Historie Islamisering Nederland

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8467
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Historie Islamisering Nederland

Bericht door xplosive »

Islamisering van Nederland. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen?

Om te beginnen een artikel uit 2004 van Heemland (een lang en oud artikel, maar goed geschreven en nog steeds actueel !) :

Veertig jaar lafheid
Wat hier gebeurt, is van historische betekenis,' zei de schrijver Harry Mulisch temidden van tienduizenden demonstranten op de Amsterdamse Dam tegen de verslaggever van de Süddeutsche Zeitung. Het was elf uur nadat de cineast Theo van Gogh elders in de hoofdstad door een laffe moslim was afgeslacht. 'Deze moord zal ons Europa van de Europese Unie meer veranderen dan we beseffen. Ons kleine, vredelievende en rustige Nederland is verleden tijd. Ik kan het begrijpen als mensen het land willen verlaten.'

Mulisch was een van de eersten die de impact en de internationale context van de moord op waarde wisten te schatten. De moord werd door de 'geschokte' en 'verbijsterde' politici en de vele en onverwachte vrienden die Van Gogh na zijn dood bleek te hebben, vooral in verband gebracht met de vrijheid van meningsuiting en de ongeruste vraag of er in Nederland nu een 'wij' en een 'zij' waren ontstaan.

Nadat de eerste brandstichters en kladderaars hun werk hadden gedaan, verschoof het accent, ook in het buitenland, naar de vraag waar het tolerante "multiculturele" Nederland was gebleven. De minister-president verliet vervolgens, acht dagen na de moord op Van Gogh, voor het eerst de Haagse en Brusselse vergaderzalen om een troostend bezoek te brengen aan Uden, waar een islamitische school afbrandde.
Weer drie dagen later spraken premier Jan Peter Balkenende en minister van Justitie Piet Hein Donner hun christen-democratische partijgenoten toe met de boodschap dat het zaak was om in Nederland geen beledigende termen 'die wonden kunnen slaan' meer te gebruiken. De terrorist Mohammed Bouyeri werd wel heel snel beloond.

Ontkenning

Nu al staat vast dat deze novembermaand -wellicht meer nog dan de meimaand van 2002, toen Pim Fortuyn door Links werd vermoord - tot de roerigste perioden uit de naoorlogse geschiedenis behoort. Een maand met gebeurtenissen die zichtbaar maakten wat tot dan toe weliswaar niet onzichtbaar was, maar veelal wel onzichtbaar was gehouden, en daarmee gemakshalve als niet-bestaand werd beschouwd. Een maand ook, waarin de Nederlandse politieke, sociale en culturele geschiedenis van de jaren dertig tot heden samenkwam in moord, brandstichting, woede, verwarring en onzekerheid. Een maand waarin de in de laatste halve eeuw gebruikelijk geworden reflexen van ontkenning, van schuld en van gedogen, alweer rap de boventoon kregen.

De belangrijkste ingrediënten van de vaderlandse geschiedenis van de laatste zeventig jaar zijn enerzijds de Duitse bezetting en de jodenvervolging, en anderzijds het afwikkelen van een koloniale periode van meer dan drie eeuwen. Het relatief stabiele Nederland - waar de bazen van de religieuze en ideologische zuilen hun volgelingen stevig in de hand hielden en samen besloten wat goed was voor het volk, en waar vrouwen geen noemenswaardige economische of politieke rol speelden - raakte in de jaren zestig van zijn stuk.

In die dagen ontstond het hoog-morele Nederland van goed en fout, dat de schuldcomplexen van jodenvervolging en koloniale 'onderdrukking' compenseerde door voorop te gaan lopen in het geven van ontwikkelingshulp en het toelaten en met schuldgevoel bejegenen van vreemdelingen. Een land dat de nationale eigenheden en de eigen staat relativeerde en verving door een internationalistisch zelfbeeld. Een land ook waarin de angst om te discrimineren zo groot werd dat het er niet voor terugdeinst om systematisch het zicht op de feiten weg te nemen door een stevige repressie op het vrije woord.

Het alleenrecht op het morele kompas werd vanaf de jaren zestig vooral opgeëist door links: door linkse politici en door linkse vleugels in de centrumpartijen. 'Conservatief' en 'rechts' werden sowieso buiten de orde geplaatst, buiten het taalgebruik en buiten het aanvaardbaar geachte deel van het politieke, sociale en culturele domein. De kwestie van de massale vestiging van vreemdelingen van verre is de laatste dertig jaar het grootste verboden terrein geworden in het 'correcte' Nederland. Een om reden van angstige prudentie weinig opgemerkt en inmiddels nogal navrant gegeven is dat het vooral joodse linkse politici waren die de laatste decennia als poortwachters fungeerden van wat doorging voor wenselijk en onwenselijk, voor goed en fout.

PvdA-politici als Ed. van Thijn, Hedy d'Ancona, Jacques Wallage, Harry van den Bergh en Marcel van Dam behoorden tot de prominentste pleitbezorgers van de als paradijselijk voorgestelde multiculturele samenleving en de onwenselijkheid van een noemenswaardige selectie van immigranten. Onrustbarende feiten werden met een simpele verwijzing naar discriminatie weggepoetst. Immigranten werden, wat hun migratiemotief ook mocht zijn, steevast als vluchteling voorgesteld. De verwijzing naar de bejegening van joden in de jaren voor en de jodenvernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog was nooit ver weg.

Tulpenlandje

In de buitenlandse media domineert nu de teleurstelling over het rustige tulpenlandje, waar extreem-rechts geen serieuze kans kreeg, in tegenstelling tot veel andere Europese landen. In werkelijkheid waren de spanningen die de immigratie uit de Derde Wereld, veelal uit islamitische landen, opriep natuurlijk niet kleiner dan elders. Eerder groter zelfs. De omvang van de immigratie in Nederland was verhoudingsgewijs omvangrijker dan in enig ander Europees land.

Nergens in Europa verkleurden zowel grote als kleine steden in de jaren zeventig, tachtig en negentig zo snel, evenals door de asielzoekersspreiding het platteland. Geen enkel West-Europees land kreeg in zo'n hoog tempo zo'n grote, nog steeds snel doorgroeiende, islamitische populatie als Nederland. Zie bijgaande grafiek.

Afbeelding

Stadsdelen verkommerden, de allochtoon die het zich kon permitteren, trok weg. De gevangenisbevolking was voor minstens driekwart allochtoon en de immigranten hadden drie, vier, vijf keer zo vaak een uitkering als andere ingezetenen. Het zogeheten klimaat van verharding was er allang, alleen mocht het niet worden gesignaleerd en er al helemaal niet over worden gesproken (Rascisme! Discriminatie!).

Toen, vooral in Amsterdam, joden en joodse instellingen steeds vaker slachtoffer werden van keppeltjesjachten en intimidaties, en leraren niet eens meer de kans kregen de holocaust te berde te brengen, zwegen de vaste lobbyisten tegen racisme en discriminatie - al helemaal over het feit dat de anti-semitische acties vrijwel altijd werden gepleegd door Marokkaanse moslims. En ja: zeker worden jonge Marokkanen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, en natuurlijk is dat uit den boze. Maar die discriminatie, waar ook onschuldigen de dupe van zijn, komt niet uit het niets. Ondernemers die zitten te springen om personeel en soms ook nog hun steentje aan de cohesie willen bijdragen, hebben nu eenmaal verreweg de slechtste ervaringen met Marokkaanse jongemannen. Ook Marokkaanse ondernemers zien er vaak van af om hun eigen landslieden aan te nemen, of beperken zich tot familie.

Siddering

Pas toen de van huis uit linkse - en dus "onverdachte" - publicist Paul Scheffer een kleine vijf jaar geleden het 'multiculturele drama' aanzegde, kwam er een rimpeling in de vijver. Niet lang, want de zelfgenoegzame poortwachters van de publieke opinie stelden vast dat er nu toch vrijelijk kon worden gedebatteerd, en dat er dus niks aan de hand was.
Er ging een siddering door het land toen na 11 september 2001 bleek dat de Nederlandse moslimpopulatie in meerderheid de aanslagen in New York en Washington 'begreep ', goedkeurde of alleen over de moslim-slachtoffers treurde. Premier Wim Kok kondigde ook in Nederland de oorlog tegen 'het terrorisme' aan, maar zelfs na de aanslagen in Madrid op 11 maart van dit jaar leek de ernst van de situatie maar niet door te dringen.

De week na de dood van Theo van Gogh en de daaropvolgende reeks arrestaties, was de Tweede Kamer, tot aan GroenLinks (!) toe, plotseling unaniem in het nemen van stringente maatregelen tegen islamitische terreur en het verspreiden van haatboodschappen. Maar eerder, zelfs na 'Madrid', domineerde nog de notie dat de privacy toch vooral niet in het geding mag komen en dat de terreur - aldus Balkenende - ook met ontwikkelingshulp moest worden bestreden. Het screenen van immigranten en visumvragers op de kans dat zij tot een risicogroep behoren, zoals dat overal elders ter wereld gebruikelijk is, is zelfs na de moord op Van Gogh nog taboe in Nederland.

De bloemenzee op de plek waar Van Gogh werd vermoord, was tevens een muurkrant van boosheid, van teleurstelling, van langdurig verlaten zijn door de leiders van de stad, de leiders van het land. De honderden brieven en slagzinnen waren wellicht nog bozer op de politiek dan op de terrorist Mohammed Bouyeri. Al in de jaren tachtig werden in Amsterdam rapporten over de verontrustende, misdadige activiteiten van Marokkaanse jongens verdonkeremaand. Amsterdammers - ook zij die er graag de ogen voor zouden sluiten - voelen al jaren de anti-westerse vijandigheid van jonge, vaak islamitische immigranten.
Nederland is sinds 2 november 2004 een hogedrukpan, een land dat het anker van zijn illusies na de opkomst van en de moord op Fortuyn nog een keer, en zeker zo roerig, is kwijtgeraakt. Nederland was nooit een multicultureel paradijs, en dat wisten de meeste Nederlanders al lang, al mochten ze dat niet zien en al helemaal niet zeggen. Omdat de feiten werden genegeerd, de ogen gesloten, valse voorstellingen van zaken opgedrongen en de vrijheid van meningsuiting werd onderdrukt, is de reactie nu des te heftiger. Het is de uitgestelde reflex van de jaren zestig, die werden gevolgd door veertig jaar onverschilligheid en lafheid, verscholen achter een volstrekt misplaatste morele, veelal Linkse superioriteit.

Verwijt

Op de avond van 3 november - de dag na de moord op Van Gogh - reisde de Nederlandse minister-president af naar Brussel. Hij keerde op de avond van 5 november terug naar Nederland. Dat is hem achteraf verweten, omdat hij onder deze omstandigheden in Nederland had moeten zijn. Dat verwijt is onterecht. Balkenende zat in Brussel namelijk de premiers en presidenten van de Europese Unie voor, een in potentie machtig gezelschap dat wellicht als enige in staat is om de burgers van Nederland en Europa beter te beveiligen tegen het aanhoudende terrorismegevaar.

Het was voor Balkenende een uitgelezen moment om, gezien de terroristische moord in Amsterdam, de steun van zijn Europese collega's te vragen voor nadere maatregelen. Hij had daarmee niet alleen Europees, maar ook Nederlands leiderschap kunnen tonen, het broodnodige vertrouwen kunnen wekken. 'Brussel' was de ideale gelegenheid geweest, want de moord in Nederland was daar het gesprek van de dag.

Maar Balkenende liet de kans lopen. Voorzitter Jan Peter Balkenende vertoonde in Brussel een verbluffende inertie. Hij refereerde er op geen enkel moment aan het verband tussen de terreur en de terreurdreiging in Nederland en het besluit over terreurbestrijding waarover toevallig aan die Brusselse vergadertafel werd besloten. Zelfs de verwijzing ontbrak naar zijn zelfgekozen missie om het oude Nederlandse doel van de multiculturele samenleving te verlaten, maar van Europa dan toch een 'mozaïek' van religies en nationaliteiten te maken.
De minister-president koos, alle mooie ambities over het beter luisteren naar de mensen en het beter aan de man brengen van de Europese en Nederlandse politiek ten spijt, voor slaapverwekkende ambtelijke betogen, zonder enige bevlogenheid of een gevoel van urgentie.

Was het schaamte? Was het de specifiek Nederlandse angst om Europa - nog wel als voorzitter - op te zadelen met de nationale sores? Was het angst om de omstreden toelating van Turkije tot Europa? Hoe dan ook: het was een blunder.
Balkenende en ook Donner liepen vervolgens, net als hun voorgangers van andere politieke gezindten, in de val van schuld en intimidatie, de angst om voor fout te worden versleten. Hun houding - de nieuwe maatregelen tegen het terrorisme daargelaten - leidt nog niet tot het begin van een oplossing voor de Nederlandse crisis, die er allang was, maar die door de terrorist Mohammed Bouyeri nog heftiger dan eerder zichtbaar werd gemaakt.

Verkrachte vrouw

Nederland reageert al een halve eeuw als een verkrachte vrouw die zich, tegen beter weten in, aanpraat dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar verkrachting. Nederland is niet schuldig omdat het te onaardig was tegen de immigranten. Nederland heeft de immigranten niet gelokt en niet misbruikt. Nederland heeft wel nagelaten die immigranten erop te wijzen dat hun eigen verantwoordelijkheid niet ophield met het overschrijden van de grenzen. Het heeft hen in plaats daarvan hun verantwoordelijkheden afgenomen en lange tijd gestimuleerd om hun geïmporteerde gewoontes aan te houden, ook als die strijdig zijn met de westerse rechtsstaat.

Nederland heeft geen enkele serieuze voorwaarde gesteld aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en doorgaans het behoud van de vorige nationaliteit getolereerd. Nederland is niet schuldig en de Marokkanen zijn geen slachtoffer - hooguit van het door misplaatst schuldgevoel aangejaagde gepamper.

Een deel van de immigranten en hun kinderen had oog voor die valse gevoelens van schuld en is die gaan exploiteren. Wat even over het hoofd werd gezien, is dat verwende jongens uit paternalistische moslimculturen hier hun seksistische voorrechten ten opzichte van hun zusjes moeten opgeven en daar anti-westers op reageren, en dat zij zelfs in de gevangenissen de kans krijgen te worden geradicaliseerd door medegevangenen en door van staatswege ter beschikking gestelde imams.

Toen de hele westerse wereld onder het schootsvuur van religieus geïnspireerde terroristen kwam, behoorde risicoland Nederland tot de laatste landen die in actie kwamen en de kandidaat-terroristen het leven zuur maakten, daarmee de veiligheid van de eigen burgers en die van de buurlanden ondermijnend. Zonder de erkenning van die toedracht is er geen schijn van kans om een nieuwe start te kunnen maken. Conflicten kunnen een begin van een oplossing zijn, voortgezette ontkenningen en simpelweg de mond houden nooit.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8467
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door xplosive »

Om enigszins een beeld te krijgen van de groei van de islam in Nederland hieronder wat grafieken, met als eerste de grafiek die ook al in bovenstaand artikel stond :

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

En dan nog wat vruchtbaarheidscijfers. Let op de lijn voor mensen van Marokkaanse komaf :

Afbeelding

Afbeelding

En nog even ter herinnering waar in de wereld het gevaar vandaan komt :

Afbeelding
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8467
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door xplosive »

In de officiële cijfers worden de illegalen niet meegerekend. Wel zijn er schattingen van het aantal illegalen. Iets daarover in het volgende artikel : 'Tienduizenden illegalen in Nederland'

Daaruit :
Niemand weet precies hoeveel illegalen er nu in Nederland zijn
Bij de laatste officiële schatting, in 2011, werd het aantal geraamd op 100.000 mensen in 2009.
De tienduizenden illegalen die ons land vermoedelijk telt, leven nu veelal bij landgenoten, partners of kennissen.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8467
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door xplosive »

Hoeveel moslims wonen er nu inmiddels ongeveer in Nederland? Het artikel Hoeveel moslims wonen er in Nederland? (laatst bijgewerkt op 23 september 2015) zegt daarover :
We weten niet exact hoeveel moslims er in Nederland wonen. Het wordt namelijk niet geregistreeerd. Toch publiceert het CBS al jaren cijfers over het aantal islamieten in Nederland. Bij de volkstelling in 1879 werden er 49 ‘Mahomedanen’ geteld. Inmiddels zijn het er waarschijnlijk net iets minder dan 1 miljoen.

Oude methode

Aan het begin van deze eeuw veranderde het CBS de methode om het aantal moslims te schatten. De oude methode werd niet meer als nauwkeurig beschouwd. Het CBS schreef hierover:

"Zo is aangenomen dat het percentage islamieten onder de hier wonende herkomstgroepen net zo groot is als in het herkomstland. Die aanname lijkt niet reëel. Vooral bij de ‘overig’ niet-westerse allochtonen (anders dan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) gaat het vaak om mensen die uit hun land zijn gevlucht. Zij vormen geen representatieve afspiegeling van de bevolking van het herkomstland en zijn niet zelden juist vanwege hun afwijkende geloofsopva tingen vertrokken.(..) Zo rekent bijvoorbeeld zo’n 40 procent van de in Nederland aanwezige Iraniërs zich tot de islam, terwijl het aandeel islamieten in Iran zelf 98 procent is (SCP, 2007)."

Het CBS is daarom overgestapt op een andere methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van het jaarlijkse Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), waarin het CBS via een enquete vraagt naar de kerkelijke gezindte, inclusief de islam. Deze nieuwe methode leidde tot een lagere schatting van het aantal moslims. Dacht het CBS in 2004 nog dat er 944.000 mosilms in Nederland woonden, in 2007 schatte het CBS het totaal aantal Nederlandse moslims lager: op 825.000 moslims, zo'n 5% van de bevolking.

In 2014 presenteerde het CBS de Religieuze Kaart 2010-2013. Hierin werd gesteld dat moslims in 2013 nog steeds ongeveer 5% van de bevolking vormden. Op een totaal van 16,8 miljoen inwoners betekent dit dat er ongeveer 840.000 moslims in Nederland wonen.

In 2015 maakte het CBS een nieuwe schatting op grond van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waaraan in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) hebben meegewerkt. Volgens deze enquete zou 4,9% van de Nederlanders boven de 18 jaar zichzelf als moslim beschouwen. Dit betekent dat 660.000 volwassen Nederlanders moslim zijn.

Het aantal Nederlanders onder de 18 dat te beschouwen is als moslim schatten wij, met dank aan blogger en feitenchecker Flip van Dyke, op 337.000. Dit is inclusief kinderen van de derde generatie, voornamelijk met Turks Nederlandse of Marokkaans Nederlandse ouders. In totaal zijn er dan 967.000 moslims in Nederland, zo'n 5,75% van de bevolking.

Dit aantal komt exact overeen met de schatting die Flip van Dyke een jaar geleden maakte met zijn zogenaamde '90% methode'. Om het totaal aantal moslims te berekenen, inclusief die afkomstig uit andere dan moslimlanden en autochtonen, neemt Van Dyke 90% van het aantal eerste en tweede generatie afkomstig uit moslimlanden. Het PEW Research Centre schatte het totaal aantal moslims in 2010 in Nederland al op 1 miljoen.

Moslims naar herkomstgroep

Het inmiddels ter ziele gegane Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, publiceerde in 2012 de factsheet Moslims in Nederland. Hierin werd onderstaande schatting gemaakt van het aantal moslims per herkomstgroep.

Afbeelding

Immigratie/ emigratie

Flip van Dyke schreef ook een artikel waarin hij een schatting maakte van de immigratie en emigratie van moslims. Hieruit bleek dat in de periode 1996 tot en met 2012 446.000 personen uit moslimlanden immigreerden naar Nederland en er ook weer 302.000 emigreerden. Dat geeft een saldo van 143.000. Gemiddeld waren dat 8.400 personen per jaar, die niet allen ook moslim hoeven te zijn.

In 2014 waren er 30.782 mensen die uit een 'islamitisch land' naar Nederland migreerden. Dat was ongeveer 16% van het totaal aantal immigranten. Omdat er ook 16.304 Nederland verlieten, was het netto migratiesaldo uit moslimlanden 14.478. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2013, maar nog fors lager dan aan het eind van de vorige eeuw zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Overigens hoeven niet alle mensen uit moslimlanden ook daadwerkelijk moslim te zijn.

Afbeelding

Groei van het aantal moslims

Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. De toename van het aantal moslims ligt aanmerkelijk lager dan de groei van de groep Nederlanders die niet aan een religie zijn verbonden. Volgens het PEW Research Centre waren dit er 6,99 milijoen (42,1%) in 2010. In 2050 zal bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich niet verwant voelen met een religie ( 8,38 miljoen Nederlanders, 49,1%).

Wereldwijd zal het aantal religieuzen juist toenemen volgens PEW. Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn. Meer hier.

Het PEW research Centre rekent op een vruchtbaarheidscijfer voor moslims in Nederland van 2,4, dalend in de periode tot 2050 tot 2,3. Dit cijfer is waarschijnlijk aan de hoge kant. Flip van Dyke schreef hier eerder over:

"Het CBS geeft geen aparte cijfers over het vruchtbaarheidscijfers van bijvoorbeeld moslima’s, maar geeft alleen cijfers van Turken en Marokkanen. Aangezien Turken en Marokkanen verreweg de grootste groep vormen van iedereen afkomstig uit een moslimland, is een gemiddelde een goede indicatie van het vruchtbaarheidscijfer van moslima’s. Dat is ongeveer 2,1. Die 2,1 is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden."
Hier staat (Wikipedia) :
Nederland telt 16.981.205 (2016) inwoners. Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toenemen tot 17,8 miljoen in het jaar 2040 en 17,9 miljoen in 2060. Het tempo van de groei neemt af, aldus het CBS. Vooral een lager aantal immigranten is daar de oorzaak van.
Of het aantal immigranten de komende jaren inderdaad gaat dalen moeten we nog maar afwachten. Op dit moment gaat het migratiesaldo uit moslimlanden immers juist omhoog !

Het bovenstaande artikel gaat er vanuit dat er nu 967.000 moslims zijn (aan de teneur van het artikel te oordelen is dit een laagste schatting). Daarbij kunnen mogelijk ook nog eens ongeveer ruim 100.000 illegale volwassen moslims gevoegd worden, die mogelijk ook nog eens ongeveer ruim 50.000 illegale kinderen meevoeren. Daarmee zou het werkelijke aantal moslims in Nederland nu best wel eens ongeveer 1.150.000 kunnen zijn. Dat zou dan neerkomen op ongeveer 6,8% moslims in Nederland, oftewel ongeveer 1 moslim op iedere 15 mensen in Nederland.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80490
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door Ariel »

Hemeltergend en angstaanjagend. Ik vermoed dat er al veel meer dan een miljoen moslims in Nederland zijn.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Schepsel!
Berichten: 1043
Lid geworden op: wo okt 23, 2013 12:51 pm
Locatie: De zetel van Iblis

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door Schepsel! »

Ariel schreef:Hemeltergend en angstaanjagend. Ik vermoed dat er al veel meer dan een miljoen moslims in Nederland zijn.
Ik ook, ik zie er veel en overal, van allerlei afkomsten, en 1 op de 15 is allang niet meer representatief voor de jeugd denk ik.
(^v^)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8467
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door xplosive »

Hier een artikel over hoe de SP van destijds zich verhield tot de islam en moslims :

De SP Over Moslims In De Jaren ’80.

Zo ongeveer heel links Nederland (behalve de SP zelf uiteraard) viel toen over de SP heen. De etiketten "racisistisch" en "fascistisch" werden naar aanleiding van het standpunt direct op de SP gestempeld. Zelfs een krantenkop die als volgt luidde :
'Nog erger dan Centrumpartij' - Turken en Marokkanen boos over brochure SP
De auteur schrijft dan onder een afbeelding van dit krantenbericht :
Maar de SP trok zich van alle kritiek niets aan, want een paar maanden later schreef Theun de Vries in het SP-orgaan ‘Tribune’:

“Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt, vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt. Zoals nu kan het niet”.
Als je ziet hoe Emile Roemer nu in de Tweede Kamer vaak diametraal tegenover Geert Wilders staat, dan kun je volgens mij alleen maar concluderen dat er sinds de jaren '80 wat dat betreft heel wat veranderd is bij de SP.

De auteur eindigt het artikel met de volgende opmerkelijke attendering :
Vanwege alle negatieve reacties werd het onderwerp na 1985 door de SP toch maar vermeden. Dat nam niet weg dat SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen in 2001 naar het rapport verwees met de opmerking dat juist de SP het ‘intigratieprobleem’ al vroeg had erkend. Ook de huidige SP-fractievoorzitter Emile Roemer was nog steeds trots op de brochure, zoals is gebleken tijdens diens eerste persconferentie op 5 maart 2010.
Je kunt je dan afvragen wat er in het hoofd van zo iemand (Emile Roemer) überhaupt omgaat. Op mij komt zijn gedachtenbrij over als een tegenstrijdige chaos.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12343
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door Zwartmeer »Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12343
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door Zwartmeer »

Grappig!

Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7224
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door Ali Yas »

xplosive schreef:
Vanwege alle negatieve reacties werd het onderwerp na 1985 door de SP toch maar vermeden.
Dat is stap één dus!
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8794
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Historie Islamisering Nederland

Bericht door sjun »

Er is er nog eentje die in de historie van islamisering niet mag ontbreken:
Vergeet niet te onthouden wie die motie allemaal hebben ondertekend. Er zijn overigens meer gevallen van naar Mohammed toe werken die ter bewustmaking van de massa best wat breder mogen worden gedeeld en bediscussieerd.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie