Nederland.... kennisland ???

Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Er is een stroom van plannen om het onderwijs te verbeteren. Nu weer een plan omdat de kinderen steeds dommer de school verlaten. Recept: zorgen dat leraren minder dom zijn.
Onderwijsinspectie: binnen twee jaar moet terugloop bij taal en rekenen zijn gestopt

Binnen twee jaar kan en moet de teruggang in taal en rekenen bij leerlingen een halt zijn toegeroepen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een woensdagmiddag gepubliceerd rapport. Die opgave is haalbaar door de nadruk te leggen op basisvaardigheden en door de kennis en kunde van leraren te vergroten.


De inspectie wijst in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ op landen als Zweden en Ierland, waar een terugval in onderwijsresultaten al eerder succesvol werd omgebogen. Daarvoor moet iedereen wel doelgericht samenwerken, waarschuwt de waakhond – van beleidsmakers en wetenschappers tot bestuurders en scholen. “Op die manier kan ook in Nederland de neergaande trend worden gekeerd.”

Vorig jaar wilde de inspecteur-generaal het onderwijs ook al op de schop nemen. Steeds meer jongeren dreigen het onderwijs namelijk onvoldoende geletterd en/of gecijferd te verlaten. Maar door de pandemie was het onmogelijk om het onderwijs zo te ‘renoveren’ dat de terugloop kon worden gestopt. Sterker nog, de resultaten van leerlingen en studenten op het gebied van taal, rekenen en burgerschap (positief bijdragen aan de samenleving) kwamen verder onder druk te staan.

Gebrek aan vakkennis

Waarom kunnen onze onderwijsprofessionals het tij niet keren? Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontbreekt het leraren vaak aan kennis over hoe een specifiek schoolvak onderwezen kan worden. Nederlandse leraren scholen zich ook minder bij, in vergelijking met het buitenland.

Verschillende andere landen, waaronder dus Ierland en Zweden, lieten de afgelopen jaren al zien dat een ommekeer in het onderwijs mogelijk is. Daar werden de basisvaardigheden verbeterd dankzij intensieve samenwerking. Ook werd er geïnvesteerd in het versterken van de expertise van leraren en schoolleiders. Dat leidde tot meer zelfvertrouwen in de klas, constateert de Inspectie, en meer werkplezier onder leraren. Verder werden er heldere doelen gesteld – zowel voor individuele scholen als op landelijk niveau – en werden de vorderingen goed gevolgd en geëvalueerd.

Over dat laatste heeft de inspectie in Nederland grote zorgen: tot enkele jaren terug werd hier het jaarlijkse beeld van de prestaties gebaseerd op zogeheten referentieniveaus, standaard gemeten in één eindtoets. Maar sinds de komst van meerdere aanbieders in 2015 verschillen de toetsen en de normering. “Dit betekent dat er geen actueel landelijk zicht is op wat leerlingen aan het einde van de basisschool kunnen op het terrein van lezen, taalverzorging en rekenen.” De waakhond noemt die situatie ‘zorgelijk’.

Professionalisering

Verreweg de meeste scholen en opleidingen zien ook zelf het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leraren als het belangrijkste middel om leerlingen bij te spijkeren. Zo zegt 91 procent van de basisscholen dat professionalisering van leraren zou helpen om het rekenen te verbeteren, en bijvoorbeeld 83 procent van scholen in het voortgezet onderwijs ziet verdere professionalisering als mogelijkheid om het taalonderwijs te verbeteren.

Verder moeten besturen er volgens de inspectie voor zorgen dat de scholen een sterk onderwijsteam kunnen opbouwen met ontwikkelperspectief voor docenten. Daarbij is het belangrijk beginnende leraren te behouden, zodat ze niet al binnen twee jaar afhaken. Dat gebeurt nu met 11 procent van de starters in het voortgezet onderwijs.

Samen met het onderwijs werkt minister Wiersma (basis- en voortgezet onderwijs) aan een masterplan basisvaardigheden ‘om de basis op orde te krijgen’. Dit masterplan moet er uiterlijk vóór de zomer liggen. Wiersma: “Ook werken we aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd: dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.”

De bewindsman beseft goed dat het tij niet direct gekeerd zal zijn. “Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen. We moeten nú beginnen. Zodat je, waar je ook naar school gaat, goed wordt voorbereid op de toekomst en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.
https://www.parool.nl/nederland/onderwi ... ~bd87f891/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
wo apr 13, 2022 7:28 pm
Er is een stroom van plannen om het onderwijs te verbeteren. Nu weer een plan omdat de kinderen steeds dommer de school verlaten. Recept: zorgen dat leraren minder dom zijn.

Onderwijsinspectie: binnen twee jaar moet terugloop bij taal en rekenen zijn gestopt
Maar het is wel hartstikke positief dat onze kinderen wel geinformeerd en onderwezen worden over de Black Lives Matter-beweging, transgenders , racismeproblematiek, en andere heel belangrijke zaken . :smile7:
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

En natuurlijk komen de onderwijzers in Amsterdam met verantwaardigde reacties. Dat het niveau van leraren omhoog moet. Dat ze bijscholing moeten krijgen. En het ligt helemaal niet aan de leraren; die doen hun stinkende best !!
Verbazing om rapport onderwijsinspectie: niet de leraren maar de omstandigheden moeten beter

Het steekt Amsterdamse onderwijzers dat er nauwelijks landelijk zicht is op de beheersing van basisvaardigheden in het primair onderwijs en de onderwijsinspectie woensdag toch komt met het advies om de kennis en kunde van leraren te vergroten. ‘Het échte probleem is het tekort aan leerkrachten.’

[...]
Steeds meer jongeren dreigen het onderwijs onvoldoende geletterd en/of onvoldoende gecijferd te verlaten.
Ook de kennis over ‘burgerschap’ daalt. Volgens de inspectie kan en moet de teruggang in taal en rekenen bij leerlingen binnen twee jaar een halt zijn toegeroepen.
[...]
Maar net als Harry Dobbelaar, schoolbestuurder van Zonova (19 basisscholen in Zuidoost), wijst Jonk op het échte probleem: het tekort aan leerkrachten. “Dat is ons grote probleem. Heel veel scholen staan in overlevingsstand. Voor bijscholing heb je een stabiel team nodig en tijd om dat te doen. Wat we nu doen, is overleven.”
[...]
“Wat denk je dat het doet met de basisvaardigheden als er geen bevoegde leerkracht voor een klas staat, als kinderen thuis moeten blijven omdat er geen leerkracht is? Daar hebben de kinderen die het onderwijs het hardste nodig hebben, die niet vanzelf min of meer leren of die geen rijke ouders hebben, het meeste last van. Dus het vergroot ook nog eens de ongelijkheid enorm.”

Het advies doet volgens het Amsterdamse onderwijs dus geen recht aan de situatie waarin scholen in de stad nu zitten. Als er niets aan de randvoorwaarden gebeurt, zoals zorgen voor huisvesting voor leerkrachten en voor voldoende en bevoegde leerkrachten, dan weten ze hoe het rapport er over twee jaar uitziet: hetzelfde.
https://www.parool.nl/amsterdam/verbazi ... ~bcb3c2f0/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Het woke deel van de onderwijsmaffia is ook wakker geworden.
Zoals deze Programmamanager Kind & Natuur van IVN Natuureducatie.
‘Onderwijs focust teveel op prestatie en draait teveel om cijfers’

Een toenemend aantal leerlingen verlaat het onderwijs met te weinig kennis van taal en rekenen concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. De Tweede Kamer pleit bij minister Wiersma voor meer focus op de basisvaardigheden. Waar is de echte wereld in het onderwijs gebleven? Als IVN Natuureducatie vinden we dat die centraal moet staan. Maar de mindset is nu: de aarde vergaat, maar we willen wel kunnen uitrekenen wanneer dit gebeurt.

Met een focus op rekenen en taal sluiten we onze ogen voor de wereld van vandaag. De overleden pedagoog Sir Ken Robinson zag het heel helder. Hij zei: “Ons huidige onderwijssysteem put onze geesten uit zoals wij roofbouw plegen op de aarde.”

Juist deze tijd van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit vraagt om onderwijs dat zich niet eenzijdig richt op taal en rekenen. Wat we nodig hebben is juist een brede ontwikkeling van talenten van kinderen, die ze helpt om hun plek in een snel veranderende wereld te begrijpen.

Teveel focus op prestatie

Juist met aandacht voor de echte wereld in het onderwijs krijgen rekenen en taal betekenis. Het uitrekenen van een diameter wordt een stuk interessanter als je de groeisnelheid van je eigen boom op het schoolplein aan het volgen bent.

Door nu de komende twee jaar volop te gaan inzetten op taal- en rekenlessen wordt volledig voorbijgegaan aan wat leerlingen nodig hebben. Voor een gezonde generatie is welzijn belangrijk. Er wordt nu veel te veel gefocust op prestatie. Het draait veel te veel om cijfers. Moeten we een land worden met alleen professoren terwijl niemand meer weet hoe je voedsel verbouwt of een lekkende kraan kan repareren?

Laat alsjeblieft de ogen bij de beleidsmakers een keer opengaan. Zorg voor groene schoolpleinen, waar aantrekkelijke buitenlessen kunnen worden gegeven. Op zo’n manier komen leerlingen tot bloei en werken we tegelijkertijd aan het herstel van de aarde en een verfrissing van ons onderwijssysteem.
https://tpo.nl/2022/04/14/onderwijs-foc ... m-cijfers/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Er komt extra ondersteuning voor scholen opdat de leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. Want daar ontbreekt het nogwel eens aan. De kerntaken worden verwaarloosd.
De leerlingen moeten wel een uur extra op school doorbrengen want dit bijspijkeren gebeurt niet tijdens de normale schooltijd.

" Daarom krijgen zo’n 500 scholen komend schooljaar extra geld om de basisvaardigheden te verbeteren. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld een uur extra per dag lesgeven in de basisvaardigheden voor specifieke leerlingen."
Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of mee te doen in de samenleving. Dat moet beter, want leerlingen hebben die basis nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen brengen in hun werk. Om een stevige start te maken, kunnen scholen komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams.
[...]
”Leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven. Ze zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn. En ze leren kinderen bijvoorbeeld in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Toch zijn we het er met elkaar over eens dat kinderen juist ook die basis moeten leren.
https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... tere-basis
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Er zijn nogal wat aanvragen gedaan voor Mohammedaanse scholen. En over het algemeen zijn die afgewezen.
Inspectie keurt plannen voor nieuwe scholen af: ‘Het bestuur had nauwelijks concrete leerdoelen geformuleerd’

De Onderwijsinspectie is zeer kritisch over de plannen voor nieuwe middelbare scholen die de voorbije maanden zijn ingediend. Ten minste negen van de elf initiatieven voldoen niet aan alle wettelijke eisen, blijkt uit door NRC ingeziene inspectieverslagen en een rondgang langs betrokken besturen.
[...]
De aanvragen schieten vooral tekort op burgerschapsonderwijs. Aan zeker acht initiatieven, waaronder vijf islamitische, heeft de inspectie laten weten dat hun burgerschapsplannen onvoldoende concreet en uitgewerkt zijn, bijvoorbeeld tot op vakniveau.

Bijna alle 37 basisschoolinitiatieven (tien islamitische) kregen wel een positieve reactie, vermoedelijk omdat daar voor burgerschap kant-en-klare lesprogramma’s bestaan.
[...]
Meerdere stichtingen hebben een positieve reactie gekregen op hun basisschoolplan, maar een negatieve reactie op het plan voor hun ‘middelbare’. Zo wil SIO Noord-Holland een nieuwe vestiging én een middelbare school toevoegen aan zijn twee islamitische basisscholen. Voor basisschool Elif Zaandam vond de inspectie de burgerschapsplannen voldoende, voor College Fiducie in Amsterdam niet. De inspectie zag weliswaar dat SIO „uitgebreid” stilstaat bij de doelstellingen van het burgerschapsonderwijs en „bij welke vakken en door middel van welke soort activiteiten” dat moest gebeuren, maar het bestuur had nog geen lesboek of methode gekozen, „nauwelijks concrete leerdoelen” geformuleerd en niet toegelicht hoe het de leerstof wil ordenen over de leerjaren.

Voorzitter Yusuf Altuntas van SIO las de kritiek met verbazing. Hij had zijn ontwerp gebaseerd op dat van drie bestaande middelbare scholen en gesprekken met ervaren interim-directeuren. Als Wiersma inderdaad hun plannen afwijst, tekent Altuntas met collega’s van de vier andere islamitische initiatieven bezwaar aan. Want, zegt Altuntas, je kunt als aanvrager niet nu al in zo’n detail het curriculum vormgeven, al was het maar omdat het (nog niet aangenomen) personeel en de medezeggenschapsraad daarop ook invloed moeten hebben.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/30/in ... f-a4130414
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Helft van Haagse peuters spreekt geen Nederlands: ‘Kind begint met valse start aan de basisschool’

Vijftig procent van de peuters in Den Haag spreekt geen Nederlands. Met de campagne Vraag juf Mina hoopt de gemeente ouders te motiveren de peuters bij te laten spijkeren.

De gemeente Den Haag is een peutercampagne gestart. Met vraagjufmina.nl, billboards en filmpjes op schermen in stadsdeelkantoren probeert de gemeente ouders te overtuigen hun peuter naar de peuterspeelzaal te brengen. ,,Die heet allang niet meer zo’’, zegt Ingrid van der Stijl van ‘Jong Leren’, een organisatie met ‘peuterleerplekken’ op 50 locaties door heel Den Haag. ,,Het heet tegenwoordig voorschoolse educatie en dat is veel meer dan alleen wat samen spelen in een klaslokaal. Voorscholen zorgen ervoor dat kinderen die thuis geen Nederlands leren niet met een achterstand aan de basisschool beginnen.’’

Van der Stijl heeft het over de helft van de Haagse kinderen die onze taal niet machtig is. Dat bevestigt ook de gemeente. Als thuis Arabisch, Perzisch of Pools de voertaal is, begint een kleuter met een valse start in groep 1 aan z’n schoolcarrière, weet de gemeente die daarom groots inzet op het werven van peuters voor voorscholing.

,,De voorschoolse educatie start vanaf tweeëneenhalf jaar. De gemeente biedt peuters die daar baat bij zouden hebben de mogelijkheid om 4 of 5 dagdelen per week naar de voorschool te gaan. Daar zijn pedagogisch medewerkers die weten waar een kindje aan toe is en hoe ze met taal en cultuurverschillen moeten omgaan. Spelenderwijs introduceren ze het Nederlands. Als een klein jongetje in de huishoek, de vroegere poppenhoek, zit te spelen dan wordt de ‘pan’, de ‘vork’ en het ‘koken’ benoemd. Onbekende woorden die al heel snel vertrouwd zijn en worden toegepast. Een peuter is heel taalgevoelig en maakt heel snel grote sprongen. Na anderhalf jaar, vijf dagdelen in de week, spreken ze Nederlands en zijn ze vertrouwd met het onderwijssysteem’’, weet Van der Stijl.

Hoewel de campagne zich specifiek richt op peuters met een Nederlandse taalachterstand blijkt extra pedagogische aandacht voor peuters goed voor alle kleintjes. ,,Die van mij hebben genoten van de voorschool’’, zegt Shareen Joemmanbaks-Goelamnabie. Als juriste met Surinaamse wortels vallen haar drie zonen niet direct in de doelgroep. Joemmambaks en haar Surinaamse echtgenoot spreken immers vloeiend Nederlands.

,,Toch hebben die van mij ook veel geleerd. Kinderen in deze leeftijd zijn sponzen. Er wordt op de voorschool een basis gelegd waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. Ik zie het als een investering in de toekomst. Dat zeg ik als moeder maar ook als voorzitter van de ouderraad van de Nutsschool Morgenstond. Peuters die geen woord Nederlands spreken zie je in een paar weken groeien in hun taal en hun sociale vaardigheden. Ik neem m’n petje af voor de pedagogisch medewerkers. Zíj zijn het die deze kinderen, en tussen de regels door ook hun ouders, op sleeptouw nemen.’’

Nut van peutereducatie
Niet alle ouders erkennen echter het nut van peuteronderwijs. Als het consultatiebureau een taalachterstand constateert en daarom een tweejarige naar de voorschool verwijst, legt 30 procent van de ouders dit advies naast zich neer. De toeslagenaffaire heeft ouders huiverig gemaakt voor aanbiedingen vanuit de overheid, merkt de gemeente. Daar komt bij dat als moeders niet werken ze soms liever het kind vertrouwd thuishouden in plaats van wegbrengen naar een vreemde plek bij onbekende mensen.

,,Cultuurverschillen zijn inderdaad een uitdaging’’, erkent Van der Stijl. ,,Naar school gaan is in andere landen soms een heel belangrijk evenement waarvoor kinderen in hun mooiste kloffie worden gehesen. Dan komt er een prinsesje op lakschoentjes met witte sokjes binnen. Als dat meisje dan buiten in de wilgentunnel heeft gespeeld en met modder- en grasvlekken wordt opgehaald, schrikken sommige moeders. Dan heeft een pedagogisch medewerkster wat uit te leggen. En dat doen ze ook. Het zijn heldinnen. In eenvoudige begrijpelijke taal een moeder geruststellen en uitleggen dat spelen met zand en water goed is voor het kind, is geen sinecure. Maar ze doen het, iedere dag. Daarbij krijgen ze hulp van moeders die de stap al gemaakt hebben. Wat dat betreft gebeurt er veel meer op een voorschool dan alleen peutereducatie. Moeders, en vaders, leren er ook van. Daarom is deze peutercampagne zo belangrijk.”

,,De voorscholen werken met thema’s. Onze voorschool in Morgenstond van 2Acrobaten zit nu midden in het thema boerderij. Het is zo leuk om die kleintjes te zien wijzen en ‘vogel’ te horen roepen of ‘ei’. In de klas staat ook een werktafel waar de wat oudere peutertjes alvast oefenen met cijfers en letters. Ze maken al eenvoudige sommetjes en lezen kleine woorden. Mijn jongste zit nu op de basisschool. Ik merkte dat hij, dankzij de voorschool en de werktafel, echt een voorsprong had’’, zegt Joemmanbaks, die dankzij haar medewerking aan de campagne ‘vraagjufmina’ een bekende Haagse dreigt te worden. ,,Ach ja, er waren al vrienden die voor hun rijbewijs zaten te wachten en mij op het scherm voorbij zagen komen. Wat doe je nou weer, vroegen ze. Maar ik verleen hier graag mijn medewerking aan. Ik zie het als mijn maatschappelijke plicht. Dit is belangrijk. Het is goed dat de gemeente hier tijd, aandacht en geld aan besteedt. Deze kinderen zijn onze toekomst. Je moet er vroeg bij zijn!’’
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

"Ik ben maar een mbo'er". Waarom nou dat geklaag. De wereld ligt open voor deze knapen. Er is een enorm tekort aan vakmensen, en deze jongens kunnen overal aan de bak. Dus stop met zielig doen, en schouders eronder.
'Mbo'ers voelen zich vergeten door politiek, zeker tijdens corona'

Veel mbo'ers hebben het gevoel dat ze niet meetellen voor de beleidsmakers in Den Haag, en de coronacrisis heeft dat denken alleen maar versterkt. Dat is de conclusie van een onderzoek onder een grote groep mbo-studenten.

De jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs werden onderzocht door het RIVM en Amsterdam UMC, schrijft Trouw. Het gaat om een groep van 198 mbo-studenten. Ook werden 35 docenten ondervraagd. De onderzoekers volgden de groep bijna een jaarlang.

Persconferenties
"Ik ben maar een mbo'er", verwoordt een van de ondervraagde studenten het gevoel dat toch al leefde, ook voor de coronacrisis. Maar tijdens die crisis hadden de mbo'ers extra het gevoel dat ze niet meetelden, bijvoorbeeld omdat ze nooit werden genoemd bij de persconferenties. "Ik raakte in het begin ook heel erg geïrriteerd omdat het natuurlijk altijd bij die persconferenties ging over hbo, middelbare scholen, universiteiten", reageerde een van de studenten.

Ook zouden ze het taalgebruik bij de persconferenties te moeilijk vinden. Volgens de onderzoekers was het goed geweest om de mbo'ers op kanalen aan te spreken die populair zijn onder de groep. Door de jongeren werden onder meer RapNieuwsTV, Piratenhyenas en NOS Stories genoemd.

Een zorgelijke conclusie uit het onderzoek is dat veel mbo'ers somber zijn over de toekomst, en weinig kansen zien op de arbeidsmarkt. Dat in coronatijd stageplekken en praktijkvakken wegvielen heeft niet geholpen.

De onderzoekers schrijven dat in bijvoorbeeld de zorg, horeca of evementenbranche, vakgebieden waar mbo'ers vaak in doorstromen, momenteel een inhaalslag moet worden gemaakt door corona. De drukte die dat als gevolg heeft zou ten koste kunnen gaan van begeleiding en aandacht voor mbo'ers.

Serieus probleem
De onderzoekers bevestigen dat mbo'ers bij beleidsmakers niet voldoende in beeld zijn. Dat komt bijvoorbeeld door lange vragenlijsten die bij onderzoeken worden gebruikt. Volgens het rapport is de groep jongeren daar niet zo van.

Volgens de onderzoekers is er sprake van een mogelijk serieus probleem. Een grote groep, van ongeveer een half miljoen jongeren, dreigt de aansluiting met de samenleving kwijt te raken. De onderzoekers stellen voor om een landelijke monitor, in samenwerking met mbo'ers, in het leven te roepen. "De precieze vorm waarin data wordt verzameld, vraagt om verder onderzoek", staat in het rapport.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Toename Engelstalige studies is een drempel voor Nederlandse student: ’Onbedoeld selectiemiddel’

Een aanzienlijke groep leerlingen ziet af van (verder) studeren, omdat ze geen Nederlandstalige opleiding kunnen vinden. Bovendien zijn er twijfels over het nut en de kwaliteit van de vele Engelse studies, en leidt de vergevorderde verengelsing leidt soms tot vreemde praktijken.

Het allerliefst zou Denise Wigboldij (18) over een paar jaar afstuderen als dierenarts. Maar of dat lukt, daar is de ambitieuze Groningse niet zo zeker over. In Leeuwarden volgt ze een mbo-opleiding tot dierenartsassistent en met een hbo-propedeuse wil ze doorstromen naar de universitaire dierenartsopleiding.

Aan inzet geen gebrek, maar ze ziet een hobbel op haar pad: het vele Engels. „Op de middelbare school had ik een moeilijke start met die taal, omdat ik heel veel verschillende leraren had.”

In de dierenartspraktijk waar ze stage loopt is dat niet zo’n probleem, maar in het hoger onderwijs wel. Op het hbo al: „Ik was bij een bijeenkomst van de opleiding veehouderij en daar kwam ik er, een beetje tot mijn verbazing, achter dat er veel Engels wordt gepraat in de lessen.”

Het aantal Engelstalige studies neemt al jaren toe. Bij het begin van het lopende schooljaar waren er 677 Engelse universitaire opleidingen, tegenover 318 opleidingen in het Nederlands. De Engelstalige trend speelt in mindere mate ook op het hbo: een kwart van de hbo-masters is volledig in het Engels.

’Drempel’ en ’een onbedoeld selectiemiddel’
De Onderwijsinspectie waarschuwt dat al dat Engels ’een drempel’ en ’een onbedoeld selectiemiddel’ kan zijn voor studenten. Een aanzienlijk aantal overweegt af te zien van studeren, zo valt te lezen in een technische rapportage van de inspectie.

Van mbo-studenten zegt 82 procent wel een hbo-vervolgopleiding te willen doen als die in het Nederlands is. Dat daalt naar twee derde als zo’n opleiding Engelstalig is. Ook meiden in het laatste jaar van de havo en vwo’ers die veel stress ervoeren tijdens de eindexamens twijfelen over studeren in het Engels.

"De stap naar wetenschappelijk Engels is groot"
Taalkundige Vicky van der Zee vindt de problemen die sommige studenten hebben met Engels niet zo verrassend. Relatief zijn Nederlanders vrij goed in Engels, maar alsnog hebben studenten in hun eerste jaar gemiddeld zo’n 40 procent minder woordenschat in het Engels dan in het Nederlands. „En de stap naar wetenschappelijk Engels is ook nog eens groot.”

Verklaring
Het kan een andere trend in het hoger onderwijs verklaren: tal van hoog aangeschreven Engelstalige lotingstudies hebben steeds minder Nederlandse studenten in de gelederen. Niet omdat ze niet wíllen, maar omdat ze de selectieprocedure niet doorkomen.

De bachelor International Business Administration in Rotterdam kreeg 4650 aanmeldingen binnen voor komend schooljaar, uit binnen- en buitenland.

Van de geselecteerde 650 studenten komt zo’n 80 procent uit het buitenland, schetst executive director Adri Meijdam. „Er zou wat ons betreft wel wat beter gepresteerd mogen worden op het vwo.”

Engelstalige studies zijn interessant voor de onderwijsinstellingen, vooral omdat studenten buiten de EU flink meer geld in het laatje brengen. „Maar die trend is niet per se in het voordeel van Nederlandse studenten”, meent Van der Zee.

Vreemde praktijken
De vergevorderde verengelsing leidt soms tot vreemde praktijken. Studenten die een scriptie schrijven over een Nederlandse dichter, maar daarvoor zijn werk wel in het Engels moeten vertalen, voordat een Nederlandse examinator het nakijkt. Of studenten hbo-elektrotechniek die na vier jaar studeren wel de vaktermen in het Engels kennen, maar niet in het Nederlands.

"Moeten we daarvoor een hele groep studenten opleiden in een andere taal?"
Verstandiger zou het zijn om per studie te overwegen wat het Engels precies toevoegt, denkt Van der Zee. „Neem een studie als psychologie. Een Engelse versie is handig voor degenen die de wetenschappelijke wereld in willen, maar dat kan bij psychologie zomaar minder dan 10 procent van het totaal zijn. Moeten we daarvoor een hele groep studenten opleiden in een andere taal?”

Inmiddels zoekt Denise Wigboldij alvast naar andere routes om met de door haar geliefde dieren te kunnen blijven werken. „Als het hbo toch niet lukt, ga ik misschien gewoon aan de slag in een praktijk als assistent en dan losse certificaten halen om mezelf te verbeteren. Ik kom er wel!”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

NRC Öpinie: Gymnasia moeten Arabisch geven

Wat is 'preken voor eigen parochie' in het islamitisch?

Ja hoor daar gaan we weer met de omkeer-redeneer van columnisten in roomblanke Rokincouranten: als je achterstandskinderen uit achterstandswijken met een achterstandsreligie en een achterstandscultuur naar het gymnasium wil krijgen, moet je het gymnasium aanpassen aan de achterstand. Dus wil Stine Jensen (D66) graag ARABISCH toevoegen aan het curru.. curry... vakkenpakket. Niet omdat ze zo begaan is met jonge mocro's voor wie de maffia aantrekkelijker is dan mavo-plus maar vooral omdat haar eigen ouderborrel te kakblank is.

Okee, Arabisch is een meer levende taal (helaas in onze contreien zelfs steeds levendiger) dan dode letters als Latijn en Grieks, maar wat lost het op? Als je Arabisch aan het gymnasiumpakket toevoegt, haalt schotelwijkschorem ineens wel de toegangseisen? Gaan ze zich deftiger gedragen in hun eigen taal? Dat zou ons verbazen - de enige Arabische woorden die wij kennen behalve 'vriend', 'kaffer' en 'extra saus graag' zijn allemaal scheldwoorden en fatwa's. En wat hebben de roomblanke kakkerskinderen op de school van Stine "Ik borrel tussen de miljoenenvilla's in het Beatrixpark in 020 Zuid en ben verbaasd hoe blank het hier is" Jensen aan Arabisch? Zij gaan de omvolking pas als allerlaatste voelen in de ivoren torens van hun beschermde bestaan.

Vroeger, toen wij op het lyceum zaten (ja wij gingen naar een lyceum ja) werden de leerlingen geacht zich aan de vakken aan te passen, niet andersom. En als je het niet aan kon, dan gleed je van gymnasium naar atheneum naar de havo en viel je van biologie en natuurkunde omlaag naar wiskunde A en Economie II - de reden dat driekwart van de gymnasiasten ongeacht afkomst uiteindelijk allemaal in een confectiepak onder een systeemplafond in een corporate excelprogramma eindigt en hun enige verschil met hbo'ers is dat ze een titeltje hebben waar het woord "manager" in voorkomt, en soms een eigen kantoorhok en voorrangsrechten op de kopieermachine. Maar terug naar die taal. Sure, er zijn best historische en actuele argumenten aan te voeren voor een beetje Arabische taal- en cultuurachtergrond in een land met steeds meer Arabierische mensen.

Maarrr verpak het dan niet als larmoyante reddingsboei voor scooterende parkbankhangpubers alsof die louter in de lachgasgoot eindigen omdat ze niet naar het gymnasium mochten van hun strenge meesters. (Ghe, alsof dit land nog strenge meesters heeft - die lui hebben alleen nog een voornaam.) Erken bijvoorbeeld eerst eens dat de IJburgcolleges van Nederland hun shit op orde moet krijgen en leerlingen in het gareel moeten kunnen knuppelen zonder voor rassies te worden uitgemaakt, voordat de gymnasia hun curriculum (opgezocht in het woordenboek - red.) aanpassen om de lat lager te kunnen leggen. Want Jensen pleit niet voor versterking van het onderwijs, ze deugvlagt voor DiVeRsItEiT omdat *zij* zich een beetje bleek bescheten voelt op blanke ouderborrels. Stuur lekker je eigen kinderen naar een schotelwijkgymnasium als je vermenging écht zo belangrijk vindt. Leren ze vanzelf Arabisch...
https://www.geenstijl.nl/5165962/wel-en ... -trouwens/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Plan ingediend voor school waar kinderen rondlopen met nepwapens

Een initiatief voor een nieuwe basisschool met bijzonder onderwijs in Lelystad zorgt voor onrust op sociale media. De website toont militaristische foto's van kinderen met nepwapens, waar plastic balletjes mee afgeschoten kunnen worden en die lijken op bestaande vuurwapens. Ook bevat de introductietekst voor de nieuwe school talloze taalfouten.

In Nederland kennen we de vrijheid van onderwijs, een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. De aanmeldingen komen terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en initiatieven worden online openbaar gemaakt. Uiteindelijk beslist de onderwijsminister of een school het levenslicht ziet, op advies van de Inspectie van het Onderwijs.

Zo staat op de lijst van DUO nu ook de RLG School, wat staat voor Real Learning Generation. Volgens de toelichting gaat het om een buitenschool die kinderen helpt die vastlopen in het onderwijs. ,,Onze school verzorgt de lesstof op basis van fysieke training en kennisverwerking.”

Wie vervolgens klikt op de bijgevoegde website komt terecht bij Real Life Gaming (wederom RLG), een schietsportvereniging met twee vestigingen in Flevoland met als logo een afschrikwekkend vuurwapen. Op deze site staan meerdere foto's van kinderen in legerkleding die gebruik maken van zogeheten airsoftapparaten, imitatiewapens die je alleen mag bezitten als je lid bent van een vereniging én volwassen bent.

Taal- en spellingfouten
Wat verder opvalt is dat de introductietekst van de school op de DUO-website erg veel taal- en spellingfouten bevat. Zo staat er letterlijk: ‘Leerlingen van RLG krijgen een hoge maten van maatschappelijke kennis en burgerschap ook word er op jonge leeftijd al begonnen met het aanleren van leidinggevende eigenschappen’. En: ‘Ons in school support systeem is een aparte ondersteunen de onderwijs tak die speciaal er voor is om alle kinderen een kans te bieden’.

Op Twitter gaan volgers helemaal los op de foto's en de moeizaam geschreven tekst. ‘Ik probeer optimistisch te blijven over het onderwijs in Nederland, maar soms denk ik dat het echt failliet is’, schrijft Marie-José Klaver. En Merien ten Houten meldt: ‘Werkelijkheid is dat ze de nieuwe Willem Engel opleiden’. Andere mensen betwijfelen of het initiatief echt is en zijn verbijsterd over het vertoon van de wapens.

Sebastiaan Thie, eigenaar van de schietvereniging en initiatiefnemer van de school, bevestigt dat er wel degelijk een plan is aangemeld. Hij moet lachen om alle insinuaties. ,,We zijn een heel aparte school en mensen reageren op de foto's van de geweertjes, tot ze meekrijgen wat wij voor een kind met een rugzakje kunnen doen.” Er is volgens Thie nog geen aparte site voor de school. ,,We moesten bij DUO verplicht een website opgeven, daarom komt u bij onze verenigingen terecht. Maar dat gaat veranderen en de scholen krijgen een ander logo.”

Probleemjeugd
Thie vertelt verder: ,,Onze sport trekt veel probleemjeugd aan. We hebben computerspelletjes omgezet naar buitensport, gecontroleerd buitenspelen. En daarbij zit een stukje heropvoeding. We helpen kinderen: van kinderen met zware gedragsproblemen tot kinderen die iets extra's nodig hebben.”

Tijdens deze activiteiten bleek volgens Thie dat kinderen de lesstof in een spelomgeving veel sneller oppakten en dat ze na deelname hoger beoordeeld werden op school. Ook verbeterde hun gedrag. ,,We pakken veel dingen van het handboek ‘militair’ van Defensie, deze kinderen hebben heel veel baat bij orde en regelmaat”, aldus de initiatiefnemer. ,,We werken al samen met scholen, maar de vraag blijft altijd: wie gaat de rekening betalen en is het zorg of onderwijs? Die discussie beëindig je door er een bekostigde school van te maken.”

Zelf is Thie heel erg gecharmeerd van de militaire scholen zoals die bijvoorbeeld in Amerika bestaan, met een rangensysteem van kleuren en een hoge mate van discipline. ,,Nu zijn kinderen bezig met gewelddadige games. Om ze onder controle te krijgen, moet je meegaan met hun beleving en een wowfactor creëren.”

Bewuste keuze
Het is volgens de initiatiefnemer een bewuste keuze om zijn taal- en spellingfouten in de introductietekst te laten. ,,Ik ben zelf dyslectisch. Mijn hele leven heb ik daar altijd tegenop moeten boksen en zo wil ik laten zien dat ik, net als kinderen met dyslexie, er ook mag zijn. De schoolstukken worden uiteindelijk officieel ingediend door iemand die wat beter is met taal.”

Een woordvoerder van DUO laat weten dat het helemaal niet gezegd is dat alle initiatieven op de website de eindstreep halen en dus geld en toestemming krijgen om een school te starten. De persoon die de school wil oprichten moet eerst bewijzen dat er voldoende interesse is voor de nieuwe school. Dit kan bijvoorbeeld met verklaringen van ouders die aangeven interesse te hebben. Of door een marktonderzoek uit te laten voeren.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt vanaf dit najaar of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan bieden en adviseert de minister, die uiteindelijk de knoop doorhakt. Volgens de zegsman kan het wel twee jaar duren voordat een nieuwe school, die het fiat van de inspectie krijgt, uiteindelijk de deuren kan openen.

Thie, eigenaar en initiatiefnemer van de school, benadrukt dat kinderen vanzelfsprekend alle wettelijke lesstof zullen aanleren. ,,Alleen, bij het instuderen van tafels liggen ze bij ons achter een zak zand en moeten ze op een bord met de juiste antwoorden schieten. Het wordt echt een missie.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Vorige week was het introductie van nieuwe studenten in mijn stad.
En welke taal sprak dat jonge volk onderling? Veelal afschuwelijk simpel steenkool-engels.
Al die buitenlandse studenten leveren veel geld op voor de universiteiten maar het onderwijs aan de inboorlingen lijdt daar onder.
Door massale overtreding van de taalwetgeving zitten universiteiten nu in de problemen

Bij veel universiteiten sloeg de afgelopen weken de paniek toe. Ze vrezen de enorme toename van het aantal internationale studenten komend collegejaar niet aan te kunnen. Onder meer de VU en de universiteiten van Nijmegen en Eindhoven adviseren studenten die nog geen kamer hebben gevonden weg te blijven.

UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam sloeg vorig jaar al alarm in Folia: „De UvA kan dit niet meer aan, Den Haag moet ons helpen”, en „toen de UvA begon met het aanbieden van Engelstalige studies, hebben we niet kunnen bevroeden hoe groot de instroom van internationale studenten zou worden”.

Het CBS becijferde dat afgelopen collegejaar 40 procent van de eerstejaars uit het buitenland kwam, een record, en een hoger percentage dan in ieder ander OESO-land behalve Luxemburg. De universiteiten zijn extra bezorgd omdat minister Dijkgraaf van Onderwijs (D66) in juni het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid introk, dat instrumenten bevatte om de enorme instroom – die de instellingen zelf veroorzaakten – te beheersen. Een goede beslissing, want Dijkgraaf zei hierbij: „Ik hecht zeer aan het behoud van het Nederlands als academische taal”, en dit voorstel bevatte zoveel uitzonderingsgronden dat iedere opleiding dan met wettelijke goedkeuring het Nederlands uit de collegezaal had kunnen verbannen.

Onbeheersbare instroom

Dijkgraaf zei zich nog te bezinnen op oplossingen voor de onbeheersbare instroom. Maar de oplossing ligt er al: handhaving van de huidige wet. Volgens artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs moeten opleidingen in het Nederlands gedoceerd worden, tenzij instellingen de noodzaak van een andere instructietaal kunnen aantonen. Eind 2018 constateerde de Onderwijsinspectie in een rapport dat vrijwel geen enkele instelling hierin slaagt – vermoedelijk omdat van een noodzaak zelden sprake is. Daarmee overtreden universiteiten deze wet op grote schaal. In het vorige regeerakkoord werd al besloten tot strengere handhaving van deze wet, maar daarvan is niets terechtgekomen.

Dit heeft kwalijke gevolgen. Meer jongvolwassenen komen bij de studie helemaal niet met het Nederlands in aanraking, omdat zowel bachelor- als masteropleiding volledig Engelstalig is. Zo bereikt hun taalbeheersing niet het academische niveau en leren ze niet in hoogwaardig Nederlands (over hun vak) spreken en schrijven. Terwijl zij wel de leraren, ambtenaren, bestuurders, ingenieurs en beleidsmedewerkers zullen worden voor wie dat noodzakelijk is.

Minder toegankelijk

Voor taalzwakkere studenten zal verdere verengelsing ook slecht uitpakken. Volledig Engelstalige opleidingen zijn voor hen veel minder toegankelijk, constateerde de KNAW in 2017. Als ze er al in slagen zo’n Engelstalig traject te voltooien, dan staan ze daarna verder op achterstand in een grotendeels Nederlandstalige arbeidsmarkt en samenleving. Volgens onderzoek van de Taalunie is goede beheersing van het Nederlands van belang voor 94 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook leidt grootschalige verengelsing tot een stormloop aan internationale studenten. In 2015 telden Nederlandse universiteiten 16.908 internationale bachelorstudenten, in 2021 47.109. Een toename van 179 procent in zes jaar; het aantal Nederlandse bachelorstudenten steeg in die periode met 19 procent.

Dit leidde tot grotere tekorten aan studentenkamers, grootschaliger (dus slechter) onderwijs en meer overwerkte docenten, hoewel de post ‘wetenschappelijk onderwijs’ op de Rijksbegroting tegelijkertijd toenam van 4,2 tot 6,1 miljard euro. Met alleen extra geld los je het probleem niet op.

Daarvoor moeten we kijken naar hoe het probleem ontstaan is. Waar nu 28 procent van de bacheloropleidingen volledig Engelstalig is, waren voor 2015 bijna alle bacheloropleidingen meertalig. Veel literatuur was in het Engels, maar het onderwijs was grotendeels Nederlandstalig.

Schakelen tussen talen


Het voordeel hiervan is dat talen elkaar zo versterken, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Studenten – ook de internationale – vertalen en schakelen voortdurend tussen het Nederlands en het Engels en brengen daarmee beide talen op hoger (academisch) niveau. Ze leren kennis toegankelijk maken voor een breed Nederlandstalig publiek, een eis die de wet terecht aan universiteiten stelt.

Vanaf 2015 erodeerde dit goed functionerende systeem. Universiteiten in de grensstreek compenseerden demografische krimp door bacheloropleidingen volledig Engelstalig te maken, om nog meer internationale studenten te trekken. Zo werden de universiteiten van Twente en Eindhoven bijna volledig Engelstalig. Dezelfde opleidingen aan andere universiteiten moesten daardoor ook verengelsen, anders zou hun ‘marktaandeel’ te veel krimpen. Met de huidige grootschaligheid en noodkreten tot gevolg.

Aan dergelijk marktfalen kan alleen de overheid een einde maken. Door regulering moet het hoger onderwijs terugkeren naar de evenwichtige vorm van internationalisering van voor 2015. Geef concrete invulling aan de huidige wet door erin vast te leggen dat minimaal zestig procent van de vakken in alle bacheloropleidingen in het Nederlands gedoceerd moet worden. Hiermee los je meerdere problemen tegelijk op: alle studenten leren in de bachelorfase weer academisch Nederlands, opleidingen worden niet meer door concurrentie gedwongen naar het Engels over te schakelen, en er komen geen onbeheersbare aantallen bachelorstudenten meer uit het buitenland. Het onderwijs wordt kleinschaliger en docenten krijgen meer tijd om hun werk te doen. In de masterfase is nog ruimschoots gelegenheid voor Engelstalige opleidingen en het aantrekken van meer internationaal talent.

Zo kan de minister de jarenlange taalstrijd beslechten en een duurzame taalvrede stichten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/24/ov ... n-a4139760
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

De Uni van Amsterdam heeft last van een 'Ter Apel probleem'.
Maar kunnen ze de toestroom wel inperken?
Er waait een gure, xenofobe wind door ons koude kikkerlandje en die wind wordt aangewakkerd door de Universiteit van Amsterdam.
De Universiteit van Amsterdam zegt u, die keurige linkse multiculturele tweetalige inclusieve diverse Universiteit van Amsterdam? Wat is er daar nou aan de hand? Dat zullen wij u vertellen: ze hebben zelf opeens last van vreemde luchtjes in de collegebanken.
"De werkdruk is te hoog, de aantallen zijn te groot" zegt bestuursvoorzitter Geert ten Dam tegen NRC. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, dus voert de Universiteit opeens een keihard dehumaniserend quotum voor de studies politicologie en psychologie in. We hopen maar dat ze bij de Raad van Europa niet horen dat dat volgens de regels helemaal niet mag.
"Vandaar dit experiment, waarmee de UvA op de politieke besluitvorming wil vooruitlopen en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) wil helpen te „verkennen of een maximum aantal buitenlandse studenten leidt tot een grotere toegankelijkheid voor Nederlandse studenten”".
Buitenlanders achterstellen ten opzichte van de eigen bevolking, quota gebruiken om mensen niet binnen te laten en het met voeten treden van de regels van de rechtsstaat. Het is maar goed dat deze maatregelen worden genomen door de Universiteit van Amsterdam, want anders zat er vast al een of andere hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam op Radio 1 te mekkeren hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is.
https://www.geenstijl.nl/5166716/univer ... tief/#more
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

En nee, ze kunnen de toestroom niet inperken. Wat dat betreft worden buitenlandse studenten net zoals asieligen behandeld.
UvA teruggefloten door kabinet: buitenlandse studenten weren mag niet

Het kabinet staat niet toe dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat proberen buitenlandse studenten te weren bij populaire studies. Als de universiteit het aangekondigde beleid toch doorzet, zal de Onderwijsinspectie ingrijpen.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) beantwoordde dinsdag Kamervragen van zijn VVD’er Hatte van der Woude. Zij stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht dat de UvA quota voor buitenlandse studenten wilde instellen. Het gaat daarbij specifiek om populaire studies als psychologie en politicologie. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, kondigde vorig jaar aan dat ze nadacht over ‘onconventionele maatregelen’ om de instroom van het aantal buitenlandse studenten te beperken.

Wiersma stelt dat de maatregelen die de universiteit wil nemen niet mogen. “Als de wettelijke basis ergens niet is, dan mag het niet en dan kan het dus niet. Dan hebben we de inspectie bijvoorbeeld die we kunnen vragen om daarop toe te zien,” aldus de minister dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Wiersma wees daarbij op de verantwoordelijkheid van de universiteiten zelf om de aanwas van buitenlandse studenten onder controle te houden. Zij moeten verantwoord werven in het buitenland, aldus de minister: als er geen huisvesting is, moeten universiteiten buitenlandse studenten daarover informeren. “Het zijn toch daadwerkelijk de instellingen die die studenten werven.”

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) meldde in juni aan de Tweede en Eerste Kamer dat hij de wetgeving waar universiteiten om vragen op pauze zette. Dijkgraaf heeft toegezegd dat hij begin 2023 voorstellen hierover naar de Tweede Kamer stuurt.
https://www.parool.nl/amsterdam/uva-ter ... ~be2e0ad7/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

De Hoge School Rotterdam zat met een vraag. Niet over wat de leerlingen van de kwaliteit van hun onderwijs vinden (dat toch echt wel belangrijk om te weten) maar of ze voldoende woke zijn.
Na melding bij Geen Stijl is de vragenlijst van het internet gehaald.
https://www.geenstijl.nl/5167305/non-bi ... eit-meten/
Afbeelding

Nee, op die school is echt geen plaats voor leerlingen die met het FvD sympatiseren en uit de kast zijn gekomen daarmee.
Zonder twijfel zullen die vijandig aangestaard worden, fysiek bedreigd, uitgesloten van de studentenclubs enz. (zie vragenlijst boven)
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Leerlingen die niks weten, hebben ook niks aan vaardigheden


Steeds meer jongeren missen basale kennis van de wereld. Toch focust minister Wiersma op basisvaardigheden. Heel onverstandig, betoogt Marion Ott.


In de Miljoenennota wordt bijna dertien miljoen euro extra uitgetrokken voor leesbevordering. Dat past bij het Masterplan Basisvaardigheden voor de basis- en middelbare school. Minister Dennis Wiersma wil daarmee de ontwikkeling ondersteunen van vaardigheden op het gebied van taal en rekenen, en ook van de digitale vaardigheden.

Die nadruk op basisvaardigheden staat niet op zichzelf. Al eerder adviseerde onderwijsinstelling SLO aan scholen leerlingen vaardigheden voor deze eeuw bij te brengen. In 2019 bepleitte de commissie voor onderwijsherziening Curriculum.nu in haar rapport voor de Tweede Kamer het aanleren van algemene vaardigheden.

Niemand in onderwijsland zal ontkennen dat vaardigheden belangrijk zijn, maar het is zorgwekkend als de nadruk daarop de essentiële taak van het onderwijs verdringt: overdracht van kennis van de wereld.

Leerlingen doen die kennis op in vakken als wereldoriëntatie en geschiedenis. Dat gebrek aan waardering voor zulke vakken verstrekkende gevolgen heeft voor zowel de leerling als de samenleving, zal ik met drie argumenten toelichten.

Ongelijke kansen


Ten eerste vergroot de nadruk op vaardigheden ongelijke kansen in het onderwijs. Leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus hebben al een kennisachterstand als ze op school komen. Als de school het verwerven van kennis dan ook nog ondergeschikt maakt aan het vaardigheden, wordt die achterstand alleen maar groter: voor kennis zijn leerlingen dan aangewezen op hun thuissituatie, waar niet altijd een krant op tafel ligt.

Daarbij komt, dat kennisverwerving cumulatief werkt: hoe meer je weet, hoe sneller je nieuwe kennis tot je neemt.

Ten tweede komen vaardigheden pas tot hun recht als ze worden geïntegreerd. Neem de vaardigheid kritisch denken; hoe kun je betekenisvolle vragen stellen als het je aan kennis ontbreekt? Door vaardigheden los te koppelen van kennis, worden ze waardeloos.


Dit geldt in het bijzonder voor begrijpend lezen, want bij tekstbegrip is kennis van de wereld onontbeerlijk. Leerlingen moeten iets weten over de wereld om echt te begrijpen waar de tekst over gaat. Dat leer je onder meer bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Onderwaardering van kennisvakken ten behoeve van algemene vaardigheden betekent dat het huidige niveau van begrijpend lezen nog verder zal zakken.

Alternatieve feiten

Het derde punt: we lijken uit het oog te verliezen hoe ongelofelijk belangrijk gemeenschappelijke kennis is in een wereld waarin de traditionele onderzoekjournalistiek – fundament van onze democratische rechtsstaat – moet wijken voor sociale media en waarin op feiten gebaseerde kennis moet opboksen tegen nepnieuws en alternatieve feiten.

Het onderwijs heeft de taak leerlingen bij te brengen hoe ze informatie kunnen filteren, duiden en integreren. Niet met behulp van digitale informatievaardigheden en zelfstudie, maar door kennisoverdracht in de klas, waar feiten en fabels niet door elkaar heen lopen en leerlingen uit hun bubbels worden gehaald.

Dat inzicht ontbreek in het nieuwe Masterplan Basisvaardigheden. Daarin wordt gesproken over lezen, schrijven en digitale vaardigheden, maar je vindt er geen woord over aardrijkskunde, geschiedenis en kennis van de natuur. Terwijl juist die kennis van de wereld kinderen op een hoger plan kan brengen en gelijke kansen kan bevorderen.

Als de minister van plan is daadwerkelijk een verschil te maken met een plan of vernieuwing in het onderwijs, laat hij zijn ambtenaren een plan schrijven waar kennis voorop staat.

Hij slaat daarmee drie vliegen in één klap: gelijke kansen in het onderwijs, betere resultaten met begrijpend lezen en een gemeenschappelijke kennisbasis voor meer samenhang in onze samenleving.
https://www.trouw.nl/opinie/leerlingen- ... ~b8738397/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Erasmus Magazine stopt met dataverzameling enquête diversiteit en inclusie

Door een post op Geenstijl over de enquête is de data niet meer betrouwbaar.

De dataverzameling voor het onderzoek naar diversiteit en inclusie op de hogescholen en universiteiten van Nederland is per direct stopgezet. De betrouwbaarheid van de nieuwe data kan niet langer gegarandeerd worden. Er kunnen geen vragenlijsten meer worden ingevuld.

Het journalistieke onderzoek naar de ervaren diversiteit en inclusie op negentien hogescholen en universiteiten in het hele land is voortijdig afgebroken na een publicatie op GeenStijl. De website publiceerde afgelopen donderdag een artikel ‘Non-Binaire Pollfuck! Hogeschool Rotterdam wil even je inclusiviteit meten’ waarin lezers werden opgeroepen de diversiteitsenquête in te vullen.

In het artikel stond de link naar de vragenlijst van de Hogeschool Rotterdam. In de reacties onder het artikel werden ook al snel de links naar de onderzoeken van de achttien andere deelnemende hogescholen en universiteiten gedeeld.

Het is vanaf het moment van de publicatie op GeenStijl zeer waarschijnlijk dat er veel reacties van buiten de instellingen zijn gegeven. Dat maakt de data onbruikbaar.

Onderzoeksbureau Newcom, dat in opdracht van de Kring van Hoofdredacteuren van Hoger Onderwijsmedia het onderzoek uitvoert, heeft besloten te stoppen met het verzamelen van de data omdat er na vijf dagen nog steeds gehoor wordt gegeven aan de oproep van GeenStijl om de enquête in te vullen. Het onderzoeksbureau kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek niet meer garanderen, aldus een woordvoerder: “Na enige bezinningstijd kunnen we niet anders dan adviseren om de dataverzameling van de Diversiteitsmonitor per direct te stoppen. Voor ons staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data voorop. Door de ontwikkelingen van vorige week kunnen wij niet honderd procent zekerheid geven over de betrouwbaarheid van de data.”

De Kring van Hoofdredacteuren schaart zich achter dit besluit. Kringvoorzitter Ries Agterberg: “Het is zonde dat een publicatie van GeenStijl een zorgvuldig en neutraal onderzoek torpedeert. De enquête was juist bedoeld om te onderzoeken wat de ervaringen en meningen van studenten en medewerkers over dit thema zijn. In hoeverre ondersteunen zij het diversiteitsbeleid van universiteiten en hogescholen? Dat is een legitieme vraag. Het was juist niet bedoeld om een bepaald gedachtegoed op te leggen. Door het voortijdig stoppen van de enquête is ons de kans ontnomen deze ervaringen in beeld te brengen.”

In overleg met Newcom worden de vragenlijsten die vóór de publicatie van GeenStijl zijn ingevuld wel verwerkt en worden de vragenlijsten die na de publicatie zijn binnengekomen gescand op verhalen uit de deelnemende instellingen. Agterberg: “We willen alle studenten en medewerkers die de moeite hebben genomen onze vragenlijst in te vullen hiervoor bedanken. Alle vragenlijsten worden nagelopen en de verhalen die studenten en medewerkers hebben gedeeld, worden gelezen en verwerkt. Die verhalen zijn niet verloren.”

De enquête maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van bijna alle onafhankelijke media van universiteiten en hogescholen in Nederland. De Kring van Hoofdredacteuren ontving hiervoor een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

In december zullen de hogeronderwijsmedia in ieder geval de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar het diversiteitsbeleid van de instellingen publiceren.
https://www.erasmusmagazine.nl/2022/10/ ... -inclusie/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Den Haag - De politie is vrijdagochtend massaal ter plaatse gekomen op het ROC Mondriaan aan de Tinwerf.
Jongeren met bivakmutsen en steekwapens bestormen ROC Mondriaan

Als gevolg van een woordenwisseling eerder op de ochtend op het schoolplein hebben drie studenten van de ene school een les in een andere school verstoord. De drie jongens met capuchons en bivakmutsen zijn het pand van de opleiding Techniek een ICT binnengestormd. Ze zouden een mes of machete bij zich hebben gehad. Na dreigende woorden te hebben geuit naar één van de studenten in de les, vertrokken zij uit het lokaal en van de campus

De beveiliging en receptie hebben meteen de politie gebeld. De omgeving van de school werd afgezet en onder andere hondengeleiders zijn de school binnengegaan.

Agenten hebben verklaringen opgenomen, beveiligingscamera's bekeken en onderzoek verricht. Tijdens het onderzoek moesten de leerlingen in het pand blijven en mochten niet naar buiten. De bedreigde leerling is voor getuigenverklaringen meegenomen naar het politiebureau en daar zal hij aangifte doen.

Volgens een leerling zijn de lessen van vandaag geschrapt en ook een gepland examen is geannuleerd. Het is de laatste dag voor de herfstvakantie. Het incident heeft op sommige leerlingen behoorlijk indruk gemaakt. Het ROC Mondriaan laat weten dat nazorg beschikbaar is.

Een woordvoerder van de politie Den Haag laat weten dat de politie afging op een 'dreigende situatie'. Het ROC Mondriaan heeft later die middag een bericht gepubliceerd op haar website.

Niemand raakte gewond.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

We hebben twee tijdschriften die zich bezig houden met wetenschap en techniek. Dat zijn "Kijk" en "Quest".
De kwaliteit daarvan is zwaar achteruitgegaan als ik het vergelijk met de tijd toen ik nog artikelen schreef voor die uitgever.
En nu kom ik dit tegen, dit is echt de bodem.

Afbeelding

Tja, ik heb de afgelopen jaren te weinig naar borsten gestaard en zodoende een hartaanval gekregen. Ja toch?

Ik vraag me af wat voor soort hoofdredacteuren ze tegenwoordig hebben. En bij Quest blijkt dat een zweefteef te zijn.
Afbeelding
MAIL LEK. Kwakzalver baas van wetenschaps-tijdschrift Quest vanwege 'diversiteit en inclusie'

Quest maakt je op een leuke manier een beetje wijzer!

ls wij willen weten hoe het zit met de wetenschap enzo, dan lezen wij altijd de Quest. Haha nee grapje, wij vinden de Quest een vervelend vodje waarin de wetenschap altijd net iets te veel gepopulariseerd wordt, zodat je na het lezen van de artikelen nog net zo weinig weet als ervoor, maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel omgaat is dat er ONRUST OP DE REDACTIE van Quest is ontstaan, omdat de nieuwe hoofdredacteur content director van het tijdschrift over wetenschap zelf niet zo van de wetenschap is.

Lyn Kuyper is namelijk tevens actief als 'lifestylecoach' en weet veel van chakra's, zelfhypnose, cellen die luisteren naar hoe er tegen ze gepraat wordt en oil pulling. Mag allemaal natuurlijk, maar is best wel moeilijk te rijmen met leiding geven aan een club die zich "het grootste populair-wetenschappelijke tijdschrift van Nederland" noemt. Dat vonden ze op de redactie van Quest ook. En daarom stuurde Marscha Krouwel, CEO van bladenbedrijf Hearst, op 13 september een mail aan de redactie. En u hoeft bepaald geen wetenschapper te zijn om uit te vogelen dat een deel van die mail door een kuchende m/v in een witte wetenschapsjas is gelekt aan GeenStijl. Kom er maar in Marscha:
"Allereerst hanteren wij als Hearst een beleid van diversiteit en inclusiviteit. Dat betekent dat er, binnen de Hearst waarden, ruimte moet zijn voor een eigen visie en mening. Wat ons betreft vallen de door jullie genoemde voorbeelden van niet-wetenschappelijke uitingen door Lyn op haar social media account in deze categorie. We verwachten van jullie - zonder afbreuk te willen doen aan jullie eigen visie en mening - open te staan voor ook een deels andere visie en mening. Het respecteren en luisteren naar elkaars visie en mening zou kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse inzichten die eenieder als medewerker van Hearst zouden kunnen verrijken. Daarmee doen we allerminst een poging om de situatie te bagatelliseren, maar plaatsen we deze wel in perspectief.

Tijdens het sollicitatieproces en nogmaals voorafgaand aan de meeting hadden we de relevante social media-uitingen van Lyn natuurlijk al bekeken en dat hebben we na de meeting nogmaals gedaan. Zowel de inhoud van de uitingen, de aard van de onderwerpen op de uitingen en het aantal uitingen, rechtvaardigen wat ons betreft niet de conclusie dat Lyn een fundamenteel andere kijk heeft op wat wetenschap is. Lyn heeft in de meeting ook duidelijk proberen te maken dat zij het belang van de wetenschap onderschrijft en zich hierin verdiept als ook dat ze in haar privé leven tot op zekere hoogte soms ruimte openlaat voor bepaalde niet (geheel) wetenschappelijk bewezen zaken. Dit doet zij uit nieuwsgierigheid, zonder daarbij klakkeloos alles voor waar aan te nemen."
Na dit mailtje van 13 september volgden de ontwikkelingen elkaar, zoals dat heet, in rap tempo op. In oktober werd bekend dat een groot deel van de redactie boventallig werd verklaard (wat geen verband zou houden met deze aanstelling), en volgens onze bronnen is iedereen zijn enkele redacteuren die tegen de aanstelling van Kuyper protesteerden inmiddels niet meer werkzaam bij Quest. Kennelijk vinden huidige redacteuren van Quest wetenschap ook maar een mening en zijn inclusiviteit en diversiteit (of de hypotheek) belangrijker. Doet u liever zelf onderzoek? Het instagramaccount van Lifestylecoach Lyn zit (zie boven) achter een slotje, maar wij hebben de screenshots nog. Na de breek.
PS Hé, een cursus kritisch denken voor maar € 29,99!
UPDATE: Topic aangepast na input kuchende m/v
https://www.geenstijl.nl/5167803/e-is-w ... raat/#more
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Ophef! Friese vlag weggehaald bij Gronings universiteitsgebouw

Wat heel veel mensen niet weten dat naast het Nederlands ook het Fries een officiële taal is van ons land. De Friezen zijn een trots volk en zij vinden het daarom erg belangrijk dat hun taal onderwezen wordt. De Friezen zijn daarom erg boos dat de hoogleraar Friese taal aan de Rijksuniversiteit Groningen niet is vervangen en uit protest hebben zij de Friese vlag halfstok gehangen. Dat pikt het bestuur van de universiteit niet en halen de Friese vlag helemaal weg. Deze onvrede moet natuurlijk de kop worden ingedrukt.

Omrop Fryslan meldt dat sinds het pensioen van hoogleraar Goffe Jensma er ophef is over zijn opvolging. Twee weken geleden riepen tal van Friese wetenschappers, bestuurders en schrijvers de universiteit op om een volwaardige hoogleraar te benoemen. Bij de Rede fan Fryslân zei minister Hanke Bruins Slot vorige week dat ze op korte termijn willen overleggen met de RUG. Ze vroeg zich af of het opvolgen van Goffe Jensma door een universitair docent niet in strijd is met de afspraken tussen Rijk en universiteit over het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs van het Fries. Harm Beertema (PVV) vindt dat de minister zich hiervoor moet hard maken en zegt: ''Als de wet het Fries op een volwaardige manier verankerd wil zien en als de minister én Tweede Kamer dat ook nog eens bevestigen, dan zou de RUG zich daar maar aan moeten houden.''

Als opvolger is Anne Merkuur als universitair docent benoemd, met een aanstelling voor twee dagen. Dus er is niet langer een hoogleraar voor de Friese taal. Dit stuit veel Friezen tegen de borst. Daarom hebben activisten de Fries vlag halfstok gehangen om hun ongenoegen te uiten. Blijkbaar heeft de Universiteit weinig met de vrijheid van meningsuiting omdat in de loop van deze ochtend de Friese vlag van de stok is gehaald. Deze actie is opmerkelijk te noemen omdat universiteiten zo inclusief en divers te willen zijn. Dit geldt blijkbaar niet voor de eigen cultuur. Jammer dat universiteiten zo erg lijden aan oikofobie.
https://www.dagelijksestandaard.nl/binn ... eitsgebouw
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

57 jaar geleden heb ik ook Friese les gehad. In verpleeghuis Bolsward. Dat was verplicht. Ik weet er niet zoveel meer vanaf.
Wat is blijven hangen is "n goede Fries is altyd ferkâlden", bûsdoek , oarsomje en nog een paar woorden zoals "bûter brea en griene tsiis wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte fries"

Rare jongens die Friezen :smile7:
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Hoe lang hebben we al slecht rekenonderwijs?
30 jaar geleden werkten de ingenieurs al niet meer met de rekenlineaal maar met de zakjapanner. Windows bestond net 5 jaar en de muisarm was nog geen probleem.
Kennelijk is ergens een kommaatje verkeerd gezet toendertijd wat met getallen heel erg is.
En daar komen ze na 30 jaar achter.
Gevolg: brug dicht want ze weten niet of die ieder moment kan instorten (na 30 jaar) wegens constructiefout.
Zoetermeerse verbindingsbrug per direct dicht om veiligheid

De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug gesloten omdat die niet als veilig kan worden beschouwd. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning.

De Nelson Mandelabrug hangt er al dertig jaar en is een belangrijke verbinding voor de stad van 120.000 inwoners. Hij overspant onder meer de A12 en het spoor. Op dit moment is niet te zeggen of er acuut instortingsgevaar is, aldus de gemeente. Maar voor de zekerheid moest de brug wel dicht. Vanwege de onveiligheid stoppen op het station de komende dagen geen treinen meer. Treinreizigers moeten namelijk van de brug gebruikmaken om bij het station te komen, maar ook om de de snelweg over te steken. Er worden de komende dagen pendelbussen ingezet om voetgangers van de ene kant van de brug naar de andere kant te brengen.

Rijkswaterstaat onderzoekt de situatie. Wethouder Marijke van der Meer laat weten dat Rijkswaterstaat mogelijk binnen een week kan aangeven wat er nu met de brug moet gebeuren. In het ergste geval kan volgens de wethouder besloten worden dat al het verkeer onder de brug moet worden stilgelegd. Dan zou zowel het treinverkeer en de Randstadrail als het autoverkeer op de A12 tussen Utrecht en Den Haag er niet langs kunnen.
https://www.trouw.nl/binnenland/zoeterm ... ~b5a65786/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Hier zie je wat het rekenfoutje is. Een 1 is vergeten bij een optelling op papier gedaan.
Beeld:
https://www.pzc.nl/binnenland/mandelabr ... 224981705/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 49157
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Mahalingam »

Lesje geologie:
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85839
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland.... kennisland ???

Bericht door Ariel »

Pabo's worstelen met taalarmoede onder studenten: 'Ze gaan van toets naar toets'

Steeds vaker komen studenten op de pabo (de opleiding tot juf of meester) terecht met een te laag taalniveau. Hogescholen proberen achterblijvers bij te spijkeren, maar dat lukt niet bij iedereen. Dus moeten de leraren van de toekomst na hun pabo-opleiding vooral doorleren, luidt het advies van hun docenten.

Pabodocenten zetten bij een rondvraag van deze site grote vraagtekens bij de taalbeheersing door nieuwe studenten en bij delen van het onderwijsprogramma, het zogeheten curriculum. Die zorgen worden bevestigd in een peiling van het Kohnstamm Instituut onder pabo-opleiders op 34 locaties.

Zo schat maar 5 procent van de docenten Nederlands aan de pabo’s in dat het leeuwendeel (minimaal 81 procent) van de afstudeerders - gekeken naar hun eigen vaardigheden - kan starten als leraar op de onderdelen ‘formuleren’ en ‘interpunctie’. Verder denkt bijvoorbeeld de helft van de docenten Nederlands dat minder dan 61 procent van de afstudeerders het onderdeel ‘stellen’ (schrijven) goed zal kunnen overbrengen op leerlingen op de basisschool.

Op de vraag aan opleiders of er voldoende aandacht voor Nederlands is in het curriculum van de pabo antwoordt twee derde daar bij ‘formuleren’ negatief op, 61 procent bij ‘spelling’ en 57 procent bij ‘begrijpend lezen’.

De Onderwijsraad luidde eerder al de noodklok omdat het niet goed gaat met de beheersing van taal en rekenen bij Nederlandse leerlingen. Nu blijkt dat vooral de taalarmoede doorsijpelt naar de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo’s), die studenten moeten klaarstomen tot bekwame leraren van de toekomst. Waar er al veel te weinig van zijn.

Is de kwaliteit van de pabo’s in Nederland wel op orde? Die kwaliteit wordt in de gaten gehouden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en deze club heeft de afgelopen drie jaar de prestaties van alle 26 opleidingen herzien. Het beeld is eenduidig: de Nederlandse pabo’s voldoen aan de gestelde eisen voor goed onderwijs. ‘Het eindniveau is geborgd en de beoogde leerresultaten worden behaald’, valt meermaals te lezen. Hooguit krijgen bepaalde hogescholen het advies mee om nog te sleutelen aan de samenwerking met basisscholen of aan onderdelen van het curriculum.

Enerzijds zijn opleiders Nederlands dus helemaal niet zo tevreden over de kwaliteit van alle studenten en delen van het onderwijsprogramma, maar anderzijds slagen alle pabo’s wél met vlag en wimpel bij de kwaliteitscheck. De vraag luidt aan de leraren van onze basisschoolleraren: waar schort het, vooral bij Nederlands, aan?

Volgens Mirjam Snel, hoofddocent taal/lezen aan de pabo van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, is de manier waarop het lesprogramma, het curriculum, van de pabo’s in elkaar steekt voor verbetering vatbaar. ,,Studenten gaan gedurende de opleiding vaak van toets naar toets. Zo komen kennis, vaardigheden en attitude niet voldoende ‘in hun dna’ terecht. Het curriculum zou cumulatief opgebouwd moeten zijn; waarin de leerstof wordt herhaald, steeds iets complexer.”

Snel duidt ook het achterblijvende niveau van de studenten die op een pabo starten als een probleem. ,,Studenten die beginnen met de pabo moeten minstens taalniveau 3F (standaardniveau na afronding havo) hebben, wij leiden ze dan op naar 4F (standaardniveau na afronding vwo). Maar ze komen niet binnen met 3F! Dus op onze opleiding moet veel gebeuren. Als het curriculum al zo vol zit, is dat best een uitdaging.”

Voorzitter Karin van Weegen van Lobo (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs) noemt het ‘een maatschappelijk gegeven’ dat de basisvaardigheden van leerlingen teruglopen. ,,Daar moeten wij ons als lerarenopleidingen toe verhouden. Het maakt dat het beginniveau van onze studenten per definitie ook lager is dan een aantal jaren geleden en dat wij anders moeten kijken naar de wijze waarop we ons onderwijs inrichten.”

Een deel van het probleem is volgens Van Weegen dat het curriculum ‘overvol’ is en niet makkelijk aanpasbaar. ,,Dat is complex. Bij het samenstellen van het lesprogramma houden wij ons aan de geldende normen voor het kennisniveau en de bekwaamheidseisen. De herziening van de eisen waaraan het curriculum moet voldoen, vindt eens in de zes jaar plaats en komt eraan. Dan komt er zeker meer aandacht voor de basisvaardigheden.”

Sowieso is het startniveau van studenten ‘niet altijd om over naar huis te schrijven’, constateert ook Anne van Buul. Zij is lerarenopleider Nederlands aan Hogeschool de Kempel, de pabo in Helmond. ,,Daar moeten wij iets mee, net als het voortgezet onderwijs. Zo is er een digitaal taalloket voor extra hulp. Maar ook nascholing is heel belangrijk, na de pabo. Op die manier kunnen nieuwe leraren bijvoorbeeld vertrouwd raken met onderwijs aan nieuwkomers of leren omgaan met verschillende niveaus van kinderen in de klas.”

Verder zit er volgens Van Buul een groot probleem bij de landelijke pabo-kennistoets in het derde jaar. ,,Die is gewoon verouderd, loopt achter op de wetenschappelijke ontwikkelingen. Daar gaat veel lestijd aan verloren, maar je hebt er in de praktijk weinig aan: er wordt vooral inhoudelijke kennis getoetst en weinig praktische vaardigheden.” Herziening is dus vereist, maar volgens deze opleider maar mondjesmaat toegestaan.

Femke Zweekhorst, van oorsprong taaldocent, is onderwijsmanager aan de Hogeschool Rotterdam. Op haar hogeschool wordt taalarmoede bij een deel van de studenten aangepakt door ook bij andere vakken taalonderwijs een rol te geven. ,,Als studenten een stuk tekst maken voor geschiedenis dan kijken we ook naar de opbouw en de spelling”, aldus de onderwijsmanager. ,,Dat mag in het hele curriculum wel terugkomen, stelt ze vast. ,,Studenten die moeite met taal hebben, kunnen erop rekenen dat we in ze investeren in Rotterdam: met een taalcentrum, bijlessen en ‘peer coaches’.”

Ook Zweekhorst vindt dat er in het onderwijsprogramma extra ruimte moet worden gemaakt voor basisvaardigheden, zolang dat binnen de perken blijft. ,,Ik wil niet alleen een taal- en rekenpabo zijn”, zegt ze daarover. ,,Studenten moeten ook culturele vorming krijgen, en geschiedenis. Waarin ze rijke teksten leren begrijpen.” Ze gelooft niet in een extra eindtoets voor afstudeerders op de pabo, zoals de Onderwijsraad adviseert. ,,Het onderwijzen van taal wordt al meegenomen in de landelijke kennisbasistoets tijdens het derde jaar en de andere taaleisen horen gewoon bij het hbo.”

Alle opleiders die deze krant heeft gesproken, stellen verder dat de oplossing ligt in verdere scholing voor leraren na de pabo. Geregeld door hun eigen basisschool, in overleg met de hogeschool. Snel (Hogeschool Utrecht): ,,Dus is het belangrijk dat onze studenten terechtkomen op een basisschool waar de schoolleider een visie heeft op goed onderwijs.” Van Weegen (Lobo) ziet dat het nu ‘geen vanzelfsprekendheid’ is dat leraren na hun pabo-opleiding verder leren in samenspraak met de basisschool waar ze dan werken. ,,Dat ‘leven lang leren’ mag echt nog wat meer handen en voeten krijgen in het leraarschap.”

Graag ziet Van Weegen ook dat dat taal- en rekenonderwijs op een goede manier wordt verbonden aan andere vakken, zodat het gedurende de hele opleiding centraal staat. Maar het vak ‘leraar’ moet vooral voor de leraar te doen blijven. ,,Politici moeten ermee ophouden om alle maatschappelijke problemen op het bordje van de leraar te leggen. Waarom zouden mensen nog kiezen voor dit mooie beroep als voortdurend de nadruk wordt gelegd op wat er niet goed gaat. Pabostudenten zijn geen supermensen, maar jonge mensen die met hart en ziel het verschil willen maken voor kinderen.”

Melanie Rozengarden (22) heeft net haar bachelor behaald op de pabo aan de Hogeschool Utrecht. Ook zij ervaarde een vol lesprogramma met veel vakken. ,,Je moet er in hoog tempo doorheen. Als het niveau van studenten vanaf de middelbare school dan achterblijft, is het een zware taak om die bij te spijkeren voordat ze de pabo verlaten.” Melanie ziet in haar omgeving ook dat bijvoorbeeld spelling de laatste jaren achteruit is gegaan. ,,Ik denk trouwens dat dat net zo goed geldt voor andere opleidingen, maar die vaardigheid is voor ons vak belangrijk. We zijn toch een voorbeeld voor de kinderen.”

De afgelopen jaren kreeg Melanie wel eens het idee dat men op de pabo drukker is met het verbeteren van de vaardigheden van de studenten dan met studenten voorbereiden op les geven op de basisschool. ,,Als je in de lessen zit, merk je dat het efficiënter kan. Maar dat zal per instelling verschillen. Je krijgt heel veel kennis toegereikt, terwijl je meer bezig zou kunnen zijn met het op een goede manier gebruiken om kinderen dingen aan te leren.”

‘Ook als je twintig jaar voor de klas staat’
De pabo heeft nogal de naam dat studenten er vooral kinderliedjes en dansjes leren. Melanie is het daar deels mee eens. ,,Ik ben niet heel creatief ingesteld, dus vond het vrij veel. Er zaten wel eens lessen bij dat ik dacht: ‘Heb ik veel geleerd? Dat niet. Was het leuk? Dat wel.’ Denk aan muziek of drama. Je krijgt die vakken ook meerdere keren tijdens de opleiding. Daarnaast: ik hoef geen muziek te leren spelen, maar wil wél leren hoe ik kinderen daarvoor enthousiasmeer.”

Vier jaar lang liep Melanie minimaal één dag in de week stage op een basisschool. Volgens haar wisselt het heel erg per vak of dat aansluit op de praktijk. ,,Zo zijn er verschillende manieren om kinderen iets aan te leren. Het is belangrijk dat studenten die uitproberen en hun ervaringen delen. Ik heb niet idee dat ik op de pabo kon experimenteren met verschillende soorten didactiek. Wat in de stage wél naar voren komt.” Ze is een groot voorstander van verder schaven aan jezelf als leraar zodra je aan het werk bent op een school. ,,Ook als je twintig jaar voor de klas staat, je weet niet alles. En er komen steeds nieuwe onderzoeken en lesmethodes bij, je kunt altijd blijven leren.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie