De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77337
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Ariel »

Oeps!!!! De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders is niet verbeterd de afgelopen achttien jaar. Lodewijk Asscher bekijkt het positief, en ziet nog genoeg lichtpuntjes. Maar ook is duidelijk dat er veel dingen goed gaan, vindt hij. Zo zijn de kinderen van immigranten over het algemeen beter opgeleid, hebben zij vaker werk en identificeren zij zich meer met Nederland. Turkse meisjes doen het volgens hem ook goed op school. Hij wees ook op Marokkaanse vaders die betrokken zijn bij de opvoeding en Nederlandse werkgevers die álle sollicitanten een eerlijke kans geven. icon_clap.gif
De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders is niet verbeterd de afgelopen achttien jaar. Het vriendschappelijk contact is niet toegenomen, bovendien vinden allochtonen dat Nederlanders meer afwijzend naar hen toe staan. Ook ervaren allochtonen meer discriminatie. Dat blijkt uit het rapport 'Dichter bij elkaar?' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Vandaag werd het rapport aangeboden aan vice-premier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Het rapport stelt dat het contact tussen allochtonen en autochtonen eerder afneemt dan toeneemt, en dat de culturele en sociale verschillen groot zijn gebleven. Dat komt vaak doordat allochtonen veelal bij elkaar in de buurt wonen, gescheiden van autochtonen. Daarnaast spelen het verslechterde "maatschappelijk klimaat", de toegenomen werkloosheid en het belang van religie onder de allochtonen een belangrijke rol.

Er zijn echter wel lichtpuntjes. De taalvaardigheid van de allochtonen in Nederland is bijvoorbeeld aanzienlijk verbeterd en zijn er meer hoger opgeleide allochtonen. Bovendien hebben tweede generatie allochtonen, oftewel de kinderen van immigranten, wel vaak contact met autochtonen. Zestig procent van de Turken en Marokkanen en driekwart van de Antillianen en Surinamers voelt zich thuis in Nederland.

Levenswijze van moslims

Nederlanders staan zelf echter ook niet altijd open voor allochtonen. Ruim de helft van de autochtone bevolking heeft zelden of nooit contact met allochtonen en 40 procent vindt dat de levenswijze van Moslims niet te verenigen is de westerse levenswijze. Ongeveer hetzelfde percentage is van mening dat er teveel allochtonen in Nederland zijn.

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/ ... t_ver.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Mahalingam »

Lichtpuntjes? Jawel, het had ook 100% kunnen zijn.
Slechts 28% van de Nederlanders met Turkse achtergrond voelt zich heel sterk Nederlands.
87% van deze groep voelt zich juist sterk Turks. Bij de Marokkanen ligt dat niet veel anders. Slechts 37% van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond voelt zich Nederlands .
http://www.rtl.nl/components/actueel/ed ... n-land.xml
Zij voelt zich naar eigen zeggen helemaal Nederlander. Van welke sekte is dat soort hoofddoek?

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Ozes »

Ze weten het altijd correct te zeggen. Maar wat voor Nederlander voelt ze zich? Het type Nederland met een Marokkaanse toekomst
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6783
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Ali Yas »

Zestig procent van de Turken en Marokkanen (...) voelt zich thuis in Nederland.
Het glas is dus ruim halfvol, maar het is ook bijna halfleeg! Maar liefst veertig procent van de Turken en Marokkanen voelt zich niet thuis in Nederland! Wel alle..., laat die 40% dan naar een land gaan waar ze zich wél thuis voelen!
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Dhana »

Ali Yas schreef:
Zestig procent van de Turken en Marokkanen (...) voelt zich thuis in Nederland.
Het glas is dus ruim halfvol, maar het is ook bijna halfleeg! Maar liefst veertig procent van de Turken en Marokkanen voelt zich niet thuis in Nederland! Wel alle..., laat die 40% dan naar een land gaan waar ze zich wél thuis voelen!

En de rest meemen.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77337
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Ariel »

De VVD is geschrokken van het rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau donderdag publiceerde over de relaties tussen autochtonen en allochtonen.
VVD-Kamerlid Malik Azmani las in het rapport „ongelooflijk zorgwekkende signalen”. Hij wijst op de noodzaak om serieus werk te maken van integratie. „Niet met subsidiepotjes en pamperen. Maar door van nieuwkomers te eisen dat ze werken, een opleiding volgen, de Nederlandse taal leren. Kortom, dat ze méédoen in de Nederlandse samenleving.”

Opvallendste conclusies zijn volgens Azmani dat de kloof tussen de verschillende etnische groepen in onze samenleving de afgelopen 15 jaar niet is overbrugd, maar juist lijkt te groeien
Dat betekent waarschijnlijk dat we toch weer miljoenen euros gaan verspelen om het contact tussen allochtone en autochtone Nederlanders inniger te maken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Monique »

Nederlanders staan zelf echter ook niet altijd open voor allochtonen. Ruim de helft van de autochtone bevolking heeft zelden of nooit contact met allochtonen en 40 procent vindt dat de levenswijze van Moslims niet te verenigen is de westerse levenswijze. Ongeveer hetzelfde percentage is van mening dat er teveel allochtonen in Nederland zijn.
oftewel:

Allochtonen staan zelf echter ook niet altijd open voor Nederlanders. Ruim de helft van de allochtone bevolking heeft zelden of nooit contact met Nederlanders en 40 procent vindt dat de levenswijze van niet-Moslims niet te verenigen is met de islamitische levenswijze. Ongeveer hetzelfde percentage is van mening dat er teveel Nederlanders in Nederland zijn.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door King George »

De allochtonen motten ons niet

Geplaatst door Joost Niemoller op 21 december, 2012 - 11:29

Afbeelding
Joost Niemöller

En dat wordt alleen maar erger. Blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Laatst merkte een vriend van me iets op dat in zijn simpele nuchterheid is blijven hangen. Hij zei: "Heb jij bij allochtonen ooit wel eens een teken van dankbaarheid gemerkt?" Eigenlijk een hele goeie vraag. Veertig jaar immigratie heeft veertig jaar verzuring, vervreemding, geweld en vooral erg veel gezeur van de kant van de allochtonen gebracht. Maar een teken van dankbaarheid is er nooit geweest. Als je de dankbaarheidsvraag direct zou stellen aan allochtonen, zou een gehuil van verontwaardiging je deel zijn. "Dankbaarheid? Waarvoor?"

Nu is 'dankbaarheid' sowieso niet meer zo'n ding in deze ontkerkelijkte samenleving. Dankbaarheid is in de eerste plaats een christelijk begrip, en het komt dan ook vooral in christelijke liedjes nogal eens voor. Maar goed beschouwd zouden allochtonen natuurlijk alle redenen moeten hebben om dankbaar te zijn. Ze hebben, zonder daar zelf veel voor te doen, een ongekende welvaartssprong gemaakt, en ze zijn vrijer dan ze in hun land van herkomst ooit hadden kunnen wezen. Toch is de basisemotie ten opzichte van Nederland er een van weerzin en afkeer. De allochtonen, om het maar zo te stellen, motten ons niet. Dat blijkt des te sterker uit een gisteren verschenen rapport van het SCP over de integratie: Dichter bij elkaar?

Het in Nederland door de heersende elite opgelegde ideaal dat een multi etnische samenleving iets moois is, wordt door de allochtonen om te beginnen al helemaal niet gedeeld

Onderzoek onder de vier grootste niet-westerse groepen laat echter zien dat onder hen het beeld met betrekking tot de multi-etnische samenleving niet onverdeeld gunstig is. Bijna de hel vindt bijvoorbeeld dat het voor een wijk slecht is als er veel migranten komen wonen1 (tabel 2.1). Dit aandeel varieert tussen de 43% (Marokkaanse Nederlanders) en 49% (Surinaamse Nederlanders). Bij de Turkse Nederlanders onderschrijft 41% de opvating dat er in Nederland te veel migranten wonen; dit aandeel is aanmerkelijk hoger dan bij de andere groepen."

Overigens is dat een mening die je nog sterker terug vindt bij de meeste autochtonen.

Bijna de helft van de autochtone Nederlanders vindt dat er te veel migranten in Nederland wonen en bijna twee derde is van mening dat het voor een wijk slecht is als er veel migranten komen wonen.

Ze motten ons ook al niet omdat we geen respect hebben voor hun godsdienst, de islam. En ze vinden voor een flink deel trouwens ook dat het Westen maar moet veranderen, want het Westen past niet bij de islam.

Bijna de helft van de Marokkaanse Nederlanders is het niet eens met de stelling dat de meeste Nederlanders respect hebben voor de islamitische cultuur. Bijna een kwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders onderschrijven de stelling dat de leefwijzen van het Westen en moslims onverenigbaar zijn.

Ze motten ons al helemaal niet dicht in hun buurt. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze een huwelijk van hun kinderen met een autochtoon geen goed idee vinden.

Turkse en vooral Marokkaanse Nederlanders hebben de meeste weerstand tegen een huwelijk met een autochtone Nederlander. Voor beide groepen geldt dat ongeveer een derde (resp. 32% en 37%) het vervelend vindt als hun kind zou kiezen voor een autochtoon Nederlandse partner. Ongeveer een kwart staat hier neutraal tegenover.

Maar dan zijn ze nog beleefd. Want uit de werkelijke cijfers blijkt de afkeer van de autochtoon als huwelijkspartner nog veel sterker.

Het aandeel huwelijken met een autochtone Nederlander is bij de Turkse en Marokkaanse Nederlanders in deze periode min of meer stabiel gebleven en schommelt rond de 10%.

Turken zien in hun vrije tijd nog het minst graag een Nederlander.

Personen van Turkse origine hebben het vaakst een vrienden- en kennissenkring zonder autochtone Nederlanders: een derde van hen heeft in de vrije tijd nooit contact met autochtonen.

Net als Marokkanen zijn ze liever onder elkaar.

Het zwaartepunt van de sociale contacten ligt bij Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders duidelijk bij de eigen herkomstgroep.

En allochtonen zien trouwens het liefst steeds minder graag een Nederlander in hun omgeving.

Er is sinds 2002 voor alle migrantengroepen een duidelijke ontwikkeling naar een steeds groter aandeel dat nooit bezoek krijgt van autochtone vrienden of buren. Alleen voor de Marokkaanse Nederlanders geldt dat tussen 2006 en 2011 dit aandeel weer wat is afgenomen. Nietemin wijst ook hier de trend op afnemende sociale contacten tussen migranten en autochtonen.

De waarden en de normen van de Nederlanders zijn al helemaal niet die van de allochtonen. Al die vrijheid over abortus en euthanasie, waarover de Nederlanders zich zo graag internationaal voor op de borst laten slaan: de allochtonen gruwen daarvan.

Sinds de jaren zeventig zijn Nederlanders steeds liberaler gaan denken over medischethische kwesties zoals euthanasie en abortus (Jaspers et al. 2007). Ook internationaal gezien staat Nederland bekend als een permissief land (Inglehart en Welzel 2005). Tabel 4.7 laat duidelijk zien dat Marokkaanse Nederlanders het meest conservatief denken over deze ethische kwesties, gevolgd door Turkse Nederlanders. In beide groepen is een minderheid van mening dat abortus en euthanasie mogelijk moeten zijn. Bij de Marokkaanse Nederlanders is dit zelfs minder dan een kwart. Dat Marokkaanse Nederlanders abortus en euthanasie het sterkst afwijzen zou te maken kunnen hebben met hun geloof en de sterke identificatie daarmee.

En als het gaat om de acceptatie van de homo's, worden de allochtonen al helemaal een beetje misselijk van ons:

In internationaal vergelijkend onderzoek komen Nederlanders uit de bus als degenen met de minst negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit (Keuzenkamp 2010). Tegelijkertijd zijn er groepen binnen de Nederlandse samenleving waar homoseksualiteit nog steeds een heikel punt is. Niet-westerse migranten, en dan met name Turkse en Marokkaanse Nederlanders, hebben een negatievere houding tegenover homoseksualiteit.

Seculering? Dat mag in Nederland dan wel zo wezen, bij de Turken en de Marokkanen is er geen sprake van:

Bij de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het aandeel dat zich tot een bepaald geloof rekent vrijwel stabiel gebleven tussen 1998 en 2011.

Turken en Marokkanen voelen zich, dat zal inmiddels niet meer verbazen, nauwelijks Nederlands:

Turkse en Marokkaanse Nederlanders identificeren zich vaak vooral met de herkomstgroep: een ruime meerderheid voelt zich in de eerste plaats lid van de eigen groep. Dit komt het vaakst voor bij personen van Turkse origine van wie bijna driekwart zich vooral Turks voelt, 6% voelt zich overwegend Nederlander.

En bij de tweede generatie is dat nauwelijks veranderd:

Het blijkt dat de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders vaker dan de eerste zich zowel sterk als Nederlander als sterk met de eigen groep identificeert (dubbel sterk). Hetzelfde geldt voor jongeren uit deze groepen ten opzichte van ouderen. Nieemin voelt ongeveer de helft van de 15-24-jarige Turken en Marokkanen zich geen Nederlander, maar identificeert zich wel sterk met de herkomstgroep. Vergelijkbare aandelen zien we bij de tweede generatie uit deze groepen. Binnen de Turkse en Marokkaanse groep is dus wel degelijk sprake van verschuivingen in de mate van identificatie, maar de verwantschap met de herkomstgroep blij groot, ook bij jongeren en de tweede generatie.

Met name onder de tweede generatie Marokkanen zijn er weinigen die zich hier thuis voelen:

Opmerkelijk is dat de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders zich nauwelijks meer thuis voelt in Nederland dan de eerste generatie.

Er is zelfs een minderheid onder de allochtonen, die Nederland niet eens als het vaderland ziet:

Een minderheid, maar desalnietemin een substantieel deel van de Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse Nederlanders (respectievelijk 30%, 28% en 21%) ziet Nederland (helemaal) niet als vaderland. Bij de Surinaamse Nederlanders is dit aandeel kleiner (12%).

Waren ze maar weer in hun land van herkomst, dromen velen:

Heimwee naar het herkomstland komt veel voor. Meer dan driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders hee vaak of soms gevoelens van heimwee. Bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders hee ongeveer de hel vaak of soms gevoelens van heimwee en de andere hel nooit. Voor de laatste twee groepen geldt dat maar een klein deel vaak deze gevoelens hee . De terugkeerwens naar het land van herkomst varieert tussen de groepen van ongeveer een kwart bij de Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders tot een derde bij de Turkse en Antilliaanse Nederlanders.

Veertig jaar immigratie, veertig jaar integratie: het is duidelijk dat er hier iets helemaal mis is gegaan. Nederland heeft een grote groep mensen naar binnen gehaald waar we weinig aan hebben, economisch gezien, waardoor we er cultureel alleen maar op achteruit zijn gegaan, die ons qua normen en waarden terug werpt in de tijd, en die ook nog eens, laten we het maar gewoon zeggen zoals het is, een hekel aan ons heeft. In alle opzichten.

Dat is de werkelijkheid die velen maar liever verzwijgen. Omdat het zo pijnlijk is.


Dagelijkse Standaard
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Pilgrim »

Seculering? Dat mag in Nederland dan wel zo wezen, bij de Turken en de Marokkanen is er geen sprake van:

Bij de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het aandeel dat zich tot een bepaald geloof rekent vrijwel stabiel gebleven tussen 1998 en 2011.
Er was hier laatst een trol die beweerde dat er bij de moslims net zo'n grote 'ontkerkelijking' was als onder Christenen en toen uit een krantenartikel bleek dat het moskeebezoek de laatse tijd juist toenam i.p.v. afnam kreeg Wilders de schuld.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door King George »

Was dat WHimmy de Dhimmy?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Pilgrim »

Ja! :biggrin2:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Dhana »

Het zijn verdorie echt net moslims in Den Haag. Als er iets mis gaat ligt de schuld per definitie bij de ander.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Mahalingam »

Het begon hier met dat SCP rapport "Dichter bij elkaar".
Hier is een tabelletje eruit ter overpeinzing:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Mahalingam »

GeenStijl Interculturele Contact-Monitor
Inter-etnische open deuren intrappen, we doen het gewoon even. Kapitein Overduidelijk slaat weer toe in onderzoeksland, want onderzoekers Willen Huijnk en Jaco Dagevos pleuren een weg-met-ons uittrekseltje uit hun verherintegratieve interculturele contactmonitor als Nieuw Nieuws op de onlines. Goed, wat is de stand van zaken qua bruggenbouwend assimilatieconnectief samenleven? Welnu. De sociale contacten tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen zijn niet toegenomen. De onderzoekers noemen dit een 'opvallende bevinding' en geven de schuld aan de economische tegenspoed, segregatie en discriminatie. Wij hebben bij het Wetenschappelijk Bureau van GeenStijl de onderzoeksvraag "Goh hoe zou dat komen, die compleet gestagneerde interculturele contacten? " neergelegd en daar kwam het volgende uit:
Spoiler! :
Verklaringen voor trend
Dat groepen elkaar niet naderen is volkomen logisch. Wegens taalbarriere, bijvoorbeeld. Ook al was de verwachting "dat migranten gedurende de levensloop en tussen generaties steeds dichter komen te staan bij de ‘ontvangende’ samenleving." Het feit dat de wensdenkende verwachting van naieve wereldverbeteraars met het wereldbeeld van een roze My Little Pony op MDMA niet uitkomt wil trouwens helemaal niet zeggen dat er sprake is van trendbreuk. Het betekent gewoon dat hoe hard men ook iets waar wil hebben, het nog niet waarheid zal worden. Dit akelige, confronterende verschijnsel noemen wij van GS Wetenschap ook wel 'realiteit' en heeft weinig tot niets te maken met ergens in het holst van de jaren zeventig gevormde correcte ideologieën.

Etnische concentratie en segregatie
Wat gek. Immigranten leven tamelijk gesegregeerd. Snel, autochtonen de schuld geven. O nee, helaas, daar is die akelige realiteit weer. Immigranten wonen graag met mekaar op een kluitje. Ook als ze wél de kans hebben om intercultureel te socializen, bijvoorbeeld in een gemengde schoolklas, doen ze dit niet. Ze blijven hun eigen taal spreken, gaan om met eigen landgenoten en in het beste geval negeren ze de autochtonen. Tenzij ze in de meerderheid zijn, in dat geval terroriseren ze de autochtonen en eisen respect.

Conjuncturele tegenwind belemmert interetnisch contact
Niet-westerse allochtonen zijn veel vaker dan autochtonen paupers alsdanwel uitkeringstrekkers. Dat leidt tot etnische isolatie want verhoudingsgewijs veel meer autochtonen zijn aan het werk. Dus die komen elkaar niet tegen, overdag tussen, pakweg, negen en vijf in het park of in het koffiehuis. Niet-westerse allochtonen hebben vaak laaggeschoolde banen met flexibele contracten, waardoor ze in de huidige crisis sneller op straat komen te staan. Dat is nou jammer, en heel onnodig want scholen zijn goed toegankelijk in dit land en er zijn meer dan genoeg succesvolle niet-westerse migranten die bewijzen dat ze ook in economisch zware tijden het hoofd prima boven water houden. Dus ja. Laagconjunctuur discrimineert niet, maar treft logischerwijs wel de zwakker geschoolden en minst aangepasten.

Culturele verschillen blijven groot
"Opvattingen over man-vrouwrollen, medisch-ethische kwesties en homoseksualiteit liggen ver uit elkaar." Godverdomme nou dat kun je wel zeggen. Het GeenStijl Wetenschapsbureau adviseert: doe er wat aan. Met als bindende spelregel: De Nederlandse (grond)wet. Speltip: hou je er aan. Bevalt het je niet, speel dan de IntegratieJoker: opbokken.

Rol van de ontvangende samenleving
"Een gebrekkige sociale integratie wordt vaak gezien als een probleem dat bij migranten ligt". En dat klopt ook. De rol van de ontvangende samenleving is dat iedereen grofweg gelijke kansen krijgt en dat zieken, zwakken en minderbedeelden een vangnet hebben. Aan die voorwaarde is voldaan. Als integratie en interculturele contacten vervolgens episch falen dan komt dat natuurlijk niet door "negatieve opvattingen over migratie en integratie." Beter vragen wij ons af waar die negatieve opvattingen vandaan komen. Ook hier zien wij in onze Integratieve Cultuurcontact Kansenmonitor weer sterke sociaalmaatschappelijke indicatoren die er op wijzen dat negatieve beeldvorming komt door de dagelijks ervaren realiteit. Dit is schadelijk voor het inter-etnisch contact en acceptatie maar dat is logisch.

Maakt het uit?
Nee. Boeie.

Dichter bij elkaar?
Nee, ook niet. "Een aanzienlijk deel van de migranten en autochtone Nederlanders leeft gescheiden van elkaar. De fysieke en sociale leefwereld lopen vaak uiteen. Negatieve opvattingen heersen er over en weer. Wat betekent dit voor de toekomst?" Dat hoeveel zachte sector correctonderzoekjes we er ook tegenaan pleuren, de integratie een enorme faal van een sociaal experiment is ten koste van de oorspronkelijke samenleving. Dat we ook anno 2013 nog godbetert het lef hebben om "it takes two to tango" te zeggen als het om integratie gaat (het staat er echt!) is best wel een ramp voor de toekomst. Want zo lang dat nog wordt opgedrongen als recept voor een succesvolle multicultuur zal de weerstand tegen diezelfde, niet bestaande multicultuur alleen maar toenemen. Terug naar de basics: we hoeven niet allemaal vriendjes te zijn en elkaar te begrijpen en met elkaar te socializen en samen op verkansie. Lazer op met je 'interculturele vrijetijdscontacten', stelletje hippies. Dat klinkt sowieso als iets uit een kleverige NVSH-folder, 'vrijetijdscontacten.' Prioriteitsadviesje van het GeenStijl onderzoeksbureau: laat die integratieleugen nou maar zitten en zorg dat iedereen de taal spreekt en zich aan de wet houdt. Langs elkaar heen leven is dan helemaal niet erg, en beter dan wat we nu hebben dankzij wensdenkers en toegeefdhimmies.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... .html#more
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door Mahalingam »

Waarschijnlijk kijken onze moraalridders uit principe niet naar de kapitalistische commercieele omroep en blijven ze trouw naar de StaatsTV kijken en StaatsRadio luisteren, want anders hadden wel wat gehoord van ze over de serie 'Aaf' van RTL4.
Daar laten ze toch vooroordeel bevestigende cliché's zien, het is ongelooflijk. Het is 1 grote Moslim grap.
De dochter van een middenklasse gezin krijgt kennis aan een Mocro jongen en zijn ouders komen zodoende op bezoek. Zie het aan (na de reclame):
http://www.rtl.nl/xl/#/u/8e8f097b-5415- ... 7e6da8c221
Fragmenten za 11 mei 2013 Aaf wil graag naar Mekka
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door King George »

SCP: Veruit meeste moslims negatief over Nederland

Veruit de meeste moslims in ons land hebben een weinig positief beeld van de Nederlandse samenleving.


Edwin van der Aa 07-06-18, 23:21 Laatste update: 08-06-18, 11:13

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat gisteravond laat werd gepubliceerd. Ook worden de moslims hier steeds religieuzer.

Volgens het SCP-onderzoek is het vertrouwen van de moslims in Nederland in de regering en de politie niet groot. Ook deelt het leeuwendeel de perceptie van een niet al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat.

,,Ze voelen zich vaak buitengesloten, unfair behandeld en menen dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de autochtone Nederlander”, vertelt onderzoeker Willem Huijnk. ,,De sociaal-culturele afstand is groot en ook onderschrijven zij conservatieve waarden.”

Vaakst betaald werk
Alleen de seculiere (nauwelijks praktiserende) moslims kijken positief naar onze samenleving, meldt het onderzoek. Zij zijn het meest progressief in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contacten buiten de herkomstgroep. Alleen is deze groep maar heel klein: slechts 7 procent van de Turkse en 2 procent van de Marokkaanse moslims.

Volgens het Planbureau worden de moslims in ons land ook steeds religieuzer. Voor veel moslims, ook jongeren, is het geloof een belangrijk deel van hun leven. Zo is in de afgelopen tien jaar het bidden toegenomen. Van de Marokkaans moslims bidt 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit een derde. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt wekelijks een moskee.

Vaker een hoofddoek
Ook dragen Marokkaanse moslima’s steeds vaker een hoofddoek. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet. Het overgrote deel van de Marokkaanse moslims (87 procent) vast alle dagen tijdens de ramadan.


AD
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door King George »

Drie generaties lang al aanwezig hier in Nederland en dit zijn de bedroevende percentages van de voortgang. De Islam is gewoon niet integreerbaar. De Islam is gewoon niet inpasbaar.
Alleen de seculiere (nauwelijks praktiserende) moslims kijken positief naar onze samenleving, meldt het onderzoek. Zij zijn het meest progressief in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contacten buiten de herkomstgroep. Alleen is deze groep maar heel klein: slechts 7 procent van de Turkse en 2 procent van de Marokkaanse moslims.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

Bericht door King George »

Na generaties hier al aanwezig niks blijk van door een soort intellectuele centrifuge heen te zijn gaan; Alleen maar verder terug naar af richting de Middeleeuwen. En dat is waar de Islam voor staat: De Zwarte Middeleeuwen.
Volgens het Planbureau worden de moslims in ons land ook steeds religieuzer. Voor veel moslims, ook jongeren, is het geloof een belangrijk deel van hun leven. Zo is in de afgelopen tien jaar het bidden toegenomen. Van de Marokkaans moslims bidt 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit een derde. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt wekelijks een moskee.

Vaker een hoofddoek
Ook dragen Marokkaanse moslima’s steeds vaker een hoofddoek. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet. Het overgrote deel van de Marokkaanse moslims (87 procent) vast alle dagen tijdens de ramadan.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie