FFI DOELSTELLINGEN

zoals ze op 26 februari door alisina werden geformuleerd

Moderator: Dutch

Gesloten
Dutch
Berichten: 3285
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

FFI DOELSTELLINGEN

Bericht door Dutch »

Wij bestrijden onwetendheid door kennis. We worden daartoe gemotiveerd door liefde voor de mensheid. We streven naar vrede. Wij ijveren voor gelijkheid van man en vrouw, voor het uitroeien van vooroordelen, voor democratie en eenheid van de mensheid. We vragen u hieraan mee te helpen en onze boodschap van liefde en eenheid te verspreiden.

Bij de aanslagen op 11 september 2001 keek de wereld geschokt en vol ongeloof toe en de brutale aanslag op de jonge journalist Daniel Pearl maakte ons duidelijk dat we hier te maken hebben met wrede en kwade krachten. Wat reeds gebeurde is echter niets in vergelijking met wat nog te gebeuren staat. Dit kwaad heeft geen grenzen. Deze haat kent geen limieten. Het wordt geïnspireerd door een ideologie die beweert van God te komen. Ze wordt geruggesteund door een miljard of zelfs meer mensen. Niemand is veilig. Om het even wie zou het doelwit van deze haat kunnen worden. We zouden wel eens op de drempel van een nieuwe oorlog op wereldschaal kunnen staan.

Inderdaad, dit zou het begin van Wereldoorlog III kunnen betekenen. Maar in tegenstelling tot de vorige oorlogen is de vijand in deze niet zichtbaar en onze geweren, tanks en onze gevechtsvliegtuigen zijn waardeloos. Dit is geen oorlog tussen Oost en West. Het is geen oorlog tussen armen en rijken. Het is een oorlog tussen de beschaafde wereld en barbaarsheid.

Oorlog voeren tegen terrorisme is zoals virussen bevechten. Terroristen zijn onze vijanden, maar ze kunnen om het even waar zijn. Ze bevinden zich onder ons, ze leven in onze naties, ze werken in onze fabrieken en kantoren, en ze zijn onze buren. Nochtans zullen ze ons doden, van zodra ze daar de opdracht toe krijgen en de fatwa wordt uitgevaardigd. Je zou als gijzelaar kunnen gebruikt worden en gemakkelijk kunnen gedood worden, aangezien je door anderen kan vervangen worden. Onze steden, onze watervoorraden, onze vliegtuigen en onze kantoren zijn niet langer veilig.


Waarom haten ze ons en waarom willen ze ons doden?

Mensen beslissen niet zomaar terrorist te worden. Terroristen worden gemotiveerd door een doctrine die in hen de haat en de wil om te doden zaait en doet ontkiemen. Maar niemand kan zo intens haten tenzij in de rol van slachtoffer. Ja, terroristen voelen zich het slachtoffer. Ze zitten vol vergif. Daarom zijn ze bereid te sterven.Gedeeltelijk is deze slachtoffer-rol terecht, maar het grootste deel ervan wordt hen opgelegd door de leer van de Koran; De Koran overtuigt de moslims ervan dat zij de slachtoffers zijn en spoort hen aan om uit te halen naar niet-moslims, die van hen het slachtoffer zouden maken, en om hen te bevechten en uit te moorden. De Koran belooft hen dat, ondanks hun schijnbare zwakheid, Allah hen overwinnaar zal maken. Door deze intense haat en deze onwankelbare overtuiging worden de gelovigen hersenloze machines, klaar om te moorden en te sterven. Zij zijn de “Borgs” van het echte leven.

Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden. De Koran is een boek vol haat voor de niet-gelovigen. Dit feit over het hoofd zien is een grote vergissing die miljoenen levens zou kunnen kosten. Er is geen tijd meer voor politieke correctheid of bezwerend gedoe. Niet alleen ons eigen bestaan, maar ook dat van onze beschaving is in gevaar. We moeten deze haat met wortel en al uitroeien of we zullen allen vergaan. FAITH FREEDOM INTERNATIONAL werd opgericht om deze haat te bestrijden en het moslim terrorisme te stoppen door de oorzaak en rechtvaardiging ervan te elimineren. Als we deze haat kunnen uitroeien en liefde kunnen planten in de harten van de verbitterde moslims, zullen er geen moslimterroristen meer zijn. Maar dit is niet mogelijk zolang zij de Koran geloven die hen zo duidelijk vraagt de anderen te haten.

Er zijn inderdaad ook Hindoeïstische, Bouddhistische en Christelijke terroristen. Maar deze terroristen hebben het pad van het geweld gekozen ondanks de leer van hun religies. In Islam wordt terrorisme voorgeschreven in de Koran, het wordt aangemoedigd en aangeprezen. De islamietische profeet toonde het voorbeeld van terreur aan zijn volgelingen om het na te doen. Hij voerde rooftochten op burgers uit, vermoordde zijn krijgsgevangenen, verkrachtte hun vrouwen, maakte slaven van vrouwen en kinderen, verklaarde hun bezittingen verbeurd, vermoordde zijn tegenstanders, verbrandde bomen en toonde geen mededogen voor wie het ook maar waagde hem in de weg te staan. Dit zijn historische feiten, verhaald door moslim geschiedschrijvers. Islam terroristen doen niets dat hun profeet hen niet voordeed.

Islam loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders : de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been : deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit. Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar.

FAITH FREEDOM INTERNATIONAL is een beweging van merendeel ex-moslims, die maar al te goed weten dat Islam een ernstige bedreiging vormt voor de mensheid. Ze weten dat moslims elke menselijkheid verliezen eenmaal ze de leer van de Koran gaan toepassen.

De terreurmachine van de Islam wordt gevoed door miljarden dollars geschonken door goede moslims die hun moskee steunen, hun zakat betalen en bij elke liter olie die u verbruikt wordt Islam steeds sterker. Alhoewel boeken en websites leugens verspreiden om Islam te promoten, toch betekent dit meer terrorisme. Met elke nieuwe bekeerling die in de val van de Islam trapt, staan er meer terroristen klaar. Sommige weinig scrupuleuze westerse schrijvers, die hun integriteit verpandden, werden islamverweerders. Onze politiekers hadden geen keuze, speelden het PC-spel en echoën de leugen dat “Islam een godsdienst van vrede” is.

Wie durft er de waarheid te zeggen?

FAITH FREEDOM INTERNATIONAL is de stem van de waarheid. We hebben slechts één doel : de haat stoppen, de leugens van Islam blootleggen en het moslimexpansionisme aan banden leggen.

Islam is absolute duisternis en dus zeer kwetsbaar door het licht van de waarheid. Islam is echter niet te schaden door haat. Islam voedt zich met haat en niemand kan sterker zijn dan de Islam door de moslims te haten. Alle haat-doctrines hebben vijanden nodig om te overleven. Het gevoel een slachtoffer te zijn is essentieel om haat te promoten. Daarom kunnen we stellen dat tegen islam gekante groepen die haat promoten uiteindelijk de Islam helpen. Inspanningen zoals onze liefde voor hen uiten en hen echt te willen helpen om te integreren in de rest van de wereld en hen uit hun achterstand te halen zullen zeker vrucht dragen, terwijl de haat die fundamentalisten of andere religies tegen moslims aan de dag leggen het omgekeerde effect zullen hebben.

Wij verklaren dat Islam een valse religie is en dagen de Islamverweerders uit ons te bewijzen dat we het bij het verkeerde eind hebben. Wij geloven dat Islam de wereldvrede bedreigt en ieders leven, ook dat van de moslims zelf, in gevaar brengt. We dringen er bij de vredelievende mensen, ex-moslims en anderen, op aan ons te helpen om deze uit zijn voegen gegroeide terroristische organisatie, Islam genaamd, te bestrijden. Dit is inderdaad het gevecht van David tegen Goliath. We zijn een kleine, maar snel groeiende groep mensen, met elk ons eigen leven en werk. We voelen ons geroepen deze op één na grootste wereldreligie te ontmaskeren. Sommige gelovigen van deze religie zouden zeker niet aarzelen ons te doden als ze ons in handen zouden krijgen.

Toch zullen we winnen. We zullen winnen omdat licht sterker is dan duisternis en waarheid machtiger dan leugens. Islam ziet er vandaag de dag uiterlijk machtig uit en veel moslims zijn fanatiek en gewelddadig, maar Islam is niet onoverwinnelijk. Islam is absolute duisternis en als dusdanig zeer gevoelig voor licht. Islam is gefundeerd op leugens en zal daarom ineenstorten door de wind van de waarheid. Om moslim terrorisme te bestrijden moeten we Islam zelf bestrijden, want Islam IS terrorisme. Dit wordt duidelijk, enkel en alleen door enkele bladzijden uit de Koran te lezen. Men kan moslim terrorisme niet bestrijden met militaire middelen. Miljarden dollars aan bewapening zal het niet stoppen. De USA geeft jaarlijks voor 3 miljard dollar steun aan Egypte en toch zal elk kind in een Egyptische Madrassa zijn hand opsteken wanneer zijn leraar godsdienst vraagt “ wie wil er een martelaar worden door zichzelf op te blazen om Amerikaanse kafirs te doden ?” De USA spendeerden miljarden dollars om Koeweit te vrijwaren van een brutale dictator zoals Saddam Hoessein. Vandaag haten Koeweiti’s de Amerikanen en schieten ze op Amerikaanse soldaten. Hoe ongelooflijk het ook moge klinken, veel Bosnische Kosovaren zijn anti Amerika en anti Westen gezind, alhoewel het Westen om hunnentwille een oorlog voerde met een christelijk land.

Het zou een enorme vergissing zijn niet te zien dat de oorzaak van al deze haat Islam is. De opkomst van moslim fundamentalisme dat startte met de islamietische revolutie in Iran, inspireerde de rest van de moslim wereld en tracht via hen nu onze planeet naar een totale ondergang te leiden.

Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt. Net zoals het communisme, zal ook de Islam uiteenvallen van binnenuit. Vandaag staan hier ex-moslims klaar om dit beest te slachten, maar we hebben wel de hulp van de wereld nodig om ons geheiligd doel te bereiken.

Miljarden dollars en miljoenen Jihadis die willen doden voeden het moslim expansionisme. Wij hier zijn slechts een handvol schrijvers en gewone burgers, met niets anders dan de wil om haat te overwinnen en van de Aarde een vredevolle planeet te maken. Maar wij zullen winnen want liefde heeft meer kracht dan haat en waarheid is sterker dan alle leugens.
Gesloten