Hoe vernietig je een land? - deel I

Plaats reactie
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24074
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door King George »

Hoe vernietig je een land – deel 1

Posted on 28 april 2012
Afbeelding

(Door Paul Weston)
”Er komt een revolutie aan. Die zal niet zijn zoals revoluties in het verleden. Die zal beginnen op individueel niveau en op het gebied van de cultuur en die zal pas als laatste handeling de politieke structuur veranderen. Er zal geen geweld voor nodig zijn (om tot succes te komen) en men kan er zich niet succesvol door middel van geweld tegen verzetten. Dit is de revolutie van de nieuwe generatie” . - Charles Reich. “The Greening of America.” 1970.

In iedere generatie klaagt men wel over de uitholling van normen en waarden en over een maatschappij die ‘naar de knoppen gaat’, maar de geschiedenis laat zien dat beschavingen en volkeren werkelijk in elkaar kunnen storten. Sommige verdwijnen zelfs helemaal. Groot-Brittannië, onnodig om dit te zeggen , is niet meer zo groot (belangrijk) als het ooit was, maar de aftakeling die we dagelijks om ons heen kunnen zien, is die nu veroorzaakt door goed bedoelde liberale stompzinnigheid of door briljant geplande linkse boosaardigheid?

Afbeelding Misschien is het een combinatie van beide. Het is al lang bekend dat de harde linkse stroming in de politiek het traditionele Groot-Brittannië, waarin ik ben geboren, en het Westen wil omvormen. Via een langdurig volgehouden strategie van hersenspoeling en propaganda konden ze goedbedoelende liberalen werven voor een samenwerkingsverband, zonder dat die van die tactiek zelfs maar weet hadden. Nu was dat natuurlijk niet zo moeilijk, omdat men liberalen gemakkelijk met propagandistische prietpraat beet kan nemen en ze voldoen daarom gemakkelijk aan de afkeurende kwalificatie die Lenin hen gaf: ‘Nuttige Idioten’.

Maar laten we het eerst maar even een paar feiten doornemen. Gedurende en na de Tweede Wereldoorlog slokte de Sovjet Unie zoveel grondgebied in Europa op als maar mogelijk was. Letland, Litouwen en Estland verdwenen achter het IJzeren Gordijn, gevolgd door Polen, Hongarije, Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië, Bulgarije en Oost Duitsland. In wezen viel elk land, net zover als de militaire arm van de Sovjet Unie reikte, in de klauwen van en werd een onderdeel van het Sovjet imperium.

De communisten streefden werkelijk wereldoverheersing na, dus landen die buiten hun militaire invloedssfeer lagen werden niet gewoon genegeerd en afgeschreven, maar ze werden aangemerkt als doelen voor destabilisatie en ondermijning, om op een later tijdstip overgenomen te worden. Het overheidsorgaan dat het Kremlin daartoe in het leven had geroepen heette het Ministerie voor Agitatie en Propaganda (afgekort tot Agitprop, HV) en het werkte samen met de CPUSA (de communistische partij van de Verenigde Staten) en de communistische partij van Groot-Brittannië (CPGB).
Afbeelding
Aan dit ontwrichtende mengsel werd nog iets toegevoegd dat bekend is geworden als de Frankfurter School, die in de tientallen jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog een enorme druk op de maatschappij uitoefende - om te beginnen in Amerika en vervolgens in Groot-Brittannië. De instelling werd in 1923 door de Hongaarse communist Georg Lukacs in Frankfurt opgericht en stond destijds bekend als Instituut voor (de bestudering van) het Marxisme.

Lukacs was een agent van de Communistische Internationale ( Comintern), die in 1919 in Moskou was opgericht met het doel om ‘met alle mogelijke middelen, inclusief de militaire, te strijden tegen de internationale bourgeoisie, met het doel om die omver te werpen en een internationale Sovjet republiek te stichten’.

Afbeelding Karl Marx schreef dat er, voorafgaande aan het uitbreken van een regelrechte revolutie, een periode van anarchie nodig was, waarin hij ‘wijdbeens in een overwinnaarpose op de in stukken gevallen kolos (van de bourgeoisie) zou staan’. Lukacs, wiens reputatie in de revolutionaire wereld bijna gelijk stond aan die van Marx zelf, zei het zo: “Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enig mogelijke oplossing. Er kan geen wereldwijde omwenteling van waarden plaats vinden wanneer men de oude niet eerst heeft vernietigd en men (ondertussen) geen nieuwe, revolutionaire waarden heeft gecreëerd.”

In de jaren dertig kreeg Lukacs gezelschap van twee andere Marxisten, Max Horkheimer en Theodore Adorno, maar de opkomst van Hitler maakte het voor hen onmogelijk om nog in Duitsland te blijven, dus verhuisden ze naar New York waar het instituut bekend werd onder de naam Frankfurter School. In de jaren vijftig voegde zich een nieuwe rekruut bij hen, Herbert Marcuse, en begonnen ze samen de marxistische toekomst voor het democratische Westen op schrift te stellen.

In de Frankfurter School werd de Kritische Theorie geboren, die men het beste kan omschrijven als een vernietigende kritiek op de westerse cultuur, inclusief het christendom, het kapitalisme, het gezin, en de rol van de vader daarin, moreel besef, bestaande tradities, seksuele terughoudendheid, (echtelijke) loyaliteit, vaderlandsliefde, nationalisme, erfelijkheid, het opkomen voor je ras en conservatisme. Daarbij wordt er continu gehamerd op de basisprincipes die het westerse kwaad er op na houdt: racisme, seksisme, kolonialisme, homohaat, fascisme, vreemdelingenhaat en imperialisme.
Afbeelding
Herbert Marcuse is hoogstwaarschijnlijk de meest beruchte persoon die er bestaat en (dan nog ook nog een) waar de meeste mensen vandaag de dag nog nooit van gehoord hebben! Zijn boek “Eros en Beschaving” wil de vrije liefde bevorderen en het principe van de onbegrensde plezierbeleving. Zijn alternatieve ideeën hebben geleidelijk aan de Amerikaanse en westerse maatschappij omgevormd en dat met de bedoeling de westerse maatschappij af te breken! De politici met grijze haren die nu op allerlei niveaus aan de touwtjes trekken, zijn dezelfde personen als de jonge studenten met frisse gezichten uit de jaren zeventig die destijds het lied zongen dat door Marcuse werd geïnspireerd: ‘Hey, hey, ho, ho, Western Civ (civilizations) has got to go’(de westerse civilisatie moet verdwijnen!).

Rondom Marcuse ontwikkelde zich in de jaren zestig en zeventig een cultus en de studenten- hippie generatie was gewoon de Marcuse generatie. Hij stond zo hoog aangeschreven dat alles wat hij opschreef serieus werd genomen, wat er niet alleen toe leidde dat de beroemdste Marcuse uitdrukking ‘Make love, not war’ gretig ingang vond, maar alles wat door de Frankfurter School aan alternatieve antiwesterse cultuurpropaganda werd geproduceerd. Nooit was er zo’n overvloed aan Nuttige Idioten van Lenin!
Afbeelding
Maar Marcuse was een boosaardig mens. Hij wilde werkelijk het traditionele Westen omverwerpen. Toen men hem vroeg wie dan wel de rol van het Russische proletariaat in het Westen moest spelen, antwoordde hij dat die zou worden vervuld door alle randgroeperingen tezamen, waaronder zwarte militante bewegingen, feministen, militante homoseksuelen, groepen a-socialen, groepen mensen die zich van de maatschappij vervreemd voelden en revolutionairen uit Derde Wereld landen, verpersoonlijkt in de massamoordenaar Che Guevara.

Afbeelding Het destructieve beleid dat de Frankfurter School voorstond, staat samenvattend bekend als Cultureel Terrorisme. Tegenwoordig verwijst men er simpelweg naar met de term POLITIEKE CORRECTHEID. Van het bestaan van deze ideologie zijn de mensen zich wel bewust, hoewel slechts heel weinigen iets afweten van de antiwesterse, destructieve en revolutionaire oorsprong ervan! De mensen die vraagtekens bij deze correctheid willen plaatsen, zouden zich eens moeten afvragen waarom de slachtoffers van deze politiek correcte lobby in overweldigende meerderheid blank, christen, kapitalist, heteroseksueel en mannelijk zijn, of zoals ze in Amerika ruwweg worden genoemd DWEMs, een afkorting voor Dode,Witte (blanke), Europese Mannen.

Het eenvoudige antwoord is dat dit (type) mannen en de kwaliteiten die zij belichaamden, destijds de grondslagen legden voor de westerse beschaving en deze in stand hielden, doordat zij hun ideologieën volledig verbonden met (allerlei) structuren. Als men de herinnering aan dit soort mensen kan doen vervagen en de ideologie (die hen inspireerde) kan vernietigen en bovendien het menselijk ras dat vandaag de dag deze ideologie nog vertegenwoordigt kan vernietigen, dan kan men de westerse beschaving zelf ook vernietigen.
Afbeelding
We kunnen de gang van zaken in deze moderne tijd alleen in samenhangende verbanden zien, indien we de keiharde (boven omschreven) realiteit begrijpen. Het Westen is niet plotseling gek geworden. We leven ook niet in een maatschappij, waarin de politieke correctheid gek is geworden. Het is ook niet zo dat we oud zijn geworden en er niets meer van begrijpen. De angstaanjagende werkelijkheid is, dat wij in een val zijn gelokt, waaraan decennia lang opzettelijk en gericht is gewerkt met als doel ons aan een socialistische controle te onderwerpen. Een gedeeltelijke indicatie hiervan vinden wij in het volgende typisch links-liberale blanke denken, waarin men de Europese kolonisatie van vreemde landen veroordeelt als imperialistisch en onderdrukkend, maar men niettemin de huidige kolonisatie van Europa door vreemde etniciteiten verwelkomt! Dit vertelt ons dat links-liberaal geen probleem heeft met kolonialisme, maar met de westerse beschaving zelf!

Dit artikel is het eerste deel van een serie van drie. Het dient om een overzicht te geven te geven van de linkse aanval die op Groot-Brittannië en het Westen in het algemeen wordt uitgevoerd.

In deel 2 zal ik de campagnes die gericht zijn tegen onze tradities en maatschappij gedetailleerd beschrijven

Afbeelding
Bron:

http://britishfreedom.org/how-to-destro ... ry-part-1/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Henk V. (voor http://www.ejbron.wordpress.com)Bron
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24074
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel II

Bericht door King George »

Hoe vernietig je een land – deel 2

Posted on 29 april 2012
Afbeelding

(Door Paul Weston)
De marxistische links-liberalen hebben nu hun “lange mars door de instituties”* voltooid. Zij beweren dat de veelsoortige idiote beleidsplannen die ze uitvoerden ten bate van de maatschappij waren, maar is dit werkelijk zo? Als men die plannen als het ware bekijkt door het prisma van de werkelijkheid, dan blijkt veel van de socialistische ideologie slechts één doel te dienen: de totale vernietiging van de maatschappij. Dit is allerminst een overreactie – als vernietiging van de samenleving uw doel was, zou u dan niet als volgt handelen?

* (“We moeten de hedendaagse ‘culturele oorlog’ niet lichtvaardig afdoen; wat er gaat gebeuren met wat overblijft van het geciviliseerde leven kan wel eens beslist worden door de uitkomst. Antonio Gramsci (een Italiaanse communist, politiek leider en filosoof) raadde diegenen die aan zijn kant stonden aan om te beginnen aan een ‘lange mars door de instituties’, waarmee hij de in bezit neming van de bioscoop, het theater, de scholen, de universiteiten, de seminaries, de kranten, de radio, de televisie, en de rechterlijke instanties bedoelde”).(Bron:Virginia Institute).


Vernietig de industrie. Wat is het verschil tussen de snel groeiende economie van Duitsland en die van het bankroete Groot-Brittannië? Simpel: Duitsland fabriceert en Groot-Brittannië consumeert – maar dat was niet altijd zo. Er was een tijd dat Groot-Brittannië een toonaangevende machine- en scheepsbouwindustrie had en dat het Europa’s grootste fabrikant van auto’s en motoren was. Het was daarom essentieel om ons industriële draagvlak – onze productiemiddelen – te saboteren ten einde het kapitalistische Groot-Brittannië kapot te maken. Veel vakbondsleiders uit de jaren ’50 tot in de jaren ’80 waren communisten of communistische sympathisanten die zo succesvol stakingen en “oproepen tot staken uit protest” organiseerden dat het draagvlak voor de industrie van Engeland het onderspit delfde. Douglas Eden schetste het afgelopen jaar in de “Spectator” de infiltratie van de Britse vakbonden en hoe hun prosovjet ideologie door de premiers van Labour werd getolereerd tot aan de verkiezing in 1979 van Margaret Thatcher. Mevrouw Thatcher wordt trouwens zo diepgeworteld gehaat door de links-liberalen, omdat haar overwinning op de vakbonden als zodanig werd ervaren dat die de droom van een internationaal communisme heeft beëindigd.
Afbeelding
Vernietig het onderwijs. Toen Margaret Thatcher de vakbonden had verslagen, stimuleerde zij in de nasleep ervan om onbegrijpelijke redenen nooit de Britse industrie. In plaats daarvan besloot zij dat de dienstverlenende sector, waar veel papier- en cijferwerk aan te pas komt, de spil van de economie van Groot-Brittannië moest worden. Omdat papier- en cijfervreters tot een redelijk niveau moeten worden opgeleid, zetten de links-liberalen hun marxistische oorlog tegen de economie voort in de klaslokalen. Het leerplan van de Britse staatsscholen draait in wezen om de ideologie van de Frankfurter School, een antiwesterse maatschappijkritische theorie, waarin het traditionele onderwijs op de tweede plaats kwam. Een uiteenzetting van de openlijke socialistische propaganda in onze scholen kunt u hier lezen, maar de resultaten van het Britse progressieve onderwijsbeleid zijn overal zichtbaar. Half analfabete afgestudeerden en afgestudeerden met een onvolledige wiskundige kennis staan bovenaan de ranglijst van de meest slecht opgeleide mensen in Europa, velen van hen zijn volgens de leiders van het Britse bedrijfsleven absoluut niet inzetbaar – precies zoals het de bedoeling was van ultralinks en dit alles werd door de geestdriftige legers van liberale nuttige idioten uitgevoerd.
Afbeelding
Vernietig het gezin. Het feminisme is vaak beschreven als een oorlog tegen de mannen, maar het is meer dan dat. De feministische ideologie is in werkelijkheid een oorlog tegen het gezin, omdat gezinnen doorgaans zelfvoorzienend zijn en om die reden minder afhankelijk van de staat. Omdat socialisme om staatscontrole draait, moet het gezin kapot worden gemaakt.

Betty Friedan, Simone de Beauvoir en Germaine Greer, allemaal voorvechters van het communisme, ontleenden hun slecht functionerende ideologie aan de verklaring van Friedrich Engels in “De herkomst van het gezin”: “Het moderne, op zichzelf staande gezin is gebaseerd op de open of verborgen slavernij van de vrouw ….. binnen het gezin vertegenwoordigt de man de bourgeoisie en de vrouw het proletariaat”. Germaine Greer is het volledig met Engels eens en haar boek “De vrouwelijke eunuch” is in wezen een luide roep om vernietiging, anarchie en communisme, zoals we in het volgende citaat kunnen lezen:“Vrouwenemancipatie zal, als deze de patriarchale familie afschaft, een noodzakelijke structuur van de autoritaire maatschappij afschaffen en als die is verdord dan zullen de opvattingen van Marx, of men dat nu wil of niet, werkelijkheid zijn geworden, dus laten we er maar mee doorgaan”.
Afbeelding
Greer zegt verder: “Maar de mannen maakten één ernstige fout … zij lieten de vrouwen toe tot de politiek en de beroepen. De conservatieven die dit gebeuren zagen als de ondermijning van onze civilisatie en als het einde van de maatschappij en het huwelijk, hadden het bij het rechte eind; het wordt tijd dat de afbraak begint”. Hartelijk dank, Germaine! De afbraak begon niet alleen, die is nog lang niet voorbij. Rapporten geven aan dat kinderen die opgegroeid zijn in traditionele gezinnen veel minder kans hebben om te ontsporen, maar in de socialistische wereld heiligt het doel de middelen, dus negeren feministes de gebroken levens en de geblokkeerde ambities van kinderen zonder een vader die door de staat onderhouden worden, in het bijzonder die van West-Indische origine en van de blanke leden van de werkende klasse, van het in de steek gelaten proletariaat. Daarnaast hebben gehersenspoelde Britse vrouwen abortussen en carrières voor het moederschap geplaatst en het leven geschonken aan een nieuwe generatie die 25% kleiner zal zijn dan hun eigen generatie is, wat doeltreffend elke hoop vernietigt op een gelijke of groeiende toekomstige basis van belastingbetalers om de welvaartsstaat te financieren.

Roei de religie uit. Alle grote beschavingen zijn gebouwd rondom grote religies. De westerse beschaving is gebouwd op de fundamenten van het Jodendom en het Christendom, dus als de westerse beschaving moet worden vernietigd dan moeten allereerst haar religieuze pilaren worden ondermijnd. Nogmaals, deze destructieve ethiek is ontleend aan de communistische ideologie. Het Christendom en het communisme zijn fundamenteel onverenigbaar – het ene is een geestelijke geloofsbelijdenis het andere is materialistisch. Het Christendom stelt dat het verantwoordelijk zijn voor zijn naaste een persoonlijke verantwoordelijkheid is, een zaak van zijn individueel geweten, terwijl het communisme beveelt dat alle plichten collectief zijn en opgelegd door de staat. Karl Marx verklaarde:
Afbeelding
“De sociale beginselen van het Christendom prediken lafhartigheid, zelfverachting, vernedering, onderwerping en nederigheid. Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze voorwaarden. Religie is de opium van het volk”.

Communisten geloofden dat de Tien Geboden een vorm van klasse moraal zijn die alleen het belang van de “bourgeoisie” dienden. Anatole Lunarcharsky, een Russische (volks)commissaris van Onderwijs, verklaarde: “We haten het Christendom en de christenen … zij prediken liefde voor de naaste en barmhartigheid, wat tegengesteld is aan onze principes. Christelijke liefde is een obstakel voor de groei van de Revolutie! Wat wij willen is haat, alleen daarmee kunnen we de wereld veroveren.”


In Groot-Brittannië is het Christendom niet verboden, alleen maar op een zijspoor gezet, bespot, en de beleving ervan wordt soms strafbaar gesteld. De onderdrukking van Britse christenen heeft zo’n hoogte bereikt dat Lord Carey, de voormalige Aartsbisschop van Canterbury, en zes prominente bisschoppen, in 2010 een open brief naar de Labour regering stuurden waarin ze het volgende stelden:
Afbeelding


“Wij zijn diep bezorgd over de klaarblijkelijke discriminatie die tegen Christenen aan de dag wordt gelegd en we roepen de regering op om deze ernstige ontwikkeling te stoppen. In een aantal gevallen worden de christelijke opvattingen over het huwelijk, het geweten en de geloofsovertuiging niet aanvaard. Er zijn talrijke voorbeelden van praktiserende christenen die hun baan kwijt raakten om redenen die onacceptabel zijn in een geciviliseerd land”.

Misschien begrijpt Lord Carey heel goed dat de marxistische elite in Groot-Brittannië het Christendom haat, net als de communisten dat deden en om dezelfde redenen. Onlangs benoemde de BBC een controversiële moslim, Aaqil Ahmed, tot hoofd van hun afdeling voor religieuze zaken.

In 2006 maakte de BBC zich te schande door een antichristelijke pro-islamitische tekst, gericht op schoolkinderen, opnieuw uit te geven. De tekst beschreef het Christendom als een religie van racisme, seksisme, kolonialisme, onderwerping en moord, terwijl de islam, onder de sharia wetgeving met haar gearrangeerde huwelijken, eermoorden en een tweederangs status voor vrouwen een vrouw vriendelijke religie werd geacht te zijn. De links-liberale elite van Groot-Brittannië beschouwt het Christendom als een sta-in-de-weg voor de ideologie van de Nieuwe Socialistische Mens waaraan hij lijkt te willen werken.

Afbeelding Roei de moraal uit. Het heeft weinig zin om de religie uit te roeien indien men zich ook niet gelijktijdig zou willen toeleggen op de vernietiging van de daarmee samenhangende moraal, vandaar het verzinsel van het moreel relativisme, dat beweert dat er niet zoiets bestaat als goed of kwaad. Lenin beriep zich op dezelfde ideologie, maar hij deed dit op een meer oprechte manier toen hij zei: “Moraal is datgene wat de revolutie verder brengt”. De marxisten en de links-liberalen die nu het onderwijs en de media instellingen in Groot-Brittannië onder controle hebben, weten dat massale sociale verandering niet kan worden teweeggebracht door openlijke revolutie, dus beseffen ze dat anarchie voorrang moet hebben – precies zoals werd onderschreven door Georg Lukacs. Een effectieve manier om een anarchistische situatie te creëren is het scheppen van afstand tussen jongeren en de gedragscodes die religie en moraal vereisen.

Vernietig de levensgemeenschap. Net als gezinnen hebben gemeenschappen de tendens om zelfvoorzienend te zijn en zijn zij het fundament van de nationale staten. Levensgemeenschappen hebben de mogelijkheid om gezamenlijk in verzet tegen de staat te gaan – daarom moeten ook zij vernield worden. Hoe dat moet gebeuren? Sloop straten met eengezinswoningen en zet daar onpersoonlijke huizenblokken voor in de plaats; sluit locale scholen en ziekenhuizen en bouw megaversies die bestuurd worden door anonieme Brusselse bureaucraten, liever dan door plaatselijk bekendstaande mensen; sluit plaatselijke postkantoren waar ouderen elkaar eens per week ontmoeten om over van alles en nog wat te praten; verbied het roken en maak pubs (kroegen), de zenuwcentra van individueel verzet, onbetaalbaar duur. Kortom: versplinter en isoleer de bevolking, zodat zij zich eenzaam en machteloos voelt tegenover de almachtige staat en zijn altijd groeiende leger van bemoeizuchtige bureaucraten.
Afbeelding
Vernietig de middenklasse. Kort nadat de gevangen gezette dissident Václav Havel, die in 1989 president werd van Tsjecho-Slowakije, aan de macht kwam, zette hij uiteen dat de wederopbouw van de vernietigde economische, morele, spirituele en ecologische catastrofe van veertig jaar socialisme niet plaats kon vinden voordat er een nieuwe middenklasse was gevormd. Dit klopt precies. De middenklasse is de ruggengraat van elke functionerende democratie. Zij betalen belasting; zij hebben deel aan de opvoeding van hun kinderen; zij vormen commissies en actiegroepen; zij brengen geld bijeen voor plaatselijke doelen; zij zijn zelfvoorziend en hebben weinig of niets van de staat nodig. Dergelijke onafhankelijke activiteiten maken hen een acute bedreiging voor de staat en daarom moeten zij worden kapot gemaakt. Onder het mom van de bevordering van een “klasseloze maatschappij” zijn de middenklassen van Engeland systematisch belasterd door de onderwijs- en media-instellingen, omdat zij niet alleen vanwege hun ideologie, maar zeker ook wat hun inkomen betreft de “bourgeoisie” vertegenwoordigen.

Vernietig de werkende klasse. Groot-Brittannië heeft tientallen jaren laag geschoolde “arbeidskrachten” uit minder ontwikkelde landen binnen gehaald, terwijl het land tegelijkertijd laaggeschoolde banen naar het buitenland bracht. Hoewel het voor hoogbetaalde BBC-liberalen plezierig is om goedkoop kinderverzorgsters en schoonmakers in dienst te hebben, komt de werkende klasse erachter dat zij zich in een directe concurrentiestrijd met immigranten bevindt, wat een terrein is waartegen zij eenvoudig niet kunnen concurreren. Een Poolse bouwvakker, die voor de helft van het inkomen van een Britse bouwvakker werkt, hoeft geen hypotheek te betalen of een gezin te onderhouden en vindt het best om een paar jaar met vijftien man in één huis te wonen voordat hij teruggaat naar Polen met een grote buidel geld. Het grootkapitaal heeft hier geen problemen mee noch de links-liberale elite die graag een werkloze Britse onderklasse maakt, waarvan zij, gek genoeg, zeker is dat zij op haar blijft stemmen, eenvoudigweg omdat zij de hoogste beloningen voor gedwongen werkloosheid biedt.

Vernietig de nationale staat. Dit gedeelte gaat meer over de Europese Unie dan over interne Britse politiek, maar het is erg belangrijk. De niet-gekozen commissarissen die de EU runnen zijn zich er ten volle van bewust dat ze geen macht kunnen hebben over nationale staten die volledig functioneren, dat is de reden waarom het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in twaalf regio’s. De laatste Labour regering ging zelfs zover dat zij regionale ministers voor elk gebied benoemden. Dit afbreken van onze oude counties (een soort provincies) en onze manier van besturen – en ondertussen is het woord “Engeland” in feite verwijderd uit de EU-atlassen – is anderszins bekend geworden als: “Verdeel en heers”.

Wordt vervolgd ….

“Hoe vernietig je een land – deel 1” is te vinden via deze link:

http://ejbron.wordpress.com/2012/04/28/ ... nd-deel-1/
Afbeelding
Bron:

http://britishfreedom.org/how-to-destro ... ry-part-2/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres (voor http://www.ejbron.wordpress.com)


Bron
Laatst gewijzigd door King George op za okt 27, 2012 2:19 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24074
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door King George »

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Schepsel »

Wat een raar, paranoïde en hysterisch stuk. Ze slagen erin te ageren tegen feminisme en zien in de teloorgang van het onderwijs een marxistisch complot :roll: in Nederland iig is het ook het werk van de liberalen, en het feit dat zultkoppen tot de pabo worden toegelaten en mogen slagen. Dit is vast geschreven door een troebele christelijke geest die geboren is rond 1930 en nog steeds niet heeft begrepen dat het communisme verworden is tot een hobby voor mensen die zich rebels willen voelen.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8885
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door xplosive »

Er wordt in de eerste 2 artikelen, die blijkbaar van een reeks van 3 zijn, erg veel op één grote hoop geveegd en er worden zaken tamelijk zwart-wit met elkaar geassocieerd. Ik wil hiermee allerminst zeggen dat alle enkelvoudig gedane beweringen in de artikelen onjuist zijn, maar de gelegde associaties en de gepresenteerde samenhang is op zijn minst discutabel. Dit kan hoe dan ook voor FFI-ers een aanzet zijn om van elkaar naast elkaar te leggen wat de indivduele maatschappij-idealen zijn en welke grote lijnen daarin te ontdekken vallen. Daartoe heb ik hier een nieuwe draad geopend.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Pilgrim »

Leuk stukje, maar hier en daar toch wat ver gezocht.
Hoe dat moet gebeuren? Sloop straten met eengezinswoningen en zet daar onpersoonlijke huizenblokken voor in de plaats; sluit locale scholen en ziekenhuizen en bouw megaversies die bestuurd worden door anonieme Brusselse bureaucraten, liever dan door plaatselijk bekendstaande mensen; sluit plaatselijke postkantoren waar ouderen elkaar eens per week ontmoeten om over van alles en nog wat te praten; verbied het roken en maak pubs (kroegen), de zenuwcentra van individueel verzet, onbetaalbaar duur.
Het lijkt me stug dat bijv. het plaatsen van onpersoonlijke huizenblokken en het verbieden van roken in cafe's echt doelbewust links beleid is om onze maatschappij kapot te maken. Het riekt me teveel naar paranoia.
Laatst gewijzigd door Anonymous op ma apr 30, 2012 10:40 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:Leuk stukje, maar hier en daar toch wat ver gezocht.

. Het riekt me teveel naar paranoia.
Ik weet het niet. Ik geloof dit verhaal. Dit is wat Ozes ons al maanden lang probeert te vertellen, en stel dat sommige dingen vergezocht zijn, ik denk dat er in dit artikel een grote kern van waarheid zit. Best heel angstig, en als deze man gelijk heeft, dan is het al te laat om de schade te herstellen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Schepsel »

Hij neemt ontwikkelingen en plakt daar een Hoger Gemeen Plan aan, troebel. Zoals de komst van onpersoonlijke huizenblokken- woningtekort? Slechte architecten? Repressief bouwbeleid wegens de klaagzieke Nederlander? Sluiting postkantoor- internet? Bezuiniging? Het is raar om aan ontwikkelingen zulke doordachte plannen te plakken van een dode ideologie. Alsof Pol Pot hier zit te bekonkelen hoe de gezinsstructuur te vernietigen.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Ariel »

Schepsel schreef:Hij neemt ontwikkelingen en plakt daar een Hoger Gemeen Plan aan, troebel. Zoals de komst van onpersoonlijke huizenblokken- woningtekort? Slechte architecten? Repressief bouwbeleid wegens de klaagzieke Nederlander? Sluiting postkantoor- internet? Bezuiniging? Het is raar om aan ontwikkelingen zulke doordachte plannen te plakken van een dode ideologie. Alsof Pol Pot hier zit te bekonkelen hoe de gezinsstructuur te vernietigen.
De man spreekt over Engeland Schepsel. Heb je de huizenblokken in sommige steden in Engeland wel eens gezien? Daar wordt je niet vrolijk van.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8885
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door xplosive »

Ik heb nu ook het derde deel van de serie gelezen dat inmiddels door E.J. Bron geplaatst is. Ik laat het aan King George om die te plaatsen. De redenering die wordt gevolgd heeft zeker elementen om over na te denken. Aan het einde van het derde deel wordt nog wel enige nuancering aangebracht die nog wel enige ruimte laat omtrent de ware bedoelingen van linkse bewegingen over de hele breedte.

Toch blijft de stelling dat het heil alleen nog maar van rechts kan komen. Ook wordt het oprukkende islamisme als een misrekening van linkse bewegingen gezien. Maar goed, was het niet juist kapitalistisch rechts dat pleitte voor het introduceren van gastarbeiders? Daarbij kan het ook als een misrekening van rechts worden gezien om niet te voorzien dat deze gastarbeiders (als nieuwe proletarische lotgenoten) door linkse bewegingen zouden worden doodgeknuffeld. Daarmee kan gesteld worden dat er over de hele breedte, zowel over rechts als over links, cruciale fouten zijn gemaakt. Dat rechts mede schuldig is blijkt ook wel uit het feit dat men bijvoorbeeld bij de VVD nu nog steeds vrij laconiek doet over de problemen rondom de islam.

De grootste fout van de linkse bewegingen vind ik persoonlijk vooral nog steeds dat men de traditionele fel anti-godsdienstige houding heeft laten varen en daarmee de weg voor de islam in Europa bereid heeft. Carel Brendel is daar in Het Verraad van Links uitgebreid op in gegaan. Buiten Nederland, en dus ook in Groot-Brittannië, heeft zich in andere Europese landen een soortgelijk proces voltrokken.

Nou kan evenwel ter verdediging van het laten varen van die fel anti-godsdienstige houding van linkse bewegingen worden aangevoerd dat er inmiddels gemiddeld gesproken een dusdanige evolutie onder christenen had plaatsgevonden dat er nauwelijks nog aanleiding was om hun houding te bekritiseren. De grote fout is echter geweest om deze goedmoedige christenen lukraak over één kam te scheren met islamfanaten.

Daarbij komt dat volgens de islam staat en godsdienst ondeelbaar dienen te zijn. Dit in flagrante tegenstelling tot de andere Abrahamistische godsdiensten, christendom en jodendom, waar er wèl ruimte voor de scheiding van staat en godsdienst wordt gelaten. Dit alleen al is mijns inziens reden genoeg om anders tegen de islam aan te kijken dan tegen het christendom of het jodendom.

Ik blijf erbij dat de strijd tegen de islam niet gewonnen kan worden zonder ook de linkse bewegingen ertoe aan te zetten (over te halen, te overtuigen) om zich aan te sluiten bij de strijd tegen de islam. Een sluw uitgespeelde links-rechts tegenstelling zal de islamisten immers alleen maar in de kaart spelen.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Pilgrim »

xplosive schreef:Ik blijf erbij dat de strijd tegen de islam niet gewonnen kan worden zonder ook de linkse bewegingen ertoe aan te zetten (over te halen, te overtuigen) om zich aan te sluiten bij de strijd tegen de islam. Een sluw uitgespeelde links-rechts tegenstelling zal de islamisten immers alleen maar in de kaart spelen.
Ook Churchill deed iets dergelijks met de socialisten in zijn tijd in de strijd tegen het nationaal-socialisme.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8885
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door xplosive »

Om nog maar eens even over iets anders te beginnen: ik heb toch ook steeds het vermoeden gehad (noem het eventueel een complot-theorie) dat het verderven van westerse mensen met drugs (hash, heroïne) opzettelijk vanuit islamitische landen aangestuurd is om het westen te verzwakken. Of is het toeval dat Marokko handelt in hash en Afghanistan in heroïne (opium) ?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Ariel »

xplosive schreef:Om nog maar eens even over iets anders te beginnen: ik heb toch ook steeds het vermoeden gehad (noem het eventueel een complot-theorie) dat het verderven van westerse mensen met drugs (hash, heroïne) opzettelijk vanuit islamitische landen aangestuurd is om het westen te verzwakken. Of is het toeval dat Marokko handelt in hash en Afghanistan in heroïne (opium) ?
Volgens mij heeft Osama of de Taliban dit ooit eens toegegeven. Ik kan dat artikel zo snel niet meer vinden.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8885
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door xplosive »

En wat te denken van Desi Bouterse en zijn rol in Suriname? Desi handelde in drugs en had innige contacten met Libische criminelen.

Zie bijvoorbeeld Proces Decembermoorden

Citaat:
Een van de 24 verdachten, Ruben Rozendaal, heeft op 23 maart 2012 onder ede voor de rechter verklaard dat Desi Bouterse destijds persoonlijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus had doodgeschoten. Op 8 mei 2010 legde Rozendaal een verklaring tegenover de rechter af die in het voordeel was van Bouterse. Kort na deze verklaring zou de advocaat van Bouterse Rozendaal tienduizend dollar hebben gegeven. Dit als een teken van dank dat Rozendaal geen bezwarende verklaringen tegenover Bouterse heeft afgelegd. In maart 2012 liet Rozendaal deze verklaring intrekken. In zijn nieuwe verklaring zei Rozendaal dat Bouterse ook verantwoordelijk is voor de dood op Roy Horb, Guno Mahadew, Roy Tolud en Wilfred Hawker. Hij verklaarde ook Bouterse een drugsdealer en wapenhandelaar was. Hij verklaarde dat Bouterse wapens uit Libië liet halen en die stuurde naar de FARC in ruil voor drugs. Rozendaal zei dat Bouterse vergeleken kan worden met de Godfather.
Het is triest om te zien dat deze crimineel in (voor een groot deel ook islamitisch) Suriname daar nog steeds aan de touwtjes trekt.

Ik ben ervan overtuigd dat er ook Surinaamse (islamitische) criminelen in Nederland huizen die bewust als doel hebben om de Nederlandse staat te ondermijnen en te saboteren. Veel drugs zijn ook via Suriname ons land binnengesmokkeld. Het lijkt mij ook niet toevallig dat juist Suriname, dat met ongeveer 16% moslims veruit het meest islamitische land van geheel Latijns Amerika (Zuid-Amerika èn Midden-Amerika) is, wat zeg ik: het gehele Amerikaanse continent van Noord tot Zuid, nauwe contacten met een islamitische staat als Libië onderhoudt.
Laatst gewijzigd door xplosive op di mei 01, 2012 11:36 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1427
Lid geworden op: vr okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Bericht door KevinB »

Ariel schreef:
xplosive schreef:Om nog maar eens even over iets anders te beginnen: ik heb toch ook steeds het vermoeden gehad (noem het eventueel een complot-theorie) dat het verderven van westerse mensen met drugs (hash, heroïne) opzettelijk vanuit islamitische landen aangestuurd is om het westen te verzwakken. Of is het toeval dat Marokko handelt in hash en Afghanistan in heroïne (opium) ?
Volgens mij heeft Osama of de Taliban dit ooit eens toegegeven. Ik kan dat artikel zo snel niet meer vinden.
Toen de Taliban aan de macht waren, was opium een tijdje verboden... maar nadat de Amerikanen zijn binnengevallen, is opium geëvolueerd tot een belangrijke inkomstenbron voor de Taliban. Met drugsgeld betalen ze bermbommen en machinegeweren.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re:

Bericht door Ariel »

KevinB schreef:
Toen de Taliban aan de macht waren, was opium een tijdje verboden... maar nadat de Amerikanen zijn binnengevallen, is opium geëvolueerd tot een belangrijke inkomstenbron voor de Taliban. Met drugsgeld betalen ze bermbommen en machinegeweren.
Ze hebben in principe twee maal baat bij het verstrekken van drugs aan de kafir. Ze krijgen er flink wat geld van binnen, en ze verzwakken de westerse maatschappij.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door Ariel »

Het laatste deel. Het is een flinke lap leeswerk.
Hoe vernietig je een land – deel 3

Scheidt de generaties van elkaar. Terwijl ze in een politiek debat verwikkeld waren, zei een kleinzoon tegen zijn grootmoeder, een hoogbejaarde dame, dat zij uit een andere generatie stamde, waarop zij antwoordde: “Nee, ik kom uit een andere beschaving.”

En zo is het precies! Het controle systeem van de socialistische opvoeding zou ook weinig zin hebben gehad, indien de wijsheid van de oudere ”reactionaire” generatie nog aan een jongere generatie kon worden doorgegeven. In Afrika worden de stamoudsten nog gerespecteerd en men luistert naar hen, maar in Groot-Brittannië drijft men met mensen, die een bepaalde leeftijdsgrens zijn gepasseerd, in het ergste geval de spot, en zet men hen in het gunstigste geval buitenspel, omdat ze uit het tijdperk van voor de revolutie stammen. Diegenen die na 1970 werden geboren komen uit de na revolutionaire periode en voor en na de revolutie zullen nooit tot elkaar komen! De instellingen die zorgen voor onderwijs en nieuwsvoorziening worden hoofdzakelijk geleid door jongeren of zeer jongeren, die allen zijn doordrenkt van de marxistische ideologie en hun activiteiten richten zich in eerste instantie alleen op de jongeren. Dit wordt opzettelijk gedaan om er zeker van te zijn dat diegenen, die voor een tegenstem zouden kunnen zorgen bij de niet aflatende en verdraaide socialistische propaganda, worden afgezonderd.

Bevorder aanpassing in het denken (aan de heersende normen) onder het mom van individualisme. Heeft er ooit voordien zo’n dwang tot conformisme onder de jeugd van een democratisch land bestaan? De meeste jongeren van nu zijn politiek correct. Ze worden grootgebracht met de gedachte in zichzelf te geloven met een groot gevoel van eigenwaarde, zogenaamd allemaal individualisten met een op niets gebaseerde, hoge eigenwaarde als een wezenskenmerk. Maar in werkelijkheid zijn ze zo sociaal bewerkt dat ze individualisten zijn geworden die allemaal hetzelfde geloven. Dat komt, omdat een conformistische kudde zoveel gemakkelijker in de hand is te houden dan een individu dat zich weigert aan te passen en de kuddegeest is nu juist een van de wezenskenmerken van de ideologie van de socialistische staat. De ideologie die de overgrote meerderheid na zware propaganda (activiteiten) deelt is echter bij lange na niet zo vol van emotionele betrokkenheid als men denkt, want de grimmige aard van (de ideologische opvoeding) zal er gegarandeerd voor zorgen dat hun cultuur er aan gaat en uiteindelijk ook het ras waartoe zij behoren.
Afbeelding
Maak de jongeren anarchistisch. Gooide verschillende tradities en taboes, die de eerdere samenlevingen bij elkaar hielden, overboord, veroordeel de discipline op scholen als een totaal verouderde burgerlijke vorm van kindermisbruik, bevorder de gedachte dat het ik gevoel voor het groepsbesef komt, dat plezier vóór plicht gaat; bevorder losbandigheid door seksuele voorlichting te geven op een jongere leeftijd, gepaard aan pornografisch getinte muziek in de stijl van MTV; degradeer de status van het heterohuwelijk tot de status van slechts één van de vele gelijkwaardige keuzemogelijkheden die men heeft als men zijn leven wil inrichten, schaf het begrip onwettig af en ga het gedrag (dat er onder viel) belonen door sociale uitkeringen, bied abortussen aan tienermeisjes aan zonder dat de ouders ervan op de hoogte zijn, bevorder een ideologie van ”Ik, ik ,ik! Nu, nu nu!”, boven achterhaalde ideeën zoals zelfopoffering, hard werken, plicht, eer, moraliteit, fatsoen en vaderlandsliefde.

Vernietig het vermogen en de drang tot concurrentie. Dit (doel) wordt verpakt in woorden als gelijkwaardigheid en gelijkheid, maar wat het werkelijk beoogt, is dat het alles en iedereen terugbrengt tot de kleinste gemene deler, wat veel gemakkelijker is dan het verplaatsen van mensen naar een hoger plan. Grammar Schools (het Britse equivalent van onze gymnasia) waren elitair en daarom moesten ze worden vernietigd, hoewel de mensen die er het meest van profiteerden uit de arbeidersklasse kwamen. Wie sport bedrijft met een competitief karakter weet dat er tegenover één winnaar verscheidene verliezers staan, dus dit (competitie) aspect moest worden teruggedrongen op bepaalde staatsscholen. Maar de rest van de wereld speelt niet volgens deze suïcidale regels. China is al een economische reus en hoe kunnen wij nu met hen concurreren wanneer zij ernaar streven uit te blinken en naar succes streven, terwijl wij de ideologie van de kleinste gemene deler huldigen en mislukking belonen?

Vernietig de zelfredzaamheid. Het vormen van een klasse van afhankelijken is voor links-liberaal van groot belang. In de eerste plaats zullen die stemmen op de hand die hen het beste voedt. In de tweede plaats stelt dit de heersende elite in staat om controle uit te oefenen op een manier waarvan hij nooit kon dromen als het om een klasse ging die onafhankelijk was. Dit verklaart waarom de Britse publieke sector door links-liberaal bevoordeeld wordt boven de private sector en waarom de opzettelijke vorming van een permanent behoeftige onderklasse hen zo weinig verontrust. In september 2008 vielen de sociale uitkeringen feitelijk echter al hoger uit dan het totale bedrag dat er bij de Britse belastingdienst binnen kwam volgens het P.A.Y.E. (=Pay As You Earn) systeem. En verbazingwekkend genoeg, er staan nu meer mensen als invalide geregistreerd dan er vlak na de de Tweede Wereldoorlog waren en allemaal maken ze aanspraak op een uitkering. Deze situatie is uiteraard onhoudbaar en daarmee wordt Alexander Tytler’s zienswijze bevestigd dat de democratie in elkaar zal storten wanneer het geld, dat de heersende klasse uitgeeft in ruil voor stemmen, op zal raken, waarop de dictatuur onvermijdelijk zijn intrede doet. Tyler’s beroemde citaat luidt als volgt:

”Van gebondenheid (in slavernij) naar geestelijk geloof; van geestelijk geloof naar grote kracht; van grote kracht naar vrijheid; van vrijheid naar overvloed; van overvloed naar zelfgenoegzaamheid; van zelfgenoegzaamheid naar apathie; van apathie naar afhankelijkheid; van afhankelijkheid terug naar gebondenheid”.

Vernietig de democratie. Groot-Brittannië is niet meer een werkelijk democratisch land. 80% van onze wetgeving wordt nu in Brussel vastgesteld in opdracht van 27 Commissarissen die wij nooit hebben gekozen en die wij ook nooit op een democratische wijze uit hun ambt kunnen ontzetten. De Britse regering is in wezen slechts een marionettenregering, alleen maar in stand gehouden om het goedgelovige publiek te laten geloven dat we nog steeds onze eigen zaakjes regelen, wat niet zo is. Voeg daar nog bij dat het laten binnenstromen van massa’s mensen uit de Derde Wereld een ondemocratische daad was. Aan het electoraat werd nooit de vraag voorgelegd of wij Groot-Brittannië wilden omvormen tot een multi-etnische, multiculturele staat. Als men het aan ons had gevraagd, dan zouden we NEE hebben gezegd. En, als ik nog even zout in de wonde mag wrijven: immigranten stemmen in overweldigende meerderheid op links-liberale politici – wat dan ook precies de belangrijkste reden was om ze binnen te halen.

De introductie van stemmen per post door de Labour Party betekent meteen ook dat onze verkiezingen kunnen worden beïnvloed door stembiljetten die op frauduleuze wijze zijn verkregen, niet alleen in de grote moslim enclaves in Groot Brittannië, maar ook – en dit is totaal surrealistisch – zelfs door stemmen die per volmacht vanuit Pakistan en Bangladesh worden uitgebracht! In 2010 gelukte het de Conservatieven niet om de meerderheid te behalen. Men kwam net enkele zetels te kort. Lady Warse, een vooraanstaande moslima binnen de Conservatieve Partij, weet dit volledig aan moslim verkiezingsfraude. Wanneer de Britse verkiezingen (zoals we die nu kennen, wetende dat de ware macht bij de EU ligt) illegaal kunnen worden beïnvloed door Pakistani in Mirpur, dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat onze democratie dood is.
Afbeelding
Breng massa-immigratie teweeg. De blanke werkende klasse verraadde de ultra linksen toen zij er niet in slaagde om in opstand te komen in een proletarische revolutie waar verlangend naar was uitgekeken en ze kon niet in opstand komen, omdat zij te welvarend was geworden. De marxistische oplossing bestond hierin dat er een nieuw, in het buitenland geboren, ‘onderdrukt proletariaat’ werd geïntroduceerd, als een middel om de doorgaande socialistische opmars naar de totale macht te bereiken. Het aantal Derde Wereld immigranten loopt in de miljoenen. Deze bewuste verdunning van een autochtone bevolking heeft nooit van tevoren op zo’n grote schaal plaatsgevonden. Als VN-richtlijnen betreffende genocide letterlijk worden genomen, dan komt dit neer op etnische zuivering van de Engelsen.

Op veel scholen in Londen en in andere Britse steden zijn de blanke kinderen nu in de minderheid. Demografen voorspellen dat de autochtone bevolking voor 2060 in omvang zal zijn teruggedrongen, terwijl de jongeren dit noodlot zelfs eerder zullen ondergaan. De feministische ideologie heeft de autochtone demografie dramatisch doen afnemen, terwijl de islamitische populatie zich elke tien jaar door voortdurende immigratie en door hoge geboortecijfers verdubbelt. De islam is nu al een gigantisch probleem in Groot-Brittannië, echter, als hun aantal groeit, zullen ook de eisen groeien die ze stellen aan het traditionele Groot-Brittannië, dat gewend is te leven op een manier die sterk verschilt van wat onder de sharia wetgeving het geval zou zijn. Onderzoeken geven aan dat ongeveer 40% van de Britse moslims wil dat die wetgeving wordt aangenomen.

Waarom treden links-liberalen op als verdedigers van de islam? Hugh Fitzgerald brengt dit als volgt naar voren:

Niets laat beter de extreme haat zien die liberalen voor de westerse beschaving hebben dan hun schaamteloze bondgenootschap met een beweging (de islam) die totaal onverzoenlijk staat tegenover de gouden kalveren van het liberalisme – vrouwenrechten, homorechten, abortus en multiculturalisme. Maar de islam en de links-liberalen zijn het eens over de belangrijkste onderwerpen. Zij zijn tegen christenen en tegen joden, zij zijn tegen democratie en tegen individuele rechten, ze zijn tegen kapitalisme en volgens hen bestaat het individu alleen maar om het collectief te dienen. Daarom hebben zij dan ook dezelfde gemeenschappelijke vijand – de westerse beschaving.

Bevorder raciale verdeeldheid. De succesvolle integratie van gelukkige buitenlanders met een gelukkige autochtone bevolking zal nauwelijks revolutie aanmoedigen, vandaar dus de ideologie van het multiculturalisme, die doelbewust de scheiding tussen rassen en culturen beoogt. Het multiculturalisme was ontworpen om elk gevoel van nationale trots en patriottisme bij de autochtone bevolking uit te roeien, terwijl het bovendien actief hetzelfde gevoel tussen de binnenkomende rassen en culturen aanmoedigde. Het moedigt ook etnische minderheden aan om te geloven dat hun gebrek aan succes te danken is aan (of als ze succesvol zijn, ondanks) de historische, blanke imperialistische onderdrukking en het huidige blanke westerse racisme dat onderdeel is van het westerse denken. Dit maakt hen eensgezind, wraakzuchtig, boos en sterk. Het multiculturalisme prent actief schuldgevoelens in bij de autochtone blanke bevolking vanwege onze onderdrukking in het verleden en vanwege het huidige racisme, wat ons schuldbewust, verdeeld en krachteloos maakt. Het schijnt dat onze raciale zonden uit het verleden alleen kunnen worden vergeven als aan de etnische minderheden dezelfde demografische en politieke macht wordt toegekend als aan de autochtone mensen of dat ze hen voorbijstreven.


Vernietig het binnenlandse, autochtone verzet. Er zijn nieuwe wetten aangenomen om diegenen die het wagen zich te verzetten tegen hun territoriale, raciale en culturele onteigening te criminaliseren. Kinderen worden gehersenspoeld tot het ‘vieren van’ hun onteigening met zo’n Orwelliaans doel dat er bij duizenden op 3-jarige leeftijd officieel is vastgesteld dat zij ‘racistische’ tendensen hebben – een situatie waarvan we alleen maar kunnen verwachten dat die erger wordt, omdat de demografische kloof tussen blanken en niet-blanken onvermijdelijk smaller wordt gemaakt. Het werken met het begrip ‘ras’ is het sterkste wapen dat de links-liberalen gebruiken in hun oorlog tegen het traditionele Groot-Brittannië, dus is verzet tegen dat wapen zowel strafbaar gesteld als van een etiket voorzien, namelijk ‘het kwaadste van alle kwaden’ – RACISME – om ons te ontdoen van ons enige vreedzame verdedigingmechanisme. Natuurlijk is er een aantal racistische blanken, maar die zijn statistisch in de minderheid in vergelijking tot de etnische minderheden, die blanken op een veel grotere schaal lijfelijk aanvallen dan andersom. De enige werkelijke racisten in Groot-Brittannië zijn de verraderlijke antiblanke politici, politiemensen en journalisten die proberen om de reële statistieken over raciale haat en raciale misdaad te verdoezelen.

Gebruik een (thematisch) geselecteerde geschiedenis om het autochtone verzet te verhinderen. Het Britse onderwijs verdonkeremaant de misdaden van het communisme en concentreert zich alleen op de misdaden van Hitler, waarbij ze hem hoofdzakelijk als een racist portretteren. Het kwaad van het nazisme kan dan worden gebruikt als een aanval op autochtone mensen die protesteren tegen hun culturele en territoriale onteigening door eenvoudig weg de protesterenden af te schilderen als nazi racisten en daarom niet beter dan Hitler zelf. In werkelijkheid zijn de links-liberalen net zo geobsedeerd door ‘ras’ – in zijn verschillende vormen – als Hitler en de nazi´s dat waren door ‘ras’ in zijn zuivere vorm. En ze gebruiken ‘ras’ met de bewuste bedoeling om te bereiken waarin Hitler faalde – de absolute overwinning op Groot-Brittannië, op Europa en op het Westen, ten koste van de autochtone bevolkingen.

Leid de bevolking af. Dit is een beproefd principe dat teruggaat op de Romeinse tijd van Brood en Spelen. Kijk eens naar wat de mainstream media te bieden hebben, die liever handelen in fantasie en oppervlakkigheid dan in werkelijkheid en in inhoud. Dit werkt, triest genoeg, precies uit wat het bedoelt te doen. De meerderheid van de Britten is langzamerhand naar beneden gezogen in een infantiele wereld van banale aanbidding van beroemdheden, voetbal, X Factor en hang naar schandaalpers roddel, dit alles wordt ‘24/7’ (BNN programma) gepromoot door de media instellingen. Een direct gevolg daarvan is dat zij weinig belangstelling hebben voor kwesties die er werkelijk toe doen.

Ongetwijfeld zullen de links-liberalen deze reeks artikelen verwerpen als een voorbeeld van een rechtse theoretische complotdenker die wild tekeer gaat. Maar feiten zijn feiten: de communisten waren begonnen met het omverwerpen van het kapitalistische Westen; de anti westerse ‘kritische theorie’ van de Frankfurter School is nu de ideologie van de educatieve en media instellingen; de links-liberale politici hadden het erop aangelegd om Groot-Brittannië om te vormen door middel van massa-immigratie vanuit de Derde Wereld; onze industrie werd vernietigd net zoals dat is gebeurd met onze educatieve instellingen etc. etc. etc., en de mensen achter deze vernietiging waren en zijn marxisten, linksen of liberalen die zich hebben laten gebruiken als ‘nuttige idioten’.

Elk onderdeel van dit bewust destructieve beleid, waarvan ik hierboven een overzicht heb gegeven, zou een land op lange termijn kunnen vernietigen, zelfs zonder de invasie vanuit de Derde Wereld. Als dit beleid echter gecombineerd wordt met massa immigratie, dan zijn we niet alleen verzekerd van onze vernietiging, maar zal die op korte termijn zeker plaatsvinden.

Als gevolg hiervan is de snelheid waarmee Groot-Brittannië vernietigd wordt verbazingwekkend. Iedereen boven de leeftijd van 40–50 jaar zal u vertellen dat het Engeland van vandaag niet het Engeland is waarin zij zijn geboren en dat Groot-Brittannië in zijn huidige staat niet te handhaven is. Maar de links-liberalen hebben een vreselijke fout gemaakt. We krijgen geen toekomst waarin de marxistische revolutie en de voordurende linkse controle het voor het zeggen zullen hebben. Hoewel massa-immigratie uit de Derde Wereld misschien hun keuze is geweest om het land te destabiliseren, hielden ze eenvoudig geen rekening met een zich zo snel uitbreidende, homogene en militante islam.

De toekomst van Groot-Brittannië kent logischerwijs twee mogelijk opties. Een land waarover de islam de baas is of een land waar rechts heerst, wat zeer snel in opkomst is als een volledig natuurlijk antwoord op de gecombineerde dreiging van de islam en van links. Partijen voor de Vrijheid winnen overal terrein en daar is de Britse Partij voor de Vrijheid (de British Freedom Party) bijgekomen. Niemand weet welke kant als overwinnaar tevoorschijn zal komen in deze strijd tussen de islam en groeiend rechts, maar wat er ook zal gebeuren, één ding is heel erg zeker: bij beide kanten zal links-liberaal ‘niet in aanzien zijn’ – om het zachtjes uit te drukken.

Aan het begin van deze reeks artikelen stelde ik de vraag of de afschuwelijke vernietiging, die werd uitgevoerd in naam van de linkse ideologie, een goed bedoelde liberale stommiteit was of briljant geplande linkse boosaardigheid. Misschien is het werkelijk wel gedaan om de droom van Georg Lukacz te realiseren:

“Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enig mogelijke oplossing. Een wereldwijde omslag van waarden kan niet plaats vinden zonder dat men eerst de oude waarden uitroeit en nieuwe waarden schept met behulp van revolutionairen”.

Of misschien is dat niet de bedoeling. Het is best mogelijk dat die vernietiging werd veroorzaakt door een liberale stommiteit van criminele omvang, maar nu is alleen maar van belang dat de schade die werd veroorzaakt door de links-liberalen wordt hersteld – en we hebben weinig tijd over om dat te doen.

http://ejbron.wordpress.com/2012/05/01/ ... nd-deel-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24074
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door King George »Preventing White Genocide

Gepubliceerd op 24 nov. 2013

Paul Weston, Chairman of Liberty GB, speaks about the demographic threat facing the British and European peoples.

For further information about Liberty GB visit http://www.libertygb.org.uk
Laatst gewijzigd door King George op wo nov 19, 2014 4:18 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24074
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoe vernietig je een land? - deel I

Bericht door King George »THE "Stop White Genocide" Video

Gepubliceerd op 25 dec. 2013

Flooding virtually every White country with oceans of non-Whites, forcing them to assimilate, subjecting them to constant anti-White propaganda and agitprop, and ensuring that those who object are fired (in America) and/or incarcerated (in Europe) is genocide, per International Law.

White Genocide.

Period.

Find Out More: http://whitegenocideproject.com/
Follow The White Rabbit: http://whiterabbitradio.net/
Fight With BUGS: http://www.whitakeronline.org/blog/

BTW, I don't have time to moderate comments at the moment. Take the debate to #WhiteGenocide on Twitter; make it trend. ;-)

Categorie
Nieuws & politiek
Licentie
Standaard YouTube-licentie
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie