Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Vr Dec 27, 2019 2:40 pm

Asielopvang staat steeds meer onder druk

Er zijn komend jaar duizenden extra bedden nodig voor asielzoekers omdat de opvangcentra in Nederland propvol zitten. Door de overlast die een deel van die bewoners veroorzaakt, twijfelt een aantal gemeenten openlijk aan het openhouden van die centra. Hierdoor dreigen de tekorten aan plekken nog verder op te lopen.

De discussie over een mogelijke voortzetting van het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk liep in oktober hoog op. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had gevraagd om een verlenging en het college van burgemeester en wethouders was daar al mee akkoord gegaan. De gemeenteraad stak hier echter een stokje voor, omdat hij de buik vol had van overlastgevende asielzoekers.


Spoiler! :
De gemeente had al eerder onderzoek laten uitvoeren naar het hinderlijke gedrag van bewoners van de opvanglocatie in Oisterwijk. Hieruit bleek dat een groepje minderjarige asielzoekers uit Noord-Afrika het verziekt voor de rest.

Volgens dat onderzoek zien omwonenden de politie ’meerdere malen per dag’ uitrukken naar het azc. De hinder bestaat vooral uit geluidsoverlast en criminaliteit. Daarbij gaat het volgens bewoners om winkeldiefstallen, stelen van fietsen, zakkenrollerij en (poging tot) inbreken in woonhuizen.

Hakken in het zand
De overlast was voor de raad de reden om de hakken in het zand te zetten. Een meerderheid voegde zich achter een motie die de gemeente oproept om veiligelanders uit de opvanglocaties te weren, omdat die groep verantwoordelijk is voor de meeste overlast.

De gesprekken tussen het COA en de gemeente lopen nog. Begin 2020 wordt de nieuwe overeenkomst aan de gemeenteraad gepresenteerd en daaruit moet blijken of het COA toegeeft aan het verzoek om de groep kansloze asielzoekers uit de gemeente te weren. Indien het niet lukt de raad te overtuigen komen er 450 opvangplekken voor asielzoekers te vervallen.

In meer gemeenten moet komend jaar een besluit worden genomen of het azc mag openblijven. Uit een rondgang van De Telegraaf langs alle 49 opvanggemeenten in Nederland blijkt dat in 2020 op zes locaties het contract afloopt. Ten minste een gemeente heeft al besloten om volgend jaar definitief te sluiten, andere wikken en wegen nog of stellen aanvullende eisen aan het COA.

Contracten gemeentes met azc’s
In 2021 lopen in nog acht andere gemeenten de contracten af. De urgentie voor het COA om de problemen op te lossen is groot, omdat de organisatie zo geconfronteerd wordt met een grote golf van aflopende contracten. Het wil overigens niet zeggen dat het COA geen andere gemeenten bereid weet te vinden voor het openen van een nieuw azc.

Weert heeft in ieder geval besloten dat de asielzoekers uit de gemeente moeten vertrekken. Op deze locatie kunnen nu nog maximaal duizend personen worden opgevangen. De gemeente zucht al langer onder de overlast door asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. De burgemeester van de Limburgse stad trok in het verleden al vaker aan de bel over de overlast. Een woordvoerder hield het bij het in september aflopende contract. „Het COA vertrekt dan uit Weert. De eigenaar van het complex is al bezig om een nieuwe invulling te geven aan de gebouwen.”

Personeelsgebrek
Daarmee groeit de vraag naar opvangplekken voor het COA nog harder. De organisatie was al op zoek naar vijfduizend extra bedden voor vreemdelingen. Die plekken zijn nodig door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door een gebrek aan personeel.

Nieuwe medewerkers aantrekken en opleiden kost tijd. Daardoor moeten asielzoekers langer in de opvang verblijven, in afwachting van een procedure. Daarnaast speelt mee dat personen die in Nederland mogen blijven niet direct kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning.

Ook in Echt zijn vraagtekens gezet bij het voortzetten van de opvang voor asielzoekers. De gemeente vangt al dertig jaar vluchtelingen op, maar heeft gedreigd daar nu een einde aan te maken. „Contractverlenging voor het COA gaat op deze manier niet gebeuren”, zei burgemeester Jos Hessels vorige maand tegen De Telegraaf. Hij klaagde onder meer over een groep ’al dan niet benevelde’ asielzoekers die problemen veroorzaakt.

Utrechtse heuvelrug
Daarnaast heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug dit jaar al besloten om een deel van de opvangplekken te sluiten. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er ’50 plaatsen voor minderjarige asielzoekers’ zijn geschrapt. „De belangrijkste reden was de overlast.”

Ook kunnen er andere oorzaken spelen om over te gaan tot een mogelijke sluiting. Zo loopt volgend jaar het contract af voor het azc in Den Helder. Op die locatie wonen nu nog 372 personen. Het betreft een tijdelijke locatie waarvan het contract al een keer verlengd is. Het is de bedoeling dat deze opvang tot het einde van 2020 openblijft.

Veel overlast, zeer ongewenst
„De situatie rond veiligelanders is bizar”, zegt immigratieonderzoeker Jan van de Beek. „Het zijn zeer ongewenste vreemdelingen en veel gemeenten willen ze vanwege de overlast niet hebben. Hoewel een asielaanvraag kansloos is, vangt Nederland deze personen toch op en lukt het niet om ze uit te zetten.”

„De kern van het probleem is dat asielzoekers binnenkomen en pas achteraf moet worden uitgezocht of ze recht hebben om te blijven. Tijdens die procedure houden ze kostbare opvangplekken bezet”, zegt Van de Beek. „Deze situatie onderstreept hoe failliet het asielsysteem is.”

Duur
Aan de opvang van asielzoekers in Nederland hangt een fors prijskaartje. Volgens de rijksoverheid liggen de kosten op ongeveer 28.000 euro per jaar per persoon. Daarbij zijn bijvoorbeeld de procedurekosten en de inzet van de politie niet meegerekend.

Op dit moment verblijven in Nederland 27.000 mensen in de opvang en zitten de asielzoekerscentra nagenoeg vol. Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich om die reden grote zorgen. „Er hoeft maar weinig te gebeuren of er is een nieuwe opvangcrisis”, stelt de organisatie. „Er wachten duizenden asielzoekers op hun asielprocedure, en die groep groeit nog steeds.”

„Het tekort aan opvangplekken is door de overheid zelf veroorzaakt. Een deel van de mensen die in een azc verblijven wacht langer dan een jaar op een procedure”, stelt een woordvoerder. „We vrezen dat er weer noodopvang nodig is als de wachttijden voor een procedure niet snel worden teruggedrongen.” En: „Bij de kleinste tegenslag moeten sporthallen en tentenkampen in gebruik worden genomen. De asielketen loopt vast.”

’Gebrek aan regie’
Volgens onderzoeker Van de Beek loopt het systeem ’steeds ergens spaak’ omdat men niet voorziet ’hoeveel ambtenaren of hoeveel opvangplekken er nodig zijn’. „Er heerst bij deze regering een totaal gebrek aan visie en regie als het gaat om migratie.”

Het COA laat in een reactie weten dat het zich ’realiseert dat de benodigde groei in opvangcapaciteit een forse opgave is’. „We zijn met gemeenten in gesprek op welke wijze we die nieuwe capaciteit kunnen realiseren.”

„De overlast die sommige asielzoekers veroorzaken, heeft onze zorg en aandacht”, stelt een woordvoerder. „Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en onze samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt om overlastgevende asielzoekers harder aan te pakken.” Het COA kon geen verdere uitleg geven op wat die afspraken precies zijn.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 39861
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Mahalingam » Vr Dec 27, 2019 4:34 pm

Aan de opvang van asielzoekers in Nederland hangt een fors prijskaartje. Volgens de rijksoverheid liggen de kosten op ongeveer 28.000 euro per jaar per persoon. Daarbij zijn bijvoorbeeld de procedurekosten en de inzet van de politie niet meegerekend.

En een AOW-er krijgt 14.000 per jaar.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Ma Jan 06, 2020 5:34 pm

Meer dan kwart van alle asielaanvragen kansloos

Ten minste 26 procent van alle eerste asielaanvragen in Nederland was afgelopen jaar afkomstig uit landen die vrijwel nooit kans geven op asiel. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. VVD en SP trekken aan de bel. „Dit laat zien dat ons asielstelsel verouderd is”, zegt VVD-Kamerlid Becker.

Het aandeel kan zelfs nog hoger uitvallen omdat de genoemde uitkomst alleen de cijfers over de eerste elf maanden betreft. In die periode waren personen uit vier landen verantwoordelijk voor 5270 van de 20.618 eerste asielaanvragen in dit land.

Het gaat hier om vreemdelingen uit Nigeria, Algerije, Moldavië en Marokko. Volgens overkoepelende cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen migranten uit deze landen vrijwel nooit een verblijfsvergunning.

Het werkelijke aandeel van kansloze aanvragen valt overigens nog hoger uit, omdat alleen de inwilligingspercentages van de tien landen met de meeste aanvragen worden gepubliceerd. Hierdoor zijn andere kansarme landen zoals Servië, Noord-Macedonië en Albanië niet meegerekend.

Personeelstekort bij IND
De kansloze aanvragen dragen bij aan de oplopende wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze overheidsinstelling kampt met grote achterstanden door een tekort aan personeel. In een deel van de aanvragen wachten vreemdelingen langer dan een jaar op uitsluitsel.

Het afgelopen jaar is het aantal migranten dat op uitsluitsel wacht na een asielaanvraag alleen maar gestegen. Volgens cijfers van het Europees bureau voor de statistiek (Eurostat) is de wachtrij voor asielzoekers in Nederland sinds de vluchtelingencrisis nog nooit zo hoog geweest. Momenteel wachten er bijna 20.000 mensen in Nederland op een beslissing van de IND.

Dwangsommen flinke kostenpost voor Staat
De vastgelopen asielketen zorgt voor een flinke kostenpost voor de Nederlandse Staat. De verwachting is dat de overheid dit jaar 17 miljoen euro moet uitkeren aan asielzoekers en statushouders van wie de procedure te lang heeft geduurd.

Die dwangsommen kunnen oplopen tot 1442 euro per besluit als de IND niet binnen zes maanden een beslissing neemt. Op die dwangsommen kan iedere asielzoeker in Nederland aanspraak maken, ook als de aanvraag kansloos is.

„De VVD wil een compleet ander systeem waarbij mensen überhaupt geen asiel meer kunnen aanvragen in Nederland, maar alleen in de regio, waar ze dan ook worden opgevangen”, zegt VVD-Kamerlid Becker. „Dan heeft het ook voor ’veiligelanders’ geen enkele zin meer om hierheen te komen.”

"We bieden plek aan mensen in nood, niet aan mensen die doelbewust misbruik maken van ons systeem"
Dat wil ze bovendien ontmoedigen met een onaantrekkelijk vooruitzicht voor asielzoekers met een kansloze aanvraag. „Tot we dat voor elkaar hebben moet de opvang voor ’veiligelanders’ zo kort en sober mogelijk, met als doel: zo snel mogelijk het land uit”, vertelt de liberaal. „Daarom zijn er terugkeerdeals met die landen nodig waarbij we als VVD vinden: bij niet meewerken alle middelen inzetten.”

Ook de SP ziet dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. „Wat ons betreft moeten de kansloze asielaanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld”, zegt SP-kamerlid Van Dijk. „We bieden plek aan mensen in nood, niet aan mensen die doelbewust misbruik maken van ons systeem.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43458
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jan 20, 2020 11:16 pm

Migrantenmeute gaat tekeer op Lesbos

Geplaatst op 20 januari 2020

Afbeelding

Op de Griekse eilanden raakt de situatie steeds verder buiten controle: nadat donderdag een 20-jarige door een ‘mede-vluchteling’ werd doodgestoken, trapten meer dan 100 zogenaamde vluchtelingen vrijdag rotzooi voor het kamp Moria op het voormalige vakantie-eiland Lesbos. De woedende meute stak containers in brand. De politie moest traangas inzetten om de situatie de baas te worden.

Meer dan honderd ‘migranten’ hebben afgelopen vrijdag voor het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos een gewelddadig protest aangewakkerd. Donderdag werd een 20-jarige Congolees door een – naar men zegt uit Afghanistan afkomstige – ‘mede-vluchteling’ doodgestoken. De woedende meute – waaronder een aanzienlijk aantal ‘vermomden’ – schreeuwde steeds maar weer dat het in de opvangkampen niet veilig zou zijn. De gewelddadige meute stak containers in brand en leverden zodoende een beeld af dat uit de landen van herkomst van deze zogenaamde ‘vluchtelingen’ bekend is. De Griekse politie moest traangas inzetten.

Volgens informatie van de Griekse regering herbergt het kamp Moria met een capaciteit voor 3000 personen op dit moment meer dan 19.000 EU-binnendringers. Ook de kampen op de eilanden Samos, Chios, Kos en Leros zijn overvol. De Griekse regering zou wel eens niets tegen kunnen hebben op de door de wilde migranten-hordes geproduceerde beelden, want op dit moment proberen EU-functionarissen zoals de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken en socialist Jean Asselborn met pure chantage EU-landen, die de opname van zulke gewelddadige binnendringers weigeren, te verrijken. Deze ‘afremmers’ moeten, als het aan Asselborn ligt, minder geld krijgen.

Ondertussen heeft de Griekse regering vorige week aangekondigd een ministerie van Migratie op te richten. Bovendien dienen er meer ‘vluchtelingen’ naar het vasteland overgebracht te worden, die daarna – ‘dankzij’ open grenzen – naar hun ‘doelland’ Duitsland “verder zullen vluchten”. Een ander plan van de regering: gesloten kampen oprichten op de voormalige vakantie-eilanden. Dit stuit bij de eilandenbewoners op massaal verzet.Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/20 ... op-lesbos/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Do Jan 23, 2020 6:30 pm

Albanezen filmden hun eigen brandstichting in asielcentrum

Twee Albanezen (24, 26) staan terecht voor brandstichting in Bonn (Duitsland). Ze hadden vorig jaar augustus hun asielaccommodatie in Bad Godesberg in brand gestoken. Ze filmden hun misdaad op hun mobiele telefoons en schepten erover op op Facebook, YouTube en WhatsApp. De materiële schade is immens. Hun rechtvaardiging: ze waren gefrustreerd door een geschil met Arabische bewakers.

In hun video kun je zien hoe de twee Albanezen matrassen en kleding op elkaar stapelen en in brand steken. De kamer op de tweede verdieping was in no time in brand. Alleen door snel ingrijpen van de brandweer konden ergere dingen worden voorkomen. Het leven van zo’n 150 bewoners werd acuut in gevaar gebracht. Zeven mensen raakten tijdens de evacuatie of door de brand gewond. Na de brand was de hele verdieping niet meer bewoonbaar.

Kort voor het misdrijf werden de asielaanvragen van de mannen afgewezen. Beide mannen waren veroordeeld voor winkeldiefstallen in Duitsland. Nu dreigt hen 15 jaar gevangenisstraf. Nadat de helft van de gevangenisstraf is uitgezeten, is uitwijzing mogelijk volgens de Duitse wet.

Steeds weer branden er vluchtelingenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. In de meeste gevallen blijkt dat ofwel onjuiste handelingen in de keuken, ofwel onzorgvuldige omgang met sigaretten of brandstichting de oorzaak was.

In juni 2016 stak een Marokkaanse asielzoeker een asielaccommodatie in Düsseldorf in brand. Eerder was er een geschil geweest over naar verluidt te kleine porties eten tijdens de islamitische maand ramadan. Bovendien was de moslim boos omdat hij geen chocoladepudding had gekregen. Het vluchtelingenhuis is volledig afgebrand. De schade bedroeg tien miljoen euro.

Af en toe zijn er ook xenofobe motieven aan te wijzen. Deze worden meestal buitenproportioneel belicht in de mainstream.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 39861
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Mahalingam » Do Jan 23, 2020 7:36 pm

"...een geschil met Arabische bewakers." " in Bonn (Duitsland)."
Wabblief???
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor King George » Do Jan 23, 2020 8:32 pm

Steeds weer branden er vluchtelingenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. In de meeste gevallen blijkt dat ofwel onjuiste handelingen in de keuken, ofwel onzorgvuldige omgang met sigaretten of brandstichting de oorzaak was.


Gewoon niet meer herbouwen en een asielstop aan de grens. Idee?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Vr Jan 24, 2020 1:53 am

Asielzoekers intimideren buschauffeurs

Buschauffeurs op lijn 99 tussen Uden en Nijmegen voelen zich onveilig. De chauffeurs worden met regelmaat geïntimideerd door een groep van ongeveer vijfentwintig asielzoekers. Vervoerders Connexxion en Arriva hebben inmiddels hun maatregelen getroffen.

Volgens Omroep Brabant rijden er nu namelijk regelmatig beveiligers mee op de bus. De kleine groep asielzoekers zorgt bij Grave regelmatig voor problemen bij het instappen. Zo weigeren ze te betalen, discussiëren ze over het tarief en zijn ze agressief naar de buschauffeur toe, beweert Connexxion. Het belagen en de overlast vinden vooral plaats in de middaguren en avond.

„Zo’n acht personen komen van het azc in Grave”, vertelt woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan de regionale omroep. „Waar de anderen vandaan komen, weten we nog niet.” Mogelijk gaat het ook hier om mensen uit veilige landen, laat de woordvoerder weten.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Nijmegen wordt geteisterd door rovende asielzoekers uit veilige landen. Burgemeester Hubert Bruls legde daarom aan elf jonge asielzoekers een gebiedsverbod van twaalf weken op. „Het is een hardnekkig probleem”, erkende de burgervader. De straatrovers gaan uiterst doordacht te werk. Ze vormen kleine groepjes en botsen tijdens hun rooftocht bijvoorbeeld tegen treinreizigers aan. In de nacht pikken ze bewust de dronken mensen in het uitgaanspubliek eruit. Ze omhelzen de slachtoffers vriendelijk en nemen vervolgens onbewust hun bezittingen af.

Acht rovende asielzoekers kwamen uit het azc van Grave of Overloon. Of er een link is met de problemen in de bus, is niet duidelijk.

Politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente gaan binnenkort om de tafel om naar een oplossing te zoeken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16205
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Jan 24, 2020 12:34 pm

Ariel schreef:
Asielzoekers intimideren buschauffeurs

Politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente gaan binnenkort om de tafel om naar een oplossing te zoeken.

Waarom dit overbodige aanstellerige ritueel van om de tafel gaan zitten? Waarom wordt het Nederlandse volk continue voor dom en verplicht tolerant gehouden in de overtuiging dat het volk deze asielmisère en islamitische rotzooi gelaten zal accepteren en over zich heen laat komen?

Omdat het domme volk blijkbaar geen angst heeft voor de baggerreligie islam en haar op onze beschaving parasiterende aanhangers, maar wel angst heeft voor het oplossend vermogen van Geert Wilders.

Dat religie een vrouwelijk woord is, is blijkbaar vastgesteld ter compensatie van de monotheïstische god die mannelijk is zonder duidelijk geslachtskenmerk. :roll:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Vr Jan 24, 2020 4:41 pm

Jennende en scheldende asielzoekers in de bus: ’Waarom worden ze niet opgepakt?’

Niet inchecken, jennen, chauffeurs voor racist uitschelden. Buschauffeurs en passagiers zijn de overlast van asielzoekers op lijn 99 tussen Nijmegen en Grave spuugzat. Maar een oplossing lijkt niet in zicht. „Waarom worden ze niet opgepakt en vastgezet?”

„Het lijkt wel alsof deze gasten het gewoon leuk vinden. Om de confrontatie te zoeken. Om te jennen, te provoceren en het conflict aan te gaan”, vertelt een buschauffeur die al een jaar zucht onder de ov-terreur van een groep jonge overlastgevende asielzoekers, tussen de 15 en 25 jaar oud, schat hij. De chauffeur doet zijn verhaal anoniem.

Het is elke keer hetzelfde riedeltje. Hij somt op: geen vervoersbewijs kunnen laten zien of onvoldoende saldo op de chipkaart hebben maar wel in de bus blijven, waardoor passagiers vertraging oplopen omdat de politie moet worden opgeroepen.

Het is een hardnekkig probleem, vertelt de chauffeur. „Dweilen met de kraan open is het. Sommige overlastgevers zijn al drie keer uit de bus gehaald, krijgen een boete van de politie, maar stappen de vierde keer doodleuk in zonder kaartje. Aan een vervoersverbod hebben ze maling.”

"Aan een vervoersverbod hebben ze maling"
Ook bij mevrouw Blom, die bijna dagelijks met lijn 99 reist, is het geduld inmiddels op, vertelt ze op het busstation van Grave. „Ik heb heel vaak meegemaakt in Nijmegen dat ze inchecken en gelijk weer uitchecken en niet uitstappen. Daar word ik hels van. Ik moet ook gewoon betalen”, vertelt Blom. „Wat ik strontvervelend vind is dat ik de vorige keer wel twintig minuten heb stilgestaan omdat de bus niet kon vertrekken. Ik had toevallig een afspraak omdat mijn man ernstig ziek is. Dan ga je juist een half uur eerder van huis. Dat zorgt voor irritatie.”

Frustratie onder chauffeurs
Het gedonder zorgt ook voor een diepe frustratie onder chauffeurs. „Ik merk dat mijn collega’s steeds minder behoefte hebben om de discussie aan te gaan. De reistijd is heel krap en een flinke vertraging gaat ten koste van je pauze. Die gasten weten dat we onder tijdsdruk staan en hopen zo dat ze mogen blijven zitten.” De chauffeur mist daadkracht bij de politiek. „Waarom worden deze gasten niet gewoon opgepakt en vastgezet? Ik begrijp dat echt niet.”

"Die gasten weten dat we onder tijdsdruk staan"
Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een groep van 25 overlastgevende asielzoekers in beeld. Acht van hen verblijven het in azc in Grave. Die groep zit in de opvang voor minderjarige asielzoekers. De jongens zijn veelal afkomstig uit zogeheten ’veilige landen’, zoals Marokko. Hun asielaanvraag is bij voorbaat kansloos.

Het COA heeft geen signalen dat de overlast al een jaar speelt. Hooguit ’enkele weken’. Toch wordt er nu een ’ketenmarinier’ ingezet, die een ’keiharde’, persoonsgerichte aanpak gaat uitrollen.

Beveiligers op de bus
Vervoerder Connexxion laat inmiddels beveiligers meerijden. Passagiers vertellen dat de overlast daardoor minder is geworder. Maar de buschauffeur heeft een andere ervaring. „Als de controleurs naar huis gaan, zie je die gasten weer in de bus. Deze jongens wanen zich onaantastbaar.”

De groep overlastgevende asielzoekers uit veilige landen heeft de afgelopen jaren een beruchte reputatie opgebouwd. Ook andere steden en dorpen gaan gebukt onder de overlast. Maar de politiek krijgt lastig grip op de groep. Sterker: het aantal nieuwkomers stijgt gestaag door. In de eerste elf maanden van vorig jaar hebben ongeveer 4100 vreemdelingen uit een veilig land een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is ongeveer twintig procent van het totaal. Meer dan de helft van de ’veiligelanders’ was afkomstig uit Algerije en Marokko.

Hun asielaanvraag is bij voorbaat kansloos. Vaak hebben ze elders in Europa al tevergeefs asiel aangevraagd. Toch moet hun aanvraag in Nederland formeel in behandeling worden genomen. Dat kan even duren omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND steeds langere wachttijden heeft. Daarom belanden ze in een azc, waar ze overlast veroorzaken in de omgeving.

De kleine criminele groep verpest het draagvlak voor echte vluchtelingen, ziet ook staatssecretaris Broekers-Knol, die zegt dat het probleem ’haar hoogste prioriteit’ heeft. Ze wil de komst van deze asielzoekers ontmoedigen en aparte azc’s voor hen inrichten, maar verder valt er weinig aan te doen. Eenmaal binnen is het lastig om hen terug te sturen naar het land van herkomst. Ze willen niet weg en vooral Marokko en Algerije werken niet mee. Om criminelen extra in de gaten te houden is er een lijst opgesteld en voor notoire lastposten bestaan er winkelverboden, maar die zijn niet waterdicht.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Ma Jan 27, 2020 9:40 pm

Groepje vluchtelingen in oude zorgflat Nijmegen

Een klein groepje erkende asielzoekers krijgt een woonplek op de derde verdieping van het oude woonzorgcomplex Nijevelt in Nijmegen-Oost.

De komende weken wordt de leegstaande verdieping hiervoor aangepast. Zo komen er vier keukens waar de bewoners gezamenlijk kunnen koken. De zorgflat wordt op termijn wel afgebroken, dit staat voor na 2021 in de planning.

Coach
De twintig nieuwe bewoners kunnen waarschijnlijk vanaf begin februari in Nijevelt terecht. Het gaat om oudere statushouders: 30-plussers zonder kinderen. Ze krijgen straks allemaal een coach via Vluchtelingenwerk.

Meehelpen
Manager Miranda van Haren van overkoepelende stichting de Waalboog sluit niet uit dat sommige vluchtelingen in de toekomst een aanbod krijgen om (vrijwillig) mee te helpen bij zorg aan de ouderen. Ze denkt aan hulp bij boodschappen doen of samen een wandeling maken. „Misschien kunnen we hen zelfs een opleiding aanbieden."


Iemand schreef op internet...

Het waren er niet een paar, maar een hele verdieping (ken daar iemand). De ouderen hadden er behoorlijk last van. Luidruchtig bellen op het balkon tot diep in de nacht, etc

Zo gaan we met ouderen om

Na ze flink gekort te hebben ook nog hiermee opzadelen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43458
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 01, 2020 1:01 am

Het is krankzinnig, bizar, schandalig en absurd wat er gebeurt, overal in het land ontstaan er problemen doordat Nederland met open armen meer en meer buitenlanders binnenhaalt. In vele steden en dorpen voelen mensen zich onveilig, vragen ouders zich af of hun kind wel heelhuids thuiskomt, of überhaupt nog thuiskomt. Om over huisvestingsproblemen maar niet te beginnen.

Niet alleen in Nederland zijn er problemen, maar in elk “ontvangen met open armen” land, en doordat de EU goed beleid tegenwerkt, de boten zouden namelijk ook vol weer terug kunnen keren, zullen de problemen die we ondervinden als Europese bevolking, net zoals die in Grave, niet minder worden.
www.powned.tv

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/31 ... ngsuiting/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 5257
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor sjun » Za Feb 01, 2020 3:22 am

Er was natuurlijk een reden voor BrExit... Een zeer belangrijke is het baas blijven over eigen grenzen en toelatingsbeleid in plaats van je Brusselse breedsocialistische quota cumulerende kostenposten te laten doorschuiven zonder dat daar ook maar enige politicus voor op het vestje te spugen of `anderszins ter verantwoording te roepen is. Zou Nederland ook weer moeten gaan doen want Brusselse politici interesseren `zich in het geheel niet voor aanslagen op de leefomgeving en het vrije inkomen van Nederlandse burgers. Die komen de pensioenen en spaartegoeden uithollen en opgebrachte belastingpremies afromen voor eigen hobbyprojectjes, ideologische *omvolking* (wat een spellingschecker steevast tracht te vervormen tot omvorming) en subsidiëring van sektarische klimaathysterie die weer andere aanslagen op de leefomgeving en natuur veroorzaakt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73303
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor Ariel » Wo Feb 12, 2020 1:55 am

Circa 190 criminele asielzoekers verloren afgelopen jaren verblijfsvergunning

De afgelopen jaren verloren circa 190 criminele asielzoekers hun vergunning om in Nederland te blijven. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De asielzoekers hadden misdrijven gepleegd waarop minimaal zes maanden gevangenisstraf stond.

Het gaat om cijfers van 2016 tot en met juni vorig jaar. In die periode werden ongeveer negentig asielaanvragen afgewezen en nog eens honderd verblijfsvergunningen ingetrokken die waren verstrekt op asielgronden.

De Tweede Kamer had om de gegevens gevraagd. De IND moest het handmatig nazoeken omdat de redenen voor het intrekken van een verblijfsvergunning niet centraal worden geregistreerd. Op dit moment wordt bekeken of dat kan veranderen.

Intrekken vergunningen lastig
Eerder meldde de commissie-De Leeuw, die onderzoek doet naar vermoedens van misstanden binnen de IND, dat het lastig is voor de IND om asielvergunningen in te trekken.

Het ministerie doet onderzoek naar de belemmeringen om vergunningen sneller in te trekken. Het kabinet en de Kamer willen harder optreden tegen criminele asielzoekers.


Maar zijn ze ook werkelijk weg? :no1:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19705
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Berichtdoor King George » Vr Feb 21, 2020 3:10 pm

Rob Jetten, Jesse Klaver, Mark Rutte,

Kom er eens in!

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Samenleving & Integratie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten