Topic citaten

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

In de praktijk is D66 in 2020 een partij die invloed van de burger minimaliseert, burgerrechten en democratische vrijheden inperkt en autoritair opereert.
Coen de Jong
Spoiler! :
D66 morrelt aan vrijheid, democratie en burgerrechten
Door COEN DE JONG 7 maart 2020

D66 werpt zichzelf graag op als de hoeder van de rechtsstaat, de vrijheid en de democratie tegenover het oprukkende populisme. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren sprak in 2018 in een lezing: ‘Het populisme wil sommige Nederlanders anders behandelen dan andere. En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland’. Woorden gericht aan het adres van oppositiepartij Forum voor Democratie.

D66 wilde bij oprichting een alternatief zijn voor het vermolmde Nederlandse partijstelsel. D66 stond voor bestuurlijke vernieuwing, inspraak van de burger in plaats van handjeklap tussen verzuilde elites en voor het kiezen van burgemeesters. Directe democratie, zoals via referenda, stond ook hoog aangeschreven. En D66 zag zichzelf als vanaf het begin in 1966 pragmatisch en later tevens als ‘redelijk alternatief’.

Het hoogtepunt van D66 waren de ‘paarse’ coalities in de jaren negentig waarbij D66 het CDA uit de regering wist te houden. Maar in 2006 wist lijsttrekker Alexander Pechtold – geen succes als minister van Bestuurlijke Vernieuwing – met moeite drie Kamerzetels te halen. Maar de redding was nabij. Pechtold positioneerde D66 tegenover de PVV en Geert Wilders, wat hem populair maakte bij journalisten én progressieve kiezers.

Deelname in 2017 aan Rutte-3 betekende voor D66 de terugkeer in het centrum van de macht. Alleen: van de oorspronkelijke principes en van bestuurlijke vernieuwing hoorden we niets meer. Integendeel, het raadgevend referendum sneuvelde uitgerekend met Kajsa Ollongren op Binnenlandse Zaken. De website van D66 beschrijft de uitgangspunten van de partij in vijf vage ‘richtingwijzers’ over duurzaamheid, harmonie en vertrouwen.

Gebleven is de liefde voor de Europese Unie. In de woorden van D66 minister Sigrid Kaag is de EU ‘de droom van enkelen, de hoop van velen en de noodzaak voor ons allen.’

In de praktijk is D66 in 2020 een partij die invloed van de burger minimaliseert, burgerrechten en democratische vrijheden inperkt en autoritair opereert. Pechtold hield niet van interne democratie en jaknikkers krijgen dan snel de overhand. De vernieuwingsdrift van weleer is vervangen door het verdedigen van de belangen van de gevestigde orde. Bizar genoeg blijft D66 zichzelf niettemin als reuze verlicht, modern en tolerant zien, wat tot uiting komt in het napraten van zulke stichtingen als Urgenda.

D66 bedient de bovenkant van de samenleving, de bestuurders in de publieke sector en de rechterlijke macht. Ook grote bedrijven en lobbygroepen kennen inmiddels de weg naar D66, dat dol is op binnenlandse marktwerking en internationale handelsverdragen. Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft met Ingrid Thijssen een groen denkende D66’er voorgedragen als voorzitter. Eerder bleken kopstukken van de ondernemerslobby al ingenomen met D66 als partij.

De huidige ‘D66-ideologie’ kunnen we samenvatten als: pro-Europese Unie, groen, economische liberaal, multicultureel en – naar eigen zeggen – tolerant. In toenemende mate vinden D66’ers zichzelf moreel hoogstaand en de maat der dingen. Media laten zich daarbij als echokamer gebruiken. Het gat tussen de door D66 traditioneel met de mond beleden idealen en de werkelijkheid is echter groot. Hieronder 15 voorbeelden.

Afschaffing referendum

In 2018 schafte de Tweede Kamer op voorstel van D66-minister Ollongren het raadgevend referendum af. ‘Het heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’ en ‘het leverde vooral verwarring op’ zei Ollongren. De echte reden? De uitslagen van de referenda over de Europese Grondwet, het EU-associatieverdrag met Oekraïne en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (‘Sleepwet’). Je kon de kiezer toch niet kon laten stemmen over belangrijke kwesties als internationale verdragen en inlichtingendiensten? D66 vindt dat ‘Europa’ sowieso te belangrijk is om in referenda aan kiezers voor te leggen.

Verminderen invloed van de kiezer

‘Eén-derde van de Nederlandse kiezers haakt af’ zo concludeerde de commissie-Remkes. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans stelt dat Ollongren alle adviezen van Remkes om de afstand tussen burger en politiek te verminderen negeert. Voermans: ‘Het kabinet (…) vindt de burger hinderlijk en ondankbaar’ en ‘wijst de burger doodleuk aan als een (…) bedreiging’. Over vormen van inspraak die Ollengren wél voor ogen heeft – zoals burgerfora en een jongerenparlement – is Voermans duidelijk: fop-inspraak.

Nieuwe partijen dwarszitten

Eén element van het advies van Remkes pikt Ollongren er wel uit. Er komt een Wet op Politieke Partijen, met een verbod op giften van buiten de EU en regels voor micro-targeting vanwege het gevaar van ‘desinformatie’. Ook moet er een toezichthouder op politieke partijen komen en moet een verbod op partijen eenvoudiger zijn. Dit schuurt met het recht op vrije vereniging. Wederom Wim Voermans: ‘Deze voorgenomen wet benadeelt nieuwe partijen en is vooral bedoeld om de PVV ‘aan te pakken’.

Cordon sanitaire

D66 wil bij monde van Rob Jetten FvD en PVV actief buitensluiten, ook regionaal zoals in Noord-Brabant, waar CDA en VVD overwegen met het FvD een coalitie te vormen. D66 weigert niet alleen zelf met het FvD samen te werken maar eist ook dat andere potentiële coalitiepartners hetzelfde doen. D66 wil op deze wijze de bandbreedte aan mogelijke coalities bewust verkleinen. Indirect wordt een aanzienlijk deel van de kiezers buitenspel gezet.

Internationale verdragen boven nationale democratie

Internationale verdragen en internationaal recht zijn hét antwoord op populisme, vindt D66. Verdragen binden Nederland immers aan D66-beleid, waar verkiezingen dan geen invloed meer op hebben. Zoals het ‘niet-bindende’ pact van Marrakech over migratie, dat als ‘soft law’ wel degelijk gevolgen gaat hebben. D66 nam in het verkiezingsprogramma van 2017 op dat internationale verdragen niet referendabel kunnen zijn.

Rechterlijke macht regeert

D66 juicht het toe als rechters met een beroep op Europese normen de Nederlandse overheid terugfluiten of zelfs beleid opleggen, zoals de Hoge Raad deed in het Urgenda-arrest over de uitstoot van broeikasgassen. De Hoge Raad baseerde zich onder andere op het VN-Klimaatverdrag en op artikel 2 (‘recht op leven’) van het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). Rob Jetten noemde het direct ‘ondenkbaar’ dat het kabinet het Urgenda-vonnis negeert. Dat de rechter niet zomaar voor wetgever moet spelen beredeneerde jurist Lukas Bergkamp al overtuigend.

Verering van de EU

Het antwoord van D66 op elk probleem is: nog meer Europa! D66 wil, net als de Franse president Emmanuel Macron, meer Europese uitgaven, Europese energiebelastingen en een Europees leger. Dat mag uiteraard, maar de Nederlandse kiezer is er in meerderheid tegen. En het pleidooi van Remkes voor meer invloed van het Nederlandse parlement op EU-beleid en verdragen, waar nodig met een twee derde meerderheid in beide Kamers – dat vond Ollongren maar niks.

Klimaatbeleid buiten burgers om

Burgers zijn structureel geweerd van de ‘klimaattafels’ van VVD-er Ed Nijpels, waar het Klimaatakkoord is opgesteld en waarin Ollongren (die over woningen gaat) een groot aandeel had. Een zinnetje in het klimaatakkoord vermeldt het binnentredingsrecht voor gemeenten, in huizen waar de eigenaar niet vrijwillig van het aardgas af wil. Deze vergaande bestuurlijke dwangmaatregel komt wederom uit de koker van Ollongren. D66 wil klimaatbeleid tot 2050 liefst via bindende internationale verdragen en de Europese klimaatwet opleggen.

Media- en persvrijheid beperken

D66 en minister Ollongren zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 geobsedeerd met het gevaar van desinformatie, nepnieuws en hen onwelgevallig ‘tendentieus’ nieuws. Ollongren en D66-Kamerleden Kees Verhoeven en Sjoerd Sjoerdsma hebben echter nooit voorbeelden paraat van ‘desinformatie’ die invloed op de Nederlandse verkiezingen had. Toch omarmen ze voorstellen van de Europese Commissie om de publieke discussie op social media te censureren.

Vrijheid van meningsuiting inperken

De ‘richtingwijzer’ van D66 noemt de noodzaak van een ‘respectvol gehanteerde vrijheid van meningsuiting’. D66-ers onwelgevallige uitspraken heten al snel ‘hate speech’ of ‘junk-news’. Na de aanslag in Hanau in Duitsland twitterde Rob Jetten ‘woorden doen er toe’, gericht aan het FvD dat geestverwantschap met de dader zou hebben.

Meebewegen met moslimfundamentalisten

D66 riep min of meer op het boerkaverbod te negeren omdat het de vrijheid van religie zou inperken. D66-er Petra Stienen onthield zich van stemming over een rapport van de Raad van Europa waarin stond dat de islamitische sharia-wetgeving in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Aanmoedigen identiteitspolitiek

D66 lift mee op identiteitspolitiek, zoals uitgedragen door luidruchtige activisten als Sylvana Simons. D66 ziet moslims, niet-blanken en LHBTQI+ -ers graag als slachtoffergroepen. Verwijzingen naar een Nederlandse cultuur vindt D66 maar verdacht. De Nederlandse identiteit is volgens Alexander Pechtold fluïde: ‘tolerantie, verdraagzaamheid en vooral vrijheid’. Hoogdravende taal, die echter niets concreet maakt.

Geschiedschrijving manipuleren

D66 minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven gaf een commissie opdracht in de canon der Nederlandse geschiedenis ‘meer aandacht aan de donkere kanten’ te besteden. Musea krijgen ‘nudges’ om de Nederlandse rol in de slavernij er uit te lichten, historische referenties of schilderijen weg te halen en het taalgebruik te zuiveren. Eénzijdig aangeven hoe wetenschappers en publiek moeten denken is een kopie van wat de Hongaarse premier Victor Orban doet.

Etnisch administreren van werknemers

D66-ministers Wouter Koolmees en Van Engelshoven bedachten de Barometer Diversiteit, een etnische registratie op de werkvloer via data van het CBS. Zo kunnen werkgevers de carrières van niet-westerse allochtonen monitoren en bevorderen. Wellicht discriminerend, en in tegenspraak met de Nederlandse Grondwet en het EVRM? Beslist onwerkbaar: welke criteria bepalen of een werknemer gekleurd (genoeg) dan wel (te) blank is? Terwijl D66 reuze tegen etnisch profileren door politie en marechaussee is. Tegelijkertijd is de samenstelling van D66 zelf overwegend blank, rijk en hoger opgeleid.

D66 gedachtengoed willen opleggen

‘In 2050 is Nederland zoals het hoort te zijn’ sprak Rob Jetten in de Tweede Kamer. Dat is geen partijprogramma, maar een ideologie voor een Nieuwe Wereld. Jetten, Kaag en Ollongren zetten in speeches continu zichzelf centraal. Het is eerder Trumpiaans narcisme dan individualisme. D66 gedraagt zich als een sekte voor weldenkenden en is even overtuigd van het eigen gelijk als, pakweg, de Internationale Socialisten.

Kortom: D66 vormt inmiddels zelf een bedreiging voor onze vrijheden, democratie en burgerrechten.

Coen de Jong is politicoloog en historicus en schrijft over de politieke actualiteit, media en maatschappelijke ontwikkelingen.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Edward Bernays

Afbeelding

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoontes en meningen van de massa´s is een belangrijk element in een democratische samenleving. Diegenen die dit verborgen element van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de werkelijke heersende macht in ons land is.”

(Edward Bernays)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding

Het is waarschijnlijker dat de zwakken de sterken zwak maken dan dat de sterken de zwakken sterk maken.

(Marlene Dietrich)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Thomas Jefferson

Afbeelding

“Ik geef de voorkeur aan gevaarlijke vrijheid boven vreedzame slavernij.”

(Thomas Jefferson)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

Pim Fortuyn vond 16 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde wel genoeg. Nu zijn het er al 18 miljoen geworden. En als het aan de bovenbazen (UBO’s) als Clemens Brenninkmeijer ligt worden dat er wel 20 miljoen. Want Nederland moet immers ‘Tristate City’ worden, een Stadstaat.
Rypke Zeilmaker
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT...

Afbeelding

“Linksen zien racisme waar het niet bestaat, fabriceren het als ze het niet kunnen vinden en ignoreren het binnen hun eigen gelederen.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Topic citaten

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

Maar eens toepassen op de EU die Nederland leegtrekt via de Euro en haar en passant op geluk en geldzoekers (cumulerende kostenposten) via quota tracht te vergasten
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Thomas Sowell

Afbeelding

“Er werden meer blanken als slaven naar Noord-Afrika gebracht dan zwarten als slaven naar de Verenigde Staten of de 13 kolonies waaruit deze gevormd werd. Tientallen jaren nadat zwarten werden bevrijd in de Verenigde Staten werden er nog steeds blanke slaven gekocht en verkocht in het Ottomaanse Rijk.

(Thomas Sowell)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6726
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Topic citaten

Bericht door hans van de mortel »

sjun schreef:Pim Fortuyn vond 16 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde wel genoeg. Nu zijn het er al 18 miljoen geworden. En als het aan de bovenbazen (UBO’s) als Clemens Brenninkmeijer ligt worden dat er wel 20 miljoen. Want Nederland moet immers ‘Tristate City’ worden, een Stadstaat.
Rypke Zeilmaker
Een misselijk makende gedachte. Die op zich nog niet zo erg is. Behalve als men hier een serieuze zaak van maakt.

De wereld lijdt aan overbevolking. Lieg ik? Ik denk het niet. We lezen elk jaar meer hierover, en bovenal valt het makkelijk waar te nemen. Niet voor de jeugd, want die heeft geen herinnering aan het verleden.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Topic citaten

Bericht door Ali Yas »

"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries."
Winston Churchill
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT...

Afbeelding

“Wanneer feiten ondergeschikt worden aan emotie, dan sterft de waarheid. Een samenleving die de waarheid niet waardeert kan niet overleven.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Thomas Sowell

Afbeelding

Hebben we de ultieme fase bereikt van absurditeit, waarin enkele mensen verantwoordelijk worden gehouden voor dingen die gebeurd zijn voor hun geboorte, terwijl andere mensen niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat zijzelf op dit moment doen?

(Thomas Sowell)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6805
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Topic citaten

Bericht door Ali Yas »

Nou, je gelooft het vast niet, maar ik was net van plan bovenstaande citaat te plaatsen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Pim Fortuyn

Afbeelding

“Wij Nederlanders zijn niet meer geïnteresseerd in ons erfgoed en onze voorouders. Wij kennen onze geschiedenis slecht en weten zodoende niets over onze culturele identiteit en zijn ons onbewust van de vele verworvenheden, waarvan de democratie er één is.”

Geplaatst via: E.J. Bron (via Twitter; Kelly Alexandra)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT

Afbeelding

“De gevaarlijkste massavernietigingswapens zijn de massamedia. Want zij vernietigen de geest, de creativiteit en de moed van de mensen, en vervangen deze door angst, wantrouwen, schuld en zelftwijfel.”

(M.A, Verick, schrijver)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6726
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Topic citaten

Bericht door hans van de mortel »

Nou nou nou! Het is me wat.

Ik vind dit wel erg sterk overdreven. Het wordt tijd dat deze schrijver eens een kijkje gaat nemen in mijn geest. Dan zal hij gewaarworden dat de mens geen vrije wil heeft. Dus is het van hem eerder een Flop citaat dan Top citaat.
Daarentegen vind ik mijn citaat dat niet van mij is en hieronder staat, vele malen meer toppie. Want als er een kankerpit bestaat dan ben ik het wel. :roll: icon_thumbup.gif
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6726
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Topic citaten

Bericht door hans van de mortel »

Afbeelding
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49780
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Topic citaten

Bericht door Pilgrim »

CITAAT Dalai Lama

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar. (Chinees spreekwoord)
Jeroen Follens
Spoiler! :
Niets ontsnapt aan het alziend oog van de cultural appropriation-politie
'Een spontaan opgerichte organisatie die zichzelf een politioneel mandaat heeft toegeëigend'
Door: Jeroen Follens , 04 juli 2020

Culturele toe-eigening heeft zich als een kanker verspreid onder de mensheid. Van de choppers die homo habilis hanteerde en die de homo’s erectus, heidelbergensis en filius zich vervolgens ook zomaar toe-eigenden, over de zwaarden en verhalen uit Hellas die door romeinse ambachtslieden en Vergilius schaamteloos appropriated werden, tot de aanplant van patatas uit Peru op de velden tussen Westkapelle en Weert: het was al toe-eigenen wat de klok sloeg.

Er wordt heel wat af-toegeëigend. De meest recente gebeurtenis aan het cultural appropriation-front betreft K3. Doorgaans hijst dit olijke trio zich in idiote tutu’s. Ditmaal hadden ze zichzelf uitgedost met kledij die aan het Oude Egypte moet refereren, wat in fine ook op idiote tutu’s neerkomt, maar bon. ‘

‘Alas‘, ook dit soort carnaval van het zevende knoopsgat ontsnapt niet aan het alziend oog van de culturele toe-eigeningspolitie.

Laatstgenoemde is overigens een spontaan opgerichte organisatie die zichzelf een politioneel mandaat heeft toegeëigend. Kwade tongen gewagen zelfs van politional appropriation, maar soit. Dit bont allegaartje van zelfuitgeroepen helden dat zichzelf heeft belast met politionele taken, bestaat uit sujetten die bij gebrek aan een echte kepie en een leven hun bestaan in het teken stellen van hersenspinsels. Gewekt uit de winterslaap die Oeverloze Verveling heet, bestormen de leden van deze sociale media-Gestapo de velden van eer op Twitter en Instagram. De klok die hun rustige dromen over een Cocagne waar ze wél iets betekenen beëindigde, heet ditmaal Black Lives Matter.

*

Niet dat racisme of discriminatie of wat dan ook altijd écht iets betekenen voor deze ridders van de moraal. Neen, veeleer gaat het over dat constant naar aandacht en erkenning hunkerende ego dat maar geen bevrediging vindt in deze identiteitsloze consumptiemaatschappij.

De meritocratische idealen drukken de massa met de neus op haar tekortkomingen. Dat doet pijn. Een mens streeft immers naar liefde en erkenning. En God is heen. Dus rest enkel de waan van de dag. Verlossing schuilt achter elke hoek, achter elk vaandel. Of dat BLM is, of LGTQBGFRO+-, of interstellair transgenderisme, het doet er niet echt toe. Als er maar íéts is.

Omdat het beter toeven is op een pletwals dan eronder, besluiten de helden van het egalitarisme, die anders toch maar hun tijd zitten te slijten op een of ander ecologisch seminar, zich aan te sluiten bij de gelederen van de BLM-Schutzstaffel. De aanval is de beste verdediging, dus over het lichaam van George Floyd vangen ze een Blitzkrieg aan tegen … nuja, … tegen iedereen die geen BLM-tattoo op z’n voorhoofd heeft staan. En iedereen, dat betekent voor alle duidelijkheid ook K3.

*

Het hemd zit nader dan de rok, dus elke onverlaat die zich niet voor de volle 100% als een reïncarnatie van Malcolm X profileert wordt door de snijmachine van het BLM-proletariaat gehaald. In mootjes gesneden en met de strop om de nek vragen de schuldigen vervolgens op hun knieën gezeten om vergiffenis bij de meest rechtvaardigen der rechters. Een beetje zoals de Gentenaars bij keizer Karel V, in 1540. Alleen vindt er nu een geografische uitbreiding plaats van de bijnaam ‘stroppendragers’. Op zich is dat een vorm van inclusie natuurlijk. Want nu maken niet enkel Gentenaars aanspraak op die eretitel.

Het gevolg van eender welke beschuldiging door het tribunaal dat de waan van de dag-doctrine uitdraagt – op dit moment is dat de BLM-leer – is bekend: schuldig. Al is het door associatie.

In dat laatste schuilt de catch-22. Want uiteindelijk draait het uit op een potje ‘Wie eigent zich cultureel het minste toe?’ En dan begint de moraalslang z’n eigen staart op te eten. Dan zie je hoe de ene ridder rechter in de leer blijkt te zijn dan de andere. Wanneer de geweren een poos zwijgen omdat er even geen vijanden meer in het vizier zijn, kanaliseren de afgunst en de wrok zich al gauw naar de dichtstbijzijnde persoon. Als de motten de rok vol gaten hebben gevreten, beginnen ze aan het hemd.

*

Dus niet getreurd en geen paniek. De bliksemoorlog die sociale rechtvaardigheidsstrijders op geregelde tijdstippen op poten zetten is een trompe-l’oeil. Ze trachten onrust te creëren, de zogenaamd ‘onbewuste medemens’ uit diens winterslaap te wekken. Verblind door het zonlicht hunner met idealisme ingepakte verveling zien ze zichzelf als de avant-garde van een Grootse Nieuwe Wereld. Hun getier en hysterisch gejank vermogen evenwel niks aan de almaar voortkabbelende maalstroom der dingen. Of zoals een Chinees spreekwoord zegt: Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21297
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Topic citaten

Bericht door King George »

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

Bij toepassing van de ideologie van de ‘witte schuld’ krijgen geschiedwetenschappers aan Nederlandse universiteiten minder ruimte voor eigen inzichten dan in communistisch Oost-Duitsland. Talentvolle afgestudeerden zullen afhaken, want waarom zouden die hun talent en carrière verspillen in een omgeving waar activisten bepalen wat de waarheid is – en wie welke functie krijgt
Coen de Jong
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

Kades en bruggen worden genegeerd, maar gelukkig krijgen ambtenaren inclusiviteitscurussen.
Bert Brussen
:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8026
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Topic citaten

Bericht door sjun »

hans van de mortel schreef:
sjun schreef:Pim Fortuyn vond 16 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde wel genoeg. Nu zijn het er al 18 miljoen geworden. En als het aan de bovenbazen (UBO’s) als Clemens Brenninkmeijer ligt worden dat er wel 20 miljoen. Want Nederland moet immers ‘Tristate City’ worden, een Stadstaat.
Rypke Zeilmaker
Een misselijk makende gedachte. Die op zich nog niet zo erg is. Behalve als men hier een serieuze zaak van maakt.

De wereld lijdt aan overbevolking. Lieg ik? Ik denk het niet. We lezen elk jaar meer hierover, en bovenal valt het makkelijk waar te nemen. Niet voor de jeugd, want die heeft geen herinnering aan het verleden.
En anders wordt die herinnering nog wel even gesloopt door een geregisseerde beeldenstorm door belanghebbenden bij een niet al te nozele manipuleerbare massa. Gelukkig is er ook goed nieuws: De verstikkende drugdwang heeft nog niet gewonnen
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie