Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Hoogleraar: autochtone Nederlanders moeten er maar aan wennen dat zij een minderheid (gaan) vormen

Geplaatst op 14 augustus 2018

Afbeelding

De Nederlandse hoogleraar Maurice Crul (foto) heeft gezegd dat met het almaar toenemende aantal migranten en mensen met een migrantenachtergrond die in Nederland wonen, de autochtone Nederlanders gewoon zouden moeten wennen aan het feit dat ze een minderheid (gaan) vormen.

Crul, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zegt dat in de grotere steden in Nederland de blanke Nederlander al in de minderheid is en dat dergelijke trends ook in de kleinere steden zullen volgen, bericht “Trouw”.

“In Amsterdam is het al zover; daar is deze groep in de minderheid. Slechts één op de drie jongeren onder de vijftien is van Nederlandse afkomst”, zei professor Crul, en hij voegde eraan toe: “Als je wilt weten hoe de integratie verloopt, moet je ook naar die groep kijken. Wie past zich aan wie aan als er geen meerderheid meer is?”

“De eerste gastarbeiders waren een kleine migrantengroep in een dominante cultuur. Met de tweede en derde generatie is dat een achterhaald idee. Integratie werkt nu in twee richtingen”, voegde hij eraan toe. “Zo kan een Turkse Nederlander je nieuwe manager worden. Of uw kind is in de minderheid op school. Dat is de nieuwe realiteit waarmee de oude ‘dominante meerderheid’ geconfronteerd zal worden”...

Crul heeft onlangs, samen met een team van acht onderzoekers, € 2,5 miljoen van de Europese Onderzoeksraad ontvangen om studies over dit onderwerp uit te voeren in Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Antwerpen, Malmö en Wenen.

De opmerkingen komen overeen met die van de Duitse politica Barbara John die schreef dat Duitsers zich geen zorgen hoeven te maken dat zij een minderheid in hun eigen steden gaan vormen. Professor John, lid van bondskanselier Merkel´s Christen Democratische Unie (CDU), schreef: “De trend naar een snel groeiend aantal migranten is onomkeerbaar”. Ze verwees ook naar Rotterdam en Amsterdam als steden waar autochtone bevolkingsgroepen in de minderheid waren, ondanks de problemen die beide steden hebben gehad met migrantengemeenschappen van Turkse oproerkraaiers tot Marokkaans bendegeweld.

Andere academici, zoals professor Angelika Redder, hebben er zelfs voor gepleit dat Duitsers Arabisch leren in plaats dat ze van nieuwe migranten verwachten dat zij gewoon Duits leren. Ze zei “We kunnen iets doen waaruit blijkt dat wij openstaan voor andere talen. Dit kan voor beide partijen een verrijking zijn”.

Bron: www.breitbart.com

Door: Chris Tomlinson

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres”

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/14 ... an-vormen/
Ze zei “We kunnen iets doen waaruit blijkt dat wij openstaan voor andere talen. Dit kan voor beide partijen een verrijking zijn”.
:roll:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22557
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing

EVERT VAN IMHOFF EN NICO VAN NIMWEGEN

Reacties op VN-Rapport

Van tijd tot tijd steekt het weer de kop op: het idee dat de naderende vergrijzingsgolf eenvoudig kan worden vermeden door extra immigranten aan te trekken. De laatste weken kan men deze redenering regelmatig in de media terugvinden. De recente opleving van dit demografische waanbeeld lijkt te zijn veroorzaakt door de Population Division van de Verenigde Naties. Zijn nu zelfs de VN-demografen niet meer voor rede vatbaar? DEMOS plaatst enkele reacties uit demografische kring ter nuancering.

De achtergrond van het probleem is bekend: in Europa en andere �rijke� landen was er eerst een babyboom, maar sinds circa 1970 is er een babybust. Het gemiddeld kindertal per vrouw ligt tegenwoordig ruimschoots beneden vervangingsniveau. Als gevolg van deze ontwikkeling is de bevolking in deze landen sterk aan het verouderen; op termijn zal de bevolking ook gaan krimpen.

Helpende hand

Voor veel mensen is de oplossing simpel: als we de toekomstige generaties niet zelf baren, moeten we ze gewoon uit het buitenland halen. De VN biedt deze mensen de helpende hand door voor diverse Europese landen precies uit te rekenen hoeveel migranten ze jaarlijks nodig hebben om hun bevolkingsomvang en leeftijdsstructuur op peil te houden. Zo zou, volgens de VN, Duitsland over de periode 1995-2050 jaarlijks bijna 500.000 immigranten nodig hebben om het absolute aantal 15-64 jarigen op peil te houden, en jaarlijks 3,4 miljoen immigranten om de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 15-64 jarigen niet verder te laten oplopen. Ter vergelijking: in de tweede helft van de jaren negentig bedroeg de feitelijke (netto) immigratie in Duitsland ruwweg 250.000 per jaar.

Hoe zit dat in Nederland? Bij ons is van krimp voorlopig geen sprake: in Nederland zijn in de jaren vijftig en zestig zóveel kinderen geboren dat de bevolking in de �werkende� leeftijd van 20-64 jaar tot 2010 nog licht blijft groeien. Pas na 2020 begint de potentiële beroepsbevolking serieus te krimpen. Tegen die tijd zouden jaarlijks meer dan 100.000 migranten nodig zijn om die krimp te voorkomen. Nu is de nettomigratie ongeveer 40.000 en volgens de bevolkingsprognose van het CBS vanaf 2020 circa 25.000 per jaar .

Topdrukte

Anders wordt het als we zouden willen bereiken dat de leeftijdsstructuur van de bevolking niet verder veroudert. In 1997 was 13,4 procent van de bevolking 65 jaar of ouder (zie ook de figuur). Volgens de prognose van het CBS zal dit aandeel stijgen tot 22,0 procent in 2050. Stel dat we die 13,4 procent via migratie zouden willen vasthouden. Over de gehele periode 1997-2050 hebben we dan in totaal 17 miljoen immigranten nodig, ruim 300.000 per jaar (daarbij is geen rekening gehouden met bestaande vruchtbaarheidsverschillen tussen migranten en autochtonen). Het jaar 2011 geeft topdrukte aan de grens: 1,1 miljoen migranten, om de AOW van de jubelgeneratie 1946 te helpen meebetalen. Waarom zouden we trouwens bij 2050 stoppen? Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen.

Afbeelding
Bevolking Nederland naar leeftijd en geslacht, 1997 en 2050

Extreem jong

Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering. Die veroudering vindt zijn oorzaak namelijk in processen die niets met migratie te maken hebben: primair de vruchtbaarheidsontwikkelingen (vroeger hoog, nu laag), secundair de sterfteontwikkelingen (steeds hogere levensverwachting). Het is overigens een misverstand om te menen dat de bevolking over 30 jaar �extreem oud� zal zijn. Veeleer is het zo dat de bevolking in het verleden �extreem jong� was en dat op dit moment nog steeds is. We zullen eenvoudigweg moeten accepteren dat die jonge structuur als gevolg van onze moderne patronen van sterven en kinderen krijgen nooit meer terugkeert. Voor zover dat maatschappelijke problemen oplevert, moeten we de organisatie van onze samenleving daarbij aanpassen en niet in paniek over immigratie gaan praten.

Vol of oud?

Daarnaast speelt natuurlijk de wisselwerking tussen bevolkingsgroei en bevolkingsstructuur. �Nederland is vol� en �Nederland wordt oud� zijn beide tot op zekere hoogte waar, maar we kunnen niet beide problemen tegelijk ontlopen: een jonge bevolking kan alleen maar een groeiende zijn, en een stationaire of krimpende bevolking kan alleen maar een oude zijn. Een stuk ouder in elk geval dan we de afgelopen eeuw in Nederland gekend hebben. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft onlangs in een behartenswaardige studie aangegeven hoe met een �generatie-bewust beleid� de gevolgen van de vergrijzing tegemoet kunnen worden getreden.

Onwerkelijk

Overigens hadden de VN-demografen zich (althans voor Nederland) de moeite van hun berekeningen kunnen besparen als zij de Maandstatistiek van de Bevolking van het CBS beter hadden bijgehouden. In 1990 stond daarin geschreven dat, om de leeftijdsstructuur in 2025 niet ouder te doen zijn dan in 1989, over de gehele periode zes à zeven miljoen (netto)migranten nodig zouden zijn, leidend tot een bevolkingsomvang van 26 miljoen in 2025. Daaraan werd toegevoegd: "... een demografisch scenario dat niet alleen onwerkelijk aandoet, maar ook bewijst dat een verdere veroudering van de bevolking gewoon een gegeven is". Tien jaar na dato hebben wij aan deze conclusie weinig toe te voegen.

LITERATUUR
Beer, J. de (1999), Bevolkingsprognose 1998-2050. Maandstatistiek van de Bevolking, januari 1999, blz. 8-19 en 66-75.
Cruijsen, H. (1990), Buitenlandse migratie kan ontgroening en vergrijzing niet tegenhouden. Maandstatistiek van de Bevolking, april 1990, blz. 10-11.
UN Population Division (2000), Replacement migration: Is it a solution to declining and ageing populations? http://www.undp.org/popin/wdtrends/replamigration.htm. [Het volledige rapport verschijnt naar verwachting in maart 2000]
WRR (1999), Generatiebewust beleid. Rapporten aan de regering, 55. Den Haag: Sdu.


Dr E. van Imhoff en drs N. van Nimwegen, NIDIhttp://web.archive.org/web/200803270124 ... 00021.html
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Een stupide plot

Geplaatst op 15 augustus 2018

Afbeelding

Volkeren als Duitsers en Nederlanders, Zweden en Fransen, Engelsen en Italianen et cetera moeten alvast accepteren dat ze zo direct een minderheid in hun eigen land zijn. Zoals blanken moeten accepteren dat zij straks een minderheid in hun eigen Europa zijn. Dankzij de nieuwe superrijken bij wie de hoogmoed in hun hoofd is geslagen en waardoor er geen oplossing meer in zicht lijkt.

We zullen allen aan de islam moeten, of we dat nu willen of niet. De Sorossen, de Gatejes, de Zuckerbergjes, de Clintontjes en niet te vergeten de Obamies eisen dit nu eenmaal van ons allen. Vijf miljard mensen, twee miljard is al lid, worden geterroriseerd door een heel klein clubje miljardairs en hun lakeien die ons allen wensen te bezitten en met ons wensen te doen wat zij leuk vinden. Daar hebben zij de club van het miljardairs huis Saoedi voor ingehuurd. Met zijn allen op weg naar de afgrond en wie het niet bevalt, mag van de planeet springen.

Vroeger heb ik me vaak afgevraagd hoe in vredesnaam een man als Hitler zoveel macht kon krijgen om zo´n ramp aan te richten. Ik realiseer mij nu dat het toen hetzelfde begon als heden, met toen miljonairs, nu miljardairs. Zij, of een deel van hen, gaven hem die macht. Zij, de elite, de rijken, gaven die macht en een groot deel van het volk hobbelde er achteraan, net als nu weer. De superrijken en de elite geven nu weer de macht aan nieuwe idioten. Als verzetje.

Als je alles hebt wat je je wensen kan en iedere dag komt er nog meer van hetzelfde bij, wat doe je dan nog om je eens te verzetten. Simpel, je koopt onder andere een blik politici op en die instrueer je naar jouw belangen en lusten. Net als in vroegere dagen toen de adel zich in koetsen naar de linies liet rijden om tijdens een gezellige picknick toe te zien hoe het grauw voor hen aan het vechten was. Top generaals gaven uitleg wie wie aan het uitroeien was en waarom dit diende te gebeuren. Dat was nog een eens tijd.

Nu zit het publiek verder weg van het strijdtoneel en laat zich via email informeren door opnieuw door hen per trays in blikken aangekochte journalisten, politici, academici, militairen en politie functionarissen en deze lakeien opdracht geven hoe zij de strijd verder moeten voeren. Met andere woorden, wat is er nieuw onder de zon? Niets. De entourage is anders, de technologie is ‘verbeterd’, voor de rest is alles bij het oude gebleven.

De lijfeigenen van ooit, die na twee wereldoorlogen dachten dat zij nu ook meetelden, worden op grove wijze bij de les gehouden. Rechten? Niks rechten! Vrijheden? Niks vrijheden! Maar hoe krijg je de geest van vrijheid terug in de fles? Door oorlog te brengen, simpel. In het belang van allen zullen dan vrijheden moeten worden ‘opgeschort’. Tijdelijk! Nou ja, misschien wel wat langer dan dat.

Hoe schep je die oorlog? Simpel, door mensen tegen elkaar op te zetten en wat deugt daar beter voor dan een religie. Religieuzen zijn vaak nogal verwarde mensen die alles voor hun idee-fixe over hebben. Mensen die dus bereid zijn om zichzelf op te offeren voor het hogere, wat dat ook mag zijn. En zo kunnen de extreem rijken op deze planeet weer hun picknick organiseren.

Ze hebben alleen dit keer een grandioze fout gemaakt. Tot nu toe werd altijd de strijd toch nog enigszins beperkt gehouden en waren er delen op de aarde waarheen de super rijkaards konden vluchten als een en ander uit de klauwen liep. Dit keer ligt het iets anders, overal wordt de religie die voor strijd moet zorgen, binnengehaald, met als logisch gevolg dat er ook overal strijd zal uitbreken. In die fase zitten we nu vermoedelijk.

Niemand kan nog tegenhouden wat verveelde superrijken in hun onnozelheid als vermaak hebben aangericht. Het enige dat gewone mensen als een soort genoegdoening hebben, is dat die superrijken en de door hen aangekochte trays blikken elite, academici, politici, militairen, journalisten en politie functionarissen waarschijnlijk als eerste, of er in ieder geval ook aan zullen moeten geloven. Om helemaal duidelijk te zijn, die kromzwaarden bedoel ik. Of slavernij. Kies maar Sorossen en kies maar trays aangekochte dienaren: Dood of slavernij, dat wordt ook jullie lot. Briljant! Wat een stupide plot!

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/15 ... pide-plot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

CDU, Groenen, FDP en SDP zijn het eens: Afgewezen asielzoekers moeten “immigranten” worden

Geplaatst op 15 augustus 2018

Afbeelding
Illegaal legaal maken – dat eisen de Duitse gevestigde partijen.

Om ook afgewezen asielzoekers in het land te houden en zogenaamd de arbeidsmarkt te versterken, moeten die nu onder de immigratiewet gaan vallen. De FDP, de Groenen en de SPD sloten zich nu aan bij het initiatief van de minister-president van de deelstaat Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU).

Derhalve moet aan asielzoekers de wisseling naar een reguliere immigratieprocedure mogelijk gemaakt worden. Om dynamiek te tonen, wordt het plan om van illegalen legale migranten te maken “wisseling van rijbaan” genoemd. Het laat ook buiten beschouwing dat nu al de in de afgelopen drie jaar erkende 800.000 asielzoekers wegens gebrekkige kwalificatie nauwelijks kansen op een baan hebben, zoals “Jouwatch” berichtte.

De gevestigde partijen willen zodoende blijkbaar ook een soort beloning uitspreken wanneer deze mensen nog niet in conflict zijn gekomen met de wet. De secretaris-generaal van de FDP, Nicola Beer, benadrukte: “Strafvrij gebleven asielzoekers moeten de kans hebben om van rijbaan te wisselen.” En de woordvoerder Binnenlandse Zaken van de SPD-fractie, Burkhard Lischka, ziet in het initiatief van Günther het “doel van een immigratiewet” vervuld om “dringend nodige geschoolde arbeidskrachten in een duidelijk geregelde en geordende procedure te verkrijgen”, zei hij tegenover de “Passauer Neue Presse”.

Dit zou, aldus de sociaaldemocraat, inclusief “de mogelijkheid zijn om goed geïntegreerde buitenlanders, die al een baan in Duitsland hebben, een gegarandeerd perspectief te bieden”. En de vice-fractievoorzitster van de SPD, Eva Högl, verklaarde dat er ook aan mensen een kans gegeven zou moeten worden om in Duitsland hun opleiding te doen of een studie te beginnen.”

De secretaris-generaal van de FDP voegde daar tegenover de krant aan toe dat niet crimineel geworden asielzoekers, vluchtelingen en mensen met een gedoogstatus “hier moeten mogen blijven wanneer ze de kost voor zichzelf en hun familie verdienen en voldoende Duits kunnen spreken.” De FDP had zich al in de verkiezingscampagne voor de Duitse parlementsverkiezingen voor de zogenaamde “wisseling van rijbaan” uit het asielsysteem naar het systeem van immigratie van geschoolde arbeidskrachten uitgesproken.

Het eerst hadden de Groenen dat geëist. Nu zijn de andere partijen gevolgd.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/15 ... en-worden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

WAARSCHUWING! DE BEVOLKINGSUITWISSELING WORDT WET!

16 augustus 2018

Afbeelding

Het is mogelijk dat er lezers zijn die nog steeds niet geloven dat de wereldelite bezig is met een bevolkingsuitwisseling. Een uitwisseling waar Europa het slachtoffer van gaat worden. Misschien dat er een aantal mensen is dat denkt dat onze beweringen in de artikelenreeks “Multi-Culti Eindstation” overdreven waren. Dat we een te donker scenario schilderden. Intussen moeten we helaas mededelen dat de Verenigde Naties (VN) bezig zijn de bevolkingsuitwisseling formeel door te voeren (“Global Pact for Migration”). Nog dit jaar moet de hele zaak zijn beslag krijgen, zodat de plannen in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Hoe dit alles in zijn werk zal gaan, zullen we hieronder uitleggen. We kunnen vooraf al vast wel één ding zeggen; het is nog erger dan we al dachten.

Zo als we al eerder aangaven is de elite over gegaan tot de bevolkingsuitwisseling om twee redenen. Ten eerste wil men de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De plannen gaan immers uit van het wereldkapitalisme, dus zal er altijd een geld kant aan zitten. Maar de tweede reden is misschien nog wel veel belangrijker. Men wil de migranten gebruiken om Europa te verzwakken, de Europese volkeren te ondermijnen, en om eindeloos verdeel en heers spelletjes mee te kunnen spelen. Het einddoel is een verzwakt Europa met een soort eenheidsworstbevolking, dat kan worden gebruikt voor een grote oorlog tegen Rusland. Wij gebruiken ook met opzet het woord migranten en niet vluchtelingen, omdat het bij de bevolkingsuitwisseling, die nu geformaliseerd wordt, om migranten gaat die zullen blijven. Echte vluchtelingen kunnen immers terug, als de reden voor de vlucht is opgeheven. Wat er nu op Europa afkomt zijn dus migranten, in veel gevallen figuren waar men in de landen van herkomst graag van af wil.

Hoe zal de formalisering van de uitwisseling in zijn werk gaan? Centraal staat een zogenaamd pact dat door de Verenigde Naties (VN) is opgesteld. Het pact heet Global Pact for Migration, en het heeft als doel om in de komende jaren op een “geordende” wijze meer dan 100 miljoen mensen uit Afrika en andere continenten naar Europa te laten verhuizen. Het pact is intussen in juli ondertekend door 191 landen, waaronder Duitsland en Nederland. Alleen de Verenigde Staten en Hongarije hebben geweigerd om het pact te tekenen. In december 2018 zullen de plannen in het pact officieel van start gaan. Voor dat we een oordeel geven is het goed om te kijken wat er precies in het VN pact staat.

De bedoeling is dat de migratie makkelijker en veiliger wordt. Men is in 2015 al met de uitwisseling begonnen, maar omdat er veel kritiek kwam, wil men geen herhaling van de stromen migranten aan de grenzen, de smokkel over zee, en de zichtbaarheid van het binnenkomen van de vooral jonge mannen, die de voorhoede van de grote stroom vormden. Het moet nu allemaal veel meer geruisloos gaan, zodat de miljoenen kunnen binnentrekken zonder dat we het in de gaten hebben. Om dit te bereiken zal er heel anders naar vluchten en migratie worden gekeken. In het verleden moesten vluchtelingen nog aantonen uit een oorlogs- of geweldssituatie te komen. Met andere woorden; ze moesten kunnen aantonen dat ze vreesden voor hun leven. Onder de nieuwe regels is dat niet meer nodig. Een potentiële migrant hoeft alleen nog maar te zeggen dat hij of zij in een moeilijke situatie verkeerd. Dat is voldoende om de deuren naar een Europees land naar keuze open te zetten.

In de praktijk zullen dat altijd de landen zijn met de beste sociale stelsels; dus Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Benelux landen en Scandinavië. De migrant kan dus kiezen, en hoeft ook niet meer op gammele bootjes over te steken naar Europa. Hij of zij kan gewoon ingevlogen worden. Makkelijker kan het dus niet. Verder zullen deze migranten papieren krijgen, zodat de illegaliteit wordt opgeheven, en heeft men ook recht op sociale uitkeringen. Op termijn komen daar natuurlijk ook huizen, huisraad en natuurlijk gezondheidszorg bij. Wie dit allemaal gaat betalen is niet moeilijk te raden. We zien nu al de BTW, een indirecte belasting, met 3% omhoog gaan volgend jaar. Er zal geen verschil meer gemaakt worden tussen echte vluchtelingen en economische migranten. Verder mogen ouders en kinderen niet gescheiden worden. Alleen in de uiterste gevallen kan iemand nog worden teruggestuurd. We dachten dat in 2015 de poorten waren open gezet, maar dat is niets vergeleken bij wat er nu op ons afkomt. Als men een formule voor chaos wilde ontwikkelen is dat aardig gelukt.

We moeten hier nog wel bij vermelden dat het pact niet bindend is voor de landen die tekenen, en dat ook de soevereiniteit niet zal worden aangetast. Dat betekend echter niet dat we nu opgelucht kunnen adem halen. Men heeft het pact met opzet niet bindend gemaakt. Dit betekend namelijk dat parlementen er niet over kunnen praten, en ook niet stemmen. Regeringen kunnen het gewoon invoeren, zonder verdere discussie. Men heeft het dan over een zogenaamde ‘soft law’, een zachte wet. Maar daar moeten we wel bijzeggen dat een soft law heel snel een gewone wet kan worden, als de omstandigheden er om vragen. Kortom; het is weer een toonbeeld van westerse democratie, er wordt ons iets opgedrongen zonder dat we daar een mening over mogen geven. Het spel kan eigenlijk niet smeriger gespeeld worden. Als klap op de vuurpijl vermeldt het pact ook nog dat de tekenende landen hard moeten optreden tegen iedereen die zich tegen de overeenkomst verzet.

Nu is het dus allemaal duidelijk. Men gaat hele hordes vreemdelingen naar Europa halen, die eigenlijk geen reden tot vluchten hebben, en ons continent in chaos zullen storten. De hele operatie zal honderden miljarden Euro’s kosten, die door de Europese burgers moeten worden opgebracht. Nu al zien we de chaos in Duitsland en de stijgende criminaliteit. Als het aantal migranten nog verder oploopt stevenen we af op een regelrechte ramp. Geen natuurramp, maar een ramp veroorzaakt door de westerse politieke elite.

Het hele plan is totaal onacceptabel en we moeten het dan ook massaal afwijzen. Ten eerste is het economisch niet op te brengen. Als al deze vreemdelingen geld gaan krijgen raakt de kas op een zeker moment leeg. Ze zullen dan alleen nog maar hulp in goederen kunnen krijgen, maar daar komen ze natuurlijk niet voor. Als de geldkraan dichtgaat zal de hel zondermeer losbreken. Wat er dan gebeurd hebben we laatst in het klein kunnen zien, toen illegale Afrikaanse migranten de Spaanse grens aanvielen. Precies dat soort scènes zullen beelden van alle dag worden. En natuurlijk zal dat ook de soevereiniteit van de Europese landen aantasten. Het gaat immers om een fundamentele verandering, waar ook de toenemende islamisering een hoofdrol in gaat spelen. Kortom; Europa zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ieder weldenkend mens zal de risico’s en de schaduwkanten van dit soort plannen zien. Maar het criminele tuig dat zich de politieke elite noemt heeft hier geen interesse in. Men wil alleen het eigen project doordrijven, wat de kosten ook mogen zijn. Hiermee is voor ons het punt bereikt waarop we zeggen; tot hier en niet verder. We laten onze landen niet afpakken of kapot maken door een stel volkverraders, en hordes migranten die hier niets verloren hebben. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Het enige antwoord op dit criminele plan is verzet. Verzet tegen de politieke elite, tegen dit pact, tegen de illegale massamigratie en tegen de islamisering. Als we niet massaal in verzet komen hebben we straks geen leven meer.

Om dit verzet op gang te krijgen is het belangrijk om deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden. De elite wil hun plan in de schaduw uitvoeren. Laten we er voor zorgen dat dit ze al vast niet gaat lukken. Praat dus met iedereen om je heen. Leg uit wat men van plan is, en wat dat voor ons allemaal gaat betekenen. Schets een beeld van het vernietigde Europa dat het gevolg zal zijn van deze gelegaliseerde bevolkingsuitwisseling. Laat je niet het zwijgen opleggen, dat is immers wat de politieke elite van plan is. Iedereen die wordt aangevallen heeft het recht om zich te verdedigen. Van dat recht zullen we dan ook gebruik maken. Laat je ook niet bang maken, de volksverraders grossieren in angst om het verzet te breken. Trap daar dus niet in. Als we massaal opstaan om deze bedreiging, misschien kunnen we zelfs van een oorlogsverklaring spreken, het hoofd te bieden, verlammen we onze vijanden van de politieke elite. Dan valt het hele onzalige kaartenhuis in elkaar.

We hebben het al vaak gezegd, en zullen dat ook blijven doen; WE HEBBEN HET ZELF IN DE HAND. Als wij het allemaal willen komt er vandaag nog een einde aan de migratie en Multi-Culti waanzin. Dan gaan de poorten van Europa dicht en kunnen we orde op zaken stellen. Sluit dus de rijen, en breng het verzet op gang. De toekomst van een vrij en onafhankelijk Europa hangt van ons allemaal af. Een Europa waar onze identiteit, onze veiligheid en onze tradities gewaarborgd zijn. We mogen niet wachten tot het te laat is, de tijd van handelen is nu aangebroken.

https://www.stopdebankiers.com/waarschu ... wordt-wet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

De 10 meest gebruikte migratieleugens

Geplaatst op 26 augustus 2018

Afbeelding

De meerderheid van de Europeanen wil een snel einde van de volksverhuizing. Dat echter wil de “Refugee Welcome”-lobby met een serie half ware of leugenachtige argumenten verhinderen. Daarmee is ze steeds opnieuw bij diegenen succesvol, die de huichelarij van deze lobby en de leugenachtigheid van haar argumenten niet geheel doorzien.

Daarom worden hieronder de tien meeste gebruikte beweringen geanalyseerd, om het even of ze vanuit goedmenschelijke naïviteit, christelijk masochisme of linkse haat op de identiteit van het Avondland worden verbreid. Zo´n analyse is alleen daarom al dubbel belangrijk, omdat de migratielobby – ondanks haar minderheidspositie – twee machtige bondgenoten heeft: het grootste deel van de media en een deel van justitie.

1. “Wij willen eigenlijk ook een einde van de massamigratie, maar het schip, deze familie zouden we per se nog moeten binnenlaten, ze zijn immers al onderweg.”

Klinkt goed – maar deze zogenaamde op zichzelf staande gevallen leveren een oneindige serie op. Na ieder toegelaten schip volgt er nog een. Wie echter honderd keer heeft toegegeven, kan bij de honderd en eerste keer moeilijk hard blijven.

2. “De aantallen van de migratie dalen”

Een op foutieve gegevens gebaseerde verwachting.

* De aantallen nieuwkomers zijn namelijk in de eerste plaats nog altijd zeer hoog, te hoog.
* In de tweede plaats wachten in Azië en Afrika nog vele honderden miljoenen op een manier om in het Europese welvaartsparadijs terecht te komen.
* In de derde plaats: de nieuwelingen verhogen immers de aantallen van in de afgelopen jaren al aangekomen miljoenen nog meer. Die zijn niet verdwenen, maar vormen nu al een niet meer te overmeesteren probleem.
* In de vierde plaats zoekt de migratie constant nieuwe wegen wanneer de oude wegen geblokkeerd worden. Nu bijvoorbeeld via Bosnië (waar de EU een niet functionerend staatsbestel aaneen dwingt dat iedere effectieve politiek verhindert) en Spanje (waar de nieuwe socialistische regering de migratiepoorten wagenwijd heeft opengezet).

3. “Het probleem is immers alleen maar de niet functionerende integratie bij ons”

Integratie kan echter alleen maar functioneren:
  • Wanneer ten eerste het aantal te integreren personen veel lager zou zijn.
  • Wanneer ten tweede de verschillen tussen Derde Wereldculturen en het uiterst complexe en postindustriële Europa niet zo groot zouden zijn.
  • Wanneer ten derde alle immigranten bereid zouden zijn om zich te integreren en niet vaak ook nog in de derde generatie alleen maar slecht Duits spreken.
  • En wanneer ten vierde wanneer niet ongeveer de helft van het islamitische deel van de immigranten letterlijk en tot het uiterste bereid de woorden van een veldheer uit de 7e eeuw zouden opvolgen, die met de fundamentele waarden van laïcistisch-christelijk beïnvloede grondwet-staten totaal onverenigbaar zijn.
4. “We moeten met een soort Marshallplan meer hulp naar Afrika sturen, dan houdt de immigratie vanzelf op”

Een fatale vergissing. Want bewoners van de Derde Wereld migreren überhaupt pas dan over grote afstanden, wanneer zij zich de smokkelaars kunnen veroorloven, wanneer ze veel afweten van de welvaartssystemen in Europa. Nomaden en autarkische kleine boeren – dus de allerarmsten – komen daarentegen niet naar Europa. Helemaal afgezien van het feit dat duurzame ontwikkelingshulp alleen het hospitaalsyndroom versterkt, waarbij de mensen tot de overtuiging komen dat niet eigen verantwoordelijkheid beslissend zou zijn, maar dat men duurzaam van vreemde hulp zou kunnen leven, dat iemand anders voor het eigen lot verantwoordelijk zou zijn. Daarom waarschuwen economen in toenemende mate voor duurzame ontwikkelingshulp, die bovendien regelmatig in corruptiekanalen zou eindigen.

5. “We brengen toch alleen maar orde in de migratie aan, opdat deze niet meer zo chaotisch verloopt”

Het vooral door Angela Merkel sinds kort constant gebruikte woord “orde” betekent echter in werkelijkheid: ze wil ook nu nog – bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz – de volksverhuizing door laten gaan. Maar gewoon geordend.

6. “Hulp voor de migranten is een christelijk gebod”

Zeker is het christelijk om mensen in noodsituaties te helpen. Maar nergens in de Bijbel staat geschreven dat men dat zonder hersenen moet doen – en hulp in de regio is gewoon 200 keer effectiever dan de mensen eerst naar Europa te halen en ze daar te helpen. Christus of de evangeliën verlangen ook nergens de duurzame opname van een migrant in het eigen huis. Noch in de parabel van de barmhartige Samaritaan (die zijn pleegkind tijdelijk onderdak geeft om te genezen) noch in het kerstevangelie (waar het alleen maar om het onderkomen tijdens de dagen van de volkstelling gaat).

7. “Het Australische of Japanse voorbeeld om bijna alle illegale migranten weer uit te zetten, is toch inhumaan, zelfs wanneer het misschien als enige de volksverhuizing zou stoppen”

Voor de duizenden gedupeerden is dat inderdaad hard. Maar juist door dit afschrikkingeffect worden miljoenen anderen die willen migreren van een gevaarlijke reis en duizenden verdrinkingen afgehouden. En vooral, hoe pijnlijk dit ook klinkt voor de week geworden en verwende samenleving: wanneer staten uit gemakzucht, uit lafheid, uit “humaniteit” bij de bescherming van hun burgers niet meer tot hardheid in staat zijn, dan zijn hun naties tot de ondergang veroordeeld. De geschiedenis staat bol van volkeren die op zo´n manier ten onder zijn gegaan.

8. “Maar men moet toch in ieder geval de onbegeleide minderjarige vluchtelingen binnenlaten en laten blijven”

Deze eis ziet ten eerste over het hoofd dat juist vanwege deze speciale goede behandeling van jongeren doelbewust vooral jonge mensen door hun families naar Europa gestuurd worden. Dat ten tweede veel van deze “jongeren” in werkelijkheid veel ouder zijn dan aangegeven wordt om voor deze speciale behandeling in aanmerking te komen. En dat ten derde in Duitsland werd uitgerekend dat elke individuele jongere meer dan een bedrag van € 100.000,- belastinggeld kost – tot hij dan bijvoorbeeld soepel kan overstappen naar een sociale uitkering voor volwassenen. In Oostenrijk zal het vermoedelijk niet minder zijn.

9. “Maar ze vluchten toch alleen maar voor de oorlog”

Dat is voor de allermeeste van hen heel duidelijk niet van toepassing. Ze migreren veelmeer in het verlangen naar het Europese sociale Luilekkerland – van waaruit ze dan diegenen die thuisgebleven zijn via “Western Union” miljarden kunnen sturen. Geheel afgezien van het feit dat een oorlog geen toereikende asielreden is.

10. “We hebben vanwege de vergrijzing van Europa toch de vele jonge mannen als arbeidskrachten nodig”

Dat wordt heel vaak uitgerekend gezegd door diegenen die tegelijk alarm slaan dat er “geen werk meer zou zijn” vanwege de digitalisering. Juist is, dat in Europa de levensverwachting enorm gestegen is. Een feit is dat veel branches op dit moment weliswaar mensen nodig hebben, maar dat zij alleen maar gekwalificeerde mensen, alleen maar geschoolde krachten, alleen maar mensen nodig hebben die hun weg weten te vinden in een gecompliceerd geworden digitale wereld, waarin discipline en betrouwbaarheid vanzelfsprekend zijn. Dat alles is echter helaas op maar heel weinig van de aangekomen jonge mannen van toepassing (vrouwen hebben, heel interessant, veel minder vaak “vluchtredenen”…). De wortel voor dat alles wordt uiterlijk in de kinderjaren geplant, ingeprent of eventueel ook genetisch geërfd. Daarom mislukken er zoveel cursussen en pogingen hen op te leiden. Daarbij komt dat de hoge sociale uitkeringen absoluut geen aansporing zijn om je beroepsmatig in te spannen. En deze mannen zijn al helemaal niet bereid om te werken in de dringend benodigde sociale beroepen. Want verzorging is cultureel voor hen alleen maar intern familiair familiewerk.

Ongelooflijk tot welke opeenhoping van leugenargumenten de migrantenlobby in staat is. Een lijst, die je nog veel langer zou kunnen maken en zou kunnen weerleggen.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Dr. Andreas Unterberger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/26 ... ieleugens/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22557
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Iemand zin om vluchtelingetje te spelen in Amsterdam bij een demonstratie? Je krijgt er zelfs €40,- voor als je meedoet...

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80690
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

King George schreef:Iemand zin om vluchtelingetje te spelen in Amsterdam bij een demonstratie? Je krijgt er zelfs €40,- voor als je meedoet...
Een leuk klusje voor de "We are here" illegalen. Ben benieuwd of die benaderd zijn. Een blanke ( als die al zo gek is) hoeft niet te solliciteren vermoed ik.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22557
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Griekse NGO betrapt op smokkel van illegalen – verdient half miljard euro per jaar

Posted op september 19, 2018 door Fubar in Artikelen // 6 Comments

Afbeelding

Een Griekse non-profitorganisatie heeft naar verluidt sinds 2015 70.000 illegalen geholpen om Griekenland binnen te komen. En de “non-profitorganisatie” verdiende hiermee een half miljard euro per jaar.

Op 28 augustus zijn dertig leden van de Griekse NGO Emergency Response Centre International (ERCI) gearresteerd wegens hun betrokkenheid bij mensenhandel. Nog eens zes Grieken en 24 buitenlanders zijn bij de zaak betrokken.

Zij behoorden tot een netwerk op het eiland Lesbos. Volgens de Griekse politie: “Werden de activiteiten van een georganiseerd crimineel netwerk dat systematisch de illegale binnenkomst van buitenlanders vergemakkelijkte, volledig blootgelegd”.

De smokkelaars waren betrokken bij vervalsing, spionage en het illegale toezicht op zowel de Griekse kustwacht als het EU-grensagentschap Frontex om informatie te verkrijgen over de Turkse migrantenstromen.

ECRI ontving 2.000 euro van elke illegale immigrant die zij Griekenland binnensmokkelde. Daarnaast kregen haar leden financiering voor de “integratie van vluchtelingen” in de Griekse samenleving. Dat betekende minstens 5.000 euro per immigrant per jaar, verkregen uit verschillende overheidsprogramma’s om onderwijs, huisvesting en voeding te bevorderen.

Griekenland is een land dat het economisch zwaar te verduren heeft, terwijl de ERCI aanzienlijke bedragen heeft verdiend voor het feit dat het, ondanks zijn missie, een kanaal is voor illegale activiteiten.

In 2017 arresteerden de Griekse autoriteiten 1.399 mensensmokkelaars, waarvan sommige onder het mom van “humanitaire” operaties, terwijl de autoriteiten in de eerste vier maanden van 2018 25.594 illegale immigranten arresteerden.

Helaas heeft de immigratie zijn tol geëist van de Griekse samenleving als geheel. Volgens de Griekse politiestatistieken zijn er in 2017 75.707 overvallen en inbraken gemeld. Van deze gevallen werden er slechts 15.048 opgelost, terwijl er 4.207 werden gepleegd door illegalen.

De Griekse politie schat dat meer dan 40 procent van de ernstige misdrijven werden gepleegd door illegale immigranten. Immigranten in Griekenland – zowel legale als illegale – maken 10-15 procent van de totale bevolking uit.

In 2016 bestond bijna de helft van de Griekse gevangenispopulatie die veroordeeld werd voor ernstige misdrijven uit buitenlanders.

In augustus werd een 25-jarige Griekse student uit Athene – die terugkeerde van zijn studie aan een universiteit in Schotland – vermoord door drie illegale immigranten.

De drie daders, twee Pakistanen en een Irakees in de leeftijd van 17 tot 28 jaar, waren al door de wetshandhavingsinstanties gesignaleerd voor 10 extra overvallen in het gebied.

In een boze brief aan de Griekse premier Alexis Tsipras, parlementsleden en de burgemeester van Athene, beschuldigde de moeder van het slachtoffer Tsipras van “criminele nalatigheid” en “medeplichtigheid” aan de moord op haar zoon.

“In plaats van ‘onderdak en water’ te bieden aan elke crimineel en gevaarlijk individu met een wreed instinct,” schreef ze, “zou de staat niet eerst moeten denken aan de veiligheid van zijn eigen burgers, wiens bloed hij dagelijks [economisch] drinkt? Moet de staat [zijn burgers] in de steek laten aan rovende bendes, voor wie de waarde van een mensenleven minder betekenis heeft dan de waarde van een mobiele telefoon of een gouden ketting?

Bron:

http://freewestmedia.com/2018/09/19/gre ... -illegals/


Fenixx
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 44574
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Kijk eens aan: onze EU-leiders tesamen in een bloemperkje.

Afbeelding

De langste staan op de achterste rij. En het lijkt of die mannen rechtsachter geen benen hebben om op te staan. Dat is gezichtsbedrog.
En waar zijn ze het allemaal over eens?
Dat de migratie binnen de perken gehouden moet worden.
EU-leiders houden zich gedeisd over migratie
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2582240 ... r-migratie
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Guy Verhofstadt – immigratie heeft onze samenleving verrijkt

Posted op september 20, 2018 door Fubar

I couldn't agree more. The movement of people isn't just a feature of the human story, it has enriched our communities. Opportunist politicians who prey on our [...]

Lees verder >>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Op 10 en 11 december is het zover: dan wordt het “Globale Akkoord voor Vluchtelingen en Migratie” in de VN ondertekend

Geplaatst op 26 september 2018

Afbeelding

Op 10 en 11 december komt de meerderheid van de VN-leden bijeen om het “Globale Akkoord voor Vluchtelingen en Migratie” te ondertekenen. Zodoende verplichten de landen zich ertoe om hervestigingsprogramma´s uit te breiden en migranten op te nemen. De UNHCR bepaalt dan waar de vluchtelingen opgenomen moeten worden.

Het “Globale Akkoord voor Vluchtelingen en Migratie” komt eraan. Op 10-04-2018 had het Europees Parlement al de “beslissende aanvraag tot vooruitgang van het Globale Akkoord van de VN voor een veilige, geordende en reguliere migratie en voor vluchtelingen (2018/2642 (RSP))” aangenomen. In dit document eist het Europees Parlement de grote ontwikkeling en bevordering van de nieuwe vestiging van migranten.

Daarvoor was er al de zogenaamde “Declaratie van New York” geweest, die nu door de ondertekenende landen ingevoerd en uitgebreid moet worden. De uiteindelijk ondertekening zal op 10 en 11 december plaatsvinden. Dan geldt ook dat alle landen zich aan bepaalde “resettlement”-quota moeten houden en de migranten moeten ondersteunen.

Het omvangrijke document zou zogenaamd volkenrechtelijk niet bindend zijn. Maar de taal, waarin het geschreven is, klinkt heel bindend en eisend, net als een wet. De VS en Hongarije hebben zich uit dit project teruggetrokken, dankzij Donald Trump en Viktor Orbán. Maar de meeste andere EU-landen, inclusief Nederland, zijn, net zoals de Afrikaanse landen, de krachten die deze ontwikkeling actief bevorderen.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/26 ... dertekend/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Dr. Nicolaus Fest over het Global Migration Compact en het einde van Europa (+ Nederlandse vertaling!)

Geplaatst op 29 september 2018Goedendag! In december zal het Global Compact on Migration in Marrakesh ondertekend worden. Dat is een verdrag van de VN, dus van de Verenigde Naties, over toekomstige immigratie. Het verdrag is een maatschappijpolitieke atoombom. Want volgens het Global Compact heeft iedereen het recht om zich overal te vestigen, om het even of hij vluchteling of migrant is. Dat betekent: er bestaat geen staatkundige soevereiniteit meer en geen grenzen.

Er bestaan alleen nog open vestigingsgebieden. In het zogenaamde “campagneschrift” worden deze doelen duidelijk geformuleerd. Daar staat in: Migratie wordt een zelfstandig mensenrecht. Dit recht heeft voorrang op de autochtonen. Landen dienen migratie actief te bevorderen, bijvoorbeeld door veilige reisroutes. Migranten hebben vanzelfsprekend volledig aanspraak op alle sociale dienstverleningen. Migranten moeten hun eigen cultuur in speciaal daartoe opgerichte steden kunnen leven. Dan zou je bijvoorbeeld stenigingen volgens de sharia in Mecklenburg en hindoeïstische weduweverbranding in Beieren hebben.

Natuurlijk dienen kinderen van migranten automatisch het staatsburgerschap te krijgen van het land waarin ze geboren zijn en bovendien die van de vader en moeder, dus tot drie nationaliteiten. Elk migrantenkind mag zijn hele familie laten overkomen. En kritische berichtgeving over migratie dient tot het verlies van alle staatssubsidie te leiden, dus bijvoorbeeld tot het intrekken van advertenties. Zo wil men de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid tegelijk beperken.

Omdat de links-groene radicale globalisten van de VN weten dat dit concept op tegenspraak zou stuiten, hebben ze eerst een minder scherp document voorgelegd, dat echter altijd nog migratie onbeperkt positief en onvermijdelijk noemt. Dit document heeft het Europees Parlement in april 2018 aangenomen, ook met de stemmen van de oude Duitse partijen.

Inmiddels is het ingekorte ontwerp heel stiekem en stilletjes van 25 naar 34 pagina´s uitgebreid – onder de bevoegdheid van minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, zonder parlementair overleg, met duidelijke aanscherpingen ten koste van de Europese landen. Zo gaat dat in de politiek.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft dat ooit treffend beschreven: “We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” Voor deze “geen terugkeer” wil mevrouw Merkel in Marrakesh zorgen. Als zij akkoord gaat met het Global Compact, wordt het politiek, later ook volkenrechtelijk, bindend. Dan is het definitief voorbij met de soevereiniteit van Duitsland, dan staan alle deuren voor iedereen open. En ze kunnen, dat is beslissend, niet meer gesloten worden.

Het Global Compact is een maaksel van linkse vijanden van het Westen. Zij willen de grote omvolking, zij willen de volkeren van Europa vernietigen – en de natiestaten. Antonio Guterres, verantwoordelijk Commissaris voor vluchtelingenpolitiek bij de VN en jarenlang president van de Socialistische Internationale, zegt dat expliciet: “De ontvangende landen hebben de plicht de jaarlijkse nieuwe behoefte aan nieuwe vestiging te garanderen en veilig te stellen.” Het recht om zich af te sluiten voor de migratie hebben deze landen niet. Daarmee wordt de droom van alle linksen hier in het land werkelijkheid: “Duitsland, dat verrekte stuk stront”, zal ophouden te bestaan, zijn bevolking “uitgedund” en “teruggedrongen” – waarnaar Jürgen Trittin, Katrin Göhring-Eckhardt en andere linksen letterlijk verlangden.

Hongarije en de VS hebben het Global Compact al afgewezen; ook de verstandige Denen. In Duitsland kunt alleen u het Global Compact stoppen. Door aan uw afgevaardigde van uw kieskring in het Duitse parlement te schrijven dat hij het Global Compact moet verhinderen. En als u in Hessen of Beieren woont: stuurt u een machtig signaal naar Berlijn! Geef uw stem aan de AfD, stem op de AfD!

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/29 ... vertaling/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

VN-migratieakkoord wil kritiek op immigratie bestraffen

Geplaatst op 10 oktober 2018

Afbeelding

Het zogenaamde VN-migratieakkoord dient begin december in Marokko door de VN-leden ondertekend te worden. Het akkoord is een opeenhoping van frasen, waarin de menselijkheid, het humanisme en de verantwoordelijkheid van de VN worden bezworen. Het document bevat echter niet alleen mooie woorden, maar ook explosieve formuleringen, die de soevereiniteit van de naties en de rechten van de desbetreffende autochtone burgers bedreigen en beperken.

Vlucht, legale en illegale migratie dienen met het akkoord de facto op hetzelfde niveau geplaatst en het fenomeen migratie op zich tot de moderne icoon van de “menselijkheid” gemaakt te worden. De gevolgen zullen dramatisch zijn.

Wij de plichten, de anderen de rechten
De hele westelijke wereld is de geadresseerde van het akkoord. De ontwikkelde landen dienen een omvattende verantwoordelijkheid op zich te nemen, die tegelijkertijd een kneveling van de regeringen vormt, omdat zij a priori duidelijke rechten, maar geen echte plichten aan de grensoverschrijders geeft.

Nauwelijks in het land van bestemming aangekomen, dient de migrant in elk opzicht minstens gelijkgesteld te worden met de autochtoon. Er zullen weliswaar grenscontroles mogen plaatsvinden, maar deze zijn tandeloos en hebben eigenlijk geen zin, want in principe zijn volgens deze declaratie alle migranten namelijk geen illegale immigranten meer, maar vooral mensen die het waard zijn om speciaal beschermd te worden, die in het land van bestemming speciale aandacht en verzorging behoeven.

Kritiek wordt de facto verboden
In het akkoord wordt er logischerwijs toe opgeroepen dat de mediale berichtgeving over de migratie positief vormgegeven moet worden. Je kunt tussen de regels van de declaratie doorlezen dat kritiek op de massa-immigratie ongenuanceerd als discriminatie of zelfs als hetze beschouwd zal worden.

Zodoende wordt de vrijheid van meningsuiting van de burgers in de doellanden al van tevoren beperkt, want met de verificatie van het akkoord onderwerpen de ondertekenaars zich aan deze regels. Dat impliceert dat kritische stemmen onvermijdelijk het gevaar lopen hiervan de juridische gevolgen te moeten dragen.

Wie zal ondertekenen?
Voor de migranten van alle categorieën vormt het akkoord een soort van vrijbrief, dat hen uitgebreide rechten, een volledige verzorging en financiële schenkingen garandeert. Wat deze overeenkomst in duidelijke taal voor de doellanden zal betekenen, kan iedere denkende burger zelf bedenken.

Eén ding moet men echter weten: de VS, Hongarije en Australië hebben hun instemming al geweigerd, omdat het akkoord de nationale veiligheid bedreigt (aldus het statement van de VS).

Oostenrijk en Denemarken hebben zich voorlopig verbaal gedistantieerd, maar (nog?) geen duidelijk nee laten horen. Het zich nog altijd in humanitaire waanzin bevindende Duitsland zal natuurlijk ondertekenen. De definitieve beslissing hoe Oostenrijk zich in december bij de ondertekening van het akkoord in Marrakesh zal gedragen, ligt nu bij minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl, en minister-president Sebastian Kurz.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: Marcus Franz

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/10 ... estraffen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Van Neurenberg naar Marrakesh

Geplaatst op 19 oktober 2018

Afbeelding

In de Haagse politiek zijn zorgen ontstaan over een migratiepact dat staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenzaken) op 10 en 11 december wil sluiten met VN-lidstaten tijdens een conferentie in het Marokkaanse Marrakesh. Dat schreef het dagblad De Telegraaf in een artikel dat pas laat in de avond verscheen (17 oktober na 22:00 uur) en daarom de volgende morgen al uit de ‘headlines’ was verdwenen. Met uitzondering van Elsevier haalde het voorstel van de staatssecretaris van VVD-huize de verdere massamedia niet. Dat is merkwaardig, omdat het hier een kwestie betreft die de burgers in Nederland en elders in Europa dagelijks grote zorgen en overlast bezorgt, namelijk de migratieproblematiek.

Inmiddels zijn in Nederland en Duitsland dan ook petities gestart in de hoop te kunnen voorkomen dat hun regeringen dit onzalige voornemen bekrachtigen met hun handtekening. Een debataanvraag van FvD fractieleider Baudet om hierover een debat te houden, slaagde niet. In de Tweede Kamer bleek geen steun voor een debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de staatssecretaris voornemens is het ‘Mondiaal pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’ te tekenen. Punt 10 van de voorlopige agenda van de conferentie vraagt de goedkeuring van de lidstaten voor een wereldwijd (VN) pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. In punt 12 zet het pact uiteen dat het doel is om de “sturende krachten en structurele problemen, die voorkomen dat mensen in het land van herkomst een duurzaam bestaan opbouwen”, aan te pakken. De beste manier om dat te doen, is volgens de organisatie om degenen die wel de kuierlatten nemen naar het rijke Westen dan maar in de watten te leggen gedurende hun tochten.

Sommige staten hebben zich al teruggetrokken uit het migratiepact: de VS, Australië en Hongarije. Polen en Oostenrijk hebben ook al kritiek hebben geuit. De Poolse regering overweegt eveneens een exit, omdat het ontwerp voor het eerste wereldwijde pact van de VN over migratie “illegale migratie” zou kunnen aanmoedigen en geen “veiligheidsgaranties voor Polen” zou bieden, aldus de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski, die de plannen stevig bekritiseerde. Hij zou zijn regering inmiddels dan ook hebben aanbevolen om zich terug te trekken. De Poolse minister beklaagde zich er vooral over dat het pact de belangrijkste prioriteiten van zijn regering niet honoreert: de belangenbescherming van Poolse burgers en een beperking van migratie. Brudzinski behoort tot de regerende partij PiS.

Volgens de Zwitserse Morgenpost (juli 2018) zouden tussen 200 en 300 miljoen Afrikanen tot uiterlijk 2065 naar Europa mogen emigreren. Er zijn inmiddels onderzoeken waaruit blijkt dat een derde van de Afrikaanse beroepsbevolking in de leeftijd tussen 20 en 40 overweegt om te gaan. Het continent telt momenteel 1,2 miljard mensen en binnenkort zullen dat er meer dan 2 miljard zijn. Of 300 miljoen hiervan daadwerkelijk naar Europa emigreren of op hun eigen continent blijven met de VN voorstellen, is twijfelachtig. De Afrikaanse landen lijken zich bewust te zijn van het probleem en willen de lokale leefomstandigheden verbeteren met Agenda 2062. Klaarblijkelijk is de VN gesteunde deportatie van arbeidskrachten er een van. Beide nieuwe VN-overeenkomsten mogen geen bindende overeenkomsten zijn krachtens het internationaal recht, maar zogenaamde zachte wetten, dat wil zeggen dat het intentieverklaringen zijn, een soort van richtlijnen. Van beide heeft de VS zich inmiddels al teruggetrokken.

Als het opgegeven aantal toekomstige migranten correct zou zijn, dan zijn er ook nog wel enkele andere cijfers te leveren: in 2015 had Europa ca. 750 miljoen inwoners op ongeveer 10.18 miljoen km². Afrika had 1,1 miljard (2014) inwoners op een oppervlakte van 30,2 miljoen km².

De voorstellen van de VN hebben geen oog voor de burgers van Europa, laat staan voor die van ons land. Nu al ondervindt de bevolking aanzienlijke schade van de enorme toestroom; het tekort aan woningen, het enorme beroep op de gezondheidszorg, het onbegrip voor de vrije West-Europese cultuur en de kennelijke onwil om onderdeel uit te maken van onze – bewijsbaar – succesvolle manier van leven. Daarentegen worden alle verkeerde ranglijsten aangevoerd door migranten of de nazaten daarvan, een blik in de statistieken is voldoende, evenals een blik in de gevangenissen. Het doen verdwijnen van bestaande culturen en het doen opgaan in een vervangende cultuur is in grote lijnen overeenkomstig met wat in de Neurenberger processen nog een ‘misdaad tegen de menselijkheid’ werd genoemd. Van die toen verheven verklaarde idealen is Anno 2018 klaarblijkelijk niets meer over. Het kan overigens geen kwaad om hierbij te bedenken dat de zogenaamde ‘Derde Wereld landen’ de meerderheid vormen in de VN.

Het is goed denkbaar dat mensen die in andere culturen niet de vooruitgang kunnen boeken tot een niveau dat overeenkomt met of uitstijgt boven de westerse status van werkloze, de kuierlatten uit het land van herkomst nemen. Maar het is ronduit misdadig van de VN om het kennelijk beschikbare geld dan maar te besteden aan een levenslange uitkering op vreemde bodem, en daarmee het land van herkomst ontwikkelingsperspectieven te onthouden door het potentiële arbeidskrachten af te nemen. Slechts de ‘Moegabes’ van Afrika worden met dit onzalige plan in staat gesteld om hun – private – verdienmodel overeind te houden.

De ‘Global Elites’, die in onze regering een voortreffelijke partner hebben gevonden, hebben het nu nog voorzien op de her-allocatie van laagbetaalde arbeidskrachten. Het is opvallend dat zij nog niet peinzen over de her-allocatie van productiemiddelen. Dat heeft veel te maken met de juridische zekerheid van eigendom en bezit in de nogal ‘Afrikaans’ geregeerde landen op het continent.

Het is wonderlijk dat de VN zich niet eerst daarover heeft gebogen.

Door: Ton Nijhof

—————————————————–—————————————————————————

Dit artikel is ook verschenen op sta-pal.nl en -ingekort- op de website van “De Nieuwe Zuil”; een initiatief van dr. Sid Lukkassen et.al. De activiteiten van “De Nieuwe Zuil” vinden plaats onder de hoede van de gelijknamige stichting, waarvan de auteur voorzitter is.

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/19 ... marrakesh/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

VN invasie Europa en Amerika met 600 miljoen tot 2 miljard migranten is begonnen

Xander, 22-10-2018

Afbeelding
Afbeelding: Getty Images (3).

VN wil immigratie Europa opvoeren tot ruim 25 miljoen per jaar - In 2050 moet driekwart bevolking VS en EU immigrant zijn – Migranten invasie bedoeld om grenzen, soevereiniteit en onafhankelijkheid te vernietigen, zodat er een VN wereldregering kan worden opgericht

17 jaar geleden stelde de VN in het strategische document ‘Is vervangingsmigratie de oplossing voor verouderende bevolkingen?’ al voor om Amerika en Europa te umvolken met honderden miljoenen migranten uit respectievelijk Latijns Amerika en Afrika / het Midden Oosten. Volgens het deels van het internet gebande Infowars is die geplande VN ‘invasie’ met minimaal 600 miljoen, maar mogelijk zelfs 2 miljard migranten inmiddels begonnen. Het omstreden pact van Marrakesh, dat de Nederlandse regering in december gaat ondertekenen, is bedoeld om deze enkele jaren geleden begonnen ‘invasie’ volledig legaal en tevens onomkeerbaar te maken.

Het einde van Nederland, Europa en ook Amerika zoals we dat tientallen jaren hebben gekend is nabij nu de Westerse globalistische elite zonder democratische legitimiteit heeft besloten om de oorspronkelijke bevolking te vervangen door honderden miljoenen voornamelijk islamitische migranten uit Afrika en het Midden Oosten, en in de VS uit Latijns Amerika.

Vernietigen nationale soevereiniteit moet weg vrijmaken voor wereldregering
‘As we speak’ is er een door de VN aangestuurde stoet van enkele duizenden migranten via Mexico op weg naar de grens met de VS, aantallen waar we in Europa al jaren aan gewend zijn geraakt. Onafhankelijke media zoals Breitbart en Infowars hebben het letterlijk over een ‘invasie’, of althans het begin daarvan. De komende 30 jaar zullen er onder VN en EU auspiciën constant nieuwe ‘karavanen’ met steeds vele duizenden migranten op Europa en Amerika worden afgestuurd. Zo wordt het VN/EU-Umvolkung plan stapsgewijs uitgevoerd, totdat in 2050 driekwart van de bevolking immigrant of van migranten oorsprong is.

Het grote doel is het wereldwijd opheffen van alle grenzen en het vernietigen van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid, zodat er een VN-wereldregering kan worden opgericht. Om daar de weg voor vrij te maken is het nodig dat de Westerse beschaving ten onder gaat. De huidige bevolking van Europa en Amerika mag niets in de gaten krijgen, en daarom wordt steevast beweerd dat massa immigratie ‘noodzakelijk’ is om onze economie en welvaartsstaat in stand te houden.

In het document uit 2001 worden gigantische aantallen genoemd. Voor de VS ‘is tussen 1995 en 2050 een aantal van 593 miljoen migranten noodzakelijk, een gemiddelde van 10,8 miljoen per jaar. In 2050 heeft de VS dan een totale bevolking van 1,1 miljard, waarvan 775 miljoen, of 73%, immigranten van na 1995 en hun afstammelingen zijn.’

Tot 1,4 miljard migranten voor Europa gepland
Voor Europa zijn de VN plannen nog monstrueuzer: tot 2025, dus slechts over iets meer dan 6 jaar, is het de bedoeling om ‘minstens 159 miljoen’ migranten hierheen te brengen. In het ‘worst case scenario’ wordt gesproken over het duizelingwekkende aantal van 1,4 miljard migranten tot 2050, oftewel 25,2 miljoen per jaar, waardoor de bevolking op ons continent stijgt naar 2,3 miljard, waarvan 1,7 miljard, eveneens bijna driekwart, migranten zijn.

Omdat het sinds 2001 bij lange na nog niet gelukt is om deze gigantische aantallen te realiseren, zal het aantal migranten dat jaarlijks moet worden binnengehaald nog veel hoger moeten zijn om de VN doelstellingen in 2050 te behalen.

Als bedacht wordt dat er nu al zoveel problemen zijn met migranten en hun nakomelingen, en integratie ondanks miljarden investeringen goeddeels is mislukt, dan is zelfs maar het uitvoeren van 10% van dit plan een gegarandeerd recept voor enorme maatschappelijke onrust, opstanden, een instorting van de sociale orde, het wegvallen van de welvaart, en uiteindelijk opstanden, (burger)oorlogen en massaal bloedvergieten.

Maar misschien is DAT wel het echte uiteindelijk doel van de VN: forse bevolkingsreductie door volken met onverenigbare culturen en normen bij elkaar te brengen en te dwingen dicht op elkaar te gaan leven –en tegelijkertijd onder valse klimaatvoorwendselen hun welvaart af te breken-, zodat ze elkaar vanzelf gaan afmaken?

Xander

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... s-begonnen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Migranten krijgen creditcards van de VN en de EU voor tocht naar Europa

Door Teunis Dokter, 3 november 2018

Afbeelding
Foto: De creditcard van de VN/EU, dat de migranten financieel moet ondersteunen bij het maken van hun reis naar Eurpoa. Bron: Samhällsnytt

De Verenigde Naties en de Europese Unie doen geen enkele moeite meer om te verbergen dat zij de demografische structuur van Europa wil ondermijnen, getuige het feit dat ze migranten uitrust met creditcards. Het krediet kan door migranten worden gebruikt om te reizen naar Europa. Vaak worden er ook dure spullen mee gekocht zoals schoenen en smartphones aldus de Voice of Europe. Terwijl Rutte van plan is het VN-migratiepact van Marrakech op 11 december in Marokko te ondertekenen, wordt steeds duidelijker dat de VVD niet weet wat er speelt of haar belofte om migratie te beperken tot niveauloze woorden verlaagt.

Rectificatie:
De titel en tekst op deze pagina suggereren dat de UNHCR creditcards verstrekt met tegoeden voor een specifiek doel, dat is onjuist. Het blijk te gaan om prepaid creditkaarten als onderdeel van een noodbetalingssysteem voor vluchtelingen.

In samenwerking met Mastercard, de Europese Unie en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR worden migranten van creditcards voorzien, aldus bronnen. Het bizarre is dat identiteitspapieren niet hoeven te worden getoond alvorens een creditcard wordt verstrekt. Dit betekent dus dat mensen een carte blanche krijgen om naar Europa te reizen. Deze praktijken van de Europese Unie en de UNHCR zijn ontoelaatbaar! Ze ondermijnen de territoriale integriteit van soevereine staten en dragen bij aan mensensmokkel, onvrede, polarisatie van het maatschappelijk debat, duizenden doden bij oversteek van de Middellandse Zee en aanslagen en verkrachtingen. De organisaties spreken van mensenrechten, maar ze zorgen juist voor meer ellende door hun naïeve handelswijze.

In de context van het progressief-neoliberaal globalisme is het natuurlijk rechtvaardig dat zij die niets hebben hun intrede doen binnen de Europese grenzen. Dat is immers internationaal socialisme. Mensen die niets hebben moeten worden geholpen en daarom moeten mensen die wel iets hebben worden gedwongen te betalen. Daarmee laten de organisaties zien geen enkele intellectuele ontwikkeling te hebben doorgemaakt sinds Margareth ‘Iron Lady’ Thatcher. Zij sprak de befaamde woorden dat je de armen niet kunt helpen door de rijken kapot te maken. Maar blijkbaar begrijpen de naïevelingen van de VN en de EU dit niet.

Ondertussen is er een massale uitstroom van miljonairs uit Duitsland en Frankrijk. Tot zover de nivelleringsplannen door grenzen op te heffen. Ja, want in plaats van het nivelleren van inkomens willen de VN en EU Europa omtoveren tot een walhalla zonder grenzen, getuige hun inzet voor het VN-ideaal inclusive society, dat specifiek melding maakt van het opheffen van geografische grenzen:

Afbeelding

Het is een expliciet streven van de VN en de EU om het bestaan van grenzen en geografische verschillen aan te vechten. Dit betekent in praktijk open grenzen. Bron: United Nations / Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018 ... um=twitter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Stuitende pro-immigranten reclame Pickwick thee

Door: The Edgy Veggie, 10 november 2018Alsof we al niet genoeg immigranten hebben in dit land. Ik zag de reclame van Pickwick thee vandaag voor het eerst, maar blijkbaar is ie al een tijd op tv te zien. In de reclame maken we kennis met de Syrische Tarek Alokla (21) die bekertjes thee uitdeelt aan zijn teamgenoten van VV Bennekom.

Ontroerend, vindt De Gelderlander, maar ik zou het eerder stuitend willen noemen. Niet dat ik Tarek niet het allerbeste zou gunnen, want dat doe ik namelijk wél. Maar dan niet in ons land, maar wél in een islamitisch, welvarend land zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit of Qatar. Deze landen staan allemaal in de top 10 van rijkste landen ter wereld en hebben dus geld zat om hun broeders en zusters op te nemen. Maar dat doen ze niet en daarom voelt het Westen zich geroepen om voor Moeder Theresa te gaan spelen. Pickwick juicht deze ontwikkeling blijkbaar toe en wil ons doen geloven dat het allemaal succesverhalen zijn, die immigranten uit Syrië. Maar dat is het merendeel natuurlijk helemaal niet. Dat kun je die mensen niet kwalijk nemen, want ze zijn terecht gekomen in een cultuur die haaks op de hunne staat.

Laat ik voorop stellen dat ik mij niet voor zou kunnen stellen hoe het moet voelen om 15 voetbalvrienden te moeten verliezen door een brute burgeroorlog. Want dat is blijkbaar wat Tarek mee heeft moeten maken. Dan zou ik ook willen vluchten naar een land waar mensen elkaar niet naar het leven staan. Maar ik zou dan niet vluchten naar een land met een cultuur die het tegenovergestelde is van mijn eigen cultuur. De cultuur van Nederland en die van Syrië verschillen namelijk als dag en nacht, maar dat kun je Pickwick niet wijsmaken. En onze overheid trouwens ook niet. Erger nog, die gaat je zelfs in de gaten houden wanneer je de gore moed hebt je uit te spreken tegen het soepele vluchtelingenbeleid in ons land.

https://theedgyveggieweb.wordpress.com/ ... wick-thee/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Officiële statistiek: VN en EU vinden dat Nederland nog 8 miljoen migranten kan opnemen

Xander, 10-11-2018

Afbeelding
Extreem krap wonen in Hong Kong, straks ook voor miljoenen Nederlanders? (Afbeelding: Getty Images (3)).

Om bevolkingsgroei Afrika en Azië op te vangen: Verenigde Naties willen dat Europa 3,5 miljard migranten opneemt, de VS zelfs 8 miljard – Eén ‘herverdeelde’ migrant kost Nederland jaarlijks € 18.000,-, hoogste bedrag van de EU

Huidige aantal inwoners: ruim 17 miljoen. Capaciteit, volgens een VN/EU studie uit 2010: ruim 25 miljoen. Ons kleine landje, dat al één van de dichtstbevolkte ter wereld is, zou daarom nog zo’n 8 miljoen migranten moeten opnemen, want de natuurlijke aanwas is verwaarloosbaar klein. Volgens dezelfde statistiek kunnen er bijna 20 miljoen mensen in België worden gepropt, wat 9,5 miljoen migranten erbij betekent. En de 80 miljoen inwoners van Duitsland, dat kunnen er volgens de VN en EU met gemak bijna 275 miljoen worden. (2)

Europa heeft in de ogen van de Europese Commissie capaciteit voor 4 miljard mensen (1000 per vierkante kilometer), de helft van de huidige wereldbevolking. De Verenigde Staten voor zelfs 8 miljard, dus ongeveer alle mensen die nu op onze aardbol leven. De VN en EU voorzien namelijk een toekomst met zo’n 100 miljard mensen die door een toekomstige socialistische wereldregering allemaal even ‘gelukkig’, even dom en even arm worden gehouden.

Natuur zal verdwijnen, Nederland straks één grote stad
Voor Nederland betekent dit dat bijna al het groen en de natuur zal moeten worden opgeofferd aan woningbouw en ons land één groot verstedelijkt gebied wordt - tenzij de gewone mensen en gezinnen worden gedwongen om in extreem kleine gestapelde hokjes van 25 vierkante meter te gaan wonen (en diverse prototypes daarvan zijn reeds gemaakt). We zijn benieuwd wat de ‘progressieven’ en linksgroenen het belangrijkst vinden: massa immigratie, of toch de natuur en ruimte om te leven. Uitgaande van de VN/EU doelen kan het onmogelijk allebei. Wij vermoeden dat massa immigratie het zal winnen.

U denkt: die getallen kunnen niet kloppen, het zal wel een complottheorie of hoax zijn? Op deze officiële Europese site (ec.europa.eu) staat de studie inclusief statistieken zwart op wit. Nog wel.

‘Met kleine aantallen beginnen om solidariteit op te wekken’
Natuurlijk worden die 8 miljoen –ongetwijfeld voornamelijk moslim- migranten niet in één keer naar Nederland gestuurd. In het rapport staat bijvoorbeeld de ‘suggestie’ te lezen om ‘met kleine aantallen te beginnen’, zodat er ‘een zekere solidariteit’ onder de huidige bevolking blijft bestaan, terwijl tegelijkertijd ‘stapsgewijs in mede lidstaten de publieke opinie wordt klaargemaakt’ om net zo ‘solidair’ te worden.

De twee EU landen die een pluim kregen van de Europese Commisie omdat ze zich in de EU zo inzetten voor het omstreden (her)verdelen voor migranten, wat dus al bijna 9 jaar geleden (!) als de inleiding van de aanstaande immense immigratiegolf was bedoeld: Frankrijk en Nederland (pag.81).

Tijdens de laatste verkiezingscampagne wierven de VVD en het CDA veel kiezers met de belofte een strenger migratiebeleid te gaan voeren, maar ook hieruit blijkt dat het kabinet Rutte in realiteit de pro-immigratie koers van de EU en de VN volgt.

Kosten één herverdeelde migrant hoger dan bijstand voor echtpaar
De kosten van het herverdelen worden ook in een statistiek gezet (pag.63). Al op dat moment stond Nederland bovenaan met € 18.000,- per migrant per jaar*, gevolgd door Finland (€ 15.000,-) en België (ruim € 14.000,-). In Roemenië –waar bijna geen migrant heen wil omdat men daar amper geld heeft voor sociale voorzieningen- zijn de kosten met slechts € 191,30 het laagst.

*Ter vergelijk: een alleenstaande Nederlander of alleenstaande Nederlandse ouder krijgt in 2018 een netto bijstandsuitkering van € 11.905,- per jaar, inclusief vakantiegeld. Zelfs samenwonenden en gehuwden in de bijstand moeten het met minder doen: € 17.008,-.

Op basis van cijfers van het CBS bedragen de kosten voor een dikke 50.000 ‘herverdeelde’ migranten voor Nederland bijna € 1 miljard per jaar. U kunt zelf uitrekenen hoe onvoorstelbaar hoog deze bedragen worden als er 10x of 100x of meer migranten moeten worden opgenomen.

Het gewraakte, door diverse Oost Europese landen afgewezen VN migratiepact van Marrakesh dat in december door het kabinet Rutte ondertekend wordt, zal deze onbeperkte massa immigratie legaal, officieel en vrijwel onomkeerbaar maken.

Xander

(1) SKB News
(2) EC.Europa.EU. (tabel 12, bijlage 1-16)
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... an-opnemen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80690
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:
Stuitende pro-immigranten reclame Pickwick thee

Mag ik in jullie team.
Ik vraag me af wat Tarik gaat doen als de vrienden van dit elftal samen een biertje gaan drinken. Doet Tarik dan ook mee ?

En ik geloof er niks van dat zij gehele elftal dood is. Heel toevallig. :nietverstaan:

BTW. Er wordt weer volop gevoetbald in Allepo.


Il caffe di roma #Aleppo . maytham @maytham956 .27 sep.


Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22557
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Die Pickwick reclame doet me een beetje denken aan wat Plus ooit voor reclamefilmpje heeft uitgebracht.

Mag ik even kotsen van die nieuwste PLUS-reclame?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

De internationaal gefinancierde geconstrueerde migratie
VertigoPolitix - Gepubliceerd op 25 okt. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Global Compact for Migration” is nog niet alles: daarna volgt “Global Compact for Refugees”

Geplaatst op 19 november 2018

Afbeelding

Hoofdzakelijk gethematiseerd in de vrije media: het VN-migratiepact, dat door veel Europese landen niet ondertekend zal worden. Dat is echter nog niet alles. Het wordt gecompleteerd door een globaal vluchtelingenpact.

De Verenigde Naties (VN) plannen een nieuw, explosief akkoord, zoals de “Tagesspiegel” meldt: Het “Global Compact for Refugees”. Het nieuwe pact dient aan miljoenen mensen o.a. toegang te geven tot een betere gezondheidszorg. Arme landen, die heel veel vluchtelingen opgenomen hebben, dienen internationale financiële hulp te krijgen om de kosten te dragen. Dat zou echter opnieuw een heftig debat kunnen veroorzaken zoals rondom het “Global Compact for Migration”.

De VN zien met het oog op de wereldwijd groter wordende verdrevenen-crisis een enorme handelingsbehoefte. Inmiddels zouden er 68,5 miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat zou een nieuw record zijn. Vaak zouden de financiële lasten gedragen worden door landen, die daar de minste middelen voor zouden hebben, verklaarde de Hoge Commissaris van de VN, Filippo Grandi. Deze lasten dienen nu “rechtvaardiger” verdeeld te worden. Grandi hoopt na twee jaar durende onderhandelingen dat het vluchtelingenpact nog voor Kerstmis wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in New York. Als novum in de geschiedenis van de menselijke ondertekening is het zaak iets juridisch niet bindend d.m.v. een handtekening bindend als niet bindend vast te leggen.

Vorige week dinsdag heeft het vluchtelingenpact een belangrijke horde in de beslissende commissie van de Algemene Vergadering van de VN genomen. Vóór het globale vluchtelingenakkoord – niet het VN-migratiepact – stemden 176 landen. Duitsland en alle andere EU-landen stemden er voor. 13 landen bleven weg bij de stemming en drie landen stemden blanco. Volgens verwachting wezen de VS de resolutie af. Het pact zou tegenstrijdig zijn aan het “soevereine recht” van de VS, verklaarde VN-ambassadeur Kelley Currie. De Amerikaanse afgezant gaf echter toe dat de VS veel van hetgeen zouden ondersteunen waarin het vluchtelingenpact voorziet.

Ondanks de Amerikaanse terughoudendheid ziet Volker Türk, toegevoegd functionaris aan de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, geen reden tot pessimisme. Hij zou niet ontmoedigd zijn, verklaarde Türk tegenover de “Tagesspiegel”. Hij zou hopen dat de VS nog van mening zouden veranderen tot de afsluitende stemming midden december in de Algemene Vergadering van de VN. Ook onder Donald Trump zouden de Amerikanen per slot van rekening voor de grootste bijdrage aan de begroting van de UNHCR zorgen.

Het vluchtelingenpact van de VN noemt enkele concrete doelen. De wereldgemeenschap dient vooral de landen van opname te ontlasten. Meer dan 80% van de vluchtelingen zou tijdelijk in arme landen verblijven, waaronder Colombia, Kenia en Bangladesh. Het akkoord somt verschillende hulpverleningen op, die als noodzakelijk gelden: er is o.a. sprake van de biometrische registratie van vluchtelingen, maar ook van de scheiding van diegenen die bescherming zoeken van strijders, die eveneens over de grenzen de arme landen binnensijpelen.

Om de realisatie van het plan aan te sturen, starten de VN een “globaal vluchtelingenforum”. Het forum dient vanaf 2019 zo mogelijk eenmaal in de vier jaar in Genève plaats te vinden. Daar dienen de staten financiële en andere toezeggingen te doen. Dat alles zou gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Toezeggingen en bijdrages zouden door ieder land zelf bepaald worden, zegt men.

De fractie van de CDU/CSU in het Duitse parlement heeft zich nog niet uitgelaten over het geplande vluchtelingenpact. In de fractievergadering over het migratiepact werden de verantwoordelijke rapporteurs er alleen maar toe opgeroepen om het op het migratiepact gelijkende vluchtelingenpact te observeren en de fractie tijdig in kennis te stellen van beslissingen.

Het is de vraag of de AfD er ook het vluchtelingenpact voor zal gebruiken om voor een dreigend gevaar te waarschuwen. Christoph Matschie van de SPD rekent daar niet op. Hij zou de indruk hebben dat de AfD zich op het migratiepact zou concentreren, omdat dit beter te gebruiken is voor haar campagne. Desondanks verlangt de sociaaldemocratische afgevaardigde een betere informatie dan bij het migratiepact. Matschie was van mening dat de Duitse regering offensiever zou moeten informeren.

Inderdaad had de AfD zich in de afgelopen maanden op het migratiepact geconcentreerd. Markus Frohnmaier, voormalig chef van de AfD-jeugdorganisatie en AfD-politicus voor Ontwikkelingszaken, bekritiseerde desondanks dat de Duitse regering – net als bij het migratiepact – van plan zou zijn om zonder enig openbaar debat akkoord te gaan met het vluchtelingenpact. Zodoende zou de Duitse regering haar informatieplicht opnieuw schandalig schenden. Frohnmaier vreest dat de in het pact voorziene hervestiging van vluchtelingen in derde landen vooral de rijkere landen van Europa en Noord-Amerika zou betreffen. Een openbaar debat over het VN-vluchtelingenpact zou absoluut noodzakelijk zijn. Hoe de AfD zo´n debat wil aanwakkeren, zei Frohnmaier niet.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/19 ... -refugees/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51253
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Seehofer beschermt criminelen, maar niet de eigen burgers!

Geplaatst op 23 november 2018

Afbeelding
Minister van Binnenlandse Zaken tegen repatriëring naar Syrië! Seehofer beschermt criminelen, maar niet de eigen burgers!

Geen uitzettingen naar Syrië, ook niet van criminelen: wat betreft Horst Seehofer staat het welzijn van de eigen bevolking naar het schijnt op de laatste plaats. Hij vindt de veiligheid van moordenaars en verkrachters, die het asielsysteem en ons gastrecht misbruiken, blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van de eigen burgers.

Omdat Syrië een burgeroorlog-land zou zijn, wil Seehofer ook Syrische criminelen en geweldplegers hier houden en neemt hij op de koop toe dat de openbare ruimte in Duitsland zelf steeds meer een risicogebied wordt. Deze logica is niet te volgen. Wie zware misdaden pleegt, heeft zijn gastrecht verspeeld en heeft blijkbaar niet zoveel “behoefte aan bescherming” als hij beweert.

Horst Seehofer zou zich nodig moeten herinneren dat hij als minister van Binnenlandse Zaken de eigen burgers moet beschermen.

(www.welt.de)

Bron: www.facebook.com

Door: Dr. Alice Weidel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/23 ... n-burgers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22557
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Pilgrim schreef:
Seehofer beschermt criminelen, maar niet de eigen burgers!
Spoiler! :
Geplaatst op 23 november 2018

Afbeelding
Minister van Binnenlandse Zaken tegen repatriëring naar Syrië! Seehofer beschermt criminelen, maar niet de eigen burgers!

Geen uitzettingen naar Syrië, ook niet van criminelen: wat betreft Horst Seehofer staat het welzijn van de eigen bevolking naar het schijnt op de laatste plaats. Hij vindt de veiligheid van moordenaars en verkrachters, die het asielsysteem en ons gastrecht misbruiken, blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van de eigen burgers.

Omdat Syrië een burgeroorlog-land zou zijn, wil Seehofer ook Syrische criminelen en geweldplegers hier houden en neemt hij op de koop toe dat de openbare ruimte in Duitsland zelf steeds meer een risicogebied wordt. Deze logica is niet te volgen. Wie zware misdaden pleegt, heeft zijn gastrecht verspeeld en heeft blijkbaar niet zoveel “behoefte aan bescherming” als hij beweert.

Horst Seehofer zou zich nodig moeten herinneren dat hij als minister van Binnenlandse Zaken de eigen burgers moet beschermen.

(http://www.welt.de)

Bron: www.facebook.com

Door: Dr. Alice Weidel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2018/11/23 ... n-burgers/

Je krijgt wat je stemt, zo blijkt maar weer.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie