Een verhaal voor Maroc.

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

Iznogoodh schreef:
TheBrains schreef:
Manon schreef:(...)
Nog een vervolg:
Het misverstand dat afvallige Muslims de doodstraf zouden moeten krijgen, berust op een verkeerde interpretatie van een hadith (uitspraak van Mohamed), die zei: Man baddala Dinahu faqtuluh (dood hem die van godsdienst verandert). Ook hier hebben we echter te maken met een regel uit de krijgswet en niet met een regel over geloof of ongeloof.
Liegen is een normale zaak voor TheBrains. Hij verzint regels (uit de krijgswet) waar het hem uitkomt. Als iemand destijds had gezegd dat hij niet langer meer in Allah geloofde maar toch solidair wilde blijven met Moslims (bijvoorbveeld vanwege de goede regel van de Zakaat), dan had de hadieth onverminderd betrekking op hem.
Mohammed was een megalomane dictator.

Iznogoodh
Liegen is helemaal geen normale zaak voor mij. Ik verafschuw mensen die liegen.
Ik neem aan dat jij ook het Arabisch hebt bestudeerd?

TheBrians.
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

TheBrains schreef:
unholy schreef:
Een mooi verkoop praatje, alleen blijkt echter dat dit prachtige verhaaltje in de praktijk niet echt van toepassing. Men kan beter vaststellen dat men in de praktijk het tegenovergestelde moet concluderen, mits men, buiten de godsdienst waanzin die sommige hebben, misschien nog eens in de wereld willen rondkijken.

Kort samengevat ; moooie praatjes !
Wil je het niet geloven? mijn best.. Maar hou dan jouw toespraken bij jezelf als je wilt zeggen dat het wel toegestaan is in de Islam om mensen zomaar om te brengen.
ik citeer alleen maar wat er in de Koran staat.

TheBrians.
Je geeft alleen maar een interpretatie van de Islam die "vredelievend is" en blijkbaar niet wordt gedeelt door een grote meerderheid van de Islamieten die op deze wereldbol rondwandelen, maar ja, de realiteit ontgaat je wel vaker heb ik gemerkt.....
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Het misverstand dat afvallige Muslims de doodstraf zouden moeten krijgen, berust op een verkeerde interpretatie van een hadith (uitspraak van Mohamed), die zei: Man baddala Dinahu faqtuluh (dood hem die van godsdienst verandert). Ook hier hebben we echter te maken met een regel uit de krijgswet en niet met een regel over geloof of ongeloof. Want wat was er gebeurd? Een aantal Joden uit Medinah hadden een plan beraamd om de Muslimgemeenschap te destabilizeren. Er zouden zich telkens een paar Joden in de schijn bekeren tot de Islam, om even later de Islam weer af te zweren. Dit plan zou telkens weer herhaald worden om op die manier twijfel te zaaien en onrust te doen onstaan in de Muslimgemeenschap. Toen de Profeet hiervan lucht kreeg, gaf hij bevel hen te doden. Geleerden beklemtonen dat de doodstraf hier niet uitgesproken werd omdat zij de Islam afgezworen hadden, maar omdat zij in oorlog waren met de Muslims en omdat zij met hun subversieve daden de Islamitische regering en samenleving wilden ondermijnen.
Gaaf, nietwaar? In plaats dat de hadith precies zegt waar het om gaat moeten we weer naar een reden toe redeneren om de aggressieve tekst af te zwakken tot iets wat bij nader inzien best rechtvaardig is.


Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Je zou je alvast beginnen afvragen welke verzen "voor alle tijden" zijn, en welke niet? Minstens had Allah de houdbaarheidsdatum ook even kunnen doorseinen.

Bovendien : welke verzen zijn metaforisch en welke niet? Want naar het schijnt moeten moslims dat ook maar zelf uitmaken, zonder dat Allah hen daar wat extra uitleg bij heeft gegeven.

Ze zou je op den duur voor minder gaan opblazen!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

Iznogoodh schreef:
Het misverstand dat afvallige Muslims de doodstraf zouden moeten krijgen, berust op een verkeerde interpretatie van een hadith (uitspraak van Mohamed), die zei: Man baddala Dinahu faqtuluh (dood hem die van godsdienst verandert). Ook hier hebben we echter te maken met een regel uit de krijgswet en niet met een regel over geloof of ongeloof. Want wat was er gebeurd? Een aantal Joden uit Medinah hadden een plan beraamd om de Muslimgemeenschap te destabilizeren. Er zouden zich telkens een paar Joden in de schijn bekeren tot de Islam, om even later de Islam weer af te zweren. Dit plan zou telkens weer herhaald worden om op die manier twijfel te zaaien en onrust te doen onstaan in de Muslimgemeenschap. Toen de Profeet hiervan lucht kreeg, gaf hij bevel hen te doden. Geleerden beklemtonen dat de doodstraf hier niet uitgesproken werd omdat zij de Islam afgezworen hadden, maar omdat zij in oorlog waren met de Muslims en omdat zij met hun subversieve daden de Islamitische regering en samenleving wilden ondermijnen.
Gaaf, nietwaar? In plaats dat de hadith precies zegt waar het om gaat moeten we weer naar een reden toe redeneren om de aggressieve tekst af te zwakken tot iets wat bij nader inzien best rechtvaardig is.


Iznogoodh
Gaaf?
Waar gaat het toch eigenlijk om in deze situatie? de achterliggende achtergrond kennen, zo weet je ook wanneer een regel toepasbaar is in een bepaalde situatie. Een kwesti van het geschiedenis kennen.

TheBrians.
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

Manon schreef:
Het is vooral prachtig hoe hier op een zeer sluwe wijze de islam als richtingaangevend wordt neergezet.

Maar kom, we kunnen ze alvast een voorzetje geven, we passen voor de moslims de islamitische "godsdienstvrijheid" toe hier in het westen:
- moslims krijgen dus de dhimmi-status, waarbij ze dubbel zoveel belastingen zullen betalen, geen moskeeën kunnen bijbouwen maar de vrijheid hebben om hun bestaande moskeeën nog te herstellen.
- bij niet betalen van de extra belastingen krijgen ze de doodstraf (die speciaal voor hen terug wordt ingevoerd).
- moslims kunnen niet deelnemen aan het bestuur van het land
- moslims zullen niet-moslims op een zeer respectvolle manier behandelen.
- een moslim kan niet getuigen in een zaak tegen een niet-moslim
(...)
Oelala, dit wordt mooi.
Je zet de Dhimmi's in een onderdrukte hoekje, dat minderwaardig wordt aangekeken. Sta mij toe om jou te verassen:

De profeet Mohammed(vzmh) heeft gezegt:
"Diegene die een Dhimmi kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God"

"Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken."

"Wie een Dhimmi kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag."

"Op de Dag van het Oordeel zal ik twist leveren met iedereen die een persoon van onder de Mensen van het Convenant onderdrukt, zijn rechten breekt, die hem verantwoordelijkheden geeft die zijn krachten teboven gaan, of die hem iets ontneemt tegen hun wil."

Verschillende Islamitische juristen benadrukten de rechten en onschendbaarheden die de Dhimmah op grond van de ahadith genieten:

"Het convenant van bescherming legt aan ons zekere verplichtingen op tegenover Ahl Adh-Dimmah(dhimmi's). Zij zijn onze buren, onder onze beschutting en bescherming met de garantie van God, Zijn Boodschapper, vrede zij met hem, en de godsdienst van de Islam. Wie ook deze verplichtingen tegen één van hen schendt, door zijn reputatie te schaden, of door hem een lestel te berokkenen, heeft het Convenant van God en Zijn Boodschapper, vrede zij met hem, verbroken, en zijn gedrag botst met de leerstellingen van de Islam". (Al-Furooq, door Al-Qarafi)

De Jizyah was geen boete voor hun 'ongeloof', maar wel een bedrag dat betaald werd in ruil voor bescherming door de Staat tegen al wie hen zou kunnen onderdrukken of schade berokkenen (Moslims en niet-Moslims).

Voor de atheisten, polytheisten, boeddhisten, hindus en andere "ongelovigen" kunnen we misschien toch maar best onze eigen westerse waarden als richtlijn stellen. Het zou hier anders nogal een bloederige bedoening worden.
Nee hoor, je behoort nog altijd met respect om te gaan met niet-moslims.

Trouwens, Maroc, tegen wie sprak Allah toen hij vers 5.32 doorseinde?
Tegen de moslims, aangezien de Koran voor de Moslims is bedoelt.
5.32. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.

Me dunkt gaat het hier over de Joden... sinds wanneer zijn moslims "kinderen Israels" geworden? Ik meen dat moslims toch "de kinderen Ismaëls" zijn?

5.33. De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

De "kinderen Israels" mochten dus niemand doden, maar de moslims mochten blijkbaar weldegelijk VERGELDEN.

tiens, tiens,.... waar heb ik dat nog gehoord?
Als God regels opstelt in de Koran, dan gelden die regels ook voor de Moslims.
Deze koraanvers geldt dus ook voor de moslims: "Wie iemand doodt is al het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood".

Ohja, en over die vers 5.33,.. heb je de navolgende vers wel gelezen?
5.34: Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, (..) Allah Vergevensgezind, Genadevol is.

TheBrians.
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

unholy schreef:
TheBrains schreef:
Wil je het niet geloven? mijn best.. Maar hou dan jouw toespraken bij jezelf als je wilt zeggen dat het wel toegestaan is in de Islam om mensen zomaar om te brengen.
ik citeer alleen maar wat er in de Koran staat.

TheBrians.
Je geeft alleen maar een interpretatie van de Islam die "vredelievend is" en blijkbaar niet wordt gedeelt door een grote meerderheid van de Islamieten die op deze wereldbol rondwandelen, maar ja, de realiteit ontgaat je wel vaker heb ik gemerkt.....
Daarom moet je gewoon geen rare propagenda napraten. Want de Islam is zo slecht niet.
De meerderheid van de Islamieten? Ik heb meer het idee dat de realiteit jou ontgaat, want je bedoel een paar rotte appels.
Die rotte appels, zitten overigens vér onder de minderheid.

TheBrians.
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

TheBrains schreef:
unholy schreef:
TheBrains schreef:
Wil je het niet geloven? mijn best.. Maar hou dan jouw toespraken bij jezelf als je wilt zeggen dat het wel toegestaan is in de Islam om mensen zomaar om te brengen.
ik citeer alleen maar wat er in de Koran staat.

TheBrians.
Je geeft alleen maar een interpretatie van de Islam die "vredelievend is" en blijkbaar niet wordt gedeelt door een grote meerderheid van de Islamieten die op deze wereldbol rondwandelen, maar ja, de realiteit ontgaat je wel vaker heb ik gemerkt.....
Daarom moet je gewoon geen rare propagenda napraten. Want de Islam is zo slecht niet.
De meerderheid van de Islamieten? Ik heb meer het idee dat de realiteit jou ontgaat, want je bedoel een paar rotte appels.
Die rotte appels, zitten overigens vér onder de minderheid.

TheBrians.
Slaap lekker verder "hersens" of moet ik Karen Armstrong zeggen ?

Kijk vooral maar niet de wereld in want ja al die fantsatische moslimlanden waar intolreantie wet is, en geweld tegen andersdenkenden wordt gerectvaardigd bestaat niet, terreur, waar hebben we het nou over, nee alles koek en ei met de Islam.....
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

unholy schreef: Slaap lekker verder "hersens" of moet ik Karen Armstrong zeggen ?

Kijk vooral maar niet de wereld in want ja al die fantsatische moslimlanden waar intolreantie wet is, en geweld tegen andersdenkenden wordt gerectvaardigd bestaat niet, terreur, waar hebben we het nou over, nee alles koek en ei met de Islam.....

Ik zeg niet dat in die moslimlanden alles koek en ei is, want dat is het nergens. Zelfs niet in Westerse landen.

Alleen moet jij geen rare propagenda napraten. De islam is zo slecht niet. Maar ach ik neem het je eigenlijk niet kwalijk, omdat je uit ontwetendheid praat.


TheBrians.
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

De profeet Mohammed(vzmh) heeft gezegt:
"Diegene die een Dhimmi kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God"

"Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken."

"Wie een Dhimmi kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag."
Het probleem is dat als de dhimmi stopt met het protectiegeld te betalen hij niet langer een dhimmi is; dan is hij vogelvrij en wordt niet langer beschermd. Dat is nou juist het lage aan dit afpersingssysteem.

'Dhimmi' betekent beschermd: maar het gaat om mensen die worden beschermd zolang ze zich houden aan hun ondergeschikte positie. Als ze hiertegen in opstand komen en gelijke rechten willen, is het met ze gedaan.

Moslims zouden raar kijken als ze hier in de positie van dhimmi werden geplaatst. Het is klinkklare discriminatie.
TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

nina schreef:
De profeet Mohammed(vzmh) heeft gezegt:
"Diegene die een Dhimmi kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God"

"Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken."

"Wie een Dhimmi kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag."
Het probleem is dat als de dhimmi stopt met het protectiegeld te betalen hij niet langer een dhimmi is; dan is hij vogelvrij en wordt niet langer beschermd. Dat is nou juist het lage aan dit afpersingssysteem.

'Dhimmi' betekent beschermd: maar het gaat om mensen die worden beschermd zolang ze zich houden aan hun ondergeschikte positie. Als ze hiertegen in opstand komen en gelijke rechten willen, is het met ze gedaan.
Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen? ik bedoel, als ze weten dat de moslim de dhimmi's zullen beschermen tot aan hun dood.
Die dhimmi's hadden het dus behoorlijk goed.
En nee, het was sowieso niet met ze gedaan als ze in opstand kwamen, want je mag in de Islam niet zomaar iemand het leven afnemen.
Moslims zouden raar kijken als ze hier in de positie van dhimmi werden geplaatst. Het is klinkklare discriminatie.
Stel dat -dat de Westerse mensen de moslims (dus dan hebben we het over moslims in niet-moslimlanden) zouden beschermen etc -, nou dan hadden we hier een stuk minder racisten.

TheBrians.
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

TheBrains schreef:
nina schreef:
De profeet Mohammed(vzmh) heeft gezegt:
"Diegene die een Dhimmi kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God"

"Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken."

"Wie een Dhimmi kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag."
Het probleem is dat als de dhimmi stopt met het protectiegeld te betalen hij niet langer een dhimmi is; dan is hij vogelvrij en wordt niet langer beschermd. Dat is nou juist het lage aan dit afpersingssysteem.

'Dhimmi' betekent beschermd: maar het gaat om mensen die worden beschermd zolang ze zich houden aan hun ondergeschikte positie. Als ze hiertegen in opstand komen en gelijke rechten willen, is het met ze gedaan.
Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen? ik bedoel, als ze weten dat de moslim de dhimmi's zullen beschermen tot aan hun dood.
Die dhimmi's hadden het dus behoorlijk goed.
Onze zalvende, glimlachende en vergoeilijkende ouderling is weer aan het woord.


Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

TheBrains schreef:Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen? ik bedoel, als ze weten dat de moslim de dhimmi's zullen beschermen tot aan hun dood.
Tegen wie moesten dhimmi's beschermd worden?
Die dhimmi's hadden het dus behoorlijk goed.
En nee, het was sowieso niet met ze gedaan als ze in opstand kwamen, want je mag in de Islam niet zomaar iemand het leven afnemen.
Wanneer ze dus niet meer zouden betalen en gelijke rechten zouden eisen zou er geen sanctie op staan?
Waar betalen ze dan voor?
Stel dat -dat de Westerse mensen de moslims (dus dan hebben we het over moslims in niet-moslimlanden) zouden beschermen etc -, nou dan hadden we hier een stuk minder racisten.
Vreemde redenatie.
Een moslim is toch geen ras?
Ik vraag me trouwens af hoe iemand tegen denkbeelden beschermd kan worden.
Als ik het goed negrijp ben jij bereid te betalen voor "bescherming"..?
Wat voor bescherming had je in gedachten?
Amorele atheistische nitwit
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

TheBrains schreef:Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen? ik bedoel, als ze weten dat de moslim de dhimmi's zullen beschermen tot aan hun dood.
Nadat hun land is veroverd en tot dhimmi zijn gebombardeerd....
TheBrains schreef:Die dhimmi's hadden het dus behoorlijk goed.
En nee, het was sowieso niet met ze gedaan als ze in opstand kwamen, want je mag in de Islam niet zomaar iemand het leven afnemen.
Nee, zeker niet toen de Mongolen hun invloed op de Islam nalieten, het werd steeds vredelievender....
TheBrains schreef:Stel dat -dat de Westerse mensen de moslims (dus dan hebben we het over moslims in niet-moslimlanden) zouden beschermen etc -, nou dan hadden we hier een stuk minder racisten.
Dat is de laatste jaren al veels te veel gebeurt, dankzij onze multi culturele dwaling hebben we nu het zevenkoppig monster van de Islam in huis....
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

TheBrains schreef:
Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen? ik bedoel, als ze weten dat de moslim de dhimmi's zullen beschermen tot aan hun dood.
Die dhimmi's hadden het dus behoorlijk goed.
En nee, het was sowieso niet met ze gedaan als ze in opstand kwamen, want je mag in de Islam niet zomaar iemand het leven afnemen.
Iemand de Godfather films gezien? Daar noemen ze zoiets "I'll make you an offer you can't refuse". De maffia staat er ook voor bekend dat ze de mensen "beschermingsgeld" laten betalen. Zouden die hun inspiratie ook uit de Koran gehaald hebben? Eenmaal dat je lid van de maffia bent, kan je er evenmin uitstappen op straffe van dood. Bovendien kennen ze ook zoiets als zwijgplicht. Allemaal iets te toevallig zo te zien.

9.5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.


9.28. O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein. Zij zullen daarom na (verloop van) dit jaar de heilige Moskee niet naderen. En als je armoede vreest, zal God u als Hij wil, uit Zijn overvloed verrijken. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs

9.29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.


Onderdanig en berouwvol zal je wezen Brains! En je dubbel portie taks betalen of we hakken je hoofd eraf. En als jouw Allah het wil zal je zelfs nog rijk worden bovendien. En uiteraard zal je als onreine persoon ook minstens een meter uit de buurt van de reine personen moeten blijven.
Allah heeft wel niks gezegd van supermarkten, maar volgens mij mag je daar als onreine gast ook niet meer binnen.

Nu moet je toch wel staan dansen van overgrote vreugde ende jolijt ? 8)
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Waarom zouden ze het protectiegeld niet betalen?
Omdat het afpersing is. Waarom zouden mensen met een ander geloof niet gewoon dezelfde rechten hebben als iedereen? Jij als moslim zou toch in Nederland ook niet in een ondergeschikte positie willen worden geplaatst, en dan extra belasting moeten betalen om je te beschermen tegen de haat van Nederlanders?

We zijn allemaal mensen, het is flauwekul om iemand te bevoordelen alleen maar vanwege zijn godsdienst.
En nee, het was sowieso niet met ze gedaan als ze in opstand kwamen, want je mag in de Islam niet zomaar iemand het leven afnemen.
Als een dhimmi stopt met betalen is hij vogelvrij, en kan hij worden beroofd, verkracht en vermoord zoals iedereen maar wou. Ze worden niet meer beschermd door de wet.
Waarom zou iemand zo'n oneerlijke belasting betalen als er toch geen sancties op stonden als hij het niet doet? Waarom staat er in de koran dat ze onderdanig moeten zijn?
Stel dat -dat de Westerse mensen de moslims (dus dan hebben we het over moslims in niet-moslimlanden) zouden beschermen etc -, nou dan hadden we hier een stuk minder racisten.
Moslims worden hier niet door de wet gediscrimineerd, en ze hebben niets te vrezen ook. En dat iemand je eens uitscheldt, wil nog niet zeggen dat je ongelijke rechten hebt. Komop zeg, alsof er geen racistische, scheldende moslims bestaan.

Jij wil dus duidelijk niet gediscrimineerd worden. Waarom heb je dan geen moeite met een discriminerende wet als die islamitisch is? Nogmaals, de moslims zouden hard piepen als er in onze wet stond dat moslims onderdanig moeten zijn.
Real Old Dutch
Berichten: 101
Lid geworden op: di aug 09, 2005 2:22 am

Re: Een verhaal voor Maroc.

Bericht door Real Old Dutch »

Maroc_21 schreef:
Leugenaar schreef:Nu kan het nog jongens….Het is een waar gebeurd verhaal, want Ariel jokt nooit.
Ik kan heel kort zijn! Je verhaal is een grote leugen...Je zult leugens blijven vertellen en in leugens blijven geloven tot je als leugenaar wordt verdoemd.

Je wilt over liefde praten zie ik! Te weinig mee gemaakt? Is je leven droog? saai?....Over liefde heb je geen kaas van gegeten! Je weet niet eens wat liefde inhoudt. Wacht op mijn verhaal over liefde!
Ik kan nog korter zijn... Je achterlijke geloof de ISLAM, IS DE GROOTSTE LEUGEN ALLERTIDEN en je bizarre Profeet Mohammed (moge hij blijvend bederven) was DE GROOTSTE LEUGENAAR ALLER TIJDEN...

http://www.theshepherdsvoice.org/islam/ ... _else.html

http://islamcomicbook.com/

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/ayesha.htm

http://www.faithfreedom.org/audio/Islamsnot4me.htm


Alah-u-Fuckbar!...
DEATH TO ISLAM!... May the fossilized remains of the great Prophet Mohammed (burb) be blown out of our Western exhaust pipes...
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Re: Een verhaal voor Maroc.

Bericht door stropke »

Real Old Dutch schreef:
Maroc_21 schreef:
Leugenaar schreef:Nu kan het nog jongens….Het is een waar gebeurd verhaal, want Ariel jokt nooit.
Ik kan heel kort zijn! Je verhaal is een grote leugen...Je zult leugens blijven vertellen en in leugens blijven geloven tot je als leugenaar wordt verdoemd.

Je wilt over liefde praten zie ik! Te weinig mee gemaakt? Is je leven droog? saai?....Over liefde heb je geen kaas van gegeten! Je weet niet eens wat liefde inhoudt. Wacht op mijn verhaal over liefde!
Ik kan nog korter zijn... Je achterlijke geloof de ISLAM, IS DE GROOTSTE LEUGEN ALLERTIDEN en je bizarre Profeet Mohammed (moge hij blijvend bederven) was DE GROOTSTE LEUGENAAR ALLER TIJDEN...

http://www.theshepherdsvoice.org/islam/ ... _else.html

http://islamcomicbook.com/

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/ayesha.htm

http://www.faithfreedom.org/audio/Islamsnot4me.htm


Alah-u-Fuckbar!...
Plezant liedje allemaal uit de kop leren. :wink: :D
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

TheBrains schreef:
Manon schreef:
Het is vooral prachtig hoe hier op een zeer sluwe wijze de islam als richtingaangevend wordt neergezet.

Maar kom, we kunnen ze alvast een voorzetje geven, we passen voor de moslims de islamitische "godsdienstvrijheid" toe hier in het westen:
- moslims krijgen dus de dhimmi-status, waarbij ze dubbel zoveel belastingen zullen betalen, geen moskeeën kunnen bijbouwen maar de vrijheid hebben om hun bestaande moskeeën nog te herstellen.
- bij niet betalen van de extra belastingen krijgen ze de doodstraf (die speciaal voor hen terug wordt ingevoerd).
- moslims kunnen niet deelnemen aan het bestuur van het land
- moslims zullen niet-moslims op een zeer respectvolle manier behandelen.
- een moslim kan niet getuigen in een zaak tegen een niet-moslim
(...)
Oelala, dit wordt mooi.
Je zet de Dhimmi's in een onderdrukte hoekje, dat minderwaardig wordt aangekeken. Sta mij toe om jou te verassen:

De profeet Mohammed(vzmh) heeft gezegt:
"Diegene die een Dhimmi kwaad toebrengt, en hij die mij kwaad toebrengt, ergert God"

"Iemand die een Dhimmi doodt, zal zelfs niet de geur van het Paradijs ruiken."

"Wie een Dhimmi kwaad toebrengt, van hem ben ik de vijand, en ik zal zijn vijand zijn op de Oordeelsdag."

"Op de Dag van het Oordeel zal ik twist leveren met iedereen die een persoon van onder de Mensen van het Convenant onderdrukt, zijn rechten breekt, die hem verantwoordelijkheden geeft die zijn krachten teboven gaan, of die hem iets ontneemt tegen hun wil."

Verschillende Islamitische juristen benadrukten de rechten en onschendbaarheden die de Dhimmah op grond van de ahadith genieten:

"Het convenant van bescherming legt aan ons zekere verplichtingen op tegenover Ahl Adh-Dimmah(dhimmi's). Zij zijn onze buren, onder onze beschutting en bescherming met de garantie van God, Zijn Boodschapper, vrede zij met hem, en de godsdienst van de Islam. Wie ook deze verplichtingen tegen één van hen schendt, door zijn reputatie te schaden, of door hem een lestel te berokkenen, heeft het Convenant van God en Zijn Boodschapper, vrede zij met hem, verbroken, en zijn gedrag botst met de leerstellingen van de Islam". (Al-Furooq, door Al-Qarafi)

De Jizyah was geen boete voor hun 'ongeloof', maar wel een bedrag dat betaald werd in ruil voor bescherming door de Staat tegen al wie hen zou kunnen onderdrukken of schade berokkenen (Moslims en niet-Moslims).

Voor de atheisten, polytheisten, boeddhisten, hindus en andere "ongelovigen" kunnen we misschien toch maar best onze eigen westerse waarden als richtlijn stellen. Het zou hier anders nogal een bloederige bedoening worden.
Nee hoor, je behoort nog altijd met respect om te gaan met niet-moslims.

TheBrians.
Is dat de wijze waarop allochtonen in bepaalde Brusselse wijken omgaan met vrouwen? Respect, pffff laat me niet lachen.
Brussel is de Belgische hoofdstad en ten tweede europese hoofdplaats, dus een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
Als ge een islam hoofdstad wil ga dan in Mekka of Medina eentje stichten, niet hier.

Dhimmi = gegijzeld in eigen huis. Beschermeling , pffffff denk ge nu werkelijk dat ik zo achterlijk naief ben om dat te geloven?
En knoop goed in de oren: ik wordt nooit dhimmi in eigen land, NOOIT.
Dan kent ge mij nog niet en voor mijn part vat ge het op als dreigement, zowat. Maar dan weet ge met wie ge te doen hebt.
Ben een braaf ventje, maar blijf van mijn vrijheid en die van anderen af.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Plaats reactie