen , veel plezier met je leven en ik vind je best een hypocriet , je doet alsof moslima's geen gelukkig leven hebben , dat slaat dus nergens op als ik zo kyk in de moslima's in mijn omgeving..
In de Islam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar ze toch als gelijken worden aangesproken.
Huh? Het enige verschil is toch de spierbundels?
Kort antwoord nee, lees eens mijn artikel door
Allah leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen.
Alleen bij het maken van kindertjes .... en dat zelfs al niet meer.. :wink:
Als ik zo naar jou quotes kyk , slaat het echt nergens op , je praat als een ezel zonder kop , je zegt dingen zonder bewijs , vrouwen vullen mannen aan ook met andere dingen maar daar ga ik niet op in

Beste Khalidjuhh, durf je echt met droge ogen te beweren dat mannen en vrouwen gelijk zijn in islam? Gelijke rechten en plichten?
Wanneer dat zo zou zijn, zou ik het leven dat ik nu heb ook kunnen hebben binnen de islam?
Het antwoord op deze vraag is de enige graadmeter voor de "gelijkheid" van man en vrouw binnen de islam.

Dat denk ik dus wel , niemand verplicht je in de islam te gaan , je mag leven zoals je wilt , maar voorwaar iedereen wordt geoordeelt op de Dag des oordeels. Allah is vergevingzinnends
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Morgen zal ik eens langsgaan bij onze plaatselijke geleerde en eens uitleg vragen van deze vers... Aardig hè , maar ik kan er nu even niet opkomen en bij Islam mag je geen dingen zeggen waar je geen kennis van vergaart , voorwaar dan hoor je bij de zondenaren.

Mvg. Khalid
Is het teveel gezegd, dat je wel jouw boeken gelezen hebt, maar absolute geen eigen mening over hebt?
Kan ik zelfs zeggen dat je als moslim helemaal niets mag zeggen? Dat je alles moet laten aanleunen door de imam. Dat is de belangrijkste reden dat ik niets van deze godsdienst wil weten. Het maakt de mensen tot willoze pionnen van de geestelijkheid. Een godsdienst die de mensheid wil terugvoeren naar de middeleeuwen, omdat de wetenschap te hard op weg was de onzin in de “heilige boeken” te ontmaskeren.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

Is het teveel gezegd, dat je wel jouw boeken gelezen hebt, maar absolute geen eigen mening over hebt?
Beste Menneke ,
Je zit waarschijnlijk wel op school of hebt gezeten , daar had je ook boeken , maar je hebt de hulp van een leraar of lerares toch wel nodig? Of waar dienen die voor? Of begreep je alles zonder boeken , nou dan ben je wel een uitzondering..
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Khalidjuhh schreef:
Is het teveel gezegd, dat je wel jouw boeken gelezen hebt, maar absolute geen eigen mening over hebt?
Beste Menneke ,
Je zit waarschijnlijk wel op school of hebt gezeten , daar had je ook boeken , maar je hebt de hulp van een leraar of lerares toch wel nodig? Of waar dienen die voor? Of begreep je alles zonder boeken , nou dan ben je wel een uitzondering..
Beste Khalid,

Hoe kun je onze leerboeken vergelijken met de koran.
Onze leerboeken waar de grootste wetenschappers uit worden ontwikkeld.
Ik zou haast zeggen: hoe durf je ze te vergelijken.
De koran zou geschreven kunnen zijn door een kind van 6.
Hou toch op.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Oké als een man geslachtsgemeenschap heeft met alle 4 vrouwen?
En een vrouw met 4 mannen?
Hoe weet die vrouw van welke man ze kind heeft gehad, dat kun je niet zeggen over de man met 4 vrouwen , en als de vrouw er niet mee eens is dat de man 4 vrouwen heeft , kan die vrouw zodoende een echtscheiding vragen.
Wat is het probleem? In Nederland kan een vrouw als ze echt dezelfde rechten heeft als de man, een goed salaris verdienen. Als ze 4 mannen in huis heeft, hoeft ze niet eens te werken, want ze kan de 4 mannen op pad sturen om te werken. Met een simpel DNA testje stel je eenvoudig vast wie de vader is, als je dat wilt weten natuurlijk.

Ik zie overigens heel veel moslim vrouwen werken. Valt tegenwoordig erg op, omdat ze hun werk vaak doen met een hoofddoek. Soms denk ik dat de moslim mannen het geld verdienen door hun vrouwen te laten werken. Zelf lopen ze de hele dag lang de straat of lummelen wat in de moskee.
ik zeg nogmaals niemand dwingt je moslim te zijn:


Wat kom je hier dan doen? ik wil echt niet bekeerd worden. En zoals je kunt lezen heb ik hem goed vet van de stomme uitlatingen van jou.

Je probeert te bewijzen dat de koran waar is, door stukken uit dat boek te citeren. Je kletst in circels.
Ga eens iets leren van deze wereld, buiten het grote sprookjesboek dat jij koran noemt.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Beste Khalid,

een aantal posts geleden heb je mij terecht gewezen.
Laat mij dat nu dan doen:
wil je weer terugkomen op het onderwerp:
Vrouwen in de islam?

We hebben je een aantal versen gegeven uit de koran waaruit blijkt dat de koran een vrouwonvriendelijk boek is.
Waarom reageer je daar niet op??????????

Met vr.gr.

Thomas
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Ariel »

Khalidjuhh schreef:
Bovenstaand was een heel lange tijd geleden.
Wat is de positie NU van vrouwen in b.v Nederland?
Volgens mij is de positie van vrouwen dezelfde als die van mannen?
Ja , zodoende ook bij de islam, en hier ga ik niet verder op in , want dit heb ik al zovaak uitgelegd ,, Zo kun je ook zeggen dat de man wordt onderdrukt , waarom moet hij de kost verdienen in huis? . Als moslim begrijp je het , dus hier hoef ik niet verder op in te gaan.

Je kan het niet uitleggen, omdat wat Monique geschreven heeft de waarheid is.
Je verschuilt je achter een gemeenplaats..
Aan wie heb je het al zo vaak uitgelegd?
Niet hier. Wij zijn domme kafirs, dus jij hoort het ons nu uit te leggen om ons iets wat wijzer te maken.

Dus nogmaals even de vraag van Monique herhalen....
Wat is de positie NU van vrouwen in b.v Nederland?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

Thomas schreef:
Khalidjuhh schreef:
Is het teveel gezegd, dat je wel jouw boeken gelezen hebt, maar absolute geen eigen mening over hebt?
Beste Menneke ,
Je zit waarschijnlijk wel op school of hebt gezeten , daar had je ook boeken , maar je hebt de hulp van een leraar of lerares toch wel nodig? Of waar dienen die voor? Of begreep je alles zonder boeken , nou dan ben je wel een uitzondering..
Beste Khalid,

Hoe kun je onze leerboeken vergelijken met de koran.
Onze leerboeken waar de grootste wetenschappers uit worden ontwikkeld.
Ik zou haast zeggen: hoe durf je ze te vergelijken.
De koran zou geschreven kunnen zijn door een kind van 6.
Hou toch op.
Thomas , ik vind dit zeer beledigend , dat je zo praat over onze heilige geschriften , ik vind dat er in een discussie mening mag worden gegeven maar met enige respect.. ik kan ook veel dingen zeggen over mensen , maar dat doe ik niet.. Thomas hier ga ik niet op in.. dit is geen discussie maar beledigen ... en ik houd niet op , ik denk dat je verdomme je bek moet houden want er komt slecht domme dingen uit ... je hebt niet eens een mening je bent steeds eens met mensen , durf eens je mening te zeggen ik vind je gewoon een miet met een grote smoel achter de computer..
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

Hier stop ik mijn discussie wegens het steeds beledigt te worden , die uitlatingen van jullie over de Koran moet ik niks van hebben . Moge allah jullie op de goede pad leiden..

Mvg. Khalidjuhh
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Khalidjuhh schreef:Hier stop ik mijn discussie wegens het steeds beledigt te worden , die uitlatingen van jullie over de Koran moet ik niks van hebben . Moge allah jullie op de goede pad leiden..

Mvg. Khalidjuhh
Slap, maar och.Wij zijn niet anders gewent.
Jij stopt omdat je niet kan winnen van onze leden.
Wij zijn niet eens begonnen vriend.
Jij komt binnen met een grote mond, en dacht waarschijnlijk dat je ons een lesje kon leren.

Hoogmoed komt voor de val.
Soera 68: 46.

Dit is een anti Islam site.
wat had je verwacht? Dat we morgen massaal de shahada zouden opzeggen?
Dat we Mohammed met (vzmh) zouden begroeten?
Dat we vanaf nu vijf keer gingen bidden?

Kom.. Laat ik je een plezier doen.
Ik zal de shahada voor je reciteren.

Ik getuig NIET, EN IK VIND OOK , dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, ZELFS Allah NIET en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah EEN VALSE PROFEET IS.

AMEN ...SHALOOM EN PEACE.
Laatst gewijzigd door Ariel op zo jan 07, 2007 10:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Khalidjuhh schreef:
Thomas schreef:
Khalidjuhh schreef: Beste Menneke ,
Je zit waarschijnlijk wel op school of hebt gezeten , daar had je ook boeken , maar je hebt de hulp van een leraar of lerares toch wel nodig? Of waar dienen die voor? Of begreep je alles zonder boeken , nou dan ben je wel een uitzondering..
Beste Khalid,

Hoe kun je onze leerboeken vergelijken met de koran.
Onze leerboeken waar de grootste wetenschappers uit worden ontwikkeld.
Ik zou haast zeggen: hoe durf je ze te vergelijken.
De koran zou geschreven kunnen zijn door een kind van 6.
Hou toch op.
Thomas , ik vind dit zeer beledigend

Ik vind het ook beledigend andersom.....maar hoor je mij????

, dat je zo praat over onze heilige geschriften , ik vind dat er in een discussie mening mag worden gegeven maar met enige respect..

Waar toon ik geen respect.
Ik geef je mijn mening zonder te schelden enz.
Niet zo snel in je slachtofferrol kruipen Khalid.
Nu valt het pas echt op.


$ik kan ook veel dingen zeggen over mensen , maar dat doe ik niet.. Thomas hier ga ik niet op in.. dit is geen discussie maar beledigen ...

Zie hierboven.
Ik heb je niet beledigd.
En als ik niet mijn mening mag geven over jouw boekje zonder dat jij constant jezelf beledigd voelt is een discussie onmogelijk.


en ik houd niet op , ik denk dat je verdomme je bek moet houden

DAT is beledigen.

want er komt slecht domme dingen uit ...

En dat ook!!!!

je hebt niet eens een mening je bent steeds eens met mensen , durf eens je mening te zeggen ik vind je gewoon een miet met een grote smoel achter de computer..

en dit vind ik zelfs een heel grote belediging.

Ik heb je een vers of 4, 5 voorgelegd en gevraagd om je mening. Of je misschien mijn conclusies kon weerleggen.

Je hebt me gewoon genegeerd.

DAT VIND IK PAS EEN BELEDIGING.

Logisch want je hebt geen antwoord. Je moet een geleerde inschakelen om deze simpele vragen te beantwoorden.
Geef gewoon eens antwoord in plaats van je eigen te verschuilen achter het feit dat ik je beledig en/of kom uit je slachtofferrol want je bent geen slachtoffer maar diegene die overtreedt!!!


Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Khalidjuhh schreef:Hier stop ik mijn discussie wegens het steeds beledigt te worden , die uitlatingen van jullie over de Koran moet ik niks van hebben . Moge allah jullie op de goede pad leiden..

Mvg. Khalidjuhh
Hahaha:
Wegens gebrek aan tekst vertrek ik maar als een laffe hond tussen mijn benen naar een site waar ik wel gelijk krijg!!!!!!!!!!!!!!!

And the winner is: Dutch Faithfreedom!!!!!!!!!!!!!!!
En deze keer niet op punten maar met een vette knock out!!!!!!!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5884
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Welkom Khalidjuhh,

Jammer dat je nu al vertrekt. De meeste leden hier willen gewoon in discussie gaan over Islam en de moderniteit.

Beledigen als doel op zichzelf past daar niet bij.

MVG

Lodewijk
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Beste Menneke ,
Je zit waarschijnlijk wel op school of hebt gezeten , daar had je ook boeken , maar je hebt de hulp van een leraar of lerares toch wel nodig? Of waar dienen die voor? Of begreep je alles zonder boeken , nou dan ben je wel een uitzondering..
Natuurlijk ben ik ook naar school geweest. Ik heb daar ook geleerd dingen niet door elkaar te halen. Tot het V.W.O. had ik nog wel eens een leraar nodig, voor uitleg, maar op het V.W.O. hebben ze mij geleerd zaken te leren zonder de steun van leraren. Hoe denk je anders dat wetenschappelijk onderzoek tot stand komt? Door steeds maar weer te luisteren naar de leraar?
Zo komt niemand tot ontwikkeling. Dan blijf je putten uit dezelfde boeken. Stilstand is achteruitgang. Dat zorgt ervoor dat de islam over 200 jaar niet meer bestaat.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Hier stop ik mijn discussie wegens het steeds beledigt te worden , die uitlatingen van jullie over de Koran moet ik niks van hebben . Moge allah jullie op de goede pad leiden..

Mvg. Khalidjuhh
Hoezo jij stopt de discussie? Je bent hier binnen komen vliegen met beledigingen. Noem je iemand uitmaken voor leugenaar het beginnen van een discussie?
Ik heb jou allah niet nodig om voor mij uit te maken welk pad ik moet volgen. Mijn levenspad, kent geen haat jegens andersdenkende. In mijn boek heb ik respect voor het leven en geen respect voor mensen die onder de noemer van hun god, andere menen te mogen beledigen of zelf menen te mogen doden. Gegroet.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Nou, reageren hoeft dus niet meer.
Ze geven het steeds sneller op.
Worden wij "beter" of hebben zij eerder in de gaten dat ze onzin verkopen?
Amorele atheistische nitwit
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Khalidjuhh schreef:Thomas , ik vind dit zeer beledigend , dat je zo praat over onze heilige geschriften , ik vind dat er in een discussie mening mag worden gegeven maar met enige respect.
En:
durf eens je mening te zeggen ik vind je gewoon een miet met een grote smoel achter de computer..
Hoe kun jij jezelf beledigd voelen over een uitlating over een sprookjesboek?
Het vragen om respect is in goed Nederlands gewoon schooien.
Normaal schooit iemand die te lui is om te werken om geld. Hied schooit iemand om respect voor wat? Voor niets. Respect verdien je niet omdat je toevallig denkt de enige waarheid te kennen.
En: wie is hier weer aan het beledigen?
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Monique schreef:Nou, reageren hoeft dus niet meer.
Ze geven het steeds sneller op.
Worden wij "beter" of hebben zij eerder in de gaten dat ze onzin verkopen?
Volgens mij mogen we de veer in onze eigen anus proppen mo.....
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Monique schreef:Nou, reageren hoeft dus niet meer.
Ze geven het steeds sneller op.
Worden wij "beter" of hebben zij eerder in de gaten dat ze onzin verkopen?
Monique, als jij in een overmoedige bui, op een site voor doe het zelvers, meent de dames die al 40 jaar brijen, uit te moeten uitleggen hoe dat gaat, ben je na een paar reacties ook verdwenen.
Als je alleen maar het boek dat ze koran of zoiets noemen, gelezen hebt en je meent daarmee genoeg kennis te hebben om een goede discussie aan te gaan, kun je ff lekker op je bek gaan.

Deze mensen hebben zo verschrikkelijk veel geleerd, maar hebben niet door dat het echt maar over één onderwerp gaat. De kennis piek is hoog, maar de basis waarop hij staat is o zo smal. Als er dan een opmerking komt die niet in het verlengde van die piek ligt, valt hij zo om. Dat is hier gewoon gebeurt.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Vrouw in Islaam

Bericht door Mahalingam »

Botsing tussen civilisatie en barbarij:
Saudi Arabia to flog 75-year-old for breaching sex segregation rules
"The minister of interior (Prince Nayef bin Abdul Aziz) is reported to have ordered the immediate detention and flogging of a 75-year-old woman, Khamisa Mohammed Sawadi, along with two Saudi Arabian men known only as Fahad and Hadyan," the London-based watchdog said.[...]
Amnesty said all avenues of appeal had now been exhausted in Saudi courts against the trio's March conviction for being in the company of members of the opposite sex who are not close relatives.

"It is abhorrent that an elderly woman is at risk of 40 lashes," said the deputy director of the watchdog's Middle East and North Africa Programme, Philip Luther.
"We urge the authorities to prevent the imprisonment and flogging of Khamisa, Fahad and Hadyan."

Sawadi and Fahad were sentenced to 40 lashes and four months' imprisonment, and Hadyan to 60 lashes and six months' imprisonment, Amnesty said.
Sawadi also faces deportation to her native Syria on completion of her prison term.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldne ... rules.html
Ik betwijfel of die deportatie nog nodig zal zijn. Ik schat haar overlevingskansen heel klein in.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Re:

Bericht door Aldebaran »

truemoslima schreef:Dat blinde hier op het forum niet het verschil kunnen zien tussen een vrouw die onbedekt loopt en een vrouw waarvan haar schoonheid bedekt is..wie van deze de grootste kans heeft op verkrachting heeft..Het is een kwestie van niet willen inzien.Allaah heeft zoveel liefde voor de vrouw dat hij haar opdraagt haar te laten sluieren,om haar te beschermen.De vrouw is zwak geschapen,uit de rib van Adam.De man is de heerser over de vrouw.En ook dit wordt erkend in de Bijbel.[/size]
Waarom snijden ze niet alle pikken van kerels af in moslimlanden als het om het voorkomen van verkrachting gaat, zo'n hoofddoek is zo onpraktisch?

Verder is die laatste opmerking van je over de bijbel ook veelzeggend. In plaats van zelf na te denken verwijs je van het ene foute boek naar het andere. Beslis nou eens, is de koran het boek dat je nodig hebt om niet zelf na te hoeven denken of is het de bijbel, de twee gaan absoluut niet samen.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Re:

Bericht door mercator »

Aldebaran schreef:]Waarom snijden ze niet alle pikken van kerels af in moslimlanden als het om het voorkomen van verkrachting gaat,
Mag buiten moslimlanden ook hoor, dan zijn onze dames veilig.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Plaats reactie