Jehovah’s Getuigen (haatreligie zonder geweld)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Waarom zijn Jehovah's Getuigen onderkruiperige sukkels?

Omdat zij niet doorhebben dat er macht over hen wordt uitgeoefend. En dat terwijl zij vrijwillig, onder druk van de nodige indoctrinatie, hun ziel aan een paar ouwe lullen in het hoofdkwartier van de Jehovah's Getuigen te New York hebben verkwanseld, door zich onder te laten dompelen in een bak met helder schoon water. Mogelijk bronwater, maar dat weet ik niet zeker. [icon_lol.gif]

Er wordt geen macht uitgeoefend op Getuigen van Jehovah door God of zijn zoon, de zoon die min of meer zelfmoord pleegde, maar door de eerder genoemde geestelijke maffia leiding te New York, het hoofdkwartier van de Organisatie van Jehovah's Getuigen.

Ach, Getuigen zijn best aardig. Maar voor hun zelfde vrijwillige geldelijke bijdragen aan de geestelijke maffia leiding te New York, zouden zij zo maar terroristen kunnen zijn. Want ook voor Getuigen geldt hetzelfde als onder de tijd van de nazi's: Befehl ist Befehl.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Van orthodoxe joden heeft niemand last.
Zij bemoeien zich namelijk met niemand.
Nou ja, uitsluitend dan met hun eigen soort.


Jehovah’s Getuigen en moslims zijn anders. Jehovah’s Getuigen willen de wereld verbeteren en bemoeien zich met iedereen. Mohammedanen – volgelingen van woestijnviespeuk Mohammed - willen de wereld niet verbeteren, maar naar de knoppen helpen. Liefst met geweld. Naar het voorbeeld van hun geliefde profeet Mohammed de onbetrouwbare.

In het begin hielden de Jehovah’s Getuigen zich aan de sabbat, de zaterdag als zevende dag en als rustdag van God en Jezus Christus, en van bepaalde oprecht-in-het-geloof christenen.
Sommige christenen, voornamelijk de zevendedagsadventisten, maar ook de zogeheten messiasbelijders en een toenemend aantal andere vrije evangelische gemeenten houden net als de joden ook de zevende dag als de sabbat, de rustdag.

Enkele van de redenen uit het Nieuwe Testament zijn als volgt. In Marcus 2:28 en in Matteüs 12:8 wordt door Jezus verklaard: “Zo is dan de zoon des mensen een Heere ook op de Sabbat”. Verder vinden wij in de toekomstige verwijzing naar de verwoesting van Jeruzalem, de aanwijzing van Jezus: “Doch bid dat uw vlucht niet 's winters of op sabbat gebeurt”. Zevendedagsadventisten geloven dat dit inhoudt, dat de Christus verwacht dat de sabbat ook na zijn dood zou worden gehouden. Volgens Hebreeën 4:8-11 blijft er een sabbat. Dit wordt zo begrepen dat de joodse sabbat ook voor christenen de heilige dag zou blijven. Het houden van de sabbat wordt gezien als een blijvende plicht zoals in het vierde gebod wordt voorgeschreven. Het evangelie van Lucas verklaart in vers 23:56: ". . . dat toen het lichaam van Christus bereid werd door zijn volgelingen, zij rustten op de sabbat voordat hun werk af was."
De Jehovah’s Getuigen zijn eigenlijk afvalligen die niet gedood hoeven te worden, maar de doodstraf niet kunnen ontlopen. Wie kan dat wel? Zelfs wonderboy Jezus was de klos. Voordat hij gedood werd, onderging hij eerst wat martelingen en vernederingen. Dat hoort zo namelijk bij een zoon van God. De stichtelijke leider van de Jehovah’s Getuigen was T.C. Russell, vermaard lid van het occulte gezelschap van Vrijmetselaars.

Jehovah's Getuigen zijn een mislukte mensensoort.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Fundamentalisme en voortschrijdend licht bij de Jehovah's Getuigen

Zijn Jehovah's Getuigen fundamentalisten? Over het antwoord op de vraag hoeft niet getwijfeld te worden. Dat luidt resoluut JA!
Hallo! Nu niet direct mij aanvallen als iemand die een vreemdeling is, die verdwaald is zeker. In het bos van afvalligen. Ik richt mij nu tot mijn lezerspubliek dat uit een Jehovah's Getuige bestaat. Hij of zij is nu stout. Immers, de Ouderlingen raden u dringend af, op zoek te gaan naar uw eigen kennis en waarheid. Niet doen! U kunt in de verleiding komen om eens een keer voor de broodnodige verandering eigenzinnig zelfstandig kritisch na te denken en te achterhalen hoe u vanaf het prille begin in de serieus bedoelde maling bent genomen. Er bestaan duizenden en duizenden ziektes. Religie, die gesticht is door één man, is er een van. Ook al gaat het om twee mannen, religie blijft stichtelijk en laat u geloven wat de ander voor u heeft bedacht. Spelen met een zelfbedachte religie in je eentje, lijkt mij uitermate frustrerend. Vandaar dat de bedenker hongert naar volgers. Dat vormt zijn geestelijk gestoorde voedsel waar hij van droomt en mee op hol slaat.

Fundamentalist
Want, beste Jehovah's Getuige, die deze topic nu aan het lezen is, en waar op zich niks mis mee is, hij of zij is om die reden een fundamentalist. Een fundamentalist is iemand die zich vasthoudt aan zijn aangeleerde principes. Nu zijn toevallig ALLE mohammedanen OOK fundamentalisten. Want ook zij houden zich vast aan hun principes die hen aangeleerd zijn. Net zoals bij de Jehovah's Getuigen gebeurt, vanaf hun geboorte. In het geval van de mohammedaan (volger van de Arabische profeet voor alle mohammedanen, Mohammed) betreft het dus Mohammed. Bij de Jehovah's Getuigen was het ene T.C. Russell als de drijvende kracht die zich afkeerde van de Zevende Dag Adventisten en voor zichzelf begon. Met een stel volgelingen betitelde hij zijn nieuwe christelijke sekte met Bijbelonderzoekers.

Heilige Geest
Waar komen bij de fundamentalist de principes vandaan? Zijn die uit de lucht komen vallen, misschien? Het lijkt erop. Immers, de bezige bijen onder de Getuigen, de Ouderlingen, doen keer op keer hun best om u wijs te maken dat er zoiets bestaat als de Heilige Geest. En die Heilige Geest waakt over u. Sterker nog, die beïnvloedt u keer op keer. Hij (beslist geen zij) is de werkende kracht van God. Bidden tot God uit naam van Jezus helpt daarbij om het kookpunt van verlichting op de juiste voorgeschreven wijze tijdig en zonder teveel inspanning te bereiken. De Heilige Geest is de facto uw beste vriend. Hij is er de oorzaak van dat het voortschrijdende licht u als mosterd na de maaltijd bereikt, alle eerdere goed bedoelde leugenpraatjes ten spijt.

Voortschrijdend fundamentalistisch licht
Waar komen dan al die leugenpraatjes vandaan? Die werden stelselmatig door de jaren heen als vermeend goddelijk succesonderwijs verspreid vanuit het hoofdkwartier in Brooklyn te New York. Het voor de zoveelste keer een foute bijbel-analyse recht zetten,is nooit een probleem geweest voor de oude wijsgeren te Bethel. Zij konden dat doen met een nieuwe wijsheid onder de langzamerhand vervelend wordende strofe dat het falen door de Ouderlingen gezien moest worden in het licht van wat daarna zou komen en in het teken zou staan van het Voortschrijdende Licht. Kortom, de Heilige Geest van boven had het weer eens laten afweten.

Geen vrije wil
Helaas, de Jehovah's Getuige heeft geen vrije wil. Net zo min als ik. Maar ik laat altijd het licht aan als ik mijn hersens aan het werk zet met de opdracht logisch na te denken en de juiste keuze te maken na een grondige analyse. Jehovah's Getuigen hebben dat nooit geleerd. Ik dus ook niet. Maar ik heb mij hersteld, nadat de vrouwen van Ouderlingen, na herhaalde overtredingen, mij begonnen te irriteren vanwege hun opstandige gedrag. En dat terwijl ook zij onderdanig behoren te zijn aan de instructies van Hans van de Mortel als man die op dat moment de leiding heeft van de huis-aan-huis-actie.

Jehovah's Getuigen zijn dus ook fundamentalistisch wat betreft het verwaarlozen van het eigen zelfstandig kritisch denkraam en de overtuiging dat de vrouw gehoorzaam moet zijn aan de man. Slaan van de vrouw is niet toegestaan zoals gebruikelijk in de islam. Voor mohammedanen heeft slaan van de vrouw in het Arabisch de betekenis van in elkaar rossen. Maar ik dwaal af. Ook al is het islamisme net zo fundamentalistisch radicaal als de uitvinding van T.C. Russell: voorheen Bijbelonderzoekers. Nu, Getuigen van Jehovah. Morgen misschien Getuigen van Jaweh. Ach, daar heeft de Heilige Geest, de werkzame kracht van God, nog nooit zijn licht over laten schijnen. Begrijpelijk voor mij. Het maakt God, voor wie daarin gelooft, immers geen flikker uit.

Onaneren ten strengste afgeraden
Het zelfstandig kritisch nadenken wordt Jehovah's Getuigen ten stelligste afgeraden. Dat is niet voor niets. Het vermoeit onnodig de geest. Net zoals bij onaneren. Dan beveelt de Ouderlingenclub aan uw gedachten te verplaatsen, de gordijnen opzij te doen, en het raam te openen zodat het voortschrijdende licht uw wellust van dat moment een andere wending kan geven. Prima toch. Maar wat nu als u bij gebrek aan een huwelijkspartner, die niet altijd voor het grijpen ligt, toch zin in een ejaculatie heeft? De heilige Geest zou uitkomst kunnen brengen, maar die weet niet eens wat God destijds allemaal achter zijn rug bewerkstelligd heeft toen hij in zijn eentje de eerste mens ging uitrusten met volledige wapenuitrusting, inclusief munitie: zijn voortdurende en soms tot kwelhoogte reikende wellust.

Geestelijke energiecrisis
Het kan dus nooit de wil van God zijn dat u tegen zijn goede bedoelingen ingaat. Ouderlingen echter eisen van u dat u klakkeloos aanvaardt dat God blijkbaar GEEN goede bedoelingen met u in petto had, door wellust in de geest van de mens in te kwartieren. Adam en Eva waren weliswaar niet getrouwd, maar Brooklyn weet het nu eenmaal altijd beter. Nou ja, de jarenlange berg met missers - ik noem het misselijk makende blunders - getuigen van een wel heel armoedig pover voortschrijdend licht dat waarschijnlijk met een voortdurende energiecrisis te maken had. Want om smoesjes zit de Ouderlingenclub in Brooklyn nooit verlegen.

Wel of geen bloedtransfusie?
Pas op, want uitsluiting dreigt en ligt altijd op de loer. Maar dat wist u al. En u wilt vast niet uw familie en vrienden, die ook in de houtgreep van de organisatie beklemd zijn, op afstand moeten missen. Als u maar lang genoeg fundamentalist bent en vooral blijft, en uzelf keer op keer weet wijs te maken dat u afhankelijk bent en niet zonder de waarheid van anderen kan. Ja dan, ja dan, lijkt u precies op een moslim. Met dit verschil dat uw opleiding gebaseerd is op liefde voor de medemens en niet op haat en geweld is gericht. U LIEGT EN HUICHELT! Bloedtransfusie is verboden bij de JG's. En kom nu niet aanzetten met de laatste wetenschappelijke succesformule van de Jehvoah's Getuigen dat zelfs hart operaties zonder bloedtransfusie kunnen. Want eerder was dit niet mogelijk. Destijds is menig Jehovah's Getuige onnodig in het ziekenhuisbed gestorven omdat er voorkomen werd dat er bloed werd toegediend. Dat mocht niet van . . . van God? Welnee goed gelovige fundamentalist, welnee aanhanger van medeplichtig zijn aan goed vinden van moord! De Bijbel zegt - voor wie daarin gelooft - dat het nuttigen van bloed verboden is. Ja logisch! Maar dat is heel wat anders dan bloed toedienen in de bloedader. En daar verhaalt de Bijbel niet over. Eerst was inenting verboden bij de Jehovah's Getuigen er was er geen probleem met de bloedtransfusie. Maar de oude mannetjes in Brooklyn verveelden zich en wilden weer wat nieuws. Verandering van spijs doet . . . Precies. De boeg werd voor de geesteszieke verandering weer eens omgegooid. Voortaan geen bloedtransfusies. Wel inentingen.

Heeft God geld nodig?
Vergeet ook niet dat de Organisatie van Jehovah's Getuigen uw geld hard nodig heeft. U wordt regelmatig herinnerd en aangespoord, zo veel en vaak mogelijk, geld vrijwillig te doneren aan Brooklyn. Er zijn verschillende fondsen. U mag dus kiezen. Nou, kijk eens aan. Net echt. U wilt toch niet beweren dat God dringend om geld verlegen zit? Dan heb ik nog een vraag.

Waarom voorziet de Heilige Geest, de werkzame kracht van God, dan niet in voortschrijdend echt papiergeld in plaats van vals voortschrijdend licht? Of is deze vraag misschien van een onwelgevallig fundamentalistisch karakter?

Ik ben ex Jehovah's Getuige. Ik heb een door mijzelf opgeroepen brainwave bewerkstelligd. Ik ben logisch atheïst en dus logicus. Ik lach mij rot om al die dwazen die in baardaap Darwin het voortschrijdende licht van de ander aanvaarden. Maar ik zal u een hart onder de riem steken.

Er kan geen intelligentie zijn ontstaan zonder dat daarbij intelligentie aan te pas is gekomen.

Het getuigt natuurlijk van enorme domheid om bij voorbaat een woord met drie letters daarvan de schuld te geven. Wat dacht u van een ontzettend groot potentieel aan grappenmakers als oorzaak, waarvan wij geen flauw idee hebben? Ik ga u daarover niets vertellen. Anders maak ik mij mogelijk schuldig aan het oproepen van een innerlijke drang tot het uitroepen van een nieuwe sekte.

Volgens de leiding van de Jehovah's Getuigen zijn er 10 hoofdgodsdiensten en ongeveer 10.000 sekten. Daarvan 6000 uit Afrika en 1200 uit de VS. De Jehovah's Getuigen zijn er volgens mij één van. Moeten we dan misschien spreken van 9 hoofdgodsdiensten? Dat er leven na de dood is, berust - alweer - bij de fantasie van andersdenkenden. Tot nu ontbreekt elk bewijs. Maar dat is de kracht van iedere gelovige. Zonder geestelijke inspanning van zichzelf weet hij alles.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Waarom is het logisch te redeneren dat God niet vanzelfsprekend is,
en vanzelfsprekend dus niet bestaat?


Hierom! Omdat hij niet kan zijn, en zich telkenmale wijzigt in het onnozele simplistische begrip van de mens over God. Hij die is zoals een atoom, de bundel van kracht, wijzigt niet, maar blijft dezelfde onvoorwaardelijke onveranderlijke kracht. God is dus een waardeloze onbelangrijke niet noemenswaardige te verwaarlozen kracht van helemaal nul en gene waarde. Alleen gedenkwaardige positief geaarde sukkels gaan hier aan voorbij en menen met hun verstand alles beter te weten dan wat de natuur ons leert. Namelijk, dat je met God alle kanten uit kunt die je maar wilt. Zielig, bedroevend en een ontstellend gebrek aan LOGICA!

Als hij is die hij is, waarom zal hij dan noodzakelijk telkenmale anders zijn?

Zoals ook de mislukte mensensoort moslims grossieren in onnozelheid, zo volgen ook de Jehovah's Getuigen op gepaste afstand.

Elke dictatuur zal kiezen voor . . . de Jehovah's Getuigen. Zij zijn consequent. Zij gaan niet stemmen. : nono3: De vieze vuile smerige ellendige benden van moslims die de perverse walgelijke minderwaardige geestgestoorde historische Arabische mislukkeling Moehammed in zijn anus eren, accepteren geen scheiding van staat en kerk. Maar dat tuig van de hypocriete richel gaat wel (stiekem) stemmen. Op Jesse Klaver bijvoorbeeld. Want zijn moeder is Marokkaanse. En het lijkt mij sterk dat zij niet geilt op de profeet.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Geweld tegen Jehovah’s Getuigen door de Putin regering
In september 2016 Russian masked men entered a building of the Jehovah’s Witnesses. Jehovah's Witnesses are peaceful people and the opposite of the failured human species, mentioned muslims. They never cause damage. Better make control of the mosques in Russia and every country in the world.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Jehovah's Getuigen herkennen zichzelf niet.

Dat is de oorzaak waarom zij aan de lippen hangen van anderen. De onbetrouwbare maffe dwaze religieus ontspoorde alleraardigste oude mannen die gesetteld zijn in Brooklyn, VS, en uitsluitend geilen op zichzelf en pas op de tweede plaats op Jezus.

Geen groter corrupt zooitje denkbaar dan bij de Jehovah's Getuigen die instructies ontvangen die zonder kritiek opgevolgd dienen te worden. Vanuit . . .

het meest imperialistische kapitalistisch religieus onbetrouwbare land ooit: Amerika (VS)

Want God heeft altijd geld nodig.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

KevinB schreef: Ik ben geneigd te denken dat het overgrote deel van de christenen echt geen probleem heeft met de medische wetenschap of met dokters en er gewoon gebruik van maakt. Ja, er zal ook wel gebeden worden naar ik aanneem, maar de medische wetenschap afkeuren is geen christelijke leerstelling.
Bron: Christelijke idiotie
Een correcte neiging, Kevin. Inderdaad, het overgrote deel . . .

Jehovah's Getuigen behoren niet tot het overgrote deel en hebben doorgaans geen bedenkingen tegen de medische wetenschap, op een paar uitzonderingen na: bloedtransfusie en abortus.

Net zoals de wetenschap met sprongen vooruit gaat zo gaat ook de organisatie van Jehovah's Getuigen met sprongen vooruit. Hoe? Door achter de feiten aan te hollen. Ik denk aan hun op de bijbel geïnspireerde eindtijden. De voorspelling begon al vlak na het aantreden van stichter en eerste baas over de Getuigen: T.C. Russell die een enthousiast aanhanger was van de broeders van de Vrijmetselarij. De laatste eindtijd voorspelling door het christelijke geloofsfenomeen Russell stond gepland voor 1975. Deze kennisgeving vanuit New York werd door de aanhangers van T.C.Russell, in combinatie met het geloof in Jezus Christus, in dank aanvaard. Hoe? Huizenbezitters verkochten onmiddellijk hun huis in afwachting van de kenmerken van de verrukkelijke eindtijd. Tja . . . dat was een deceptie van formaat. En niet de eerste keer. En toch altijd maar weer vertrouwen blijven stellen in de Rutte-achtige waarheden - pertinente leugens dus.

Bloedtransfusie is nog altijd streng verboden bij de club uit New York. Wie zich hieraan waagt, ook al is het om iemands leven te redden, verdwijnt onherroepelijk in de ban. Ook hiermee liep het genootschap van bekeerlingen van T.C. Russell achter de feiten aan. Eerst inentingen verbieden en bloedtransfusie toestaan, daarna bloedtransfusie verbieden en de zaak omdraaien om inentingen weer een nieuwe kans te geven. Erg zeker van zichzelf is het genootschap bepaald niet. Ik zou zeggen: laat het geloof voortaan aan de gelovige zelf over.

We zouden met recht de Wachttoren een vesting kunnen noemen waarin de religieuze carrousel van de wisselende waarheden Gods de hoofdtoon vormt. Wie dat allemaal bepaalt - God in ieder geval niet. Wel een stelletje oude klootzakken die niets anders te doen hebben en hun brood verdienen in het hoofdkwartier van de christelijke bloedzuigers in Brooklyn, New York.

Er zijn inmiddels zo'n acht miljoen Jehovah's Getuigen op aarde (dankzij het effect van het gevallen communisme).

Geen bloedtransfusie, geen feestdagen belijdenis, geen seks voor het huwelijk en niet democratisch je stem mogen uitbrengen in een democratie. Wat mag (moet) dan wel? Colporteren met de Wachttoren langs de deur en op straat, om God tegen een gunstig tarief aan Jezus te koppelen. Want geen gebed kan opgezegd worden zonder dat dit in de naam van Jezus gebeurt. Doet de Getuige dit niet, God zal niet luisteren, verzekeren alle Ouderlingen in koor en met klem hun ondergeschikte schapen.
In 1995 waren er 30.973 Jehovah’s Getuigen in Nederland, volgens de cijfers van het WTG. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg toen 15.459.000. In 2015 waren er 29.508 JG en dat is niet meer dan 0,0175%. Percentueel is dat een daling van 10%.

In aantal waren er dus in 2015 1.456 JG minder dan in 1995. Nederland telde in 2015 echter veel meer mensen, namelijk 16.934.000. Een stijging van maar liefst 1.475.000 t.o.v. 1995. Qua percentage is dat: 9,54%. Logischerwijze zou alleen al door de groei van de bevolking het aantal JG met bijna 10% gestegen moeten zijn naar 33.928 in 2015. Maar daar komt men bij lange na niet aan. Het aantal JG is volgens deze berekening in 20 jaar dus gedaald met maar liefst 4.420 personen. Het bijbehorende percentage is 14,3% achteruitgang in 20 jaar.

In ieder geval wordt pijnlijk duidelijk dat die onvoorstelbare hoeveelheid uren langs de deur gaan en andere vormen van velddienst absoluut niet het gewenste effect hebben. De marketing van de JG wordt steeds gelikter. Internet wordt volop benut, maar het leidt allemaal niet echt tot resultaat. Dan is het bedroevend te zien dat zovelen er zoveel tijd aan besteden.

Bron: Wachttorenkijker
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef: In ieder geval wordt pijnlijk duidelijk dat die onvoorstelbare hoeveelheid uren langs de deur gaan en andere vormen van velddienst absoluut niet het gewenste effect hebben
De Getuigen die ik ken weten dat ook en toch blijven ze ermee doorgaan. Is het niet omdat ze het vnl. voor ZICHZELF doen en niet wakker liggen van het redden van anderen ?
De Getuigen komen al zowat 50 jaar elke maand trouw langs ten huize ouders Mercator dus moeten ze ondertussen toch wel weten dat er niks te rapen valt. Eigenlijk kan je die vasthoudendheid alleen maar bewonderen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef: De Getuigen komen al zowat 50 jaar elke maand trouw langs ten huize ouders Mercator dus moeten ze ondertussen toch wel weten dat er niks te rapen valt. Eigenlijk kan je die vasthoudendheid alleen maar bewonderen.
Hoezo bewonderen? Heb ik ooit gezegd dat ik bewonderenswaardig bezig was?

Ik beoefende mijn 'verkooppraatjes' in oprechte liefde voor de Heer. En de Heer was voor mij niet Jezus, maar Jehovah. Ik was een sukkel en toch had ik succes. Maar dat realiseerde ik mij toen op dat moment niet. Ik was namelijk babbelziek. En toch was ik zo slim en geraffineerd uitgekookt dat ik succes wist af te dwingen door ook mijn klanten aan het woord te laten en belangstelling voor hen te tonen. Ik probeerde steeds uit te vogelen op welk onderwerp ik de volgende keer op kon terugkomen. Ik heb in die nutteloze tijd voor God een enorm klantenbestand opgebouwd. In die periode was ik mij er terdege van bewust dat je iedereen in zijn waarde moest laten en niet lastig moest vallen met godsdienstwaanzinnige teksten. Ik sprak NOOIT over de Wachttoren. Laat staan over wat erin stond (ik zweer het). Ik praatte wel over de inhoud van 'Ontwaakt' een boeiend tijdschrift op klein formaat waar geen ander magazine aan kon tippen. GRATIS voor u! Terwijl ik 'Ontwaakt' overhandigde stopte ik op slinkse wijze de Wachttoren erachter. Want met het verspreiden van tijdschriften behoorde ik tot een van de toppers in het klassement van veelverspreiders. Ik besteedde dan ook maandelijks veel uren aan vooral na-bezoeken. Bij verschillende adressen mocht ik binnenkomen en liet mij het aangeboden kopje koffie dan ook met smaak welgevallen.

Ik was eigenlijk DE uitslover bij de organisatie van Jehovah's Getuigen. Ik deed al die moeite gratis voor God, maar ook om mijzelf te bewijzen. Belachelijk. Dom en niet realistisch. Welk nadenkend mens doet zoveel gratis inspannend geestelijk werk voor een ander, die wikt, weegt en beschikt over alle mensen en dingen? Ik had met God eerst goede winstgevende afspraken moeten maken. Over een vast uurtarief bijvoorbeeld, of op basis van behaald succes. Dat zeg ik, ik was een sukkel en een uitslover tegelijk. Wel een leuke. Ze hebben het er nu nog over. Over mij. En God? Die verwijt ik niks. Het is mijn eigen domme schuld geweest. Maar, ik kijk nog steeds met plezier terug op die twaalf jaren van vermaak en leedvermaak. Ik heb heel wat meegemaakt. De leukste Ouderlingen in de Gemeente Watergraafsmeer in Amsterdam waren de Ouderlingen Buiten Dienst.

Ach, het leven is EEN GROTE LEERSCHOOL. Dat deze wijsheid niet voor moslims geldt moge voor een ieder duidelijk zijn. Geen groter mislukte mensensoort dan die van moslims.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef:Ik was eigenlijk DE uitslover bij de organisatie van Jehovah's Getuigen. Ik deed al die moeite gratis voor God, maar ook om mijzelf te bewijzen.
Je hebt aan dat twaalf jaar op straat rondwandelen je huidige goede conditie te danken dus God heeft je wel degelijk beloond voor alle gratis inspanningen. Ik zie overigens nooit echt dikke Getuigen van Jehovah. Wel soms met rollators of in rolstoelen maar nooit echte vetbuilen zoals je bij de moslims vaak ziet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Ik zie overigens nooit echt dikke Getuigen van Jehovah. Wel soms met rollators of in rolstoelen maar nooit echte vetbuilen zoals je bij de moslims vaak ziet.
Inderdaad. Marokkaanse moslim staan erom bekend de Nederlandse Zorgkas leeg te plunderen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Jehovah's Getuigen wanen zich beter dan Jezus.

De naam van God (JHWH) mag door joden niet uitgesproken worden. Vandaar dat Jezus zich ook altijd keurig onthield van die naam en die NOOIT uitgesproken heeft. – Matt. 26:39-42

Afbeelding

Maar wat doen vervolgens de Getuigen van Jehovah? Die weten alles, maar dan ook alles beter op het gebied van godsdienstwijsheid – zeg maar gerust godsdienstwaanzin. Op grond van hun geestelijke onrijpheid hebben zij besloten de naam van God te pas en te onpas te gebruiken en uit te spreken op de manier zoals door het voortschrijdende ouwe-lullen-licht uit Brooklyn is voorgeschreven. Er bestaat geen Jehovah's Getuige die ook maar een moment heeft gedurfd hierop commentaar te geven. Wat een verademing is dan de religie van de Zevende Dag Adventisten! Daar wordt de bijbel bestudeerd aan de hand van individuele kritische opmerkingen die op prijs worden gesteld.

Jehovah's Getuigen zijn precies als kleine kinderen die met de paplepel des geloofs uit Brooklyn gevoed worden. Al het geestelijke voorgeschotelde geestelijke voedsel opeten van je bordje! Anders volgt er straf. Een voorrecht, zoals de geluidsinstallatie mogen bedienen, kan je afgenomen worden. De ergste straf is uitsluiting. Waarmee geen Jehovah's hond zich meer met jou mag bemoeien.

Jehovah's Getuigen zijn zulke armetierige sukkels dat zij nota dwars tegen hun geliefde voorbeeld Jezus ingaan die WEL respect toonde voor het niet uitspreken van de naam van God.

Kortom: de sekte van Jehovah’s Getuigen is een Amerikaanse uitvinding die al sinds 1870 dwars ingaat tegen de waarheid van de bijbel. Wie pretendeert de wijsheid van de bijbel in pacht te hebben en het telkenmale moet stellen met het voortschrijdende licht van de ouwe afgepeigerde religieuze lulzakken uit Brooklyn, heeft duidelijk zijn gezonde kritische denkvermogen aan de wilgen gehangen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

sum qui sum

Ik ben die ik ben (Exodus 3:14 waarmee JHWH zich aanduidde)

Dat was het antwoord op de vraag van Mozes. Die wilde weleens weten met wie hij het genoegen had. Nu ben ik altijd in voor humor, maar dit vind ik van God eerder een kwalijke grap dan een gepast fatsoenlijk antwoord. God had net zo goed een ander nietszeggend antwoord kunnen geven: "Ik lust geen varkensvlees."

Conclusie? God bestaat niet. Alleen de mens kan zo'n kinderachtig antwoord uitkramen. Als God had gezegd: "Dat gaat je geen mallemoer aan," dan heb ik daar meer begrip voor. "Ik heb geen naam nodig, want er bestaat geen andere god naast mij," is ook een voltreffer en was nog beter geweest. Door zichzelf een naam te geven, heeft God zich verlaagd tot de rijk gevulde tempels met andere goden van formaat, door verlangende mensen naar antwoorden die nooit komen, bedacht.

Wie nu nog twijfelt, dient zijn heil verder te zoeken in het Voortschrijdende Licht dat de Organisatie van Jehovah's Getuigen wekelijks laat uitstralen (een soort geestelijke chemokuur) over zijn onderdanige geïndoctrineerde makke geloofsschapen die nooit een moment van kritiek zullen horen, en die geleid worden vanuit het hoofdkwartier in Brooklyn, New York.

Ik wens alle Jehovah's een zaligmakend Armageddon. De eindtijd is hier, was hier, was hier al eerder en moet nog komen. Het een en ander hangt nauw samen met de kracht van het Voortschrijdende Licht uit Brooklyn, vertegenwoordigt door de Heilige Geest van een groepje oude kerels die niet beter weten.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef:Ik wens alle Jehovah's een zaligmakend Armageddon. De eindtijd is hier, was hier, was hier al eerder en moet nog komen. Het een en ander hangt nauw samen met de kracht van het Voortschrijdende Licht uit Brooklyn, vertegenwoordigt door de Heilige Geest van een groepje oude kerels die niet beter weten.
J Getuigen moeten zowat de gelukkigste mensen op de aarde zijn. Hoe slechter het gaat, hoe liever ze het hebben want dat zijn tekenen dat het écht niet lang meer gaat duren voor aleer Hij terug komt.
Ik ben nooit ongelukkige Getuigen tegen gekomen . En ik ken er heel wat. Moslims daarentegen zie ik doorgaans met sjagrijnige en verongelijkte smoelen rondlopen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Ik wens alle Jehovah's een zaligmakend Armageddon. De eindtijd is hier, was hier, was hier al eerder en moet nog komen. Het een en ander hangt nauw samen met de kracht van het Voortschrijdende Licht uit Brooklyn, vertegenwoordigt door de Heilige Geest van een groepje oude kerels die niet beter weten.
J Getuigen moeten zowat de gelukkigste mensen op de aarde zijn. Hoe slechter het gaat, hoe liever ze het hebben want dat zijn tekenen dat het écht niet lang meer gaat duren voor aleer Hij terug komt.
Ik ben nooit ongelukkige Getuigen tegen gekomen . En ik ken er heel wat. Moslims daarentegen zie ik doorgaans met sjagrijnige en verongelijkte smoelen rondlopen.
Logisch! De mislukte mensensoort moslims weet immers - het kan haast niet anders - dat de Koran, Mohammed en alles wat daar mee samenhangt, goedkope tweedehands waardeloze plagiaat rommel is van een miserabele ongeletterdheid van heb ik jou daar. Volgens mij moeten alle moslims in de macht van Satan verkeren. Anders hadden zij zich toch allang bij de vredelievende Jehovah's Getuigen aangesloten? Of tenminste tot de god van de christenen of joden bekeerd die dezelfde god aanhangen. De enige echte JHWH (Jaweh of Jehowah voor de kenners).

Zie we het al voor ons - ex moslims langs de deur? Het is niet uitgesloten. Het kan. Het enige dat vereist is, is wat levensvreugde. En waar haalt een moslim dat vandaan als hij zijn hele leven lang met de koranlepel vol islamgif is grootgebracht? Helaas, de geesteszieke heidense moslim zal voorlopig genoegen moeten nemen met de status van tweederangs burger die zijn plaats verdient bij de mislukte mensensoort moslims.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik heb een hekel aan de makers van de Wachttoren omdat dit quasi religieuze blaadje uit voornamelijk suggestieve teksten bestaat die pretenderen de kennis van de Bijbel in pacht te hebben.

De sekte van Jehovah's Getuigen blinkt uit in arrogantie en machtswellust.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ik vraag mij af of Jehovah's Getuigen de moed en de kracht hebben om weleens zelfstandig kritisch na te denken.

Wanneer je bij zulk een destructieve weerzinwekkende op het fascisme van Hitler lijkende weerzinwekkende organisatie wilt behoren die de liefde van Jezus predikt, maar de facto haat en onmenselijkheid in het vaandel van de bevelhebbers uit Brooklyn New York als een aangename waarheid van het voortschrijdende licht van de Heilige Geest voor de geest weet te toveren om de rust in de eigen ziel te bewerkstelligen, dan ben je in mijn ogen . . .

een mislukte mens.


Je bent een Jehovah's Getuige.

Maar . . . omdat de mens geen vrije wil heeft, kan ik dit alles begrijpen. Ik ken namelijk diverse Jehovah's Getuigen die mij als afvallige, nog altijd vriendelijk bejegenen en een gezellig praatje met mij maken. Waarom? Wat dacht je wat? Ik was een kanjer eersteklas die bijzonder in de smaak viel bij IEDEREEN in de Gemeente. Behalve . . . bij de Ouderlingen. Zij hadden mij door. Ik was te populair en WIST TEVEEL. Vooral over het misselijk makende feit hoe de Wachttoren telkenmale zich blind schreef met suggestieve teksten die kant noch wal raakte en niets met de Bijbel uitstaande hadden. Want . . . de teksten in de Bijbel moet je laten staan voor wat het is. Maar . . . daar wordt aan getwijfeld door dat miserabele huichelachtige innemende Ouderenlegioen in Brooklyn die de norm bepaalt van de denkwijze hoe er over alles en nog wat gedacht en uitgelegd moet worden ten aanzien van het Woord Gods. Een mens hoort onder de hemel van God bescheiden te zijn. Maar de leiding van de JG's in Brooklyn heeft daar letterlijk SCHIJT aan. Quasi beschaafde fatsoenlijke eerbare burgers, maar knettergek gevaarlijk religieus gestoord.

Iemand die als moslim uit zijn religie wil treden heeft het recht om gedood te worden. De leiding van de Jehovah's Getuigen heeft ook zoiets bedacht. Geen moord, maar nog erger: eeuwige pesterij door het verbod niet langer omgang te hebben met de mensen die je lief hebt omdat je geen Getuige meer bent. En dan durft dat ouwe religieuze mannenkoor in Brooklyn nog te beweren dat zij de leer van Jezus Christus navolgen.

Dus als ik Jehovah's Getuigen goed begrijp dan was Jezus een vieze gore smerige hypocriet van de ergste categorie.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef:De leiding van de Jehovah's Getuigen heeft ook zoiets bedacht. Geen moord, maar nog erger: eeuwige pesterij door het verbod niet langer omgang te hebben met de mensen die je lief hebt omdat je geen Getuige meer bent.
Er zullen wel getuigen zijn met een slecht karakter en die zullen dat wel zo in praktijk brengen. Ik zelf heb daar niks van gemerkt, als "afvallige" wordt je met medelijden bekeken, meer niet. Zeker geen pesterijen of gestalk of zoiets. Ik had begrepen dat je ten allen tijde terug mag komen maar dan moet je eerst een soort ontluizingsperiode ondergaan dan moet je een tijdje apart in de Zaal gaan zitten tijdens de donderdagavond sessies en nadien mag je terug gewoon meedoen. Dat is toch nog wat anders dan bij de moslims .
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:De leiding van de Jehovah's Getuigen heeft ook zoiets bedacht. Geen moord, maar nog erger: eeuwige pesterij door het verbod niet langer omgang te hebben met de mensen die je lief hebt omdat je geen Getuige meer bent.
Er zullen wel getuigen zijn met een slecht karakter en die zullen dat wel zo in praktijk brengen. Ik zelf heb daar niks van gemerkt, als "afvallige" wordt je met medelijden bekeken, meer niet. Zeker geen pesterijen of gestalk of zoiets.
Je weet het blijkbaar beter dan de Jehovah's Getuigen. Daarin maak je een grote denkfout. Namelijk dat de uitzondering niet de regel bevestigt. Befehl ist Befehl. Wie bang is om zijn vrienden en familie te moeten missen blijft als Jehovah's Getuige binnen de sekte. Het verbod is er en blijft van kracht. Ook al slaan sommige Getuigen dat gebod van de 'Heilige Geest' in de wind terug. Ik zelf heb uitsluitend goede ervaringen met JG's. Ik denk dat het mede aan jezelf ligt.

Jehovah's Getuigen zijn doorgaans vriendelijke mensen. Net zoals moslims en veel nazi's onder Hilter.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef:Je weet het blijkbaar beter dan de Jehovah's Getuigen. Daarin maak je een grote denkfout. Namelijk dat de uitzondering niet de regel bevestigt.
Ik had het dan ook uitsluitend over mijn persoonlijke ervaring daarmee. Goed mogelijk dat sommigen wat strikter in de leer zijn dan anderen. Elke moslim heeft de plicht om een afvallige te doden, maar ik zie ze dat toch ook niet massaal doen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:
Hans v d Mortel sr schreef:Je weet het blijkbaar beter dan de Jehovah's Getuigen. Daarin maak je een grote denkfout. Namelijk dat de uitzondering niet de regel bevestigt.
Ik had het dan ook uitsluitend over mijn persoonlijke ervaring daarmee. Goed mogelijk dat sommigen wat strikter in de leer zijn dan anderen.
Je gedraagt je nu precies als al die linksdenkers die goede ervaringen hebben met hun moslimbuurman. Je bent dus geen haar beter in deze manier van denken.
Elke moslim heeft de plicht om een afvallige te doden, maar ik zie ze dat toch ook niet massaal doen.
Gaan we nu open deuren intrappen en het onderwerp afzwakken? Laten we ons dan beter aansluiten bij de rest van de massa dat het allemaal best wel meevalt met moslims. Want het gaat natuurlijk om moslims en niet om Islam. Islam is het virus, maar als er geen dragers van dat virus zijn, kun je het virus met gemak onschadelijk noemen en kan FFI beter de tent sluiten. [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef:Je gedraagt je nu precies als al die linksdenkers die goede ervaringen hebben met hun moslimbuurman. Je bent dus geen haar beter in deze manier van denken.
Er is een verschil in impact van de "genuanceerde" denkwijze. Alle moslims zijn potentieel schadelijk en gevaarlijk dus is het best om ze ineens allemaal te doen verdwijnen. Dat is met Getuigen van Jehovah niet het geval. Die kunnen ten hoogste elkaar het leven een beetje zuur maken .
Hoewel ik wel s zou willen weten wat er gebeurt als de Raad uit Brooklyn ineens het roer omgooit en de Gelovigen via Wachttoren oproept tot geweld. Zouden we dan ook terreur-Getuigen krijgen?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef: Hoewel ik wel s zou willen weten wat er gebeurt als de Raad uit Brooklyn ineens het roer omgooit en de Gelovigen via Wachttoren oproept tot geweld. Zouden we dan ook terreur-Getuigen krijgen?
Daar heb ik eerder al eens over geschreven.

Mijn logische redenatie was positief. Dan krijgen we inderdaad Terreur-Getuigen. Uiteraard zullen er afvalligen zijn. Over de getallen durf ik niks te zeggen. Er bevinden zich ook Getuigen onder de Getuigen vanwege de saamhorigheid en gezelligheid. Ik was een van hen. Maar ook honderd procent overtuigd van het bestaan van Jehovah. En ineens niet meer? Hoe kan dat nou? Heeft het voortschrijdende licht van God mij dan niet weten te bereiken omdat ik toch al honderd procent goedgekeurd was?

Beter dan het beste bestaat niet. Je spreekt ook niet van een witte schimmel of zwarte neger. Dat is dubbel op. Maar er bestaan toch ook bruine negers? NEE! Dat is faliekant fout gedacht! Bruine negers bestaan niet. Wel negers. En die zijn zwart. Dus kan een Zwartepiet ook niet bruin zijn. Ook al wil het linkse oproerkraaiersgepeupel dat nog zo graag, om kroeskoppen met een donkerbruine kleur het idee te geven dat ze niet zwart zijn en dat hun voorouders mogelijk geen slaven waren.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
mercator
Berichten: 19405
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef: Mijn logische redenatie was positief. Dan krijgen we inderdaad Terreur-Getuigen.
En hoe zou het met jezelf gestaan hebben? Zou Hans in zijn Getuigen-tijd de bomgordel omgord hebben na enige aansporing vanuit Emmen of -beter nog-rechtstreeks vanuit Brooklyn?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16301
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Jehovah’s Getuigen (Religie zonder geweld)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:
Hans v d Mortel sr schreef: Mijn logische redenatie was positief. Dan krijgen we inderdaad Terreur-Getuigen.
En hoe zou het met jezelf gestaan hebben? Zou Hans in zijn Getuigen-tijd de bomgordel omgord hebben na enige aansporing vanuit Emmen of -beter nog-rechtstreeks vanuit Brooklyn?
Zeker! Zelfs met de kennis van nu. Ook al heb jij je twijfels. Zucht. Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen? De mens heeft geen vrije wil. Ik snap er ook niks van dat ik 12 jaren bij die club ben geweest. Ik vond het daar gezellig en ik zat in een dramatisch huwelijk verwikkeld. En daarbij was ik er honderd procent van overtuigd dat Jehovah goed kon opschieten met mij. Omdat ik een eersteklas uitslover was die maar al te graag wilde uitblinken in de rol van beste dienaar van Jehovah. Ik wil daarbij niet onvermeld laten dat ik iemand ben met een levendige fantasie die heel ver gaat.

Ik begrijp die mohammedanen wel. Beter dan wie ook. Dat komt door mijn geestelijke ervaring met dit hete geloofshangijzer. Geweld is doorgaans de enige oplossing. Daarin mag niet één gelovige mij tegenspreken. God zelf bewees zich door het tonen van zijn uitbundige kwalificaties van het slechte in God. En van wie kun je beter iets leren dan van God? Maar ik was op een bepaald moment klaar met God. Ik vond hem een dwarslul, die liegt en bedriegt en er een grote puinhoop van maakt waar het aankomt op menselijk fatsoen. En daar wringt hem de schoen waar gevoel voor humor ontbreekt. Ik zei menselijk fatsoen. Tsja, goddelijk fatsoen is immers door geen mens te begrijpen. Laat staan normen en waarden. God zelf had geen voorouders of kinderen. De zogenoemde Tien Geboden - volgens mij waren het er elf - sloegen niet op hem. Daar hoefde God dus geen rekening mee te houden. Zijn beste vriend was Satan de duivel. Die kwam regelmatig langs in de hemel. God hield van vergaderen. Echter niet met de mensensoort. God was een vies mannetje. Want hij bestaat al lang niet meer. Een walgelijke dictator van de ergste categorie. Hij heeft zichzelf uitgevonden. Dit ontlokte mij de vraag: Hoe kan dat nou? Wie het weet mag het zeggen. Ook al is men een uilskuiken.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie