General information from Ali Sina.

Hier kunnen nieuwe forummers zichzelf even voorstellen als ze dat willen. Alvast van harte welkom, ongeacht je culturele, religieuze,...wat dan ook achtergrond!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

General information from Ali Sina.

Bericht door Manon »

Afbeelding
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door sjun »

Afbeelding

De zwakste schakel in islam is Mohammed. De meeste verhaaltjes en gewoonten van Mohammed worden kritiekloos geslikt ongeacht of er verdere getuigen van waren. Zelden vernam ik meer hersenloos gekrijs dan wanneer ik Mohammed hetzij creatief, hetzij verbaal onder handen nam.

Prophet Muhammad - Rational Analysis by Ex-muslim


:smartass:
Laatst gewijzigd door sjun op ma mei 11, 2020 2:14 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16553
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Zelden vernam ik meer hersenloos gekrijs dan wanneer ik Mohammed hetzij creatief, hetzij verbaal onder handen nam.
Dat is juist de reden waarom ik zo'n gruwelijke hekel aan mohammedanen heb. Je kunt Allah en Jezus voor rot schelden, maar zeg niks verkeerd over de pedofiele oorlogsmisdadige viezerik Mohammed.

Moslims zijn volkomen de weg kwijt en willen ons met alle geweld de juiste weg wijzen. Ik haat moslims niet. Ik lust ze niet. Nou ja, wel rauw natuurlijk.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben ontoerekeningsvatbaar gelovig atheïst en verkondig eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door sjun »

Je hebt er ook onder die domweg niet beter weten en die nooit eens zijn uitgedaagd om kritisch de eigen ankerpunten te bekijken. Maar werpen we de blik nog eens op Mohammed, de meest ideale moslim en het rolmodel dat menig Mohammedaans opgegroeide krijgt aangereikt:

48 Male Muhammadan Characteristics Part 48
Zou een legertje klonen van zo'n karakter in staat zijn een participatiemaatschappij met sociaal vangnet op te bouwen of in elk geval te onderhouden? Of mag ik dat om een of andere reden niet vragen?
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door sjun »

Ook erg aardig:

And Then it was Revealed

Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door sjun »

Aangezien het een Ali Sina topic is gauw terug naar het draadonderwerp.

Ali Sina - Islam is the problem


Interview van Sean Hannity met Ali Sina en Brigitte Gabriel.

Goed luisteren wat Sina aanhaalt: ISLAM IS THE PROBLEM, ISLAM!
en doorlinken naar elke bagatelliseerder van dit probleem.
Laatst gewijzigd door sjun op za okt 08, 2016 12:43 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

De Dag des Oordeels

Moslims geloven dat wanneer een persoon sterft twee engelen genoemd Nakeer en Munkar hem bezoeken in zijn graf. Zij vragen hem over zijn geloof. Als hij als een gelovige wordt bevonden dan wordt zijn graf verruimd tot 70 ellen in het vierkant en zijn graf wordt verlicht. Daarna wordt de dode verteld om te gaan slapen als een bruidegom tot de dag van de opstanding wanneer Allah hem opwekt om hem te belonen. Maar als hij een “hypocriet” wordt bevonden, dan zullen de engelen het graf de opdracht geven om in te krimpen en hem te knijpen totdat zijn ribben zijn gebroken.

De Koran zegt dat op de Dag des Oordeels de hemel zal splijten (Q.84: 1) en de hemel zal in beweging komen (Q.52: 9) en de zon wordt omhuld, (Q.81: 1), en de aarde zal hevig worden geschud (Q. 99:1), de maan wordt verduisterd (Q.75: 8 ) .

De engel Israfil blaast de trompet en alle levende wezens, mensen, engelen en ook de djinn zullen sterven. Een volgende trompet signaal zal iedereen weer tot leven wekken. Allah zijn troon zal verschijnen in de wolken, gedragen door acht engelen.
De gelovigen krijgen een boek met hun daden in hun rechterhand, en de ongelovigen in hun linkerhand. De boeken worden geopend en de werken van de mannen worden gewogen op een weegschaal (Mizan)
In hun angst zullen de mannen kijken of iemand hun zaak wil bepleiten bij Allah. Ze gaan naar Adam, Abraham, Mozes en Jezus, maar ze vinden geen hulp. En op het laatst zullen zij zich tot Mohammed wenden.

Moslims geloven dat er een brug is over de hel, genaamd Sirat, deze brug is scherper dan de rand van het zwaard en dunner dan een haar. Trouwe Moslims geloven dat ze in een oogwenk deze brug zullen oversteken en zo het Paradijs binnen zullen gaan.
Sommige moslims kunnen vallen in de hel, maar ze zullen later bevrijd worden.
Ongelovigen zullen zeker vallen in de hel en blijven daar voor eeuwig.

Niemand weet precies de exacte tijd voor de Dag des Oordeels, maar het gaat zeker om een Vrijdag (de tiende van Muharram). Op dat moment zal Allah al de doden laten herrijzen . Hij zal hun stof dat over de gehele wereld verspreid is verzamelen, en een ieder tot zich roepen. En de mensen zullen Allah even duidelijk zien als de zon op een niet bewolkte dag. Dan zal hij hen beoordelen op basis van hun geloof.
Degenen die Allah erkennen als de enige God, zullen ongeacht wat voor misdaden ze gepleegd hebben naar het paradijs gaan. Er staan verzen in de Koran die spreken van goede daden zoals deze:
3:30. (Gedenkt) de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf. En Allah is liefderijk jegens Zijn dienaren.

Maar Mohammed bedoeld met “het kwade” niet wat wij met “ kwaad” bedoelen. Met het kwaad bedoelde hij ongeloof. Dat blijkt uit het volgende vers.
14: 44. En waarschuw de mensen voor de Dag waarop kastijding over hen zal komen; dan zullen de onrechtvaardige zeggen: “Onze Heer, schenk ons uitstel voor een korte periode. Wij zullen Uw roep beantwoorden en de boodschappers volgen.” “Heeft u voorheen niet gezworen, dat er voor u geen ondergang was?”
Allah verafschuwt namelijk ongeloof meer dan alle andere misdaden die een mens kan plegen, maar zodra je gelooft in Allah worden al je zonden vergeven , en is een plaats in het paradijs gegarandeerd.


In een Hadith van Bukhari wordt de belangrijkheid van het geloof over de goede daden nog eens extra benadrukt
Bukhari Volume 4, Book 54, Number 445:
Narrated Abu Dhar:
The Prophet said, “Gabriel said to me, ‘Whoever amongst your followers die without having worshipped others besides Allah, will enter Paradise (or will not enter the (Hell) Fire).” The Prophet asked. “Even if he has committed illegal sexual intercourse or theft?” He replied, “Even then.
“De Profeet zei: “Gabriel zei tegen me: ‘Wie onder uw volgelingen sterven als ze alleen Allah aanbeden hebben zal in het Paradijs komen (en zij zullen niet naar het hellevuur gaan. ). De Profeet vroeg. “”Zelfs als hij illegale praktijken begaan heeft of seksuele gemeenschap of diefstal?” Hij antwoordde: ‘Zelfs dan. “


Maar voor de ongelovigen is er geen redding.
5: 36. Voorzeker, al hadden de ongelovigen al hetgeen op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmede van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard; er wacht hen een pijnlijke straf.
18:106. De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven.
20:100. Wie zich er van zal afwenden zal op de Dag der Opstanding de last hiervan dragen
29: 25. Hij (Abraham) zei: “U heeft naast Allah slechts afgoden voor u gekozen terwille van vriendschap onder elkander in het tegenwoordige leven. Maar op de Dag der Opstanding zult u elkander verwerpen, en elkander vervloeken. En uw tehuis zal het Vuur zijn; en u zult geen helper hebben.”


Degenen die Allah niet accepteren zullen gemakkelijk herkend worden omdat ze zwarte gezichten hebben.
39:60 En op de Dag der Opstanding zult gij de gezichten van hen die over God leugens uitten zwart zien. Is er in de hel geen tehuis voor de hoogmoedige
Als een persoon deze politiek incorrect verklaring zou geven , dan zou de zwarte bevolking zich diep beledigd voelen, maar het is heel vreemd dat juist veel zwarte mensen zich bekeren tot islam alsof ze zich er niet van bewust zijn van de lage dunk die de profeet van hun ras had.
Deze stereotypering is ook bevestigd in een ander koran vers.
3: 106 Op den dag, waarop sommige gezichten verlicht en andere gezichten verduisterd zullen zijn. Wat hen betreft, wier gezicht verduisterd zal zijn: “Heb je verworpen, nadat je had geloofd? Ondergaat dan de straf, omdat je placht te verwerpen”.
Natuurlijk is de absurditeit van dit geloof vanzelfsprekend en behoeft geen verduidelijking. Maar moslims zijn niet in staat om zich eenvoudige vragen te stellen zoals wat het nut is van een breed en verlicht graf voor een overledene. Heeft iemand ooit een verbreed en verlicht graf gezien?
Het Islamitische Paradijs is een fysieke plaats. Dat is de reden waarom Allah alle stof van de dode mensen moet verzamelen om te straffen of te belonen. Als we weten dat ons lichaam zich voortdurend vernieuwd slaat dit werkelijk nergens op.

Het lijkt erop dat de profeet geen idee had van de geestelijke werkelijkheid van de mens die onafhankelijk is van de materiële wereld. Allah’s beloningen zijn hoories, wijn, honing, tuinen, woningen, kleding met gouden borduurwerk en ander voorwerpen. Dit zijn alle materiële beloningen. Wat hebben deze dingen nut voor de menselijke geest? Zijn straf is ook fysiek: Vuur .. De hemel in islam is de plaats waar de gelovigen zullen liggen in de schaduw van de bomen, ze zullen eten en uitgelezen wijnen drinken, en ze zullen zich bezig houden met seks met maagden.

Lees soera 55. Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.
Zij zullen zich neervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen


Moslims willen ons laten geloven dat de mensen van het boek, Christenen en Joden gered worden. Het staat namelijk in de koran.
Voorzeker de gelovigen, de Joden, de Sabianen, de Christenen, de Magiërs en de afgodendienaren, God zal tussen hen richten op de Dag der Opstanding, want God is Getuige over alle dingen.
Maar dit wordt weer tegengesproken door een ander vers.
En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. God zal hen weldra laten weten, wat zij deden.
Hetzelfde wordt gezegd van de joden (Q.10: 93).Wees dus niet verbaasd Moeder Theresa te zien branden in de hel, terwijl Khomeni en Saddam Hussein die beide geloofden in Allah en zijn boodschapper, in het Paradijs in de schaduw zitten van een boom met een mooie hoory aan hun rechter en aan hun linkerkant, nippend aan een gekoeld glas wijn.

Het concept van het leven na de dood in de islam is vergelijkbaar met het concept van de Jehova’s Getuigen . Jehova Getuigen geloven dat na de dood de overledene geen bewustzijn heeft tot de laatste dag. Tot dat hij is opgestaan uit de dood en hij als gelovige de aarde zal erven en voorgoed zal leven in een aards paradijs. Dit is hoe de Koran en Hadith het leven na de dood verklaren. Het is echter een mistig onderwerp voor de meeste van de moslims. Ze hebben hier vaak persoonlijke ideeën over, die vaak in tegenspraak zijn met wat de koran en de hadiths ons leren over het leven na de dood.

Ali Sina.
bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

Islam en democratie gaan niet samen,
Deel 1

De islam is een autoritaire politieke godsdienst, zegt Ali Sina de oprichter van Faithfreedom. Helaas willen veel moslims dit niet onder ogen zien.

De islam is een godsdienst met een uitgesproken politieke agenda. Het uiteindelijke doel is de wereldheerschappij.

Wat voor soort regering zou een islamitische staat hebben? Zeker geen democratische. De islam valt niet te combineren met democratie. De in Iran geboren schrijver en journalist Amir Taheri betoogde dat het woord ‘democratie’ in feite niet eens bestaat in de door moslims gesproken talen. ‘Om een beschaving te begrijpen’, schreef hij, ‘is het van belang om haar woordenschat te begrijpen. Als iets niet op de tong ligt, zit het waarschijnlijk ook niet in het hoofd.’

Bloedgeldtarieven
Democratie veronderstelt gelijke rechten voor burgers. Maar gelijkheid is onaanvaardbaar in de islam. Ongelovigen kunnen nooit gelijk zijn aan gelovigen en vrouwen zijn niet gelijk aan mannen. Zelfs niet-moslims met een ander geloof zijn veroordeeld tot ongelijkheid. De ‘Mensen van het Boek’ (joden en christenen) worden in een islamitisch land behandeld als tweederangs burgers en gedoogd, op voorwaarde dat ze beschermingsbelasting betalen, jizyah (zie noot 1). Heidenen, atheïsten en afgodendienaren worden niet als volwaardige mensen beschouwd. Volgens de Koran moeten veelgodendienaars worden gedood waar men ze maar aantreft.
9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

Op 9 april 2002 stond in The Wall Street Journal een artikel over het begrip bloedgeld in Saoedi-Arabië. Als men iemand heeft gedood, moet men bloedgeld of compensatie betalen, en wel als volgt.
100.000 ryals als het slachtoffer een moslimman is
50.000 ryals als het een moslima is
50.000 als het een christenman is
25.000 ryals als het een christenvrouw is
6.666 ryals als het een mannelijke hindoe is
3.333 ryals als het een vrouwelijke hindoe is.

Volgens deze hiërarchie is het leven van een mannelijke moslim 33 keer meer waard dan het leven van een hindoevrouw. Deze hiërarchie is gebaseerd op de islamitische definitie van mensenrechten en geworteld in de Koran en de sharia, de islamitische wet. Hoe kunnen we het over democratie hebben als het begrip gelijkheid in de islam niet eens bestaat?

De wreedheid van Mohammed
Uiteraard was de opdracht om afgodendienaars te doden niet altijd gepast. Wat zouden de islamitische leiders in India erbij winnen als ze alle hindoes doodden? Over wie zouden ze dan nog heersen? Dus pragmatisme overwon dikwijls en de moslimleiders oefenden een zekere mate van tolerantie uit over hun heidense onderdanen. Bovendien is het lastig om een meedogenlozer moslimleider te vinden dan Mohammed zelf. Moslimleiders doodden als dat winst opleverde en omdat levende onderdanen winstgevender waren dan dode, was de uitroeiing niet zo totaal als de Profeet het bedoelde.

Niettemin was die tolerantie geen recht van de heiden.
Mohammeds slachtpartijen daarentegen waren pathologisch. Hij vermoordde hele bevolkingen, eenvoudig omdat ze hem afwezen of zijn narcistische ego krenkten.

Verplicht afstappen
De christenen en de joden hadden wel een paar rechten. Zoals gezegd moesten ze jiziah betalen om bescherming te kopen. Maar ze leefden in een situatie van religieuze apartheid en werden vernederd. Zo werden ze als onrein gezien (najis) en mochten ze op regenachtige dagen niet naar buiten, voor het geval ze tegen een langslopende moslim aan zouden wrijven, want dan zou die ook onrein worden en dat maakte zijn gebeden ongeldig.
Joden en christenen moesten van hun ezel of paard afstappen als ze een moslims tegenkwamen en ze moesten elke moslim nederig groeten en hem onderdanigheid betonen.
Dhimmi’s (zie noot 1) mochten geen hogere huizen bouwen dan hun islamitische buren; in sommige gevallen mochten ze geen nieuwe kerken of synagogen bouwen en hadden ze toestemming nodig om hun bestaande kerken op te knappen.
De genoemde Taheri schreef:
‘De bewering dat de islam onverenigbaar is met democratie moet niet worden gezien als vernedering van de islam. Integendeel, vele moslims zouden het als een compliment opvatten omdat ze oprecht geloven dat hun theocratische ideologie superieur is aan een door mensen gemaakte regering.’

Democratie is prostitutie
Op een islamitische site las ik: ‘In de Westerse democratie is het volk soeverein; in de islam ligt de soevereiniteit bij Allah en de mensen zijn zijn kaliefs of afgevaardigden. De door Allahs Profeet gegeven wetten (shari’a) moeten worden beschouwd als grondbeginselen die niet mogen worden geschonden’.
Amir Taheri citeert verschillende islamitische denkers die hun minachting en afkeuring voor de democratie uiten. Ayatollah Khomeiny noemde democratie ‘een vorm van prostitutie’ omdat hij die de meeste stemmen krijgt de macht wint die alleen aan Allah toebehoort.

De in 1966 geëxecuteerde Egyptenaar Sayyed Qutb, die de eer toekomt de ideologische mentor van de salafisten (noot 2) te zijn, woonde in 1950 een jaar in de Verenigde Staten en schreef toen: ‘Amerika is een door God vergeten en door Hem verzaakte natie; een arrogant land dat zichzelf wil regeren’.

Ook Mullah Maudoodi (1903-1979), de stichter van de fundamentalistische beweging Jamat-al-Islam, is een islamistische theoreticus die momenteel in de mode is. Hij droomde van een politiek systeem waarin mensen als automaten zouden handelen, in overeenstemming met de Goddelijke regels.
Maudoodi zei dat God de biologische functies van de mens zo had gerangschikt dat de wil er geen controle over had. Voor de niet-biologische functies, vooral de politiek, had God regels opgesteld die wij moesten ontdekken, om ze voor eens en voor altijd toe te passen, opdat de samenleving op de automatische piloot verder konden draaien.

Vernietiging
De overleden Saoedische theoloog Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Jubair, die ik zeer bewonderde, maar met wie ik het zelden eens was, geloofde oprecht dat de wortel van alle hedendaagse kwalen lag in de verbreiding van de democratie. ‘Er is maar één ambitie de islam waardig’, zei hij graag, ‘en dat is de ambitie om de wereld te redden van de vloek van de democratie: om mensen te leren dat ze zichzelf niet kunnen regeren op basis van door henzelf gemaakte regels. De mensheid is afgedwaald van de Goddelijke weg, we moeten daarnaar terugkeren of anders gaan we zeker de vernietiging tegemoet.’

Ali Sina
Vertaling: Bernadette de Wit

Noot 1
Niet-moslims heten dhimmi’s in een islamitisch land. Zij hebben recht op bescherming indien zij zich overgeven aan de islamitische heerschappij. Zij mogen volgens Wikipedia bepaalde militaire posities niet innemen en geen kerken of tempels bouwen. Ook in rechtszaken is het woord van een dhimmi minder waard dan dat van een moslim. Zij waren daarentegen wel vrijgesteld van militaire dienst en het betalen van zakat, de islamitische belasting ten behoeve van de armen. De hoogte van de ‘beschermingsbelasting’ jizyah was variabel en kon behoorlijk oplopen, waardoor veel dhimmi’s zich uiteindelijk tot de islam bekeerden.

Noot 2
Sayyed Qutb is ook de intellectuele held van El Qaida. Hij was de protégé van Maudoodi. De salafisten proberen terug te keren naar de zuivere leer van de profeet Mohammed.
Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, noemt zich salafist, net als de in het Laakkwartier gearresteerde Jason Walters en Ismaël Akhnikh. De salafisten worden in de gaten gehouden door de Aivd en hebben op internet veel navolging onder moslimjongeren die op zoek zijn naar de ‘juiste’ leefregels.

bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

deel 2
Ali Sina, in de VS bekend als pleitbezorger van geloofsvrijheid, komt met overtuigend bewijs dat de islam een autoritaire politieke godsdienst is.

Democratie betekent de regering van het volk. Dit is binnen de islam onaanvaardbaar.
De Koran zegt met nadruk dat ‘alle Heerschappij aan Allah’ toebehoort (soera 2:165, 35:20, 35:13, 64:1).
De woorden ‘geen oordeel dan dat van God’ (la hukm ills li-lah) zijn gebaseerd op verschillende Koranverzen (in het bijzonder 6:57, 12:40, 67, enzovoorts). Die Goddelijke macht berust bij zijn regent, bekend als Khalifat-al-Allah, het kalifaat van Allah.

Geen oppositie
De kalief kan geen wetten maken. Hij kan alleen de in de Koran en de soenna gegeven Wet uitleggen en toepassen. Uiteraard – de Koran is immers geen duidelijk boek – leidt dit tot zeer uiteenlopende interpretaties, en dit verklaart waarom er zo veel islamitische denkrichtingen en sektes zijn. ‘Maar het komt erop neer’, zegt Taheri, ‘dat geen islamitische regering democratisch kan zijn in de zin van het gewone volk gelijke wettelijke rechten geven.’
Gewone mensen worden awwam genoemd, en zoals het gezegde luidt: al-awwam kal anaam! (mensen zijn als dieren).

Het is aan de ‘experts’ om de sharia te duiden en de awwam te laten weten hoe ze hun leven moeten leiden. Dit geeft de ‘expert/leider’ de bevoegdheid om op te treden als de afgezant van God op aarde. Tegen de heerser kan geen oppositie bestaan. Je kunt je niet verzetten tegen God door je tegen zijn afgezant te keren.

Godslastering
In democratieën doen de opvattingen van mensen er niet toe. In een seculiere staat kunnen ze tot elke religie behoren of geen godsdienst aanhangen en toch in staat zijn om zichzelf te regeren. Dit is niet het geval in monotheïstische maatschappijen, waar God de wettenmaker is.
Christenen en joden hebben Kerk en Staat gescheiden. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen de islam.

De islam kent het begrip ‘Kerk’ niet. Er is geen autoriteit als het Vaticaan of de Anglicaanse kerk in Engeland. De mullahs en imams zijn doorsnee moslims die in de oemmah, de moslimgemeenschap, een reputatie opbouwen door middel van hun kennis van de Koran en de sharia.

Op dit ogenblik hebben de moslims geen kalief. Maar als ze die wel hadden, kon hij nog niet afwijken van de Koran en de scheiding tussen islam en politiek aankondigen.
Het hoofddoel van de islam is de wereldheerschappij aan zijn rechtmatige eigenaar geven, Allah. Geen aardse autoriteit kan daartussen komen. De islam beletten dit doel te bereiken, komt neer op het ontkennen van zijn raison d’être en staat gelijk aan blasfemie.
De islam is per definitie imperialistisch, de religie van het zwaard.


Absolute waarheid
Democratieën zijn pluriform. Mensen hebben verschillende geloven en zijn vrij om kritiek te hebben op elkaars, maar ook hun eigen religie. Van de islam mag dat niet. Iedereen die kritiek durft te hebben op de islam, moet ernstige bestraffing vrezen, tot executie en moord aan toe. De islam wordt gezien als de Waarheid, de Enige Waarheid en de Absolute Waarheid. Die waarheid tarten, is hetzelfde als God uitdagen en dat kan niet worden getolereerd. Hetzelfde geldt voor het afwijzen voor de autoriteit van de Goddelijke afgevaardigden.

Op 27 mei 1999 zei de bekende Iraanse mullah Rafsanjani: ‘Als de islamitische natuur, de fundamentele pijler van de staat en de velayat-e faqih (de sjiïtische versie van het kalifaat) worden ondermijnd, zou er niets meer overblijven om ons heen.’ Diezelfde dag zei Khatami, de zogenaamd hervormingsgezinde president van de Islamitische Republiek Iran, in de stad Qom: ‘De samenleving neemt afscheid van het geloof en de clerus is het begin van onze neergang’.
Op 5 juli 1998 zei Khatami: ‘Velayat-e faqih is de spil en de pijler onder de staat en de reden dat die bestaat. Als zodanig is verzet ertegen (…) hetzelfde als verzet tegen de fundamenten van de staat (…) Geen staat zou een aanval op zijn principes toestaan’ (bron: het Iraanse persbureau Zamin).

Voogd
In een commentaar omschrijft het Iran Bulletin het begrip velayat-e faqih als volgt: ‘In de theorie van velayate faqih kan niemand het verschil aanwijzen tussen goed en kwaad. Inderdaad is het hele gebouw van het alwetende, al machtige klerikale heerserschap gebouwd op onze ‘onwetendheid’. De hoogste klerikale leider is onze voogd (qayyem) en wij zijn als schapen die zonder onze herder zeker verloren zouden raken. De valayte faqih belichaamt alle rechten en de anderen mensen zijn er alleen om plichten op te volgen.’
Khamenei legde het velayat-e faqih-systeem, waarin hijzelf de hoogste leider is, onverwacht eerlijk uit: ‘De onoplosbare regeringsproblemen worden door de leider opgelost. Zijn persoon verlicht de waarheid voor het volk en legt de samenzweringen van de vijanden bloot’ (aldus persbureau Zamin). In de islamitische staat is godsdienst alomtegenwoordig en God is de enige legitieme bron van wetgeving. Tijdelijke heersers voeren de islamitische wetten uit, zoals gedicteerd door God.

Islamitisch politiek systeem
In een artikel getiteld Essentiële kenmerken van het islamitische politieke systeem wordt het als volgt uiteengezet:
Het politieke systeem van de islam is gebaseerd op drie principes:
Tawhid (de eenheid van Allah),
Risalat (het profeetschap) en
Khilafat (plaatsvervangerschap, jurisdictie).

Tawhid betekent dat alleen Allah de Schepper, Onderhouder en Meester van het universum is en van alles dat daarin in organische of anorganische vorm bestaat. De soevereiniteit van zijn koninkrijk berust alleen bij Hem. Hij alleen heeft het recht om geboden of verboden uit te vaardigen.

‘Alleen Hem mag men aanbidden en gehoorzaam zijn, niemand en niets anders mag daarin meedelen. Het leven in alle vormen, onze lichaamsorganen en vermogens, de ogenschijnlijke controle die we hebben over bijna alles in ons leven en over de dingen, niets daarvan is door ons gemaakt of verworven. Alles is ons geheel en al door Allah geschonken.
Om die reden is het niet aan ons doel en reden van ons bestaan te bepalen of de grens van ons gezag te bepalen; noch is wie dan ook aangewezen om die beslissingen voor ons te nemen. Dit recht berust slechts bij Allah, die ons heeft geschapen en ons geestelijke en lichamelijke vermogens heeft gegeven en ons heeft voorzien van materiële zaken om te gebruiken.’


Dit principe van de eenheid van Allah ontkent totaal de wettelijke en politieke onafhankelijkheid van menselijke wezens, individueel of collectief. Allahs geboden zijn de enige wet. Het artikel vervolgt:

‘Het medium waardoor we de wet van Allah ontvangen, heet de Risalat. We hebben twee zaken overgeleverd gekregen uit deze bron: het Boek waarin Allah Zijn wet heeft uiteengezet, en de gezaghebbende interpretatie en toelichting van het Boek door de Profeet – zegeningen en vrede zij met hem door woord en daad – in zijn hoedanigheid als de afgezant van Allah.De profeet –zegeningen en vrede zij met hem – heeft ons ook, in overeenstemming met de bedoeling van het Eeuwige Boek, een model gegeven voor de islamitische levenswijze doordat hij zelf de wet uitvoert en de vereiste details verschaft.
De combinatie van deze twee elementen wordt de shari’a genoemd.

‘Laten we nu ingaan op Khilafat (het kalifaat). Volgens het Arabische woordenboek betekent het ‘vertegenwoordiging’. De mens is volgens de islam de vertegenwoordiger van Allah op aarde, zijn plaatsvervanger. Dat is te zeggen, krachtens de macht die door Allah aan hem is gedelegeerd, is hij verplicht om het van Allah gegeven gezag in deze wereld uit te oefenen binnen de door Allah voorgeschreven grenzen.

‘Een staat die is opgericht in overeenstemming met deze politieke theorie is in feite een menselijk kalifaat onder de soevereiniteit van Allah en zal Allahs wil uitvoeren door te werk te gaan binnen de grenzen die Hij heeft voorgeschreven en in overeenstemming met zijn instructies.’


Deze definitie van het islamitische politieke systeem maakt duidelijk dat het islamitische bewind niet beperkt blijft tot de moslims zelf, maar ook tot alle ‘organische of anorganische’ dingen die in het universum bestaan. Natuurlijk horen de niet-moslims hierbij. In een islamitische staat moet iedereen leven volgens het dictaat van de islam.

Ali Sina.
bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

Deel 3

‘De islam is uiterst misleidend en ondanks dat het een oorlogsideologie is, stelt dit geloof zichzelf voor als een vredesreligie.’ Dat zegt de ex-moslim Ali Sina.
Wat we tot nu toe hebben geleerd, is dat khilafat (het kalifaat) of velayat-e faqih (de sjiïtische versie daarvan) niet anders zijn dan fascisme.
De Columbia Encyclopedia omschrijft fascisme als ‘Een totalitaire regeringsfilosofie die de staat en de natie verheerlijkt en de staat de controle over alle aspecten van het nationale leven toekent’.

Totale staat
De kenmerken van de fascistische denkwijze zijn:
‘Fascisme, vooral in de vroege stadia, is noodzakelijk antitheoretisch en openlijk opportunistisch, teneinde vele uiteenlopende groepen aan te spreken. Niettemin zijn er een paar sleutelbegrippen. Eerst en vooral de verheerlijking van de staat en de totale onderschikking van het individu daaraan. De staat wordt gedefinieerd als een organisch geheel waarin individuen moeten worden opgenomen voor hun eigen bestwil en omwille van de staat. Die ‘totale staat’ is absoluut in zijn methoden en onbegrensd door de wat in zijn beheersing en leiding van zijn burgers.

‘Een tweede belangrijk begrip in het fascisme komt uit de theorie van het sociaal Darwinisme. De doctrine van het overleven van de sterkste en de noodzaak van de strijd om het bestaan wordt door fascisten toegepast op de gehele natiestaat. Vredelievende, inschikkelijke naties worden gezien als gedoemd om ten onder te gaan, in tegenstelling tot meer dynamische naties, waarmee strijd en agressief militarisme een hoofdkenmerk is van de fascistische staat. Imperialisme is de logische uitkomst van dit dogma.

‘Een ander element van fascisme is elitisme. Redding van de heerschappij van het gepeupel en het vernietigen van de bestaande sociale orde kan alleen worden bewerkstelligd door een autoritaire leider die de hoogste idealen van de natie belichaamt. Deze opvatting over de leider als held of superman, deels geleend van de romantiek van Friedrich Nietsche, Thomas Carlyle en Richard Wagner, is nauw verbonden met het verwerpen van de rede en intelligentie in het fascisme en zijn nadruk op visie, creativiteit en de wil.’

Stompzinnig boek
Laten we dit vergelijken met de islam. De islam is opportunistisch par excellence. De islam is uiterst misleidend en ondanks dat het een oorlogsideologie is, stelt dit geloof zichzelf voor als een vredesreligie.
De islam heeft universele aanspraken. Vrouwen worden erin onderdrukt. Mohammed was een vrouwenhater van het ergste soort, maar zijn apologeten stellen hem voor als de kampioen van de vrouwenrechten.
De Koran is een stompzinnig boek vol nonsens, toch beweren zijn verdedigers dat het een wonder is vol wetenschappelijk bewezen feiten. De islam is tegen kennis en technologie, toch wordt dit geloof voorgesteld als de godsdienst die leren aanmoedigt. Moslims herinneren anderen er graag aan dat Mohammed heeft gezegd: ‘Zoek kennis, zelfs in China’. Maar feit is dat alle kennis die in strijd is met de Koran wordt beschouwd als duivels en moet worden vernietigd

Boeken verbranden
De Koninklijke Bibliotheek van Alexandrië, Egypte, was ooit de grootste in de wereld. Zij werd begin derde eeuw voor Chr. opgericht tijdens het rijk van Ptolemeus. Op haar hoogtepunt herbergde ze 400.000 tot 700.000 perkamentrollen.
In het jaar 640 na Chr. nam Mohammed de stad in en toen hij vernam van ‘een grote bibliotheek die alles kennis van de hele wereld bevat’ vroeg de veroverende generaal Kalief Omar om instructies. Omar is wel geciteerd met een uitspraak over de eigendommen van de bibliotheek: ‘Ze zullen óf de Koran tegenspreken, en in dat geval zijn de ketters, óf ze komen ermee overeen, dus zijn de overbodig’. Voor alle zekerheid gaf hij orders de bibliotheek te vernietigen en de boeken te verbranden.
Dit is hoe moslims proberen een vals beeld van de islam te geven, zodat het een groot publiek aanspreekt.

Ondergeschikt individu
Echter, het belangrijkste kenmerk van de islam is het verheerlijken van de islamitische staat en de totale ondergeschiktheid van het individu aan die staat.
Net als in het fascisme wordt de islamitische staat gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten onderwerpen. In de islam is vrijheid altijd vrijheid-in-onderworpenheid aan Allah en zijn boodschapper. Het woord ‘islam’, dat moslims heel misleidend vertalen als vrede, betekent onderworpenheid.
Wat goed is voor de islam en de islamitische staat, is goed voor moslims en wat slecht is voor de islamitische staat, moet worden versmaad en ook worden gezien als slecht voor de moslims. De islam en het vestigen van de islamitische overheersing is het hoogste goed en het uiteindelijke doel waarnaar elke moslims moet streven.

Agressief geloof
De site Muslim Canada schrijft: ‘De hoogste organisatie in de samenleving is de staat. De islam heeft de wereld de praktische vorm en idealen van staatssoevereiniteit geschonken. Om die reden is de vraag hoe religie het leven moet inspireren, informeren en disciplineren vanzelfsprekend verbonden met de vraag hoe godsdienst is verbonden aan de hoogste organisatievorm van de maatschappij (de staat)’.

De andere hoofdbepaling van de islam is het begrip jihad en de noodzaak tot strijd voor het bevorderen van de islamitische dominantie. Het motto ‘de islam is een geloof van vrede’ is een absurde slogan, onderdeel van het islamitische ‘bedriegersspel’. De islam heeft niets te maken met vrede, vrede is niet wat wordt gepredikt, dit geloof is nooit vredelievend geweest en dat zal het ook nooit worden.

De islam is opgerukt door agressief militarisme en beschouwt jihad en martelaarschap als de meest meritocratische daden. In zijn aard is dit geloof militant en imperialistisch.


Zetel voor het leven
Fascisme is elitair. Dat geldt ook voor de islam. De kalief of de velayat-e fawih is de opperste autoriteit op aarde. Hij is degene die de schrift kan lezen en de enige die de teksten op de juist wijze kan begrijpen. Zijn woord is het laatste en onbetwistbare decreet. In theorie kan in een islamitisch land iedereen de ambitie hebben om heerser te worden, net als in het communisme. In de soennitische sekte wordt de kalief gekozen door de bevolking, terwijl de velayat-e faqih in het shiïsme wordt benoemd door een lichaam samengesteld uit de heersende moella’s, ‘de Vergadering van Experts’ genaamd.
Maar of die heerser nu wordt gekozen of benoemd, hij bezit zijn zetel net als in andere totalitaire regiems, voor het leven en hij gehoorzaamt geen enkel menselijk gezag.

Verachting van de rede
Een andere overeenkomst tussen islam en fascisme is de verachting van de rede en intelligentie in beide ideologieën. In de islam ligt de nadruk op het geloof en onbetwistbare gehoorzaamheid aan het mandaat van God. De rede wordt verworpen als een dwaling.

Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111) wordt als de grootste islamitische geleerde aller tijden gezien. In zijn boek Onsamenhangendheid van de Filosofen wees hij bitter Aristoteles, Plato, Socrates en andere Griekse denkers af als ongelovigen. Hij richtte zijn pijlen ook op de Perzische filosoof Avicenna (Ibn Sina, 980-1037) omdat die een rationalist was en intellectueel putte uit de oude Grieken. Doordat hij de nadruk legde op de onverenigbaarheid van geloof en rede en doordat hij stelde dat het onzinnig was om geloof als ondergeschikt aan de rede te zien, verleende Ghazali geldigheid aan onberedeneerd geloof – en dus verheerlijkte hij stompzinnigheid.

‘Geopenbaarde’ kennis
In zijn boek The Formative Period of Islamic Thought (1973) schrijft Watt:
‘De vroege periode in het islamitische denken wordt overheerst door de opvatting van de onveranderbaarheid van het ware geloof en het specifiek Arabische en islamitische begrip van de de aard van kennis. Kennis die van belang is voor het verloop van het leven – dit is kennis in de meest volledige zin – wordt verkregen in de geopenbaarde woorden van God en in de gezegden van de profeten en andere bijzonder begaafde mannen. Uit die wording van kennis volgt dat het werk van de geleerde is om de geopenbaarde tekst en andere wijze woorden accuraat over te brengen.’
Het is van belang op te merken dat als moslims het over kennis hebben, ze de ‘geopenbaarde’ kennis bedoelen en niet de seculiere, wetenschappelijke kennis die aan de wieg stond van onze beschaving. Het woord wetenschap is in het Arabisch Ilm. De mensen die deze Ilm bezitten, worden Oelama genoemd. Maar Oelama betekent niet wetenschappers. Het betekent religieuze geleerden.

Ilm is godsdienstige wetenschap. De islam moedigt het leren van wetenschappen niet aan. De islamitische talen hebben er niet eens een echt woord voor. Wat de islam wel aanmoedigt, is religieus leren. Dit is wat Mohammed bedoelde toen hij over het ‘zoeken van kennis’ sprak. En dat houdt in het uit het hoofd leren van de Koran en de Hadith.

bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

Deel 4

Net als het fascisme spreekt de islam mensen aan met weinig zelfrespect en een beperkt verstand. Dat zegt de ‘afvallige’ islamkenner Ali Sina

Geïnspireerd door de Koran hebben allerlei moslimgroeperingen al vroeg sektarisch geweld gebruikt om hun politieke doelen te bereiken. De eerste groep was de Kharidjiyya. De Kharidjiyya drongen aan op twee zaken. Ten eerste dat de islamitische gemeenschap gebaseerd moest zijn op de Koran. Hun tweede punt was de dominantie van de islamitische staat over individuele rechten.

Aangezet door vele verzen uit de Koran (32:13, 76:29-31, 3:39, 3:159, 16:93, 2:6-7, 4:88, enzovoorts) hielden ze staande dat Gods wil boven die van de mens stond en beweerden ze dat de gemeenschap de drager is van de waarden die zin geven; met andere woorden, het leven van een mens heeft alleen zin als hij tot de moslimgemeenschap hoort. Dit laat ook zien hoe het fascisme de positie van het individu tegenover de staat definieert. Deze ideeën waren gebaseerd op de Koran en ze werden uiteindelijk door de overige moslims overgenomen.

Uitgestorven rationalisten
De islamitische rationalisten, zoals de Mutazili, plaatsen de rede boven de openbaring. Maar hun school kreeg hevige tegenstand van fanatieke islamieten en stierf uit. Ze werden aangevallen door een groep met de naam Ashariyya waar ook al-Ghazali en de gevierde dichter Rumi toe behoorden. Rumi (in de VS een erg populaire dichter, vooral bij zweverige types als Madonna, red.) bespotte de rationalisten. In pakkende dichtregels, die zich vastzetten in de psyche van de lichtgelovige massa, zei hij dat de rationalisten op ‘houten benen’ staan.

De Ashariyya verheerlijken irrationaliteit en bleven trouw aan de Koran. Zij wezen de rationalisten af. Op hun beurt verzaakten die het geloof en ze belasterden God en zijn openbaring. Vervolgens maakten de fanatieke gelovigen door middel van spot en geweld korte metten met rationeel, objectief denken; de boeken van de rationalisten, bijvoorbeeld van Zakaria Razi, werden vernietigd en dezen moesten zich verbergen omwille van hun veiligheid. De Ashariyya wonnen omdat ze de steun hadden van de Koran, de rationalisten hadden die niet. Met de onvoorwaardelijke omhelzing van het gezag van de openbaring en hun verheerlijking van irrationeel denken door de Ashariyya, werd het rationalisme in de kiem gesmoord. Zeer waarschijnlijk werd hierdoor ook de islamitische hervorming, die duizend jaar geleden op het punt stond om door te breken, voortijdig gestaakt.
We zullen nooit weten hoeveel schade deze gevierde godsdienstfanaten de menselijke beschaving hebben toegebracht.

Inquisitiecultuur
In zijn artikel Is Rumi What We Think He Is? citeert Massoume Price dr Shaffee Kadkani, die schreef: ‘Helaas gaf de opkomst van genieën als Rumi en andere Urafa (religieuze mystici), die de Ashariyya onvoorwaardelijk steunden, het vrije denken geen kans’. Hij besluit: ‘Zonder de Ashariyya zou onze geschiedenis zich anders hebben ontwikkeld’ (Creation and History, p. 50).

Price stelt:
Het is niet toevallig dat Rumi alle denkers aanvalt in zijn boek Mathnavi, met inbegrip van atheïsten, naturalisten, filosofen enzovoorts (…). Toen Ibn Khaldoen (Avicenna, Perzisch filosoof en historicus, red., zie hier) wat hij van de Arabieren vond) schreef dat Afrikanen zwart waren vanwege geografische en klimaatomstandigheden, maakten de Ashariyya een einde aan zijn wetenschappelijke observaties door te verklaren dat mensen zwart zijn omdat God ze zo had geschapen.

Toen de islamitische artsen een verband probeerden te vinden tussen de hersenen en handbewegingen, dreef imam Muhammad Ghazali de spot met dit wetenschappelijke onderzoek. Hij schreef: ‘Handen bewegen omdat God dat zo wil’ (Alchemy of Happiness, Khiiyaya Saadat). Het waren ook de Ashariyya die een inquisitiecultuur oplegden die tot op de dag van vandaag bestaat en ons zelfs in Noord-Amerika achtervolgt.’

Vroom voor de bühne
In The New Dictionary of Cultural Literacy (derde druk, 2002) staat een definitie van fascisme:
Als regel worden fascistische regeringen overheerst door een dictator, die gewoonlijk een magnetische persoonlijkheid heeft, een opzichtig uniform draagt en zijn volgelingen laat opdraven bij massale parades; een beroep doet op schril nationalisme; en wantrouwen of haat bevordert tegen zowel vreemdelingen als ‘onreine’ mensen binnen zijn land, zoals de joden in Duitsland’.

In de islam draagt de kalief geen opzichtig uniform. Integendeel, in overeenstemming met de soenna van Mohammed spant hij zich in voor een ‘vertoon van bescheidenheid’ in het openbaar. Die bescheidenheid is alleen voor de bühne en een kenmerk van de islam. Hoe bescheidener je je kleedt, des te vromer je lijkt.
Maar het vrijdaggebed en de hadj zijn de islamitische versie van de massaparades, bedacht om de gelovigen te imponeren, hen het gevoel te geven dat ze erbij horen en ze trots te maken op hun sterke geloof.


Onreine gelovigen
Deze parade was zo belangrijk voor Mohammed dat hij in een van de hadiths zegt:
Ik dacht dat ik moest bepalen dat het gebed wordt begonnen door een persoon die de mensen voorgaat en leidt in het gebed, en dan zou ik moeten meegaan met sommigen die een takkenbos bij zich hebben voor de verzamelde mensen die niet hebben deelgenomen aan het gebed, om hun huis in brand te steken’ (Moslim 4, 1370; Bukhari 1, 11, 626).

De islam stimuleert ook wantrouwen en haat tegen ongelovigen. Mohammed (soera 9:28) heeft gezegd dat de ongelovigen onrein zijn (najis) en wakkerde in zijn aanhangers haat tegen joden aan omdat God de joden zou hebben veranderd in apen en zwijnen (2:65, 5:60, 7:166).

Islam en fascisme
Voor mij is het duidelijk dat het islamitische regeringssysteem fascistisch is:
  • het wordt gekenmerkt door centralistisch gezag onder een hoogste leider, bekleed met een Goddelijke politieke macht
  • het oefent een strikte sociaal-economische controle uit over alle facetten van zijn onderdanen, ongeacht geloof
  • het drukt oppositie de kop in met terreur en censuur
  • het voert een oorlogszuchtig beleid tegen ongelovigen
  • het predikt religieuze apartheid
  • het minacht de rede
  • het is imperialistisch
  • het is onderdrukkend
  • het is dictatoriaal en overheersend.
Evenals het fascisme spreekt de islam mensen aan met weinig zelfrespect en een beperkt verstand. Beide ideologieën zijn irrationeel. Zowel het fascisme als de islam haat de rede, en verwelkomt toewijding en overgave aan een irrationele autoriteit. Moslims zijn evenals fascisten triomfalistisch ingesteld. Ze zoeken macht, overheersing en beheersing. Ze zijn trots op de kracht van hun grote aantallen, hun stompzinnige heldendom, hun minachting voor het leven en in hun bereidheid om te doden en te sterven voor hun zaak.

De islam is een politiek geloof en de politieke islam is fascistisch.

Ali Sina is oprichter van Faithfreedom.
bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

De Dag des Oordeels

Moslims geloven dat wanneer een persoon sterft twee engelen genoemd Nakeer en Munkar hem bezoeken in zijn graf. Zij vragen hem over zijn geloof. Als hij als een gelovige wordt bevonden dan wordt zijn graf verruimd tot 70 ellen in het vierkant en zijn graf wordt verlicht. Daarna wordt de dode verteld om te gaan slapen als een bruidegom tot de dag van de opstanding wanneer Allah hem opwekt om hem te belonen. Maar als hij een “hypocriet” wordt bevonden, dan zullen de engelen het graf de opdracht geven om in te krimpen en hem te knijpen totdat zijn ribben zijn gebroken.

De Koran zegt dat op de Dag des Oordeels de hemel zal splijten (Q.84: 1) en de hemel zal in beweging komen (Q.52: 9) en de zon wordt omhuld, (Q.81: 1), en de aarde zal hevig worden geschud (Q. 99:1), de maan wordt verduisterd (Q.75: 8 ) .

De engel Israfil blaast de trompet en alle levende wezens, mensen, engelen en ook de djinn zullen sterven. Een volgende trompet signaal zal iedereen weer tot leven wekken. Allah zijn troon zal verschijnen in de wolken, gedragen door acht engelen.
De gelovigen krijgen een boek met hun daden in hun rechterhand, en de ongelovigen in hun linkerhand. De boeken worden geopend en de werken van de mannen worden gewogen op een weegschaal (Mizan)
In hun angst zullen de mannen kijken of iemand hun zaak wil bepleiten bij Allah. Ze gaan naar Adam, Abraham, Mozes en Jezus, maar ze vinden geen hulp. En op het laatst zullen zij zich tot Mohammed wenden.

Moslims geloven dat er een brug is over de hel, genaamd Sirat, deze brug is scherper dan de rand van het zwaard en dunner dan een haar. Trouwe Moslims geloven dat ze in een oogwenk deze brug zullen oversteken en zo het Paradijs binnen zullen gaan.
Sommige moslims kunnen vallen in de hel, maar ze zullen later bevrijd worden.
Ongelovigen zullen zeker vallen in de hel en blijven daar voor eeuwig.

Niemand weet precies de exacte tijd voor de Dag des Oordeels, maar het gaat zeker om een Vrijdag (de tiende van Muharram). Op dat moment zal Allah al de doden laten herrijzen . Hij zal hun stof dat over de gehele wereld verspreid is verzamelen, en een ieder tot zich roepen. En de mensen zullen Allah even duidelijk zien als de zon op een niet bewolkte dag. Dan zal hij hen beoordelen op basis van hun geloof.
Degenen die Allah erkennen als de enige God, zullen ongeacht wat voor misdaden ze gepleegd hebben naar het paradijs gaan. Er staan verzen in de Koran die spreken van goede daden zoals deze:
3:30. (Gedenkt) de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf. En Allah is liefderijk jegens Zijn dienaren.

Maar Mohammed bedoeld met “het kwade” niet wat wij met “ kwaad” bedoelen. Met het kwaad bedoelde hij ongeloof. Dat blijkt uit het volgende vers.
14: 44. En waarschuw de mensen voor de Dag waarop kastijding over hen zal komen; dan zullen de onrechtvaardige zeggen: “Onze Heer, schenk ons uitstel voor een korte periode. Wij zullen Uw roep beantwoorden en de boodschappers volgen.” “Heeft u voorheen niet gezworen, dat er voor u geen ondergang was?”
Allah verafschuwt namelijk ongeloof meer dan alle andere misdaden die een mens kan plegen, maar zodra je gelooft in Allah worden al je zonden vergeven , en is een plaats in het paradijs gegarandeerd.

In een Hadith van Bukhari wordt de belangrijkheid van het geloof over de goede daden nog eens extra benadrukt
Bukhari Volume 4, Book 54, Number 445:
Narrated Abu Dhar:
The Prophet said, “Gabriel said to me, ‘Whoever amongst your followers die without having worshipped others besides Allah, will enter Paradise (or will not enter the (Hell) Fire).” The Prophet asked. “Even if he has committed illegal sexual intercourse or theft?” He replied, “Even then.
“De Profeet zei: “Gabriel zei tegen me: ‘Wie onder uw volgelingen sterven als ze alleen Allah aanbeden hebben zal in het Paradijs komen (en zij zullen niet naar het hellevuur gaan. ). De Profeet vroeg. “”Zelfs als hij illegale praktijken begaan heeft of seksuele gemeenschap of diefstal?” Hij antwoordde: ‘Zelfs dan. “


Maar voor de ongelovigen is er geen redding.
5: 36. Voorzeker, al hadden de ongelovigen al hetgeen op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmede van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard; er wacht hen een pijnlijke straf.
18:106. De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven.
20:100. Wie zich er van zal afwenden zal op de Dag der Opstanding de last hiervan dragen
29: 25. Hij (Abraham) zei: “U heeft naast Allah slechts afgoden voor u gekozen terwille van vriendschap onder elkander in het tegenwoordige leven. Maar op de Dag der Opstanding zult u elkander verwerpen, en elkander vervloeken. En uw tehuis zal het Vuur zijn; en u zult geen helper hebben.”


Degenen die Allah niet accepteren zullen gemakkelijk herkend worden omdat ze zwarte gezichten hebben.
39:60 En op de Dag der Opstanding zult gij de gezichten van hen die over God leugens uitten zwart zien. Is er in de hel geen tehuis voor de hoogmoedige
Als een persoon deze politiek incorrect verklaring zou geven , dan zou de zwarte bevolking zich diep beledigd voelen, maar het is heel vreemd dat juist veel zwarte mensen zich bekeren tot islam alsof ze zich er niet van bewust zijn van de lage dunk die de profeet van hun ras had.
Deze stereotypering is ook bevestigd in een ander koran vers.
3: 106 Op den dag, waarop sommige gezichten verlicht en andere gezichten verduisterd zullen zijn. Wat hen betreft, wier gezicht verduisterd zal zijn: “Heb je verworpen, nadat je had geloofd? Ondergaat dan de straf, omdat je placht te verwerpen”.
Natuurlijk is de absurditeit van dit geloof vanzelfsprekend en behoeft geen verduidelijking. Maar moslims zijn niet in staat om zich eenvoudige vragen te stellen zoals wat het nut is van een breed en verlicht graf voor een overledene. Heeft iemand ooit een verbreed en verlicht graf gezien?
Het Islamitische Paradijs is een fysieke plaats. Dat is de reden waarom Allah alle stof van de dode mensen moet verzamelen om te straffen of te belonen. Als we weten dat ons lichaam zich voortdurend vernieuwd slaat dit werkelijk nergens op.

Het lijkt erop dat de profeet geen idee had van de geestelijke werkelijkheid van de mens die onafhankelijk is van de materiële wereld. Allah’s beloningen zijn hoories, wijn, honing, tuinen, woningen, kleding met gouden borduurwerk en ander voorwerpen. Dit zijn alle materiële beloningen. Wat hebben deze dingen nut voor de menselijke geest? Zijn straf is ook fysiek: Vuur .. De hemel in islam is de plaats waar de gelovigen zullen liggen in de schaduw van de bomen, ze zullen eten en uitgelezen wijnen drinken, en ze zullen zich bezig houden met seks met maagden.

Lees soera 55. Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.
Zij zullen zich neervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen


Moslims willen ons laten geloven dat de mensen van het boek, Christenen en Joden gered worden. Het staat namelijk in de koran.
Voorzeker de gelovigen, de Joden, de Sabianen, de Christenen, de Magiërs en de afgodendienaren, God zal tussen hen richten op de Dag der Opstanding, want God is Getuige over alle dingen.
Maar dit wordt weer tegengesproken door een ander vers.
En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. God zal hen weldra laten weten, wat zij deden.
Hetzelfde wordt gezegd van de joden (Q.10: 93).Wees dus niet verbaasd Moeder Theresa te zien branden in de hel, terwijl Khomeni en Saddam Hussein die beide geloofden in Allah en zijn boodschapper, in het Paradijs in de schaduw zitten van een boom met een mooie hoory aan hun rechter en aan hun linkerkant, nippend aan een gekoeld glas wijn.

Het concept van het leven na de dood in de islam is vergelijkbaar met het concept van de Jehova’s Getuigen . Jehova Getuigen geloven dat na de dood de overledene geen bewustzijn heeft tot de laatste dag. Tot dat hij is opgestaan uit de dood en hij als gelovige de aarde zal erven en voorgoed zal leven in een aards paradijs. Dit is hoe de Koran en Hadith het leven na de dood verklaren. Het is echter een mistig onderwerp voor de meeste van de moslims. Ze hebben hier vaak persoonlijke ideeën over, die vaak in tegenspraak zijn met wat de koran en de hadiths ons leren over het leven na de dood.

Ali Sina.
bron
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Ali Sina spreekt zich uit

Bericht door sjun »

Ex-moslim Ali Sina over de doctrine van de islam

Geplaatst op 22 juli 2015 bij E.J. Bron

Afbeelding

(Vertaling: E.J. Bron)

Het is onze taak de niet-moslims wakker te schudden en hen te waarschuwen voor de gevaren van de islam. Het gevaar komt uit de islam en niet van de mensen uit het Nabije Oosten. Anders dan de moslims, die de mensenrechten van niet-moslims discrimineren, schenden en misbruiken, hebben de niet-moslims er moeite mee daarmee te discrimineren. Maar ze moeten begrijpen dat de islam slechts een geloofsbekentenis is en dat hij geen rechten heeft. Mensen hebben rechten, geloofsbekentenissen niet.

Moslims kunnen hondsdolle honden worden als hun religie bekritiseerd wordt. Dergelijke barbarij mag echter niet getolereerd worden. Zulke moslims, die hun religie met barbaarse middelen willen verdedigen, zou men moeten opsluiten of eruit gooien. Dialoog is een goede zaak, maar er zou een zero tolerance grens voor geweld moeten zijn.

Als de dialoog begint, wordt de islam in een slecht daglicht geplaatst en dan kan men de moslims bevrijden. Wanneer de bron van hun trots een bron van schaamte wordt, dan zullen ze er niet meer aan vasthouden, maar het pijnlijk vinden en zich ervan willen distantiëren. De westelijke cultuur is op schuld gebaseerd. De oostelijk cultuur is op schaamte gebaseerd. Voor ons mensen uit het oosten gaat het alleen om imago en hoe anderen ons zien.

Het tegenovergestelde van schuld is onschuld. Als je ethos op schuld is gebaseerd, dan heb je een innerlijke wachter, die je ervan afhoudt dingen te doen die verkeerd zijn, omdat je je schuldig zou voelen als je het verkeerde doet. Als je ethos op schaamte is gebaseerd, dan houd je je er alleen maar mee bezig je imago in stand te houden. Het tegenovergestelde van schaamte is eer. Je kunt iets verkeerds doen, maar zolang niemand het ziet, zal je imago niet beschadigd worden en geld je nog steeds als rechtschapen persoon. In een op schaamte gebaseerde cultuur hebben goed en fout geen enkele betekenis. Het gaat alleen om schaamte en eer. Als de schandvlek van schaamte verwijderd wordt, ook als dit betekent dat men zijn eigen dochter moet doden, dan wordt de eer weer hersteld. Het zijn twee verschillende zienswijzen. Als wij ze niet begrijpen, zullen we niet in staat zijn de moslims en hun denkwijze te begrijpen.

Op schaamte gebaseerde culturen zijn primitief. Alle oostelijke culturen zijn op schaamte gebaseerd, ook als ze niet islamitisch zijn. Bijvoorbeeld de Japanse cultuur is, of was, een op schaamte gebaseerde cultuur. Onze Perzische cultuur is eveneens op schaamte gebaseerd. Spreekwoorden zoals “Ik houd mijn wangen door oorvijgen roze” zijn signalen van een op schaamte gebaseerde cultuur, waarin het imago belangrijker is dan feiten. Dit spreekwoord zegt dat ik weliswaar kan verhongeren, maar dat mijn trots het me verbiedt dat iemand dit te weten komt, dus geef ik mezelf oorvijgen om mijn wangen er roze te laten uitzien. Want armoede is de bron van de schaamte. Zolang ik mijn armoede kan verbergen, heb ik mijn eer behouden.

De islam is ook een op angst berustende filosofie, die geworteld is in een op schaamte gebaseerd milieu. Dat is een behoorlijk gevaarlijke combinatie. Als je angst en van schaamte vervulde morele voorstellingen combineert, wordt daarmee het meest valse ethos geboren dat je je maar kunt voorstellen. Dat is de islam. De islam bezit een onlogische doctrine, die gebaseerd is op angst en die door de eer verdedigd wordt. Dat maakt de islam gevaarlijker dan het nazisme. De moslims houden zich niet bezig met de irrationaliteit van de islam, of met goed en kwaad. Ze maken zich alleen zorgen hun gezicht niet te verliezen en het imago van de islam in stand te houden.

Bron: http://de.europenews.dk Auteur: ali Sina

Bronnen oorspronkelijk artikel:
http://www.citizenwarrior.com
http://www.faithfreedom.org

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10628
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: General information from Ali Sina.

Bericht door sjun »

Peeling Back The Layers Of Taqiyah by Ali Sina 1/2


Peeling Back The Layers Of Taqiyah by Ali Sina 2/2
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie