Een Koranverbod?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Een Koranverbod?

Bericht door Pilgrim »

Koran-verbod?

Geplaatst op 1 mei 2018

Afbeelding

Welke verplichting heeft een democratische Duitse regering wanneer in een fundamenteel boek, waarin wordt opgeroepen tot moord, oorlog, intolerantie en nog veel meer, in tegenspraak is met de grondwet van de Bondsrepubliek? Het boek zou eigenlijk onmiddellijk uit het openbare leven verwijderd en verboden moeten worden. Bij dit boek gaat het om de koran. Het is, zoals bekend, de onontbeerlijke basis van de islam voor iedere moslim; de islam zonder de koran is geen islam.

Een koran-verbod zou dus onvermijdelijk zijn wanneer men de oorzaken van islamitische terreur en zijn dictatuur wil bestrijden. Daarbij gaat het niet om de mensen uit het islamitische cultuurgebied. Zij zijn misleid en gemanipuleerd en net zoals de ongelovigen zelf ook slachtoffers. Ze hebben in Europa de geweldige gelegenheid om kennis te maken met een haat- en geweldvrij leven op de democratische basis van de westelijke, christelijk-joods beïnvloede cultuur.

De westelijke politiek heeft inmiddels in het kader van de vluchtelingencrisis ingezien dat een afhandeling alleen succesvol is wanneer men de oorzaken bestrijdt. De veroorzakers van de crisis zijn bekend en bevinden zich grotendeels in het islamitisch-Arabisch gebied. ISIS bijvoorbeeld motiveert de gerechtvaardigheid voor zijn mens-verachtend en wreed optreden met de koran. De terreurgebeurtenissen sinds 2014/2015 leveren de “beste” bewijzen.

Dan is het de vraag: Wat leert de koran?

1.Bereiken van gewelddadige wereldheerschappij
2. Afwijzing van democratie
3. Verbod op integratie
4. Verdragen met andersdenkenden/ongelovigen zijn waardeloos
5. Intolerantie
6. Handleiding voor oorlog en terreur
7. Beloning voor zelfmoordaanslagen
8. Ongenadigheid tegenover andersdenkenden
9. Handleiding voor de moord op andersdenkenden (ongeveer 200 keer)
10. Tegen gelijkberechtiging van man en vrouw
11. Vrouwen zijn in principe tweederangs mensen
12. Seksueel geweld in het huwelijk
13. Gedwongen huwelijken
14. Verhulling-gebod
15. Handleiding om te liegen en te misleiden
16. Enz., enz.

CONCLUSIE
  • Verbod op de koran in Duitsland
  • Onmiddellijke beëindiging van het islamonderwijs op Duitse scholen
Koranverzen

Ad 1. Gewelddadige wereldheerschappij bereiken


Soera 8, vers 39: “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

Ad 2. Afwijzing van democratie

Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.”

Ad 3. Verbod op integratie

Soera 3, vers 118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.”

Soera 60, vers 13: “O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is; zij wanhopen aan het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen aan hen, die in de graven liggen.”

Ad 4. Verdragen met andersdenkenden/ongelovigen zijn waardeloos

Soera 9, vers 1: “Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie je een verdrag hebt gesloten.”

Ad 5. Intolerantie

Soera 3, vers 85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”

Soera 9, vers 84: “En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf, want zij verwierpen Allah en Zijn boodschapper en stierven, terwijl zij overtreders waren.”

Ad 6. Handleiding voor oorlog en terreur

Soera 2, vers 2016: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.”

Ad 7. Beloning voor zelfmoordaanslagen

Soera 3, vers 157: “En als je voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft, zal Allah’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.”

Ad 8. Ongenadigheid tegenover andersdenkenden

Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek [in andere vertalingen: sla hen het hoofd af] en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”

Ad 9. Handleiding voor de moord op andersdenkenden

Soera 2, vers 191: “En dood hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, dood hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

Ad 10. Tegen gelijkberechtiging van man en vrouw

Soera 4, vers 34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”

Ad 11. Vrouwen zijn in principe tweederangs mensen

Soera 2, vers 282: “...En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd...”

Ad 12. Seksueel geweld in het huwelijk

Soera 2, vers 223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”

Ad 13. Gedwongen huwelijken

Soera 4, vers 25: “...hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. U bent van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters...”

Ad 14. Verhulling-gebod

Soera 33, vers 59: “O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Ad 15. Handleiding om te liegen en te misleiden

Soera 3, vers 54: “En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.”

Soera 52, vers 42: “Willen zij een plan smeden (tegen u)? Maar de ongelovigen zullen door hun eigen plan worden gevangen.”

Islamitische wereldstrategie:
  1. Nadat de gemeenschap (van de moslims) goed georganiseerd is, moeten de verantwoordelijke leiders zich ervoor inspannen dat de moslims als religieuze gemeenschap met haar eigen karakteristieken door de autoriteiten erkend worden.
  2. Nadat de erkenning van de gemeenschap is verkregen, moet verzocht worden dezelfde rechten te krijgen als de overige religieuze gemeenschappen.
  3. Uiteindelijk kan ook door een politiek geconstitueerde gemeenschap geprobeerd worden politieke rechten in een natie te verkrijgen.
  4. Nadat deze rechten zijn toegestaan, dient de gemeenschap te proberen haar karakteristieken in het hele land te veralgemeniseren.
Passage uit “Islamic Council of Europe”: “Muslim Communities in non-Muslim States”. Artikel van M. Ali Kettani, april 1980, pagina 105.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Joachim Müller

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/01/koran-verbod/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24018
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Een Koranverbod?

Bericht door King George »

Nog beter is zo weinig mogelijk Moslims in Europa. Het is door onze mercator al eerder opgemerkt: De Islam is het virus en de Moslims zijn de dragers. De Islam moet weg uit Europa en terug naar hun quarantaine de zandbak. Je kan de Islam ook bezien als een opiaat. Dan is de Islam het (maatschappelijke) crack en de Moslim de verslaafde. Hoe dan ook: De wegen tussen Europa en de Islam dienen te worden gescheiden. De Moslims moeten ofwel Europa verlaten, dan wel de Islam, zeg maar afkicken van de Islam.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24018
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Een Koranverbod?

Bericht door King George »

En helaas is aan een verslaving eigen dat het opiaat de de verslaafde de baas is en niet andersom. Het opiaat overheerst en domineert het leven van de de verslaafde. Zijn dagelijkse leven staat in het teken van het bevredigen van de verslaving middels het vergaren en het toedienen van het opiaat waaraan hij verslaafd, dus waar hij afhankelijk is. Voor de Moslim houdt het bevredigen van zijn verslaving aan het (maatschappelijk) crack de Islam in dat hij een dagtaak heeft aan het vergaren en het toedienen van het Islamitische vergif. En wat dat voor invloed heeft op wat er in hun hoofden rond gaat rond waren en wat voor handelen daaruit valt te verwachten laat zich raden. Daar kan alleen maar ellende uit voortkomen. Aan de boom herkent men de vruchten. En de rotte boom de Islam kan alleen maar rotte vruchten afwerpen.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie