Pagina 4 van 4

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: za okt 17, 2020 12:02 pm
door sjun
Met al deze gegevens wordt het mogelijk interessant om eigen rekensommen te gaan maken.
Gas zal voorlopig wel blijven. Behalve dat het relatief schone energie is en Nederland een uitstekende gasnetdistributie heeft zijn de huidige alternatieven domweg te duur. Te verwachten valt daarom dat vooral links georiënteerde bevoogdende overheden zullen overgaan tot verhoging van de gastransportkosten via dat distributienet. Burgertje uitmelken totdat het net te prijzig wordt om nog een gasaansluiting te hebben. Immers zuiniger leven gaat al niet meer, de gasprijs omhoog doen schiet te weinig op door zuinig gebruik van oplettende burgers dus gaan gewoon de abonnementskosten op de gasdistributielijn omhoog. Vooralsnog strookt het totaal niet met de verlinkste ideologie om over te schakelen op CO2 vrije kernenergie als goedkope constante energieleverancier.

Dat wordt voor de toekomst dus truien kopen en oriënteren op inductief koken zodat er tegen de tijd dat de gaslijn daadwerkelijk te duur wordt door welbewust wanbeleid, direct handelend opgetreden kan worden. Intussen kan het verstandig zijn vast wat Oostbloktalen te leren. Overheden daar zijn een stuk minder bemoeizuchtig dan de Nederlandse en zullen bijgevolg ook stukken minder belastingen heffen. Te verwachten valt dat er daar nu al Nederlandse, Duitse en mogelijk zelfs Franse enclaves gaan ontstaan die het ondernemende West-Europese burgers gemakkelijker maken om te integreren in Oost-Europese natiestaten.

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: ma okt 19, 2020 1:03 am
door Pilgrim
Syp Wynia – In klimaatbeleid-paradepaardje Purmerend loopt alles spaak

Door: Syp Wynia, 17:47, 17 oktober 2020

Afbeelding

En Kajsa Ollongren komt er mee weg

Het klimaatbeleid was het paradepaard van RutteDrie, ‘het groenste kabinet ooit’, dat klimaatkoploper van Europa wilde worden. Van dat beleid was het duurste en internationaal meest opvallende element het volledig afsluiten van woningen en gebouwen van het gasnet in 2050, te beginnen met 1,5 miljoen woningen in de jaren tot en met 2030. De nieuwe ‘duurzame’ energie kwam vooral van ‘biomassa’, omdat die CO2-vrij zou zijn. Nederlanders moesten ook massaal aan de warmtenetten. Dat alles komt bijeen in Purmerend. En in paradepaardje Purmerend loopt alles spaak. Deze week kwam via NRC naar buiten dat in Purmerend het plan om ruim 1200 woningen en gebouwen met 7 miljoen subsidie van minister Kajsa Ollongren ‘van het gas’ te halen in ieder geval voorlopig de ijskast in gaat. Op dit moment gebeurt er niets.

De verantwoordelijke Purmerendse D66-wethouder Paul van Meekeren erkent dat het in ieder geval niet lukt om het in 2022 alsnog voor elkaar te krijgen. Hij vindt het nu ook wel goed om in 2050 de huizen van Purmerend van het gas te halen. Terwijl Purmerend zich juist als doel had gesteld om in 2035 van het gas af te zijn en zo koploper van Nederland te worden.

In mei van dit jaar was Purmerend nog het enige lichtpuntje in een verder ontluisterend rapport van de Algemene Rekenkamer over de ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ van minister Ollongren en haar collega Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). In dat programma krijgen 27 gemeenten subsidie om een van hun wijken met Rijkssteun van het gas af te halen.

De Rekenkamer constateert dat het behalve in Purmerend nog nergens gelukt was bestaande woningen van het gas te krijgen. En nu zakt dus ook paradepaardje Purmerend door het ijs. Wat er in Purmerend allemaal fout gegaan is blijft vooralsnog onduidelijk, maar dat het te duur werd en niet uit zou kunnen – zoveel is wel duidelijk.

In Purmerend komt veel samen van wat het kabinet RutteDrie wil, maar onderweg aan het afbrokkelen is. Ten eerste dus het gasverbod voor woningen en gebouwen, dat volgens berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw tot 2050 500 miljard euro aan investeringen vergt en daarmee het duurste onderdeel is van het hele klimaatbeleid.

Dat is extra navrant, omdat volgens de eigen berekeningen van het kabinet het gasloos maken van 1,5 miljoen woningen slechts 6 procent zou bijdragen aan de beoogde reductie van CO2-uitstoot in 2030. Behalve Nederland is er geen enkel ander land dat beoogt woningen van het gas af te halen. De buurlanden subsidiëren juist het aansluiten van woningen op het gas.

In Purmerend duiken ook twee andere omstreden elementen uit het klimaatbeleid van RutteDrie op, te weten het uitrollen van collectieve warmtenetten en het verstoken van biomassa (veelal hout). De afgelopen maanden lieten zelfs de Haagse regeringspartijen het subsidiëren van de stook van biomassa vallen. Dat is ook al een tegenvaller voor Purmerend, omdat de gemeentelijke warmtecentrale draait op het verstoken van hout (al kan die niet zonder bijstook van gas). Zonder de houtstooksubsidie zou de gemeentelijke warmtecentrale failliet gaan.

Dan het concept van de collectieve warmtecentrale zelf. Purmerend is niet alleen de grootste houtstoker van Nederland – buiten de kolencentrales – maar heeft ook een warmtenet dat driekwart van de inwoners bedient. Dat net is al omstreden en heeft veel lekkages en warmteverlies. Collega Arnout Jaspers schreef daar een verhelderend artikel over.

Het is twijfelachtig of warmtenetten die burgers in handen drijven van een monopolist en die draaien op warmte die speciaal voor dit doel geproduceerd wordt wel wenselijk, natuur-, milieu- en klimaatvriendelijk is. Hoe dan ook: warmtenetten van dit soort kunnen niet anders dan eindeloos op subsidie draaien.

In Purmerend komt dus een aantal vitale elementen uit het klimaatbeleid samen. En in alle opzichten staat dat zelfde beleid op omvallen, zowel in Purmerend als landelijk. Dat geldt zeker voor het programma ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ dat zo genadeloos werd afgebrand door de Rekenkamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte ook al gehakt van de betaalbaarheid van de gasloze woning voor particulieren.

Het mag geen verbazing wekken dat er politieke partijen hun handen van dit beleid aan het aftrekken zijn. Dat geldt bij uitstek voor regeringspartij VVD, die bij monde van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in januari 2019 al zei dat hij de burger belangrijker vond dan het klimaatbeleid. Sinds dit voorjaar is het vooral VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis die met name het beleid van D66-minister Ollongren kapittelt. Deze week stelde Koerhuis wederom, dat het voor zijn partij helemaal niet vaststaat dat dit programma wel door moet gaan en stelde harde voorwaarden aan de betaalbaarheid en het CO2-resultaat.

Ollongren heeft ondertussen nauwelijks last van de horzel Koerhuis, omdat ze op de royale steun van de linkse oppositie en regeringspartij ChristenUnie kan rekenen (het CDA houdt zich stil). Sterker nog: terwijl GroenLinks het klimaatbeleid van de D66-minister volop steunt en verdedigt, wordt dat aangevallen door coalitiegenoot VVD.

Waardoor het regeringsbeleid met steun van links voortgaat en de VVD kan doen alsof er serieuze oppositie tegen het regeringsbeleid wordt gevoerd. Per saldo verandert er beleidsmatig niet al te veel, al is het een illusie te denken dat er werkelijk 1,5 miljoen woningen in 2030 van het gas af zijn.

Hoe dan ook gaat Ollongren ondanks debacles als in Purmerend de komende week weer 25 wijken aanwijzen die met gemiddeld 4 miljoen euro subsidie ‘van het gas’ af gehaald moeten worden. Of dat nog steeds de bedoeling is, wordt ondertussen wel steeds onduidelijker. Ook Ollongren zelf vind het isoleren van woningen en eventuele ‘hybride’ oplossingen (dus gedeeltelijk met gas) nu ook heel bespreekbaar.

De D66-minister houdt dus vast aan het gasverbod-beleid, maar geeft er nu wijselijk een andere invulling aan. Zoals ze eerder de indruk wekte dat huizen met haar subsidie van het gas af moesten worden gehaald. Die doelstelling is stilzwijgend onderweg aangepast. Nu is het vooral ‘leren’ van de proeftuinen. In dat opzicht past ‘Purmerend’ alvast goed in het aangepaste beleid. Er wordt vooral geleerd. Voorlopig gaat er geen huis extra van het gas af.

https://tpo.nl/2020/10/17/syp-wynia-in- ... les-spaak/

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: di okt 27, 2020 4:26 pm
door Mahalingam
En weer een verhaal over een wijk die van het gas af moet ,maar wat niet zal gebeuren omdat het geld op is.
En de bewoners worden opgezadeld mey monopolistische stadsverwarming die vooral financieel aantrekkelijk is voor de uitbaters en de gemeente, niet voor de bewoners.
Er wordt beweerd dat de bewoners maar een paar tientjes meer per jaar zouden gaan betalen maar dat is nergens mogelijk gebleken, reken maar enige honderden per jaar.
En dan te bedenken dat 30% van de geproduceerde warmte verloren gaat in pijpen en leidingen.
Vestia vindt aardgasvrije wijk te duur en haakt af

Het CDA in Rotterdam eist opheldering van het stadsbestuur waarom Vestia niet meedoet aan de proef om van Heindijk een aardgasvrije wijk te maken. De opgevoerde reden waarom de corporatie niet meedoet is onzin volgens de partij.

Heindijk is een van de vijf proefwijken in de Maasstad om huizen massaal van het gas af te krijgen. Voor particulieren lag een aanbod klaar om voor 1500 euro over te stappen naar stadsverwarming, met corporaties werd al sinds 2016 overleg gevoerd.

Alleen Woonbron doet echter mee in deze ronde die volgend jaar van start gaat, Vestia pas in 2027. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Woonbron buiten de gebiedsaanpak om tweeduizend woningen aan laat sluiten op de stadsverwarming.

„Met Vestia zal minstens 84 procent van de wijk aangesloten zijn op de stadsverwarming”, liet verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers weten aan de gemeenteraad.

Zeven jaar

De 192 woningen van Vestia gaan pas over zeven jaar over op stadsverwarming. Gevreesd wordt dat de stookkosten voor de huurders enkele tientjes per jaar hoger worden en de goedwerkende collectieve cv-ketels nu vervangen zou zonde van het geld zijn.

„Een slecht verhaal”, noemt CDA-raadslid Rene Segers het. „Dit is om er makkelijk onderuit te komen. Vestia heeft weinig geld, maar dat dit eraan zat te komen wist je twee jaar geleden ook al.”

Tijdens technische sessies die met de gemeenteraad zijn gehouden hebben de corporaties hun visie gedeeld en wilde Segers vooral weten hoe ze hun ’maatschappelijke verantwoordelijkheid namen’. „En juist dit soort complexen is makkelijk aan te pakken.”

Uit het onderzoek naar de proef in Heindijk blijkt dat Vestia is afgehaakt vanwege de kosten. Aansluiting was alleen mogelijk ’mits financieel rendabel’, stelt het onderzoeksbureau, maar de corporatie is niet in ’de financiële positie om te investeren’.

Segers is pissig over de gang van zaken. „Bij experimenten betaal je leergeld en mogen dingen mislukken. Maar het zegt wat over je relatie met de corporatie als je na twee jaar verrast wordt dat ze toch niet meedoen.”

Daarmee doelt hij op wethouder Kurvers. „Vooropgesteld, ik ben vooral boos op Vestia met alles wat ik nu weet. Maar als er nul sturing is geweest van de wethouder dan ben ik boos op hem. Heb je wel goed om de tafel gezeten met alle partijen?”
https://www.telegraaf.nl/nieuws/5052420 ... n-haakt-af

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: zo nov 01, 2020 6:00 pm
door Mahalingam
Burgers moeten van het gas af maar de gascentrales voor de electriciteit draaien als nooit tevoren.
Iemand moet nu eenmaal stroom maken als er geen kolencentrales meer zijn. Niet alleen in ons land maar ook in Duitsland. En in België lopen de kerncentrales op hun laatste benen, politiek gezien.
Nederland is gasland af, maar wordt stroomexporteur

Decennialang exporteerde Nederland meer aardgas dan het importeerde, vooral dankzij de gaswinning in Groningen. Na de aardbeving in 2012 nabij het dorp Huizinge groeide de weerstand hiertegen. In 2014 begon de afbouw van de gaswinning en vanaf medio 2022 wordt in Groningen mogelijk alleen incidenteel gas opgepompt, zoals in een koude winter.

Ook de kleinere gasvelden zullen steeds minder gas produceren, zo luidt de verwachting in de KEV. Al is de daling meer geleidelijk. In 2030 produceert Nederland naar verwachting nog maar 6 miljard kuub aardgas per jaar. Een fractie van de 82,4 miljard kuub die in ‘het jaar van Huizinge’ uit de grond werden gehaald.

Omdat de vraag naar gas maar mondjesmaat afneemt, wordt Nederland steeds afhankelijker van gasimport. Sinds 2018 wordt al meer geïmporteerd dan gewonnen. Die verhouding zal snel schever worden. De opstellers van de KEV verwachten dat in 2030 nog altijd behoefte is aan 32 miljard kuub gas – vijf keer zoveel als de nationale productie op dat moment.

Nederland mag dan gasland af zijn, het verandert van een stroomimporteur in een exporteur. De ramingen voor stroom zijn relatief onzeker, maar de trends zijn duidelijk. Buurlanden kopen steeds meer stroom uit Nederland. Zo wil België, in navolging van Duitsland, zijn kerncentrales voortijdig sluiten. Import zal de weggevallen productie deels moeten opvangen. In Nederland neemt de productie van windstroom sterk toe. Ook zijn de Nederlandse gascentrales zeer competitief. Door lage gasprijzen en hoge CO2-prijzen winnen ze de strijd van (Duitse) kolencentrales.
https://www.ewmagazine.nl/nederland/ach ... en-785569/

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: zo nov 01, 2020 7:46 pm
door sjun
Met een of twee extra kerncentrales kunnen die wijken alsnog CO2 vrij van het gas af... :rolleyes:

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: di nov 03, 2020 2:36 pm
door Mahalingam
Ze zouden aangesloten worden op een wijkverwarming. Waarschijnlijk wordt de warmte dan uit oppervlaktewater gepompt (want houtgestookte wijkkachels staan in een kwade reuk op het moment). Hartstikke technologisch vernieuwend. En dat mag best wat extra kosten. Maar het gaat niet door.
Oranjewijk en Doeskwartier-west in Leiderdorp worden voorlopig niet aardgasvrij, want er komt geen rijkssubsidie

Minister Ollengren kent aan negentien gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een dorp of wijk, en Leiderdorp zit daar niet bij. In totaal keert de minister bijna honderd miljoen euro uit voor ’proeftuinen’. Er waren 71 subsidie-aanvragen ingediend. Leiderdorp hoopte op een rijksbijdrage van 4,7 miljoen euro .

Leiderdorp is afgevallen omdat de plannen voor de Oranjewijk en Doeskwartier-west nog te pril zijn. Het technisch plan is onvoldoende uitgewerkt, aldus Ollongren. Verder is er al een ’ruime vertegenwoordiging’ van plannen voor de gewenste aanleg van een hogetemperatuur-warmtenet. Het eventuele alternatief van ’aquathermie’ is volgens de minister op korte termijn onhaalbaar en slecht uitgewerkt : ’U zult hiervoor nog een aanzienlijke engineeringsslag moeten maken.’

B en W concluderen na de subsidie-afwijzing dat de aanleg van een alternatieve warmtevoorziening ’op dit moment niet haalbaar’ is.

Riolering

Dit betekent dat de gemeente de vervanging van de riolering in de wijken niet langer uitstelt. De voorbereidingen voor deze grote klus beginnen op korte termijn, met het opstellen van een plan. ’Binnen dit plan is ruimte om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte. U wordt op korte termijn geïnformeerd over hoe wij u hierbij betrekken.’

Leiderdorp begon in 2017 met een onderzoek naar de mogelijkheden om van de Oranjewijk en Doeskwartier-west gasvrije wijken te maken.

Van de ongeveer 830 huishoudens in beide buurten, gaf 36 procent in een enquête aan aan het project te willen meedoen. Uit die peiling bleek dat 18 procent niet mee wilde doen en dat 46 procent twijfelde.
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20 ... kssubsidie

"... 36 procent in een enquête aan aan het project te willen meedoen. "
Er werd dan ook gezwaaid met een (politieke) belofte dat de energierekening voor ze zou dalen.

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Geplaatst: ma dec 21, 2020 9:38 pm
door Mahalingam
"Er werd dan ook gezwaaid met een (politieke) belofte dat de energierekening voor ze zou dalen."

En wat is een politieke belofte waard? Niks.
Een zakelijk contract, daar heb je wat aan, niet aan gebazel van politici, gekozen of niet.
Utrechters zijn zonder gas niet duurder uit, belooft Lot van Hooijdonk. Maar garanderen kan ze dat niet

In de stad Utrecht moeten de komende dertig jaar 120.000 woningen en kantoren van het gas af. Overvecht-Noord is als eerste aan de beurt. ,,We gaan voor een betaalbare oplossing voor de gehele wijk.’’
https://www.ad.nl/dossier-utrecht-groei ... ~af9a9ebc/

Betaalbaar voor de wijk. Dat zegt niet: betaalbaar voor de bewoners. De wijk is een abstractie, de bewoners zijn degenen die het koud hebben zometeen.