Hoe het universum is ontstaan....

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Plaats reactie
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Hoe het universum is ontstaan....

Bericht door Maroc_21 »

Er zijn talloze theorieën over het ontstaan van de het universum! Elk geloof heeft een eigen scheppingsverhaal. Soms lachwekkend soms leuk om te lezen. Maar wat zegt de Islam over het ontstaan van het universum? Spreekt de Islam de wetenschap tegen of andersom?

Ik neem jullie mee naar heel het begin! Het begon met een vreselijke knal de zogenaamde Big-Bang! De knal was zooo hevig dat daardoor geleidelijk alles is ontstaan?

De theorie van de Big-Bang is bewezen door wetenschappelijke feiten.

De Big-Bang

Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheiden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(Koran 21:30)

Uitleg:
Het woord ratq, vertaald als 'samengevoegd' wordt in Arabische woordenboeken vertaald als 'met elkaar vermengd, één geworden'. Het verwijst meestal naar twee verschillende substanties die een geheel vormen. De zinsnede 'Wij scheiden' komt van het Arabische werkwoord fataqa wat inhoudt dat iets tot ontstaan komt door het verscheuren of vernietigen van de structuur van zaken die aan elkaar gehecht zijn. Het ontspruiten van een zaadje uit de aarde is één van die gebeurtenissen waar het werkwoord voor gebruikt wordt.

Laten we opnieuw naar het vers kijken met deze kennis in ons achterhoofd. In het vers zijn hemel en aarde eerst het onderwerp van de situatie van de ratq. Zij worden gescheiden (fataqa) als de ene uit de ander voortkomt. Geboeid denken wij aan de eerste momenten van de Big Bang, we zien dat alle materie van het universum op één enkel punt verzameld is. Met andere woorden, alles, de hemelen en de aarde inbegrepen, waren nog niet geschapen en waren in een vermengde onscheidbare toestand. Toen ontplofte dit punt krachtig, en zorgde ervoor dat de materie gescheiden werd.

Afbeelding
Dit plaatje laat zien hoe de Big-Bang is ontstaan!

De expansie van het universum

In de Koran die veertienhonderd jaar geleden geopenbaard werd, in een tijd waarin de wetenschap van de astronomie nog primitief was, wordt de expansie van het universum als volgt beschreven:

Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Koran 51:47)

Uitleg
Het woord 'hemel' dat in het bovenstaande vers gebruikt is, komt op verschillende plaatsen in de Koran voor, in de betekenis van ruimte en universum. Hier wordt het woord weer in die betekenis gebruikt, het zegt dat het universum 'uitdijt'. En de hedendaagse wetenschap is nu juist tot deze conclusie gekomen!

Tot het begin van de twintigste eeuw, was de enige opvatting in de wetenschappelijke wereld dat 'het universum een constante aard had en dat het sinds onmetelijke tijd bestond'. Het onderzoek, de observaties en berekeningen die door de moderne technologie werden uitgevoerd, hebben echter laten zien dat het universum eigenlijk een begin had, en dat het voortdurend 'uitdijt'.

Aan het begin van de twintigste eeuw hebben de Russische natuurkundige Alexander Friedmann en de Belgische kosmoloog Georges Lemaitre theoretisch uitgerekend dat het universum voortdurend in beweging is en dat het uitdijt.

Dit feit werd door gegevens verkregen uit observaties in 1929 bevestigd. De observaties die de volgende jaren uitgevoerd werden, bevestigden dat het universum voortdurend uitdijt. Dit feit was in de Koran uitgelegd, terwijl eigenlijk niemand het wist. Dit komt omdat de Koran het woord van Allah is, de Schepper en de Heerser van het gehele universum.

Afbeelding
Vanaf het moment van de Big Bang, dijt het universum met enorme snelheid uit.

Ontstaan van het leven

God heeft het Leven op aarde mogelijk gemaakt! Hoe?
Allereerst er is water nodig! Want water is leven..een wetenscappelijk feit.

Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheiden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(Koran 21:30)

Alleen water? giet water op een rots en je hebt leven! Neer er moet nog meer gebeuren:

Een beschermend dak
In de Koran vestigt Allah onze aandacht op een belangrijke eigenschap van de hemel:

En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af. (Koran 21:32)

Uitleg
Deze eigenschap van de hemel is bewezen door wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in de 20ste eeuw.

De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen.

Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn. Het opvallendst van de atmosfeer is dat het alleen nuttige en onschadelijke straling, zoals zichtbaar licht, bijna ultraviolette straling en radiogolven, door laat gaan. Al deze straling is van levensbelang voor het leven. Straling die bijna ultraviolet is en die maar gedeeltelijk door de atmosfeer heen komt is erg belangrijk voor de fotosynthese van planten en voor de overleving van alle levende wezens. Het leeuwendeel van de intense ultraviolette straling, die door de zon wordt uitgestoten, wordt er door de ozonlaag van de atmosfeer uit gefilterd en slechts een beperkt en essentieel deel van het ultraviolette spectrum bereikt de aarde.

De beschermende functie van de atmosfeer eindigt hier niet. De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270° C is.

Maar het is niet alleen de atmosfeer die de aarde tegen schadelijke invloeden beschermt. Naast de atmosfeer legt de Van Allen gordel ook een magnetisch veld om de aarde, dit dient ook als een schild tegen de schadelijke straling die onze planeet bedreigt. Deze straling, die voortdurend door de zon en andere sterren wordt uitgestoten, is dodelijk voor levende wezens. Als de Gordel van Allen niet bestond, zou de enorme uitbarsting van energie, die zonnevlammen genoemd wordt en die vaak in de zon voorkomen, het leven op aarde vernietigen.

Afbeelding
Als die steen op je hoofd valt? tegen zulke vallende sterren wordt ons aarde beschermd!

De hemel die terug stuurt

Bij de hemel en haar cyclische systemen (Koran 86:11)

Uitleg
Dit woord dat in de Koran vertaling als cyclisch uitgelegd wordt, kan ook terugsturen of teruggeven betekenen.

Zoals we weten bestaat de atmosfeer om de aarde heen, uit vele lagen. Iedere laag dient een belangrijk doel ten bate van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagen ook de functie hebben om materiaal of straling waar ze bloot aan gesteld worden terug te stralen, de ruimte in of naar beneden naar de aarde. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken van deze 'recycling' functie van de lagen die de aarde omringen..

De troposfeer, 13 tot 15 km boven de aarde, stelt waterdamp in staat om van het aardoppervlakte op te stijgen, te condenseren en als regen terug te keren.

De ozonlaag, de onderste laag van de stratosfeer op een hoogte van 25 km boven de aarde, reflecteert schadelijke straling en ultraviolet licht dat uit de ruimte komt en straalt het terug de ruimte in.

Afbeelding
De aanwezigheid van water is essentieel voor het leven op aarde. Eén van de factoren die voor de vorming van water zorgen is de troposfeer, één van de lagen van de atmosfeer. De troposfeer stelt de waterdamp in staat om van de oppervlakte van de aarde omhoog te stijgen om dan te condenseren en als regen op aarde terug te keren.

Afbeelding
De atmosfeer die de straling tegenhoudt, die fataal voor het leven op aarde is, is de ozonlaag. De ozonlaag weerkaatst schadelijke kosmische straling, zoals ultraviolet, terug de ruimte in en zorgt er dus voor dat ze de aarde niet bereikt en het leven schade toebrengt.

Afbeelding
Iedere laag van de atmosfeer heeft haar nut voor de mensheid. Bijvoorbeeld, de ionosfeer, één van de bovenste lagen van de atmosfeer, weerkaatst radiogolven, die worden uitgezonden door een bepaald centrum, terug naar de aarde en stelt ons dus in staat om over grote afstanden uit te kunnen zenden.

De ionosfeer, reflecteert radiogolven die op aarde uitgezonden worden naar de verschillende delen van de wereld, net als een passieve communicatiesatelliet, en maakt dus draadloze communicatie, radio en televisie-uitzendingen, over lange afstanden mogelijk.

De laag van de magnetosfeer weerkaatst schadelijke radioactieve deeltjes die door de zon en andere sterren uitgestoten worden en stuurt deze terug de ruimte in, voordat deze de aarde kunnen bereiken.

Het feit dat deze eigenschap van de atmosferische lagen, die pas in het recente verleden is aangetoond, reeds eeuwen geleden in de Koran omschreven werd, laat weer opnieuw zien dat de Koran het woord van Allah is.

De lagen van de atmosfeer

Een feit, geopenbaard in de verzen van de Koran, over het universum, is dat de hemel opgebouwd is uit zeven lagen.

Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Koran 2:29)

Toen rees Hij boven naar de hemel toen het rook was, en zei daartegen en tegen de aarde: "Komen jullie beiden, vrijwillig of onvrijwillig." Zij zeiden beiden: "Wij komen vrijwillig." Toen voltooide en beëindigde Hij hun scheppen (zoals) zeven hemelen in twee dagen en Hij gaf elke hemel zijn eigen werk (Koran 41:11-12)


Uitleg
Het woord 'hemelen' dat in veel verzen van de Koran gebruikt wordt, verwijst zowel naar de lucht boven de aarde, als naar het gehele universum. Gegeven deze betekenis van het woord zien we dat de hemel van de aarde, of de atmosfeer, opgebouwd is uit zeven lagen.

Tegenwoordig is het inderdaad bekend dat de atmosfeer van de wereld uit verschillende lagen bestaat, die boven op elkaar liggen. De definities die gebaseerd zijn op eigenschappen van chemische inhoud of luchttemperatuur hebben bepaald dat de atmosfeer van de aarde uit zeven lagen bestaat. Volgens de 'Limited Fine Mesh Model (LFMMII), een model van de atmosfeer dat gebruikt wordt om een schatting te maken van de weervoorspellingen gedurende 48 uur, heeft de atmosfeer ook zeven lagen. Volgens de moderne geologische definities zijn de zeven lagen van de atmosfeer de volgende:

Troposfeer
Stratosfeer
Mesosfeer
Thermosfeer
Exosfeer
Ionosfeer
Magnetosfeer


Afbeelding
Veertienhonderd jaar geleden, toen men nog dacht dat de hemel uit één geheel bestond, verklaarde de Koran, wonderbaarlijk genoeg, dat het uit lagen bestond, om nog preciezer te zijn, uit zeven lagen. Aan de andere kant heeft de moderne wetenschap nog maar onlangs ontdekt dat de atmosfeer die de aarde omringt, gevormd wordt door zeven basislagen.

Een ander belangrijk wonder met betrekking tot dit onderwerp, wordt in soera Fussilat, ayah 12 vermeld, middels de verklaring: "Hij gaf elke hemel zijn eigen werk.". Met andere woorden, in dit vers laat Allah zien dat Hij aan iedere hemel een eigen taak heeft toegewezen. Zoals in voorafgaande hoofdstukken is gebleken, heeft iedere laag zijn vitale plichten voor het nut van de mensheid en voor al het andere leven op aarde. Iedere laag heeft een speciale functie, variërend van het vormen van regen tot het beschermen tegen schadelijke straling, van het weerkaatsen van radiogolven tot het beschermen tegen de schadelijke effecten van meteoren.

De onderstaande verzen vertellen ons over het verschijnsel van de zeven lagen in de atmosfeer

Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de één boven de ander, geschapen heeft (Koran 71:15)

Die zeven hemelen geschapen heeft, de één boven de anderen (Koran 67:3)


Het is een groot wonder dat deze feiten, veertienhonderd jaar geleden uitvoerig in de Koran, zijn genoemd. Deze feiten zouden zonder de technologie van de 20ste eeuw onmogelijk ontdekt kunnen zijn.

De bergen

De Koran vestigt onze aandacht op een belangrijke functie van de bergen:

En Wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden (Koran 21:31)

Zoals we gezien hebben, staat er in het vers dat de bergen de functie hebben om de aarde tegen schokken te beschermen.

Dit feit was bij niemand bekend, in de tijd dat de Koran geopenbaard werd. Het is eigenlijk pas recent duidelijk geworden als uitkomst van de ontdekkingen van de moderne geologie.

Afbeelding
Bergen hebben hun wortels diep onder de oppervlakte van de grond.

Volgens deze ontdekkingen, worden bergen gevormd als resultaat van de bewegingen en van de botsing van massieve platen, die de aardkorst vormen. Als twee platen met elkaar in aanraking komen, schuift de sterkere onder de andere, die plaat bovenop buigt en vormt hoogtes en bergen. De laag eronder strekt zich onder de grond uit en maakt een diepe strekking naar beneden. Dit heeft het gevolg, zoals al eerder gezegd is, dat de bergen een deel onder het aardoppervlak hebben dat net zo groot is als de zichtbare delen op de aarde.

In een wetenschappelijke tekst wordt de structuur van de bergen als volgt beschreven:

"Als de continenten dikker worden, zoals in berggebieden, dan zinkt de aardkorst dieper in de mantel."
(Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel E. Howe; General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton Massachusetts, 1985, p. 305.)

Afbeelding
Schematische weergaven van bergen als pinnen, geven weer hoe de
diepe wortels in de grond zijn ingebed


In een vers wordt gewezen op deze rol van de bergen en vergeleken met 'pinnen'

Hebben Wij de aarde niet als een bed uitgespreid? En de bergen als pinnen? (Koran 78:6-7)

Afbeelding
Door de uitstrekking van de bergen, zowel boven als onder de grond, pinnen zij de verschillende platen vast alsof deze vast worden gespijkerd. De aardkorst bestaat uit platen die voortdurend in beweging zijn. De bevestigingsmogelijkheid van de bergen voorkomt voor een groot gedeelte schokken omdat zij de aardkorst, die een bewegelijke structuur hebben, vastzetten.

Met andere woorden, bergen nagelen de platen aan de aardkorst vast, door zich op de bevestigingspunten van deze platen, boven en onder het aardoppervlakte, uit te strekken. Op deze manier bevestigen zij de aardkorst en voorkomen zij dat deze over de magmalaag of tussen de platen gaat zwerven. Kortom, we kunnen de bergen als spijkers zien die stukken hout vasthouden.

En Wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden (Koran 21:31)


De bewegingen van bergen

In een vers wordt ons verteld dat de bergen niet zo bewegingsloos zijn als het lijkt, maar dat zij voortdurend in beweging zijn:

En je zal de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan. (Koran 27:88)

Deze beweging van de bergen wordt veroorzaakt door de beweging van de aardkorst waar ze op staan. De aardkorst 'drijft' op de mantel, die een grotere dichtheid heeft. Het was aan het begin van de 20ste eeuw dat voor het eerst in de geschiedenis, een Duitse wetenschapper, Alfred Wegener, de gedachte uitte dat de continenten van de aarde, toen ze gevormd werden, met elkaar verbonden waren, en dat ze daarna in verschillende richting afgedreven zijn, en zich dus van elkaar scheidden, terwijl ze van elkaar afdreven.

Afbeelding

Pas in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw begrepen geologen dat Wegener gelijk had; dit was 50 jaar na zijn dood. Wegener beweerde in een artikel uit 1915, dat 500 miljoen jaar geleden de landmassa van de aarde samengevoegd was, en deze grote massa, Pangaea genoemd, bevond zich op de Zuidpool.

Ongeveer 180 miljoen jaar geleden deelde Pangaea zich in tweeën, elk deel dreef een andere kant op. Het ene gigantische continent was Gondwana en dit omvatte Afrika, Australië, Antarctica en India. Het andere was Laurasia en dit omvatte Europa, Noord-Amerika en Azië zonder India. Tijdens de daaropvolgende 150 miljoen jaar na deze opsplitsing, werden Gondwana en Laurasia verdeeld in kleinere gedeelten.

Deze continenten die na de opsplitsing van Pangaea ontstonden, hebben zich voortdurend bewogen over het aardoppervlakte, met een snelheid van enkele centimeters per jaar, ondertussen veranderden de verhoudingen van land en water op de aarde.

In het begin van de twintigste eeuw, als resultaat van een destijds uitgevoerd geologisch onderzoek, werd de ontdekte beweging van de aardkorst als volgt door wetenschappers uitgelegd:

De korst en het bovenste gedeelte van de mantel, met een dikte van ongeveer 100 km, zijn in onderdelen, die platen worden genoemd, verdeeld. Er zijn zes grote platen en verschillende kleinere. Volgens de theorie, genaamd tektonische platen, bewegen deze platen zich op aarde, en zij dragen de bodem van de continenten en de oceanen met zich mee. De beweging van de continenten is volgens metingen van 1 tot 5 cm per jaar. Aangezien de platen blijven bewegen, zal dit leiden tot een langzame verandering in de geografie van de aarde. Ieder jaar, bijvoorbeeld, wordt de Atlantische Oceaan een stukje wijder.
(Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel E. Howe; General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton Massachusetts, 1985, p. 305)


De juiste verhouding van de neerslag

Eén van de onderdelen van de regen waar de Koran informatie over geeft, is dat het in de juiste hoeveelheid naar de aarde wordt gestuurd. Dit wordt in Soera Zoekhroef als volgt geformuleerd:

En Die water (regen) uit de hemel neer heeft gestuurd in een afgepaste maat. Dan hebben Wij het dode land daarmee tot leven gebracht en zo worden jullie ook voortgebracht,- (Koran 43:11)

Uitleg
Deze afgepaste hoeveelheid regen is weer door de moderne wetenschap ontdekt. Er wordt aangenomen dat in één seconde ongeveer 16 miljoen ton water van de aarde verdampt. Dit komt neer op 513 triljoen ton per jaar. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de hoeveelheid regen die in een jaar op aarde valt. Dit houdt in dat het water voortdurend circuleert in een evenwichtige cyclus, in een 'maat'. Het leven op aarde is afhankelijk van deze waterkringloop Zelfs als de mensen alle beschikbare technologie in de wereld zouden gebruiken, dan zouden ze nog niet in staat zijn om deze kringloop kunstmatig te maken.

Zelfs een kleine afwijking in dit evenwicht zou heel snel leiden tot een grote ecologische onevenwichtigheid, die het einde kan betekenen voor het leven op aarde. Maar dit gebeurt nooit, en de regen blijft ieder jaar in precies dezelfde hoeveelheid vallen, zoals in de Koran geopenbaard is.

Afbeelding
Afbeelding
Ieder jaar is de hoeveelheid water die van de aarde verdampt en er weer in de vorm van neerslag op valt 'constant' 513 triljoen ton. Deze constante hoeveelheid is in de Koran aangegeven door de uitdrukking: 'het water uit de hemel neer heeft gestuurd in een afgepaste maat'. De constante van de hoeveelheid is heel belangrijk voor de continuïteit van het ecologische evenwicht, en daarom voor het leven.

De vorming van de neerslag

Gedurende een lange tijd was het een groot mysterie hoe de regen gevormd werd. Pas toen de weerradar was uitgevonden werd het mogelijk om de verschillende stadia waarin regen gevormd is, te ontdekken.

Volgens deze ontdekking vindt de vorming van neerslag in drie stadia plaats. Eerst stijgt 'de grondstof' voor de neerslag op in de lucht, door middel van de wind. Later worden er wolken gevormd en tenslotte verschijnen de regendruppels.

De verhandeling van de Koran over de vorming van neerslag verwijst precies naar dit proces. In een vers wordt deze vorming op de volgende manier beschreven:

Allah is Degene Die de winden stuurt, zodat zij wolken verzamelenen hen over de hemel verdelen zoals Hij wil en hen dan in delen opbreekt, tot jullie uit hun midden regendruppels zien voortkomen! Dan als Hij ze op de dienaren die Hij wil laat vallen, zie! Zij verheugen zich! (Koran 30:48)

Laten we nu deze drie stadia die in het vers omschreven zijn eens technischer bekijken:

Het eerste stadium: "Allah is Degene Die de winden stuurt....."

Afbeelding
De bovenstaande illustratie laat zien dat waterdruppels in de lucht worden losgelaten. Dit is het eerste stadium van de vorming van regen. Hierna zullen de waterdruppels in de pasgevormde wolken over de hemel worden verdeeld en dan condenseren om regen te vormen. Al deze stadia worden in de Koran verteld.

Ontelbare luchtbelletjes, gevormd door het schuimen van de oceaan, springen voortdurend open en veroorzaken waterdeeltjes die in de lucht worden geworpen. Deze deeltjes, die rijk zijn aan zout, worden vervolgens door de winden weggedragen en rijzen dan op in de atmosfeer. Deze deeltjes die aerosols genoemd worden, functioneren als een waterval en vormen wolkendruppels, door in de buurt van water, damp te verzamelen die uit de zeeën opstijgen als kleine druppels.

Het tweede stadium: "zodat zij wolken verzamelen en hen over de hemel verdelen zoals Hij wil en hen dan in delen opbreekt..."

De wolken worden gevormd van waterdamp die condenseert rondom de zoutkristallen of de stofdeeltjes in de lucht. Omdat de waterdruppels in deze wolken erg klein zijn (een doorsnede tussen de 0,01 en 0,02 mm) worden de wolken in de lucht opgehangen, en verspreiden zich over de hemel. Aldus is de hemel met wolken bedekt.

Het derde stadium: "tot jullie uit hun midden regendruppels zien voortkomen!"
Afbeelding

De waterdeeltjes die de zoutkristallen en stofdeeltjes omringen, verdikken zich en vormen regendruppels. Druppels die zwaarder worden dan de lucht verlaten de wolken en beginnen als regen op de grond neer te komen.

Zoals we zien, wordt ieder stadium van de vorming van regen, in de Koran verzen vermeld. Bovendien worden deze stadia precies in de juiste volgorde uitgelegd. Net zoals met vele andere natuurlijke fenomenen op de aarde, geeft Allah ook de allerbeste uitleg over dit fenomeen en vertelt het aan de mensen in de Koran, eeuwen voordat het ontdekt werd.

In een ander vers wordt de volgende informatie gegeven over de vorming van de regen:

Zie jij niet dat Allah de wolken zachtjes voortduwt, en hen dan samenvoegt, vervolgens hen tot een hoop met lagen maakt en zie je niet dat de regen tussen hen voortkomt. En Hij laat uit de lucht hagel (zoals) bergen komen en slaat daarmee wie Hij wil en weerhoudt het van wie Hij wil. De levendige flits van de bliksem verblindt bijna het gezicht{vermogen}. (Koran 24:43)

Wetenschappers die de soorten wolken onderzochten kwamen opvallende resultaten tegen als het ging over de vorming van regenwolken, Regenwolken worden volgens vastgelegde systemen en stadia gevormd. De vormingsstadia van cumulonimbus, een soort regenwolk zijn de volgende:

1e stadium: voortgedreven worden. Wolken worden weggedragen, d.w.z. ze worden door de wind voort geblazen.

2e stadium: samenvoeging. Dan worden de kleine wolken (cumuluswolken) die door de wind voort geblazen worden, samengevoegd en vormen een grotere wolk.
(Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser and Hans A. Panofski, 1981, The Atmosphere, 3. ed., Columbus, Charles E. Merill Publishing Company, p. 268-269; Millers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Elements of Meteorology, 2. ed. Columbus, Charles E. Merill Publishing Company, p. 14)

3e stadium: opstapeling: Als de kleine wolken zich samenvoegen, dan stijgt de opwaartse luchtstroom in de grote wolk. De opwaartse luchtstromen in het midden van de wolk zijn groter dan die aan de rand. Deze opwaartse luchtstroom zorgt ervoor dat de wolk verticaal groeit, de wolk stapelt zich op. Deze verticale groei zorgt ervoor dat de wolk zich in koelere gedeelten van de atmosfeer uitstrekt, daar komen de deeltjes water en hagel samen en worden groter en groter. Als deze druppels water en hagel te zwaar worden voor de opwaartse luchtstroom om hen te ondersteunen, beginnen ze uit de wolk te vallen, als regen, hagel etc.
(Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser and Hans A. Panofski, 1981, The Atmosphere, 3. ed., Columbus, Charles E. Merill Publishing Company, p. 269; ; Millers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Elements of Meteorology, 2. ed. Columbus, Charles E. Merill Publishing Company, p. 141-142)

We moeten niet vergeten dat de meteorologen pas recent deze details van de wolkvorming, structuur en functie te weten zijn gekomen en wel door het gebruik van technisch hoog ontwikkeld materiaal, zoals vliegtuigen, satellieten en computers. Het is duidelijk dat Allah ons een stukje informatie gegeven heeft waar men 1400 jaar geleden, niet van op de hoogte geweest kon zijn.
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

http://www.ontdekislam.nl/wonderen1.php

Ja, hoor ... heel wetenschappelijk !!!
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Iedere keer weer wordt ik verheugt hoe gelvigen de wetenschap verkrachten en als een hoer misbruiken, laten ze de mensen misschien met rust !
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

unholy schreef:Iedere keer weer wordt ik verheugt hoe gelvigen de wetenschap verkrachten en als een hoer misbruiken, laten ze de mensen misschien met rust !
Geloof (Islam) moedigt Wetenschap aan en door wetenschap verdiept het geloof. Geloof en wetenschap zijn in de Islam innig verbonden.

De Koran vraagt geen blind aanvaarden, maar moedigt een dynamische verhouding aan tot de werkelijkheid en schrijft daarvoor bevraging en observatie voor. Tradities mag men niet zomaar verder zetten. Er wordt herhaardelijk gesteld dat het feit dat een vorige generatie er een bepaalde opvatting op nahield, op zich geen voldoende reden is om die opvatting te blijven huldigen.

"En als tot hen gezegd wordt: "Volgt wat God heeft neergezonden", zeggen zij: "Welnee, wij volgen dat na waarvan wij merken dat onze vaderen er zich aan hielden." Ook dan soms als hun vaderen helemaal niet verstandig waren en zich niet de goede richting hadden laten wijzen?". (Koran 2:170)

De Koran plaatst de mens dus voor een grote eigen verantwoordelijkheid: als men denkt dat anderen het verkeerd voorhebben, moet men de zaak in vraag durven stellen en onderzoeken. Men kan zich niet verschuilen achter de onkunde van anderen. Met deze dynamische houding tegenover de werkelijkheid, moedigt de Koran aan de Schepping te bestuderen en te analyseren, om zo de wetmatigheden erin te ontdekken.

"In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken..." (Koran 3:190-191)
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Vraag me ernstig af hoe je aan dit verhaal met zoveel verdraaiingen en onvolledigheden en onjuistheden komt, wie verspreid deze troep ?

Heeft hetzelfde wetenschappelijk niveau van creationisme of intelligent design, nou ja, ga jij maar eeens op een berg die als een pin tussen de continenten zit contempleren... :wink:
Laatst gewijzigd door unholy op vr jun 24, 2005 7:22 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
craban
Berichten: 27
Lid geworden op: do jan 23, 2003 5:36 pm
Locatie: Antwerpen

missing link

Bericht door craban »

Het eerste stadium: "Allah is Degene Die de winden stuurt....."
Al deze stadia worden in de Koran verteld.
Waar staat in de koran dat het water verdampt en dan wolken vormt ???
Het tweede stadium: "zodat zij wolken verzamelen en hen over de hemel verdelen zoals Hij wil en hen dan in delen opbreekt..."

Het derde stadium: "tot jullie uit hun midden regendruppels zien voortkomen!"
-craban
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Ik vind vooral die zeven hemelen zo leuk, die nu ineens de lagen van de atmosfeer zouden zijn. Wat een wonder! de koran moet écht wel het woord van Allah zijn.....


Wel grappig dat Allah ook gezegd heeft dat de zon en de maan en de sterren allemaal in die zeven hemelen "hingen".
Oeps? foutje van Allah?

071.015
YUSUFALI: "'See ye not how Allah has created the seven heavens one above another,
PICKTHAL: See ye not how Allah hath created seven heavens in harmony,
SHAKIR: Do you not see how Allah has created the seven heavens ,~ one above another,

071.016
YUSUFALI: "'And made the moon a light in their midst, and made the sun as a (Glorious) Lamp? P
ICKTHAL: And hath made the moon a light therein, and made the sun a lamp?
SHAKIR: And made the moon therein a light, and made the sun a lamp?

of in het Nederlands:

071.15. "Hebt gij niet gezien, hoe God de zeven opeenvolgende hemelen schiep?
0.7116. En hoe Hij de maan daarin als licht heeft geplaatst en de zon als een stralende lamp!


-------------

Allez Maroc! weer iets nieuws bijgeleerd vandaag. De zon en de maan bevinden zich in één van de zeven lagen van de atmosfeer van de aarde!

Dat we daar nu nooit zelf zijn opgekomen!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Toch wel handig ontdekislam.nl, ik ontdek nu ook een hoop topics van maroc21, toeval ?


Waarom vrouwen huilen...
Grappig ?!?
Zusters en broeders een mooi verhaal over de woedoe
Wat heeft de Islam en Moslim Nederland te bieden?
de 99 Schone Namen van Allah (swt)
is het raar??
Hallo
wonderen van allah swt "dit moet je echt zien"
Joepie! meer dan 100 leden
Voorstellen
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Hoe het universum is ontstaan....

Bericht door Iznogoodh »

Maroc_21 schreef:Met andere woorden, bergen nagelen de platen aan de aardkorst vast, door zich op de bevestigingspunten van deze platen, boven en onder het aardoppervlakte, uit te strekken. Op deze manier bevestigen zij de aardkorst en voorkomen zij dat deze over de magmalaag of tussen de platen gaat zwerven. Kortom, we kunnen de bergen als spijkers zien die stukken hout vasthouden.
Niet dat de wetenschap zoiets beweert natuurlijk. Je zal maroc21 dan ook vruchteloos echte wetenschappelijke referenties zien zoeken. Hier zijn hele leuke discussies over geweest en ik ben benieuwd wat maroc21 ervan gaat bakken en of hij weer precies dezelfde fouten gaat maken als de anderen die probeerden de wetenschap naar hun eigen inzichten te "interpreteren".


Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Bericht door weda »

Ha die Maroc,

bedankt voor je inbreng. leuk geprobeerd om de feiten te verdraaien. in ieder geval is mijn vraag niet goed beantwoord. ik had nl gevraagd hoe god alles geschapen heeft.

ik stel de vraag niet zomaar. in de koran is te lezen: in het begin was er niets en god riep gebeur` en het gebeurde.

en daar gaat het mij om: er was niets. als er niets was, waarom riep god `gebeur`. wist hij niet dat er niets was. bovendien als er niets was, wie heeft dan gehoord `gebeur`. er was immers niets.

stel nu voor: ik weet dat mijn vrouw niet thuis is, en ik roep: vrouw breng aub een kop thee voor mij.

is het verstandig van mij (wetende dat mijn vrouw niet thuis is) om toch te roepen; vrouw, breng een kop thee. een verstandig mens zou dat niet doen.
bovendien, het gebeurde. d.w.z er was wel iets. wat is dat dan en is het een levend iets, want het heeft het gehoord. een levend iets kan horen een dood iets niet.
de koran zegt dus: er was niets. terwijl het er wel was. de koran spreekt zich tegen.
je probeert de wetenschap binnen je verhaal te betrekken. dat is leuk. ik wil van jouw alleen weten hoe god de aarde etc geschapen heeft, uit wat, want in het begin was er niets.

in de bijbel is te lezen: god schiep de aarde etc in zes of zeven dagen. de koran wil overtreffend zijn en zegt: god riep gebeur en het gebeurde. m.a.w: geen zes of zeven dagen, maar direct. de wetenschap spreekt dit tegen. het is gefaseerd gegaan en langzaam.
een zaad in de grond, zal heel langzaam uitgroeien tot een boom en niet direct. dus de koran is verkeerd c.q fout.

jij vind sommige theorien lachwekkend en soms leuk. wat dacht je dat ik van je islam theorie vind.

dus maroc, heel kort:
uit wat is de aarde etc geschapen en hoe,
was er wel iets of niet
tot hoelang zal de schepping duren
is dit de eerste schepping
hoe zijn de eerste mensen op aarde gekomen (bijbel zegt: god heeft de mens geschappen naar eigen beeld). deelt de koran die mening.

groet,
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.
Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: wo okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Bericht door Kafir »

Hebben Wij de aarde niet als een bed uitgespreid? En de bergen als pinnen? (Koran 78:6-7)
:lol: Maroc, zie je nu écht niet dat er in dit vers sprake is van een platte aarde. De aarde als een soort tapijt, dat vastgepind wordt, om te voorkomen dat het verschuift. :wink:
Grtz...
Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: ma okt 17, 2005 4:17 pm

Bericht door Jm »

De koran en zijn bloopers op 'wetenschappelijk gebied' :
Some samples of Quranic contradictions for you
Prepared by: Syed Kamran Mirza

Special Note: Quranic ayats are taken mostly from the Quran translation of Maulana A. Yousuf Ali and Maulana Muhiuddin Khan. Hadiths were taken from Bukhari Sharif (Sahih).

Numerical Contradictions: There are many numerical contradictions in the Quran. God cannot make an error in doing simple calculations.

How many days did it take to create the Heavens and the Earth?


· Quran-7:54: Your guardian-Lord is Allah who created the heavens and earth in Six Days

· Quran-10:3: Verily your Lord is Allah, who created the heavens and earth in Six Days

· Quran- 11:7: He it is Who created the heavens and earth in Six Days

· Quran-25:29: He Who created the heavens and earth and all that is between, in Six Days

The above verses clearly state that Allah ( God) created the heavens and the Earth in 6 days. But the verses below state

· Quran-41:9 : Is it that ye deny Him who created the earth in Two Days ?

· Quran- 41:10: He set on the (earth) Mountains standing firm high above it, and bestowed blessing on the earth, and measured therein all things to give them nourishment in due proportion, in FOUR DAYS…

· Quran-41:12: So He completed them (heavens) as seven firmaments in Two days and …

Now do the math: 2 (for earth) + 4 (for nourishment) + 2 (for heavens) = 8 days; and not 6 days.

You can see similar mistakes in the verses: Quran-4:11, 4:12, and 4: 176 in inheritance law. In these verses one can see the total property after adding all distributed parts adds up more than the available property, i.e., the totals become more than 1 which are: 1.125 and 1.25. How come? A gross mathematical error, is it not?


Allah’s Days Equal to 1000 Years or 50,000 Years?

· Quran-22:47: A day in the sight of the Lord is like a thousand years of your reckoning.

· Quran-32:5: To Him, on a Day, the space whereof will be a thousand years of your reckoning

· Quran-70:4: The angels and the spirit ascend unto him in a day the measure whereof is fifty thousand years.

So, which one is it? Is the day of Allah equal to 1,000 earth years or 50,000 earth years?


Creation of the Heavens and the Earth:

Which one was created first? As you will see in the verses below, Allah at one time says that Earth was created first and another time he says that the Heavens were created first.

· Quran-2:29: It is He who hath created for you all things that are on Earth; THEN He turned to the Heavens and made them into seven firmaments (Skies)….

· Quran- 79:27-30: Are you the harder to create, or is the heaven that He built ? He raised the height thereof and ordered it; and He has made dark the night thereof, and He brought forth the morning thereof. And after that, He spread (flattened) the earth

Now, does it match modern science ? Do you believe that, Earth was created first, and after that, God created Heaven ? Does modern science tell us that ? Or that there are SEVEN firmaments (layers)? Modern science tells us that, actually there is no such thing as a firmament or any roof over us, it is only a space with no known boundary at all. These verses simply reinforce the ancient idea of a ROOF over us which is called the SKY! How funny!


Sun-set and Sun-rise:

The Quran teaches us that the Sun sets in a muddy spring:

· Quran-18:86: Till, when he (the traveler Zul-qarnain) reached the setting-place of the Sun, he found it going down into a muddy spring…

· Quran- 18:90: Till, when he reached the rising-place of the Sun, he found it rising on a people for whom We had appointed no shelter from it.

There are serious scientific errors here. Firstly, it is a scientifically accepted fact that the Sun never goes down into a muddy spring. Secondly, this seems to presuppose a FLAT Earth, otherwise how can there be an extreme point in the West or in the East? A sunrise there would be basically just the same as at any other place on this earth, at land or sea. It would still look as if it is setting “far away.” It does say, that he reached THE PLACE where the Sun sets and in his second journey THE PLACE where it rises.


A Resting Place for the Sun?

· Quran-36:38: And the Sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.

· Quran-36:39: And for the moon, We have appointed mansions till she return like an old shriveled palm leaf.

· Quran-36:40: It is not for Sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.

Allah is indeed a great scientist. Where are the Sun and the moon situated? Can anybody tell me how they could collide/meet/overtake each other ? Are the Sun and moon neighbors to each other? I have the answer for this error: Ancient Allah saw (through observations with the naked eye) the Sun and moon travelling from east to west seemingly in the same part of the sky and on the same path. Yet they did not collide and continued to cause day and night, etc. Allah could hardly imagine that all these phenomena are simply due to Earth’s rotation and NOT by the Sun’s rotation. The Sun is stationary for Earth, because the Earth is stuck in the Sun’s Gravity, just as we are stuck in the Earth’ gravity. Allah never says anywhere in the whole Quran THAT THE EARTH ROTATES. Perhaps Allah could not feel Earth’s rotation.

A Resting Place for the Sun WAS CONFIRMED BY HADITHS (?)

· Sahih Bukhari Hadiths: Abzur Ghifari (ra) narrated: one day Prophet Mohammad (pbuh) asked me, “Abzar do you know after setting where does the Sun go?” I replied, I do not know, only Allah’s apostle could say better. Then the Prophet (SA) replied, “After setting, the Sun remains prostrated under Allah’s Aro’sh and waits for Allah’s command for rising again in the East. Day will come when sun will not get permission to rise again and Qeyamot will fall upon earth”.

Can anybody tell me what it is? It was the superstitious belief of ancient people reflected in the Quran and Hadiths by Allah. A 10-year-old boy would not tell such a fairy-tale today.


Why Allah created Stars:

· Quran gives us further scientific knowledge by telling us that the stars were created by Allah as missiles to throw at the devils:

· Quran-67:5: And We have (from of old) adorned the lowest heaven (sky) with lamps, and We have made such (Lamps as) missiles to drive away Satans…

· Quran-37:6-8: We have indeed decorated the lower heaven (sky) with beauty (in) the stars, (for beauty) and for guard against all obstinate rebellious Satans. So they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side.

Thus, the stars are nothing but missiles to throw at devils so that they may not eavesdrop on the heavenly council. Once again we find how Allah was high on his superstitious weirdness.


Sky/Heaven is Nothing but A ROOF or Canopy over the Earth:

· Quran-21: 32: And We have made the sky a roof withheld (from them). Yet they turn away from its portents.

· Quran-31:10: He hath created the heavens (Skies) without supports (pillars) that ye can see, and hath cast into the earth firm Mountains/Hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed…

· Quran-21: 32: And We have made the sky ( heavens ) as roof (canopy) well guarded…

· Quran-2: 22: Who has made the earth your couch, And the heavens (Sky) your canopy

Modern science tells us- the Earth is entirely surrounded by space and there is no boundary even if we go billions of trillions of miles in any direction. The question is: If there is no sky above us then how in the world does the question of pillars come in? Do we really have a roof above us? Is there a canopy (Shamiaa’na) above the earth? In most Bengali translations of the Quran all Maulanas write: Allah akashke samiaana bannei-ese.

The Quran claims Allah gives rain from above! Ordinary People consider Allah as residing in the sky above the earth. But in cosmological science there is no up or down, that is, earth revolves and there is no fixed above or below for the earth. Every direction in outer space can be up or down. Are mountains there to prevent the earth from shaking? Give me a break!

Once again Allah considered the sky as a roof over the earth which will break/be shattered during Doomsday:

· Quran-78::19: And the heavens (sky) Shall be broken (opened) as if there were doors opens…

· Quran-82:01: When the Sky is cleft asunder

· Quran-69:16: And the sky will be Rent asunder, for it will that day be flimsy(soft)

· Quran-81: 2: When the stars fall, losing their luster.

Yousuf Ali comments in his Tafsir: The beautiful blue sky overhead (which we take for granted in sunshine) will be shattered to pieces. Modern science tells us that there is no such thing as a roof, sky or any canopy over the earth, rather all around the Earth is limitless space. Only Allah knows what will break/get shattered or will get soft/flimsy or how doors will open - there are no walls, so where will doors come from? In some Ayats Allah threatened kafirs by saying: “I (Allah) will throw broken pieces of sky over your head.”


Sun and Moon Rotates:

· Quran-31: 29: Seest thou not that Allah merges Night into Day and He merges Day into Night; That He has subjected the Sun and moon (to His law), each running its course for a term (time) appointed.

· Quran-21: 33: It is He who created the Night and Day, And the Sun and Moon; each of them swim (float) along in its own course.

Ayats mentioned above could be found over and over again and again in almost every page of the Quran. This is because Allah, standing in the open Arab desert, saw very well that every morning the SUN was rising from the east and gradually (at the appointed time) setting to the west, and as a result, day and night follow. Allah actually shared this misconception (the Sun moving) of pre-historic people. Every time Allah speaks of the Sun & Moon, he referred to Day & Night, as if it is due to the Sun’s movement that day and night follows. But surprisingly, all the hypocritical Mullahs give false credit to Allah by saying: Look, the Quran described the Sun’s movement 1400 years ago, which modern science only found out now. In the real world, the Sun takes 225 million years to make just one complete circle through the galaxy. And obviously this movement of the Sun has nothing to do with DAY & NIGHT of the earth. Actually, the Sun is stationary for the earth in a real sense, because the Earth is stuck in the giant gravitational force of the Sun. The Earth also moves along with the Sun wherever it goes, just the way that we are stuck to the Earth’s gravitational force and do not feel Earth’s movement at all. Why then, was Allah referring to the Sun’s movement again and again? I have already mentioned above, why Allah was mistaken about the Sun’s movements. Now dishonest Mullahs are claiming that this is science here. I wonder why Allah has to mention about the Sun’s 225 million year journey to tell about day and night? What does the Sun’s movement have to do with the day and night?


Earth is Spread Out Like a Carpet (Flat)

· Quran-15:19: And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable;

· Quran-78: 6-7: Have We not made the earth as a wide expanse, And the mountains as pegs (anchor)?

Allah was sure that the Earth is flat like a carpet and that mountains are there to anchor the earth so that the Earth does not shake with us. Allah is really an excellent scientist.

Here in this Verse, Allah Challenges People: Who Can Tell Whether the Conceived is Male or Female?

· Quran-31:34: Verily the knowledge of the Hour is With God (alone). It is He Who sends down rain, and He who knows what is in the wombs of mothers….

Who does not believe the fact that, actually mankind can predict very accurately (99.5%) when rain will fall and can predict (99.8%) the sex of the child inside a mother’s womb? Scientists also predict that, in the next five years weather predictions will be successfully correct almost 100%. Perhaps Allah could not imagine this.


Man is Created From Clotted blood?

· Quran-23:14: Then fashioned We the drop (semen) a CLOT OF CONGEALED BLOOD then fashioned We the clot a little lump (fetus), fashioned We the little lump into bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it another creation. So blessed be Allah, the Best of Creators.

(Bengali translations of the Quran read: “Zamaa’t Raokto theeke Manoosh banieesi” And this Ayat has been repeated again and again throughout the Quran)

· Quran-75:38: Then he becomes a CLOT; then (Allah) shaped and fashioned…

· Quran-96:2: Created man, out of a mere clot of congealed blood

There are serious scientific problems here:

A blood clot can not grow into anything. This idea came from the Greeks. Aristotle erroneously believed that humans are originated from the action of male semen upon female menstrual blood, which is absolutely an incorrect assumption. The Quran’s assertion on the clot (alaqa) is completely wrong about human development, since there is absolutely no stage during which the embryo consists of a clot. The only situation in which an embryo might appear like a clot is during a miscarriage, in which case the clotted blood which is seen to emerge (much of which comes from the mother) is solidified and by definition no longer alive. Therefore, if ever an embryo appeared to look like a clot it would never develop any further into a human; it would be a dead mass of bloody miscarriage. Since Prophet Muhammad (pbuh) had some thirteen wives it is entirely possible that he would be very familiar with miscarriages.

Modern science tells us that the formation of human embryo is a seamless continuation from conception to birth, hence there are no hard-and-fast boundaries of stages as the Quran described. The Quran described 4 stages which matches exactly with Galenic description of the development of the human embryo (which was proved wrong by modern science).

Creation of bones and clothing of bones with flesh: According to modern embryologists including Prof. ___Moore of Canada____, the tissue from which bone originates, known as mesoderm, is the same tissue as that from which muscle (flesh) develops. Thus bone and muscles begin to develop simultaneously, rather than sequentially (as the Quran tells us). Moreover, most of the muscle tissue that we human have is laid down before birth, but bones continue to develop and calcify (strengthen with calcium) right into one’s teenage years. So it would be more accurate if the Quran had said that muscles started to develop at the same time as bones, but completed their development earlier. The idea that bones are clothed with flesh is not only scientifically completely wrong/false, but was directly copied from the ancient Greek doctor Galen’s hypothesis.

Also, the idea of saying: “made into bones and clothed the bones with muscle” came from the technique of making animal statues (Moorthy) out of rod and cement or mud. People usually make the skeleton (out of rod or stick) first and, then cover it up with cement or mud. This is scarcely a scientific description of embryonic development. It is rather a description of a layman.


Which one is correct?

· Quran-2:256: There is no Compulsion in religion….

OR

· Quran-9:29: Fight those who do not profess the true faith (Islam) till they pay the polltax (jiziya) with the hand of humility.

· Quran-9:5: Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them and take them captive, and besiege them and prepare for them each ambush….

· Quran-47:4: When you meet the unbelievers in the Jihad strike off their heads….

· Quran-2:191: And slay (kill) them wherever ye catch them, and turn them out from where they have turned you out such is the reward of those who suppress faith.

· Quran-8: 65: O Apostle! Rouse the believers to the fight…(against) unbelievers.

Very often apologetics claim that, Islam is a religion of peace and there is no compulsion. Yet, punishment of an apostate in Islam is, of course, death penalty.

In Many Ayats Allah Claimed That, He Has Given the Quran in Easy and Clear Language so that, it will not be difficult to understand by ordinary Arabs.

· Quran-44:58: Verily, We have made This Quran easy in the tongue, in order that they may give heed.

No matter which translation of the Quran we read, the Quranic materials remain the same to us and every sentence is self-explanatory. It does not take a rocket scientist to comprehend the message Allah wanted to transmit for Arabs. Yet, bigoted Mullahs will always blame translators for Quranic contradictions/errors/inconsistencies etc. and will try to find lame excuses to cover up Allah’s ignorance.

Comments:

The Holy Quran is full of inaccuracies, contradictions, inconsistencies, redundancies, a lack of chronologies or chapters, grammatical errors etc. One can find hundreds of contradictions/errors/inconsistencies in the Holy Quran and the above mentioned ayats are just selected samples from the Quran. But still it is a miracle to those who are blindfolded bigots.
Bron: The Institute for the Secularisation of Islamic Society (ISIS)

De koran heeft van 'modern wetenschappen' overduidelijk weing kaas gegeten en geen van bovengenoemde koranteksten kunnen daardoor een wonder / mirakel (van God/Allah) genoemd worden.

Wat mij opvalt:

zodra een godsdienst de objectieve realiteit poogt te verklaren dan slaat zij de plank meer dan eens faliekant mis :wink:

De 'Objectieve Realiteit' is aan de wetenschap om te verklaren... niet door godsdienst :wink:

Jm.
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?
Plaats reactie