Nederland zeer gul met asiel

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Reddingsboei om asielstroom omlaag te krijgen

‘Steun binnen kabinet voor a- en b- vluchtelingen’

Met het invoeren van een asielstelsel met twee statussen hoopt het kabinet in strengheid te concurreren met de buurlanden. Duitsland en België maken namelijk wél onderscheid tussen a- en b-vluchtelingen.

De hervorming van het asielstelsel wordt in het kabinet gezien als de belangrijkste reddingsboei om op niet al te lange termijn de asielinstroom omlaag te krijgen. Dinsdag praten de betrokken bewindslieden hierover op het Catshuis.

De meeste maatregelen die worden overwogen duren jaren voordat ze effect sorteren, ook omdat ze in Europees verband moeten worden geregeld. VVD en CDA zijn vóór de invoering van een twee-statusstelsel. D66 blokkeert het idee vooralsnog niet, maar wil het plan wel toetsen aan wetgeving, internationale verdragen en aan de uitvoerbaarheid.

Inwilligingspercentages
Het kabinet kijkt met interesse en ongemak naar België en Duitsland, waar de inwilligingspercentages aanmerkelijk lager liggen. Krijgt in Nederland momenteel 85 procent van de asielzoekers te horen dat ze mag blijven, in België ligt dat percentage op 43 procent en in Duitsland mag 62 procent van de asielzoekers blijven. In de EU ligt het percentage voor alle nationaliteiten op gemiddeld 48 procent.

„Wij zijn extra aantrekkelijk omdat wij meer rechten toekennen aan migranten die eigenlijk maar kort zouden mogen blijven”, zegt een bewindspersoon.

Idee is om een a-status te verlenen aan vluchtelingen die persoonlijk of als lid van een groep worden vervolgd, bijvoorbeeld op grond van etnische achtergrond of politieke opvatting. Zij zouden permanent mogen blijven.

De b-status zou moeten gelden voor asielzoekers die niet rechtstreeks worden vervolgd, maar die bij terugkeer naar het land van herkomst wel gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat ze een burgeroorlog ontvluchten. Asielzoekers met een b-status zouden dan minder rechten hebben. Behalve geen permanent verblijf zouden ze bijvoorbeeld geen recht hebben op gezinshereniging.

Vreemdelingenwet
Nederland kende een asielstelsel met twee statussen tot de nieuwe Vreemdelingenwet van 2000. Sindsdien krijgen vreemdelingen allemaal dezelfde status. Europese wetgeving biedt lidstaten de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen directe en afgeleide bescherming.

Dat wil niet zeggen dat de maatregel zo gepiept is, zegt hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg van de Vrije Universiteit.

Nederland zal eerst de wet moeten aanpassen. Bovendien: „Het twee-statussysteem is niet voor niets afgeschaft. Het leidde tot rechtszaken van asielzoekers die een andere status wilden. Want als je uit een oorlogsgebied komt, kan het nog steeds zo zijn dat je persoonlijk wordt vervolgd. Al die extra juridische procedures leiden tot meer werk voor de IND, die het nu al amper kan bolwerken.”

Bovendien roept het onderscheid tussen a- en b-vluchtelingen ’vervolgvragen’ op, zegt Slingenberg. „Het Unierecht staat landen dan wel toe onderscheid te maken, maar als dat ertoe leidt dat bepaalde asielzoekers minder rechten krijgen – en dat zal wel de bedoeling zijn – dan kan dat weer in strijd zijn met mensenrechtenverdragen.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

VVD heeft bewust aangestuurd op kwakkelend asielbeleid met buigzaam lichtgewicht Van der Burg

Door NAUSICAA MARBE

Een van de vele betekenisloze kreten van dit kabinet is ’meer grip op migratie krijgen’. Staatssecretaris Eric van der Burg gebruikt die, partijleiders strooien ermee, woordvoerders asielbeleid ook. Voor de microfoon, in tweets, in opiniestukken: hun statements eindigen steevast met ’meer grip op migratie.’ Alsof dat iets haalbaars is. Alsof er een grip bestaat die beter kan. Die is er niet. Daarom moet zo’n gripleus de schijn van daadkracht ophouden.

Berusting in machteloosheid is er volop. Periodiek wordt gemeld hoeveel asielzoekers verwacht worden. Dit jaar 77.000, mogelijk meer. Een voldongen feit. Dat wordt gebracht als een weerbericht, als natuurverschijnsel waar je niets aan kunt doen. Sinds de enorme instroom van 2015 koos de overheid uiteindelijk voor berusting. Ja maar Erdogan, ja maar lastige buitengrenzen, ja maar EU-samenwerking lukt niet, ja maar Marokko saboteert. De verantwoordelijkheid lag altijd elders. Thuis is vrijwel niets gedaan om de cijfermatig bewezen aanzuigende werking van Nederland te beperken. De asielprocedure is hier makkelijker dan in andere EU-landen, de kans op inwilliging is ongekend groot. Rechters die zich over asielbeleid uitspraken, zetten het verdrag van Dublin buiten werking: Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar het eerste EU-land dat ze betraden, wanneer de opvang daar slechter geregeld is dan hier. Voor de rechters is de opvang hier in orde, van de rapporteurs van de EU krijgen we juist een onvoldoende. Maar laten we vooral doen alsof Ter Apel geen waarschuwing is.

Illegale migratie
Rechters maken van de aanzuigende werking jurisprudentie die illegale migratie faciliteert. Een internationaal verdrag dat een betere spreiding over de EU moet regelen wordt afgedaan. Andere keren krijgt de overheid juist een reprimande omdat die internationale verdragen schendt. Er valt geen peil op te trekken. Funest voor het draagvlak onder de bevolking en al helemaal voor enige ’grip’.

Nu wil het kabinet terug naar een oud asielstelsel dat twee statussen kende, waarbij vervolgde individuen permanent asiel kregen en groepen die oorlogen ontvluchten slechts tijdelijk asiel met minder rechten. Dat biedt een nuttig onderscheid, omdat het de uitstroom reguleert als er veilige tijden aanbreken. Maar ook dit beleid kan getorpedeerd worden door een rechter die het discriminerend vindt. De situatie is hier al zo uit de hand gelopen, met niet te huisvesten migranten en extra uitgaven van tientallen miljarden, dat zo’n wet slechts een druppel op de gloeiende plaat zou zijn.

De beloftes waarmee Rutte zijn morrende VVD de spreidingswet opdrong, namelijk dat hij de instroom zou aanpakken, hielden uiteraard geen stand. Het asielbeleid blijft een gok. Nederland zal een aanzuigende werking blijven houden zolang er kabinetten zijn die de asielinstroom niet willen inperken. De kleine coalitiepartner CU verliest juist graag alle grip op de werkelijkheid. „Ik ageer tegen de maakbaarheid”, sprak Don Ceder over de asielinstroom. Met andere woorden: het is een geschenk uit de hemel, de mens moet ervan afblijven. Maar als je tegen maakbaarheid ageert, zoek dan een ander beroep dan politicus.

Bij de blokkeerpartij D66 ligt het anders. Die partij levert de minister van Financiën die donders goed weet dat de jaarlijkse extra miljarden (recent berekende kosten) die naar vluchtelingen gaan, een dramatisch gat in haar budget slaan. Het is niet te betalen, tenzij je de inwoners van Nederland minder huisvesting, minder zorg, minder onderwijs en minder sociale zekerheid geeft en meer belasting laat betalen. Tenzij je ze dus behandelt als tweederangsburgers die je ongestraft kunt verwaarlozen. Volgens Kaag moeten we ’weer binnen onze marges’ gaan leven. Geen uitspattingen met geld dat je niet hebt. Dat geldt echter niet voor de bekostiging van de vluchtelingenstroom: daar is niets binnen de marges, simpelweg omdat het kabinet weigert marges op te stellen. (Economische) vluchtelingen komen D66 bovendien uitstekend uit, om zich te kunnen profileren tegen rechts. Dat is niet te verwarren met ruimhartigheid. Er zijn natuurlijk mensen voor wie iedereen hier welkom is. Zij hebben vast een groot hart en maken in hun huis en aan tafel altijd plaats voor een ander. Wat bij ze thuis kan, moet in het hele land kunnen. Maar ze beseffen niet dat een land niet functioneert als een zelfstandig huishouden met keuzes die anderen niet raken. In hun utopisch Nederland is er plek en geld voor iedereen, de grond en de voorzieningen zijn eindeloos rekbaar, de staatskas is bodemloos. Dat Nederland bestaat niet.

Humanitaire sprookjes
Van burgers kun je nog begrijpen dat ze humanitaire sprookjes koesteren. Van regeringen niet. Politieke ruimhartigheid die niet realiseerbaar is, is vals sentiment zonder daadkracht. Kwakkelend ’ruimhartig’ asielbeleid dupeert iedereen. Daar zitten we middenin, drijvend op het morele wrakhout van een machteloze coalitie die niets doen verwart met ’het goede doen’.

De VVD heeft hier bewust op aangestuurd door het buigzame lichtgewicht Eric van der Burg de asielportefeuille te geven. Als Amsterdamse wethouder riep hij schor ’hoe meer asielzoekers, hoe beter’. Zie hem nu spartelen. Maar hard tegen het beleid van Rutte en Kaag ingaan kan en durft hij niet. Het asieldossier interesseert het kabinet kennelijk geen zier. Het is maar een klontje ellende op de smeulende bestuurlijke puinhopen waarmee Nederland bezaaid is.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Asielinstroom bij ongewijzigd beleid niet meer te dragen

De nood is hoog en de opties zijn beperkt. Met dit gegeven voeren de meest betrokken bewindslieden deze dinsdag topoverleg over de kwestie die de coalitie verdeeld houdt: asielmigratie. „We moeten nu iets”, verzucht een betrokken minister, zowat ten einde raad. De instroom dreigt bij ongewijzigd beleid zo ver toe te nemen dat ze niet meer te dragen is, zowel maatschappelijk als financieel.

’Nu’ is een rekbaar begrip in de Haagse werkelijkheid, zeker op het juridisch mijnenveld van asiel, waar politieke wensen vaak stranden bij de rechter of op de uitvoering. Neem de hartenkreet van CDA-minister Hugo de Jonge om immigratie ’voorspelbaar’ te maken. „Kijk naar Canada. Daar gaan ze uit van voorziene aantallen.” Welke streefcijfers Nederland zou moeten hanteren, durfde hij niet te zeggen. Wel dat jaarlijks tachtigduizend immigranten ’te veel’ was.

Fictief scenario
Inmiddels blijkt uit berekeningen van het kabinet dat over vijf jaar 80.000 asielmigranten geenszins een fictief scenario is, maar dat 70.000 aannemelijk is. Dat wil zeggen: als het kabinet niks doet. Het hanteren van streefcijfers voor asiel is zowel door de Adviesraad Migratie als binnen het kabinet al afgeserveerd als onuitvoerbaar en onrealistisch. Om de vergelijking met Canada te maken: dat land krijgt vanwege z’n ligging amper asielmigranten die zich over de landsgrens melden. Het kan dus heel gericht vluchtelingen opnemen uit de kampen van de VN of rechtstreeks uit de landen van herkomst.

Voor de meeste maatregelen waarvan effect wordt verwacht, kijkt het kabinet naar de EU. Die heeft bewezen onder grote druk wel degelijk in staat te zijn de instroom te beperken. Neem de Turkijedeal in 2015 en de reactie op het over de grens zetten van migranten door Wit-Rusland. Alleen liggen de belangen van de lidstaten meestal te ver uiteen voor dergelijk eensgezind optreden. Bovendien neemt het tijd in beslag die het kabinet niet heeft. Het wil ’nu’ de instroom beperken.

Dus stoft het beleid af dat het zelf jaren geleden met goede redenen had afgeserveerd. Het toont aan hoe hoog de nood is en hoe beperkt de opties zijn.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Noodopvang 142 euro per dag per persoon

Asielsector peperduur: hotel Kijkduin topje van de ijsberg

De kosten van de asielopvang zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld naar 1.5 miljard euro, meldt het COA. Een van de redenen: noodopvang zoals het hotel in Kijkduin waar tijdelijk 120 asielzoekers verblijven. Dat peperdure hotel is slechts het topje van de ijsberg.

„We doen dit zeker niet voor ons plezier”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de noodgreep om tot 120 asielzoekers onder te brengen in een hotel in Kijkduin. De kamers zijn tot begin januari beschikbaar om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daar zit wel een flink prijskaartje aan: wie de gemiddelde noodopvangkosten van 142 euro per dag per asielzoeker neemt, komt uit op een kostenpost van zo’n 700.000 euro.

Topje van de ijsberg
Het hotel in Den Haag is slechts het topje van de ijsberg, want momenteel zitten zo’n 23.000 asielzoekers in een noodopvanglocatie. Door de snelle groei van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en het gebruik van duurdere locaties stegen de kosten van de asielopvang van het COA van circa 725 miljoen euro in 2021 naar meer dan 1,5 miljard euro in 2022. Dat blijkt uit het nieuwe financiële verantwoordingsverslag van de organisatie.

Het opvangen, voeden, verzorgen en begeleiden van een asielzoeker kost in een normale situatie 27.100 euro per jaar. Een hoop geld, maar veel minder dan de 53.400 euro die een (crisis)noodopvangplek tot dusver per jaar kost, zoals een hal, hotelvleugel of cruiseschip.

Tijdelijke vastgoedplekken vinden is duur in de krappe markt, schrijft het COA, en het verplaatsen van asielzoekers loopt ook aardig in de papieren. „Bovendien hebben veel (crisis)noodopvanglocaties geen kookvoorzieningen, waardoor we genoodzaakt zijn duurdere kant-en-klare maaltijden in te kopen.”

Hotels
Momenteel heeft het COA 46 hotels in gebruik voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het COA zegt hotels ook als potentiële plek te zien om statushouders te plaatsen: een groep van 16.000 asielzoekers met verblijfsvergunning houdt een plek vast in een asielzoekerscentrum omdat gemeenten geen huis voor ze kunnen vinden.

„Het stokt in de keten”, klinkt het. Symptomatisch is Ter Apel, waar de asielzoekersprocedure begint. De 2.000 plekken daar zijn al wekenlang gevuld, waardoor bijvoorbeeld de wachtruimte van de IND wordt gebruikt als noodopvang.

Er zijn bovendien zo’n 1500 ’ongeregistreerde asielzoekers’: nadat zij aankwamen in een vol Ter Apel, werden ze naar tijdelijke locaties gebracht. Als er weer ruimte is om de aanmelding te starten, worden ze naar Ter Apel gereden. „Dat is best een gedoe allemaal”, zegt de woordvoerder.

Spreidingswet
De hoop bij het COA is dat de spreidingswet, die in de Eerste Kamer ligt, doorgang vindt. In dat geval worden alle gemeenten gedwongen een deel van de asielopvang te regelen. „Als die wet er komt, zouden onze kosten veel lager zijn. Dan moet je wel eerst investeren in nieuwe locaties, maar dat is tenminste een duurzame uitgave, in tegenstelling tot die uitgaven aan hotels.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 51907
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Mahalingam »

Het opvangen, voeden, verzorgen en begeleiden van een asielzoeker kost in een normale situatie 27.100 euro per jaar. Een hoop geld, maar veel minder dan de 53.400 euro die een (crisis)noodopvangplek tot dusver per jaar kost, zoals een hal, hotelvleugel of cruiseschip.
Ter vergelijking De AOW voor een alleenstaande die zijn hele leven gewerkt heeft is zo'n 16.000 per jaar. Maar dat is tijdelijk. Die asieligen kunnen hun hele leven in de steun blijven hangen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 2430
Lid geworden op: do apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Pizzaman »

Mahalingam schreef:
di nov 28, 2023 7:43 pm
Het opvangen, voeden, verzorgen en begeleiden van een asielzoeker kost in een normale situatie 27.100 euro per jaar. Een hoop geld, maar veel minder dan de 53.400 euro die een (crisis)noodopvangplek tot dusver per jaar kost, zoals een hal, hotelvleugel of cruiseschip.
Ter vergelijking De AOW voor een alleenstaande die zijn hele leven gewerkt heeft is zo'n 16.000 per jaar. Maar dat is tijdelijk. Die asieligen kunnen hun hele leven in de steun blijven hangen.
Je vergeet nog wel de kosten mee te rekenen voor de criminaliteit.
90% van de gevangenissen wordt gevuld door 5% van de bevolking.

NB ik zie ook niet veel AOW-ers in de nor, maar ik kan het natuurlijk mis hebben. :nietverstaan:
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.
Mahalingam
Berichten: 51907
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Mahalingam »

Asieligen mogen maar 24 weken per jaar werken. Hoe komen de boven ons gestelden op dat getal?
Omdat daar een grens ligt voor recht op werkeloosheidsuitkeringen e.d.
Zodoende worden ze ongelijk behandeld en dat mag in Europa niet.
Asielzoekers mogen voortaan onbeperkt werken, oordeelt hoogste rechter. De Nederlandse regels bleken onwettig

De hoogste bestuursrechter bevestigt eerdere uitspraken dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Het kabinet past de regels daarom aan.

Een van de grootste belemmeringen voor asielzoekers om in Nederland te kunnen werken, is van tafel. Asielzoekers mogen per direct langer dan 24 weken per jaar werken, na een belangrijke uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde woensdag dat de zogeheten 24-weken-eis, die asielzoekers verhinderde om in een jaar langer dan die periode te werken, onwettig is.

Het demissionaire kabinet past de regels per direct aan naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Dat betekent dat asielzoekers direct langer mogen werken, mits hun asielaanvraag hier minstens zes maanden in behandeling is. Die drempel blijft voor asielzoekers bestaan.

Volgens minister Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid) schept de uitspraak duidelijkheid voor asielzoekers die graag meer willen werken. “Zij leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller. Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben”, aldus Van Gennip.

In Nederland verblijven tienduizenden asielzoekers die langer dan zes maanden wachten op hun procedure. Slechts een paar procent van die groep werkt al. Asielzoekers hebben hier veel moeite om een baan te vinden, omdat ze alleen tijdelijk werk mogen doen. Twee lagere rechtbanken in Arnhem en Utrecht oordeelden eerder dit jaar al dat die beperking in strijd is met het Europees recht. De Raad van State bevestigt die uitspraken nadat uitkeringsinstantie UWV in hoger beroep was gegaan.

Geen aantrekkelijke werknemer


De bestuursrechter stelt vast dat de Europese Opvangrichtlijn lidstaten van de Europese Unie verplicht asielzoekers een effectieve toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Asielzoekers hebben recht op eerlijke kansen. Daarvan is door de 24-weken-eis in Nederland geen sprake, constateert de Raad van State. ‘De eis maakt van de asielzoekers geen aantrekkelijke werknemer. De investering is voor werkgevers te groot’, stelt de Raad van State vast.

Voorstanders willen met de 24-weken-eis voorkomen dat asielzoekers het idee krijgen dat ze recht hebben op permanent verblijf in Nederland, of op een uitkering. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid blijkt dat door het verruimen of opheffen van de 24-weken-eis inderdaad de kans op het recht op een uitkering kan ontstaan. Maar daar hebben asielzoekers dan ook zelf aan bijgedragen, met de afdracht van sociale premies. Zodra een asielzoeker niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld omdat de asielaanvraag is afgewezen, vervalt het recht op uitkeringen.

Het UWV laat in een reactie weten dat het ‘tevreden’ is met de uitspraak. ‘Dit zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland en kan ook verlichting brengen op de arbeidsmarkt’, aldus de instantie. Het UWV had zich al voorbereid op dit scenario en staat klaar om werkvergunningen te verlengen.

‘Werken draagt bij aan de rust op opvanglocaties’


Het landelijk opvangorgaan voor asielzoekers (Coa) pleit al langer voor het afschaffen van werkobstakels voor asielzoekers. Bestuurslid Joeri Kapteijns noemt het ‘goed nieuws’ dat asielzoekers nu langer mogen werken. Werken is volgens het Coa belangrijk voor de integratie van asielzoekers, geeft betekenis aan hun leven en draagt bij aan de rust en leefbaarheid op opvanglocaties.

Werkende asielzoekers dragen bovendien verplicht bij aan de bekostiging van hun opvang in Nederland. Die bijdrage kan oplopen tot honderden euro’s per maand, in een tijd dat de kosten voor asielopvang in Nederland hard stijgen. Dinsdag werd bekend dat het landelijke opvangorgaan Coa vorig jaar 1,5 miljard euro spendeerde, onder meer aan dure noodopvang in hotels en op schepen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021.
https://www.trouw.nl/binnenland/asielzo ... ~b9e8672a/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

"Op dit moment zitten zo’n 16.000 statushouders - mensen die al een verblijfsvergunning hebben - in azc’s te wachten op definitieve woonruimte. " Tja, op dit moment zitten ook een paar honderden duizend jongeren te wachten op een woning zodat ze een gezin kunnen stichten.
Noodkreet Van der Burg: opvang nodig voor 4000 asielzoekers

Nog dit jaar moeten er opvangplekken komen voor 4000 asielzoekers en statushouders. Die noodoproep heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdagochtend gedaan aan provincies en gemeenten. „We hebben nu wel een probleem”, stelt Van der Burg.

Volgens de staatssecretaris is de instroom van asielzoekers de laatste tijd aanzienlijk hoger dan verwacht. „In september hadden we de hoogste instroom in zeven jaar”, zegt hij. „Normaal gesproken zouden we nu een lagere instroom moeten hebben, maar dat zien we niet. Het aantal asielzoekers dat vanuit Italië deze kant op komt, is nog steeds extreem hoog. We hebben nu wel een probleem.”

Daarom heeft Van der Burg vrijdagochtend een oproep gedaan aan provincies en gemeenten om acuut opvangplekken vrij te maken. „Tussen vandaag en 31 december moeten we 4000 mensen een dak boven hun hoofd bieden.” Dat aantal komt overeen met de wekelijkse instroom van zo’n duizend asielzoekers op dit moment.

Plekken voor statushouders
Volgens de staatssecretaris hoeven gemeenten niet enkel asielzoekers op te nemen: het is ook goed als er meer plekken komen voor statushouders. Op dit moment zitten zo’n 16.000 statushouders - mensen die al een verblijfsvergunning hebben - in azc’s te wachten op definitieve woonruimte. Als zij uit de asielopvang vertrekken, komen er plekken vrij voor nieuwe asielzoekers.

Deze week bleek al dat de situatie in Ter Apel – waar asielzoekers zich moeten melden – nijpend is. Afgelopen dinsdag concludeerde de inspectie Justitie en Veiligheid na een bezoek dat de maximale bezetting met honderden mensen wordt overschreden. Daarmee kan niet voldaan worden aan de meest ’basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad’, aldus de inspectie.
De IND maakt maandelijks een rapport over de asielaanvragen in Nederland en Europa: de Asieltrends. De rapportages zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Tegen de tijd dat je voor een paar duizend asielzoekers een huis hebt gevonden , hebben we het zelfde aantal huizen, of misschien wel meer, nodig om de volgende instroom van een woning te voorzien.
Er komt geen eind aan.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 2430
Lid geworden op: do apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Pizzaman »

Ariel schreef:
vr dec 08, 2023 3:59 pm
Tegen de tijd dat je voor een paar duizend asielzoekers een huis hebt gevonden , hebben we het zelfde aantal huizen, of misschien wel meer, nodig om de volgende instroom van een woning te voorzien.
Er komt geen eind aan.
Klopt, en dan maar zeiken dat de allochtone bevolking zich niet genoeg voortplant.
Nou, die zorgen in het algemeen zelf voor hun kinderen en dergelijke.

Als het hier ook in de mode komt veel kinderen van willekeurige (BBC) one-night stands te krijgen
waar dan de maatschappij verder wel voor zorgt en de kosten betaalt... :thinking:
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Weer komen er meer asielzoekers binnen dan vorig jaar

Nederland blijft veel asielzoekers binnenkrijgen. De instroom was ook vorige week aanzienlijk hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Ongeveer 1200 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. In dezelfde week vorig jaar registreerde Nederland zo’n negenhonderd asielzoekers. Voor de tiende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben sinds begin oktober ongeveer 13.000 mensen asiel aangevraagd. In dezelfde weken vorig jaar ging het om 10.500 mensen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

Vorig jaar waren de maanden oktober en november ook druk, maar in december nam de instroom toen af en werd het iets rustiger. Nu gebeurt dat nog niet.

Sinds het begin van dit jaar waren er ruim 47.000 asielaanvragen, meer dan vorig jaar rond deze tijd. Nog een jaar eerder, in 2021, waren er in de eerste 49 weken van het jaar ongeveer 34.400 asielaanvragen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Najaarspiek asielzoekers door komst kinderen


AMSTERDAM - Door een grote najaarspiek zijn er in 2023 meer asielzoekers naar Nederland gekomen dan vorig jaar. Het is zelfs het drukste asieljaar sinds 2015. Dat komt onder meer door een flinke aanwas van kinderen die zonder hun ouders in Ter Apel arriveren.

Vorige week klopten 1200 mensen aan in Nederland voor een asielaanvraag, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het zijn zowel mensen die een nieuwe asielaanvraag doen als mensen die hopen in aanmerking te komen voor gezinshereniging.

Er kwamen tot dusver bijna 50.000 asielzoekers naar Nederland. Dat is meer dan vorig jaar, toen het CBS de komst van 46.460 asielzoekers noteerde. Met nog een week te gaan is 2023 zelfs het drukste asieljaar sinds 2015, toen er door het uitbreken van de oorlog in Syrië grote mensenstromen op de been kwamen. Oekraïners hoeven geen asielprocedure te volgen en zitten niet in deze cijfers.

Koudere maanden
Normaal gesproken neemt het aantal nieuwe asielzoekers af in de koudere maanden, maar dit jaar is dat niet het geval. Al twaalf weken op rij wordt de asielinstroom van vorig jaar overtroffen. Het is een van de redenen waarom het aanmeldcentrum in Ter Apel zo overvol is geraakt.

Veruit de meeste asielzoekers komen uit Syrië, blijkt uit het maandrapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Tot en met november had 39 procent van de instromers de Syrische nationaliteit. Daarna volgen Turkije, Jemen, Eritrea, Somalië en Algerije.


Een opvallende trend is de grote stijging van het aantal ’amv’ers’ – alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In 2021 kwamen er 2191 minderjarige asielzoekers zonder hun familie naar ons land, in 2022 verdubbelde dat aantal. Dit jaar gaat het zelfs om zo’n 6000 kinderen.

"De meeste asielzoekers komen uit Syrië"
Er zijn signalen dat het een tactiek is om de asielprocedure sneller te doorlopen, schetst de IND. „Het lijkt erop dat steeds meer gezinnen er bewust voor kiezen om een kind vooruit te sturen om asiel aan te vragen.”

Meestal hebben de kinderen familie in het land van herkomst, waar ze snel na aankomst in Nederland een gezinsherenigingaanvraag voor doen. Die komen, als de asielaanvraag van het kind is goedgekeurd, in veel gevallen volgend jaar naar Nederland. De IND zet extra medewerkers in om de stijging van het aantal kindasielzoekers te ondervangen.

Projecten
De drukte op plekken als Ter Apel is voorlopig nog niet voorbij. Volgend jaar komen er tussen de 49.000 en 76.000 asielzoekers naar Nederland, volgens een prognose van de overheid. Het COA verwacht 1 januari 2025 96.000 opvangplekken nodig te hebben. Ook andere Europese landen hebben te maken met een hoge instroom. Met een nieuw EU-akkoord moet er voortaan strenger worden opgetreden aan de Europese buitengrenzen.

Nationaal beleid om iets te doen aan de asielinstroom wordt pas verwacht als er een nieuw kabinet is. In de zomer viel het kabinet namelijk na onenigheid over maatregelen om de instroom te beperken. VVD, D66, CDA en CU steggelden vooral over de beperking van gezinshereniging, waarna het kabinet viel en er een streep ging door het complete pakket maatregelen. Wel wordt het plan om asielzoekers verplicht te spreiden door het land begin januari behandeld door de Eerste Kamer.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Nederland aantrekkelijk eindstation voor asielzoekers? ’Regelingen mogen wel wat soberder’

Met een aanhoudende hoge instroom klinkt in de Tweede Kamer steeds luider de roep om Nederland niet langer aantrekkelijker te maken als bestemming voor asielzoekers dan ons omringende landen. De landelijke politiek blijkt daar met wat aanscherpingen zelf al stappen in te kunnen zetten, door bijvoorbeeld minder scheutig geld en rechtsbijstand te verstrekken. „Nederland mag het gezonde verstand wel wat meer op de voorgrond stellen”, zegt BBB-Kamerlid Mona Keijzer.

Zelfs nu de omstreden spreidingswet voor asielopvang is aangenomen, wordt het komend voorjaar weer spannend of er voldoende opvangplaatsen zijn voor asielzoekers. Dwang is pas volgend jaar mogelijk, terwijl veel tijdelijke contracten aflopen en de instroom hoog blijft. Bovendien duurt het nog even voordat de effecten van een Europese asieldeal zichtbaar worden, als dat al gebeurt. Het werpt opnieuw de vraag op hoe Nederland zelf meer grip kan krijgen op migratie, dus ook op het politiek gevoelige onderdeel asielmigratie.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ziet ook dat Nederland aantrekkelijker is als eindstation, maar merkt daarbij op dat migranten dat niet al in het land van herkomst bedenken. Als ze eenmaal in Europa zijn, speelt het volgens hem wel een rol dat Nederland in sommige opzichten gunstigere regelingen en voorzieningen kent dan enkele andere landen. Volgens de VVD-bewindsman is het voor migranten van belang dat ergens al veel landgenoten wonen. Ook de taal speelt een rol bij de afweging. Zo zijn Franstalige landen aantrekkelijker voor Noord-Afrikaanse migranten die goed Frans spreken.

Nederland kent één asielstatus
En toekomstmogelijkheden zijn voor asielmigranten van belang. „Daarin scoort Nederland op sommige punten beter”, zei Van der Burg onlangs. „Het aspect van de toekomstmogelijkheden kan zitten in het asielproces en in het voorzieningenniveau.” Hij ziet dat ons land op drie onderdelen meer mogelijkheden biedt voor migranten. Dat zijn bovendien onderdelen waarover wij zelf gaan en die dus niet vanuit Brussel worden voorgeschreven.

In Nederland kennen we op dit moment maar één asielstatus, terwijl Duitsland bijvoorbeeld twee verschillende statussen kent. Het inmiddels demissionaire kabinet wilde daarin verandering brengen, maar dat ging van tafel nadat het kabinet was gevallen om onenigheid over gezinshereniging. Van der Burg merkt op dat er nog altijd een belangrijk verschil is met landen die onderscheid maken tussen asielstatussen.

Er kan onderscheid worden gemaakt als iemand gevaar loopt door persoonlijke kenmerken. „Je bent bijvoorbeeld christen of lhbti’er; er is iets in jouw zijn, om het zo maar even te zeggen. Die mensen krijgen dan de ene status”, legt Van der Burg uit. „Die is permanent, want jouw zijn verandert niet. Mensen die vluchten voor oorlog, krijgen een andere status, bijvoorbeeld ’B-status’ genoemd. Die is dan gekoppeld aan de duur van de oorlog. Dat kennen wij niet. Voor bepaalde mensen is het dus aantrekkelijker om naar Nederland te komen omdat er hier één status is.” De keuze om voor een zogeheten ’tweestatusstelsel’ te gaan, is aan een nieuw kabinet, vertelt de staatssecretaris.

’Permanente verblijfsvergunning na vijf jaar’
Maar er zijn nog twee belangrijke verschillen met sommige andere Europese landen. „Wij geven na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning”, legde Van der Burg eerder uit. „Dat hoeft niet, op basis van Europese regelgeving. Ook daarvan zeg ik: het kabinet gaat daaraan nu niets meer doen. Maar dat hoeft dus niet.”

En in Nederland subsidiëren we rechtsbijstand ook al in de beslisfase, dus als een asielmigrant een verhaal vertelt op basis waarvan diegene denkt asiel te verdienen. „Er zijn ook landen waarin dat niet gebeurt, omdat men zegt: in de beslisfase gaat het om het vertellen van je verhaal en daarbij heb je geen advocaat nodig, want je bent wie je bent en je verhaal is je verhaal.”

In Nederland krijgen migranten ook in het beginproces een advocaat, legt Van der Burg uit. „Die je kan adviseren over hoe je je verhaal vertelt, hoe je de procedure kunt doorlopen et cetera. Ook dat is een verschil.” Omdat die adviezen bij het vertellen van een verhaal er ook op gericht kunnen zijn om meer kans te maken, terwijl iemand eigenlijk geen recht zou hebben op asiel. Asielzoekers krijgen in Nederland veel vaker asiel dan in andere Europese landen, bleek recent uit onderzoek.

Ook voorzieningen verschillen
Maar ook de voorzieningen verschillen. Duitsland introduceert een betaalkaart waarmee asielzoekers alleen in Duitsland zelf kunnen betalen. De reden is dat contant geld daar een aanzuigende werking leek te hebben op asielmigranten met kansloze aanvragen. Volgens het COA krijgen asielzoekers in Nederland een betaalkaart waarmee ook in het buitenland kan worden betaald, en waarmee geld kan worden opgenomen. „Wat mij betreft moet Nederland het Duitse voorbeeld volgen, om te voorkomen dat wij hiermee aantrekkelijker worden dan Duitsland”, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

„De huidige aantallen asielaanvragen zijn niet houdbaar”, vindt ook NSC-Kamerlid Caspar Veldkamp. „We moeten stappen maken om te zorgen dat de instroom omlaaggaat, anders blijft het dweilen met de kraan open. Uiteraard moet dat op humane wijze, zodat degenen die echt bescherming nodig hebben, die ook kunnen krijgen. Regelingen die Nederland aantrekkelijker maken dan onze buurlanden, mogen wel wat soberder.”

Ook BBB-Kamerlid Keijzer wil dat in Nederland wordt gekeken naar het Duitse voorbeeld om uitsluitend binnen de eigen landsgrenzen te kunnen betalen met een kaart. Dat moet voorkomen dat migranten voor financieel gewin komen, om vervolgens in een ander EU-land hun geluk te beproeven. Het COA verstrekt asielzoekers uit veilige landen op dit moment al maaltijden en noodzakelijke producten in natura. Maar dat gebeurt alleen tot de migranten daartegen in beroep gaan: dan krijgen ze alsnog een betaalkaart waarmee ook in het buitenland kan worden betaald.

Bij partijen die tot deze week aan de formatietafel zaten, klinkt sympathie voor versobering van regelingen die Nederland aantrekkelijker maken, maar ze hebben onderling eerst andere problemen op te lossen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

Gezellig. We kunnen weer een nieuwe asielzoekster verwelkomen. Ze heet Muna, en ze komt uit Jemen, en na een moeilijke reis van zeven maanden is ze eindelijk hier.

Nu maar duimen dat deze vrouw niet dezelfde lijdensweg moet ondergaan als haar landgenoot Mutaz die al maanden in onzekerheid zit omdat hij na 6 maanden nog steeds geen huis heeft, maar er wel recht op heeft.

Zet hem op Muna... Neem net als Mutas geen genoegen met een flexwoning, want ook jij hebt recht op een eengezinswoning.
Muna (38) uit Jemen komt aan in overvol Ter Apel. 'Het was een moeilijke reis maar ik ben er. Eindelijk'

Een dag voordat het COA het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de 2000 moet zien te krijgen, komen er ook nog gewoon nieuwe vluchtelingen aan. Een daarvan is Muna uit Jemen. „Alles wat ik wil, is een veilig land.”

Alles lijkt deze week bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te draaien om de aantallen: 2200, 2100, 2000. Op last van de rechter mag het asielzoekerscentrum vanaf woensdag (middernacht) niet meer dan tweeduizend vluchtelingen opvangen. Al dagen gaat het om de vraag: lukt het wel of lukt het niet?

Dat achter de cijfers echte mensen zitten, zie je pas aan de poort van het aanmeldcentrum. Daar komen de asielzoekers aan, sommigen met hun hele hebben en houden. Opvangplekken zijn er nog steeds te weinig, maar de instroom gaat door. Vorige week werden 900 asielaanvragen gedaan in Nederland, ongeveer evenveel als in de weken hiervoor.

Om kwart voor één op maandagmiddag stopt de speciale asielbus uit Emmen in Ter Apel. Een ouder echtpaar uit Damascus, de man met glazen oog, wordt door een jonge landgenoot geholpen met de koffers. Ze volgen hem schuchter naar het kantoortje van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Een vrouw met roze hoofddoek stapt uit de bus, aan haar hand een roze rolkoffer. Voordat ze zich gaat aanmelden bij de IND probeert ze nog even haar handen te wassen met een flesje water. Ze heet Muna, is 38 jaar en komt Jemen. Zeven maanden is ze onderweg geweest, zegt ze. „Het was een moeilijke reis. Maar ik ben er. Eindelijk.”

Afbeelding

Dat het aanmeldcentrum hier in Ter Apel overvol zit, en dat de rechter een boete heeft opgelegd voor als er te veel mensen zijn zoals zij: het zijn de minste van haar zorgen. „Ik ben de oorlog ontvlucht. Alles wat ik wil, is een veilig land.”

Toch zal Muna snel te maken krijgen met de drukte. Wat zij niet weet is dat er daar, aan de andere kant van het hek, door het COA naarstig wordt gezocht naar opvangplaatsen in het land. Maandag verblijven er nog 2200 asielzoekers in Ter Apel, woensdag zouden dat er 2000 moeten zijn. Maar maandagochtend wordt ook bekend dat de noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg van 9 februari nog geen extra plekken heeft opgeleverd.

Voor Muna zal het betekenen dat ze de komende dagen waarschijnlijk regelmatig in de bus zit. ‘s Nachts naar de tent in Tweede Exloërmond, overdag weer naar Ter Apel. Als ze geluk heeft kan ze ergens anders in Nederland terecht in een noodopvanglocatie, maar de kans dat ook die binnenkort weer sluit is aanzienlijk. Uit cijfers van Trouw blijkt maandag dat van 180 noodlocaties het contract afloopt in 2024. Dat zou betekenen dat er 24.000 asielplekken verloren gaan, terwijl er juist meer dan 30.000 extra nodig zijn.

Daarbij komt nog de onzekere situatie van de derdelanders uit Oekraïne. Vanaf 4 maart hebben zij geen recht meer op opvang in Nederland, omdat zij niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het zou kunnen dat een groot deel van deze groep van ongeveer 3000 mensen alsnog asiel gaat aanvragen in Nederland en dus in Ter Apel terechtkomen.

Deze maandagmiddag meldt zich in ieder geval één derdelandersgezin. Gevlucht uit Oekraïne, afkomstig uit Syrië. De man is al twee jaar aan het werk in Nederland, vertelt hij. Hij neemt zijn vrouw, peuter en baby mee naar Ter Apel in de hoop om papieren te krijgen voor een langdurig verblijf.

Ook zij gaan het kleine kantoortje van de IND binnen, het allereerste meldpunt voor de hekken van het aanmeldcentrum. Van daaruit worden ze verwezen naar de wachtkamers achter de hekken, daar waar de eerste registratie plaatsvindt. Het zijn die wachtkamers waarin in december nog honderden asielzoekers noodgedwongen sliepen. Een situatie die door de inspectie als onveilig en onhygiënisch werd bestempeld.

Niemand mag meer in de wachtkamers slapen, niemand mag in tenten of andere provisorische onderkomens op het terrein slapen, want dan overschrijdt het COA de afgesproken limiet van 2000 bewoners. Maar om mensen dan maar buiten te laten liggen, is na de dramatische zomer van 2022 ook geen optie meer, en al helemaal niet in februari. Wat er dán moet gebeuren met net aangekomen vluchtelingen, weet een dag voor de deadline nog steeds niemand.

Voor Muna is de grond onder haar voeten voorlopig het enige dat telt. Haar grijze gympies staan op Nederlandse bodem. „Dit is mijn droom.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

:shock: Nee, nee, nee...
Weer vier mensen weg uit Gaza met hulp Nederlandse overheid

Vier mensen hebben vrijdag met behulp van de Nederlandse overheid Gaza verlaten via de grensovergang bij Rafah. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, die in contact stond met hen. "Het gaat om mensen met een positief besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het kader van gezinshereniging."

Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Egypte hebben de vier bij de grens opgevangen. Ze worden naar de hoofdstad Caïro gebracht, van waaruit ze doorreizen naar Nederland. Dat gaat ergens de komende dagen gebeuren, aldus het ministerie.

BuZa heeft nog steeds contact met "een tiental mensen" in Gaza die het gebied willen verlaten. "Dat zijn mensen met een Nederlands paspoort, hun kerngezinsleden, mensen met een Nederlandse verblijfsstatus en mensen die een positief besluit van de IND hebben in het kader van gezinshereniging."

Deze maand hielp het ministerie ook al zeventien andere mensen om Gaza te verlaten. In totaal zijn met hulp van de Nederlandse overheid meer dan tachtig mensen uit Gaza vertrokken.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89504
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nederland zeer gul met asiel

Bericht door Ariel »

:no1: Heel heel zorgelijk. Ik wil ze niet.
Aantal asielaanvragen blijft stabiel op hoog niveau

Ook vorige week hebben ongeveer negenhonderd mensen in Nederland asiel aangevraagd. Dat is vergelijkbaar met het aantal aanvragen in de weken ervoor. Het aantal ligt wel duidelijk hoger dan in vorige jaren.

In de eerste acht weken van het jaar waren er ongeveer 7500 asielaanvragen, gemiddeld ruim negenhonderd per week. Vorig jaar waren er na acht weken ongeveer 5600 aanvragen binnen en het jaar ervoor circa 5200. In de jaren ervoor bleef het aantal aanvragen in de eerste acht weken van het jaar steeds ruim onder de 5000.

Bij de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie