Taqiyya

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Ozes »

De belangrijkste tekenen van een Moslim die via publiekelijk optreden taqiya verspreid zijn;
  • Het beschermen en intact houden van maatschappelijke conflictgebieden, overgevoeligheden en onredelijkheden aan de kant van Moslims en andere strategische doelgroepen die van nut voor de bescherming en verspreiding van Islam zijn.
  • De taqiya Moslim zal alles in het werk stellen om het publiek niet met de ware mohammed kennis te laten maken.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Taqiyya!?

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10421
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door sjun »

Eens zien wat de koran er over loslaat:

Soera 5:89
God zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmee gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt God u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.”

Soera 2:225
God zal je niet ter verantwoording roepen voor jouw ijdele eden, maar Hij zal je ter verantwoording roepen voor hetgeen jouw hart heeft verdiend. God is Vergevensgezind, Verdraagzaam.”

Soera 3:28
“Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan God, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt (om te vermijden dat ze u kwaad berokkenen). En God waarschuwt u voor Hemzelf en tot God zullen allen weerkeren.”


Zo bezien is misleiding met het oog op islam toegestaan. Je vindt de religieuze vrijbrief ervoor in de koran en anders vind je ook wel wat in de Hadith en de Soenna van Mohammed zonder welke de koran nauwelijks begrepen en toegepast kan worden. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de moord op Kab b. al-Ashraf als te lezen in Boechari volume 5, nr. 4037; Moeslim volume 3, nr. 4436; Ibn Ishaq 364-69/548-53; Tabari, The History of al-Tabari, Vol. VII, vertaling W. Montgomery Watt ( SUNYP, 1987), blz. 94-98/1368-73.
Spoiler! :
Kab bin al-Ashraf

Kab b. al-Ashraf had een gemengd voorgeslacht. Zijn vader was een nomadische Arabier en zijn moeder was een jodin van de machtige al-Nadr-stam in Medina. Hij leefde als een lid van de stam van zijn moeder. Hij hoorde van de moslimoverwinning bij de slag van Badr en was ontzet want hij beschouwde Mohammed, de nieuwkomer in Medina, als een herrieschopper die verdeeldheid zaaide. Kab had de gave om te dichten en na de slag van Badr reisde hij naar Mekka en werd blijkbaar opgehouden in Badr, dichtbij een belangrijke handelsroute naar Mekka, en was getuige van de nasleep van de slag. Toen hij in Mekka aankwam schreef hij een wijd verspreid gedicht, een vijandig treurdicht, over de doden van Mekka. Het is belangrijk om het meeste van dit politieke treurdicht te laten zien om te kunnen bepalen of het gedicht een ernstige overtreding is die moord verdient, zoals moslimapologeten (verdedigers van de islam) beweren.

... Bij gebeurtenissen zoals Badr moet je huilen en schreeuwen.
De beste mensen werden gedood bij de waterreservoirs,
Vind het niet vreemd dat ze de prinsen lieten liggen.
Hoeveel edele knappe mannen,
Het toevluchtsoord van de daklozen werden gedood.

Sommige mensen wier woede me tevreden stelt, zeggen:
“Kab b. al-Ashraf is volledig teneergeslagen.”
Zij hebben gelijk. O dat de aarde toen zij werden gedood
Maar opengesplitst en zijn mensen had geborgen,
Dat hij die het verslag deed maar neergestoken
Of een teruggetrokken leven leidde; blind en doof.

Mij werd verteld dat het met al-Harith ibn Hisjaam [een Mekkaan]
Goed gaat en soldaten verzamelt
om Jathrib [pre-islamitische naam van Medina] te bezoeken met legers,
Want alleen de edele, knappe man beschermt de hoogste reputatie.
(Vertaald door Guillaume, pag. 365)

Voor ons lijkt dit gedicht niet excessief en andere Arabische poëzie was erger, zoals het gedicht dat de moord op Aboe Afak eert. Het schijnt een echt treurdicht te zijn dat het Arabische concept van wraak oproept. Bovendien zijn de laatste vier regels geen expliciet pleidooi voor de Mekkanen om wraak te eisen omdat dat een vaststaande conclusie was. De Arabische gewoonte eiste een antwoord op een vernederende nederlaag. Het schijnt eerder op de werkelijkheid te wijzen. Er wordt gezegd dat een Mekkaanse leider een leger verzamelt; Kab geeft hem geen opdracht dit te doen.

Pro-moslimdichters beantwoordden het gedicht van Kab met eigen gedichten en dat was genoeg voor zijn gastheren in Mekka om hem uit te leveren. Hij keerde naar Medina terug en schreef enige liefdesverzen over moslimvrouwen, en maakte fout na fout, gezien het onvriendelijke klimaat in Medina en Mohammeds overwinning in Badr. Bijvoorbeeld, vlak na de slag verzamelde Mohammed de joodse Qainoeqa-stam en waarschuwde hen als volgt: “O Joden, pas op, of God zal zijn wraak op u uitstorten netzo als dat hij met de Qoeraisj [grote Mekkaanse stam in Badr] deed en wordt moslims.” ...In het late voorjaar ( april-juni) verdreef Mohammed de joodse stam.

Geïrriteerd door de gedichten en nu in staat om terug te slaan na Badr en de ballingschap, had Mohammed er nu genoeg van. Hij vroeg: “Wie helpt mij van [Kab] af ?” Vijf moslims meldden zich, één van hen was Aboe Naila, Kab pleegbroer. Zij vertelden hem: “O apostel van God [Mohammed], zullen wij leugens moeten vertellen.” Hij antwoordde: “Je kunt zeggen wat je wilt, want je zult hiervoor niet gestraft worden.” Zij smeedden een slim plan.

Aboe Naila en een andere samenzweerder bezochten Kab, zij citeerden samen gedichten, de drie waardeerden de kunst en de twee praatten ontspannen opdat ze geen argwaan zouden wekken. Toen, na geruime tijd, loog Aboe Naila netzo als hij had gezegd. Hij zei dat hij moe was van Mohammed omdat “hij een zeer grote beproeving voor ons is.”
Mohammed lokte de vijandigheid van de Arabieren uit en zij spanden allen samen tegen de inwoners van Medina. Aboe Naila klaagde dat de wegen ontoegankelijk waren geworden en dat de handel werd belemmerd zodat hun families armoede leden en in grote nood waren. Kab zei tegen zijn pleegbroer zoiets als: “Dat had ik je toch gezegd!”

Daarna vroeg de pleegbroer hem om hem een paar kameelladingen voedsel te lenen. Kab ging daarmee akkoord, maar alleen als hij de zonen van Aboe Naila als onderpand kreeg. De pleegbroer weigerde en Kab vroeg zijn vrouwen, maar hij weigerde opnieuw. Tenslotte bood Aboe Naila de wapens van hem en zijn samenzweerders aan. Die overeenkomst voorzag in de noodzakelijke dekking om wapens te dragen in de nabijheid van Kab zonder dat het alarm afging. Kab was het er mee eens: “Wapens zijn een goed onderpand.”

De twee bezoekers vertrokken, stopten bij de andere drie, en lichtten hen over het plan in. Niet lang daarna verzamelden zij hun wapens en gingen naar Mohammed, die hen deze wens gaf: “Ga in de naam van God; O God, help hen.” Zij vertrokken in een door de maan verlichte nacht totdat zij bij een vesting, één van vele die de joodse stam hadden gebouwd in het vijandige milieu van Arabië, kwamen. In feite kan de ruïne van de vesting waar Kab verbleef zelfs vandaag de dag dichtbij Medina nog worden bezichtigd. Zij riepen hem.

Kab was onlangs getrouwd en zijn vrouw die hun geschreeuw hoorde, zei: “Je bent in staat van oorlog, en zij die in staat van oorlog zijn, gaan niet uit op dit uur... Ik hoor kwaad [of bloed] in zijn stem.” Maar de gewoonte van gastvrijheid in de Arabische wereld was sterk. Haar echtgenoot zei tegen haar dat het slechts zijn pleegbroer en zijn vrienden waren en voegde eraan toe “dat een genereus mens aan een verzoek in de nacht moet voldoen, zelfs als dat zijn dood zou betekenen.” Kab ging naar beneden en begroette hen. Aboe Naila stelde voor een wandeling te maken. Het signaal om te doden was als volgt: Aboe Naila zou met zijn hand door het haar van Kab gaan en hem drie keer een compliment geven voor zijn parfum. Dit deed hij en schreeuwde: “Sla de vijand van God neer!” Kab verzette zich hevig zodat hun zwaarden hun doel misten. Tenslotte herinnerde één van de samenzweerders zijn dolk, stak die in Kabs buik, duwde die naar beneden tot zijn genitaliën en doodde hem.

Zij keerden met moeite terug naar Mohammed, omdat één van hen zich in de duisternis had verwond. Zij begroetten de profeet die aan het bidden was en hij kwam naar hen toe. Zij vertelden hem dat de opdracht was geslaagd. Hij spuugde op de wond van hun kameraad en zij keerden terug naar hun gezinnen. Hun aanval op Kab gaf een schokgolf door de joodse gemeenschap, zodat “er geen jood in Medina was die niet voor zijn leven vreesde,” rapporteerde Ibn Ishaq.

De moslimhistoricus Tabari schrijft dat de vijf moslim-misdadigers Kab hadden onthoofd en het hoofd naar Mohammed brachten. Is het een wonder dat de terroristen die er eveneens plezier in scheppen om te onthoofden, geïnspireerd zijn door de vroege islam?

Bron: James Arlandson, De moorden van satirische dichters in de vroege islam
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12342
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Zwartmeer »

Taqiyya- Mainstream media hides the truth about Islam

Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Moslims demonstreren in de binnenstad van Groningen

Geplaatst op 14 december 2014GRONINGEN – Een groep moslims demonstreerde vanmiddag voor vrede in de binnenstad van Groningen. Ze scandeerden leuzen en deelden rozen uit.

De moslims willen uitdrukken dat de islam niet een religie van oorlog en geweld, maar van vrede en liefde. In de folder die aan de roos hangt staat: ‘Met deze vredesactie willen wij het beeld van de ware islam verhelderen, het beeld dat in de westerse media wordt neergezet is echter niet van de ware islam maar juist de achterlijke gedachtegang van mensen die de islam misbruiken’.

Bron: www.dichtbij.nl

https://ejbron.wordpress.com/2014/12/14 ... groningen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24018
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door King George »

De moskee een liefdehut? :roll:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Commentaar: Taqiyya in optima forma

Geplaatst op 18 maart 2015

Taqiyya vindt haar oorsprong in de Koran als een praktisch principe en komt erop neer dat liegen onder zeer bepaalde omstandigheden niet bestraft hoefde te worden, enigszins vergelijkbaar met het “leugentje om bestwil”. Het oorspronkelijke concept gaat alleen over het verhullen van het geloof dat iemand belijdt, hij mocht dit geloof verbergen als het uitkomen voor zijn geloof hem in gevaar zou kunnen brengen. Later is Taqiyya breder uitgelegd, volgens sommige moslims is het zelfs altijd toegestaan om te liegen als degene tegen wie gelogen wordt een niet-moslim is.

Onbeschaamd liegen is een kunst. In Nederland hebben we interviewers als Pauw, Witteman en Jinek. Deze knikken gedwee ja en lachen zelfs, maar stellen nooit een kritische vraag aan de goede moslims die ons komen uitleggen hoe vredelievend de islam is. In de hele wereld zaait de islam armoe, dictaturen en oorlog maar, onze moslims zijn goed en vredelievend; althans, dat kunnen zij goed uitleggen aan de slapjanussen van de media. Gelukkig kan het ook anders. Kijk en luister hoe vakkundig de Engelse journalisten de leugens blootleggen.

De video duurt 16 minuten en is erg leerzaam. Het gaat over Asim Qureshi, de directeur van Cage, een islamitische groepering die erin is geslaagd om zichzelf in het Verenigd Koninkrijk neer te zetten als een mensenrechtenorganisatie. Toen “Jihadi John” uiteindelijk geïdentificeerd werd als Mohammed Emwazi, met een opleiding in informatiesystemen en businessmanagement aan de Universiteit van Westminster, betoogde CAGE dat John’s gruwelijke carrière als een beul en propagandist voor de islamitische Staat gewoon een bijproduct van de vernedering en het misbruik was van onschuldige die moslims in Engeland dagelijks ten deel vallen.

Terug naar de video. Zie hoe redelijk en welwillende Qureshi klinkt in het begin van de uitzending. De eerste 10 minuten lijkt hij een woordvoerder van een gematigde islam. Echter, zodra hij wordt gevraagd om de meest verwerpelijke aspecten van de sharia te veroordelen, zoals: “Kunnen niet-moslims als slaven worden genomen?” “Moeten vrouwen worden gestenigd voor overspel?”, wordt duidelijk dat deze welbespraakte Taqiyya-grootmeester een extremistische moslim is: Qureshi is duidelijk bang stelling te nemen tegen de islam, zelfs als dit in strijd is met de democratische principes.

Door: Martin van Vliet

Bron oorspronkelijk artikel: www.samharris.org

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/18 ... more-85070
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Imams draaien zich vast in taqiyya

Thursday 8 January 2015

Afbeelding

De avond van de aanslag op Charlie Hebdo kwam de toonaangevende Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform van Vlaamse Imams, op Canvas verklaren dat de profeet Mohammed vaak het slachtoffer was van geweldplegingen, scheldpartijen en beledigingen maar daar nooit met geweld op had willen reageren. Ofwel kent deze imam – die zichzelf nadrukkelijk ‘een islamdeskundige’ noemde – zijn eigen gewijde geschriften niet, ofwel is hij een leugenaar. Ik haal enkele citaten aan uit de Sirat Rasul Allah van Ibn Ishaq, zowat de meest toonaangevende levensbeschrijving van Mohammed, een onvervalste islamitische bron uit de achtste eeuw, in de (Engelse) vertaling van Alfred Guillaume, aangevuld met gegevens uit andere hadith.

Lees hier verder.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Een schoolvoorbeeld van bedrog en versluiering

Geplaatst op 25 maart 2015

Een recente aflevering van het BBC-programma “The Big Questions” was anders dan gebruikelijk: in plaats van het brengen van de meer gebruikelijke mist van versluiering en ontkenning met betrekking tot de aspecten van de islamitische wet en dat die onverenigbaar is met de westerse normen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid – zoals de meeste BBC-programma’s doen – laat het eigenlijk een eerlijke discussie over de islamitische doodstraf voor afvalligheid zien. Of het programma zou dat geweest zijn als de moslimwoordvoerders enigszins eerlijk over die straf waren geweest. In plaats daarvan boden ze een leerzaam voorbeeld van de manier waarop islamitische racisten omgaan met de ongemakkelijke aspecten van de islam bij het spreken met ongelovigen.

Ondanks de ontkenningen van moslims in het Westen is de doodstraf in de islam voor degenen die het geloof verlaten overvloedig beschreven. De doodstraf voor afvalligheid is een onderdeel van de islamitische wet volgens alle scholen van islamitische jurisprudentie. En dit is nog steeds de positie van alle scholen van islamitische jurisprudentie, zowel van de soennitische als sjiitische.

Sjeik Yousuf al-Qaradawi, de meest gerenommeerde en vooraanstaande islamitische geestelijke in de wereld, heeft verklaard:

De islamitische rechtsgeleerden zijn het er unaniem over eens dat afvalligen moeten worden gestraft, maar ze verschillen van mening over de aard van de straf die hen moet worden opgelegd. De meerderheid van hen, waaronder de vier belangrijkste scholen van jurisprudentie (Hanafi, Maliki, Shāfi`ī en Hanbali), evenals de andere vier scholen van jurisprudentie (de vier sjiitische scholen van Az-Zaidieten, Al-Ithna-`ashriyyah, Al-Ja`fariyyah en Az-Zaheriyyah) zijn het er over eens dat afvalligen ter dood moeten worden gebracht. Er is slechts onenigheid over de vraag of de wet alleen voor mannen of ook voor vrouwen geldt – sommige autoriteiten menen dat afvallige vrouwen niet mogen worden gedood, maar alleen levenslang in hun huizen moeten worden opgesloten.

Het BBC-programma begint met ex-moslim Amal Farah van de Raad van Ex-moslims van Groot-Brittannië (CEMB) en de diverse islamitische woordvoerders die de doodstraf voor afvalligheid in de islamitische wetgeving bespreken. Farah … is de verstandige en rationele stem in de discussie. De islamitische woordvoerders daarentegen hanteren verschillende vormen van het ontduiken van antwoorden en van afleiding, doen herhaaldelijk een beroep op het zgn. zijn van slachtoffer. Abdullah al-Andalusi van het ironisch genoemde Moslim Debat Initiatief is de meest erge, hij schrijft de doodstraf voor afvalligheid in de islam toe aan “Victoriaanse vertalingen” en beweert dat het slechts wet in “postkoloniale, seculiere staten” is en klaagt dat de BBC bezig is met “inquisitierechtspraak.” Merk ook op hoe hij de vraag ontwijkt of hij de woorden van de Britse imam Haitham al-Haddad veroordeelt die de doodstraf voor afvalligheid heeft verdedigd.

Dan Usama Hasan, auteur van “De Weg van de Profeet: Een selectie van de Hadith”, die overkomt als eerlijk en oprecht, maar in werkelijkheid is zijn versluiering gewoon geavanceerder dan die van al-Andalusi. Hij beweert dat de afvalligheidswet een product van de vroege islamitische staten is, zegt nooit wat de auteur van een hadith-collectie zou moeten weten en ongetwijfeld weet: dat Mohammed volgens een hadith zei:

Wie zijn islamitische religie verlaat, dood hem dan (Bukhari 9.84.57).

Dit onderscheid is belangrijk, want als de doodstraf voor afvalligheid uit het begin van de islamitische staten komt, kan deze veranderd worden, maar als hij van komt Mohammed komt, het ultieme voorbeeld voor de moslims (zie Koran 33:21), dan kan dat niet.

Tot slot is er Mohammed Shafiq van de Ramadhan Foundation, die beweert: “Wij geloven in de vrijheid van godsdienst. Mensen zijn vrij om de islam te verlaten”. Dan wordt hij ontmaskerd de gematigde Maajid Nawaz te hebben gebrandmerkt als een “lasteraar van de profeet” voor het tweeten van een Mohammedcartoon – Een term waarop in Pakistan de doodstraf staat. Hij roeit hier terug, terwijl hij blijft zeggen gelijk te hebben in het “verdedigen” van Mohammed.

De grote afwezige is hier de stem van een moslim die gewoon erkent dat de islam een doodstraf voor afvalligheid heeft en zegt dat dit moet worden heroverwogen en hervormd. Er bestaan geen dergelijke stemmen. In plaats daarvan is het hetzelfde als altijd: claims van slachtofferschap, versluiering, de schuld geven aan de ongelovigen, claims van haat tegen moslims – de gebruikelijke reacties die we duizenden keren van de moslims hebben gezien als reactie op critici van jihadterreur.

Bron: http://pjmedia.com/

Auteur: Robert Spencer

Vertaald uit het Engels door: “Vederso”

https://ejbron.wordpress.com/2015/03/25 ... more-85521
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

Jihad bruidjes Amira Abase (15), Kadiza Sultana (16) en Shamima Begum (15).

De pappa van Amira treed overal op in de media met een tearjerk verhaal. Dat hij zijn dochter terug wil enzo.
Mr Hussen's daughter, Amira Abase, 15, fled the UK with two of her closest friends to join Islamic State last month sparking a national outcry.
Mr Hussen, who is originally from Ethiopia, led public appeals for her return as their families blamed the authorities for failing to stop them.

He addressed MPs at the Home Affairs Select Committee and was filmed appealing for help while clutching his daughter's teddy bear.
Hier zie je hem met die knuffel-teddybeer (die NIET Mohammed heet).
Afbeelding

En dan duikt video op uit 2012 van een vredesmars van Anjem Choudary.
In London, more than 150 clashed with police outside the U.S. Embassy in Mayfair as they chanted 'burn, burn USA' and 'Allahu Akbar' (God is great).
En wie liep daar voorop?

Afbeelding
Michael Adebolajo die later soldaat Lee Rigby zou vermoorden.
En loopt daar achter? Pappa Hussen.
Afbeelding
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... udary.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Er is video opgedoken van pappa Abase met zijn dochtertje (toen 13 jaar oud, die later jihad bruidje zou worden) bij een demonstratie voor meer Islam.
Jihadi bride’s dad who blamed police admits taking daughter to fiery Islamic rallies
A MUSLIM father who mixed with hardline hate mobs then blamed police when his 15-year-old daughter joined Islamic State has admitted taking her to fiery street ­rallies.
http://www.express.co.uk/news/uk/568768 ... g-protests
Zijn dochterje was daar omdat hij haar niet thuis alleen wilde laten.

En hoe gaat die de rest goedpraten?
Speaking for the first time about his radical links, Mr Hussen denied being an extremist and claimed he was tricked into joining the flag-burning protest captured on CCTV.
Hij was dus erin gestonken? Dat was dan ook zeker een vuile Jodenstreek. En hij gaat verder:
Footage emerged of him shouting “Allahu Akbar” – God is great – behind a banner which said: “The followers of Mohammed will conquer America.”

But he claimed: “It was a mass protest. I had heard it was going on from mosques, so I went there, I just went by myself. I went to show my feelings because my religion was being insulted, my faith. Protesting is not radical, it is our right.”
En hij is zielig:
Protesting his innocence, Mr Hussen denied wanting to be at the front of the mob, adding: “The crowd pushed me. I feel tricked. It is strange for me. I feel that I don’t know what I was doing, I did not know who they were.
“I just followed the crowd, I feel ashamed.”
En dan stroop smeren voor de onwetenden:
Mr Hussen apologised and said he felt “terrible” about being associated with Adebowale. He added: “It was brutal, it has nothing to do with Islam, it is not human. You don’t do things like this. You do not kill people.”
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Het is nu bevestigd door de families: voor twee van de drie meisjes is hun droom werkelijkheid geworden. Ze zijn jihad-bruidjes geworden.
Zou het een nachtmerrie gaan worden?
Twee Londense tieners getrouwd met IS-strijders
Kadiza Sultana (16), Shamima Begum en Amira Abase (beiden 15) namen in februari het vliegtuig naar Istanbul en trokken van daar naar Syrië.

Twee van hen namen onlangs opnieuw contact op met hun families om te melden dat ze getrouwd waren met IS-strijders, aldus advocaat Tasnime Akunjee. Ze lieten ook weten dat ze in al-Raqqa zelf of in de buurt wonen, wat volgens IS de ‘modelstad’ is voor zijn kalifaat.
[...]
Dat de tienermeisjes van zichzelf vinden dat ze ‘het goed hebben in Syrië met hun IS-strijders’, heeft volgens The Guardian te maken met het feit dat ze op voorhand een mannencatalogus hebben gekregen van de terreurgroep met ‘geschikte echtgenoten’.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150704_01762843
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10421
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door sjun »

De Engelse staat is weer wat cumulerende kostenposten kwijt. Eind goed, al goed.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Moslimbroederschap actief in Nederland

Geplaatst op 14 juli 2015

Afbeelding

Al snuffelend op internet kwam ik in het nieuwsblad “Metro” een artikeltje van ene charmant ogende, maar anonieme, ‘Enzo’ tegen met de titel “Respect voor de échte moslims” van een – naar mijn inschatting – jonge Turkse Nederlander. Met wat clichés over het gebruik van scheldwoorden lijkt Enzo het (in bedekte termen) op te nemen voor de politie in relatie tot het geweld dat zij ervaart door allochtonen.

Onder die insteek toont hij respect voor moslims die zich -via Facebook- tegen het demoniseren van de politiemensen teweerstellen en die hij discriminerend ‘échte moslims’ noemt. Hij vervolgt zijn betoog met het prijzen van de vrede die ‘échte moslims’ gedurende de ramadan uitdragen en noemt dat een verrijking van de Nederlandse cultuur.

Afbeelding

De goede lezer kan echter uit het stuk van Enzo lezen hoe Taqiyya werkt. Hoe Enzo, onder het mom van ‘culturele verrijking’, in ons land de bloeddorstige islamitische cultuur van de Moslimbroederschap promoot. Wat een verrijking zou dat zijn zeg! Voor mij is FGM vele malen erger is dan een paar rel-jongeren die de politie via Facebook belagen.

Met Enzo is dus een ‘échte moslim’ aan het woord en hiervan kunnen we meer verwachten als de islamisering van ons mooie landje geen halt toe wordt geroepen. “Metro” vindt dat, collaborerend, allemaal niet zo erg, want -ondanks aandringen mijnerzijds- is mijn reactie op het stuk van Enzo niet geplaatst. Die lieve ‘échte moslim’ moet blijkbaar beschermd worden tegen de realiteit. Vandaar dat ik op deze wijze aandacht voor mijn reactie vraag.

Geweigerde reactie op “Respect voor de échte moslims”, 8 juli 2015:

Oei, Enzo, ik zou oppassen met het gebruik van de term ‘échte moslims’. Want het zijn de vele sjiieten die soennieten wereldwijd ombrengen, omdat zij menen de ‘échte moslims’ te zijn, en andersom natuurlijk ook.

– En dan ook nog ‘Erdoğan’, die zegt dat er geen ‘gematigde moslims’ bestaan, waarmee hij dus zegt dat wie zich als moslim gematigd noemt geen ‘échte moslim’ is.

– En dan is er ook nog ISIS natuurlijk. Nou, die hebben sterke argumenten om te bewijzen dat zij de ‘échte moslims’ zijn. Die jongens zou ik maar niet tegenspreken. Hoewel dit natuurlijk geen zuivere salafistische moslims zijn, die er op hun beurt zeker van zijn dat zij de ‘échte moslims’ zijn.

– En dan waren er ooit de kharidjische moslims, maar die zijn lang geleden uitgemoord, omdat zij meenden ‘échte moslims’ te zijn. Stom natuurlijk.

– En dan de Koranismische moslims, die hebben een stevige troef in handen om zich ‘échte moslims’ te mogen noemen, want zij beroepen zich alleen op de koran en niet op de latere geproduceerde Hadith. Maar ja, moslims die de Hadith verwerpen, lopen grote kans niet gezien te worden als ‘échte moslims’ door ‘échte moslims’, met alle gevolgen van dien.

-En zo voorts, Enzo.


Afbeelding

Wat mij echter opvalt, is dat je moslims, die zich anders uiten dan wat jij ‘échte moslims’ noemt, als “klootzakken” en “schorem” wegzet. Dat schept voor mij het typische beeld van een ‘échte moslim’ die met “respect, liefdadigheid, verbroedering en bezinning” voor ZIJN islam opkomt.

Dat komt waarschijnlijk weer voort uit jouw zin: “Deze mensen nemen verantwoording voor hun eigen ‘Moslimbroederschap’ daar moeten we naar luisteren”, die voor mij duidelijk aangeeft uit welke hoek bij jou de wind waait. Je bent voor mij inderdaad een ‘échte moslim’.

Dus, of de ‘échte moslims’ een “verrijking voor de Nederlandse cultuur zijn” -die alleen nu al in deze ramadanperiode voor 227 terroristische aanslagen, 45 zelfmoord bomaanslagen en meer dan 2000 dodelijke slachtoffers (grotendeels [echte] moslims) hebben zorg gedragen- vraag ik mij af, beste Enzo.

PS: Wist je dat er goede banden bestaan tussen jouw Moslimbroederschap en ISIS, en dat het gedachtegoed van ISIS onder de jonge Turken in Nederland op brede steun kan rekenen?

En weet je wat Taqiyya betekent, Enzo?


Door: Peter Rissing

https://ejbron.wordpress.com/2015/07/14 ... more-92820
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24018
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24018
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Taqiyya is weer helemaal terug

Bericht door Pilgrim »

De Marrakesh Declaration: operatie misleiding

Geplaatst op 4 februari 2016

Afbeelding

Een belangrijke stap voorwaarts’, jubelt de Vaticaanse krant “Osservatore Romano”. ‘Met deze verklaring laten moslimleiders zien dat ze geloven in een toekomst van gelijke rechten, wederzijdse zorg en respect’, zegt Dr. Tveit van de Wereldraad van Kerken. De Nederlandse kerken en uiteraard ook de media jubelen mee. Vorige week vond in de Marokkaanse stad Marrakesh het congres ‘Religieuze minderheden in moslimlanden’ plaats, georganiseerd door de regering van Marokko. Tweehonderdvijftig moslimwetenschappers en – geestelijken en vijftig vertegenwoordigers van andere religieuze tradities kwamen bijeen. In een verklaring – Marrakesh Declaration – laat men weten dat islamitische landen de vrijheid van godsdienst dienen te waarborgen en christenen moeten beschermen tegen vervolging. Zien we hier een tolerante islam? Is er reden om te juichen?

Dr. Parker, onder meer docent kerkgeschiedenis aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro, woonde het congres bij. Hij schrijft dat we niet te snel moeten juichen over de Marrakesh Verklaring. Het door moslimgeleerden uit meer dan 120 landen gepubliceerde document zal waarschijnlijk vooral door gematigde moslims worden gebruikt, en ‘uitsluitend voor retorische doeleinden’.

Parker wijst erop dat alleen in het openingswoord van Mohammed VI van Marokko jihad ter sprake is gekomen en dan nog in de betekenis van verdedigingsstrategie. Maar ‘onbevangen lezen van de heilige boeken van de islam kan tot geen andere conclusie leiden dan dat jihad ook geweld inhoudt. En ook in die vorm deel uitmaakt van de islamitische traditie’.

Ook over de rechten van niet-religieuze minderheden rept de Marrakesh Declaration met geen woord. Net zomin als over het vraagstuk dat cruciaal is voor het garanderen van godsdienstvrijheid binnen de islam: hoe om te gaan met moslims die de islam verlaten. Afvalligheid is verboden binnen de islam en in een islamitische staat een misdrijf waar de doodstraf op staat.

De Marrakesh Declaration blijft dus gewoon om de hete brij heen draaien als het gaat over de rechten van minderheden in islamlanden. Gematigde moslims zullen deze verklaring echter gretig aangrijpen om de islam voor te stellen als een religie van vrede en tolerantie en om zich te distantiëren van extremisten. Maar de belangrijkste vraagstukken blijven toch echt onbenoemd. Dat zijn de door islamitische staten gesanctioneerde ongelijkheid van minderheidsgroepen en het feit dat de koran en de tradities van de islam wel degelijk onderdrukking en geweld ten opzichte van niet-moslims legitimeren.

Hoeveel zijn die mooie statements over bescherming en rechten van minderheden waard, wanneer deze minderheden islamitische landen in groten getale verlaten en het zeer de vraag is of hun gemeenschappen in het Midden-Oosten zullen overleven? Wat hebben we eraan als in Turkije (nog steeds flirt de EU met die schurkenstaat) vandaag minderheden de noodklok luiden over toenemende repressie? Is het al niet te laat?

Onbedoeld slaat Bob Roberts, voorganger van een megakerk in Texas, in zijn misplaatst enthousiasme de spijker op de kop: ‘duidelijke taal’ over religieuze vrijheid voor minderheden. ‘De geestelijken verklaren dat geweld niet mag worden gepleegd in naam van de islam.’ Kijk, daar draait het om. Die gasten in Marrakesh zitten niet echt met dat geweld. Ze zijn er in deze fase van de verovering slechts bezorgd over dat steeds duidelijker wordt dat geweld wel degelijk te maken heeft met de islam. Dat moet gecamoufleerd worden. Daarom kwamen hete hangijzers als jihad, afvalligheid en de behandeling van niet religieuzen niet ter sprake. Die Roberts laat zich gewoon inpakken. Hij is vast vergeten dat de islamitische mooipraterij van Khomeini en zijn volgelingen voor 1979 ook zo democratisch, rechtvaardig en bevrijdend klonk. Maar het bleek uiteindelijk allemaal functionele retoriek om te komen tot de vestiging van een horror islam staat.

Er bestaat geen tolerante islam.

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/04 ... ore-108910
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Hedenochtend trof ik op de deurmat een glossy folder aan van de suiker-Islam.
Daarop werden deze twee sites vermeld:
Islam condemns terrorism
http://islamdenouncesterrorism.com/en/works/150213/
Islam denounces terrorism
http://www.islamdenouncesterrorism.com/
http://www.harunyahya.com

De Nederlandstalige folder bevat de gebruikelijke witwassingen. De titel van het huis aan huis taqiya pamflet is:
"De Islam veroordeelt het terrorisme"
Als moslims veroordelen we nadrukkelijk alle terroristische aanslagen wereldwijd. Soms is het een communistische organisatie, soms een fascistische organisatie en soms zijn het radicale en seperatistische splintergroeperingen die de verantwoordelijkheid voor zulke aanslagen opeisen. Helaas zijn veel grote steden, waaronder Istanbul en Brussel, onlangs het doelwit geworden van terroristische aanvallen die tientallen levens opeisten. In de islam is er echter geen plaats voor terreur.
Ik heb scans van de folder gemaakt. Iemand?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85225
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef: Ik heb scans van de folder gemaakt. Iemand?
Toe maar. Graag. Heb jij mijn mailadres? Wie heeft die folder betaald ? En het gekke is dat je helemaal geen commentaar van niet moslims hoort, omdat ze niet gediend zijn van dit soort folders in je brievenbus.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Ik weet niet hoe wijd dit verspreid is.
Mijn kiesdistrict is D666 en PvdA met een klein beetje VVD en een sprankje Gr. Links en een enkele PVV.
Scans moeten nu in je mail zitten.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85225
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Ariel »

Dank je. Ik heb ze binnen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Pilgrim »

Hmm, ik ben ook wel nieuwsgierig? :thinking:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48590
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door Mahalingam »

Annabel heeft ook een exemplaar onder ogen gekregen:

Post! Van de islam! Drie keer raden waar terreur NIETS mee te maken heeft?
Ik ben weer helemaal gerustgesteld
13-06-2016, 16:15 Tags: folder, islam, orlando

Kijk eens aan wat er vandaag op mijn deurmat ploft.
Afbeelding

Precies op tijd ook! Want, heel gek, ik dacht namelijk gisteren, na de zoveelste bloedige aanslag uit naam van de islam, de grootste massamoord door 1 moslimpersoon ooit op Amerikaanse bodem, dat islam de bron is van terrorisme. Dat was misschien mal van mij om dat te denken. Maar het zat zo, de aanslag gisteren was gericht tegen homoseksuelen.

Dus ik dacht, nouja, islam is al bijna synoniem met terreur tegenwoordig, en dan ook nog tegen homo’s, dat kan geen toeval zijn. Staat gewoon netjes her en der in de koran namelijk, dat mensen die op mensen van hetzelfde geslacht vallen echt best wel hard kapot mogen allemaal. Een trotse islamiet valt op vrouwen. Hij valt zelfs zo erg op vrouwen, dat vrouwen er middels vormloze gewaden alles aan moeten doen om zijn lust naar vrouwenvlees een beetje te temperen.

Waar ik, na de diepe walging, verdriet, woede en wanhoop van gisteren, vandaag mee bezig was, was natuurlijk de islam zelf. Logisch, na zo iets ultiem naargeestigs uit de koker van de doodscultus die ons telkens weer versteld doet staan, na het zoveelste dieptepunt in onmenselijkheid, na weer een onvermoed maar vernuftig 1-2tje tussen wreedheid en lafheid, zijn de murw geterroriseerde mensen zeer geneigd om zich af te vragen: wat bezielt die islam nou eigenlijk? Een beetje zoals de volstrekt logische reflex om na een aanrijding tussen een schoolbus en een goederentrein je vooral druk te maken over de staat waarin de bus zich bevindt.

Waar ik echt behoefte aan had, was het ongevraagd bezorgd krijgen van ontlastende informatie over islam op een beslist zeer gepast moment, zo met de lijken in club Pulse nog half lauw. Dezelfde temperatuur ongeveer die de urine heeft, wanneer men over de betreurden heen zou pissen, door subiet de oorzaak van hun afslachting vrij te pleiten. En door de spotlight op te eisen voor het schoonvegen van het eigen straatje.

Het traktaatje kwam, kortom, als geroepen.

Na het lezen van de kleurige folder die ongevraagd maar op zo’n gepast moment in mijn huis geduwd werd, die islam vrijpleit van alle blaam, die geen enkele verantwoordelijkheid accepteert voor de homohaat die gisteren vijftig levens eiste, die vooral begaan is met islam zelf, blijkt er ook een oplossing te zijn. Ziehier:
Afbeelding

Het bestuderen, belijden en verspreiden van de echte islam. In de metafoor met het busongeluk hierboven: alsof de busfabrikant, staande op hopen verwrongen staal met daartussen lappen smeulend kleutervlees, zijn ándere type bus aanprijst. Want het ongeval had niets met de peperkoeken kooiconstructie uit zijn fabriek te maken.

Tegen zulke folders, en tegen de ware islam, is geen NEE – NEE sticker opgewassen.

Annabel Nanninga

http://politiek.tpo.nl/column/post-van- ... ken-heeft/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10421
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Tekenen van een Taqiya Moslim

Bericht door sjun »

Adnan Oktar heeft toch wat problemen met zijn reputatie. Niet enkel in Turkije waar hij in 2008 berecht werd staat hij bekend als sekteleider en pooier. Bovendien schreef hij een behoorlijk revisionistisch boekje met de titel de Holocaust leugen. Hij mag natuurlijk zijn mening hebben maar kennis daarvan weegt toch mee bij alles dat de man produceert. Niet dat ik veel met AFA op heb maar daar wordt voor mij werkbesparend verwoord welke vlees je met deze man in de kuip hebt. Overigens: bij de bestudering van de bronnen koran, hadith en soenna kom ik toch een hoop onverkwikkelijks tegen. bestudeer ik daarnaast een in de islamitische wereld geaccepteerde uitleg in Reliance of the Traveller dan wordt ik al niet veel vrolijker en ben ik geneigd te denken dat geweld en islam uitstekend samengaat wanneer het is omwille van islam. En eerlijk is eerlijk, al het geweld dat ook Mohammed groot maakte, dient islam. Het bestrijdt ongelovigen, brengt islam in het nieuws en biedt weer het nodige voer voor misleiding omwille van islam. Daarom wordt het tijd een behoorlijk licht te laten schijnen op het voorbeeld dat Mohammed ter navolging voorleefde en andere wortels van de politiekreligieuze doctrine die mensen onnozel houdt en hen opzadelt met een misplaatst superioriteitsgevoel dat voortdurend door de werkelijkheid in Westers georiënteerde landen weersproken wordt.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie