Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Asielopvang staat steeds meer onder druk

Er zijn komend jaar duizenden extra bedden nodig voor asielzoekers omdat de opvangcentra in Nederland propvol zitten. Door de overlast die een deel van die bewoners veroorzaakt, twijfelt een aantal gemeenten openlijk aan het openhouden van die centra. Hierdoor dreigen de tekorten aan plekken nog verder op te lopen.

De discussie over een mogelijke voortzetting van het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk liep in oktober hoog op. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had gevraagd om een verlenging en het college van burgemeester en wethouders was daar al mee akkoord gegaan. De gemeenteraad stak hier echter een stokje voor, omdat hij de buik vol had van overlastgevende asielzoekers.
Spoiler! :
De gemeente had al eerder onderzoek laten uitvoeren naar het hinderlijke gedrag van bewoners van de opvanglocatie in Oisterwijk. Hieruit bleek dat een groepje minderjarige asielzoekers uit Noord-Afrika het verziekt voor de rest.

Volgens dat onderzoek zien omwonenden de politie ’meerdere malen per dag’ uitrukken naar het azc. De hinder bestaat vooral uit geluidsoverlast en criminaliteit. Daarbij gaat het volgens bewoners om winkeldiefstallen, stelen van fietsen, zakkenrollerij en (poging tot) inbreken in woonhuizen.

Hakken in het zand
De overlast was voor de raad de reden om de hakken in het zand te zetten. Een meerderheid voegde zich achter een motie die de gemeente oproept om veiligelanders uit de opvanglocaties te weren, omdat die groep verantwoordelijk is voor de meeste overlast.

De gesprekken tussen het COA en de gemeente lopen nog. Begin 2020 wordt de nieuwe overeenkomst aan de gemeenteraad gepresenteerd en daaruit moet blijken of het COA toegeeft aan het verzoek om de groep kansloze asielzoekers uit de gemeente te weren. Indien het niet lukt de raad te overtuigen komen er 450 opvangplekken voor asielzoekers te vervallen.

In meer gemeenten moet komend jaar een besluit worden genomen of het azc mag openblijven. Uit een rondgang van De Telegraaf langs alle 49 opvanggemeenten in Nederland blijkt dat in 2020 op zes locaties het contract afloopt. Ten minste een gemeente heeft al besloten om volgend jaar definitief te sluiten, andere wikken en wegen nog of stellen aanvullende eisen aan het COA.

Contracten gemeentes met azc’s
In 2021 lopen in nog acht andere gemeenten de contracten af. De urgentie voor het COA om de problemen op te lossen is groot, omdat de organisatie zo geconfronteerd wordt met een grote golf van aflopende contracten. Het wil overigens niet zeggen dat het COA geen andere gemeenten bereid weet te vinden voor het openen van een nieuw azc.

Weert heeft in ieder geval besloten dat de asielzoekers uit de gemeente moeten vertrekken. Op deze locatie kunnen nu nog maximaal duizend personen worden opgevangen. De gemeente zucht al langer onder de overlast door asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. De burgemeester van de Limburgse stad trok in het verleden al vaker aan de bel over de overlast. Een woordvoerder hield het bij het in september aflopende contract. „Het COA vertrekt dan uit Weert. De eigenaar van het complex is al bezig om een nieuwe invulling te geven aan de gebouwen.”

Personeelsgebrek
Daarmee groeit de vraag naar opvangplekken voor het COA nog harder. De organisatie was al op zoek naar vijfduizend extra bedden voor vreemdelingen. Die plekken zijn nodig door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door een gebrek aan personeel.

Nieuwe medewerkers aantrekken en opleiden kost tijd. Daardoor moeten asielzoekers langer in de opvang verblijven, in afwachting van een procedure. Daarnaast speelt mee dat personen die in Nederland mogen blijven niet direct kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning.

Ook in Echt zijn vraagtekens gezet bij het voortzetten van de opvang voor asielzoekers. De gemeente vangt al dertig jaar vluchtelingen op, maar heeft gedreigd daar nu een einde aan te maken. „Contractverlenging voor het COA gaat op deze manier niet gebeuren”, zei burgemeester Jos Hessels vorige maand tegen De Telegraaf. Hij klaagde onder meer over een groep ’al dan niet benevelde’ asielzoekers die problemen veroorzaakt.

Utrechtse heuvelrug
Daarnaast heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug dit jaar al besloten om een deel van de opvangplekken te sluiten. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er ’50 plaatsen voor minderjarige asielzoekers’ zijn geschrapt. „De belangrijkste reden was de overlast.”

Ook kunnen er andere oorzaken spelen om over te gaan tot een mogelijke sluiting. Zo loopt volgend jaar het contract af voor het azc in Den Helder. Op die locatie wonen nu nog 372 personen. Het betreft een tijdelijke locatie waarvan het contract al een keer verlengd is. Het is de bedoeling dat deze opvang tot het einde van 2020 openblijft.

Veel overlast, zeer ongewenst
„De situatie rond veiligelanders is bizar”, zegt immigratieonderzoeker Jan van de Beek. „Het zijn zeer ongewenste vreemdelingen en veel gemeenten willen ze vanwege de overlast niet hebben. Hoewel een asielaanvraag kansloos is, vangt Nederland deze personen toch op en lukt het niet om ze uit te zetten.”

„De kern van het probleem is dat asielzoekers binnenkomen en pas achteraf moet worden uitgezocht of ze recht hebben om te blijven. Tijdens die procedure houden ze kostbare opvangplekken bezet”, zegt Van de Beek. „Deze situatie onderstreept hoe failliet het asielsysteem is.”

Duur
Aan de opvang van asielzoekers in Nederland hangt een fors prijskaartje. Volgens de rijksoverheid liggen de kosten op ongeveer 28.000 euro per jaar per persoon. Daarbij zijn bijvoorbeeld de procedurekosten en de inzet van de politie niet meegerekend.

Op dit moment verblijven in Nederland 27.000 mensen in de opvang en zitten de asielzoekerscentra nagenoeg vol. Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich om die reden grote zorgen. „Er hoeft maar weinig te gebeuren of er is een nieuwe opvangcrisis”, stelt de organisatie. „Er wachten duizenden asielzoekers op hun asielprocedure, en die groep groeit nog steeds.”

„Het tekort aan opvangplekken is door de overheid zelf veroorzaakt. Een deel van de mensen die in een azc verblijven wacht langer dan een jaar op een procedure”, stelt een woordvoerder. „We vrezen dat er weer noodopvang nodig is als de wachttijden voor een procedure niet snel worden teruggedrongen.” En: „Bij de kleinste tegenslag moeten sporthallen en tentenkampen in gebruik worden genomen. De asielketen loopt vast.”

’Gebrek aan regie’
Volgens onderzoeker Van de Beek loopt het systeem ’steeds ergens spaak’ omdat men niet voorziet ’hoeveel ambtenaren of hoeveel opvangplekken er nodig zijn’. „Er heerst bij deze regering een totaal gebrek aan visie en regie als het gaat om migratie.”

Het COA laat in een reactie weten dat het zich ’realiseert dat de benodigde groei in opvangcapaciteit een forse opgave is’. „We zijn met gemeenten in gesprek op welke wijze we die nieuwe capaciteit kunnen realiseren.”

„De overlast die sommige asielzoekers veroorzaken, heeft onze zorg en aandacht”, stelt een woordvoerder. „Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en onze samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt om overlastgevende asielzoekers harder aan te pakken.” Het COA kon geen verdere uitleg geven op wat die afspraken precies zijn.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42512
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Mahalingam »

Aan de opvang van asielzoekers in Nederland hangt een fors prijskaartje. Volgens de rijksoverheid liggen de kosten op ongeveer 28.000 euro per jaar per persoon. Daarbij zijn bijvoorbeeld de procedurekosten en de inzet van de politie niet meegerekend.
En een AOW-er krijgt 14.000 per jaar.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Meer dan kwart van alle asielaanvragen kansloos

Ten minste 26 procent van alle eerste asielaanvragen in Nederland was afgelopen jaar afkomstig uit landen die vrijwel nooit kans geven op asiel. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. VVD en SP trekken aan de bel. „Dit laat zien dat ons asielstelsel verouderd is”, zegt VVD-Kamerlid Becker.

Het aandeel kan zelfs nog hoger uitvallen omdat de genoemde uitkomst alleen de cijfers over de eerste elf maanden betreft. In die periode waren personen uit vier landen verantwoordelijk voor 5270 van de 20.618 eerste asielaanvragen in dit land.

Het gaat hier om vreemdelingen uit Nigeria, Algerije, Moldavië en Marokko. Volgens overkoepelende cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen migranten uit deze landen vrijwel nooit een verblijfsvergunning.

Het werkelijke aandeel van kansloze aanvragen valt overigens nog hoger uit, omdat alleen de inwilligingspercentages van de tien landen met de meeste aanvragen worden gepubliceerd. Hierdoor zijn andere kansarme landen zoals Servië, Noord-Macedonië en Albanië niet meegerekend.

Personeelstekort bij IND
De kansloze aanvragen dragen bij aan de oplopende wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze overheidsinstelling kampt met grote achterstanden door een tekort aan personeel. In een deel van de aanvragen wachten vreemdelingen langer dan een jaar op uitsluitsel.

Het afgelopen jaar is het aantal migranten dat op uitsluitsel wacht na een asielaanvraag alleen maar gestegen. Volgens cijfers van het Europees bureau voor de statistiek (Eurostat) is de wachtrij voor asielzoekers in Nederland sinds de vluchtelingencrisis nog nooit zo hoog geweest. Momenteel wachten er bijna 20.000 mensen in Nederland op een beslissing van de IND.

Dwangsommen flinke kostenpost voor Staat
De vastgelopen asielketen zorgt voor een flinke kostenpost voor de Nederlandse Staat. De verwachting is dat de overheid dit jaar 17 miljoen euro moet uitkeren aan asielzoekers en statushouders van wie de procedure te lang heeft geduurd.

Die dwangsommen kunnen oplopen tot 1442 euro per besluit als de IND niet binnen zes maanden een beslissing neemt. Op die dwangsommen kan iedere asielzoeker in Nederland aanspraak maken, ook als de aanvraag kansloos is.

„De VVD wil een compleet ander systeem waarbij mensen überhaupt geen asiel meer kunnen aanvragen in Nederland, maar alleen in de regio, waar ze dan ook worden opgevangen”, zegt VVD-Kamerlid Becker. „Dan heeft het ook voor ’veiligelanders’ geen enkele zin meer om hierheen te komen.”

"We bieden plek aan mensen in nood, niet aan mensen die doelbewust misbruik maken van ons systeem"
Dat wil ze bovendien ontmoedigen met een onaantrekkelijk vooruitzicht voor asielzoekers met een kansloze aanvraag. „Tot we dat voor elkaar hebben moet de opvang voor ’veiligelanders’ zo kort en sober mogelijk, met als doel: zo snel mogelijk het land uit”, vertelt de liberaal. „Daarom zijn er terugkeerdeals met die landen nodig waarbij we als VVD vinden: bij niet meewerken alle middelen inzetten.”

Ook de SP ziet dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. „Wat ons betreft moeten de kansloze asielaanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld”, zegt SP-kamerlid Van Dijk. „We bieden plek aan mensen in nood, niet aan mensen die doelbewust misbruik maken van ons systeem.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49757
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Pilgrim »

Migrantenmeute gaat tekeer op Lesbos

Geplaatst op 20 januari 2020

Afbeelding

Op de Griekse eilanden raakt de situatie steeds verder buiten controle: nadat donderdag een 20-jarige door een ‘mede-vluchteling’ werd doodgestoken, trapten meer dan 100 zogenaamde vluchtelingen vrijdag rotzooi voor het kamp Moria op het voormalige vakantie-eiland Lesbos. De woedende meute stak containers in brand. De politie moest traangas inzetten om de situatie de baas te worden.

Meer dan honderd ‘migranten’ hebben afgelopen vrijdag voor het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos een gewelddadig protest aangewakkerd. Donderdag werd een 20-jarige Congolees door een – naar men zegt uit Afghanistan afkomstige – ‘mede-vluchteling’ doodgestoken. De woedende meute – waaronder een aanzienlijk aantal ‘vermomden’ – schreeuwde steeds maar weer dat het in de opvangkampen niet veilig zou zijn. De gewelddadige meute stak containers in brand en leverden zodoende een beeld af dat uit de landen van herkomst van deze zogenaamde ‘vluchtelingen’ bekend is. De Griekse politie moest traangas inzetten.

Volgens informatie van de Griekse regering herbergt het kamp Moria met een capaciteit voor 3000 personen op dit moment meer dan 19.000 EU-binnendringers. Ook de kampen op de eilanden Samos, Chios, Kos en Leros zijn overvol. De Griekse regering zou wel eens niets tegen kunnen hebben op de door de wilde migranten-hordes geproduceerde beelden, want op dit moment proberen EU-functionarissen zoals de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken en socialist Jean Asselborn met pure chantage EU-landen, die de opname van zulke gewelddadige binnendringers weigeren, te verrijken. Deze ‘afremmers’ moeten, als het aan Asselborn ligt, minder geld krijgen.

Ondertussen heeft de Griekse regering vorige week aangekondigd een ministerie van Migratie op te richten. Bovendien dienen er meer ‘vluchtelingen’ naar het vasteland overgebracht te worden, die daarna – ‘dankzij’ open grenzen – naar hun ‘doelland’ Duitsland “verder zullen vluchten”. Een ander plan van de regering: gesloten kampen oprichten op de voormalige vakantie-eilanden. Dit stuit bij de eilandenbewoners op massaal verzet.Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/20 ... op-lesbos/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Albanezen filmden hun eigen brandstichting in asielcentrum

Twee Albanezen (24, 26) staan terecht voor brandstichting in Bonn (Duitsland). Ze hadden vorig jaar augustus hun asielaccommodatie in Bad Godesberg in brand gestoken. Ze filmden hun misdaad op hun mobiele telefoons en schepten erover op op Facebook, YouTube en WhatsApp. De materiële schade is immens. Hun rechtvaardiging: ze waren gefrustreerd door een geschil met Arabische bewakers.

In hun video kun je zien hoe de twee Albanezen matrassen en kleding op elkaar stapelen en in brand steken. De kamer op de tweede verdieping was in no time in brand. Alleen door snel ingrijpen van de brandweer konden ergere dingen worden voorkomen. Het leven van zo’n 150 bewoners werd acuut in gevaar gebracht. Zeven mensen raakten tijdens de evacuatie of door de brand gewond. Na de brand was de hele verdieping niet meer bewoonbaar.

Kort voor het misdrijf werden de asielaanvragen van de mannen afgewezen. Beide mannen waren veroordeeld voor winkeldiefstallen in Duitsland. Nu dreigt hen 15 jaar gevangenisstraf. Nadat de helft van de gevangenisstraf is uitgezeten, is uitwijzing mogelijk volgens de Duitse wet.

Steeds weer branden er vluchtelingenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. In de meeste gevallen blijkt dat ofwel onjuiste handelingen in de keuken, ofwel onzorgvuldige omgang met sigaretten of brandstichting de oorzaak was.

In juni 2016 stak een Marokkaanse asielzoeker een asielaccommodatie in Düsseldorf in brand. Eerder was er een geschil geweest over naar verluidt te kleine porties eten tijdens de islamitische maand ramadan. Bovendien was de moslim boos omdat hij geen chocoladepudding had gekregen. Het vluchtelingenhuis is volledig afgebrand. De schade bedroeg tien miljoen euro.

Af en toe zijn er ook xenofobe motieven aan te wijzen. Deze worden meestal buitenproportioneel belicht in de mainstream.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42512
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Mahalingam »

"...een geschil met Arabische bewakers." " in Bonn (Duitsland)."
Wabblief???
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door King George »

Steeds weer branden er vluchtelingenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. In de meeste gevallen blijkt dat ofwel onjuiste handelingen in de keuken, ofwel onzorgvuldige omgang met sigaretten of brandstichting de oorzaak was.
Gewoon niet meer herbouwen en een asielstop aan de grens. Idee?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Asielzoekers intimideren buschauffeurs

Buschauffeurs op lijn 99 tussen Uden en Nijmegen voelen zich onveilig. De chauffeurs worden met regelmaat geïntimideerd door een groep van ongeveer vijfentwintig asielzoekers. Vervoerders Connexxion en Arriva hebben inmiddels hun maatregelen getroffen.

Volgens Omroep Brabant rijden er nu namelijk regelmatig beveiligers mee op de bus. De kleine groep asielzoekers zorgt bij Grave regelmatig voor problemen bij het instappen. Zo weigeren ze te betalen, discussiëren ze over het tarief en zijn ze agressief naar de buschauffeur toe, beweert Connexxion. Het belagen en de overlast vinden vooral plaats in de middaguren en avond.

„Zo’n acht personen komen van het azc in Grave”, vertelt woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan de regionale omroep. „Waar de anderen vandaan komen, weten we nog niet.” Mogelijk gaat het ook hier om mensen uit veilige landen, laat de woordvoerder weten.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Nijmegen wordt geteisterd door rovende asielzoekers uit veilige landen. Burgemeester Hubert Bruls legde daarom aan elf jonge asielzoekers een gebiedsverbod van twaalf weken op. „Het is een hardnekkig probleem”, erkende de burgervader. De straatrovers gaan uiterst doordacht te werk. Ze vormen kleine groepjes en botsen tijdens hun rooftocht bijvoorbeeld tegen treinreizigers aan. In de nacht pikken ze bewust de dronken mensen in het uitgaanspubliek eruit. Ze omhelzen de slachtoffers vriendelijk en nemen vervolgens onbewust hun bezittingen af.

Acht rovende asielzoekers kwamen uit het azc van Grave of Overloon. Of er een link is met de problemen in de bus, is niet duidelijk.

Politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente gaan binnenkort om de tafel om naar een oplossing te zoeken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:
Asielzoekers intimideren buschauffeurs

Politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente gaan binnenkort om de tafel om naar een oplossing te zoeken.
Waarom dit overbodige aanstellerige ritueel van om de tafel gaan zitten? Waarom wordt het Nederlandse volk continue voor dom en verplicht tolerant gehouden in de overtuiging dat het volk deze asielmisère en islamitische rotzooi gelaten zal accepteren en over zich heen laat komen?

Omdat het domme volk blijkbaar geen angst heeft voor de baggerreligie islam en haar op onze beschaving parasiterende aanhangers, maar wel angst heeft voor het oplossend vermogen van Geert Wilders.

Dat religie een vrouwelijk woord is, is blijkbaar vastgesteld ter compensatie van de monotheïstische god die mannelijk is zonder duidelijk geslachtskenmerk. :roll:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Jennende en scheldende asielzoekers in de bus: ’Waarom worden ze niet opgepakt?’

Niet inchecken, jennen, chauffeurs voor racist uitschelden. Buschauffeurs en passagiers zijn de overlast van asielzoekers op lijn 99 tussen Nijmegen en Grave spuugzat. Maar een oplossing lijkt niet in zicht. „Waarom worden ze niet opgepakt en vastgezet?”

„Het lijkt wel alsof deze gasten het gewoon leuk vinden. Om de confrontatie te zoeken. Om te jennen, te provoceren en het conflict aan te gaan”, vertelt een buschauffeur die al een jaar zucht onder de ov-terreur van een groep jonge overlastgevende asielzoekers, tussen de 15 en 25 jaar oud, schat hij. De chauffeur doet zijn verhaal anoniem.

Het is elke keer hetzelfde riedeltje. Hij somt op: geen vervoersbewijs kunnen laten zien of onvoldoende saldo op de chipkaart hebben maar wel in de bus blijven, waardoor passagiers vertraging oplopen omdat de politie moet worden opgeroepen.

Het is een hardnekkig probleem, vertelt de chauffeur. „Dweilen met de kraan open is het. Sommige overlastgevers zijn al drie keer uit de bus gehaald, krijgen een boete van de politie, maar stappen de vierde keer doodleuk in zonder kaartje. Aan een vervoersverbod hebben ze maling.”

"Aan een vervoersverbod hebben ze maling"
Ook bij mevrouw Blom, die bijna dagelijks met lijn 99 reist, is het geduld inmiddels op, vertelt ze op het busstation van Grave. „Ik heb heel vaak meegemaakt in Nijmegen dat ze inchecken en gelijk weer uitchecken en niet uitstappen. Daar word ik hels van. Ik moet ook gewoon betalen”, vertelt Blom. „Wat ik strontvervelend vind is dat ik de vorige keer wel twintig minuten heb stilgestaan omdat de bus niet kon vertrekken. Ik had toevallig een afspraak omdat mijn man ernstig ziek is. Dan ga je juist een half uur eerder van huis. Dat zorgt voor irritatie.”

Frustratie onder chauffeurs
Het gedonder zorgt ook voor een diepe frustratie onder chauffeurs. „Ik merk dat mijn collega’s steeds minder behoefte hebben om de discussie aan te gaan. De reistijd is heel krap en een flinke vertraging gaat ten koste van je pauze. Die gasten weten dat we onder tijdsdruk staan en hopen zo dat ze mogen blijven zitten.” De chauffeur mist daadkracht bij de politiek. „Waarom worden deze gasten niet gewoon opgepakt en vastgezet? Ik begrijp dat echt niet.”

"Die gasten weten dat we onder tijdsdruk staan"
Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een groep van 25 overlastgevende asielzoekers in beeld. Acht van hen verblijven het in azc in Grave. Die groep zit in de opvang voor minderjarige asielzoekers. De jongens zijn veelal afkomstig uit zogeheten ’veilige landen’, zoals Marokko. Hun asielaanvraag is bij voorbaat kansloos.

Het COA heeft geen signalen dat de overlast al een jaar speelt. Hooguit ’enkele weken’. Toch wordt er nu een ’ketenmarinier’ ingezet, die een ’keiharde’, persoonsgerichte aanpak gaat uitrollen.

Beveiligers op de bus
Vervoerder Connexxion laat inmiddels beveiligers meerijden. Passagiers vertellen dat de overlast daardoor minder is geworder. Maar de buschauffeur heeft een andere ervaring. „Als de controleurs naar huis gaan, zie je die gasten weer in de bus. Deze jongens wanen zich onaantastbaar.”

De groep overlastgevende asielzoekers uit veilige landen heeft de afgelopen jaren een beruchte reputatie opgebouwd. Ook andere steden en dorpen gaan gebukt onder de overlast. Maar de politiek krijgt lastig grip op de groep. Sterker: het aantal nieuwkomers stijgt gestaag door. In de eerste elf maanden van vorig jaar hebben ongeveer 4100 vreemdelingen uit een veilig land een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is ongeveer twintig procent van het totaal. Meer dan de helft van de ’veiligelanders’ was afkomstig uit Algerije en Marokko.

Hun asielaanvraag is bij voorbaat kansloos. Vaak hebben ze elders in Europa al tevergeefs asiel aangevraagd. Toch moet hun aanvraag in Nederland formeel in behandeling worden genomen. Dat kan even duren omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND steeds langere wachttijden heeft. Daarom belanden ze in een azc, waar ze overlast veroorzaken in de omgeving.

De kleine criminele groep verpest het draagvlak voor echte vluchtelingen, ziet ook staatssecretaris Broekers-Knol, die zegt dat het probleem ’haar hoogste prioriteit’ heeft. Ze wil de komst van deze asielzoekers ontmoedigen en aparte azc’s voor hen inrichten, maar verder valt er weinig aan te doen. Eenmaal binnen is het lastig om hen terug te sturen naar het land van herkomst. Ze willen niet weg en vooral Marokko en Algerije werken niet mee. Om criminelen extra in de gaten te houden is er een lijst opgesteld en voor notoire lastposten bestaan er winkelverboden, maar die zijn niet waterdicht.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Groepje vluchtelingen in oude zorgflat Nijmegen

Een klein groepje erkende asielzoekers krijgt een woonplek op de derde verdieping van het oude woonzorgcomplex Nijevelt in Nijmegen-Oost.

De komende weken wordt de leegstaande verdieping hiervoor aangepast. Zo komen er vier keukens waar de bewoners gezamenlijk kunnen koken. De zorgflat wordt op termijn wel afgebroken, dit staat voor na 2021 in de planning.

Coach
De twintig nieuwe bewoners kunnen waarschijnlijk vanaf begin februari in Nijevelt terecht. Het gaat om oudere statushouders: 30-plussers zonder kinderen. Ze krijgen straks allemaal een coach via Vluchtelingenwerk.

Meehelpen
Manager Miranda van Haren van overkoepelende stichting de Waalboog sluit niet uit dat sommige vluchtelingen in de toekomst een aanbod krijgen om (vrijwillig) mee te helpen bij zorg aan de ouderen. Ze denkt aan hulp bij boodschappen doen of samen een wandeling maken. „Misschien kunnen we hen zelfs een opleiding aanbieden."
Iemand schreef op internet...
Het waren er niet een paar, maar een hele verdieping (ken daar iemand). De ouderen hadden er behoorlijk last van. Luidruchtig bellen op het balkon tot diep in de nacht, etc

Zo gaan we met ouderen om

Na ze flink gekort te hebben ook nog hiermee opzadelen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49757
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Pilgrim »

Het is krankzinnig, bizar, schandalig en absurd wat er gebeurt, overal in het land ontstaan er problemen doordat Nederland met open armen meer en meer buitenlanders binnenhaalt. In vele steden en dorpen voelen mensen zich onveilig, vragen ouders zich af of hun kind wel heelhuids thuiskomt, of überhaupt nog thuiskomt. Om over huisvestingsproblemen maar niet te beginnen.

Niet alleen in Nederland zijn er problemen, maar in elk “ontvangen met open armen” land, en doordat de EU goed beleid tegenwerkt, de boten zouden namelijk ook vol weer terug kunnen keren, zullen de problemen die we ondervinden als Europese bevolking, net zoals die in Grave, niet minder worden.
www.powned.tv

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/31 ... ngsuiting/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8010
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door sjun »

Er was natuurlijk een reden voor BrExit... Een zeer belangrijke is het baas blijven over eigen grenzen en toelatingsbeleid in plaats van je Brusselse breedsocialistische quota cumulerende kostenposten te laten doorschuiven zonder dat daar ook maar enige politicus voor op het vestje te spugen of `anderszins ter verantwoording te roepen is. Zou Nederland ook weer moeten gaan doen want Brusselse politici interesseren `zich in het geheel niet voor aanslagen op de leefomgeving en het vrije inkomen van Nederlandse burgers. Die komen de pensioenen en spaartegoeden uithollen en opgebrachte belastingpremies afromen voor eigen hobbyprojectjes, ideologische *omvolking* (wat een spellingschecker steevast tracht te vervormen tot omvorming) en subsidiëring van sektarische klimaathysterie die weer andere aanslagen op de leefomgeving en natuur veroorzaakt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Circa 190 criminele asielzoekers verloren afgelopen jaren verblijfsvergunning

De afgelopen jaren verloren circa 190 criminele asielzoekers hun vergunning om in Nederland te blijven. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De asielzoekers hadden misdrijven gepleegd waarop minimaal zes maanden gevangenisstraf stond.

Het gaat om cijfers van 2016 tot en met juni vorig jaar. In die periode werden ongeveer negentig asielaanvragen afgewezen en nog eens honderd verblijfsvergunningen ingetrokken die waren verstrekt op asielgronden.

De Tweede Kamer had om de gegevens gevraagd. De IND moest het handmatig nazoeken omdat de redenen voor het intrekken van een verblijfsvergunning niet centraal worden geregistreerd. Op dit moment wordt bekeken of dat kan veranderen.

Intrekken vergunningen lastig
Eerder meldde de commissie-De Leeuw, die onderzoek doet naar vermoedens van misstanden binnen de IND, dat het lastig is voor de IND om asielvergunningen in te trekken.

Het ministerie doet onderzoek naar de belemmeringen om vergunningen sneller in te trekken. Het kabinet en de Kamer willen harder optreden tegen criminele asielzoekers.
Maar zijn ze ook werkelijk weg? :no1:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door King George »

Rob Jetten, Jesse Klaver, Mark Rutte,

Kom er eens in!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49757
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Pilgrim »

In Duitsland loopt het, net zoals in andere door immigranten overspoelde landen, uit de hand. Dat zegt László Foldi, Hongaars kolonel en voormalig inlichtingenofficier van het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat er een verborgen burgeroorlog woedt, omdat de Duitsers zich beschermen in reactie op jihadistische aanvallen.

Migranten verschenen in grote steden en om dit te voorkomen heeft de Duitse regering besloten om de massa’s op te splitsen en waren ze plotseling ook in kleine steden en dorpen, iets wat de bewoners daarvan haar steeds meer kwalijk begint te nemen aangezien deze mensen andere normen en waarden hebben en dat voor veel problemen zorgt. Politici nemen geen verantwoording, schreeuwen “terrorist” alleen bij een actie van rechts en vergeven aanslagen door migranten. Verder beschouwen ze de “volgelingen van de normaliteit”, zoals die was voor de immigranteninvasie, als radicalen, extremisten, fascisten en racisten...
www.epochtimes.de

https://ejbron.wordpress.com/2020/02/24 ... -controle/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Geen 17 miljoen euro , maar 70 miljoen euro zijn we kwijt voor schadevergoedingen aan asielzoekers .

Wat een waanzin.
Justitie betaalt 70 miljoen euro aan asielzoekers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt viermaal zo veel schadevergoedingen aan asielzoekers dan tot nu toe openbaar werd gemaakt.

In november vorig jaar stelde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) op gezag van de IND nog dat het Rijk in 2020 17 miljoen euro kwijt zou zijn aan vluchtelingen die te lang wachten in de opvang.

Dat bedrag is in werkelijkheid dit jaar zo’n 70 miljoen euro, en mogelijk zelfs 100 miljoen, zo schrijft NRC die concludeert dat de asielafhandeling een grote ’chaos’ is.

Justitie is de grip op de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) volledig kwijt, zo blijkt uit een interne nota en ongepubliceerd onderzoek naar de IND, in handen van de krant.

De IND heeft zes maanden de tijd om te beslissen over een asielaanvraag. Doet de dienst er langer over, dan kan een asielzoeker een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Het bedrag kan officieel oplopen tot 15.000 euro, en soms nog meer.

De asielzoekers worden bij hun claims geholpen door Vluchtelingenwerk Nederland (dat weer subsidie krijgt van de overheid) en een leger aan asieladvocaten.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door mercator »

Ariel schreef: Maar zijn ze ook werkelijk weg? :no1:
Hoe het in Nederland zit weet ik niet maar in België krijgen ze een briefje met het bevel het land te verlaten. Dat gooien ze weg en trekken in bij stamgenoten die al hier zijn. In de praktijk gaan ze alleen weg als ze een hele hoop geld krijgen. Eigenlijk net hetzelfde systeem als waarmee onze voorouders de Vikingen afkochten om de stad niet te plunderen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door King George »

De asielzoekers worden bij hun claims geholpen door Vluchtelingenwerk Nederland (dat weer subsidie krijgt van de overheid) en een leger aan asieladvocaten.
Als je daar nou eens op bezuinigt, dan kan er wat aan personele problemen bij de IND gedaan worden zodat er binnen zes maanden wèl een afwijzing van de asieleis kan geschieden. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door King George »

Dus: Hierop bezuinigen!

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8010
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door sjun »

Turkey vs Europe: WAR?!?


Hier meer

Ook interessant: Escalatie Turkije / Griekenland.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77382
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Ariel »

Duitsland: asielzoekers proberen corona-quarantaine te doorbreken

Vorige vrijdag werd in Suhl – Duitse deelstaat Thüringen – het coronavirus vastgesteld in een asielcentrum. Daarop werden de bewoners – ongeveer 500 personen – in quarantaine geplaatst. Sindsdien is het er erg onrustig, zo meldt http://www.insuedthueringen.de.

De politie is heel de tijd aanwezig om de bewoners te dwingen zich aan de quarantainemaatregelen te houden. Sommige inwoners lieten zonder reden het brandalarm afgaan, anderen probeerden over het hek te klimmen of barricadeerden de eetzaal voor de andere bewoners. De bewoners plaatsten kinderen vooraan om de politie op een afstand te houden – iets wat we onlangs ook zagen gebeuren aan de Grieks-Turkse grens.

Sommige asielzoekers lieten IS-vlag zien
De woordvoerder van de politie liet in een persconferentie weten dat sommige ‘vluchtelingen’ ook een IS-vlag lieten zien tijdens de onlusten. De onruststokers zouden vooral jonge mannen uit de Maghreb en Georgië zijn. De meerderheid van de bewoners werkt gelukkig wel mee met de quarantainemaatregelen.

Intussen is de rust weergekeerd door een massale aanwezigheid van de ordediensten en werden 17 asielzoekers verplaatst naar een andere instelling. Ook de brandweer is aanwezig omdat men vreest dat ontevreden inwoners het asielcentrum zelf in brand zouden kunnen steken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8010
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door sjun »

Het migratiewapen

Die Migrationswaffe (JF-TV Interview mit Hinrich Rohbohm)


En de eenzijdige voorlichting (propaganda) door de massamedia.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8010
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door sjun »

Al enige jaren zijn er stevige problemen omdat de massamedia helemaal geen eerlijke debatten toelaten.

JF-TV: Die Flüchtlingslüge (1)


JF-TV: Die Flüchtlingslüge (2)


Bekijk ook de toespraak van Thilo Sarazzin van destijds.

Die Flüchtlingslüge 2017 – Und es wiederholt sich doch (JF-TV Dokumentation)

Meer informatie over de rol van de NGO's bij de volksverhuizing.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49757
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Problemen en andere ellende met en door asielzoekers.

Bericht door Pilgrim »

Migranten en corona-virus, dat gaat slecht aflopen!

Geplaatst op 30 maart 2020

Afbeelding

Een vrouwelijke Tsjechische arts getuigt van de chaos die in de Duitse ziekenhuizen heerst

Mevr. Merkel heeft de Duitse grenzen opengegooid voor alle migranten. Hiervoor kunnen wij allen nu de prijs betalen! Gisteren hielden wij in ons ziekenhuis een vergadering om te beslissen hoe we met een situatie, die ondraaglijk is geworden, moeten omgaan. Ook wat de andere ziekenhuizen in München betreft. De klinieken kunnen niet meer in noodsituaties optreden en daarom beginnen ze hen allemaal naar de ziekenhuizen te sturen.


Veel moslimmigranten weigeren op een agressieve manier om zich door vrouwelijk personeel te laten behandelen. En wij, de vrouwelijke verzorgsters, weigeren nu momenteel om ons met deze mensen bezig te houden. Ze komen uit Afrika en wij zijn bang.

De relatie tussen het personeel en de migranten gaat van kwaad tot erger. De afgelopen weken moeten tijdens de weekeinden de migranten die naar ons ziekenhuis komen al door de politie worden begeleid door speciale K9-eenheden.

Veel migranten hebben AIDS, Syfilis, tuberculose en/of een van die talloze exotische ziekten die wij hier in Duitsland niet weten te behandelen. En als ze dan een recept meekrijgen om naar de apotheek te gaan, weigeren ze de medicijnen te betalen. En dit leidt tot ongelofelijke taferelen en dan vooral als het medicijnen voor kinderen betreft.

Sommigen laten hun kinderen zelfs achter in de apotheek met de woorden: “Hier, zorgen jullie er dan maar voor”. Zodoende moet de politie niet alleen de klinieken en de ziekenhuizen beschermen, maar helaas ook de apotheken.

Waar blijven nu die PSEUDO-HUMANISTEN, die hen voor de tv-camera´s slepen en dat met grote borden “Welkom in Duitsland”. Op het ogenblik is de grens dicht, maar een miljoen van hen zijn al binnen en we zijn er niet heel zeker van of die allemaal goed zullen integreren of dat we ze op zekere dag zullen moeten terug sturen.

Mijn opmerkingen zijn echt niet racistisch, maar het aantal werklozen zal logischerwijs alleen maar toenemen, en ook het aantal criminelen in Duitsland. Op dit moment is het aantal werklozen in Duitsland 2,2 miljoen, maar dat aantal zal minstens de 3,5 miljoen te boven gaan.

Het merendeel van de mensen die ik op onze afdelingen voorbij heb zien komen, waren helaas ALLEMAAL mannen die totaal ongeschikt zijn voor arbeid. Slechts een heel klein deel van hen heeft enig onderwijs genoten. Wat alles nog erger maakt; in de meeste gevallen hebben hun vrouwen geen recht om te gaan werken. En ik heb het idee dat ongeveer 1 op de 10 vrouwen die komt, in verwachting is.

Honderdduizenden migranten hebben zuigelingen bij zich of kinderen onder de 6 jaar en velen van hen worden slecht behandeld of hebben ernstige ziekten. Als dit zo doorgaat in Duitsland en ze gooien de grenzen weer open, dan ga ik terug naar Tsjechië. Niemand kan mij verplichten om in München te werken onder zulke condities. En in Tsjechië heb ik het beter, zelfs als het salaris gehalveerd is.

Ik wilde in een beschaafd en ontwikkeld Duitsland werken en niet in een moslimland in Afrika of in een Arabisch land. Zoals de professor, die over onze afdelingen gaat, die ons vertelt hoe erg het is om te zien hoe een schoonmaakster, die voor € 800,- alle dagen de gangen, de kamers en zalen schoonhoudt, door de migranten wordt beledigd en vernederd. De jongemannen, die in de gangen wachten, spugen op de vloeren en muren, gooien hun afval zomaar op de grond of doen hun behoefte ergens in een hoekje. Ze beledigen het vrouwelijk personeel en denken dat alles gratis is en als wij zeggen dat zij zich aan de regels moeten houden, worden ze agressief.

Gezien deze gedragingen, die niet moeten worden toegestaan, vind ik de Duitse autoriteiten veel te coulant en ik weet zeker dat zoiets in Tsjechië niet zou worden getolereerd, deze uitbarstingen en onbeschoftheden.

Geen enkel persoon die nog nooit met dergelijke individuen in aanraking is geweest of er ervaringen mee heeft gehad, heeft niet ’t minste idee over hun wreedheid en onbeschaafde gedrag. En dat geldt vooral voor de moslims die uit Afrika komen, die gedragen zich met een arrogantie en misprijzen, ONGELOFELIJK. Ze vinden zichzelf superieur aan ons personeel en hun religieuze wetten staan boven onze reglementen.

Tot nu toe is het ziekenhuispersoneel er in geslaagd om niet gedemotiveerd te raken en hebben weerstand geboden aan alle mogelijke besmettingen en ziekten die zij meebrengen. Maar met de honderden en honderden migranten die dag in dag uit arriveren, gaan de dingen van kwaad tot erger.

In een ziekenhuis aan de oevers van de Rijn hebben migranten het personeel aangevallen met stoelen en met messen. Ze brachten een baby van 8 maanden oud mee, op de rand van de dood, die zij half Europa hadden door gesleurd gedurende 3 maanden. Maar ondanks de goede verzorging hier, stierf de baby.

Het personeel werd door de leden van dat gezin geslagen. De arts, die alle moeite had gedaan om het leven van de baby proberen te redden, werd ernstig verwond en moest een chirurgische behandeling ondergaan. Twee verpleegsters moesten naar intensive care. GEEN VAN DE AGRESSIEVELINGEN WERD GEARRESTEERD OF GESTRAFT.

De autoriteiten hebben de plaatselijke pers verboden hierover te schrijven. Er is geen enkel artikel over verscheen. Maar wij hebben per brief andere collega´s over dit voorval geschreven.

Wat zou er gebeurd zijn als een Duitser een arts zou hebben neergestoken en de verpleegsters in een ziekenhuis ? Of als hij zijn met Syfilis geïnfecteerde urine in het gezicht van een verpleegster zou hebben gegooid. In het minste geval zou hij in ieder geval in de gevangenis zijn beland. Maar tegen deze woestelingen, migranten?? Tot op heden werd er niets aan gedaan. WAAROM???????

En ik vraag me ook af waar nu al die mensen zijn die hen welkom heetten op de treinstations. Die zitten rustig thuis, profiterend van de subsidies die hun verenigingen krijgen en wachtend op de volgend treinladingen vol migranten, die hen weer de rol geven om mooi weer te spelen als DIE GOEDE WELKOM-HETERS, om hun deel van de subsidies te verdedigen.

Ik zou dat hele stel wel mee willen nemen, deze “politieke, militante verwelkomers”naar onze ziekenhuizen en hen het werk van de verzorgers laten doen. DAN ZIEN ZIJ DE REALITEIT VAN DE DINGEN. En dan moeten ze die zogenaamde migranten verzorgen en dienen zonder hulp van gewapende politie en zonder politiehonden… Dan zullen we eens zien hoe lang hun mooie zogenaamde “humanistische betrokkenheid” zou duren!

Van mijn kant zeg ik: genoeg is genoeg!! Duitsland heeft niet de middelen om alle bevolkingsgroepen uit Afrika en het Midden-Oosten te verwelkomen en royaal te verzorgen. En dat is niet anders in de rest van Europa, de boel staat op ontploffen!

Bron: https://resistancerepublicaine.com

Door: Christine Tasin

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2020/03/30 ... t-aflopen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie