Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor Mahalingam » Vr Mar 13, 2020 12:19 pm

Wat gaat de gemeente je als warmtebron aanbieden als je geen aardgas meer mag gebruiken vanwege het klimaat? De stadsverwarming. In de praktijk komt dat erop neer dat veel kleine CV-ketels worden vervangen door een hele grote. In dit geval is schaalvergroting niet efficiënter.
Maar dat mag de pret niet drukken. Want die stadswarmte is een monopolie. En dat houdt in dat de consument meer betaald dan economisch nodig is. En veel van wat de burger dan extra moet ophoesten gaat in de gemeentekas. Ook in Amsterdan is het hemd is nader dan de rok.
Kritiek op stadswarmte in nieuwbouw: ‘Ongelooflijk zonde’
Amsterdam staat voor de rechter omdat nieuwbouw in de Sluisbuurt toch wordt aangesloten op stadsverwarming. Al weer twee jaar terug zei de gemeenteraad: niet meer doen.
[...]
Niet veel later bleek dat in de Sluisbuurt toch stadsverwarming komt. Vattenfall had namelijk al de concessie gekregen voor het hele Zeeburgereiland. In principe kunnen projectontwikkelaars wel een alternatief naar voren schuiven, maar dat moet dan even duurzaam zijn. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) bleek uit berekeningen dat het warmtenet van Vattenfall een lagere CO2-uitstoot heeft dan de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen.
[...]
De actiegroep (Amsterdam Fossielvrij) vermoedt dat de gemeente de oren laat hangen naar Vattenfall omdat de stad zelf grote belangen heeft bij de stadsverwarming.
[...]
Ook Klimaatgarant maakt zich zorgen dat er geen eerlijke concurrentie is met stadsverwarming. Gemeentepolitici denken bijna automatisch in collectieve oplossingen, volgens ’t Hart. Daar komt bij dat gemeenten vaak mede-eigenaar zijn van het warmtenet. “Een projectontwikkelaar wil zo’n gemeentebestuur ook niet tegen de schenen schoppen.”
https://www.parool.nl/amsterdam/kritiek-op-stadswarmte-in-nieuwbouw-ongelooflijk-zonde~b8bc6a2c/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor Mahalingam » Wo Apr 15, 2020 11:02 am

Woningcorporaties en energiebedrijven willen huishoudens nu écht van het gas afhalen
Bij honderdduizend huurhuizen moet zo snel mogelijk de gaskraan dicht, uiterlijk 2022. Dat doel stond al in het landelijk Klimaatakkoord uit 2019. Alleen: de uitvoering loopt stroef. Overheden en bedrijven zitten vaak op elkaar te wachten, bewoners twijfelen. In de hoop die impasse te doorbreken, presenteren 35 woningcorporaties en vijf warmtebedrijven vandaag een akkoord.

Daarin beloven energieleveranciers transparant te zijn, over hun investeringen en winst. Dit moet wantrouwen wegnemen, over troebele kostenplaatjes in de warmtehandel. Bovendien mogen bewoners die overstappen op een alternatieve warmtebron geen hogere maandnota krijgen dan hun oude gasrekening. Dankzij een “eerlijke prijs” wordt gasloos wonen aantrekkelijk, zeggen de initiatiefnemers. Ze doen de belofte ondanks de onzekere coronatijd. Corporaties willen de “startmotor” zijn, om gasloos wonen op gang te helpen.

Het aldus ontstane warmte monopolie zou dus in strijd met alle economische wetmatigheden voordelig uitpakken voor de consument?
Dankzij de vergroening zullen energieprijzen blijven stijgen. Het is dus volkverlakkerij om te spreken van "geen hogere maandnota krijgen dan hun oude gasrekening." Eerlijker zou zijn te zeggen: "geen hogere rekening dan wanneer u gas was blijven gebruiken."
Woningeigenaren in een ‘huurwijk’ moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen, wanneer een cluster huurhuizen in één klap aardgasvrij wordt, zo beoogt het akkoord. Woningbezitters kunnen aanhaken op het warmtenet van huurwoningen. Het Rijk moet huiseigenaren daar een speciale subsidie voor gaan bieden, bepleiten de woningcorporaties en energiebedrijven. Er bestaan al wel subsidiepotten voor aardgasvrije proefwijken, maar nog niet voor een individuele woningeigenaar die wil meedoen aan een warmtenet.

Ik denk dat na corona het Rijk wel belangrijkere urgente zaken zal gaan subsidiëren.
Een warmtenet in plaats van aardgas

De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat huurwoningen versneld aangesloten worden op een warmtenet, in plaats van aardgas. Een warmtenetwerk is, naast elektrische warmtepompen en schoon gas, een van de alternatieven die huizen gasloos kan maken. Bedrijven leveren energie in de vorm van warm water, afkomstig van (industriële) fabrieken, biomassacentrales of bodemenergie.

Daarmee willen de woningcorporaties, verenigd in de koepel Aedes, samen met de vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) grofweg de helft van de honderdduizend huurhuizen op warmtenetten gaan aansluiten. De Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn blij met de afspraken. Gemeenten slagen er zelf onvoldoende in de “regiefunctie” op zich te nemen.

Ook het Rijk, dat eind maart al 200 miljoen euro beloofde voor 55.000 gasvrije huurhuizen, steunt het akkoord. In 2030 moeten 1,5 miljoen Nederlandse woningen van het aardgas af zijn, staat in het landelijk Klimaatakkoord. Door dalende kosten en schaal kunnen richting 2050 alle 7 miljoen huishoudens de cv-ketel wegdoen, is het streven.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/woningcorporaties-en-energiebedrijven-willen-huishoudens-nu-echt-van-het-gas-afhalen~b71c68a7/
k denk dat die 'dalende kosten' een fantasie zijn. En verder: schaalvergroting van warmtenetten heeft heel weinig invloed op de kostprijs voor de eindverbruiker.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/woningcorporaties-en-energiebedrijven-willen-huishoudens-nu-echt-van-het-gas-afhalen~b71c68a7/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45856
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor Pilgrim » Vr Apr 17, 2020 8:06 pm

Versneld van het gas af kost in Amsterdam € 9 miljard extra

16 april 2020

Afbeelding

AMSTERDAM – De wens van het linkse stadsbestuur van Amsterdam om de hoofdstad tien jaar eerder van het gas af te halen dan Nederland, gaat hoofdstedelingen negen miljard euro extra kosten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die VVD-raadslid Stijn Nijssen aan het stadsbestuur stelde.

„Het verschil in kosten tussen een doelstelling aardgasvrij in 2050 en aardgasvrij in 2040 komt overeen met [..] circa 9 miljard euro aan additionele maatschappelijke kosten tot 2050”, aldus het ambtelijke antwoord namens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck. Nog deze week debatteert de gemeenteraad met haar over verduurzaming van de hoofdstad.

„Het verschil in kosten tussen een doelstelling aardgasvrij in 2050 en aardgasvrij in 2040 komt overeen met [..] circa 9 miljard euro aan additionele maatschappelijke kosten tot 2050”, aldus het ambtelijke antwoord namens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck. Nog deze week debatteert de gemeenteraad met haar over verduurzaming van de hoofdstad.

„Hier schrik ik echt van”, reageert raadslid Nijssen. „We vragen al twee jaar over het verschil in kosten, maar nooit kregen we antwoord. Negen miljard is volkomen onverantwoord. Bovendien krijgen de financiën van onze gemeente toch al een extra tik door de coronacrisis. Het zou gaan om 300 miljoen aan gederfde inkomsten. Waarom zouden we dan zoveel geld uitgeven aan een onnodig scherpe ambitie?”

Opmerkelijk genoeg maakten woningcorporaties gisteren bekend dat zij in heel Nederland 100.000 huurwoningen versneld van het gas af gaan halen. Maar in dit geval gaat het de bewoners geen stuiver extra kosten, zo belooft het akkoord Startmotorkader. Naast koepelorganisatie Aedes ondertekenden woningcorporaties en vijf warmtebedrijven de overeenkomst.

De gemiddelde huurder gaat straks voor het warmtenet niet meer betalen dan nu voor gas, stelt het akkoord. Het gaat met name om corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Waarnemend voorzitter van Aedes Tonny van de Ven zegt dat door dit akkoord de corporaties volledig inzicht krijgen in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. „Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de klimaatdoelstellingen voor Nederland te halen.

Verduurzaamd
Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

Het akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1669453 ... euro-extra
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor Mahalingam » Wo Mei 20, 2020 11:06 pm

De Rekenkamer heeft gekeken naar wat al die subsidies voor 'aardgasloos' opleveren.
Aardgasvrije wijken: te hoge verwachtingen gewekt
Verschuivende doelen

De minister van BZK heeft voor het Programma Aardgasvrije Wijken een bestedingsplan ingediend bij de minister van Financiën. In dat bestedingsplan stond dat met € 435 miljoen in de periode 2018-2027 50.000 woningen aardgasvrij zouden worden gemaakt. Daarmee ging de minister van Financiën akkoord en kwam het geld vrij voor besteding. Maar dat doel werd later aangepast. Aan de Tweede Kamer meldde de minister dat het belangrijkste doel van het programma was om te leren over het aardgasvrij maken van wijken. De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2019 dat het bestedingsplan, de begrotingen, het jaarverslag van het Ministerie van BZK en antwoorden op Kamervragen telkens andere doelen noemen. Het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer.

Doel niet gehaald

In de periode 2018-2019 is circa € 150 miljoen besteed aan het programma. Het plan was om aan het einde van die periode al ruim 2.000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt. De Algemene Rekenkamer constateert dat eind 2019 slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij zijn gemaakt. Volgens de minister zou het programma leiden tot een vliegwiel. Gemeenten zouden samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Wat dat vliegwiel is en uit welke concrete maatregelen het bestaat, maakt de minister naar oordeel van de Algemene Rekenkamer niet duidelijk.

Geld zoekt plan

Het lijkt erop dat bij de start van het Programma Aardgasvrije Wijken sprake was van ‘geld zoekt plan’. De minister van BZK stelde als voorwaarde voor het ontvangen van een financiële bijdrage dat gemeenten een vergevorderd plan moesten hebben om woningen aardgasvrij te maken. Dit roept bij de Algemene Rekenkamer de vraag op of die plannen niet ook zouden zijn doorgegaan zonder de bijdrage van het Ministerie van BZK.

Inzicht belangrijk voor huurders en huiseigenaren

Omdat de meeste Nederlandse woningen en andere gebouwen met aardgas verwarmd worden, krijgen alle inwoners van Nederland, als eigenaar of als huurder, op termijn te maken met het loskoppelen van hun woning van het aardgas. Voor huurders en huiseigenaren is inzicht in het tijdsverloop, de kosten en de opbrengsten van het aardgasvrij maken van woningen belangrijk aangezien zij uiteindelijk, direct of indirect, de kosten dragen.
In reactie op het onderzoek zegt de minister van BZK toe een evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken uit te zullen voeren in 2022. Gezien de inhoudelijke zwakheden van het programma is volgens de Algemene Rekenkamer een eerdere evaluatie dan in 2022 op zijn plaats. Hoe eerder deze evaluatie plaatsvindt, hoe meer profijt Nederland heeft van het programma om gebouwen in versneld tempo van het aardgas af te krijgen.
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/nieuws/2020/05/20/aardgasvrije-wijken-te-hoge-verwachtingen-gewekt
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20192
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor King George » Wo Mei 20, 2020 11:15 pm

Een gasvrije Taibah-moskee in Amsterdam Zuid-Oost kost de belastingbetalers € 115.000.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Berichtdoor Mahalingam » Di Jun 02, 2020 5:06 pm

Afbeelding

Dit is de de Van der Pekbuurt in Amsterdam. Woninkjes van wel 100 jaar oud uit de tijd dat men nog kolenkachels had. Isoleren is hopeloos dus. En deze wijk zal het zonder aardgas moeten stellen.
En er kwamen vele leden van de warmtepomp maffia bij de mensen langs om ze de geweldige voordelen voor te schotelen.
De gemeente wil natuurlijk dat ze een vinger in de pap hebben door de stadsverwarming verplicht te maken. Dat is een monopolie waar de gemeente niet armer van wordt.
Ymere wil geen warmtepomp voor Van der Pekbuurt
Is het wel zo duurzaam om een wijk te verwarmen door verbranding van hout of afval? Bert Müssig, huurder in de Van der Pekbuurt, vraagt het zich hardop af. Afval willen we in de toekomst toch veel meer hergebruiken? Biomassa is er niet genoeg. “Ik vrees dat we een dood­lopende weg inslaan.”

De 2300 woningen in de Van der Pekbuurt zijn aangewezen om samen als een van de eerste Amsterdamse wijken van het aardgas af te gaan. In een deel van de wijk, de Gentiaanbuurt, zijn al 38 woningen aangesloten op stadsverwarming. Het warmtenet van Vattenfall levert hitte uit de afvalovens van AEB, dat ook nog een ­biomassacentrale bouwt. Müssig: “Op den duur is dat niet circulair.”

Warmte uit het IJ

Er bestaat wel een circulair alternatief: bewoners denken aan een warmtenet met warmte uit het IJ, die wordt opgeslagen in de bodem. In de winter kan die met 15 graden Celsius in huis worden gehaald; een modern geïsoleerde ­woning is met die temperatuur goed warm te krijgen met gebruik van een elektrische warmtepomp.

Dat dit een optie is voor de Van der Pekbuurt, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Energygo, TU Delft en Waternet. Deze ‘lagetemperatuurverwarming’ komt samen met stadsverwarming als beste uit de bus. Het warmtenet van 15 graden heeft zelfs de laagste CO2-uitstoot.

Sommige huurders verwachten dat ze daarmee ook goedkoper uit zijn. Tanja den Broeder vreest de rekening die huurders gepresenteerd krijgen als ze eenmaal op het warmtenet van Vattenfall zijn aangesloten; dan zijn ze over­geleverd aan dit energiebedrijf, denkt zij. “Dit is zowat de armste wijk van Nederland. Die huurders kunnen hier straks niet meer wonen.” Voor de samenleving als geheel is stadsverwarming en lagetemperatuurverwarming volgens het onderzoek overigens even duur, maar er is niet gekeken naar welk deel van de kosten bij de huurders terechtkomt.

Geluidsoverlast

De gemeenteraad bleek vorige week enthousiast over de mogelijkheid dat de Van der Pekbuurt lagetemperatuurverwarming krijgt. Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) temperde de verwachtingen. Zij benadrukte: de eigenaar van de woningen heeft altijd het laatste woord.

In de Van der Pekbuurt zijn de meeste woningen van woningcorporaties, met name Ymere. En Ymere blijft erbij dat het warmtenet van Vattenfall hier de beste oplossing is. “Het onderzoek sterkt ons in de conclusie die we al hadden getrokken,” zegt een woordvoerder. Dan gaat het bijvoorbeeld om de geluidsoverlast die een warmtepomp kan veroorzaken en de ruimte die de benodigde boiler inneemt in krappe huur­woningen. “We hebben alles afgewogen.”

Ymere betwijfelt bovendien of de Van der Pekbuurt zo goed geïsoleerd kan worden dat de woningen ook hartje winter comfortabel blijven met lagetemperatuurverwarming. “Dit is geen nieuwbouwwijk die ontworpen is op deze ­manier van verwarmen. Het zijn woningen van bijna honderd jaar oud.” En dat het duur­zamer is? “We zijn geen milieuorganisatie. Voor ons staat de betaalbaarheid van de huren voorop.”

De consequentie is dat onduidelijk is hoe het verdergaat in de Van der Pekbuurt. De gemeente heeft ruim de tijd genomen voor het onderzoek in de hoop dat dit de argwaan over stadsverwarming zou wegnemen. Een jaar later lijken de twijfels in de wijk nog levensgroot.

Voor de renovatieplannen en om de woningen aan te sluiten op stadsverwarming heeft Ymere de steun nodig van 70 procent van de huurders. Müssig is nog niet overtuigd, verre van. “Dan blijf ik voorlopig liever aan het gas tot er betere isolatie is en we wel kunnen overstappen op ­lagetemperatuurverwarming.”
https://www.parool.nl/amsterdam/ymere-wil-geen-warmtepomp-voor-van-der-pekbuurt~b5857c85/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.


Terug naar “Topics allerhande”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten