De preken van Mohyouknow.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Monique schreef:
Adam is een moslim (gelovige) hij aanbad alleen god .
Islam betekent onderwerping aan de wil van god en hem te aanbidden.
En dat deed adam.
Hij verichte het gebed zoals zijn heer hem had voorgeschreven .
Adam heeft echt bestaan?
Adam was echt de eerste en enige mens op aarde en uit zijn rib is eva gemaakt en de zonen hebben kindjes bij eva gemaakt en adam heeft weer kindjes gemaakt bij zijn kleindochters enz enz enz?


Adam wist al hoe te bidden voordat mohammed dat doorgekregen had van allah?
Eva en de zonen konden dus ook al bidden tot allah?
Wanneer en hoe is die kennis in allah verloren gegaan?
Wat zonde zeg... had allah wat beter zijn best gedaan dan was mohammed helemaal niet nodig geweest en was de hele wereld al vanaf het onstaan islam geweest.... wat een jammer foutje van allah :cry:
Makkelijk te beantwoorden , lees dit verhaal en je kent de waarheid ,
het is algemeen bekent dat allah ,adam deed neerdalen naar de aarde om hem en zijn nakomelingen op de proef te stellen wat betreft aanbidding en gehoorzaamheid.
dit ter voltooing van het volgende vers;

en ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.

degene die zich aan de voorschriften van allah weten te houden zullen in aanmerking komen voor verlossingen en redding en degene die er voor kiezen om de Sytan te aanbidding zullen van het rechte pad afdwalen. en vernietigd raken.

God zegt namelijk we zeiden daalt allen neer van haar (van het paradijs) en indien er leiding van mij tot jullie komt zullen zij die mij leiding volgen vrees noch droefheid kennen .
en degene die niet geloven en die onze tekenen verloochenen
zullen de bewoners van het vuur zijn , zij zullen daarin verblijven.

de mensen hebben 10 eeuwen lang naar de neerdalen van Adam naar de aarde god alleen aanbeden dit vanaf de tijd van adam tot aan de tijd van noah,.
vrede zij met hen bijde daarna begon veelgodendom zich onder de mensen te verspreiden.
als gevolg van de vereering van een aantal overleden rechtschappen mensen.
hun dood heeft er toe geleid dat de mensen van hun tijd onder aanvoering van de sytan beelden van hen zijn gaan maken en beelddiensten zijn gaan houden.
en na dit incident openbaarde god aan noah om de mensen de eenheid van allah in herrinering te brengen.
een missie die 950 jaar zou gaan duren ,Allah zegt
voorwaar wij zonden noah tot zijn volk en hij verbleef onder hen 1000 jaar op 50 jaar na , vervolgens werden zij door de zon vloedt ondergelopen.
terwijl zij onrechtvaardig waren. 29;14
na de tijd van noah leefde de mensen voor enige tijd nog volgens de richtlijnen van Tawhied (eenheid van god).
maar daarna belanden zij weer opnieuw in een spinenweb van shirk ( velengodendienst) dus er volgde en reeks van profeten.
die steeds belast werdt met de opdracht om de mensen weer terug telijden naar de pad van god .
en 1 van die profeten was mozes(vzmh) hij was een van de meest succes volle profeten die naar het huis van Israel was gezonden.
toch heeft hij veel geleden onder het verzet,tegenwerking en veel vragen van zijn volk ,god zegt:

en toen mozes tot zijn volk zij, oh mijn volk jullie hebben jullie zelf onrecht aangedaan door het kalf aantebidden.
Daarom dienen jullie berouw vol tot jullie heer terugtekeren en dood jullie zelf dat is het beste voor jullie bij jullie heer.
Daarna vergaf hij (God) jullie ,jullie zonden voorzeker hij is berouw aanvaardent , genaddevol.
en gedenk toen jullie zeiden, oh' mozes wij zullen jou niet geloven totdat wij god openlijk mogen aanschouwen.
toen trof jullie een donderslag, terwijl jullie toekeken.
toen wekten wij jullie weer op na jullie dood, omdat jullie dankbaar zouden zijn.
Surat 2;54 tot 56

En nadat Mozes het leven liet is zijn boek voor lange tijd als wet blijven gelden onder de kinderen van het huis van Israel.
En alle profeten die daarna zijn gekomen verwezen de mensen terug naar de Thora het boek van mozes vrede zij met hem.
Dit duurde voort tot aan de komst van Jezus (vzmh).
die met een aantal aanpassingen op de Thora was gekommen daarom staat er in de koran dat Jezus het volgende tegen het nageslacht van israel zegt .

Jezus zegt' ik ben tot jullie gekommen, bevestigend van het gene wat voor mij was namelijk de thora en om jullie iets van wat jullie eerder verboden was gemaakt toe te staan.
En ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie heer vreest daarom god en gehoorzaam mij.
Surat Almraan ( het huis van imraan) vers 50.

En deze woorden van Jezus woorden tevens bevestigd door de teksten in de bijbel.
zo staat in mathieus vers 17 vermeld dat jezus zegt; denk niet dat ik gekommen ben om de wet of de profeten afteschaffen maar ik ben niet gekommen om ze afteschaven maar om ze tot vervulling tebrengen.
En met het opvaren van jezus naar de hemel is dan ook een einde gekommen aan deze tendens van gezonde profeten naar het huis van israel.
want het was tijd geworden om het profeetschap te overhandigen naar een andere natie.

Daarom zegt Jezus (vzmh): in de bijbel tegen het nageslacht van Israel.
Heeft u dit nooit in de schriften gelezen de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden, dankzij de heer is dit gebeurt.
wonderbaarlijk is het omtezien daarom zeg ik u het koningrijk van god zal u worden ontnomen,en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.

En dit staat in mattheus 21 van vers 42 tot 44.


het was uiteindelijk het Arabische volk dat met deze grote eer mocht opstrijken.
het volk van de laatste profeet Mohammed (vzmh), en het feit dat de bouwlieden deze steen zullen verwerpen.
geeft aan dat hier om iemand gaat die van weinig betekenis wordt geacht door de kinderen van Israel.
en de enige op wie deze woorden van toepassingen kunnen zijn is mohammed (vzmh) aangezien hij een afstammeling is van Ismael (vzmh) de zoon van Hadjar.
over wiens nageslacht niet al te serieus wordt gedaan omdat zij slechts een slaving was.
maar god besloot deze kleinzoon van Hadjar tot een grote profeet te maken de allergrootste wel te verstaan.
Allah stuurde ter afsluiting van alle andere profeten en ongeletterde profeet met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijk voorschriften die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht.
Ook heeft hij ( Mohammed vzmh) zorg gedragen voor het veilig stellen en waarborgen van deze universele boodschap.
want het gaat hier tenslot om de laatste boodschap die als bewijs geldt tegen de mensheid.

God zegt namelijk ; Wij zullen niet straffen tot dat wij een boodschapper hebben gezonden. Sura Israa vers 15.

Alle voorspellingen die spreken over de laatste profeet in de eerdere boeken kunnen slechts van toepassing zijn op Mohamed (vzmh).
want de enige persoon die na Jezus (vzmh) bijgestaan werdt door de wonderen van zijn heer , gehoorzaam werdt door zijn volk ,uitnodigde naar de eenheid van god en grote zegens kende was de profeet mohammed (vzmh).
En ook was hij de enige profeet die was gezonden naar de werelden.
Zo zegt hij vrede zij met hem in een overlevering van Buchari en moeslim.
voorheen werdt de profeet specifiek naar zijn volk gestuurd,
en ik ben daarin tegen naar de gehele mensheid gestuurd.
zelf Jezus (vzmh) was slechts belast van het uitdragen van het goddelijke boodschap aan zijn volk alleen .

Hij zegt namelijk Jezus (vzmh) ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van Israel (mattheus 15;24)

de goddelijke wijsheid heeft beslist dat Mohammed (vzmh) de zoon van Abdellah.
met zijn optredden de reeks van profeten zal sluiten.
God zegt namelijk ; Mohammed is niet de vader van een van jullie mannen maar de boodschapper van god en de laatste der profeten .surat Al-Ahzaab 33;40

en natuurlijk zijn er ook teksten in de Bijbel te vinden die deze zaak bevestigen.
zo is de volgende tekst te vinden in genesis 17;20 waarin god tot Abraham spreekt en tegen hem zegt en wat Ismael betreft ik verhoor je ik zal hem zegenen hem vruchtbaar maken en hem veel , heel veel nakomelingen geven ,. 12 stamvoorsten zal hij verwerken . en er zal een groot volk uit hem voortkommen .
en dat ismael uit zal groeien tot een groot volk werdt ook nog eens benadrukt door de engel die zich aan Hadjar toonde.
Zo staat er in genesis 21;17 tot er met 21 maar god hoorde de jonge kerne huilen die kleine Ismael.
en een engel van god riep Hadjar vanuit de hemel toe .
Wat is er Hadjar wees niet bezorgd god heeft je die jongen die daar ligt te kerne gehoord.
Sta op help de jongen overeind en ondersteun hem .
Ik zal een groot volk uit hem doen voortkommen .
toen opende god haar de ogen en zag ze een waterput.
ze liep er naar toe vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.
god beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide en hij leefde als een Booschutter in de woestijn .
Hij ging in de woestijn van Paran wonen .
EN GELET OP DE NAAM PARAN.
Beste mensen de enige profeet die er in geslaagd is .
om verschillende naties in overeenstemming met elkaar te brengen is Mohammed (vzhm).
voor zijn komst waren de Arabieren elkander vijandig gezint.
en verwikelt in onderling stijdt .
Ook speelde zij geen grote rol in het gebied van wereld economie, politiek en geschiedenis.
Toch wist mohammed (vzmh) deze mensen onder een vlag te verenigen.
Namelijk die van de islam .
later zouden zich ook de andere naties aansluiten bij de gelederen van mohammed (vzmh).
en hiermee is dan ook de volgende Bijbelse voorspelling uitgekommen.
met de naam van u kroost Abramams kindt.
zullen alle volken der aarde zich zegenen toe bidden.
omdat gij naar mij geluistert hebt.
dit is tevinden in genesis 22;18.

En het is algemeen bekend dat de profeten die tot het nageslacht van Iszaak (vzmh) behoren zich slecht op de kinderen van het huis van Israel hebben toegespits.
Dus het kan ook niet anders of de voorgenoemde tekst moet op mohammed (vzmh) van toepassing zijn.
die ook een afstammeling is van Abraham , God de almachtige zegt over hem ; Zeg Oh mensen ik ben als boodschapper van god naar jullie allen gezonden.
en ook zegt god ; Wij hebben jou slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid.
En aangezien wij toch bezig zijn laten wij van deze gelegenheid gebruik maken.

OM EEN MISVERSTAND UIT DE WERELD TE HELPEN.

Volgens het oude testament was het iszaak die door zijn vader Abraham op de bergtop opgeofferd zal worden.
Er staat namelijk in genesis 22; 1 tot er met 2 enige tijd later stelde god Abraham op de proef.
Abraham zei hij , Ik luister andtwoorde Abraham.
Roep je zoon je enige van wie je zoveel houdt iszaak en ga met hem naar het gebied waar in de moreja ligt.
daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.
het is echter OVERDUIDELIJK dat de naam Ismael in deze tekst is vervangen door de naam Iszaak , WAAROM want in die zelfde bijbel staat aangegeven dat ismael 14 jaar lang het enige kind is van Abraham.
Pas daarna is Iszaak terwereld gekommen.
In genesis 16;16 staat namelijk aangegeven Abraham was 86 jaar toen Hadjar hem ismael baarde.
En in genesis 21;5 wordt ons het volgende bekent gemaakt.
Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Iszaak werdt geboren.
dus de titel van eerst geboren en enige zoon komt ismael toe en niet iszaak .
En het feit dat zijn moeder een slavin was veranderd het volgens de bijbel niets aan deze situatie.
en ontneemt hem deze titel niet .
In dit roniem 21;15 tot er met 17 staat namelijk als iemand twee vrouwen heeft van wie hij een meer lief heeft dan de ander.
en bijde baaren hem een zoon .de minst gelieve vrouw het eerst .\
dan mag hij waneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt.
de zoon van de vrouw die hij liefst heeft niet bevoordelen ten koste van zijn zoon van de minst gelieve vrouw.
die het eerste geboren is.
Hij moet de zoon van het minst gelieve vrouw als eerst geboren erkenen.
en hem dus van zijn dubbel deel van zijn bezittingen geven.
deze zoon is immers de eerste vrucht van zijn mannenlijkheid.
daarom heeft hij het eerst geboorte recht.
OOk vinden wij in jesaja 42 ; 1 tot er met 4. BIJBEL

De volgende tekst die geen ruimte voor twijfel laat voor de profeetschap van Mohammed (VZMH) .
zie daar mijn dienaar , dien ik steun mijn uitverkorene.
in wie ik welgevalen heb .
Ik heb mijn geest op hem gelegd hij zal de natie het recht afkondige .
Hij schreeuwt nog verheft zijn stem.
Hij doet zich op straat niet horen.
Het geknakte riet breekt hij niet.
de kwijnende pit dooft hij niet uit.
Naar waarheid kondigt hij het recht af.
Hij zal niet kwijne of geknakt worden.
totdat hij op aarde het recht vaststelt .
en verre streken in zijn wetten uitzien .
In eerste instantie wordt hier gesproken over een profeet waarnaar verwezen wordt de termen mijn dienaaren uitverkorene.
daarna wordt er gezegd dat zijn boodschap zich in diens tijd zal uitstrekken over de verschillende naties .
en het is algemeen bekend dat Jezus er niet eens ingeslaagd is om zijn wetten aftekondigen aan zijn volk laat staan aan andere naties .
ook wordt hier gesproken van een wet die deze profeet eigen is.
en wij weten dat Jezus (vzmh) in zijn boodschap steeds terugverwees naar de wetten van Mozes (vzmh).
Zo zegt hij in een van zijn laatste adviezen richting zijn volgenlingen.
die terug tevinden is in MATTHEUS 23; 1 tot er met 3.
daarna richte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei : de schrift geleerden en de farizeeen hebben plaats genomen op de stoel van mozes (vzmh) .
Houdt je dus aan alles wat zij jullie zegen en handel daarnaar .
maar handel niet naar hun daden . want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.
dus zij verwijzen naar de wetten van Mozes (vzmh).
en in deze tekst wordt er gesproken over wetten die deze profeet eigen zijn.


Ook valt ons op dat deze profeet niet zal worden gebroken noch overwonnen zal worden en dat hij het leven niet zal laten alvorens hij zijn boodschap heeft voltooid.
En dit kan absuluut niet van toepassing zijn op jezus (vzmh).
wiens verkondigen van korte duur was, en volgens de Christen ( dus niet volgens de Moslims) zelfs opgepakt is en door zijn vijanden aan het kruis is geslagen.

Als wij deze tekst van Jesaja verder lezen kommen wij een andere opmerkelijke vinding tegen.
namelijk het volgende zin voor de heer een nieuw lied .
laat zijn lof klinken van de einde der aarde.
jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee jullie eilanden en allen die daar op wonen.
laat de woestijn en zij steden hun stem verheven.
en de tenten kampen waar de stam kedar leeft .
laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich , luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen.
en de voorgenoemde kedar IS DE KLEINZOON VAN ISMAEL.
zo is vermeld staat in genesius 25 ; 13 tot er met 15.
Er staat namelijk hier volgen de namen van de zonen van ismael in volgorde van geboorte Nibajot ismael zijn oudste zoon , kedar als tweede zoon ,adbiel, mibsan, misma ,duma, masha,tjadat,
sheama,yatour, Navish, en kedama.

En dan zie je dat kedar de tweede zoon is van Ismael.
Kedar die genoemd werdt in de voorgenoemde tekst.
MAAR HET BESTE MOET NOG KOMMEN,.
Want deze tekst van Jesaja geeft duidelijk aan dat de tegenstanders van deze profeet stenenaanbidders waren.
Terwijl het volk van Jezus(vzmh) een joodse achtergrond had .
en dus mensen waren die in de eenheid van god geloofden.
er staat namelijk het volgende blinden laat ik gaan over onbekende wegen op paden die ze niet kennen voor ik hen .
duisternis verander ik in licht.
ruigland maak ik vlak , Ja deze dingen zal ik doen .
niets daarvan zal ik nalaten.
Wie op afgodsbeelden vertrouwt tegen een godenbeeld zegt u bent onze god zal terugdeinsen en zich diep schaamen .
doven luister blinden open je ogen en ziel Jesaja 42 vers 16 tot er met 18,

Het gaat hierom mensen die stenen aanbidden ook merken wij op dat het hier om een krijgsman gaat .
en wij weten allemaal dat jezus(vzmh) geen krijgsman was.
Terwijl Mohammed (vzmh) de benodigde veldslagen op zijn naam heeft staan.
Zo staat er in Jesaja 42;12 tot er met 13.
laten zij hun heer hulde der wijzen .
en zij lof verkondigen op de eilanden.
de heer zal optrekken als een krijgsheld als een aanvoerder wakert hij de strijd lust aan.
Hij blaast alarm , hij slaakt een strijdtkreet , heldhaftig verslaat hij zijn vijanden .
teven kommen wij in de evengalie van johannes de volgen de woorden van jezus (vzmh) tegen.
Ik heb jullie nog veel meer tevertellen maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
de geest van de waarheid zal jullie wanneer hij komt de WEG WIJZEN naar de volle waarheid hij zal niet namens zijn zelf spreken.
Maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat kommen gaat.
Johannes 16 ; vers 12 tot er met 13.

Jezus(vzmh) verwijs in deze tekst naar de profeet die na hem zal kommen met de woorden de geest van de WAARHEID en een van zijn belangrijke kenmerken.
is dat hij zal niet namens zichzelf spreken maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat kommen gaat.

EN DIT ZIJN PRECIES DE ZELFDE WOORDEN DIE TERUG TEVINDEN ZIJN IN DE KORAN.

En die kenmerkent zijn voor mohammed (vzmh).
namelijk en hij spreekt niet uit eigen begeerte .
het is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaardt.
surat 53: 3 tot er met 4 .
Ook is mohammed (vzmh) met zaken als het ongeziene gekommen.
Die vaak tot in de kleinste details worden beschreven.
en die door de meeste mensen in de tijd van Jezus (vzmh)
niet begrepen zouden worden.
en dus ook niet tedragen waren net zoals Jezus (vzmh) tot zijn leerlingen zegt : zaken zoals de eigenschappen van god.
de beschrijving van de engelen, het paradijs , de hel ,
de tekenen van het uur , het graf enzz.

Daarnaast zegt Jezus(vzmh) in Johannas 15; 26 .
Wanneer de pleitbezorger komt .
die ik van de vader naar jullie zal zenden , de geest van de waarheid.die van de vader komt zal die over mij getuigen.
En in de originele Griekse tekst staat in plaats van pleitbezorger.
Letterlijk het woord parakleet, dit woord heeft een weide van betekenisen .
waaronder ook de geprezene, wat de letterlijke vertaling is van het woord Mohammed (vzhm).
De Christenen menen daarin tegen dat dit woordt het volgende betekent.
degene die erbij geroepen wordt hetgeen ook de betekenis van het Latijnse woord advocates is.
En volgens hun kunnen wij het weergeven door verdediger , pleitbezorger ,raadsman,trootser, voorspraak, of advocaat.
toch zijn al deze voorgenoemde namen alleen op toepassing bij de profeet mohammed (vzmh).
want zo in de verschillende overleveringen vermeldt staat .
zal hij als enige profeet in staat zijn om voorspraak voor de mensen op de dag des oordeels te verrichten.
ook heeft hij de functie van raadsman vervult.
door de mensen naar de waarheid te lijden.
En zal hij als verdediger en pleitbezorger optreden voor de moslims op de dag des oordeels.
daarin tegen beweren de christenen dat het woord parakleet op de heilige geest slaat.
Maar Jezus (vzmh) spreekt van iemand die voor hem zal getuigen .
en die de mensen alles zal leren , en hen zal doen denken na alles wat Jezus (vzmh) heeft gezegd net zoals wat vermeld staat in Johannas 14;26 Hij zegt namelijk later zal de pleitbezorger de heilige geest die de vader u namens mij zal zenden.
Jullie alles duidelijk maken , en alles in herrineren brengen.
wat ik tegen jullie gezegd hebt.
En deze eigenschappen kunnen niet van toepassing zijn op een abstracte ,ongrijpbare entiteit als de heilige geest.
maar op iets dat concreet en fysiek aanwezig dient te zijn .
verder staat in de Bijbel want dit heeft de heer mij gezegd.
zet een wachtpost uit .
laat hem melden wat hij ziet.
ziet hij strijdtwagens met paarden bespannen .
en karavaan met ezels en kamelen laat hem dan nauwlettend toezien.
de wachter zegt ; heel de dag sta ik op wacht .
Heer elke nacht blijf ik op mijn post daar kommen soldaten op strijdtwagens met paarden bespannen .
dan roept hij gevallen gevallen is BABEL, al zijn godenbeelden ligen verbrijzeld.
Mijn volk vertrapt en vertreden als op de dorsvloer de heer van de hemelse machten de god van Israel .
Heeft mij dit laten weten .
En ik heb het jullie gemeldt dit is terugtevinden in Jesaja 21; van vers 6 tot er met 10.
en het enige leger dat voor de val van Babylon heeft gezorgd.
En die naast paarden en ezels ook kamelen bereedt.
IS HET ISLAMITSCHE LEGER.
En dit gebeurde ten tijde van de khalifa Omar ibh khatab(rhmt).
die tevens een einde heeft gemaakt aan de godenbeelden van babylon.
En deze tegen de grond heeft verbrijzeld.
zoals in de tekst wordt vermeldt.
EN DAAROM ALS WIJ KIJKEN NAAR DE GESCHIEDENIS DAN ZIEN WIJ DAT IN 1595 VOOR CHRISTUS EEN EINDE IS GEKOMMEN AAN DE EERST DYNASTIE VAN BABYLON.
in de negende eeuw voor Christes kwam weer een einde aan deze periode van zwakte en verval.
En groeide het rijk omnieuw uit tot een wereldmacht.
En in de regeer periode van nepul kadnisar1606 voor christus.
bereikte Babylon een ongekende bloei.
daarna zouden de perzen de ontwikkelen daar gaan bepalen.
en in al deze tijd waren steen beelden een onderdeel van lokale tradities.
een beslissende omweteling, tenslotte vondt plaats van het oprukken van de moslims in de 7 eeuw in luttele jaren werdt babylon aan de islam onderworpen.
Ook valt ons op dat de bijbel die te kenen geeft dat Ismael(vzmh)
zich vestigde in de woestijn van PARAN ons tevens meedeelt dat de goddelijke openbaring in lichtglans vanuit het gebergte van paran zal verschijnen.
zo staat er vermeldt in dit roniem 33 vers 1 tot er met 2.
en dit is de zegen waarmee de godsman mozes (vzmh) voor zijn dood de israelieten heeft gezegend.
Hij zij de heer is van de Sinai uitgekommen en voor hen opgegaan van den sierre hij is van lichtglans verschenen van de gebergte paran.
en gekommen vanuit mariba bij masse een brande vuur aan zijn rechter hand.
en sinai is de berg waar mozes zijn openbaring heeft gekregen.
Sierre Ligt naast Jeruzalem waar Jezus(vzmh) natuurlijk werdt geboren.
En Paran is een berg die naast Mekka is gelegen.
en iedereen weet natuurlijk dat mekka de plaats is waar de profeet mohammed (vzmh) zijn openbaring heeft ontvangen.
Ook valt ons op dat deze drie boodschappen in de volgorde zijn genoemd in zij elkaar opvolgde .
als eerste is de Thora geopenbaard , daarna de bijbel , en daarna de koran.
WAT IK JULLIE OOK KAN VERMELDEN IS DAT IN DE NIEWE BIJBELSE VERTALING HET WOORD PARAN ERUIT IS GEHAALD MAAR JE VINDT HET WEL TERUG IN DE LUTHERSE VERSIE EN DE LEIDSE VERSIE.
maar in de nieuwe vertaling is het weg , ALS JE GOED OPLET ZEGT DE BIJBEL DAT DE HEER IN LICHTGLANS ZAL VERSCHIJNEN VAN HET GEBERGTE PARAN.
en met de komst van Mohammed (vzmh) is het licht van god ook als een stralende zon over de wereld gaan schijnen.
En daarom zegt god over de profeet Mohammed(vzmh)
het volgende :

O ' Profeet wij hebben u als getuige , drager van bijde tijdingen
en waarschuwer gezonden , en als roeper tot god met zijn toestemming en als een stralende zon.
el-anbiyaa van 45 tot 46.

Ook wordt mekka door verschillende profeten bejubelt en geprezen in de bijbel.
In sommige teksten wordt het soms bij naam genoemd.
In de Nederlandse versie van de bijbel heb ik dit niet terug kunnen vinden.
MAAR GELUKKIG HEBBEN WE OOK EEN ENGELSE VERSIE VAN DE BIJBEL WAARIN DE ORIGINELE TEKST GOD ZIJ DANK BEWAARDT IS GEBLEVEN. .

Er staat namelijk 84:4 How blessed are those who live in your temple
and praise you continually! (Selah)
84:5 How blessed are those who find their strength in you,
and long to travel the roads that lead to your temple!
84:6 As they pass through the Baca Valley,

Psalmen 84 vers 4 tot er met 6. the engelse other rais version.

En Beca is een andere benaming voor Mekka.
God de verhevene zegt dan ook in de koran :

VOORZEKER HET EERSTE HUIS DAT VOOR DE MENSEN IS GEPLAATST IS DAT TE BECA OFTEWEL MEKKA.
VOL VAN ZEGENINGEN EN ALS RICHTSNOER VOOR ALLE WERELDEN. VERS ALIMRAAN VERS 96 (3:96).


Ook zien wij in de bijbel dat de heer tegen mozes (vzmh) zegt : ik zal hm een profeet gelijk gij zijt verwekken uit hunne broeders.
En ik zal mijn woorden in zijner mondt geven.
die zal tot hem spreken voordat gene wat ik hem verbieden zal.
en wie naar mijn woorden niet horen zal die hij in mijne naam zal spreken van dien zal ik het eisen.
dit staat in de roniem 18; van vers 18 tot er met 19.

als god het had gewild, beste mensen dat deze profeet uit het huis van Israel zal voortkommen.
dan zal hij eerder het volgende hebben gezegd.
Ik zal hun een profeet gelijk gij zijt verwekken uit hunne midden.
En trouwens de cultuur van het verdraaien van teksten en feiten verdoezelen is kennelijk nog steeds aan de gang.
want in de nieuwe bijbelse versie. staat uit hunner midden.
niet meer uit hunne broeders Maar ALHAMOULILLAH (GOD ZIJ DANK) we hebben de oude versies nog , de vertalingen.
EN DAARDOOR EIGENLIJK MAKEN ZE ZICH ZELF EEN BEETJE BELACHELIJK EN ONBETROUWBAAR.
daarnaast wordt de term broeder in de bijbel gebruikt om te verwijzen naar iemands neef.
De Arabieren zijn de neven van de Joden.
Zo zegt bijvoorbeeld Mozes (vzmh) tegen de Israelieten.
En geef aan het volk deze last gij gaat het grond gebied uwer broeders , iso's zonen . Die op den Sierre wonen doortrekken zij zullen voor u bevreest zijn .
neemt u dan zeer in acht dit roniem 2;4.
en iso's zonen zijn in werkelijkheid de neven van de kinderen van het huis van Israel.
Ook is temerken dat deze verwachte profeet gelijk is aan Mozes (vzmh) .
God de almachtige de alwijze die zei gelijk gij ,gelijk jij , gelijk mozes(vzmh) .
En dit kan alleen van toepassing zijn op de profeet Mohammed (vzmh).
Want de overeenkomsten tussen Mozes en mohammed zijn groot.
Groter de de overeenkomsten tussen mozes en Jezus.
Want zowel Mozes als Mohammed zijn met een nieuwe wetgeving gekommen.
Terwijl Jezus(vzmh) stellig te kennen geeft dat hij niet gekommen is om de wetten van mozes te beeindigen.
Hij zij namelijk : Denk niet dat ik gekommen ben om de wetten of de profeten afteschaffen. Maar ik ben gekommen om ze in vervulling te brengen.
Mattheus 5:17.

En ook ontkennen de Christenen zelf ten zeerste dat Mozes(vzmh) gelijk is aan Jezus(vzmh).
Dit omdat Mozes (vzmh) volgens hen slechts een dienaar van god is terwijl Jezus (vzmh) als de zoon van god wordt beschouwd door hen.
Voeg daar aan toe dat de bijbel te kennen geeft dat naar Mozes(vzmh) nooit meer een profeet in Israel opgestaan is gelijk aan hem.
Er staat namelijk de volgende tekst ; Nooit meer heeft Israel een profeet gekent als Mozes(vzmh).
met wie de heer zo vertrouwelijk omging.
Dit roniem 34:10.
Ook van deze tekst hebben ze in de niewe bijbelse vertaling iets anders van gemaakt.
Ook wordt er gezegd over deze verwachte profeet dat hij mondeling de woorden van god aan de mensen zal verkondigen.
Er staat namelijk ik zal mijne woorden in zijner mondt geven.
die zal tot hen spreken, al wat ik hem gebieden zij en dit verwijst opnieuw naar de vers die in surat An-djam (koran) 53 vers 3 tot er met 4, staat het volgende;
En hij spreekt niet uitzichzelf dit is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaart.
Tevens vinden wij in Habbakoek 3:vers 3 tot er met 5.
god komt uit Thema de heilige komt uit de bergen van PARAN.
zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem, schittering is er als zonlicht, stralen kommen uit zijn hand waar zijn krachten verborgen is, voorhem uitgaat de pest en de koorts uitgaat hem uit de voet, opnieuw verwijs dit tekst naar het plaatsje PARAN.Als zijnde een plaatst waar de heer geprezen zal worden.
En de enig tijd waarop dit plaats heeft gevonden is de tijd van MOHAMMED (VZMH) en zijn volgenlingen.
Die de hemel en de aarde overstelde met lofuitingen en oproep tot het gebed (AL-ADHAAN).
Daarnaast is in dit stukje tekst ook het plaatsje Thema die even als PARAN in SAUDI Arabie is gelegen.
Ook is het volgende terug te vinden in de bijbel in jesaja 21: vers 13 tot er met 17.

13 De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gijlieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten!
14 Komt den dorstige tegemoet met water; de inwoners des lands van Thema zijn den vluchtende met zijn brood bejegend.
15 Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard, en voor den gespannen boog, en voor de zwarigheid des krijgs.
16 Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten ondergaan.
17 En het overgebleven getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden, want de HEERE, de God Israëls heeft het gesproken.

Jeseja 21 vers 13 tot er met 17.

In deze tekst worden de mensen van Arabie opgedragen om de dorstige en hongerige imigranten te ontvangen.
Die op de vlucht zijn geslagen voor het zwaard.
Voor het Zwaard IN MEKKA waar anders.
Ibnu Kyam voegt daar aan toe deze tekst ook ons bericht over het slachtveldt dat 1 jaar na het vertrek van de profeet uit Mekka heeft plaatsgevonden.
En de moslims waren ook tijdens de slag van Badr weinig in getal.
300 tegen 1000 van de ongelovigen en veelgodendienaars.
In Jeremia( BIJBEL) vers 1;5 staat de volgende voorspelling:
Voordat ik je vormde in de moederschoot , had ik je al uitgekozen voordat je de moederschoot verliet , had ik je al aan mij gewijdt,
je een profeet voor alle volken gemaakt.
En de enige profeet die naar alle volken was gezonden is Mohammed (vzmh).terwijl alle voorgaande profeten zich toetspitste op hun eigen mensen zo zegt Jezus(vzmh) tegen zijn leerlingen sla niet de weg naar de heidenen in .
En bezoek geen Samaritaanse stad, ga liever op zoek naar de verlorzen schapen van het volk van Israel.Mattheus 10 vers 5 tot er met 6.
Terwijl Mohammed daarin tegen (vzmh) het volgende Predikt : Zeg O mensen ik ben u allen een boodschapper van god . Surat al- aa'raaf (7;158)

In de bijbel vinden wij zelf een tekst waarin Jezus (vzmh) te kenen geeft dat de koningschap en profeetschap die voorheen eigendom zijn geweest van de Israelieten , hen ontnomen zullen worden.
en vervolgens aan een andere natie zullen worden geschonken.
Hij zegt namelijk; Heeft u dit nooit in de schriften gelezen de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden, dankzij de heer is dit gebeurt.
wonderbaarlijk is het omtezien daarom zeg ik u het koningrijk van god zal u worden ontnomen,en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.

Mattheus 21 vers 42 tot er met 43.En de zwarte hoeksteen is in mekka waar miljoenen moslims bij elkaar kommen om het gebed te verrichten.

En de gelovigen zijn degene die in god geloven en de laatste dag.
die in de profeten geloven van noach als eerste profeet tot mohammed (vzmh) als laatste profeet en als bevestiging voor wat voor hem is neergezonden.
Die geloven in de boeken van god de Thora de bijbel de Zabor en de koran.
die geloven in de engelen van god en in de lotsbestemmening.
wat voor jouw is voorgeschreven jouw lot.

EN god zegt in de koran

Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.


surat Albakara vers 2 : 62.

Dit is voor degene die VOOR Mohammed (vzmh) in de boeken van Mozes (vzmh) en van Jezus (vzmh) geloven.

En nadat de profeet Mohammed kwam zij hij de Almachtige de Alwijze .

Het geloof bij god is de Islaam.

En wie een andere godsdienst uitzoekt dan de islam het zal niet van hem geacepteerdt worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.

Waarom omdat zij het woord van god (de koran) ontkennen de profeet ontkennen.
Terwijl de profeten ervoor hebben verteld dat er een profeet zal kommen , het was al voorspelt door de vroegere profeten .

Maar zij namen hun geleerden als goden aan , zij hebben van jezus (vzmh) de zoon van god gemaakt terwijl hij een boodschapper van god is . ( Jezus(vzmh) zal terugkeren een van de tekenen van de dag des oordeels.)


Maar geloof mij maar Allah is Alwetend almachtig de heer van de vergelding, Maar ook de meest barmhartige de genaddevolle keer daarom terug tot u heer, en geloof voordat de grote dag aanbreekt.
die nog sneller komt dan je denkt, nog sneller dan je denkt , EN HIJ DE ALMACHTIGE ZWEERT BIJ DE TIJD DE MENSEN ZIJN IN VERLIES BEHALVE DEGENE DIE TERUGKEREN TOT HUN GELOOF.


met vriendelijke groeten mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Ariel schreef:
Je hebt al verloren Moh, je weet geen antwoord te geven op mijn post.
Maar dat geeft niet.

Werk ze en tot ziens.
Sorry als ik het zeggen mag Ariel .
Ik heb geen eens andwoordt op jouw vraag gegeven.
Dar had ik geen tijd voor , ik moest werken.


Ik andtwoorde op dit :

-Adam heeft echt bestaan?

-Adam wist al hoe te bidden voordat mohammed dat doorgekregen had van allah (vzmh)

En voor de duidelijkheid is het Adam vrede zij met hem.

En ik geloof dat de bijbel van god is en dat dat boek aan jezus vrede zij met hem is gegeven.
Maar ik geloof niet wat de christen zeggen .
Jezus(vzmh) is een boodschapper van god en geen zoon van god noch god zelf .

De enigste reden waarom de christenen zullen verliezen in de islam omdat zij iemand anders toekenen aan Allah subhana huwa ta'ala.

En nu jou vraag over de schepping van Adam en Ha'wa (Eva).
Lees dit aandacht door dan weet je dat je beter het zekere voor het onzekere kan nemen.
En wij geloven ook in de evolutietheorie maar dan van de koran ,god zegt over de onrechtplegers en verderfzaaiers wij zullen betere mensen dieren uit hun voorbrengen.
En ariel als de dinosauriers geen verderf zouden zaaien dan zouden zij nog leven .
Maar zij brachten verderf en allah vernietigde hen met een klap en hij liet leven wie hij wou .
vogels en dieren en degene die harten als harten van vogels hebben zullen het paradijs bereiken.

Aadam (vrede zij met hem) is de vader van de gehele mensheid. en heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij getint (aadam) van huidskleur was. Er wordt ook verteld dat hij zijn naam te danken heeft aan het feit dat hij uit de buitenkant (adiem) van de aarde is geschapen.

Nadat Allah, de Verhevene, de hemelen en de aarde heeft geschapen, berichtte Hij de Engelen dat Hij een mens uit klei zou scheppen en dat Hij hem tot een Khalifah op aarde zou maken. Er zijn verschillende uitspraken gedaan over de betekenis hiervan. Zo is er gezegd dat hij de Khilaafah van Allah op Zijn aarde zou krijgen om de voorschriften van Allah en Zijn aanbevelingen uit te voeren. Er is ook verteld dat Aadam Khalifah is genoemd omdat hij degenen voor hem, onder wie de djinns opvolgt. Tenslotte is er ook gezegd dat Aadam zelf door anderen zal worden opgevolgd en zijn nakomelingen elkaar op de aarde zullen opvolgen. Met andere woorden, De ene generatie wordt opgevolgd door de volgende tot aan de Dag des Oordeels. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En toen jouw Heer tot de Engelen zei: ,,Waarlijk, Ik zal op de aarde een Khalifah aanstellen. (Soerat al-Baqarah: 30 ).

Met andere woorden, Aadam is khalifah (gevolmachtigde). Na dit vers vroegen de Engelen hun Heer en even voor de duidelijkheid. Zij vroegen dit enkel en alleen uit verbazing en om de wijsheid hierachter te bevatten. Het is dus niet dat zij Allah, de Verhevene, tegen spraken. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Zij zeiden: ,,Gaat U daarop (aarde) iemand aanstellen die daarop verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met Uw lofprijzing en wij U heiligen?” (Soerat al-Baqarah: 30 )

Maar hoe wisten de Engelen dat de mensen op aarde verderf zouden zaaien en bloed vergieten? Het is waarschijnlijk dat Allah hen hierover heeft geïnformeerd of zij hebben dit gezegd op basis van wat zij hebben meegemaakt met de schepping die voor Aadam op de aarde waren. Allah zei tegen de Engelen (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Ik weet wat jullie niet weten. (Soerat al-Baqarah: 30)

Met andere woorden: Allah, de Verhevene, wist dat er uit de mens Boodschappers, Profeten en gehoorzame gelovigen zouden voortkomen. Deze zouden Allah roemen met Zijn lofprijzingen, Hem om vergiffenis vragen en Zijn opdrachten uitvoeren en Zijn wetgeving onderhouden.

Vervolgens heeft Allah de Engelen opgedragen, voordat Aadam werd geschapen, om voor hem te gaan knielen wanneer Allah, de Verhevene, hem (Aadam) zou hebben vervolmaakt en Zijn geschapen Geest in hem zou hebben geblazen. Allah heeft hierover gezegd (interpretatie van de betekenis):

(Gedenkt) toen jouw Heer tot de Engelen zei: ,,Waarlijk, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd. Toen Ik hem vervolmaakt had en Mijn (geschapen) Geest erin geblazen had, toen knielden zij (de Engelen) voor hem. (Soerat al-Hidjr: 28-30)

Vervolgens heeft Allah, de Verhevene, een greep van elke bodemsoort genomen, zoals Allah heeft gezegd:

En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.(Soerat al-Hidjr: 26 )

Aadam werd daarna zo gelaten totdat hij droog en hard werd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk.(Soerat ar-Rahmaan: 14)

Hij was dus net zo hard als het aardewerk, maar was niet van aardewerk want aardewerk (al-Faggaar) is vaste klei dat met vuur wordt afgebakken.

Daarna kwamen zijn nakomelingen i n verschillende kleuren van de aarde waaruit hun vader Aadam is geschapen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft Adam geschapen uit één greep die Hij nam uit de algehele aarde, en daarom kwamen zijn nakomelingen overeen met de verschillen soorten aarden, zo heeft de éne een rode huidskleur en de andere weer een witte en zwarte huidskleur, en zo is de éne makkelijk in zijn karakter en de andere weer moeilijk in zijn karakter.”

Nadat Allah Aadam schiep, liet Hij hem voor een bepaalde tijdsduur liggen in het Paradijs zonder een ziel in hem te blazen. Zo vertelt Anas ibnoe Maalik in Sahih Moeslim dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Nadat Allah Aadam vorm had gegeven, liet Hij hem enige tijd in het Paradijs, waarna Iblies steeds om hem heen liep zichzelf afvragend: ,,Wat is dit?” Toen hij echter zag dat hij een keelgat bezat, wist hij dat het hier om een schepsel ging die zich niet kon inhouden.”

Met andere woorden, hij is niet bestand tegen de aantrekkelijkheden en verlokkingen. Tevens kan hij de influisteringen niet gemakkelijk van zich afslaan. Allah heeft de mens bevoorrecht door hem in de beste en mooiste vorm te scheppen, Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Waarlijk, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.(Soerat at-Tien: 4 )

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): Allah heeft Aadam geschapen naar Zijn beeld.

Dit betekent dat Hij Aadam naar Zijn Eigenschappen heeft geschapen, dus ziend, horend en levend zoals Allah dit ook is. Wel moeten wij hierbij zeggen dat de Eigenschappen van Allah niet gelijk zijn aan de eigenschappen van de mens.

Verder zei de Profeet (vrede zij met hem): “En zijn lengte was zestig armlengten.

Sinds de schepping van Aadam is de lengte van de mens afgenomen tot aan de dag van vandaag. Daarna blies Allah de ziel in Aadam, en ook deze ziel die in Aadam geblazen werd is een schepsel van Allah en dus niet een Eigenschap van Allah. De Profeet (vrede zij met hem) zei: Toen Allah in Aadam de ziel blies en de ziel zijn hoofd had bereikt, niesde Aadam en zei: ,,Al-Hamdoelillahi Rabil calamien (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden). Hierop zei Allah tegen hem: ,,Yarhamoek Allah (Moge Allah jou begenadigen).(Ibnoe Hibaan)

Allah heeft de schepping van Aadam voltooid tijdens het laatste uur van vrijdag. Aboe Hoerayrah overlevert namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft Aadam geschapen op vrijdag na al-Asr, in het allerlaatste uur op vrijdag tussen al-Asr en de avond. (Moeslim)

Daarna posterneerden de Engelen zich voor Aadam, niemand van hen uitgezonderd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Toen knielden de Engelen allen gezamenlijk. (Soerat al-Hidjr: 30 )

Deze vorm van knielen was als groet bedoeld richting Aadam en niet als aanbidding voor hem. Eén van degenen die ook opgedragen werd te knielen was Iblies. We moeten duidelijk maken dat hij niet één van de engelen was, hij behoorde tot de djinn, zoals Allah in de Koran vermeldt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: ,,Knielt jullie eerbiedig voor Aadam neer, toen knielden zij, behalve Iblies, hij behoorde tot de djinn en hij schond het gebod van zijn Heer.(Soerat al-Kahf: 50 )

Over Iblies zijn verschillende uitspraken gedaan, zo meende een aantal geleerden dat zijn echte naam cAzaazil is. Anderen zeiden dat hij al-Haarith heet en dat zijn roepnaam Aboe Kardoes is. Toen hij ongeloof beging en door Allah uit Zijn Genade verbannen werd, werd hij Iblies (wanhopig) en daar moet deze naam vandaan zijn gekomen, maar dit zijn allemaal uitspraken die ongefundeerd zijn. Dit allemaal is overigens niet van belang. Het belangrijkste is dat Iblies weigerde te knielen voor Aadam en hierdoor vervloekt werd. Allah stelde hem hierop de volgende vraag (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) vroeg: ,,Wat hield jou tegen neer te knielen, toen ik het jou beval?” Hij zei: ,,Ik ben beter dan hem (Aadam); U hebt mij uit vuur geschapen terwijl U hem uit aarde heeft geschapen.(Soerat al-Acraaf: 12 )

Natuurlijk wist Allah van tevoren wat het antwoord van Iblies’ zou zijn vandaar dat az-Zadjaadj zegt: “De vraag die Allah aan Iblies stelde was verwijtend en berispend bedoeld, om aan te geven dat Iblies eigenwijs en eigenzinnig was. Zijn eigenzinnigheid heeft hem er toe geleid Allah ongehoorzaam te zijn en hij dacht beter te zijn dan Aadam aangezien hij van vuur was gemaakt en Adam slechts van aarde.” Dit is een misvatting van Iblies zoals Ibnoe Kathier zegt: “Want aarde is juist beter en heeft meer voordelen dan vuur. Aarde staat voor kalmte, groei (van planten), zachtaardigheid. Vuur daarentegen staat voor onbeheersbaarheid, haast en verbranding.

Ook heeft Allah Aadam bevoorrecht boven Iblies door hem met Zijn Eigen Handen te scheppen en een ziel in hem te blazen. Vandaar dat Allah de Engelen beval te knielen voor Aadam. Door het bevel van Allah af te wijzen, verdiende Iblies de eeuwige verbanning uit de Genade van Allah, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) zei: ,,Vertrek uit (het Paradijs), waarlijk, jij bent een vervloekte! En waarlijk, de vervloeking rust op jou tot aan de Dag des Oordeels.(Soerat al-Hidjr: 33-34)

Daarna vroeg Iblies aan Allah om hem uitstel te geven, waarna Allah hem uitstel gaf tot aan de eerste blaas op de Bazuin. Dan zal hij met de rest van de schepselen sterven. Nadat de Engel voor de tweede keer op de Bazuin zal blazen, zal hij samen met de overige schepselen opgewekt worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij (Iblies) vroeg: ,,Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt?” Hij (Allah) antwoordde: ,,Waarlijk, jij behoort dan tot hen aan wie uitstel is gegeven. Tot de Dag van de vastgestelde tijd.(Soerat Sad: 79-81)

Toen Iblies zeker wist dat hij uitstel had gekregen, sprak hij zijn vermaarde woorden waarmee hij aankondigde wraak te zullen nemen op Aadam en zijn nageslacht, hen te doen afdwalen en afstevenen op de Hel, behalve natuurlijk de oprechte dienaren van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Iblies) zei: ,,Omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik hen belemmeren op Uw Rechte Pad. Daarna zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meeste van hen ondankbaar vinden. (Soerat Al-Acraaf: 16-17)

Allah reageerde als volgt hierop:

“Hij (Allah) zei: ,,Vertrek hieruit, veracht en verstoten. Wie van hen jou dan volgt: waarlijk, Ik zal de Hel vullen met jullie allen. (Soerat Al-Acraaf: 16-17)

Degenen die Iblies zullen volgen zijn de zwakkelingen die niet tegen zijn verleidingen bestand zijn. De gelovigen daarentegen die zullen niet ten prooi vallen aan Iblies en zijn leger. Zij laten zich in geen enkel opzicht tot iets verleiden. Over hen zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan onze dienaren. Waarlijk, zij zijn het die zeker geholpen zullen worden. Waarlijk, zij zijn Onze legers die zeker de overwinnaars zullen zijn.(Soerat as-Saaffaat: 171-173)

Vanwege de Genade van Allah richting Zijn dienaren heeft Hij Iblies niet veel macht en vermogen gegeven om zaken te laten gebeuren. Zijn enige wapen is het ‘influisteren’, en daarom zal hij zich op de Dag des Oordeels vrijpleiten van al zijn volgelingen, want hij was niet bij machte om de mensen te dwingen. Het enige waar hij toe in staat is is het influisteren. Het zijn de mensen zelf die zijn influisteringen hebben opgevolgd en naar daden hebben vertaald. Allah zegt (interpretatie van de betekenis;

“En de Shaytaan zei, toen de zaak besloten was: ,,Waarlijk, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie jezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Waarlijk, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden. Waarlijk, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing. (Soerat Ibraahiem: 22 )

Het zijn enkel en alleen zijn influisteringen die ertoe hebben geleid dat onze ouders uit het Paradijs werden gezet, dat Qaabil zijn broer Haabil vermoordde, dat het volk van Noeh (vrede zij met hem) en anderen Shirk begingen en dat de mensen door de eeuwen heen zonden pleegden en nog steeds plegen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Zij aanbidden naast hem slechts afgodsbeelden en zij aanbidden slechts de opstandige Shaytaan. Allah vervloekte hem en hij (Shaytaan) zei: ,,Ik zal van Uw dienaren zeker een bepaald gedeelte nemen. En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen. En wie in plaats van Allah de Shaytaan tot beschermer neemt, die zal waarschijnlijk een duidelijk verlies lijden. (Soerat An-Nisaa’ 117-119 )
.
Nadat Allah Aadam (vrede zij met hem) had geschapen, leerde Hij hem de namen van alle zaken. Daarna toonde Allah al deze zaken aan de Engelen en vroeg of zij bekend waren met de namen hiervan. Toen zij aangaven hiermee niet bekend te zijn, droeg Allah Aadam op deze dingen bij hun naam te noemen. Hieruit kunnen wij opmaken dat Aadam enig voordeel geniet in vergelijking met de rest van de schepselen, namelijk het voordeel van kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En Hij onderwees Aadam de namen van alle zaken en vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei: ,,Noem Mij de namen van deze zaken, als jullie waarachtigen zijn.” Zij zeiden: ,,Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt, voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze.” Hij zei: ,,O Aadam, noem hen de namen ervan.” En toen hij hen de namen ervan had genoemd, zei Hij: ,,Zei ik jullie niet, dat ik het verborgene van de hemelen en de aarde ken, en weet wat jullie openlijk doen en wat jullie pleegden te doen in het verborgen.

(Soerat al-Baqarah: 31-33)

Ook leerde Allah Aadam de Islamitische groet. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft Aadam geschapen naar zijn beeld (m.a.w. naar zijn eigenschapen) en zijn lengte bedroeg zestig armlengte. Nadat Allah hem had geschapen, zei Hij tegen hem: ,,Ga en groet die verzameling Engelen die daar zitten, en luister hoe zij jou teruggroeten, want dat zal de groet zijn van jou en je nageslacht. Aadam groette hierop de Engelen, zeggende: ,,As-Salaamoe calaykoem (vrede zij met jullie).” Waarna de Engelen zeiden: ,,Wa as-Salaamoe calayka wa rahmatullah (en vrede zij met jou en de Genade van Allah). (al-Boechari)

Daarna schiep Allah de vrouw voor Aadam om rust bij haar te vinden en om samen een nageslacht voort te brengen dat de aarde zal bewonen. Dit nagelacht zal bestaan uit een groep die bestemd is voor het Paradijs en een groep die bestemd is voor de Hel. De vrouw die Allah voor Aadam schiep heette Hawaa’ en zij kwam voort uit één van de ribben van Aadam (vrede zij met hem), Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

O mensen, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkommen. (Soerat an-Nisaa’ 1 )

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “De vrouw is geschapen uit een rib.

En zelfs in de Bijbel wordt deze gebeurtenis in details besproken, zo staat er: “Daarom deed God Adam in een diepe slaap vallen, en terwijl hij sliep, nam hij één van zijn ribben en sloot toen het vlees over die plaats toe, Daarna bouwde God de rib die hij uit Adam had genomen tot een vrouw en bracht haar tot mens… (Genesis: 2 / 24 )

Allah liet vervolgens Aadam en Hawaa’ het Paradijs bewonen en hij stond hen al datgene wat zich daarin bevond toe behalve één boom. Zij mochten niet van deze éne boom eten, anders zouden zij uitputting en vermoeidheid kennen. En dit bevel van Allah was bedoeld als toetsing voor Aadam. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En wij zeiden: O Aadam, verblijf in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overvloedig, zoals jullie willen, maar nadert deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren.(Soerat al-Baqarah: 35 )
Het gaat verder maar hou het even hierbij .
Ik hoop dat jullie meer kennis hebben opgedaan in dit verhaal .

Met virendleijke groeten mohyouknow19, islam van binnen in.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Sorry Ariel dit filmje bedoel ik van Mishari Rashid Al-Efasy;

http://www.youtube.com/watch?v=S7EqyTS0 ... ed&search=

Prachtig :

En dit over Adam :

http://www.youtube.com/watch?v=mqubIGZSi20

Prachtig ik hou van mijn geloof , jammer dat jullie hoogmoedig hebben, ik weet dat jullie niet jullie tradities van jullie ouders willen laten vallen dat begrijp ik.

Maar wanneer de poorten van de hel worden geopend en de onrechtplegers en de ongelovigen daar naar toe worden gebracht .
Dan willen zij hun kinderen , hun ouders alles geven aan god om van dit vrij te kommen , .
Maar allah belast geen ziel met de zonden van een ander.
Het is jouw beslissing .
Kijk hoeveel tijd jullie hebben in dit leven , Is het leven geen teken om te vinden wie jouw schepper is en hem te vereeren en te vragen om genadde met alles zowel het goede als het slechte wat je overkomt.


Lees dit verhaal en jullie zullen zeker gaan denken , uit mijn hart.


Neem de tijd en ga hier even voor zitten. Denk heel even nergens aan en zonder je af van je dagelijkse zorgen. Denk niet aan je werk, noch aan je school of wat je toch aan het eind van de dag zal gaan eten. Laten we elkaar even bij de hand nemen en over het pad genaamd ‘eindbestemming’ lopen.
Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan zullen velen van ons als antwoord: gelukkigheid in het wereldse leven.
Daar is waar iedereen (of de meesten van ons) naar streeft, we zitten op school, om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om gelukkig te zijn…
Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is, en dat er veel meer van ons wordt verwacht. Alles in dit wereldse leven vergaat.
Een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen leren is dat van de kameel van de profeet saw. Zij heette AL-Qaswaae, en stond bekend als het snelste rijdier temidden van de rijdieren van de sahaba. Niemand van de sahaba twijfelde er ooit over om de kameel van de profeet in te halen. Op een dag kwam er een oude man met een ezeltje, en die haalde met alle gemak al-Qaswaae in…
De profeet zei hierop: “Allah heeft vastgesteld dat er niets in deze wereldse leven zal rijzen, of ooit zal het weer dalen.'
Dit geldt voor alles, na gezondheid komt ziekte, na rijkdom komt armoede, na een leuk uitje, ben je moe en na het leven komt de dood…
Gelukkigheid in het wereldse leven is dus niet volmaakt, je hebt eigenlijk geen garantie en er volgt vaak iets negatiefs…In het paradijs zal het insha allah anders zijn, daar heb je andere maatstaven, andere soorten blijdschap en gelukkigheid, en waaronder dat daar wel geldt, dat dat je uiteindelijke doel is, en dat het eeuwig zal zijn.
Laten we eens wat dichterbij gaan…laten we ons eens voorstellen hoe het paradijs eruit zal zien. Hoe ziet die plek er nou uit, waar we zo hard voor werken en waar we zo erg naar streven??
De profeet saw heeft ons een aantal beschrijvingen gegeven, waar we veel uit kunnen halen…in ieder geval genoeg om ons leven ervoor op te offeren.
Stel je eens voor….

Het einde van de dag des oordeels is nabij…alles is geweest, iedereen weet wat zijn eindbestemming zal zijn, voor de moslims, de godsvrezende mensen op het aardse leven, is het zwaarste voorbij, hen staat een eeuwig leven vol verassingen te wachten.
Zij zijn ook voorbij de siraat, dit is de ‘brug’ die boven het hellevuur loopt. Volgens een overlevering van de profeet saw, is deze zo hun als een haartje, en zo scherp als een zwaard, en het ligt aan je daden hoe snel je eroverheen komt!! De profeet saw zegt dat er mensen zijn die in een fractie van een seconde erover heen zijn, de ander doet er wat langer over, ook zijn er die er kruipend overheen komen…..Zorg ervoor dat je ook deze siraat zo snel mogelijk voorbij bent, zorg er dus voor dat je altijd godsvrezend bent, dat ja altijd gehoorzaam bent, en Allah swt zal Zijn hulp aan jou schenken.
Goed, je bent de siraat voorbij, aan deze kant staan alleen maar moslims, iedereen die het wereldse leven goed heeft doorgebracht, we staan allemaal voor de poorten van het paradijs, maar…ze zijn gesloten!!
We gaan op zoek naar degene die de poorten voor ons zal openen, alle profeten zeggen dat ze daar niet voor bestemd zijn.
Dan… komt de profeet Mohammad saw, hij loopt naar de poort, en klopt daarop…de engel die binnen staat, die de taak heeft deze poort te bewaken, vraagt: “Wie is daar?' De profeet saw antwoordt: “Ik ben het, Mohammad ibn 3abdillah!', waarop de engel antwoordt: “Welkom Mohammad! Allah heeft mij verboden deze poort te voor iedereen te openen, behalve voor jou!'
De profeet vertelt ons dat deze poort een breedte heeft even groot als de afstand van Mekka tot Shaam (Syrie), en ondanks deze breedte, zal het erg druk worden voor deze poorten, tenslotte willen alle moslims zo snel mogelijk binnen zijn..Ook dat wordt bepaald door je daden….zullen wij tot diegenen behoren die samen met de profeet het paradijs binnengaan..of….zij die al laatste binnentreden Doen wij wel hard genoeg ons best om het paradijs als eersten naar binnen te gaan, of kan het ons allemaal niet zoveel schelen??
Is dat niet nog een goede reden om nog meer en meer je best te doen in dit leven?
De profeet saw zei: “Er is een groep die het paradijs binnengaat, en hun gezichten zijn als de volle maan in een donkere nacht (van blijdschap), de groep die daarna komt, is als het licht van een planeet, en die daarna komt…' en het wordt steeds minder. Natuurlijk is je blijdschap niet te beschrijven als je als eerste, samen met onze profeet saw het paradijs binnentreedt!! Wie zal dat niet willen??Ik wil dat….jij wilt dat..iedereen!! Maar werken we er wel hard genoeg voor??
Hopelijk zal deze les ons meer moed geven, en meer kracht om ons nog meer naar onze schepper te richten….
Dat was de binnenkomst, in het paradijs. De profeet saw gaat door met het beschrijven: “De kammen zijn van goud…parfum zijn muskus geuren…en veranderen voortdurend.'
Stel je voor..als slechts een kam van goud zal zijn…waar zal de rest uit bestaan??
De profeet saw gaat verder: “De bewoners van het paradijs, zijn constant bezig met tasbee7, het is een instinctief iets, zoals jullie nu ademen”
Je zou je afvragen..je bent in het paradijs gekomen omdat je hier, in dit leven, hard hebt gewerkt, en Allah hebt aanbeden..moet dat in het paradijs ook?? Moeten we daar ook tasbee7 doen??
Nee, maar in het paradijs is alles zo prachtig, dat je niet anders kan, dan Allah swt gedenken voor al deze schoonheden, net als hier, in dit leven, als je een mooi uitzicht ziet, roep je meteen : “Subhaaana Allah”. Daarmee kun je het vergelijken. Maar in het paradijs veranderd alles constant, het wordt steeds mooier en mooier, waardoor je nog meer Allah swt gaat gedenken….
Aan de poorten van het paradijs roept Allah swt naar ons, en hij zegt woorden, die je alle moeite en verdriet van het aardse leven doen vergeten..Hij zegt:
“O bewoners van het paradijs! Jullie zijn nu gezond, en zullen nooit meer ziek worden, jullie zijn jong, en zullen nooit meer oud worden, jullie zijn levend, en zullen nooit sterven, jullie zijn gelukkig en zullen nooit verdriet meemaken!'
Hoe zou jij je voelen als Allah swt dit tegen jou zou zeggen..Het maakt allemaal niet meer uit, je hebt eeuwige garantie, je hebt bereikt wat je wilt, je hebt echte geluk en blijdschap bereikt! Deze woorden alleen, zijn meer dan alles van jou waard wat je in dit leven doet…
Hoe kunnen mensen nog hun gebeden nalaten, in ruil voor al dit moois?? Hoe kun je nog bewust ervoor keizen zonden te begaan als je al deze dingen hebt gehoord??
Maar er is meer:

De profeet Mousa as vroeg aan Allah swt: “O Allah, wie heeft de laagte gradatie in het paradijs?'
Allah swt zei: “Degene die de laagste gradatie heeft, is diegene die het laatste uit het vuur komt. Elke keer als hij eruit probeert te komen, wordt hij weer teruggetrokken, hij probeert het weer, en hij wordt teruggetrokken, de derde keer komt hij eruit. Als hij eruit is zegt hij: Alhamdolillah, voor degene die mij van jou heeft gered. Daarna zeg ik tegen hem: “O mijn dienaar, ga mijn paradijs binnen. Wil jij een bezit zo groot als de machtigste koning op aarde? Je krijgt net zoveel als de machtigste koning, en dat nog een keer, en nog een keer en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer (5x), en daarbij krijg je alles wat je hart begeert.'
Yaa Subhana Allah, dit is degene die het laagst staat in het paradijs, hoe zal het zijn met diegene die het hoogst staat Zo groot is de barmhartigheid van Allah swt!!
De profeet saw zei ook: “Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, die zo groot is, dat hij er meer dan 1000 jaar ervoor nodig heeft om het helemaal te bezichtigen, hij met de hoogste gradatie, bezichtigt Allah swt dag en nacht.'
Masha allah, dag en nacht, wat zou je nog meer willen, als je constant naar een schoonheid zit te kijken!!!
En 1000 jaar, stel je voor…paleizen, rivieren, dieren, bossen, voetbalvelden (als je ervan houdt…) etc..etc…allemaal voor jou!!
De sahaba vroegen eens aan de profeet saw: “Beschrijf de gebouwen van het paradijs voor ons, o profeet van Allah.” De profeet antwoordde: “Een baksteen van goud en een baksteen van zilver, het cement is van musk, en de kiezelsteentjes zijn parels… “
Stel je de geur van het paradijs eens voor…alleen het cement is al van musk…en de gebouwen…subhaana Allah…
Maar de hadeeth is nog niet af…het mooiste is: “…en het plafond is de troon van de Barmhartige…'
Masha Allah…dus boven al datgene, heb je nog altijd Allah naast je…wat wensen wij nog meer? Hoe kun je het nog maken jou verplichtingen niet na te komen??!!
De volgende overlevering zou je ook aan het denken moeten zetten:
“Een afmeting van een boog in het paradijs is beter dan de wereld en wat erbij hoort.'
De afmeting van een boog, komt ongeveer overeen met 1 meter…dus een meter, is beter dan al het goede wat we hier op aarde hebben gezien?? Alle blijdschap, alle feesten, etc…1 vierkante meter uit het paradijs, overwint het?? En dan nog te bedenken, dat je nooit dat kleine stukje zult krijgen… maar meer…veel meer!!
De vrouwen in het paradijs:

De profeet saw zei: 'Als een van noor alhayn (Letterlijk: Licht van het Oog) een puntje van haar vinger naar buiten zou steken, lichten de hemelen en aarde daarvan op, zonder de zon en de maan.'
Allah swt zegt in Soerat ar-Rahmaan-30: “Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd.'
De profeet zei: “Als een vrouw haar paleis binnenkomt, en tegen haar man praat, zal hij het hele paradijs vergeten…' Dus al die zaken die hebben opgenoemd…vergeet hij…in een paar seconden…door zijn eigen vrouw….??
In de tijd van de sahaba kwam het eens voor dat als een briesje langs kwam, een metgezel zei dat hij daarin de geur van het paradijs rook….
Aan het begin van een slag rook ieder de geur van het paradijs op bepaalde plaatsen, als men na het gevecht naar ze op zoek ging…lagen de martelaren precies daar waar ze geur van het paradijs voordat de slag begon roken….Subhna Allah, de profeet zegt: “De geur van het paradijs is te ruiken van een afstand van een reis van 500 jaar!'
Dus de metgezellen stonden zo dicht bij het paradijs….en wij… staan wij verder dan een reis van 500 jaar van het paradijs…..
Er is nog een punt: Adam as werd toen hij geschapen werd in het paradijs gezet, velen van ons denken dat dat zijn huis en eeuwige verblijfplaats was, maar let op de volgende aya, voordat Allah swt Adam schiep: “En toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen,”" al-Baqara, 30
Dus het paradijs was zijn eerste thuis, het is alsof Allah tegen ons wil zeggen, dat is waar jullie vandaan komen, dus zorg ervoor dat je daar terugkomt!! Je kunt het vergelijken met het verlangen naar je vaderland, hier in het wereldse leven…zo moeten wij ook verlangen naar het paradijs…
Tenslotte nog een mooi moment:
Allah swt zal de mensen van het paradijs bij zich roepen, en zegt: “O mijn dienaren, ik wil dat jullie mij komen bezoeken!'
Dan komt iedereen rond de troon van Allah swt zitten. Allah zegt: “Vrede zij met jullie allen.'
Zij antwoorden: “O Allah, u bent de vrede, en de vrede komt van u, geprezen zij u, de meest bramhartige en vrijgevige.'
Allah zegt: “Wens iets.'
Zij antwoorden: “Wij wensen slechts het aanschouwen van uw gezicht…'
Allah swt benaderd iedereen persoonlijk en zegt: “O mijn dienaar, ik ben tevreden over jou, ben jij ook tevreden over mij? Herinner je je die zonde, en die zonde, en die zonde…?'
De dienaar: “Maar Allah, u had mij toch vergeven?' Allah sw*zegt dan: “Zeer zeker, met mijn vergeving heb je jou status in het paradijs bereikt. Wens maar mijn dienaar!'
De dienaar begint op te noemen: “Ik wil dat, en dat, en ook nog dat mijn Heer…en dat en dat…'
Totdat de dienaar niks meer weet..dan zegt Allah swt: “Ben je dat en dat en dat niet vergeten'
Subhaana Allah…Hoe Barmhartig is onze heer Zouden wij al dit goede van ons willen laten gaan..voor een kort leven, wat wij hier doorbrengen
Mijn beste moslimbroeders en zusters. Laten wij elkaar zoveel mogelijk steunen om het goede te doen. Laten wij elkaar niet bekritiseren maar met geduld en vriendelijkheid begeleiden. Keer elkaar niet de rug toe en spreek geen kwaad woord over elkaar.

tot slot


Bij de tijd.

Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vóórdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

Een boodschapper van God, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.

Waarin alle geschriften verzameld zijn.

En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

En daarin werd hun slechts geboden God te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.

Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. God zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.Met vriendelijke groeten islaminside/mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Ik kan je 1 ding vertellen de grootste onrechtplegers op deze wereld zijn de ongelovigen , dat is 1.

ten tweede ik mag jouw zo in zo al niet dus praat maar zoals je wilt je mag ook schelden kan me niks schelen beste Ariel.

Ik ben beschonken met geduld alhamdoullilah .

Jij'' kijkt naar het kleine groepje moslims , dat in de naam van de islam iets doet en dat ken je toe aan alles moslims .
Oke zo werk jij , is goed moet je zelf weten .
Zoiets doe ik niet ik ben dus OOk geen satanischische leugenaar net zoals jij Ariel .

ALs jij de moslims zou kennen die ik ken dan zou je heel anders praten .
bijvoorbeeld mijn leraaren die mij les hebben gegeven in de moskee dan zou je bloed huilen .
bloed 'je zou niets meer temaken willen hebben met deze land, maar zo snel mogelijk naar mekka willen emigreren .
dat wil ik ook of een islamtische boekwinkel beginnen.
dan moet je een keer langskommen dan geef ik je echte boeken en geen leugens en bedrog van mensen die geeneens de koran uit hun hoofd kennen.
je bent pas een geleerde als je de koran uit je hoofd kent anders niet ,
dus eigenlijk kunen de meeste mensen niks schrijven over de islam behalve degene die geleerd en geleerde en geleerd hebben/


Ten derde de dag des oordeels is Nabij .

Ten 4de moslims roeien elkaar niet uit , De enigste groep van de moslims die zal slagen op de dag des oordeels zijn degene die de koran en de suna van de profeet volgen.
Je hebt een heleboel richtingen in de islam die hun leiders en imaams als god zien.
Net zoals bij de christen .heb je protestanten , katholieken enz.

Oorlog in Irak heeft niks met islam te maken .
Oorlog in palestina heeft niets met islam te maken
OOrlog in Afganistan heeft niets met de islam te maken

en wat me opvalt de moslims zijn nooit begonnen met oorlog voeren, en de doden waren in deze oorlog zowat alleen bij de moslimkant ,
en van die doden is driekwart onschuldig ..

dus wie zijn hier de onrechtplegers en verderzaaiers.
Allah heeft gezegd in de koran : degene die onze tekenen verloochen zullen alleen maar verder afdwalen zij zullen geen weg meer vinden.
Hun gehoor is verzegeld en over hun ogen is een sluier /.
zij zullen een zware bestraffing tegemoet gaan.


Deze vers uit de heilige koran , legt alles uit , waneer de aarde begint te beven , vrees niet Ariel je zal gaan sterven .
Er is geen ziel die zal blijven , jou daden zullen je achtervolgen .
Je laat alles achter behalve jou ziel .

In de naam van god de barmhartige de genaddevole

Wanneer de zon wordt omhuld,

En wanneer de sterren dof worden,

En wanneer de bergen verdwijnen,

En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,

En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

En wanneer de zeëen worden geledigd,

En wanneer de mensen worden verenigd,

En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd

Voor welke misdaad het gedood werd,

En wanneer geschriften worden verspreid,

En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

En wanneer de hel wordt ontstoken,

En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.

En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,

Zijn loop volgt en ondergaat,

En de nacht wanneer deze heengaat.

En de dageraad als deze aanbreekt.

Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,

Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,

Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.

En uw metgezel is niet krankzinnig.

En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.

En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.

En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.

Waarheen richt gij u dan?

Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.

Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.

En gij zult niets willen behalve wat God wil, de Heer der WereldenWIe wil van jullie oprecht wandelen .


KOm naar onze Site www.islamleer.nl

Leer islam ,kom en discussier , massalah ( alle lof zij allah ).


Met virendelijke groeten mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

en stel... stel nou.. dat ik na dingen over de islam gelezen te hebben (wat ik in feite ook heb maartoch) dat ik dan nog steeds christen wil blijven omdat jezus van mij houdt en mohammed niet?? wat dan? who is to blaim?

Dat probleem heb ik niet .

Ik geloof in Jezus vrede en zegeningen zij met hem hij is de boodschapper van god.
Hij heeft het woord van god verkondigt aan de mensheid .
Maar hij zelf kwam niet met de bevestiging Hij zei ik kan jullie niet alles vertellen dat kunnen jullie nog niet aan.
En hij zij strek jullie wachtposten uit totdat de geest van de waarheid tot jullie gekommen is .
die de gehele waarheid zal verkondigen en dat is mohammed vrede en zegeningen zij met hem .

Een moslim bovendien gelooft in god .
In zijn boeken de thora de bijbel de zabor en de koran.
in zijn profeten van Noach als eerste profeet tot er met Mohammed als laatste profeet en als bevestiging voor wat voor hem is .
en tussen deze twee profeten zijn er een heleboel gezonden waaronder Jezus en Mozes vrede zij met hen allen .

wij geloven in de engelen van god.

wij geloven in de voortbeschikking.
wat voor ons is voorgeschreven het goede of het slechte lot .
Makkelijk wij weten nooit wanneer we zullen sterven en we weten nooit wat er in de toekomst met ons gaat gebeuren.
iemand die ongelovige was kan opeens inkeren tot de islam.
en iemand die moslim was kan zo inkeren tot ongelovig.
wij geloven dus in de voortbeschikking .

en hierboven op geloven wij in de laatstte dag met zekerheid.


god wil maar 1 ding van ons dat is dat wij zich aan hem onderwerpen en een taak van aanbiddding op ons nemen .
de rest is ondergeschikt aan dit doel .


Weet je waarom je de bijbel niet moet volgen beste meneer of mevrouw.

er staan zoveel tegenstrijdigheden in zoveel onenigheden dat het niet meer geloofwaardig is.

jezus is geen god noch zoon van god maar boodschapper van god en hij is de enigste boodschapper die terugzal keren op aarde .

Om de mensen te laten zien dat hij niet gekruizigd is en dat hij geen god is .

maar slechts een dienaar en booschapper van de ene god , die geen deelgenoten heeft , hij is niet verwerkt noch heeft hij verwerkt en niemand is aan hem gelijkwaardig .


God zegt in de koran :


Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.


dit is degene die voor de islam jezus en de anderen profeten gevolgd heeft .

na de islam zal alleen de koran dienen als leiding voor de mensen tot de dag des oordeels .

Dit boek is de enigste die bewaard is gebleven lees dit uit de heilige koran dit zegt alles :

Alif Laam Miem.

Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.

Die in het onzichtbare geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.

En die geloven in hetgeen je is geopenbaard en in hetgeen vóór je is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.

Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen en zullen slagen.

Zeker, zij die (de waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of je hen waarschuwt of niet - zij zullen niet geloven.

God heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier en hen wacht een zware straf.

En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in God en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn."

Zij trachten God en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf en beseffen dat niet.

Er is een ziekte in hun hart en God heeft die ziekte verergerd; er wacht hen een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters".

Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch beseffen het niet.

En wanneer hen wordt gezegd: "Gelooft, zoals andere mensen geloven", zeggen zij: "Zullen wij geloven, zoals de dwazen hebben geloofd?" Ziet toe! Zij zijn het die dwaas zijn, doch weten het niet.

En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: "Wij geloven", doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: "Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts (met hen)."

God zal hun spotternij bestraffen en Hij zal hen blindelings in hun overtreding verder laten afdwalen.

Zij zijn het die dwaling hebben aanvaard in ruil voor de rechte weg, maar hun handelwijze heeft hen geen gewin gebracht, noch konden zij worden geleid.

Hun toestand is als die van iemand die een vuur ontstak en toen het zijn omgeving verlichtte, nam God hun licht weg en liet hen in diepe duisternis, zodat zij niet meer zien.

Doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug;

Of (dat zij) bij zware regen waarbij dichte duisternis, donder en bliksem uit de hemel komt, uit doodsangst hun vingers in de oren steken vanwege de donderslagen. God omringt de ongelovigen.

Bijna beneemt de bliksem hen het gezichtsvermogen; telkens als het hen beschijnt, wandelen zij daarin, maar wordt het weer donker, dan staan zij stil. En, zo God het wilde, zou Hij hen het gehoor en het gezicht kunnen ontnemen, waarlijk, God heeft macht over alle dingen.

O mensen, aanbidt uw Heer, die jouw en degenen, die vóór je waren, schiep - opdat je behouden zult worden.

Die je de aarde tot een legerstede maakte en de hemel tot een gewelf en Die water van de wolken deed neerdalen en daardoor vruchten voortbracht als voedsel voor jou. Plaatst derhalve geen gelijken naast God, tegen beter weten in.

En, indien je in twijfel bent omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept jouw helpers buiten God, als je waarachtig bent.

Morgen geef ik wel meer hierover met vriendelijke groeten mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Het is niet dat ik jouw mag ik mag geen 1 SATANIISTISCHE LEUGENAAR .
Op het begin dacht ik dat je christen was , maar ik bleek het verkeerdt te hebben.
Ik mag alleen de mensen van het boek .
En de enigste wijsheid bij mij is de koran en de suna van de profeet mohammed vrede en zegeningen zij met hem
EN VOOR DE DUIDELIJKHEID WANT JE LIJKT EEN BEETJE ACHTELIJK DENK .
DE WAARHEID IS DE KORAN EN DE SUNA EN GEEN LEUGENS VAN JOUW .


IK BEN VOOR NIEMAND BANG BEHALVE VOOR ALLAH ALLEEN LAAT DAT DUIDLEIJK ZIJN OKE !

TIDZZ ze beginnen hier ook op tescheppen die satanische leugenaars .
hoogmoed en jaloerzie kom dan op .

PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES.

En ik neem de uitdaging zeker tegen jouw aan , IK GA JE DODEN WAT VINDT JE HIERVAN.

Met woorden dan he ' niet bang zijn.

als jij mij oorlog verklaart net zoals alle ongelovigen wanneer zij de waarheid horen dan maak ik je wel af .
moet jij wel eerst aanvallen anders mag het niet dan is het HARAM

begrijp je het of niet .


WIJ moslims het gaat ons altijd om de waarheid de persoon is onbelangrijk
maar het gaat ons om de uitsspraken die hij doet.
als hij iets beweerd wat in strijd is met de Suna dan zullen we hebben weerleggen, dan zullen we duidelijk maken aan de anderen.
want wij bekommeren ons over de gemeenschap , wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen.
maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwetsie het gaat ze om de persoon.
en daarom zal je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken en meschien zullen ze je geeneens vertelen wat hij verkeerd doet
kijk uit voorhem hij is gevaarlijk , hij is dat hij is dat en wat heeft hij gedaan dat weten ze niet te zeggen.
dat is het probleem het is niks anders dan jaloerzie niks anders dan afgunst.
als je ziet dat een persoon zomaar scheld en niet kan basseren of feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst.

de moslims daarin tegen alles basseren zij op bewijzen hij heeft dat gezegd en dat is in strijd met de volgende uitspraken van de profeet .

zo heeft god de tekeken duidelijk gemaakt hopelijk zullen jullie de leiding volgen .

Ik ga nu slapen ik heb genoeg gedaan voor vandaag .

DOEiNOU als je het een beetje veel vindt wat de moslims doen , dan zeg ik bijvoorbeeld want ik doe niet zo ik hou van iedereen die gelooft in Allah en in zijn boodschappers.


Door hitler zijn in de 2 wereldoorlog meer dan 1 miljoen doden gevalen .
en hitler zij dat hij christen is .

busch heeft meer dan 1000den onschuldige doden op zijn geweten. hij zegt ook dat hij christen is .

Wat een terroristen zeg die christenen , en voor de duidelijkheid ik omhels geen aithiestische leugenaars zoals jij ik verafschuw ze .

Mohammed vrede en zegeningen zij met hem overleverd aan ons .

Heb niet degene lief die allah en zijn boodschapper tegenwerken ook al is dit jouw eigen bloedverwant dus je vader of moeder .

Dit is duidlelijke taal en geen leugens ,


Is het geen leiding voor hen (te weten) hoeveel generaties Wij voor hen vernietigd hebben, in wiens verblijfplaatsen zij lopen? Waarlijk hierin zijn beslist tekenen voor mensen van begrip. (Qoer-aan Soerah Ta-Ha: 128 )


Als we deze allemaal als "voorbeelden" beschouwen, kunnen we zien dat sommige delen van onze maatschappij niets beter zijn, in de zin van ontaarding en overtredingen, dan de volkeren die vergingen en die in deze verhalen beschreven worden.

De meeste maatschappijen hebben tegenwoordig een grote populatie van sodomisten en homoseksuelen in hun midden die ons herinneren aan het "Volk van Loeth". De homoseksuelen, die seksfeesten met "prominente mensen uit de maatschappij"

bijwonen, vertonen alle soorten van verdorvenheid die hun evenbeelden in Sodom en Gomorrah overtreffen. Er is een groep van hen die, vooral, in de grotere steden van de wereld leven die "zelfs nog verder zijn gegaan" dan degenen in Pompeii.

Alle maatschappijen die we onderzocht hebben zijn gestraft door natuurlijke rampen zoals aardbevingen, stromen, overstromingen enz. De maatschappijen die afdwalen en het durven zulke vergrijpen te plegen, zouden best op een vergelijkbare wijze gestraft kunnen worden.

Het moet niet vergeten worden dat Allah iedere persoon of land Hij kan straffen, wanneer Hij maar wil. Of, Hij kan wie Hij maar wil, een gewoon leven laten leiden in deze wereld en hem straffen in het Hiernamaals. De Qoer-aan verklaart:

Dus straften Wij ieder voor zijn zonden, onder hen waren er sommigen aan wie Wij een krachtige wind met een regen van stenen stuurden en onder hen waren er sommigen die door een verschrikkelijke schreeuw overmand werden en onder hen waren er sommigen die Wij door de aarde lieten opzwelgen en onder hen waren er sommigen die Wij verdronken. Het was Allah niet Die hen onrecht had aangedaan, maar zij hadden zichzelf onrecht aangedaan. (Qoer-aan Soerat al-Ankaboet: 40 )

De Qoer-aan vertelt ook over een gelovige, die van de familie van Fir'awn was en leefde in de tijd van Moesa, maar die zijn geloof verborg. Hij zij tot zijn volk:

"O mijn volk! Waarlijk, ik vrees dat jullie hetzelfde lot zullen begaan als die (ramp)dag van de bondgenoten!" Net als het lot van het volk van Noeh en 'Ad en Thamoed en degenen die na hen kwamen. En Allah wil geen onrechtvaardigheid voor (Zijn) slaven. En O mijn volk! Waarlijk! Ik vrees voor jullie voor de Dag waarop de wederzijdse geroep zal zijn. Een Dag waarop jullie je zullen omdraaien en vluchten zonder een beschermer van Allah te hebben. En iedereen die Allah laat dwalen, voor hem is er geen leiding." (Qoer-aan Soerat al-Ghafir: 30-33 )

Alle profeten waarschuwden hun volk, wezen hun op de dag des oordeels en trachten hen bang voor de straffen van Allah te maken, net zoals de gelovige die zijn geloof verborg, deed. De levens van alle profeten en boodschappers werden

doorgebracht in het keer op keer uitleggen van deze zaken aan hun volk. En toch beschuldigden de mensen aan wie zij gestuurd waren hen over het algemeen van oneerlijkheid, of van het pogen materiele winst te verkrijgen of hun superioriteit over hen proberen te laten gelden.

En zij zetten hun eigen stelsels voort zonder na te denken over wat de profeet had gezegd of over hun daden na te denken. Sommigen van hen zijn nog verder gegaan en probeerden de gelovigen te vermoorden of te verbannen. Het aantal gelovigen dat gehoorzaamde en volgde was meestal erg weinig. In de gevallen van de opstandige gemeenschapen, redde Allah echter altijd de profeten en hun volgelingen.

Ondanks de duizenden jaren die voorbij gegaan zijn en de veranderingen in plaats, manieren, technologieën en beschavingen is er toch weinig veranderd in de eerder genoemde maatschappelijke structuren en stelsels van de ongelovigen. Zoals we boven al hebben benadrukt, heeft een bepaald deel van de maatschappij waarin we leven alle ontaarde kenmerken van de mensen die in de Qoer-aan beschreven staan. Net zoals de Thamoed, die een te kleine maat gaven, zijn er vandaag de dag ook een groot aantal vervalsers en zwendelaren. Er bestaat een "homoseksuele gemeenschap" die verdedigd wordt wanneer de gelegenheid zich voordoet en de leden ervan doen niet onder voor het volk van Loeth, bij wie seksuele verdorvenheid een hoogtepunt bereikt had. Een groot deel van de maatschappij bestaat uit mensen die net zo ondankbaar en opstandig als het volk van Saba zijn, net zo ondankbaar voor de rijkdom die hen gegeven is als de mensen van Iram, net zo arrogant en beledigend tegenover de gelovigen als het volk van Noeh en net zo onoppassend voor maatschappelijke rechtvaardigheid als 'Ad.

Dit zijn zeer belangrijke tekenen.

We moeten altijd in gedachten houden dat wat voor soort veranderingen er ook in een maatschappij teweeg worden gebracht of in wat voor staat van technologische vooruitgang ze ook zijn of wat hun mogelijkheden ook zijn, dat deze van hoegenaamd geen belang zijn. Niets van dit alles kan iemand redden van de straf van Allah. De Qoer-aan vermaant ons allen deze realiteit:

Reizen zij niet over land en zien wat het einde is van degenen die vóór hen waren? Zij waren machtiger dan hen in kracht en zij bewerkten de aarde en bevolkten die in grotere aantallen dan deze (heidenen) dat gedaan hebben, en tot hen kwamen hun boodschappers met duidelijke bewijzen. Zeker, Allah heeft hen geen onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan. (Qoer-aan Soerat ar-Roem: 9)

"Verheerlijkt bent U, wij hebben geen kennis
behalve van wat U ons onderwezen heeft.
U bent de Alwetende, de Alwijze.
(Qoer-aan Soerat al-Baqara: 32 )
Laatst gewijzigd door Islaminside op zo jun 17, 2007 12:35 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Freya schreef:
Islaminside schreef: en wat me opvalt de moslims zijn nooit begonnen met oorlog voeren, en de doden waren in deze oorlog zowat alleen bij de moslimkant ,
en van die doden is driekwart onschuldig ..
Nou, dat betekend, gezien deze uitspraak, dat jij mijn post van eerder op de dag, totaal niet gelezen hebt.

Ik vind dit namelijk een zeer domme uitspraak, gezien de veroveringen van moslims in Europa, Afrika en Azië. Miljoenen doden, alleen al onder hindoes in India, een geschatte 80 miljoen. Perzië, veroverd, Turkije, veroverd, Noord-Afrika, het midden- oosten, veroverd. Daar werden amazighen verplicht, na een oorlog die vijftig jaar heeft geduurd, te dienen in het moslimleger. De mooie, blanke amazighen vrouwen, verhandeld als slavinnen.

En als het nu alleen maar was, zoals de mythe verteld, dat het was om de islam te verspreiden, zoals een amazighen koningin al zei, :
Als jullie arabieren, alleen hier zijn om jullie boodschap te verspreiden, dan, laat de boodschap achter en verdwijn...

Dat werd niet gedaan, want de ware reden was dat de arabieren daar en in andere wereldelen waren, ver van hun eigen woonplaats verwijderd, niet om de islam te verspreiden, maar om hun eigen wereldrijk te creeëren en winsten te maken.

Dus, een nogal lachwekkend opmerking van je Islaminside, want, als moslims nooit beginnen met oorlog voeren, wat deden ze dan in vredesnaam zo ver weg van huis en hebben ze ware bloedbaden aangericht?

OOh ik dacht dat je het over de oorlogen in irak , afganistan hadden en het terrorsme wacht dit zegt dan wel wat .
want hier zijn de ongelovigen begonen.
en bij die landen veroverden ze die landen gewoon ze hadden oorlog.
maar moslims vermoorden geen onschuldige mensen net zoals jullie

kijk hier de doden die hierbij zijn gevallen tien keer het dubbele dan wat er bij de islam is gevallen;
Honderdjarige oorlog Vlaanderen (etc.) - Frankrijk
Brabantse Successieoorlog Vlaanderen en Gelre - Brabant 1355-1357
De Nederlanden (als staat)
Fries-Hollandse oorlogen Holland - Friesland 1272-1524
Tachtigjarige oorlog De Nederlanden, (Noordelijke en Zuidelijke) - Spanje 1568-1648
Portugees Nederlandse oorlog Portugal 1588–1654
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog Verenigd Koninkrijk 1652-1654
Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog Scilly-eilanden 1651-1986
Zweeds Nederlandse oorlog Zweden 1657–1660
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog Verenigd Koninkrijk 1665-1667
Derde Engels-Nederlandse Oorlog Verenigd Koninkrijk 1672-1674
Franse oorlog Frankrijk 1672-1678
Negenjarige Oorlog Frankrijk 1688-1697
Spaanse Successieoorlog Spanje 1701-1714
Oorlog van de Quadrupel-Alliantie Spanje 1718-1720
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog Verenigde Staten (Fra., Spa., Ned.) - Verenigd Koninkrijk 1775–1783
Vierde Engels-Nederlandse Oorlog Verenigd Koninkrijk 1780-1784
Napoleontische Oorlogen Frankrijk 1789 - 1815
Paderi-oorlogen Sumatraanse volkeren 19e eeuw
Java-oorlog Java 1825-1830
Belgische Onafhankelijkheidsoorlog België

verkrachtingen ,slavenhandel , terorissme , noem maar op
Laat ik de dodenaantal maar niet gaan schrijven je gaat schrikken .

het gaat bij de moslims niet om de moslim of persoon maar om de uitspraken die hij doet .
als iets tegen de koran en de suna is dan zullen we hem weerlegen en tegensprken.

wij bekommerem ons om de gemeenschap.

Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Nou, nou nou. lieve Moh.
Dit kan niet toch? Ik weet dat je religie je opdraagt om mensen te haten, maar mij haten en mij voor Satanische leugenaar uit te maken gaat toch wel wat ver.
We kregen net zo'n leuke band.
Tja... Islam heeft je leren haten.
Jij ziet me als een onrechtvaardige, dus moet je tegen me vechten,
mijn religie draagt me op om met iedereen testrijden die allah en zijn booeschapper tegenwerkt en ik mag hen niet liefhebben.
En nog een keer , ik mag geen 1 satanischtische leugenaar laat dat duidelijk zijn kom met bewijs.


193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.
Ik ben geen goede Christen in je ogen, dus moet je me haten. Wij kunnen dus nooit vrienden worden.

MAAR INDIEN ZIJ MET STRIJDEN OPHOUDEN , DAN IS ER GEEN VIJANDIGHEID MEER TOEGESTAAN , BEHALVE TEGEN DE ONRECHTVAARDIGEN.

En je hebt twee manieren om tegenhen te strijden met :

Strijden door de leugens het hoofd te bieden en tegentewerken , mensen uittenodigen naar het geloof.lezingen geven , de waarheid verkondigen . dus met woorden , discussieren dit is wat wij doen.

en tweede manier is met wapens als zij jullie bestrijden met wapens bestrijdt hen , dood hen maar dood geen vrouwen , kinderen en bejaarden allah is niet met het onrechtvaardige volk


28 Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan Allah tenzij u zorgvuldig voor hen hoedt En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren

Daarom mag ik niet jouw lief hebben , de Satanische aitheistische leugenaars verleiden de mensen van de weg van god tot dwaling en geen leven .


Maar weet je Moh, ik als Christen haat jou niet. Dat kan ik niet. Niet omdat het in de bijbel staat dat ik jou niet mag haten, maar vanuit mijzelf kan ik dat niet. Dat komt omdat Jezus in mijn hart zit.
Niet de duivel . Dus je kan mij geen satankind noemen.
Ik kan jou wel satan kind noemen, omdat je de satan aanbid. Jij denkt dat je God aanbid, maar Allah is niet de levende God Moh. Ik zou willen dat je dat kon inzien, dan ging de haat uit je hart.
Ik haat jouw niet , IK MAG JOUW GEWOON NIET .

Allah(sbht) zegt in de koran : Degene die Allah en zijn boodschapper tegenwerkt mag ik niet liefhebben.


De profeet zei: jullie zullen het paradijs niet betreden totdat jullie geloven en jullieg geloven niet voordat jullie elkaar liefhebben.
zal ik jullie over iets vertellen waardoor jullie van elkaar gaan houden?
Groet elkaar vaak , door middel van het geven van salaam.de profeet vrede en zegeningen zij met hem zei: er zijn drie zaken die , als zij samengebracht worden, de imaan voortbrengen: eerlijk tegenover jezelf zijn, mensen begroeten met sallaam en zichzelf van gierigheid bevrijden.

Abdoellah bin Oemar god moge hem begenadigen zei: een man vroeg de profeet vrede en zegenigen zij met hem: wat is de beste daad voor
een moslim ?
hij zei: anderen bevrijden en de begroeting van de salaam geven,
aan degenen die je kent en degenen die je niet kent.

En ik aanbidt god alleen en ik ken hem geen deelgenoten toe zoals jij doet .

Jezus (vzmh) is slechts een boodschapper van god en een oprechte dienaar .

Net zoals mohammed (vzmh) een boodschapper is van god een oprechte dienaar en bevestiging voor de mens der werelden.

Net zoals Mozes (vzmh) een boodschapper is van god een een oprechte dienaar .
Oh mensen zeg:

"God is de Enige.

God is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.

Jezus zei: Hou van je broeder als van je eigen ziel. Hoed hem als de pupil van je oog.
Daar bedoelde Jezus mee dat we van iedereen moeten houden en voor mensen moeten zorgen. Niet alleen voor Christenen, maar niemand uitgezonderd. Wij moeten ook van Moslims houden. Dat leert Jezus ons.

Ik hou van mijn moslim broeders en zuster vanwege allah.
En ik hou niet van de ongelovige vanwege allah.

de ongelovigen volgen de satan en niet de weg van god .
En ariel het verschil tussen jouw en een ongelovige is niks .


Je zegt je bent christen maar je geloof niet in de hel .

Ik ben meer christelijk dan jou ' ik geloof in god in zijn boeken in zijn profeten in zijn engelen in de laatste dag met zekerheid.

dat kan jij niet zeggen .

jij verloocht de helft met je SAtanische leugens .


Paar voorbeelden
Zie Gen. 19:24; Ex. 9:23; Num. 11:1; Deut. 4:11, 36; 9:3; 18:16; 1Kon. 18:24; 2Kon. 1:10, 12, 14; 2:11; 1Kron. 21:26; 2Kron. 7:1; Job 1:16; Ps. 18:13; 50:3; 68:2; 78:21; Jes. 30:27; 42:25; Jer. 5:14; 17:4; Joël 2:30; Luk. 9:54; 17:29; 2Thess. 1:7; 2Petr. 3:12; Openb. 10:1; 13:13; 20:9.

"De Heer zal komen als een vuur, zijn wagens zijn een wervelwind. Hij is in woede ontstoken. Hij dreigt met laaiende vlammen." - Jesaja 66:15 GNB

"Ik zal jullie aan je vijanden overleveren en jullie worden meegevoerd naar een onbekend land; want ik bries van woede, mijn woede is een laaiend vuur." - Jeremia 15:14 GNB

"Wacht tot ik, de Heer, ingrijp, wacht op de dag dat ik als aanklager optreed, want dit is mijn besluit: volken te verzamelen, koninkrijken bijeen te brengen, op hen mijn razende woede te koelen. Door het vuur van mijn woede wordt de hele aarde vernietigd." - Zefanja 3:8 GNB

"Want de Heer, jullie God, is een laaiend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich." - Deuteronomium 4:24 GNB

"Want onze God is een verterend vuur." - Hebreeën 12:29


Abu bakr zij degene die mohammad aanbidt weet dat mohammed dood is en niet leeft .

Degene die god aanbidt weet dat god leeft en nooit sterft .


Allah zei vervolgens : vandaag heb ik jullie geloof voor jullie (volken) alle mensen vervolmaakt.
Ik heb de godsdienst de islam wat al aan Adam is geven volledig aan jullie onderwezen.
En ik heb mijn barmhartigheid voledig aan jullie onderwezen.

O'' mijn heer vergeef mij en wees mij genadig en leidt mij en voorzie mij .
ik zoek mijn toevlucht bij het perfecte woord van Allah- wat noch de oprechte noch de corrupte kan overwinnen - tegen het kwaad wat hij geschappen heeft , van wat hij gemaakt heeft en van wat hij verspreidt heeft , tegen het kwaad wat van de hemelen naar beneden komt en van naar hen omhoog komt, tegen het kwaad van wat hij over de aarde heeft verspeid en wat daaruit voortkomt , tegen de kwade beproevingen van de nacht en de dag en egen het kwaad van degene die 's avonds op bezoek komt , behalve die met het goede komt O' genadige.

Jezus zei ook: Wie de Vader belastert, hem zal worden vergeven, en wie de Zoon belastert, hem zal worden vergeven. Maar wie de Heilige Geest belastert, hem zal niet worden vergeven, op aarde noch in de hemel.
En ook daar maak jij je schuldig aan Moh. Ik moet het tegen je zeggen.
Jij ontkent de heilige geest, en dat is niet goed. Je wilt toch naar de hemel?

Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

De Koning der mensen,

De God der mensen.

Opdat Hij mij bevrijd van het kwade der inblazingen van de duivel.

Die in het hart der mensen fluistert

Vanuit het midden der djinn en mensen."


Beate ariel "God is de Enige.

God is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."


Niemand is gelijk aan god en Ariel jij zal het vuur betreden wanneer jij iemand toekent dat god deelgenoten heeft .
want dan volg je geen god maar leugens .

Jezus aanbadt alleen god .
mozes aanbadt alleen god

Laat ik een paar tegenstrijdig heden opgeven waarom jij leugens volgt en niet de waarhied .

beste Ariel , Allah zij en kom je belofte na want over de belofte worden jullie op de dag des oordeels ondervraagd.
laten we beginen.

in Markus 15 : 20 tot er met 22
staat namelijk het volgende.

En als zij Hem bespot dus jezus (vzmh) hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.


Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt


Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg
En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;


dus volgens markus was het simon van syrena die opgedragen werdt om het kruis te dragen.
Maar volgens Johannes moest Jezus(vzmh) zelf zijn kruis dragen.

Ook merken wij op dat markus het volgende zegt over het drankje dat toegedient werdt alvorens zijn kruiziging.
Hij zegt namelijk :
En gaven hem met mirre ( mirri is eigenlijk een bitter smakende mengsel) en gaven hem met mirre gemengde wijn.
Maar hij (jezus) nam die niet aan.
dat staat in markus 15 :23

Maar mattheus zegt of spreekt van een heel ander drankje , hij zegt namelijk zij gaven hem edik.
En edik is eigenlijk azijn met gal gemeng drinken.
en toen hij (jezus) dien proefte wilde hij niet drinken.
dat staat in mattheus 27;34

en andere zaak waarover geen overeenstemming beruikt kon worden wat het opschrift dat vermeldt stond op het kruis , kruis van jezus zogenaamd.

Markus zegt namelijk En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: De KONING DER JODEN

Markus 15;26

terwijl mattheus van het volgende spreekt boven zijn hoofd hechten zij een opschrift zijn misdrijf vermeldent , dit is jezus (vzmh) de koning der joden.

mattheus 27;37

Ook zegt Johannes , pilates had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht daarop stond jezus de nazarener de koning der Joden.

dus hieruit blijkt hoe nou keurig de vastleging van de bijbel is geweest.

de geschiedt schrijvers kunnen het zelfs niet eens worden over het opschrift dat vermeldt stond op het kruis van jezus vrede zij met hem.

Ook als er gesproken wordt over de 2 mannen die tezamen met jezus gekruizigd werden.
lijkt men geen duidelijkheid te kunnen geven hierover.
de ene keer lijken de bijde gekruizigte heren de spot te drijven met jezus (vzmh) en de andere keer lijkt een van hen juist optekommen voor jezus (vzmh).

Markus zegt namelijk ook zijn mede kruizelingen hoon de hem dat betekent me verachting bespotten.
dus ze begonnen hem uitteschelden.

Maar lukas kiest voor een heel andere senario en hij zegt en een der gekruizigten boosdoeners zij smalend tot hem , zij gijt niet de christus, verlos uzelf en ons . maar de andere bestraften hem en andtwoord
e vrees gij ook god niet. nu gij de zelfde straf ondergaat , en wij terecht want wij krijgen onze verdiende loon.maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.en daarmee refererende naar jezus(vzmh). en dit staat in lukas 23;39 tot er met 43.

En ook als we kijken naar de tijdstip waarop zogenaamd Jezus(vzmh) gekruizigd zou zijn .
Je zult zien dat de bijbel van verschillende tijdstippen spreekt.
Markus zegt namelijk het was de derde uren toen zij hem kruizigten.

En dat staat in markus 15:25

Terwijl Johannes spreekt van de zesde uur , hij zegt namelijk het was de dag voor pasen ongeveer het zesde uur.

Hij zijde tot de Joden zie hier u koning , maar zij schreeuwde weg met hem, kruizig hem .
Pilates zijde tot hem , moet ik u koning kruizigen de over priesters antwoorden , wij hebben geen andere koning dan den Keizer.
Toen leverde hij hem aan hen om gekruizigd te worden.

Ook over de laatste worden van jezus(vzmh) lijken zij het niet eens te worden.
markus zegt en ten 9 uur riep jezus met luidde stem : mijn god mijn god waartoe heeft gij mij verlaten.
dit staat in markus 15;34.

daarin tegen zegt lukas en jezus riep met luide stem:
vader aan u handen vertrouw ik mijn geest toe.
dat staat in lukas 23:46

dus hiermee hebben wij enig zins proberen aan te tonen . dat er daadwerkelijk een groot aantal onenigheden en tegenstijdigheden verweven zijn door het verhaal van jezus in de bijbel.
En dat maakt de zaak natuurlijk ongeloofwaardig.

Maar wil je de waarheid van jezus horen vertel het mij ik leg je uit:

1 vers uit de koran over jezus vrede zij met hem.

god zegt en wat betreft hun uitspraak wij hebben de messias jezus zoon van maria , boodschapper van god gedood , maar maar zij doodde hem niet.
En zij kruizigte hem niet.
Maar iemand die voor hem op hem leek .
en voorwaar degene die daar over mening van verschillen , hebben daar onderling twijfels over .
Zij hebben daar geen kennis over.
zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem (jezus) gedood hebben.
Maar Allah (sbht) heeft hem juist tot zich opgeheven.
En God is almachtig alwijz.
En er is niemand van de lieden van het boek.
of hij moet voor zijn dood (dus voor de dood van jezus(vzmh) in hem dus jezus geloven.
en op de dag der opstanding zal hij en getuige over hen zijn.

Dit vers staat vermeldt in Surat An-nissa 157 tot er met 159.

Dit zijn slecht een paar voorbeelden over de fouten in de bijbel.
Als we het over de woorden die eruit zijn gehaald dan kan ik hier 40 blz vol schrijven.

Heb je ooit de Engels versie(other rise version) van de bijbel gelezen en de nederlandse versie.
lees het je ziet het zelf wel.

En trouwens het boek de bijbel is van god waarom moeten zij het veranderen alles wat van god komt is toch perfect .
Waarom gaan ze de bijbel veranderen naar de aller nieuwste testament zogenaamd mode.

Nee' het laatste boek dat nedergezonden is de koran.
waar geen onenigheden, twijfelen zijn of tegenstrijdigheden.nee'
de koran is precies zo als hij aan mohammed geopenbaardt is .

En hij gebied ons om te geloven in de boeken van god de thora de bijbel de zabor en de koran.
In zijn profeten.
in zijn engelen .
in god in de lotstbestemming en de laatste dag met zekerheid.
en de koran wordt beschermt lees de laatste paar zinnen van deze vers.
god zij namelijk in de koran

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Bij de hemel met zijn constellaties.
2. En bij de beloofde Dag.
3. En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.
4. Vervloekt zijn degenen die groeven maakten -
5. Daarin vuur stookten -
6. Ziet! Zij zaten er bij,
7. En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.
8. En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in God geloofden, de Almachtige, de Geprezene.
9. Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en God is Getuige van alle dingen.
10. En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.
11. Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal.
12. Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.
13. Hij is het Die schept en weder voortbrengt;
14. En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;
15. De Heer van de Troon, de Roemrijke;
16. Uitvoerder van wat Hij wil.
17. Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,
18. Van Pharao en de Samoed?
19. Ja, maar de ongelovigen loochenen het.
20. En God omsingelt hen van achteraf.
21. Voorwaar, het is een glorierijke Koran,
22. Op een beschermde tafel.

OHJA WILLEN JULLIE WETEN WIE JEZUS DAADWERKELIJK IS EN DAT HIJ EEN VAN DE 10 TEKENEN IS VAN DE DAG DES OORDEELS.
VRAAG MIJ MAAR IK LEG HET WEL U

Jezus zei: Onderzoekt alle dingen, maar behoudt het goede.
Dat heb ik gedaan Moh, alles onderzocht, en het goede behouden.
Heb jij alles onderzocht? of heb jij je alleen in Islam verdiept.
Dan heb je geen vergelijkings materiaal. Nou ja, je bent nog jong, er kan nog van alles met je gebeuren.Ik heb zoveel dingen gelezen de waarheid is de islam .
Het is geen en gelovig dat zich het hoofdt biedt tegen het slechte dan de islam .
Iedereen is verleidt op deze wereld behalve degene die de islam en de suna puur in hun hart volgen .
Er zijn moslims die zegen wij geloven maar ze biden niet doen niks in de islam .

daarom praatjes vullen geen gaatjes.

Jezus zal de enigste profeet zijn die terug zal keren .
En op die dag beste Ariel zal jij zien wat jou te wachten staat lees dit .De profeet Mohammed vrede zij met hem zei : Ik zweer bij degene in wiens handen mijn ziel ligt.
De tijd is bijna aangebroken .
Dat de zoon van Maria (Jezus) tussen jullie zal nederdaalt.
Als een rechtvaardige rechter.
Hij zal het kruis breken, het Varken doden,Aljiezja opheven,.
En het geld zal dan in overvloed zijn.
In een andere overlevering staat dat het geld zo veel in overvloed zal zijn dan niemand meer dit wil aannemen.
In die tijd zal zelfs een shasda (shashda) wat een onderdeel is van het gebed .
Beter zijn dan deze hele wereld met alles wat er in is.
In de tijd van Jezus(vzmh) zullen er geen behoeftige mensen meer zijn.
geen arme mensen meer zijn.
want het geld zal destijds in overvloed zijn.
Heerlijk zal het leven zijn naar de terugkeer van Jezus zoon van Maria.
In die tijd zal de grond opgedragen worden om haar rijkdommen naar buiten te brengen.
In de tijd van jezus(vzmh) zal ook het veiligheid in het land uitstrekken.
Alles en iedereen zal veilig zijn.
De plaats waar Jezus(vzmh) zal nederdalen Nabij AL-MANAR A bijda .
Of terwel het Witte koepel.
Aan de oostelijke zijde van Damascus.
Hij (jEZUS) zal naar beneden kommen steunend op de vleugels van twee engelen.
Als hij zijn hoofd laat zaken dan druipt ie.
ALs hij zijn hoofd naar boven brengt , dan valen er water druppels naar beneden.
Die op zilvere korrels lijken.
HIJ ZAL DE MOSLIMS ONVERWACHT VERASSEN.
TERWIJL ZIJ BEZIG ZIJN MET HET VOORBEREIDEN OP HET OCHTEND GEBED.
OPDAT MOMENT ALS DE LEIDER VAN DE GELOVIGEN JEZUS ZIET , DOET HIJ EEN STAPJE NAAR ACHTEREN.
OM DEZE VOORAANSTAANDE PROFEET IN DE GELEGENHEID TE STELLEN OM HET GEBED TE LEIDEN.
MAAR DAN DUWT JEZUS VREDE ZIJ MET HEM DEZE MAN WEER NAAR VOREN.
EN ZEGT TEGEN HEM ; NEE' DEGENE DIE JULLIE VOORGAAT IN HET GEBED DIENT 1 VAN JULLIE TE ZIJN.
DIT IS EEN GUNST WAARMEE GOD DE GEMEENTSCHAP VAN MOHAMMED(VZMH) HEEFT BESCHONKEN.
En dan zal de leider van de gelovigen dit gebed leiden.
En kijk naar deze eer die onze gemeentschap toekomt.
De achtbare profeet Jezus(vzmh) besluit achter een man te bidden.
Die toebehoort aan de UMMAH (gemeentschap van mohammed(vzmh).
en het feit dat hij achter de imaam van de moslims bidt.
geeft tevens aan dat Jezus(vzmh) bij zijn terugkeer zal handelen volgens de wetten van de islam.
Volgens de wetten van Mohammed(SLWS)(VZMH).
Ook staat vermeldt in een AUTHENTIEKE overlevering dat Jezus vrede zij met hem el omra al hadj zal verrichten.
bedevaart bij het huis van Abraham (in mekka) het huis met de zwarte hoeksteen, het huis van Allah.

Dus dat geeft aan dat hij (jezus vzmh) zal handelen volgens de voorschriften van de islam , hij komt niet met een nieuw geloof.
HIJ ZAL ZICH HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET LAASTE GELOOF.

NAMELIJK DE ISLAM,.

Als de moslims klaar zijn op het ochtend gebed,
begint de jacht op de djalaal.
want de moslims zijn opdat momemt in een hevige stijdt tegen de djalal.
Maar zodra de djalaal ziet dat de gelederen van de moslims aangesterkt zijn met niemand minder dan de profeet Jezus(vzmh).
begint de djalaal op te losen en inteslinken net zoals zout in water oplost.
Maar dan stevent Jezus(vzmh) op hem af om de laatste vernietigende klap uit te delen.
en de mens heid te verlossen van deze geniepige en vreselijke leugenaar.

ALLAH uakbar ( god is de allerhoogste)

En dit gebeurt allemaal bij een klein plaatsje nabij Jeruzalam, genaamd Bab'oe Lu''ut .
En let op de preziese aanduiding van de profeet Mohammed (vzmh).
Hij spreekt over het plaatsje Bab'oe Lu'ut.
Dit zijn de woorden van iemand die zeker en overtuigd is van het gene wat hij zegt.
En dit kan ook niet anders .
aangezien deze woorden een openbaring zijn van de Heer Der Werelden.
Vervolgens zal Jezus(vzmh) afgaan op de mensen die tegenstand hebben geboden aan de djalaal en tegen hem (djalaal) hebben gevochten.
En ongeschonden zijn gebleven van de djalaal.
En hij zal over hun gezichten vegen.
en hun vertellen over de HOOGE positie die hen toekomt in het paradijs.
En de bekoringen en de genietingen die Allah voor hen heeft klaargemaakt.
Maar presies op dat moment Openbaard god de almachtige de alwijze aan Jezus(vzmh)
dat hij dienaren van hem tevoorschijn deed kommen.
waar niemand tegen opgewassen is.
Dus die niet zijn tegen tehouden.
Niemand is tegen hen bestand .
en hiermee doelt hij op Ahdoez wa Madjouz
En god beveelt vervolgens Jezus(vzmh) om samen met zijn volgelingen hun toevlucht te zoeken in de bergen.
Namelijk in de berg Toor ,
En Ahdjoez wa Madjouz zijn twee moordlustige volken behorende tot de kinderen van Adam .
Die nu al bestaan.
En die zeer in groot aantal zijn.
vele maler groter dan het aantal mensen.
ze zeggen dat zij afstammen van JAfief de zoon van NOACH.
Ze zijn in het verleden bestreden en terug gedrongen.
door Dulh karneen en achter een muur geplaatst.
en Dulh Karneen is een vrome en rechtvaardige koning.
Die door Allah is beschonken met veel macht en over een gigantisch leger beschikte.
Allah zegt ik Surat Al-kafh

Totdat hij tussen twee bergen kwam, waar hij een volk aantrof dat amper een woord verstond.

94. Zij zeiden: "O Zol-Qarnain, Ahdjouz wa madjouz (Gog en Magog) stichten onheil op aarde, mogen wij u dan schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht?"

95. Hij antwoordde: "De macht waarmee mijn Heer mij heeft bekleed is beter, doch gij kunt mij met lichamelijke kracht helpen. Ik zal tussen u en hen een sterke afscheiding oprichten."

96. "Brengt mij blokken ijzer." (Zij deden dit) totdat hij de ruimte tussen de beide rotsen had opgevuld; toen zeide hij: "Blaast." totdat (het ijzer) wit gloeiend werd, nu zeide hij: "Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er overheen giete."

97. Derhalve waren zij (Gog en Magog) niet (meer) in staat er overheen te klimmen, noch waren zij bij machte er doorheen te graven.

98. Hij zeide: "Dit is een genade van mijn Heer. Maar wanneer de belofte van mijn Heer vervuld zal worden, zal Hij dit uiteen doen vallen. En de belofte van mijn Heer is werkelijkheid,

99. En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen.

100. En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.

101. Wier ogen gesluierd waren voor de herinnering aan Mij, en die zelfs niet konden horen.

102. Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaren tot beschermers kunnen nemen buiten Mij? Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen.

103. Zeg: "Zullen wij u verhalen omtrent degenen die het grootste verlies in hun werken zullen lijden?"

104. Diegenen, wier streven gericht is op het leven dezer wereld en denken dat zij een bijzonder goed werk verrichten,

Zij ahdouz wa madjouz(Gog en Magog) zullen verder dan het meer van Tabarieja kommen.
Een meer gelegen in Palestina.
Zij de vooraanstaanden van (gog en Magog) zullen al het water opdrinken.
En als de gene die helemaal achterin lopen, eenmaal bij het meer aankommen.
Dan zeggen zij OOIt was er water in dit meer.
Dus het is leeg gedronken door de mensen die voorop liepen.
En als zij klaar zijn met het uitmoorden van de mensen op aarde en onheil te stichten niemand is bestand tegen hen.
Dan wanen zij zich onoverwinnelijk.
En Willen zij zelfs de confrontatie aangaan met de inwoners van de hemelen.
En daarom beginnen zij hun pijlen afteschieten op de hemel.
waarnaar deze pijlen met bloed bevlekt weer op de aarde vallen.
Niet dat zij daadwerkelijk iemand hebben geraakt.
Maar god wil deze mensen verder in hun afdwaling doen verdrinken.
verder zegt de profeet Mohammed(vzmh) :
en dan wenden de profeet Jezus(vzmh) en zijn volgelingen zich smekendt ten hemel.
En vragen zij Allah om een einde te maken aan Gog en Magog ( Ahdouz wa Madzouz).
Waarnaar Allah deze smeekbedes verhoort , en jij stuurt kleine wormen.
Genaamd (an- nagaf).
wormen op hen af , die zich gaan huisvesten in hun nekken.
En an-nagaf is een worm die zich vaak huisvest in de neus van het vee.
En let op de Macht en vermogen van Allah (sbht).
Hij stuurt 1 van zijn kleine schepselen.
1 van zijn kleine schepselen op deze tirannieke mensen.
Die iedereen op aarde wisten te verslaan.
Allah stuurde wormen , die op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken.
Maar middels deze wormen , is er een einde gekommen aan het verschrkkelijk tijdperk van Gog en Magog (ahdouz wa Madjouz).
Dit klein ongewerfeld dier wist dit barbaarse onrechplegers te stoppen.
En overbedekt zal die dag de aarde zijn met hun rottende lijken.
Hun stofelijk overschot zal verschrikkelijk stinken.
Zodra Jezus (vzmh) en zijn volgelingen weer uit de bergen naar beneden kommen.
En deze afgrijselijke toestand opmerken.
Richten zij ander maal tot god.
Met de vraag of hij de aarde reinigt van deze viezigheden.
Waarnaar Allah vogels stuurt , vogels die kwa nekken op kamelen lijken.
En die zullen Gog en Magog (ahduz wa madjouz) optillen .
En op een plaats dumpen waar alleen God weet van heeft.
Vervolgens doet Allah regen uit de hemel storten de alle onreinheden en viezigheden wegspoelt .
tot dat de bovenkant van de aarde gelijkenis toont met een spiegel.
vervolgens zal god de aarde opdragen om haar vruchten te doen voortbrengen.
En op die dag zal 1 granaat appel voldoende spijs voldoende voedsel zijn voor een groot groep mensen.
En zullen de mensen in de schaduw staan van deze granaatappel.
te genieten zijn van de heerlijke leventje .
Stuurt Allah een aangename windt , die de zielen van de gelovigen afneemt.
Dus wij vinden Allemaal de dood.
En de rest van de slechterikken op aarde.
en Wanneer de zon wordt omhuld, En wanneer de sterren dof worden,
En wanneer de bergen verdwijnen,
En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,
En wanneer de dieren worden bijeengegaard,
En wanneer de zeëen worden geledigd,
En wanneer de mensen worden verenigd,
En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd
Voor welke misdaad het gedood werd,
En wanneer geschriften worden verspreid,
En wanneer de Hemel wordt opengelegd,
En wanneer de hel wordt ontstoken,
En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,
Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.
En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,
Zijn loop volgt en ondergaat,
En de nacht wanneer deze heengaat.
.En de dageraad als deze aanbreekt.
Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,
Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,
Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.
En uw metgezel is niet krankzinnig.
. En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.
. En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.
. En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.
. Waarheen richt gij u dan?
. Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.
. Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.
. En gij zult niets willen behalve wat Allah wil, de Heer der Werelden. Beste mensen voor de komst van de Islam.
Hebben zich verschillende theorien overeen een gedaan over jezus(vzmh) en zijn afloop.
Maar er kon geen uitsluitsel daar omtrent aan geven worden.
Niemand kon jou daadwerkelijk vertellen wat er met jezus vrede zij met hem is gebeurdt.
Zij verschilde allen van mening.
Totdat God de Profeet Mohammed (vzmh) stuurde.
Om duidelijkhied daar over te scheppen.
Jezus(vzmh) is niet dood.
Maar hij is tijdeljik opgevaren naar zijn heer.
en er zit een tijd aan te kommen.
waarna hij weer zal terugkeren naar deze aarde.
En wij zijn dan ook in afwachting van zijn nederdaling.
Hij zal terugkeren en hij zal tussen de mensen oordelen aan de hand van de Islamische wetten.
En de mensen zullen in zijn tijd een gelukzalig leven kennen.
En uiteindelijk zal hij de dood vinden.
En zullen de oprechte moslims het dode gebed voor hem verrichten.
En wij kunnen lang discussieren waarom alleen de profeet Jezus(vzmh) zal terugzal keren naar de aarde en de andere profeten niet.
Maar de geleerde hebben gezegd.
De reden waarom Jezus de enige profeet is die zal terugkeren is omdat zijn terugkeer als andtwoord zal dienen.
Op degene die menen dat zij Jezus (vzmh) hebben gedood.
en degen die zegen dat hij god is of de zoon van god.

Tot slot vraag ik Allah om ons te verenigen Met de profeet Jezus(vzmh).
En met de leider der profeten MOhammed (vzmh) (slws) en met de rest van de profeten in de weidt uitgestrekte paradijsen.


En de enigste wijsheid bij mij is de koran en de suna van de profeet mohammed vrede en zegeningen zij met hem
EN VOOR DE DUIDELIJKHEID WANT JE LIJKT EEN BEETJE ACHTELIJK DENK .
DE WAARHEID IS DE KORAN EN DE SUNA EN GEEN LEUGENS VAN JOUW
.
Dat denk jij Moh, het is jouw "wijsheid" maar kan je het bewijzen dat er geen leugens in de koran staan? Hoe weet jij dat? Omdat het je verteld is? Heb je het zelf onderzocht?

Best Ariel ' denk logisch na Qoer'aan een boek is dat nieuws bevat, waarvan is bewezen en alsnog bewezen zal worden, dat het de waarheid is. Feiten over wetenschappelijke onderwerpen en het nieuws dat over het verleden en de toekomst gegeven is, feiten die niemand in die tijdkon weten, werden in zijn verzen verkondigd. Het is onmogelijk dat men dat allemaal in die tijd, met dat niveau van kennis en wetenschap, kon weten. Het is helder dat dit een duidelijk bewijs is dat de koran niet het woord van de mens is. De Qoer'aan is het woord van de Almachtige, Allah, de Schepper van alles en van de Ene Die alles met zijn kennis omringt. In een vers zegt Allah in de Qoer'aan:

Bekijken zij de Qoer'aan dan niet nauwkeurig? Als het van een ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker veel tegenstrijdigheden in gevonden. (Qoer'aan 4:82)

Er staan geen tegenstrijdigheden in de koran, maar ook ieder stukje informatie dat het bevat, openbaart steeds weer, iedere dag weer, een wonder van dit goddelijke boek. Dit staat de mens te doen: volg dit goddelijk boek, dat door Allah geopenbaard is, en ontvang het als Zijn ene en Zijn enige leiding. In een ander vers roept Allah ons op:

En deze koran is niet iets dat ooit gemaakt kan worden door iemand anders dan Allah, maar het is een bevestiging van (de openbaring) die hiervoor was en een volledige uitleg van het Boek waar geen twijfel in is, van de Heer van de werelden. Of zeggen zij: "Hij heeft het afgedwongen?" Zeg: "Breng dan een soera gelijk eraan en roep iedereen aan die jullie kennen, naast Allah, als jullie waarachtig zijn!" (Soera 10:37-38)

En dit is een gezegend boek dat Wij hebben neergezonden, volg het dus en vrees Allah dat jullie de genade mogen ontvangen. (Soera 6:155)IK BEN VOOR NIEMAND BANG BEHALVE VOOR ALLAH ALLEEN LAAT DAT DUIDLEIJK ZIJN OKE !
Bang is misschien een groot woord Moh, je bent niet bang voor mij, maar je bent bang dat er een kans is dat ik wel de waarheid spreek, en dat je die waarheid niet aankan.


Ik geef je 100000 miljoen kansen om mij de waarheid teverkondigen.
de waarheid is slecht bij Allah dus doe je best , je zal toch niet winnen .
Ik wil het je aleen mededelen, omdat ik tegen genoeg mensen heb gediscuseerdt jij bent niet de enigste .

En het is niet verwonderlijk dat je bang voor Allah bent. Al die nare verzen in de koran over de hel en eeuwig branden. Het gekke is dat ik niet bang ben voor God. Ik weet dat God ons niet in de hel zal gooien, gewoon omdat de hel niet bestaat. In ieder geval niet zo als Islam de hel beschrijft. Jij zit al in de hel, dus je hoeft er niet meer naar toe. Jij hebt je hel al op deze aarde geschapen door je angst.
Ik heb mij nog nooit zo goed gevoelt toen ik kennis begon te zoeken in de islam.
Ik ben voor niemand bang zelfs niet in het donker .
Ik ben voor niemand bang behalve voor allah ik ben niet bang voor de dood , voor ouderdom , voor een beest , voor niemand .
Ik hoef daarniet bang voor tezijn ik ben bang dat god ons gaat bestraffen voor de onrecht die wij tot hem doen .

Hij heeft ons geschappen en gemaakt .
Ik ben bang dat hij ons gaat bestaffing met een bestaffing die je niet kan bessefen totdat je het ziet .


En hij waarschuwet ons in alle boeken die tot ons zijn nedergezonden de hel is iets verschrikelijks , jullie weten echt niet wat er voor jullie ogen verborgen wordt gehouden.
Moh, moh....( ik schud nu met mijn hoofd) Zie je nu wel wat jij hier zegt? Je gaat me doden met woorden. En nee, ik ben niet bang.
Stel dat jij me alleen met woorden kon doden. Daar bedoel mee dat je mijn geest en woorden wil doden. Ik begrijp hoe je dat bedoelt.
Maar zelfs dan zou dit niet aardig zijn Moh. Ik ga jou toch ook niet doden? Ik wil je juist opwekken, je geest weer levend maken. Ik wil je vanuit het donker het licht in leiden. En jij wil mijn geest en woorden stuk maken? Dat valt me tegen lieverd. Dat had ik niet van je verwacht.
Trouwens, het kan niet. Je kan de waarheid niet vermoorden.

Mij opweken het geloof bij god is de islam en degene die een ander geloof zoekt dan de islam het zal niet van hem geacepteerdt worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.
Ik ga jouw leugens tegenwerken en doden ik ga de ware islam verkondigen namelijk de koran en de suna.als jij mij oorlog verklaart net zoals alle ongelovigen wanneer zij de waarheid horen dan maak ik je wel af .
moet jij wel eerst aanvallen anders mag het niet dan is het HARAM

begrijp je het of niet .

Ik verklaar jou niet de oorlog, maar ik heb aan Islam de oorlog verklaard. Al heel lang. omdat ik weet dat Islam geen goede religie is Moh. Kijk eens wat hij met jou gedaan heeft. Islam heeft je tot een moorddadig persoon gemaakt.
Ik vermoordt de leugenaars met woorden daar bedoel ik mee ik ga jullie leugens tegenwerken en bestijden .
De satan die in jullie hart zit doden .
zodat jullie met de wil van god , gaan geloven dat god de enigste is .

die alles geschappen heeft en dat hij jullie zal doen sterven .

WIe iets goeds deed zal zien wie iets slecht deed gaat zien .

De islam kwam met zo een hoge tollerantie die niet tevaten is kijk een paar regels wat een moslim moet bezitten als hij of zij zichzelf moslim noemt

onderandere eerlijkheid, het onderdrukken van woede, bedaartheid, zachtaardigheid,bescheidenheid, schaamtegevoel, betrouwbaarheid, respect, genadde ,rechtvaardigheid , dapperheid, geduld, kuisheid, vergeving , dankbaarheid ,goede omgang met de ouders , in stand houden van de familie betrekkingen, goede omgang met de buren, het verzorgen van de weeskinderen, barmhartigheid tegen over kleine kinderen, het eerbiedigen van de ouderen , glichmlachen in het gezicht van anderen, bezoeken van zieke mensen, goede omgang met je vrouw, goede omgang met je man enzz,
en om al deze voorschriften in het gebied van gedrag nateleven wenst de moslim het welbehagen van god te verkrijgen.

wat verboden is in de islam.
De islam verbied in eerste instantie shirk (velengodendom).
oftwel het aanbidden van een andere god naast god de almachtige de alwijze.
de islam verbiedt het zich aangeven aan waarzeggers en tovenaars en hen geloven.
de islam verbiedt het geloven in horoscopen.
dus aan de hand van iemand sterrenbeeld zogenaamd zijn lot kunnen voorspellen.
de islam verbiedt iedere geloof van bijgeloof die niet berust op godsdient.
De islam verbied het vervloeken van de tijd , want god is degene die de tijd beheerdt en bepaaldt.
De islam verbiedt het om een kniebuigen te maken voor een ander dan god de almachtige de alwijze.
de islam verbiedt het om met mensen te gaan zitten die het geloof bespotten .
de islam verbiedt het om elkaar te vervloeken.
de islam verbiedt het om je behoefte op staat te doen en op deze wijze de mensen tot last te zijn.
de islam verbiedt het om je meer te belasten dan normaal.
daarom is het bijvoorbeeld niet toegestaan om de hele nacht te bidden of het hele jaar tevasten.
de islam verbiedt het om graven hoog te maken erop te ziten erop te lopen of een moskee erop tebouwen.
De islam verbiedt het ontvangen en geven van rente.
de islamn verbiedt iedere vorm van handelsovereenkomsten die berust op misleiding , bedrog , en waarbij een verkeerde opstelling wordt opgewekt.
zoals het verkopen van een zak aardappels waarbij de bovenstlaag van de zak aardappels van zeergoede kwaliteit is en de onderste laag ontzettend slecht is.
de islam verbiedt het om een aanbod te doen op iets dat reeds al verkocht is door een ander.
de islam verbiedt het om de weeskinderen in hun bezittingen te benadelen .
de islam heeft het verboden om gemeentschap te hebben met je vrouw in haar menstuatie tijd.
De islam heeft het verboden om een hand te gaan vragen als diegene reeds aan een ander is beloofd..
De islam heeft het verboden om met je vrouw te huwen zonder haar toestemming en haar betuiging van tevredenheid.
de islam heeft het verboden voor een vrouw die op het punt staat om te scheiden haar zwangerschap te verhullen te verbergen.
de islam heeft het verboden om de vrouw van een ander te begeren.
de islam heeft het verboden voor haar vader om de bruidschat van haar dochter aftepakken.
De islam heeft het verboden voor een vrouw om haar aantrekkelijk heden te tonen .
de islam heeft het verboden om dode dieren te eten.
de islam heeft het verboden om dieren te eten die zich voeden met viezigheden en onreinheden.
De islam heeft het verboden om de ene dier te slachten terwijl de anderen toekijken.
de islam heeft het verboden om geld te verkwitsen te verspillen.
de islam heeft het verboden om mensen zonder gegronde iets te beschuldigen.
de islam heeft het verboden om een vals getuigenis aftellegen.
de islam heeft het verboden om achter iemands rug te praten.
de islam heeft het verboden voor ieder om zich schuldig te maken aan lasterpraat en roddelen.
de islam heeft het verboden om elkaar te bespotten.
de islam heeft het verboden om elkaar te discrimineren op basis van huidskleur , komaf , geldvermogen , en maatschappelijk positie.
de islam verbiedt het om te liegen.
de islam verbiedt het om je zelf aan teprijzen.
de islam verbiedt het om kwaad te spreken over de overledenen.
de islam heeft het verboden om alcohol te drinken.
de islam heeft het verboden om aan een tafel te gaan zitten waar alcohol wordt geschonken.
de islam heeft het verboden om nare dromen door te vertelen.
de islam heeft het verboden om te moorden.
de islam heeft het verboden om zelfmoordt teplegen.
de islam heeft het verboden om overspel te plegen.
de islam heeft het verboden om de weltevredenheid van mensen boven die van god te verkiezen.
de islam verbiedt het om de mensen te bespieden en te bespioneren.
de islam verbiedt het om je hoogmoedig tegenover anderen optestellen.
de islam verbiedt het om iemand niet uittebetalen voor zijn verrichte werkzaamheden.
de islam verbied het om je belofte niet natekomen.
de islam verbiedt het om een van de erfgenamen zijn recht op de erfenis te ontnemen.
de islam verbiedt het om je buren slecht te behandelen.
de islam verbiedt het om een van je kinderen boven de rest voortetrekken.


en dit is slecht een deel van de geboden en verboden waarmee de islam is gekommen.
om blijheid over de mensheid uittestrekken.
en hen gelukkig te maken.


En ariel jij bent verdwaalt door dit leven dit leven is niks ,.

Als je mij vraagt beste moh wat is jouw doel dan zeg ik :


Onze enige doel op aarde is het aanbidden van allah .

alleen dit zal je verder brengen in deze wereld en in het hiernamaals de rest is ondergeschikt aan dit doel .

En allah heeft de islam als beste gemeentschap gemaakt voor de mensen , die het oprecht volgen .


Met vriendelijke groeten mohyouknow19
Laatst gewijzigd door Islaminside op zo jun 17, 2007 4:21 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

ik kan niet alles beantwoorden , logisch zoveel onzin en leugens dat wordt vertheld behalve van Hans .

beste hans ' wat ik doe is de leugens tegenspreken wat deze Satanistische aithiesten op de site vertellen over ons geloof.

Mohammed (vzmh) heeft overgeleverd , ga niet zitten bij mensen die het geloof bespotten .
Maar het gaat ons altijd om de waarheid de persoon is onbelangrijk
maar het gaat ons om de uitsspraken die hij doet.
als hij iets beweerd wat in strijd is met de Suna dan zullen we hebben weerleggen, dan zullen we duidelijk maken aan de anderen.
want wij bekommeren ons over de gemeenschap , wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen.
maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwetsie het gaat ze om de persoon.
en daarom zal je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken en meschien zullen ze je geeneens vertelen wat hij verkeerd doet
kijk uit voorhem hij is gevaarlijk , hij is dat hij is dat en wat heeft hij gedaan dat weten ze niet te zeggen.
dat is het probleem het is niks anders dan jaloerzie niks anders dan afgunst.
als je ziet dat een persoon zomaar scheld en niet kan basseren of feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst.Ik had trouwens de tekst aan Ariel bedoelt en niet voor jullie het is een 1 op 1 discussie .

En Alles wat ik vertel verwijs naar de koran en de suna .

En allah zegt in de koran surat albakara het volgende :


God! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.


Mohammed (vzmh) zij degene die een leugen over mij spreekt kan verzekeren van de hel .

Allah de almachtige alwijze zei: zeg niets waarover je geen kennis hebt.

Het is VERPLICHT voor elke moslim om de volgende zaken te doen.

1 kennis verzamelen

2 praktiseren van de kennis.

3 overdragen van de kennis aan anderen.

4 hierbij geduld hebben .


En ik werk als volgende ook al zeg je alles over mij geloof scheldt je ik blijf rustig en werk je tegen met de waarheid , ik lach niemand uit , ook al lachen ze mij uit .


Jullie hebben jullie schriftgeleerden en monikken tot heer gemaakt
Allah zegt in de koran:

Zij hebben hun schriftgeleerden en monniken tot deelgenoten van Allah
gemaakt. (Soerat at-Tauwbah: 31)

En beste hans alles wat ik gezegd heb komt overeen met de Koran en de suna van de profeet mohammed vrede en zegeningen zij met hem.

En iedereen kan fouten maken, moge allah me fouten vergeven hij weet natuurlijk wat mijn doel is mensen aan trekken naar dit prachtige geloof, jouw bestaan is iets dat je niet kan ontkennen,
en dit geldt ook voor het bestaan van de hemelen en de aarde.
en ieder weldenkt mens weet dat een bestaand iets een maker nodig heeft.
wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft kunnen waarnemmen dat vanuit levenloze bacterie vanzelf iets is ontstaan.
Daarom wordt verteld dat een bekende wetenschaper ,er is ook gezegd dat het mutan was die in god geloofde.
en niet gelovige vriend had die hij probeerde uittelegen dat er wel een god moest bestaan.
De in god gelovende wettenschapper had een zonnenstelsel nagemaakt
zijn vriend ook een wettenschapper zag dit meteen en vroeg wie heeft dit gemaakt.
hij andtwoorde toen niemand, zijn vriend geloofde dit toen niet .
de wettenschapper die in god geloofd zei toen maar als je niet geloofd dat dit niet door niemand is gemaakt hoe kan het dan dat de echte zonnenstelsel dat nog zoveel ingewikkelder is door niemand is gemaakt ?.

DAt wat er gebeurt in Irak , Palestina en Afganistan is verkeerdt al het geweld is verkeerdt.

Ten eerst ik ben 19 jaar oud daarom wil ik dat er een khalifa komt .
Een vrome rechtvaarde man die de leider is van alle islamistische landen.
Zo heb je nooit meer oorlog onder de moslimbroeders onder elkaar maar dat zal niet gebeuren ( dat komt doordat iedereen afwijkt van het rechter pad [koran en de suna behalve de soenieten] ).
Wij zullen iedereen verenigen :dus gaan wij de mensen de ware islam laten zien namelijk de koran en de suna .( AHlu suna ) credos van ahlu suna de volgelingen van de profeet vrede en zegeningen zij met hem .

Er zijn zoveel verschillende groeperingen in de islam die afwijken van de suna van de profeet niemand zal slagen behalve degene die de koran en de suna volgen
De ware islam is de koran en de suna en ik wil jullie waarschuwen voor de anderen .
Daarom zeg ik altijd kijk niet naar de moslims maar naar de islam.
Kijk niet naar de christen maar naar de christendom.
Het gaat ons daarom nooit om de persoon maar om de uitspraken die hij doet als het niet overeenkomt met de koran en de suna zullen we hem tegenspreken en weerlegen .
want wij bekommeren ons om ons geloof.
Wij willen niet dat mensen afdwalen door hun leugens en zo vernietigd raken.

Met vriendelijke groeten islaminside


++++++++++++++++++++++

Overbodige tekst verwijderd door moderator.

Vriendelijke groet.
Laatst gewijzigd door Islaminside op zo jun 17, 2007 11:15 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: wo jun 06, 2007 6:39 pm

Bericht door Islaminside »

Over verchillende richtigen in de islam

Overgeleverd door Abu Sa`id al Khudri (ra): Ali ibn Abi Taalib zond een stuk goud dat nog niet uit haar erts was gehaald, in een bruin gekleurde leren zak aan de Boodschapper (saws). Allah’s Boodschapper verdeelde dat tussen vier personen: `Uyaina bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid alKhail en de vierde was of `Alqama of `Amir bin at-Tufail. Vanwege dit zei één van zijn metgezellen: “Wij verdienen dit goud meer dan dat deze mensen dit verdienen.” Toen dit nieuws de Profeet (saws) bereikte, zei hij: “Vertrouwen jullie mij niet ondanks dat ik de vertrouwenswaardige man ben van Degene in de hemelen en ik ontvang het nieuws van de hemelen zowel in de ochtend als in de avond?”
Toen stond er een man op met diepgezonken ogen, opgezwollen voorhoofd, dikke baard, dikke wangen, een kaal geschoren hoofd en een izaar (een soort laken dat je om je middel slaat, bijv. die ze in yemen of Azië gebruiken) dat opgestroopd was en hij zei: “O Boodschapper van Allah! Vrees Allah!” De Boodschapper van Allah zei; “Wee jij! Maak ik niet van alle mensen op de wereld het meest aanspraak om Allah te vrezen?” Toen ging die man weg. Khaalid ibn alWalid zei: “O Boodschapper van Allah! Geef mij toestemming om zijn nek af te hakken!” de Profeet (saws) zei: “Nee! Het zou kunnen dat hij gebeden verricht”. Khalid zei: “Er zijn velen van degenen die gebeden verrichten en met hun tongen zeggen wat niet in hun harten zit.”
De Boodschapper van Allah zei: “Ik ben niet opgedragen door allah om de harten van de mensen te onderzoeken of om hun buiken open te snijden.” Toen keek de Profeet (saws) naar hem terwijl de laatste (de man) wegging en zei: “Vanuit het nageslacht van dit (de man) zullen er mensen uit voortkomen die constant en elegant de Qoran zullen reciteren, maar het zal niet voorbij hun kelen gaan. Zij zullen dan van de religie gaan zoals een pijl door het lichaam van een prooi.” Ik dacht dat hij (saws) ook zei: “Mocht ik aanwezig zijn in hun tijd, dan zou ik hen doden zoals de natie van Thamud werd gedood.
Abu Huraira overleverde: “Ik hoorde de waarheidslievende en vertrouwde van Allah (de Profeet (saws)) horen zeggen: “De destructie van mijn volgelingen zullen door de handen van jonge mannen van Qoraish gebeuren””

We kunnen dus zien, vanaf het hele begin, dat deze groep zo opstandig was dat ze zich zelfs tegen de Profeet (saws) verzetten.

In een andere hadith die overgeleverd is door Yusair bin Amr waarin hij vroeg aan Sahl bin Hunaif:
“Heb je de Profeet (saws) iets horen zeggen over de Khawaarij?” Hij zei: “Ik heb hem horen zeggen, terwijl hij zijn hand richting Irak wees: “Er zal daarin (Irak) sommige mensen verschijnen die de Qoran reciteren, maar die niet voorbij hun kelen gaat en ze zullen uit de Islam gaan zoals een pijl door het lichaam van een prooi.””

Als referentiepunt heeft de Profeet (saws) Irak aangewezen,; wat ons enige inzicht geeft in de volgende hadith:


In een hadith dat overgeleverd is door Abdullah ibn `Umar, heeft de Profeet (saws) gezegd: “O Allah geef barakah (zegeningen) aan onze Sham! O Allah geef barakah aan onze Yemen.” De mensen zeiden: “En onze Najd ook?” Ik dacht dat hij (saws) de derde keer heeft gezegd: “Daar (Najd) is een plaats van aardbevingen en verdriet en daaruit komt de hoorn van Shaijtaan.”

Ibn Hajar al `Asqalani citeert een sahaabi bij de naam alKhaatibi over deze hadith waarin hij het volgende te zeggen had:


“Najd is in de richting van het oosten en zit in de stad van de hooglanden van de Iraakse steppe. Haar richting is ten oosten van de mensen van Madinah; en de wortel van het woord ‘najd’ betekent: datgene wat vanuit de aarde is opgerezen.” Ad-Dawudi heeft verder ook gezegd: “Najd verwijst naar het land van Irak.”

Zoals door de Profeet (saws) is gezegd, de mensen van het land van Irak hebben een geschiedenis van fitnah en groepen die twist veroorzaken. Zij zijn hierom zo berucht dat `Amr ibn al `As over hen heeft gezegd:“Mensen van verdeelheid en hypocrisie”

De khawaarij werden daar instaat gesteld om vruchtbare grond te vinden voor hun misleide concepten. Vanwege het gevaar die zij stellen aan de veiligheid en welzijn van de Ummah, is het ook noodzakelijk om hen te bevechten. De profeet (saws) heeft ons dat opgedragen in vele hadiths.


“Waarlijk, er zal uit het nageskacht van deze man mensen komen; zij zullen het Boek van Allah voortreffelijk reciteren en het zal niet voorbij hun kelen gaan en ze zullen uit de religie stappen zoals een pijl het lichaam van een prooi verlaat. Als ik instaat was: zou ik hen doden zoals de doding van Thamoed.”


“Zal ik jou vertellen over de meest ellendigsten van de mensheid? Dat is Ahmir van Thamoed, die de kameel verlamde en degene die jou O Ali hierop (zijn hoofd) slaat totdat dit eruit stroomt (het bloed).”
.

“Er zal in een andere tijd dwazen en jeugd met simpele geesten komen. Zij zullen de beste woorden van de creatie zeggen. Ze zullen de Qoran reciteren en dit zal niet voorbij hun kelen gaan. Ze zullen uit de religie gaan zoals een pijl door het lichaam van een prooi. Wanneer je dan het bewijs van hen hebt, dood hen dan. In het doden van hen is er een beloning in het aangezicht van Allah op de Dag des oordeels.”

“Mannen zullen de Qoran reciteren en het zal niet voorbij hun kelen gaan. Zij zullen uit de religie gaan zoals een pijl door het lichaam van een prooi.


“Na mij zullen er mensen van mijn Ummah zijn die de Qoran zullen reciteren en dit zal niet voorbij hun kelen gaan. Zij zullen uit de religie gaan zoals een pijl door het lichaam van een prooi. Daarna zullen zij niet meer ernaar terugkeren. Zij zijn het slechtst van de creatie en schepselen.


“Er zal in een andere tijd mensen van mijn Ummah komen die tegen jullie zullen spreken over datgene waar jullie en jullie vaderen niet over hebben gehoord, dus wees op jullie hoede en pas op voor hen!”


“Er zal in mijn Ummah verschillen en divisie zijn. Een groep mensen zal goed spereken en zij zullen zondige daden begaan. Ze zullen de Qoran reciteren en het zal niet voorbij hun kelen gaan. Zij zullen uit de religie gaan zoals een pijl door een prooi. Zij zullen niet terugkeren totdat een deel afvallig wordt. Zij zijn het slechtst van de schepping en schepselen. Dus zegeningen en goede tijdingen voor degenen die hen dood en door hen wordt gedood.”
De Khawaarij als een beweging begon eigenlijk in de tijd van Uthmaan (ra). De man die het proces in beweging bracht was een man die Abdullah ibn Saba heette. Toen ibn Saba begon; was zijn hoofd missie om de Islam van binnenuit te vernietigen. Hij had elk ander manier geprobeerd en faalde. Zijn eerste poging was om steun voor zichzelf te werven in de stadscentra van de Islamitische Wereld. Dit bleek echter weinig succes te hebben. Toen hij naar Basra ging werd hij afgewezen, net zoals in Baghdad.

Maar hij realiseerde uiteindelijk zijn missie in Egypte. Hier vond hij mensen met revolutionaire concepten en via zijn volgers slaagde hij erin om hen kwaad te maken op het bestuur van Uthmaan (ra) en op de zogenaamde onderdrukking van sommigen van zijn familie, die bestuurders waren in plaatsen zoals bijvoorbeeld Syrië. Zijn hele motivatie was om met Ahl ulBait (de dichtsbijzijnde familie van de Profeet (saws)) te spreken en om hen in opstand te laten komen tegen de regering van Uthmaan ibn Afaan (ra). De opruiende rhetoriek die rondging beïnvloedde en provoceerde in de plaats ook een andere type mensen. Deze mensen waren oprechte en eerlijke aanbidders van Allah (swt), maar zij hadden revolutionaire concepten en ideeën in hun hoofd drijven. Zij begonnen te zien wat de heersers in de loop van hun bestuur deden en bijgevolg hiervan deelden zij in de moord op Uthmaan (ra). Er was een complot tegen Uthmaan (ra) met vervalste papierwerk, waarin vele mensen erin betrokken raakten en er een groot kwaad zich voltrok. Zelfs Muhammed ibn Abi Bakr (ra), de zoon van Abu Bakr (ra) werd in deze lelijke scenes ingetrokken.

A’isha (ra), die streefde om Uthmaan (ra) te verdedigen werd ook onbewust betrokken in deze tumultueuze tijd. En ze vocht zelfs met Ali ibn Abi Taalib (ra) in een veldslag dat ook beter bekend staat als de Veldslag van de Kameel. Wat veroorzaakte dat deze veldslag zich voordeed was dat sommige Sahaaba de dood van Uthmaan probeerden te wreken, terwijl anderen zeiden dat de Islamitische staat eerst op orde zou moeten worden gebracht alvorens wraak te nemen tegen de moordenaars van Uthmaan (ra). In deze veldslag vonden 5.000 Sahaaba aan beide kanten in een gevecht tegen elkaar de dood. In dit gevecht bleek echter Ali (ra) de winnaar en werd A’isha (ra) na dit desastreuze incident terug gestuurd naar haar familie in Madinah. Deze, alsmede vele andere verstoringen die plaatsvonden tussen de mensen van de Profeet (saws); werden nauwkeurig geregisseerd door Abdullah ibn Saba; om de Islamitische staat te distabiliseren en verwarring in de harten van de gelovigen te gieten.

Na deze situatie, dienden een andere reeks van problemen zich aan, waarin Ali (ra) tegen Mu’awiya (ra) moest vechten. Na de dood van Uthmaan verwijderde Ali (ra) alle neven van Uthmaan; vanwege klachten van de mensen over hun vermeende strengheid. Dit was tegen het advies van de andere Sahaaba, zoals Ibn Abbas (ra) alsmede vele anderen. Mu’awiya (ra) weigerde echter om af te treden en werd Ali’s meest luide en vennijnige tegenstander. Dit was vanwege het feit dat Uthmaan een familielid van hem was en bij zijn moord zijn vrouw gewond raakte. In een poging te voorkomen dat Uthmaan (ra) gewond zou raken bij zijn moordpoging, raakte zij haar vinger kwijt. Na dit incident vluchte de weduwe van Uthmaan naar Syrië met haar afgesneden vinger en de bebloede shirt van Uthmaan (ra). Bij het zien van dit; eiste Mu’awiya rechtvaardigheid voor de dood van zijn gevallen bloedverwant. De andere reden voor Mu’awiya’s bitterheid tegenover Ali was dat hij Ali (ra) vele malen vroeg: “Waarom wil je de bai’a van mij hebben en jij hebt de moordenaars van Uthmaan in je leger? Je hebt het bloed van Uthmaan nog niet gewroken! Wreek het bloed van Uthmaan en ik zal je bai’a geven, er is geen andere weg!” Tussen het leger van Ali waren er sommige Khawaarij die tegen Ali zeiden: “Oordeel met wat Allah heeft neergezonden of we zullen precies met jou datgene doen wat wij met Uthmaan hebben gedaan.” Imaam Ali (ra) verzamelde toen een leger en ging naar Mu’awiya om hem te bevechten omdat hij weigerde aan hem bai’a te geven (gelofte van trouw aan een legitieme heerser (haakim) door degenen waarover geheersd wordt (mahkum)). Toen Ali (ra) en Mu’awiya allebei een leger verzamelden in voorbereiding om tegen elkaar te vechten, waren sommige van Ali’s troepen en supporters boos omdat Ali (ra) niet meteen de nodige stappen zette tegen zijn tegenstanders en overtreders.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html
Plaats reactie