Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

De flex woningen zijn dus een moderne variatie op de alom bekende barakkenkampen?

Vroeger:

Afbeelding

En nu:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85280
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Ariel »

Het weg pesten van de boeren stopt maar niet. Ze moeten kapot.
Nieuwe klap voor boeren: kabinet wil grondwaterpeil verhogen

Boeren krijgen een nieuwe klap te verwerken in de aanpak van milieuproblemen. Het kabinet wil de komende jaren het grondwaterpeil verhogen, ook in de voor boeren belangrijke veenweidegebieden. Vooral melkveehouders in het Groene Hart en de noordelijke provincies worden daardoor geraakt.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Het kabinet presenteert vrijdag een heel pakket aan maatregelen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een lijvige brief komen. Daarin wordt gemeld dat de water- en bodemkwaliteit in Nederland in een heel aantal gebieden niet op orde is: per gebied zal een aanpak worden gemaakt, samen met de provincies en waterschappen. Ook wordt een plan gemaakt voor kustgebieden, onder meer met het oog op verzilting.

Een ander belangrijk besluit is het ophogen van het waterpeil in heel het land, maar specifiek ook in de voor agrariërs belangrijke veenweidegebieden. „Vooral voor boeren in het Groene Hart en in het noorden heeft dat grote consequenties”, waarschuwt een coalitiebron. „Vooral melkveehouders zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. In drassige landen kun je niet met zware tractors werken en kun je zwaar rundvee niet laten lopen.” Bovendien zullen door het ophogen van het waterpeil ook andere (moeras)planten gaan groeien. Koeien eten die niet.

Het kabinet wil het waterpeil in de veenweidegebieden onder andere laten stijgen zodat het veen minder CO2 uitstoot. Het veen gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij broeikasgas af. Een andere reden is om bodemdaling tegen te gaan. „Hierdoor verzakken huizen. Door het waterpeil hoger te houden, beperk je dat”, meldt een ingewijde. Bijvoorbeeld in Gouda zorgt deze problematiek van lage waterstanden voor scheve gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren.

’Grote gevolgen’
„Maar dat dit grote gevolgen heeft voor de agrarische sector, dat is duidelijk”, klinkt het vanuit de coalitie. Wel zal per gebied en in overleg met boeren worden gekeken wat mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering aan te passen, om te stoppen of bedrijven te verplaatsen. Dat sluit aan bij de ’gebiedsprocessen’ die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder aankondigde.
In Gouda zorgt deze problematiek van lage waterstanden voor scheve gevels,

De problemen in Gouda lossen niet op door het waterpeil hoger te maken. Op sommige plekken van Gouda heeft men last van wateroverlast en dus optrekkend vocht in huizen door een hoge grondwaterstand.

:sly7: We moeten van deze regering af. Ze zijn in Den Haag in en in slecht.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85280
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Ariel »

Irritatie bij GL: boeren tekenen uitkoopregeling toch niet

Het kabinetsplan om piekbelasters riant uit te kopen valt verkeerd in Limburg. De provincie is ontstemd. Twee agrariërs die woensdag hun handtekening wilden zetten onder een andere regeling hebben dat op de valreep niet gedaan.

De twee agrariërs wilden woensdag hun handtekening zetten onder de vrijwillige zogeheten ‘MGA1-opkoopregeling’, maar gaven de provincie Limburg plots te kennen daar nu vanaf te zien. De reden is daarvoor volgens een geërgerde gedeputeerde Geert Gabriëls (Stikstof, GroenLinks) dat het kabinet landelijk drieduizend bedrijven die veel stikstof uitstoten gaat benaderen met het voorstel om te stoppen, flink te renoveren of te verhuizen. Piekbelasters krijgen dan 120 procent van de waarde van het bedrijf.

Of de boeren die wilden tekenen nu definitief afhaken of daar als ze meer details kennen over de nieuwe regeling op terugkomen, is voor Gabriëls niet helder. Feit is dat de tijd dringt, want de deadline voor deelname aan de eerste uitkoopregeling waar de provincie zich sterk voor maakt, loopt volgende week woensdag af.

Vergoeding van 120 procent marktwaarde
Het nieuws over de volgens bronnen goudomrande regeling vergroot de twijfel die er bij een deel van de boeren al bestond over opkoopregelingen. „Het probleem is dat ik op dit moment de boeren niet kan adviseren of het beter is om nu toch aan de MGA1-regeling mee te doen of aan de nieuwe. Een vergoeding van 120 procent van de waarde voor het bedrijf lijkt veel, maar zit daar ook een vergoeding in voor de sloop van de stallen en de afwaardering van de grond als die van agrarisch naar natuur gaat zoals bij de eerste regeling?”, vraagt Gabriëls zich af. Vandaar dat hij een dringend beroep heeft gedaan op het ministerie op het verschaffen van duidelijkheid. „Het zou al veel schelen als het Rijk zegt dat de boeren die deelnemen aan de MGA1-regeling niet slechter af zijn dan bij een nieuwe.” Hij vreest ook dat boeren die nu niet tekenen en straks niet voldoen aan de criteria van de nieuwe opkoopregeling tussen de wal en het schip terechtkomen.

Uit een rondgang van de NOS langs alle provinciebesturen willen honderden boeren worden uitgekocht. Volgens de bestuurders en brancheorganisatie LTO is er snel een oplossing nodig, want het is de vraag hoelang de boeren zullen wachten.

Advies Remkes
Onduidelijk„Op het eerste gezicht ziet de nieuwe regeling er niet verkeerd uit”, zegt Peter van Dijck, bestuurslid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). „Dit lijkt conform het advies van Remkes en onze eigen inzet om vrijwillige stoppers een goede regeling aan te bieden en zo ruimte te bieden voor de PAS-melders, de blijvers en andere activiteiten.”

Dat ondernemers die niet op het aanbod ingaan te maken krijgen met strengere normen, vindt Van Dijck niet correct. „Door consequenties te verbinden aan de keuze om niet mee te doen, torn je wat ons betreft aan het vrijwillige karakter van de regeling.” Van Dijck stelt verder vast dat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe regeling
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

In geval van een faillissement staat de fiscus (overheid) vooraan.
Nu wenst onze overheid ook als eerste recht te hebben op vrijkomende stikstofruimte.
Ik weet dat bedrijven betalen voor CO2 uitstoot maar hoeveel kost stikstofruimte?
Kabinet wil het recht om stikstofruimte als eerste te kopen

Stikstofbeleid Commerciële partijen kunnen volgens de kabinetsplannen pas een bod doen op stikstofruimte als de overheid een vergunning niet koopt. Daarmee kan het kabinet invloed uitoefenen op de herinrichting van het landschap.

De overheid wil het recht hebben om vrijgekomen stikstofruimte als eerste te kunnen kopen. Het kabinet gaat dit plan vanmiddag bekendmaken, melden Haagse bronnen aan NRC. Stikstofruimte komt bijvoorbeeld vrij als boeren of andere stikstofuitstoters met hun activiteiten stoppen en hun vergunning te koop aanbieden. Het recht van eerste koop geldt niet alleen voor de landelijke overheid, maar ook voor overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat.

Het recht op eerste koop van stikstofruimte is onderdeel van de grotere stikstofplannen van het kabinet, die nodig zijn om de natuur te herstellen en vergunningen te kunnen verlenen aan de bouw, boeren, industrie en het verkeer. Vrijdagmiddag maakt het kabinet daar meer over bekend. Zo presenteert landbouwminister Piet Adema (CU) een brief over de toekomst van de boeren en stuurt stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) een brief over de stikstofaanpak.

Woningbouwprojecten en piekbelasters

Met het recht van eerste koop kan het kabinet invloed uitoefenen op de herinrichting van het landschap. Daarmee kan het bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsactiviteiten, zoals woningbouwprojecten, weer toestaan of extensieve landbouw – met minder vee – ruimte geven. Pas als de overheid geen interesse heeft in een vergunning, kunnen commerciële partijen een bod doen. Het kabinet wil hiermee tegengaan dat bedrijven als Schiphol of grote projectontwikkelaars veel vergunningen opkopen.

Een ander onderdeel van de plannen is een „ruimhartig” uitkoopbod voor een grotere groep zogenoemde piekbelasters, meldden bronnen eerder deze week aan NRC. Met een compensatie oplopend tot mogelijk 120 procent van de bedrijfswaarde hoopt het kabinet voor 2024 zo’n twee- tot drieduizend grote stikstofuitstoters tot stoppen te verleiden. Als eind 2023 blijkt dat dit plan niet tot genoeg stikstofbesparing leidt, kan het kabinet overgaan tot dwang.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/25/ka ... n-a4149447
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

Het is met de stikstofgekte inmiddels zover gekomen:


I'm gonna make him an offer he can't refuse
Kabinet wil bedrijven desnoods dwingen te sluiten om stikstofdoelen te halen

Het kabinet zal eind volgend jaar alsnog boeren dwingen hun bedrijf te sluiten als het niet lukt om voor die tijd voldoende boeren te verleiden om zich vrijwillig uit te laten kopen. Het kabinet verwacht dat het om een ‘selecte groep’ bedrijven zal gaan in de buurt van natuurgebieden.

Gedwongen uitkoop ligt gevoelig. Boerenorganisaties hebben altijd gezegd dat ze nooit zullen instemmen met dwangmaatregelen. Reden waarom het kabinet eerst probeert zo veel mogelijk boeren te verleiden vrijwillig te stoppen. Er komt een eenmalige en tijdelijke regeling die boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden de kans geeft om te stoppen.

Het kabinet benadrukt dat er ‘geen betere regeling komt dan deze'. Als in het najaar van 2023 blijkt dat alle genomen maatregelen nog onvoldoende zoden aan de dijk zetten, zal het kabinet ‘met pijn in het hard’ overgaan tot verplichte uitkoop, schrijft het aan de Tweede Kamer.
Spoiler! :
Het kabinet staat onder druk haast te maken met het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Wanneer stikstofverbindingen zoals ammoniak neerslaan in natuurgebieden, is dat een bedreiging voor beschermde planten- en diersoorten. Het kabinet had daarom al afgesproken dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Vorige maand zette de rechter nog eens extra druk op de zaak door in de zogeheten Porthos-zaak een streep te zetten door de bestaande stikstofaanpak van het kabinet. Daardoor dreigen veel bouwprojecten stil te vallen.

Behalve boeren moeten ook fabrieken er aan geloven. Agrarische én industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Van ongeveer vijftig fabrieken die veel stikstof uitstoten zullen de vergunningen worden aangescherpt, stelt het kabinet. Bedrijven zullen worden gedwongen om snel schoner te gaan produceren.

Provincies zullen de komende maanden samen met waterschappen en gemeenten bepalen welke maatregelen nodig zijn en welke boerenbedrijven en fabrieken er door worden getroffen.

De komende maanden zal het kabinet met onder andere boerenorganisaties om de tafel gaan zitten om een ‘landbouwakkoord’ te sluiten. Het kabinet wil daarin proberen meerdere problemen die boeren raken tegelijkertijd aan te pakken. Want behalve dat boeren geraakt worden door de stikstofmaatregelen, krijgen ze ook last van de klimaatmaatregelen die eraan komen (de uitstoot van CO2 moet fors omlaag) en worden de milieuregels strenger die nodig zijn om de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Omvallen

Minister Piet Adema (Landbouw) wil alle problemen in één keer aanpakken, stelt hij, ‘zodat boeren weten waar ze aan toe zijn.’ Om te voorkomen dat boeren massaal omvallen wil Adema dat supermarkten hen meer gaan betalen voor hun producten. Desnoods zal hij dat wettelijk verplichten. Hoe dat er precies uit zal zien is nog niet duidelijk, maar in een interview met het AD zegt hij dat hij denkt aan keurmerk: ,,Het gaat mij er niet om biologisch voedsel goedkoper te maken, zodat mensen het kunnen betalen. Maar dat de schappen vol liggen met duurzaam voedsel.’’ Hij spreekt ook de consument en overheid aan: ,,Ik zie een taak voor de keten en voor de overheid om de keuze voor duurzame landbouwproducten makkelijker te maken.’’

Ook kondigt hij in zijn brief aan om vanaf 2032 te komen met een bovennorm voor het aantal koeien per hectare in de melkveehouderij. Bij zogenoemde ‘grondgebonden melkveehouderij’ wordt zoveel mogelijk mest op eigen land geplaatst en zo min mogelijk kunstmest aangevoerd. Als de koeien meer gras eten kan dit bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit.

Stallen

Het kabinet kondigt ook strengere regels aan voor de bouw van stallen. De afgelopen maanden hebben rechters een streep gezet door bepaalde ‘emissiearme stalsystemen’ omdat die in de praktijk meer stikstof blijken uit te stoten dan op papier. Wie voortaan zo'n stal wil bouwen, krijgt minder makkelijk een vergunning.

Behalve dat het kabinet de stikstofuitstoot wil terugdringen om natuurgebieden te beschermen, wil het met zo ook ruimte scheppen om zogeheten PAS-melders te helpen. PAS-melders zijn boeren die onder de oude wet een vergunning hebben gekregen om bijvoorbeeld uit te breiden, maar die daarna in de problemen kwamen omdat de rechter in 2019 een streep zette door die wet. Het kabinet trekt 250 miljoen euro uit zodat provincies hen maatwerk kunnen bieden. Mocht het juridisch onmogelijk zijn om de al verstrekte vergunningen alsnog overeind te houden, dan zal het kabinet alle door de boeren geleden schade vergoeden.
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-wil- ... ~a918331c/
Het voortbestaan van het kabinet heeft een hogere prioriteit dan het voortbestaan van boeren.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85280
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
vr nov 25, 2022 8:15 pm
Het is met de stikstofgekte inmiddels zover gekomen:

Behalve boeren moeten ook fabrieken er aan geloven. Agrarische én industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Van ongeveer vijftig fabrieken die veel stikstof uitstoten zullen de vergunningen worden aangescherpt, stelt het kabinet. Bedrijven zullen worden gedwongen om snel schoner te gaan produceren.
Deze regering maakt ons armer in plaatst van rijker.
"Nederlandse overheid steelt grond van boeren"

De Nederlandse overheid steelt grond van boeren. Dat stelt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde in een blog op internet. De overheid betaalt te weinig voor landbouwgrond van boeren die de grond moeten afstaan voor de natuur.

Schreijer-Pierik noemt als voorbeeld Haaksbergen. "De vorige herverkaveling is nog amper afgerond, maar de provincie legde al nieuwe claims. Tientallen boeren zouden hier ongeveer 400 hectare vruchtbare grond moeten afstaan voor meer plasjes en woeste gronden. Dat alles onder tijdsdruk, dreiging met onteigening en een vergoeding ver onder de marktprijs", stelt de Europarlementariër.

Diefstal van grond
Ze vindt het terecht dat veel boeren onzeker en verontwaardigd zijn. Ze zegt dat vorige week gemerkt te hebben bij een bezoek aan het gebied. "De overheid biedt 5,50 euro per meter, veel minder dan de 8 euro die het waard is. Dit is diefstal van grond door de overheid. Je mag eigendomsrechten niet op deze manier aantasten. Als ik dit vertel aan gewone mensen, geloven ze niet dat dit zomaar mag in Nederland."

De overheid in België of Duitsland durft dit niet eens voor te stellen, stelt Schreijer Pierik. "Die bibbert uit vrees voor een boerenopstand."

Ze roept de Europese Commissie daarom op om te bekijken of de procedures in Nederland wel juist zijn gevolgd. "We leven hier toch niet in het vroegere Oost-Duitsland, waar de Staat zomaar de grond van boeren kon afnemen?"

Richtlijn
Volgens Schreijer-Pierik wijzen gemeente en de provincie te vaak naar Brussel als de schuldige. "Nederland en andere EU-landen hebben in de jaren zeventig ‘Natura 2000’ ingevoerd, een Europese richtlijn om zeldzame planten en dieren te beschermen. Dat klopt, maar die richtlijn bepaalt niet dat de boeren moeten verdwijnen voor natuur", pleit ze.

En van meer biodiversiteit is volgens de Hengeveldse al helemaal geen sprake. "In Haaksbergen is dat ook met eigen ogen te zien. Waar vroeger weilanden waren met koeien, hazen en fazanten, zien we nu drassig bruin water, met alleen nog ganzen. Dat is dus minder in plaats van meer soortenrijkdom."

Kritiek
Schreijer-Pierik uit in haar column ook kritiek. Niet alleen op de overheid maar ook op de Nederlandse landbouw. Ze vindt dat die zich veel te weinig hebben laten horen in de discussie over hoe het verder moet met Natura 2000. Terwijl milieu-organisaties in de inspraakronde 'honderdduizenden mailtjes stuurde dat het natuurbeleid moet doorgaan.'

En dus is de eindconclusie van de Europese Commissie is zeer eenzijdig, stelt Schreijer Pierik. "Mijn wijzigingsvoorstellen zijn helaas ook bijna allemaal verworpen."

Oplossing
"Er is een weg terug", bepleit ze. "De gemeenteraden en provinciebesturen moeten hun rug recht houden. Ze moeten zich beperken tot wat echt moet. Ze kunnen zich afvragen of de burgers echt drassig gras met ganzen mooier vindem dan groene weilanden met grazende koeien. Iedereen vindt boerderijen prachtig. Die zijn er nog volop in Nederland. Ook burgers willen die niet kwijt."
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

De waterschappen dienen politiek aangestuurd te worden en dus moeten vertegenwoordigers van belangen verdwijnen in besturen.
Boeren krijgen minder te zeggen en natuurbeschermers meer. De trend zal dus wel zijn: minder productief landbouwland en meer moerassen.
Minder geborgde zetels voor boeren in waterschapsbesturen

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag het initiatiefwetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Dit betekent dat de geborgde zetels voor het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur geschrapt worden. Boeren en natuurorganisaties krijgen minder geborgde zetels.


De partijen in de senaat die voorstander zijn van het wetsvoorstel (o.a. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie), vinden dat met het schrappen van de geborgde zetels de kiezer meer invloed krijgt op de waterschappen en dat deze dus democratischer worden. De 'tegenstanders' (o.a. VVD, SGP en CDA) vinden dat juist de belangen van kleinere groepen zoals boeren en bedrijven worden behartigd met de geborgde zetels.

Vorige week lukte het deze laatste groep bijna om het initiatiefwetsvoorstel nog even tegen te houden. Senator Diederik van Dijk (SGP) diende samen met het CDA, de VVD en fractie Nanninga een motie in met de oproep om het bedrijfsleven via een novelle alsnog twee geborgde zetels te geven, net als boeren en natuurorganisaties. Een novelle betekent dat de initiatiefnemers, in dit geval Bromet en De Groot, teruggestuurd worden naar de Tweede Kamer met het plan. De senatoren kunnen namelijk zelf geen wetswijzigingen indienen.

Omdat evenveel leden vorige week voor als tegen de motie van de SGP (34) waren, moest er vandaag nog een keer over gestemd worden. Dit schrijft het Regelement van Orde voor. De Eerste Kamer besloot toen ook om ook stemming over het initiatiefswetsvoorstel naar vandaag te verplaatsen.

Voorstel aangenomen

Na een hoofdelijke stemming werd het initiatiefswetsvoorstel van Bromet en De Groot vanmiddag met 37 stemmen voor en 32 tegen aaangenomen. In de oorspronkelijke initiatiefwet werd voorgesteld alle geborgde zetels te schrappen, maar door een aangenomen amendement van Pieter Grinwis (ChristenUnie) in de Tweede Kamer worden nu alleen de geborgde zetels voor bedrijven geschrapt.

In totaal zitten er per waterschap achttien tot dertig leden in het bestuur. Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuurorganisaties. De bedrijven kunnen dus niet meer plaatsnemen in het dagelijkse bestuur. De invullling van de rest van de plekken gaat nu via de waterschapsverkiezingen.

Geborgde zetel Dagelijks Bestuur

Naast de stemming over het initiatiefsvoorstel, is er ook gestemd over moties. Een verzoek van Susan Kluit (GroenLinks) om het wetsvoorstel gefaseerd in te laten voeren en om in elk geval in 2023 na de verkiezingen de verplichte geborgde zetel in het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap te schrappen, werd aangenomen.

De motie van tegenstander Van Dijk (SGP), om het hele initiatiefwetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer, kreeg geen meerderheid.

Twijfels over tijdspad

Minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat uitte in het debat al twijfels over het tijdspad en de invoering. De Kieswet stelt namelijk dat de deadline voor het inschrijven van nieuwe partijen voor de Waterschapsverkiezingen 19 december is. Dit betekent dat de wet op 1 december al in de Staatscourant gepubliceerd moet worden. Dit noemt Harbers niet realistisch. Over de motie van Kluit, over een gedeelijkte inwerktreding en het schrappen van de geborgde zetel in het Dagelijks Bestuur, gaf Harbers het oordeel aan de Kamer. Het bedrijfsleven kan dus waarschijnlijk na 2023 niet meer in het DB.
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/5996 ... rschappen/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85280
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Ariel »

Afbeelding

De boeren hebben zich een tijdje rustig gehouden, maar nu gaan ze weer los.
Boerenprotest bij provinciehuis Zwolle tegen dwangsommen, ME paraat

Boeren gaan donderdag demonstreren bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle, meldt de gemeente. „We gaan ervan uit dat zij zich ook vandaag aan de aanwijzingen houden en de dag ordelijk verloopt”, schrijft de gemeente op Twitter. De boeren dreigden eerder al met acties als de provincie niet stopt met het opleggen van omstreden dwangsommen.

De Wethouder Alferinkweg en een deel van de Luttenbergstraat zijn afgesloten wegens het protest, aldus de gemeente.

Overijssel moet boeren, zwaar tegen de zin van de provincie zelf, dwangsommen opleggen, zo heeft de rechter eind november bepaald. Het gaat om zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, maar nu wel. Overijssel wilde eerder niet handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. Veel boerenbedrijven zouden de dwangsommen niet kunnen betalen.

De politie meldt klaar te staan met onder meer de Mobiele Eenheid bij het provinciehuis om de demonstratie „te faciliteren en in goede banen te leiden.”

De provincie Overijssel heeft medewerkers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken, zodat ze geen overlast ervaren. Er gaat geen vertegenwoordiger van de provincie in gesprek met de boeren, zegt een woordvoerder.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85280
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Ariel »

Heftig. Is dat nou nodig?
Politie grijpt in bij boerenprotest voor provinciehuis Zwolle

De politie is donderdag even voor 12.00 uur bezig de weg voor het provinciehuis in Zwolle vrij te maken bij een demonstratie van boeren. Op livebeelden is te zien dat een shovel tractoren aan de kant dringt. Een man die dat probeerde te voorkomen door ervoor te gaan staan, is opgepakt.

Afbeelding
De politie roept op dat boeren de tractoren aan de achterzijde van het provinciehuis moeten zetten. Doen ze dit niet, dan volgt verwijdering, desnoods met geweld. In grote getale wordt het provinciehuis door de politie afgeschermd.

Volgens actievoerder Rutger van Lier zijn nog honderden tractoren onderweg naar Zwolle. Ze gaan demonstreren tegen het opleggen van dwangsommen aan zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die stikstof uitstoten en daar geen natuurvergunning voor hebben. Eerst hadden ze die vergunning niet nodig en volstond een melding. Dat veranderde echter door de uitspraak die de Raad van State in 2019 deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is dit probleem voor veel bedrijven nog altijd niet opgelost.

Overijssel wil zelf eigenlijk helemaal niet handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. De rechter bepaalde eind november echter dat de provincie tot handhaving verplicht is. Veel boerenbedrijven zouden de dwangsommen niet kunnen betalen.

„Ze hebben precies gedaan wat de overheid van ze vroeg”, zegt Van Lier. Boeren vragen zich volgens hem af wat zij fout gedaan zouden hebben. „Het is alsof je een huis koopt waar later geen woonbestemming op blijkt te zitten”, vervolgt hij. Volgens hem zou de provincie ondanks de rechterlijke uitspraak de PAS-melders niet moeten aanpakken. „We moeten niet regels boven mensen stellen. Provinciebestuurders kunnen ook zeggen: dit is de wereld op zijn kop, Den Haag moet een oplossing zoeken, of we gaan zelf een oplossing zoeken.”

Aan die oplossing wordt in Den Haag al een tijd naarstig gewerkt. Het kabinet wil de PAS-melders alsnog aan een vergunning helpen. Een van de moeilijkheden is dat daarvoor genoeg ’stikstofruimte’ moet worden gevonden.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

Great Reset: Germany Bans Farmers from Properly Fertilising Land to Serve EU Green Agenda

Germany has banned farmers in one of its federal states from properly fertilising large swathes of land at the behest of the EU’s green agenda.

As of Thursday, the use of nitrate fertilisers has been greatly restricted for large swathes of farmland in North Rhine-Westphalia, with the green agenda change greatly angering farmers as it is likely to drastically reduce yields.

While implemented by authorities in Germany, the ban is ultimately at the behest of the European Union, which is pushing to reduce the amount of nitrogen in certain parts of Europe as part of its green agenda.

The policy has already wreaked havoc in the Netherlands, with the Dutch government now looking to either buy out or forcibly close up to 3,000 farms to meet targets set by Brussels.

Despite the impact this could have on food security in Europe, the push appears to have firmly extended itself into Germany, with Bild reporting that farmers will now be forced to use 20 per cent less fertiliser in any area deemed to have problematic levels of the chemical.

Overall, the publication claims that a third of the total usable farmland in North Rhine-Westphalia — Germany’s most populous state — falls under this new restriction.

“If a wheat field needs 200 kilos of fertilizer for optimal yield, farmers would now be forced to use 40 kilos less,” one local farmer, Erich Gussen, explained. “That means a drop in yield and the quality of the wheat will suffer!”
Gussen noted that there is “great indignation” amongst farmers in the state, many of whom will see their bottom lines severely suffer at a time when fertiliser and fuel prices are already at major highs.

With the European Union reportedly threatening to fine Germany if it does not act to reduce nitrogen levels, other federal states in the country will also soon be forced to act to reduce farmers’ fertiliser usage.

Such a move could detrimentally affect the country’s food production at a time when food insecurity is growing worldwide as a result of the ongoing war in Ukraine, which has seen the global supply of wheat and other grains contract.

Despite this, the EU appears to be pushing ahead with its great reset goals, with the Dutch government now threatening to shutter up to 3,000 farms in their country in service of their overlords in Brussels.

Farmers in the member state have been actively resisting the measures with countless protests which have seen motorways blockaded and events disrupted, though such demonstrations have so far been unable to curb the government’s enthusiasm for closures.

“What this shows you is that the will of the people means nothing to our government,” political commentator Eva Vlaardingerbroek told Breitbart. “Despite all of the protest and (inter)national backlash, they’re pushing through with what I think are criminal policies.”

“Our government doesn’t cater to the wishes of its own citizens, it caters to globalist institutions whose interest it is to control the foo
https://www.breitbart.com/europe/2022/1 ... en-agenda/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

Ali Yas schreef:
vr nov 18, 2022 8:21 pm
King George schreef:
vr nov 18, 2022 12:34 am
Mahalingam schreef:
di nov 15, 2022 7:58 pm
Wat kunnen bureaucraten soms creatief denken. Nu is bedacht dat je koeien kan uitruilen tegen vliegtuigen.
Je kunt politici ook inruilen voor etalagepoppen.
Het klink onzinnig, ik weet het : "koeien inruilen voor vliegtuigen' maar dat is wel wat er is gebeurt.
Schiphol Group heeft boeren uitgekocht voor extra stikstofruimte Schiphol en Lelystad Airport

Stikstofruimte
Om extra stikstofruimte te krijgen voor de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport heeft de Schiphol Group boeren uitgekocht. De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden.


De Schiphol Group heeft meerdere veehouders uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen voor zowel de luchthaven Schiphol zelf als Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van de groep.

Nog niet eerder was bekend dat het luchthavenbedrijf overeenstemming heeft bereikt met agrarische ondernemers. Schiphol zei voorheen slechts dat het alle opties onderzoekt om zijn uitstoot onder controle te krijgen.

Voor de Amsterdamse luchthaven Schiphol gaat het om „een aantal veehouders” in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor Lelystad Airport betreft het „een klein aantal veehouders” rond het Naardermeer en op de Veluwe. Voor Lelystad zijn het er „,minder dan tien”, aldus de woordvoerder. Ze wil niet specifieker zijn over het aantal agrarische bedrijven en de locaties van de bedrijven. Onduidelijk is ook in hoeverre Schiphol de uitstootrechten kan gebruiken van boerenbedrijven in andere provincies dan waar de vliegvelden zich bevinden.

Natuurvergunning


De luchthavengroep is bezig om de benodigde maatregelen te treffen om een natuurvergunning te verkrijgen voor Lelystad Airport en voor Schiphol. „Daarom zijn veehouders benaderd voor stikstofrechten”, aldus de woordvoerder. „Die veehouders hebben zelf kenbaar gemaakt daarvoor open te staan.”

De uitkoop is geregeld via een of meer stikstofmakelaars, aldus de woordvoerder. Dat zijn bemiddelingsbedrijven die handelen tussen boerenbedrijven en partijen die stikstofruimte nodig hebben om bijvoorbeeld woningen te bouwen, een snelweg aan te leggen of een vakantievliegveld te exploiteren.

Schiphol moet maatregelen nemen om de stikstofuitstoot van zowel de luchthavens in Amsterdam en Lelystad te verminderen of te verrekenen. Alleen wanneer het luchtvaartbedrijf zijn emissies onder controle heeft, maakt de Schiphol Groep kans op natuurvergunningen voor zijn luchthavens. Die natuurvergunning is weer nodig om een luchthavenverkeersbesluit (LVB) te kunnen nemen. Zo’n LVB legt onder meer het maximale aantal vliegbewegingen (vluchten) vast dat een vliegveld mag verwerken.

Het is niet bekend hoeveel stikstofruimte de Schiphol Groep nu heeft geregeld. Ook niet hoeveel de uitkoopregelingen het bedrijf gekost hebben.

Forse vertraging

De aanvragen voor natuurvergunningen voor Lelystad Airport en Schiphol hebben de afgelopen maanden forse vertraging opgelopen. In de aanvraag voor Lelystad zaten grote fouten in de berekeningen van de stikstofdepositie. De warmte van de vliegtuigen was verkeerd ingeschat. En de aanvraag voor Schiphol moest over, onder meer omdat het kabinet ondertussen een krimp van 12 procent voor Schiphol heeft bekendgemaakt vanaf november 2023. Overigens neemt het kabinet pas in 2024 een besluit of Lelystad daadwerkelijk opengaat.

De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden. Het kabinet wil een voorkeursrecht krijgen bij de uitkoop van boeren en andere agrarische bedrijven voor hun stikstofvergunning. Dat zou moeten leiden tot meer regie in het beleid.

Actualiteitenprogramma EenVandaag meldde maandagmorgen op basis van openbaar gemaakte stukken (via de Wet open overheid) dat er de afgelopen tijd grote spanningen waren tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw over de stikstofaanvraag van Lelystad Airport. Infrastructuur gunde het vliegveld een natuurvergunning, ook al rammelde de aanvraag; Landbouw weigerde een uitzondering te maken voor Lelystad. Dat zou leiden tot grote onrust onder boeren.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/05/sc ... t-a4150468
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 48658
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boeren , vissers en bouwsector protest tegen de regering

Bericht door Mahalingam »

De politici ende bureaucratie hebben het stikstofprobleem gemaakt.
En nu ze dat elf niet kunnen oplossen wordt de Zwarte Piet diorgespeeld aan banken en kruideniers. Dit is de nieuwe bestuurscultuur.
Stikstof - Kabinet wil dat banken en supermarkten boeren gaan helpen

Maar bankiers zien plan niet zitten, grootgrutters weten van niets

Minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) wil dat banken en supermarkten boeren gaan helpen de agrarische sector te verduurzamen. Zo onderzoekt Adema of banken de leningen van boeren met tien procent kunnen verlagen. In het geval van ‘boerenleenbank’ Rabobank zou dat betekenen dat er 3,5 miljard euro aan leningen moet worden kwijtgescholden. Supermarkten moeten de vraag naar duurzame producten gaan stimuleren. Dat weet NRC, het ministerie van Landbouw bevestigt dinsdag de voorstellen die moeten helpen de stikstofcrisis te beteugelen.

Bankiers zien plan niet zitten, grootgrutters weten van niets

Adema wil de banken en supermarkten een half jaar de tijd geven om met voorstellen te komen. Hij hoopt volgend jaar een landbouwakkoord te sluiten met boeren, bankiers en grootgrutters. De Rabobank heeft echter al laten weten geen mogelijkheden te zien om leningen kwijt te schelden. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie voor supermarkten en andere voedingsbedrijven, stelt geen contact te hebben gehad met Adema noch met diens voorganger over de bijdrage van de supermarktbranche aan de verduurzaming van de agrarische sector.

Ondertussen op luchthavens Schiphol en Lelystad

Maandag werd bekend dat Schiphol Group ondertussen op eigen houtje bezig is boeren uit te kopen zodat de luchthavens Schiphol en Lelystad aan de stikstofregels voldoen. Dat ligt gevoelig want provincies hebben de vergunningen zelf ook nodig voor natuurherstel, het legaliseren van boeren zonder vergunning en woningbouw. Het kabinet kondigde vorige week na aandringen vanuit de Tweede Kamer aan in te willen grijpen in de stikstofmarkt; het Rijk zou voortaan zelf het eerste recht op koop moeten krijgen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de landbouwbegroting.
https://www.nieuwnieuws.nl/5158486/stik ... an-helpen/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie