Statushouders.

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Maatregel gezinshereniging blijft overeind, asieladvocaten boos

De nieuwe beleidsmaatregel voor gezinshereniging blijft voorlopig overeind, heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) vanochtend verklaard. Hij wil dat 'een hogere rechter' zich eerst buigt over de maatregel voordat hij die intrekt, "opdat wij allemaal duidelijkheid hebben".

De asielafspraken uit augustus blijven van kracht tot "een eindrechter een oordeel heeft geveld", aldus Van der Burg. Daarmee doelt hij op een uitspraak van de 'gewone' meervoudige kamer van de rechtbank, in plaats van een uitspraak van de voorzieningenrechter zoals die in Haarlem die maandag bepaalde dat het gezin van een Syrische statushouder direct naar Nederland mocht komen. Dat leidde direct tot veel discussie.

Binnen de coalitie werd in augustus afgesproken dat statushouders hun gezinsleden pas mogen laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben. Als dat na vijftien maanden nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum. "De nareismaatregel staat nog steeds", zei Van der Burg vanochtend.

Volgens Van der Burg ging de zaak van de Syrische vrouw echt om een specifiek geval. De voorzieningenrechter heeft geen uitspraak gedaan over de nareisbeperkingen die het kabinet heeft getroffen, zegt hij. In andere zaken blijft het nieuwe beleid dus overeind.

"Niet helemaal onverwacht, maar ook teleurstellend," zegt Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen, over dit standpunt van de staatssecretaris.

"Het zou opmerkelijk zijn als de staat de maatregel niet intrekt", zei Eikelboom eerder tegen NRC. Het betekent namelijk dat er veel meer vergelijkbare gezinsherenigingszaken zullen volgen. In alle gevallen kan het nog wel even duren voordat er een definitief oordeel ligt.
  • De zaak in Haarlem lag voor bij de voorzieningenrechter; die beslist in zijn eentje over een verzoek om een spoedeisende maatregel. In dit geval ging het om de vraag of het gezin van de Syrische mevrouw Al Mullaabid per direct een sticker kon krijgen om Nederland binnen te reizen. Zo'n spoedeisende maatregel loopt parallel aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die loopt nog bij de IND waar Al Mullaabid een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de beschikking waarin staat dat haar gezin nog tot eind april moet wachten.

    De IND kan een bezwaar van een statushouder alsnog afwijzen. Die kan dan weer in beroep bij de meervoudige kamer van de rechtbank in een zogeheten bodemprocedure en als ze dan weer gelijk krijgt, kan de Staat in hoger beroep bij de Raad van State. Voordat je alle stappen hebt doorlopen en een echt definitief oordeel hebt, ben je dus zo maanden, zo niet jaren verder.
"Je frustreert hiermee gewoon de rechtsgang," zegt advocaat Ullersma die Al Mullaabid bijstond in de zitting. "Normaal moet je een besluit van de IND eerst aanvechten bij de IND en daarna nog in beroep, voordat je aan de rechter toekomt. Daar kunnen al weken overheen gaan. Dan kan het nog maanden duren voordat er een eerste zittingsdag is bepaald, omdat de zaak in een bodemprocedure wordt behandeld door drie rechters. Je moet dan rekening houden met drie agenda's. Tegen de tijd dat er een eerste zittingsdatum is bepaald, is het gezin mogelijk al overgekomen naar Nederland en dan verlies je het recht om te procederen omdat je geen belang meer hebt bij zo'n zaak."

Het besluit van het kabinet om de nieuwe gezinsherenigingsmaatregel overeind te houden, verrast Ullersma niet. "Maar ik word hier helemaal niet goed van. Je wist op voorhand: het is onrechtmatig. Nu zegt de staatssecretaris ik wil toch wachten op een bodemprocedure terwijl die heel tijdrovend is."

Asieldeal blijft overeind
Er zijn wel mogelijkheden om sneller uit te komen bij de bodemrechter. "Als de staatssecretaris echt benieuwd is hoe dit afloopt, dan kan hij kiezen voor een 'sprongberoep' en kan hij de rechtbank vragen om dat beroep versneld te behandelen", zegt Eikelboom.

Inmiddels lijkt het erop dat de IND heeft ingestemd met zo'n sprongberoep maar wanneer en door welke bodemrechter de zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.

Volgens Eikelboom is het goed mogelijk dat een rechter dan de redenering van de voorzieningenrechter in Haarlem volgt. Het oordeel van de voorzieningenrechter is volgens hem namelijk helemaal niet zo specifiek als de staatssecretaris zegt omdat die uitspraak in algemene bewoordingen zegt dat de nieuwe maatregel in strijd is met Europees recht. "Je zou willen dat de staatssecretaris aan de veilige kant zit van wat juridisch haalbaar is als het gaat om mensenrechtenschendingen, maar dat doet hij niet."
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Utrechtse wethouder staat met haar bek vol tanden: Niet bekend hoeveel statushouders baan opzegden na toewijzing huis

Oh oh wat was Utrecht sociaal. Afgelopen zomer kregen statushouders voorrang bij het verkrijgen van een woning. Utrecht heeft zichzelf hier keihard mee in de voet geschoten. Wat blijkt nu dat deze mensen na het krijgen van een woning hun baan hebben opgezegd. Alleen kan wethouder Streefkerk (ChristenUnie) niet aan de gemeenteraad van Utrecht vertellen om hoeveel statushouders het exact gaat. Wat een faal, de Utrechter weet waarvoor men werkt. Voor links wanbeleid.

Met verbazing wordt gaande geslagen dat wethouder Streefkerk haar cijfers niet op orde heeft. Dit balletje is gaan rollen door de VVD en de PVV. Zij vroegen in oktober hoeveel statushouders hun baan hebben opgezegd naar het verkrijgen van een sociale huurwoning. Het Financieel Dagblad had bericht dat tientallen gelukzoekers met een verblijfsvergunning hun baan hadden opgezegd nadat ze versneld een sociale huurwoning hadden gekregen.

De exacte cijfers gaan waarschijnlijk nooit komen. Nader onderzoek is juridisch niet toelaatbaar volgens wethouder Streefkerk in het AD. ,,Er is namelijk geen wettelijke grondslag om dit specifiek voor statushouders, of specifiek voor statushouders die versneld gehuisvest zijn, te onderzoeken en daarmee onderscheid te maken tussen deze groep en andere Utrechters (en dus te discrimineren).’’ Dit is natuurlijk te bizar voor woorden. Dit is een mooie uitnodiging voor toekomstige gelukzoekers om massaal naar Nederland af te reizen om daar de Nederlander te besodemieteren. Dat is wel wat hier gebeurd.

De Nederlander die jarenlang braaf op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning heeft het nakijken. Dit is niet fraai. Het partijkartel laat door te willen deugen de brave Nederlander letterlijk in de kou staan.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Opschorting gezinshereniging asielzoekers sneuvelt ook in beroep

De omstreden maatregel waardoor gezinshereniging tijdelijk niet mogelijk is houdt ook in beroep geen stand. De rechtbank Breda heeft geoordeeld dat het gezin van Mustafa uit Turkije, die in de zomer van 2021 naar Nederland vluchtte, per direct naar Nederland mag komen. Hij wil niet dat zijn volledige naam bekend wordt, omdat hij bang is dat zijn familie gevaar loopt. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft gezegd dat hij het oordeel van de rechter wilde afwachten voor hij een beslissing neemt over het intrekken van de maatregel.

Eerder leidde een uitspraak van de voorzieningenrechter in Haarlem in een vergelijkbare zaak ertoe dat de familie van een Syrische statushouder per direct naar Nederland mocht komen. Zij had een spoedeisende maatregel gevraagd: de voorzieningenrechter toetst dan op hoofdlijnen of het bezwaar bij de IND kans van slagen had. In de zaak van Mustafa had de IND ermee ingestemd om de fase van bezwaar over te slaan en het geschil meteen aan een rechtbank voor te leggen.

Door uitstel van gezinshereniging wil het kabinet de asielinstroom beperken. Onder de nieuwe regel moeten familieleden van asielzoekers die in Nederland mogen blijven tot 15 maanden wachten voor ze naar Nederland kunnen komen, tenzij de statushouder in kwestie eerder een woning heeft.

Sprongberoep
Het jongste kind van Mustafa was twee maanden oud toen hij vluchtte. Het bleef achter met zijn vrouw en dochter (nu 6 jaar oud) in Turkije. Begin 2022 kreeg Mustafa een verblijfsvergunning en kort daarna heeft hij gevraagd of zijn gezin ook mag overkomen. Zijn vrouw en kinderen hebben in november toestemming gekregen om naar Nederland komen, maar moeten tot 11 mei 2023 wachten op hun visum. Ze verblijven nu in Kirgizië.

In de regel moet je een besluit van de IND eerst aanvechten bij de IND zelf en daarna nog in beroep, voordat de zaak voor de rechter komt. Daar kunnen weken overheen gaan.

Dan kan het nog maanden duren voordat de datum voor een eerste zittingsdag is bepaald, omdat de zaak in een bodemprocedure wordt behandeld door drie rechters. In dit geval hebben partijen dus ingestemd met een zogenoemd sprongberoep, waardoor de zaak versneld bij een rechter voorkwam.

Die oordeelt dat het opschorten van de gezinshereniging in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000, de 'Gezinshereningsrichtlijn'. het Europse Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Gevolgen andere zaken
Deze uitspraak weegt "behoorlijk wat zwaarder" dan een zogenoemde voorlopige voorziening, zoals de uitspraak in Haarlem was, denkt voorzitter van de vereniging van asieladvocaten Wil Eikelboom.

Bij een voorlopige voorziening loopt er nog een bezwaar bij de IND en toetst de voorzieningenrechter alleen op hoofdlijnen of dat bezwaar kans van slagen heeft. Nu heeft de rechter het geschil in volle omvang beoordeeld. In Arnhem en Amsterdam lopen momenteel ook bodemprocedures, morgen doet de rechter in Amsterdam uitspraak.

Nog steeds is het een uitspraak tussen twee partijen. Andere rechters, zekere lagere rechters, zullen de uitspraak als richtinggevend zien, volgens Eikelboom, maar ze kunnen er wel van afwijken. In praktijk verwachtte hij overigens niet dat dat zal gebeuren.

In theorie kan de staatssecretaris van Justitie nog bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak over Mustafa. Als die de Staat in het gelijk stelt kan Mustafa nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar die procedure duurt jaren.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Pijler onder de asieldeal valt weg, wat kan het kabinet nog doen?

Opnieuw maakt een statushouder met succes bezwaar tegen uitstel van gezinshereniging. Daarmee lijkt een van de pijlers onder de asielmaatregelen van het kabinet weg te vallen. Al geeft staatssecretaris Van der Burg (Asiel) zich nog niet gewonnen.

1 Wat heeft de rechter besloten?
Een Turkse asielzoeker, vermeend aanhanger van de Gülen-beweging, kwam in augustus 2021 naar Nederland. In januari afgelopen jaar verwierf hij zijn status als vluchteling, waarmee hij het recht kreeg om in Nederland te blijven. Zijn gezinsleden zouden volgens de nareisbeperking pas op 11 mei volgend jaar naar Nederland kunnen komen. Daar zet de vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank een streep door: de gezinsleden mogen meteen komen. Eerder deze maand maakte een Syrische vrouw al bij de voorzieningenrechter in Haarlem succesvol bezwaar tegen uitstel van gezinshereniging met haar man en zes kinderen. Bij enkele aanvragen voor gezinshereniging bij minderjarige asielzoekers gooide de staat voortijdig de handdoek in de ring.

2 Waarom wordt de nareisbeperking betwist?
Uitstel van gezinshereniging is in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet, met de EU-richtlijn voor gezinshereniging, het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, het Europese discriminatieverbod en met het Handvest voor de grondrechten voor de Europese Unie, zo oordeelden de rechters. Dat dit het geval was, had het kabinet kunnen zien aankomen. Vooraf hadden de Kinderombudsman, de Adviesraad Migratie, de UNHCR, de commissie-Meijers, het College voor de Rechten voor de Mens en de Vereniging Asieladvocaten ervoor gewaarschuwd.

3 Waarom heeft het kabinet deze maatregel genomen?
De asielopvang zit overvol. Dat komt ook doordat er nog steeds 16.700 statushouders in asielzoekerscentra zitten omdat gemeenten geen huisvesting voor ze hebben. In augustus kwamen de coalitiepartijen tot een overeenkomst: er komt een wet om de opvang van asielzoekers gelijkmatiger over het land te spreiden. Gemeenten kunnen desnoods worden gedwongen asielopvang te organiseren. Tegenover deze dwangwet staan maatregelen om de instroom in te dammen. Uitstel van gezinshereniging voor statushouders die nog geen huisvesting hebben, was daar één van.

4 Wat gaat er nu gebeuren?
De uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat strikt genomen alleen over het gezin van de Turkse statushouder. Toch gaat de uitspraak volgens de rechter ’wel degelijk (...) over de nareismaatregel in algemene zin’.

Volgens immigratiedienst IND zijn er momenteel 920 gezinsleden van statushouders voor wie gezinshereniging is aangevraagd. Er lopen nog zo’n twintig zaken waarbij statushouders tegen uitstel van gezinshereniging in beroep gaan. De Staat lijkt in die overige gevallen niet echt een sterke zaak te hebben. Toch wil staatssecretaris Van der Burg (Asiel) nog niet de handdoek in de ring gooien. Hij gaat mogelijk in beroep bij de Raad van State.

5 Wat kan het kabinet nog meer doen?
Naast in beroep gaan om de nareisbeperking nog even in stand te houden, werkt het kabinet aan maatregelen om de instroom te beperken. Achter de schermen valt te horen dat het lastig is om snel tot effectieve maatregelen te komen, omdat veel daarvan in Europees verband moet worden geregeld. Beloofde oplossingen – waar vooral de VVD zich aan vastklampt – zijn op de lange baan geschoven. Bovendien probeert het kabinet sneller statushouders te huisvesten om daardoor weer meer plaatsen in de asielopvang beschikbaar te krijgen. Door schaarste op de woningmarkt is dat lastig. Uitplaatsing van statushouders komt nog totaal niet van de grond.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Het hek is van de dam. Dit is nu het derde geval al in een korte tijd.
Opnieuw flinke tik op vingers kabinet

Rechter: Gezinsleden Iraakse statushouder naar Nederland

Wederom heeft een rechter geoordeeld dat de nareisbeperking die het kabinet instelde om de asielstroom in te perken, onwettig is. De rechtbank in Arnhem bepaalde vrijdag dat de gezinsleden van een Iraakse vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, binnen twee weken tot Nederland moeten worden toegelaten.

„De maatregel dat de gezinsleden na toestemming voor gezinshereniging nog een aantal maanden moeten wachten totdat zij naar Nederland mogen reizen is volgens de rechtbank in strijd met de Vreemdelingenwet en de Gezinsherenigingsrichtlijn”, staat in het vonnis.

Het kabinet krijgt hiermee opnieuw een flinke tik op de vingers, dit keer voor het eerst van een meervoudige kamer van de rechtbank. Donderdag gaf de enkelvoudige kamer van de rechtbank in Middelburg een eindoordeel over de nareismaatregel. Op 5 december 2022 kwam de voorzieningenrechter in Haarlem met een voorlopig oordeel.

Het kabinet besloot in augustus een vertraging in te stellen van de gezinshereniging, met het idee om daarmee de instroom van asielzoekers te beperken. De tijdelijke maatregel houdt in dat familieleden eerst een half jaar moeten wachten voordat ze zich bij een statushouder mogen voegen. Doordat gezinsleden later naar Nederland komen, bespaart dat plekken in de overvolle asielopvang, is de gedachte.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Kabinet wil uitspraken rechters nareizigers laten schorsen

Het kabinet gaat de Raad van State vragen de uitspraken te schorsen van diverse rechters die hadden bepaald dat familieleden van statushouders naar Nederland kunnen komen. Daarmee zetten de rechters een streep door de nareisbeperking van het kabinet.

Het kabinet stapt naar de Raad van State om een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat doet het in afwachting van het hoger beroep, dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag al had aangekondigd.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Het lijkt wel of we geregeerd worden door de rechterlijke macht. :emm2:
Kabinet haalt ook bij Raad van State bakzeil: uitspraken over nareismaatregel asielzoekers niet geschorst

Het kabinet heeft ook bij de Raad van State ongelijk gekregen wat betreft nareizigers. Het kabinet wilde dat, in afwachting van het hoger beroep dat in januari dient, familieleden van statushouders voorlopig niet naar Nederland mogen.

De Raad van State gaat daar echter niet in mee. "De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken", staat in de uitspraak donderdag.

Meerdere rechtbanken hebben de afgelopen weken een streep door de nareisbeperking van het kabinet gehaald, onder meer omdat die indruist tegen veel nationale en internationale verdragen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ging in hoger beroep en vroeg bij de Raad van State in twee zaken een voorlopige voorziening aan. Dat wil zeggen dat de uitspraken van de rechter tot aan de uitspraak in hoger beroep worden opgeschort.

Verschillende rechtbanken stelden stuk voor stuk dat de nareisbeperking van het kabinet onwettig is en dat de familieleden van de statushouders die daarvoor naar de rechter waren gestapt naar Nederland mogen komen.

Het kabinet heeft eind augustus besloten tot het instellen van een nareisbeperking. Die geldt voor gezinsleden van erkende vluchtelingen (statushouders). Maximaal vijftien maanden nadat de nareisaanvraag is ingediend, wordt na goedkeuring een visum verstrekt. Als de statushouder eerder een woning heeft voor zijn of haar nareizende familieleden, wordt het visum eerder verstrekt. De maatregel geldt tot en met 2023 en is volgens het kabinet nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

In januari behandelt de Raad van State het hoger beroep van het kabinet. Een zittingsdatum is nog niet bekend
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10663
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Statushouders.

Bericht door sjun »

Ariel schreef:
vr dec 23, 2022 2:57 pm
Het hek is van de dam. Dit is nu het derde geval al in een korte tijd.
Opnieuw flinke tik op vingers kabinet

Rechter: Gezinsleden Iraakse statushouder naar Nederland

Wederom heeft een rechter geoordeeld dat de nareisbeperking die het kabinet instelde om de asielstroom in te perken, onwettig is. De rechtbank in Arnhem bepaalde vrijdag dat de gezinsleden van een Iraakse vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, binnen twee weken tot Nederland moeten worden toegelaten.

„De maatregel dat de gezinsleden na toestemming voor gezinshereniging nog een aantal maanden moeten wachten totdat zij naar Nederland mogen reizen is volgens de rechtbank in strijd met de Vreemdelingenwet en de Gezinsherenigingsrichtlijn”, staat in het vonnis.

Het kabinet krijgt hiermee opnieuw een flinke tik op de vingers, dit keer voor het eerst van een meervoudige kamer van de rechtbank. Donderdag gaf de enkelvoudige kamer van de rechtbank in Middelburg een eindoordeel over de nareismaatregel. Op 5 december 2022 kwam de voorzieningenrechter in Haarlem met een voorlopig oordeel.

Het kabinet besloot in augustus een vertraging in te stellen van de gezinshereniging, met het idee om daarmee de instroom van asielzoekers te beperken. De tijdelijke maatregel houdt in dat familieleden eerst een half jaar moeten wachten voordat ze zich bij een statushouder mogen voegen. Doordat gezinsleden later naar Nederland komen, bespaart dat plekken in de overvolle asielopvang, is de gedachte.
Je begrijpt nu waarom de Poolse staat zulke (D66) rechters geen vrij spel geeft om een roodverpolitiekte werkelijkheid te maken die de ideologische rekeningen bij de burgers parkeert.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 49095
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Mahalingam »

Asieldeal wéér onder vuur van rechter: uitspraak hekelt nu ook ander onderdeel van het akkoord

De asieldeal van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie komt verder onder druk te staan. Door een uitspraak in een rechtszaak van een asielzoeker vrijdag, is door de rechter opnieuw een belangrijk aspect van de deal bekritiseerd.

De zaak draait om een asielzoeker van Turkse komaf, die verlening van diens verblijfsvergunning had gevraagd en duidelijkheid wil of verblijf er nu wel of niet inzit.

In de asieldeal tussen de coalitiepartijen is echter overeengekomen dat de termijnen waarin over het verlenen van asiel, of het verlengen ervan besloten moet worden tijdelijk worden opgerekt. Van zes naar vijftien maanden. Het kabinet wilde dus langer doen over het besluit om een verblijfsvergunning te verlenen of verlengen, maar daar steekt de rechter nu voor het eerst een stokje voor.

In de rechtszaak zette de advocaat namens de regering uiteen dat het niet anders kan: er zijn simpelweg te weinig mensen bij de immigratiedienst IND om aanvragen te beoordelen.

Maar daar gaat de rechtbank Amsterdam niet in mee. Volgens de rechter is de stijging in het aantal aanvragen, bijvoorbeeld door de komst van Afghanen of Oekraïners, niet ineens ontstaan. Volgens de rechter was het mogelijk geweest meer mensen bij de IND aan te stellen om dit op te vangen. Bovendien, vindt de rechter, is het aantal mensen dat bij de IND werkt sneller gestegen sinds 2017 dan het aantal asielzaken steeg.

De zaak is er slechts één, maar kan wel een precedent scheppen in andere rechtszaken.
https://www.ad.nl/politiek/asieldeal-we ... ~a7761ac4/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Ik weet dat het grootste gros van asielzoekers bestaat uit artsen en apothekers, maar onderwaterlassers is nieuw voor me. :huh:
Van azc naar huis en baan: ’Je stuurt onderwaterlasser niet naar agrarische regio’

Asielzoekers opvangen in de regio waar ze later gaan wonen is goed voor de integratie, zo is het idee. Straks moeten alle provincies asielzoekers regionaal gaan plaatsen. In Midden-Brabant, waar afgelopen twee jaar een proef draaide, zijn de ervaringen positief, al is de willekeur nog niet uitgebannen.

Als burgemeester Hans Janssen vanuit het gemeentehuis in Oisterwijk naar het eethuis aan de overkant kijkt, ziet hij iets moois. Er werken statushouders die als asielzoekers in het plaatselijke asielzoekerscentrum woonden. Het is de vrucht van wat ’regionale plaatsing’ heet, een proef waarvan het Oisterwijkse azc afgelopen twee jaar het kernpunt vormde. Zo vroeg mogelijk kregen kansrijke asielzoekers begeleiding naar werk, huisvesting en het leren van Nederlands.

Na erkenning als vluchteling werden ze gehuisvest bij een van de elf gemeenten van de regio Hart van Brabant. Bij de screening vooraf was gekeken of ze in de regio passen. Zoals COA-bestuurder Joeri Kapteijns het uitlegt: „Je gaat iemand met een agrarische achtergrond niet naar Rotterdam sturen en een onderwaterlasser niet naar een agrarische regio.”

Zo bleef zo’n 70 procent van de asielzoekers van het azc in Oisterwijk in de regio. Volgens de aangesloten gemeenten en het COA was de proef succesvol; zozeer dat alle provincies met regionale plaatsing aan de slag moeten. Oisterwijk, dat al dertig jaar asielzoekers opvangt, heeft z’n contract voor de opvang van 450 asielzoekers onlangs met nog eens een kwarteeuw verlengd.

Uithoeken
„Normaal nodigen azc’s eerder uit tot passiviteit”, zegt Janssen. Passiviteit die vaak genoeg aanhoudt zodra de asielzoeker te horen heeft gekregen dat hij mag blijven en statushouder wordt. Dat komt omdat asielzoekers in de anderhalf jaar dat hun procedure tegenwoordig duurt, alle uithoeken van het land hebben gezien, maar vaak niet de regio waar ze uiteindelijk als statushouder worden gehuisvest. „Wat gek toch dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering van nieuwkomers, terwijl je niet weet of ze in de regio blijven.” Voor werkgevers is het evenmin aanlokkelijk om in iemand te investeren terwijl die na een paar maanden aan de andere kant van het land gaat wonen.

Midden-Brabant heeft overwegend werk in de industrie, het toerisme en de logistiek, zegt burgemeester Janssen, dus het profiel luistert niet zo nauw. Zo komt het dat het Turkse echtpaar Mustafa en Emine Güner voor de regionale plaatsing in aanmerking komt. Güner was godsdienstleraar, zijn vrouw vrijwilliger op een Gülen-school. Momenteel wachten ze in azc Oisterwijk op een woning in Goirle. Emine wil misschien wel als kleermaker aan de slag, Mustafa wil alles wel aanpakken als hij goed Nederlands spreekt.

’Bijdragen’
Bij de Syriër Bashar Abdallah (27) lijkt de match raker. Na Oisterwijk woont en studeert hij nu in Tilburg. „Ze hebben me hier zo goed geholpen”, zegt hij over de begeleiding van het Refugee Team. „Met de inschrijving voor mijn studie hielpen ze me. Met het vinden van een woning hielpen ze me. Zelfs met studieprojecten hielpen ze me.” Omdat hij zich schatplichtig aan het azc voelt, doet hij er zelf nog vrijwilligerswerk. „Ik wil andere asielzoekers aanmoedigen ook mee te doen, laten zien dat we geen verloren zaak zijn, maar kunnen bijdragen aan Nederland.”

Het is precies wat burgemeester Janssen bedoelt. „We waren met de opvang van asielzoekers te lang gericht op overlast. Natuurlijk, die was er, en we hebben er wat aan gedaan – we hebben bijvoorbeeld camera’s geplaatst. Maar het gaat om kansen zien en kansen pakken. Het opvangen van Oekraïners heeft ons laten zien hoe snel het kan gaan als we mensen de ruimte geven om onderdeel te zijn van de samenleving. Dat doen we nu ook voor asielzoekers.”

De wachttijden voor de huisvesting van statushouders zijn ook stukken lager dan elders, zegt Janssen. „De ene gemeente heeft een plek voor een gezin met zeven kinderen, de andere heeft vier woningen voor alleenstaanden. Samen stemmen we dat af.” Daarom zegt hij: doe het overal, die regionale plaatsing. Dat is ook de bedoeling, zegt Kapteijns. Dat wil zeggen: voor asielzoekers van wie je vooraf bijna zeker weet dat ze mogen blijven.

Het echtpaar Güner zou in plaats van in Brabant liever in Amsterdam zijn, waar hun oudste dochters studeren. Verder hebben we het goed, zegt Emine. „Ik hou van regen.” Daar is overal genoeg van.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

D66 heeft gewonnen. Wat mij betreft loopt alles nu helemaal vast.
Kabinet laat nareisbeperking asielzoekers voorlopig los

De maatregel dat asielzoekers met een verblijfvergunning hun gezinsleden pas mogen laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben, komt voorlopig te vervallen.

Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg aan de Tweede Kamer. De coalitie wilde zo de instroom van asielzoekers tijdelijk beperken, omdat de asielopvang al langere tijd onder grote druk staat.

Dat werd deze zomer pijnlijk duidelijk toen honderden mensen dagenlang buiten moesten slapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Artsen zonder Grenzen moest daar medische hulp verlenen aan degenen die dat dringend nodig hadden.

De coalitie bedacht een pakket met maatregelen en oplossingen, waaronder dus het opschorten van de gezinshereniging van asielzoekers. Die mochten een familielid zonder woning zeker zes maanden niet nareizen.

"Nuttig effect ontbreekt"
Maar verschillende rechters hebben geoordeeld dat de maatregel eigenlijk niet kan, omdat die in strijd is met internationale verdragen. Daarom laat het kabinet de maatregel tijdelijk los, schrijft Van der Burg. De staatssecretaris schrijft dat het "in de lijn der verwachting ligt dat andere rechtbanken" hetzelfde zullen besluiten waardoor " het nuttig effect van de maatregel voorlopig ontbreekt."

Het kabinet wacht nog op de uitspraak van de behandeling van een hoger beroep in deze zaak, en neemt daarna een definitief besluit. De behandeling is morgen, wanneer de uitspraak is is nog niet bekend.

De verandering geldt niet met terugwerkende kracht en dus alleen voor verzoeken die vanaf nu worden ingediend. Voor verzoeken om gezinshereniging die de afgelopen maanden werden ingediend geldt de nareisbeperking wel.

De afgelopen maanden hebben meerdere rechters dus een streep gehaald door de maatregel, in verschillende individuele zaken. Zo oordeelde de voorzieningenrechter in Haarlem in december dat er geen wettelijke basis voor is, omdat het beleid in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Die zaak was aangespannen door de Syrische Fakhria Al Mullaabid (47) had aangespannen. De vrouw, die zes kinderen heeft, had de rechter om een zogenoemde voorlopige voorziening gevraagd omdat haar gezin nog tot eind april moet wachten voordat ze naar Nederland mogen komen.

De rechter oordeelde dat het belang van het herenigen van moeder en minderjarige kinderen zwaarder weegt dan het belang van de staatssecretaris om de opvangcrisis het hoofd te bieden.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Advocaat statushouder tijdens hoger beroep nareisbeperking: ’Alsof ik hier in een taalspel ben beland’

Het kabinet voelde allang nattigheid, getuige het besluit om de nareisbeperking voor statushouders alvast in de ijskast te zetten. In afwachting van het finale oordeel van de Raad van State verzandde het hoger beroep donderdag in een taalspel.

Is uitstel van gezinshereniging voor statushouders die nog geen huisvesting hebben nou een voorwaarde of een ’mededeling van feitelijke aard’? Landsadvocaat Elisabeth Pietermaat betoogde het laatste. „We zeggen: u krijgt toegang tot Nederland, u krijgt verblijf, maar u moet nog even wachten.”

De reden is bekend, zei de advocaat namens het kabinet: de asielopvang is nog altijd overvol, onder meer omdat statushouders niet doorstromen vanuit asielzoekerscentra naar woningen. Er zitten nog duizenden asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Zeker in augustus, toen de coalitie z’n asieldeal sloot, bivakkeerden er duizenden in evenementenhallen zonder privacy.

Flexwoningen
Zou het kabinet de nareismaatregel schrappen om nareis met een half jaar uit te stellen, dan wordt het nóg moeilijker om de opvang van asielzoekers te verbeteren, een opdracht die het gerechtshof de Staat in een andere rechtszaak heeft opgedragen. De opvangcrisis blijft dan in stand. Vertragen van gezinshereniging verlicht de druk op de opvang, want in de tussentijd zijn er waarschijnlijk meer opvangplekken en flexwoningen, betoogde Pietermaat.

Rechters in Amsterdam, Middelburg en Arnhem gingen eerder niet mee in die redenering: de gezinsleden mochten meteen overkomen. Het uitstel was namelijk in strijd met internationale verdragen, EU-richtlijnen en de Nederlandse vreemdelingenwet. De Staat ging ertegen in beroep bij de Raad van State. Aanvankelijk kondigde staatssecretaris Van der Burg (Asiel) aan tot de finale uitspraak van de hoogste bestuursrechter de nareisbeperking overeind te houden. Woensdag, een dag voor het hoger beroep, besloot hij de maatregel toch voorlopig te schrappen, volgens de IND om de organisatie ’niet nodeloos te belasten’ met rechtszaken.

Wachtlijst
Tijdens het hoger beroep, waarvan over drie weken een uitspraak wordt verwacht, maakte de landsadvocaat de vergelijking met de zorg. Het is alsof iemand een indicatie heeft gekregen voor opname in een verpleeghuis of voor een operatie, betoogde de landsadvocaat: de wachtlijst doet niets af aan het recht op toegang. Bovendien: na zes maanden mag de familie alsnog overkomen, ook al heeft de statushouder geen huisvesting.

Het deed een van de advocaten van de statushouders verzuchten: „Alsof ik hier in een taalspel ben beland. Alsof het gaat om een weigering en inwilliging ineen. Uitstel is natuurlijk wél een voorwaarde” Terwijl volgens EU-richtlijnen en internationale verdragen het recht op gezinshereniging onvoorwaardelijk is. De vergelijking met de zorg gaat mank, zei hij. „Alsof je na zes maanden terwijl er nog steeds een wachtlijst is, wordt geopereerd op een bed waarin al een andere patiënt ligt.”

’Zodra’
De vreemdelingenwet schrijft voor dat familie mag overkomen zodra de asielzoeker is erkend als vluchteling, uiterlijk drie maanden na die mededeling. De landsadvocaat besteedde uitputtend aandacht aan het woord ’zodra’. Dat woord betekent weliswaar toegang tot Nederland, ’maar niet wanneer die toegang geëffectueerd wordt’. De drie maanden is bedoeld om te voorkomen dat de paspoortstickers waarmee gezinsleden naar Nederland kunnen komen op de plank blijven liggen, zei de landsadvocaat. De advocaten van de statushouders moesten gnuiven. Alle cijfers over de tekorten in de opvang doen er niet toe, betoogde er een. „Er is geen wettelijke grondslag voor deze maatregel. Dan houdt het op.”

List
De Raad van State doet over drie weken uitspraak. Wat die ook is, het kabinet weet al dat het hoe dan ook een andere list moet verzinnen om z’n belofte na te komen de instroom van asielzoekers te beperken. Door deze maatregel hebben volgens de IND sinds oktober 1780 gezinsleden moeten wachten op komst naar Nederland. Sowieso geen groot aantal, ook gezien het gegeven dat het slechts om uitstel gaat.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Ik ben benieuwd hoe dit experiment gaat aflopen.
UMCG leidt de eerste statushouders op tot verpleegkundigen: ’Dit is een grote kans voor mij’

Tot verpleegkundige opgeleide statushouders aannemen in het ziekenhuis kan voor beide partijen uitkomst bieden, maar succes is verre van gegarandeerd. Het UMCG in Groningen denkt de winnende formule te hebben gevonden.

Toen Tülay Bolat nog in het asielzoekerscentrum (azc) in Hoogeveen zat, keek ze elke dag even omhoog naar het naastgelegen ziekenhuis Bethesda. ,,Ooit werk ik daar, zei ik dan tegen mezelf”, zegt Bolat, die in Ankara dertien jaar als verpleegkundige werkte. Maar hoe de om politieke redenen uit Turkije gevluchte moeder van drie dat ooit voor elkaar moest krijgen, daar had ze geen idee van. Ze sprak geen woord Nederlands. Waar je allemaal aan moet voldoen om in haar nieuwe land aan de slag te gaan, was haar onbekend.

,,En nu zit ik hier”, zegt Bolat, in redelijk Nederlands en met een glimlach op haar gezicht. Het is niet het ziekenhuis van Hoogeveen geworden, maar het UMCG in Groningen, op anderhalf uur reizen met de bus vanaf haar huidige woonplaats in Zuidoost-Drenthe. Begin deze maand is ze er begonnen als een van de acht statushouders met een zorgachtergrond die - in het ideale scenario - in een jaar tijd worden klaargestoomd tot BIG-geregistreerd verpleegkundige. Bolat: ,,Ik leer, ik werk. Dit is echt een grote kans voor mij.”

Niet opereren door gebrek aan verpleegkundigen
Het is niet alleen een kans voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, maar ook voor het ziekenhuis zelf, dat moeite heeft om geschikte mensen te vinden voor vacatures. ,,Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt chirurg Arthur Wijsmuller, die het traject Nieuwkomers in hun kracht bedacht. Tijdens pieken in de pandemie kon hij soms niet opereren, omdat er door ziekte en drukte op de covidafdeling geen IC-verpleegkundigen beschikbaar waren.

Het landelijke initiatief Extra handen voor de zorg leverde tijdens de pandemie zo’n 6300 extra (tijdelijke) zorgmedewerkers op om bij te springen. Maar statushouders (ons land telt meer dan 20.000 mensen met een permanente verblijfsvergunning) met een zorgachtergrond waren daar amper bij. ,,Dat vond ik gek. Uiteindelijk bleek het ook om veel meer mensen te gaan dan een druppel op een gloeiende plaat” zegt Wijsmuller. ,,Toen ben ik hier intern rond gaan vragen. Doen wij hier wat mee? Het antwoord was nee.”

Grote uitdagingen
Verschillende ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het het integreren van statushouders, maar met wisselend succes. De taal, de andere systemen en de werkcultuur vormen vaak te grote uitdagingen. Om nog maar te zwijgen over de BIG-registratie, die nodig is om in Nederland als zorgverlener aan de slag te gaan. ,,Het is voor statushouders een hele klus om deze registratie zonder hulp te verkrijgen”, zegt Petra Veltman, kernteamlid van het UMCG-traject.

Wijsmuller riep in een online vergadering de hoofdverpleegkundigen van het UMCG bijeen om te horen wie het wel zag zitten om statushouders met een zorgachtergrond te helpen op te leiden. Daarbij werd de chirurg bijgestaan door Astrid Bijl van het Amsterdam UMC, die al ervaring had opgedaan met integreren van deze werknemers in het ziekenhuis. Onder anderen Marieke van Rossum en Magda Ros, hoofdverpleegkundigen van de afdeling tuberculose en neurologie/neurochirurgie staken hun hand op.

,,Ik zag direct de meerwaarde”, zegt Ros. ,,Als je hier door het ziekenhuis loopt, dan valt een ding op: de mensen die hier werken zijn over het algemeen ontzettend wit. Dat was 22 jaar geleden toen ik hier kwam vanuit Amsterdam al zo en dat is sindsdien niet echt veranderd. Het lijkt me heel goed als we als organisatie meer divers worden.” Dat beaamt Marise Warner, van de werkgroep diversiteit en inclusie van het UMCG. Zij is namens de afdeling P&O vanaf het begin nauw betrokken bij de opzet.

Vacaturetekst in 15 talen
Eerst moest nog wel worden uitgezocht hoeveel statushouders met een zorgachtergrond er eigenlijk zijn in Noord-Nederland. Het UMCG stelde een vacaturetekst met vragenlijst op, die werd vertaald in vijftien verschillende talen, die vervolgens met hulp van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), UAF, de gemeente Groningen en Vluchtelingenwerk werd verspreid onder de doelgroep. Het UMCG nodigde 23 potentiële deelnemers met een tewerkstellingsvergunning uit voor een gesprek, van wie er uiteindelijk 8 geschikt genoeg werden bevonden. De gemeente Groningen financierde een 3,5 maanden durende cursus zorgjargon voor de geselecteerde groep. Ook kregen de deelnemers reguliere taalcursussen.

Andersom krijgen ook UMCG’ers die met de statushouders aan de slag gaan een cursus over waar je op moet letten bij het werken met collega’s uit bijvoorbeeld Pakistan en Eritrea. ,,Bij ons is ja altijd ja, maar in sommige culturen kan ja ook wel nee betekenen”, weet Ros. Op haar afdeling was het enthousiasme groot. Tien verpleegkundigen van neurologie/neurochirurgie staken hun hand omhoog bij de vraag wie buddy wilde worden van een van de vier statushouders die hier twee weken geleden aan de slag gingen.

Zeven dagen per week werken
,,Ze zijn ontzettend gemotiveerd”, zegt Ros. ,,Ik heb er één die letterlijk zeven dagen per week wil werken, zo blij is hij dat hij aan het werk kan. En ze hebben allemaal ervaring.” Op haar afdeling liggen mensen met neurologische aandoeningen, waarbij duidelijk communiceren door het zorgpersoneel extra belangrijk is. ,,De deelnemers spreken nog niet perfect Nederlands, dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat.”

Een van de statushouders op Ros’ afdeling is Aneeq Nazir (30), die vanwege zijn geloof vier jaar geleden Pakistan ontvluchtte. ,,Word je daar geboren als christen, dan heb je grote pech”, zegt Nazir, in uitstekend Nederlands. In zijn geboortestad Lahore werkte hij jarenlang op de IC. ,,Ik vond het geweldig. Toen ik hier kwam, kon ik niks doen. Ik dacht: waarom geven ze me geen kans? Ik raakte erg gefrustreerd van het nietsdoen. En toen las ik over dit traject. Ik wist direct dat dit voor mij gemaakt was. Ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. Nu is het aan mij om te slagen. Als ik uiteindelijk weer op de IC kom te werken, dan ben ik helemaal gelukkig.”

De nieuwe collega’s, de patiënten, de systemen, de medicijnen: alles is nieuw. ,,Het is heel veel allemaal. Echt niet makkelijk”, zegt Nazir na zijn eerste dagen. ,,Maar gelukkig helpt iedereen heel goed.”

Voorbeeld voor andere ziekenhuizen
Stap voor stap begeleidt Petra Veltman de deelnemers richting de gedroomde BIG-registratie. In het ideale scenario worden de deelnemers over een jaar al aangenomen op een reguliere vacature voor verpleegkundige in het UMCG of in een ander ziekenhuis. Meerdere centra hebben zich inmiddels bij hem gemeld om te kijken hoe het UMCG het aanpakt, zegt bedenker Wijsmuller. Er zitten al twee nieuwe lichtingen statushouders aan te komen die later dit jaar aan de slag gaan in het ziekenhuis.

Wieke Paulusma (D66) noemde het UMCG-traject woensdag in de Tweede Kamer als voorbeeld van hoe het integreren van statushouders in zorgorganisaties zou moeten. ,,Men ziet de meerwaarde. We denken dat we een succesvolle formule hebben bedacht, die goed te kopiëren valt naar andere klinieken”, zegt Wijsmuller. ,,Maar uiteindelijk moet het zich nog wel bewijzen.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85770
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Statushouders.

Bericht door Ariel »

Statushouder (39) verdacht van verkrachting dronken vrouw, die hem juist hielp met leren van taal

De vrouw hielp hem wegwijs te worden in Nederland. H. Al-R. (39) uit Noord-Jemen, voor zijn arrestatie bewoner van de asielboot in Gouda, wordt ervan verdacht dat hij de Goudse heeft verkracht. Toen ze dronken en dus weerloos was.

Zij hielp hem om de taal en de Nederlandse gebruiken onder de knie te krijgen. Op 26 september vorig jaar kwam hij langs om domino te spelen. Een vriend van hem was er ook, net als een buurvrouw van haar.

De vrouwen dronken thee, en gingen daarna over op de wijn die hij had meegebracht. Al-R. schonk steeds bij. Uit praktische overwegingen, zegt hij. De vier praatten over ‘de eerste levensbehoefte van de mens’, en over seks.

Toen de buurvrouw aan het einde van de avond vertrok, voelde het slachtoffer zich dronken. Al-R.’s vriend verklaarde hoe de mannen op het punt stonden om weg te gaan en dat het slachtoffer aanbood om de jassen te halen. Die hingen in de douche, nat van de regen. Al-R. en zij zouden samen naar de badkamer zijn gegaan om ze op te halen.

Koekjes
Volgens hem ging hij daar juist naartoe omdat hij dacht dat de vrouw hulp nodig had. Misschien moest ze overgegeven - van de wijn, thee en koekjes, zegt hij. Hij legde zijn hand op haar rug, en toen omhelsde en zoende ze hem, is zijn lezing. ,,Ze gedroeg zich als een meisje van 20.”

Hij zou haar - volgens hem op haar aandringen - alleen seksueel hebben aangeraakt met zijn vingers, haar borsten hebben gekust, en haar hebben gezoend. Terwijl hij zich niet tot haar aangetrokken zegt te voelen. Maar hij deed het toch: ,,Om haar niet te kwetsen”. En volgens zijn geloof mag hij geen seks hebben met andere vrouwen.

Slachtoffer
Maar zij omschrijft dat ze naar de wc ging en viel, en bijkwam op de badkamervloer. Ze voelde dat hij met zijn penis bij haar binnendrong. Hij stopte daarmee pas toen zij bij kennis kwam, verklaarde de vrouw. Meermaals zei ze vervolgens nee. Bij inwendig onderzoek wordt spermavloeistof gevonden. Zelf zegt Al-R. dat hij zijn broek niet heeft laten zakken.

Bevroren
De vrouw zegt haar onbevangenheid te zijn verloren. ,,Je zag dat mijn ogen open waren, maar dat ik bevroren op de badkamervloer lag. Je zei dat je alle Nederlandse regels kende, maar helaas deze niet. Ik verwacht het goede van de mens, zeker van iemand die als vluchteling aan alle kanten geholpen wordt.” Haar advocaat vraagt 10.000 euro schadevergoeding.

,,Ze betekende veel voor mij, ze was mijn familie in het buitenland”, reageert Al-R. En later, op de vraag hoe het met hem gaat: ,,De dood zou beter zijn.” Oktober 2021 kwam hij naar Nederland, hij heeft een vrouw en kinderen, die in Egypte wonen. In 2015 verliet hij Noord-Jemen voor Maleisië. Via Belarus kwam hij naar Nederland, waar hij een verblijfsstatus kreeg tot 2026.

Kwetsbare vrouw
De officier van justitie gaat ervan uit dat Al-R. wist dat de vrouw in de badkamer niet meer kon bepalen wat zij wilde. ,,Zelfs als mevrouw een bijdrage heeft geleverd aan het seksuele contact, doet dat niets af aan het strafbare feit. Ze stelde haar hart en huis open voor mensen die dat nodig hebben. Er was een vriendschap ontstaan. Daarvan heeft hij misbruik gemaakt.” Buiten haar dronkenschap is het op meerdere fronten een kwetsbare vrouw, geeft de officier aan. Zo heeft ze een neurologische afwijking. Het OM eist 40 maanden cel.

Advocaat Hans Verbeeke heeft een andere lezing: ,,Mevrouw heeft een gat in haar geheugen, een cruciaal deel van de avond, waarover cliënt uitvoerig verklaart.” En verder: ,,Alcoholgebruik zorgt er bij aangeefster voor dat ze dingen doet die ze anders niet doet.” Aannemelijker is het volgens Verbeeke dat zij het initiatief nam en zich dat niet kan herinneren. Volgens de advocaat is ze niet gepenetreerd.

Zijn cliënt vindt dat juist hem onrecht is aangedaan. ,,De politie is niet professioneel met mij omgegaan”, besluit Al-R. ,,En het gaat nu niet om de schade die ik heb opgelopen.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie