Alle leugens van Islam op een rij

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Hieronder kunnen alle leugens van Islam op een rij geplaatst worden.

Ik zelf zal de aftrap nemen.

LEUGEN nummer 1.

Abraham als stichter van de islam

Klopt dieze boute bewering? Moslims, opgezweept door hun imams en andere op hol geslagen leugenaars beweren dat de Islam is gesticht door Abraham. Klopt dit? Nee, natuurlijk klopt dit niet voor geen meter logica.

Weten moslims wel wat Islam betekent?

Zo niet, weten wij het dan wel? Moslims zeggen dat Islam vrede is. Maar dat is niet hetzelfde als de ware betekenis van het woord Islam. Islam is een oorlogsreligie en dat is ook zo, maar dat is nog steeds niet de juiste betekenis van het woord. Moslims zullen nooit zeggen dat islam identiek is aan geweld. Kunnen zij dan niet lezen? Zijn zij dan nog altijd analfabeten zoals hun geliefde terrorist Mohammed die volgens moslims, die toch altijd al alles beter weten dan wie dan ook in ONZE kennisbeschaving, de meest geliefde vredelievende figuur is en die het beste met Jezus kan wedijveren voor de eerste prijs. Sterker nog, Mohammed was vanzelfsprekend beter dan Jezus ook al was Jezus vredelievend en Mohammed een moordenaar, een zware crimineel. De gevangenissen zijn tegenwoordig niet voor niets overbevolkt met Mohammeds. En Jezus? Weleens een Jezus in de lik tegengekomen? Wie durft te beweren dat Mohammed een boef was die handelskaravanen overviel en plunderde beledigt de islam in het algemeen en de door ongepaste emotie gedreven moslim in het bijzonder en roept daarmee moorddadige veldslagen op.

De moslim moet namelijk in zijn vastgeroeste geloof in de vredesapostel Mohammed met respect tegemoet getreden worden. Vandaar dat de 1400-jarige Mohammed onder geen beding beledigd mag worden. Laat staan dat er een cartoon van hem getoond mag worden. Omdat cartoons nu eenmaal altijd de waarheid in al zijn naaktheid tonen. En dat is nu juist waar de moslim zo'n hekel aan heeft. Aan ONZE kennisbeschaving die aantoont dat iedere moslim in zijn nakie staat wat intelligentie en waarheidsbevinding betreft.

De perceptie van islam is terrorisme, middeleeuwse barbarij; racisme, discriminatie, intern zowel als extern, haat promotie, hysterie, achterlijkheid, en al het verdere in mineur. Voor moslims mag dan die islam een heilzame aangelegenheid zijn. Prima, daar zal ik niks van zeggen zolang al deze theatrale domheid zich afspeelt binnen de woestijngrenzen in de zandbak van de historische idioot Mohammed.

Abraham kan NOOIT de stichter van islam zijn geweest. Gewoon even nadenken en de hersentjes op een eerlijke positieve manier gebruiken.

Met de term Islam, in het Arabisch mushrikun, worden namelijk polytheïsten bedoeld.

Eigenlijk hoort iedere moslim dat te weten. Maar wij kennen hun reputatie. Zij noemen zich niet voor niets – vastgeroest als zij zitten in hun domheid – moslim, en beroepen zich constant op hun eerlijke oprechte leugenachtige waarheden.

Als een van de meest flagrante leugens moet wel beschouwd worden dat Abraham een afgodendienaar zou zijn. Geen mens - jood, christen of atheïst - die dit zal beweren. Of toch wel? Moslims dus! Want niet ONZE kennisbeschaving beweert deze leugen, maar de door intens diepe en onuitroeibare gewortelde achterlijkheid grootgebrachte moslims. Namelijk dat Islam is gesticht door Abraham. Abraham dus als veelgodendienaar. Abraham zelf heeft namelijk niks gesticht, domoren! God heeft de dingen naar zijn hand gezet zoals hij het wilde. Dat moet ons toch bekend in de oren klinken, want zo piepen toch altijd weer die huichelachtige moslims als hun misdadige zoontje weer iemand bedreigd heeft met een mes, een opa heeft aangevallen en beroofd, of een klasgenootje heeft doodgeslagen. Dan zegt de vader of de moeder dat het de wil van Allah was. Kotsmisselijk word ik van die moslims. Ik heb liever met loslopende honden te maken die de boel onder poepen dan met los lopende moslims die hun kinderen overal de beest laten uithangen.

En dan te bedenken dat de hoofdboodschap van aartsleugenaar Mohammed en de Koran nu juist is dat er maar Één God is, naast Wie er geen andere goden zijn.

Begrijpen jullie nu hoe het komt dat mohammedanen tot de grootste huichelaars in de geschiedenis van de mensheid gerekend moeten worden?

Moslims liegen namelijk altijd in commissie!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Palestijenen zijn slechte volgelingen van God

Bericht door Hans v d Mortel sr »

LEUGEN nummer 2

Israël is het land dat aan mohammedanen toebehoord

Klopt deze boute bewering? Moslims, opgezweept door hun imams en andere op hol geslagen Arabische leugenaars die beweren dat de Palestijnen recht hebben op Israëlisch grondgebied. Klopt dit? Nee, natuurlijk klopt dit niet voor geen meter logica.


Lees Genesis 26:1 tm 3.
Nu ontstond er hongersnood in het land, afgezien van de eerste hongersnood die zich in de dagen van Abraham had voorgedaan, zodat Isaäk zich naar Abimélech begaf, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen Jehovah aan hem (voor moslims: Jehovah is de God van Abraham) en zei: "Daal niet af naar Egypte. Verblijf in het land dat ik u aanwijs. Vertoef als vreemdeling in dit land, en ik zal met u blijven en u zegenen (klopt dit of niet? JA toch! Want mohammedanen hebben het nakijken en moeten steeds het hazenpad kiezen om aan de wil van God gehoor te geven!), want aan u en aan uw zaad zal ik al deze landen geven, en ik wil de beëdigde verklaring die ik aan uw vader Abraham heb gezworen, gestand doen: 'En ik wil uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en ik wil aan uw zaad al deze landen geven; en door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen.
Ach, met de leugen in de hand komt men door het ganze achterlijke Arabische woestijnland. :laugh1:
Laatst gewijzigd door Hans v d Mortel sr op di nov 22, 2011 7:20 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

God geeft moslims het nakijken. Botte pech eikels!

Bericht door Hans v d Mortel sr »

LEUGEN nummer 3

Mohammedanen zijn door God gezegend en bevoorrecht

Klopt dit, ja of nee? Moslims, opgezweept door hun imams en andere op hol geslagen leugenaars, beweren dat mohammedanen door god bevoorrecht zijn en de ware religie aanhangen. Klopt dit? Nee, natuurlijk klopt dit niet voor geen meter logica.

Nee! Moslims zijn de grote geestelijke armoedzaaiers van deze tijd die in de marge van ONZE kennisbeschaving hun hand mogen ophouden om daarin de kruimels van ONZE kenniseconomie te mogen oplikken. En die domme volgelingen van de historische perverse profeet en sadist Mohammed doen dat met een fata morganische glimlach op hun huichelachtige smoel alsof het de reinste wil van Allah is. Heb je ooit eerder zulke achterlijke huichelachtige wezens meegemaakt?

Lees Genesis 26:4, 5.
”En ik wil uw zaad vermeingvuldigen als de sterren aan de hemel en ik wil aan uw zaad al deze landen geven; en door bemiddeling van uw zaad zullen alle natieën der aarde zich stellig zegenen, ten gevolge van het feit dat Abraham naar mijn stem heeft geluisterd en zijn plichten jegens mij, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten steeds inacht heeft genomen.”

Uit het zaad van Abraham – hoerenjongens tellen niet mee – werden alle naties van de wereld gezegend. Dat klopt wel. Jezus was een jood en stamde af van Abraham. Ismaël was een hoerenjong, trouwde met een Egyptische en bracht voor de rest hoerenjongens voort. De wereld is gezegend door God. Zelfs de Chinezen delen daarin mee. De absolute uitzondering op Gods zegen zijn de moslims. Het bewijs? Het stikt hier van de moslims in Europa. Dankzij onze grenzeloze naïviteit en opgeklopte overdreven tolerantie en medelijden met een achterlijk deel van de mensheid kunnen moslims hier hun wonden likken vanwege het feit dat zij pech hebben omdat zij geen joden noch christenen noch atheïsten zijn. Want God heeft zelfs de atheïsten gezegend omdat zij God niet belachelijk maken en hem niet gebruiken als een speelbal van islamitische triviale infantiliteit.

Islam is de vrijwillige celstraf van het verstand
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Profeet van nul en gener waarde

Bericht door Hans v d Mortel sr »

LEUGEN nummer 4.

Mohammed is de laatste profeet

Klopt deze arrogante brutale bewering? Moslims, opgezweept door hun imams en andere op hol geslagen islamitische leugenaars beweren dat Mohammed de laatste profeet is. Klopt dit? Nee, natuurlijk klopt dit niet, voor geen meter logica.

Onzin en een brutale leugen. Niemand kan claimen de laatste profeet te zijn. Je weet nooit wat er over honderd jaar gebeurd. Niemand kon lang geleden claimen dat de aarde plat is. Of toch weer wel zoals Mohammed in zijn zandbakovertuiging deed. (Sura 78:6 - Hebben Wij de aarde niet gemaakt tot een uitgespreid vlak. Sura 79:30 - En de aarde, daarna, heeft Hij uitgestrekt. Sura 88:20 - En naar de aarde, hoe zij is vlak gemaakt?) Nu is de aarde toevallig altijd bolvormig geweest volgens mijn kritisch denkend vermogen en dus nooit veranderd. Nemen we de Koran serieus, zoals onnadenkende moslims doen, dan zou dus de platte bewegingsloze aarde na de de dood van Mohammed in een bolvormige massa zijn getransformeerd die plotseling met een snelheid van ruim 100.000 kilometer per uur om de zon ging suizen. Hoe zou dat nu zo plotseling tot stand zijn gekomen? Ach, dat kun je kamelendrijver en wereldberoemde zandbakgeleerde Mohammed eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Maar wel dat zooitje achterlijke randdebiele moslims. Mohammed dacht namelijk dat de aarde plat was en vastzat aan pijlers en moslims geloven dat nog steeds. Sura 77:27 – En op haar hoogrijzende pijlers gesteld en ulieden doen drinken welsmakend water? Sura 27:61 – Of wie heeft de aarde in vaste stand gezet en in haar midden rivieren gemaakt en haar van pijlers voorzien en tussen de beide zeeën een scheidsmuur gemaakt? Is er een god met Allah samen? Neen, maar de meesten hunner weten niet.

Wat bewijst dit ten aanzien van moslims? Vul zelf maar in.

Moslims zijn onbeschrijflijk dom.
Moslims zijn hardleers
Moslims begrijpen niks
Moslims denken niet kritisch na
Moslims zijn te lui om kritisch na te denken
Moslims schamen zich niet
Moslims parasiteren op ONZE kennisbeschaving
Moslims zijn de kampioen huichelaars
Moslims eisen voortdurend respect
Moslims verwerpen ONZE kennisbeschaving
Moslims noemen hun kinderen nog steeds en masse Mohammed
Moslisms zijn al ziende blind en hebben geen oog voor de Mohammeds die onze gevangenissen bevolken
Moslims zijn verdraaiers van de waarheid
Moslims wandelen achter de feiten aan
Moslims stellen vertrouwen in de leer van het sadisme van Mohammed
Moslims zijn doortrapt religieuze leugenaars
Moslims zijn niet te vertrouwen
Moslims beschikken over een sterk discriminerend vermogen
Moslims zijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Desondanks ken ik een paar aardige moslims. Zij zijn geen terrorist. Toch is bijna iedere terrorist een moslim. Hoe komt dit toch zo?

Hoe dom kun je toch zijn om met alle zekerheid die de domoor eigen is Mohammed als de absoluut laatste profeet neer te zetten? :laugh1:

Gelukkig kwamen er na de leugenachtige profetieën van zandbak domoor Mohammed nog vele joodse, christelijke, atheïstische profeten die ons wel de waarheid leerden en ons de kennisbeschaving bijbrachten.

Gelukkig kunnen wij een keuze maken in ONZE kennisbeschaving. De beste keuze is om mens te zijn, humanist met een helder gezond kritisch verstand. Een verstand dat niet verstoord is door primitief heidens achterlijk gebeuzel en dat onodig is blijven vastroesten in de hersencel. Geen moslim wordt hier gedwongen zich moslim te noemen. En hij weet voortaan wat islam betekent: polytheïsme. Al dat heidense gedoe door moslims vergelijk ik met wildplassen. Het heeft met beschaving te maken. Het is niet zo dat moslims wel eens hoog nodig moeten religieus wildplassen, nee, zij moeten duidelijk ATIJD HOOG NODIG wildplassen. En voor al die duidelijkheid lopen er vele domme irritante islamitische moslima's wild te plassen door middel van hun schaamhaarlap om het hoofd.

Het is maar goed dat Mohammed niet de laatste profeet was, anders reden we nu op kamelen inplaats van op de fiets of in de auto.

Islam is de vrijwillige celstraf van het verstand
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Onslaught01
Berichten: 16
Lid geworden op: zo jan 22, 2012 11:56 am

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Onslaught01 »

Het is handig als je ook je bewijzen toont vanuit de Islam met een bron. En niet copy c en copy v whistling:
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Onslaught01 schreef:Het is handig als je ook je bewijzen toont vanuit de Islam met een bron. En niet copy c en copy v whistling:
Pardon? Is er iets mis met je eigen verstand? Ben ik niet duidelijk en glashelder geweest? Ik spreek godverdomme in je eigen taal. De taal van de onzin en veel te lang durende achterlijkheid:

DE KORAN

Me dunkt dat ik alles dat ik geponeerd heb, onderbouwd heb met de sura's uit dat schlemielig dunne boekje koran. Dat boekje is nog geen 2 % van de inhoud van de bijbel. Kinderachtig gebruik van grote letters en dik papier hebben ervoor gezorgd dat de koran nog een beetje lijkt op een voornaam goddelijk boek. Waarom zijn moslims noot eerlijk en laten de koran als het heilige boekje van God niet in zijn waarde van eenzame onbenulligheid? Waarom is de bijbel een boek dat bestaat uit vloeipapier waarmee cigaretten worden gedraaid en uit kleine letters is samengesteld? Dat is misschien uit respect voor moslims. Ga je de bijbel typografisch vormgeven op dezelfde wijze als de koran dan kom je uit op een boek van een meter vijftig dikte (1,50 m). Want de bijbel is vijftig keer zo groot qua inhoud als de koran.

Vandaar dat Allah ook herhaaldelijk in de koran verwijst naar zijn eerdere boeken die Hij aan de mens ter lering heeft gezonden. De koran is slechts een beknopte misslukte en slecht vervalste weergave in het kort van de eerdere boeken van Allah.

Ik heb het niet verzonnen als een banaan. Want het staat allemaal in de koran. De koran van analfabeet, pedofiel, viezerik, grootste sadist aller tijden, onbetrouwbare leugenaar en roverhoofdman Mohammed.

Of vorm jij de uitzondering onder de moslims die niet weet dat Mohammed zich een meisje van zes (Aisha) toeëigende en haar net zolang probeerde te neuken tot het eindelijk lukte toen zij negen was? Ook dit heb ik niet verzonnen. Het komt allemaal uit de mond (hoge hoed) van ziekelijk religieus heidens geestelijk gestoorde islam-geleerden.

De islam is de enige religie in de wereld die met trots omgeven en een bord voor het hoofd te koop loopt met zijn weerzinwekkende seksuele aberraties
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De leugen van godsdienstvrijheid in islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

"Steniging hoort bij de vrijheid van godsdienst."

Aldus enkele wijze in de koran gespecialiseerde imams en andere gezaghebbende koran getrouwen die zich de wonderbaarlijke eigenschappen van ‘allah’ hebben weten machtig te maken. Zo ook in Zwitserland. Dat mag dan wel zo zijn, maar wie in zijn islamitisch geloof de steniging niet gelooft en zijn geloof richt op een ander geloof, moet constateren dat er van godsdienstvrijheid weinig over blijft. Hem of haar wacht dan namelijk de onverbiddelijke consequentie van de boosaardigheid van het meest weerzinwekende geloof ter wereld dat ooit bestaan heeft, namelijk dat van de ver weg van de menselijkheid op hol geslagen dolle achterlijkheid uit 1400 jaar woestijn geschiedenis van het analfabetisme. Islam dus! Je bent namelijk je leven nooit zeker binnen de maffia praktijken van het islamitisch geloof. Dat criminele islamitische roverstuig begint al bij de geboorte van elk woestijnkind in een islamitisch verpeste omgeving zijn haat nagels te planten in de normen en waarden van een kennisbeschaving. Van een pasgeboren jongen wordt schaamteloos een stuk van de schepping vernietigd. En zoiets kan het beste vergeleken worden met de tatoeëring van een hakenkruis op de borst. Zelfs dat niet eens. Een tatoeëring kan weggehaald worden en vervangen worden met transplantatie van huid. Zou dat ook kunnen met het pikkie van een moslim? Of van een jood? Want dit hysterisch weerzinwekkende onvrijwillige kannibalisme mag toch niet langer tot onze moderne beschaving van het gezonde verstand gerekend worden? Moslims en joden of wie dan ook die zoiets een ander aandoet is geestelijk gestoord en hoort eigenlijk de rest van zijn leven uitgesloten te worden. Dit soort mensen kan het beste opgeruimd worden in de schone welriekende naar ‘vrede’ puffende kont van de god van Abraham. Het lijkt wel of al die besneden joden en moslims de wet hanteren van: Ze hebben mij bij mijn lul te grazen genomen, dus laat ik ook de uit mijn zaad voortgekomen mannelijke nakomelingen te grazen nemen.Godsdienstvrijheid in de islam bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Islam is in de kern een achterlijke geheel overbodige religie. Ach, we kennen langzamerhand wel alle uitvluchten, smoezen en leugens die met de islam en zijn gelovige aanhangers gepaard gaan. Het lijkt er steeds meer op dat die achterlijke hoogwaardigheidsbekleders van islam begrip aan ons willen vragen - nee, ons willen dwingen - hun afgrijselijke denkbeelden en ongezonde weerzinwekkende hersenen gestoorde geloofsovertuigingen te accepteren als de aanvaarde theorie van Einstein. Dat had best gekund als Einstein een moslim was geweest. :lol:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3962
Lid geworden op: di mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Eliabe »

Als we hier alle leugens van de islam willen vermelden zijn we snel klaar.
De islam is 1 grote leugen.
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is één grote leugen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Eliabe schreef:Als we hier alle leugens van de islam willen vermelden zijn we snel klaar.
De islam is 1 grote leugen.
Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat hij van leugens aan elkaar hangt. En met het tegenwoordige internet (oeiii, dat doe pijn!) komt er steeds meer duidelijkheid over islam. Namelijk dat het een wankel krakkemikkig onstabiel onbetrouwbaar leugenachtig slecht en onzorgvuldig in elkaar geflanst broddelwerkje is aan de hand van het pocket formaat boekje koran, het intens achterlijke van de pot gerukte primitieve Arabische woestijn verstand voor eersteklas islamitische sukkels.

Bij de Jehovah's Getuigen waren ze tenminste nog zo slim om een ieder af te raden op internet te gaan 'shoppen'. Want internet, zo luidde het parool, was een valstrik van satan de duivel. Je weet wel, van die slang die kon praten in de beginperiode van de mensheid. :-P
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Islam is één grote leugen

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:
Eliabe schreef:Als we hier alle leugens van de islam willen vermelden zijn we snel klaar.
De islam is 1 grote leugen.
Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat hij van leugens aan elkaar hangt. En met het tegenwoordige internet (oeiii, dat doe pijn!) komt er steeds meer duidelijkheid over islam. Namelijk dat het een wankel krakkemikkig onstabiel onbetrouwbaar leugenachtig slecht en onzorgvuldig in elkaar geflanst broddelwerkje is aan de hand van het pocket formaat boekje koran, het intens achterlijke van de pot gerukte primitieve Arabische woestijn verstand voor eersteklas islamitische sukkels.

Bij de Jehovah's Getuigen waren ze tenminste nog zo slim om een ieder af te raden op internet te gaan 'shoppen'. Want internet, zo luidde het parool, was een valstrik van satan de duivel. Je weet wel, van die slang die kon praten in de beginperiode van de mensheid. :-P
Om te beginnen zouden de Getuigen dan kunnen lezen dat hun Bijbelvertaling nogal 'bijzonder' is.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is geen vrede en liefde! Nooit geweest!

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Waarom hebben moslims zoveel moeite waar te nemen wat zij zien en ervaren? Niet in hun eigenlijke van achterlijkheid ten gronde gaande islamitische oorsprong in en om nabij Mekka, maar juist vooral daar waar zij en masse uit overtuiging voor gekozen hebben?

ONZE KENNISBESCHAVING

Liefde verenigt mensen. Bij liefde hoort vrede. Een juiste psychosomatische balans maakt de mens vrij en gelukkig. Niets van dit alles kenmerken de weerzinwekkende leringen van islam die zijn oorsprong vinden in de perverse walgelijk sadistische uitingen van de historische figuur Mohammed. Niet alleen berucht vanwege zijn analfabete kwaliteiten, maar vooral door zijn op hol geslagen corrupte ziekelijke hersengestoorde geest die blijkbaar volledig aan de aandacht van de niet zelfstandig kritische denkende moslim voorbij is gegaan. Het enige wat de moslim dan nog overblijft is het klaarblijkelijk overtuigend parasiteren op ONZE kennisbeschaving.

Over vrede en liefde gesproken!

Uit het boek der boeken waar de koran naar verwijst: het woord liefde.

Genesis: 7
Exodus: 3
Numeri: 1
Deuteronomium: 3
Jozua: 1
Rechters: 1
Ruth: 1
1 Samuël: 5
2 Samuël: 6
1 Koningen: 4
1 Kronieken: 2
2 Kronieken: 7
Ezra: 2
Nehemia: 3
Esther: 1
Job: 3
Psalmen: 35
Spreuken: 12
Prediker: 3
Hooglied: 11
Jesaja: 7
Jeremia: 7
Klaagliederen: 1
Daniël: 2
Hosea: 7
Joël 1
Jona: 1
Micha: 2
Zefanja: 1
Zacharia: 1
Mattheüs: 1
Markus: 1
Lukas: 1
Johannes: 7
Romeinen: 10
1 Korinthiërs 16
2 Korinthiërs 10
Galaten: 3
Efeziërs: 10
Filippenzen: 4
Kolossenzen: 5
1 Thessalonicenzen: 6
2 Thessalonicenzen: 3
1 Timotheüs: 7
2 Timotheüs: 7
Titus: 2
Filemon: 3
Hebreeën: 4
1 Petrus: 4
2 Petrus: 1
1 Johannes: 19
2 Johannes: 2
3 Johannes: 1
Judas: 2
Openbaring: 2

Totaal: 271

Over vrede gesproken.

Het woord ‘peace’ komt 27 keer voor in de koran. In de bijbel 334 keer!!!

Echter, in de welbekende stompzinnige vertaling van de koran in diverse talen: 75 keer. Daarvan betreft het 48 keer het overbekende kinderachtige lullige doozichtige tussen haakjes geplaatste van huichelarij afdruipende leugenachtige aftreksel dat nooit in staat was om een nageslacht van waarheid te verwezenlijken: (O Muhammad peace be upon him to them).

Dit is bedoeld als een naar ONZE kennisbeschaving toe bedoelde islamitische noodkreet om begrip te vragen voor alle agressieve moorddadige roversbende activiteiten door de psychopaat Mohammed bedreven, om het ongeregelde primitieve achterlijke heidense woestijn zooitje van islam toch nog enigszins met respect het daglicht van ONZE kennisbeschaving te laten verdragen.

Wij weten allemaal wel dat deze fascistische leugen pas de laatste jaren in de mode is geraakt bij islam. Ja ja, die islamitische nazi’s moesten wel, want het islam geweld stapelde zich maar op en op en op tot een grote berg die vanzelf naar Mohammed ging. Nou en? Niet zo vreemd met kennis van de koran, van de historische Mohammed met al zijn gewelddadige moord praktijken.

Maar ergens hebben die moslims wel gelijk. Net zoals zij zelf behoren zij tot die 90% van de mensheid, inclusief alle politici, die dom zijn en zichzelf maar al te graag keer op keer enthousiast voor de gek houden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85225
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Ariel »

Vergeet dit er dan niet bij te vermelden Hans.

De love in de koran is niet het liefhebben van mensen. Het is de liefde naar Allah too, waarschuwingen , en dat Allah niet houdt van....
Een paar voorbeelden.

and it may happen that ye love a thing which is bad for you.
If ye love Allah, follow me; Allah will love you and forgive you your sins.
Those who love the life of the world more than the Hereafter,
Lo! those who love that slander should be spread concerning those who believe
Would one of you love to eat the flesh of his dead brother?
And love wealth with abounding love.

Echte onvoorwaarlijke liefde van Allah naar zijn slaven vind je niet in de koran.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam bestaat louter uit leugens!

Bericht door Hans v d Mortel sr »

LEUGEN nummer 5.

De meest gore brutale leugenachtige leugen is wel dat moslims schaamteloos het volgende beweren over de islam:

Islam betekent vrede

Waarom zeggen die onacceptabele hufters niet: Islam IS vrede! Dat vroeg ik mij af en toen schoot mij het volgende te binnen:
"En dit hoeft niemand te verwonderen; want ook Satan zelf vermomt zich als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, dat ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars der gerechtigheid." (2 Korintiërs 11:14, 15)
Je hoeft maar om je heen te kijken, in de straat, in de supermarkt, en zelfs in de universiteit; want zij, die zich voordoen als dienaars der gerechtigheid willen graag herkend worden als behorend tot de hoofddoekenreligie waarvan Satan in de persoon van de historische Mohammed 1400 jaar geleden werd belicht door de engel van allah, de ultieme wurg grage Satan's knecht van het kwaad, in de Arabische woestijn bedacht vanuit het hersenrot van Mohammed.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8527
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door H.Numan »

Dit concept is overgenomen door de USSR en communisten wereldwijd. Ze noemden HUN vorm van vrede 'mir'. Inderdaad, het Russische woordenboek vertaalde dat als mir = vrede. Maar de encyclopedie ging iets verder: vrede (mir) is de toestand waarin de wereld zal verkeren, wanneer de klassenstrijd gewonnen is, en iedereen communist is.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

VZMH

Bericht door Hans v d Mortel sr »

H.Numan schreef:Dit concept is overgenomen door de USSR en communisten wereldwijd. Ze noemden HUN vorm van vrede 'mir'. Inderdaad, het Russische woordenboek vertaalde dat als mir = vrede. Maar de encyclopedie ging iets verder: vrede (mir) is de toestand waarin de wereld zal verkeren, wanneer de klassenstrijd gewonnen is, en iedereen communist is.
In deze dynamische internet-tijd heb ik nog nergens - Stalin (vzmh) of Hitler (vzmh) - gelezen.

Maar mohammedanen van dik tot dun, van zwak tot fanatiek gelovig, houden vol met hun weerzinwekkende overtuiging ten aanzien van de historische Mohammed

(VZMH)

Ergens moet ik er wel om lachen bij zoveel onnozelheid door moslims. Want vzmh wordt altijd tussen haakjes geplaatst. Humor? Ik dacht het niet. Wel volslagen hysterische idioterie van de verheven islamitische godsdienstwaanzin ten voeten uit.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: zo mei 19, 2013 3:54 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Marieke »

Over leugen van de Islam gesproken: is het een leugen dat binnen het islamitische geloof geduld als een grote deugd wordt gezien??? Dat heb ik toevallig ooit eens in een tijdschrift gelezen. Is dat waar??? (Geduld is trouwens iets wat ik ook véél meer zou kunnen gebruiken, dus zou ik het wel goed vinden als dat als een groot goed wordt gezien daar).
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Ali Yas »

Marieke schreef:Over leugen van de Islam gesproken: is het een leugen dat binnen het islamitische geloof geduld als een grote deugd wordt gezien??? Dat heb ik toevallig ooit eens in een tijdschrift gelezen. Is dat waar??? (Geduld is trouwens iets wat ik ook véél meer zou kunnen gebruiken, dus zou ik het wel goed vinden als dat als een groot goed wordt gezien daar).
Ik denk dat dat wel klopt. Dat geduld is echter verbonden met fatalisme: als er ellende is: niet er iets aan doen, maar geduldig zijn.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85225
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Ariel »

Ali Yas schreef:
Marieke schreef:Over leugen van de Islam gesproken: is het een leugen dat binnen het islamitische geloof geduld als een grote deugd wordt gezien??? Dat heb ik toevallig ooit eens in een tijdschrift gelezen. Is dat waar??? (Geduld is trouwens iets wat ik ook véél meer zou kunnen gebruiken, dus zou ik het wel goed vinden als dat als een groot goed wordt gezien daar).
Ik denk dat dat wel klopt. Dat geduld is echter verbonden met fatalisme: als er ellende is: niet er iets aan doen, maar geduldig zijn.
En geduld hebben met het verspreiden van Islam . Nu een keer niet met het zwaard tekeer gaan , maar heel geduldig wachten totdat ze sterk genoeg zijn om het westen te onderwerpen aan Islam.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8527
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door H.Numan »

Geduld hebben ze nooit echt gehad. Elke keer als ze BIJNA de totale overwinning hebben behaald lopen ze vast. Om tot zover te komen moesten ze alles uit de kast trekken, en na die nederlaag terug trekken. De eerste keer was bij Roncevalles, in het Frankische Rijk. De volgende keer was in de Balkan, na de kruistochten. Toen Lepanto, op zee. En Malta. Vervolgens het beleg van Wenen. Daarna is het weer rustig, tot de oliecrisis. En nu zitten we weer op een hoogtepunt.

Elke keer gaan ze tot het uiterste door. (Ik denk dat Japanse kamikazes ze daar voor zouden bewonderen.) Maar juist omdat ze doorgaan tot ze zonder logistiek komen te zitten krijgen wij elke keer weer een adempauze. In die adempauze hebben we net genoeg tijd om ons voor te bereiden op de volgende aanval.

Kijk eens op die site die Friso belasterd. Je wordt gewoon misselijk als je die bagger leest. Als wij dit soort braaksel zouden publiceren wordt het forum VANDAAG gesloten, en alle moderatoren gearresteerd. Ga er maar vanuit dat voor zoiets ze alles uit de kast trekken. Uiteraard doen we dat niet, maar het geeft wel wat aan. Zelfs de krakertjes op indymedia gaan lang zo ver niet.

Namelijk, dat er met twee hele verschillende maten gemeten wordt. De vraag is voor hoelang. Op een gegeven moment worden dit soort praalhanzen ongeduldig. Ze weten dat ze onkwetsbaar zijn, en gaan dan verder dan binnenskamers. Andersom, op een gegeven moment zal dit toch publiek bekend worden. Okay, op dit moment zullen alle media het als geen nieuws niet willen publiceren. Tot het moment dat iemand dat toch doet. En dan is het land te klein.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Arabieren zijn van huis uit leugenaars en oplichters

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Marieke schreef:Over leugen van de Islam gesproken: is het een leugen dat binnen het islamitische geloof geduld als een grote deugd wordt gezien??? Dat heb ik toevallig ooit eens in een tijdschrift gelezen. Is dat waar??? (Geduld is trouwens iets wat ik ook véél meer zou kunnen gebruiken, dus zou ik het wel goed vinden als dat als een groot goed wordt gezien daar).
Ik denk dat dat wel klopt. Dat geduld is echter verbonden met fatalisme: als er ellende is: niet er iets aan doen, maar geduldig zijn.
Die vlieger gaat niet altijd op. Dat is met alles zo. Niets is uniform bij de mensheid. Een normaal mens in welwillend conclaaf bijeen gekomen had al heeeeel lang geleden dat zogenaamde Palestijnen vluchtelingen probleem allanggg opgelost. Komt dit omdat de Palestijnen zo geduldig zijn met een afwachtende houding in de devote geest van 'allah's wil is bepalend voor de oplossing van ons probleem?

Het zou best kunnen wanneer de Palestijnen met hun eeuwige vluchtelingenstatus met rust gelaten waren. Maar . . . het is dagelijks wereldwijd nieuws! Je moet een hond net zolang ophitsen en gek maken tot hij gaat grommen en bijten. En wie heeft de Palestijnse hond opgehitst? Daar praat men liever niet over. Je wijst gewoon een onschuldige aan. Israël. Die twee worden tegen elkaar opgehitst. Met dit verschil dat Israël geen kenmerken van een hond heeft. Dat is teleurstellend en tegen het zere been van de links fascistisch socialistische Goedmensch politiek.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Arabieren zijn van huis uit leugenaars en oplichters

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:Met dit verschil dat Israël geen kenmerken van een hond heeft. Dat is teleurstellend en tegen het zere been van de links fascistisch socialistische Goedmensch politiek.
Aha, dan heb je toch de olifant in de kamer gemist. Want Israël is een bezetter. Net als Nazi-Duitsland. :crazy:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Niemand zit te wachten op rotzooi uit islamitische zandba

Bericht door Hans v d Mortel sr »

We hebben oren om naar de mening van anderen te luisteren. Maar ook om van prachtige muziek te genieten. Muziek waaraan de islam part noch deel heeft gehad, noch aan de mening van anderen en helaas ook nu nog het laat afweten om reden van islamitische aard. Van het leven genieten is een not done issue in de islamitische bekrompen woestijn filosofie die 1400 jaar terug gaat naar de hoogtij dagen van het Arabische analfabetisme, gerijpt in afgoderij, oorlogsretoriek en intolerantie, die vormgegeven werd door de Arabische oorlogscrimineel, terrorist en psychopaat Mohammed. Deze Mohammed was geestelijk toebedeeld met voornamelijk ziekelijk sadistische hersenspinsels die door de zelfstandig kritisch weldenkende mens als verwerpelijk beschouwd dient te worden en totaal ongeschikt voor onze tolerante kennisbeschaving.

Top Ten most beautiful classic songs of all time. (speciaal voor Ariel en Mercator)Als ik deze muziek beluister voel ik na een tijdje een automatische walging over me heen komen die veroorzaakt wordt door de gedachte aan een steeds vaker onaangepaste opdringerige islam in onze muzikale kennisbeschaving. Miljoenen composities van de mooiste klassieke composities tot country & western, beat, rock&roll, salsa, beebop. rumba, tango, dixyland, jazz, hiphop, en ga zo maar door . . . Wat is in godsnaam dan nog de toegevoegde waarde en zinvolle betekenis van zoveel woestijn achterlijkheid en primitief heidendom voor onze politieke met de Goedmensch geëngageerde machthebbers als niets, maar dan ook niets van een bijdrage te vinden is in de historie en hedendaagse werkelijkheid van de islam waarvan ons luisterend oor en oog zou kunnen genieten?

Want ook al die prachtige geschilderde kunstwerken door de eeuwen heen zijn aan de inventiviteit en het creatieve denkvermogen van de islam voorbij gegaan. Uit ontzag en respect voor de bakerpraatjes van een seniele Arabische analfabete oorlogszuchtige criminele oversekste woestijn potentaat met de naam Mohammed. Het is een van de ontelbare huichelachtige leugens en verdrongen waarheden over islamitisch toegevoegde waarde aan onze westerse kennisbeschaving.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16505
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Arabieren zijn onbetrouwbaar. Net zoals Hitler

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:Met dit verschil dat Israël geen kenmerken van een hond heeft. Dat is teleurstellend en tegen het zere been van de links fascistisch socialistische Goedmensch politiek.
Aha, dan heb je toch de olifant in de kamer gemist. Want Israël is een bezetter. Net als Nazi-Duitsland. :crazy:
Klopt! En dat moeten we voorlopig vooral zo houden, zolang Gibraltar en de Falkland eilanden nog aan GB toebehoort. Maar met alleen dit feit te constateren komen we geen meter vooruit op het pad van de rechtvaardigheidsdiscussie.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19601
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Niemand zit te wachten op rotzooi uit islamitische zandb

Bericht door mercator »

'Hans van de Mortel' schreef:Wat is in godsnaam dan nog de toegevoegde waarde en zinvolle betekenis van zoveel woestijn achterlijkheid en primitief heidendom voor onze politieke met de Goedmensch geëngageerde machthebbers .
Dat vind ik een nog meer fascinerende vraag als deze:
Hoe komt het in godsnaam dat honderden miljoenen debiele moslims zichzelf al 1400 jaar moedwillig van de domme houden en niet mee willen surfen op de technische en culturele vooruitgang door de Westerse mens geschapen?
Wat hebben onze goedmensen toch met het willen importeren en faciliteren van 24 karaats achterlijkheid, terwijl zij zélf bepaald niet achterlijk zijn ?
Ik kan één analogie bedenken:
Generaties boeren bewerken de grond, leggen moerassen droog, ontdekken nieuwe teeltmethoden tot nut en gewin van het algemeen, kortom stampen een modelboerderij uit de grond. De overige domme boertjes kijken afgunstig en met knorrende magen toe, maar ze vertikken het om te leren van de succesvolle boer omdat ze daar te dom en te lui voor zijn, en hun tijd liever met hun kont omhoog doorbrengen in een lokaal waar ze de fictie "Allah" aanbidden.
En wat doet de succesvolle boer ? Die zet zijn royaal gevulde schuren open, geeft al zijn gesofisticeerde gereedschap weg aan de kneusjes, laat die in zijn herenwoning alles verzouten en in geen tijd schiet er van heel zijn modelboerderij niks meer over.

Ik kan de analogie ook verduidelijken met een door de boer zelf georganiseerde ratten-, muizen- of sprinkhanenplaag.
Maar dat mag niet want dat zou verwijzen naar bepaalde-overigens heel geschikte-propagandatechnieken uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85225
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Alle leugens van Islam op een rij

Bericht door Ariel »

'Hans van de Mortel' schreef:Wat is in godsnaam dan nog de toegevoegde waarde en zinvolle betekenis van zoveel woestijn achterlijkheid en primitief heidendom voor onze politieke met de Goedmensch geëngageerde machthebbers .
Misschien dit?
Anti-kolonialisme en anti-kapitalisme drijfveer voor steun Moslimbroeders
Geplaatst door Michael van der Galien

Waarom westerse progressieven radicale moslims steunen, vraagt u? Hier het antwoord.

De afgelopen dagen zijn steeds meer klassiek liberalen, realisten, conservatieven en wat dies meer zij zich hardop gaan afvragen waarom progressieven de Moslimbroeders en andere radicale moslims zo gepassioneerd steunen. Hoe kan het toch dat Petra Stienen pro-Moslimbroeders propaganda verspreidt op de Publieke Omroep, Bram van Ojik van de pacifistische partij GroenLinks oproept tot een militaire interventie in Syrië, en Barack Obama vliegdekschepen naar de regio stuurt om de extremistische Syrische rebellen aan de macht te brengen?

Als je oppervlakkig naar de politieke denkbeelden van dit soort Gutmenschen kijkt is het volstrekt onlogisch. De Moslimbroeders en hun ideologische bondgenoten zouden immers een natuurlijke vijand van ze moeten zijn, want zwaar gelovig, vrouw-onvriendelijk, homo-hatend en militaristisch.

Op dat oppervlakkige niveau is het inderdaad nauwelijks te bevatten, maar als je ze beter bestudeert valt het je al snel op dat de werkelijke ideologie van 'progressief' Nederland (Europa en Amerika) anders is dan men u wil doen geloven.

Er staan namelijk twee ideologiën, die progressieven met elkaar hebben vermengd, aan de basis van de progressieve beweging: anti-kolonialisme en anti-kapitalisme. Alles dat zij doen - ook in het Midden-Oosten - is daarop terug te voeren. Laat me u dat puntsgewijs uitleggen:

1. Ze geloven werkelijk dat kapitalisme fout is. Het is de bron van al het kwaad in de wereld (je zou kunnen zeggen: inclusief punt twee)

2. Daarnaast geloven ze dat westerse landen zich al decennia zo niet eeuwenlang als kolonialisten gedragen. Tegenwoordig wordt die koloniale mantel in hun optiek vooral gedragen door Amerika

3. Vervolgens komen we uit bij de moslimbroeders en andere fundamentalisten die anti-kapitalistisch zijn

4. En anti-kolonialistisch

5. Zij zijn 'echt', aldus progressieven - zij horen bij het land, de cultuur, etc. Christenen en anderen zijn niets meer of minder dan tools van het christelijke, kapitalistische en koloniale westen

Hoe gek het ook mag klinken voor westerlingen die de progressieve beweging vooral zien als een soort van extreem vrouw- en natuur-vriendelijke regenboogclub van zichzelf een beetje te serieus nemende socialisten, past het dus prima bij hun denkbeelden om geweldadige moslimfundamentalisten te steunen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/ ... imbroeders
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie