De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41291
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Pilgrim » Vr Okt 26, 2018 2:02 am

LONGREAD: Beleven wij nu het voorspel van de laatste slag om het behoud van onze beschaving?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Afbeelding

De tweede man in de PVV hiërarchie, Martin Bosma, hanteert als leidraad voor zijn beoordeling van de gebeurtenissen die zich in deze tijd op verschillende plaatsen in de wereld voltrekken, een hoogst interessante eeuwenoude uitspraak van de Oudtestamentische, Joodse profeet Jesaja: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad”. De tekst gaat nog iets verder: “Die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.” (Jesaja 5:20)

In zijn tijd was er onder de inwoners van het oude Israël langzamerhand een verregaande omslag in het denken ontstaan, die kwalijke gevolgen zou hebben: Godsdienstige begrippen, die eeuwenlang hun waarheid hadden bewezen in de praktijk, werden aan de kant geschoven en de interpretatie ervan had men naar eigen inzichten bijgesteld. Waarheden die bedoeld waren als eeuwig geldend, werden totaal op hun kop gezet. Op die verandering volgde Gods ontboezeming in het desbetreffende hoofdstuk (Jesaja 5). Hij kondigde een periode van grote neergang aan.

De opvatting die Jesaja eeuwen geleden verkondigde als een reactie op de dingen die hij waarnam, is nu weer zeer actueel geworden, want ook in onze tijd heeft zich iets dergelijks in de naoorlogs periode voorgedaan, onder invloed van de destructieve ultralinkse linkse denktank, de zogenaamde Frankfurter Schule, die zich tot doel had gesteld onze Joods-christelijke (en humanistische) samenleving volledig te ontwrichten en te gronde te richten. [N.B.: Sta even stil bij deze vragen: “Welke godsdienstige inspiratiebronnen willen deze linkse krachten in de maatschappij definitief neutraliseren?” En: “Weten jullie dat de EU voor het Joods-christelijke denken ALS INSPIRATIEBRON geen enkele plaats in de nieuwe samenleving heeft ingeruimd?”]

De simpele methode die de “FRANKURTERS” hadden bedacht, bleek perfect te werken, want de ontwikkeling die “links” op gang heeft gebracht gaat door tot op de dag van vandaag! Alleen zij die begrijpen wat er op het spel staat EN doorhebben hoe de Frankfurter methode werkt, zullen in staat zijn het noodzakelijke tegengas te geven!

Het is waar gebleken: Men kan succesvol een maatschappij veranderen wanneer men maar van binnenuit werkt, door middel van steeds voortgaande linkse hersenspoeling in alle situaties waarin sprake is van informatie of kennisoverdracht. Te denken valt daarbij aan alle bestaande vormen van onderwijs en aan de informatieverstrekking die dagelijks wordt opgenomen via het beeldscherm en via de geschreven teksten in kranten en tijdschriften, maar ik wil er toch ook eens op wijzen dat de Frankfurter opvattingen ook een sector kunnen bereiken die wij nooit krijgen te zien: de zogenaamde “Deep State”, het onzichtbare raderwerk dat wordt gevormd door het ambtenarenapparaat dat elke overheid er op na houdt! Zo verwijt momenteel de bekende euro-kritische Britse politicus, Nigel Farage, de Britse ambtenaren, die betrokken zijn bij de totstandkoming van Brexit, ervan dat zij in stilte het Britse besluit om de EU te verlaten saboteren!

Dit breekijzer voor de ontwrichting van het menselijke denken bleek onthutsend simpel en misschien is het juist daardoor zo verschrikkelijk effectief. Er is niets ingewikkeld of spectaculair aan. Gewoon telkens op hetzelfde aambeeld slaan, net zo lang tot wat men beoogt vanzelfsprekendheid wordt. Je moet dus een gewenste perceptie van waarheid net zo lang aan het publiek voorhouden dat uiteindelijk niemand er aan gaat twijfelen. Deze aanpak zal worden losgelaten op elke sector van ons leven. De linkse manipulators hebben een bepaald doel voor ogen waar wij in ons denken, doen en laten moeten belanden en zij stellen de informatie die wij moeten verwerken stapje voor stapje bij: waar en onwaar worden uiteindelijk omgedraaid en daarmee wordt ook het logische denken in termen van oorzaak en gevolg – waarmee wij zijn groot gebracht – bemoeilijkt. En kijken wij om ons heen, dan lijkt het wel alsof onze maatschappij inmiddels is verlost van het besef van goed en fout door de introductie van het idee dat elke opvatting daarover relatief is...

Dit proces van omkering van het denken is op deze site de nodige keren uiteengezet.

Het gevolg van zulke manipulaties van de menselijke geest is het verlies van morele ijkpunten, die als kompas moeten dienen voor ons denken en handelen. Het gevolg van de afschaffing van kernwaarden is dat de meerderheid van de mensen zich niet meer afdoende verweert tegen de aangedragen linkse opvattingen. Zij is over het geheel genomen mentaal nogal apathisch en stuurloos geworden. Manipulators zien graag stuurloze mensen, omdat zij die gemakkelijk naar hun hand kunnen zetten.

De westerse samenleving was eeuwenlang sterk en stabiel vanwege het Joods-christelijke denken dat de maatschappij steeds had gecorrigeerd, de westerse creativiteit had geïnspireerd en bovendien het niveau van de wetenschap steeds op peil had gehouden. Dit was door het “progressieve, linkse denken” aangetast. In de aldus geschapen chaos traden de linkse bewerkstellers ervan op als stuurlieden die de richting van het vernieuwde denken graag bepaalden. Dat daarbij een van hun hoofddoelen nog steeds de totale uitschakeling van het Joods-christelijke denken blijft, kan men begrijpen, want juist in dat denken lag de kracht van de westerse cultuur. Men kan een auto het beste definitief onklaar maken door de motor eruit te verwijderen... Zonder deze Joods-christelijke inspiratiebron stort de westerse samenleving beslist in. Zo’n situatie is levensgevaarlijk, want wat stelt een maatschappij voor die haar kernwaarden heeft verloren?

Eigenlijk helemaal NIETS!! Is het niet veelzeggend dat er mensen zijn, in een ooit zo succesvol land als Zweden, die van hun land beweren dat die geen eigen cultuur heeft? En wat te denken van een president van een land met een sterk ontwikkeld besef van eigen identiteit, eigen cultuur? Ook Macron bestaat het zijn eigen volk voor te houden dat het geen eigen cultuur bezit. De afgelopen dagen beweerde deze man (hopelijk niet in ernst) dat de wortels van de Franse taal in de Kongo lagen. Op zijn twee uitspraken zal ik maar niet ingaan. Alleen dit: Deze vorm van verlies van nationaal, cultureel bewustzijn wordt duidelijk versterkt door de aanwezigheid van een sterk groeiende bevolkingsgroep die van oorsprong uit de islamitische wereld afkomstig is. Overdrijf ik wanneer ik zeg dat de moslims niet bepaald lijden aan het typisch westerse manco dat men zijn eigen identiteit voor onbeduidend houdt? En wie zal in zo’n geval in een conflict met de islam logischerwijs aan het kortste eind trekken?

Het dubieuze “succes” van deze allesvernietigende aanval op de kern van onze westerse identiteit kunnen wij onder meer aflezen uit het trieste gegeven dat zelfs de kerken (en ook Joodse gemeenschappen) zich daar nagenoeg niet van bewust zijn en zich nauwelijks lijken te bekommeren om de teloorgang van hun eigen geestelijk erfgoed! Zij hebben duidelijk niet in de gaten dat het stuur van hun geloofsrichtingen zich niet meer in Joodse of christelijke handen bevindt, maar dat linkse opvattingen allang de richting van het kerkelijke doen en laten bepalen. Ik krijg sterk de indruk dat hedendaagse geestelijke leidslieden hun blik op een alles verrijkende toekomst hebben gericht, zonder ook maar één moment te beseffen dat de “verrijkte” toekomst, die men zo gretig najaagt, wel eens de VOLLEDIGE vernietiging van het Jodendom en de christenheid zou kunnen inhouden.

Na de beschamende uitschakeling van de kern van onze westerse identiteit hebben er in de aldus ontstane leemte een aantal spelers hun plaats ingenomen. Deze richtingbepalende krachten beïnvloeden elkaar en zij bewegen zich in de richting van de nieuwe HEILSTAAT, de EU. Deze staat volledig centraal in alles waar de politiek mee bezig is en zij bepaalt meer en meer ons doen en laten. Het misleidende van de naam EU is dat die suggereert dat alles om Europa draait. De EU slaagt er wonderwel in om de man en de vrouw in de straat vooral onkundig te laten van wat er op de agenda van dit enorme bestuursorgaan staat. Die gecultiveerde domheid van het volk wordt opzettelijk in stand gehouden, want de vele miljoenen burgers in de diverse lidstaten van de EU zouden de plannen van het bestuur in Brussel MASSAAL van de hand wijzen, indien zij doorkregen wat hen te wachten stond.

Wij moeten ons maar eens gaan afvragen wie er feitelijk de touwtjes in handen hebben in de EU. Ik stel jullie drie kandidaten voor:

– De politiek (links-liberaal);

– De wereld van de islam;

– De wereld van het grote geld.

Alle drie hebben mondiale aspiraties, maar welke kandidaat beschikt over de middelen en de mondiale contacten om de voornemens te realiseren?

Uit zichzelf beschikt de politiek niet over rijke bronnen die voortdurend geld kunnen genereren. De “rijkdom” van de politiek is van ideële aard. In theorie wil de politiek iets aan de bestaande wereld verbeteren...

De islam streeft een ideologisch doel na: De vestiging van een wereldwijd islamitisch rijk. Deze globale speler beschikt wel degelijk over veel (olie)geld en zijn vertegenwoordigers houden contacten met elkaar, maar de inhoud van hun boodschap is voor velen – ook in ons werelddeel – onacceptabel. Daarin ligt de zwakte van de islam.

De “wereld van HET ZEER GROTE GELD” is NIET in de eerste plaats geïnteresseerd in godsdienst of politiek gekrakeel, maar die is altijd wel bereid inbreng vanuit de wereld van de ideologie en de politiek te gebruiken, mits het eindresultaat van de samenwerking maar vermeerdering van invloed, onbeperkte bedrijfsmatige beweeglijkheid en toename van bezit is!

Uit deze hoek komt de roep om een wereld zonder grenzen. Daar profiteert “het kapitaal” van, NIET de gewone burger. Geldstromen moeten zich vrij over de hele wereld kunnen verplaatsen, net als bedrijven en banken. Het maakt niet uit waar. Daartoe beschikt de kleine, maar o zo machtige groep over uitstekende netwerken wereldwijd, waarin hun vertegenwoordigers uit de rijen van de multinationals, de banken, de beleggers, de speculanten en een zeer kleine toplaag van ultra-rijken die de vorstenhuizen bevolken, met elkaar overleggen.

Bedenk dat ook de EU niet regionaal, maar mondiaal gericht is! En ook de EU is voor een wereld zonder grenzen. Zij wil steeds meer gebieden omvatten en steeds meer volkeren uit die gebieden onder haar bestuur brengen. (Vandaar de migratiegolven, die de oorspronkelijke inwoners van Europa raciaal zullen “verdunnen”).

Het beleid in “Brussel” wordt uiteindelijk niet bepaald door de vertegenwoordigers uit de politieke sector in ons werelddeel, maar door de mondiale financiële grootmachten. Door “het grote geld”. Deze groep invloedrijke lieden ontmoeten graag “veelbelovende politici” (die van dienst kunnen zijn voor “Het Grote Geld”) in de Bilderberg-vergaderingen. Nederlandse politici zeggen geen NEE wanneer zij worden uitgenodigd. Op die manier kon ook de Belgische politicus Herman Van Rompuy daar een lezing houden over de eenwording van de wereld. Zijn verhaal maakte indruk. Kort daarop werd hij – “komende uit het niets” – voorzitter van de Europese Commissie.

De kandidaat die flexibel is en over onmetelijke veel geld- en productiemiddelen beschikt blijkt de sterkste partij. Dat laat de beruchte “weldoener” Soros zien. In de tweede video over deze man wordt duidelijk gemaakt dat Angela Merkel geheel onder invloed van de opvattingen van Soros staat. Haar plannen voor de desastreuze import van vele miljoenen economische migranten uit Afrika komen uit de koker van deze manipulator. Dat verklaart ook dat zij voort davert als een op hol geslagen paard en zich het lot van haar eigen volk niet meer aantrekt.

Het verwarrende bij het praten over politiek-correct is dat te voor en te na de woorden links en rechts op tafel komen, terwijl de betekenis van die twee begrippen al jaren geleden zijn gaan schuiven. De EU gedraagt zich op een wijze die aan de manier van regeren uit de USSR doet denken. Russische dissidenten die hun land waren ontvlucht, hadden dat al in de gaten en introduceerden voor de regeringsstijl van Brussel de uitdrukking EUSSR. De EU mag zich wel links gedragen, maar gelijktijdig trekken de rijken der aarde aan de touwtjes in “Brussel”! Dit alles levert een verwarrend schouwspel op: Communisme en kapitalisme vermengen zich! En voor de burger wordt het nog verwarrender wanneer hij of zij gaat beseffen hoezeer de EU ook de islam bevoordeelt!

DE EU begint op een veelkoppig monster te lijken. Wie zich van dit monster wil ontdoen, mag wel over een scherp zwaard beschikken om alle koppen te verwijderen. Ikzelf heb het met de EU allang gehad.

En tot slot nog: Antifa’s in de VS:

Van alle “RODE” organisaties die in de Verenigde Staten voor een nieuwe maatschappij opkomen, vallen de Antifa’s het meeste op. Ik zou de methode van deze rode primitieve geweldplegers naast de bijna onzichtbare en doortrapte methode van beïnvloeding door de Frankfurter Schule willen leggen. Zijn invloed strekt zich uit over tientallen jaren. Zo’n reikwijdte zullen de Antifa’s zeker niet krijgen, omdat de intimidatie en de schrik die hun handelwijze oproept onder de mensen op een gegeven moment zullen worden vervangen door gevoelens van ergernis en woede, en omdat de Amerikanen in veel gevallen over een vuurwapen beschikken, zal het Antifa-gevaar worden teruggedrongen.

Wat mij verontrust, zijn niet de diverse linkse organisaties, maar de door Hillary Clinton c.s. aangewakkerde volkshysterie, die tot doel heeft de reglementair gekozen president Trump met geweld ten val te brengen. Clinton, net als Angela Merkel een groot bewonderaar van de plannen van Soros, wil eveneens grote groepen mensen richting de Verenigde Staten dirigeren om de Amerikaanse maatschappij volstrekt te ontregelen.

De haatcampagne tegen president Trump begon in 2016, in het jaar waarin Trump aantrad. Zijn voorganger Obama had bij zijn afscheidstournee door de Verenigde Staten zijn aanhangers opgeroepen zich luid te laten horen in de straten. (Enig idee wie deze massabetogingen financierde??) Hij bestond het om bij zijn afscheid de Amerikaanse troepen te adviseren om bevelen waar zij het niet mee eens zijn NIET op te volgen. Sinds 2016 is het inderdaad zeer onrustig in de steeds linkser wordende Democratische Partij. De bewegingen “Me Too” en “Black Lives Matter” traden op de voorgrond. Ook in dit geval voorzag een zeer rijk iemand hen van veel GELD...

Trump zwijgt, en de man enigszins begrijpend, vermoed ik dat hij bepaalde plannen uitwerkt voor een grondige afrekening met uitermate kwaadwillige lieden. Mijn zegen heeft hij.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/25 ... eschaving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4998
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor sjun » Vr Nov 02, 2018 10:00 pm

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Stanley
Berichten: 293
Lid geworden op: Do Jun 12, 2014 6:41 pm

Berichtdoor Stanley » Ma Dec 31, 2018 3:18 pm


Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4998
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor sjun » Ma Mar 25, 2019 12:56 am

Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam
Inzake de politieke islam en de toekomst van Europa

Door: Sid Lukkassen , 20:23, 24 maart 2019

Dit is de voordracht van Sid Lukkassen op het Europees Parlement van 19 maart 2019 bij het event ‘Political Islam – between radicalism and reform.’ Dit werd georganiseerd door de Europese Volkspartij (EPP) en Manel Mselmi (MR), die tevens aan het woord komt in Kerkgangers en Zuilenbouwers.

We zijn hier bijeen om te spreken over een zeer controversieel onderwerp van ons tijdsgewricht. Over de politieke islam, en over of het überhaupt mogelijk is de islam op een wijze te hervormen die de islam compatibel maakt met een seculiere Europese rechtstaat.
Het makkelijke korte antwoord is ‘ja’ – de islam verdraagt zich met een Europese rechtstaat, omdat een fatwa dit beveelt. Volgens Sahīh al-Bukhārī, nr. 2796 & Sunan al-Tirmidhī moeten moslims de leiding van een land gehoorzamen, zolang de leiding de moslim niet dwingt om een zonde te begaan.
Een uitgebreider en complexer antwoord maakt echter duidelijk dat verhoudingen tussen de islam en een Europese seculiere rechtstaat problematisch zijn. Als het erop aankomt is de vraag niet of specifieke Westerse wetten zich wel of niet verdragen met de islam – de vraag is of Westerse democratieën interne beveiligingsmechanismen bevatten die in werking treden tegen de subtiele demografische aantasting van de seculiere kern. Hierover publiceerde ik een these op TPO en ben er recent ook op ingegaan in mijn werk over Bassam Tibi. Een weerbare Europese Leitkulturis nodig om deze seculiere identiteit te sterken tegen demografische subversie.

Nu er meer feiten over de demografische samenstelling van grote Europese steden boven tafel komen, wordt het duidelijk dat dit niet alleen een strijd van ideeën is – tussen rationalisme en geloof – maar ook een strijd van vruchtbaarheid: tussen steriele geëmancipeerde bevolkingsgroepen en vruchtbare conservatieve groepen. Waar het aankomt op de bestaanscontinuïteit van het Westen naar aard en wezen, is zelfs de jihad irrelevant. De waarheid is dat het eindspel over de Westerse democratie zal worden beslist in de baarmoeders van onze moeders en echtgenotes.
Ik zie het niet als taboe om hierover te spreken: dit is een hard levensfeit dat ons allen aanstaart, en in België heeft liberaallinks het zélf tot talking point gemaakt. Herman de Croo stelde in een interview dat “binnen twee generaties, islamitische migranten de meerderheid zullen zijn in Antwerpen”. Dan zou het “bye bye Bart de Wever” zijn – hij bedoelt een vaarwel aan de Nationaal-Vlaamse Alliantie. Maar het is vreemd hoe De Croo dit zo triomfantelijk kan beweren: het is onwaarschijnlijk dat liberalen zullen profiteren van deze demografische ontwikkeling. De Nederlandse senator Kees de Lange drukte dit nog scherper uit, toen hij verklaarde dat ontwikkelingshulp slechts stimulerend werkt voor Afrika als “grootste moslimfokkerij ter wereld”.
Het subsidieren van de grootste moslimfokkerij ter wereld dient geen enkel rationeel doel. https://t.co/C3GgJpy7IU
— Kees de Lange (@Infocadl2015) 18 februari 2019

Niets hiervan zou als verrassing moeten komen – familiewaarden zijn altijd belangrijk geweest voor conservatieve partijen. In Nederland moedigden de katholieken van oudsher grote families aan, als een breekijzer om een groter politiek taartdeel op te eisen. Nadat de protestanten opstonden tegen de Spaanse koning werden de katholieken eeuwenlang gemarginaliseerd. Hun meest effectieve manier om invloed terug te krijgen, was via hogere geboortecijfers.
Iedereen wist dit en het was absoluut geen taboe. Dit is een les die mainstream conservatieven zijn vergeten, maar de islam – en zeker de politieke islam – absoluut niet. Kijk naar Londen – zie wat daar gebeurt. Lingeriereclames verdwijnen en Sharia-rechtbanken worden opgericht samen met zogeheten ‘modesty beaches’. En dit alles wordt verdedigd door degenen die hierbij het meest te verliezen hebben – ik bedoel progressieve feministen en seculier links. Het ultieme gevolg is bekend in naties zoals Egypte en Algerije: de seculiere staat moet de democratie opschorten om zichzelf te verdedigen tegen islamitische theocratische overnames.

Als er hoop is voor een pro-democratische hervorming, dan zal dit niet worden gevonden in de demografische ontwikkeling maar in geleerde tradities: recente demografische cijfers tonen immers dat Europese moslims slechts conservatiever worden. Zeventig procent van hen is strenggelovig en seculieren zijn slechts vijf procent (volgens Paul Nielsenzijn de verhoudingen echter nog straffer). Een andere Belgische liberaal, Koert Debeuf, zei dit:
“Hoewel Romeinse boeken inderdaad herontdekt zijn, geldt dit niet voor Griekse teksten. De belangrijkste Griekse filosofen en wetenschappers zijn naar Europa gekomen omdat ze vertaald werden vanuit het Arabisch, een vertalingproces dat in gang is gesteld door de kaliefen van Bagdad in de achtste eeuw.”
Dit is een bekende claim, die op zich niets zegt over hoe moslimgeleerden op deze Griekse teksten hebben voortgebouwd om verder te komen dan het origineel. De claim wordt afgezwakt in het werk Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne, van Sylvain Gouguenheim. In dit boek brengt de twaalfde eeuwse Venetiaanse klerk Jacques de Venise de werken van Aristoteles naar Mont Saint-Michel. Met zijn Herculeaanse inspanningen als vertaler vertegenwoordigt Jacques de verbindende schakel, de brug tussen Aristoteles’ filosofie en het middeleeuwse Europa. Hij was daarmee zelfs vijftig jaar eerder dan de manuscripten die de Moren lieten circuleren.

Gouguenheim publiceerde zijn onderzoek om tegengewicht te bieden aan het streven dat de Europese Unie definieerde in 2002, namelijk om schoolboeken een meer positief licht op de islam te laten werpen. Dit maakt het relevant om te kijken naar een ander statement van Debeuf:
“Er bestaat geen twijfel dat moslimgeleerden een stichtende rol vervulden voor het Europese denken – het is tijd om deze geschiedenis een nieuwe plek te geven binnen ons onderwijssysteem.”
Wetende dat deze onderwijsinmenging zou komen, maakte Gouguenheim er een punt van om de bijdragen van Aramezen en christelijke Syriërs te benadrukken: hij betoogt dat deze groepen de kennisoverdracht verzorgden. De moslims achtten hun Arabische taal en Koran superieur aan de werken en boeken uit andere culturen – daarom zouden zij weinig zin hebben gehad om kennis uit te wisselen met andere culturen. Nu volgt waarom dit een existentieel belangrijk punt is om het spanningsveld tussen Europa en de islamitische wereld te begrijpen.

Europa, dat oorspronkelijk heidens was en christelijk werd, moest buiten zichzelf kijken – moest een religie begrijpen die ontstond in Jeruzalem. Europeanen moesten Hebreeuwse en Griekse teksten doorgronden om de kern van hun geloof begrijpelijk te maken. Er waren debatten over interpretatie en er was een hoopvolle speurtocht die voorbij de Europese grenzen voerde. Terwijl voor de islam geldt dat het heilige boek binnen het eigen hartland verankerd ligt, geschreven in de eigen Arabische taal als een serie bindende bevelen, met Mohammed als de meest perfecte mens en het zegel der profeten, wiens voorbeeld waar mogelijk moet worden gevolgd.
Dit wil zeggen dat de islamitische wereld als cultuur nooit buiten zichzelf hoefde te kijken. Een ongeschapen Koran betekent dat het woord van Allah een onfeilbare leidraad is die voorschrijft hoe men moet leven. Het concept van een ongeschapen Koran is intrinsiek tegengesteld aan democratieën, die van nature feilbaar zijn en een product van compromissen.

Nu is er nog zoveel dat ik niet heb aangeraakt – Al-Ghazali, zijn occasionalisme en de fatalistische interpretatie van al-Qadr. Het contrast tussen Kalam en Salsafa en wat dit alles betekent voor de mogelijkheid van een Koran die historisch kan worden begrepen. Want dat is het hele eieren eten: als de Koran historisch kan worden geïnterpreteerd, dan is een hervorming van de islam mogelijk. Als de Koran het letterlijke woord van Allah is die buiten de mensheid bestaat – als een pure code verheven boven tijd en ruimte – dan heeft de gelovige het bevel om het onfeilbare woord van Allah te volgen boven een feilbare democratie. In dat geval is hervorming onmogelijk: dan is er slechts de helse strijd tussen de Dar al-Harb en de Dar al-Islam.

In Nederland, nabij een Haagse moskee, hebben activisten onlangs een babypop opgehangen met een bericht dat het huwelijk bekritiseert tussen Mohammed en Aïsha, een meisje dat zes jaar oud was toen ze trouwde en – volgens de islamitische overlevering – negen jaar toen het huwelijk werd geconsumeerd. Moslims en hun politiek-correcte medestanders waren geschokt. In werkelijkheid zijn er maar twee zinnige reacties mogelijk op deze provocatie.
Ofwel men zegt: “In de tijd van Mohammed was de omgang tussen kinderen en volwassenen totaal verschillend – het was een andere tijd en een andere cultuur. Wij als moslims hebben geleerd om onze heilige boeken als historische documenten te zien – die dragen de stempel van hun tijd en we zijn verder dan toen. Zo’n huwelijk zouden we vandaag niet goedkeuren en daarom is deze provocatie onnodig en zinloos.”
Ofwel men zegt: “Mohammed is de onfeilbare hoeksteen van de islam – wat hij deed en niet deed zet de standaard voor alles, en is vandaag nog steeds ons lichtend voorbeeld. Dit omvat ook het huwelijk met Aïsha.” In dat geval, nodigt dit laatste standpunt uit tot debat. Hoewel we duizenden gesubsidieerde centra’s hebben voor religieus onderzoek, zal dit controversiële debat daar nooit plaatsvinden, vanwege cultuurmarxisme en de politieke correctheid die daarmee samenkomt. Zodoende zijn activistische provocaties de enige methode om hierover een debat te ontketenen: die zijn in dat geval absoluut gelegitimeerd.

De woorden van Snouck Hurgronje moet men serieus nemen – hij was een Nederlands geleerde die in Nederlands-Indië woonde om de islam te bestudeerde en zich zelfs bekeerde. Dit is zijn conclusie:
“De meeste moslims zijn absoluut onwetend wat betreft de details van de leer van de jihad. Maar zolang geen enkele respecteerde moslimleraar er maar van droomt deze middeleeuwse wetten als ingetrokken te beschouwen, terwijl een groot deel van de mensen de sterkste neiging vertoont om de omstandigheden die enkele eeuwen geleden prevaleerden te herstellen, tot die tijd zal het onmogelijk blijven, ondanks het feit dat we het misschien eng vinden, om de jihad weg te laten uit onze berekeningen bij de vorming van een oordeel over de relatie van de islam tot andere religies.” (Bron: Moord op Spinoza, Aspekt 2018, p. 42-43)

Recente gebeurtenissen stellen Hurgronje in het gelijk. Het Cornelius Haga Lyceum is een school in Nederland die diepe, langdurige banden met jihadisten heeft. Neem nu dit verhaal uit de samenleving dat mij is toevertrouwd. Het komt van een dame die vluchtte uit Irak. Zij gaf les onder Saddam Hoessein en belandde in Nederland in het islamitisch onderwijs. De doctrines en omgangsvormen die ze daar aantrof stonden zó ver van haar af dat ze een andere baan zocht. Dit kan allemaal worden teruggevoerd op de afwezigheid van een Leitkultur – een welbepaalde leidende cultuur van Europese oorsprong en karakter, die dient als beschermwal tegen de oprukkende fundamentalistische cultuurcreep.

Mijn bedenkingen rond de politieke islam werden dieper naarmate meer tijd verstreek: alles zojuist gezegd werd bevestigd door een noodlottige ontmoeting. Tijdens een wetenschappelijke conferentie trof ik een knappe jongedame met een migratieachtergrond. Ze kwam me zeer Westers voor. Niet alleen was ze als een veelbelovend wetenschapper uitgekozen voor de bijeenkomst: ook accentueerde de dunne stof van haar kleding haar zandloperfiguur. De rok die ze droeg benadrukte de delicate en musculatuur van haar strakke onderbuik. Haar ontblote schouders boden uitzicht op de verfijnde pezen en zelfs de amberkleurige huid van haar bescheiden borsten was bij de juiste invalshoek te zien.
Plots zei ze dat ze de relatie met haar Nederlandse vriend had verbroken vanwege de islam. Hij was naar haar zeggen goed op weg: drie jaar geleden had hij zich bekeerd en sindsdien hadden ze een relatie. Totdat hij suggereerde dat hij voor haar alcohol en varkensvlees liet staan. Met een verzoekende ondertoon vroeg hij haar of er dan ook een punt was waarop zij concessies kon doen. “Hij moet zich aan Allah geven ter wille van Allah,” zei ze resoluut. “niet ter wille van mij.” Precies, zo vulde ik aan, “want zijn overgave moet absoluut zijn.” Haar donkere ogen begonnen te fonkelen: “Absoluut en totaal. De kern van ons geloof is onderwerping. Onderwerping aan Allah vanwege Allah en niet vanwege je vriendin.”

Niettemin wil ik toch besluiten met een positief punt. Jongedames vertelden me letterlijk dat ze met Marokkaanse mannen willen gaan, omdat Nederlandse mannen inmiddels te gefeminiseerd zijn. Maar diezelfde meiden swipen iedere man weg op Tinder die zich niet conformeert aan hun politiek-correcte bubbel. Echter nu betekent de uitlevingsdrang van de islam dat er limieten zijn aan hoever Europa kan worden gefeminiseerd. En dat is een prachtig stuk Hegeliaanse dialectiek in actie. Wie gaat alleen al deze dames op straat beschermen wanneer de goede mannen voor hen niet meer goed genoeg zijn? De ultieme conclusie daarvan zagen we met de massa-aanrandingen in Keulen.
Zo ziet u – en dit is tot slot mijn hoop – masculiniteit, eer en vitale mannelijkheid zijn zó belangrijk in de islam, dat de linkse therapiecultuur van het regressieve feminisme niet kan doordringen waar de islam zijn voet in de deuropening zet. Dit betekent dat Europese jongens en meisjes nu zullen opgroeien in buurten en scholen waar de harde masculiniteit van de islam voelbaar is – ze zullen verharden via alle confrontaties die dit met zich meebrengt. De opmars van de islam vormt zo een schild tegen de totale feminisering van de heersende cultuur op schoolpleinen en speelveldjes. De deugen van masculiniteit, eergevoel en dominantie zijn essentieel waar het aankomt op het verdedigen van de eigen cultuur: en omdat ‘links’ de islam niet kan feminiseren, kunnen deze deugen nu ook een comeback maken voor inheemse Europeanen.
En zo blijkt ‘links’ verdoemd: zowel demografisch als spiritueel – geef het een of twee generaties. Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam.

U kunt de auteur van dit artikel steunen op duurzame wijze via BackMe(inclusief video), wat de productie van deze realistische content langdurig mogelijk maakt.

De eigenlijke tekst:

Political Islam and the Future of Europe
This is the speech by Sid Lukkassen on March 19, 2019 at the event ‘Political Islam – between radicalism and reform.’ This was organized at the European Parliament by the European People’s Party (EPP) and by Manel Mselmi (MR), who also voices her concerns in Kerkgangers en Zuilenbouwers.
We are here to discuss a most controversial topic of our time – political Islam, and whether it is even possible to reform Islam in a way that makes it compatible with a secular European state.
The easy and short answer is ‘yes’ – Islam is compatible with a European state, because a fatwa commands it so. Sahīh al-Bukhārī, no. 2796 & Sunan al-Tirmidhī state that Muslims have to obey the ruler of a country, as long as the ruler does not force the Muslim to commit a sin.
A long and complicated answer makes clear, however, that relationships between Islam and a European secular state of law are problematic. Ultimately, the question is not if specific Western laws are compatible with Islam or not – the question is if Western democracies possess intrinsic safeguards that would kick in against the subtle demographic subversion of their secular core. I wrote a thesis about this on ThePostOnline and recently touched upon it in my writing on Bassam Tibi. We need a strong European Leitkultur to defend our secular identity against demographic subversions.
As more facts about the demographic makeup of major European cities become available, it is clear that this is not just a battle of ideas – between rationalism and faith – but that it is also a battle of fertility: between sterile emancipated populations and prolific conservative groups. When it comes to the continued existence of the West as we know it, even jihad is irrelevant. The truth is that the endgame of Western democracy will be decided in the wombs of our mothers and wives.
I don’t consider it a taboo to talk about this: it is a hard fact of life that stares everyone in the eye, and the liberal left has made it a talking point in Belgium. Herman de Croo stated in an interview that “within two generations, Islamic immigrants will make up the majority in Antwerp”. Then it would be “bye bye Bart de Wever” – meaning goodbye to the Flemish Nationalist Alliance. Yet it is strange how De Croo could say this so triumphantly: it is unlikely that liberals will benefit from this demographic evolution. The Dutch senator Kees de Lange said things even sharper, when he stated that “development aid only stimulates Africa as the biggest breeding ground for Muslims.”
None of this should be surprising – family values have always been important for conservative parties. In the Netherlands, Catholics traditionally encouraged big families, as a wedge for a bigger share of the political pie. After the Protestants rose up against the Spanish king, Catholics were marginalized for centuries. Their only way to win back power, was through higher birth rates.
Everyone knew this – it was absolutely not a taboo. This is a lesson that mainstream conservatives have forgotten, but Islam – and certainly political Islam – has not. Look at London – see what’s happening there. Lingerie commercials disappear and Sharia-courts are established along with so-called ‘modesty beaches’. And all of this is defended by those who have the most to lose from it – I mean progressive feminists and the secular left. The ultimate consequence is known in nations as Egypt and Algeria: the secular state has to postpone democracy to defend itself against Islamic theocratic takeovers.
If there is hope for a pro-democratic reform, it has to be found not in demographic developments but in the scholarly traditions, as recent demographic figures show that European Muslims are only getting more conservative. Seventy percent of them are zealous and seculars are only five percent. Another Belgian liberal, Koert Debeuf, said this:
“Even though Roman books were indeed rediscovered, this is not true for the Greek texts. The most important Greek philosophers and scientists came to Europe because they were translated from Arabic, a translation movement that was initiated by the Caliphs of Baghdad in the 8th century.”
This is a well-known claim, which by itself says nothing about whether Muslim scholars have built on the Greek texts to go beyond the original. The claim is weakened in the book Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne, by Sylvain Gouguenheim. In this book, the twelfth century Venetian clerk Jacques de Venise brings the works of Aristotle to Mont Saint Michel. With Herculean efforts as a translator he represents the bridge between Aristotle’s philosophy and medieval Europe. This places Venise fifty years before manuscripts were brought into circulation by the Moors.
This is relevant because Gouguenheim published his research to counterbalance the aim that the European Union defined in 2002: to make textbooks shed a more positive light on Islam. This makes it relevant to look at Debeuf’s other statement: “There is no doubt that Muslim scientists and philosophers had a constituent role in the formation of European thinking […] It is time to give the historical truth a new place in our own history education.”
Knowing that this educational interference would come, Gouguenheim makes it a point to emphasize the contributions of Aramaic and Christian Syrians: he argues that these groups carried the transfer of knowledge from the Middle East to Europe. Muslims were raised to consider their Arabic language and Quran as superior to works and books from other cultures. I will now explain why this is an existentially important point for understanding the dynamic between Europe and the Islamic world.
Europe, being originally heathen and becoming Christian, had to look outside itself, had to understand a religion that came from Jerusalem. Europeans had to interpret Hebrew and Greek texts to make sense of their core beliefs. There were debates on interpretation and there was a hopeful quest to seek outside of Europe’s boundaries. Whereas for the Islam – its holy book is planted in its own heartland, written in its own Arabic language as a series of binding commands, with Muhammad as the most perfect man and seal of prophets, whose example has to be followed whenever possible.
This means that as a culture, the Islamic world never had to look beyond itself. An uncreated Quran means the word of Allah is an infallible guideline on how to live. The concept of an uncreated Quran is intrinsically opposed to democracies, which are by nature fallible and a product of compromise.
At this point there is so much I have not touched upon – Al-Ghazali, his occasionalism and the fatalistic interpretation of al-Qadr. The contrast between Kalam and Salsafa, and what this all means for the possibility of a Quran that can be historically interpreted. Because that is the whole deal: if the Quran can be interpreted historically, then a reform of Islam is possible. If the Quran is the literal world of Allah that exists beyond humanity – as a pure code outside of time and space – then the believer is commanded to follow the infallible word of Allah above a fallible democracy. In that case reform is impossible: then there is only the infernal battle between the Dar al-Harb and Dar al-Islam.
In the Netherlands, near a mosque in the Hague, activists recently set up a baby doll with a note criticizing the marriage between prophet Muhammad and Aïsha, a girl who was six years old when married and – according to Islamic lore – nine years when the marriage was consumed. Muslims and their politically-correct supporters were shocked. In truth, there are only two sensible responses to this provocation.
Either one says: “In the time of Muhammad, interaction between children and adults was totally different – it was a different time and a different culture. We as Muslims have learned to see our holy books as historical documents, bearing the signs of their time, and we have since moved on. No longer would we approve such a marriage. This provocation is therefore pointless and nonsensical.”
Or one will say: “Mohammed is the infallible cornerstone of Islam – what he did and did not do sets the standards for everything, and is still our guiding example today. It includes even the marriage with Aïsha.” In that case, this position merits being challenged and debated. Yet we have thousands of subsidized centers for religious studies – but of course this controversial debate will never take place there, because of Cultural Marxism and concurring political correctness. And so the only way to have this debate is through such activist provocations, which are then absolutely legitimate.
The words of Snouck Hurgronje should be heeded – he was a Dutch scholar who lived in Indonesia to study Islam and even converted. He had this to say:
“Most Muslims are absolutely ignorant about the details of the teachings on jihad. But as long as no respected Muslim-teacher would ever dream of declaring these medieval laws as revoked – while simultaneously a great deal of the believers show themselves eager to restore the circumstances that prevailed centuries ago – so long it will be impossible, despite the fact that we may find this scary, to not involve jihad in our considerations when judging Islam and comparing it to other religions.” (Source: Moord op Spinoza, Aspekt 2018, p. 42-43)
Recent events prove Hurgronje right. The Cornelius Haga Lyceum is a school in the Netherlands that has deep, longstanding ties with jihadists. Take one of the ‘stories from society’ that have been entrusted to me. There is the experience of a lady who fled from Iraq. She taught under Saddam Hussein and ended up in Islamic education in the Netherlands. The doctrines and manners that she encountered here were so far removed from her that she quickly found another job. This can all be traced back to the absence of a strong Leitkultur – a defined leading culture of European origin and character, that serves as a barrier to fundamentalist cultural creep.
My reservations about political Islam grow deeper as time passes. One fateful meeting confirmed the foregoing. I met a beautiful young lady with a migration background during a scientific conference. She appeared as very Western. Not only was she chosen as a promising scholar for the conference: the thin fabric of her clothing also accentuated her fine hourglass figure. Her skirt emphasized the delicate and taut musculature of her abdomen. Her bare shoulders offered a view of the sophisticated tendons. At the right angle, even the amber skin of her modest breasts could be seen.
Then suddenly she declared that she had broken up with her Dutch boyfriend for religious reasons. She said he was well on his way: he had converted three years ago and since then they had been in a relationship. Until he suggested that he abandoned alcohol and pork for her. With a requesting undertone, he asked her if there was also one point where she could make concessions. “He must give himself to Allah for the sake of Allah,” she stated resolutely. “Not for my sake.” Exactly, I added, “because his surrender must be absolute.” Her dark eyes began to sparkle: “Absolutely and totally. The core of our faith is submission. Submission to Allah for the sake of Allah and not for the sake of your girlfriend.”
But nonetheless I want to close on a positive note. I’ve literally had girls tell me that they wanted to date Moroccan men, because Dutch men had become too effeminate. But these same girls swipe every European man away on Tinder who does not conform to their politically correct bubble. But now, the manifestation of Islam means that there will be limits to the extent that Europe can be feminized. And that is a beautiful piece of Hegelian dialectics in action. For starters, who will protect these girls in the streets when the good men are no longer good enough for them? We have observed that ultimate conclusion with the mass-harassment in Cologne.
You see – and this is my final note of hope – masculinity, honor and manliness are so important in Islam, that the leftwing therapy-culture of regressive feminism cannot penetrate wherever the Islam sets its foot in the door. This means that European boys and girls will now grow up in neighborhoods and schools were the harsh masculinity of Islam is felt, and they will toughen up through all the confrontations that this entails. The rise of Islam forms a shield against the total feminization of the culture of playgrounds and courtyards. The virtues of masculinity, honor and dominance are essential when it comes to defending ones culture: and because the left cannot feminize Islam, these virtues can make a comeback for native Europeans, too.
And so, the left is doomed: both demographically and spiritually – give it one or two generations. The endgame for Europe will be a struggle between nationalist-conservatism and political Islam.
You can support the author of this article in a sustainable way through BackMe, which makes the production of this realistic content possible in a long-lasting way.
Bron

Het verval van links zal niet enkel pas later blijken. Nu al zien we dat links de methoden van haar overheersers overneemt. Wie kent er niet het verschijnsel rode fatwa dat onder andere Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en Hans Jansen trof en nu ook Thierry Baudet lijkt te treffen. En ook de redeloze woede en uitgesteken lange tenen die islam kemerken zien we al in de linkse kerk geiïncorpereerd.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41291
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Pilgrim » Do Apr 04, 2019 11:08 pm

Pools historicus rekent af met de westelijke waarden: “In werkelijkheid is het Westen grotendeels verrot”

Geplaatst op 4 april 2019

Afbeelding

De Poolse historicus prof. Wojciech Roszkowski (foto) heeft naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek, “Roztrzaskane lustro” (“Gebroken spiegel – de teloorgang van de westelijke civilisatie”) heftig met het Westen en zijn “waarden” afgerekend en in dit verband een “waarschuwing aan Polen” uitgesproken.

“Men vraagt vaak aan mij of Polen als land er iets tegen kan doen, maar ik denk dat we bij onszelf zouden moeten beginnen onze zaakjes op orde te brengen en weer op te krabbelen. Ook bij ons in Polen gaan veel dingen verkeerd, ook in de ethiek”, verklaarde Roszkowski.

De drie wezenlijke pijlers van de westelijke civilisatie – de Griekse filosofie, het Romeinse recht en het christendom – zouden nu onder vuur liggen. Het zou het Westen gelukt zijn meerdere aanvallen door progressieve ideologieën af te weren, inmiddels zouden de verzetskrachten echter zwakker worden. Roszkowski:

“Beginnend met de Franse revolutie door de 19e eeuw heen zijn het atheïsme en de meest verschillende progressieve utopieën opgekomen, wat bittere consequenties tot gevolg had, of op klasse en ras gebaseerde ideologieën, die in de 20e eeuw monsters in de vorm van communisme en nazisme hadden gebaard. Tot op dit moment heeft de westelijke civilisatie zichzelf verdedigd; ze werd geconsolideerd en verbreid in de wereld, voordat de jaren-60 als periode van de breuk kwamen, toen destructieve factoren sterker werden en niet alleen de elites, maar ook de massa´s in hun greep kregen.”

Nu zou de westelijke civilisatie dichtbij haar einde zijn: “De seksualisering van kinderen, de ondermijning van de geslachtsidentiteit van mensen, de vernietiging van het gezin zijn het begin van het einde van de civilisatie”, is Roszkowski van overtuigd.

Al in oude tijden zou de Romeinse civilisatie op deze manier geëindigd zijn. We zouden nu, benadrukt Roszkowski, in een wereld van het valse bewustzijn leven, omdat men het Westen nog steeds als iets goeds en moois zou voorstellen, waarop men zich zou moeten oriënteren. Echter: “In werkelijkheid is het Westen grotendeels al verrot. Als we het Westen willen verdedigen, dan moeten we onze blik 180 graden draaien en mogen we niet naar LGTB, de seksualisering van onze kinderen op scholen of de meest verschillende parades kijken, die praten over tolerantie, maar in werkelijkheid agressief zijn en extra privileges voor zichzelf eisen. Dat zet alles op de kop. Daarom zouden we het Westen, dat we willen verdedigen, ergens anders moeten zoeken.”

De in 1947 in Warschau geboren Wojciech Roszkowski is economiewetenschapper en historicus. Van 2004 tot 2009 zat hij voor de PiS in het Europees Parlement. Van 1980 tot 1983 was hij lid van de vakbond Solidarność. Na de val van het IJzeren Gordijn was hij o.a. docent voor Poolse studies aan de Universiteit van Virginia.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/04 ... ls-verrot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41291
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Pilgrim » Do Jun 13, 2019 2:01 am

33 jaar na Chernobyl hebben Nederland en het Westen dringend behoefte aan Glasnost

Posted on 12/06/2019

Afbeelding
Michael Gorbachev bij de Berlijnse Muur. 30 jaar na de Val van die Muur lijken we in een aantal opzichten in een omgekeerde situatie te zijn beland. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Zaak Julian Assange bewijst dat het Westen de nieuwe Sovjet Unie geworden

De zeer hoog gewaardeerde nieuwe miniserie ‘Chernobyl’ gaat over de kernramp in 1986 in de Sovjet Unie, en de pogingen van de autoriteiten om de omvang van deze ramp te bagatelliseren en voor het publiek verborgen te houden. 33 jaar later zijn het juist de leiders van het Westen die opnieuw moeten leren om eerlijk en transparant te zijn – ook in Nederland, gezien het zoveelste politieke schandaal -de geheime opdracht die toenmalige minister Opstelten zou hebben gegeven om PVV leider Geert Wilders te vervolgen-, en natuurlijk Ruttes achtergehouden klimaatcijfers en het recente aftreden van staatssecretaris Halbers wegens het wegmoffelen van migrantenmisdaden uit de statistieken. Glasnost dus voor Nederland en Europa! Helaas gaan we als samenleving in almaar sneller tempo de omgekeerde weg op. De EU lijkt qua structuur niet voor niets als twee druppels water op de voormalige Sovjet Unie.

Michael ‘glasnost’ Gorbachev wees specifiek op Chernobyl als keerpunt in de Sovjet Unie, als symbool van alles wat er mis was met de socialistische heilstaat. Slechts 3,5 jaar na de ramp viel de Muur, en in 1991 hield de Sovjet Unie op te bestaan.

Het Westen pochte dat een dergelijk systeem dat zijn onderdanen onderdrukt, misleid en voortdurend leugens vertelt altijd gedoemd is om te falen. Wat eerlijkheid, openheid en het vertellen van de waarheid betreft lijken we anno 2019 echter nauwelijks meer te verschillen van de Sovjet Unie in de jaren ’80.

Illegale oorlogen
In internationaal opzicht vallen de vele illegale Westerse oorlogen op, eerst die tegen Servië –dat juist het primaire slachtoffer was in plaats van de aanstichter van de Balkanoorlog-, daarna tegen Irak, dat achteraf toch geen massavernietigingswapens bleek te bezitten (13 jaar later erkend in het Chilcot Report), en waar een grotendeels verwoest land met massale ellende de perfecte broedplaats bleek voor de opkomst van IS (daarin geholpen door de Amerikaanse, Turkse en Saudische inlichtingendiensten).

In 2011 volgde weer een illegale NAVO oorlog, deze keer tegen Libië, zogenaamd omdat Muammar Gadaffi van plan zou zijn om de inwoners van Benghazi af te slachten. Daar bleek niets van waar, zoals in 2016 in een officieel Amerikaans parlementair rapport werd toegegeven. Ondertussen was wel het meest welvarende en stabiele land van Afrika, wiens leider al enige jaren volledig meewerkte met het Westen, in puin geschoten, wat ook daar de opkomst van islamitische terreurgroepen in de hand werkte (en ook dat pijnlijke feit is inmiddels officieel erkend).

Syrië was het volgende slachtoffer om ‘bevrijd’ te worden, maar dankzij ingrijpen van Rusland kon voorkomen worden dat dit voor Midden Oosterse begrippen zeer stabiele land hetzelfde lot onderging. Wel zorgden grootschalige moordpartijen en verwoestingen samen met de genoemde eerdere oorlogen voor het op gang komen van een enorme migrantenstroom naar Europa, wat de samenleving hier polariseert, destabiliseert en steeds onveiliger maakt.

Oekraïne
Laten we ook Oekraïne niet vergeten, waar de CIA met steun van de EU een fascistische staatsgreep tegen een democratisch gekozen president en regering steunde, enkel om Rusland dwars te zitten. Het illegale, deels uit neonazi’s bestaande regime begon vervolgens een burgeroorlog tegen de Russisch sprekende bevolking. De MH17 ramp –waar we, zoals onze lezers weten, ook enorm over zijn misleid- is hier direct het gevolg van.

Naast deze illegale oorlogen zijn er nog veel meer misleidingen en doofpotaffaires, zoals de Hillsborough voetbalramp waarbij 96 Liverpool supporters de dood vonden. Pas een kleine 30 jaar later werd erkend dat niet de fans, maar de politie deze ramp had veroorzaakt.

Pedo schandalen
Journalist Neil Clark wijst tevens op de vele pedo schandalen die het Westerse establishment teisteren. De Britse premier Thatchers beschermde een gezaghebbend Conservatief parlementslid dat een voorkeur had voor kleine jongetjes.

Recenter bleek dat lokale en regionale bestuurders in steden in heel Groot Brittannië jarenlang het massale, vaak gruwelijke misbruik van grote aantallen jonge Britse meisjes door moslim verkrachtingsbendes hebben toegedekt, onder meer uit vrees om als ‘islamofoob’ te worden weggezet. Een conservatieve journalist die hier verslag van wilde doen, Tommy Robbinson, werd zonder vorm van proces enige tijd in het gevang gegooid.

‘Hij loopt ons teveel voor de voeten’
In Nederland hadden we de zich jarenlang aanslepende beruchte kwestie rond de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, die –mogelijk niet geheel toevallig- ook betrokken blijkt bij de geheime opdracht van VVD minister Opstelten om PVV leider Geert Wilders te vervolgen, omdat ‘hij ons teveel voor de voeten loopt’. (2)

Wilders sprak terecht van ‘bananenrepubliek’ achtige toestanden, maar de Tweede Kamer vindt het vooralsnog geen parlementaire enquête waardig. Het gaat immers ‘maar’ om Wilders, de ‘foute’ politicus met de ‘verkeerde’ ideeën, tot de komst van Thierry Baudet de enige die weigerde mee te lopen met de linksgroenliberale koers van de gevestigde orde.

Russiagate
We kunnen zo nog wel even doorgaan, bijvoorbeeld met ‘Russiagate’ –de extreme leugens rond het verzinsel dat Donald Trump samenspande met de Russen- om aan te tonen dat het ‘open’ Westen niet meer zo open is als ons wordt voorgehouden. Die broodnodige ‘openheid’ betreft in ieder geval zeker niet het taboe dat Westerse regeringen en politici direct of indirect dezelfde islamitische terroristen steunden en bewapenden die verantwoordelijk zijn voor terroristische aanslagen zoals in Manchester.

Julian Assange bewijst dat het Westen de nieuwe Sovjet Unie geworden
Clark: ‘Het is de grootst mogelijke ironie dat, terwijl in de ministerie ‘Chernobyl’ de corruptie van het ‘gesloten’ Sovjet systeem wordt belicht, een man die in openheid, transparantie, een vrije pers en een ter verantwoording te roepen overheid gelooft, Julian Assange, wegkwijnt in een maximum security gevangenis in ‘open’ Londen, en mogelijk uitgeleverd wordt aan de VS, waar hij een straf van 175 jaar kan krijgen. Assange, wiens enige misdaad het is om het publiek te willen laten zien wat er zich achter de schermen afspeelt, wordt op dezelfde wijze vervolgd als de Sovjet dissidenten waar we in de jaren ’80 zo ontzettend veel over hoorden.’

Een oude volkswijsheid zegt dat als je maar lang genoeg met iemand in vijandschap leeft, je net zo wordt als hem, of in ieder geval zoals je hem afschildert. ‘Als we aan de Koude Oorlog denken en zien wat er vandaag gaande is, dan lijkt dit bewaarheid geworden,’ vervolgt de journalist. ‘Met het gebrek aan transparantie en openheid, en de manier waarop liegen het nieuwe normaal is geworden, gedraagt het Westen zich nu zoals de Sovjet Unie dat zou hebben gedaan ten tijde van Chernobyl.’

‘Ik vraag me af wie het equivalent van Michael Gorbachev zal worden om wat broodnodige Westerse Glasnost in te voeren?’

In Nederland wellicht Thierry Baudet, nu Geert Wilders –ogenschijnlijk met succes- gesloopt lijkt te zijn na de jarenlange onophoudelijke propaganda- en lasteroorlog van de Nederlandse politieke en media elite?

Xander

(1) Zero Hedge
(2) PVV.nl
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images > Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/3 ... -glasnost/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4998
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor sjun » Wo Jul 03, 2019 10:06 pm

Dalai Lama: Europe Is For Europeans, Refugees Go Home and Rebuild your own homeland


Dalai Lama Drops Another MASSIVE Red Pill


Dalai Lama telling the truth to European people about immigration
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4998
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor sjun » Zo Jul 28, 2019 8:32 am

Islam scholar Bassam Tibi on the plague of 'academic policing' (in English!)
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41291
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Pilgrim » Za Aug 03, 2019 12:26 am

Een samenleving die haar vrouwen en kinderen niet kan verdedigen, heeft geen toekomst

Geplaatst op 2 augustus 2019

Afbeelding

De Duitsers leven een droom, hun eigen Alice in Wonderland. Daarvan zijn ze zich echter niet bewust. Maar enkelen schijnen nog dusdanig de zaken op een rijtje te hebben om te zien dat dit land voor hun ogen negatief verandert. Het is een beschavingsluxe om ´s morgens op te staan, de deur zonder dubbel of driedubbel veiligheidsslot te openen en naar buiten te gaan, waar dan niet nog drie doden liggen van het vorige nachtelijke vuurgevecht.

Het is een prestatie van de tot nu toe superieure civilisatie van Europa geweest dat het voor ons niet normaal is wanneer kinderen en vrouwen gewoon zomaar door vreemdelingen uit pure moordlust voor een binnenrijdende trein gestoten worden. Tot nu toe was het hier niet normaal dat donkergekleurde mannen plotseling uit de Babelsberger struiken springen en jonge meisjes bij de geslachtsdelen willen grijpen. Ook de kop: “Afrikaanse man verkracht met machete vrouw bij de camping, vriend moet toekijken” heeft een zekere, bijna komische dubbelzinnigheid ontwikkeld.

De Duitse man (niet allemaal) is een gecastreerde haan. Hij mag toekijken, terwijl niet alleen zijn vrouw voor zijn ogen door een vreemdeling geschonden wordt, maar hij mag of kan zich er niet eens goed tegen verweren, noch uiting geven aan zijn woede en terechte toorn, zonder dat zijn innerlijke moralistische stemmetje hem waarschuwt dat geweld en impulsief, mannelijk gedrag niet gewenst zijn. Oud & Nieuw in Keulen 2015/2016 is een voor de hand liggend voorbeeld om dit punt nogmaals duidelijk te maken. Volgens mij waren daar geen gewonden aan de kant van de massa verkrachters.

In onze Duitse samenleving zijn niet Hagen von Tronje, soldaten, brandweermannen, politieagenten en andere manmoedige figuren de voorbeelden voor jonge mannen. Nee, zij oriënteren zich liever op Rezo, Joko & Klaas en andere Duitse burgers, die weliswaar geld, invloed en roem bezitten, echter allemaal niet begrijpen dat zij het civilisatieakkoord al lang opgezegd hebben.

Het is eigenlijk heel simpel. Vrouwen en kinderen zijn de toekomst van een volk. Als zij vallen, valt ook het volk. De mannen van de samenleving hebben alleen maar de plicht om hun gezin, dus hun vrouw en kinderen, te verdedigen. Als ze zelf geen kinderen hebben, moeten ze in ieder geval de stam, de eigen buren, de uitgebreidere familie in de vorm van vaderland of staat beschermen of minimaal bereid zijn hem te beschermen. De Russische president Poetin vatte het kort en eigenlijk ook voor de domsten goed begrijpelijk samen. Voor hem is het een heel simpel feit van het leven, waaraan niet te tornen valt. Des te meer irriteren hem de West-Europeanen, die zelfs de verkrachters en moordenaars van hun vrouwen en kinderen willen vergeven.

“Een samenleving die haar kinderen niet kan verdedigen, heeft geen morgen en geen toekomst.”

De resterende Europeanen zouden er dus langzamerhand eens mee moeten beginnen om iets voor de bescherming van hun familie te doen, voordat er niets meer is wat men beschermen kan.

Bron: https://younggerman.com

Door: “Young German”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/02 ... -toekomst/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 15653
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Aug 03, 2019 2:57 pm

sjun schreef:Dalai Lama: Europe Is For Europeans, Refugees Go Home and Rebuild your own homeland

En neem als moslim een voorbeeld aan de voortvarende intelligente joden in Israël waar jullie niet langer omheen kunnen en afhankelijk van zijn.
Ga terug naar het ware geloof en lees de eerder geopenbaarde boeken van God die hij aan de joden en christenen heeft laten afdalen.

Wie kennis heeft van de eerdere ware boeken van God geeft geen cent voor het armetierige tweedehands plagiaat- en nepboek dat Koran heet. Een Arabische analfabeet met gestoord gedrag is de oorzaak van dit Arabische broddelwerk waar geen misdadiger zijn hand voor zou omdraaien.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41291
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 16, 2019 11:40 pm

Islamisering: Franse traditionele katholieke processie moet worden beschermd door het leger

Posted on 16/08/2019

Afbeelding
Door moslimmigranten geplunderde winkels en in brand gestoken auto’s zijn in veel Franse steden inmiddels een ‘normaal’ fenomeen geworden. (Afbeelding: Getty Images (3)).

‘In Frankrijk lijkt een revolutie in de maak’ – Overal in West Europa begint de islam de maatschappij en volksveiligheid te ontwrichten

Frankrijk, in absolute aantallen het meest geïslamiseerde land van Europa, stevent met zevenmijlslaarzen op totale chaos en anarchie af, die dit jaar met de regelmaat van de klok zichtbaar werd in massale rellen, brandstichtingen en geweldplegingen als moslimmigranten weer eens boos waren, of juist iets te vieren hadden, zoals onlangs het Afrikaanse voetbalkampioenschap van Algerije. De Europese media, die voor het leeuwendeel achter de massa immigratie agenda van de EU staan, zwegen gisteren dan ook als het graf toen de traditionele processie op de katholieke feestdag ‘Maria Tenhemel-opneming’ moest worden beschermd door het leger. Hoe diep is het ooit vrije Frankrijk gezonken nu christenen moeten worden omringd door militairen, omdat hun geloof door volgelingen van islam wordt gehaat en desnoods met geweld en terreur moet worden onderworpen of vernietigd.

De onafhankelijke Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong plaatste door een Franse lezer gemaakte smartphone opname van een Maria Hemelvaart Processie, die niet door politieagenten, maar militairen moest worden beschermd:

Afbeelding

‘Velen hebben het gevoel gekregen dat het ooit katholieke land afgezakt is tot het punt waarop katholieken nu militaire bescherming nodig hebben om hun geloof te kunnen beleven.’ In slechts enkele jaren werden honderden kerken door vrijwel uitsluitend moslims in brand gestoken, waarvan die in de Notre Dame het meest in het oog sprong, ook al werd dat officieel een ‘ongeluk’ genoemd.

‘Dit is inderdaad zeer verontrustend,’ aldus Armstrong. ‘Het sentiment in Frankrijk stijgt, en we kunnen wel eens getuige zijn van een revolutie in de maak.’ (1)

Keihard tegen volksprotest, soft voor extreemlinks en moslims
Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, wordt de immens impopulaire liberale president Emmanuel Macron in zijn auto door duizenden boze Fransen uitgescholden toegeschreeuwd met leuzen zoals ‘Treed af!’. De politie drijft met harde hand Gele Hesjes uit elkaar. Extreemlinkse Antifa anarchisten mogen daarentegen een poosje hun gang gaan, branden stichten en etalages vernielen, voordat de politie ingrijpt. Weer een paar uur later ‘vieren’ duizenden jonge Arabieren de overwinning van hun voetbalteam door nog meer winkels te vernielen en te plunderen, en auto’s in brand te steken. Tegen hen doet de politie enkel het hoognodige, hopende dat de relschoppers na een paar uur weer zijn uitgeraasd.

Vijf dagen later wint het Algerijnse team opnieuw, gaan nóg meer jonge moslims de straat op, en zijn de vernielingen nog massaler. Deze keer blijft de politie enkel toekijken, want tegen zoveel agressie en geweld zijn ze niet opgewassen.

‘Frankrijk stuurloos, vol onrust, wetteloosheid en chaos’
‘Frankrijk is tegenwoordig een stuurloos land. Onrust en wetteloosheid nemen voortdurend toe,’ constateert journalist Guy Millière voor The Gatestone Institute. ‘Wanorde is onderdeel van het dagelijkse leven worden.’ De autoritaire president Macron wordt door een groot deel van de Fransen gehaat, omdat hij zijn minachting voor het gewone volk niet onder stoelen of banken steekt. Hij liet de Gele Hesjes demonstraties met keiharde hand neerslaan, maar geeft de extreemlinkse internationale terreurbeweging Antifa veel meer vrijheid. Vooral de jonge Arabieren en moslims mogen van hem steeds vaker ongestraft hun gang kunnen gaan.

Voormalig president Francois Hollande voorspelde na zijn aftreden al een opdeling van Frankrijk. Macrons minister van BiZa, Gérard Collomb, nam eind vorig jaar ontslag omdat hij het niet meer kon verdragen hoe Macron Frankrijk in de vernieling helpt door geweldplegers van met name islamistische komaf vrij spel te geven, en de grenzen open te houden voor de komst van nog meer migranten uit Afrika en het Midden Oosten.

Frankrijk is feitelijk nu al niet langer één land, vervolgt Millière. Overal zijn er kleine eilandjes van door moslimmigranten beheerste wijken en stadsdelen, waar autochtone Fransen en andere blanken nauwelijks of helemaal niet meer worden geaccepteerd, of zelfs maar durven komen. Hulpdiensten durven er alleen onder bewapende politiebescherming te komen, een verschijnsel dat ook in ons eigen land steeds vaker optreedt.

Macron werkt samen met verkapte terreurgroep bij islamiseren van Frankrijk
Macron heeft zich ondertussen openlijk aan de kant van de moslims geschaard, en is begonnen met het institutionaliseren van de islam in Frankrijk. Speciaal hiervoor werd de vereniging AMIF opgericht, die zal toezien op de ‘culturele expansie’ van (dus overname door) de islam, en de strijd tegen ‘islamofobie’, oftewel tegen iedere Fransman die het openlijk niet met de islamisering van zijn land eens is.

De belangrijkste leiders van de AMIF zijn (of waren tot voor kort) lid van de extremistische Moslim Broederschap, die in Egypte, Bahrein, Syrië, Rusland, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten officieel tot terreurorganisatie is bestempeld. Maar in Frankrijk werkt de president dus gewoon met hen samen.

Meer islam = meer antisemitisme: Joden moeten wéér wegvluchten
Met het opgeven van de vrijheid door het overdragen van steeds meer macht aan de islam en dus aan moslims komt onvermijdelijk een ander fenomeen omhoog: antisemitisme. Joden worden in de Koran immers ‘apen en zwijnen’ genoemd die tot op de laatste man, vrouw en kind moeten worden uitgeroeid. Een moslim die in 2017 de Jodin Sarah Halimi vermoorde en daarbij antisemitische passages uit de Koran citeerde, werd vrijgesproken van moord. Kort daarna werd een Joods gezin thuis door moslims overvallen, gemarteld en gegijzeld omdat het Joden waren, maar de rechter vond hun acties desondanks ‘niet antisemitisch’.

Bij een voetbalwedstrijd op 25 juli tegen het Israëlische team van Maccabi Haifa werden Israëlische vlaggen in het stadion en in de stad Straatsburg verboden, en mochten maar een beperkt aantal Israëlische supporters aanwezig zijn. Wat wel mocht? Moslims die bij het stadion met Palestijnse vlaggen demonstreerden en spandoeken met zich meedroegen met de tekst ‘Dood aan Israël.’

Het zal geen verbazing wekken dat steeds meer vliegtuigen vol met wegvluchtende Joden in Israël aankomen. Het linksliberale establishment in Parijs lijkt dit overigens wel prima te vinden, en doet -behalve de gebruikelijke lippendienst- geen enkel moeite om de Franse Joden weer een veilig bestaan te bieden.

Afrikaanse kardinaal constateert ineenstorting van Westen
‘De trieste situatie die Frankrijk overheerst verschilt niet zoveel van die in veel andere Europese landen,’ besluit Millière. Hij wijst in dit verband op het nieuwe boek van de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, getiteld ‘De avond komt, en het schemert al’. Sarah heeft het daarin over de ‘basis van de ineenstorting van het Westen’ dat in een ‘culturele- en identiteitscrisis’ verkeert. ‘Het Westen weet niet meer wat het is, omdat het niet weet en ook niet wil weten waardoor het gevormd werd, waaruit het opgebouwd werd... Deze zelfverstikking leidt van nature tot een decadentie die de weg vrijmaakt naar nieuwe barbaarse beschavingen.’ (2)

Millière: ‘Dat is precies wat er aan de hand is in Frankrijk – en Europa.’

Enige hoop die de Fransen nog hebben is de sterke opkomst van het Rassemblement National van Marine Le Pen. Maar ook tegen deze rechtse vrijheidspartij, die als enige de immigratie en islam een halt toe wil roepen, hebben alle andere partijen een antidemocratisch cordon sanitaire gesloten.

Onlangs bleek uit een onderzoek dat een grote meerderheid van de Fransen bij de politie, veiligheidsdiensten en het leger nu op het RN zou stemmen. Frankrijk lijkt dan ook inderdaad onverbiddelijk op een nieuwe revolutie annex burgeroorlog af te stevenen. Krijgen de Fransen –en met hen de andere West Europeanen- dan hun inmiddels door het linksgroene/liberale/islamitische pact begraven ‘liberté, égalité en fraternité’ terug, of wordt het definitief een onderworpen provincie in het Islamitische Sharia Kalifaat?

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Gatestone Institute
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/i ... het-leger/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten