Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Waarom slaan bepaalde moslims, waar dan ook, elkaar en anderen de hersens in? Hoort geweld en de drang tot overheersing en bekering bij de essentie van de islam?
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Ook in Zweden doen ze dus actief aan 'mooipraten' van alles wat met migratie te maken heeft.
Zoals bij ons een overval een 'meningsverschil over vermogensbeheer' wordt geneomd zo noemen ze in Zweden dus een granaatexplosie een 'plotselinge beschadiging van zaken' .
Kleine leugens, grote leugens, statistieken.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Klokkenluiders: Top van Inspectie Justitie & Veiligheid liet zich beïnvloeden

Koen Voskuil 28 jan. 2020

Afbeelding

Onder druk van topambtenaren heeft de Inspectie voor Justitie & Veiligheid jarenlang onderzoeksresultaten aangepast, waardoor gevoelige informatie is weggehouden voor de Tweede Kamer. Dat stellen klokkenluiders. De top van Justitie zette een onderzoek naar hun klachten stop.

Maar liefst zeven medewerkers van de Inspectie Justitie & Veiligheid zijn in 2017 naar de coördinator Integriteit gestapt. Ze dienden klachten in over een cultuur van “oneigenlijke beïnvloeding”, waardoor politiek onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken werden geneutraliseerd of zelfs weggelaten voor partijen als de Tweede Kamer.

Met name hun onlangs opgestapte baas van de inspectie, Inspecteur-generaal Gertjan Bos, was gevoelig voor externe druk. Dat zeggen diverse bronnen binnen en rond de inspectie tegen deze krant.

Volgens de klokkenluidende inspecteurs heerste er jarenlang een verkeerde cultuur bij de Inspectie. Sommige inspecteurs kregen burnout-achtige klachten. Anderen gingen bewust eerder met pensioen. Als voorbeelden van beïnvloeding noemden ze onderzoeken naar de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez en de IND.

Martelvideo's
In dat IND-onderzoek is er volgens de inspecteurs zeer gevoelige informatie buiten het rapport gehouden. Bekend was dat op telefoons van asielzoekers martelvideo’s en kinderporno is aangetroffen. Daar is niet in alle gevallen onderzoek naar gedaan. ,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een AZC”, aldus een bron bij de Inspectie. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.”

De justitietop liet de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek doen naar de in 2017 gemelde misstanden. De ADR zou eerst de totstandkoming van het rapport over de brandweerzorg onderzoeken en vervolgens de andere meldingen. Tot frustratie van de melders zette toenmalig plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ronald Barendse echter het onderzoek na de eerste fase stil. Het ADR-rapport werd ook niet naar de Tweede Kamer gestuurd. De cultuur van beïnvloeding ging daarna volgens hen door.

‘Politieke doodzonde’
SP-Kamerlid Ronald van Raak is geschokt dat de crisis bij de Inspectie J en V nu pas, via de krant, naar buiten komt. ,,Aan de top van dit ministerie is de waarheid slechts een optie. Nu blijkt opnieuw dat kritische onderzoeken zijn gemanipuleerd en klokkenluiders opzij zijn gezet. Informatie die de Tweede Kamer had moeten hebben. Ook lijkt het erop dat de Kamer bewust niet is geïnformeerd, met goedkeuring van de minister. Dat is een politieke doodzonde.”

Justitie en de Inspectie J en V ontkennen dat ze verkeerd met de affaire zijn omgesprongen. De Inspectie stelt dat het de Kamer altijd juist heeft geïnformeerd. Na het eerste ADR-onderzoek is een verbetertraject gestart. Volgens justitie was verder onderzoek niet nodig: ,,De achterliggende problematiek was namelijk dezelfde.” Dat de Kamer het ADR-rapport niet te zien kreeg, is volgens het ministerie ‘om privacyredenen’ gebeurd.

Met lood in de schoenen melden zeven ambtenaren van de Inspectie Justitie en Veiligheid misstanden binnen de eigen organisatie. Ze stellen dat onder externe druk inspectierapporten worden bijgesteld. Hun verbazing is groot als een onderzoek naar hun klachten vroegtijdig wordt stilgelegd. Lees hieronder een reconstructie en de reacties van Inspectie en het Ministerie.

‘Ik probeer, zeg maar, het rapport niet naar de Tweede Kamer te sturen’


Op de 35ste etage van het kolossale justitiegebouw aan de Turfmarkt in Den Haag klapperen verzamelde medewerkers van de Inspectie Justitie en Veiligheid in mei 2018 met hun oren. Horen ze Plaatsvervangend Secretaris-generaal Ronald Barendse, de een-na hoogste ambtenaar van justitie, nu écht zeggen dat een onderzoek naar misstanden op hun afdeling is stopgezet?

De bijeenkomst op de 35ste is het gevolg van een jarenlange onvrede binnen de inspectie. Zeven inspecteurs hebben in 2017 geklaagd dat de Inspectietop haar rug niet recht houdt. Wanneer onderzoeksresultaten met de onderzochte partij besproken worden, moeten regelmatig zaken uit hun rapport worden gecensureerd, is hun ervaring. Na zulke gesprekken, die hun baas Inspecteur-generaal Gertjan Bos vaak zelf voert, moet de toon van hun rapport zachter worden, conclusies veralgemeniseerd of in het ergste geval geschrapt. ,,Bos sloeg stelselmatig onderzoeken plat, door zaken weg te laten of te herschrijven”, zegt een inspecteur.

Burnouts
De cultuur van beïnvloeding die zij ervaren, leidt bij sommige inspecteurs zelfs tot burnout-achtige klachten. Anderen gaan hierdoor eerder met pensioen. Los van elkaar stappen de zeven inspecteurs naar de bedrijfsarts en naar de coördinator vertrouwenspersonen. Die laatste leidt de klachten door naar Secretaris-Generaal Siebe Riedstra, de hoogste ambtenaar op het ministerie. Riedstra spreekt in eigen persoon met vijf inspecteurs over de vermeende misstanden bij de Inspectie.

Bronnen die in de afgelopen maanden met deze krant hebben gesproken, stellen dat er al jarenlang een cultuur van ‘oneigenlijke beïnvloeding’ heerst bij de Inspectie J en V, die volstrekt onafhankelijk zou moeten opereren. Het ging volgens hen al mis bij rapporten rond de vorming van de Nationale Politie in 2013. Toen (de in 2017 overleden) korpschef Gerard Bouman bij de inspectie langs zou komen, zagen ze Gertjan Bos zichzelf oppeppen op de gang. ,,Hij was als de dood voor Bouman.” De voorbereiding had weinig zin, want na dat gesprek kwam Bos toch weer aan hun bureau met het verzoek om bevindingen in het rapport aan te passen.
  • Er zijn potentiële terroris­ten toegelaten in een AZC
    Inspecteur, Inspectie J en V
De klagende inspecteurs komen in 2017 met concrete voorbeelden van onderzoeken die zouden zijn gemanipuleerd. Eén onderzoek draait om de brandweerzorg, waarbij sprake zou zijn geweest van inmenging door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het tweede is een onderzoek naar de toepassing van de nekklem, naar aanleiding van de tijdens een arrestatie in 2015 gestorven Mitch Henriquez. Het derde onderzoek ligt politiek zo mogelijk nóg gevoeliger. Dat speelt zich af bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Asielzoekers die Nederland binnenkomen, worden gecontroleerd in de zogeheten ID-straat. Daar checken IND-ambtenaren zo goed mogelijk hun verhaal: klopt hun identiteit en de regio waaruit ze zeggen te zijn gevlucht? Klopt de vluchtroute? Om die reden lezen ze ook de telefoons van asielzoekers uit. Bij die controles, zo krijgt de Inspectie te horen, doen ambtenaren opzienbarende bijvangsten.

Expliciete video's
,,In telefoons van asielzoekers zijn expliciete video’s van martelingen gevonden”, vertelt een bron bij de inspectie. ,,Van die video’s is niet onderzocht of de beelden authentiek waren. Men wist dus niet of het een doorgestuurd filmpje betrof, of dat de asielzoeker zelf betrokken was bij een marteling.” Ook zou er op sommige telefoons kinderporno zijn aangetroffen. Met deze schokkende bijvangst zou de IND in sommige gevallen niets hebben gedaan, zo horen inspecteurs. ,,Er zijn potentiële terroristen toegelaten in een AZC. Dat mocht niet in het rapport verschijnen.”

Op de 35ste etage gaat het verhaal dat de IND-perikelen politiek te gevoelig liggen. ,,Van de leiding mochten deze signalen niet in het rapport richting de kamer worden opgenomen. Het rapport zou verschijnen vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.” Op 31 januari brengt de Inspectie J en V een persbericht naar buiten waarin geen vuiltje aan de lucht lijkt. Ze meldt dat ,,de opvolging van signalen uit de vreemdelingenketen op orde is.”

WODC-affaire
Als Nieuwsuur soortgelijke klachten over beïnvloeding naar buiten brengt bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, ook onderdeel van justitie, ontstaat er nieuwe onrust bij de Inspectie. Ze vinden de situatie bij hun dienst eigenlijk nog erger en trekken opnieuw aan de bel.

Het is plaatsvervangend secretaris-generaal Ronald Barendse die in februari 2018 een onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) laat instellen naar de gemelde misstanden bij de inspectie. Op papier wordt vastgelegd dat de ADR zich eerst zal richten op mogelijke beïnvloeding op het rapport over de brandweerzorg. Na afronding van dit onderzoek zullen de andere meldingen (naar o.a. de politie, Mitch Henriquez en de IND) aan bod komen, staat te lezen in een intern document dat in het bezit is van deze krant.

Op 7 mei 2018 brengt de Auditdienst Rijk een vertrouwelijk rapport uit van het onderzoek naar de brandweerzorg. De conclusie luidt dat er inderdaad sprake is geweest van inmenging, in dit geval door de NCTV, maar dat die inmenging wel heeft geleid tot een beter rapport. Verder doet de ADR een serie aanbevelingen. Zo moeten ambtenaren van de inspectie zich vrijer kunnen voelen om misstanden te melden.

‘Dan loopt het uit de bocht’
Inspecteur-Generaal Gertjan Bos roept zijn personeel op de 35ste etage bijeen om het rapport te bespreken. Hij zegt dat er werk aan de winkel is en dat het management aan de slag gaat met de bevindingen van de ADR. Maar als PSG Ronald Barendse aan het woord komt, zegt die iets opmerkelijks. Hij zegt dat hij niet de andere misstanden meer wil laten onderzoeken. ,,Het gaat me meer om de actie dan om de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat is de reden om juist niet nog andere dossiers te onderzoeken. Ik probeer, zeg maar, het rapport van de ADR ook niet naar de Tweede Kamer te sturen, dat heb ik met Grapperhaus afgesproken. Want alles wat je daar leest, geeft aanleiding tot nieuwe vragen. En dan loopt dit helemaal uit de bocht.”

Vooral de zeven ambtenaren die met hun ziel onder de arm naar de vertrouwenspersoon zijn gestapt, weten niet wat ze horen. ,,Het onderzoek naar de brandweerzorg was politiek gezien de minst gevaarlijke van de drie. Dat onderzoek heeft het managementteam tegengewerkt, om daarna het tweede onderzoek te blokkeren”, zegt er één. ,,Onze meldingen zijn dus nooit serieus onderzocht en de Tweede Kamer mocht er niets van weten.”

Kritische passages verwijderd
Ook na het ADR-onderzoek en alle verbeterpunten is de beïnvloeding van inspectierapporten doorgegaan, stellen verschillende bronnen aan deze krant. Zo zou een op 16 december verschenen rapport over het functioneren van de recherche zijn gecensureerd. ,,Het rapport was best kritisch, maar het oorspronkelijke rapport was kritischer”, zegt een bron.

Voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB beaamt dat. ,,Diverse bronnen melden mij dat conceptversies van inspectierapporten worden verstrekt aan de politie, waarna er aanpassingen volgen die de Inspectie overneemt. Dit leidt regelmatig tot irritatie, bij zowel onderzoekers van de inspectie als gegevensverstrekkers binnen de politie. Bij het laatste rapport over de kwaliteit van de recherche zijn kritische passages over het presterend vermogen op verzoek van de politie verwijderd.”

Afgelopen december heeft Inspecteur-generaal Gertjan Bos de Inspectie verlaten. Ambtenaren hopen dat zijn opvolger, voormalig officier van justitie Henk Korvinus, zich minder laat beïnvloeden. Eén van de inspecteurs zegt: ,,Nu het management is vervangen, hoop ik dat de inspectie de rol kan vervullen die het zou moeten. Ze moet pijnlijke conclusies durven trekken. Maar de conclusies werden tot voor kort dusdanig vervaagd dat niemand er iets mee kon. Het was u roept, wij draaien.”
Reacties

Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie van Justitie en Veiligheid ontkent dat de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd is geweest. ,,De Inspectie staat voor de kwaliteit van haar rapporten.”

De Inspectie zegt weet te hebben van de klacht over de integriteit van het brandweeronderzoek. ,,Zoals de minister aan de Kamer heeft gemeld, is de ADR tot de bevinding gekomen dat de ongewenste beïnvloeding niet kon worden vastgesteld.” Van andere klachten zegt de Inspectie niets te weten.

Over het aangehaalde IND-rapport erkent de Inspectie dat er informatie bekend was over ‘beelden op telefoons’ van asielzoekers. ,,Tijdens dat onderzoek is waargenomen dat er op verschillende locaties verschillend met die beelden werd omgegaan.” Dit is niet expliciet in de rapporten opgenomen. De Inspectie meldde ,,in algemene zin dat mogelijke signalen niet altijd uniform worden geïnterpreteerd.”

Ministerie Justitie en Veiligheid
Het Ministerie van Justitie bevestigt dat zeven medewerkers van de Inspectie naar vertrouwenspersonen zijn gestapt. Dit leidde in december 2017 tot twee formele meldingen over ‘mogelijke oneigenlijke beïnvloeding en de werkomgeving bij de Inspectie J en V’.

Het bewuste ADR-rapport naar een deel van die meldingen is volgens justitie niet openbaar gemaakt ,,omdat aan betrokken medewerkers vertrouwelijkheid was toegezegd. Beide melders hebben bij het doen van hun melding geen instemming gegeven om hun identiteit bekend te maken.”

Volgens justitie heeft de ADR in haar rapport verbeterpunten meegegeven aan de Inspectie J en V. ,,De melders zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het ADR-onderzoek en hoe de melding is afgehandeld. Hen is ook gemeld dat er is afgezien van vervolgonderzoek naar andere zaken, omdat de verbeteropdracht aan de Inspectie ook de andere elementen dekte. De achterliggende problematiek was namelijk hetzelfde.”

Voormalig Inspecteur-generaal Gertjan Bos
,,Ik heb me als Inspecteur-generaal altijd maximaal ingezet voor een onafhankelijk en onderzoekstechnisch zuiver functioneren van de Inspectie. Ik hechtte daarbij grote waarde aan kwalitatief goede rapporten. Van oneigenlijke beïnvloeding van genoemde onderzoekstrajecten is nooit sprake geweest. Dat kan worden afgeleid uit de vele kritische rapporten van de Inspectie over de afgelopen jaren.”

https://www.ad.nl/binnenland/klokkenlui ... ~a8ea44e4/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

De politie in Schotland heeft iets goeds gedaan, maar het geheim gehouden, aangezien de opgelegde mondiale politieke correctheid de waarheid vaak blokkeert. Het zou groot nieuws moeten zijn dat er weer een grooming-gang is opgerold toch? Er waren minstens 44 jonge slachtoffertjes, één is er door 28 mannen misbruikt een ander door 23... De 55 pedofiele verdachten van de groep waren van Koerdische, Afghaanse, Egyptische, Marokkaanse, Turkse Pakistaanse en Irakese afkomst.
www.thescottishsun.co.uk

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/28 ... van-de-vn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Macron reageert op de meer dan 120 mes-aanvallen per dag in Frankrijk – Hij stopt de registratie er van

By Urban Moving Systems - februari 22, 2020

Afbeelding

In totaal zijn tussen 2015 en 2017 ongeveer 44.000 mensen het slachtoffer geworden van een steekpartij in Frankrijk.

Sinds enkele jaren wordt Frankrijk geconfronteerd met een opleving van aanvallen en vooral steekpartijen.

De politie en de rijkswacht hebben het er moeilijk mee om dergelijke aanvallen precies te kwantificeren – alleen diefstallen waarbij dit soort wapens gebruikt worden, worden specifiek benoemd. De resultaten van de laatste studie van de National Observatory of Crime and Criminal Justice (ONDRP) naar delinquentie en strafrechtelijke reacties (ONDRP), die door het Franse dagblad Le Figaro zijn bericht, zijn echter wel verhelderend.

Dit laatste onderzoek van de organisatie – dat paradoxaal genoeg op 31 december wordt ontbonden – loopt van 2015 tot 2017. Zij schat dat het aantal slachtoffers van steekpartijen in deze periode is gestegen tot 44.000, wat neerkomt op een gemiddelde van 120 slachtoffers per dag.

Volgens Le Figaro komt dit cijfer overeen met 37 procent van de 118.000 mensen die gemiddeld elk jaar verklaarden dat ze fysiek geweld hadden ondervonden door een persoon die niet bij hen woonde op het moment van de gebeurtenissen.

Dit zijn gewoon aanvallen in de openbare ruimte, op straat, buiten een nachtclub, op het werk of op school. Dit cijfer plaatst aanvallen met een mes in de hoogste positie, vóór aanvallen met een toevallig wapen (34 procent), waaronder een stomp voorwerp, een stok of een steen, of die met een ander type wapen, zoals een knuppel of een traangasbus (20 procent), en die met een vuurwapen (9 procent).

Deze toename van het aantal mes-aanvallen maakt ook deel uit van het bredere perspectief van een algemene toename van het geweld, dat volgens Le Figaro sinds 2001 meer dan verdubbeld is, of het nu gaat om incidenten tussen personen (momenteel ongeveer 300.000 incidenten per jaar) of tegen de gezagsdragers (in 2019 werden meer dan 38 000 strafbare feiten aangegeven).

Daarnaast zijn de afgelopen twee decennia ook moorden en moordpogingen geëxplodeerd. In feite zijn deze misdrijven, die worden gekenmerkt door de intentie om te doden, of de misdaad nu succesvol was of niet, tussen 2001 en 2019 gestegen van ongeveer 2.200 incidenten tot meer dan 3.800 vorig jaar, een stijging van meer dan 70 procent.

Het ONDRP is een opmerkelijk discreet orgaan – misschien vanwege zijn onuitspreekbare acroniem – dat tot taak heeft verslag uit te brengen over de ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit en de criminele verschijnselen in Frankrijk en de strafrechtelijke reacties daarop. Deze voornamelijk statistische verslagen worden regelmatig gebruikt om te proberen de algemene toestand van het land in termen van delinquentie en criminaliteit te meten.

Het lijkt erop dat de belangrijkste zorg over deze officiële, openbare en over het algemeen vrij betrouwbare statistieken is dat ze kunnen worden gebruikt door onsympathieke media of “politieke onruststokers” die niet aarzelen om een vreselijk beeld van de werkelijkheid te schetsen.

Elk jaar, wanneer er onaangename misdaadcijfers opduiken, laten politici ze snel verdwijnen, minimaliseren ze of afleiden ervan af om tot de conclusie te komen dat de situatie weliswaar niet rooskleurig is, maar dat dit niet echt een ramp is.

Voor politici zijn het niet de auto’s die branden, het zijn niet de almaar toenemende schietpartijen, het zijn niet de enorme aantallen mes-aanvallen. Het probleem ligt eerder in het bestaan van deze statistieken, van deze cijfers, die blijkbaar sommigen zouden aanzetten om nog meer misdaden en overtredingen te plegen.

In dit verband is het niet al te verwonderlijk dat de premier uiteindelijk heeft besloten om dit intrigerende instituut, waarvan de missie een doorn in het oog van de regering is, af te schaffen: het Bureau zal tegen het einde van dit jaar zijn deuren sluiten.

https://amalek.news/2020/02/22/macron-r ... ie-er-van/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Hoe de Britse politie [islamitische!] kinderverkrachters beschermt
21 feb. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Paul Rimmer says: Police betrayed our children.

Onze kinderen zijn door de opgelegde politieke correctheid in gevaar, in deze video legt Paul Rimmer uit hoe kwetsbare misbruikte kinderen niet de hulp kregen die ze nodig hadden, omdat bepaalde mensen zich afzijdig wensten te houden, en hij zegt dat de politie de kinderen verraden heeft.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

De bevindingen over de Rotherham islamitische pedofilie verkrachting-bendes worden niet openlijk gepubliceerd, omdat, zo zegt “Home Office”, het niet in het algemeen belang is... De regering weigert officieel om de gegevens openbaar te maken. De “commotie ”is ontstaan nadat “The independent” onthulde dat bijna 19.000 vermoedelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting van kinderen door lokale autoriteiten in slechts één jaar werden geïdentificeerd, wat leidde tot hernieuwde oproepen voor “preventie-inspanningen”.
www.independent.co.uk

https://ejbron.wordpress.com/2020/02/24 ... -controle/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door sjun »

Intussen werd al wel een klokkenluider in de gevangenis opgesloten. Dit riekt naar een behoorlijke dhimmifificering van justitie. Niet enkel in het vVerenigd Koninkrijk, ook op andere plekken in Europa valt een verbond van Links met de politieke Islam op. Hoe lang nog zal fatsoenlijk Links haar eigen stoottroepen blijven dekken zonder voortaan als medeplichtig aan intimidatie en gewelddadigheden beschouwd te worden?
:shock:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door sjun »

Zou het om een voorbarige of om een openbarende berichtgeving gaan?

Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Op het moment lezen we in de media over halsafsnijders van IS die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen. En dan kan het gebeuren dat iemand in gedachten daarop inhaakt en zegt op de radio:
‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd.’
Dit werd gezegd door Frits Huffnagel, voorzitter van Pride Amsterdam.
Dergelijke politiek incorrecte ideeën kunnen niet. En dus:
COC eist in een open brief het aftreden van Frits Huffnagel, voorzitter van Pride Amsterdam, naar aanleiding van uitspraken die hij deed in het radioprogramma Spraakmakers. Daarnaast zegt het de samenwerking met stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) op tot gehoor is gegeven aan het verzoek.
[...]
COC Amsterdam distantieert zich van de volgens hen ‘zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten’. Bovendien vindt het bestuur dat stichting AGP niet juist op de uitspraken heeft gereageerd.
‘We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen, waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter,’ eist COC in de open brief. ‘We zien graag een ontwikkeling van uw organisatie die inclusiever is.’ COC schrijft de samenwerking met AGP op te schorten totdat de kwestie is afgerond.
En de reactie van Amsterdam Gay Pride?
‘Pride Amsterdam vindt dat personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid en/of genderidentiteit altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije westen, dus ook op Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder’. ‘Huffnagel heeft vorige week in een column nog aandacht gevraagd voor de situatie van lhbti’s in Tsjetsjenië,’ vervolgt de organisatie.
https://www.parool.nl/amsterdam/coc-eis ... ~b8166f21/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Wie zijn deze 96 clubjes wel niet?
Spoiler! :
31MAG
ACT UP NY (New York)
Amsterdam Black Women
Amsterdam Rainbow dress
Big Joanie
BIJ1
Black Archives
Black Queer and Trans Resistance
Caribbean Queer Salon
Chardine Taylor-Stone
Club NYX
COC Amsterdam
Colored Qollective
Comite 21 Maart
Dance with Pride
De Bovengrondse
De Roze Filmdagen
Dipsaus Podcast
Don’t Agonise, Organise.
Expreszo
Flesh In Tension (Leeds)
FOR ALL QUEENS!
Fufu & Dadels Podcast
Haagse Stadpartij
hello gorgeous
Hiv Vereniging
Hivos
Hollandse liefde
House of Flava (Leeds)
House of Vineyard
IHLIA LGBT Heritage
International Queer & Migrant Film Festival
Kai Isiah Jamal (London)
Kick Out Zwarte Piet Den Haag
KLAUW
Kutoer Collective
Landelijk netwerk biseksualiteit
Landelijke PvdA Roze Netwerk
Lilith Mag
Love Muscle (Leeds)
Mama Cash
Man-ish cave
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
Movement of Colour
Movement X
Netwerk Roze FNV (voorzitter Jolanda van Gool)
New Urban Collective
Niet normaal*
Our Space (Leeds)
PIC
Pink Marrakech
Pink Terrorists
Pinko Magazine (New York)
pisswife
Pon di Pride
Pride of Colour
Proud
QTI Coalition (Cambridge UK)
Queers4Climate
Rainbow Noir (Manchester)
Resist Their Reignbow
Robin Ramos Ambassadeur Pride Amsterdam
Rochelle van Maanen (Dekolonisatie Netwerk Voormalig Nederlands Indië)
Room 4 Resistance
RozeLinks
S.A.V.E. (Sex Workers Against Violence and Exploitation)
S.P.E.A.K.
Sarieke de Jong (Dekolonisatie Netwerk Voormalig Nederlands Indië)
SEHAQ
Southeast LGBT+United & friends
Stichting art. 1
Stichting Avanti Almere
Stichting Maruf
Stichting Ondersteboven
Stichting Prisma Groep
Stichting Stem op een Vrouw
Stichting TransMotion
Stichting Zami
Stop Blackface
The Hang-Out 070
Trans United Europe
Trans United Nederland
TranScreen
Transgender Filmfestival
Transnational Institute
Univeristy of Color
Utrecht BIJ1
Va Va Voom
Vereniging Ons Suriname
We Promise
We Reclaim Our Pride
Womens March NL
Wonda Women
Wel het is 1 pot nat want ze willen allemaal hetzelfde:
ze duwen Frits Huffnagel van homoboot
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/op ... nagel-weg/
Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen, vindt actiegroep #NotMyPride. 95 organisaties ondertekenen hun open brief aan het bestuur, waarin zij vragen om het vertrek van Frits Huffnagel.

Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen. Racisme, xenofobie en islamofobie zijn geen persoonlijke meningen waar u zich als organisatie van kunt distantiëren. Het zijn institutionele systemen die onderdrukking in stand houden waartegen Pride Amsterdam juist zou moeten strijden, of het nu lhbti+ vluchtelingen betreft of niet. Door een voorzitter als Frits Huffnagel aan te houden laat u zien dat Pride Amsterdam zich niet houdt aan haar eigen ‘Guiding Principles’.

Wij verwachten daarom dat Stichting Pride Amsterdam haar voorzitter laat aftreden en gaat werken aan een inclusiever bestuur waarin racisme, xenofobie en islamofobie pertinent geen plaats hebben.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85274
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Ariel »

Als ik Frits was, zou ik voor geen goud van de aarde meer voorzitter willen zijn van de Pride Amsterdam .

Laat deze gasten in hun sop gaar koken. Ik zou ze vertellen dat ze niet moeten zeuren als er straks weer wat homo's in elkaar geramd worden door "nieuwe nederlanders"

So far, vrijheid van meningsuiting.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

Het is een stuk of 100 Gutmenschen verenigd in 96 clubjes gelukt om Huffnagel lvoor de bus te gooien uit de homoboot te jonassen. Het hele bestuur stapt op: "ze bekijken het maar'.
Frits Huffnagel stapt op bij Pride Amsterdam
Voorzitter Frits Huffnagel van de stichting laat aan De Telegraaf weten dat het bestuur opstapt ’in belang van de Pride’. Carolien Gehrels, oud-wethouder van de hoofdstad, is gevraagd om als ’formateur’ op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1807645 ... -amsterdam
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »


Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door sjun »

Interessanter vind ik dan weer welke van deze kleine clubjes 'beterweters' ook door George Soros gefinancierd worden. Of mag ik dat niet vragen?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

"Frits Huffnagel stapt op bij Pride Amsterdam"
Dat blijkt helemaal niet erg te zijn want hun tentoonstelling (Gay Pride) met veel bloot vel gaat niet door .
Dat gedoe wordt ons dus bespaard.
Pride Amsterdam afgeblazen vanwege coronavirus
De Pride Amsterdam-feesten, inclusief de Canal Parade, gaan niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie zojuist bekend gemaakt. Ze zouden eind juli plaatsvinden.

De stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) zegt dat het niet verantwoord en ook niet haalbaar is om het evenement door te laten gaan. 'We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan', zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel.
[...]
Ook mag de stichting Amsterdam Gay Pride, omdat er al uitgaven zijn gedaan en geen inkomsten zijn, tachtig procent van het door de gemeente gegeven subsidiebedrag houden. Daarmee moet 'een gedeelte van het verlies in 2020' gedekt worden.
https://www.at5.nl/artikelen/201378/pri ... oronavirus
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24027
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door King George »

Halsema en Jetten kijken weg bij Marokkaanse rel-jongeren

14 mei 2020 06:24

De eerste keer ging hij nog achter zijn belagers aan en filmde de jongens die hem en zijn vriend uitgescholden voor ‘kanker homo’s.’ Toen er de tweede keer ook geschopt en gespuugd werd, durfde hij niet meer voor de camera van de Amsterdamse tv-zender AT5. Intimidatie werkt.

Het gaat slecht met het homostel, dat afgelopen week in Amsterdam-Oost voor de tweede keer in korte tijd is aangevallen. Een van hen lijdt aan posttraumatische stress. Ze willen weg uit Amsterdam: “Het is hier een hel”, zegt een van hen.

Een gesprek over die hel, op de landelijke televisie met hun advocaat, fractievoorzitter Rob Jetten (D66) en burgemeester Halsema, draaide 25 minuten lang om de oorzaak van het probleem heen. Gastvrouw Margriet van der Linden probeerde het welgeteld één keer: ‘Mevrouw Halsema, weet u om welke groep het gaat?’

De burgemeester hield haar antwoord vaag en probeerde weg te komen door de open deur, dat ‘het een illusie is om te denken dat homohaat onder één groep voorkomt’. Rob Jetten knikte de burgemeester toe. En zo kon iedereen verontwaardigd blijven en bleven de aanstichters onbesproken.

Er gaat iets goed en er gaat iets niet goed in het debat dat schrijver Arnon Grunberg sinds 4 mei nieuw leven heeft ingeblazen. Het is het debat over het veroordelen van mensen vanwege hun afkomst en de overlast van jongeren met een Marokkaanse achtergrond.

Wat goed gaat is dat eerste. Grunberg heeft de afgelopen dagen op radio en televisie uitgelegd om welke waarschuwing het hem gaat en waarom ‘Marokkanen’ daarbij horen. Mensen die ongevraagd worden ingedeeld bij een groep op basis van afkomst, geaardheid of geslacht, is een schending van het individu. En dat kan gruwelijk mis gaan.

Daarmee bewijst Grunberg iedereen een dienst. Niemand komt er goed vanaf als anderen hem veroordelen op basis van een groep waar hij toevallig toe behoort. Kijk maar naar de gevechten over kleur en ras die voortkomen uit het gif van de identiteitspolitiek.

Waar het debat misloopt is als achtergrond taboe wordt verklaard. Dat is aan de hand bij groepen Marokkaans-Nederlandse jongeren die door heel Nederland een buitenproportionele rol spelen in overlast op straat en de serieuze criminaliteit. Intimidaties van buurtbewoners, berovingen, rellen in zwembaden, geweld tegen homo’s.

Uit angst om te discrimineren en een bevolkingsgroep te demoniseren hebben veel politici, bestuurders en journalisten besloten het fenomeen ‘Marokkaanse probleemjongeren’ niet meer als zodanig te benoemen. In plaats daarvan lezen we termen als ‘jongeren’, ‘tieners’ of ‘scooterjeugd’. En we zien Halsema en Jetten op televisie geroutineerd de daders mijden.

De goede verstaander en de mensen die zich de intimidaties op straat moeten laten welgevallen weten precies om wie het gaan. Zij raken gefrustreerd omdat dit fenomeen al 20 jaar niet wordt opgelost en ze de wind van voren krijgen als ze het over Marokkanen hebben.

Voor hen mag het dan duidelijk zijn dat de term ‘Marokkanenprobleem’ gaat over de rel-jongeren. Maar het ligt voor de hand dat alle andere Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zich ook aangesproken voelen. En wel in de onaangename hoedanigheid als probleem voor de samenleving. En daarom deugt die term niet.

Tegelijkertijd is niet vol te houden dat je met ‘Marokkaanse rel-jongeren’ álle jongeren met een Marokkaanse achtergrond zou bedoelen. Toch is dat een rede voor het taboe.

Zo mocht Joost Eerdmans (in een uitzending met Arnon Grunberg) van presentatrice Sophie Hilbrand alleen van Marokkaanse probleemjongeren spreken als hij ook iets positiefs te melden had over Marokkaans jongeren. Hilbrand suggereerde Marokkaanse meisjes die het zo goed doen in het voortgezet onderwijs.

Een ander argument voor het taboe is, dat afkomst er niet toe doet. De langjarige oververtegenwoordiging in de ‘verkeerde lijstjes’ verdraagt geen geheimzinnigheid. Waarom gaat het met deze jongeren thuis en op straat al zo lang mis?

De Marokkaans-Nederlandse auteur Abdelkader Benali (ook in het programma met Eerdmans) schreef eerder over de rampzalige relatie van deze jongeren met hun vader en moeder en over de schaamte die als een klamme deken over de Marokkaanse gemeenschap ligt. Een zwijgcultuur waarin lastige jongeren niet worden gecorrigeerd en gemakkelijk kunnen ontsporen.

Als we dat die jongeren (en alle komende generaties) echt willen besparen en de samenleving willen bevrijden van een aanzienlijk deel van de straatintimidaties, de berovingen en de serieuze criminaliteit, dan dienen politici, bestuurders en journalisten die zwijgcultuur in geen geval over te nemen.

Want het kan ook gruwelijk mis gaan door stilte, schaamte en angst om te discrimineren. De afgelopen jaren zijn in Engeland naar schatting 19 duizend meisjes en jonge vrouwen misbruikt. De daders opereerden in groepen en waren vrijwel allemaal mannen uit de Pakistaanse gemeenschap.

Familieleden van de daders hielden hun mond uit schaamte. Politiefunctionarissen en lokale bestuurders wisten van het misbruik, maar grepen niet in uit angst om van racisme beschuldigd te worden.

Als er van Grunbergs’ speech mag blijven hangen dat het onverdraaglijk is dat een individu veroordeeld wordt als afgezant van een hele groep, dan mogen we uit de speech van de koning herinneren, dat we niet zullen wegkijken. En dat we nooit normaal mogen maken wat niet normaal is.


https://www.rtlz.nl/opinie/column/51216 ... l-jongeren
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

“Maneo. Het homoseksuele antigeweld project in Berlijn”

Geplaatst op 16 mei 2020

Afbeelding

Sinds 2015 registreren antigeweld projecten in de grote steden van Duitsland een explosieve toename van geweld tegen homoseksuelen. Zo ook het jaar 2019, waar een antigeweld project in Berlijn een toename van “homofoob” geweld met 32% in vergelijking met het jaar daarvoor meldt.

De “Berliner Zeitung” gisteren: “Het Berlijnse antigeweld project Maneo heeft vorig jaar zoveel aanvallen op en belediging van homo´s, lesbiennes en transseksuelen geteld als nooit tevoren. In de jaarstatistiek 2019 werden 559 gevallen geregistreerd – een stijging van 32% in vergelijking met het jaar daarvoor, zoals Maneo vrijdag meedeelde. In januari 2018 werden 382 overvallen geregistreerd. In de meeste gevallen in 2019 ging het om homo´s en mannelijke biseksuelen (395 gevallen). Bron.

Vraag naar groepen daders pijnlijk vermeden
Op de internetsite van het project zoekt men echter vergeefs naar informatie, de laatste persmededeling is van november 2019. De “Berliner Zeitung” citeert de leider van het project, Bastian Finke, die opmerkt dat het niet officieel geregistreerde aantal duidelijk hoger zou zijn en dat vooral mannen de dupe van het geweld zouden zijn.

De vraag naar de daders wordt in het krantenartikel pijnlijk vermeden. Het antigeweld project staat er al jaren om bekend – aldus informatie die we bij PP steeds opnieuw van gedupeerden krijgen – dat men desbetreffende informatie van slachtoffers niet of alleen maar met tegenzin in ontvangst wil nemen. In plaats daarvan klaagt men over een ontbrekende seksuele voorlichting op de Berlijnse scholen en de door corona veroorzaakte sluiting van de grenzen.

Groenen beklagen gesloten grenzen
De Groenen in het parlement van de deelstaat Berlijn waarschuwden voor een liquidatie van de rechten van queere mensen in Polen, Hongarije en aan de EU-buitengrenzen in de corona-pandemie. “We zijn solidair met de queere gemeenschappen in heel Europa”, verklaarden de woordvoerders voor queer-politiek, Sebastian Walter en Anja Kofbinger”, aldus de “Berliner Zeitung” verder.

Zo´n omgang met het probleem is er de beste garantie voor dat projecten zoals Maneo kennelijk – op grond van verder stijgende aantallen – niet overbodig worden. En daarom gaat het toch, of niet?

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/16 ... ore-239762
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door sjun »

Meer selectieve toelating aan de grens om structureel geworden solidariteitsovervraging niet nog verder te laten voortwoekeren ten koste van vrij besteedbaar inkomen en vrijheid van meningsuiting gaat veel meer doen voor de positie van achtergestelde groepen in onze samenleving. Of mag ik dat niet schrijven?
:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24027
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door King George »

Dat denk ik ook, want dan doe je aan bronbestrijding in plaats van aan symptoombestrijding. In velerlei opzichten. En het mes zal aan meerdere kanten gaan snijden. Ik zeg: Doen!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Seehofer´s statistiek over politiek gemotiveerde criminaliteit (PMK) verdoezelt islamitisch antisemitisme

Geplaatst op 27 mei 2020

Afbeelding

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU, foto), zei tijdens de presentatie van de statistiek over politiek gemotiveerde criminaliteit (PMK) dat het aantal antisemitische delicten in 2019 met 13% zou zijn toegenomen. De belangrijkste bron van deze delicten is het rechts-extremisme, zoals Seehofer benadrukte: 93% zou rechts gemotiveerd zijn. Beatrix von Storch (AfD) zet deze uitspraak recht:

Bij de PMK-statistiek was in het geval van het antisemitisme niets nieuws te verwachten van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken:

Seehofer herhaalde alleen maar de voor de mainstream politiek correcte bewering dat 93% van het antisemitisme van “rechts” zou komen. Doel van deze doorzichtige manoeuvre: de verdoezeling van het islamitisch antisemitisme in Duitsland.

De EU heeft heel andere cijfers vastgesteld
Seehofer´s beweringen zijn compleet tegenstrijdig aan de feiten en cijfers die o.a. de EU heeft vastgesteld. Uit een representatieve peiling uit 2018, die gehouden werd onder 16.500 joodse EU-burgers in twaalf EU-landen, blijkt een heel ander beeld te komen dan dat waarmee Seehofer ons en de mainstream media steeds misleiden en van het islamitisch antisemitisme, ook het geïmporteerde, wil afleiden.

De bedreiging door antisemitisme ziet volgens de EU-peiling 30% van de geënquêteerden vooral uitgaan van islamitische extremisten, daarentegen “slechts” 13% van rechts. De EU-cijfers over antisemitisme laten duidelijk zien dat Seehofer met valse cijfers opereert en de burgers over het massale islamitisch antisemitisme in Duitsland misleidt.

Tegenstrijdig aan het eigen, door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde onderzoek
Bovendien zijn de uitspraken van Seehofer tegenstrijdig aan het door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde onderzoek “Antisemitisme in Duitsland – actuele ontwikkelingen”, dat daarvoor al het islamitisch antisemitisme als bedreiging heeft herkend.

Bron: https://philosophia-perennis.co

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/27 ... semitisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

Dietzenbach: het grote zwijgen over de daders

Geplaatst op 29 mei 2020

Afbeelding

Vanmorgen hebben ongeveer 50 personen in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) eerst doelbewust brand gesticht om daarna de te hulp geroepen brandweer en politie met stenen te bekogelen. Over de daders heerst tot nu toe beschroomd zwijgen. Dat doet al iets vermoeden over de mogelijke groep daders.

Minister van Binnenlandse Zaken Beuth heeft de aanvallen op politieagenten en brandweerlieden in Dietzenbach scherp veroordeeld: “We hebben een duidelijk antwoord van de rechtstaat nodig: wie politieagenten en brandweerlieden aanvalt, hoort in de gevangenis en mag er niet vanaf komen met een geldboete”, aldus het kantoor van de minister-president van de deelstaat Hessen vanmiddag. Maar welke groep het precies was die de laffe aanval op de politie en de brandweer heeft te verantwoorden, blijft verder onduidelijk.

Overal zouden zwarte schapen zijn
Met de dubieuze, deels bagatelliserende uitspraken over “zwarte schapen”, die er altijd zouden zijn en “relschoppers”, die de politie in een hinderlaag gelokt zouden hebben evenals daders, die goed georganiseerd waren, zelfs brandversnellers gebruikt zouden hebben en in “meerdere groepen gevlucht” zouden zijn, zoals deze nu door de verantwoordelijken en de pers gepubliceerd worden, kan in ieder geval één groep daders al uitgesloten worden:

Het waren gegarandeerd geen “rechtsen”, hoewel van hen – aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer – op dit moment zo´n beetje alles was slecht en crimineel is in de Bondsrepubliek zou uitgaan. Dit zou er ook al lang toe geleid hebben dat Merkel en Seehofer zouden zijn vertrokken voor een propagandabezoek (voor de “strijd tegen rechts”) bij de slachtoffers. Ook zouden diverse linkse muziekbands al bij de president om een financiering van een concert in Dietzenbach verzocht hebben, die hun door corona veroorzaakte inkomsten weer iets op de been zou kunnen hebben geholpen. Maar niets van dat alles.

In plaats daarvan wordt de verdenking groter die met de plaats delict te maken hebben: de Spessart-woonwijk, waarin de plaats delict zich bevindt, geldt als No-Go-Area (“sociaal brandpunt”) binnen de stad Dietzenbach. 15 jaar geleden was het gebied wekenlang in de media, omdat daar steeds opnieuw auto´s in brand werden gestoken en de te hulp spoedende brandweer gehinderd werd haar werk te doen en vaak met stenen bekogeld werd. Afgelopen maandag waren in de kelder van een flat in de wijk honderden gestolen fietsen en bouwmachines (er werd brand gesticht op een bouwterrein!) door de politie in beslag genomen.

Zeer hoog aandeel migranten
Over de bevolking in Dietzenbach schrijft “OP-Online: “In Dietzenbach staan mensen uit in totaal 120 verschillende landen ingeschreven. Het aandeel buitenlanders bedraagt ongeveer 25,2% (8762 mensen). Ter vergelijking: in 2004 waren dit nog 27%, in 1997 zelfs 30,9%. De daling is vooral te danken aan inburgeringen en aan het feit dat negen van de tien hier geboren kinderen een Duits paspoort krijgen. Zo is ook het feit te verklaren dat het aandeel buitenlanders bij de onder de 16-jarigen nog maar 15,8% bedraagt. Hoe groot het aandeel van de mensen met een migratieachtergrond is, komt niet in de cijfers van de stad naar voren.

De data laten echter wel heel duidelijk zien welke nationaliteiten er in Dietzenbach, behalve de Duitse, vertegenwoordigd zijn. De grootste groep vormen de Turken met 37,1% (3255 personen), daarna komen de Marokkanen met 10,4% (913), dan de Italianen met 5,0% (435), de Afghanen met 3,7% (325) en de Grieken met 3,6% (314).

De politie zou op dit moment bezig zijn om videomateriaal te beoordelen, dat meer informatie over de daders zou kunnen verschaffen. Voor de flats, die het centrum van de No-Go-Area vormen, zijn al geruime tijd camera´s geïnstalleerd. Tot hier resultaten van bekend worden, zal het echter nog geruime tijd duren. Want de verantwoordelijken, die deze beelden politiek correct voor de bevolking moeten filteren, zijn vast en zeker grotendeels al begonnen aan het lange Pinksterweekend...

In Dietzenbach zelf houdt men echter rekening met ergere dingen: burgemeester Jürgen Rogg maakte al bekend dat men ingesteld zou zijn op meer problemen in de wijk gedurende het lange weekend.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/29 ... de-daders/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door sjun »

Britain's sex gangs

:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 48653
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Mahalingam »

de oorzaak mag weer eens niet benoemd worden want dat kan leiden tot discriminatie van discriminerenden.
Homofobie in Twente: ‘In de opvoeding kan het grootste verschil worden gemaakt’

ENSCHEDE - De ernstige geweldsincidenten in Enschede met ‘homo-negatieve componenten’ van de afgelopen weken zijn nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om homofobie in deze regio. Dat stelt het COC Twente-Achterhoek, naar aanleiding van twee recente mishandelingen.

Eerst Gerardo (23), een week later Bas* (27). Twee op zichzelf staande incidenten, maar met een overeenkomst. Beide mannen zijn namelijk homoseksueel en vermoeden dat hun mishandeling in Enschede te maken heeft met hun geaardheid. Want waarom werden ze anders tijdens het slaan en schoppen uitgemaakt voor kankerhomo?

Incidenten

Terwijl de politie onderzoek doet naar de incidenten, roert de politiek zich. Lokaal, maar ook landelijk. Afgelopen week hebben GroenLinks en de ChristenUnie een wetsvoorstel ingediend om haatmisdrijven met een discriminerende achtergrond zwaarder te bestraffen. Een dag later volgde een voorstel van de Tweede Kamer om in artikel 1 van de Grondwet het verbod op discriminatie op geaardheid en genderidentiteit op te nemen. Het COC Twente-Achterhoek noemt die ontwikkelingen een goede steun in de rug. Maar daar moet het niet bij blijven. ‘Vooral preventie verdient aandacht’, vindt het COC Twente-Achterhoek. ‘De oplossing ligt in het wegnemen van de bron van dit kwaad.’

Het ging er afgelopen weekend al over, tijdens een protestactie in Enschede. Maar na het laatste incident - waarover Bas* gisteren in deze krant vertelde - herhaalt Freerk Jager, voorzitter van COC Twente-Achterhoek, het graag nog eens. ‘Ondanks de groei van de maatschappelijke acceptatie is er bij velen nog een soort angst vóór of afkeer ván het ‘anders zijn’, stelt hij in een schrijven. ‘Dit deel van de ijsberg is niet zichtbaar, maar vormt een omvangrijker gevaar en de basis waarop het anti-lhbt+-geweld gestoeld is.’


Opvoeding

Het grootste verschil kan en moet gemaakt worden in de opvoeding. ‘Heteroseksualiteit is nog altijd de norm en stereotype genderrollen en opvattingen over genderexpressie domineren veel sterker dan we ons vaak realiseren’, aldus het COC. ‘Daarom kijken we nog altijd op van een jongetje dat met een barbiepop speelt, een vrouw in de bouw of van zoenende mannen.’

Volgens het COC leiden de stereotypen tot pesten, uitschelden en het molesteren van lhbt+’ers. ‘De daders zijn veelal jonge mannen, die worstelen met hun eigen gevoelens of bang zijn als lustobject te worden gezien door een andere man. Naar leeftijdsgenoten willen zij zich dan met machogedrag bewijzen als mannelijk en heteroseksueel.’

Hoewel de overheid al in 2012 bepaald heeft dat scholen aandacht moeten besteden aan seksuele en genderdiversiteit, zijn er volgens het COC nog te veel scholen in de regio die te weinig doen op dit gebied. Ook in de sport is nog een wereld te winnen. Het thema verdient verankering en professionalisering, maar nu moet het - in de praktijk - vooral nog van de vrijwilligers van het COC komen. Daardoor blijft het vooralsnog veelal bij eenmalige activiteiten. ‘En dat is niet voldoende.’
https://www.tubantia.nl/enschede/homofo ... ~a5ee76bb/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wegkijken en verdoezelen door politieke correctheid

Bericht door Pilgrim »

In dit artikel wordt het bovengenoemde wegkijken duidelijk opgemerkt.
Noord-Afrikanen slaan Enschedese homo’s in elkaar, COC kijkt liever weg: ‘Homofobie in Twente, ligt aan de opvoeding!’

Door Wout Willemsen, 3 juli 2020

Afbeelding

Begin juni trok dit incident op een notoire locatie in Enschede de aandacht. De daders waren Noord-Afrikanen. Dat zijn ze in die buurt namelijk vrijwel altijd. Maar dát mag je natuurlijk niet zeggen! En dat vind het COC ook, die kennelijk liever de daders beschermt dan de eigen doelgroep!

Context: Enschede Noorderhagen

Wat zich in Enschede in de buurt van de Jumbo in Noorderhagen en de Korte Hengelosestraat misdraagt, is vrijwel uitsluitend (Noord-)Afrikaans volk, met wat drugsverslaafde Duitsers her en der. Maar het zijn structureel de gekleurde minderheden daar die de meisjes nafluiten, de homo’s in elkaar meppen en het loverboycircuit in zo’n beetje de hele regio springlevend houden. Ik loop er vrijwel dagelijks (ook ’s avonds!) langs.

Feit: Allochtonenprobleem
In de gevallen van (dreiging van) geweld, aanranding en een algeheel onveilig gevoel bij veel vrouwen in die buurt, werd het beestje gewoon bij de naam genoemd. Bij de meest recente aanval op een homo net zo:

Volgens Bas zijn het bijna altijd jongens met buitenlandse roots, die schelden. „Geen Jantje, Pietje of Klaasje.” De mannen (...) spraken ook met een buitenlands accent. Zijn zus: “(...) Ik vind dat ook de buitenlandse gemeenschap aan zet is. Zij moeten binnen hun gemeenschap het debat voeren dat je respect moet hebben voor homoseksuelen. Dat je vrouwen niet zomaar uit kan schelden voor hoer.”

Het andere geval betreft enkele Syrisch-orthodoxe jongeren, die opmerkelijk genoeg met klem benadrukten dat de geaardheid van hun slachtoffer er niets mee te maken had. Die zijn (terecht) bang dat het af zou geven op de hele gemeenschap. Zij weten namelijk ook donders goed dat ze er op aangekeken zullen worden (etnische verschillen herkennen is als vaardigheid bij de gemiddelde Enschedeër niet heel sterk ontwikkeld, laten we maar zeggen). Wat er dan wél speelt is nog onduidelijk. Maar opvallend is het wel.

Wegkijken en deugen!
Maar wat nog veel opvallender (en veel erger) is, is het feit dat het COC nu spreekt van ‘homofobie in Twente’, alsof er geen duidelijke groep aan te wijzen valt. Ondanks het feit dat alle recente nieuwsberichten over dit onderwerp, allemaal wezen naar allochtonen met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

Afbeelding

En nu wil het COC dus dat er ingezet wordt op preventie. ‘Opvoeding’ is het toverwoord. En natúúrlijk is het ook een probleem dat heteroseksualiteit nog altijd de norm is. Dus laten we vooral heel Twente gaan leren dat het oké is om anders te zijn en dat iets niet perse de norm hoeft te zijn of te blijven alleen omdat 90 procent van de bevolking die indruk maar blijft wekken. En die kut Turkjes, Marokkaantjes, verdwaalde Congolezen en verloren Somaliërs, die elkaar alleen maar verder opstoken in ronduit abject gedrag? Die blijven dat gewoon doen zoals ze al jaren hebben gedaan. Het COC houdt dat met zo’n ‘advies’ gewoon in stand en heeft liever dat ú leert dat hun gedrag verkeerd is. Want die groep aanpakken, da’s toch veel te eng nu!

Ik snap oprecht niet wie zich als LHBT’er nog gesteund kan voelen door het COC, want dit is gewoon wegkijken.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... opvoeding/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie